HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY"

Átírás

1 Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) (52) Ügyiratszám: 29648/7/2011. Ügyintéző: Győri Anna Tárgy: a Retro 69 Kft. (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 11.) Debrecen, Piac u. 11. szám alatti vendéglátó üzlet befogadóképessége módosításának ügye H A T Á R O Z A T I. A RETRO 69 Vendéglátóipari Kft. Debrecen, Piac u. 11. szám alatti ingatlanon működő Retro 69 Music Bar elnevezésű vendéglátó üzlet befogadóképességének 700 főre történő módosítás iránti bejelentés nyilvántartásba vételét megtagadom. II. Az I. pontban meghatározott vendéglátó üzletre vonatkozóan a hatóságom által nyilvántartott adatai közül a befogadóképessége 500 fő adatot törlöm, helyette a vendéglátó üzlet befogadóképessége: 186 fő adatot bejegyzem. és az adatváltozást a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KeR.) alapján az üzletekről vezetett nyilvántartásban átvezetem. III. A fentiekben előírt legfeljebb 186 fő befogadóképesség betartására határozatom közlésétől az üzemeltetési idő teljes időtartama alatt folyamatosan akképpen kötelezem, hogy a vendéglátó egységben egy időpontban együttesen tartózkodók létszámába az ott dolgozó személyzet tagjai is beletartozzanak. Elrendelem határozatom hirdetményi úton történő közzétételét a DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.debrecen.hu) való megjelentetéssel. A határozatom III. pontjában megállapított kötelezettség azonnali végrehajtását rendelem el fellebbezésre tekintet nélkül.

2 2 Határozatom ellen a közlést követő 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz (Debrecen, Piac u. 54.) címzett, de hivatalunk Igazgatási Osztályához (Debrecen, Kálvin tér 11.) benyújtott 5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A III. pontban megállapított kötelezettségek végrehajtásának felfüggesztését a fellebbezési kérelemmel egy időben terjesztheti elő. I N D O K O L Á S A RETRO 69 Vendéglátóiparai Kft. bejelentése alapján jogutódlással történő átalakulás miatt kereskedelmi tevékenység folytatását vettem nyilvántartásba a Debrecen, Piac u. 11. szám alatti üzlet vonatkozásában. A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1550/2010. A nyilvántartásba vett adatok között szerepel többek között, hogy a vendéglátó üzlet befogadóképessége 100 fő. Az üzemeltető a november 22-én érkezett beadványában adatváltozást jelentett be, miszerint a vendéglátó üzlet befogadóképessége 500 fő. Ezzel egyidejűleg a Debreceni Hivatásos Önkormányzattól is érkezett egy megkeresés hatósági intézkedés kezdeményezésére vonatkozóan, melynek indokaként a nem megfelelő számú befogadóképességre vonatkozó nyilvántartásba vételi adatot jelölték meg. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság leírta, hogy a Retro 69 Kft. tűzvédelmi szabályzata azt tartalmazza, hogy a szórakozóhelyen egyidejűleg maximálisan 300 fő tartózkodhat, mert egy esetleges tűz során ez az a maximális létszám, amely biztonságosan kimenekíthető. Mivel az adatváltozás bejelentésben a 300 fővel szemben 500 fő szerepelt, megkerestem a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot és kértem arra vonatkozóan nyilatkozatát, hogy az 500 fő befogadóképesség a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő-e. Megkeresésemre a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az S/1030/1/2010. számú válaszában az alábbiakról tájékoztatott: a képviselő nyilatkozta, hogy a vállalkozás területén mindkét szinten elhelyezésre kerültek tűzoltó készülékek, valamint vészkijáratot alakított ki, amelyen és a bejárati ajtón keresztül az 500 fő menekülése biztosított. Tájékoztatom, hogy a 17198/18/2010. számú megkeresése alapján december 17-én helyszíni szemlét tartottam, a fentiekben említett táncos zenés szórakozóhelyen. A szemlén megállapítást nyert, hogy a szórakozóhely Nyugati oldalán, a földszint középrészén, egy 0,8 méter, belső tokszélességű egyszárnyú, kijáratot (pánikzárral ellátott) létesítettek, amelyen és az épület bejárati ajtaján, (amely 1,5 méter belső tokszélességű) keresztül az épületben tartózkodók, közvetlenül a szabadba tudnak menekülni, a kiürítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. A bemutatott tűzvédelmi dokumentáció és a megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítást nyert, hogy a szórakozóhely tűzvédelmi szempontból megfelelő.

3 3 Az előzőekben írottak alapján az üzlet befogadóképességeként az 500 főt nyilvántartásba vettem január 20-án a Retro 69 Vendéglátóipari Kft. a Debrecen, Piac u. 11. szám alatti Retro 69 Music Bar vonatkozásában ismételten adatváltozást jelentett be, mely szerint a vendéglátóhely befogadóképessége 700 fő. A tényállás tisztázása érdekében a befogadóképesség módosítására irányuló eljárást felfüggesztettem, mellyel egyidejűleg megkerestem Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézetét és a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, és kértem nyilatkozatukat, hogy a Debrecen, Piac u. 11. szám alatti vendéglátóhely 700 fő befogadására alkalmas-e? A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya megkeresésemet áttette a hatáskörrel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodának. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 480/996/1/2011. számú levelében arról tájékoztatott, hogy a kereskedelmi tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért, de annak megállapításában, hogy a fent megjelölt Kft. által Debrecen, Piac u. 11. szám alatt üzemeltetett vendéglátó üzlet 700 fő befogadására alkalmas-e Irodánk nem rendelkezik kompetenciával. Megkeresésemre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete a 345-3/2011. számú válaszában a arról tájékoztatott, hogy hatáskör hiányában nem áll módjában nyilatkozni. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az S/77/2/2011. számú végzésében az eljárási határidőt 15 nappal meghosszabbította, majd a én érkezett S/77/6/2011. számú végzése az alábbiakat tartalmazza: A Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: DMJV) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoportját tájékoztatom, hogy a belföldi jogsegélykérésben szereplő a Debrecen, Piac u. 11.sz. alatt üzemelő Retro 69 Music Bár elnevezésű vendéglátó egység 700 fő bent tartózkodó vendég esetén, tűzvédelmi szempontból NEM MEGFELELŐ az alábbiak miatt: - a jelenlegi menekülési ajtó szélességet figyelembe véve a helyiségből normaidőn belül biztonságosan 186 fő menekíthető ki. A végzés indokolásában a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján végzett kiürítési számításokra hivatkozott, mely szerint az épület befogadóképessége a jelenlegi építészeti kialakítás mellett legfeljebb 186 fő. Mivel az S/77/6/2011. számú végzés ellentmond a Tűzoltóság korábbi S/1030/1/2010. számú nyilatkozatának, miszerint a vendéglátóhely 500 fő befogadóképesség esetén tűzvédelmi szempontból megfelelő március 21-én szóban, majd április 7-én írásban is megkerestem a Tűzoltóság Városi Parancsnokát és kértem végleges, egyértelmű válaszát a vendéglátóhely befogadóképességével kapcsolatos döntésére vonatkozóan.

4 4 Ez utóbbi megkeresésemre az alábbi válasz érkezett S/77/7/2011. számon: Tájékoztatom, hogy a Debrecen, Piac u. 11. sz. alatt üzemelő, Retro 69 Music Bár elnevezésű vendéglátó egység befogadóképességével kapcsolatban, a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Tűzoltóság) az S/77/6/2011. iktatószámú végzésében foglaltakat tartja megfelelőnek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) /20112/ÁLT. iktatószámú állásfoglalásában leírtakat, illetve a helyszíni szemlén tapasztaltakat figyelembe véve. Kérem fentiek tudomásul vételét! A Tűzoltóság fentiekben idézett szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a nyilvántartott befogadóképességre vonatkozó adat 500 fő - jogszabálysértő, továbbá, az előzőekből következően az üzemeltető január 20-án érkezett bejelentése a 700 fő befogadóképesség módosítására nem vehető nyilvántartásba. Az előzőekben írottak miatt a rendelkező rész I. és II. pontjában foglaltak szerint döntöttem, a befogadóképesség módosítására vonatkozó nyilvántartásba vételt a 700 fő vonatkozásában megtagadtam, a RETRO 69 MUSIC BAR vendéglátó üzlet nyilvántartott befogadóképességét 186 főre módosítottam. A Tűzoltóság szakvéleménye alapján határozatom III. részében a 186 fő befogadóképesség folyamatos, mindenkori betartására köteleztem az üzemeltetőt. Ettől több személynek a vendéglátóhelyen való tartózkodása tűzvédelmi szempontból nem megfelelő, mivel a jelenlegi menekülési ajtó szélességének figyelembevételével a helyiségből normaidőn belül biztonságosan több személy nem menekíthető ki. Mivel a 186 főnél több személy benn tartózkodása esetén az üzlet üzemelése életveszéllyel, súlyos kárral fenyegető helyzet keletkezésére ad lehetőséget, határozatom azonnali végrehajtását és hirdetményi közzétételét rendeltem el. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) (3) bekezdése szerint: A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges. A Ket. 80/A. (1) bekezdés g) pontja szerint: A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott. Határozatom jogszabályi alapja a fentieken túl: Ket (1) (2) és (3) bekezdése: 86.. (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet. (2) A hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozatra vonatkozó okban és a 78. -ban meghatározottakat nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik.

5 5 (3) A nyilvántartást vezető hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést javítani vagy az elmulasztott bejegyzést pótolni. A jogorvoslatról szóló tájékoztatásom a Ket: 98. (1) bekezdésén, 99. (1) bekezdésén és a 102. (1) bekezdésén alapul: 98. (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 99. (1) A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást: 29. (2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Hatásköröm és illetékességem jogszabályi alapja a KeR. 2. a) és b) pontja: 2. A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. (1) bekezdésében foglalt kivétellel - a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. (1) és (5) bekezdése, 6/G. a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. (5) bekezdése, 6. (2) bekezdés a) pontja, 6. (5) bekezdése, 6/G. a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki Debrecen, május 27. Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: Dr. Gulyás Tünde sk. Osztályvezető

6 6 Erről értesül: 1. Címzett 2. H-B. M-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete 4028 Debrecen, Rózsahegy u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája Debrecen, Piac u. 79. II. em. 4. H-B. M-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 4030 Debrecen, Diószegi út H-B M-i Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 4024 Debrecen, Szent Anna u H-B. M-i Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége 4029 Debrecen, Hajnal u H-B. M-i Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelősége 4002 Debrecen, Pf.: Nemzeti Adó- és Vámhivatal H-B. M-i Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Debrecen, Pf Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4027 Debrecen, Böszörményi út Városi Rendőrkapitányság Debrecen, Budai Ézsaiás u Irattár

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Ügyleírás: 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza

Részletesebben

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző:

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2013. évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2013. évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem. Iktatószám: 9975-1/2015. Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Előadó: dr. Kövér András KÜJ: 100 172 487 Bárány Csaba KTJ: 100 403 898 HATÁROZAT A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t (6725 Szeged, Szabadkai

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről OptiJus Opten Kft. 1. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A 2011.7.6. óta hatályos szöveg A Kormány az

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatósági Osztály

Részletesebben