TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA"

Átírás

1 TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar Megjelent: Geomatikai Közlemények, III. kötet, Sopron, old. Bevezetés A GPS vevők pontossági vizsgálatának alapja egy olyan teszthálózat, amelyben a pontok térbeli koordinátái ismertek. Egy ilyen hálózat pontjai lehetnek egy távmérő-kalibráló alapvonal pillérei is, ha azok GPS mérésre alkalmasak. A székesfehérvári alapvonal példáján mutatjuk be, hogyan jutunk a szabatos távolságok és geometriai kényszerek felhasználásával a WGS koordinátákhoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a GPS vevők tesztelése a földi mobil mérőrendszerekhez hasonlóan, olyan mérőpályát is igényelne, ahol mozgás közben vizsgálható a rendszer. A GPS vevők pontossági vizsgálatáról A GPS technika egyre szélesebb körű alkalmazása során és a pontossági igények növekedése kapcsán gyakran merül fel a kérdés: milyen pontos a GPS, valósak-e a gyártók által megadott pontossági értékek. A kérdés jogosságát el kell ismernünk, bár a válasz korántsem egyszerű, hiszen itt egy bonyolult, összetett, rendkívül sok befolyásoló tényezőtől függő valódi rendszerről van szó. A GPS kalibráció nehézsége azonban nem kérdőjelezheti meg annak szükségességét; a geodézia múltja arra tanít, hogy minden új mérőeszköz meghonosodása magával hozta a pontossági vizsgálatok szükségességét is, mert a geodéták előbb-utóbb a mérőeszközzel elérhető szélső pontosságú mérések elvégzésére törekedtek. A GPS kalibráció számos alrendszerre illetve paraméterre terjedhet ki. Tekintsünk most ezek közül egyet, a relatív GPS mérés végeredményét, vagyis a térbeli koordináta-különbségeket, azok pontossági mérőszámait. Ezen paraméterek megadásához jelenleg a következő megoldások lehetségesek: Szabatos, hosszú időtartamú, tisztán GPS mérésekkel meghatározott térbeli teszthálózat kialakítása. GPS szabad hálózat kialakítása, szabatos távmérések, mint kényszerek bevonásával. Több funkciós tesztpálya kialakítása. A statikus mérésekhez ilyen lehet egy távmérőkalibráló alapvonal, de szükség lenne a kinematikus mérések tesztelésére is. Ismeretes, hogy az elmúlt évtizedekben, számos országban, így hazánkban is távmérő-kalibráló alapvonalakat hoztak létre a távmérőműszerek összeadó- és szorzóállandójának meghatározására. Kézenfekvőnek tűnik a felvetés, hogy ezek az alapvonalak felhasználhatók-e a geodéziai GPS vevők pontossági vizsgálatára? Az első alapfeltétel az, hogy az alapvonal pontjainak alkalmasnak kell lenniük a GPS mérésre. A múltban természetesen ez nem volt szempont, ezért csak a GPSszerepnek is megfelelő, már meglévő alapvonalak közül választhatunk. Így nem jöhet szóba az egykori vasúti bevágásban haladó Gödöllői Alapvonal. A jövő alapvonalainak kiválasztásánál illetve tervezésénél azonban a GPS mérés feltételeit is érdemes figyelembe venni. 1

2 A távmérő-kalibráló alapvonal lehetséges szerepe Milyen előnyök és hátrányok származnak az alapvonalak GPS vizsgálatokra való felhasználásánál? Előnyök: Hátrányok: A GPS rendszerétől független módon történik a referencia (a koordinátakülönbségek) meghatározása. Biztosabb és megnyugtatóbb egy más elvű eljárást választani az etalon levezetésére, mint magát a vizsgálandó módszert használni. A szélső pontosságú távmérőkkel ma elérhető a néhány tized milliméteres pontosságú távolságmérés, tehát a jelenlegi GPS módszernél nagyságrenddel pontosabb az alapvonal-hosszak megadása. A távmérő alapvonalak rendszerint ötnél több állandósított pontot tartalmaznak, tehát egyszerre több vevő tesztelhető. Ezáltal a relatív mérés feltétele teljesül. Az alapvonal pontjait rendszerint egy térbeli egyenesen tűzik ki, illetve meghatározzák a térbeli egyenestől való eltéréseket, így ezt a geometriai kényszert felhasználhatjuk a térbeli helyzet meghatározásakor. Mivel az alapvonal pontjainak GPS mérésre alkalmasnak kell lenni, ennek a feltételnek a biztosítása hátránynak is felfogható. A távmérő kalibrálásnál csak a pontok közötti ismert hosszakat használjuk fel; a háromdimenziós helyzet megadásához így további kiegészítő mérésekre van szükség. A szabatos fizikai távmérés ma csak néhány kilométeres távolságon oldható meg, tehát ilyen módon nem hozható létre több száz kilométeres GPS vektorok tesztelésére alkalmas pálya. Az alapvonalon a geodéziai GPS vevőkkel végzett mérésekből megadhatók a mérés körülményeinek megfelelő pontossági mérőszámok a vektor-összetevőkre. Tudjuk azonban, hogy a mérés körülményei számos olyan befolyásoló tényezőt jelentenek, amelyek lényeges hatással vannak a pontosságra, ezeket a körülményeket tehát részletesen, egyértelműen dokumentálni kell. Ilyen körülmények: a vevő típusa, a műholdak száma, típusa, konfigurációja, a légköri viszonyok, a mérés módszere, időtartama, a szoftver típusa, a feldolgozás matematikai modellje, paraméterei A székesfehérvári alapvonal néhány jellemzője A székesfehérvári alapvonal 1985-ben létesült, a 8-as számú főút 15. és 16. km-szelvénye mentén, az úttól mintegy 100 m-re északra. Hét pillérből áll a következő kiosztással: méter, jelzésük: A1-A7. Utóbb az iszkai mérőtorony pillére is része lett az alapvonalnak, amely minden pillérrel összelátszik. A pillérek mélysége talajmechanikai szakvélemény alapján 5-6 méter. A távmérő-kalibráló alapvonal pillérei közötti távolságokat Mekometer 5000 típusú távmérővel mérték meg, a távolságok középhibája 0.3 mm-re tehető. A kiegyenlített távolságok értékeit az 1. táblázat tartalmazza. Az A1-A7 pilléreket az építés során úgy tűzték ki, hogy azok elvileg egy térbeli egyenesre essenek. A betonpillérek közelítő helyének kitűzését teodolit és rátéttávmérő segítségével végezték. A pillérek betonozásakor, egy bronzlap került beépítésre, amelyet szintén teodolittal tűztek ki. Ebben a bronzlapban egy furat jelöli a pontot, amelyet Wild T3 teodolittal intettek be az egyenesbe. Az utólagos ellenőrző mérések igazolták, hogy a pontjelek vízszintes kígyózása 1 mm alatti, gyakorlatilag elhanyagolható mértékű. 2

3 1. táblázat. A Mekométerrel mért távolságok kiegyenlítés után Pillér A1-ről A8-ról A A A A A A A A pillérek magassági kígyózásának meghatározása szabatos szintezéssel történt. Minden pillér északi oldalán található egy szintezési csap, először ezeknek a meghatározását végezték oda-vissza irányú szintezéssel, alapul véve az A1 csap országos, Balti rendszerű magasságát. Ezután külön mérték a pillérekbe épített csap és a bronzlap magasságkülönbségét, így minden pillér tetejének van szabatos magassága, amelyet a 2. táblázat tartalmaz. 2. táblázat. A pillérek magasságai és a végpontok egyenesétől való magassági eltéréseik pillér Pillér magasság [m] magassági eltérés [mm] A A A A A A A A 2. táblázat azt is feltünteti, hogy a végpontokon átmenő egyenesre mennyire illeszkednek a közbenső pillérek. Amennyiben a magassági kígyózás mértéke szintezésből származik, akkor itt figyelembe veendő a szintfelület és a végpontokat összekötő húr eltérése is. Az a tény, hogy a székesfehérvári alapvonal pillérei közelítőleg egy egyenesen fekszenek illetve a pontjelek helyzete ezen az egyenesen nagy pontossággal ismert, lehetővé teszi, hogy meghatározzuk e pontok WGS84 rendszerű koordinátáit is. Ezáltal az alapvonal nemcsak távmérők kalibrálására, hanem GPS vevők tesztelésére is alkalmassá válik. Előnyös, hogy a viszonylag nagyobb távolságra (mintegy 3-4 km-re) lévő Iszka-hegyi mérőtorony (A8 jelű pillér) is része ennek a hálózatnak. A Mekométer jelenleg az egyik legpontosabb terepi mérőeszköz. Így egy független és nagyságrenddel pontosabb eszközzel vizsgálható a GPS-szel kapott vektorok pontossága. A székesfehérvári alapvonal GPS rendszerű koordinátáinak meghatározása Az évi fehérvári városi GPS hálózati mérésekből átvettük az A7 pillér térbeli derékszögű koordinátáit. Ezek a koordináták közelítőleg EUREF89 rendszerűek (2000-ben a városi hálózatot további mérésekkel kapcsoltuk az OGPSH-ba, így az EUREF koordináták az itt közöltekhez képest megváltoztak). Ugyancsak átvettük az A1 jelű pillér GPS koordinátáit is, de olyan feltétellel, hogy a 3

4 térbeli távolság egyezzen meg a Mekométerrel mért értékkel. Ezután a két térbeli végpont közé interpolálással számítottuk az elméleti egyenesen fekvő pontok koordinátáit, felhasználva a Mekométerrel mért távolságokat. A 3. táblázat tartalmazza a számítás eredményét. 3. táblázat. A pillérek WGS rendszerű elméleti koordinátái, a végpontok egyenesére illesztve, a mért távolságok alapján pillér X Y Z A A A A A A A Mivel a pillérek nincsenek tökéletesen egy térbeli egyenesen, figyelembe kell még venni a magassági kígyózás mértékét. Ehhez az elméleti koordinátákat topocentrikus rendszerbe számítottuk át, az A1 pillért használva topocentrumként (4. táblázat). Itt összegeztük a topocentrikus magasságokat a 2. táblázatban szereplő magassági eltéréssel, majd az ily módon javított koordinátákat visszaalakítottuk a WGS rendszerbe. A következőkben ezeket a koordinátákat tekintjük az A1-A7 pillérek WGS rendszerű, hibátlan koordinátáinak, amelyekhez minden vizsgálati értéket viszonyítunk (5. táblázat). Szólni kell még az Iszka-hegyi pillér koordinátáiról, amelyeket szintén az eddigi mérések átlagaként vettünk fel, figyelembe véve a mért távolságokat. Az 5. táblázat koordinátáiból számított és a Mekométerrel mért távolságok eltéréseit a 6. táblázat tartalmazza. A pillérek WGS rendszerű koordinátáit már az első GPS vevőink beszerzésekor felhasználtuk arra, hogy a gyártó cég által megadott pontossági mérőszámokat terepi körülmények között ellenőrizzük, illetve különböző típusú GPS vevők együttes használatát vizsgáljuk. Nemcsak statikus mérést végeztünk, hanem kinematikust is, amikor is a pillérállványon, Wild rendszerű kényszerközpontosítással felállított műszertalpból kiemeltük az antennát és gyalogosan átvittük egy másik pilléren elhelyezett műszertalpba. 4. táblázat. A pillérek topocentrikus rendszerű elméleti és javított koordinátái Pillér x y z z (jav.) A A A A A A A

5 5. táblázat. A pillérek WGS rendszerű végleges koordinátái Pillér X Y Z A A A A A A A A táblázat. A végleges koordinátákból számított és a Mekométerrel mért távolságok eltérései mm-ben Pillér A1-ről A8-ról A1-0 A2 0 4 A3 0 2 A4 0 3 A5 0 0 A6 0-1 A7 0-4 A kinematikus vizsgálatok szükségessége és lehetősége A mozgás közbeni mérést lehetővé tevő mobil rendszerek megvalósulása (ide sorolható a GPS, az INS, a prizmakövető motoros mérőállomás), szükségessé teszi, hogy a mobil rendszert mozgás közben is vizsgáljuk. A legegyszerűbb megoldást, amikor a GPS-nél maradva, mozgás közben az antennát egy ismert helyzetű fix pontra helyezzük át, már említettük. A másik megoldás lehetne egy geometriailag ismert helyzetű kényszerpálya létrehozása, amely mentén az antennát mozgatva, a mozgás közben mért pontoknak az ismert pályától való eltérései vizsgálhatók. A kinematikus mérések kényszerpályája és az antenna mozgatása lehet: Vízszintes helyzetű egyenes mentén, eltolással mozgatva. Függőleges helyzetű egyenes mentén, emeléssel-süllyesztéssel mozgatva. Vízszintes körpályán, forgatva. Térbeli rögzített pályán mozgatva. A felsorolt lehetőségek közül az első hármat igen egyszerű segédeszközöket használva, volt alkalmunk kipróbálni. 5

6 A vízszintes egyenest egy asztallapon rögzített, adott hosszúságú sínpálya (vonalzó) jelentette, ahol a csúsztatás egyenességét és a szélső helyzetek azonosságát illetve az ismert hosszúságtól való eltérését vizsgáltuk. A függőleges egyenest egy Wild típusú, forgatókarral emelhető műszerállvánnyal hoztuk létre, ahol a megállásos helyzetek közötti szintkülönbség ismert volt, továbbá a vízszintes pozíció azonossága volt a vizsgálat tárgya. A körpályát egy hagyományos mérőasztal forgatása jelentette, az elemzés a mért pontoknak az ismert sugarú körtől való eltérésére terjedt ki. Az igazi megoldást az jelentené, ha rozsdamentes fémből egy térbeli, ismert geometriájú kényszerpályát hoznánk létre, amelyen az antenna (prizma) megfelelő segédszerkezettel mozgatható. 6

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL

GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelent: Geomatikai Közlemények, V. kötet, 295-302.

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 TARTALOM Bevezetés. 2 1. A GNSS rendszer fogalma, fejlődése...

Részletesebben

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 315-327. A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA TARSOLY PÉTER Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Geomatikai Intézet,

Részletesebben

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Gyenes Róbert, NYME GEO Geodézia Tanszék, Kulcsár Attila, NYME GEO Térinformatika Tanszék 1. Bevezetés Karunkon a hároméves nappali

Részletesebben

Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez

Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez Székesfehérvár 2013 Ez a kiadvány a nadapi szintezési ősjegy és a környékén található további geodéziai alappontok történetéhez, jelentőségük megértéséhez

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

1. fejezet. Térképészeti alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

1. fejezet. Térképészeti alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor 1. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 1.1 Bevezetés A modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata

Részletesebben

Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 1.: Térképészeti alapfogalmak Mélykúti, Gábor Lektor: Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Felsőrendű digitális szintezőműszerek összehasonlító vizsgálata az MTA GGKII kalibráló laboratóriumában

Felsőrendű digitális szintezőműszerek összehasonlító vizsgálata az MTA GGKII kalibráló laboratóriumában Felsőrendű digitális szintezőműszerek összehasonlító vizsgálata az MTA GGKII kalibráló laboratóriumában Dr. Orbán Aladár Horváth Attila Gyimóthy Attila MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál

Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál geos-08augusztus2005.qxd 8/26/2005 7:24 PM Page 15 Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál Szabó Gergely doktorandusz, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános-

Részletesebben

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: KONCSOS LÁSZLÓ Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben BEVEZETŐ Talán közhelynek hangzik, de a világgazdasági válság, a hazai politikai és gazdasági fordulatok alapjaiban írták

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága: Agrárműszaki

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

A Pál-völgyi-barlang 3D modelljének elkészítése és összevetése korábbi kutatási eredményekkel

A Pál-völgyi-barlang 3D modelljének elkészítése és összevetése korábbi kutatási eredményekkel EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK A Pál-völgyi-barlang 3D modelljének elkészítése és összevetése korábbi kutatási eredményekkel Diplomamunka KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Kiadó: Boda & Partners Kft. Megjelent: 2015.

Részletesebben

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás kereslet elemzés piacelemzés informatikai piac tanácsadás modellezés stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés hatáselemzés közgazdasági kutatás 2009. október A tanulmány

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 Sándor Tamás 1 Orosz László 2 MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felmérő osztályán 2010

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben