EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS"

Átírás

1 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK KŐBÁNYAI JÓ GYAKORLATA KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Készítette: Tóth Géza és Kovácsné Sényi Anikó a Kőbányai Bem József Általános Iskola pedagógusai A SZERZŐKRŐL Tóth Géza Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán végeztem környezetvédelmi szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán értékelési szakértő diplomát, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen biológiatanár MSC képesítést szereztem. 23 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezem, az általános iskolai tanári tevékenységem mellett egy szakközépiskolában óraadóként is tanítottam. Pályakezdőként kerültem jelenlegi iskolámba, a Bem József Általános Iskolába. Kiváló mentoraim voltak biológiából Nagyné Horváth Emília, földrajzból Láposi Ferencné, Rozálka, akik példát mutattak abban, hogyan lehetek jobb és eredményesebb pedagógus. Fontosnak éreztem a folyamatos ismeret és kompetencia bővítést (tankönyv és tanítási segédanyag írás) ezért is folytattam a főiskola után a tanulást, ennek a napi tanítás során is éreztem a hasznát. Kezdetben egy kicsit irigykedve figyeltem, hogy mentoraim a pedagógusi munkájuk elvégzése mellett milyen kiváló eredményeket érnek el a különböző tanulmányi versenyeken, szerettem volna ezen a téren is a nyomdokaikban járni. Ezért kezdem el tehetséges gyerekeket tanulmányi versenyekre felkészíteni. A tehetséggondozás terén elért eredmények: Felkészítés tanulmányi versenyekre: Herman Ottó biológiaverseny (országos döntő 6 alkalom) Teleki Pál földrajzverseny (országos döntő 3 alkalom) Kaán Károly természetismereti verseny (országos döntő 13 alkalom) Kitaibel Pál biológiaverseny (országos döntő 5 alkalom) Legjobb eredmények (1-10.) az országos döntőkön: Kaán K helyezések (13 alkalom 22 tanuló ebből 3 első) Herman Ottó biológiaverseny (6 alkalom ebből 1 első) Teleki Pál földrajzverseny (3 alkalom) Kitaibel Pál középiskolai biológiaverseny (5 alkalom) Egyéb szakmai tevékenységek: tankönyv, tanítási segédanyag írása Biológia 8. feladatgyűjtemény (Apácai TK 2012) Matematikai kompetencia B földrajz 8. évfolyam (Sulinova 2006) Matematikai kompetencia B biológia.8. évfolyam (Sulinova 2006) Matematikai kompetencia B földrajz 9. évfolyam (Sulinova 2005) Uccu az uccára (The British Council 1998) Kovácsné Sényi Anikó A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem matematika-történelem szakon, majd ugyanitt évekkel később fejlesztőtanárként szakvizsgáztam. 15 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezem. Több kerületi továbbképzésen és munkában vettem részt, ezek közül a legjelentősebbek: a nem szakrendszerű képzés bevezetése a tanórákon, a tehetséggondozás kerületi elterjesztésébe való bekapcsolódás és az intézményi interkulturális pedagógiai program kidolgozása.

2 Iskolánkban a kezdetektől fogva részt veszek a tehetségszűrésben és gondozásban. A tehetséges tanulókat a kerületi programokra és az iskolában tanító kollégákhoz irányítjuk. A tanulmányi versenyre való eredményes felkészítéshez több tanár együttműködése szükséges. A tehetségazonosításban és fejlesztőpedagógiai tapasztalataimmal segítettem kollégámat, aki a szakterületen történő egyéni felkészítést végezte. Az együttes munkában sok tapasztalatot szereztem, jó volt látni, hogy mennyire alapos, logikusan felépített rendszerben készíti fel a tanulókat a kollégám, emellett felismeri a tanulókban azt a képességszintet, amit elérhetnek, ezért olyan célt tűz ki eléjük, ami reálisan teljesíthető számukra, ez R. CS. estében, a versenyen az országos döntőbe kerülést jelenti. TANULMÁNYI VERSENYEN KIVÁLÓ EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban R. CS. 11 éves, 5. osztályos tanuló Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyre való felkészítésének folyamata kerül bemutatásra. A tanulmányi versenyen való megmérettetés céljából kiemelkedő képességű tanuló kiválasztása felelősségteljes és speciális feladat. A feszültséggel teli versenyhelyzetben kell maximálisan teljesíteni, amihez a tárgyi tudás mellett a személyiség egyéb tényezői is jelentősen befolyásolj az eredményt. A siker vagy a kudarc élménye lehet egy életre meghatározó, jobb teljesítményre ösztönző vagy eltántorító tapasztalás, támogató hatás pl. a pályaorientáció esetében. Ezért a kiválasztást nagy körültekintéssel érdemes végezni. I. AZ ISKOLÁNKBAN MŰKÖDŐ TEHETSÉGAZONOSÍTÓ RENDSZER RÖVID BEMUTATÁSA Iskolánkban négy éve működik tehetségazonosítás, amelyet a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Nevelési Tanácsadó által készített kerületi protokoll ajánlása szerint végzünk. A mérésnél többfajta módszert alkalmazunk, amelynek mindegyike másfajta információval gazdagítja a tanulókról kialakítandó képet. A mérések együttesen biztosították a komplexitást és a realitást R. Cs. esetében is. Pedagógiai vizsgálatok / pedagógus végzi: Mit tudunk egymásról? (társjellemzés) kreatív szabadidő tevékenység vizsgálat (diák) többszörös intelligenciavizsgálat (Howard Gardner, tanár, szülő, diák)) érdeklődés térkép (Dr. Gyarmathy Éva, tanár, diák) problémamentes tehetségek azonosítása (tanár) Pszichológiai vizsgálatok / pszichológus végzi: figyelemvizsgálat (Piéron teszt, mennyiségi és minőségi szempontok) kreativitásvizsgálat (Torrance teszt mennyiségi, eredetiségi és komplexitási szempontok) logikai gondolkodás (Reven teszt, matematikai logikát vizsgálja) II. AZ ALKALMAS VERSENYZŐ KIVÁLASZTÁSA A versenyre való felkészülés már szeptember hónapban elkezdődik. Az ötödik osztályos gyerekek megismerése heti két természetismeret órán nem kis feladat, ezért az évek gyakorlata alapján kialakult egy jól bevált kiválasztási rendszerem. A kiválasztás kétszintű: egyrészt az alsós tanítók, másrészt az ötödikesek év eleji órai tevékenységének megfigyelései alapján. Tapasztalataim szerint, a jó versenyző jellemzői: - jó konvertáló képesség, mert a versenyre rengeteg információt kell megtanulni, - elengedhetetlen a természettudományos érdeklődés és - nem hátrány a logikus gondolkodás.

3 A tanórai tevékenység megfigyelésére irányuló szempontjaim: Az ötödikesek év eleji bevezetése a természetismeretbe játékos formában történik, közben remek alkalom kínálkozik megfigyelni a tanulókat a következő szempontok alapján: - rendelkezik-e többlet ismeretanyaggal, amelyeket nem az iskolában tanult, - jól alkalmazza a megszerzett tudást, - a tanult információkból jól következtetéseket tud levonni az új ismeretek megszerzésénél pl.: a mogyoró csonthéjas gyümölcs-e? Többség szerint igen, bizonyítsuk be - illetve tud e ellenérvet mondani a tanultak alapján. III. A TANULÓ EGYÉNI KÉPESSÉGEINEK BEMUTATÁSA R. Cs. is részt vett az iskolánkban működő tehetségazonosítási folyamatban. Pedagógiai megfigyelések, kérdőívek tapasztalatai: Társak jellemzése: A Mit tudunk egymásról? című kérdőív kapcsán az osztály egyöntetű véleménye alapján, R. Cs. lenne a legalkalmasabb, hogy bemutassa a földi élet mikéntjét egy idegen civilizáció tagjának; a legeredetibb és legérdekesebb dolgokat tudja mondani; lakatlan szigeten is megállná a helyét és segítségére lenne társainak; jó a humorérzéke; felnőttként olyan dolgokat fog csinálni, amit előtte senki sem. Társai alapján R. CS. kiemelkedő a praktikus-természeti képességek terén, a célzott kérdésre, mely szerint kit érdekel a természet, a természeti dolgok megértése, a növény és állatvilág szinte maximális jelölést kapott. Társai R. Cs. elfogadják, hallgatnak a véleményére és szívesen barátkoznak vele. Tanárai számítanak rá versenyeken, órákra felkészül, érdekes meglátásokat közöl, a kérdéseken eltűnődik, véleményéhez ragaszkodik. Többszörös intelligencia teszt és az érdeklődési térkép alapján: R. Cs. szeret egyedül tanulni, erőssége a logikus gondolkodás, a kommunikáció és erősen érdeklődik a természeti világ iránt. Fejlesztendő tanulási stílusa: testi-motorikus-mozgásos és a vizuális-térbeli alapképességek területe. A gyerek önjellemzése és a szülő véleménye hasonló, minimális eltérés mutatkozik a fentiekkel. Szabadidejében szívesen foglalkozik természettudományos témákkal, nyelvtan és matematika rejtvényekkel, zenével. Fontos számára, hogy társaival jó kapcsolatot tartson fenn. Érdeklődése széleskörű. Pszichológiai tesztek alapján R.CS. a feladatok megoldásában végig motivált volt. Figyelmi koncentrációja felkelthető és irányítható, de a feladatvégzés során fáradni kezdett, figyelme lankadt, egyre több hibát vétett. Ennek ellenére törekedett a nehezebb feladatok megoldására is, motivációja nem csökkent. Logikai készsége jó, a feladatokra adott válaszai alapján is elmondható a figyelem és koncentráció fokozatos csökkenése. A kreativitás tesztekben sok egyedi választ adott, ügyes meglátásai voltak. Az iskolapszichológus javaslata: a figyelem-koncentráció fejlesztése R. CS. - t alsós tanítója ajánlása és saját megfigyeléseim alapján választottam ki, aki a természetismeret órákon kitűnt tájékozottságával. Döntésemet megerősítette a tehetségazonosítás eredménye is. IV. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV Szerződéskötés: Az első beszélgetésen már motiválom a tanulót, hogy az országos forduló 1-3. helyezettje bekerül a Búvár újságba, de ehhez sokat kell tanulni, hetente közösen készülni. R.CS. vállalkozott a feladatra. Saját bevallása szerint, amint járni tudott már érdeklődött az állatok iránt, később kíváncsiságát saját megfigyeléseivel és könyvekből egészítette ki. Örömmel fogadta a felkérést.

4 A szülőkkel fogadó órán találkoztam, akik szintén örültek a felkérésnek. Szorosabb együttműködés az országos forduló előtt alakult ki közöttünk. Egyrészt otthoni támogatást, biztatást kértem, másrészt a 3 napos verseny szakmai és anyagi oldalát beszéltük meg. Cél: A Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyen az Országos döntőbe bekerülni. Ehhez tovább kell jutni a kerületi fordulón és a budapesti fordulón 1-3 helyezést kell elérni. (Megjegyzés: Más tanulók esetében is minimális cél a budapesti fordulón 1-10 helyezés) Fejlesztendő területek, képességek, módszerek A verseny szempontjából kiemelkedő fejlesztési területek, képességek: - gondolkodási képességek: konvertáló, rendszerező, logikai, kombinatív - tudásszerző képességek: ismeretszerző, problémamegoldó - kommunikációs képesség: vizuális, nyelvi - tanulási képesség: figyelem, emlékezet, feladattartás A pszichológiai tesztek alapján R.CS. fejlesztendő területe a figyelem-koncentráció. Pedagógiai tesztjei alapján a testi-mozgásos, vizuális-térbeli intelligenciaterület fejlesztése. Módszerek, amelyeket a tehetségfejlesztés során alkalmaztam: - a tananyag gyorsítása: természetismeretből egy magasabb osztályfoknak megfelelő ismeretanyag átadása órákon differenciált értékelés - a tananyag gazdagítása páros munka, gondolkodási és érzelmi folyamatok tanulása, együtt dolgozás, - beszélgetés, magyarázat, előadás - bemutatás, szemléltetés - játék A fejlesztés technikai keretei A fejlesztés időtartama: 9 hónap (2012. szeptember május) A fejlesztés helye: iskola A fejlesztés időkerete: kerületi forduló előtt heti 1-szer, budapesti forduló előtt heti 2-3-szor, országos forduló előtt heti 3-szor tanórán kívüli foglalkozás A fejlesztésen részt vesz: R.CS. 5 osztályos tanuló és D.J. 6 osztályos tanuló, felkészítő tanár IV.1. A KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENYRŐL Az egyéni felkészítést a verseny követelményeire építettem. A verseny felépítése: kerületi forduló február budapesti forduló április országos forduló május A verseny feladattípusai, amelyek meghatározták a felkészülést: Kerületi szint: Terület Feladattípus Budapesti szint: Terület Kaán Károly élete Természet BÚVÁR Magyarország Nemzeti Parkjai igaz-hamis képfelismerés, fajismeret többszörös asszociáció Kaán Károly élete Búvár vagy tananyag Természet BÚVÁR Magyarország Nemzeti Parkjai Általános iskolás tananyag Feladattípus igaz-hamis párosító képfelismerés, fajismeret, szótagoló többszörös asszociáció keresztrejtvény

5 Országos szint: Új tananyag nincs, a feladattípusok változnak. Szóbeli fordulóval is bővül az országos szint: kiselőadás tartása a lakó- vagy tágabb környezetük tájváltozásai, átalakulásairól. Az 1 napos terepgyakorlat során tett megfigyelések és elhangzott információk feladatlap formájában történő visszaadása. Terület írásbeli Kaán Károly élete Virágkalendárium Búvár poszter Nemzeti Parkok Búvár Útravaló Diakép/preparátum felismerés Feladattípus kiválasztás anagramma hibajavítás 2 parkra adategyeztetés totó azonosítás 1 napos terepgyakorlat feladatlap szóbeli Kiselőadás PPT, kiselőadás Feladat IV.2. AZ EGYÉNI FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK FELÉPÍTÉSE Beszélgetés Fejlesztendő képességek vizuális figyelem, memória, rendszerezés figyelem, emlékezet, gyors reagálás, Kaán K. élete ismeretszerző, konvertáló, rendszerező képesség Képfelismerés Villámkérdések Keresztrejtvény Nemzeti Parkok Szótagoló, anagramma rendszerezés, probléma megoldás, kombinatív képesség vizuális figyelem, ismeretszerző, konvertáló képesség rendszerezés, kombinatív, logikai, probléma megoldó képesség Hiba- keresés figyelem, memória Egyéb Feladatok kiosztása Tanulói tevékenységforma, módszerek egyéni, páros, szemléltetés, megbeszélés egyéni, megbeszélés Ismerettartalmak Természet Búvár képanyaga Teljesítmény kritériuma fajnév pontos megnevezése Eszközök, anyagok kép vetítése, nyomtatott képek Idő tartam 3-5 perc 5-10 perc tananyag pontos válasz 10 perc páros, előadás életrajz hibátlan megoldás páros, magyarázat páros, magyarázat tananyag, Természet Búvár cikkei Nemzeti Parkok állat és növényvilága, jellegzetességei feladatlap, igaz, hamis tábla hibátlan kitöltés keresztrejtvény kérdésekkel hibátlan megoldás többszörös asszociációs feladatlap, N.P. táblák 5 perc 20 perc 10 perc páros, játék fajnevek hibátlan kitöltés feladatlap 5 perc páros Búvár cikk hibák pontos javítása újságcikk hibákkal 5 perc 5-10 perc 5 perc

6 Egy foglalkozás perces, rendszeresen foglalkozunk a képfelismeréssel, a villámkérdésekkel, havonta 2-3 alkalommal a keresztrejtvényekkel, és havi 1-2 -szer Kaán Károly életével, a Nemzeti Parkokkal és a szótagoló anagrammás feladatokkal. Az évek során sok gyakorló feladatot készítettem, amelyek nagy részét használni tudom a versenyre való felkészüléskor ezek Kaán Károly élete, a Nemzeti Parkok és a villámkérdések. A verseny az adott év Természet Búvár megjelent számaira épül ezért a képanyagot, a keresztrejtvényt, a hibakeresést és a szótagoló-anagrammás feladatokat minden évben aktualizálnom kell. Ez utóbbi feladattípusnál gyakran előfordul, hogy az elkészítés egy órát is igénybe vesz, a tanuló pedig alig öt perc alatt megoldja azt. A versenyre való felkészülés során elsődleges szempontom, hogy a versenyző egyik felkészítő óráról sem távozzon úgy, hogy az általa nem ismert adatokat ne tisztáztuk volna. IV.3. A FELKÉSZÜLÉS SORÁN ALKALMAZOTT FELADATOK, PÉLDÁK: Képfelismerés A Természet Búvár képanyagát dolgozzuk fel, mivel a feladatlapon fekete fehér képek vannak én is törekszem a képszerkesztésnél arra, hogy ne az eredeti minőségben kapja meg a tanuló a feladatot. (képszerkesztővel torzítom, részletet mutatok, fekete fehér képeket készítek) a képanyag az újságok száma szerint nő havonta 8-8 képpel. Ez R. Cs. kedvenc feladattípusa. Villámkérdések Alkalmanként 20 kérdés, mellyel kizárólag a tananyagot dolgozzuk fel, amire nem tudott pontos választ adni, azt azonnal részletesen megbeszéljük. Kaán Károly élete Ezt kapja meg először otthoni feladatra 4-5 oldalas szöveg feladatokkal (alkalmanként kérdés), melyet otthon kell hibátlanul kitölteni. Két-három hetes időközönként ismétlődik ez a feladat más-más kérdésekkel, a harmadik otthoni kitöltés után az órán kell segítség nélkül kitölteni egy új feladatlapot. Elhangzott információkra kell igaz, vagy hamis táblát felemelni ben Nagykanizsán született és gimnáziumba is idejárt Az Erdészeti Akadémiát Selmecbányán végezte A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta től Földművelésügyi Miniszterré nevezték ki Fő műve A madarak hasznáról és káráról című könyv.... I H

7 Keresztrejtvény A feladat a meghatározások alapján kitölteni a keresztrejtvényt, ezt tanítani kell, fel kell hívni a gyerek figyelmét, hogy amit tud, és pontosan be tudja írni, azt írja be rögtön, próbálja a fősort megfejteni, ha sikerült a beírt betűk segítségével próbálja tovább kitölteni. Ezenkívül fontos felhívni a versenyző figyelmét, hogy ha tudja a helyes szót, de marad még hely, akkor nézze át pontosan a kérdést, lehet, hogy többes számban kell beírni, vagy pontosabb meghatározást kell használni tövis-ágtövis. A feladatnál a legnagyobb gond, hogy a tanulók, mivel már magas szintű ismeretekkel rendelkeznek túlbonyolítják a feladatot. Pl.: Mi hazánk legnagyobb termetű házas csigafaja? Erre nem tud válaszolni, viszont ha azt kérem, hogy mondjon egy csigafajt egyből az éti csigát válaszolja, ami az eredeti kérdésre is a válasz. Ez volt R. Cs. másik kedvenc feladattípusa. Nemzeti Parkok Otthoni tanulásra leporellók, órán a több információból az adott Nemzeti Parkra jellemzők kiválogatása, több információból 2 db Nemzeti Park jellemző dolgainak a kiválasztása, négy adatból melyik a kakukktojás. Táblácskán a Nemzeti Parkok nevei, közülük 2-t kap kézbe azt kell felemelni amelyikre vonatkozik az adott információ (lehet mindkettő és egyik sem). Szótagoló, anagramma Erre a feladatra is tanítani kell a versenyzőt, először a szótagoló kerül sorra. Egy feladatlap 6 vagy 9 fajnevet tartalmaz. Amire fel kell hívni a figyelmét: bizonyos szótagok bizonyos nevekre utalnak: vir- (virág), me- és -i- (mezei). Tapasztalat: Cs. pár feladatlap közös kitöltése után (amelynek 1 óráig is tart az elkészítése) ezt a feladattípust perc alatt megoldotta. Az országos forduló tartalmazza az anagrammát, melyre hasonló módon készültünk fel. GO, KA, VI, GUR, LISZ TES, GYAR, LIN, VE, KAN, RÁG, LYA, TŐ, MA, LÍYNRAFÚKÉREC LODÁMSONYRAVÚJ F.LT.SSZ.L.M.NDR. N.GYG.D. Hibakeresés Ez a feladat a Búvár poszter cikkeit dolgozza fel, a feladatban a cikkhez képest 5 dolgot tévesen írnak le. Először otthoni feladatban kapja meg a tanuló a cikk segítségével javítsa ki a hibákat, majd órán a már átnézett cikk alapján, de segítség nélkül javítson. Tapasztalat: Cs. ebben a feladatban nem úgy teljesített, mint elvárható lett volna, magától akarta kitalálni a hibákat.

8 EGYÉB FELADATOK, amelyek tartalmilag a tananyagot dolgozzák fel úgy, hogy kapcsolódnak a Búvár cikkek tartalmához. Párosító 1.. BÜKK A KÉKES 2. MÁTRA B ZENGŐ 3. KŐSZEGI-HG. C MAGAS-BÉRC 4. SOPRONI-HG. D DOBOGÓKŐ 5. ZEMPLÉN E ISTÁLLÓS-KŐ 6. VISEGRÁDI-HG. F NAGY-MILIC 7. VÉRTES G NAGY-CSÁKÁNY 8. KÁRPÁTOK H GERLCHFALVI-CSÚCS 9. BAKONY I ÍROTT-KŐ 10. MECSEK J KŐRIS-HEGY Húzd alá, amelyikre jellemző: teljes átalakulás pete kitin pikkelyes szárny kitin májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta májusi cserebogár káposztalepke almamoly peronoszpóra burgonyabogár szilvamoly borélesztő baktériumok földigiliszta Egy kis számtan A feladatokban egyszerű biológiai ismereteket igénylő számolási feladatok vannak (pl.: mennyi sziromlevele van 2 almafa virágnak és egy káposzta virágnak.) Ezeket is villám kérdésekkel kérdezem ki. Írd le a folyóit: Veszprém... Szeged... Szolnok... Tokaj... Győr...

9 Szövegértés Az utóbbi években ritkán előforduló feladattípus. Tapasztalat: Erre különösen nem készülünk, mert R. Cs. szövegértése jó. Inkább arra hívom fel a figyelmét, hogy ne csak a szövegre, hanem a mellette levő képeket is figyelje meg, mert volt olyan, amikor csak annak a segítségével lehet megoldani a feladatot. Rakj x-et amelyikre jellemző! gombák mohák zuzmók harasztok nyitvatermők spóra zöld színtest gyökérzet szár levél virág mag termés gyöktörzs Melyik településen található? Melyik településre jellemző? Pick szalámi... Suzuki gyár... Cifra palota... Nagytemplom... Audi... Kiselőadás Közösen választottuk a témát, iskolánk környezeti nevelésének bemutatása. A kiselőadás során megbeszéljük tartalmi szempontokat, időintervallumot, lényeges információkat, ezután közösen készítjük el a bemutatót. Hangosan gyakoroljuk helyes hangsúlyozást, megfelelő beszédtempót, illetve a helyes testtartást. V. MEGJEGYZÉS A FOGLALKOZÁSOKHOZ Első foglalkozás: Ötödik osztályban az első találkozás alkalmával minden előzetes felkészítés nélkül kap a tanuló egy feladatlapot (korábbi verseny feladatát), amit ki kell töltenie egyedül, ez körülbelül 20 percet vesz igénybe. Ezután, megbeszéljük, hogy azt nem tudta kitölteni, amit nem tanult. A hatodikos társának természetesen sokkal jobban sikerült, hiszen ő már az elmúlt évben is készült a versenyre. A hatodikos tanuló visszaemlékezett, hogy tavaly ő is úgy érezte, hogy sok mindent nem tud, de a tanulásnak, a múlt évnek ennyi mindent köszönhet. Mesélt a felkészülés tapasztalatairól, a versenyek élményeiről. Ez kiváló motiváció, mert a tanulótársa saját pozitív tapasztalatai azt sugallták: meg lehet csinálni! A feladatlapon, amit nem sikerült kitölteni, azt később a foglalkozáson megbeszéljük, nem csak tananyag szinten, hanem a lehető legtöbb ismeretanyagot átadva. A helyes kitöltésekért szóbeli dicséret jár. A többi felkészülési alkalmat is tudatosan úgy szerveztem, hogy az ötödikes tanuló a hatodikos tanulóval együtt vegyen részt, így sokat segítettek egymásnak és kialakult közöttük egy egészséges viadal, amelynek nincs tétje, hiszen a versenyen nem jelentettek konkurenciát egymásnak, mivel más korcsoportban indultak.

10 Hibátlan megoldásra való törekvés Mindig törekszem arra, hogy a helytelen vagy nem pontos válaszokat azonnal korrigáljam. Megbeszéljük a pontos választ a lehető legtágabb értelemben, rámutatva a hibák eredetére. Tévedni lehet, de amit megbeszélünk és már megtanult azt szeretném, hogy 100%- an produkálja minden helyzetben, beleértve a versenyeket is. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A felkészítés elérte a célját, R. Cs. mind a kerületi, mind a budapesti versenyt megnyerte. Az országos versenyen 21. helyezést ért el. Az országos fordulóba megyénként egy, Budapestről 3-3 ötödikes és hatodikos így összesen 25- tanuló került be. A két évfolyam itt már együtt versenyzett, ellentétben a kerületi illetve budapesti és megyei fordulóval. Ezen az eredményen szeretnénk idén 2013/14 tanévben javítani. Problémának látom, hogy mivel R. Cs. jó képességű tanuló a tanévben számos egyéb tanulmányi versenyre is felkérték. Idén megkértem a kollégákat, hogy a verseny hónapjaiban ne vigyék Cs-t. más versenyre, így nyugodtabb és kipihentebb körülmények között tud felkészülni és koncentrálni az országos fordulóra. Az országos forduló terepgyakorlatára idén jegyzeteléssel készülünk, DVD filmet, videót nézünk, amit közben jegyzetel, a jegyzeteit használva kell válaszolni a feltett kérdéseimre. Ez remek alkalom a figyelemkoncentráció gyakorlására. R. Cs. miatt vezettem be a foglalkozásokon a kis táblák alkalmazását, hogy testi-térbeli képességeit is fejlesszem. Először, amikor hallottam a versenyről szerettem volna egy versenyzővel eljutni az országos fordulóra, mert az ottani terepgyakorlatokon sok érdekes dolgot lehet tanulni. Amióta ez a vágyam teljesült, azóta ha találok egy megfelelő adottságú tanulót, akkor vele már kihívást jelent bejutni az országos fordulóra. Az évek során sokat változott a tanítási stílusom, persze ezt nemcsak a versenynek köszönhetem, de a verseny különböző feladattípusai az én eszköztáramat is bővítették. A versenyre készülő diákokkal nagyon szoros együttműködést alakítunk ki, több ez, mint tanár diák viszony. R. Cs. szerint is könnyű volt a kapcsolatépítés, igaz nagyok az elvárások, de a saját hibáiból sokat tanult és a nehézségeket humorral, jókedvvel és beszélgetésekkel léptük át. Tanórán a verseny során megszerzett tudást jelentősen tudja kamatoztatni. Az általam felkészített tanulók gyakran visszajárnak felsőbb évfolyamokról is akár egy újabb versenyekre való felkészítés, akár egy jó beszélgetés kapcsán.

11 A SIKERES VERSENYFELKÉSZÍTÉS - EGYÉNI FEJLESZTÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA A tanulmányi versenyen elért eredmény a tanuló teljesítménye mellett a mentor tanár felkészítő munkájának hatékonyságáról is szól. A fejlesztési folyamat eredményességét több ponton és több szempontból is végig lehet és érdemes gondolni. A kiválasztás: Már rövid tanári gyakorlat után is elég könnyű észrevenni azt a tanulót, akiben valamilyen plusz van. Azonban a kiemelkedő képességek ellenére, nem biztos, hogy alkalmas a versenyhelyzet magas feszültségszintjében is jól teljesíteni, vagy nem eléggé elkötelezett és kitartó a gyakorlásban. Mivel én a hosszú, egy tanéven át tartó, folyamatos versenyfelkészítést tartom célszerűnek, ezért a szerződéskötéskör felajánlom a tanulónak azt a lehetőséget, hogy az első három hónap legyen a próbaidő. Ezalatt eldől, hogy - együtt tudunk-e dolgozni, - a tanuló megtapasztalja, hogy a felkészüléshez mennyi szabadidőt kell beáldozni, elég motivált-e a téma, a feladat iránt. A több tízéves versenyfelkészítői gyakorlatom során egy-két tanuló volt, aki az első két hónap után visszalépett, mert túl sok időt jelentett számukra az otthoni felkészülés, ezt nem vállalták. A felkészítést szolgáló foglalkozások során: Az egy órás foglalkozásokra, én, a felkészítő tanár, felkészülésre kb. két órát fordítok. Sokféle feladatot használok, tanítási-tanulási módszert alkalmazok az ismeretbővítésre, a versenyhelyzetek gyakorlására, amelyek egyben az ellenőrzést is szolgálják. Az egyszemélyes vagy két versenyző felkészítése során, a kétszemélyes helyzet is kiválóan alkalmas arra, hogy a folyamatosan figyeljem a tanulók tevékenységét, a feladatok megoldásánál a gondolkodásmódjukat, látom azt, hogy pl. egy feladatlap kitöltésénél hol akadnak el, vagy milyen technikát alkalmaznak. A fejlesztő folyamat tervezésében, megvalósításában segítség: - a tanuló személyiségének alapos megismerése (mennyire kitartó, a siker-kudarc kezelése, a stresszhelyzetek kezelése, stb..) - a tanulási stílusának, technikájának megismerése - mi motiválja, érdeklődési területe - a családi háttér mennyire támogató - stb.. Az egyes foglalkozások után átgondolom: - a kitűzött célomat elértem-e, - a tervezett feladatokat milyen eredménnyel sikerült megoldani, melyik területen szükséges még további gyakorlás, - az alkalmazott módszereim jól működtek-e, kellő mértékben segítették a tanuló képességfejlesztését, vagy valamin változtatnom kell - melyik képességterületet kell még tovább erősíteni, pl. a kommunikációs, prezentációs képességet - a tanuló motiváltsága megfelelő-e, mivel tudom segíteni - együtt tudtunk-e haladni a foglalkozás során, szükséges-e korrekció?

12 - ha valami elakadás van, akkor annak mi lehet az oka (saját módszereimet kel változtatnom, vagy a tanulóval, esetleg a környezetében történt valami) A tanulmányi versenyen való szereplés, az eredmény értékelése: A felkészítés, az egyéni fejlesztés sikerességét a versenyen való teljesítmény igazolja vissza. Mivel közös munkáról van szó, mindenképpen szükséges az eredmények közös értékelése. Azonban fontos, a fejlesztési folyamatot tervező és irányító felkészítő tanár önértékelése, reflexiója, önvizsgálata is. A tanulóval közös értékelés során érdemes végig gondolni: - mivolt az erőssége, ha volt, hol volt a gyenge pont, - melyik feladattípus ment könnyen és melyik okozott gondot, - hogy érezte magát a verseny alatt, - a stresszhelyzetet mennyire sikerült kezelni, - mit csinálna másként, - mindent megtett-e a siker érdekében, - a győztes helyzetet olykor legalább olyan nehéz kezelni, mint a vesztest A kiemelkedő képességű tanulók sokszor túl magasra helyezik saját mércéjüket, így előfordulhat, hogy a szép és reális eredménnyel sem lesznek megelégedve. Fontos és biztosan minden pedagógus kollégám is ezt teszi, a lehető legtöbb támogatást nyújtani a versenyzőknek. Az önreflexió arra vonatkozzon, hogy - megtettem-e mindent a tanuló sikeres felkészítése érdekében - a módszereim, az erőforrások, a feltételek megfelelőek voltak, kellő képen segítették a felkészülést - mit csinálnék másként - a következő versenyfelkészítés során mi az, amit hasonló módon csinálok és mi az, amin mindenképpen változtatni fogok

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

És még néhány apróság

És még néhány apróság (Minarik Ede, Régi idők focija), 1973 És még néhány apróság A kérdés Többen és többször megkérdezték tőlem már a verseny kapcsán, -és azt gondolom most Önök is azt szeretnék leginkább megtudni - hogyan

Részletesebben

Ökomatek tehetséggondozás

Ökomatek tehetséggondozás Ökomatek tehetséggondozás Időpontja: szerda 6. óra Tehetséggondozó tanár: Németh Zoltánné A tehetséggondozó foglalkozásokba 8-14 év közötti gyerekeket vonok be. Érdekes és változatos programokkal szeretném

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása:

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása: MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: A mentorált tanuló neve: Évfolyam/életkor: Nádasi Péter P B 4. évfolyam, 10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Bélát elsős korától, azaz negyedik éve tanítom,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u.14. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben