Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft Helvécia, Tavasz u , Telefon: 06-30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu. 2, Telefon: 06-30/471-5184"

Átírás

1 Írásos tájékoztató 1, Képzőszerv: FOKATI Kft Helvécia, Tavasz u , Telefon: 06-30/ , Vállalkozási forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 4, Cégbírósági jegyzékszám: , Képzési engedély száma: DA/KC/383/2/2009 6, Iskolavezető: Fok Attila 7, Ig. sorszám: 10386, Oktatói ig.sz.: , Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tag 9, Ügyfélfogadó: Korall Diákotthon Kecskemét, Jász u. 32. Telefon: 06-30/ Ideje: kedd, csütörtök óráig 10, Képzési felügyelet: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 6000 Kecskemét, Szent István király krt. 19/a. Telefon: 76/ , Oktatási helyszínek: Elmélet: Kecskemét, Jász u. 32. Gyakorlat: Kecskemét, és környéke április 1.

2 Vállalkozási feltétel írásos tájékoztatója Ügyfélfogadás: rendje: kedd, csütörtök óráig helye: 6000 Kecskemét, Jász u. 32. Telefon: 06-30/ Tanfolyamra való felvétel módja: 326/2011 kormányrendelet meghatározott életkoránál 6 hónappal előtte. A tanuló az ügyfélfogadóban jelentkezik a képző szervnél, ahol megfelelő tájékoztatás után a teljes képzési szolgáltatást tartalmazó írásos tájékoztatást kap, ha mindezek után érdeklődését felkeltette az adott képzőszerv szolgáltatása jelentkezhet az aktuális tanfolyamra. A jelentkezéskor a képzési szerződés kitöltése kötelező, valamint nyilatkoznia kell a jelentkezőnek a 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, az M kategóriánál nem szükséges bizonyítvány, írni, olvasni tudás elegendő, valamint 1. csoportú orvosi alkalmasság igazolás meglétéről, kivéve M kategória, vagy már meglévő vezetői engedély fénymásolata, járművezetés alól nincs eltiltva. Az iskolavezető a kitöltött képzési szerződés adatait köteles ellenőrizni és írásbeli szerződést köt a tanulóval, melyben tájékoztatja a 18. életévét be nem töltött fiatalkorú tanulójával, hogy szülő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges a szerződésben. A képzőszerv vállalja, és oktatójától megköveteli a tanuló adataival és személyiségét érintő kérdésekben a titoktartási kötelezettséget. Az orvosi alkalmassági vizsgálaton legalább 1 csoport minősítésnek kell megfelelnie a B és A kategóriák esetén. 2

3 Elsősegély-nyújtási ismeretek A tanfolyamot az autósiskola szervezi a Magyar Vöröskereszt útmutatásai alapján. A tanfolyam vizsgadíja 6.500,- HUF. Minden járműkategóriára a vizsgaigazolás kiállításának feltétele a közúti elsősegély-nyújtási vizsga megléte. Nem szükséges ezt a vizsgát elvégazni annak, akinek: - szakirányú végzettsége van (31/1992 (XII. 19) NM rendelet alapján) - vezetői engedélye illetve járművezetői igazolványa 1984 január 1-jétől keltezett. Az elsősegély vizsga bizonyítványról, illetve a felmentésről az iskolavezető az eredetivel egyeztetve a fénymásolatot adják le a Jelentkezési lappal együtt vagy az eredeti példányt mutassa be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Tanfolyamon való részvétel személyi feltételei Iskolai Életkor végzettség AM Ír, olvas 13 és A1 8 általános 15 és A2 8 általános 17 és A 8 általános 20 és B1 8 általános 16 és B 8 általános 16 és Elméleti vizsga 13 év 15 év 17 év 20 év 16 év 16 év Gyak. vizsg. Előfeltételek Eü. alkalmasság csoport - 2 év A1 1. csoport csoport csoport csoport Kötelező óraszámok közúti járművezető-képző tanfolyamon Kategória Alapismeretek elméleti tantárgyak Össz. óra Járművezetési gyakorlatok Menettávolság K Ve Szü A F km B B

4 AM A1, A A1 B-vel A2 A1-el A2 A1 2éven túl A Ak, A2-vel A Ak, A2-vel 2 éven túl A A1-el A A1-el 2 éven túl A 24 év Az AM, A1, A2, A kategóriás elméleti képzés B, B1 kategóriával összevontan, így a B kategóriára vonatkozó óraszámokon felül még, a speciális kétkerekűekre vonatkozó témaköröket tartalmazó tanórákat kell tartani. Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc A tanórák közötti szünet: 10 perc A sikeres vizsgákról vizsgaigazolást kap és a mellékelt tájékoztató alapján vezetői engedély kiállítását az Okmányiroda rendezi. A vizsgaigazolás átvehető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Az elméleti oktatás heti 2-3 alkalommal 3 vagy 4 tanórával tartjuk 28 órában. Ezek az aktuális tanfolyam megnyitón kerülnek megbeszélésre a hallgatók szabadidejét figyelembe véve. FIGYELEM! Az elméleti óraszám 10%-a igazolt hiányzásnak tekinthető. Az elméleti órákról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy másik tanfolyamon igénybe vehető. Az elméleti vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki: - a kötelezően előírt óraszámú elméleti foglalkozásokon részt vett - az előírt életkor betöltése előtt 3 hónappal van - járművezetéstől nincs eltiltva - egészségügyileg alkalmas 4

5 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után kezdhető el a gyakorlati képzés, amely két részből áll. Alapoktatás: ez járműkezelési vizsgával zárul - A1, Akorl, A kategória feltétel az életkor betöltése melyre csak akkor bocsátható a hallgató, ha a kötelező minimum óraszámú képzést igazoltan elvégezte és a meghatározott életkort betöltötte és közlekedésbiztonságra alkalmas. B kategória: a tanpályás képzés során a gépkocsi mozgatás alapjának elsajátítása a cél. Járműkezelési vizsga nincs, csak 60 perces forgalmi vizsgán kell számot adni a technikai manőverek végrehajtásáról. Járműhasználat: választható kategóriák, oktatói járművek AM Honda A1 Honda A2 Yamaha A Kawasaki B Kia Ceed A tanuló által biztosított kétkerekű járműnek meg kell felelni a meghatározott műszaki paramétereknek, melyet az iskolavezető ellenőriz. A jármű képzési helyre történő eljuttatásáról a tanuló gondoskodik. A saját jármű használata a tandíj összegét nem változtatja meg. A mozgáskorlátozott B kategóriás járművet oktatói alkalmassági műszaki vizsgára kell vinni, ahol a jármű alkalmasságáról igazolást állítanak ki. Tandíjak Kategória Elmélet Gyakorlat Pótóra AM 1.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra B, B ,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra A1, A ,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra A A1-A2-vel 1.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra 4.000,- HUF / óra 5

6 Vizsgadíjak Ketógria Elméleti vizsgadíj Gyakorlati v.d. K JK F Összes vizsgadíj AM 4.600,- HUF 3.600,- HUF 3.600,- HUF ,- HUF A 4.600,- HUF 4.700,- HUF ,- HUF ,- HUF B 4.600,- HUF ,- HUF ,- HUF Bármelyik sikertelen vizsga esetén a táblázatban feltüntetett vizsgadíjakat kell ismételten kifizetni. Az elméleti alapvizsgadíjat a képzőszerv veszi át bizonylat ellenében, a gyakorlati vizsgára a vizsgadíjat és az elméleti pótvizsgadíjat a tanuló fizeti a közlekedési hatóságnak. A tanuló jogai: - A képzés megkezdése előtt tájékozódni, megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. - A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. - Az elméleti, tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt lehet venni, vagy más tanfolyam órái is igénybe vehetők. - A gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni, a tanulóváltás helyét megbeszélni. - Oktatót valamint oktató gépjárműtípust választani a felkínált lehetőségek közül, és azon gyakorolni és vizsgázni. - Az M, A1, Akorl és A kategória esetén saját járművel tanulni, ha a jármű megfelel a képzési (típus, teljesítmény), és közúti (érvényes okmányok, műszaki feltételek) feltételeknek. - Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 48 órával előbb lemondani. - A tandíjat részletben megfizetni az utolsó vizsga kiírásáig. - Titoktartást követelni a képzőszervtől és az oktatóitól személyiségi jogait érintő kérdésekben. - Tanfolyam díjáról számlát és SZJA igazolást kérni. - Panaszt tenni szóban az iskolavezetőnél, vagy, az ügyfélszolgálaton található panaszlapon, illetve a felügyeleti szervnél. - Számítógépes vizsga helyett szóbeli vizsgát kérni az erre jogosultnak. - Sikeres elméleti vizsgát követően két éven belül összes vizsgát letenni. 6

7 - A vizsgázó a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendeletből tételesen megismerheti azokat az okokat, amelyek sikertelen vizsgákhoz vezetnek. - A vizsgázó maga is intézheti az ismételt elméleti vizsgakiírást. - Írásos tájékoztatót egy példányban átvenni. A tanuló kötelezettségei: - A kezdő tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni. - A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani. - Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon, vizsgán megfelelő öltözetben, józan kipihent állapotban megjelenni. - A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni. - Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. - Mulasztásait, hiányzásait pótolni. - A munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani. - Forgalmi vizsga előtt nyilatkozni, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van. - Elvárható ruházat - fokozott figyelemmel az egy nyomon haladók gyakorlati képzése és vizsgája esetén a zárt ruházat, kesztyű, szemüveg a bukósisak típusától függően, bukósisak, melyeknek meglétéről a képző szerv gondoskodik, magas szárú zárt cipő, térd és könyökvédő protektorok. Tanfolyamdíj megfizetésének módja: - A hallgató a tanfolyamdíjat a szerződésben rögzített határidőig köteles megfizetni a képzőszerv részére. A tanuló kérheti a részletfizetési kedvezményt. Ebben az esetben az első részlet (25.000,- Ft) a második elméleti foglalkozás idején köteles megfizetni, a fennmaradó összeget pedig, bármilyen részletekben, de a gyakorlati vizsgakiírásig rendezni. - Amennyiben a képzést érintő jogszabályokban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően átalakítani. - Amennyiben a jelölt valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, illetve igénybevett szolgáltatásért járó teljes tanfolyamdíjat követelni. 7

8 Tanulóáthelyezés: A tanuló áthelyezés a Tanuló áthelyező 3 példányos formanyomtatvánnyal történik, amelyet az autósiskola biztosít. Az áthelyezést kérő tanuló a Tanuló áthelyező megfelelő rovatát mind 3 példányban kitölti. Az autósiskola vezetője a megfelelő igazolásokkal jelöli az okmányt (Vizsga időpont, eredmény, iktatószám, stb.) majd annak egy példányát magánál tartja irattározás céljából. A fennálló két példányt 10 napon belül, az áthelyezést kérő tanuló részére átadja. Más megyébe történő tanulóáthelyezés esetén azt az átigazoló lapon köteles megjelölni. Abban az esetben, ha a kérelmező fiatalkorú, a kérelemmel a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A tanulóáthelyezését a képző szerv semmilyen körülmény miatt (pl.: anyagi tartozás) nem hátráltathatja. Evvel az autósiskola részéről az áthelyezés megtörténtnek tekintendő. Amit a vizsgáztatásról tudni kell: - A tanfolyam kezdő időpontjától számított on belül elméleti vizsgára be kell jelentkezni, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ennek hiányában az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. - Lejárt személyi igazolvánnyal nem tehető le vizsga! Természetesen, ha a vizsgázónak érvényes kártyajogosítványa van, azt köteles magával hozni, és azzal igazolni is tudja magát (orvosi alkalmasság bejegyzése nem kötelező), vagy érvényes útlevéllel. A diákigazolvány 14 éves korig fogadható el. - Azokban a kategóriákban, amelyeknél a vizsga letételének feltétele valamely kategória megléte, az előírt kategória igazolására a vizsgaigazolás is elfogadható (megszerzéstől számított egy évig), illetve az érvényes jogosítvány (orvosi alkalmasság bejegyzése kötelező). - A vizsgaigazolás kiállításának feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiadott elsősegélynyújtás vizsga sikerességét igazoló igazolás. - Az okmányiroda által a vezetői engedély kiadásának további feltétele nem magyar állampolgár esetén: o EGT állampolgárának tartózkodási engedéllyel kell rendelkezni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 8

9 o Külföldi állampolgár (nem magyar, nem EGT országaiba való) esetén a vezetői engedély kiadását megelőzően 6 hónapos Magyarországon való tartózkodást kell igazolni. - A sikeres vizsgákról vizsgaigazolást kap a jelölt és a mellékelt tájékozató alapján a vezetői engedély kiállítását az okmányirodák végzik. Területileg illetékes felügyeleti szerv Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal 1066 Budapest, Teréz krt. 62. Telefon: 1/ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 6000 Kecskemét, Szent István király krt. 19/a. Telefon: 76/ Engedélyező hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1066 Budapest, Teréz krt. 62 Telefon: 06-1/ A vizsgákra sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánok minden hallgatónak! Kecskemét október Fok Attila iskolavezető 9

10 Átlagos képzési óraszám (B kategória - gyakorlat) ÁKO I. II. III. IV ,21% 108,49% 119,83% ,88% Vizsga sikerességi mutató (B kategória) Elmélet Gyakorlat VSM I. II. III. IV. I. II. III. IV ,00% 80,00% 39,10% - 61,90% 57,69% 54.55% ,89% 58,1% Átlagos képzési költség (B kategória) KK B kategória Ft Ft

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/425 619 Felnőttképzési ny. szám: 00457-2009. Akkreditációs lajstromszám :AL-2610

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória

CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA OKÉV: 01043/2010 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B kategória A CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA gépjármű-vezetői tanfolyamok szervezésével és képzéssel foglalkozó társas vállalkozás. Képző szerv

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával

Tájékoztató A 1 kategória érvényes B kategóriával Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Honlap cím: www.ziti.hu Tel./Fax.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben