MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I."

Átírás

1 MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás]

2 Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a fenntarthatóságra, és igyekszik betartani a legmagasabb szintű etikai, szociális és környezetvédelmi normákat. Tudatában vagyunk annak, hogy üzleti partnereink milyen fontos szerepet játszanak céljaink sikeres elérésében. Ennek megfelelően az MSD olyan személyekkel, cégekkel és intézményekkel kíván együttműködni, akik számára hasonlóképpen elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű etikai normák betartása, és akik szociális és környezetvédelmi szempontból felelősségteljesen tevékenykednek. A számunkra elsődleges fontosságú normák betartatása érdekében dolgozta ki az MSD ezt az üzleti partneri magatartási kódexet a Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) szervezet gyógyszeripari alapelvei, a ENSZ Global Compact 10 alapelve, valamint Értékeink és alapelveink alapján.

3 TARTALOMJEGYZÉK Elvárások 4 Munkajog és emberi jogok 6 Szabadon megválasztható alkalmazás 6 Gyermekmunka és fiatalkorú munkavállalók 6 Diszkriminációellenesség 6 Tisztességes bánásmód 6 Jövedelem, juttatások és munkaidő 6 Önszerveződési jog 6 Háborítatlanság és adatvédelem 6 Munka- és környezetvédelem 7 A dolgozók védelme 7 Folyamatbiztonság 7 Vészhelyzeti felkészültség és reakció 7 Veszélyességi ismeretek 7 Környezetvédelmi engedélyek 7 Hulladék és kibocsátások 7 Környezetbe jutás 7 Irányítási rendszerek 8 Elhivatottság és számonkérhetőség 8 Jogi és ügyfélelvárások 8 Kockázatértékelés és -kezelés 8 Dokumentáció 8 Oktatás és kompetencia 8 Üzleti folytonosság 8 Folyamatos fejlesztés 8 Etikus üzleti magatartás 9 Az üzleti feddhetetlenség 9 Tisztességes verseny 9 Aggályok behatárolása 9 Üzleti dokumentumok pontossága 9 Adatvédelem 9 Szellemi tulajdon 9 Szabályszerű kereskedés 9 Klinikai vizsgálatok 10 Termékminőség 10 Marketing- és promóciós szabályok 10 Ajándékok, étkeztetés, szórakoztatás 10 Állatjólét 10 Érdekütközések 10 Ügyek előterjesztése 12 Az MSD üzleti partneri magatartási kódexet az MSD vállalati szabályszerűségi bizottság november 15-én fogadta el, és azonnal életbe is lépett. 3

4 ELVÁRÁSOK Az MSD számára elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű üzleti etikai szabályok törvény szerinti betartása. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el üzleti partnereinktől is. Az Üzleti partneri magatartási kódex az MSD és annak üzleti partnerei közötti együttműködést szabályozza. Üzleti partnereink kiválasztásánál figyelembe vesszük ezt a feltételt, és üzleti partnereinket ilyen szempontból is vizsgáljuk. Üzleti partnereink is kötelesek ilyen vagy ehhez hasonló követelményeket támasztani azokkal szemben, akiktől árucikkeket vagy szolgáltatásokat szereznek be az MSD számára. ÜZLETI PARTNEREINKTŐL ELVÁRJUK, HOGY... Szigorúan betartsák a munkavégzési, környezet- és munkavédelmi, valamint az irányítási rendszerekre vonatkozó alapelveket. Integrálják, kommunikálják és alkalmazzák ezeket az alapelveket. Működésük teljes összhangban legyen az összes vonatkozó törvénnyel, jogszabállyal és rendelkezéssel. Az alapelveket integrálják folyamatos fejlesztést eredményező munkafolyamataikba, amelyek idővel teljesítménynövekedést hoznak majd. KULCSTÉNYEZŐK: Az üzleti partnerek közé az MSD, annak műveleti leányvállalatai, kirendeltségei és részlegei számára szolgáltatásokat, nyersanyagokat, hatóanyagokat, összetevőket, készárukat és egyéb termékeket biztosító szervezetek tartoznak. Az irányelvek nem helyettesítik és nem bírálják felül a hatályos törvényi, jogszabályi vagy az MSD vállalattal, illetve annak leányvállalataival, kirendeltségeivel vagy részlegeivel kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket, és azokkal nem kerülhetnek ellentmondásba. Az egyes üzleti partnerek maguk dönthetik el, hogyan teljesítik az Üzleti partneri magatartási kódexben előírt irányelveket és normákat, és a szabályszerűséget hogyan támasztják alá. Ahol ezt a szerződés tartalmazza, ott az MSD kikötheti a szabályszerűség ellenőrzése céljából végzett felülvizsgálatra vonatkozó jogát. Az MSD az új üzleti partnerek kiválasztásának kezdeti szakaszában úgy győződik meg az Üzleti partneri magatartási kódex szerinti megfelelőségről, hogy a partnerekkel önértékelési kérdőívet töltet ki. Nagy kockázatúként besorolt partnerek esetén az MSD időnként telephely-látogatás kérelmezésével igyekszik még inkább meggyőződni a szabályszerűségről. Az elvárásoknak való megfeleléssel kapcsolatos további tudnivalók: 4

5 Az MSD vállalat sikerének mindig értékeink és alapelveink képezték az alapját. Meggyőződésünk, hogy a társadalom és az üzleti élet számára legjobban felelős üzleti magatartással tudunk megfelelni. Ennek a meggyőződésünknek az a felismerés az alapja, hogy az üzleti tevékenységnek teljes egészében meg kell felelnie legalább az összes vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és előírásnak. Változatlanul figyelembe vesszük az irányelveink nemzetközi értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban előtérbe kerülő kulturális különbségeket és nehézségeket, de azt gondoljuk, hogy elvárásaink mindenütt érvényesíthetők. Tudomásul vesszük, hogy az általunk támasztott elvárásoknak való megfelelés módja világszerte a helyi törvényeknek, értékeknek és kulturális elvárásoknak való megfeleltetés következtében eltérő lehet. Hisszük, hogy egy kölcsönösen előnyös együttműködést jelentő üzleti partneri kapcsolat csak a bizalmon és a tiszteleten alapulhat. Üzleti tevékenységünket feddhetetlen módon végezzük; betartunk minden vonatkozó törvényt, jogszabályt és előírást működési területünk minden országában. Célunk kedvező hatást gyakorolni alkalmazottainknak, családtagjaiknak és működési területünk közösségeinek életére. Az üzleti partneri hálózatunkba tartozó többi vállalattól is ugyanezt várjuk el. 5

6 MUNKAJOG ÉS EMBERI JOGOK Üzleti partnereink kötelesek támogatni és tiszteletben tartani a nemzetközileg meghirdetett emberi jogokat, és biztosítani, hogy ne következzenek be emberi jogi visszaélések. SZABADON MEGVÁLASZTHATÓ ALKALMAZÁS Üzleti partnereinknek tilos kényszermunkát vagy nem önkéntes jellegű börtönmunkát felhasználniuk. Az alkalmazottakat arra sem szabad kényszeríteni, hogy kötelezvényt írjanak alá vagy pénzt helyezzenek letétbe egy munka megkezdéséhez. GYERMEKMUNKA ÉS FIATALKORÚ MUNKAVÁLLALÓK Üzleti partnereink nem használhatnak fel gyermekmunkát. A 18 évesnél fiatalabb, fiatalkorú munkavállalók csak veszélytelen munkakörnyezetben dolgozhatnak, és életkoruknak el kell érnie az adott ország által előírt alkalmazási korhatárt, illetve a kötelező iskoláztatási korhatárt. DISZKRIMINÁCIÓELLENESSÉG Üzleti partnereink kötelesek zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkahelyeket biztosítani. Tilos minden etnikum, bőrszín, kor, nem, szexuális beállítottság, fogyatékosság, genetikai adat, vallás, politikai szimpátia, szakszervezeti tagság vagy családi állapot szerinti megkülönböztetés. TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD Üzleti partnereink kötelesek durva és embertelen bánásmódtól, beleértve a szexuális zaklatástól, a testi fenyítéstől, a pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlástól és a szóbeli erőszaktól, valamint az ezekkel való fenyegetéstől mentes munkakörnyezetet biztosítani. JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK ÉS MUNKAIDŐ Üzleti partnereik kötelesek alkalmazottaiknak a vonatkozó törvényekben meghatározott minimális összeget tiszteletben tartó fizetést juttatni, fizetni a túlórát, és biztosítani a megállapodás szerinti juttatásokat. Üzleti partnereik kötelesek időben értesíteni alkalmazottaikat arról, hogy milyen rendszerben fogják kifizetni őket. Kötelesek továbbá alkalmazottaikkal tudatni, hogy mikor lesz szükség túlórára, és hogy az milyen bérezéssel történik. ÖNSZERVEZŐDÉSI JOG Üzleti partnereiket arra biztatjuk, hogy kommunikáljanak nyíltan, és közvetlenül forduljanak alkalmazottaikhoz (illetve az általuk kijelölt képviselőjükhöz) a munkahelyi és bérezési problémák megoldása érdekében. Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a helyi törvényekben meghatározott jogait a szabad önszerveződésre, a szakszervezeti belépésre vagy be nem lépésre, képviselő-állításra és dolgozói tanácsi tagságra. Az alkalmazottaknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyíltan, megtorlástól vagy zaklatástól való félelem nélkül kommunikáljanak a vezetőséggel a munkakörülményekről. HÁBORÍTATLANSÁG ÉS ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a háborítatlansághoz és adatvédelemhez fűződő jogait. Mindenkor kötelesek szabályosan felhasználni az embereket érintő adatokat a kívánt üzleti célokra, megvédeni az adatokat a visszaélésektől, hogy ne érje kár az egyes személyeket, pl. diszkrimináció, megbélyegzés vagy egyéb hátrány a jó hírnév, a személyes méltóság, a fizikai épség, csalás, anyagi hátrány vagy személyazonosság eltulajdonítása tekintetében. 6

7 MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Üzleti partnereinknek biztonságos és egészséges munkakörnyezetet kell biztosítaniuk, amely kiterjed az illető vállalat biztosította szálláshelyekre is. A DOLGOZÓK VÉDELME Üzleti partnereink kötelesek megvédeni alkalmazottaikat a vegyi, biológiai és fiziológiai veszélyektől, és a testi épségüket veszélyeztető feladatok elvégzésétől a munkahelyeken és a vállalat által biztosított szálláshelyeken. FOLYAMATBIZTONSÁG Üzleti partnereinktől megköveteljük, hogy folyamatbiztonsági programokat léptessenek életbe a munkafolyamatokkal kapcsolatba hozható vegyi környezeti katasztrófák megakadályozására vagy enyhítésére. A programoknak arányban kell állniuk a létesítmény által képviselt kockázattal. VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS REAKCIÓ Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és kezelni a vészhelyzeteket a munkahelyeken és a vállalati üzemeltetésű szálláshelyeken, hogy ezek következményeit megelőzéssel minimalizálják, valamint vészhelyzeti terveket és elhárítási szabályokat léptessenek életbe. VESZÉLYESSÉGI ISMERETEK A veszélyes anyagokra, például gyógyszeripari alapanyagokra és segédanyagokra vonatkozó biztonságtechnikai tudnivalóknak oktatási, betanítási és munkavédelmi célból rendelkezésre kell állnia. Üzleti partnereink kötelesek környezettudatosan és hatékonyan működni, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat a minimálisra csökkentsék. Arra ösztönözzük üzleti partnereinket, hogy védjék a természeti erőforrásokat, lehetőség szerint kerüljék a veszélyes anyagok használatát, vegyenek részt az újrahasznosításra vonatkozó kezdeményezésekben. KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEK Üzleti partnereink kötelesek betartani minden vonatkozó környezetvédelmi előírást. Minden szükséges környezetvédelmi engedélyt be kell szerezniük, minden regisztrációt el kell végezniük, minden megszorítást be kell tartaniuk, valamint az üzemeltetési és jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük. HULLADÉK ÉS KIBOCSÁTÁSOK Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyek biztosítják a veszélytelen agyagmozgatást, tárolást, újrahasznosítást, a hulladékkezelést, valamint a légnemű és folyékony kibocsátást. Az emberi egészségre és a környezetre esetleg káros hatást gyakorló összes hulladékot, szennyvizet és kibocsátást megfelelő módon kezelni és mérsékelni kell a környezetbe való kibocsátásukat megelőzően. KÖRNYEZETBE JUTÁS Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyekkel megakadályozhatók a véletlen környezetbe jutások. 7

8 IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Üzleti partnereink a folyamatos fejlesztés és az elvárásoknak való megfelelés biztosítására kötelesek irányítási rendszereket alkalmazni ELHIVATOTTSÁG ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉG Üzleti partnereink megfelelő források rendelkezésre bocsátásával kötelesek mindent elkövetni a jelen dokumentumban leírt koncepció megvalósításáért. JOGI ÉS ÜGYFÉLELVÁRÁSOK Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és betartani a vonatkozó törvényi előírásokat, jogszabályokat és rendelkezéseket, valamint a megfelelő ügyfélelvárásokat, és a feltárt hiányosságokat felelősségteljesen és időben megoldani. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS -KEZELÉS Üzleti partnereink ennek a dokumentumnak a használatával kötelesek a kockázatot elemezni. DOKUMENTÁCIÓ Üzleti partnereink kötelesek az adott elvárásoknak és a vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentációt fenntartani. OKTATÁS ÉS KOMPETENCIA Üzleti partnereink kötelesek olyan oktatási programot üzemeltetni, amely a vezetők és munkavállalók számára biztosítja a szükséges szintű tudást, gyakorlatot és képességeket ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére. ÜZLETI FOLYTONOSSÁG Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni az MSD tevékenységét támogató műveletekhez a megfelelő üzleti folytonossági tervek kifejlesztéséről és megvalósításáról. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Üzleti partnereinktől folyamatos fejlődést várunk el azáltal, hogy teljesítménycélokat állítanak fel, végrehajtják a megvalósítási terveket, és elvégzik a belső vagy külső értékelés, revízió vagy vezetőségi felülvizsgálat által felismert hibák szükséges korrekcióját. 8

9 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS Üzleti partnereink üzleti tevékenységüket kötelesek etikus és feddhetetlen módon intézni. ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG A korrupció, a zsarolás és a hűtlen kezelés minden formája tilos. Üzleti partnereink nem ajánlhatnak fel, fizethetnek ki és nem fogadhatnak el vesztegetési pénzeket, nem vehetnek részt egyéb üzleti vagy hivatalos felbujtásban. Partnereink kötelesek a korrupció minden formája ellen küzdeni. TISZTESSÉGES VERSENY Üzleti partnereink tevékenységüket kötelesek a tisztességes és egészséges verseny szellemében, a hatályos trösztellenes törvények betartásával folytatni. Partnereink kötelesek tisztességes versenyt folytatni, amelybe beletartozik a korrekt reklámozás is. AGGÁLYOK BEHATÁROLÁSA Üzleti partnereinknek támogatniuk kell minden munkavállalót abban, hogy jelentsék aggályaikat vagy az észlelt illegális tevékenységet a megtorlás, megfélemlítés és zaklatás veszélye nélkül; az ügyeket ki kell vizsgálniuk, és szükség esetén be kell avatkozniuk. ÜZLETI DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGA Minden pénzügyi kimutatásnak és dokumentumnak meg kell felelnie az általánosan elfogadott irányelveknek. A dokumentumoknak minden lényeges tekintetben pontosnak kell lenniük. A dokumentumoknak olvashatónak, átláthatónak és a tényleges tranzakciók és kifizetések szerint helyesnek kell lenniük. ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek védeni az adatokat, beleértve az MSD által vagy a vállalatról gyűjtött személyes adatokat, valamint intézkedni ezek elvesztésének, rosszindulatú felhasználásának, ellopásának, a csalásnak, a szabálytalan hozzáférésnek, felfedésének vagy módosításának a megelőzéséről. Ide tartozik az MSD vállalattól vagy annak nevében gyűjtött adatok jogosulatlan kommunikációja, illetve közzététele. Azoknak a partnereinknek, akik az MSD vállalattal adatokat cserélnek, előzetesen titoktartási megállapodást kell kötniük az MSD vállalattal. Az MSD engedélye nélkül az üzleti partnernek tilos megosztania az MSD bizalmas adatait vagy egyéb, az MSD üzleti tevékenységét érintő információt. Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni a személyes és egyéb adatok védelméhez szükséges óvintézkedések meghozataláról, és ezekről kérésre számot kell adniuk. Az MSD bizalmas adatainak jogosulatlan felhasználását, felfedését vagy elvesztését azonnal jelenteni kell az MSD Etikai irodája felé. SZELLEMI TULAJDON A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat tiszteletben kell tartani. A műszaki és egyéb ismereteket olyan módon kell továbbítani, hogy az ne sértse a szellemi tulajdonjogokat. SZABÁLYSZERŰ KERESKEDÉS Üzleti partnereink kötelesek megfelelni az összes vonatkozó importálási és exportálási szabályozásnak, tilalomnak és az USA egyéb üzleti szabályszerűségi törvényeinek, illetve a tranzakció szerinti ország(ok) vonatkozó törvényeinek. 9

10 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOK Az MSD nevében végzett klinikai vizsgálatok elvégzésekor minden esetben egyaránt be kell tartani a Helyes Klinikai Gyakorlat által előírt szabályokat, az adott országban érvényes hivatalos előírásokat, valamint a Helsinki Nyilatkozaton alapuló etikai irányelveket. TERMÉKMINŐSÉG Az MSD nevében anyagokat vagy termékeket szállító, gyártó, csomagoló, tesztelő, raktározó vagy forgalmazó üzleti partnereknek minden esetben meg kell felelniük a Helyes Gyártási Gyakorlat és a Helyes Laboratórimi Gyakorlat követelményeinek azon a piacon, ahol a termékeket regisztrálták és forgalmazták. MARKETING- ÉS PROMÓCIÓS SZABÁLYOK Az összes marketing- és promóciós anyagnak és tevékenységnek meg kell felelnie a legmagasabb etikai, orvosi és tudományos normáknak, valamint a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak. Az egészségügyi szakemberekkel, betegekkel vagy állat-egészségügyi szakemberekkel foglalkozó összes üzleti partnernek be kell tartania a rájuk vonatkozó iparági magaviseleti normákat, egyebek mellett a European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA), az International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) és a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) által előírt szabályokat. AJÁNDÉKOK, ÉTKEZTETÉS, SZÓRAKOZTATÁS Üzleti partnereink számára semmi olyan helyzetben nem megengedett az MSD alkalmazottjának a megajándékozása, étkezési vagy szórakoztatási meghívása, amikor az befolyásolhatja, illetve látszólag befolyásolhatja az alkalmazottnak az üzleti partnerrel kapcsolatos döntését. Egyéb esetben a szerény ajándékok, étkezések vagy szórakoztatások esetleg felajánlhatók az MSD alkalmazottjának, ha az nem készpénz vagy készpénzre váltható, megfelel az üzleti szokásoknak, nem gyakran történik, nem drága, és nem sért semmilyen törvényt. ÁLLATJÓLÉT Az állatokkal tisztelettel kell bánni, minimális fájdalmat és stresszt okozva. Az állatkísérleteket csak az alternatíváknak, az alkalmazott állatok számának gondos mérlegelése, valamint a folyamatnak az állatokat ért stressz csökkentését célzó finomítása után szabad elvégezni Amikor az tudományosan érvényes, és a szabályozó testületek számára elfogadható, alternatív megoldást kell alkalmazni. ÉRDEKÜTKÖZÉSEK Az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan kapcsolatot az MSD alkalmazottaival, ami érdekütközésben állhat, vagy úgy tűnhet, hogy érdekütközésben áll az alkalmazott MSD vállalattal összefüggő szerepvállalásával. Partnereink például nem alkalmazhatják és más módon sem fizethetik az MSD alkalmazottját, mialatt a partner és az MSD vállalat között egy tranzakció van folyamatban, kivéve az MSD-szerződés értelmében. Ha egy üzleti partner alkalmazottja rokoni kapcsolatban áll egy MSD-alkalmazottal, illetve közöttük bármely más kapcsolat áll fenn, amely érdekütközést eredményezhet, akkor az üzleti partner köteles ezt a tényt közölni az MSD vállalattal. 10

11

12 ÜGYEK ELŐTERJESZTÉSE Üzleti partnereink alkalmazottai először saját vállalatukhoz forduljanak az belső etikai és szabályszerűségi aggályok rendezése céljából. Azok az üzleti partnereink, akik úgy vélik, hogy az MSD alkalmazottja vagy az MSD nevében eljáró más személy illegális vagy helytelen tevékenységet folytat, forduljanak az üggyel azonnal az MSD vállalathoz. Az MSD Etikai irodája számos csatornát kínál, amelyeken keresztül az aggályokat minden megtorlástól való félelem nélkül be lehet jelenteni. Keresse fel weblapunkat: Telefon: vagy Fax: (bizalmas fax) Az MSD AdviceLine világszerte rendelkezésre áll a nap 24 órájában. Munkatársai egy külső vállalathoz tartoznak, hogy a hívó fél névtelensége ne kerülhessen veszélybe. A kezelő közvetlen tanáccsal nem szolgálhat, de továbbítja a megadott adatokat az Etikai iroda felé, és a hívó félt ellátja egy ügyszámmal, valamint egy visszahívási dátumot ad meg. Bár az AdviceLine szolgáltatáson keresztül feltett kérdések és aggályok az Etikai irodához kerülnek áttekintésre, személyazonosításra szolgáló adatokat a bejelentő hozzájárulása nélkül nem továbbítanak. KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADVICELINE-NAL Keresse fel weblapunkat: Telefon: (az USA-ban) vagy (az USA-n kívül) Megjegyzés: az MSD vállalat az Egyesült Államokban és Kanadában Merck néven ismeretes.

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01.

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Koch s Torma Kft. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Utolsó módosítás: 2014. szeptember 30. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. 2/15 Tartalom 1. Előszó... 3 Hans-Karl Koch, a tulajdonos

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat ETIKAI KÓDEX Tartalom 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat 3. A NEXON Etikai Kódexe 3.1. Kire vonatkoznak a NEXON szabályzatai? 3.2. A munkatársak kötelezettségei

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

ALDI Corporate Responsibility-Policy

ALDI Corporate Responsibility-Policy ALDI Corporate Responsibility-Policy Bevezető A felelős vállalatvezetést definiáló irányelvekben (a továbbiakban a CR-Policy szakkifejezést használjuk) meghatározzuk önmagunk számára, mit értünk a felelősségvállalás

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Marquard & Bahls. Etikai kódex

Marquard & Bahls. Etikai kódex Marquard & Bahls Etikai kódex Marquard & Bahls Etikai kódex Tartalom Az igazgatótanács üzenete... 3 Startégiai megközelítés... 4 Vízió és Küldetéstudat... 4 Prioritások... 4 Értékek... 5 Filozófia... 5

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás

A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás ÖSSZEGZÉS A JCDECAUX BESZÁLLÍTÓI MAGATARTÁSI KÓDEXE 3 JCDECAUX a JCDecaux működését meghatározó elvek 4 a JCDecaux beszállítókkal fennálló kapcsolatait

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések Tartalom»Módszertani bevezetés»kockázatkezeléshez szükséges információk»esemény kategorizálás 2 Historikus adatokra alkalmazott

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Kiadó: Raben Group Szerző: a Raben Group Etikai Bizottsága Készítettet: Raben Group marketing csoport Célcsoport: a

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier)

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) Ismertetés keretében adható Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) 1 Felmerülő kérdések Miért kellett módosítani? Miért pont így? Mit jelent ez a gyakorlatban? 2 MIÉRT KELLETT MÓDOSÍTANI? 3 Mi jut eszünkbe

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

CSELEKEDJEN HELYESEN ETIKAI KÓDEX AJÁNLÁS. HBLF Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport

CSELEKEDJEN HELYESEN ETIKAI KÓDEX AJÁNLÁS. HBLF Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport BEVEZETÉS A HBLF Üzleti Etika és Átláthatóság Munkacsoportja célul tűzte ki az etikus üzleti magatartás, vállalati kultúra minél szélesebb körben való elterjedésének előmozdítását. A magyar üzleti élet

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Viselkedési Kódex Tartalom

Viselkedési Kódex Tartalom Viselkedési Kódex 2 Viselkedési Kódex Tartalom Tartalom Viselkedési Kódex 3 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. Helyes nagykereskedelmi gyakorlat 6 3. A PHOENIX vevői, szállítói és versenytársai 3.1 Tisztességes

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések Adatvédelmi nyilatkozat 1. Általános rendelkezések A Reckitt Benckiser Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság által 01-09-073850 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve;

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat Egzségügyi, biztonsági környezetvédelmi szabályzat Novartis globális irányelv 2014. március 1. HSE 001.V1.HU verzió 1. Bevezet A Novartisnál célunk az, hogy világelsők legyünk az egzség, biztonság környezetvédelem

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben