közlekedõ gyerekek közlekedõ gyerekek EURÓPAI BIZOTTSÁG 14 7 KH EN-C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "közlekedõ gyerekek közlekedõ gyerekek EURÓPAI BIZOTTSÁG 14 7 KH-32-00-031-EN-C"

Átírás

1 ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ A jövõ vajon a gyermekeinké? Bizonyítsuk be, hogy igen! Már ma lássunk hozzá annak megváltoztatásához, hogy városunk miként halad elõre a jövõ generációival Vizsgáljuk meg a gyermekek számára kialakított tömegközlekedési viteldíjakat. Valóban kedvezményesek? Hány éves korukig utazhatnak a gyerekek ingyenesen? Nézzük meg azoknak a baleseteknek a statisztikáit, amelyeknek gyerekek is részesei voltak saját városunkban az elmúlt tíz év folyamán ill. elsõ gyermekünk megszületése óta, ha elmúlt már tíz éves. Gondoljuk végig, hogy hány olyan utca van és összesen milyen hosszúságban, ahol a megengedett maximális sebességet hozzáigazították a gyerekek jelenlétéhez (vagyis 30 km/h). Gyûjtsünk össze általános dokumentumokat a gyerekek közlekedésérõl. Kérjünk meg valakit arra, hogy vezessen végig minket a megfelelõ internetes oldalakon. Levélben keressük meg városunk valamennyi iskoláját és küldjünk számukra egy példányt ebbõl a brosúrából. Javasoljunk találkozót azokkal az iskolákkal, amelyek csatlakozni kívánnak hozzánk olyan megfelelõ feltételek ➐ ➑ ➒ ➓ megteremtésének aktív támogatása céljából, amelyek révén a gyermekek önállóan közlekedhetnek (e füzet megrendeléséhez lásd a 34. oldalt). Válasszuk ki azokat a meglévõ kampányokat, amelyek megfelelõen alkalmazhatók városunk esetében is (ld. 51. o.). Jelöljük ki munkacsoportunk egy tagját, aki az iskolába járás útjai -ért felel és bízzuk meg elõször is azzal, hogy végezzen felmérést a diákok körében (ld. 21. és 58. o.). Jelöljük ki munkacsoportunk egy tagját, aki a gyerekek és közlekedés felelõse és bízzuk meg egy olyan munkacsoport elsõ találkozójának megszervezésével, amelynek tagjai közt szerepelnek városunk tervezési szervezeteinek, egy közúti biztonsági intézetnek, az oktatási szektornak, szülõi egyesületeknek, és a fiataloknak a képviselõi (ifjúsági mozgalmak, ifjúsági központok, stb.), az egészségügyi szektor és az önkéntesek képviselõi (ld. 21. o.) Határozzuk el gyermekparlament és ifjúsági parlament létrehozását KH EN-C közlekedõ gyerekek közlekedõ gyerekek AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS KIADVÁNYAINAK HIVATALA L-2985 Luxembourg ISBN EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Közlekedõ gyermekek

3 Terjesztés: Európai Bizottság, Környezetvédelmi Fõigazgatóság, Fax: (32) Koordinálás: C. Bochu (Környezetvédelmi Fõigazgatóság) Szöveg, szerkesztés: U. Schollaert Átdolgozás: M. C. Coppieters (ECF), J. Dekoster (Ligue des familles), A.Tsouros and F. Racioppi (OMS) Koncepció és formaterv: C. Hilgers, N. Munarriz (EUR-OP) A fotókat készítette: a tervezõ és a szerzõ; köszönetnyilvánítás a következõk részére Transport 2000 (8. o.), Pro Vélo (12. o.), Martin Leuzinger/VCS (Burgdorf, CH; 25., 28., 29. o.), Evoßus Austria (p. 27), Verkehrs-Club der Schweiz VCS [Svájci Közlekedési Klub] (28. o.), Verkehrs-Club-Österreich [Osztrák Közlekedési Klub] (30. o.), Sustrans (30. o.), Ecole Van Belle (Anderlecht) (36. o.), Luc Degraer/GRACQ (35. o.), Sustrans (35. o.), Jacques Varlet/Energie-Cités (37. o.), Municipalité de Larissa (42. o.), Vélo Québec (43. o.) A következõ gyerekek rajzai a Green Week 2001 [2001. évi Zöld Hét] versenyrõl: Denise Aßmann, Jessica Franke, Tanja Galdipuor, Kevin Löffer, Eleni Pantzartzi, Raffaele Scarlatti, There Schulz, Sofia Sironi. A 32. oldalon látható rajz: Erik Liebermann Köszönjük Alessandro Yano-nak az együttmûködést Nagyon sok további információ található az Európai Unióról az Interneten. Ez a cím az Európa szerveren keresztül érhetõ el (http://europa.eu.int). A lajstromba vett adatok a jelen kiadvány végén találhatók meg. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002 ISBN X Európai Közösségek, 2002 A sokszorosítás csak a forrás tudomásul vétele esetén engedélyezett. Elõször angolul kiadva Kids on the move címmel az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Irodájának gondozásában Magyar kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2004

4 Közlekedõ gyermekek EURÓPAI BIZOTTSÁG Környezetvédelmi Fõigazgatóság

5 4 Margot WALLSTRÖM az Európai Bizottság környezetvédelemért felelõs tagja

6 5 Elõszó HHa Ön helyi politikus, tanár, iskolaigazgató, szülõ vagy egyszerûen csak felelõsséget érez a saját környezetében zajló változások iránt, vagy aggódik az Európában élõ 90 millió gyermek közlekedése és egészsége miatt, akkor ez az új kiadvány Önnek szól. Ugyanazt az eget látjuk, ugyanazt a szelet érezzük és ugyanazt a vizet élvezzük, mint saját gyermekeink. A felnõttekhez hasonlóan a gyermekek is szenvedõ alanyai annak a hatásnak, amelyet a környezetszennyezés gyakorol a levegõre, amelyet belélegzünk és a vízre, amit megiszunk. A gyermekek azonban nem kis felnõttek. Nem egy esetben nagyobb mértékben ki vannak téve a környezeti állapotok romlása hatásainak, különösen a nagyvárosok szegény lakta övezeteiben és ezért magasabb árat fizetnek a tarthatatlan fejlõdés miatt. A gyermekek azonban nem pusztán csak napjaink állapotainak ártatlan áldozatai. Jórészt kiaknázatlan lehetõséget képviselnek ahhoz, hogy érdemes legyen jobb és egészségesebb környezetet teremteni. Személyes tapasztalataim alapján megerõsíthetem azt, hogy a gyermekek menynyire elhivatott szerepet tölthetnek be a környezet védelmében. Annak ellenére, hogy számos nemzetközi nyilatkozat hangzott el és egyezmények kerültek aláírásra, a gyerekek és a fiatalok rendszerint nem vesznek részt aktívan a tervezési és döntéshozatali folyamatban. Csekély lehetõségük van arra, hogy befolyásolják a jelent vagy alakítsák a jövõt. Más szóval, nekünk felnõtteknek óriási a felelõsségünk olyan felelõsségrõl van szó, amelyet az eddigieknél jóval komolyabban kell vennünk. annak érdekében, hogy még jobban megismerjék a gyermekek közlekedéssel és környezettel kapcsolatos szükségleteit. Néhányan közülük megkíséreltek megfordítani egy nem régóta tapasztalható különösen szerencsétlen tendenciát, nevezetesen azt, hogy az elmúlt 10 év folyamán az iskolába kerékpáron vagy gyalog járó gyermekek száma drasztikusan lecsökkent. Remélem, hogy ezek a példák hasznosnak bizonyulnak Önök számára. A jelen kézikönyv rávilágít egy olyan kezdeményezésre, amelyet jómagam indítottam el pár évvel ezelõtt számos érdekelttel együttmûködve: az évenkénti Európai Autómentes Napról van szó, amelyet szerte Európában több száz városban és nagyvárosban rendeznek meg szeptember 22-én. Ez lehetõséget ad a gyermekek számára ahhoz, hogy egyrészt megismerjék azt a vitát, másrészt részeseivé váljanak annak a vitának, amely arról folyik, hogy miként lehet szembehelyezkedni a mindennapi életüket érintõ egyik legnagyobb kockázat a forgalom kihatásaival. Ezt a napot a gyermekek is szeretik, mivel még ha csak egyetlen napig is, élvezhetik a nagyvárosban való mozgás szabadságát anélkül, hogy állandóan figyelmeztetnék õket a motorizált forgalom veszélyeire. Úgy gondolom, hogy gyermekbarát környezetet kell megteremtenünk. A gyermekek a környezet jövõbeni gyámjai. Õk a holnap döntéshozói. Ami jó a mi gyermekeinknek, az jó a társadalomnak és a bolygónak is. A jelen kézikönyv néhány a gyakorlatban is használható példát tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok és iskolák mit tettek

7

8 7 TARTALOM NÉHÁNY PÉLDA GYERMEKEK ÉS FIATALOK A VÁROSI KÖRNYEZETBEN Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gyermekek és fiatalok nagy többsége városban él. Itt könnyen elérhetõ módon használhatják ki a városaink és nagyvárosaink kínálta gazdag és változatos lehetõségeket, akkor, amikor személyes igényeiket óhajtják kielégíteni. Az összes utazások %-át a fiatalabb generáció a teszi meg! Mégis túlságosan gyakran fordul elõ az, hogy városainkat és nagyvárosainkat mintha úgy tervezték volna meg, hogy figyelmen kívül hagyták a gyerekeket és fiatalokat. Az egészséges felnõttek által legjobb esetben más egészséges felnõttek számára megtervezett közterek és közlekedési módok nem veszik tekintetbe a gyermekek szükségleteit, csakúgy, mint az egyéb kisebbségek szükségleteit sem. Ez veszélyt jelent a gyerekek önállóságára nézve és súlyosan érinti fejlõdésüket és jólétüket. A környezet állapotának romlása különösen égetõ problémának tekinthetõ a városokban és a nagyvárosokban, ahol a légköri és zajártalmak súlyos gondokat jelentenek az európaiak számára. Ma már tudatában vagyunk annak, hogy a gyermekek nem egyszerûen csak kis felnõttek: õk jóval érzékenyebbek a környezetszennyezés hatásaira, mint a felnõttek. Minden eddiginél sürgetõbb annak szükségessége, hogy a helyi hatóságok intézkedéseket tegyenek a környezet minõségének helyreállítására. 10. oldal: MIT LEHET TENNI? ogyan vehetjük megfelelõen Hszámításba a gyerekeket? Vajon megoldhatatlan helyzet elõtt állunk? Elképzelhetõ-e egy olyan környezet, amely a gyermekeket szívesen látunk elvén alapszik? A döntéshozóknak és a helyileg megválasztott képviselõknek valójában számos választási lehetõségük van, valamint temérdek eszköz áll rendelkezésükre. Természetesen mindenekelõtt az iskolába járás jut az eszünkbe. Ezt a szemléletmódot indokolja az a tény, hogy itt olyan nap mint nap megtett utazásokkal foglalkozunk, amelyek nagy számú gyerek együttes közlekedésére ill. világosan meghatározott célállomásokra összpontosítanak. Egy fogalmi leírás segít Önöknek abban, hogy világosabb képet kapjanak errõl az igen eredményes szemléletmódról, amelyre bõségesen találhatók példák. Nem szabad azonban tovasiklanunk azon tény fölött, hogy a gyerekek és fiatalok által megtett utak nagy része nem az iskolához kötõdik (iskola utáni tevékenységek, sport, a szabadidõ eltöltése, látogatások, játékok, stb.) z e fejezetben bemutatott esetek Ajól példázzák azt, hogy a helyhatóságok milyen mértékig tudják alkalmazni a gyermekeket szívesen látunk elvet azáltal, hogy a figyelmet kifejezetten a gyerekek és fiatalok szükségleteire irányítják. Ez terjedhet a gyerekeknek a városi tervezésbe és eszközök formatervezésébe való bevonásától kezdve egészen a gyerekek javát szolgáló pozitív diszkriminációs intézkedésekig! A tömegközlekedési vállalatok az Internet segítségével próbálhatják meg rávenni a gyerekeket arra, hogy õket vegyék igénybe, vagy tanfolyamokat szervezhetnek azzal a céllal, hogy megtanítsák a gyerekeket, hogyan kell a legelõnyösebben igénybe venni a hálózatukat! A helyi rendõrség életnagyságú tankörökké alakíthatja át a közvetlen környezetet, amikor is a gépjármûvezetõk a kísérleti nyulak szerepét töltik be! Végtére is, ha leleményességre van szükség, mindössze annyit kell tennünk, hogy megkérdezzük magukat a gyerekeket... FORRÁSOK Számtalan olyan (városi és nagyvárosi, polgári stb.) egyesület létezik a gyermek jogainak védelmének céljával, amely támogatással szolgálhat. Ez a fejezet említést tesz rengeteg olyan kiadványról, CD-ROM-ról és internetes web-helyrõl, ahol megtalálhatók azok az érvelések és ötletek, amelyek biztosítani hivatottak az eredményes és gyors elõrehaladást akkor, amikor fenntartható fejlõdést kívánunk megvalósítani saját településünkön. 20. oldal 38. oldal 50. oldal

9 8 Milyen jogok illetik meg gyermekeinket?

10 9 BEVEZETÕ MILYEN JOGOK ILLETIK MEG GYERMEKEINKET? Az Önök véleménye szerint a városokban és nagyvárosokban a gyermekeknek szánt játéklehetõségek biztosítása hogyan viszonyul ahhoz, hogy a helyhatóságok milyen jelentõséget tulajdonítanak a parkolási és forgalmi lehetõségeknek? Mi a véleményük a gyerekek mozgásszabadságra és olyan helyek elérhetõségére vonatkozó jogairól, ahol alakíthatják társadalmi és kulturális életüket, ismereteiket és fizikai jólétüket? Létezik-e olyasmi, ami a gyermekek önálló közlekedéshez fûzõdõ jogaként fogalmazható meg? És ez a jog milyen súllyal esik latba akkor, ha figyelembe vesszük a felnõttek által választott lehetõségeket, akik mindenhová, olykor bármilyen áron, autóval kívánnak eljutni? Bizonyos dolgokhoz nem kell kommentárt fûzni: mindannyian tisztában vagyunk azokkal a kötelezettségeinkkel, amelyek arra irányulnak, hogy megóvjuk gyermekeinket az embertelen bánásmódtól, a szexuális zaklatástól és a gazdasági kizsákmányolástól. Természetesen alapvetõ dolognak tekinthetõ az, hogy meg kellene védenünk egy gyermek erkölcsi, szellemi és fizikai sértetlenségét azokkal a személyekkel szemben, akik hatalmuknál fogva ártani akarnak ennek a gyermeknek. Indokolt lenne például az oktatáshoz fûzõdõ garantált jog biztosítása is. Az ENSZ 1989-ben elfogadott, a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy számos alapvetõ jogot illetõen közmegegyezés jött létre. Sajnos a mozgás joga még nem tartozik ezek közé. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk ezeket az alapvetõ jogokat, akkor mi a célunk azzal, hogy a felnõtt világ által gyakorolt hatalmat arra használjuk fel, hogy saját prioritásainkat és követelményeinket juttassuk érvényre saját gyermekeink elvárásainak, sõt egészségének és jólétének terhére? Az Egyesült Királyságban 1997-ben egy szombati napon a nyolc esztendõs Darren közúti közlekedési baleset áldozata lett, amikor kerékpárral barátjához indult. Országos szintû kampány indult olyan aktivisták szervezésében, akik segíteni kívántak az említett katasztrófa miatt feldúlt szülõknek azt követõen, hogy a kérdéses autóvezetõ biztosítótársasága azzal próbálkozott, hogy bíróság elõtt juttassa érvényre az autóvezetõ jogait, ám végül sikerült jobb belátásra bírni a biztosítótársaságot. Milyen jogokról van szó? Jog annak feltételezésére, hogy fennáll a szülõk részérõl tanúsított gondatlanság vélelmezése annak alapján, hogy meggondolatlanul jártak el akkor, amikor egy ilyen fiatal gyermeket egyedül elengedtek, kerékpáron és sisak nélkül. Ha tehát nem vagyunk elõvigyázatosak, akkor a szülõk lesznek azok, akiket el kell ítélni hibáztató és erkölcsileg magyarázó módon azért, hogy nem gondoskodtak kísérõrõl, olyan közlekedési eszköz használatát engedélyezték, amely nem megfelelõnek tekintendõ és azért, hogy elmulasztottak védõfelszerelést biztosítani. Ezzel szemben csendben keresztül siklanak az autóvezetõ vigyázatlanságán ill. figyelmetlenségén, a megfelelõ kerékpárbarát felszerelések hiányán vagy a sebességkorlátozó intézkedéseken: a környezet úgy ahogy van, balszerencse a gyerekekre nézve. Az effajta logika szerint minden gyalogosnak hamarosan sisakot kellene viselnie és az összes kerékpárost védõ karosszériába kellene bezárni. Mi a helyzet az Önök városában ill. nagyvárosában? Hány gyermek esik áldozatul közúti közlekedési baleseteknek évente? Hány gyermeket tiltanak el attól a lehetõségtõl, hogy szabadon járjon-keljen vagy játszhasson?

11 10 Gyermekek és fiatalok a városi környezetben Újra kell gondolnunk a várost a gyerekek szemével, egy méter tíz centi magasságból nézve Walter Veltroni, Róma polgármestere

12 11 I. FEJEZET GYERMEKEK ÉS FIATALOK A VÁROSI KÖRNYEZETBEN Az Európai Unió országaiban a lakosság %-a városi területeken él. A gyerekek és fiatalok nagyjából %-a vagy megtalálja, vagy nem találja meg a személyes kiteljesedéséhez szükséges megfelelõ feltételeket, attól függõen, hogy a városi környezetet ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak a szem elõtt tartásával tervezték-e meg. A városok és nagyvárosok természetesen olyan ideális helyek, ahol a gyermekek továbbfejlõdhetnek, mivel itt található a szolgáltatások többsége és az õ igényeiket kielégítõ intézmények nagy része. Másrészrõl azonban a városok és nagyvárosok ellenségesnek tûnhetnek azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a szemében, akik gyakran úgy érzik, hogy ki vannak rekesztve azokról a nyilvános helyekrõl és közlekedési eszközökrõl, amelyeket nagyrészt a felnõttek igényeinek és a gépjármûveknek megfelelõen terveztek meg és ezekhez igazítottak hozzá.. Fiatalok: a lakosság egy ötöde, akiknek a közlekedést illetõen gyaloglásra, kerékpározásra, tömegközlekedésre kell hagyatkozniuk... vagy szülõi taxis szolgáltatásra. SÜRGETÕ KÉRDÉSEK A gyermekek és a legfeljebb 18 éves fiatalok az Európai Unióban a lakosságnak csak valamivel több mint 21 %-át képviselik, amely számadat országonként % közötti eltéréseket mutat. Ha ebbe beleszámítjuk a végzõs fiatalok életkorát is, amely többé-kevésbé egybeesik azzal az életkorral, amikor jogosítványt lehet szerezni, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a nem autóval járó felnõtteket nem számítva Európa állampolgárai egyötödének közlekedése teljes mértékben gyaloglásból, kerékpározásból vagy tömegközlekedésbõl... ill. adott esetben a szülõ gépjármûvének igénye vételébõl áll. A gyerekek és fiatalok által kialakított szokások általában felnõttkorban is megmaradnak. Amennyiben úgy oktatják õket, hogy a szülõi autóra hagyatkozó közlekedési feltételeket ill. olyan környezethez kötött közlekedést vegyenek természetesnek, amely a gépjármûvet részesíti elõnyben, akkor a holnap ezen állampolgárai természetes tendenciának fogják tekinteni az autót, mint hivatkozási pontot. Még ha így is áll a helyzet, nem lehet mellõzni azt a tényt, hogy a gyermekek és fiatalok közlekedéshez való joga problémát jelent. Az emberek azért járnak-kelnek városaikban ill. nagyvárosaikban, hogy különbözõ helyekre jussanak el, árukat és szolgáltatásokat vásároljanak, polgári tevékenységekben vegyenek részt, gazdagítsák társadalmi és kulturális életüket, vagy hogy

13 12 Gyermekek és fiatalok a városi környezetben Az utazás tíz közül négy esetben az iskolához kapcsolódik. Iskolába járás Egy York városa által végzett, iskolás gyerek (az iskolások 66 %-a) bevonásával készített felmérés számos érdekes eredményre derített fényt. Az általános iskolások esetében a tanulók 34 %-át autóval viszik az iskolába, ám csupán csak 15 %-uk kedveli ezt a közlekedési módot. Összesen 40 %-uk kerékpárral szeretne iskolába járni, jóllehet, csak 3 %-uk veszi igénybe ténylegesen is ezt az eszközt. A középiskolásoknál a tanulók 15 %-át viszik autóval az iskolába. Ezeknek a fiataloknak a viselkedése azonban már szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a felnõttek elõnyben részesítik a könnyû életmódot és kényelmet: csaknem 20 %-uk az autót választaná kedvelt közlekedési eszközként. Másrészt annak ellenére, hogy 8,5 %-uk jár jelenleg biciklivel, ennek a közlekedési eszköznek a használata 15 %-ra is emelkedhet. Arra a kérdésre, hogy az iskolába járásnál mit nem szeretnek a leginkább, az általános iskolások közel 60 %-a mindenekelõtt amiatti aggodalmát fejezte ki, hogy túlságosan nagy a forgalom az utakon, hogy az autók túl gyorsan mennek ill. hogy félnek a balesetektõl. A középiskolásoknál a tanulók 48 %-a mondta el, hogy túl nagy a forgalom, jelezve ezzel, hogy õk a saját autót szintén az iskolába járás legfõbb problémájának tartják. oktatási, szellemi, szakmai ill. mûvészeti képzésben részesüljenek valamint sportot és fizikai tevékenységet stb. folytassanak. A fiatalok esetében a város és nagyváros elérhetõségének joga annál is inkább döntõ fontosságú, mivel éppen ezek a fiatalok azok, akiktõl függ a mi társadalmunk gazdasági és társadalmi jövõje. Annak érdekében, hogy olyan felnõtteket produkáljunk, akik maradéktalanul részt tudnak venni a jövõ építésében, elengedhetetlen az, hogy garantáljuk számukra a saját életük lehetséges építõelemeihez való könnyû hozzáférést. A gyerekek és fiatalok gyakran olyan városi környezettel szembesülnek, amely csak csekély mértékben veszi figyelembe közlekedési szükségleteiket. A városokban és nagyvárosokban, ahol a tevékenységek a legkiterjedtebbek és legváltozatosabbak, ezek önálló elérésének lehetõségeit olyan közlekedési politika korlátozza, amelyet a felnõttek, különösen pedig az autót használó felnõttek szükségletei, szokásai és eszközei diktálják. KÖZLEKEDÕ GYERMEKEK ÉS FIATALOK Az összes megtett utazások %-ának gyermekek és fiatalok (5 és 18 év közöttiek) a résztvevõi. Ez a százalékarány hozzávetõlegesen megfelel az általuk képviselt lakosság arányának. Hétköznapokon tíz utazás közül hét az iskolával áll összefüggésben. Ha ehhez hozzászámítjuk a hétvégéket és ünnepnapokat is, akkor kiderül, hogy az iskolába járás többé-kevésbé a kikapcsolódás célzatú utazásokkal (feltételezve azt, hogy három gyerek közül kettõ vesz részt iskola utáni tevékenységekben) vagy magán célú utazásokkal (orvos felkeresése, családi ill. baráti látogatások, stb.) megegyezõ kategóriába sorolható, vagyis ez tíz közül négy utazást jelent. A gyerekek egyre gyakrabban járnak felnõtt kísérõvel vagy felnõtt által vezetett személyautóval. Az Egyesült Királyságban például az 5-10 évesek között kilencbõl csak egy gyerek jár kísérõ nélkül iskolába, a 10 évvel ezelõtti ötbõl egy arányhoz képest. Az Egyesült Királyság Közlekedési, Helyhatósági és Térségi Minisztériumának (DETR) becslései szerint a reggeli csúcsforgalom csaknem 20 %-a annak tudható be, hogy a gyerekeket autóval viszik az iskolába. Egy, a 25 és 49 év közötti francia nõk körében végzett felmérés szerint és annak ellenére, hogy 74 %-uk azt állítja, hogy az iskola legfeljebb 5 km-re van a lakástól, 46 %-uk rendszeresen autóval viszi iskolába a gyerekeket. Ez utóbbiak közül azonban tíz közül körülbelül három jelezte azt, hogy tökéletesen elfogadható alternatív megoldást tudnának találni abban az esetben, ha nem lennének képesek autóval elvinni gyerekeiket az iskolába, vagy valaki mással szállíttatnák oda õket. Luxemburgban arra az eredményre jutottak, hogy a felnõttek (18 évesek és ennél idõsebbek) által megtett összes utazások 9,5 %-a a kíséret kategóriájába tartozik; kétségbevonhatatlan tény, hogy a kísérõvel ellátottak túlnyomó többsége gyerek, mivel a kíséret -nek minõsülõ utazások háromnegyedét 25 és 44 év közötti felnõttek, azaz szülõi korban lévõ személyek teszik meg.

14 13 KÖRNYEZETÜKÉRT AGGÓDÓ ÁLLAMPOLGÁROK Az európaiak szemében a helyhatóság az a hatósági szint, amelynek a legnagyobb szerepet kellene játszania a környezetvédelem biztosításánál: az európaiak 29 %-a a helyhatósági szintû cselekvésre helyezi a legfõbb hangsúlyt, 22 %-uk az országos szintû cselekvést részesítené elõnyben és 7 ill. 24 %-uk az európai ill. nemzetközi szintû cselekvésnek adna prioritást és között azonban csökkent az európaiak bizalma a közhatóságok iránt, ugyanis kétségbe vonták azt, hogy hatékonyan tudnának fellépni a környezet védelme érdekében. Ezzel egy idõben az Európai Unió állampolgárai, különösen pedig a városokban és nagyvárosokban élõk egyre nagyobb aggodalmuknak adnak hangot környezetük állapota és annak jövõbeni fejlõdése miatt. Az emberi lakóhelyhez társuló környezeti feltételekkel összefüggõ aggodalom 10 indoka közül a két legfontosabb indok erõteljesen a városi környezetet állítja a középpontba: egyrészt a gépjármûforgalom tömegét, másrészt pedig a levegõ minõségét. A zaj az ötödik helyet foglalja el a vidék lakossága által elõidézett hulladékok és károk problémái után. A levegõ minõsége, amely 1995-ben csak az ötödik helyen állt az európaiakat elsõdlegesen foglalkoztató aggodalmak lajstromán, 1999-ben a lista legelejére ugrott. GYERMEKEK VESZÉLYBEN Az európaiak az egészséget második legnagyobb általános gondjukként jelölik meg az erõszaktól való félelmük után (a válaszok 66 ill. 79 %-a). Egy 11-es listából a környezet az ötödik helyen szerepel az elsõdleges gondjaik között (a válaszok 45 %-a). A légszennyezettség általánosságban az egészségre nézve kézzelfogható veszélyként nyert elismerést, ám a zajártalomra is egyre inkább úgy tekintenek, mint amely egészségünket ill. jólétünket illetõen veszélyként leselkedik ránk. Annak ismeretében, hogy a gyermekek a felnõtteknél általában érzékenyebbek a környezetszennyezésre és hogy a tiszta levegõ iránti igényük mindennél jelentõsebb, mivel szervezetük ekkor van a leggyorsabb fejlõdésben, aligha vonható kétségbe, hogy az európaiak által az egészséggel összefüggõ problémák miatt érzett aggodalmak minden bizonnyal hangsúlyosabbak akkor, ha saját gyerekeikrõl van szó. Manapság aligha lehet elvitatni azt, hogy a szennyezett levegõ károsítja az egészséget és hogy az emberek általánosságban véve, még ha egyes körökben vonakodva bár, de kiállnak az általános egészségmegõrzõ intézkedések mellett, még akkor is, ha ezek elkerülhetetlenül bizonyos közlekedési szokások megváltozásával járnak együtt. A józan ész diktálta követelményeken kívül a jelek szerint megcáfolhatatlan gazdasági indokai kell, hogy legyenek annak is, hogy bátran megküzdjenek a nehézségekkel: Svájcban a Környezetvédelmi Minisztérium Közlekedési és Energiaügyi Fõosztálya által végzett tanulmány kiderítette, hogy 1.1 ábra Városi problémák 4 2,5 1 NL DK A L S FIN D UK IRL E B F I P GR NL Hollandia; D Dánia; A Ausztria; L Luxemburg; S Svédország; FIN Finnország; N Németország; UK Egyesült Királyság; IRL Írország; E Spanyolország; B Belgium; F Franciaország; I Olaszország; P Portugália; GR Görögország Forrás: Eurobarometer (51.1) Aggasztják Önt a városi problémák? Ennél a kérdésnél, amelyre négy lehetséges válasz adható, a semleges pontot a 2,5 jelenti és az aggódik, de csak mérsékelten a megfelelõje. A lakosság valamennyi tagállamban úgy tekinthetõ, mint amely szerényen kifejezve nagyon is tudatában van a problémák meglétének és érdeklõdéssel várja a közhatóságok reagálását. EU15

15 14 Gyermekek és fiatalok a városi környezetben 4 2, ábra 1.3 ábra Légszennyezés EU15 NL DK A L S FIN D UK IRL E B F I P GR NL Hollandia; D Dánia; A Ausztria; L Luxemburg; S Svédország; FIN Finnország; N Németország; UK Egyesült Királyság; IRL Írország; E Spanyolország; B Belgium; F Franciaország; I Olaszország; P Portugália; GR Görögország Forrás: Eurobarometer 1999 (51.1) Többet is tehetnének 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Helyi Regionális Nemzeti EU-szintû Globális Forrás: Eurobarometer 1999 (51.1) egyedül a magánhasználatú gépjármûforgalom okozta környezetszennyezés nyomán mintegy 83 Euro egy fõre esõ egészségügyi kiadás keletkezik évente. Ezeket a számadatokat az Egyesült Államokban és Európában folytatott hosszú távra szóló tanulmányok támasztják alá ( A közlekedés járulékos költségei ) és óvatos álláspontra helyezkednek: nem számítják ide például a rákos megbetegedéseket, annak ellenére, hogy a gépjármû forgalomnak tulajdonítható egyes szennyezõ anyagok nagy mértékben rákkeltõ hatásúak, ahogy azt egy 1989-ben készült amerikai tanulmányban is kimutatták, amely összefüggést fedezett fel a gépjármûforgalom sûrûsége és a gyerekek körében tapasztalt rákos megbetegedések gyakorisága között (a leukémia kockázata háromszor nagyobb akkor, ha a gyermek olyan helyen lakik, ahol több mint jármû halad el naponta, egy olyan helyhez viszonyítva, ahol csak 100 a Gesundheitsrisiko Auto-ból [Az autó által okozott egészségügyi kockázat] származó idézet. Gyermekkori betegség Aggódik-e Ön a légszennyezés miatt? Ennél a kérdésnél, amelyre négy lehetséges válasz adható, a semleges pontot a 2,5 jelenti és az aggódik, de csak mérsékelten a megfelelõje. A lakosság valamennyi tagállamban úgy tekinthetõ, mint amely nagyon is tisztában van a helyzettel és kíváncsian várja azt, hogy a közhatóságok konkrét intézkedéssel és megoldásokkal álljanak elõ. A közhatóságok hatékonyan cselekednek-e a környezet védelme érdekében? Egyetlen hatósági szint sem kapott olyan megítélést, hogy hatékonyan cselekszik a környezetvédelem érdekében. Az európaiak részérõl tapasztalható fokozódó aggodalmak jól tükrözõdnek abban, hogy egyre nagyobb mértékû az elégedetlenség a közhatóságok által és között hozott intézkedésekkel kapcsolatban. Minél nagyobb elõrehaladást sikerül elérni a tudományos kutatás terén, úgy tûnik, hogy annál nagyobb mértékben fokozódnak az egészséggel összefüggõ aggodalmaink. Különösen a közlekedés területén fedezzük fel egyre inkább azt a számtalan problémát, amelyek veszélyt jelentenek a gyermekek egészségére és jólétére nézve. Az Egyesült Államokban ma az elhízottság a 6 és 17 év közötti gyermekek egynegyedét érinti, amely másfélszer nagyobb arányt jelent az 1960-as évekhez képest. Hasonló

16 15 A mindennapi testmozgás beiktatása a gyermekek életvitelébe a legjobb módja annak, hogy felnõtt korban is megõrizzék a testmozgás egészséges szokását. tendencia figyelhetõ meg Európában is, ahol minden tíz gyermek közül kettõ túlsúlyosnak mondható. A gyermekek esetében az elhízottság nem annyira az étkezési szokásokkal, inkább a testmozgás hiányával áll összefüggésben. Az érintettek számára ez rövid idõn belül jelentõs pszicho-szociális beilleszkedési problémákat okoz. Hosszú távra szólóan nemcsak a felnõttkori elhízottsághoz vezetõ út kezdetét jelenti, hanem számos kapcsolódó probléma elõidézõje is, amelyek nem egy esetben igen súlyos természetûek (szív- és érrendszeri megbetegedések, hormonális egyensúlyhiány, ízületi bántalmak, stb.). Az elhízottsággal párhuzamosan számos gyerek szenved az elhízottsággal összefüggõ problémák miatt, amelyek a testmozgás hiányának tulajdonítható elmaradott fizikai fejlõdéssel párosulnak. Ez komoly kihatással járhat szervezetükre és saját önbecsülésükre nézve. Míg a fizikai testmozgás természetesen sporttevékenység vagy játékok révén történhet, az ilyen testmozgás nem elhanyagolható része a gyerekkorban kialakult utazási szokásokkal párosulhat. Kétségbevonhatatlan tény, hogy a testmozgás beiktatása gyermekkorban a megszokott mindennapi tevékenységek közé, a legjobb módja annak, hogy a gyerekek felnõtt korban is kellõ mennyiségû testmozgást végezzenek. Más szóval kifejezve, az a jelenlegi tendencia, mely szerint a gyerekeket mindenhová autóval szállítják, pontosan ellentétben áll az egészséges életvitel elõsegítésével. Légzõszervi problémák Azok a gyerekek, akiket rendszeresen autóval szállítanak, az utastérben felgyülemlõ rendkívül nagy mértékû szennyezésnek vannak kitéve, amely meghaladja abban a környezeti levegõben jelen lévõ koncentrációkat, ahol a szennyezõ anyagok olyan mennyiségû levegõben oldódnak fel, amely jóval nagyobb és gyorsabban cserélõdik, mint egy autóban. A felnõttek által elszenvedett szennyezést összehasonlító tanulmányok azt mutatják, hogy a kerékpárosok és gyalogosok, annak ellenére, hogy a szapora ütemben történõ mozgás közben kifejtett fizikai erõfeszítés miatt az általuk belélegzett levegõ tömege nagyobb, összességében kevesebb szennyezõ kipufogógázt lélegeznek be és valójában nincsenek kitéve olyan károsanyag kibocsátásnak, amely közvetlenül a motorházból (nem a kipufogócsõbõl) származik és ennélfogva az utastérben koncentrálódik. Az a tény továbbá, hogy a gyalogosok és kerékpárosok jobb általános egészségi állapotnak örvendenek, képessé teszi õket arra, hogy jobban ellenálljanak a környezetszennyezés hatásainak. Az iskolába gyalogosan vagy kerékpárral járáshoz hasonló napi fizikai testmozgás áldásos hatásai biztosan kedvezõek annak a szerfelett nagy számú gyermeknek a számára, akik a közlekedés által elõidézett légköri szennyezettséghez közvetlenül társuló légzõszervei problémákban szenvednek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a légszennyezés miatt minden évben 25 millió újabb esetben jegyzik fel szerte Európában a gyerekek körében az alsó légzõszervi 1.4 ábra Az egészségkárosodás kockázatai Építõanyagok Zaj Éghajlati változás Hulladék Vízminõség Az élelmiszerek minõsége A levegõ minõsége Vegyipari termékek Forrás: Eurobarometer 1999 (51.1) Ön szerint a következõ jelenségek milyen mértékig érinthetik hátrányosan az Ön egészségét a jövõben? Ennél a kérdésnél, amelyre három lehetséges válasz adható, a semleges pont 2 és közepesen a megfelelõje. Az európaiak csaknem éppen úgy aggódnak a levegõ minõségének romlása miatt fellépõ kockázatok, mint a vegyipari szennyezéssel kapcsolatos kockázatok és azon válságok miatt, amelyek az elmúlt években többször is sújtották a mezõgazdaságot és az élelmiszerágazatot.

17 16 Gyermekek és fiatalok a városi környezetben Az Egyesült Királyságban a Nemzeti Asztma Kampány arra serkenti az asztmában szenvedõket, hogy gyakoroljanak nyomást az általuk megválasztott képviselõkre, azért, hogy azok egészségük megvédése érdekében lépjenek fel a levegõ minõsége mellett. 1.1 tábla A kerékpárosok és gépjármûvezetõk által egyetlen óra alatt, ugyanazon úton egy idõben belélegzett szennyezõanyag koncentrációk maximális átlagértéke Kerékpárosok Gépjármûvezetõk (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) Szénmonoxid (CO) Nitrogén dioxid (NO 2 ) Benzol Toluol Xilol Forrás: Kerékpárosok, autóvezetõk és gyalogosok kitettsége a közlekedéssel összefüggõ légszennyezõ anyagoknak, Van Wijnen/ Verhoeff/Henk/Van Bruggen, (Int. Arch. Occup. Environ. Health 67; ) Ebbõl a tanulmányból, több egyéb tanulmányhoz hasonlóan, kiderül, hogy az autóvezetõk magas fokú szennyezettségnek vannak kitéve. Sõt, ha figyelembe vesszük a fizikai erõfeszítést (egy kerékpáros átlagosan két-háromszor több levegõt lélegez be, mint egy autóvezetõ), ebbõl az összehasonlításból a kerékpáros kerül ki gyõztesen, különösen azért is, mert a fizikai testmozgás megerõsíti a környezetszennyezés hatásaival szembeni ellenálló-képességet.. rendszer megbetegedését. A nitrogéndioxid (NO 2 ) fokozza a köhögést és a vértolulást a gyerekeknél, az ózon (O 3 ) pedig csökkenti a tüdõ kapacitását, különösen a fiataloknál és még inkább a gyerekek esetében. A parányi részecskék csökkentik a tüdõ kapacitását és közvetlen összefüggésben állnak a légzõszervi megbetegedések, pl. hörghurut és asztma növekedésével. Ez utóbbi betegség a serdülõk mintegy 20 %-át érinti és egy Egyesült Királyságban készített tanulmány azt jelzi, hogy elõfordulása és között gyakorlatilag megkétszerezõdött és között megháromszorozódott azoknak a brit felnõtteknek a száma, akik asztmával kapcsolatos problémákkal keresik fel orvosukat. Szellemi fejlõdés és egyensúly A szellemi egészség mindennél fontosabb. Számos gyerek és fiatal szenved többféle érzelmi és szellemi egészségügyi rendellenességben, amelyek egyértelmûen meghatározhatók és diagnosztizálhatók (szorongás, depresszió, stb.), és amelyek esetleg kábítószerezéshez vezetnek, a fizikai testmozgás egyik legfõbb elõnye pedig az, hogy segítségével megelõzhetõ az ilyen rendellenességek elõfordulása és továbbfejlõdése. Tanulmányok azt mutatják, hogy a fizikai testmozgás olykor olyan hatást fejt ki, amely felér egy pszichoterápiás kezeléssel (Fizikai tevékenység és viselkedéslélektan, James F. Sallis, Neville Owen, Sage Publications, 1999.). Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a fizikai tevékenységek befolyásolják énképünket, önbecsülésünket és teljesítmény érzetünket mindezek olyan tényezõk, amelyek befolyásolják az iskolai sikereket vagy a nehezen beilleszkedõ magatartás kialakulását. 2 Közlekedõ gyermekek Az a tény, hogy a gyerekeket még tizenéves korukban is magától értetõdõen elkísérik az iskolába vagy egyéb mindennapi célállomásokra, és még inkább az a tény, hogy kocsival viszik õket mindenhová, jelentõs mértékben kihat pszichomotorikus fejlõdésükre: Megmarad a gyerekek függõsége a szülõktõl és ezáltal nehezebbé válik számukra az, hogy megtanulják az önállóságot és ezzel egy idõben csökken az új helyzetekhez való alkalmazkodóképességük. A gyerekek számos lehetõségét elszalasztják a közösségi beilleszkedésnek (rendszeres összejövetel a többi gyerekkel, akikkel barátságot köthetnek, rendszeres találkozás a többi szülõvel és felnõttel iskolába menet, a környezet felfedezése, stb.). Ez hátrányosan befolyásolja pszichoszociális fejlõdésüket. Az autóba bezárva a gyerekek közönyössé válnak és hiányzik belõlük a dinamizmus és fürgeség; ez különösen kihat az iskolai eredményeikre, tekintettel arra, hogy a testmozgás hiánya befolyásolja hangulatukat és koncentrálóképességüket, ahogy azt egy felmérés útján is kimutatták, amely összehasonlította egyrészt az autóval, másrészt a kerékpárral közlekedõ emberek munkahelyi hatékonyságát; az Egyesült Királyságban a Közlekedési, Helyhatósági és Térségi Minisztérium

18 17 Nem tûrhetjük tovább, hogy a nyári szmog idején gyermekeink kénytelenek otthon maradni, miközben az autók szabadon roboghatnak az utcán Ekin Deligöz, a Bundestag tagja (DTLR) egy olyan kutatást finanszíroz, amely a felfogóképesség és az alkalmazott közlekedési eszközök közötti kapcsolatot vizsgálja (lásd a Források c. fejezetet); az autóban a gyerekek ki vannak téve a vezetõ által átélt stressznek; a kisebb gyerekek ezenkívül olyan ingereknek vannak kitéve, amelyek túlságosan gyorsak számukra; mivel képtelenek ilyen iramban feldolgozni ezeket az ingereket, frusztrálttá és idegessé válhatnak és esetleg elvesztik saját képességeikbe vetett bizalmukat. 2 Kint az utcán játszani Az iskoláskor elérése elõtt, amikor meg kell oldani a mindennapi közlekedés problémáját, a gyerek pszichológiai és pszichoszociális fejlõdését komolyan befolyásolhatja egy olyan környezet, amelyben a magánhasználatú autóé az uralkodó szerep. Egy ötéves gyerekek körében Zürichben végzett igen alapos tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy azok a gyerekek, akiknek megengedik azt, hogy kint játszanak az utcán, hosszabb ideig és sokkal jobban játszanak, mint azok, akiket a szobában vagy csak a kertben tartanak, és akik csak felnõtt kíséretében mehetnek ki. Olyan környezetben, ahol nem az autó játssza a fõszerepet (pl. sebességkorlátozás és/vagy forgalomcsillapítás esetén, vagy olyan járdák esetében, amelyek kellõen szélesek ahhoz, hogy a gyerekek ott játszhassanak), a gyerekek maradéktalanul ki tudják használni a játék nyújtotta fizikai és pszichoszociális mozgás elõnyeit. A játék az kedvenc és nélkülözhetetlen tevékenység, amelynek révén a gyerekek kapcsolatokat létesítenek, barátokat szereznek, megtanulják a konfliktusok megoldásának módjait, stb. Az, hogy gyermekeik kint játszanak az utcán, elõsegíti a szülõk egymás jobb megismerését és a kölcsönös támogatást. A zürichi tanulmány azt mutatja, hogy az utcán játszó gyermekeknek szélesebb baráti körük van és hogy ezenfelül a szüleik is több embert ismerhetnek meg. A tanulmány kiemeli azt, hogy az utcán való játszás puszta ténye a meghatározó tényezõ és hogy ebben a tekintetben nincs összefüggés a szociológiai körülmények és a gyerekek ill. a szülõk jelleme között.. A tanulmány azt mutatja, hogy nem a szülõk jelleme vagy a gyermekhez fûzõdõ kapcsolatuk természete (túlságosan féltõ-e vagy sem) az, amely a meghatározó tényezõ annak eldöntésében, hogy megengedjék-e az utcán való játszást vagy sem. A legfõbb tényezõ sokkal inkább a forgalom által képviselt érzékelhetõ veszély.

19 18 Gyermekek és fiatalok a városi környezetben A forgalom jelentõsége egy ötéves gyerek életében Egy ötéves gyerekek körében Zürichben (Svájc) végzett mélyreható tanulmány azokat a korlátozásokat állítja a középpontba, amelyeket egy olyan nem megfelelõ utcában lakó gyerekeknek kell elviselniük, ahol a forgalom nyûg és veszélyezteti a játszó gyermekeket (Lásd Nemzeti Kutatási Program, Városok és Közlekedés 70. szám, Lebensräume für Kinder ( Élettér a gyerekek számára ). Az 1.5. ábra azoknak az ötéves gyerekeknek a megoszlását szemlélteti, akik a közvetlen környezetükben rendszeresen egy órán keresztül, egy-két óráig vagy két óránál hosszabb ideig játszanak kint az utcán, akár kísérõvel, akár anélkül. A nem megfelelõ utcában lakó gyerekek 50 %-a soha nem játszik kint az utcán; ezzel szemben, a megfelelõ utcában lakó gyerekek közül több mint 50 % játszik kint két óránál hosszabb ideig rendszeresen. A két csoport közötti eltérés jól tükrözi azt, hogy nem lehet számítani arra, hogy a szülõk elkísérik gyerekeiket (50 % azon esetek közül, amelyekben nem engedik ki a gyereket) és hogy még ha elkíséri is a szülõ a gyerekét, akkor is csak korlátozott idõre (az utcai játékoknak csak 10 %-a tart két óránál hosszabb ideig): a játszóterek számának növelése ezért nem elegendõ ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen a forgalom fölényének hatásait az utcákon. Ezen túlmenõen egyértelmû összefüggés áll fenn egyrészt az utca jellegét illetõen az utcai játszás gyakorisága és idõtartama, másrészt a beilleszkedõ képességet elõsegítõ kölcsönhatások (játék nagy csoportokban, más gyerekek meglátogatása más felnõttek megismerése és beszélgetés velük, a gyerekek különféle tevékenységek elvégzésére más felnõttektõl kapnak megbízást) gyakorisága között; ezzel szemben az erõs társadalmi kölcsönhatások megléte nem függ a megszokott veleszületett tényezõktõl (etnikai hovatartozás, nem, társadalmi-szakmai besorolás, dogozó szülõk). Végül pedig fény derült arra, hogy a legkevesebbet kint játszó gyermekek szüleinek kevesebb a kapcsolata a többi szülõvel és ezért õk többször vannak szorult helyzetben akkor, amikor a gyermeküket valakire rá kellene bízni; ebben a vonatkozásban az összefüggés szintén az utca jellegével áll fenn, nem pedig a hagyományos veleszületett tényezõkkel. Az 1.6. ábra azokat a tevékenység- ill. játékfajtákat szemlélteti, amelyeket jellegzetesen olyan gyerekek folytatnak, akik általában csak a játszótereket látogatják és azoknak a gyerekeknek a tevékenység- ill. játékfajtáit, akik saját utcájukban is szoktak játszani. Ez utóbbiak egyértelmûen változatosabb és gazdagabb élményekkel rendelkeznek. 1.5 ábra A közvetlen környezetükben rendszeresen egy órán keresztül, egy-két óráig ill. két óránál hosszabb ideig (akár kísérõvel, akár anélkül) játszó gyermekek megoszlása megfelelõ utca a játszó gyerekek számára 55% két óránál hosszabb ideig 15% 35% nem megfelelõ utca a játszó gyerekek számára 50% nem játszik kint az utcán 15% egy óránál rövidebb ideig 25% egy-két óráig egy óránál kevesebb ideig egy-két óráig 10% két óránál hosszabb ideig

20 ábra Az öt évesnél fiatalabb gyerekek játéka Zürichben A csak játszótéren, vagy az utcán is rendszeresen játszó, megkérdezett gyerekek játszási szokásai. futkározás kiabálás, zajongás biciklizés/triciklizés rollerezés homokozás vízzel összefüggõ játékok bunkerépítés otthonról hozott játékok hintázás ill. egyéb Zaj a környezetszennyezés egy formája Becslések szerint az Európai Unióban saját otthonában 80 millió állampolgár van kitéve 65 db(a) értéket meghaladó zajártalomnak, amely elfogadhatatlan hangerõt és potenciális egészséget veszélyeztetõ tényezõt jelent, és hogy 170 millió embernek kell olyan zajt elviselnie, amely egyértelmûen egészségkárosító forrás (Európa Környezetvédelme, a Dobris Felmérés és az Európai Bizottság évi Zöldkönyve). Ennek a zajnak egy részét a közutak forgalma idézi elõ. Hollandiában például a lakosság 27 %-a szenved a közúti forgalmi zaj által okozott tényleges ártalmaktól, és fennáll a kockázata annak, hogy ez az arány tovább fog emelkedni a forgalom elõrelátható növekedésével, ha a jelenlegi tendenciák napjaink és között folytatódnak (Inter-Noise 2001., Nijland, RIVM). Egy, a svédországi Hygge-ben készített tanulmány szerint a tanárok és diákok elmondása alapján a zaj a második legjelentõsebb környezeti probléma. mászóka rajzolás krétával virágszedés csoportos játékok labdajátékok TV-nézés ötletjátékok % csak játszótéren játszik az utcán és a közvetlen környéken is játszik A zaj kihatással van a gyerekekre és a fiatalokra. Bizonyított tény, hogy ha a kisgyermekek krónikus zajnak vannak kitéve, akkor lassabban tudják elsajátítani az olvasás képességét (Inter-Noise 2001., Hygge). A zaj alvási zavarokat okozhat és ez minden valószínûséggel az iskolai eredményekre is kihat. Az osztályteremben lévõ zaj hátrányosan befolyásolja a koncentrálás idõtartamát és a szóbeli kommunikációt. Számos tanulmány fényt derít arra, hogy ha a gyerekeknek otthon zajt kell elviselniük, akkor emelkedik a vérnyomásuk, a következményeket azonban még nem vizsgálták meg mélyrehatóan, de azoknál a tizenéveseknél, akik ártó háttérzajnak vannak kitéve, számos esetben viselkedési rendellenességek lépnek fel. A sebesség és a forgalmi áramok csökkentése számottevõ hatást fejt ki a zajt illetõen a környezet minõségére, mivel a tovaterjedõ zaj a legfõbb formája a városokban és nagyvárosokban a jármûvek okozta környezetszennyezésnek.

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: címlap MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: HUMÁN, TÁRSADALMI, TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK. FENNTART- HATÓSÁG? A JÖVŐ NEMZEDÉKEKÉRT

Részletesebben

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Kerékpározást ösztönző kampányok Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Alapfogalmak Nem elég az út (autó)kapacitása? Nincs elég (autó)parkolóhely? Honnan ez a sok bringás? Kommunikáció: Szemléletváltás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése:

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése: TEVÉKENYSÉGNAPLÓ A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 az Európai Unió támogatásával megvalósuló Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés projekt keretében megvalósuló mozgásszenzoros kutatáshoz Tanuló neve: Iskola

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, 2000. január 13-i hágai egyezmény FELJEGYZÉS PE 462.496

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest Budapest, 2006. szeptember 14. Tisztelt Miniszter Úr! Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét egy olyan

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben