POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK"

Átírás

1 POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

2 OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY ADÓIGAZOLÁS ÉPÍTMÉNYADÓ GÉPJÁRMŰADÓ IPARŰZÉSI ADÓ MÉLTÁNYOSSÁG, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS TALAJTERHELÉSI DÍJ TELEKADÓ BERUHÁZÁSI OSZTÁLY BURKOLATBONTÁSI ENGEDÉLY FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÚTFÚRÁSI ENGEDÉLY MAGÁNSZEMÉLYEK KIVITELEZÉSÉBEN KÖZTERÜLETEN MEGVALÓSULÓ JÁRDAÉPÍTÉS PARKOLÁSI HELY MEGVÁLTÁSA ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY ADAT, TÉNY, ÁLLAPOT IGAZOLÁSA BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK BONTÁSI ENGEDÉLY ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSI-, EGYSZERŰSÍTETT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS FENNMARADÁSI ENGEDÉLY HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY KÖZTERÜLET- HASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEVONT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS HATÓSÁGI OSZTÁLY (ANYAKÖNYVEZÉS) ANYAKÖNYVEZÉS ANYAKÖNYVI KIVONAT ÁLLAMPOLGÁRSÁG IGAZOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM HONOSÍTÁS, VISSZAHONOSÍTÁS KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNT ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK HAZAI ÜGYINTÉZÉSE NÉVVÁLTOZTATÁS TANÚSÍTVÁNY HÁZASSÁGKÖTÉSHEZ Kiadva: július 1. Változatszám-1

3 OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT HATÓSÁGI OSZTÁLY (HATÓSÁGI ÜGYEK) HAGYATÉKI ELJÁRÁS HATÓSÁGI OSZTÁLY (SZOCIÁLIS ÜGYEK) ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA ÁPOLÁSI DÍJ ÁTMENETI SEGÉLY BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS KÖZGYÓGYELLÁTÁS KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEKNEK KÖZTEMETÉS LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JEGYZŐI ELJÁRÁS LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES JEGYZŐI IGAZOLÁS KIADÁSA LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY SZÜLÉSI TÁMOGATÁS TANULMÁNYI TÁMOGATÁS TEMETÉSI SEGÉLY TÁBOROZTATÁSI KEDVEZMÉNY OKMÁNYIRODA (ADAT) ADATSZOLGÁLTATÁS IGAZOLÁS KIADÁSA LAKCÍM ADATVÁLTOZÁS OKMÁNYIRODA (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY Kiadva: július 1. Változatszám-1

4 OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma OKMÁNYIRODA (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYÁNAK ÁTVÉTELE FORGALMI ENGEDÉLY, TÖRZSKÖNYV CSERÉJE PÓTLÁSA FORGALMI ENGEDÉLY, TÖRZSKÖNYV ADATVÁLTOZÁS GÉPJÁRMŰ ADATRÖGZÍTÉS GÉPJÁRMŰ ADATVÁLTOZÁS GÉPJÁRMŰ ÁTÍRÁS GÉPJÁRMŰ ÁTMENETI KIVONÁS GÉPJÁRMŰVEK FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ VÉGLEGES KIVONÁSA HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBAHELYEZÉSE ISMÉTELT FORGALOMBA HELYEZÉS RENDSZÁMTÁBLA PÓTLÁS, CSERE ÚJ GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBAHELYEZÉSE ÜZEMBENTARTÓI JOG BEJELENTÉSE, VÁLTOZÁSOK, MEGSZŰNTETÉS VÉGLEGES KIVONÁS UTÁNI ISMÉTELT FORGALOMBAHELYEZÉS OKMÁNYIRODA (LIG) EGT ÁLLAMPOLGÁROK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS LAKCÍMIGAZOLVÁNY ADATAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, PÓTLÁS LAKCÍM, ILLETVE TARTÓZKODÁSI HELY LÉTESÍTÉS LAKCÍM FIKTIVÁLÁS MENEKÜLT ÉS AZ OLTALMAZOTT JOGÁLLÁSÚ POLGÁROK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE OKMÁNYIRODA (PARKOLÁS) PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY PÓTLÁS OKMÁNYIRODA (SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY) ADATVÁLTOZÁS MIATTI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY CSERE BEVÁNDOROLT JOGÁLLÁSÚ SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ELSŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY LEJÁRT VAGY ÉRVÉNYES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY CSERÉJE LETELEPEDETT JOGÁLLÁSÚ SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSA MENEKÜLT JOGÁLLÁSÚ SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY Kiadva: július 1. Változatszám-1

5 OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY CSERE ADATVÁLTOZÁS MIATT SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY PÓTLÁSA OKMÁNYIRODA (ÚTLEVÉL) ÚTLEVÉL KIÁLLÍTÁSA, PÓTLÁSA, CSERÉJE OKMÁNYIRODA (VEZETŐI ENGEDÉLY) ELSŐ VEZETŐ ENGEDÉLY KIADÁSA NEMZETKÖZI VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSA VEZETŐI ENGEDÉLY CSERÉJE LEJÁRT EÜ MIATT VEZETŐI ENGEDÉLY HONOSÍTÁS VEZETŐI ENGEDÉLY PÓTLÁS VEZETŐI ENGEDÉLY ÚJ KATEGÓRIA Kiadva: július 1. Változatszám-1

6 ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY Adó-és értékbizonyítvány kiállítására az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Jakabné Sipos Ágnes (27) Magánszemély, hatóság Kérelemre ügyintézőnél, postai úton, 30 nap Ft,kivéve a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárásokat (bírósági végrehajtás, hagyatéki, gyámügyi) nincs TÖRVÉNYEK: 1990.évi XCIII. tv. Az illetékekről évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szervek feladat és hatáskörével kapcsolatos évi LIII. tv. A bírósági végrehajtásról évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól KORMÁNYRENDELET: 210/2004. (VII.9.) Korm. rendelet a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról RENDELET: 6/1958. (VII.4.) IM. Rendelet a hagyatéki eljárásról Kérelem, tulajdoni lap, vagy szerződés Kiadva: július 1. ÜK_adó- és értékbizoyítvány Változatszám-1

7 ADÓIGAZOLÁS Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda ADÓIGAZOLÁS Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az adóhatósági igazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Jakabné Sipos Ágnes (27) adózó Az ügyintézés kezdeményezhető kérelemre Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok 8 nap Ft eljárási illeték Ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az elő példány után Ft, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600.-Ft illetéket kell fizetni a Göd Város Polgármesteri Hivatal számú államigazgatási eljárási illeték számlájára készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalással Nyomtatvány igényelhető az adóosztályon, vagy letölthető a god.hu/városháza/nyomtatványok/adóigazolás címen TÖRVÉNYEK: évi XCIII. tv. Az illetékekről évi XCII. tv. Az adózás rendjéről Az ügyintézéséhez szükséges iratok Kérelem és az eljárási illeték befizetésének igazolásra (csekk) Kiadva: július 1. ÜK_adóigazolás Változatszám-1

8 ÉPÍTMÉNYADÓ Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda ÉPÍTMÉNYADÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás az üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Renk Erna (27) Aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja, pl. haszonélvezeti jog, továbbiakban együtt: tulajdonos) Tulajdonosnak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell bevallást tennie! Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Bevallás benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, postai úton 30 nap Illetékmentes Nyomtatvány igényelhető az adóosztályon, ügyfélszolgálati irodán vagy letölthető (és kitölthető) a god.hu/városháza/nyomtatványok/építményadó címen Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Nyomtatvány letölthető a god.hu/városháza/nyomtatványok/megállapodás TÖRVÉNYEK: évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XCIII. törvény az illetékekről HELYI RENDELET: 37/2006. (XII.14.) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló rendelete Szerződés vagy földhivatali tulajdonjog bejegyzés vagy tulajdoni lap másolata Kiadva: július 1. ÜK_építményadó Változatszám-1

9 GÉPJÁRMŰADÓ Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda GÉPJÁRMŰADÓ Központi adatszolgáltatás (KEK KH) adattartalma alapján kerül megállapításra előírásra, törlésre adómentesség esetén (lád adóbevallás III. és V. pontja) adófizetési kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén), adóbevallás VI. pontja) esetén a gépjármű tulajdonosa kötelezett az adóbevallás benyújtására ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Hétfő: Kedd: szünetel Ügyfélfogadási időpontok: Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Ügyintéző Biró Erika (27) Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok A gépjármű tulajdonjogában, illetve eltulajdonítást bekövetkező 15 napon belül kell benyújtani az adóbevallást Központi adatszolgáltatás alapján hivatalból Bevallás benyújtásával ügyintézőnél, postai úton 30 nap illetékmentes Nyomtatvány igényelhető az adóosztályon, vagy letölthető (és kitölthető) a god.hu/városháza/nyomtatványok/gépjárműadó címen TÖRVÉNYEK: évi LXXXII. tv. A gépjárműadóról évi XXXIV. tv. A közúti közlekedési nyilvántartásról évi XCII. tv. Az adózás rendjéről évi XCIII. tv. Az illetékekről évi CXL. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól KORMÁNYRENDELET: 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeiről RENDELET: 35/2009 (XII.22.) BM. rendelet Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Az ügyintézéséhez szükséges iratok Adómentességet igazoló iratok mozgáskorlátozottság esetén bevallás és I. fokú orvosi szakvélemény, személyi okmányok bemutatása Kiadva: július 1. ÜK_gépjárműadó Változatszám-1

10 GÉPJÁRMŰADÓ egyéb adómentesség esetén bevallás és nyilatkozat a helyi adókról szóló évi C. tv. alapján. I. Kiadva: július 1. ÜK_gépjárműadó Változatszám-1

11 IPARŰZÉSI ADÓ Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda IPARÜZÉSI ADÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység). ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Aszódi Andrásné (27) A vállalkozó Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnése napjával szűnik meg. A vállalkozóknak az iparűzési adóról az adóévet követő május 31-éig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150.napig nyújtja be. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenységbefejezésének napján kell bevallást tenni. Bevallás benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, postai úton 30 nap illetékmentes Nyomtatvány igényelhető az adóosztályon, vagy letölthető (és kitölthető) a god.hu/városháza/nyomtatványok/iparűzési adó címen TÖRVÉNYEK: évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről Az alkalmazott jogszabályok HELYI RENDELET: 39/2005.(XII..16.) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról Az ügyintézéséhez adóbevallás szükséges iratok Kiadva: július 1. ÜK_iparűzésiadó Változatszám-1

12 MÉLTÁNYOSSÁG, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS (fizetési halasztás, részletfizetés ) MÉLTÁNYOSSÁG Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a beszedett helyi adóra Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével-, valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Adóhatóság a pótlék- és a bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Építményadó (pótlék/ bírság ) Renk Erna Telekadó, iparűzési adó '' '' Aszódi Andrásné Gépjárműadó '' '' Biró Erika Adózó Kérelem benyújtásával 30 nap (szóban is előterjesztheti) Ft eljárási illeték Göd Város Polgármesteri Hivatal számú államigazgatási eljárási illeték számlára készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalással kell teljesíteni. nincs TÖRVÉNY: évi XCII. tv az adózás rendjéről Adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók keresetigazolása, számlák a kiadásokról Kiadva: július 1. ÜK_méltányosság Változatszám-1

13 TALAJTERHELÉSI DÍJ Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda TALAJTERHELÉSI DÍJ Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést is alkalmaz.. ADÓOSZTÁLY Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Garabon Rita (27) Kibocsátó (akinek a vízóra a nevén szerepel) Talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig! Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Bevallás benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán postai úton 30 nap Illetékmentes Nyomtatvány igényelhető az adóosztályon, ügyfélszolgálati irodán vagy letölthető (és kitölthető) a god.hu/városháza/nyomtatványok/talajterhelési díj címen TÖRVÉNYEK: évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról évi XCII. törvény az adózás rendjéről KORMÁNYRENDELET: 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közművel szennyvízelvezetésről 8/2000. (X.18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről HELYI RENDELET: 43/2006. (XII.14.)Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról Vízszámla másolata Kizárólag a Városkút Szolgáltató Kft.( 2151 Fót, Keleti Márton u. 11. ) által elszállított szennyvízről szóló számla Kiadva: július 1. ÜK_talajterhelési_díj Változatszám-1

14 BURKOLATBONTÁSI KÉRELEM Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda BURKOLATBONTÁSI KÉRELEM Az utak nem közlekedés célú, valamint az egyéb közterületek használatával járó építési beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás és egyéb építési tevékenységek burkolatbontási engedély kiadása. Beruházási Osztály Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Kádár Zsuzsanna Építtető, kivitelező kérelem benyújtásával (személyesen, postai úton, faxon) 22 munkanap Ft illeték; járda és gépkocsi behajtó építése esetén illetékmentes 1 pld. közműszolgáltatók által egyeztetett tervdokumentáció az érintett közterület hossz- és keresztszelvényéről; 1 pld. ideiglenes forgalomterelési terv - ha az igénybevétel miatt szükséges -; 1 pld. vázrajz az érintett közterület hossz szelvényéről járda, gépkocsi behajtó esetén évi I. Törvény; 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet; 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet; évi CXL. törvény Burkolatbontási engedély kérelem nyomtatvány Kiadva: július 1. ÜK_Burkolatbontási kérelem Változatszám: 1

15 FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda FAKIVÁGÁS ENGEDÉLYEZÉSE Magánterületen fenyő- és diófa kivágása engedély köteles 1. Kérelem benyújtása, eljárás megindítása 2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 3. Az ügyintéző az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel. Beruházási osztály Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó Az ingatlan tulajdonosa, használója Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, de ebben az esetben a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama ,00 Ft Fakivágási engedély kérelem Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Kitöltött kérelem. Ha nem a saját ingatlanára kéri az engedélyt, akkor egy tulajdonosi beleegyező nyilatkozatot is szükséges csatolni. Kiadva: július 1. ÜK_Fakivágási engedély Változatszám-1

16 KÚTFÚRÁSI ENGEDÉLY Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda KÚTFÚRÁS ENGEDÉLYEZÉSE Magánterületen kút létesítése engedély köteles 1. Kérelem benyújtása, eljárás megindítása 2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 3. Az ügyintéző az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel. Beruházási osztály Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó Az ingatlan tulajdonosa, használója Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, de ebben az esetben a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama ,00 Ft Kútfúrás engedély kérelem A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet Az ügyintézéséhez szükséges iratok Kitöltött kérelem. Ha nem a saját ingatlanára kéri az engedélyt, akkor egy tulajdonosi beleegyező nyilatkozatot is szükséges csatolni. Kiadva: július 1. ÜK_Kútfúrási engedély Változatszám-1

17 MAGÁNSZEMÉLYEK KIVITELEZÉSÉBEN KÖZTERÜLETEN MEGVALÓSULÓ JÁRDAÉPÍTÉS Ügytípus MAGÁNSZEMÉLYEK KIVITELEZÉSÉBEN KÖZTERÜLETEN MEGVALÓSULÓ JÁRDAÉPÍTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT JÁRDAÉPÍTÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA Göd Város Önkormányzatának 16/2010.(V. 27.) sz. Ök. rendelete szabályozza a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviselését. Leírás Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2010.(V. 26.) sz. Ök. határozatban nevesítette azokat az utcákat, tereket, ahol csak a környéken megkezdett szélességű és megjelenésében illeszkedő térkő burkolatú járdák építéséhez ad tulajdonosi hozzájárulást és anyagi hozzájárulást: A többi utcákban beton és térkő burkolat egyaránt alkalmazható a már elkészült járdák szélességi méretéhez illeszkedően. A járdaépítési költségviselés szabályait a rendelet 2. -a szabályozza. Az építési eljárás folyamata: 1) Az Önkormányzat által támogatott magán személyek kivitelezésében megvalósuló járdaépítésre (továbbiakban: támogatott járdaépítés) történő igény bejelentés történhet szóban és írásban. A vegyes építési lehetőség (beton, térkő) övezetébe tartozó utcák esetén a lakónak kell megjelölni, hogy milyen anyagból szeretné építeni a járdát. 2) Az igénybejelentést követően az Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Beruházási Osztály előadója a helyszínen felméri a tervezett járda adatait - hosszúság, szélesség, gépkocsi behajtó és elkészíti az anyagszükségleti számvetést. Az anyagszükségleti számvetés tartalmazza a járdához szükséges anyagok megnevezését és mennyiségét és azok várható költségé. A számvetéssel együtt a Hivatal elkészíti és átadja a lakó részére a Megállapodás -t, amelyet az Önkormányzat nevében a Polgármester, illetve az ingatlan tulajdonosa írja alá. A megállapodás fő tartalmi pontjai: a megállapodás érvényességének időtartama, a burkolat típusának megjelölése, a járda készítésének műszaki előírásai, az elkészült járda tulajdonjogának meghatározása, az anyag költség elszámolásának és megtérítésének rendje. 3) A járdaépítésre vonatkozó megállapodás jogi érvényessége a két fél aláírásának időpontjától kezdődik. 4) A járda építéséhez megvásárolt anyagok számláit a lakó a saját nevére és címére állíttatja ki. Nem fogadható el a számla, amennyiben az tartalmilag, formailag nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. Kiadva: július 1. ÜK_Magánszemély járdaépítés Változatszám: 1

18 MAGÁNSZEMÉLYEK KIVITELEZÉSÉBEN KÖZTERÜLETEN MEGVALÓSULÓ JÁRDAÉPÍTÉS Az ügyet intéző Osztály/iroda A számlán nem érvényesíthetők az alábbi költségek: - fuvar díj, kész beton szállítási díja, raklap költség, anyagtárolási díj, valamint a munkadíj. 5) Az építés megkezdését telefonon, ben, vagy bármilyen módon a Hivatal Beruházási Osztálynak be kell jelenteni, aki jogosult a kivitelezési munkát a helyszínen ellenőrizni, és észrevételeit közölni az ingatlan tulajdonossal. 6) Az építés befejezését a lakó az előző pontban jelölt módon köteles a Hivatal Beruházási Osztályával közölni. A Beruházási Osztály képviselője a helyszínen leellenőrzi és műszakilag átveszi az elkészült munkát, egyben megjelöli a pénzügyi elszámolás időpontját is. 7) A pénzügyi elszámoláshoz az ingatlantulajdonos magával viszi a saját nevére kiállított számlákat, amelyeket az előadó ellenőriz, az anyagok mennyiségét összeveti az anyagszükségleti számvetésben meghatározott tételekkel. 8) A számlák ellenőrzését követően elkészíti a Teljesítési igazolás -t, amelyben rögzítik a munka elkészültét, annak átvételét, illetve a számlák felsorolásával és azok elfogadott összegeinek feltüntetésével, összesítésével a Hivatal előadója kiszámítja a lakó részére kifizetésre javasolt támogatás összegét. 9) A teljesítésigazolás elkészítését követően a beruházási előadó kitölt az Egyedi támogatási kérelem című nyomtatványt (1 sz. melléklet). Ez az okmány a támogatásként kapott összeg adózás alóli mentesítést igazolja mind a lakó, mind a Hivatal részére. 10) Az ingatlantulajdonos a műszaki-pénzügyi elszámolást követően jogosult a Hivatal pénztárából felvenni a támogatás összegét. A támogatás összegének felvételéhez az ingatlantulajdonos az alábbi okmányokat adja át a pénztár részére: Megállapodás 1 eredeti példány Anyagszükségleti számvetés 1 eredeti példány, Teljesítési igazolás 1 eredeti példány, Anyagbeszerzési számlák 1 másolati példány (pénztár másolja) 11) Az elszámolás megtörténte után a Hivatal Beruházási Osztálya a járdaépítés adatait a nyilvántartásában rögzíti, és év végén gondoskodik azok aktiválásáról. Beruházási Osztály Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Hétfő: Szerda: 8-12 és Péntek:8-12 Őzse János Az ingatlan tulajdonosa ügyintézőnél ügyfélfogadási időben szóban, vagy kérelem benyújtásával Kiadva: július 1. ÜK_Magánszemély járdaépítés Változatszám: 1

19 MAGÁNSZEMÉLYEK KIVITELEZÉSÉBEN KÖZTERÜLETEN MEGVALÓSULÓ JÁRDAÉPÍTÉS Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok,kitöltési útmutatók Az alkalmazott jogszabályok Az ügyintézéséhez szükséges iratok 22 munkanap díjtalan Nincs 16/2010.(V. 27.) sz. Ök. rendelete 64/2010.(V. 26.) sz. Ök. határozat Személyi igazolvány, lakcím kártya Kiadva: július 1. ÜK_Magánszemély járdaépítés Változatszám: 1

20 PARKOLÁSI HELY MEGVÁLTÁSA KÖZTERÜLETEN Ügytípus Leírás Az ügyet intéző Osztály/iroda PARKOLÁSI HELY MEGVÁLTÁSA KÖZTERÜLETEN Új üzlet nyitásakor, amennyiben a parkolás magánterületen nem oldható meg, közterületi parkolóhely megváltása kötelező 1. Kérelem benyújtása, eljárás megindítása 2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 3. Szükséges parkolóhely darabszámának meghatározása. 4. Szerződéskötés az Önkormányzat és az ügyfél között. Beruházási osztály Címe 2131 Göd, Pesti út 81. Ügyfélfogadási időpontok: Ügyintéző Igénylő, kötelezett Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyintézési határidő Az ügyintézés díja Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók Hétfő: Kedd: szünetel Szerda: 8-12 és Csütörtök: szünetel Péntek:8-12 Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó Az üzlet üzemeltetője Az üzlet üzemeltetője által. 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama ,00 Ft - Az alkalmazott jogszabályok 32/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet A parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról Az ügyintézéséhez szükséges iratok A parkolóhely megváltása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemben szereplő üzlet adatait, helyét, nagyságát, tevékenységét. Kiadva: július 1. ÜK_Parkolási hely megváltása Változatszám: 1

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről Adóügyek Tel/Fax: 56/326-001, 56/563-085 E-mail cím: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu Levelezési cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. Ügyintéző: Czink Renáta Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1.

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00-16.00 szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 péntek: 08.00-12.00 Ügytípus Szolgáltatás díja,

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben