HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69."

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA (X.) BÁRDI ÁRPÁD A JÁTÉKSZOKÁSOK VÁLTOZÁSÁRÓL SZABADON A tanulmány a mai gyermekek szabadidős szokásait igyekszik feltárni, összehasonlítva a szüleik gyermekkori tapasztalatával. A Karácsony Sándor Református Általános Iskola tanulóinak szüleivel végzett kérdőíves felmérés során a szülők gyermekkori és gyermekeik kinti játékszokásait, szabad levegőn töltött játékélményeit hasonlítja össze. 1 Bevezető A gyermekekkel napi kapcsolatban lévő foglalkozást űzők és a szülők egyaránt fontosnak tartják a kinti szabad játékot. Az egészségügyi és az oktatási szakemberek közösen hangsúlyozzák, hogy mennyire hasznosak a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésében a természetben szerezett tapasztalatok, a jó levegőn való felhőtlen játék. A természetes környezetben való szabad játék során felfedezik közvetlen környezetüket, megtanulják használni sokszor nagy élvezettel kísérve érzékszerveiket; s ez testük, izmaik egészséges fejlődését is segíti. 2 A rendszeres kinti játék például hozzájárul a jó étvágyhoz és segíti az agy azon alapvető idegrendszeri központjainak a fejlődését, amik a gondolkodási és a tanulási képességek fejlődéséért felelősek. 3 Egy jó kirándulás, egy közös szalonnasütés, egy jó kis botozás, a bunkizás, gátépítés, a fára mászás, az ugróiskola az utcán, a bújócska a szomszéd gyerekekkel mind-mind a mai szülők gyermekkorának jellemző tevékenysége volt, s méltán gondolhatnák, hogy gyermekeiknek hasonló élményekben van részük. De valóban hasonlóan szereznek a mai gyermekek természetélményt, mint szüleik tették? Valóban annyi lehetőségük van a kinti szabad játékra, mint az őket megelőző generációknak? S ha van lehetőségük kinti játékra valóban kihasználják ezt, mint szüleik tették? Azt bizonyosan megállapíthatjuk, hogy a gyermek és természet kapcsolatában jelentős változás ment-megy végbe az elmúlt évben. Megváltozott a szabadban játékkal töltött idő hossza, hiszen egyre kevesebb időt töltenek kint a szabadban a gyermekek. Külföldi felmérések alapján ez a 9-12 éves korosztályban hetente 9 órával kevesebb szabadban játékkal eltöltött időt jelent a 25 évvel ezelőtti kisgyermekekhez 1 A felmérés elkészítéséhez az Amerikai Egyesült Államokbeli Children and Nature Network (C&NN) gyermekek természetkapcsolatával, kinti játéktevékenységével foglalkozó tanulmányait vettem alapul. 2 HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p JENSON, E. (2000) Learning with the Body in Mind. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69. Studia Caroliensia

2 B ÁRDI Á RPÁD képest. 50%-al kevesebben töltik kint szabadidejüket olyan tevékenységet végezve, mint a túrázás, horgászat, kertészkedés, tengerparti játék. 4 A természetben való szabad játéknál sokkal népszerűbb a mai gyermekek körében a géppel való játék, az elektronikus eszközök használata. A fél év és 6 év közötti gyermekek naponta átlagban 1,5 órát töltenek el az elektronikus média előtt. 5 Ez a 8-18 évesek tekintetében napi 6,5 órát jelent (heti 45 óra). 6 Mi a mai magyar szülők válasza erre a megváltozott természet-gyermek kapcsolatra? A kisgyermekes családok mintha sejtenék ezt a változást - kertes házba költöznek, vagy szeretnének költözni, ahol van elegendő tér a szabad kinti játékhoz. Jelen felmérés egy ilyen kertvárosi környezetben lévő iskola tanulóinak szülei között készült. A felmérés eredményei, következtetései nem általánosíthatók az egész mai magyar társadalomra vetítve. Azonban bizonyos tendenciákra, jelenségekre felhívhatják a figyelmet; valamint a vizsgált iskola tekintetében reprezentatívak. A felmérés felépítése és vizsgált csoport meghatározása A felmérés Budapest egyik külső kerületében, Kispesten készült 2009 első hónapjaiban. A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola kertvárosi környezetben található, családias légkör jellemzi, évfolyamonként egy osztállyal. 7 A tanulmány készültekor a hét osztályba összesen 169 tanuló járt. Az iskolába járó gyermekek szüleinek (apa, anya, nevelő) száma 190 fő. A kérdőívet a félévi szülői értekezleten osztották ki az osztálytanítók, a kitöltés önkéntes és névtelen volt. Az ezt követő négy héten az iskola fogadóterében elhelyezett kérdőívgyűjtőbe 108 darab kérdőív érkezett vissza, ami a szülők, nevelők 57%-a. A beérkezett adatokat statisztikai program (SPSS) segítségével digitalizáltuk. A kérdések párban kerültek megfogalmazásra: tizenöt kérdés a szülő gyermekkoráról és tizenöt kérdés az intézménybe járó legidősebb gyermekről. A szülők élményeire, tapasztalatára, véleményére voltunk kíváncsiak. A felmérés főbb témakörei a következők: 8 4 HOFFERTH, S.L. & J.F. Sandberg. Changes in American Children s Time, In S.L. Hofferth & T.J. Owens (Eds.), Children at the Millennium: Where Have We Come From, Where Are We Going? (pp. 1-7). New York: JAI, Hofferth, S.L. & S.C. Curtin. Changes in Children s Time, /3: An Update, 2006., 5 RIDEOUT, V. and E. Hamel. The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents. Kaiser Family Foundation, ROBERTS, D. F., Foehr, U., & Rideout, V. Generation M: Media in the Lives of 8 to 18 Year Olds. Kaiser Family Foundation, Az iskola a környezeti nevelést deklaráltan is a saját Környezeti Nevelési Programjában megfogalmazva fontosnak tartja. Különösen a tapasztalás útján való tanulást, ami az intézmény Erdei Iskola Programjában manifesztálódik legmarkánsabban. Mely szerint évente egyszer, mindegyik évfolyam, egy hétre az iskola helyszínétől különböző lehetőleg természet közeli terepen szervezi oktatási-nevelés tevékenységét. 8 A kérdőív konkrét kérdéseinek összeállításánál a CLEMENTS, R. idézett tanulmányát vettem alapul, s az ottani kérdéseket alakítottam a helyi viszonyokhoz a felmérés célkitűzéseinek megfelelően. 92 Studia Caroliensia

3 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND 1. demográfiai adatok (kor, nem, foglalkozás, gyermekek száma, neme, kora) 2. lakókörnyezet: 3. szabadban töltött idő gyakorisága és hossza 4. kinti játékok (mit?, kivel?) 5. iskolába járási szokások (mód, kivel?, idő) 6. kirándulási szokások (gyakorisága, kivel?) 7. kirándulási élmények 8. tanösvény-tapasztalat 9. játékszokások 10. szülői vélemény: elég időt tölt kint gyermeke a szabadban játékkal? Most vizsgáljuk meg, hogy melyek voltak a felmérés legérdekesebb eredményei, amely a kérdőív elemzése után jelentkeztek. 9 I. Kinti játékkal töltött idő A kinti játékkal töltött időt három oldalról járta körül a kérdőív: 1. Kint vagy bent játszott/szik többet? 2. Hetente milyen gyakorisággal játszott/szik kint? 3. Alkalmanként mennyi időt tölt/töltött szabadban játékkal? Mindhárom területen változás figyelhető meg a két generáció között. 1. Először is a szülők úgy ítélik meg, hogy évvel ezelőtt lényegesen több időt töltöttek a gyermekek kinti játékkal, mint napjainkban. A szülők gyermekkorukban inkább kint játszottak (56%-uk), mint bent a négy fal között (40 %). A gyermekeknél ez az arány megfordul, a mai gyermekeket inkább a benti játék jellemzi: 70 %-uk bent játszik többet. 1. ábra. Gyermekek és szüleik gyermekkori játékhelyszínei kint bent Szülő gyermekkorában hol játszott többet? Gyermeke hol játszik többet? 2. Másodszor, a heti játékgyakoriság tekintetében is a szülői generációnak volt több ideje a kinti játékra. A szülők zöme (56%) gyermekkorában naponta játszott kint; míg gyermekeik tekintetében mindössze 21%-uk jelezte, hogy ezt napi gyakorisággal teszi. A válaszadók egyharmada szerint gyermekük he- 9 Nem elemezzük, értékeljük az összes témakört, ez további tanulmányok feladata lehet. Studia Caroliensia

4 B ÁRDI Á RPÁD tente mindössze 2-3 alkalommal, vagy kevesebbszer tölti kinti játékkal idejét. 3. Harmadszor, az alkalmanként szabadban töltött idő hossza is kevesebb, mint az egy generációval korábban volt. A legkedveltebb idősáv az alkalmankénti 1-3 óra mind a szülők, mind gyermekeik tekintetében. Csökkent azoknak az aránya, akik egyszerre több, mint 3 órát töltenek kint; míg azoknak az aránya akik alkalmanként percet tartózkodnak szabad levegőn, növekedett. Tehát a gyermekek és szüleik kinti játékkal töltött idejét tekintve nagyon erőteljes változás figyelhető meg. A gyermekek kevesebbet játszanak, hetente ritkábban, és alkalmanként kevesebb időt töltenek kint a szabadban, mint szüleik tették gyermekkorukban. II. A kertes ház és a gyermekek jó levegőn való játékának összefüggései Mint láttuk a gyermekek és szüleik játékhelyszínét tekintve nagyon erőteljes változás figyelhető meg. Miközben a vizsgálatban résztvevők s így gyermekeik is ma sokkal nagyobb arányban élnek kertvárosi lakókörnyezetben (65%), mint évvel ezelőtt (31%). S így ma több gyermeknek van fizikai lehetősége saját családi kert, udvar a szabad játékra, mégis kevesebben élnek ezzel. A kertes házban lakó gyermekek 62%-a inkább bent játszik. A nagyvárosi emeletes házban lakók 86%-a tesz így. Összehasonlítva szüleikkel: akik közül a kertes lakókörnyezetben felnövők 23%- a; a nagyvárosi emeletes házban élők 57%-a tett így. A kertvárosi környezet a kert, a fák, a füves terület, a szabad tér puszta lehetősége önmagában még nem garancia a több kinti játékra. Ugyanakkor a nagyvárosi emeletes házban felnövő gyermekek közül arányait tekintve sokkal kevesebben választják játékuk helyszínéül a szabad levegőt, mint az egy generációval korábban hasonló környezetben felnövő szüleik tették. Tehát a szabad játék jelentős, de nem egyedüli előfeltétele a kertes ház, a szabad fizikai tér. Valamint az emeletes házi lakókörnyezet önmagában nem akadály a több kinti játékra. III. Kivel játszik a gyermek? A lakókörnyezet mellet más, nem kevésbé jelentős tényezők is befolyásolják a gyermek kinti felhőtlen játékát. Ezért érdemes összehasonlítani, hogy kikkel folyik ez a kinti játék. A szülők gyermekkorukban akár utcán, akár saját kertben, akár játszótéren játszottak javarészt nem egyedül tették ezt, hanem a szomszéd kisfiúval, vagy kislánnyal, vagy saját testvérrel. És ami rendkívül kifejezi a szabad játék tényét, döntő többségük felnőtt felügyelete nélkül tette ezt; mindössze 9%-uk említette, hogy a szabad levegőn való játéknál jelen volt felnőtt személy. Ez az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott, hiszen a mai gyermekek kinti szabad játékának meghatáro- 94 Studia Caroliensia

5 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND zó szereplői a felnőttek. Akár felügyelet biztosító, akár játszótársi, akár rendszabályozó szerepkörben. A mai gyermekek 43%-ának, a kinti játék elmaradhatatlan velejárója egy felnőtt személy. Természetesen a kortárs gyerekek fontos játszótársak ma is, de ebben is megfigyelhető egyfajta szegényedés, miszerint inkább a kéznél (háznál) lévő testvérrel játszanak, mint az egyre kevésbé ismert szomszédságból való társsal. A szülők gyerekkori játékának háromnegyed részben részesei voltak a környékbeli gyerekek; míg a mai gyermekgeneráció számára a szomszéd gyermek, mint játszótárs csupán a válaszadók egyharmadánál jelenik meg. Tehát a szülők gyermekkorára volt inkább jellemző a szabadon felnőtt nélküli a szabadban való játék, több kortársi játszótárssal. Míg a mai gyermekek játékának meghatározó résztvevői a felnőttek. IV. Mit csinálnak szabadidejükben a gyermekek? Mit csinálnak legszívesebben? A mai gyermekek és szüleik kinti játékszokásainak összehasonlításakor markáns és érdekes változás figyelhető meg. Először a kinti tevékenységi formákat vizsgáljuk meg, amelyek a felnövekvő gyermek elengedhetetlen játékszínterei. Itt szerez közvetlen élményeket, tapasztalatokat az őt körülvevő világról, arról az érdekes világról, amely a falakon túl van. A gyermek egészséges kíváncsisága a külvilág, a szabad tér, a természet és a benne lakó élőlények iránt aligha változott az elmúlt években. Miközben a tevékenységi forma, ahogy felfedezi a környező világot, amit csinál eközben, bizony változott. A két generációra nagyjából hasonló mértékben jellemző a fára mászás; a kirándulás, a játszótéri játék, a fogócska. A szülők gyermekkorában sokkal népszerűbb volt az utcai játék (pl. ugróiskola), a bújócska és a sporttevékenység. Ugyanakkor a gyerme- Studia Caroliensia

6 B ÁRDI Á RPÁD keik kinti tevékenységében nagyobb arányban jelenik meg a saját ötlet, kitalált játék lehetősége. Még érdekesebb annak összehasonlítása, hogy mit csináltak/csinálnak szabadidejükben a legszívesebben. A két generáció szabadidőben választható tevékenységi formáiról, és az ehhez való érzelmi viszonyulásairól is egyfajta képet kapunk. A benti és kinti; egyéni és csoportos játékformák egyaránt megjelennek. A szülők és gyermekek legszívesebben egyértelműen a kerékpározást választják. Több mint 60 %-ban mindkét generációra vonatkoztatva ez a legnépszerűbb szabadidő eltöltés. A szülők gyermekkorukban szívesebben olvastak és kirándultak, mint gyermekeik. A mai gyermekek pedig sokkal nagyobb arányban választják a számítógépezést, a televíziózást és a játszótéri játékot, mint szüleik tették. A játékformák legnagyobb nyertesei az elektromos árammal működő eszközök. Ezek a mai gyermekek között a legnépszerűbbek; s az elmúlt években rendkívül gyorsan a gyermeki játék meghatározó és már-már nélkülözhetetlen szereplőivé, eszközeivé váltak. Ez a számítógépezés esetében a legmarkánsabb: a szülők gyerekkori, mindössze 2 százalékával szemben, ma a gyermekek 62 %-a választja szívesen a szabadidő eltöltésére ezt a módot. A nagy vesztes egyértelműen az olvasás, hiszen a szülők legkedveltebb gyermekkori a kerékpározással egyenrangú tevékenységéből, gyermekeik mindössze ötödrangú szabadidő eltöltési szokásává vált. A gyermekek kevésbé szívesen bár nem ilyen drasztikusan csökkenő mértékben választják a kirándulást a természetben, mint szüleik tették. Érdekes, hogy a társasjáték nem vesztett népszerűségéből, hiszen mindkét generációnál előkelő helyen szerepel. 96 Studia Caroliensia

7 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND A gyermekek szabadidejének tevékenységtípusai megváltoztak az elmúlt évtizedekben. Szívesebben tévéznek és számítógépeznek; míg kevesebbet olvasnak és kirándulnak a természetben, mint szüleik tették. V. A szülők véleménye gyermekeik szabadban töltött idejéről A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatként kezeli a gyermekek testi és lelki egészségét. A nevelők többsége tisztában van vele, hogy a gyermekek számára különösen fontos a rendszeres mozgás, sportolás, szabad levegőn való tartózkodás, s ha elmarad, az sokféle betegség veszélyforrása lehet. 10 Mégis a szülők többségének véleménye szerint gyermekeikre a benti játékhelyszín jellemzőbb, szemben saját gyermekkorukkal, amikor is inkább a kinti játék volt a meghatározó. (ld. I./1.) Még érdekesebb, ha megvizsgáljuk, hogy a szülők ezt a kevesebb kinti játékot elegendőnek tartják-e. A megkérdezett szülők 68%-ának véleménye szerint gyermekeik szabadban töltött ideje nem elegendő. Azaz a szülők tudják, hogy csemetéjük kevés időt tölt kint, és egyáltalán nem tartják ezt kielégítőnek. Magyarázatként elsősorban a túlzsúfolt időbeosztást, a túlterheltséget (akár szülő, akár gyermek) és fáradságot említik. De a más vonzóbb alternatívák, mint a számítógép, televízió is megjelennek okként. Érdekes összevetni ezt az Amerikai Egyesült Államokban végzett felméréssel 11, ahol hasonló mértékben növekedett az elektronikus eszközökkel eltöltött idő a szabadban való játék rovására. Az amerikai szülők elsődleges okként a számítógépes játékokat nevezték meg, ugyanakkor 82%-uk említette a biztonsági és bűncselekményi tényezőket, ami miatt óvják utódaikat a kinti játéktól. A vonzóbb elektronikus benti alternatívák, vagy a szülői féltés a jelen felmérésben résztvevő magyar szülőknél megjelennek ugyan okként, de messze nem a legjellemzőbbek. Szerintük egyértelműen a túlzsúfolt időbeosztás ( rohanó világ, túlterheltség, fáradt a szülő és a gyermek, amikorra hazaér ) az elsődleges magyarázata, annak, hogy gyermekeik kevesebb időt töltenek kinti szabad játékkal. Így gondolja a megkérdezett szülők 41,7 %-a. 10 BÁRDI, Á.: Természetesen a fejlesztési feladatokról Avagy a környezetismeret tantárgy hogyan járulhat hozzá a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatokhoz, In: Kompetencia-Fejlesztés- Érték (SZERK. GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT), Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, p CLEMENTS, R. An Investigation of the State of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 5(1):68-80,- p. 74. Elérhető: web Studia Caroliensia

8 B ÁRDI Á RPÁD A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik kint játszanak, azonban önmaguk és családtagjaik túlzsúfolt, felgyorsult időbeosztása miatt erre csökkenő esélyt látnak. Összefoglalva A vizsgált iskolába járó gyermekek szabadidős szokásai, és szüleik gyermekkori játékszokásai a szülők bevallása szerint nagymértékben különböznek. A szabad levegőn töltött játékélmények helyszíne, tevékenységtípusa, időhossza markáns változást mutat, miszerint a mai gyermekek: kevesebbet játszanak, hetente ritkábban, és alkalmanként kevesebb időt töltenek kint a szabadban, mint szüleik tették gyermekkorukban; lakóhelytípustól függetlenül sokkal kevesebbet játszanak kint, mint szüleik tették. játékának egyre inkább meghatározó résztvevői a felnőttek; kevesebbet olvasnak és kirándulnak, miközben sokkal több időt töltenek a televízió és a számítógép előtt. A szülők tisztában vannak gyermekeik kinti játékának jelentőségével, mégis ennek megvalósulására egyre kisebb esélyt látnak. Véleményük szerint ennek oka elsősorban a család minden tagját elérő felgyorsult életmód, túlzsúfolt időbeosztás. Irodalom A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Környezeti Nevelési Programja, Budapest, Studia Caroliensia

9 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND BÁRDI, Á.: Természetesen a fejlesztési feladatokról Avagy a környezetismeret tantárgy hogyan járulhat hozzá a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatokhoz, In: Kompetencia Fejlesztés Érték (SZERK. GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT), Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, p. 55. CLEMENTS, R.: An Investigation of the State of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 5(1):68-80, p.74. Elérhető: cle=7_clements_ciec_5_1_web HANNAFORD, C. (1995): Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers HOFFERTH, S.L. & J. F. Sandberg.: Changes in American Children s Time, In S.L. Hofferth & T.J. Owens (Eds.), Children at the Millennium: Where Have We Come From, Where Are We Going? (pp. 1-7). New York: JAI, Hofferth, S. L. & S.C. Curtin. Changes in Children s Time, /3: An Update, JENSON, E. (2000): Learning with the Body in Mind. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development RIDEOUT, V. and E. Hamel. The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents. Kaiser Family Foundation, ROBERTS, D. F., Foehr, U., & Rideout, V. Generation M: Media in the Lives of 8 to 18 Year Olds. Kaiser Family Foundation, Studia Caroliensia

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET TÉMAKÖRÖK: A DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁSI SZÍNTÉR RÉSZTVEVŐINEK KAPCSOLATA DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIGITÁLIS TEVÉKENYSÉG ÉS VISELKEDÉS

Részletesebben

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Albert Fruzsina Dávid

Részletesebben

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET ELSÕ RÉSZ Eötvös Loránd

Részletesebben

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai darvas & tausz: az óvoda lehetőségei... 777 AZ ÓVODA LEHETŐSÉGEI A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉBEN Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai kutatások és statisztikai adatgyűjtések

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MÛHELY. INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei

MÛHELY. INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei Szociológiai Szemle 2007/3 4, 93 114. MÛHELY INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei ALBERT Fruzsina DÁVID Beáta MOLNÁR Szilárd

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra Készült az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával A kutatás vezetője: Dr. Ligeti Katalin Résztvevő

Részletesebben