Tájékoztató "C" kategória

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató "C" kategória"

Átírás

1 Tájékoztató "C" kategória Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Tel./Fax: mobil: Honlap cím: Képzőszerv Székhelye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. Cég Formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági bejegyzés száma: cg /2 Képzési engedély száma: KF/984/1/2006 Az iskola NKH azonosító száma: 0661 Felnőtt képzési nyilvántartási szám: Iskolavezető neve: Bagi Károly Imre NKH névjegyzék száma Iskolavezető tevékenységének jogcíme: munkaszerződés Telefonszáma: cím: Ügyfélfogadás: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. Telefon: Mobil: Ügyfélfogadási idő: kedd: 8:00 12:00 péntek: 12:00 16:00 Iskolavezető fogadóórája: hétfő: Képzést engedélyező szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Budapest VIII. ker. Vajdahunyad u. 45. telefon: A tanfolyamra való felvétel módja: Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki betöltötte a 20,5. életévét. A meghirdetett jelentkezési napon megkapja ezt a tájékoztatót, elolvassa, és aláírásával igazolja, hogy a benne foglaltakat megértette, és elfogadja, valamint csatol hozzá kettes csoportú orvosi alkalmassági véleményt vezetői engedélyének iskolavezető általhitelesített fénymásolatát aláírt felnőtt képzési szerződést Közúti első-segélynyújtási ismeretek: Az jan. elseje után szerzett bármely kategóriában vezetői engedéllyel, vezetői igazolvánnyal rendelkezőknek, valamint az júl.1.-e és dec. 31-e között szerzett D ill. Trolibusz kategóriákban nem kell közúti elsősegélynyújtó igazolás valamint a 3/1992.(XII.1.) NM rendelete alapján az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikus-i, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, az egészségügyi szakközépiskolát, szakiskolát végzettek A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezi. Előre meghirdetett helyszínen, és időpontban. Díja: Ft (készpénzben nyugta, vagy számla ellenében) Ft (sárga csekken) vizsgadíj, a csekket az oktató a tanfolyam végén adja a vizsgázók kezébe, amit a tanuló postán fizet be, majd telefonon az adatai és a csekk sorszám bediktálása után kapja meg a vizsga helyszínét, és időpontját.

2 Elméleti tantárgyak: Közlekedési alapismeretek 6 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 26 óra (felmentés esetén nem kell) Gépkocsi vezetés elmélete. 8 óra Munkavédelem Tűzvédelem Szállítás 8 óra (felmentés esetén nem kell) Az órák 45 percesek, köztük 10 perc szünet (tantermi foglalkozás) Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 32 óra (felmentés esetén nem kell) Az órák 50 percesek, köztük 10 perc szünet (tanműhely foglalkozás) Összesen: 80 óra Tantermi foglalkozás díja: Ft. Helyszín: előre meghirdetett helyen, és időpontban Tanműhely foglalkozás díja: Ft, Helyszín: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. A foglalkozásokon a részvétel kötelező, az esetleges hiányzásokat az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell, (hiányzás, amit nem kötelező pótolni, az előírt minimális elméleti óraszám (48) maximum 10%-a) Elméleti tanfolyam hallgatása alól felmenthető, aki siket, vagy mozgáskorlátozott. a tantermi foglalkozás pótóra díja: 900 Ft/óra A tanműhely foglalkozás pótóra díja: Ft/óra Tandíj fizetés készpénzben, nyugta, vagy számla ellenében történik. Elméleti vizsgára bocsátható aki: az előírt életkort -21-évet betöltötte vagy --tanfolyami képzés esetén-- legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá az e-learning képzés sikeres elvégzéséről szóló igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi (2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény) és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, a vizsgára való jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantermi foglalkozás és vizsga, valamint Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanműhely foglalkozás és vizsga alól mentesíthető aki: Bármely egyetemen, főiskolán szerzett = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; = gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; = szakirányú műszaki oktatói oklevél. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett = harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; = katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; = gépjármű technikus tiszti képesítés; = harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) = közúti járműgépész; = közlekedésgépész; = gépjármű-technikai; = gépjárműüzemi; = mezőgazdasági gépész;

3 = mezőgazdasági gépjavító; = építőgépész; = gépjárművezető és -karbantartó. Szakképesítés szakmunkás bizonyítvány = autószerelő; = anyagmozgatógép-szerelő; = építőgép-szerelő; = mezőgazdasági gépszerelő; = gépjárművezető és -karbantartó; = mezőgazdasági gépész; = fakitermelési gépkezelő; = állattartó telepi gépész; = kertészeti gépész; = növénytermesztő gépész; = erdőgazdasági gépész; = mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; = mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. = közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített és az iskolavezető által hitelesített fénymásolatot a Jelentkezési és vizsgalaphoz kell csatolni, egy kérelemmel együtt, melyben a vizsgázó kérelmezi a Közlekedési Felügyelőségnél a Szerkezeti-és Üzemeltetési Ismeretek, valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga alóli mentesítését. Vizsgázó erről legkésőbb 21 napon belül határozatot kap. Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás tantárgy hallgatása és vizsgája alól felmenthető aki: Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki oklevél, munkavédelmi üzemmérnöki oklevél, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton szerzett oklevél, munkavédelmi technikusi oklevél, középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél A Közúti járművezetői vizsgáztatás keretében január 1-e után tett sikeres vizsga a Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás vizsgatárgyból. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a Jelentkezési és vizsgalaphoz kell csatolni, melynek fénymásolatát a felügyelőség ügyintézője hitelesíti. A hiteles fénymásolat mellé a Közlekedési Felügyelőségnek címzett kérvényt nyújt be, melyben kéri a mentesítést az adott vizsga alól, amelynek engedélyezéséről határozatot kap. Gépkocsivezetés gyakorlata: Gépkocsivezetés gyakorlata csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető, valamint ha a 21. életévét betöltötte. Gyakorlás helyszíne: Rutin: Bp. XIX. Hofherr A. u Vizsga helyszíne: Rutin: Budapest, XIX. ker. Hofherr A. u vagy Szigetszentmiklós Csepeli u. hrsz. 180/6. Forgalmi gyakorlás és vizsga helyszíne: Bp. XIX. Hofherr A. u vagy Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6 Gyakorlati vezetés óraszámok: Rutin: 6 óra Díja: Ft/óra Rutin vizsga 15 perc Városi vezetés: 15 óra Díja: Ft/óra Országúti vezetés: 4 óra Díja: Ft/óra Éjszakai vezetés: 2 óra Díja: Ft/óra Hegyvidéki vezetés 2 óra Díja: Ft/óra Forgalmi vizsga 50 perc Díja: Ft/óra Összesen: 30 óra Ft Pót óra: Díja: Ft/óra

4 A gyakorlati oktatás tanórái 50 percesek, két tanóra között min. 10 perc szünetet kell tartani, ami a tanuló kérésére sem hagyható el! A tandíj fizetés történhet készpénzben, nyugta, vagy számla ellenében, részletfizetési kedvezménnyel, vagy átutalással részletfizetési kedvezménnyel. A tandíj teljes összegét a forgalmi vizsgára jelentés időpontjáig meg kell fizetni! A képzés Iveco Eurocargo típusú tehergépkocsival történik. A gyakorlati vezetés kezdési időpontja, helye, valamint a végzés helye a gyakorlati oktatóval történt előzetes egyeztetés alapján történik Rutin vizsgára csak az bocsátható: aki előírt minimálisan kötelező óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett, annak minimálisan előírt időtartamát vezetéssel letöltötte és betöltötte a 21. életévét. Forgalmi vezetést az kezdheti meg, aki sikeres rutin vizsgát tett. Forgalmi vizsgára az bocsátható: aki sikeres rutin vizsgát tett, és a minimálisan előírt óraszámot igazoltan vezetéssel töltötte, levezette minimum a 348 km.-t és sikeres Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett, vagy mentesült alóla Vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le. Öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, további vizsgák csak ennek sikeressége esetén tehetők. A Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanuló szabadon választhat oktatót vagy oktatójárművet, amit kérésére az oktatás folyamata alatt módosíthat, egyeztetve az iskola vezetővel. A tanulónak joga van a képzést iskolánknál megszakítani, és más iskolánál folytatni. Azonban, ha a tanuló részesült az iskolánk által meghirdetett valamilyen kedvezményben, a kedvezmény összegét a Képzési Igazolás nyomtatvány kiadása előtt teljes összegben köteles visszafizetni! A tanuló áthelyezés lehetősége és módja: az iskolavezető a tanuló kérésére a kéréstől számított 8 napon belül köteles a Képzési Igazolás nyomtatványt 3 példányban kiállítani és annak 2 példányát a tanulónak átadni! (az esetlegesen igénybe vett kedvezmény visszafizetése esetén) A fel nem használt tandíjat az iskolánk visszafizeti. Ha a tanuló valamely vizsgáján egészségi okból nem tud megjelenni, lehetősége van ezt orvosi igazolással igazolni, ha a betegsége végétől számított 8 napon belül az illetékes Közlekedési Felügyelőségnél leadja. Mellékelnie kell egy kérvényt is, hogy a vizsgadíjat ismételten ne kelljen befizetnie. Kérvényét a hatóság 21 napon belül elbírálja, a bírálatról írásbeli határozatban értesíti. Iskola jogai és kötelezettségei Iskolánk köteles a tanulót részletesen tájékoztatni az igénybe venni kívánt szolgáltatásról, annak díjáról, a tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos kötelezettségeiről, valamint a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadásának feltételeiről. Az óradíjak megváltoztatásának jogát iskolánk fenntartja. Az oktató a tanuló késése esetén 20 percet köteles várni, amennyiben a tanuló hibájából elmarad az oktatás az órát pótórával, kell pótolni a tanuló saját költségére. Indokolt esetben az iskolavezető az iskola költségére engedélyezheti a pótórát. Az oktató késése esetén az időt be kell pótolni az oktató költségére. Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek: Ft Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: Ft (felmentés esetén nem kell) Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás Ft (felmentés esetén nem kell) Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek: Ft (felmentés esetén nem kell) Rutin Ft Forgalmi Ft Összesen: Ft Befizetés módja: Készpénzfizetéssel, nyugta vagy számla ellenében az iskolavezetőnek történik. Az elméleti pótvizsgadíjakat a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz.. alatt pénztár nyitvatartási időben az ügyintézőnek nyugta vagy számla ellenében, vagy a Fővárosi Kormányhivatal

5 Közlekedési Felügyelőség, Budapest, XI. ker. Petzvál J. u. 39. szám alatt ügyfél fogadási időben. A rutin, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, és a forgalmi pótvizsgadíj fizetése szintén az iskolavezetőnek történik. A vezetői engedély átvételének feltételei: A sikeres vizsgák letétele után négy munkanap elteltével a Pest megyei Közlekedési Felügyelőség, vagy a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség vizsgaigazolás -t ad ki, amelynek átvételéhez szükséges a közúti elsősegélynyújtó vizsgáról az igazolás, (vagy a mentesítő okirat), alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredetiben, (külföldi bizonyítvány esetén ennek az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő iroda által készített hiteles másolata) személyi igazolvány, külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély. A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) elő lehet terjeszteni. Ha vezetői engedélye, kezdő vezetői engedély, pótkocsit nem vontathat. A képzés felügyeletét ellátó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzés-és Vizsga Felügyeleti Főosztály 1143 Budapest, Komócsy u Telefon : Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzés és Vizsga felügyeleti Főosztály Budapest, XI. ker. Petzvál J. u. 39. Telefon: Fogyasztóvédelmi Mutatók Átlagos Képzési Költség (ÁKK) negyedév "B" kategória esetében: negyedév: ,00 Ft negyedév: ,00 Ft negyedév: ,00 Ft "C" kategória esetében: negyedév: ,00 Ft negyedév: ,00 Ft negyedév: ,00 Ft ÁKÓ AM A összesített B C 3. n.é ,45% 100% 4. n.é ,18% 100%

6 SVM AM A összesített B C Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom 3. n.é % 66,67% 81,82% - 4. n.é % 72% 82,22% 100% Kelt tanuló iskolavezető

Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával

Tájékoztató A 1 kategória érvényes B kategóriával Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Honlap cím: www.ziti.hu Tel./Fax.

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI 1 A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről Érvényes: 2014. augusztus 15.-től Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó A képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről Tisztelt Hallgatónk! Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy Autósiskolánk szolgáltatását választotta vezetői engedélye

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/425 619 Felnőttképzési ny. szám: 00457-2009. Akkreditációs lajstromszám :AL-2610

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. 6723 Szeged, Csörlő u. 2/c 62/631-286 20/560-3514, 20/499-0829 feketepapp@gmail.com ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. írásos tájékoztatója és vállalási feltételek

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben