Tárgy: H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/ ; 06-22/ Fax: 06-22/ Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András Tárgy: A Capital Invest & Marketing Kft. (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/a. cégjegyzékszám: Cg ) részére, a 2091 Etyek, Korda Filmstúdió (Hrsz: 1572) területére szabadtéri zenés táncos rendezvénytartási engedély kiadása. H A T Á R O Z A T A Capital Invest & Marketing Kft. részére, január 5. napján benyújtott kérelmére szabadtéri zenés, táncos rendezvénytartási engedélyt, valamint az erről szóló igazolást - az alábbi feltételek betartása mellett - kiadom, továbbá azt az alábbi adattartalommal, 1/2012. számon a nyilvántartásba bejegyzem. A rendezvény: szervezője: Capital Invest & Marketing Kft.; szervező székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/a. szervező cégjegyzék száma: Cg elnevezése: Agrágépshow Mezőgazdasági Eszköz és Gépkiállítás. megtartásának napja: január (csütörtök, péntek, szombat) megkezdésének időpontja: 9 óra befejezésének időpontja: 18 óra helyszíne: 2091 Etyek, Korda Filmstúdió (Hrsz: 1572) helyszínéül szolgáló alapterület: m 2 befogadóképessége: fő A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézete VII-R-45/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalása szerint: - A január 16-án megtartott helyszíni szemle, a benyújtott dohányzási szabályzatok, valamint az Inter-Európa Mentőszolgálat Kft. (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165.) által megküldött bejelentkezés alapján megállapítottam, hogy a Capital Invested és Marketing Kft. részére, az engedély kiadásához szükséges közegészségügyi, kémiai biztonsági, valamint dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesültek. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 12/5/2012/HAT. számú szakhatósági állásfoglalása szerint: Az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 1. A rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében legalább 1 db, legalább közepes tömegosztályú gépjármű fecskendőt kell felügyeletként biztosítani, teljes rajjal (6 fővel).

2 2 A tűzoltó gépjármű személyzete feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, az egyes beosztásokra előírt képesítési követelményeknek. 2. A tervezett szabadtéri rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a tervezett létszámot 50 %-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bicskei Rendőrkapitányság a helyszíni bejárás után készült jegyzőkönyvben: Közlekedés biztonsági szempontból a rendezvény lebonyolításához a szakhatósági hozzájárulást fenntartások nélkül megadta. Bicske Város Építésügyi Hatósága a Korda Filmstúdió területén megrendezésre kerülő szabadtéri zenés táncos rendezvény megtartása ellen nem emelt kifogást elsőfokú építésügyi szakhatósági jogkörben. Az Országos Mentőszolgálat képviselője a helyszíni bejárás után készült jegyzőkönyvben nyilatkozta, hogy a rendezvény megtartásához kikötések nélkül a megismert feltételekkel hozzájárul. A hatásterületen érintett nagyszámú ügyfélre tekintettel határozatom hirdetményi úton történő közlését rendelem el. A hirdetmény megjelenésének helye: Etyek Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (2091 Etyek, Körpince köz 4.), valamint a honlap. Határozatom ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezését postai úton illetve a Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában (Etyek Körpince köz 4.) kell benyújtani, 5000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátva, a Fejér Megyei Kormányhivatalának címezve. I N D O K O L Á S A Capital Invest & Marketing Kft január 5. napján, az Etyek, Korda Filmstúdió területére, január napjára szervezendő szabadtéri rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be hivatalomhoz. Kérelméhez csatolta a szabadtéri rendezvény lebonyolításához készített - a rendezvény adatait is tartalmazó - biztonsági tervet, valamint a területről készített helyszínrajzot. A kérelem alapján január 6. napján kelt, szemleértesítőben, a január 17. napjára kitűzött helyszíni szemle alapján kértem a közegészségügyi-, katasztrófavédelmi-, építésügyi,- valamint rendőrhatóságot tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalásuk kialakítását. A helyszíni szemléről értesítettem továbbá az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságát. A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a tervezett rendezvény szabad téren valósul meg, meglévő épület hiányában az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdéseinek vizsgálatára nincs lehetőség. A Népegészségügyi Szakhatóság A szakhatósági állásfoglalás megadásánál figyelembe vette az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, az Európai Parlament és a Tanács élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendeletét, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló, módosított

3 3 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, módosított évi XLII. Törvényt. Döntése meghozatala során a következő jogszabályokat vette figyelembe: Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. 44 (9) bekezdése alapján zárta ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Szakhatósági állásfoglalását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/ (XII. 27.) Korm. rendelet (1) bekezdésben biztosított hatáskörben és a 3 (7) bekezdés szerinti illetékességgel, a zenés, táncos rendezvények működtetésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletének 3. (4) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (6) bekezdése alapján adta meg. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság A kérelem mellékleteként benyújtott engedélyezési dokumentációt áttanulmányozta, valamint a január 17-én tartott helyszíni szemle alapján a rendezvény megtartásához tűzvédelmi szempontból, a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult Határozatát. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (DC.6.) Bm. rendelet Ötödik rész, XXXII. Fejezet, 235. Szabadtéri rendezvények című szakasz, 596. (2), (3) bekezdései alapján tett a kikötéseket. Tárgyi rendezvény biztonságos lebonyolítása és az ott tartózkodók biztonsága érdekében, a rendezvény nyitvatartási ideje alatt szükséges a jelenlévő létszám folyamatos kontrollja annak érdekében, hogy a létesítmény területe mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kiüríthető legyen. A tűzoltói biztosítás szükségességét a rendezvény helyszíne és tervezett létszáma indokolja Döntése meghozatala során a következő jogszabályokat vette figyelembe: Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján zárta ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A hatóság hatáskörét a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 11. -a, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés, illetékességét a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet határozza meg Bicske Város Építésügyi Hatósága Szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. (továbbiakban KET) 44.., valamint az Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2009. (VII.27.) számú rendelete a "Helyi Építési Szabályzatról";20.. alapján hozta. A fellebbezési lehetőséget a Ket.44.. (9) bekezdése zárja ki, amelynek értelében A szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárás megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. " Hatáskörét és illetékességét Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről" szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet l. -a állapítja meg.

4 4 A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése mely szerint Zenés táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban engedély) birtokában tartható., (2) bekezdése mely szerint Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. a (4) bekezdés a) b) d) és e) pontjai mely szerint: Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben, a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete, a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság, a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség. A Rendelet 5. (2) bekezdése mely szerint Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot. 6. (1) (2) bekezdése, - mely szerint A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilvántartásba veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honalapján közzéteszi. A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével. - alapján hoztam meg. Az eljárási bírságról szóló tájékoztatásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 61. -án alapul. A hirdetményi közlés alapja a Ket. 80. (3) bekezdése. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése mely szerint Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja., a 99. (1) bekezdése mely szerint A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni., valamint a 102. (1) bekezdése mely szerint A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. alapján biztosítottam. A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése mely szerint Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. alapján állapítottam meg.

5 5 Az eljárásban hatáskörömet a Rendelet 3. (3) bekezdés, - mely szerint: Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban jegyző) adja ki, illetékességemet a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja mely szerint Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják alapján állapítottam meg. Etyek, január 25. Dr. Ivanyik Andrea jegyző nevében és megbízásából Smidelik András Humánpolitikai csoportvezető A határozatot kapják értesítési jegyzék szerint.

6 6 Értesítési jegyzék 189/2012. számú ügyirathoz 1. Capital Invest & Marketing Kft. (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/a. 2. Fejér Megyei Kormányhivatal Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézete (8060 Mór, Szent I. tér 2.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (8000 Székesfehérvár, Flórián krt. 2.) 3. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bicskei Rendőrkapitánysága (2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.) 4. Országos Mentőszolgálat Bicskei Mentőállomása (2060 Bicske, Ady Endre utca 29.) 5. Fejér Megye Kormányhivatalának Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12.) 6. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.) 7. Irattár

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Ügyleírás: 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről OptiJus Opten Kft. 1. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A 2011.7.6. óta hatályos szöveg A Kormány az

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 736/2015. Iktatószám: 3870/2015. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 3 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 5 Fakivágás (jogorvoslat)... 7 Fellebbezési eljárás ügymenete bontási engedélyezési ügyekben... 10 Fellebbezési

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÉRELEM szálláshely üzemeltetési engedély iránt egyéb szálláshely a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Korm. rend.

KÉRELEM szálláshely üzemeltetési engedély iránt egyéb szálláshely a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Korm. rend. Sze S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20917/2014. Iktatószám: 84204/2014. Ügyintéző: Donka Ibolya Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Biztonsági terv Kiadja: ügyvezető Hatályos: 2011. Szeptember 10-11. napjáig. Biztonsági tervet készítette; Marián György Biztonságszervező telefon:

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben