MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I."

Átírás

1 MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás]

2 Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a fenntarthatóságra, és igyekszik betartani a legmagasabb szintű etikai, szociális és környezetvédelmi normákat. Tudatában vagyunk annak, hogy üzleti partnereink milyen fontos szerepet játszanak céljaink sikeres elérésében. Ennek megfelelően az MSD olyan személyekkel, cégekkel és intézményekkel kíván együttműködni, akik számára hasonlóképpen elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű etikai normák betartása, és akik szociális és környezetvédelmi szempontból felelősségteljesen tevékenykednek. A számunkra elsődleges fontosságú normák betartatása érdekében dolgozta ki az MSD ezt az üzleti partneri magatartási kódexet a Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) szervezet gyógyszeripari alapelvei, a ENSZ Global Compact 10 alapelve, valamint Értékeink és alapelveink alapján.

3 TARTALOMJEGYZÉK Elvárások 4 Munkajog és emberi jogok 6 Szabadon megválasztható alkalmazás 6 Gyermekmunka és fiatalkorú munkavállalók 6 Diszkriminációellenesség 6 Tisztességes bánásmód 6 Jövedelem, juttatások és munkaidő 6 Önszerveződési jog 6 Háborítatlanság és adatvédelem 6 Munka- és környezetvédelem 7 A dolgozók védelme 7 Folyamatbiztonság 7 Vészhelyzeti felkészültség és reakció 7 Veszélyességi ismeretek 7 Környezetvédelmi engedélyek 7 Hulladék és kibocsátások 7 Környezetbe jutás 7 Irányítási rendszerek 8 Elhivatottság és számonkérhetőség 8 Jogi és ügyfélelvárások 8 Kockázatértékelés és -kezelés 8 Dokumentáció 8 Oktatás és kompetencia 8 Üzleti folytonosság 8 Folyamatos fejlesztés 8 Etikus üzleti magatartás 9 Az üzleti feddhetetlenség 9 Tisztességes verseny 9 Aggályok behatárolása 9 Üzleti dokumentumok pontossága 9 Adatvédelem 9 Szellemi tulajdon 9 Szabályszerű kereskedés 9 Klinikai vizsgálatok 10 Termékminőség 10 Marketing- és promóciós szabályok 10 Ajándékok, étkeztetés, szórakoztatás 10 Állatjólét 10 Érdekütközések 10 Ügyek előterjesztése 12 Az MSD üzleti partneri magatartási kódexet az MSD vállalati szabályszerűségi bizottság november 15-én fogadta el, és azonnal életbe is lépett. 3

4 ELVÁRÁSOK Az MSD számára elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű üzleti etikai szabályok törvény szerinti betartása. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el üzleti partnereinktől is. Az Üzleti partneri magatartási kódex az MSD és annak üzleti partnerei közötti együttműködést szabályozza. Üzleti partnereink kiválasztásánál figyelembe vesszük ezt a feltételt, és üzleti partnereinket ilyen szempontból is vizsgáljuk. Üzleti partnereink is kötelesek ilyen vagy ehhez hasonló követelményeket támasztani azokkal szemben, akiktől árucikkeket vagy szolgáltatásokat szereznek be az MSD számára. ÜZLETI PARTNEREINKTŐL ELVÁRJUK, HOGY... Szigorúan betartsák a munkavégzési, környezet- és munkavédelmi, valamint az irányítási rendszerekre vonatkozó alapelveket. Integrálják, kommunikálják és alkalmazzák ezeket az alapelveket. Működésük teljes összhangban legyen az összes vonatkozó törvénnyel, jogszabállyal és rendelkezéssel. Az alapelveket integrálják folyamatos fejlesztést eredményező munkafolyamataikba, amelyek idővel teljesítménynövekedést hoznak majd. KULCSTÉNYEZŐK: Az üzleti partnerek közé az MSD, annak műveleti leányvállalatai, kirendeltségei és részlegei számára szolgáltatásokat, nyersanyagokat, hatóanyagokat, összetevőket, készárukat és egyéb termékeket biztosító szervezetek tartoznak. Az irányelvek nem helyettesítik és nem bírálják felül a hatályos törvényi, jogszabályi vagy az MSD vállalattal, illetve annak leányvállalataival, kirendeltségeivel vagy részlegeivel kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket, és azokkal nem kerülhetnek ellentmondásba. Az egyes üzleti partnerek maguk dönthetik el, hogyan teljesítik az Üzleti partneri magatartási kódexben előírt irányelveket és normákat, és a szabályszerűséget hogyan támasztják alá. Ahol ezt a szerződés tartalmazza, ott az MSD kikötheti a szabályszerűség ellenőrzése céljából végzett felülvizsgálatra vonatkozó jogát. Az MSD az új üzleti partnerek kiválasztásának kezdeti szakaszában úgy győződik meg az Üzleti partneri magatartási kódex szerinti megfelelőségről, hogy a partnerekkel önértékelési kérdőívet töltet ki. Nagy kockázatúként besorolt partnerek esetén az MSD időnként telephely-látogatás kérelmezésével igyekszik még inkább meggyőződni a szabályszerűségről. Az elvárásoknak való megfeleléssel kapcsolatos további tudnivalók: 4

5 Az MSD vállalat sikerének mindig értékeink és alapelveink képezték az alapját. Meggyőződésünk, hogy a társadalom és az üzleti élet számára legjobban felelős üzleti magatartással tudunk megfelelni. Ennek a meggyőződésünknek az a felismerés az alapja, hogy az üzleti tevékenységnek teljes egészében meg kell felelnie legalább az összes vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és előírásnak. Változatlanul figyelembe vesszük az irányelveink nemzetközi értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban előtérbe kerülő kulturális különbségeket és nehézségeket, de azt gondoljuk, hogy elvárásaink mindenütt érvényesíthetők. Tudomásul vesszük, hogy az általunk támasztott elvárásoknak való megfelelés módja világszerte a helyi törvényeknek, értékeknek és kulturális elvárásoknak való megfeleltetés következtében eltérő lehet. Hisszük, hogy egy kölcsönösen előnyös együttműködést jelentő üzleti partneri kapcsolat csak a bizalmon és a tiszteleten alapulhat. Üzleti tevékenységünket feddhetetlen módon végezzük; betartunk minden vonatkozó törvényt, jogszabályt és előírást működési területünk minden országában. Célunk kedvező hatást gyakorolni alkalmazottainknak, családtagjaiknak és működési területünk közösségeinek életére. Az üzleti partneri hálózatunkba tartozó többi vállalattól is ugyanezt várjuk el. 5

6 MUNKAJOG ÉS EMBERI JOGOK Üzleti partnereink kötelesek támogatni és tiszteletben tartani a nemzetközileg meghirdetett emberi jogokat, és biztosítani, hogy ne következzenek be emberi jogi visszaélések. SZABADON MEGVÁLASZTHATÓ ALKALMAZÁS Üzleti partnereinknek tilos kényszermunkát vagy nem önkéntes jellegű börtönmunkát felhasználniuk. Az alkalmazottakat arra sem szabad kényszeríteni, hogy kötelezvényt írjanak alá vagy pénzt helyezzenek letétbe egy munka megkezdéséhez. GYERMEKMUNKA ÉS FIATALKORÚ MUNKAVÁLLALÓK Üzleti partnereink nem használhatnak fel gyermekmunkát. A 18 évesnél fiatalabb, fiatalkorú munkavállalók csak veszélytelen munkakörnyezetben dolgozhatnak, és életkoruknak el kell érnie az adott ország által előírt alkalmazási korhatárt, illetve a kötelező iskoláztatási korhatárt. DISZKRIMINÁCIÓELLENESSÉG Üzleti partnereink kötelesek zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkahelyeket biztosítani. Tilos minden etnikum, bőrszín, kor, nem, szexuális beállítottság, fogyatékosság, genetikai adat, vallás, politikai szimpátia, szakszervezeti tagság vagy családi állapot szerinti megkülönböztetés. TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD Üzleti partnereink kötelesek durva és embertelen bánásmódtól, beleértve a szexuális zaklatástól, a testi fenyítéstől, a pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlástól és a szóbeli erőszaktól, valamint az ezekkel való fenyegetéstől mentes munkakörnyezetet biztosítani. JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK ÉS MUNKAIDŐ Üzleti partnereik kötelesek alkalmazottaiknak a vonatkozó törvényekben meghatározott minimális összeget tiszteletben tartó fizetést juttatni, fizetni a túlórát, és biztosítani a megállapodás szerinti juttatásokat. Üzleti partnereik kötelesek időben értesíteni alkalmazottaikat arról, hogy milyen rendszerben fogják kifizetni őket. Kötelesek továbbá alkalmazottaikkal tudatni, hogy mikor lesz szükség túlórára, és hogy az milyen bérezéssel történik. ÖNSZERVEZŐDÉSI JOG Üzleti partnereiket arra biztatjuk, hogy kommunikáljanak nyíltan, és közvetlenül forduljanak alkalmazottaikhoz (illetve az általuk kijelölt képviselőjükhöz) a munkahelyi és bérezési problémák megoldása érdekében. Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a helyi törvényekben meghatározott jogait a szabad önszerveződésre, a szakszervezeti belépésre vagy be nem lépésre, képviselő-állításra és dolgozói tanácsi tagságra. Az alkalmazottaknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyíltan, megtorlástól vagy zaklatástól való félelem nélkül kommunikáljanak a vezetőséggel a munkakörülményekről. HÁBORÍTATLANSÁG ÉS ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a háborítatlansághoz és adatvédelemhez fűződő jogait. Mindenkor kötelesek szabályosan felhasználni az embereket érintő adatokat a kívánt üzleti célokra, megvédeni az adatokat a visszaélésektől, hogy ne érje kár az egyes személyeket, pl. diszkrimináció, megbélyegzés vagy egyéb hátrány a jó hírnév, a személyes méltóság, a fizikai épség, csalás, anyagi hátrány vagy személyazonosság eltulajdonítása tekintetében. 6

7 MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Üzleti partnereinknek biztonságos és egészséges munkakörnyezetet kell biztosítaniuk, amely kiterjed az illető vállalat biztosította szálláshelyekre is. A DOLGOZÓK VÉDELME Üzleti partnereink kötelesek megvédeni alkalmazottaikat a vegyi, biológiai és fiziológiai veszélyektől, és a testi épségüket veszélyeztető feladatok elvégzésétől a munkahelyeken és a vállalat által biztosított szálláshelyeken. FOLYAMATBIZTONSÁG Üzleti partnereinktől megköveteljük, hogy folyamatbiztonsági programokat léptessenek életbe a munkafolyamatokkal kapcsolatba hozható vegyi környezeti katasztrófák megakadályozására vagy enyhítésére. A programoknak arányban kell állniuk a létesítmény által képviselt kockázattal. VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS REAKCIÓ Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és kezelni a vészhelyzeteket a munkahelyeken és a vállalati üzemeltetésű szálláshelyeken, hogy ezek következményeit megelőzéssel minimalizálják, valamint vészhelyzeti terveket és elhárítási szabályokat léptessenek életbe. VESZÉLYESSÉGI ISMERETEK A veszélyes anyagokra, például gyógyszeripari alapanyagokra és segédanyagokra vonatkozó biztonságtechnikai tudnivalóknak oktatási, betanítási és munkavédelmi célból rendelkezésre kell állnia. Üzleti partnereink kötelesek környezettudatosan és hatékonyan működni, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat a minimálisra csökkentsék. Arra ösztönözzük üzleti partnereinket, hogy védjék a természeti erőforrásokat, lehetőség szerint kerüljék a veszélyes anyagok használatát, vegyenek részt az újrahasznosításra vonatkozó kezdeményezésekben. KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEK Üzleti partnereink kötelesek betartani minden vonatkozó környezetvédelmi előírást. Minden szükséges környezetvédelmi engedélyt be kell szerezniük, minden regisztrációt el kell végezniük, minden megszorítást be kell tartaniuk, valamint az üzemeltetési és jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük. HULLADÉK ÉS KIBOCSÁTÁSOK Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyek biztosítják a veszélytelen agyagmozgatást, tárolást, újrahasznosítást, a hulladékkezelést, valamint a légnemű és folyékony kibocsátást. Az emberi egészségre és a környezetre esetleg káros hatást gyakorló összes hulladékot, szennyvizet és kibocsátást megfelelő módon kezelni és mérsékelni kell a környezetbe való kibocsátásukat megelőzően. KÖRNYEZETBE JUTÁS Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyekkel megakadályozhatók a véletlen környezetbe jutások. 7

8 IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Üzleti partnereink a folyamatos fejlesztés és az elvárásoknak való megfelelés biztosítására kötelesek irányítási rendszereket alkalmazni ELHIVATOTTSÁG ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉG Üzleti partnereink megfelelő források rendelkezésre bocsátásával kötelesek mindent elkövetni a jelen dokumentumban leírt koncepció megvalósításáért. JOGI ÉS ÜGYFÉLELVÁRÁSOK Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és betartani a vonatkozó törvényi előírásokat, jogszabályokat és rendelkezéseket, valamint a megfelelő ügyfélelvárásokat, és a feltárt hiányosságokat felelősségteljesen és időben megoldani. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS -KEZELÉS Üzleti partnereink ennek a dokumentumnak a használatával kötelesek a kockázatot elemezni. DOKUMENTÁCIÓ Üzleti partnereink kötelesek az adott elvárásoknak és a vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentációt fenntartani. OKTATÁS ÉS KOMPETENCIA Üzleti partnereink kötelesek olyan oktatási programot üzemeltetni, amely a vezetők és munkavállalók számára biztosítja a szükséges szintű tudást, gyakorlatot és képességeket ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére. ÜZLETI FOLYTONOSSÁG Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni az MSD tevékenységét támogató műveletekhez a megfelelő üzleti folytonossági tervek kifejlesztéséről és megvalósításáról. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Üzleti partnereinktől folyamatos fejlődést várunk el azáltal, hogy teljesítménycélokat állítanak fel, végrehajtják a megvalósítási terveket, és elvégzik a belső vagy külső értékelés, revízió vagy vezetőségi felülvizsgálat által felismert hibák szükséges korrekcióját. 8

9 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS Üzleti partnereink üzleti tevékenységüket kötelesek etikus és feddhetetlen módon intézni. ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG A korrupció, a zsarolás és a hűtlen kezelés minden formája tilos. Üzleti partnereink nem ajánlhatnak fel, fizethetnek ki és nem fogadhatnak el vesztegetési pénzeket, nem vehetnek részt egyéb üzleti vagy hivatalos felbujtásban. Partnereink kötelesek a korrupció minden formája ellen küzdeni. TISZTESSÉGES VERSENY Üzleti partnereink tevékenységüket kötelesek a tisztességes és egészséges verseny szellemében, a hatályos trösztellenes törvények betartásával folytatni. Partnereink kötelesek tisztességes versenyt folytatni, amelybe beletartozik a korrekt reklámozás is. AGGÁLYOK BEHATÁROLÁSA Üzleti partnereinknek támogatniuk kell minden munkavállalót abban, hogy jelentsék aggályaikat vagy az észlelt illegális tevékenységet a megtorlás, megfélemlítés és zaklatás veszélye nélkül; az ügyeket ki kell vizsgálniuk, és szükség esetén be kell avatkozniuk. ÜZLETI DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGA Minden pénzügyi kimutatásnak és dokumentumnak meg kell felelnie az általánosan elfogadott irányelveknek. A dokumentumoknak minden lényeges tekintetben pontosnak kell lenniük. A dokumentumoknak olvashatónak, átláthatónak és a tényleges tranzakciók és kifizetések szerint helyesnek kell lenniük. ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek védeni az adatokat, beleértve az MSD által vagy a vállalatról gyűjtött személyes adatokat, valamint intézkedni ezek elvesztésének, rosszindulatú felhasználásának, ellopásának, a csalásnak, a szabálytalan hozzáférésnek, felfedésének vagy módosításának a megelőzéséről. Ide tartozik az MSD vállalattól vagy annak nevében gyűjtött adatok jogosulatlan kommunikációja, illetve közzététele. Azoknak a partnereinknek, akik az MSD vállalattal adatokat cserélnek, előzetesen titoktartási megállapodást kell kötniük az MSD vállalattal. Az MSD engedélye nélkül az üzleti partnernek tilos megosztania az MSD bizalmas adatait vagy egyéb, az MSD üzleti tevékenységét érintő információt. Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni a személyes és egyéb adatok védelméhez szükséges óvintézkedések meghozataláról, és ezekről kérésre számot kell adniuk. Az MSD bizalmas adatainak jogosulatlan felhasználását, felfedését vagy elvesztését azonnal jelenteni kell az MSD Etikai irodája felé. SZELLEMI TULAJDON A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat tiszteletben kell tartani. A műszaki és egyéb ismereteket olyan módon kell továbbítani, hogy az ne sértse a szellemi tulajdonjogokat. SZABÁLYSZERŰ KERESKEDÉS Üzleti partnereink kötelesek megfelelni az összes vonatkozó importálási és exportálási szabályozásnak, tilalomnak és az USA egyéb üzleti szabályszerűségi törvényeinek, illetve a tranzakció szerinti ország(ok) vonatkozó törvényeinek. 9

10 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOK Az MSD nevében végzett klinikai vizsgálatok elvégzésekor minden esetben egyaránt be kell tartani a Helyes Klinikai Gyakorlat által előírt szabályokat, az adott országban érvényes hivatalos előírásokat, valamint a Helsinki Nyilatkozaton alapuló etikai irányelveket. TERMÉKMINŐSÉG Az MSD nevében anyagokat vagy termékeket szállító, gyártó, csomagoló, tesztelő, raktározó vagy forgalmazó üzleti partnereknek minden esetben meg kell felelniük a Helyes Gyártási Gyakorlat és a Helyes Laboratórimi Gyakorlat követelményeinek azon a piacon, ahol a termékeket regisztrálták és forgalmazták. MARKETING- ÉS PROMÓCIÓS SZABÁLYOK Az összes marketing- és promóciós anyagnak és tevékenységnek meg kell felelnie a legmagasabb etikai, orvosi és tudományos normáknak, valamint a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak. Az egészségügyi szakemberekkel, betegekkel vagy állat-egészségügyi szakemberekkel foglalkozó összes üzleti partnernek be kell tartania a rájuk vonatkozó iparági magaviseleti normákat, egyebek mellett a European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA), az International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) és a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) által előírt szabályokat. AJÁNDÉKOK, ÉTKEZTETÉS, SZÓRAKOZTATÁS Üzleti partnereink számára semmi olyan helyzetben nem megengedett az MSD alkalmazottjának a megajándékozása, étkezési vagy szórakoztatási meghívása, amikor az befolyásolhatja, illetve látszólag befolyásolhatja az alkalmazottnak az üzleti partnerrel kapcsolatos döntését. Egyéb esetben a szerény ajándékok, étkezések vagy szórakoztatások esetleg felajánlhatók az MSD alkalmazottjának, ha az nem készpénz vagy készpénzre váltható, megfelel az üzleti szokásoknak, nem gyakran történik, nem drága, és nem sért semmilyen törvényt. ÁLLATJÓLÉT Az állatokkal tisztelettel kell bánni, minimális fájdalmat és stresszt okozva. Az állatkísérleteket csak az alternatíváknak, az alkalmazott állatok számának gondos mérlegelése, valamint a folyamatnak az állatokat ért stressz csökkentését célzó finomítása után szabad elvégezni Amikor az tudományosan érvényes, és a szabályozó testületek számára elfogadható, alternatív megoldást kell alkalmazni. ÉRDEKÜTKÖZÉSEK Az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan kapcsolatot az MSD alkalmazottaival, ami érdekütközésben állhat, vagy úgy tűnhet, hogy érdekütközésben áll az alkalmazott MSD vállalattal összefüggő szerepvállalásával. Partnereink például nem alkalmazhatják és más módon sem fizethetik az MSD alkalmazottját, mialatt a partner és az MSD vállalat között egy tranzakció van folyamatban, kivéve az MSD-szerződés értelmében. Ha egy üzleti partner alkalmazottja rokoni kapcsolatban áll egy MSD-alkalmazottal, illetve közöttük bármely más kapcsolat áll fenn, amely érdekütközést eredményezhet, akkor az üzleti partner köteles ezt a tényt közölni az MSD vállalattal. 10

11

12 ÜGYEK ELŐTERJESZTÉSE Üzleti partnereink alkalmazottai először saját vállalatukhoz forduljanak az belső etikai és szabályszerűségi aggályok rendezése céljából. Azok az üzleti partnereink, akik úgy vélik, hogy az MSD alkalmazottja vagy az MSD nevében eljáró más személy illegális vagy helytelen tevékenységet folytat, forduljanak az üggyel azonnal az MSD vállalathoz. Az MSD Etikai irodája számos csatornát kínál, amelyeken keresztül az aggályokat minden megtorlástól való félelem nélkül be lehet jelenteni. Keresse fel weblapunkat: Telefon: vagy Fax: (bizalmas fax) Az MSD AdviceLine világszerte rendelkezésre áll a nap 24 órájában. Munkatársai egy külső vállalathoz tartoznak, hogy a hívó fél névtelensége ne kerülhessen veszélybe. A kezelő közvetlen tanáccsal nem szolgálhat, de továbbítja a megadott adatokat az Etikai iroda felé, és a hívó félt ellátja egy ügyszámmal, valamint egy visszahívási dátumot ad meg. Bár az AdviceLine szolgáltatáson keresztül feltett kérdések és aggályok az Etikai irodához kerülnek áttekintésre, személyazonosításra szolgáló adatokat a bejelentő hozzájárulása nélkül nem továbbítanak. KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADVICELINE-NAL Keresse fel weblapunkat: Telefon: (az USA-ban) vagy (az USA-n kívül) Megjegyzés: az MSD vállalat az Egyesült Államokban és Kanadában Merck néven ismeretes.

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben