Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt"

Átírás

1 Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l m e z t e t é s b e n r é s z e s í t e m. Felhívom a figyelmét, hogy a szabálytalanság ismételt megállapítása esetén Ft-tól Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye. Az eljárás során Ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel. A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. I N D O K O L Á S A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KVK) október 10-én a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) területén hatósági ellenőrzést folytatott le, amelyről 316-1/2013/SK/H számon jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) került felvételre. A jegyzőkönyvben foglalt, az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértésre tekintettel a KVK eljárást kezdeményezett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A KVK által megküldött iratokat, így a jegyzőkönyvet és az mellékelt fényképfelvételeket is megvizsgáltam, amelyek alapján, a tényállás további tisztázása érdekében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján, nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet a 886-2/2013/H számú végzésben az alábbi pontokra vonatkozóan: 1. Nyilatkozzon, hogy melyik tűzoltó készélők karbantartó szervezet tagja, illetve melyikkel áll szerződéses viszonyban. 2. Nyilatkozzon, hogy a szervezet milyen típusú tűzoltó készülékek karbantartására jogosult, az melyik évben lett nyilvántartásba véve. 3. Nyilatkozzon, hogy milyen okból nem helyezte el a felülvizsgált készülékeken az OKF azonosító jelet (hologramot). 4. Nyilatkozzon, hogy miért a FELÜLVIZSGÁLVA szó szerepel a tűzoltó készülékekre felragasztott, karbantartást igazoló címkén.

2 5. Nyilatkozzon, hogy milyen okból szerepel hatálytalan jogszabályi hivatkozás az karbantartást igazoló címkén. 6. Nyilatkozzon, hogy miért csak az év és a hónap került bejelölésre a karbantartást igazoló címkén. 7. Nyújtsa be a 7. foglalkozási ágra vonatkozó, érvényes szakvizsgabizonyítványát. Ügyfél a fentiekkel kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, amely során az Ügyfél a án, Dombóváron kelt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS elnevezésű iratot és a én kelt, 7. foglalkozási ágra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványt benyújtotta. Fenti egyeztetésről december 02-án, 886-3/2013/H számon jegyzőkönyv került felvételre. A tényállás további tisztázása érdekében, a án, Dombóváron kelt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS elnevezésű iratra tekintettel, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS elnevezésű iratban szereplő Dombó-Coop Zrt.-t (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.) is nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívta fel az alábbi pontokban: 1. Nyilatkozzon, hogy milyen viszonyban áll Ügyféllel. 2. Nyilatkozzon, hogy milyen típusú tűzoltó készülékek karbantartására jogosult és küldje meg az erre vonatkozó igazolást. 3. Nyilatkozzon, hogy Ügyfélnek adott-e át OKF azonosító jelet (hologramot) további felhasználásra. 4. Nyilatkozzon, hogy van-e tudomására arról, hogy Ügyfél a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) területén tűzoltó készülékek karbantartását végezte. A Dombó-Coop Zrt. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.) fentiekre tekintettel úgy nyilatkozott, hogy Ügyféllel tól együttműködési megállapodása van, a kért iratokat egyúttal megküldte. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy az Ügyfél tól tűzoltó készülék karbantartó szervezettel együttműködésben áll, karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonya van. A KVK által megküldött jegyzőkönyvben foglaltak alapján azonban megállapításra került, hogy az Ügyfél szeptember hónapban helyezte el a jogszabályi előírásnak nem megfelelő karbantartást igazoló címkét a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) területén található, vizsgált tűzoltó készülékeken. A jegyzőkönyv szerint a KVK hivatalos képviselője 3 db tűzoltó készüléket vizsgált. 1 db MAXIMA típusú, 6 kg-os, 43A, 233BC oltásteljesítményű, porral oltó tűzoltó készüléket és 2 db PROTEX típusú, 6 kg-os, 34A, 183BC oltásteljesítményű, porral oltó tűzoltó készüléket. A MAXIMA gyártói végellenőrzése november hónapban történt, érvényessége november hónap. A PROTEX tűzoltó készülékek gyári végellenőrzése 2008-ban történt. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy az Ügyfél mindhárom készülék esetében alapkarbantartást végzett. A rendelkezésre álló bizonyítékokból nem derült ki azonban, hogy az Ügyfél szeptember hónapban tűzoltó készülék karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban 2

3 volt-e, ezért 8-2/2014/H számú végzésemben ismételten nyilatkozattételre hívtam fel. A felhívással kapcsolatban az Ügyfél ismét egyeztetést kezdeményezett, amelyre január 22-én került sor a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az egyeztetésről 8-3/2014/H számon jegyzőkönyv került felvételre, amelyben az Ügyfél az alábbi nyilatkozatott tette: szeptember hónapban, amikor a tárgyi karbantartásokat végeztem, egyetlen tűzoltó készülék karbantartó szervezetnek sem voltam tagja. A DOMBÓ-COOP Zrt-vel csak június 26-tól van élő megállapodásom. Mivel karbantartó szerveztnek nem voltam tagja, OKF azonosító jelet (hologramot) a karbantartott készülékeken nem tudtam elhelyezni. A DOMBÓ-COOP Zrt-vel június 26-án kötöttem megállapodást, amikor megtudtam, hogy változtak a jogszabályok és karbantartó szervezet tagja kell, hogy legyek. Azóta természetesen használom a jogszabályoknak megfelelő karbantartást igazoló címkéket és minden készüléken elhelyezem a részemre átadott OKF-es hologramot. 31 éve foglalkozom tűzoltó készülékek javításával és karbantartásával, ezidáig a hatóságokkal problémáim nem adódtak. Erre tekintettel kérem a hatóságot, hogy a feltárt jogsértés kapcsán a súlyosabb szankcióktól eltekinteni szíveskedjék. A jegyzőkönyvben foglaltak, az Ügyfél nyilatkozata és a tényállás tisztázása során beszerzett bizonyítékok alapján az alábbiakat állapítottam meg: Az Ügyfél szeptember hónapban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) területén tűzoltó készülékek alapkarbantartását végezte. A tűzoltó készülékeken elhelyezett címkéken a FELÜLVIZSGÁLVA szó és hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozás szerepel, továbbá a címkén a karbantartás és a karbantartás érvényességének napja nem szerepel. A tűzoltó készülékekre OKF azonosító jel (hologram) nem került elhelyezésre. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 21. (4) bekezdés a)-f) pontok értelmében a karbantartást igazoló címke tartalmazza: a) a KARBANTARTVA szót, b) a karbantartó szervezet nevét és címét, c) a karbantartó személy aláírását, vagy az aláírással egyenértékű azonosító jelzést, d) a karbantartás jellegét (alap-/közép-/teljes körű karbantartás, újratöltés), e) a karbantartás dátumát (év, hónap, nap), és f) a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap, nap). Az OTSZ 21. (1) bekezdése szerint, a karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el. AZ OTSZ 21. (2) bekezdés szerint, az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel. Fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Ügyfél által használt, szeptember hónapban alkalmazott címke nem felel meg a szeptember hónapban már hatályos OTSZ 21. (4) bekezdés a)-f) pontokban foglaltaknak, továbbá az Ügyfél elmulasztotta az OTSZ 21. (2) bekezdésben foglaltakat szerinti, OKF azonosító jel felragasztását. 3

4 A rendelkezésre álló, Ügyfél által tett nyilatkozat alapján az Ügyfél szeptember hónapban úgy végzett alapkarbantartást, hogy tűzoltó készülék karbantartó szervezetnek nem volt tagja, karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban nem állt. Az OTSZ 10. értelmében tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet. Fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Ügyfél szeptember hónapban nem volt tűzoltó készülék karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban, tehát alapkarbantartást nem végezhetett volna. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a jogszabálysértés első alkalommal fordult elő, de tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható, a Ket. 94. (2) bekezdés a) pontja alapján nem alkalmazható a 94. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági felhívás. Az eljárás során megállapításra került, hogy az ügyfél a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. Tv.) 3. (1) bekezdése alapján a kis- és középvállakozások körébe tartozik. A Kkv. Tv. 12/A. (1) bekezdése szerint A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. A szabálytalanság ismételt előfordulása esetén kiszabható bírság mértékét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 38. pontja határozza meg. Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul. A Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján az ügyfelet az eljárás megindításáról értesítettem. Az eljárás során Ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Határozatom a Ket. 71. (1) bekezdésén és a Kkv. Tv. 12/A. -án alapul. A Ket. 98. (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a Ket (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelyik a megtámadott döntést hozta. A Ket. 99. (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult. A fellebbezési eljárásra a Ket a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése határozza meg. Hatáskörömet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 11. -a, illetékességemet a 4

5 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete pontja határozza meg. Pécs, március 28. Készült: 2 pld. 1 példány: 5 oldal Kapja: 1. Ügyfél belföldi tértivevénnyel 2. Irattár 5

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Schenker

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 21. Telefon: (06-1) 472-8900, Fax: (06-1) 472-8905 Szervezeti egység: Antitröszt Iroda Ügyszám: Vj/1/2014. Iktatószám: Vj/1-36/2014. A Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyiratszám. NAIH-4142-22/2012/H Tárgy: a Magyar Posta Western Union pénzügyi szolgáltatás során történő adatkezelés vizsgálata V É G Z É S A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben