MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I."

Átírás

1 MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás]

2 Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a fenntarthatóságra, és igyekszik betartani a legmagasabb szintű etikai, szociális és környezetvédelmi normákat. Tudatában vagyunk annak, hogy üzleti partnereink milyen fontos szerepet játszanak céljaink sikeres elérésében. Ennek megfelelően az MSD olyan személyekkel, cégekkel és intézményekkel kíván együttműködni, akik számára hasonlóképpen elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű etikai normák betartása, és akik szociális és környezetvédelmi szempontból felelősségteljesen tevékenykednek. A számunkra elsődleges fontosságú normák betartatása érdekében dolgozta ki az MSD ezt az üzleti partneri magatartási kódexet a Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) szervezet gyógyszeripari alapelvei, a ENSZ Global Compact 10 alapelve, valamint Értékeink és alapelveink alapján.

3 TARTALOMJEGYZÉK Elvárások 4 Munkajog és emberi jogok 6 Szabadon megválasztható alkalmazás 6 Gyermekmunka és fiatalkorú munkavállalók 6 Diszkriminációellenesség 6 Tisztességes bánásmód 6 Jövedelem, juttatások és munkaidő 6 Önszerveződési jog 6 Háborítatlanság és adatvédelem 6 Munka- és környezetvédelem 7 A dolgozók védelme 7 Folyamatbiztonság 7 Vészhelyzeti felkészültség és reakció 7 Veszélyességi ismeretek 7 Környezetvédelmi engedélyek 7 Hulladék és kibocsátások 7 Környezetbe jutás 7 Irányítási rendszerek 8 Elhivatottság és számonkérhetőség 8 Jogi és ügyfélelvárások 8 Kockázatértékelés és -kezelés 8 Dokumentáció 8 Oktatás és kompetencia 8 Üzleti folytonosság 8 Folyamatos fejlesztés 8 Etikus üzleti magatartás 9 Az üzleti feddhetetlenség 9 Tisztességes verseny 9 Aggályok behatárolása 9 Üzleti dokumentumok pontossága 9 Adatvédelem 9 Szellemi tulajdon 9 Szabályszerű kereskedés 9 Klinikai vizsgálatok 10 Termékminőség 10 Marketing- és promóciós szabályok 10 Ajándékok, étkeztetés, szórakoztatás 10 Állatjólét 10 Érdekütközések 10 Ügyek előterjesztése 12 Az MSD üzleti partneri magatartási kódexet az MSD vállalati szabályszerűségi bizottság november 15-én fogadta el, és azonnal életbe is lépett. 3

4 ELVÁRÁSOK Az MSD számára elsődleges fontosságú a legmagasabb szintű üzleti etikai szabályok törvény szerinti betartása. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el üzleti partnereinktől is. Az Üzleti partneri magatartási kódex az MSD és annak üzleti partnerei közötti együttműködést szabályozza. Üzleti partnereink kiválasztásánál figyelembe vesszük ezt a feltételt, és üzleti partnereinket ilyen szempontból is vizsgáljuk. Üzleti partnereink is kötelesek ilyen vagy ehhez hasonló követelményeket támasztani azokkal szemben, akiktől árucikkeket vagy szolgáltatásokat szereznek be az MSD számára. ÜZLETI PARTNEREINKTŐL ELVÁRJUK, HOGY... Szigorúan betartsák a munkavégzési, környezet- és munkavédelmi, valamint az irányítási rendszerekre vonatkozó alapelveket. Integrálják, kommunikálják és alkalmazzák ezeket az alapelveket. Működésük teljes összhangban legyen az összes vonatkozó törvénnyel, jogszabállyal és rendelkezéssel. Az alapelveket integrálják folyamatos fejlesztést eredményező munkafolyamataikba, amelyek idővel teljesítménynövekedést hoznak majd. KULCSTÉNYEZŐK: Az üzleti partnerek közé az MSD, annak műveleti leányvállalatai, kirendeltségei és részlegei számára szolgáltatásokat, nyersanyagokat, hatóanyagokat, összetevőket, készárukat és egyéb termékeket biztosító szervezetek tartoznak. Az irányelvek nem helyettesítik és nem bírálják felül a hatályos törvényi, jogszabályi vagy az MSD vállalattal, illetve annak leányvállalataival, kirendeltségeivel vagy részlegeivel kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket, és azokkal nem kerülhetnek ellentmondásba. Az egyes üzleti partnerek maguk dönthetik el, hogyan teljesítik az Üzleti partneri magatartási kódexben előírt irányelveket és normákat, és a szabályszerűséget hogyan támasztják alá. Ahol ezt a szerződés tartalmazza, ott az MSD kikötheti a szabályszerűség ellenőrzése céljából végzett felülvizsgálatra vonatkozó jogát. Az MSD az új üzleti partnerek kiválasztásának kezdeti szakaszában úgy győződik meg az Üzleti partneri magatartási kódex szerinti megfelelőségről, hogy a partnerekkel önértékelési kérdőívet töltet ki. Nagy kockázatúként besorolt partnerek esetén az MSD időnként telephely-látogatás kérelmezésével igyekszik még inkább meggyőződni a szabályszerűségről. Az elvárásoknak való megfeleléssel kapcsolatos további tudnivalók: 4

5 Az MSD vállalat sikerének mindig értékeink és alapelveink képezték az alapját. Meggyőződésünk, hogy a társadalom és az üzleti élet számára legjobban felelős üzleti magatartással tudunk megfelelni. Ennek a meggyőződésünknek az a felismerés az alapja, hogy az üzleti tevékenységnek teljes egészében meg kell felelnie legalább az összes vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és előírásnak. Változatlanul figyelembe vesszük az irányelveink nemzetközi értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban előtérbe kerülő kulturális különbségeket és nehézségeket, de azt gondoljuk, hogy elvárásaink mindenütt érvényesíthetők. Tudomásul vesszük, hogy az általunk támasztott elvárásoknak való megfelelés módja világszerte a helyi törvényeknek, értékeknek és kulturális elvárásoknak való megfeleltetés következtében eltérő lehet. Hisszük, hogy egy kölcsönösen előnyös együttműködést jelentő üzleti partneri kapcsolat csak a bizalmon és a tiszteleten alapulhat. Üzleti tevékenységünket feddhetetlen módon végezzük; betartunk minden vonatkozó törvényt, jogszabályt és előírást működési területünk minden országában. Célunk kedvező hatást gyakorolni alkalmazottainknak, családtagjaiknak és működési területünk közösségeinek életére. Az üzleti partneri hálózatunkba tartozó többi vállalattól is ugyanezt várjuk el. 5

6 MUNKAJOG ÉS EMBERI JOGOK Üzleti partnereink kötelesek támogatni és tiszteletben tartani a nemzetközileg meghirdetett emberi jogokat, és biztosítani, hogy ne következzenek be emberi jogi visszaélések. SZABADON MEGVÁLASZTHATÓ ALKALMAZÁS Üzleti partnereinknek tilos kényszermunkát vagy nem önkéntes jellegű börtönmunkát felhasználniuk. Az alkalmazottakat arra sem szabad kényszeríteni, hogy kötelezvényt írjanak alá vagy pénzt helyezzenek letétbe egy munka megkezdéséhez. GYERMEKMUNKA ÉS FIATALKORÚ MUNKAVÁLLALÓK Üzleti partnereink nem használhatnak fel gyermekmunkát. A 18 évesnél fiatalabb, fiatalkorú munkavállalók csak veszélytelen munkakörnyezetben dolgozhatnak, és életkoruknak el kell érnie az adott ország által előírt alkalmazási korhatárt, illetve a kötelező iskoláztatási korhatárt. DISZKRIMINÁCIÓELLENESSÉG Üzleti partnereink kötelesek zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkahelyeket biztosítani. Tilos minden etnikum, bőrszín, kor, nem, szexuális beállítottság, fogyatékosság, genetikai adat, vallás, politikai szimpátia, szakszervezeti tagság vagy családi állapot szerinti megkülönböztetés. TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD Üzleti partnereink kötelesek durva és embertelen bánásmódtól, beleértve a szexuális zaklatástól, a testi fenyítéstől, a pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlástól és a szóbeli erőszaktól, valamint az ezekkel való fenyegetéstől mentes munkakörnyezetet biztosítani. JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK ÉS MUNKAIDŐ Üzleti partnereik kötelesek alkalmazottaiknak a vonatkozó törvényekben meghatározott minimális összeget tiszteletben tartó fizetést juttatni, fizetni a túlórát, és biztosítani a megállapodás szerinti juttatásokat. Üzleti partnereik kötelesek időben értesíteni alkalmazottaikat arról, hogy milyen rendszerben fogják kifizetni őket. Kötelesek továbbá alkalmazottaikkal tudatni, hogy mikor lesz szükség túlórára, és hogy az milyen bérezéssel történik. ÖNSZERVEZŐDÉSI JOG Üzleti partnereiket arra biztatjuk, hogy kommunikáljanak nyíltan, és közvetlenül forduljanak alkalmazottaikhoz (illetve az általuk kijelölt képviselőjükhöz) a munkahelyi és bérezési problémák megoldása érdekében. Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a helyi törvényekben meghatározott jogait a szabad önszerveződésre, a szakszervezeti belépésre vagy be nem lépésre, képviselő-állításra és dolgozói tanácsi tagságra. Az alkalmazottaknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyíltan, megtorlástól vagy zaklatástól való félelem nélkül kommunikáljanak a vezetőséggel a munkakörülményekről. HÁBORÍTATLANSÁG ÉS ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóknak a háborítatlansághoz és adatvédelemhez fűződő jogait. Mindenkor kötelesek szabályosan felhasználni az embereket érintő adatokat a kívánt üzleti célokra, megvédeni az adatokat a visszaélésektől, hogy ne érje kár az egyes személyeket, pl. diszkrimináció, megbélyegzés vagy egyéb hátrány a jó hírnév, a személyes méltóság, a fizikai épség, csalás, anyagi hátrány vagy személyazonosság eltulajdonítása tekintetében. 6

7 MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Üzleti partnereinknek biztonságos és egészséges munkakörnyezetet kell biztosítaniuk, amely kiterjed az illető vállalat biztosította szálláshelyekre is. A DOLGOZÓK VÉDELME Üzleti partnereink kötelesek megvédeni alkalmazottaikat a vegyi, biológiai és fiziológiai veszélyektől, és a testi épségüket veszélyeztető feladatok elvégzésétől a munkahelyeken és a vállalat által biztosított szálláshelyeken. FOLYAMATBIZTONSÁG Üzleti partnereinktől megköveteljük, hogy folyamatbiztonsági programokat léptessenek életbe a munkafolyamatokkal kapcsolatba hozható vegyi környezeti katasztrófák megakadályozására vagy enyhítésére. A programoknak arányban kell állniuk a létesítmény által képviselt kockázattal. VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS REAKCIÓ Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és kezelni a vészhelyzeteket a munkahelyeken és a vállalati üzemeltetésű szálláshelyeken, hogy ezek következményeit megelőzéssel minimalizálják, valamint vészhelyzeti terveket és elhárítási szabályokat léptessenek életbe. VESZÉLYESSÉGI ISMERETEK A veszélyes anyagokra, például gyógyszeripari alapanyagokra és segédanyagokra vonatkozó biztonságtechnikai tudnivalóknak oktatási, betanítási és munkavédelmi célból rendelkezésre kell állnia. Üzleti partnereink kötelesek környezettudatosan és hatékonyan működni, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat a minimálisra csökkentsék. Arra ösztönözzük üzleti partnereinket, hogy védjék a természeti erőforrásokat, lehetőség szerint kerüljék a veszélyes anyagok használatát, vegyenek részt az újrahasznosításra vonatkozó kezdeményezésekben. KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEK Üzleti partnereink kötelesek betartani minden vonatkozó környezetvédelmi előírást. Minden szükséges környezetvédelmi engedélyt be kell szerezniük, minden regisztrációt el kell végezniük, minden megszorítást be kell tartaniuk, valamint az üzemeltetési és jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük. HULLADÉK ÉS KIBOCSÁTÁSOK Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyek biztosítják a veszélytelen agyagmozgatást, tárolást, újrahasznosítást, a hulladékkezelést, valamint a légnemű és folyékony kibocsátást. Az emberi egészségre és a környezetre esetleg káros hatást gyakorló összes hulladékot, szennyvizet és kibocsátást megfelelő módon kezelni és mérsékelni kell a környezetbe való kibocsátásukat megelőzően. KÖRNYEZETBE JUTÁS Üzleti partnereinknek olyan rendszereket kell üzemeltetniük, amelyekkel megakadályozhatók a véletlen környezetbe jutások. 7

8 IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Üzleti partnereink a folyamatos fejlesztés és az elvárásoknak való megfelelés biztosítására kötelesek irányítási rendszereket alkalmazni ELHIVATOTTSÁG ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉG Üzleti partnereink megfelelő források rendelkezésre bocsátásával kötelesek mindent elkövetni a jelen dokumentumban leírt koncepció megvalósításáért. JOGI ÉS ÜGYFÉLELVÁRÁSOK Üzleti partnereink kötelesek megkeresni és betartani a vonatkozó törvényi előírásokat, jogszabályokat és rendelkezéseket, valamint a megfelelő ügyfélelvárásokat, és a feltárt hiányosságokat felelősségteljesen és időben megoldani. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS -KEZELÉS Üzleti partnereink ennek a dokumentumnak a használatával kötelesek a kockázatot elemezni. DOKUMENTÁCIÓ Üzleti partnereink kötelesek az adott elvárásoknak és a vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentációt fenntartani. OKTATÁS ÉS KOMPETENCIA Üzleti partnereink kötelesek olyan oktatási programot üzemeltetni, amely a vezetők és munkavállalók számára biztosítja a szükséges szintű tudást, gyakorlatot és képességeket ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére. ÜZLETI FOLYTONOSSÁG Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni az MSD tevékenységét támogató műveletekhez a megfelelő üzleti folytonossági tervek kifejlesztéséről és megvalósításáról. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Üzleti partnereinktől folyamatos fejlődést várunk el azáltal, hogy teljesítménycélokat állítanak fel, végrehajtják a megvalósítási terveket, és elvégzik a belső vagy külső értékelés, revízió vagy vezetőségi felülvizsgálat által felismert hibák szükséges korrekcióját. 8

9 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS Üzleti partnereink üzleti tevékenységüket kötelesek etikus és feddhetetlen módon intézni. ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG A korrupció, a zsarolás és a hűtlen kezelés minden formája tilos. Üzleti partnereink nem ajánlhatnak fel, fizethetnek ki és nem fogadhatnak el vesztegetési pénzeket, nem vehetnek részt egyéb üzleti vagy hivatalos felbujtásban. Partnereink kötelesek a korrupció minden formája ellen küzdeni. TISZTESSÉGES VERSENY Üzleti partnereink tevékenységüket kötelesek a tisztességes és egészséges verseny szellemében, a hatályos trösztellenes törvények betartásával folytatni. Partnereink kötelesek tisztességes versenyt folytatni, amelybe beletartozik a korrekt reklámozás is. AGGÁLYOK BEHATÁROLÁSA Üzleti partnereinknek támogatniuk kell minden munkavállalót abban, hogy jelentsék aggályaikat vagy az észlelt illegális tevékenységet a megtorlás, megfélemlítés és zaklatás veszélye nélkül; az ügyeket ki kell vizsgálniuk, és szükség esetén be kell avatkozniuk. ÜZLETI DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGA Minden pénzügyi kimutatásnak és dokumentumnak meg kell felelnie az általánosan elfogadott irányelveknek. A dokumentumoknak minden lényeges tekintetben pontosnak kell lenniük. A dokumentumoknak olvashatónak, átláthatónak és a tényleges tranzakciók és kifizetések szerint helyesnek kell lenniük. ADATVÉDELEM Üzleti partnereink kötelesek védeni az adatokat, beleértve az MSD által vagy a vállalatról gyűjtött személyes adatokat, valamint intézkedni ezek elvesztésének, rosszindulatú felhasználásának, ellopásának, a csalásnak, a szabálytalan hozzáférésnek, felfedésének vagy módosításának a megelőzéséről. Ide tartozik az MSD vállalattól vagy annak nevében gyűjtött adatok jogosulatlan kommunikációja, illetve közzététele. Azoknak a partnereinknek, akik az MSD vállalattal adatokat cserélnek, előzetesen titoktartási megállapodást kell kötniük az MSD vállalattal. Az MSD engedélye nélkül az üzleti partnernek tilos megosztania az MSD bizalmas adatait vagy egyéb, az MSD üzleti tevékenységét érintő információt. Üzleti partnereink kötelesek gondoskodni a személyes és egyéb adatok védelméhez szükséges óvintézkedések meghozataláról, és ezekről kérésre számot kell adniuk. Az MSD bizalmas adatainak jogosulatlan felhasználását, felfedését vagy elvesztését azonnal jelenteni kell az MSD Etikai irodája felé. SZELLEMI TULAJDON A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat tiszteletben kell tartani. A műszaki és egyéb ismereteket olyan módon kell továbbítani, hogy az ne sértse a szellemi tulajdonjogokat. SZABÁLYSZERŰ KERESKEDÉS Üzleti partnereink kötelesek megfelelni az összes vonatkozó importálási és exportálási szabályozásnak, tilalomnak és az USA egyéb üzleti szabályszerűségi törvényeinek, illetve a tranzakció szerinti ország(ok) vonatkozó törvényeinek. 9

10 ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOK Az MSD nevében végzett klinikai vizsgálatok elvégzésekor minden esetben egyaránt be kell tartani a Helyes Klinikai Gyakorlat által előírt szabályokat, az adott országban érvényes hivatalos előírásokat, valamint a Helsinki Nyilatkozaton alapuló etikai irányelveket. TERMÉKMINŐSÉG Az MSD nevében anyagokat vagy termékeket szállító, gyártó, csomagoló, tesztelő, raktározó vagy forgalmazó üzleti partnereknek minden esetben meg kell felelniük a Helyes Gyártási Gyakorlat és a Helyes Laboratórimi Gyakorlat követelményeinek azon a piacon, ahol a termékeket regisztrálták és forgalmazták. MARKETING- ÉS PROMÓCIÓS SZABÁLYOK Az összes marketing- és promóciós anyagnak és tevékenységnek meg kell felelnie a legmagasabb etikai, orvosi és tudományos normáknak, valamint a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak. Az egészségügyi szakemberekkel, betegekkel vagy állat-egészségügyi szakemberekkel foglalkozó összes üzleti partnernek be kell tartania a rájuk vonatkozó iparági magaviseleti normákat, egyebek mellett a European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA), az International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) és a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) által előírt szabályokat. AJÁNDÉKOK, ÉTKEZTETÉS, SZÓRAKOZTATÁS Üzleti partnereink számára semmi olyan helyzetben nem megengedett az MSD alkalmazottjának a megajándékozása, étkezési vagy szórakoztatási meghívása, amikor az befolyásolhatja, illetve látszólag befolyásolhatja az alkalmazottnak az üzleti partnerrel kapcsolatos döntését. Egyéb esetben a szerény ajándékok, étkezések vagy szórakoztatások esetleg felajánlhatók az MSD alkalmazottjának, ha az nem készpénz vagy készpénzre váltható, megfelel az üzleti szokásoknak, nem gyakran történik, nem drága, és nem sért semmilyen törvényt. ÁLLATJÓLÉT Az állatokkal tisztelettel kell bánni, minimális fájdalmat és stresszt okozva. Az állatkísérleteket csak az alternatíváknak, az alkalmazott állatok számának gondos mérlegelése, valamint a folyamatnak az állatokat ért stressz csökkentését célzó finomítása után szabad elvégezni Amikor az tudományosan érvényes, és a szabályozó testületek számára elfogadható, alternatív megoldást kell alkalmazni. ÉRDEKÜTKÖZÉSEK Az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan kapcsolatot az MSD alkalmazottaival, ami érdekütközésben állhat, vagy úgy tűnhet, hogy érdekütközésben áll az alkalmazott MSD vállalattal összefüggő szerepvállalásával. Partnereink például nem alkalmazhatják és más módon sem fizethetik az MSD alkalmazottját, mialatt a partner és az MSD vállalat között egy tranzakció van folyamatban, kivéve az MSD-szerződés értelmében. Ha egy üzleti partner alkalmazottja rokoni kapcsolatban áll egy MSD-alkalmazottal, illetve közöttük bármely más kapcsolat áll fenn, amely érdekütközést eredményezhet, akkor az üzleti partner köteles ezt a tényt közölni az MSD vállalattal. 10

11

12 ÜGYEK ELŐTERJESZTÉSE Üzleti partnereink alkalmazottai először saját vállalatukhoz forduljanak az belső etikai és szabályszerűségi aggályok rendezése céljából. Azok az üzleti partnereink, akik úgy vélik, hogy az MSD alkalmazottja vagy az MSD nevében eljáró más személy illegális vagy helytelen tevékenységet folytat, forduljanak az üggyel azonnal az MSD vállalathoz. Az MSD Etikai irodája számos csatornát kínál, amelyeken keresztül az aggályokat minden megtorlástól való félelem nélkül be lehet jelenteni. Keresse fel weblapunkat: Telefon: vagy Fax: (bizalmas fax) Az MSD AdviceLine világszerte rendelkezésre áll a nap 24 órájában. Munkatársai egy külső vállalathoz tartoznak, hogy a hívó fél névtelensége ne kerülhessen veszélybe. A kezelő közvetlen tanáccsal nem szolgálhat, de továbbítja a megadott adatokat az Etikai iroda felé, és a hívó félt ellátja egy ügyszámmal, valamint egy visszahívási dátumot ad meg. Bár az AdviceLine szolgáltatáson keresztül feltett kérdések és aggályok az Etikai irodához kerülnek áttekintésre, személyazonosításra szolgáló adatokat a bejelentő hozzájárulása nélkül nem továbbítanak. KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADVICELINE-NAL Keresse fel weblapunkat: Telefon: (az USA-ban) vagy (az USA-n kívül) Megjegyzés: az MSD vállalat az Egyesült Államokban és Kanadában Merck néven ismeretes.

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions 2 Etikai kódex Az Etikai kódexnek ez a változata az Etikai kódex összefoglalását tartalmazza. Ebből az összes alkalmazottunkhoz eljuttatunk

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma Általános információk A szabályzat címe Jóváhagyta Jóváhagyás dátuma Hatókör A szabályzat célja Az NSG csoport szállítói etikai kódexe Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009 A szabályzat az NSG

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

2014. november 12. 2014. november 12.

2014. november 12. 2014. november 12. Üzleti magatartás Azonosító: ME_62-03 Minősítés: Nyilvános Készítette: Jóváhagyta / ellenőrizte: Tóth-Kovács Róbert Sebestyén Zsolt Beosztás: Beosztás: Minőségirányítási vezető Elnök igazgató Dátum: Dátum:

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat ETIKAI KÓDEX Tartalom 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat 3. A NEXON Etikai Kódexe 3.1. Kire vonatkoznak a NEXON szabályzatai? 3.2. A munkatársak kötelezettségei

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01.

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Koch s Torma Kft. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Utolsó módosítás: 2014. szeptember 30. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. 2/15 Tartalom 1. Előszó... 3 Hans-Karl Koch, a tulajdonos

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a

Részletesebben