EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS"

Átírás

1 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Készítette: Tóth Géza és Kovácsné Sényi Anikó a Kőbányai Bem József Általános Iskola pedagógusai A SZERZŐKRŐL Tóth Géza Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán végeztem környezetvédelmi szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán értékelési szakértő diplomát, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen biológiatanár MSC képesítést szereztem. 23 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezem, az általános iskolai tanári tevékenységem mellett egy szakközépiskolában óraadóként is tanítottam. Pályakezdőként kerültem jelenlegi iskolámba, a Bem József Általános Iskolába. Kiváló mentoraim voltak biológiából Nagyné Horváth Emília, földrajzból Láposi Ferencné, Rozálka, akik példát mutattak abban, hogyan lehetek jobb és eredményesebb pedagógus. Fontosnak éreztem a folyamatos ismeret és kompetencia bővítést (tankönyv és tanítási segédanyag írás) ezért is folytattam a főiskola után a tanulást, ennek a napi tanítás során is éreztem a hasznát. Kezdetben egy kicsit irigykedve figyeltem, hogy mentoraim a pedagógusi munkájuk elvégzése mellett milyen kiváló eredményeket érnek el a különböző tanulmányi versenyeken, szerettem volna ezen a téren is a nyomdokaikban járni. Ezért kezdem el tehetséges gyerekeket tanulmányi versenyekre felkészíteni. A tehetséggondozás terén elért eredmények: Felkészítés tanulmányi versenyekre: Herman Ottó biológiaverseny (országos döntő 6 alkalom) Teleki Pál földrajzverseny (országos döntő 3 alkalom) Kaán Károly természetismereti verseny (országos döntő 13 alkalom) Kitaibel Pál biológiaverseny (országos döntő 5 alkalom) Legjobb eredmények (1-10.) az országos döntőkön: Kaán K helyezések (13 alkalom 22 tanuló ebből 3 első) Herman Ottó biológiaverseny (6 alkalom ebből 1 első) Teleki Pál földrajzverseny (3 alkalom) Kitaibel Pál középiskolai biológiaverseny (5 alkalom) Egyéb szakmai tevékenységek: tankönyv, tanítási segédanyag írása Biológia 8. feladatgyűjtemény (Apácai TK 2012) Matematikai kompetencia B földrajz 8. évfolyam (Sulinova 2006) Matematikai kompetencia B biológia.8. évfolyam (Sulinova 2006) Matematikai kompetencia B földrajz 9. évfolyam (Sulinova 2005) Uccu az uccára (The British Council 1998) Kovácsné Sényi Anikó A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem matematika-történelem szakon, majd ugyanitt évekkel később fejlesztőtanárként szakvizsgáztam. 15 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezem. Több kerületi továbbképzésen és munkában vettem részt, ezek közül a legjelentősebbek: a nem szakrendszerű képzés bevezetése a tanórákon, a tehetséggondozás kerületi elterjesztésébe való bekapcsolódás és az intézményi interkulturális pedagógiai program kidolgozása.

2 Iskolánkban a kezdetektől fogva részt veszek a tehetségszűrésben és gondozásban. A tehetséges tanulókat a kerületi programokra és az iskolában tanító kollégákhoz irányítjuk. A tanulmányi versenyre való eredményes felkészítéshez több tanár együttműködése szükséges. A tehetségazonosításban és fejlesztőpedagógiai tapasztalataimmal segítettem kollégámat, aki a szakterületen történő egyéni felkészítést végezte. Az együttes munkában sok tapasztalatot szereztem, jó volt látni, hogy mennyire alapos, logikusan felépített rendszerben készíti fel a tanulókat a kollégám, emellett felismeri a tanulókban azt a képességszintet, amit elérhetnek, ezért olyan célt tűz ki eléjük, ami reálisan teljesíthető számukra, ez R. CS. estében, a versenyen az országos döntőbe kerülést jelenti. TANULMÁNYI VERSENYEN KIVÁLÓ EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban R. CS. 11 éves, 5. osztályos tanuló Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyre való felkészítésének folyamata kerül bemutatásra. A tanulmányi versenyen való megmérettetés céljából kiemelkedő képességű tanuló kiválasztása felelősségteljes és speciális feladat. A feszültséggel teli versenyhelyzetben kell maximálisan teljesíteni, amihez a tárgyi tudás mellett a személyiség egyéb tényezői is jelentősen befolyásolj az eredményt. A siker vagy a kudarc élménye lehet egy életre meghatározó, jobb teljesítményre ösztönző vagy eltántorító tapasztalás, támogató hatás pl. a pályaorientáció esetében. Ezért a kiválasztást nagy körültekintéssel érdemes végezni. I. AZ ISKOLÁNKBAN MŰKÖDŐ TEHETSÉGAZONOSÍTÓ RENDSZER RÖVID BEMUTATÁSA Iskolánkban négy éve működik tehetségazonosítás, amelyet a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Nevelési Tanácsadó által készített kerületi protokoll ajánlása szerint végzünk. A mérésnél többfajta módszert alkalmazunk, amelynek mindegyike másfajta információval gazdagítja a tanulókról kialakítandó képet. A mérések együttesen biztosították a komplexitást és a realitást R. Cs. esetében is. Pedagógiai vizsgálatok / pedagógus végzi: Mit tudunk egymásról? (társjellemzés) kreatív szabadidő tevékenység vizsgálat (diák) többszörös intelligenciavizsgálat (Howard Gardner, tanár, szülő, diák)) érdeklődés térkép (Dr. Gyarmathy Éva, tanár, diák) problémamentes tehetségek azonosítása (tanár) Pszichológiai vizsgálatok / pszichológus végzi: figyelemvizsgálat (Piéron teszt, mennyiségi és minőségi szempontok) kreativitásvizsgálat (Torrance teszt mennyiségi, eredetiségi és komplexitási szempontok) logikai gondolkodás (Reven teszt, matematikai logikát vizsgálja) II. AZ ALKALMAS VERSENYZŐ KIVÁLASZTÁSA A versenyre való felkészülés már szeptember hónapban elkezdődik. Az ötödik osztályos gyerekek megismerése heti két természetismeret órán nem kis feladat, ezért az évek gyakorlata alapján kialakult egy jól bevált kiválasztási rendszerem. A kiválasztás kétszintű: egyrészt az alsós tanítók, másrészt az ötödikesek év eleji órai tevékenységének megfigyelései alapján. Tapasztalataim szerint, a jó versenyző jellemzői: - jó konvertáló képesség, mert a versenyre rengeteg információt kell megtanulni, - elengedhetetlen a természettudományos érdeklődés és - nem hátrány a logikus gondolkodás.

3 A tanórai tevékenység megfigyelésére irányuló szempontjaim: Az ötödikesek év eleji bevezetése a természetismeretbe játékos formában történik, közben remek alkalom kínálkozik megfigyelni a tanulókat a következő szempontok alapján: - rendelkezik-e többlet ismeretanyaggal, amelyeket nem az iskolában tanult, - jól alkalmazza a megszerzett tudást, - a tanult információkból jól következtetéseket tud levonni az új ismeretek megszerzésénél pl.: a mogyoró csonthéjas gyümölcs-e? Többség szerint igen, bizonyítsuk be - illetve tud e ellenérvet mondani a tanultak alapján. III. A TANULÓ EGYÉNI KÉPESSÉGEINEK BEMUTATÁSA R. Cs. is részt vett az iskolánkban működő tehetségazonosítási folyamatban. Pedagógiai megfigyelések, kérdőívek tapasztalatai: Társak jellemzése: A Mit tudunk egymásról? című kérdőív kapcsán az osztály egyöntetű véleménye alapján, R. Cs. lenne a legalkalmasabb, hogy bemutassa a földi élet mikéntjét egy idegen civilizáció tagjának; a legeredetibb és legérdekesebb dolgokat tudja mondani; lakatlan szigeten is megállná a helyét és segítségére lenne társainak; jó a humorérzéke; felnőttként olyan dolgokat fog csinálni, amit előtte senki sem. Társai alapján R. CS. kiemelkedő a praktikus-természeti képességek terén, a célzott kérdésre, mely szerint kit érdekel a természet, a természeti dolgok megértése, a növény és állatvilág szinte maximális jelölést kapott. Társai R. Cs. elfogadják, hallgatnak a véleményére és szívesen barátkoznak vele. Tanárai számítanak rá versenyeken, órákra felkészül, érdekes meglátásokat közöl, a kérdéseken eltűnődik, véleményéhez ragaszkodik. Többszörös intelligencia teszt és az érdeklődési térkép alapján: R. Cs. szeret egyedül tanulni, erőssége a logikus gondolkodás, a kommunikáció és erősen érdeklődik a természeti világ iránt. Fejlesztendő tanulási stílusa: testi-motorikus-mozgásos és a vizuális-térbeli alapképességek területe. A gyerek önjellemzése és a szülő véleménye hasonló, minimális eltérés mutatkozik a fentiekkel. Szabadidejében szívesen foglalkozik természettudományos témákkal, nyelvtan és matematika rejtvényekkel, zenével. Fontos számára, hogy társaival jó kapcsolatot tartson fenn. Érdeklődése széleskörű. Pszichológiai tesztek alapján R.CS. a feladatok megoldásában végig motivált volt. Figyelmi koncentrációja felkelthető és irányítható, de a feladatvégzés során fáradni kezdett, figyelme lankadt, egyre több hibát vétett. Ennek ellenére törekedett a nehezebb feladatok megoldására is, motivációja nem csökkent. Logikai készsége jó, a feladatokra adott válaszai alapján is elmondható a figyelem és koncentráció fokozatos csökkenése. A kreativitás tesztekben sok egyedi választ adott, ügyes meglátásai voltak. Az iskolapszichológus javaslata: a figyelem-koncentráció fejlesztése R. CS. - t alsós tanítója ajánlása és saját megfigyeléseim alapján választottam ki, aki a természetismeret órákon kitűnt tájékozottságával. Döntésemet megerősítette a tehetségazonosítás eredménye is. IV. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV Szerződéskötés: Az első beszélgetésen már motiválom a tanulót, hogy az országos forduló 1-3. helyezettje bekerül a Búvár újságba, de ehhez sokat kell tanulni, hetente közösen készülni. R.CS. vállalkozott a feladatra. Saját bevallása szerint, amint járni tudott már érdeklődött az állatok iránt, később kíváncsiságát saját megfigyeléseivel és könyvekből egészítette ki. Örömmel fogadta a felkérést.

4 A szülőkkel fogadó órán találkoztam, akik szintén örültek a felkérésnek. Szorosabb együttműködés az országos forduló előtt alakult ki közöttünk. Egyrészt otthoni támogatást, biztatást kértem, másrészt a 3 napos verseny szakmai és anyagi oldalát beszéltük meg. Cél: A Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyen az Országos döntőbe bekerülni. Ehhez tovább kell jutni a kerületi fordulón és a budapesti fordulón 1-3 helyezést kell elérni. (Megjegyzés: Más tanulók esetében is minimális cél a budapesti fordulón 1-10 helyezés) Fejlesztendő területek, képességek, módszerek A verseny szempontjából kiemelkedő fejlesztési területek, képességek: - gondolkodási képességek: konvertáló, rendszerező, logikai, kombinatív - tudásszerző képességek: ismeretszerző, problémamegoldó - kommunikációs képesség: vizuális, nyelvi - tanulási képesség: figyelem, emlékezet, feladattartás A pszichológiai tesztek alapján R.CS. fejlesztendő területe a figyelem-koncentráció. Pedagógiai tesztjei alapján a testi-mozgásos, vizuális-térbeli intelligenciaterület fejlesztése. Módszerek, amelyeket a tehetségfejlesztés során alkalmaztam: - a tananyag gyorsítása: természetismeretből egy magasabb osztályfoknak megfelelő ismeretanyag átadása órákon differenciált értékelés - a tananyag gazdagítása páros munka, gondolkodási és érzelmi folyamatok tanulása, együtt dolgozás, - beszélgetés, magyarázat, előadás - bemutatás, szemléltetés - játék A fejlesztés technikai keretei A fejlesztés időtartama: 9 hónap (2012. szeptember május) A fejlesztés helye: iskola A fejlesztés időkerete: kerületi forduló előtt heti 1-szer, budapesti forduló előtt heti 2-3-szor, országos forduló előtt heti 3-szor tanórán kívüli foglalkozás A fejlesztésen részt vesz: R.CS. 5 osztályos tanuló és D.J. 6 osztályos tanuló, felkészítő tanár IV.1. A KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRŐL Az egyéni felkészítést a verseny követelményeire építettem. A verseny felépítése: kerületi forduló február budapesti forduló április országos forduló május A verseny feladattípusai, amelyek meghatározták a felkészülést: Kerületi szint: Terület Feladattípus Budapesti szint: Terület Kaán Károly élete Természet BÚVÁR Magyarország Nemzeti Parkjai igaz-hamis képfelismerés, fajismeret többszörös asszociáció Kaán Károly élete Búvár vagy tananyag Természet BÚVÁR Magyarország Nemzeti Parkjai Általános iskolás tananyag Feladattípus igaz-hamis párosító képfelismerés, fajismeret, szótagoló többszörös asszociáció keresztrejtvény

5 Országos szint: Új tananyag nincs, a feladattípusok változnak. Szóbeli fordulóval is bővül az országos szint: kiselőadás tartása a lakó- vagy tágabb környezetük tájváltozásai, átalakulásairól. Az 1 napos terepgyakorlat során tett megfigyelések és elhangzott információk feladatlap formájában történő visszaadása. Terület írásbeli Kaán Károly élete Virágkalendárium Búvár poszter Nemzeti Parkok Búvár Útravaló Diakép/preparátum felismerés Feladattípus kiválasztás anagramma hibajavítás 2 parkra adategyeztetés totó azonosítás 1 napos terepgyakorlat feladatlap szóbeli Kiselőadás PPT, kiselőadás Feladat IV.2. AZ EGYÉNI FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK FELÉPÍTÉSE Beszélgetés Fejlesztendő képességek vizuális figyelem, memória, rendszerezés figyelem, emlékezet, gyors reagálás, Kaán K. élete ismeretszerző, konvertáló, rendszerező képesség Képfelismerés Villámkérdések Keresztrejtvény Nemzeti Parkok Szótagoló, anagramma rendszerezés, probléma megoldás, kombinatív képesség vizuális figyelem, ismeretszerző, konvertáló képesség rendszerezés, kombinatív, logikai, probléma megoldó képesség Hiba- keresés figyelem, memória Egyéb Feladatok kiosztása Tanulói tevékenységforma, módszerek egyéni, páros, szemléltetés, megbeszélés egyéni, megbeszélés Ismerettartalmak Természet Búvár képanyaga Teljesítmény kritériuma fajnév pontos megnevezése Eszközök, anyagok kép vetítése, nyomtatott képek Idő tartam 3-5 perc 5-10 perc tananyag pontos válasz 10 perc páros, előadás életrajz hibátlan megoldás páros, magyarázat páros, magyarázat tananyag, Természet Búvár cikkei Nemzeti Parkok állat és növényvilága, jellegzetességei feladatlap, igaz, hamis tábla hibátlan kitöltés keresztrejtvény kérdésekkel hibátlan megoldás többszörös asszociációs feladatlap, N.P. táblák 5 perc 20 perc 10 perc páros, játék fajnevek hibátlan kitöltés feladatlap 5 perc páros Búvár cikk hibák pontos javítása újságcikk hibákkal 5 perc 5-10 perc 5 perc

6 Egy foglalkozás perces, rendszeresen foglalkozunk a képfelismeréssel, a villámkérdésekkel, havonta 2-3 alkalommal a keresztrejtvényekkel, és havi 1-2 -szer Kaán Károly életével, a Nemzeti Parkokkal és a szótagoló anagrammás feladatokkal. Az évek során sok gyakorló feladatot készítettem, amelyek nagy részét használni tudom a versenyre való felkészüléskor ezek Kaán Károly élete, a Nemzeti Parkok és a villámkérdések. A verseny az adott év Természet Búvár megjelent számaira épül ezért a képanyagot, a keresztrejtvényt, a hibakeresést és a szótagoló-anagrammás feladatokat minden évben aktualizálnom kell. Ez utóbbi feladattípusnál gyakran előfordul, hogy az elkészítés egy órát is igénybe vesz, a tanuló pedig alig öt perc alatt megoldja azt. A versenyre való felkészülés során elsődleges szempontom, hogy a versenyző egyik felkészítő óráról sem távozzon úgy, hogy az általa nem ismert adatokat ne tisztáztuk volna. IV.3. A FELKÉSZÜLÉS SORÁN ALKALMAZOTT FELADATOK, PÉLDÁK: Képfelismerés A Természet Búvár képanyagát dolgozzuk fel, mivel a feladatlapon fekete fehér képek vannak én is törekszem a képszerkesztésnél arra, hogy ne az eredeti minőségben kapja meg a tanuló a feladatot. (képszerkesztővel torzítom, részletet mutatok, fekete fehér képeket készítek) a képanyag az újságok száma szerint nő havonta 8-8 képpel. Ez R. Cs. kedvenc feladattípusa. Villámkérdések Alkalmanként 20 kérdés, mellyel kizárólag a tananyagot dolgozzuk fel, amire nem tudott pontos választ adni, azt azonnal részletesen megbeszéljük. Kaán Károly élete Ezt kapja meg először otthoni feladatra 4-5 oldalas szöveg feladatokkal (alkalmanként kérdés), melyet otthon kell hibátlanul kitölteni. Két-három hetes időközönként ismétlődik ez a feladat más-más kérdésekkel, a harmadik otthoni kitöltés után az órán kell segítség nélkül kitölteni egy új feladatlapot. Elhangzott információkra kell igaz, vagy hamis táblát felemelni ben Nagykanizsán született és gimnáziumba is idejárt Az Erdészeti Akadémiát Selmecbányán végezte A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta től Földművelésügyi Miniszterré nevezték ki Fő műve A madarak hasznáról és káráról című könyv.... I H

7 Keresztrejtvény A feladat a meghatározások alapján kitölteni a keresztrejtvényt, ezt tanítani kell, fel kell hívni a gyerek figyelmét, hogy amit tud, és pontosan be tudja írni, azt írja be rögtön, próbálja a fősort megfejteni, ha sikerült a beírt betűk segítségével próbálja tovább kitölteni. Ezenkívül fontos felhívni a versenyző figyelmét, hogy ha tudja a helyes szót, de marad még hely, akkor nézze át pontosan a kérdést, lehet, hogy többes számban kell beírni, vagy pontosabb meghatározást kell használni tövis-ágtövis. A feladatnál a legnagyobb gond, hogy a tanulók, mivel már magas szintű ismeretekkel rendelkeznek túlbonyolítják a feladatot. Pl.: Mi hazánk legnagyobb termetű házas csigafaja? Erre nem tud válaszolni, viszont ha azt kérem, hogy mondjon egy csigafajt egyből az éti csigát válaszolja, ami az eredeti kérdésre is a válasz. Ez volt R. Cs. másik kedvenc feladattípusa. Nemzeti Parkok Otthoni tanulásra leporellók, órán a több információból az adott Nemzeti Parkra jellemzők kiválogatása, több információból 2 db Nemzeti Park jellemző dolgainak a kiválasztása, négy adatból melyik a kakukktojás. Táblácskán a Nemzeti Parkok nevei, közülük 2-t kap kézbe azt kell felemelni amelyikre vonatkozik az adott információ (lehet mindkettő és egyik sem). Szótagoló, anagramma Erre a feladatra is tanítani kell a versenyzőt, először a szótagoló kerül sorra. Egy feladatlap 6 vagy 9 fajnevet tartalmaz. Amire fel kell hívni a figyelmét: bizonyos szótagok bizonyos nevekre utalnak: vir- (virág), me- és -i- (mezei). Tapasztalat: Cs. pár feladatlap közös kitöltése után (amelynek 1 óráig is tart az elkészítése) ezt a feladattípust perc alatt megoldotta. Az országos forduló tartalmazza az anagrammát, melyre hasonló módon készültünk fel. GO, KA, VI, GUR, LISZ TES, GYAR, LIN, VE, KAN, RÁG, LYA, TŐ, MA, LÍYNRAFÚKÉREC LODÁMSONYRAVÚJ F.LT.SSZ.L.M.NDR. N.GYG.D. Hibakeresés Ez a feladat a Búvár poszter cikkeit dolgozza fel, a feladatban a cikkhez képest 5 dolgot tévesen írnak le. Először otthoni feladatban kapja meg a tanuló a cikk segítségével javítsa ki a hibákat, majd órán a már átnézett cikk alapján, de segítség nélkül javítson. Tapasztalat: Cs. ebben a feladatban nem úgy teljesített, mint elvárható lett volna, magától akarta kitalálni a hibákat.

8 EGYÉB FELADATOK, amelyek tartalmilag a tananyagot dolgozzák fel úgy, hogy kapcsolódnak a Búvár cikkek tartalmához. Párosító 1.. BÜKK A KÉKES 2. MÁTRA B ZENGŐ 3. KŐSZEGI-HG. C MAGAS-BÉRC 4. SOPRONI-HG. D DOBOGÓKŐ 5. ZEMPLÉN E ISTÁLLÓS-KŐ 6. VISEGRÁDI-HG. F NAGY-MILIC 7. VÉRTES G NAGY-CSÁKÁNY 8. KÁRPÁTOK H GERLCHFALVI-CSÚCS 9. BAKONY I ÍROTT-KŐ 10. MECSEK J KŐRIS-HEGY Húzd alá, amelyikre jellemző: teljes átalakulás pete kitin pikkelyes szárny kitin májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta Egy kis számtan A feladatokban egyszerű biológiai ismereteket igénylő számolási feladatok vannak (pl.: mennyi sziromlevele van 2 almafa virágnak és egy káposzta virágnak.) Ezeket is villám kérdésekkel kérdezem ki. Írd le a folyóit: Veszprém... Szeged... Szolnok... Tokaj... Győr...

9 Szövegértés Az utóbbi években ritkán előforduló feladattípus. Tapasztalat: Erre különösen nem készülünk, mert R. Cs. szövegértése jó. Inkább arra hívom fel a figyelmét, hogy ne csak a szövegre, hanem a mellette levő képeket is figyelje meg, mert volt olyan, amikor csak annak a segítségével lehet megoldani a feladatot. Rakj x-et amelyikre jellemző! gombák mohák zuzmók harasztok nyitvatermők spóra zöld színtest gyökérzet szár levél virág mag termés gyöktörzs Melyik településen található? Melyik településre jellemző? Pick szalámi... Suzuki gyár... Cifra palota... Nagytemplom... Audi... Kiselőadás Közösen választottuk a témát, iskolánk környezeti nevelésének bemutatása. A kiselőadás során megbeszéljük tartalmi szempontokat, időintervallumot, lényeges információkat, ezután közösen készítjük el a bemutatót. Hangosan gyakoroljuk helyes hangsúlyozást, megfelelő beszédtempót, illetve a helyes testtartást. V. MEGJEGYZÉS A FOGLALKOZÁSOKHOZ Első foglalkozás: Ötödik osztályban az első találkozás alkalmával minden előzetes felkészítés nélkül kap a tanuló egy feladatlapot (korábbi verseny feladatát), amit ki kell töltenie egyedül, ez körülbelül 20 percet vesz igénybe. Ezután, megbeszéljük, hogy azt nem tudta kitölteni, amit nem tanult. A hatodikos társának természetesen sokkal jobban sikerült, hiszen ő már az elmúlt évben is készült a versenyre. A hatodikos tanuló visszaemlékezett, hogy tavaly ő is úgy érezte, hogy sok mindent nem tud, de a tanulásnak, a múlt évnek ennyi mindent köszönhet. Mesélt a felkészülés tapasztalatairól, a versenyek élményeiről. Ez kiváló motiváció, mert a tanulótársa saját pozitív tapasztalatai azt sugallták: meg lehet csinálni! A feladatlapon, amit nem sikerült kitölteni, azt később a foglalkozáson megbeszéljük, nem csak tananyag szinten, hanem a lehető legtöbb ismeretanyagot átadva. A helyes kitöltésekért szóbeli dicséret jár. A többi felkészülési alkalmat is tudatosan úgy szerveztem, hogy az ötödikes tanuló a hatodikos tanulóval együtt vegyen részt, így sokat segítettek egymásnak és kialakult közöttük egy egészséges viadal, amelynek nincs tétje, hiszen a versenyen nem jelentettek konkurenciát egymásnak, mivel más korcsoportban indultak.

10 Hibátlan megoldásra való törekvés Mindig törekszem arra, hogy a helytelen vagy nem pontos válaszokat azonnal korrigáljam. Megbeszéljük a pontos választ a lehető legtágabb értelemben, rámutatva a hibák eredetére. Tévedni lehet, de amit megbeszélünk és már megtanult azt szeretném, hogy 100%- an produkálja minden helyzetben, beleértve a versenyeket is. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A felkészítés elérte a célját, R. Cs. mind a kerületi, mind a budapesti versenyt megnyerte. Az országos versenyen 21. helyezést ért el. Az országos fordulóba megyénként egy, Budapestről 3-3 ötödikes és hatodikos így összesen 25- tanuló került be. A két évfolyam itt már együtt versenyzett, ellentétben a kerületi illetve budapesti és megyei fordulóval. Ezen az eredményen szeretnénk idén 2013/14 tanévben javítani. Problémának látom, hogy mivel R. Cs. jó képességű tanuló a tanévben számos egyéb tanulmányi versenyre is felkérték. Idén megkértem a kollégákat, hogy a verseny hónapjaiban ne vigyék Cs-t. más versenyre, így nyugodtabb és kipihentebb körülmények között tud felkészülni és koncentrálni az országos fordulóra. Az országos forduló terepgyakorlatára idén jegyzeteléssel készülünk, DVD filmet, videót nézünk, amit közben jegyzetel, a jegyzeteit használva kell válaszolni a feltett kérdéseimre. Ez remek alkalom a figyelemkoncentráció gyakorlására. R. Cs. miatt vezettem be a foglalkozásokon a kis táblák alkalmazását, hogy testi-térbeli képességeit is fejlesszem. Először, amikor hallottam a versenyről szerettem volna egy versenyzővel eljutni az országos fordulóra, mert az ottani terepgyakorlatokon sok érdekes dolgot lehet tanulni. Amióta ez a vágyam teljesült, azóta ha találok egy megfelelő adottságú tanulót, akkor vele már kihívást jelent bejutni az országos fordulóra. Az évek során sokat változott a tanítási stílusom, persze ezt nemcsak a versenynek köszönhetem, de a verseny különböző feladattípusai az én eszköztáramat is bővítették. A versenyre készülő diákokkal nagyon szoros együttműködést alakítunk ki, több ez, mint tanár diák viszony. R. Cs. szerint is könnyű volt a kapcsolatépítés, igaz nagyok az elvárások, de a saját hibáiból sokat tanult és a nehézségeket humorral, jókedvvel és beszélgetésekkel léptük át. Tanórán a verseny során megszerzett tudást jelentősen tudja kamatoztatni. Az általam felkészített tanulók gyakran visszajárnak felsőbb évfolyamokról is akár egy újabb versenyekre való felkészítés, akár egy jó beszélgetés kapcsán.

11 A SIKERES VERSENYFELKÉSZÍTÉS - EGYÉNI FEJLESZTÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA A tanulmányi versenyen elért eredmény a tanuló teljesítménye mellett a mentor tanár felkészítő munkájának hatékonyságáról is szól. A fejlesztési folyamat eredményességét több ponton és több szempontból is végig lehet és érdemes gondolni. A kiválasztás: Már rövid tanári gyakorlat után is elég könnyű észrevenni azt a tanulót, akiben valamilyen plusz van. Azonban a kiemelkedő képességek ellenére, nem biztos, hogy alkalmas a versenyhelyzet magas feszültségszintjében is jól teljesíteni, vagy nem eléggé elkötelezett és kitartó a gyakorlásban. Mivel én a hosszú, egy tanéven át tartó, folyamatos versenyfelkészítést tartom célszerűnek, ezért a szerződéskötéskör felajánlom a tanulónak azt a lehetőséget, hogy az első három hónap legyen a próbaidő. Ezalatt eldől, hogy - együtt tudunk-e dolgozni, - a tanuló megtapasztalja, hogy a felkészüléshez mennyi szabadidőt kell beáldozni, elég motivált-e a téma, a feladat iránt. A több tízéves versenyfelkészítői gyakorlatom során egy-két tanuló volt, aki az első két hónap után visszalépett, mert túl sok időt jelentett számukra az otthoni felkészülés, ezt nem vállalták. A felkészítést szolgáló foglalkozások során: Az egy órás foglalkozásokra, én, a felkészítő tanár, felkészülésre kb. két órát fordítok. Sokféle feladatot használok, tanítási-tanulási módszert alkalmazok az ismeretbővítésre, a versenyhelyzetek gyakorlására, amelyek egyben az ellenőrzést is szolgálják. Az egyszemélyes vagy két versenyző felkészítése során, a kétszemélyes helyzet is kiválóan alkalmas arra, hogy a folyamatosan figyeljem a tanulók tevékenységét, a feladatok megoldásánál a gondolkodásmódjukat, látom azt, hogy pl. egy feladatlap kitöltésénél hol akadnak el, vagy milyen technikát alkalmaznak. A fejlesztő folyamat tervezésében, megvalósításában segítség: - a tanuló személyiségének alapos megismerése (mennyire kitartó, a siker-kudarc kezelése, a stresszhelyzetek kezelése, stb..) - a tanulási stílusának, technikájának megismerése - mi motiválja, érdeklődési területe - a családi háttér mennyire támogató - stb.. Az egyes foglalkozások után átgondolom: - a kitűzött célomat elértem-e, - a tervezett feladatokat milyen eredménnyel sikerült megoldani, melyik területen szükséges még további gyakorlás, - az alkalmazott módszereim jól működtek-e, kellő mértékben segítették a tanuló képességfejlesztését, vagy valamin változtatnom kell - melyik képességterületet kell még tovább erősíteni, pl. a kommunikációs, prezentációs képességet - a tanuló motiváltsága megfelelő-e, mivel tudom segíteni - együtt tudtunk-e haladni a foglalkozás során, szükséges-e korrekció?

12 - ha valami elakadás van, akkor annak mi lehet az oka (saját módszereimet kel változtatnom, vagy a tanulóval, esetleg a környezetében történt valami) A tanulmányi versenyen való szereplés, az eredmény értékelése: A felkészítés, az egyéni fejlesztés sikerességét a versenyen való teljesítmény igazolja vissza. Mivel közös munkáról van szó, mindenképpen szükséges az eredmények közös értékelése. Azonban fontos, a fejlesztési folyamatot tervező és irányító felkészítő tanár önértékelése, reflexiója, önvizsgálata is. A tanulóval közös értékelés során érdemes végig gondolni: - mivolt az erőssége, ha volt, hol volt a gyenge pont, - melyik feladattípus ment könnyen és melyik okozott gondot, - hogy érezte magát a verseny alatt, - a stresszhelyzetet mennyire sikerült kezelni, - mit csinálna másként, - mindent megtett-e a siker érdekében, - a győztes helyzetet olykor legalább olyan nehéz kezelni, mint a vesztest A kiemelkedő képességű tanulók sokszor túl magasra helyezik saját mércéjüket, így előfordulhat, hogy a szép és reális eredménnyel sem lesznek megelégedve. Fontos és biztosan minden pedagógus kollégám is ezt teszi, a lehető legtöbb támogatást nyújtani a versenyzőknek. Az önreflexió arra vonatkozzon, hogy - megtettem-e mindent a tanuló sikeres felkészítése érdekében - a módszereim, az erőforrások, a feltételek megfelelőek voltak, kellő képen segítették a felkészülést - mit csinálnék másként - a következő versenyfelkészítés során mi az, amit hasonló módon csinálok és mi az, amin mindenképpen változtatni fogok

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29.

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. A tehetséggondozás mai hazai és európai helyzete sok szállal kötődik az elmúlt másfél évtizedhez.

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain Dósa Béláné a fejlődés motorja a minősítés vagy az értékelés? az általános iskola 1-2. évfolyamain a szöveges értékelés előnyei, hátrányai mindszenty józsef római katolikus óvoda és nyelvoktató német nemzetiségi

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben