Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2012. évi"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2012./1 félévi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport: évi szolgáltatási tevékenységet végzők, környezet használók és állattartók; III. Általános Igazgatási Csoport: évi üzletszerűen végzett társasházkezelői-, ingatlankezelői, valamint ingatlanközvetítői tevékenységet végzők Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

2 I. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2012./1 félévi ELLENŐRZÉSI TERVE Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

3 1. Az ellenőrzések tárgya: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó rendezvénytartási engedéllyel rendelkező üzemeltetők által tartott rendszeres rendezvények ellenőrzése. Az ellenőrzési kötelezettséget a R. 13. (1), és 14. (2) bekezdése határozza meg. E rendelkezések a rendszeres rendezvények esetében a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult hatóságok helyszínen történő ellenőrzési kötelezettségét írja elő: 1.1 Évente egy alkalommal olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. 1.2 Évente két alkalommal a zenés, táncos rendezvény időpontjában. 2. Az ellenőrzések időszaka: Az ellenőrzési időszak év első féléve Az ellenőrzési terv kidolgozásánál figyelembe vettük, hogy vannak olyan rendszeres rendezvényeknek helyt adó építmények, helyiségek, amelyekben egy évre előre nem állapítható meg, hogy mely napokon tartanak rendezvényt. Azért, hogy a zenés, táncos rendezvény időpontjában tartott ellenőrzések a rendezvény kezdésének és befejezésének időpontjához igazítva történjenek, az ellenőrzés pontos időpontjáról az ellenőrzést megelőzően 8 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat. A második félévre vonatkozó ellenőrzési tervet a hatóság július 1. napjáig készíti el. Ennek oka, hogy az első félévben engedélyezett zenés, táncos rendezvények a második félév ütem tervében már szerepeljenek. 3. Ellenőrzésre jogosult hatóságok: A R. 12. (1) bekezdése alapján a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére az alábbi hatóságok jogosultak: 1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete; 2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség; 3. Debreceni Rendőrkapitányság; 4. Építésügyi hatóság az 1.2 pontban meghatározott esetet kivéve; 5. Valamint bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. Felhívom, az ellenőrzésre jogosult hatóságok figyelmét, hogy az 1. pontban részletezettek alapján kormányrendelet együttműködési kötelezettséget ír elő az ellenőrzési tevékenység összehangolása tekintetében. A Ket. 50. (2) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet a tényállás tisztázása és az ügyfél jogának, jogos érdekének védelme és előmozdítása érdekében az eljárás és a hatósági ellenőrzés során együttműködési kötelezettséget írhat elő a feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok részére. Az együttműködés formája lehet különösen a hatóságok közötti egyeztetés, valamint az ellenőrzési tevékenység összehangolása. A hatóság eljárási kötelezettségét nem érinti, ha a törvény vagy kormányrendelet alapján együttműködésre kötelezett másik hatóság e kötelezettségét elmulasztja, a hatóság azonban köteles a mulasztó hatóság felügyeleti szervét, ennek hiányában vezetőjét a mulasztásról tájékoztatni.

4 4. Ellenőrzésre jogosult hatóságok feladata az ellenőrzés során: A zenés, táncos rendezvények biztonságos működésének megteremtése érdekében a zenés, táncos rendezvény résztvevőinek a lehető legkisebb mértékben történő zavarása nélkül a R. hatályosulásának, biztonsági tervben, tűzvédelmi szabályzatban meghatározott előírások betartásának, elsősegély nyújtásra képzett személyzet helyszíni jelenlétének, valamint a befogadóképesség megtartásának ellenőrzése, vizsgálata. 5. A hatósági ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket. 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 6. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: A R. 12. (2) bekezdése alapján az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. Az ellenőrzések végrehajtását koordinálja: Gyulai-Szabó Panna vállalkozási ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér Pf.:220 Tel: (52) FAX:(52) Ellenőrzések ütemezése: FEBRUÁR Ellenőrzés időpontja: február (szombat) éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre. Ellenőrzés időpontja: február (szerda) éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre. Ellenőrzés időpontja: február óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Az Ikon Hungary Kft. által üzemeltetett a 4024 Debrecen, Piac u. 28/b. Alagsor szám alatt található Club Deep, az A-DEAL Kft. által üzemeltetett a 4025 Debrecen, Piac u szám alatt található Home Club, valamint a White Center Kft. által üzemeltetett a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u szám alatt található White Angel elnevezésű vendéglátó egység zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. MÁRCIUS Ellenőrzés időpontja: Az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzést megelőzően 8 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre.

5 Ellenőrzés időpontja: március óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma által üzemeltetett a 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt található Egyetem, valamint a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett a 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt található Kazánház zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. ÁPRILIS Ellenőrzés időpontja: április éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre. Ellenőrzés időpontja: április óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A FŐNIX Rendezvényszervező Nonprofit Kft. által üzemeltetett a 4026 Debrecen, Hunyadi u szám alatt található Kölcsey Központ, valamint a 4028 Debrecen, Kassai út 28. szám alatt található Főnix Csarnok zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. MÁJUS Ellenőrzés időpontja: Az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzést megelőzően 8 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre. Ellenőrzés időpontja: május óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett a 4028 Debrecen, Kassai út 26. szám alatt található Lovarda, valamint a Debreceni Egyetem által üzemeltetett a 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám alatt található Egyetem zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. JÚNIUS Ellenőrzés időpontja: Az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzést megelőzően 8 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat éjszakai ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés megkezdése előtt kerül ismertetésre. A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, február 9. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

6 II. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE Vállalkozási Csoport: szolgáltatási tevékenységet végzők, környezet használók és állattartók Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

7 1. Az ellenőrzések tárgya: 1. A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényben, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 2. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 37/2009. (XI. 30.) Kr. rendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 4. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 5. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Kormányrendelet alapján. 6. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján. 7. A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 06.) MÉM rendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 8. Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (VII. 14.) Kr. rendeletben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 2. Az ellenőrzések időszaka: év 3. Az ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket. 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 4. Az ellenőrzések célja: 1. Az üzletek, telephelyek, szálláshelyek, ellenőrzése. 2. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok növényvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból történő ellenőrzése. 3. Állatvédelmi hatósági feladatok ellátása. 4. Az ellenőrzési ütemtervben meghatározottak teljesítése által a fogyasztói érdekek védelme. 5. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: Csicsószki Beáta vállalkozási ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

8 4002 Pf.: 220 Tel: (52) , Fax: (52) Ellenőrzések ütemezése: JANUÁR Január hónapban a évben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése valósult meg. FEBRUÁR Ellenőrzés tárgya: Azon önkormányzati tulajdonú ingatlanok ellenőrzése, melyeken a évben hulladék volt elhelyezve. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLIII. tv., 347/2006. (XII. 23.) Korm. r. Ellenőrzés tárgya: Debreceni középiskolákban, általános iskolákban működő büfék (vendéglátó egységek) ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: Azon kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot bejelentők ellenőrzése, melyek esetében a bejelentés nem felelt meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek. MÁRCIUS Ellenőrzés tárgya: Az Állatgyógyászati terméket értékesítő kereskedők ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek-e a forgalmazáshoz szükséges működési engedéllyel, vagy nyilvántartásba vett bejelentéssel. Közreműködő hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, évi XLVI. tv. Ellenőrzés tárgya: A április 1. előtt kiadott telepengedéllyel rendelkező azon ipari tevékenységet végzők ellenőrzése, akik az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tettek eleget. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. Ellenőrzés tárgya: Az 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital termékkörbe tartozó termékeket értékesítő lakótelepi kiskereskedelmi üzletek ellenőrzése, arra vonatkozóan, hogy az üzlet előtt történik-e szeszes ital fogyasztás., 37/2009. (XI. 30.) Önk. r.

9 ÁPRILIS Ellenőrzés tárgya: Debrecen város közigazgatási területén működő gyógyszertárak ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy végeznek-e a évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó tevékenységet és rendelkeznek-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, illetve bejelentették-e a tevékenység megkezdését. Ellenőrzés tárgya: A április 1. előtt kiadott telepengedéllyel rendelkező azon ipari tevékenységet végzők ellenőrzése, akik az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése során az adatlapot nem megfelelően töltötték ki. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. MÁJUS Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: Azon vendéglátó üzletek ellenőrzése, amelyek a kereskedelmi tevékenység bejelentésekor órán túli nyitva tartást határoztak meg, és a 37/2009. (IX. 30.) Önk. rendelet alapján a területi elhelyezkedésük miatt nem lehetnek nyitva óra után. Ezen esetekben a helyszíni ellenőrzés során a 20 méteres távolság lemérése az üzlet vendégbejárata és a szomszédos lakóingatlanok zajtól védendő homlokzata között, annak megállapítása céljából, hogy a vendéglátó üzlet a rendelet előírásainak megfelel-e., 37/2009. (IX. 30.) Önk. r. Ellenőrzés tárgya: Debrecen közigazgatási területén bejelentett méhészek szúrópróba szerű ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a tartás feltételei megfelelnek-e a rendeletben foglaltaknak. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 15/1969. (XI. 06.) MÉM r. JÚNIUS Ellenőrzés tárgya: I. félévben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése. JÚLIUS Ellenőrzés tárgya: Azon önkormányzati tulajdonú ingatlanok ellenőrzése, melyek a évben növényvédelmi szempontból elhanyagoltak voltak. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLVI. tv., 19/1992. (I. 28.) Korm. r. Ellenőrzés tárgya: Közoktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) környezetének ellenőrzése növényvédelmi szempontból. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLVI. tv., 19/1992. (I. 28.) Korm. r.

10 Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. AUGUSZTUS Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése a szálláshelyek vonatkozásába. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CLXIV. tv., 239/2009. (X. 20.) Korm. r. SZEPTEMBER Ellenőrzés tárgya: A közvetlen értékesítést folytató kereskedők kereskedelmi hatósági ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: A április 1. előtt kiadott telepengedéllyel rendelkező azon ipari tevékenységet végzők ellenőrzése, akik az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tettek eleget. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. OKTÓBER Ellenőrzés tárgya: Azon vendéglátó üzletek ellenőrzése, amelyek a kereskedelmi tevékenység bejelentésekor órán túli nyitva tartást határoztak meg, és a 37/2009. (IX. 30.) Önk. rendelet alapján a területi elhelyezkedésük miatt nem lehetnek nyitva óra után. Ezen esetekben a helyszíni ellenőrzés során a 20 méteres távolság lemérése az üzlet vendégbejárata és a szomszédos lakóingatlanok zajtól védendő homlokzata között, annak megállapítása céljából, hogy a vendéglátó üzlet a rendelet előírásainak megfelel-e., 37/2009. (IX. 30.) Önk. r. Ellenőrzés tárgya: Debrecen város közigazgatási területén működő gyógyszertárak ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy végeznek-e a évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó tevékenységet és rendelkeznek-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, illetve bejelentették-e a tevékenység megkezdését.

11 Ellenőrzés tárgya: Egyéb szálláshely típusú szálláshelyek ellenőrzése. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CLXIV. Tv.; 239/2009. (X. 20.) Korm. r. NOVEMBER Ellenőrzés tárgya: Debrecen város közigazgatási területén működő gyógyszertárak ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy végeznek-e a évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó tevékenységet és rendelkeznek-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, illetve bejelentették-e a tevékenység megkezdését. Ellenőrzés tárgya: A helyi állattartási rendelettel összefüggésben azon városrészek ellenőrzése, ahol a helyi rendelet szerint tilos haszonállatot tartani. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 42/2004. (VII. 14.) Kr. r. Ellenőrzés tárgya: Debrecen közigazgatási területén a gazdálkodó szervezetek véletlenszerű ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik-e. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLIII. tv., 347/2006. (XII. 23.) Korm. r. DECEMBER Ellenőrzés tárgya: A II. félévben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése. A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, február 9. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

12 III. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE Általános Igazgatási Csoport: Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői-, ingatlankezelői, valamint ingatlanközvetítői tevékenységet végzők Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

13 1. Az ellenőrzés tárgya: 1. A társasházakról szóló évi CXXXIII tv.-ben foglaltak hatályosulásának vizsgálata. 2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény hatályosulásának vizsgálata. 3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény hatályosulásának vizsgálata. E törvény 25. -a a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a bejelentéshez kötött tevékenység folytatásának ellenőrzését írja elő. 4. A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet hatályosulásának vizsgálata. 5. Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI.3) ÖM. rendelet hatályosulásának vizsgálata. 6. Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet hatályosulásának vizsgálata. 2. Az ellenőrzés időszaka: év. 3. Az ellenőrzés során a feladat: 1. Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői, valamint ingatlanközvetítői tevékenységet végzők ellenőrzése, nyilvántartásaink pontosítása. 2. A bejelentés nélkül ezen tevékenységeket végzők kiszűrése, majd az előírt szakképesítés megszerzése esetén nyilvántartásba vétele. 4. Az ellenőrzés során követendő eljárás: Az AKSD-től kapott társasházi közös képviselők, lakásszövetkezetek nyilvántartása, illetve más adatbázisból, hirdetési újságból stb. szerzett információ alapján vizsgáljuk, hogy az e listákon szereplő személyek lakásszövetkezetek, gazdálkodó szervezetek végeznek-e üzletszerűen társasházkezelői, ingatlan közvetítő és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységet, és ha igen a hatóság nyilvántartásban szerepelnek -e. 5. A hatósági ellenőrzés lezárása során követendő eljárások: 1. Amennyiben a hatósági ellenőrzés alá vont személyek, lakásszövetkezetek, gazdálkodó szervezetek üzletszerűen végzett társasházkezelőként, ingatlan közvetítő és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységet végzőként már nyilvántartásunkban szerepelnek, illetve a hatósági ellenőrzés tárgyában induló eljárásunk megindítása előtt már kérték nyilvántartásba vételüket a velük szemben indított hatósági ellenőrzési eljárást megszüntetjük. 2. Amennyiben a hatósági ellenőrzés alá vontak ellenőrzése során azt állapítjuk meg, hogy még nem kérték nyilvántartásba vételüket, de a fentebb felsorolt jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek megfelelnek

14 személyenként, lakásszövetkezetenként gazdálkodó szervezetenként szolgáltatás felügyeleti bírság kiszabása mellett - nyilvántartásba vesszük Őket. 3. Amennyiben a fentebb említett jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek nem felelnek meg személyenként, lakásszövetkezetenként, gazdálkodó szervezetenként szolgáltatás felügyeleti bírság kiszabása mellett mindaddig megtiltjuk számukra az üzletszerű társasházkezelői, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenység végzését, amíg a jogszabályi feltételeknek teljes körűen meg nem felelnek. 6. A hatósági ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket. 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 7. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: Papp Géza általános igazgatási és szabálysértési ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér Pf.:220 Tel: (52) FAX:(52) Ellenőrzések ütemezése: JANUÁR Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység végzése tárgykörben a évben megtartott hatósági ellenőrzések tapasztalatait értékelte a hatóság. FEBRUÁR, MÁRCIUS, ÁPRILIS, JÚLIUS, AUGUSZTUS, SZEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER Ellenőrzés tárgya: A természetes személyek, egyéni vállalkozók, lakásszövetkezetek, üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlanközvetítő, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységének hatósági ellenőrzése. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CXXXIII tv., évi LXXVI. tv., 186/2009. (IX. 10.) Korm. r., 30/2009. (XI. 3.) ÖM. r., évi LXXVIII. tv., 31/2009. (XI. 18.) ÖM r. MÁJUS Ellenőrzés tárgya: Hajdúsámson közigazgatási területén természetes személyek, egyéni vállalkozók, lakásszövetkezetek, üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlanközvetítő, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységének ellenőrzése. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CXXXIII tv., évi LXXVI. tv., 186/2009. (IX. 10.) Korm. r., 30/2009. (XI. 3.) ÖM. r., évi LXXVIII. tv., 31/2009. (XI. 18.) ÖM r.

15 JÚNIUS Ellenőrzés tárgya: Debrecen közigazgatási területén természetes személyek, egyéni vállalkozók, lakásszövetkezetek, üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlanközvetítő, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységének ellenőrzése. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CXXXIII tv., évi LXXVI. tv., 186/2009. (IX. 10.) Korm. r., 30/2009. (XI. 3.) ÖM. r., évi LXXVIII. tv., 31/2009. (XI. 18.) ÖM r. DECEMBER A év során természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal lakásszövetkezetekkel szemben üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység végzése, illetve más adatbázisból, hirdetési újságból stb. szerzett információ alapján természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal, gazdálkodó szervezetekkel szemben végzett ingatlanközvetítő és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenység végzése tárgykörben végzett hatósági ellenőrzési eljárások tapasztalatainak értékelése, az ellenőrzési tapasztalatok beépítése a évi ellenőrzési tervbe. A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, február 9. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2013. évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2013. évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási

Részletesebben

A nyilvántartásba vett kereskedők, üzletek és szálláshelyek ellenőrzése

A nyilvántartásba vett kereskedők, üzletek és szálláshelyek ellenőrzése Ikt. sz.: 2418/2017. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI IRODA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport:szolgáltatási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport:szolgáltatási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport: szolgáltatási

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Bajai Járási Hivatal Hatósági Osztálya

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Bajai Járási Hivatal Hatósági Osztálya Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Hatósági Osztálya hatósági ellenőrzési terve 2015. Baja, 2015. február 27. Ellenőrzési terv A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2014. évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2014. évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási

Részletesebben

1. Az ellenőrzések tárgya: 2. Az ellenőrzések időszaka: 3. Ellenőrzésre jogosult hatóságok:

1. Az ellenőrzések tárgya: 2. Az ellenőrzések időszaka: 3. Ellenőrzésre jogosult hatóságok: 1. Az ellenőrzések tárgya: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó rendezvénytartási engedéllyel

Részletesebben

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi hatósági ellenőrzési terve Az ellenőrzés tárgya: kereskedelmi, vendéglátási,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2017. évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2017. évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport: szolgáltatási

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló r] lf!j A-_...:.J'-:t,. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 20/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 20/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kereskedelemről

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II.

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II. Debrrecen Megyeii Jogú Várros Önkorrmányzatt Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I DDeebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S

Részletesebben

Kereskedelmi ügyintézés

Kereskedelmi ügyintézés Kereskedelmi ügyintézés Ügyfélfogadási idő megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével Ügyintézők Heizer Zoltán kereskedelmi ügyintéző Tel: 89/515-092 Pápa, Fő u. 5. fsz. 33. E-mail: heizerz@papa.hu Ügykörök

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2019. Jóváhagyta: Babák László járási hivatalvezető Gyáli Járási Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 Telefon: (29) 544 100 Fax:

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

Jászberény Jegyzője 2016-ös évre vonatkozó kereskedelmi hatósági ellenőrzési ütemterve

Jászberény Jegyzője 2016-ös évre vonatkozó kereskedelmi hatósági ellenőrzési ütemterve Jászberény Jegyzője 2016-ös évre vonatkozó kereskedelmi hatósági i ütemterve A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 87. - 94. -ok alapján Jászberény

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T Deebrreecceen Meegyeeii Jogú Várross Önkorrmányzzatt Jeegyzzőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN,

Részletesebben

TELEPENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM (57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján)

TELEPENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM (57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján) TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3910 TOKAJ, Rákóczi út 54. Telefon: (47) 552-752 Telefax: (47) 352-006 TELEPENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM (57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felfüggesztettem.

H A T Á R O Z A T. felfüggesztettem. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 e-mail: igazgatas@ph.debrecen.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani:

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani: Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaat t JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről 2011. március 16-tól életbe lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Adatbázisokról és nyilvántartásokról tájékoztatás

Adatbázisokról és nyilvántartásokról tájékoztatás Adatbázisokról és okról tájékoztatás adatbázis kezelője: Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra Adatbázis/ neve formátuma célja jogalapja időtartama sel érintettek köre a kezelt forrása a gyűjtött feldolgozott

Részletesebben

Bejelentésre vonatkozó szabályok: A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók.

Bejelentésre vonatkozó szabályok: A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. Ügyleírás: Az ipari tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai Avar Kálmán osztályvezető Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Vasszécseny 2014.02.07. 1 Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Neve:... Székhelye: ... Az rendezvény címe:...helyrajzi száma.: V. A rendezvénynek helyt adó építmény alapterülete:.m 2

Neve:... Székhelye: ... Az rendezvény címe:...helyrajzi száma.: V. A rendezvénynek helyt adó építmény alapterülete:.m 2 Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján I. AZ ÜZEMELTETŐRE VONATKOZÓ ADATOK:

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Az igazgatóság tevékenységére vonatkozó fontosabb ágazati jogszabályok és szabályzatok: 328/2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani:

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani: Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő testületének 16/2013 (XII.06.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő testületének 16/2013 (XII.06.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő testületének 16/2013 (XII.06.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról. DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról. Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY DDeebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2016. május 31. A rendelet

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

7400 Kaposvár, Fodor József tér 56. 7400 Kaposvár, Fodor József tér 56.

7400 Kaposvár, Fodor József tér 56. 7400 Kaposvár, Fodor József tér 56. Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 2015 NYILVÁNTARTÁS Működési engedély kiadásáról A nyilvántartás vezetése a 210/2009.(IX.29.)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani:

H A T Á R O Z A T. A tevékenység végzése során a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani: Deebrreecceen Meegyeeii Jogú Várross Önkorrmányzzatt Jeegyzzőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

A közfeladatot ellátó szerv közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai A közfeladatot ellátó szerv közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai - Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás: A gyermekek védelméről

Részletesebben

A Kormány /2017. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány /2017. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2017. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 13. Iktatószám: 14456-2/2016. Tárgy: Huszár Viktor Ikrény, Ószhely puszta Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Kuller

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. befejezésének időpontja: augusztus 13. és 21. között minden nap h

H A T Á R O Z A T. befejezésének időpontja: augusztus 13. és 21. között minden nap h Deebrreecceen Meegyeeii Jogú Várross Önkorrmányzzatt Jeegyzzőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN,

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben