HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69."

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA (X.) BÁRDI ÁRPÁD A JÁTÉKSZOKÁSOK VÁLTOZÁSÁRÓL SZABADON A tanulmány a mai gyermekek szabadidős szokásait igyekszik feltárni, összehasonlítva a szüleik gyermekkori tapasztalatával. A Karácsony Sándor Református Általános Iskola tanulóinak szüleivel végzett kérdőíves felmérés során a szülők gyermekkori és gyermekeik kinti játékszokásait, szabad levegőn töltött játékélményeit hasonlítja össze. 1 Bevezető A gyermekekkel napi kapcsolatban lévő foglalkozást űzők és a szülők egyaránt fontosnak tartják a kinti szabad játékot. Az egészségügyi és az oktatási szakemberek közösen hangsúlyozzák, hogy mennyire hasznosak a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésében a természetben szerezett tapasztalatok, a jó levegőn való felhőtlen játék. A természetes környezetben való szabad játék során felfedezik közvetlen környezetüket, megtanulják használni sokszor nagy élvezettel kísérve érzékszerveiket; s ez testük, izmaik egészséges fejlődését is segíti. 2 A rendszeres kinti játék például hozzájárul a jó étvágyhoz és segíti az agy azon alapvető idegrendszeri központjainak a fejlődését, amik a gondolkodási és a tanulási képességek fejlődéséért felelősek. 3 Egy jó kirándulás, egy közös szalonnasütés, egy jó kis botozás, a bunkizás, gátépítés, a fára mászás, az ugróiskola az utcán, a bújócska a szomszéd gyerekekkel mind-mind a mai szülők gyermekkorának jellemző tevékenysége volt, s méltán gondolhatnák, hogy gyermekeiknek hasonló élményekben van részük. De valóban hasonlóan szereznek a mai gyermekek természetélményt, mint szüleik tették? Valóban annyi lehetőségük van a kinti szabad játékra, mint az őket megelőző generációknak? S ha van lehetőségük kinti játékra valóban kihasználják ezt, mint szüleik tették? Azt bizonyosan megállapíthatjuk, hogy a gyermek és természet kapcsolatában jelentős változás ment-megy végbe az elmúlt évben. Megváltozott a szabadban játékkal töltött idő hossza, hiszen egyre kevesebb időt töltenek kint a szabadban a gyermekek. Külföldi felmérések alapján ez a 9-12 éves korosztályban hetente 9 órával kevesebb szabadban játékkal eltöltött időt jelent a 25 évvel ezelőtti kisgyermekekhez 1 A felmérés elkészítéséhez az Amerikai Egyesült Államokbeli Children and Nature Network (C&NN) gyermekek természetkapcsolatával, kinti játéktevékenységével foglalkozó tanulmányait vettem alapul. 2 HANNAFORD, C. (1995) Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers utal rá CLEMENTS, R. i.m. p JENSON, E. (2000) Learning with the Body in Mind. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development utal rá CLEMENTS, R. i.m. p. 69. Studia Caroliensia

2 B ÁRDI Á RPÁD képest. 50%-al kevesebben töltik kint szabadidejüket olyan tevékenységet végezve, mint a túrázás, horgászat, kertészkedés, tengerparti játék. 4 A természetben való szabad játéknál sokkal népszerűbb a mai gyermekek körében a géppel való játék, az elektronikus eszközök használata. A fél év és 6 év közötti gyermekek naponta átlagban 1,5 órát töltenek el az elektronikus média előtt. 5 Ez a 8-18 évesek tekintetében napi 6,5 órát jelent (heti 45 óra). 6 Mi a mai magyar szülők válasza erre a megváltozott természet-gyermek kapcsolatra? A kisgyermekes családok mintha sejtenék ezt a változást - kertes házba költöznek, vagy szeretnének költözni, ahol van elegendő tér a szabad kinti játékhoz. Jelen felmérés egy ilyen kertvárosi környezetben lévő iskola tanulóinak szülei között készült. A felmérés eredményei, következtetései nem általánosíthatók az egész mai magyar társadalomra vetítve. Azonban bizonyos tendenciákra, jelenségekre felhívhatják a figyelmet; valamint a vizsgált iskola tekintetében reprezentatívak. A felmérés felépítése és vizsgált csoport meghatározása A felmérés Budapest egyik külső kerületében, Kispesten készült 2009 első hónapjaiban. A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola kertvárosi környezetben található, családias légkör jellemzi, évfolyamonként egy osztállyal. 7 A tanulmány készültekor a hét osztályba összesen 169 tanuló járt. Az iskolába járó gyermekek szüleinek (apa, anya, nevelő) száma 190 fő. A kérdőívet a félévi szülői értekezleten osztották ki az osztálytanítók, a kitöltés önkéntes és névtelen volt. Az ezt követő négy héten az iskola fogadóterében elhelyezett kérdőívgyűjtőbe 108 darab kérdőív érkezett vissza, ami a szülők, nevelők 57%-a. A beérkezett adatokat statisztikai program (SPSS) segítségével digitalizáltuk. A kérdések párban kerültek megfogalmazásra: tizenöt kérdés a szülő gyermekkoráról és tizenöt kérdés az intézménybe járó legidősebb gyermekről. A szülők élményeire, tapasztalatára, véleményére voltunk kíváncsiak. A felmérés főbb témakörei a következők: 8 4 HOFFERTH, S.L. & J.F. Sandberg. Changes in American Children s Time, In S.L. Hofferth & T.J. Owens (Eds.), Children at the Millennium: Where Have We Come From, Where Are We Going? (pp. 1-7). New York: JAI, Hofferth, S.L. & S.C. Curtin. Changes in Children s Time, /3: An Update, 2006., 5 RIDEOUT, V. and E. Hamel. The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents. Kaiser Family Foundation, ROBERTS, D. F., Foehr, U., & Rideout, V. Generation M: Media in the Lives of 8 to 18 Year Olds. Kaiser Family Foundation, Az iskola a környezeti nevelést deklaráltan is a saját Környezeti Nevelési Programjában megfogalmazva fontosnak tartja. Különösen a tapasztalás útján való tanulást, ami az intézmény Erdei Iskola Programjában manifesztálódik legmarkánsabban. Mely szerint évente egyszer, mindegyik évfolyam, egy hétre az iskola helyszínétől különböző lehetőleg természet közeli terepen szervezi oktatási-nevelés tevékenységét. 8 A kérdőív konkrét kérdéseinek összeállításánál a CLEMENTS, R. idézett tanulmányát vettem alapul, s az ottani kérdéseket alakítottam a helyi viszonyokhoz a felmérés célkitűzéseinek megfelelően. 92 Studia Caroliensia

3 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND 1. demográfiai adatok (kor, nem, foglalkozás, gyermekek száma, neme, kora) 2. lakókörnyezet: 3. szabadban töltött idő gyakorisága és hossza 4. kinti játékok (mit?, kivel?) 5. iskolába járási szokások (mód, kivel?, idő) 6. kirándulási szokások (gyakorisága, kivel?) 7. kirándulási élmények 8. tanösvény-tapasztalat 9. játékszokások 10. szülői vélemény: elég időt tölt kint gyermeke a szabadban játékkal? Most vizsgáljuk meg, hogy melyek voltak a felmérés legérdekesebb eredményei, amely a kérdőív elemzése után jelentkeztek. 9 I. Kinti játékkal töltött idő A kinti játékkal töltött időt három oldalról járta körül a kérdőív: 1. Kint vagy bent játszott/szik többet? 2. Hetente milyen gyakorisággal játszott/szik kint? 3. Alkalmanként mennyi időt tölt/töltött szabadban játékkal? Mindhárom területen változás figyelhető meg a két generáció között. 1. Először is a szülők úgy ítélik meg, hogy évvel ezelőtt lényegesen több időt töltöttek a gyermekek kinti játékkal, mint napjainkban. A szülők gyermekkorukban inkább kint játszottak (56%-uk), mint bent a négy fal között (40 %). A gyermekeknél ez az arány megfordul, a mai gyermekeket inkább a benti játék jellemzi: 70 %-uk bent játszik többet. 1. ábra. Gyermekek és szüleik gyermekkori játékhelyszínei kint bent Szülő gyermekkorában hol játszott többet? Gyermeke hol játszik többet? 2. Másodszor, a heti játékgyakoriság tekintetében is a szülői generációnak volt több ideje a kinti játékra. A szülők zöme (56%) gyermekkorában naponta játszott kint; míg gyermekeik tekintetében mindössze 21%-uk jelezte, hogy ezt napi gyakorisággal teszi. A válaszadók egyharmada szerint gyermekük he- 9 Nem elemezzük, értékeljük az összes témakört, ez további tanulmányok feladata lehet. Studia Caroliensia

4 B ÁRDI Á RPÁD tente mindössze 2-3 alkalommal, vagy kevesebbszer tölti kinti játékkal idejét. 3. Harmadszor, az alkalmanként szabadban töltött idő hossza is kevesebb, mint az egy generációval korábban volt. A legkedveltebb idősáv az alkalmankénti 1-3 óra mind a szülők, mind gyermekeik tekintetében. Csökkent azoknak az aránya, akik egyszerre több, mint 3 órát töltenek kint; míg azoknak az aránya akik alkalmanként percet tartózkodnak szabad levegőn, növekedett. Tehát a gyermekek és szüleik kinti játékkal töltött idejét tekintve nagyon erőteljes változás figyelhető meg. A gyermekek kevesebbet játszanak, hetente ritkábban, és alkalmanként kevesebb időt töltenek kint a szabadban, mint szüleik tették gyermekkorukban. II. A kertes ház és a gyermekek jó levegőn való játékának összefüggései Mint láttuk a gyermekek és szüleik játékhelyszínét tekintve nagyon erőteljes változás figyelhető meg. Miközben a vizsgálatban résztvevők s így gyermekeik is ma sokkal nagyobb arányban élnek kertvárosi lakókörnyezetben (65%), mint évvel ezelőtt (31%). S így ma több gyermeknek van fizikai lehetősége saját családi kert, udvar a szabad játékra, mégis kevesebben élnek ezzel. A kertes házban lakó gyermekek 62%-a inkább bent játszik. A nagyvárosi emeletes házban lakók 86%-a tesz így. Összehasonlítva szüleikkel: akik közül a kertes lakókörnyezetben felnövők 23%- a; a nagyvárosi emeletes házban élők 57%-a tett így. A kertvárosi környezet a kert, a fák, a füves terület, a szabad tér puszta lehetősége önmagában még nem garancia a több kinti játékra. Ugyanakkor a nagyvárosi emeletes házban felnövő gyermekek közül arányait tekintve sokkal kevesebben választják játékuk helyszínéül a szabad levegőt, mint az egy generációval korábban hasonló környezetben felnövő szüleik tették. Tehát a szabad játék jelentős, de nem egyedüli előfeltétele a kertes ház, a szabad fizikai tér. Valamint az emeletes házi lakókörnyezet önmagában nem akadály a több kinti játékra. III. Kivel játszik a gyermek? A lakókörnyezet mellet más, nem kevésbé jelentős tényezők is befolyásolják a gyermek kinti felhőtlen játékát. Ezért érdemes összehasonlítani, hogy kikkel folyik ez a kinti játék. A szülők gyermekkorukban akár utcán, akár saját kertben, akár játszótéren játszottak javarészt nem egyedül tették ezt, hanem a szomszéd kisfiúval, vagy kislánnyal, vagy saját testvérrel. És ami rendkívül kifejezi a szabad játék tényét, döntő többségük felnőtt felügyelete nélkül tette ezt; mindössze 9%-uk említette, hogy a szabad levegőn való játéknál jelen volt felnőtt személy. Ez az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott, hiszen a mai gyermekek kinti szabad játékának meghatáro- 94 Studia Caroliensia

5 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND zó szereplői a felnőttek. Akár felügyelet biztosító, akár játszótársi, akár rendszabályozó szerepkörben. A mai gyermekek 43%-ának, a kinti játék elmaradhatatlan velejárója egy felnőtt személy. Természetesen a kortárs gyerekek fontos játszótársak ma is, de ebben is megfigyelhető egyfajta szegényedés, miszerint inkább a kéznél (háznál) lévő testvérrel játszanak, mint az egyre kevésbé ismert szomszédságból való társsal. A szülők gyerekkori játékának háromnegyed részben részesei voltak a környékbeli gyerekek; míg a mai gyermekgeneráció számára a szomszéd gyermek, mint játszótárs csupán a válaszadók egyharmadánál jelenik meg. Tehát a szülők gyermekkorára volt inkább jellemző a szabadon felnőtt nélküli a szabadban való játék, több kortársi játszótárssal. Míg a mai gyermekek játékának meghatározó résztvevői a felnőttek. IV. Mit csinálnak szabadidejükben a gyermekek? Mit csinálnak legszívesebben? A mai gyermekek és szüleik kinti játékszokásainak összehasonlításakor markáns és érdekes változás figyelhető meg. Először a kinti tevékenységi formákat vizsgáljuk meg, amelyek a felnövekvő gyermek elengedhetetlen játékszínterei. Itt szerez közvetlen élményeket, tapasztalatokat az őt körülvevő világról, arról az érdekes világról, amely a falakon túl van. A gyermek egészséges kíváncsisága a külvilág, a szabad tér, a természet és a benne lakó élőlények iránt aligha változott az elmúlt években. Miközben a tevékenységi forma, ahogy felfedezi a környező világot, amit csinál eközben, bizony változott. A két generációra nagyjából hasonló mértékben jellemző a fára mászás; a kirándulás, a játszótéri játék, a fogócska. A szülők gyermekkorában sokkal népszerűbb volt az utcai játék (pl. ugróiskola), a bújócska és a sporttevékenység. Ugyanakkor a gyerme- Studia Caroliensia

6 B ÁRDI Á RPÁD keik kinti tevékenységében nagyobb arányban jelenik meg a saját ötlet, kitalált játék lehetősége. Még érdekesebb annak összehasonlítása, hogy mit csináltak/csinálnak szabadidejükben a legszívesebben. A két generáció szabadidőben választható tevékenységi formáiról, és az ehhez való érzelmi viszonyulásairól is egyfajta képet kapunk. A benti és kinti; egyéni és csoportos játékformák egyaránt megjelennek. A szülők és gyermekek legszívesebben egyértelműen a kerékpározást választják. Több mint 60 %-ban mindkét generációra vonatkoztatva ez a legnépszerűbb szabadidő eltöltés. A szülők gyermekkorukban szívesebben olvastak és kirándultak, mint gyermekeik. A mai gyermekek pedig sokkal nagyobb arányban választják a számítógépezést, a televíziózást és a játszótéri játékot, mint szüleik tették. A játékformák legnagyobb nyertesei az elektromos árammal működő eszközök. Ezek a mai gyermekek között a legnépszerűbbek; s az elmúlt években rendkívül gyorsan a gyermeki játék meghatározó és már-már nélkülözhetetlen szereplőivé, eszközeivé váltak. Ez a számítógépezés esetében a legmarkánsabb: a szülők gyerekkori, mindössze 2 százalékával szemben, ma a gyermekek 62 %-a választja szívesen a szabadidő eltöltésére ezt a módot. A nagy vesztes egyértelműen az olvasás, hiszen a szülők legkedveltebb gyermekkori a kerékpározással egyenrangú tevékenységéből, gyermekeik mindössze ötödrangú szabadidő eltöltési szokásává vált. A gyermekek kevésbé szívesen bár nem ilyen drasztikusan csökkenő mértékben választják a kirándulást a természetben, mint szüleik tették. Érdekes, hogy a társasjáték nem vesztett népszerűségéből, hiszen mindkét generációnál előkelő helyen szerepel. 96 Studia Caroliensia

7 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND A gyermekek szabadidejének tevékenységtípusai megváltoztak az elmúlt évtizedekben. Szívesebben tévéznek és számítógépeznek; míg kevesebbet olvasnak és kirándulnak a természetben, mint szüleik tették. V. A szülők véleménye gyermekeik szabadban töltött idejéről A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatként kezeli a gyermekek testi és lelki egészségét. A nevelők többsége tisztában van vele, hogy a gyermekek számára különösen fontos a rendszeres mozgás, sportolás, szabad levegőn való tartózkodás, s ha elmarad, az sokféle betegség veszélyforrása lehet. 10 Mégis a szülők többségének véleménye szerint gyermekeikre a benti játékhelyszín jellemzőbb, szemben saját gyermekkorukkal, amikor is inkább a kinti játék volt a meghatározó. (ld. I./1.) Még érdekesebb, ha megvizsgáljuk, hogy a szülők ezt a kevesebb kinti játékot elegendőnek tartják-e. A megkérdezett szülők 68%-ának véleménye szerint gyermekeik szabadban töltött ideje nem elegendő. Azaz a szülők tudják, hogy csemetéjük kevés időt tölt kint, és egyáltalán nem tartják ezt kielégítőnek. Magyarázatként elsősorban a túlzsúfolt időbeosztást, a túlterheltséget (akár szülő, akár gyermek) és fáradságot említik. De a más vonzóbb alternatívák, mint a számítógép, televízió is megjelennek okként. Érdekes összevetni ezt az Amerikai Egyesült Államokban végzett felméréssel 11, ahol hasonló mértékben növekedett az elektronikus eszközökkel eltöltött idő a szabadban való játék rovására. Az amerikai szülők elsődleges okként a számítógépes játékokat nevezték meg, ugyanakkor 82%-uk említette a biztonsági és bűncselekményi tényezőket, ami miatt óvják utódaikat a kinti játéktól. A vonzóbb elektronikus benti alternatívák, vagy a szülői féltés a jelen felmérésben résztvevő magyar szülőknél megjelennek ugyan okként, de messze nem a legjellemzőbbek. Szerintük egyértelműen a túlzsúfolt időbeosztás ( rohanó világ, túlterheltség, fáradt a szülő és a gyermek, amikorra hazaér ) az elsődleges magyarázata, annak, hogy gyermekeik kevesebb időt töltenek kinti szabad játékkal. Így gondolja a megkérdezett szülők 41,7 %-a. 10 BÁRDI, Á.: Természetesen a fejlesztési feladatokról Avagy a környezetismeret tantárgy hogyan járulhat hozzá a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatokhoz, In: Kompetencia-Fejlesztés- Érték (SZERK. GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT), Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, p CLEMENTS, R. An Investigation of the State of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 5(1):68-80,- p. 74. Elérhető: web Studia Caroliensia

8 B ÁRDI Á RPÁD A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik kint játszanak, azonban önmaguk és családtagjaik túlzsúfolt, felgyorsult időbeosztása miatt erre csökkenő esélyt látnak. Összefoglalva A vizsgált iskolába járó gyermekek szabadidős szokásai, és szüleik gyermekkori játékszokásai a szülők bevallása szerint nagymértékben különböznek. A szabad levegőn töltött játékélmények helyszíne, tevékenységtípusa, időhossza markáns változást mutat, miszerint a mai gyermekek: kevesebbet játszanak, hetente ritkábban, és alkalmanként kevesebb időt töltenek kint a szabadban, mint szüleik tették gyermekkorukban; lakóhelytípustól függetlenül sokkal kevesebbet játszanak kint, mint szüleik tették. játékának egyre inkább meghatározó résztvevői a felnőttek; kevesebbet olvasnak és kirándulnak, miközben sokkal több időt töltenek a televízió és a számítógép előtt. A szülők tisztában vannak gyermekeik kinti játékának jelentőségével, mégis ennek megvalósulására egyre kisebb esélyt látnak. Véleményük szerint ennek oka elsősorban a család minden tagját elérő felgyorsult életmód, túlzsúfolt időbeosztás. Irodalom A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Környezeti Nevelési Programja, Budapest, Studia Caroliensia

9 R EFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND BÁRDI, Á.: Természetesen a fejlesztési feladatokról Avagy a környezetismeret tantárgy hogyan járulhat hozzá a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatokhoz, In: Kompetencia Fejlesztés Érték (SZERK. GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT), Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, p. 55. CLEMENTS, R.: An Investigation of the State of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 5(1):68-80, p.74. Elérhető: cle=7_clements_ciec_5_1_web HANNAFORD, C. (1995): Smart Moves: why learning is not all in your head. Arlington: Great Ocean Publishers HOFFERTH, S.L. & J. F. Sandberg.: Changes in American Children s Time, In S.L. Hofferth & T.J. Owens (Eds.), Children at the Millennium: Where Have We Come From, Where Are We Going? (pp. 1-7). New York: JAI, Hofferth, S. L. & S.C. Curtin. Changes in Children s Time, /3: An Update, JENSON, E. (2000): Learning with the Body in Mind. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development RIDEOUT, V. and E. Hamel. The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents. Kaiser Family Foundation, ROBERTS, D. F., Foehr, U., & Rideout, V. Generation M: Media in the Lives of 8 to 18 Year Olds. Kaiser Family Foundation, Studia Caroliensia

Jól játszó család Felmérés a hazai játszási szokásokról

Jól játszó család Felmérés a hazai játszási szokásokról Jól játszó család Felmérés a hazai játszási szokásokról A Formatex kérdőíves kutatása Mintavétel: 2012. október-december 1 1. Vezetői összefoglaló A Formatex több bevásárlóközpontban és egy családi nagyrendezvényen

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET H- Budapest, Diószegi út. Telefon: 0 5 50 Fax: 0 09 7 Postacím: 59 OGYEI Bp. Pf.: 78 Web: www.ogyei.hu E-mail: titkarsag@ogyei.hu Gyermekjogi kérdőívek eredményei A

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV 1 1. Bevezetés A magyar családok többségének és nekünk, fiataloknak tízmillió forint sok pénz. Saját igényeinkkel, vágyainkkal pontosan tisztában vagyunk, így

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B.

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. SZAKMAI ANYAG Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint A segítséget nyújt az Interdiszciplináris Kritérium Rendszer alkalmazásához. Tartalmazza az ICC-ben található kérdéseket, melyek a zöldterület értékeléséhez szükségesek. A kérdések alapján összeállítható

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Pongor-Juhász Attila 30 napos időgazdálkodási GYAKORLATSORA

Pongor-Juhász Attila 30 napos időgazdálkodási GYAKORLATSORA Pongor-Juhász Attila 30 napos időgazdálkodási GYAKORLATSORA Ahhoz, hogy megváltozz, nagyon kell fájjon számodra az a helyzet, amiben most élsz, amit most megélsz, vagy vágyaidtól vezérelve saját magadat

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Standard Eurobarométer 78. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Standard Eurobarométer 78. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG Standard Eurobarométer 78 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2012 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG A kutatás az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága krésére és koordinálásával zajlott. Ez

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Összeállította: Marosánné dr. Gáti Gabriella, Kiss Zoltánné igazgató, koordinátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiadványa alapján.

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály. Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő

ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály. Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály 1. 8-9 Matematika Magyar Magyar Magyar Matematika 2. 9-10 Ének Magyar Magyar Magyar Rajz 3. 10-11 Testnevelés Szabadidő Angol Matematika Testnevelés 4. 11-12 Szabadidő

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Játékra fel! Sokak örömére elkészült Erdőtarcsa új játszótere.

Játékra fel! Sokak örömére elkészült Erdőtarcsa új játszótere. Támogatási kérelmet benyújtó neve: Erdőtarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1. Projekt megnevezése: Meglévő játszótér szabványosítása EMVA III. tengely Falumegújítás és-

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető Iskolába hívogató C o n s t a n t i n u m K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m, S z a k k ö z é p i s k o l a, K o l l é g i u m M ó r a F e r e n c Á l t a l á

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, 2012. február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben