Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport: évi szolgáltatási tevékenységet végzők, környezet használók és állattartók; III. Általános Igazgatási Csoport: évi üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet végzők. Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

3 1. Az ellenőrzések tárgya: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó rendezvénytartási engedéllyel rendelkező üzemeltetők által tartott rendszeres rendezvények ellenőrzése. Az ellenőrzési kötelezettséget a R. 13. (1), és 14. (2) bekezdése határozza meg. E rendelkezések a rendszeres rendezvények esetében a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult hatóságok helyszínen történő ellenőrzési kötelezettségét írja elő: 1.1 Évente egy alkalommal olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. 1.2 Évente két alkalommal a zenés, táncos rendezvény időpontjában. 2. Az ellenőrzések időszaka: Az ellenőrzési időszak év Az ellenőrzési terv kidolgozásánál figyelembe vettük, hogy vannak olyan rendszeres rendezvényeknek helyt adó építmények, helyiségek, amelyekben egy évre előre nem állapítható meg, hogy mely napokon tartanak rendezvényt. Azért, hogy a zenés, táncos rendezvény időpontjában tartott ellenőrzések a rendezvény kezdésének és befejezésének időpontjához igazítva történjenek, az ellenőrzés pontos időpontjáról az ellenőrzést megelőzően 8 nappal korábban tájékoztatjuk az ellenőrzésre jogosult hatóságokat. 3. Ellenőrzésre jogosult hatóságok: A R. 12. (1) bekezdése alapján a zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére az alábbi hatóságok jogosultak: 1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete; 2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség; 3. Debreceni Rendőrkapitányság; 4. Valamint bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. Felhívom, az ellenőrzésre jogosult hatóságok figyelmét, hogy az 1. pontban részletezettek alapján kormány együttműködési kötelezettséget ír elő az ellenőrzési tevékenység összehangolása tekintetében. A Ket. 50. (2) bekezdése alapján törvény vagy kormány a tényállás tisztázása és az ügyfél jogának, jogos érdekének védelme és előmozdítása érdekében az eljárás és a hatósági ellenőrzés során együttműködési kötelezettséget írhat elő a feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok részére. Az együttműködés formája lehet különösen a hatóságok közötti egyeztetés, valamint az ellenőrzési tevékenység összehangolása. A hatóság eljárási kötelezettségét nem érinti, ha a törvény vagy kormány alapján együttműködésre kötelezett másik hatóság e kötelezettségét elmulasztja, a hatóság azonban köteles a mulasztó hatóság felügyeleti szervét, ennek hiányában vezetőjét a mulasztásról tájékoztatni. 4. Ellenőrzésre jogosult hatóságok feladata az ellenőrzés során: A zenés, táncos rendezvények biztonságos működésének megteremtése érdekében a zenés, táncos rendezvény résztvevőinek a lehető legkisebb mértékben történő zavarása nélkül a R. hatályosulásának, biztonsági tervben, tűzvédelmi szabályzatban meghatározott előírások

4 betartásának, elsősegély nyújtásra képzett személyzet helyszíni jelenlétének, valamint a befogadóképesség megtartásának ellenőrzése, vizsgálata. 5. A hatósági ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 6. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: A R. 12. (2) bekezdése alapján az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. Az ellenőrzések végrehajtását koordinálja: Gyulai-Szabó Panna vállalkozási ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér Pf.:220 Tel: (52) FAX:(52) Ellenőrzések ütemezése: MÁRCIUS Ellenőrzés időpontja: március óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma által üzemeltetett a 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt található Egyetem, valamint a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett a 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt található Kazánház zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. ÁPRILIS Ellenőrzés időpontja: április óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett a 4028 Debrecen, Kassai út 26. szám alatt található Lovarda, valamint a Debreceni Egyetem által üzemeltetett a 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám alatt található Egyetem zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

5 MÁJUS Ellenőrzés időpontja: május óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Az ECE Projektmanagement Budapest Kft. által a 4029 Debrecen, Csapó u. 30. szám alatt található FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont, a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. által a 4025 Debrecen, Simonffy u. 21. szám alatt található Ifjúsági Ház, valamint a Zsoró Kft. által üzemeltetett a 4002 Debrecen, Szeged utca 0546/11 hrsz. alatt található Szeged utcai Szabadidőparkban zenés, táncos rendezvényeknek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. JÚNIUS Ellenőrzés időpontja: június óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Az A-DEAL Kft. által üzemeltetett a 4025 Debrecen, Piac u szám alatt található Home Club, a 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. szám alatt található Bed és Dokk Beach Diszkó, valamint a White Center Kft. által üzemeltetett a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u szám alatt található White Angel elnevezésű vendéglátó egység zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER Ellenőrzés időpontja: szeptember óra (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A FŐNIX Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett a 4026 Debrecen, Hunyadi u szám alatt található Kölcsey Központ,

6 valamint a 4028 Debrecen, Kassai út 28. szám alatt található Főnix Csarnok zenés, táncos rendezvényeinek helyt adó helyszínének olyan időben történő ellenőrzése, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, január 29. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

7 II. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE Vállalkozási Csoport: szolgáltatási tevékenységet végzők, környezet használók és állattartók Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

8 1. Az ellenőrzések tárgya, szempontja: 1. A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényben, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 2. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 37/2009. (XI. 30.) Kr. ben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 4. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése. 5. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Kormány alapján. 6. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben foglaltak hatályosulásának ellenőrzése a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány alapján. 2. Az ellenőrzések időszaka: év 3. Az ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket. 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 4. Az ellenőrzések célja: 1. Az üzletek, telephelyek, szálláshelyek, ellenőrzése. 2. A bel- és külterületi ingatlanok növényvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból történő ellenőrzése. 3. Az ellenőrzési ütemtervben meghatározottak teljesítése által a fogyasztói érdekek védelme. 5. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: Csicsószki Beáta vállalkozási ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér Pf.: 220 Tel: (52) , Fax: (52) Ellenőrzések ütemezése: JANUÁR Január hónapban a évben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése valósult meg.

9 FEBRUÁR Ellenőrzés időpontja: február 19. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A április 1. előtt kiadott telepengedéllyel rendelkező azon ipari tevékenységet végzők ellenőrzése, akik az adatszolgáltatási felhívásunknak nem tettek eleget. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Varga Viktória: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): március 5. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 358/2008. (XII. 31.) Korm. Ellenőrzés időpontja: február 26. (csütörtök) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Azon kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot bejelentők ellenőrzése, melyek esetében a bejelentés nem felelt meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Csicsószki Beáta: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): március 12. MÁRCIUS Ellenőrzés időpontja: március 12. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A bevásárlóközpontokban működő üzletek szúrópróba szerű kereskedelmi hatósági ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek-e a forgalmazáshoz szükséges működési engedéllyel vagy nyilvántartásba vett bejelentéssel. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Sebestyén Ildikó: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): március 26. Ellenőrzés időpontja: március 19. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Helyi természetvédelmi területen és környékén lévő illegális hulladéklerakók feltárása. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Dobos Tamás: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): április 2. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CLXXXV törvény; 347/2006. (XII.23.) Korm. Ellenőrzés időpontja: március 26. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormány hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Sebestyén Ildikó: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): április 9. ÁPRILIS Ellenőrzés időpontja: április 9. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Működési engedéllyel rendelkező kereskedők szúrópróba szerű kereskedelmi hatósági ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a működési engedélyben foglalt terméket értékesítik-e. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Szűcs Zsolt: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): április 23. Ellenőrzés időpontja: április 16. (kedd) nappali ellenőrzés

10 Ellenőrzés tárgya: A április 1. előtt kiadott telepengedéllyel rendelkező azon ipari tevékenységet végzők ellenőrzése, akik az adatszolgáltatási felhívásunk teljesítése során az adatlapot nem megfelelően töltötték ki. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Varga Viktória: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): április 30. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: 358/2008. (XII. 31.) Korm. Ellenőrzés időpontja: április 23 (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Külterületi ingatlanrészeken lévő illegális hulladéklerakók feltárása. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Sápi Réka: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): május 7. MÁJUS Ellenőrzés időpontja: május 14. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Azon kereskedők ellenőrzése, amelyek bejelentés köteles termékeket értékesítenek arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartásba vételt követően a bejelentésben foglalt termékeket értékesítik-e. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Jurácsik Magdolna Zsuzsa: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): május 28.., 37/2009. (IX. 30.) Önk. Ellenőrzés időpontja: május 23. (csütörtök) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A Debrecen belterületén lévő csatornák és vasúti útvonalak mentén lévő területek növényvédelmi szempontból történő ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Sápi Réka: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): június 6. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLVI. törvény, 19/1992. (I. 28.) Korm. JÚNIUS Ellenőrzés időpontja: június 4. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Lakótelepek és közvetlen környezetük növényvédelmi szempontból történő ellenőrzése, különös tekintettel a garázssorok környezetére. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Dobos Tamás: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): június 11. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLVI. törvény; 19/1992. (I.28.) Korm. Ellenőrzés időpontja: június 11. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Közoktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) környezetének ellenőrzése növényvédelmi szempontból. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Sápi Réka: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): június 18. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi XLVI. törvény; 19/1992. (I.28.) Korm. Ellenőrzés tárgya: I. félévben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Csicsószki Beáta: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): június 28.

11 JÚLIUS Ellenőrzés időpontja: július 9. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormány hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Szűcs Zsolt: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): július 23. Ellenőrzés időpontja: július 16. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Azon kereskedők ellenőrzése, amelyek 1.5. Hús- és hentesáru termékkörbe tartozó terméket értékesítenek. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Győri Anna:(52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): július 30. AUGUSZTUS Ellenőrzés időpontja: augusztus 6. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormány hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Jurácsik Magdolna Zsuzsa: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): augusztus 21. Ellenőrzés időpontja: augusztus 13. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A 239/2009. (X. 20.) Kormányben foglalt előírások betartásának ellenőrzése a szálláshelyek vonatkozásában. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Benedekné Bordás Nóra: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): augusztus 27. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CLXIV.törvény, 239/2009. (X. 20.) Korm. SZEPTEMBER Ellenőrzés időpontja: szeptember 10. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Az 1.1. Meleg- hideg étel termékkörrel rendelkező vendéglátó egységek ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy értékesítenek-e ebbe a termékkörbe tartozó terméket, valamint rendelkeznek-e a forgalmazáshoz szükséges külön engedéllyel. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Vass Rita: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): szeptember 24. Ellenőrzés időpontja: szeptember 17. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Nyilvántartásunk aktualizálása céljából a 210/2009. (IX. 29.) Kormány hatályba lépése előtt kiadott működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Csicsószki Beáta: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): október 1.

12 OKTÓBER Ellenőrzés időpontja: október 8. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Szúrópróba szerű kereskedelmi hatósági ellenőrzés Debrecen város Júlia telepi városrészében található üzletekben. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Győri Anna:(52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): október 22., 37/2009. (IX. 30.) Önk. Ellenőrzés időpontja: október 15. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Egyéb szálláshely típusú szálláshelyek ellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Benedekné Bordás Nóra: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): október 29. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi CLXIV. tv., 239/2009. (X. 20.) Korm. NOVEMBER Ellenőrzés időpontja: november 19. (kedd) nappali ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Szúrópróba szerű kereskedelmi hatósági ellenőrzés Debrecen város Vénkerti városrészében található üzletekben. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Vass Rita: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): december 3. DECEMBER Ellenőrzés tárgya: A II. félévben végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzése. Ellenőrzésért felelős ügyintéző: Csicsószki Beáta: (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): december 31. A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, január 23. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

13 III. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó évi ELLENŐRZÉSI TERVE Általános Igazgatási Csoport: Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenységet végzők Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. (1) bekezdése alapján.

14 1. Az ellenőrzés tárgya: 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény hatályosulásának vizsgálata. 2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény hatályosulásának vizsgálata. E törvény 25. -a a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a bejelentéshez kötött tevékenység folytatásának ellenőrzését írja elő. 3. A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. hatályosulásának vizsgálata. 4. Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 31/2009. (XI. 18.) ÖM hatályosulásának vizsgálata. 2. Az ellenőrzés időszaka: év. 3. Az ellenőrzés során a feladat: 1. Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenységet végzők ellenőrzése, nyilvántartásaink pontosítása. 2. A bejelentés nélkül ezen tevékenységeket végzők kiszűrése, majd az előírt szakképesítés megszerzése esetén nyilvántartásba vétele. 4. Az ellenőrzés során követendő eljárás: A cégjegyzékből, hirdetési újságból stb. szerzett információ alapján vizsgáljuk, hogy az e listákon szereplő természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók-, gazdálkodó szervezetek-, illetve ezek alkalmazottjai végeznek-e üzletszerűen ingatlanközvetítő és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységet, és ha igen a hatóság nyilvántartásban szerepelnek -e. A nyilvántartásainkban szereplő üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet végzők nyilvántartásában szereplő adataikban történt-e változás. 5. A hatósági ellenőrzés lezárása során követendő eljárások: 1. Amennyiben az hatósági ellenőrzés alá vont természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók-, gazdálkodó szervezetek-, illetve ezek alkalmazottai ingatlanközvetítő és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységet végzőként már nyilvántartásunkban szerepelnek, velük szemben adataik egyeztetése-, adatváltozásuk bejelentése-, átvezetése tárgyában indítjuk meg hatósági ellenőrzési eljárásunkat. 2. Amennyiben a hatósági ellenőrzés alá vontak ellenőrzése során azt állapítjuk meg, hogy még nem kérték nyilvántartásba vételüket, de a fentebb felsorolt jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek megfelelnek természetes személyként-, valamint egyéni vállalkozóként-, gazdálkodó szervezetként-

15 , illetve ezek alkalmazottjaiként felügyeleti bírság kiszabása mellett - nyilvántartásba vesszük Őket. 3. Amennyiben viszont a fentebb említett jogszabályokban előírt szakmai és egyéb követelményeknek nem felelnek meg természetes személyként-, valamint egyéni vállalkozóként-, gazdálkodó szervezetként-, illetve ezek alkalmazottjaiként felügyeleti bírság kiszabása mellett mindaddig megtiltjuk számukra az üzletszerű ingatlanközvetítői, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenység végzését, amíg a jogszabályi feltételeknek teljes körűen meg nem felelnek. 6. A hatósági ellenőrzések eszköze: A hatósági ellenőrzés eszközei elsősorban a Ket. 89. a), b) pontjában meghatározottak, úgy, mint iratbemutatás, tájékoztatás kérés, helyszíni ellenőrzés. 7. Az ellenőrzések koordinálásáért, éves összefoglaló jelentés készítéséért felelős: Papp Géza általános igazgatási ügyintéző Elérhetősége: 4026 Debrecen, Kálvin tér Pf.:220 Tel: (52) FAX: (52) Az ellenőrzések ütemezése: JANUÁR Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység végzése tárgykörben évben megtartott hatósági ellenőrzések tapasztalatait értékelte a hatóság. FEBRUÁR, MÁRCIUS, ÁPRILIS Ellenőrzés tárgya: Debrecen közigazgatási területén a természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók-, gazdálkodó szervezetek-, illetve ezek alkalmazottjai üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységének hatósági ellenőrzése más adatbázisból, cégjegyzékből, hirdetési újságból stb. szerzett információ alapján Az ellenőrzésért felelős ügyintézők: Dr. Agócs-Kiss Edit, Szilágyiné Dr. Tóth Tímea és Papp Géza : (52) , (52) , (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): február március 19., április 18. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi LXXVIII. törvény, évi CXXXIII törvény, évi LXXVI. törvény, 186/2009. (IX. 10.) Korm.., 31/2009. (XI. 18.) ÖM.

16 MÁJUS- JÚNIUS Ellenőrzés tárgya: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók-, gazdálkodó szervezetek-, illetve ezek alkalmazottai üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységének hatósági ellenőrzése, más adatbázisból, cégjegyzékből, hirdetési újságból stb. szerzett információ alapján Az ellenőrzésért felelős ügyintézők: Dr. Agócs-Kiss Edit, Szilágyiné Dr. Tóth Tímea és Papp Géza : (52) , (52) , (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): május június 19. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi LXXVIII. törvény, évi CXXXIII törvény, évi LXXVI. törvény, 186/2009. (IX. 10.) Korm.., 31/2009. (XI. 18.) ÖM. SZEPTEMBER-OKTÓBER-NOVEMBER Ellenőrzés tárgya: A természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók-, gazdálkodó szervezetek-, illetve ezek alkalmazottai üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői-és ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységének hatósági ellenőrzése nyilvántartásaink alapján. Az ellenőrzésért felelős ügyintézők: Dr. Agócs-Kiss Edit, Szilágyiné Dr. Tóth Tímea és Papp Géza : (52) , (52) , (52) Jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): szeptember 18., október november 19. Az ellenőrzéssel érintett jogszabályok: évi LXXVIII. törvény, évi CXXXIII törvény, évi LXXVI. törvény, 186/2009. (IX. 10.) Korm.., 31/2009. (XI. 18.) ÖM. DECEMBER A év során a fenti tárgykörben végzett hatósági ellenőrzési eljárások tapasztalatainak értékelése, az ellenőrzési tapasztalatok beépítése a évi ellenőrzési tervbe. A Ket. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint éves összefoglaló jelentés készítésének határideje (az osztályvezető részére): január 10. Debrecen, január 31. Dr. Gulyás Tünde osztályvezető

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala! 1 Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1056 Budapest Váci utca 62-64 Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben