THE SPIRIT THE LETTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THE SPIRIT THE LETTER"

Átírás

1 THE SPIRIT THE LETTER

2 TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója 05 THE LETTER >> Kiválóság a jogszabályok betartásában 06 Helytelen kifizetések 07 Kapcsolattartás a szállítókkal 08 Nemzetközi kereskedelmi megfelelőség 09 Pénzmosás megelőzése 10 Kapcsolattartás az állami intézményekkel 11 A versenyjogi előírások betartása 12 Tisztességes munkaadói gyakorlatok 13 Környezet, egészség és munkavédelem 14 A GE biztonságos működésének globális garantálása 15 Szellemi tulajdon 16 Kiberbiztonság és adatvédelem 17 Átfogó pénzügyi ellenőrzés 18 Összeférhetetlenség 19 Bennfentes kereskedelem és tőzsdei tippadás 20 A feddhetetlenség kulcskérdései 21 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

3 A GE ETIKAI KÓDEXE Legyen őszinte, tisztességes és megbízható minden GE-vel kapcsolatos tevékenysége és kapcsolata terén. Tartsa be az üzletmenetünkre világszerte vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Teljesítse azirányú kötelességét, hogy legyen a feddhetetlenség szószólója, és azonnal jelentse, ha aggályai vannak a törvényeknek, GE szabályzatoknak vagy ennek a Kódexnek az alapelveivel való megfeleléssel kapcsolatosan. Az egyszerű compliance hatékonyabb compliance. A hatékony compliance versenyelőnyt jelent. Dolgozzunk azon, hogy a vállalatot olyan versenyképesen működtessük amennyire csak lehetséges gyorsan, számonkérhetően és a megfelelőség betartásával. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 1

4 KIRE VONATKOZNAK EZEK A SZABÁLYZATOK? A The Spirit & Letter szabályzatot mindenkinek be kell tartania, aki a GEnél dolgozik vagy azt képviseli. ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT >> GE igazgatók, vezető tisztségviselők és munkavállalók. Leányvállalatok és az ellenőrzött kapcsolt vállalatok. A GE által legalább 50%-ban (a szavazati jogokon keresztül) tulajdonolt, illetve a GE által ellenőrzött vállalatok kötelesek életbe léptetni és betartani a GE compliance szabályzatokat. A nem-ellenőrzött kapcsolt vállalatok részére javasolt a GE szabályzatok életbe léptetése és betartása. A harmadik felekkel (pl. tanácsadókkal, ügynökökkel, értékesítési képviselőkkel, forgalmazókkal és független vállalkozókkal) együttműködő GE munkavállalók kötelezettségei: Követelje meg ezen harmadik felek beleegyezését abba, hogy betartják a GE compliance szabályzatok rájuk vonatkozó szempontjait. A harmadik feleket képezze ki és tájékoztatassa a szabályzatban foglalt követelményekről. Foganatosítson intézkedést (ideértve akár a szerződés felmondását is), ha tudomást szerez a GE compliance szabályzatok harmadik fél általi be nem tartásáról. Tudnivalók az útmutatóról Ez az útmutató bevezető összegzést nyújt a szabályzatokról, de nem tartalmazza ezek teljes szövegét. Nyissa meg az integrity.ge.com oldalt azokért a szabályzatokkal kapcsolatos, részletes információkért és erőforrásokért amelyek segíthetnek Önnek. 2 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

5 A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI MEGFELELŐ ISMERET MEGSZERZÉSE Az The Spirit & The Letter és a beletartozó szabályzatok alapszintű megértése. Részletek megismerése bármely The Spirit & The Letter szabályzatról, amely az Ön munkaköri kötelezettségeire vonatkozik. Tájékozódás az üzletági és regionális szintű szabályzatokról és gyakorlatokról, amelyek az Ön feladatkörére vonatkoznak és annak megértése, hogy ezek hogyan vonatkoznak az Ön munkájára. LEGYEN RÉSEN Tartsa szemmel az Ön régiójában vagy iparágában végbemenő azon fejleményeket, amelyek hatással lehetnek a GE törvényeknek és más jogszabályoknak való megfelelőségére vagy piaci hírnevére. Ne feledje, hogy a GE átnézhet, ellenőrizhet, nyomon követhet, feltartóztathat, hozzáférhet és közzétehet minden olyan információt, amelyet GE eszközön vagy technológián, valamint GE hálózat-hozzáférési engedéllyel rendelkező személyes tulajdonban lévő készülékeken tárolnak vagy dolgoznak fel. LEGYEN ELKÖTELEZETT Azonnal jelentse minden aggályát a törvényi előírások vagy a GE irányelveinek potenciális megszegésével kapcsolatban. Teljes körű és őszinte együttműködést várunk Öntől a feddhetetlenséggel kapcsolatos aggályok GE általi kivizsgálása során. A MEG NEM FELELÉS ÁRA Azoknak a munkavállalóknak és vezetőknek, akik nem teljesítik a feddhetetlenséggel kapcsolatos kötelességeiket, fegyelmi eljárással kell szembenézniük, amely akár elbocsátással is járhat. A következő példák fegyelmi eljáráshoz vezethetnek. PÉLDÁK >> Törvények vagy GE irányelv megsértése vagy mások erre való felkérése. Megtorlás más munkavállalókal szemben a feddhetetlenséggel szembeni aggályaik jelentése miatt. Egy ismert vagy gyanított GE feddhetetlenségi szabályzatot megsértő tevékenység azonnali jelentésének elmulasztása. Nem működik együtt teljes mértékben és őszintén az esetleges szabályzatsértés kivizsgálásra irányuló GE vizsgálatban. Vezetőként elmulasztja a GE feddhetetlenségi alapelvek, szabályzatok és a jogszabályok betartásának folyamatos biztosítását. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 3 Bonfire

6 A VEZETŐK TEENDŐI A GE vezetők elszámoltathatók a compliance kultúra létrehozásáért, amely keretében a munkavállallók megértik a felelősségüket, és a megtorlástól való félelem nélkül jelentik az aggályaikat. A vezetők felelőssége lefedi a megelőzést, felismerést és a compliance problémákra adott válaszokat. MEGELŐZÉS >> Mutasson személyes példát a feddhetetlenségben, nem csak szavak, de ami sokkal fontosabb, tettek szintjén is. Biztosítsa, hogy a munkavállalók megértsék, hogy az üzleti eredmények soha nem lehetnek fontosabbak, mint az etikus magatartás és a GE szabályzatok betartása. Hozzon létre egy olyan nyitott munkahelyi környezetet, amelyben a munkavállalók nem érzik magukat feszélyezve aggályaik elmondásakor. Őszintén és meggyőzően mondja el a compliance jelentőségét minden megfelelő alkalommal. Biztosítsa a megfelelő erőforrásokat az üzleti compliance programjához. Építsen ki egy hatékony GE ombudsman hálózatot. FELISMERÉS >> Vezesse a compliance folyamatokat a compliancefelülvizsgálati testület (Compliance Review Board) bevonásával. Tartson időszakos compliance felülvizsgálatokat az üzleti compliance vezetők és/vagy a Corporate Audit Staff részvételével. Vezessen be olyan ellenőrző intézkedéseket, mint pl. a kezelőfelületek (dashboard) és az értékelőlapok (scorecard) a fokozott compliance kockázatok és szabálysértések felderítésére. REAGÁLJON >> Dokumentálja és jelentse a munkavállalók megfogalmazott aggályait a megfelelő csatornákon keresztül. Alkalmazzon azonnali korrekciós intézkedést az azonosított gyenge pontok kezelése céljából. Alkalmazzon megfelelő fegyelmi eljárást. Foglalja bele a munkavállallók feddhetetlenségre vonatkozó tevékenységét az értékelési, felismerési és jutalmazási programokba. 4 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

7 LEGYEN A FEDDHETETLENSÉG SZÓSZÓLÓJA A GE-nél nem mindig könnyű felvállalni a feddhetetlenség szószólójának szerepét, azonban a feddhetetlenséggel kapcsolatos aggályok jelentése megerősíti vállalatunkat és munkatársainkat károktól védi meg. Nem kell biztosnak lennie abban, hogy a szabálysértés megtörtént. Akkor is fennáll az azonnali jelentési kötelezettség, ha olyan helyzettel szembesül, ahol a feddhetetlenséggel kapcsolatos irányelveinket és/vagy szabályzatainkat nem tartják be maradéktalanul. A jelentés során az adatokat bizalmasan kezeljük (ha szeretné, akkor akár névtelenül is jelentheti az esetet). Ha azonban vállalja személyazonosságát, akkor értesíteni tudjuk Önt a vizsgálat fejleményeiről. Személyazonosságát és adatait kizárólag szükség esetén osztjuk meg másokkal. Bármely megtorlás akár közvetlen, akár közvetett, amit egy aggályát jelentő munkavállalóval szemben követnek el, jogalapot biztosít a fegyelmi eljáráshoz, aminek az eredménye akár elbocsátás is lehet. FEDDHETETLENSÉGGEL KAPCSOLATOS AGGÁLYOK FELVETÉSE >> A GE számos csatornát biztosít az aggályok felvetésére. Ön szóban vagy írásban is jelezheti, ha kételye merül fel egy helyzet feddhetetlenségével kapcsolatban. Általában menedzsere vagy közvetlen felettese van a legjobb pozícióban ahhoz, hogy meg tudja oldani a feddhetetlenséggel kapcsolatos aggályokat, azonban szükség esetén az alábbi forrásokat is használhatja: Az Ön HR vezetője. Az Ön compliance vezetője vagy ellenőre (auditora). A vállalat jogtanácsosa. A vezetőség következő szintje. Az Ön üzletágának vagy régiójának megfelelő GE ombudsman vagy a feddhetetlenséggel foglalkozó segélyvonal. A GE Corporate ombudsmanja. A GE igazgatótanácsa. A FEDDHETETLENSÉGGEL KAPCSOLATOS AGGÁLYOK KEZELÉSÉNEK MENETE >> A GE tisztességesen kivizsgál minden feddhetetlenséggel kapcsolatos aggályt. A vezetők a munkavállalók által jelentett aggályokat kötelesek jelenteni a compliance szakértők felé. A GE teendői a kivizsgálás során: 1. Létrehoz egy tárgyilagos vizsgáló csoportot. 2. Feltárja a tényeket interjúk révén és/vagy a dokumentumok felülvizsgálata alapján. 3. Javaslatot tesz a helyesbítő intézkedésre, ha szükséges. 4. Visszajelzést küld a bejelentő személynek a vizsgálat eredményéről (kivéve, ha a jelentést névtelenül tették). Aggály felvetése GE Corporate ombudsman A GE ombudsmanon keresztüli bejelentés folyamata lehetővé teszi, hogy feddhetetlenségi aggályának névtelenül adjon hangot abban az esetben, ha személyazonosságát nem szeretné felfedni. P.O. Box 911 Fairfield, CT USA (csak az USA-ból hívható) vagy (1) A GE Igazgatótanácsa A GE könyvelési, belső számviteli és auditálási folyamataival és egyéb helyzetekkel kapcsolatos aggályait az igazgatótanács vagy az audit bizottság felé is jelezheti. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT USA (csak az USA-ból hívható) (1) THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 5 Bonfire

8 KIVÁLÓSÁG A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁBAN A MUNKAVÁLLALÓK FELELŐSSÉGE Ismerje meg és tartsa be a törvényeket és szabályozói követelményeket, amelyek befolyásolják a munkaköri felelősségeit. Minden esetben szakszerűen, udvariasan, becsületesen és tisztelettel kezelje a hatóságokat. Egyeztessen az üzletági vagy GE Corporate szakértőkkel munka közben vagy ha hatóságoktól érkező kérésekre válaszol. Legyen a feddhetetlenség szószólója és azonnal jelentse azokat a lehetséges problémákat, amelyek a szabályozók/szabályok megsértését okozhatják. A VEZETŐK FELELŐSSÉGE A szabályozói követelmények bevezetése az üzleti stratégiába és eljárásokba. Rendeljen felelősöket az egyes szabályozói kockázattal járó területekhez és kérje meg őket, hogy dolgozzanak együtt a megfelelő GE kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőkkel és szabályozási szakértőkkel. Erősítse meg a saját és csapatának hozzáférését a témával kapcsolatos szakértelemhez, amely a szabályozói kockázatok kezeléséhez szükséges. Fejlesszen ki hatékony eljárásokat a kockázatok megelőzése érdekében, az új és változó szabályozásokat is beleértve. Folyamatosan ellenőrizze a szabályozók/szabályok betartását és végezzen időszakos ellenőrzéseket a legfontosabb folyamatok esetén. Amit tudnia kell Minden piacon, ahol a GE működik, GE meg kell, hogy feleljen a törvények és szabályok egyre bővülő körének, amelyeket gyakran agresszívebben kényszerítenek ki, mint valaha. Néhány esetben, az egyes országok által meghozott törvények az országon kívül zajló tevékenységeket is megpróbálják szabályozni. Ez a környezet megköveteli, hogy minden munkavállaló és vezető elkötelezett legyen a szabályok betartásában. 6 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

9 HELYTELEN KIFIZETÉSEK MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Ne engedélyezzen és ne vegyen részt semmilyen megvesztegetésben vagy korrupcióban. A GE mindennemű üzletkötés során, minden országban, a kormányzati- és a magánszektorban egyaránt tiltja a megvesztegetést. A GE a legkisebb összegű előmozdító juttatást is tiltja, amelyek a rutinszerű közigazgatási eljárások felgyorsítása céljából merülnének fel, kivéve az olyan rendkívül körülményeket, amelyeket a GE compliance jogásza vagy jogi igazgatója előzetesen jóváhagyott, vagy ha egy GE munkavállaló testi épsége vagy biztonsága veszélyben forog. Célunk, hogy mindennemű előmozdító juttatást kiküszöböljünk. Szigorú ellenőrzéseket végzünk a megvesztegetés megelőzése és leleplezése céljából. A szigorú ellenőrzés kiterjed a GE nevében és képviseletében az üzleti tranzakciók során eljáró harmadik felek kinevezésére és kezelésére is. A könyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjük annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az összes ügylet valódi természetét. Soha ne kínáljon fel, ne ígérjen, ne hajtson végre és ne engedélyezzen olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni értékű juttatást mások részére, amelynek célja az etikátlan üzleti előnyszerzés. Ne feledje, hogy az ajándékok, szórakozási lehetőségek vagy egyéb vagyoni értékű juttatások kormányzati tisztviselők részére történő nyújtása szigorúan szabályozott, gyakran tiltott tevékenységnek minősül. Ne adjon ilyen jellegű ajándékokat vagy szórakozási lehetőségeket, kivéve, ha előzőleg beszerezte a GE jogtanácsosának engedélyét. Kövesse az ajándékok, szórakozási lehetőségek és egyéb üzleti szívességek nyújtására vonatkozó Corporate és üzletági útmutatást. Soha ne adakozzon politikai célokra a Vállalati alapokból vagy a GE egyéb vagyonából anélkül, hogy beszerezné a Vállalati Kormányzati Ügyek osztályának, egy vállalati vezető tisztviselő ( officer ) vagy a GE jogtanácsosának előzetes engedélyét (amelyik alkalmazandó). Kövesse az üzletági átvilágításra vonatkozó folyamatokat és ügyeljen a GE-t képviselő bármely harmadik fél gondos kiválasztására és hogy ezt a szabályzatot betartsa. Legyen rendkívül elővigyázatos a harmadik fél jutalék-kifizetésre vonatkozó igényével kapcsolatban a szerződés/ügylet megnyerése előtt. Óvakodjon az olyan javaslatoktól, miszerint egy GE ügyletet érdemes egy adott képviselő vagy partner közreműködésével véghez vinni egy speciális kapcsolat miatt. Legyen körültekintő az olyan gyanús kérésekkel kapcsolatban, amelyek a szóban forgó ügyletben nem érintett személy részére vagy egy másik országban történő kifizetésre irányulnak. Ügyeljen az olyan jutalékokra, amelyek aránytalanul magasnak tűnnek a nyújtott szolgáltatásokhoz képest. Amit tudnia kell Megvesztegetés a definíció szerint bármilyen vagyoni értékű dolog átadása, felajánlása vagy odaígérése üzleti előnyszerzés céljából. Előmozdító juttatások azok a kisösszegű szokványos kifizetések kormányzati tisztviselők számára, amelyek célja a rutinszerű közigazgatási eljárások (pl. engedély kiadása) felgyorsítása. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 7 Bonfire

10 KAPCSOLATTARTÁS A SZÁLLÍTÓKKAL MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Kizárólag olyan szállítókkal dolgozzon együtt, akik tiszteletben tartják a GE értékeit és a feddhetetlenséggel kapcsolatos magas szintű elvárásait. A GE szállítói kapcsolatai kizárólag törvényes és tisztességes gyakorlatokon alapulhatnak. A GE tisztességes lehetőséget biztosít a szállítók részére, hogy kivegyék a részüket a GE beszerzésekből, ideértve a kisvállalkozásokat és a hátrányos helyzetű, kisebbséghez tartozó, nők vagy rokkant veteránok tulajdonában álló vállalkozásokat. A GE kizárólag olyan szállítókkal folytat üzleti tevékenységet, amelyek kivétel nélkül és maradéktalanul megfelelnek a foglalkoztatási, környezet-, egészség-, munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a GE irányelveknek, illetve amelyek tisztességgel és tisztelettel bánnak dolgozóikkal és másokkal. A GE, mint üzleti vállalkozás, támogatja az emberi jogok tiszteletben tartását az ellátási láncunkon belül. A GE védelmezi az információkat, ideértve a GE és a szállítók bizalmas és kizárólagos tulajdonú információit és személyes adatait. Kövesse azokat az eljárásokat, amelyek a GE Beszállítói Felelősségre Vonatkozó útmutatóban meghatározásra kerültek. Tartsa szem előtt a GE beszállítói sokszínűség programját, amikor kiválasztja a beszállítókat. Óvja a GE bizalmas és kizárólagos tulajdonú információit, ha szükséges, egy titoktartási megállapodással. Ugyanígy ügyeljen a beszállítók által a GE részére átadott személyes adatok és bármilyen bizalmas információkra is. Kerülje a lehetséges összeférhetetlenségeket a beszállítók kiválasztása során, és soha ne fogadjon el helytelen ajándékokat vagy egyéb vagyoni értékű dolgokat. Kövesse a kormányzati beszerzési előírásokat, amikor anyagokat és szolgáltatások vásárol kormányzati szerződések teljesítése érdekében. Ha az emberi jogokat gyaníthatóan sértő tevékenységet észlel a GE ellátási láncában, akkor jelezze aggályát a felettese és/vagy a compliance vezetője felé. Minden esetben jelentse a beszállítói kapcsolatokra vonatkozó problémákat és aggályait: emelje fel a szavát a feddhetetlenség érdekében és beszéljen a vezetőjével, a jogtanácsosával vagy a compliance szakértőjével, ha valamely beszállító telephelyein veszélyes körülményeket tapasztal, vélhetően fiatalkorú vagy kényszer hatása alatt dolgozó személyeket lát, vagy a környezetvédelmi előírások szembetűnő figyelmen kívül hagyását észleli. Amit tudnia kell A GE feddhetetlenséggel szerzett hírnevét jelentős mértékben befolyásolhatják az általunk kiválasztott, szállítóként közreműködő partnerek. 8 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

11 NEMZETKÖZI KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉG MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Mindig legyen tisztában vele mit exportál, annak mi az úticélja, ki a végfelhasználója és mi a végfelhasználás. >> Bizonyosodjon meg róla, hogy a vámvizsgálatkor a teljes és pontos import-dokumentációt adja át. GE megfelel minden export korlátozással kapcsolatos előírásnak, gazdasági szankciónak és vámtörvénynek, amely a határokon átívelő áru- és technológia kereskedelmet szabályozza. A GE a terrorizmus állami támogatóira (SST) és más szankciókkal sújtott országokra vonatkozó szabályzatokkal rendelkezik, amelyek gyakran szigorúbbak, mint a hatályban lévő törvények. VÁM >> Kövesse a termékek importálására vonatkozó Corporate és üzletági folyamatokat. Kizárólag a GE által jóváhagyott vámügynökségekkel dolgozzon együtt. Győződjön meg a speciális program követelményeinek maradéktalan teljesítéséről, mielőtt a vámteher csökkentését kérelmezné. Az importnyilatkozatokon pontos, hiánytalan és időszerű információkat közöljön, és a termékek tarifális besorolását támassza alá pontos és hiánytalan termékleírásokkal. Mielőtt bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható terméket kézben átvisz a határon, akkor szerezze be vámügyintézéssel foglalkozó csoportja engedélyét. NEMZETKÖZI KERESKEDELMET KORLÁTOZÓ SZABÁLYOK >> Tartsa be az összes olyan Corporate és üzletági folyamatot amely a termékek, szoftverek és technológiák exportálásra vonatkozik. Használja a termékek, szoftverek és technológiák vámtarifa-besorolási szabályait annak eldöntése érdekében, hogy az exportálási tevékenység kormányzati engedélyhez kötött-e. Kövesse az Ismerje meg az ügyfelét/ismerje meg a szállítóját folyamatokat és a Corporate figyelőlista szűrési útmutatóját annak érdekében, hogy véletlenül se üzleteljünk kormányzati tiltólistákon szereplő személyekkel és vállalatokkal. Az export ügyletek végrehajtása előtt győződjön meg a szükséges engedélyek és felhatalmazások meglétéről, valamint tartsa be az exportengedélyben meghatározott összes követelményt és kivételt. Ne vállaljon szerepet Izrael bojkottjában vagy más állam bojkottálását/kereskedelmi korlátozását érintő semmilyen tevékenységben, kivéve ha azt az USA kormánya támogatja. Ha adott korlátozott kereskedelmi tevékenység vagy bojkott látszólag egy másik ország törvényeibe ütközik, akkor kérje ki a jogtanácsos véleményét. Amit tudnia kell Az export-korlátozási törvények korlátozásokat támasztanak a katonai vagy fegyver-előállítási célokra felhasználható termékek, szoftverek és technológiák országok közötti kereskedelmével szemben. Bizonyos országok előírásai a saját határaikon belül tartózkodó külföldi állampolgároknak átadható műszaki adatok körét is korlátozzák. A vámtörvények szabályozzák a különböző árucikkek országhatárok vagy vámterületek közötti mozgását (import és export), akkor is, ha kereskedelmi tranzakcióra vagy vámdíj kiszabására nem kerül sor. Szankciók (ideértve az embargókat és bojkottokat) alkalmazhatók csak bizonyos vagy majdnem az összes termékekkel és szolgáltatásokkal való kereskedelem korlátozására. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 9 Bonfire

12 PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Minden esetben ismerje meg ügyfelét, és legyen tudatában a lehetséges jogellenes tevékenységek veszélyének. A GE elkötelezett abban, hogy megfeleljen a pénzmosás-, a korrupció-ellenes és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos, érvényben lévő törvényeknek és szabályoknak. A GE kizárólag legális üzleti tevékenységeket folytató, legális forrásokból származó forrásokkal rendelkező ügyfelekkel köt üzletet. A leendő ügyfeleknél ragaszkodunk a kockázatalapú, Ismerje meg az ügyfelet című átvilágítási folyamathoz. Tartsa be az üzletága szabályait az elfogadható fizetési módok tekintetében. Ismerje meg azokat a fizetési típusokat, melyek pénzmosáshoz kapcsolódhatnak (például ismeretlen személytől származó kifizetések egy ügyfél nevében). Minden potenciális pénzmosásra vagy egyéb illegális tevékenységre utaló esetet kezeljen éberen és jelentse azokat. PÉLDÁK >> Amit tudnia kell A pénzmosás egy olyan folyamat, mely során egy bűncselekményből eredő hasznot elrejtenek, vagy a forrást legálisként tüntetik fel. Az Ügyfél kifejezés minden olyan üzletfélre vonatkozik, akivel szerződéses kapcsolat jön létre számlanyitás céljából vagy annak érdekében, hogy az üzletfél áruhoz, szolgáltatáshoz vagy hitelhez jusson. A GE képes arra, hogy felismerje, kivizsgálja a gyanús tevékenységeket és bejelenti azokat. Felismerjük a harmadik felekkel való együttműködésből adódó vagy az üzleti partnerkapcsolatok esetén fennálló pénzmosási kockázatokat, és ezen kockázatokat - például figyelőlista használatával - csökkentjük. Gyűjtsön össze, és ismerjen meg minden dokumentációt a leendő ügyfelekkel, ügynökökkel vagy üzleti partnerekkel kapcsolatban, és bizonyosodjon meg róla, hogy legális üzleti tevékenységeket folytatnak, valamint forrásuk legális forrásokból származik. Egy olyan ügyfél megjelenése, aki valótlan információkkal szeretne számlát nyitni. Készpénzfizetést ajánl vagy túlfizetést követően visszatérítési kérelmeket nyújt be. Olyan megrendelések, vásárlások vagy kifizetések, melyek szokatlanok, vagy nem állnak összhangban az ügyfél kereskedelmével vagy üzletével. Szokatlanul bonyolult megállapodási szerkezetek. Szokatlan pénzátutalás az ügylethez nem kapcsolódó országba vagy országból. Olyan ügyletek, melyeket úgy alkottak meg, hogy megkerüljék a rögzítési vagy jelentési kötelezettségeket. Tartsa be az üzletága Ismerje meg az ügyfelet folyamatait és szabályait az ügyfelektől és a kapcsolódó felektől származó információk összegyűjtésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályait. 10 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

13 KAPCSOLATTARTÁS AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKKEL MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Soha ne keressen kiskapukat a kormányzatokkal történő együttműködés esetén. Mindig legyen nyílt és szabálykövető. A GE a legmagasabb szintű etikai normákat követi a kormányzatokkal folytatott ügyletek során. A GE elkötelezett a rá vonatkozó szerződéses feltételek és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásában a kormányzatokkal folytatott együttműködések során. Szavahihetőnek és pontosnak kell lennünk a kormányzatokkal folytatott együttműködések során. Olyan ellenőrzéseket és eljárásokat alkalmazunk, amelyek célja kifejezetten a kormányzatokkal folytatott üzleti tevékenységek felülvizsgálata a szigorú törvényi előírásoknak való megfelelés tekintetében. A kormányzati ügyletek eltérőek - ne indítson kormányzati ügyletet anélkül, hogy egyeztetne a jogtanácsosával. Mielőtt szerződéssel kapcsolatos javaslatot nyújtana be valamely kormányzati szervnek, nézze át a követelményeket minden érdekelttel együtt, és kizárólag azokat a feltételeket fogadja el, melyeknek a GE meg tud felelni. Ne fogadjon el bennfentes kormányzati információkat a kiválasztási folyamatról, illetve információkat a versenytársak szerződéses javaslatáról illetve ajánlatáról, kivéve ha a kormányzati szerv szerződéskötő tisztviselője ennek kibocsátását kifejezetten és törvényesen engedélyezte. A döntést követően minden szerződésben foglalt kötelezettséget szigorúan, a szerződési feltételeknek megfelelően teljesítsen. Például ne helyettesítse mással a szállítandó árukat és szolgáltatásokat, ne térjen el a követelményektől anélkül, hogy ezt a meghatalmazott kormányzati tisztviselő írásban jóvá nem hagyta. Ne ajánljon fel, ne ígérjen semmilyen olyan értéket kormányzati alkalmazottnak, ne tegyen és ne adjon engedélyt semmilyen olyan érték juttatására, amely nem áll összhangban a Corporate és az üzletági irányelvekkel. Soha ne bonyolódjon beszélgetésbe kormányzati alkalmazottal vagy hozzájuk közel álló személlyel a GE-nél munkaviszonyban nem lévő személyek leendő foglalkoztatásáról, mindaddig amíg ezek a GE-t érintő döntéseket befolyásolhatnak. Az Egyesült Államokban bizonyos alkalmazottaknak kötelező előzetesen jóváhagyatni a személyes politikai hozzájárulásukat, hogy az megfelel-e az állami és helyi fizess hogy részt vehess törvényeknek. Ezek a munkavállalók azon GE üzletágak vezető tisztviselői, igazgatói, értékesítési munkavállalók és azok felettesei, amelyek keresik a szerződési lehetőséget az Egyesült Államok államaival és önkormányzataival. Amennyiben bizonytalan arra vonatkozóan, hogy előzetesen tisztáznia kell-e személyes politikai hozzájárulásait, vegye fel a kapcsolatot jogtanácsosával vagy a compliance vezetőjével. Legyen résen A kormányzati alkalmazott és kormányzati tisztviselő olyan választott alkalmazott, tisztviselő vagy megbízott, vagy akit egy ország szövetségi, nemzeti, állami/ tartományi vagy helyi kormányzatának végrehajtói, törvényhozói vagy közigazgatási szerve neveznek ki. Ugyanez érvényes a hatóságok, hivatalok és intézmények és állami tulajdonú vagy irányítású vállalatok alkalmazottaira is. Az USA-n kívüli országokban kormányzati tisztviselőnek minősülhetnek a nyilvánosan működő nemzetközi szervezetek alkalmazottai, választással elnyerhető tisztségekre jelöltek, a politikai pártok tisztségviselői, a kormányzati alkalmazottak családtagjai, illetve a királyi család tagjai. Az állami tulajdonú vagy irányítású vállalatok közé tartozhatnak pl. az alábbiak: kórházak, olajvállalatok, közműszolgáltatók, vasúti társaságok, légitársaságok, műsorszolgáltatók, állami egyetemek, állami pénzügyi alapok, központi bankok és nyugdjpénztárak. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 11 Bonfire

14 A VERSENYJOGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Ne kössön olyan megállapodást a versenytársakkal, amely megfosztja az ügyfeleket a versenyből származó előnyöktől. Minden GE munkavállaló felelősséggel tartozik minden érvényben lévő versenyjogi törvény, szabály, rendelet és utasítás betartásáért. A GE soha nem játszat össze más vállalatokkal az ügyfeleknek kínált árral és feltételekkel kapcsolatban; nem egyezhet meg versenytársakkal a piac vagy az ügyfelek elosztásáról, és nem manipulálhatja az ajánlattétel folyamatát. Ne indítványozzon vagy kössön meg semmilyen megállapodást egyetlen versenytárssal sem a GE és a versenytárs piaci versenyének részleteivel kapcsolatban, beleértve az árképzést, ajánlattételt, üzleti feltételeket, béreket, vagy a piac és az ügyfelek felosztását. Ne indítványozzon vagy kössön semmilyen megállapodást egy másik féllel az ajánlattétel megvalósítására vagy módjára vonatkozóan. Kizárólag akkor tegyen ajánlatot ha az a célja, hogy egy adott üzletért ténylegesen versenyezzen és azt elnyerje. Térjen ki a versenytársakkal való bármilyen olyan kapcsolattartás elől, amely tisztességtelen megállapodás vagy megegyezés látszatát keltheti. Kerülje aktívan az olyan szituációkat, mely során tisztességtelen megállapodások jöhetnek létre a versenytársakkal, vagy információk megosztásának gyanúja merülhet fel közöttük, és ha mégis ilyen helyzetbe kerül, azonnal értesítse jogtanácsosát. Olvassa el és tartsa be az üzletága idevonatkozó irányelveit a versenytársakkal való kapcsolattartásra, a versenytársi információk megszerzésére és kezelésére, valamint a kereskedelmi és a szakmai szövetségekben való részvételre vonatkozóan. Ne kössön olyan megállapodást vagy megegyezést, amely korlátozza azt, hogy valamely fél milyen áron értékesítheti tovább a terméket vagy szolgáltatást. Alábbi típusú információkat semmi esetben se adjon ki, fogadjon vagy cseréljen egy versenytárssal vagy annak képviselőjével, se személyesen, se elektronikusan, se egy iparági találkozó keretében: Árak. Ajánlattételek. Ügyfelek, szállítók, értékesítési területek vagy termékcsaládok. Az értékesítés feltételei. Termelés, értékesítési kapacitás vagy mennyiség. Költségek, hozamok vagy árrések. Piaci részesedés. A termékek és szolgáltatások értékesítési, marketing és fejlesztési stratégiái. A forgalmazás módszerei. BESZÉLJEN a JOGTANÁCSOSÁVAL Mielőtt a következők közül bármit meglépne: Több GE termék eladása árukapcsolással. Kizárólagos megállapodások. Technológia-licencek, amelyek a licencet kapó vagy a licencet adó szabadságát korlátozzák. Olyan árengedmény, amely a hűségen vagy mennyiségen alapul, vagy amelyeket csak bizonyos ügyfelek ajánlanak fel. Árképzési kezdeményezések. Forgalmazási vagy beszállítási megállapodások a versenytársakkal. Az ügyfelek vagy mások hozzáférését szabályozó szabályzatok a GE berendezések szervizeléséhez használt alkatrészekhez, szoftverekhez és eszközökhöz. Minden tervezett egyesülés, felvásárlás vagy vegyesvállalat. 12 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

15 TISZTESSÉGES MUNKAADÓI GYAKORLATOK MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Minden munkavállalóval tisztességgel és tisztelettel bánjon. A GE a foglalkoztatást érintő döntéseket a szakképzettségek és az érdem alapján hozza meg, beleértve az iskolai végzettséget, szakmai tapasztalatot, képességeket, készségeket, teljesítményt és a növekedési értékeket (growth values). A foglalkoztatást érintő döntéseket a személy rasszbeli származásától, bőrszínétől, vallásától, nemzeti vagy etnikai hovatartozásától, nemétől (terhességet is beleértve), szexuális beállítottságától, nemi identitásától vagy kifejezésmódjától, korától, fogyatékosságától, katonaságban való korábbi részvételétől vagy egyéb, törvény által védett tulajdonságtól függetlenül kell meghozni. Az emberi jogokat minden munkahelyünkön, és mindenütt, ahol üzleti tevékenységet folytatunk tiszteletben tartjuk. A GE betartja az egyesülési szabadságra, a személyes adatok védelmére, a kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásra, a bevándorlásra, a munkaidőre, a bérekre és óraszámokra vonatkozó összes törvényt, valamint azon törvényeket, melyek tiltják a kényszermunkát, kötelező munkát és gyermekmunkát, az emberkereskedelmet, valamint a foglalkoztatási megkülönbözetést. Ha törvény előírja pozitív diszkriminációt alkalmazunk, melynek célja a nők, kisebbségi csoportokhoz tartozók, fogyatékkal élők és egyes veteránok lehetőségeinek növelése a foglalkoztatás területén. Tiszteletben tartjuk a munkavállalók személyes adatainak védelmére szóló jogait, emiatt a személyes adatokat a GE foglalkoztatási adatvédelmi normáinak megfelelve, a kapcsolódó eljárásokkal és helyi törvényekkel összhangban fogjuk felhasználni, tárolni és továbbítani. Nem tagadhatja meg a munkatársával folytatott munkát, illetve a vele való együttműködést e szabályzat által lefedett jellemzők, például származás, vallás, nem, kor vagy egyéb törvény által védett jellemző miatt. Hozzon létre olyan munkahelyi környezetet, ahol nem fordul elő a törvény által védett jellemzők miatti zaklatás, valamint megfélemlítés. Soha ne közeledjen szexuálisan kéretlenül egy munkavállalóhoz vagy más, Önnel együtt dolgozó személyhez. Soha nem fedjen fel foglalkoztatási adatokat olyan személynek, akinek arra üzleti okokból nincs szüksége vagy felhatalmazása, illetve ha ezen adatok alanya, szükség esetén, abba nem egyezett bele. Amennyiben eltérést észlel ezen szabályzat és a helyi törvények, szokások vagy eljárások között, vegye fel a kapcsolatot a felettesével és a GE jogi vagy compliance szakértőjével. Amit tudnia kell A GE egyértelműen tiltja a hátrányos intézkedés alkalmazását olyan munkavállalóval szemben, aki aggályt vet fel egy szabályzat vagy jogszabály megsértésével kapcsolatban. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 13 Bonfire

16 KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS MUNKAVÉDELEM MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Kövesse a KEM eljárásokat és ügyeljen a munkahelyén előforduló környezeti és biztonsági veszélyekre. Legyen a feddhetetlenség szószólója A GE szigorúan megfelel minden olyan környezet-, egészség- és munkavédelmi (KEM) törvényi előírásnak, amely a működésünkre vonatkozik. Olyan biztonságos munkafolyamatokat fejlesztünk és követünk, amellyel biztosítjuk a munkahely biztonságát és megelőzzük a baleseteket. Környezetvédelmi ellenőrzéseket vezetünk be, tartunk fenn és felügyelünk annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a károsanyagkibocsátásunk megfelel a törvényi előírásoknak. KEM kockázat-elemzést végzünk bármely új tevékenység bevezetésekor, pl. új termék tervezése, új piacon való értékesítés, új gyár építése vagy új vállalkozás megvásárlása esetén. A KEM szabályzatunk minden tevékenységünkre vonatkozik a termékek előállításától vagy javításától, vállalkozások megvásárlásától a járművezetésig és a hulladék-ártalmatlanításig. Az Önre vonatkozó összes KEM szabályzatunk megértése és az azoknak való megfelelés, beleértve a Corporate szabályzatokat, az üzletági szabályzatokat, és bármely speciális szabályzatot, ami az Ön telephelyén, munkakörében vagy beosztásában irányadó. GE irányítási eszközök és folyamatok bevezetése az Ön telephelyére vonatkozó KEM problémák feltárása és kijavítása érdekében. Kövesse a veszélyes anyagok és vegyszerek kezelésére, szállítására, fuvarozására, importálásra/exportálására és hulladékként való kezelésére vonatkozó Corporate és üzletági szabályzatokat. Kérdőjelezze meg a veszélyes vagy nem megfelelő műveleteket, és ragaszkodjon a munka leállításához, ha szükséges. A veszélyek felszámolása és kivédése azok beazonosításával kezdődik. Értesítse feletteseit vagy a KEM vezetőket, ha rejtett veszélyeket vagy figyelmen kívül hagyott előírásokat észlel. Figyelmeztető jelek KÖZÉ TARTOZNAK: A jogszabály által előírt engedélyek beszerzésének vagy az azoknak való megfelelés hiánya. A leírt munkavégzési gyakorlattól való eltérés akkor is, ha ezek az eltérések már rutinná váltak. Hiányosságok a biztonsági vagy vészhelyzeti készültségben. Nem megfelelően karbantartott eszközök vagy berendezés. Hiányzó gép-védőburkolat vagy hibás védőberendezés illetve védőfelszerelés. Nem biztonságos vezetés. A kizárási és kitáblázási szabályok (LOTO) nem megfelelő használata vagy hiányosságok a leesés elleni védelemben. Nem megfelelően szállított hulladékok vagy veszélyes termékek. Nem biztonságos ügyféltelephelyek. 14 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

17 A GE BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK GLOBÁLIS GARANTÁLÁSA MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> A GE számára a munkavállalói és működésének védelme a legfontosabb. Olyan szigorú Biztonság- és válságkezelési (SCM) terveket vezetünk be, amelyek munkavállalóink és működésünk biztonságáról gondoskodnak világszerte. Az SCM terveink eljárást tartalmaznak az embereket, a létesítményeket, az informatikai eszközöket és rendszereket vagy termékeket, szolgáltatásokat és ellátási láncokat érintő, ember-okozta vagy természeti okból bekövetkező balesetekből eredő kockázatok azonosítására és kivédésére. Adott esetben lássa el a szükséges információval a GE közösségét, a kormánytisztviselőket, a médiát és a nyilvánosságot a megelőzésről, a vészhelyzet-elhárításról és az üzletmenet folytonosságáról. Tartsa fent a helyzettudatosságot. Segítsen nekünk, hogy megvédjük Önt, kollégáit és a látogatókat, ismerje meg az Önt körülvevő környezetet. Tartsa be az összes beléptetési/kiléptetési eljárást. Viselje a kitűzőjét és bizonyosodjon meg róla, hogy a többiek is így tesznek-e. A kitűzők olyan látható jelzések, amelyek azt bizonyítják, hogy az egyén belépése engedélyezett és biztosítják, hogy a GE létesítményekbe illetéktelenek ne jussanak be, csak a JOGOSULT személyzet. Vonja felelősségre azokat, akik nem viselik a kitűzőt és tegyen jelentést a kíséret nélküli látogatókról. Tegyen eleget a GE utazási irányelveknek. Utazás tervezésekor használja az utazási tanácsadó rendszert. Travel Advisory Sytsem (TAS). Az útját a GE Utazási Központon (Travel Center) keresztül szervezze. Előzetesen szerezze meg a biztonsági jóváhagyásokat a felkeresni tervezett országokra nézve ha ilyen engedélyek szükségesek. Hozzon létre és őrizze meg a biztonságos munkakörnyezetet. Azonosítsa be és jelentse a felettesének, HR biztonsági vezetőjének vagy ombudsmanjának a munkahelyi erőszak jeleit és eseményeit. Alkalmazzon szigorú háttér-ellenőrzést az új munkavállalók vagy vállalkozók esetén, a törvény által engedélyezett módon. Vegye figyelembe a globális bevándorlási szabályokat. Utazás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy munkavállalói és meghívott vendégei megfelelnek a globális bevándorlási szabályoknak. Legyen aktív résztvevő a válságkezelésre, az üzletmenet folytonosságának biztosítására és a munkahelyi szabályszegések megakadályozására szervezett gyakorlatokon és biztonságtudatosságot fejlesztő oktatásokon annak érdekében, hogy olyan tudással rendelkezzen, amellyel a munkahelyén, otthon és útközben is biztonságban érezheti magát. Töltse ki a GE Eseményszervezőt ha GE esemény házigazdája vagy szervezője lesz. Segítsen biztonságossá tenni az adott eseményt a GE Eseményszervező kitöltésével a security.ge.com oldalán. Legyen a feddhetetlenség szószólója Ha biztonsági aggályai merülnek fel, hívja fel a GE biztonsági szakembereit (például lopás, betörési kísérlet, hiányzó alkalmazottak vagy adatvesztés). Jelentse ezeket, vagy bármely más szokatlan vagy gyanús tevékenységet a Biztonsági és válságkezelő vezetőjének vagy a következő oldalon: security.ge.com. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 15 Bonfire

18 SZELLEMI TULAJDON MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Minden GE munkavállaló köteles megvédeni a GE szellemi tulajdonát, hiszen ez a versenyelőnyünk kulcsa. A GE aggresszívan védi szellemi tulajdonát és megfelelő jogi intézkedéseket foganatosít a GE szellemi tulajdonát engedély nélkül felhasználó vagy eltulajdonító személyek ellen. A GE tiszteletben tartja az érvényes szellemi tulajdonjogokat és megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a más személyekhez vagy szervezetekhez tartozó szellemi tulajdon nem engedélyezett felhasználásának megelőzéséről. A GE munkavállalói által a munkaviszonyuk során létrehozott vagy előállított szellemi tulajdonok kizárólagos joga a GE-t illeti meg. Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy megfelelő átolvasás és értelmezés után aláírják a GE Munkavállalói találmányokra és vagyoni értékű információkra vonatkozó szerződés -t (EIPIA). Az összes GE adat, információ és dokumentum osztályozása, felcímkézése, tárolása és megosztása során tartsa be az GE Adatkezelési szabályzatában leírtakat, és ügyeljen rá, hogy az információkhoz és dokumentumokhoz csak azoknak biztosítson hozzáférést, akiknek ehhez joguk van. A GE kizárólagos tulajdonú információit kizárólag a GE érdekében használhatja fel és továbbíthatja, és személyes célokra nem használhatja. Miután a GE-től kilépett, engedély nélkül nem vihet magával, nem használhat fel, nem férhet hozzá és mások számára sem biztosíthat hozzáférést semmilyen GE kizárólagos tulajdonú információhoz vagy egyéb szellemi tulajdonhoz. Forduljon menedzseréhez, jogtanácsosához vagy szellemi tulajdonnal foglalkozó GE-s jogászhoz, ha kérdése vagy aggálya merül fel a GE szellemi tulajdonainak beazonosítása, kezelése és védelme kapcsán. Ne hozza át, ne tartsa meg, ne szerezze meg, használja fel, ne tartsa meg, és ne ossza meg harmadik fél kizárólagos tulajdonú információit ideértve különösen egy korábbi munkáltatója kizárólagos tulajdonú információit a szellemi tulajdonnal foglalkozó GE-s jogász véleményezése és előzetes engedélye nélkül. Ne adjon át semmilyen GE kizárólagos tulajdonú információt harmadik félnek a megfelelő belső engedélyek beszerzése, valamint a harmadik féllel megkötött titoktartási megállapodás nélkül. Előzetes engedély nélkül ne használjon semmilyen forráskódot vagy harmadik féltől származó egyéb szoftvert a GE termékeiben vagy a GE által használt eszközökön. A nyílt forráskódú szoftverek használatára vonatkozó engedély beszerzéséhez keresse fel a nyílt forráskódok engedélyezési eszközét az alábbi címen: IP.ge.com. A kéretlen, harmadik felek által küldött javaslatokat (legyen szó új termékekről, funcionalitásokról vagy szolgáltatásokról vagy meglévő termékek, funkcionalitások vagy szolgáltatások továbbfejlesztéséről) minden esetben továbbítsa az Ötletek és találmányok beküldése nevű (Submitted Ideas & Inventions) portál felé, amely az alábbi címen érhető el: Amit tudnia kell A szellemi tulajdon a GE legértékesebb eszközei közé tartozik. Minden munkavállalló napi szinten GE szellemi tulajdont hoz létre, használ fel vagy azokhoz hozzáfér. Szellemi tulajdonnak minősülnek a szabadalmak, kereskedelmi titkok, védjegyek, szerzői jogok és formatervek. Ezek segítenek megóvni a GE találmányait, gyártási folyamatait, márkaneveit, üzleti terveit, marketing dokumentumait és grafikáit, szoftvereit, termékformáit, kizárólagos tulajdonú információit és sok egyéb dolgot. Kizárólagos tulajdonú információk azok az információk, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra (pl. nyilvánosan nem ismertek vagy általánosan nem elérhetők, és amelyeket bizalmasan kezelnek.) 16 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

19 KIBERBIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM MEGJEGYZENDŐ SZABÁLY >> Tartsa tiszteletben az adatvédelmi jogokat, és a GE adatokat, hálózatokat és termékeket óvja meg a kiberkockázattól. A GE tiszteli az egyének adatvédelmi jogait. A GE elkötelezett abban, hogy felelősen gyűjti, kezeli és védi a személyes adatokat, betartva az érvényben lévő adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeket és, ahol alkalmazható, a GE Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Kötelezettségvállalást (GE Kötelező Vállalati Szabályok) A GE világszerte továbbíthatja a személyes adatokat, betartva az érvényben lévő törvényeket. A GE törekszik a birtokában lévő hálózatok, rendszerek, készülékek és adatok védelmére. Szabályzatunk szerint csak törvényes célokra használhatjuk fel az adatokat, megfelelő hozzáférési ellenőrzéseket tartva fenn. A GE szabályzata előírja a termékeink biztonsági vizsgálatát még a kibocsátásukat megelőzően, nyomon követve a kiberbiztonsági fenyegetéseket és sebezhetőségeket. Ha Ön szoftver, számítástechnika vagy termék fejlesztéséért felel, kövesse az integrity.ge.com oldalán található biztonságos szoftverfejlesztési GE irányelveket. Beszélje meg megfelelő módon az ügyfelekkel a kiberbiztonsági problémákat. Kövesse az integrity.ge.com oldalon található GE sebezhetőség-feltárási irányelveket integrity.ge.com. Vegye fel a kapcsolatot a GE Cyberworks csapatával vagy az adatvédelmi vezetőjével még azelőtt, hogy kiberbiztonsággal kapcsolatos ipari szabványok fejlesztésére irányuló erőfeszítésekben részt venne, vagy külső céget vagy személyt bevonna a sebezhetőség vizsgálatába. Csak azoknak az illetékes személyeknek biztosítson hozzáférést a GE adatokhoz, akiknek ezek jogos üzleti célokra szükségesek. Akadályozza meg a GE adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, ezek véletlenszerű elvesztését, nyilvánosságra hozatalát vagy megsemmisülését: Helyezze biztonságba a kézzel fogható másolatokat és ezek tárhelyeit. Használjon bonyolult jelszót; ezt ne ossza meg senkivel. A GE adatok tárolására, továbbítására és mentésére kizárólag a GE által jóváhagyott rendszereket és eszközöket használjon. A GE üzletvitelhez tilos személyes t, jóváhagyás nélküli készülékeket vagy szoftvert használni. Online adatközlés esetén tilos személyes adatokat, üzleti titkokat, saját tulajdonú vagy kereskedelmi szempontból bizalmas adatokat nyilvánosságra hozni. Ismerje fel az adathalászat jeleit és a GE adatok tiltott módon való megszerzésére irányuló erőfeszítéseket. Beszéljen az adatvédelmi vezetőjével még azelőtt, hogy bevezetne olyan új vagy jelentősen módosított folyamatokat, amelyek a személyes adatok használatával kapcsolatosak, beleértve új szoftvert vagy kódot. Tudnivalók Személyes adatnak számít bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetetten beazonosítható személyre vonatkozik (vagy vállalatra néhány esetben), pl. név, , telefon, nemzeti azonosítószám és hitelkártyaszám. Kiberbiztonsági és adatvédelmi incidens számos módon megtörténhet. A security.ge.com, oldalán jelentsen minden kockázatot vagy incidenst, beleértve a következőket: Lehetséges adatvesztést vagy adatlopást, beleértve a laptopok vagy más számítástechnikai eszközök elvesztését; Az adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogosulatlan elérését; GE terméket vagy rendszert érintő biztonsági problémákat. THE SPIRIT & THE LETTER A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. 17 Bonfire

20 ÁTFOGÓ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS MEGJEGYZENDŐ SZABÁLYOK >> Könyvelése, kommunikációja és döntéshozatala során legyen őszinte, teljeskörű és pontos. A GE könyvelése és jelentései valósághűen tükrözik a vállalat üzleti tevékenységeinek gazdasági tartalmát az általánosan elfogadott könyvelési és számviteli irányelvekkel és előírásokkal, valamint a könyvelésre és pénzügyi jelentéskészítésre vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban. Időszerű, pontos és teljes pénzügyi információk alapján készítjük el a vezetőség, a befektetők, a szabályozó szervek és egyéb érdekelt felek részére teljesítendő jelentéseket. Biztosítjuk, hogy a vezetőség döntései minden esetben alapos gazdasági elemzéseken és hiánytalan tényeken alapszanak, figyelembe véve a rövid- és hosszú távú kockázati tényezőket is. Betartjuk a dokumentumok és nyilvántartások megőrzésével kapcsolatos összes vállalati szabályzatot, valamint a hatályban lévő törvényeket és jogszabályokat. Tartson fenn hatékony folyamatokat és belső ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek hűen tükrözik az ügyleteket és az eseményeket, valamint megelőzik vagy észlelik a helytelen ügyleteket. Védje meg a GE fizikai, pénzügyi és szellemi tulajdonát. Őrizze meg hiánytalanul, pontosan és időszerűen a nyilvántartásokat és könyveléseket annak érdekében, hogy azok hűen tükrözzék az összes üzleti tranzakciót. Hozzon létre tényszerű, pontos és hiánytalan dokumentumokat, és kövesse a vállalati szabályzatokat azok megőrzésére vagy selejtezésére vonatkozó döntések meghozatala során. Kerülje a részvénytulajdonosi értéket csökkentő ügyleteket, még akkor is, ha azok rövid távon pénzügyi előnyhöz juttatnák a vállalatot. Soha ne menjen bele helytelen ügyletekbe, ideértve azokat az ügyleteket is, amelyek hamis színben tüntetik fel mások (pl. ügyfelek és szállítók) jelentéseit. Forduljon az Átfogó Pénzügyi Ellenőrzési csoporthoz segítségért, ha tudomására jut bármilyen kétes ügylet. Legyen a feddhetetlenség szószólója Azonnal tegyen jelentést, ha aggálya merül fel bármilyen tudomására jutott tevékenység, ügylet, könyvelési vagy jelentéskészítési esemény kapcsán, amely ténylegesen vagy potenciálisan sérti az Átfogó Pénzügyi Ellenőrzési értékeinket vagy a GE hírnevét. A figyelmeztető jelek közé az alábbiak tartoznak: A mögöttes teljesítménynek látszólag ellentmondó pénzügyi eredmények. Az ellenőrzési és a jóváhagyási eljárások megkerülése. Hiányos vagy félrevezető információ kommunikálása egy ügylet lényegéről, vagy az ügyletre vonatkozó jelentésről. 18 A SZABÁLYZAT ÉS A ERŐFORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE AZ INTEGRITY.GE.COM OLDALÁN TALÁLHATÓK. THE SPIRIT & THE LETTER

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására A Transparency International (TI) vezetô nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás] Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (I. 6.) számú ajánlása a kereskedési tevékenység 1 során felmerülő működési kockázatok kezeléséről I. Az ajánlás célja és hatálya Egyes, a nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben