Dr. Kunos József Steigler Andrea 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kunos József Steigler Andrea 1"

Átírás

1 AZ ISPA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2. RÉSZ: A SZAKÉRTOI CSOPORT FELADATAI Dr. Kunos József Steigler Andrea 1 Jelen cikkünk témája a Pénzforrás 25. számában 1. Rész: A Kritériumok címu írásunk folytatása. Elemzo írásunk azoknak szól, akik ISPA projektek elokészítésében és megvalósításában (pl.: végso kedvezményezettek, szakértok, tanácsadók, megvalósítók) vesznek rész és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklodnek. Elozo cikkünk az ISPA projektek elokészíto folyamatát mutatta be a Nemzetközi Szerzodés (Pénzügyi Megállapodás) megkötéséig a környezetvédelmi projekteket kiemelve. A évben a Magyar Kormány és az Európai Unió Bizottsága az alábbi ISPA Pénzügyi Megállapodásokat írta alá a környezetvédelmi beruházásokra vonatkozóan (ISPA támogatás mértéke): Gyor szennyvíztisztító telepének fejlesztése (7,25 MEUR), Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási rendszer (14,054 MEUR), 1 Dr. Kunos József (1964 Szeged) Az Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Szervezetfejleszto Rt. vezérigazgatója Önkormányzati-kormányzati döntéstámogatással, szervezeti és pénzügyi struktúrák modernizációjával, költséghatékonysággal foglalkozó jogász közgazdász. A rendszerváltás utáni fiatal elemzo generáció kiemelkedo alakja. Kupa tanítvány. Publikációinak kritikai, független hangvétele, normatív rendszerszemléletu megközelítése több Uniós országban elismertté tette. Steigler Andrea (1974 Veszprém) Az Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Szervezetfejleszto Rt. EU üzletágvezetoje Közgazdász ban a Szociális és Családügyi Minisztérium Phare Iroda pénzügyi menedzsere ben a Nemzeti Alap szakértoje tol az Rt. Európai Uniós területtel foglalkozó tanácsadója. Részt vett többek között az elocsatlakozási eszközök monitoring rendszere szakmai elokészíto munkájában; a Phare és ISPA forrásfelhasználásáért felelos Végrehajtó Ügynökségek kapacitásépítési projektjében. 1

2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztés (33,325 MEUR), Szeged térségi komplex hulladékgazdálkodási rendszer (8,319 MEUR), Szolnok-Törökszentmiklós térségi komplex hulladékgazdálkodási rendszer (7,198 MEUR), Miskolc térségi komplex hulladékgazdálkodási rendszer (9,03 MEUR), Budapest, technikai segítségnyújtás (szennyvíztisztítás) évi ISPA projektekre, technikai segítségnyújtás (6 projekt részére) A évben a Magyar Kormány és az Európai Unió Bizottsága az alábbi ISPA Pénzügyi Megállapodásokat írta alá a környezetvédelmi beruházásokra vonatkozóan (ISPA támogatás mértéke): Soproni szennyvíztisztító korszerusítése (9,3 MEUR), Sajó-Bódva-völgyi települések regionális hulladéklerakójának létrehozása (6,4 MEUR), Tisza-tó térség hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítése (4,884 MEUR), Pécsi csatornahálózat felújítása (10,9 MEUR), Duna-Tisza-közi nagytérség hulladékgazdálkodási fejlesztése (11,9 MEUR). 2 Mit kell tennie egy önkormányzatnak, ha egy ISPA környezetvédelmi Pénzügyi Megállapodás aláírása megtörtént? Az elso lépés az önkormányzat hivatala szervezésében, vagy a feladatellátó intézményben egy szakmai csoport felállítása, amelynek tagjai FIDIC mérnökök, nagyberuházások menedzsmentjében jártas szakértok, - beleértve a marketinget, a PR-t és a megvalósítás egyéb szereploivel történo kapcsolattartást -, ISPA közbeszerzési szabályok alkalmazásában jártas szakemberek, a projekttel 2 Forrás: Környezetvédelmi Minisztérium 2

3 kapcsolatos jelentéskészítést ismero angolul tárgyalóképes és szakmai nyelvtudással rendelkezo szakemberek. Amennyiben a szakértoi csoport felállt, a Környezetvédelmi Minisztérium (KöM) projekt-elokészítésekért és megvalósításért felelos Végrehajtó Ügynökséggel 3 fel kell venni a kapcsolatot. Egyeztetni szükséges az ISPA közbeszerzési pályázat összeállítása során a feladatmegosztást a Végrehajtó Ügynökség és a Kedvezményezett Önkormányzat között. Ha ez az egyeztetés megtörtént, a szakértoi csoporton belül is szükséges a pontos feladat-, hatáskör, és felelosségi körök meghatározása a hatékony munkavégzés céljából. Szakértoi csoportot közbeszerzési eljárás vagy meghívásos tender keretei között is létre lehet hozni. Jelenleg még a magyarországi ISPA projektek megvalósítása során az egyes lépésekhez kapcsolódóan nincs kialakult gyakorlat, hiszen a 2000-ben megkötött Pénzügyi Megállapodások pályázati kiírásainak és a tender dossziéinak jelentos része még elokészítés alatt van. Ennek megfeleloen a folyamat, valamint a határidok még nem szabályozottak a magyar oldalon. Az ISPA közbeszerzési tendereztetésre vonatkozóan az Európai Unió Bizottsága által indikatív határidok vannak meghatározva az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan. Az ISPA közbeszerzési tender dossziék összeállítási és jóváhagyási folyamatához szükséges idotartam nagymértékben függ az önkormányzat által megbízott szakértoi csoport tagjainak szakmai tapasztalatától, felkészültségétol, szakmai kapcsolatrendszerétol, valamint a tagok együttmuködésének hatékonyságától. A támogatási kérelemhez már elkészített megvalósíthatósági/elokészíto tanulmányok, a projekt(ek) helyszínét bemutató térképek, költség-haszon és pénzügyi elemzés, környezeti hatástanulmány szakmai minosége nagymértékben befolyásolja a közbeszerzési tenderdosszié összeállításának idotartamát, amely a szakértoi csoport feladata. 3 Környezetvédelmi Minisztérium, Nemzetközi Támogatások Foosztálya, Foosztályvezeto: dr. Becker László 1011 Bp., Fo u Tel.: Fax:

4 Figyelem! Az ISPA beruházási tender dosszié összeállítása a projekt komplexitásától függoen több hónapot vehet igénybe, és ezen dokumentumok kidolgozásához szakértok alkalmazása javasolt, az eddigi Phare tenderek gyakorlati tapasztalatai alapján. Megjegyezzük: A beruházási tender dossziék elokészítésére és szakértoi segítségnyújtásra (a szakértoi csoport finanszírozására) is igényelheto ISPA támogatás az adott projekt teljes költségvetésének maximum 2 %-os értékéig, amely esetekben az ISPA támogatás értéke elérheti a költségek 100 %-át is. Ezen projektjavaslatot azonban a beruházásra vonatkozó ISPA projektjavaslat benyújtását megelozoen vagy egyidoben javasolt benyújtani, hiszen a beruházási projektjavaslat EU Bizottság által történo jóváhagyását, valamint a Pénzügyi Megállapodás aláírását követoen a megvalósítást azonnal el kell kezdeni. Az Európai Unió Bizottsága által november 10-én elfogadott, a bizottsági támogatások felhasználására vonatkozó január 1-jétol hatályos Gyakorlati Útmutató a Phare, ISPA és Sapard szerzodéses eljárásokhoz (Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD Contract Procedures) 4 (továbbiakban: Gyakorlati Útmutató) szabályozza az ISPA közbeszerzési eljárásokat, valamint meghatározza az eljárások során eloírt standard dokumentumokat. A Gyakorlati Útmutató szabályozza az ISPA támogatásokra vonatkozóan a szolgáltatások (service), az eszközbeszerzések (supply), valamint az építések (works) tendereztetésének folyamatát összeghatárokhoz rendelten. Az 1. számú táblázat tartalmazza ezen összeghatárokhoz rendelt közbeszerzési eljárástípusokat. Ezen eljárástípusok közül az ISPA projektek megvalósítása során leggyakrabban eloforduló, az 5 millió euró feletti építési tenderek folyamatát ismertetjük. Figyelem! Az összeférhetetlenségi szabályok alapján, amely szakérto vagy vállalkozás a tender dosszié összeállításában bármilyen szinten részt vett, a kiírt pályázatra nem nyújthat be ajánlatot. 4 Letöltheto angolul: letöltheto magyarul: (Dokumentumok Practical Guide) 4

5 A pályáztatás során a technikai specifikációt és a tender dossziét angolul a kedvezményezett önkormányzatnak vagy társulásnak kell összeállítania. A tender dosszié standard dokumentumait a Gyakorlati Útmutató határozza meg, tartalmilag pedig a FIDIC szabályait kell alkalmazni. Elofordulhat, hogy ezen dokumentumok összeállítási idoszakában a szakértoi csoport bovítése, illetve szakfordító(k) bevonása szükséges, és javasolt szakmai minoségbiztosító szakérto bevonása a munkába, valamint szakértoi konzultációk megszervezése. A Standard Tender Dosszié tartalma: 1. Kötet: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVOKNEK 1. Fejezet: Utasítások az Ajánlattevoknek 2. Fejezet: Ajánlati Nyilatkozat Formanyomtatványa 3. Fejezet: Ajánlati Biztosíték Formanyomtatványa 4. Fejezet: Kérdoívek (Általános Információk az Ajánlattevorol, Szervezeti Felépítés, Ügyvédi Meghatalmazás, Mérleg, Pénzügyi Adatok Azonosító Lapja, Muszaki Alkalmasság, Készpénzforgalom Ütemezése 5. Fejezet: Kifejezések Gyujteménye 6. Fejezet: Értékelési Táblázat Tervezet minta 2. Kötet tartalma: SZERZODÉSTERVEZET 1. Fejezet: Szerzodéses Megállapodás Formanyomtatványa 2. Fejezet: Általános Feltételek 3. Fejezet: Különleges Feltételek 4. Fejezet: Teljesítési Biztosíték Formanyomtatványa 5. Fejezet: Elolegvisszafizetési Garancia Formanyomtatványa (ha alkalmazható) 6. Fejezet: Visszatartott Összeg Garancia Formanyomtatványa 3. Kötet: MUSZAKI ELOÍRÁSOK 5

6 4. Kötet: MENNYISÉGKIMUTATÁS / AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE 5. Kötet: TERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TERVRAJZOKKAL Az összeállított technikai specifikációt és a tender dossziét a Végrehajtó Ügynökség 5 által megbízott független szakérto szakmailag ellenorzi, és a szükséges módosításokat a kedvezményezett önkormányzatnak vagy társulásnak kell elvégezni. Az ellenorzési folyamat addig tart, amíg a független szakérto minoségileg megfelelonek tartja a dokumentációt az Európai Unió által történo jóváhagyásra. Fontos, hogy a tender dosszié összeállítása során szem elott tartsák, hogy az értékelési eljárás, valamint (a megkötött szerzodés alapján) az építés során a tender dossziéban megadott paramétereket (pl. az egyes feladatok végrehajtásához reális határidoket rendeljenek) kell figyelembe venni, hiszen a tartalmi módosítás(ok)nak a fenti jóváhagyási procedúrán kell keresztülmennie. Javasolt az építési tender egy pályázati kiírásban (egy tender dossziéban) történo megjelentetése, az összeállításhoz szükséges ido- és munkaero-ráfordítás hatékony kihasználása végett. Ezen folyamattal párhuzamosan a kedvezményezett összeállítja a standard formátum alapján a szerzodéses elorejelzést (contract forecast), illetve az építési beszerzési felhívást (= pályázati kiírás, procurement notice). Mindkét dokumentumot a Végrehajtó Ügynökség ellenorzi, és ha szükséges módosítást kérhet. A szerzodéses elorejelzés tartalmazza a projekt címét, helyszínét (terület/régió és ország/országok), a hirdetés hivatkozási számát (Európai Bizottság adja), az eljárás típusát (pl. nyílt, zártköru), a program nevét (támogatás forrását, jelen esetben: ISPA), a finanszírozás forrását (Pénzügyi Megállapodás azonosítója és/vagy címe), a Kedvezményezett nevét, a munka (szerzodés) leírását, a szerzodéses egységek számát és megnevezését (amennyiben van ilyen), a meghirdetés tervezett idopontját, egyéb szükséges információkat, valamint a szerzodéses elorejelzés jogi alapját. 6

7 A szerzodéses elorejelzést a Gyakorlati Útmutató alapján évente egyszer, a beszerzési felhívás megjelenését megelozoen 12 hónapon belül, de legalább 30 nappal a beszerzési felhívás megjelenése elott kell megjelentetni és negyedévente frissíteni. Az Európai Közösség hivatalos lapjában, az Interneten 6 és más médiában történo megjelentése céljából a Végrehajtó Ügynökség továbbítja a szerzodéses elorejelzést az Európai Bizottsághoz. A beszerzési felhívás tartalmazza az alábbiakat: A törzsadatok: projekt címe, helyszíne (terület/régió és ország/országok), a hirdetés hivatkozási száma (megegyezik a szerzodéses elorejelzés hivatkozási számával), az eljárás típusa (pl. nyílt, zártköru), a program neve (támogatás forrását, jelen esetben: ISPA), a finanszírozás forrása (Pénzügyi Megállapodás azonosítója és/vagy címe), a Kedvezményezett neve. A szerzodés meghatározása: a munka (szerzodés) ismertetése (röviden), a szerzodéses egységek száma (LOT) és megnevezése (amennyiben a szerzodéses elorejelzés tartalmazta). A részvétel feltételei: az eloírt alkalmassági feltételek és a származási szabályok, a kizárás jogcíme, az ajánlatok száma, az eloírt ajánlati biztosíték (ajánlati garancia), az eloírt teljesítési biztosíték (teljesítési garancia), a tájékoztató értekezlet és/vagy helyszíni szemle idopontja és helyszíne, az ajánlatok eloírt érvényességi határideje, teljesítési határido. A kiválasztás és odaítélés feltételei: formai és technikai kritériumoknak való megfelelés, valamint az ár. Ajánlattétellel kapcsolatos információk: hol, milyen határidoig és milyen ellenérték befizetése esetén juthat a vállalkozó a tender dossziéhoz, az ajánlati idoszakban milyen határidoig és kinek lehet kérdéseket feltenni az ajánlat összeállításával kapcsolatban, az ajánlat beadási idopontja 5 Környezetvédelmi Minisztérium, Nemzetközi Támogatások Foosztálya, Foosztályvezeto: dr. Becker László 7

8 és helye, a tender felbontásának idopontja és helye, valamint a szerzodéses elorejelzés jogi alapja. A beszerzési felhívás a tender dosszié jóváhagyását követoen kerülhet megjelentetésre, amelyet az Európai Közösség hivatalos lapjában, az Interneten 7 és más médiában történo megjelentése céljából a Végrehajtó Ügynökség továbbít az Európai Bizottsághoz, a kedvezményezettnek pedig országos napilapban kell meghirdetnie. Vállalkozók Figyelem! A honlapon találhatóak azon pályázatokra vonatkozó szerzodés elorejelzések, amely pályázatok a következo 12 hónapon belül kiírásra kerülnek. A pályázati kiírás várható dátuma természetesen a tender dosszié jóváhagyásától is függ. A pályáztatási és kiválasztási folyamatról a következo részben írunk. A folyamat lépéssorait bemutató ábrát és az egyes lépésekhez rendelt felelos személyeket, szervezeteket valamint határidoket is a következo részben mutatjuk be. 6 A Szerzodéses elorejelzések a honlapon jelennek meg. 7 A Beszerzési értesítések a honlapon jelennek meg. 8

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben