Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról"

Átírás

1 Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról A VALÓS IDEJŰ HELYMEGHATÁROZÁSNÁL HASZNÁLATOS TEREPI TRANSZFORMÁCIÓS ELJÁRÁS elnevezésű, VITEL fantázianevű transzformációs modell a FÖMI KGO-ban júniusában elkészült, leírását véleményezésre megkaptam és terepi használatát is volt módom kipróbálni. Véleményemet mint a fejlesztőktől és forgalmazóktól független szakértő a következőkben fejtem ki röviden. A VITEL erősségei és gyengeségei Az eljárás alapadatbázisát az Országos GPS Hálózat mindkét vonatkoztatási rendszerben (ETRS89 és HD72) adott és ellenőrzött pontjai jelentik. Az eljárás felhasználja az ugyancsak FÖMI-ben kifejlesztett EHT 2 transzformációs szoftver alapelvét. Ismeretes, hogy az EHT 2 minden átszámítandó ponthoz külön határozott meg közös pontokat és így transzformációs paraméterkészletet is. Ez a módszer on-line alkalmazásoknál időveszteséget okozhat, ezért a VITEL esetében csak egyetlen, országos paraméterkészlet van, így nincs szükség közös pontok kiválogatására. A közös pontokat ez esetben egy 5 5 km-es rács sarokpontjai jelentik, amelyeknek azonban csak az EHT 2 és az országos paramétersor által kiszámított EOV rendszerű koordináta-eltéréseit kell tárolni egy adatbázisban. A gyakorlati átszámítás lényegében két részből áll: egy országos, 7 paraméteres hasonlósági transzformációból és egy interpolációból az átszámítandó pontok körüli rácspontok alapján. A vázolt elven működő szoftvert elkészítették, ami beépíthető az RTK vevőkbe illetve más GPS hardverekbe. A VITEL program előnyeit, erősségeit a következőkben látom, elsősorban a felhasználó szempontjából megközelítve. A program egységes, azonos eredményre vezető átszámítást tesz lehetővé Magyarország egész területén. Szemben a lokális (egyedi paraméterekkel végzett) transzformációkkal, ahol a közös pontok választása szerint másként alakul az eredmény. Megjegyzendő, hogy az egyedi, lokális paramétereknél hátrányos, hogy a munkaterületektől függően sok paraméterkészletet kell tárolni, az ezek közül való választás hibalehetőséggel jár, a transzformációs övezetek határán pedig ellentmondások léphetnek fel. Az átszámítás a lehető legideálisabb illesztést valósítja meg a kétféle vonatkoztatási rendszer között. Szemben az egyetlen, országos paramétersorral, amelynél vízszintes értelemben 50 cm, magasságilag 1 méter is lehet a maradék ellentmondás. A VITEL és az EHT 2 maradék hibái azonosnak vehetők, ami annyit jelent, hogy az ország területének 85%-án a két rendszer 4 cm-nél kisebb hibával vihető át egymásba. Ez összhangban van a szokásos geodéziai, kataszteri pontossági előírásokkal. A program a szabályos rácsháló valamint a javítások számértéke miatt kisebb adatbázis tárolását teszi szükségessé, mintha az összes közös pont mindhárom koordinátáját tárolnánk. Maga a megoldás, a számítási időigény (futási idő) rövidebb a VITEL esetében, mint az EHT 2 -nél, ami a real-time alkalmazás feltétele. A program lehetővé teszi a transzformáció automatizálását. Ez nemcsak kényelmi szempont, hanem a hibalehetőségeket is csökkenti. Előnyként említhető az is ebből a szempontból, hogy a felhasználónak nem kell mérlegelnie a transzformációs eljárást és a közös pontokat illetően, és nem kell e területen 1

2 mélyebb ismeretekkel rendelkeznie. A felhasználói igénnyel és a GPS mérések kiértékelésének automatikus végrehajtásával összhangban van, hogy a transzformáció is automatikus folyamat eredménye. A valós idejű alkalmazások mint amilyen a hagyományos, egybázisos RTK vagy a hálózati RTK igénylik a transzformáció gyors és geodéziai pontosságú megoldását, ennek az igénynek a VITEL megfelel. Várható, hogy a jövőben a transzformáció beépítése a real-time eszközökbe igényként jelentkezik más alkalmazásoknál is. Külföldön, elsősorban Németországban, kutatási projektek keretében több eljárást és kereskedelmi szoftvert dolgoztak ki a GNSS és a helyi vonatkoztatási rendszerek összekapcsolására nagy földrajzi terület és geodéziai pontossági igény esetén. Ezeknek az eljárásoknak átvétele vagy hazai adaptációja az országaink közötti eltérő ár-bér viszonyok miatt lehetséges, de drága megoldás. A VITEL e tekintetben megfelel a nemzetközi tendenciáknak, de hazai fejlesztés, ezáltal olcsóbb megoldás, mint az adaptáció. A VITEL gyengeségeként, úgy mint matematikai modell vagy számítástechnikai megoldás, semmi érdemlegest nem tudok említeni, mert a céljának megfelel. Két megoldandó problémát azonban szeretnék felvetni, amelyek eredendően a felhasznált alappontokkal, adatbázissal kapcsolatosak, nem pedig magával a programmal. Az egyik probléma amit a leírás is említ közvetve, hogy az alapadatbázis teljeskörű vizsgálata, ellenőrzése nem történt meg. A VITEL leírás 4. oldalán szerepel, hogy az OGPSH 1153 pontja közül 17 darab nem került felhasználásra, mert ezeknél az eredeti EOV koordináták és a környezetük pontjai közül GPS-ből transzformált koordináták között 12 cm-nél nagyobb az eltérés. Ennek az eltérésnek a vizsgálata miután az irodai vizsgálat lehetőségei kimerültek csakis további terepi ellenőrzésekkel oldható meg. Ez a kérdés már 1998-ban, az OGPSH leadásakor is felmerült. Véleményem szerint nem az illetékes szakemberek mulasztása miatt nem sikerült a problémát megoldani, hanem azért, mert a terepi vizsgálat és kiegészítő mérés jelentős munkával és pénz-igénnyel járna, voltaképpen az anyagi fedezetet nem sikerült ezidáig biztosítani. Szükség volna tehát néhány kritikus OGPSH pont körüli földrajzi térségben egy sűrűbb közöspont-hálózat mérésére (ugyanúgy költségvetési támogatással, ahogyan az OGPSH esetében történt), hogy az eltérések tényleges okai tisztázhatók legyenek. Ez nemcsak szakmai érdek, vagy szakmai kíváncsiság kérdése, hanem üzleti szempont is. Ugyanis, ha üzleti alapon fog működni a GNSS hálózat, a felhasználó jogosan fog reklamálni, ha az elvárt szolgáltatást (jelen esetben az átszámítási pontosságot) bizonyos területrészeken nem tudják neki biztosítani. A másik probléma az átszámítás magassági pontosságának kérdése. Ez annyiban adatbázisalapkérdés, hogy az OGPSH pontjainak csak kisebbik része rendelkezik szintezett magassággal, többségük eleve GPS-ből átszámított tengerszint feletti magasságot kapott. Ennélfogva a magassági értelmű transzformáció gyengébb, ami a felhasználók többségét (a kataszteri alkalmazókat) ugyan nem érinti, de lehetnek olyan felhasználók, akiknek ez különösen fontos. Gondoljunk például az autópályát GPS-szel kitűző geodétákra, akik garanciát szeretnének kapni a GPS magasság pontosságára. Ez a probléma is tehát nem magát a VITEL szoftvert, hanem az adatbázis pontjait, azok pontosságát illetve egy más típusú magassági modell beépítését érinti. A VITEL dokumentációja Akár kereskedelmi terméknek, akár szakmai megoldásnak tekintjük a VITEL-t, mindenképp szükség van a felhasználó tájékoztatására, a működési elvek, megoldások ismertetésére. Amennyiben az általam tanulmányozott leírást tekintjük dokumentációnak, akkor az alapvetően megfelel erre a célra is. Nem tartanám szerencsésnek azonban, ha a hitelesítési részben közreadott 3. táblázat is közszemlére kerülne, az ugyanis megtévesztő. A szöveges leírásban szerepel ugyan, 2

3 hogy a koordináta-eltérések a kerethibákat, a mérési hibákat és az átszámítás hibáját együttesen tartalmazzák, attól tartok azonban, hogy egyesek az eltéréseket (amelyek között két 10 cm-t meghaladó is akad) csak a transzformáció következmények tekintenék. Talán egy rövidebb, célratörőbb tájékoztatót lehetne összeállítani a felhasználóknak, abból az egész hitelesítési rész kihagyható. Az 1. ábrára feltétlenül szükség van, sőt a kritikus részeket talán külön ábrán is ki lehetne emelni. Ezzel kapcsolatban újra felvetem a magassági értelmű transzformáció pontosságának kérdését, mert ez a felhasználók egy részét érdekelni fogja. Mindenképp szükség lenne olyan figyelmeztető mondatra, hogy az alkalmazott eljárás magassági értelemben csak ilyen és ilyen pontosságú átszámítást tesz lehetővé, a felhasználó a saját felelősségére használja, vagy bizonyos egyedi megoldásra, magassági alappontok bevonására van szükség stb. Ezzel el lehetne kerülni olyan reklamációkat, vagy pereket, amelyek a GPS (és vele együtt a VITEL) mindenhatóságába, túlzott pontossági elvárásba való hitből fakadnak bizonyos felhasználók részéről. Szerintem a dokumentációban pontszám szerint fel kellene sorolni mind a 17 OGPSH pontot, amelyek a feltárt, de nem megmagyarázható durva hibák miatt nem részei a közös pont adatbázisnak. A VITEL terepi tapasztalatai augusztus 17-én lehetőségem volt két olyan GPS vevővel valós idejű hálózati RTK GPS mérést végezni, amelyekbe a VITEL szoftvert beépítették. A két műszer Leica 1200 típusú RTK vevő volt, a Pannon Geodézia kft. tulajdona. Két, Székesfehérvártól mintegy 20 km-re nyugatra, egymáshoz viszonylag közeli munkaterületen történt a mérés. 1. ábra. A munkaterületek valamint az EHT és a Sukoró6 transzformációhoz felhasznált közös OGPSH pontok elhelyezkedése (utóbbi 6 pont külön bekarikázva). 3

4 Sukoró határában 9 jelölt és jól meghatározott pontot mértünk, amelyek néhány száz méterre vannak egymástól. Nadapon, a szintezési ősjegy fölötti dombon, az számú OGPSH keretpont közelében jelöltünk 10 olyan pontot cövekkel, amelynek furatába a tartóbot egyértelműen behelyezhető. A tartóbotot gondosan függőlegessé tettük és kitámasztottuk. Az egyik műszeren FKP, a másikon VRS hálózati RTK módban történt a mérés, a VITEL programmal transzformálva. Ez a Hungary nevű paraméterkészlet beállítását jelentette. (Megjegyzem, a magam részéről valami találóbb, magyar elnevezést tartanék megfelelőnek). A két műszerrel ugyanazon felállás mellett, egymás után közvetlenül, vagyis közel egyidőben történt az észlelés. 2. ábra. A Nadap munkaterületen hálózati RTK-val mért pontok vázlata és abszolút hibaellipsziseik. A pontok átlag-távolsága egymástól itt 10 méter. A műszerekben rögzítettük helyi, EOV rendszerben, VITEL-lel kapott koordinátákat (természetesen az inicializálás megtörténte után, amikor a ponthiba általában 3 cm alatt volt), de műszer az eredeti WGS84 koordinátákat is tárolja, sőt rögzítettük a nyers mérési eredményeket is (ez az utófeldolgozás különböző permanens állomásokkal és paraméterekkel való elvégzésére ad lehetőséget, amivel itt most nem foglalkozom). A WGS84 koordinátákat kiolvasva, azokat további két módon transzformáltam át térbeli hasonlósági transzformációval: Az EHT 2 programmal. Ekkor a 8 közös pont a következő volt Sukoró munkaterületen: Az 1, 2 valamint a 6, 7, 8, 9 számú átszámítandó pont esetében: , , , , , , , ; A 3, 4, 5 számú átszámítandó pont esetében: , , , , , , , A Sukoró6 (S6) paraméter-sorral. Ekkor a következő hat közös pont szerepelt a transzformációban, amely egyéni megítélésem szerint a legjobb illeszkedést biztosítja: , , , , ,

5 3. ábra. A Sukoró munkaterületen hálózati RTK-val mért pontok vázlata és abszolút hibaellipsziseik. A pontok átlag-távolsága egymástól itt 150 méter. Összefoglalva: két munkaterületen (Sukoró és Nadap), két GPS műszerrel, hálózati RTK-val mért kb pont koordinátáját kaptuk meg háromféleképpen transzformálva. Az alapkoordináta-jegyzékeket (a mérés pontossági mérőszámaival) a mellékletben közlöm, az eltérések jegyzékét a következő, 1-4. számú táblázatokban. Rövid kommentárként csak annyit jegyzek meg, hogy a VITEL programmal kapott koordináták és az S6 transzformációs paramétersorral kapott koordináták mindenütt 1 cm-en belül egyeznek. Ez annak tulajdonítható, hogy az S6 esetében a hat legközelebbi, legjobb illeszkedést biztosító közös pontot választottuk a transzformációhoz és az 5 km-es rács alapján számoló VITEL ezzel igen jó egyezést mutat. Az EHT és a VITEL program között már nagyobbak az eltérések. Ennek oka, hogy az EHT 8 közös pontot választ s ezek most kissé távol esnek a munkaterülettől, vannak helyi ellentmondások. Ugyanakkor a sukorói számú pontoknál a többi átszámítandó pontoktól eltérő közös pontok kerültek be a transzformációba az EHT-nél, így ennél a három pontnál az eltérések mások. Ezeket sárga színnel külön kiemeltem. Kiemelem, hogy a táblázatok koordináta-eltérései csak a különböző transzformációs eljárások közötti különbségeket mutatják, ami jelen esetben a VITEL terepi tesztelését szolgálta. A mérés hibája illetve a hálózati RTK hibája egy külön kérdés, amellyel itt nem foglalkozom. 5

6 1. táblázat. Munkaterület: Sukoró, RTK hálózati módszer: FKP. Ugyanazon mért pontra eltérő transzformációs megoldásból kapott eltérések. EHT-VITEL közötti eltérés S6-VITEL közötti eltérés pont dy dx dm dy dx dm 1 0,001 0,018-0,010-0,004 0,007 0, ,000 0,019-0,010-0,004 0,007 0, ,001 0,008 0,000-0,003 0,007 0, ,001 0,008-0,001-0,004 0,007 0, ,000 0,008-0,001-0,003 0,007 0, ,001 0,018-0,009-0,003 0,007 0, ,000 0,018-0,009-0,004 0,007 0, ,001 0,018-0,009-0,004 0,007 0, ,001 0,018-0,010-0,004 0,007 0, táblázat. Munkaterület: Sukoró, RTK hálózati módszer: VRS. Ugyanazon mért pontra eltérő transzformációs megoldásból kapott eltérések. EHT-VITEL közötti eltérés S6-VITEL közötti eltérés pont dy dx dm dy dx dm 1 0,001 0,018-0,010-0,004 0,006 0, ,001 0,018-0,011-0,004 0,007 0, ,001 0,008 0,000-0,004 0,007 0, ,001 0,008-0,001-0,003 0,007 0, ,001 0,008-0,001-0,004 0,007 0, ,000 0,018-0,010-0,004 0,007 0, ,001 0,018-0,009-0,004 0,007 0, ,001 0,018-0,010-0,004 0,007 0, ,001 0,017-0,010-0,004 0,007 0,000 6

7 3. táblázat. Munkaterület: Nadap, RTK hálózati módszer: FKP. Ugyanazon mért pontra eltérő transzformációs megoldásból kapott eltérések. EHT-VITEL közötti eltérés S6-VITEL közötti eltérés pont dy dx dm dy dx dm 1 0,001 0,010-0,004-0,008 0,000 0, ,001 0,011-0,004-0,007 0,000 0, ,001 0,010-0,004-0,008-0,001 0, ,001 0,010-0,004-0,008 0,000 0, ,001 0,010-0,004-0,008-0,001 0, ,000 0,011-0,004-0,008 0,000 0, ,001 0,011-0,003-0,008 0,000 0, ,001 0,010-0,005-0,007 0,000 0, ,001 0,011-0,004-0,008 0,000 0, ,001 0,011-0,005-0,008 0,000 0, ,001 0,011-0,005-0,008 0,000 0, táblázat. Munkaterület: Nadap, RTK hálózati módszer: VRS. Ugyanazon mért pontra eltérő transzformációs megoldásból kapott eltérések. EHT-VITEL közötti eltérés S6-VITEL közötti eltérés pont dy dx dm dy dx dm 1 0,001 0,011-0,005-0,007 0,000 0, ,001 0,011-0,004-0,008 0,000 0, ,001 0,011-0,005-0,007 0,000 0, ,001 0,010-0,004-0,008 0,000 0, ,000 0,009-0,004-0,008-0,001 0, ,000 0,011-0,005-0,008-0,001 0, ,001 0,011-0,004-0,007 0,000 0, ,001 0,011-0,005-0,008-0,001 0, ,001 0,010-0,005-0,008-0,001 0, ,000 0,010-0,005-0,008 0,000 0, ,000 0,011-0,004-0,008 0,000 0,002 7

8 Összefoglaló értékelés A VITEL eljárás és szoftver Magyarország területén alkalmas az ETRS89 és a HD72 vonatkoztatási rendszerek közötti automatikus, on-line átszámításra. A transzformációs módszer egységes, egyértelmű megoldást biztosít, és az OGPSH adatbázisa alapján a lehetséges legjobb illeszkedést teszi lehetővé a két rendszer között, ami vízszintes értelemben 4 cm-en belüli vízszintes értelmű illeszkedési középhibát jelent az ország területének 85 %-án. A szoftver alkalmas geodéziai vagy navigációs GNSS vevőkbe való beépítésre. Tesztelését terepi mérés alapján két munkaterületen elvégeztem, a koordináta-különbség két másik transzformációs megoldáshoz képest nem volt nagyobb 1 cm-nél. A végén még egyszer felhívom a figyelmet a kritikus OGPSH pontok (az alapadatbázis) feltétlenül szükséges felülvizsgálatára, terepi ellenőrzésére. (Példaként említem saját vizsgálatomból az elsőrendű alappontot, amely része az OGPSH-nak, de az eredeti EOV koordinátái és a környező OGPSH pontok alapján transzformációval kapott kootináták között cm eltérés van, ami nyilvánvalóan nem tudható be eredeti mérési hibának. Annál inkább például illetéktelen áthelyezésnek, ami csak újbóli helyszíni szemlével, méréssel tisztázható. A saját vizsgálatomban nem 17, hanem 34 olyan pontot találtam, ami feltétlen felülvizsgálatra szorul. Ismétlem, ez nem a VITEL minősítéséhez tartozik, de mivel az OGPSH adatbázist használja, feltétlenül ide tartozó megoldandó problémának gondolom.) Székesfehérvár, augusztus 22. Dr. Busics György főiskolai docens 8

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció

Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció Faludi Zoltán UniGIS 2007 Faludi Zoltán UniGIS 2007 http://wgseov.sf.net 1/17 Nyílt forrású rendszerek a térinformatikában Szerver oldali szoftverek Kliens

Részletesebben

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél Készítette: Szászvári János Továbbképző Tagozat-Földügyi Informatikus Szak-Építési Geodézia Szakirány A témaválasztás indoklása, a dolgozat

Részletesebben

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tartalom: A FÖMI GNSSnet.hu hálózata 2008 év végén Modernizáció a hálózatban 2009-ben A szolgáltatások

Részletesebben

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet A hazai GNSS infrastruktúra Miért válasszuk a GNSSnet.hu rendszert? Felhasználók száma

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére

AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére Budapest 2006. július 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. Felmérési alappontok meghatározása... 4 A GNSS pontmeghatározás

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Előzmény A KGO elévülhetetlen érdeme a GPS hazai honosításában Kezdetekben (90-es évek) a relatív műholdas helymeghatározás

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről

Részletesebben

Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása

Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása Dr. Borza Tibor- dr. Kenyeres Ambrus- Virág Gábor Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Bevezetés Egy

Részletesebben

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel: 06-27-374-980 Tea előadás

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Precíziós mezőgazdálkodás Automatikus munkagépvezérlés cm-es pontossággal

Részletesebben

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Tartalom A GNSSnet.hu szolgáltatás Állomások, kommunikáció Központi feldolgozás

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN Busics György Technology change in the GNSS era The Global navigation Satellite System (GNSS) era means that we can use a lot of services of the permanent station network.

Részletesebben

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel Hidrogeodézia Mederfelvétel Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0032 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása az Eötvös József Főiskolán A mederfelvétel

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 4.

Műholdas helymeghatározás 4. Műholdas helymeghatározás 4. GNSS transzformációs eljárások Dr. Busics, György Műholdas helymeghatározás 4.: GNSS transzformációs eljárások Dr. Busics, György Lektor: Dr. Takács, Bence Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén A http://www.gnssnet.hu/valos_trafo.php weboldalról letöltött RTCM VITEL.dc nevű Trimble

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 13. GNSS mérés tervezése, végrehajtása Tervezés célja, eszközei, almanach GNSS tervező szoftverek

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 4.

Műholdas helymeghatározás 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Busics György Műholdas helymeghatározás 4. MHM4 modul GNSS transzformációs eljárások SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Székesfehérvár

Székesfehérvár 1 2009.03.19. - Székesfehérvár System1200-2004 SmartStation - 2005 SmartRover - 2006 SmartPole/TPS1200+ 2007 SmartRTK + MAC 2008 GPS1200+ GNSS 2009-200? 2 ? Elérhető GNSS jelek haszn. Modern hálózati megold.

Részletesebben

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

Aktív GNSS hálózat fejlesztése Aktív GNSS hálózat fejlesztése a penci KGO-ban Horváth Tamás Rédey István Szeminárium, BME, 2004. november 17. Tartalom Háttér Abszolút GNSS helymeghatározás Standalone DGNSS és RTK referencia állomások

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással

Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással Dr. Busics György NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar (e-mail: bgy@geo.info.hu) Előzmények A geodéziai műszerek funkcióinak egyesítése, az ebből adódó előnyök

Részletesebben

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége * GISopen konferencia A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége Dr. Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA

TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelent: Geomatikai Közlemények, III.

Részletesebben

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Tartalom Vonatkoztatási rendszer a térinformatikában Földi vonatkoztatási

Részletesebben

Leica Viva GNSS SmartLink technológia. Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország

Leica Viva GNSS SmartLink technológia. Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország Leica Viva GNSS SmartLink technológia Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország Kitoljuk a határokat Leica Viva GNSS technológia Az igazi határ ott van ahol a műszer még éppen működik, illetve

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

GNSSnet.hu hírlevél 2009. december 10.

GNSSnet.hu hírlevél 2009. december 10. GNSSnet.hu hírlevél 2009. december 10. TISZTELT FELHASZNÁLÓINK! A GNSSnet.hu referenciaállomás-hálózatban az elmúlt időszakban több változás, jelentős fejlesztés történt. A fontos információk miatt engedjék

Részletesebben

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Vezető gyártó a GNSS navigációban és helymeghatározásban 1 Fedezze fel a Magellan-t 2006. Augusztus 31.-én

Részletesebben

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása*

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* Dr. Borza Tibor osztályvezető Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A centiméter pontosságú, valós idejű, műholdas helymeghatározás

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary?

Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary? Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary? Dr. BUSICS György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.

Részletesebben

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1. 110,457 110,457 2 1 3 4 2 GNNS Elv, módszerek, Budapest 2016. június Földmérési és Távérzékelési Intézet Navigare necesse est, vivere non est necesse! Hajózni kell, élni nem kell!", Pompeius 6 3 TÁJÉKOZÓDÁS

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 7.

Matematikai geodéziai számítások 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 7. MGS7 modul Súlyozott számtani közép számítása és záróhibák elosztása SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Vetületi számítások a HungaPro v5.12 programmal

Vetületi számítások a HungaPro v5.12 programmal Vetület számítások a HungaPro v5.12 programmal Bácsatya László Nyugat-magyarország Egyetem, Geonormatka Kar Geomatka Intézet, Geodéza Tanszék OpenGIS, Székesehérvár, 2012. márcus 12-14. Cél Az összes,

Részletesebben

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében Tea előadás 2012. 02. 07. Penc Braunmüller Péter A GNSSnet.hu hálózati szoftverében (Geo++ GNSMART) elérhető troposzféra modellek vizsgálata

Részletesebben

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei GIS OPEN 2005 Bartha Csaba csaba.bartha@geopro.hu Milyen fogalmakkal találkozunk? VRS GPS FKP EGNOS DGPS RTCM OGPSH GLONASS WAAS RTK STATIKUS GSM KINEMATIKUS URH

Részletesebben

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása Budapest, 2005. október 18. Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása Molnár Gábor ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport Témavezető: Dr. Ferencz Csaba Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai

Részletesebben

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor 1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben Megfelelni az új kihívásoknak*gisopen-konferencia, 2011, Tarsoly Péter Bevezető A GNSS technológiák mára széles körben

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

új utak a minıségben!

új utak a minıségben! GIS OPEN - 2008 Professzionális Leica megoldások TPS1200+ SmartRTK Horváth Zsolt Gombás László Leica TPS1200+ új utak a minıségben! TPS1200+ Mik egy hatékony mérıállomás ismérvei? Szögmérési pontosság

Részletesebben

A hálózatos RTK pontmeghatározások néhány kérdése

A hálózatos RTK pontmeghatározások néhány kérdése A hálózatos RTK pontmeghatározások néhány kérdése Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. email: busics.gyorgy@amk.uni-obuda.hu Összefoglaló. A hálózatos

Részletesebben

Neurális hálózatokkal előállított geoidmodell alkalmazhatóságának vizsgálata koordináta-transzformációban

Neurális hálózatokkal előállított geoidmodell alkalmazhatóságának vizsgálata koordináta-transzformációban Doktori kutatások a BME Építőmérnöki Karán 2006 1 Neurális hálózatokkal előállított geoidmodell alkalmazhatóságának vizsgálata koordináta-transzformációban Zaletnyik Piroska Általános- és Felsőgeodézia

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. GIS feldolgozás, méréselőkészítés Desktop méréselőkészítés Méréselőkészítés a kontrolleren

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

GNSS a precíziós mezőgazdaságban GNSS a precíziós mezőgazdaságban 2015.10.27. 1/14 GNSS a precíziós mezőgazdaságban Horváth Tamás Alberding GmbH GPS25 Konferencia Műholdas helymeghatározás Magyarországon 1990-2015 2015. október 27., Budapest

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI DR. MIHÁLY SZABOLCS Társadalom térinformatikai kataszter GISopen Konferencia 2010. március 17-19. Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Az elmúlt 150 év során Magyarországon a történelmi helyzet sajátos alakulása következtében több alkalommal

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte.

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és s Földrajz F BSc. 2007 11. Török k Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK TérkT rképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Terepi adatgyűjt jtés s

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai Horváth Lajos Terepfelmérés GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50

Részletesebben

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A DB Netz AG tapasztalatai DB Netz AG Richard Armbruster / Dr. Thomas Hempe/ Herbert Zück Fahrwegmessung / Fahrwegtechnik Békéscsaba, 2011.09.01.

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 6 feladatlap Elméleti szöveges feladatok 1. Egészítse ki az alábbi szöveget a Glonassz GNSS alaprendszerrel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Horváth Lajos A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről 8 A szakmánkat érintő két fontos rendelet jelent meg 2010. április 27-én, ami azóta a www.fvm. hu honlapról is letölthető. A GNSS technológia alkalmazásáról

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája Népszerűen a műholdas helymeghatározásról és navigációról 2. rész Az idő mérése, karóránk leolvasása, ma mindannyiunk számára természetes tevékenység. De vajon ugyanilyen természetes és szükséges lesz-e

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5 MGS5 modul Hibaterjedési feladatok SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. Ariadne Kábeltesztelő Rendszer Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. 1. BEMUTATKOZÁS A vállalkozásunk mérnök-tervező csapata a gépjármű kábelgyártás területén használatos gyártó- és ellenőrző

Részletesebben

Mountpointok részletes leírása

Mountpointok részletes leírása Mountpointok részletes leírása Egybázisos DGPS korrekciók (közelítő pozíció beküldése nem szükséges) A monori referenciaállomás DGPS korrekciói azok számára, akiknek a GPS vevője nem képes közelítő pozíciót

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Koós Tamás Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zmne.hu A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Absztrakt A GPS rendszer kiépítése és a technika széleskörű elterjedése új,

Részletesebben

GPS mérési jegyz könyv

GPS mérési jegyz könyv GPS mérési jegyz könyv Mérést végezte: Csutak Balázs, Laczkó Hunor Mérés helye: ITK 320. terem és az egyetem környéke Mérés ideje: 2016.03.16 A mérés célja: Ismerkedés a globális helymeghatározó rendszerrel,

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN Juni Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc IV. évfolyam Konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs MFTT 29. Vándorgyűlés,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 1.

Matematikai geodéziai számítások 1. Matematikai geodéziai számítások 1 Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete Dr Bácsatyai, László Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematikai geodéziai számítások 1: Ellipszoidi számítások,

Részletesebben

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21.

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21. Hajdú Anita Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai című szakdolgozat bemutatása 2008. november 21. Bevezetés Fejlett közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1.

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. A Geodézia terepgyakorlaton Sukorón mért geodéziai hálózat új pontjainak koordináta-számításáról Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. Dr. Busics György 1 Témák Cél, feladat Iránymérési

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat

Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat Gyenes Róbert * Kulcsár Attila ** * NYME GEO Geodézia Tanszék, ** NYME GEO Informatika Központ 1. Bevezetés Talán nem túlzás azt állítani, kevés olyan terület

Részletesebben

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Ágfalvi: Mérnökgeodézia 7. modul M2 tervezési segédlet: 6. Kitűzések (5. modul), 7. Kivitelezett állapotot ellenőrző mérések Detrekői-Ódor: Ipari geodézia

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.

Részletesebben

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában Gombás László mérnök-közgazdász, Horváth Zsolt földmérőmérnök Leica Geosystems Hungary Kft. Bevezetés Jelen cikk a GNSS technológia

Részletesebben

Sokkia 2007 CSRA JÁRATVA

Sokkia 2007 CSRA JÁRATVA Sokkia 2007 CSÚCSRA CSRA JÁRATVA SRX robot-méröállomás GSR2700 ISX GNSS vevö X mint extrém (RENDKÍVÜLI) Rendkívüli képességü RED-tech EX lézertávmérö 3+2 ppm pontosság 30 cm-től 200 méterig Rendkívüli

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Feleletválasztós kérdések, több válasz is helyes lehet Munkagödör megtámasztásához épített résfal mozgásvizsgálata a feladat. Milyen módszerrel

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások

A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások 13. előadás: A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások 13.1. Bevezetés A GNSS helymeghatározás elméleti háttere a különböző mérési módszerek megismerését követően rátérünk a GNSS

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató és Ukrajna UA-EUPOS nevű nemzeti EUPOS rendszere képviseletében Kostiantyn

Részletesebben