I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)"

Átírás

1 TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/ Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető: Akkermann Ferenc E.V. ig.szám : ES Ügyfélfogadás helye: Mór, Dózsa György u. 5.sz. 06/ Ügyfélfogadás ideje: hétfő,szerda : óráig, kedd,péntek : óráig Iskolavezető ügyfélfogadási ideje: előzetes egyeztetéssel (06-30/ ) Az iskolában B kategóriás elméleti és gyakorlati, továbbá A1, A korlátozás nélküli, elméleti képzés folyik a képzési engedély száma: KD/JV/NS/A/2659/2/2010 Felnőttképzési ny.sz.: I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) A 24/2005.(V.21.)GKM rendelet alapján tanfolyamra való felvétel feltételei. - a tanuló a képző szervvel írásbeli szerződést köt a vállalkozási feltételek elfogadásáról. ( 18 év alatt pedig a törvényes képviselő aláírása is szükséges.) - minimum 16 és fél éves kor betöltése - írni, olvasni tudás A 8 ált.iskolai végzetség megléte ( bizonyítvánnyal igazolni ) - minimum 1-es csoport alkalmassági szakvélemény, amelyet a háziorvos állít ki - l db igazolványfénykép (lehet színes is) - felmentés alapjául szolgáló okiratok bemutatása, és másolatának csatolása - meglévő vezetői engedély bemutatása - megfelelően kitöltött jelentkezési lap I. Egyéb feltételek Elsősegélynyújtási ismeretekből tett érvényes vizsga 31/92(XII.19.)NM rend.szerint. A sikeres Elsősegély. vizsga megszerzéséhez a Vöröskereszt által szervezett tanfolyamon lehet részt venni. Felmentés ez alól: az 1984.jan. után megszerzett járművezetői igazolvánnyal, vezetői engedéllyel rendelkezők, ill. akinek egészségügyi szakképzettsége van. A Fejér M.Korm.hivatal Közl.Felügyelösége vizsgaigazolást ad ki: A sikeres forgalmi vizsgát követő 3 ügyfélfogadási napon belül. Igazolás kiadásának feltétele : Az alapfokú.iskolai végzetség megléte ( bizonyítvány bemutatása Sikeres Elsősegély.ism. vizsgaigazolás bemutatása (kivéve, akinek felmentése van) A (kezdő) vezetői engedély kiadása az Okmányirodákon keresztül történik, melyhez szükséges a vizsgaigazolás és 4000 Ft illeték megfizetése

2 III. A tanfolyam felépítése Elméleti oktatás: KRESZ, vezetéselmélet, műszaki ismeretek Gyakorlati oktatás : 2 része: Alapoktatás Főoktatás Elméleti oktatás: előírt kötelező óraszám min. 28 óra ( 1 tanóra = 45 perc ) Az iskola az elméleti oktatást 32 órában tartja meg: -közlekedési ismeretek: 20 óra (filmek, számitógépek segítik a tanulás ) -szerk. és üzemeltetési ismeretek: 4óra -járművezetés elmélete: 8 óra Az órák 45 percesek 10 perc kötelező szünettel. Az előírt minimális óraszámról való hiányzást kötelezően pótolni kell.(az oktatóval egyeztetve 1500Ft/óra) Az elméleti oktatást vizsga zárja. Elméleti oktatás: Mór: Dózsa u.5., Wekerle S. u.12., WS Szab.i. központ V.I.P. terem Gyakorlati oktatás = Alap+Főoktatás : kötelező min. óra :29 + 1óra a vizsga = 30 óra Minimum 580 km levezetése a forgalmi vizsgáig. A két feltétel teljesülése kötelező. Alapoktatás: a sikeres elméleti vizsgát követően a 17. életév betöltése után kezdhető el, (rutinfeladatok, műszaki ismeretek elsajátítása ) Főoktatás: Felosztása: 14 óra városi 4 óra országút 2 óra éjszakai (sötétben) a főoktatást forgalmi vizsga zárja Gyakorlati oktatás órái 50 percesek. Egyszerre 2órat vezethet a tanuló ( főoktatás idején ez max. 4 óra lehet, 2 óra után min. 1 óra szünettel ) A gyakorlati vizsga óra 60 perces Fontos: a tájékoztató a kötelező minimum óraszámokat, km-t tartalmazza, a sikeres felkészüléshez szükséges óraszámot a tanuló képességei és tanulási szokásai befolyásolják. Gyakorlati oktatás: hétköznap óra közt illetve éjszakai vezetés a szabályzat szerint. hétvégén óra közt.( Ünnepnapokon szünetel az oktatás.) Alapoktatás: Mór, WS Szab. I. közp. Parkoló Forgalmi oktatás: Mór, Székesfehérvár Forgalmi oktatás: Mór, Székesfehérvár Gyakorlati oktatás váltóhelyei: Mór: Szt. István tér, Székesfehérvár: Sütő út parkoló,piac-tér Oktató jármű: Suzuki Swift 3,Opel Astra G, Opel Corsa, Audi 80, Skoda Fábia

3 IV. Díjszabás (alap tandij) Normál ütemezésű tanfolyam (heti 2 alkalommal gyakorlati képzés): Elmélet: Ft 1800 Ft ( B és A kat. együtt végzése esetén : Ft ) ( egyéni tanfolyam : Ft ) Gyakorlati oktatás Kötelező órák díja 3500 Ft/ó X 29 óra (1 ó = 50 perc ) Ft/ó 3500 Ft/ó Vizsga óra 3500 Ft/ó ( 60 perc ) Ft/ó Ft Összesen: Elmélet + 29ó.gyakorlat + vizsga óra : Ft Expressz ütemezésű tanfolyam heti 3 alkalommal gyakorlati képzés,( főoktatás esetén napi 2x2 óra,a második óra után 1 óra pihenő beiktatásával is lehetséges, egyéni igény ill. képességek szerint). Díjszabása: Elmélet: Ft 1800 Ft Gyakorlati oktatás Kötelező órák díja Ft/ó X 29 óra ( 1 ó.= 50perc ) Ft Ft/ó Vizsga óra Ft/ó ( 60 perc ) Ft Ft Összesen: Elmélet + 29ó.gyakorlat + vizsga óra : Ft Kedvezmények az elméleti tandíjból : Diák Ft. (akciókkal nem vonható össze.) Páros jelentkezés esetén:-3000 Ft ----// // Törzsvásárlói ( családtag nálunk tanult ):-3000 Ft ----// // Óradíjak befizetése készpénzzel történik az iskolavezetőnél illetve a gyakorlati oktatónál. A vezetési kartonhoz csatolt nyomtatványon aláírással igazolva (tanuló, oktató) a befizetést.. Történhet 8-10 részletben is. Statisztikai adatok (2014 III. négyed év) Átlagos Képzési Óraszám : 175% Vizsga Sikerességi Mutató : elmélet 57 % gyakorlat : % Képzési Költség ( elmélet + átlag gyakorlati oktatás ) : Ft ( Fontos : A K. Költség jelentősen kevesebb a rendszeresen,folyamatosan tanulók esetében ) A képzés felügyeletét ellátja: A Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 12 Tel.: 06.22/

4 V. Jogok, kötelességek A) Az iskola kötelezettségei -A vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul teljesíti. -A megkezdett elméleti tanfolyam díját nem változtatja. -A gyakorlati oktatási tandíjak változásait a tanulónak 15 nappal előtte bejelenti -A tanulótól a díjszabásban leírtakon felül más juttatást nem fogad el. -Az oktató az oktatás folyamán egyénre szabottan megtervezi az oktatási folyamatot, tudásszint felmérést végez, az oktatás menetéről és tapasztalatairól folyamatosan tárgyilagos tájékoztatást ad a tanulónak. (18 év alatti tanuló esetén a szülőt, gyámot tájékoztatja) -Javaslatot tesz a további óraszámokra az eredményesebb felkészülés érdekében. - Amennyiben a vizsga elmaradása az iskola (oktató) hibájából történik, az új vizsga díját az iskola (oktató) fizeti. - A tanuló áthelyezéshez szükséges iratokat az isk.5 munkanapon belül kiadja. A tanulóval kapcsolatos mindennemű információ bizalmasan kezelt. Az iskola jogai: Az oktatás szüneteltetése abban az esetben, ha a tanuló: - tandíjat,tanórát, vizsgaórát nem fizette be, - vezetésre alkalmatlan állapotban, fertőző betegen illetve nem megfelelő ruházatban jelenik meg. - nem köteles pótolni az elmaradt vezetési alkalmat a tárgy héten ha a tanuló nem jelenik meg, lemondja az elöre egyeztetett időpontot. - az árváltoztatás jogát fenntartja - az oktatóknak joga és kötelessége a szabályzatok alapján beavatkozni és.. megakadályozni szabálytalanságokat az órákon és a vizsgán. -A gyakorlati oktatásról történő hiányzás esetében egy óra díját megtéríttetnie a tanulóval A szerződés felbontása: - semmiféle együttműködést nem mutat az oktatóval,iskolával - nem tartja be a kulturált viselkedés szabályait. - többszöri felszólításra sem fizette be tandíjtartózását B) A tanuló Kötelessége: - a vállalási feltételekben vállaltakat betartani. A képző szerv eszközeinek, segédleteinek megóvására ügyelni. - Szándékos károkozás esetén a kárt megtéríteni, - A tanfolyamdíjat az iskolavezető által meghatározott időben befizetni, - Foglalkozásokon rendszeresen megjelenni, oktatásra alkalmas állapotban. - Az előírt tananyagot elsajátítani. - Sikertelen gyakorlati vizsgát követően min.2pót.órán részt venni -kötelezö órák levezetése után,ha bármikor 2 hétig szünetelteti a képzést - min.2 pót órán részt venni.

5 -A tanfolyam 30 napon túli szüneteltetését jelezni az isk. vezető felé írásban. -Az órákon és a vizsgákon pontos időben,az elvárható magatartási és megjelenési formák szerint, ill. állapotban megjelenni. -Visszatériteni a kapott kedvezményt,ha más képzőszervnél folytatja tanulmányait és még Ft adminisztrációs költség megfizetése. Jogai: -A járművezető-képzést, mint szolgáltatást igénybe venni, -A tanfolyamdíj befizetése ellenében a foglalkozásokon részt venni -Akciós tanfolyam esetén az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 5 hónapon belül igénybe venni a kedvezményt. 5.hónap után az érvényes alap tandij lép életbe. -A kötelező min. óra levezetése és a kötelező 580 km teljesítése után vizsgát kérni. -A gyakorlati oktatáson való részvételt 24 órával korábban lemondani térítésmentesen. -Iskolán belül gyakorlati oktatót választani. -A képzés során felmerülő észrevételeivel, problémáival az iskola vezetőjéhez fordulni: Akkermann Ferenc Tel.:06/ , ill. ügyfélfogadási időben -vagy A Fejér Megyei.Kormmányhivatal Közl.Felügyelöségéhez 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. Tel.: 06/ A tanfolyamot más képző szervnél folytatni. A Képzési igazolás kiadás :. a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető kiállítja. Két példányt kap a tanuló melyeket a befogadó képző szervnek kell átadnia. - Pénzügyi problémáival polgári bírósághoz fordulni, A fel nem sorolt esetekben a vonatkozó szabályzatok, rendeletek értelmében kell eljárni. A vezetési órák megtervezése az oktatóval közös megállapodás alapján 1 hétre előre történik Amennyiben fenti vállalási feltételek Önnek megfelelnek, valamint kiválasztotta az Önnek megfelelő ütemezésű tanfolyamtípust is /A tanfolyam ütemezése a képzés alatt egyszer megváltoztatható / vállalásunkat írásos szerződés keretében rögzítjük. VI Vizsgáztatás Vizsgadíjak Elmélet: Ft Forgalmi: Ft Ft Befizetés : A Fejér Megyei Korm.hivatal Közl.Felügyelöségén. Székesfehérvár Sárkeresztúri u 12. hétfő-csütörtök ó., péntek 8-11 óráig Amennyiben a vizsgadíj kiegyenlítése átutalással történik az iskola részéről abban az esetben a tanuló az iskolának fizeti be a vizsgadíjat.

6 Vizsgáztatási helyszínek Elmélet: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u.12. Közl.Felügyelöség. vizsgaterem Forgalmi: Székesfehérvár és környéke ( kezdete vége Közl.Felügyelöség ) Elméleti vizsgán való részvétel feltétele: tanfolyam elvégzése, hiányzások pótlása,. vizsgadíj befizetése, a betöltött 16 3/4 év. Forgalmi vizsga feltétele: A betöltött 17. életév, Az előírt minimum óraszámok levezetése, Az előírt minimum 580 km megtétele A vizsgadíj befizetése Általános tudnivalók (a szabályzatok és vonatkozó rendelkezések értelmében) A vizsgákon és az oktatás során a személyazonosságot érvényes fényképes igazolvánnyal: ( személyi,útlevél,) igazolni kell, be kell mutatni a meglévő vezetői engedélyt(eket).. Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9. hónapig vizsgát kell tenni, a tanfolyam kezdéstől számított 1 éven belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát új tanfolyamot kell végeznie. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát letenni. Az 5-dik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Sikeressége esetén az eredeti időtartamon belül folytathatók a vizsgák számbeli korlátozás nélkül. A egészségügyi korlátozásokban előírt feltételekkel kell megjelenni a gyakorlati oktatáson és a vizsgán. (szemüveg, kontaktlencse stb.) A vizsgán meg nem jelenés a vizsgadíj újbóli befizetési kötelezettségével jár, ( kivétel a szabályzatok alapján) de nem számít sikertelen vizsgának. Sikertelen vizsga esetén 3 nap elteltével tehető új vizsga. A gyakorlati oktatáson és a vizsgán az oktató a jármű vezetője. Vezetői engedélyt csak olyan jelölt kaphat, akinek lakhelye, tartózkodási helye előzőleg 6 hónapig Magyarországon volt.( bejelentett lakhely ), ill. EU-tagállam polgára. Eredményes felkészülést, sikeres vizsgákat és biztonságos közlekedést kíván: Mór, Akkermannn Ferenc Iskolavezető TREND Autósiskola Mór

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

3. A képzés engedélyezése

3. A képzés engedélyezése 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (X 20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben