Előadó: Spilákné Kertész Márta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta"

Átírás

1 Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: ,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: ,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: ,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR, 255,2 Ft/SCH árfolyam mellett) Államadóssági mutató: dec.31-i (várható) értéke 76,4 % dec.31-i tervezett értéke 75,4 % 1. Alaptörvény (2012. január 1-től hatályos) évi CXCIV. számú Stabilitási törvény Államadóssági mutató = Államadósság konszolidált összeg *100/ GDP 2015.évi terv: (25.055,4/33.227,6)*100=75,4 % Az adórendszer változásának jellemzői: előtérben áll a családok támogatása a kkv-k adóterheinek csökkentése maradnak a különadók (2015-ben) a munkát terhelő adók csökkentése az adórendszer súlypontja a jövedelemtípusú adókról a fogyasztási/forgalmi típusú adókra helyezi hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi és egészségvédelmi célú adók. az adócsalók, adóelkerülők mozgásterének szűkítése 1

2 2015 a törvény alapelvei a törvény felépítése, szerkezete az adó alanya az adó alapja az adó mértéke az adókötelezettség évi CXVII. törvény Fogalmi rendszerben (3. 14.,34.,39.,40.,41.,50.,66.,67.,68.,83.,93., 99.) Kedvezmények szabályaiban (29. ) Adóelőleg nyilatkozatok szabályozásában (48., 49. ) Mentességek szabályaiban (1.melléklet) Cafeteria szabályozásában ( ) Kiküldetések elszámolásában Munkáltató (3..14.): a) akivel a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő kölcsönzés esetén a közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a kölcsönvevő (a kölcsönadó és vevő közötti megállapodás alapján) től új elem c) iskolaszövetkezeti tag szolgáltatás keretében,a szolgáltatás nyújtónak juttatott közvetlen ellenérték tekintetében a szolgáltatás fogadója. 2

3 Értékpapír: (3. 34.) - minden olyan okirat, - elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak minősül, továbbá - Kkt-ban és Bt-ben fennálló részesedés - Kft üzletrésze és a - szövetkezeti üzletrész Ptk. Hatálybalépésével függ össze (2014.III.15), megállapította a évi CCLII. Tv (1). Uniós támogatásokkal kapcsolatos fogalmak: Kis és középvállalkozások támogatása (3. 39.) Agrár csoportmentességi támogatás (3. 40.) Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (3. 41.) Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás (3. 50.) A definiálás valamely EU működéséről szól szerződés és kapcsolódó rendelet adott cikkére való hivatkozással történik. Pl.: EU működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke, valamint a junius 17-ei 651/2014/EU rendelet és 17. cikke Az őstermelői adókedvezmény, és a kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítésénél alkalmazzuk Alapkutatás (3. 66.) Alkalmazott kutatás (3. 67.) Kísérleti fejlesztés (3. 68.) A vállalkozói jövedelem kiszámításához és kedvezmények érvényesítéséhez szükséges Üzleti nyugdíjbiztosítás (korábbinál részletesebb fogalom) (3. 93.): ÚJ!!! Olyan életbiztosítás, ahol a biztosító teljesítésére a halálesetet kivéve a szerződés egész tartama alatt a biztosított jogosult, és a A definíció a Tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényben (röviden Innovációs tv.) foglaltakra hivatkozik. Régi!!! Biztosítói teljesítést a biztosított a) halála b) saját jogú nyugellátásra való jogosultság megszerzése (tényleges nyugdíjas állapot) c) egészségi állapotának 40 %-os mértéket elérő károsodása d) Öregségi nyugdíjkorhatár elérése váltja ki. Feltétel, hogy szerződéskötéstől a teljesítésig legalább 10 év eltelik. 3

4 -Szja Tv. 29/A és B rendelkezik róla -Mértéke maradt, de tervezetten változni fog -Fogalomrendszer változott, de minimális mértékben -Elszámolása alapvetően változatlan - Új elem Első házasok kedvezménye 29/C. A családi kedvezmény mértéke 2014 Eltartottak számától függ!!!! Nem változott!!! Két gyermeknél változik, de csak 2016-tól Évente növekvő mértékben 2016-ban forint ( Ft/hó adóból) 2017-ben forint ( Ft/hó adóból) 2018-ban forint ( Ft/hó adóból) 2019-ben és ezt követő években forint ( Ft/hó adóból) (Négy év alatt az idei 10 ezer Ft-ról 20-ra nő az adókedvezmény.) Az egy gyerekre, ill. 3 vagy annál több gyermekre vonatkozó mérték nem változik! A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, amelyet a jogosult jogosultsági hónaponként az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. 4

5 Családi adólap-kedvezményre jogosult: az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult,(2015-től a közös háztartásban élő házastársa is.) a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult személy; a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. (A saját jogon jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy a döntésük szerinti minősül jogosultnak.) kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott gyámként vagy vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja; január 1-jétől bővült a családi kedvezmény jogosultjainak köre. A változás eredményeképpen jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult házastársa. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben például a feleség nevelőszülő azaz a családban nevelt gyermek(ek) él(nek), akkor a kedvezmény szempontjából a férj is jogosultnak minősül. Így lehetőség van arra, hogy év közben közösen érvényesítsék nem csak a közös, hanem a nevelt gyermek után járó családi kedvezményt is. Eltartottak 1. az, aki esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, 2. a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91.napjától megszületéséig), 3. az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, 4. a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély,, továbbá 5. azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek (vagyis, akik után a kedvezmény nem jár, de akiket a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető mérték meghatározásánál figyelembe kell venni). Kedvezményezett eltartott (aki után a kedvezmény jár): az, aki esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. 5

6 Az élettársak a nem közös gyermekek tekintetében nem jogosultak családi pótlékra, ebből következőena családi kedvezményre csak a saját és közös gyermekeik után jogosultak. Családi járulékkedvezményre jogosult (már 2014-től): a Tbj. szerint biztosítottnak minősülő, családi adóalap-kedvezményre jogosult magánszemély. Élettársi kapcsolatban a magzat után csak a várandós anya számít jogosultnak. (Emiatt esetükben az eltartottak/kedvezményezett eltartottak) száma, illetve a kedvezmény mértéke is különböző lehet. Fontos!!! A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét A családi járulékkedvezmény feltétele: - a családi kedvezményt az összevont adóalap csak részben fedezi -nem érvényesíthető vélelmezett járulékalap esetén (például egyéni vállalkozói kivét hiányában) A családi járulékkedvezmény mértéke: a családi kedvezmény 16 százalékának az a része, amelyre a szja nem nyújt fedezetet. A családi járulékkedvezmény érvényesítése: - A családi járulékkedvezmény a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot és a 10 százalékos nyugdíjjárulékot csökkenti. Igénybevétele nem kötelező, de ha a magánszemély az adóelőlegnyilatkozatában kéri, az adóelőleg-levonásra kötelezett munkáltatónak figyelembe kell vennie már az adóelőleg-levonásnál is. A munkáltató meghatározott sorrendben 1. a családi adóalap-kedvezményt vonja le a megállapított személyi jövedelemadó-alapból, és ha az nem nyújt teljes fedezetet, 2. a fennmaradó összeg 16 százalékával először a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot, 3. majd a 10 százalékos nyugdíjjárulékot csökkenti. Fontos! A munkaerő-piaci járulékból családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. 6

7 Munkáltatói adminisztrációs kötelezettség: 1. Nyilatkozatot kell kérni az alkalmazottól az családi járulékkedvezmény igénybevételéről. 2.A magánszemély éves elszámolási kötelezettsége miatt a foglalkoztató az évközi és az éves járulékigazolásokon köteles az egyes járulékok mellett feltüntetni azt is, hogy mekkora összegű családi járulékkedvezményt érvényesített az szja előleg megállapításánál, illetve a nettó bér meghatározásánál. (Nyomtatvány letölthető) Lásd Tbj. 47. (3) és 50. (6) bekezdését. - a jogosultság 29/A (3) szerinti jogcímről - a megosztás ill. közös érvényesítés tényéről, melyben fel kell tüntetni : -- eltartottak adóazonosító jelét, -- ők az adóév mely hónapjaiban eltartottak, (ideértve a magzatot is), -- másik fél adóazonosító jelét tól változás lesz, ezt a 2015.évi Szja tv. hatályos szövege rögzíti! Átmeneti szabály: (Szja törvény 84/ZS. (5) bekezdés) az adóelőleg nyilatkozatban csak január 1-jétől kell az adóazonosító jelet kötelezően feltüntetni. A 2015-ös adóévről szóló bevallásban, munkáltatói elszámolásban a családi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha az eltartottak, kedvezményezett eltartottak a magzat kivételével adóazonosító jele a nyilatkozaton szerepel. (Szja tv. 48. (3) bekezdés b) pontja) évben igen, január 1-jétől nem érvényesíthető a kedvezmény, ha az adóelőleg nyilatkozaton az eltartott (kedvezményezett eltartott) neve mellett kizárólag a természetes azonosító adatai szerepelnek. A családi kedvezményt az arra jogosult év közben az adóelőleg megállapítása során is változatlanul érvényesítheti, előlegnyilatkozat alapján, amennyiben az adóelőleget a)munkáltató illetve b) január 1-jétől kifizető állapítja meg. KIFIZETŐ: a magánszemély részére rendszeres bevételt juttató (pl. tartós megbízás alapján teljesített kifizetést) A kifizető fogalma az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontjában került meghatározásra s eszerint jellemzően belföldi illetőségű jogi személyről, egyéb szervezetről, egyéni vállalkozóról van szó. Újdonság, hogy abban az esetben is érvényesíthető, ha a magánszemély kifizetőtől ingatlan bérbeadásból származó rendszeres jövedelmet szerez! 7

8 A családi járulékkedvezmény havi összegét a tárgyhavi családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti összege és a tárgyhavi adóelőlegalap különbözetéből kiindulva kell kiszámítani. A tárgyhavi adóelőlegalap, több kifizetés esetén a kifizetések együttes összege alapján megállapított adóelőlegalapot jelenti. A családi járulékkedvezmény kiszámítása során főszabály szerint a munkáltatónak az összes, az adott hónapban történő kifizetés együttes hatását kell figyelembe venni. A vállalkozók csak a tényleges jövedelem alapján fizetett járulékok után érvényesíthetnek járulékkedvezményt ; Ez a jövedelem lehet: - a vállalkozói kivét - személyes közreműködésből származó jövedelem - átalányban megállapított jövedelem A minimum-szabályok szerint fizetett járulékra tényleges jövedelem hiányában nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény Első házasok kedvezménye 29/C. Összevont adóalap csökkentő kedvezmény A családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető, szintén megosztható (nyilatkozat kötelező) Kedvezményezett az a házaspár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti Mértéke:Jogosultsági hónaponként Ft,(=5.000 Ft/hó) Jogosultsági hónap az esküvő utáni hónaptól követtő maximum 24 hó, ill. max. addig, amíg nem áll fenn családi kedvezményre való jog. 8

9 Betegségek után járó adókedvezmény Orvosi igazolás alapján (Eü. Min. rendelet) Minden megkezdett hónap után Érintett hónapban érvényes minimálbér 5%-a, jelenleg *0,05= Ft/hó A súlyos fogyatékosság eseteit, illetve a betegségeket a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó minősítéseket, kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet határozza meg. Önkéntes nyugdíjpénztár (befizetés 20 %-a max ) Önkéntes egészségpénztár (befizetés 20 %-a max ) Önsegélyező pénztár (max ) Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)(befizetés 20 %, max Ft Nyugdíjbiztosítóval kötött szerződés(befizetés 20 %, max Ft) Béren kívüli juttatások 71. Adó 1,19 16% EHO 1,19 14% Béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások 70. Adó 1,19 16% SZOCHO (1,19*27%) 71. Kedvezményes a- dózású juttatások: - Üdülési szolgáltatás (Minimálbérig) - Étkezés támogatása (8, ill 12.5 ezer Ft-ig) - SZÉP kártya (450eFt-ig) - Iskolakezdési támogatás (min.bér 30%, max Ft) - Helyi utazási bérlet - Iskolarendszerű képzés költgsége (Min.bér 2,5 szerese, max ) Nem változtak 70. Egyes meghatározott juttatások: - Hivatali utazás étkezési költségtérítése - Magáncélú telefonhasználat - reprezentáció, üzleti ajándék, - Béren kívüli juttatások korláton felüli része - stb. Nem változtak 9

10 71.. Béren kívüli juttatás Ft-ig nem változott (összességében 35,7 %), Ft között 27 % Szocho is lesz, (összességében 51,17 %) Kivéve: SZÉP kártya SZÉP-kártyára utalt összeg szintén kedvező adózású (35,7%) Változott 70. Egyes meghatározott juttatás Sem tartalmilag, sem mértékében nem változott. (összességében 51,17%) Nem változott Egy munkavállaló havi Ft étkezési támogatást kap Erzsébet utalvány formájában, emellett egyszeri Ft összegű iskolakezdési támogatást, valamint Ft támogatást kap, mert munkáltatója átvállalta az iskolarendszerű képzés költségeit. 1.Mekkora a közteher összege? 2. Hogyan változna a közteher, ha az iskolázási támogatás egy részét SZÉP-kártyára fizetnék ki? /1 2015/2 1. Erzsébet utalvány Iskola kezd.tám Iskolarsz. képzés Széchenyi kártyára Juttatások össz Kedv.adózású e feletti rész Béren kívüli juttatás adója Egyes meghat.juttatás adója Munkáltatói EHO (14%) Munkáltatói SzOCHO (27%) Munkáltató közteher ÚJ CAFETERIA ELEM!! 2014.től vissza nem térítendő lakáscélú támogatásnak minősül a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel elengedése mellett az is, ha a munkáltató korábbi munkáltatótól vagy hitelintézettől felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez, valamint а hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (kamat, késedelmi pótlék, végrehajtási díj, stb.) megfizetéséhez nyújt segítséget a munkavállalója részére. A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó feltételrendszer ebben az esetben is irányadó. 10

11 1. lakáscélú felhasználáshoz (Szja tv. 1. számú melléklet alpontja szerint): - visszterhes vagyonszerzéshez (vásárláshoz, pénzügyi lízing), - építéséhez, építtetéséhez, - bővítéshez, mely a lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő növelését eredményezi, - korszerűsítéshez (mely a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint meghatározott a lakás szobaszáma nem haladja meg a Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt, a munkavállaló átadja a rendeletben meghatározott okiratokat, bizonylatokat(függetlenül munkaviszonyának esetleges megszűnésétől) legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig, lakás építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig átadja a munkáltatónak, vagy meghatározott esetben a hitelintézetnek, kincstárnak. A munkáltató megbízása alapján a hitelintézet vagy a kincstár a támogatást a magánszemély bármely hitelintézetnél vezetett fizetési vagy hitelszámlájára, vagy a magánszemély javára a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalhatja. Ha a támogatást a munkáltató lakáscélú hitel visszafizetése vagy törlesztése céljából adja, a magánszemély a munkáltatója számára adott nyilatkozatában a saját önálló (giro-képes) hitelszámláját, a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számláját, vagy a saját, a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámláját jelölheti meg A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha a lakószobák száma egy-két együttköltöző családtag esetében 1-3 három együttköltöző családtag esetében 1,5-3,5 négy együttköltöző családtag esetében 2-4 ( (azaz legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba). Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő 11

12 amelynek hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter; Amennyiben a helyiség ennél nagyobb, azt két szobaként kell számításba venni; A 6 négyzetmétert meghaladó, de legfeljebb 12 négyzetméter hasznos alapterületű helyiséget fél lakószobának kell tekinteni; Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni; A lakószoba további jellemzője, hogy az legalább egy 2 méter széles ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik. A méltányolható lakásigénynek való megfelelés szempontjából nincs jelentősége annak, ha a lakás szobaszáma nem éri el a Korm. rendeletben meghatározott alsó határt. Így nem lehet kizáró ok az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás biztosításánál, ha pl. a munkavállaló négytagú családjával csak egy másfélszobás lakásban lakik. A lakás szobaszámáról és a szobák alapterületéről a munkavállalónak kell nyilatkoznia. Az együttköltöző vagy együttlakó családtagok számát a családtagok lakcímkártyájának másolata vagy a Rendeletben meghatározott esetben a munkavállaló nyilatkozata igazolja. az élettárs, kiskorú (18 év alatti) gyermek, az a 25. életévét még el nem érő személy (gyermek), aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanul az a nagykorú, de megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg szülők (ideértve a mostoha és nevelőszülőket is), nagyszülők, testvérek is [Korm. rendelet 3. és 7. ] a házastárs, A munkavállalónak legkésőbb - a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig, vagy - lakás építéséhez (építtetéséhez), alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig kell igazolnia. 12

13 Lakás mérete: 86 nm, 3 szoba Lakásértéke: 18 millió forint Tulajdoni hányad: % Család mérete: 2 felnőtt, 2 kiskorú gyerek Hitel értéke: 8 millió Ft forint Korábbi munkáltatói lakhatási támogatás: 2 éve folyósított 3 millió Ft vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, melyet hitelintézet útján nyújtottak A lakás megfelel a méltányolható lakásigénynek, hisz - együttköltözők száma 4 fő, ilyenkor a - lakószobák száma 2-4 db - a maximálisan folyósítható támogatás 5 millió Mivel már van korábbról (megelőző 4 éven belüli) támogatása 3 millió Ft, most még 2 millió Ft támogatásra áll fenn jogosultság. A folyósítás időpontjában kell figyelni az öt éves megfelelést, minden esetben a megelőző négy évre visszatekintve. Lakás mérete: 130 nm, 3 db 6nm-nél nagyobb, de 12 nm alatti szoba, egy 35 nm területű nagyszoba, és egy 32 nm amerikai konyhás nappali, 2 fürdőszoba, tároló. A nappali olyan falakkal határolt, melyek egyikén sincs legalább 2 nm összefüggő falfelület. Lakás építési költsége: 30 millió forint Tulajdoni hányad: 100 % Együttköltöző család: 2 szülő, 2 kiskorú gyermek A lakáson fennálló hitel: 15 millió Ft értékű svájci frank Korábbi munkáltatói lakhatási támogatást még nem kapott - Négyen költöznek, ez esetben 2-4 lakószoba lehet méltányolható - lakásigénye méltányolható, hiszen házuk (2+3*0,5=)3,5 szobás - az értékét maximum 5 millió Ft-ban lehet figyelembe venni, mert lakás építési költségének 30 %-a, 9 millió forint meghaladja a lehetséges 5 milliós maximumot. -5 éven Ha a támogatás összegét hiteltörlesztésre fordítaná, ez havi részletekre elosztva Ft kedvezményt (vissza nem térítendő támogatást) jelentene számára. 13

14 Az utalvány formájában adott juttatás MENTES ha: január 1-jétől a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása értékhatártól függetlenül adómentes. A juttatást nem saját sportolásukra költhetik a munkavállalók, hanem valóban egy versenyre, bajnokságra, meccsre szóló belépőt, bérletet vásárolhatnak vele. a.) az utalványnak egyetlen felhasználási módja, meghatározott termékek vagy szolgáltatások megvásárlása; Például a számítógép-használatra, illetve sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására felhasználható utalvány. [Szja tv. 1. számú melléklet 9.1. pontja] b.) nem lehet az utalványt visszaváltani, azt más típusú utalványra vagy más vagyoni értékre cserélni; Ellenkező esetben nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének (Szja tv. 1. (4) bekezdésében foglalt alapelv) Példa a gyakorlati értelmezésre: Az utalványra vonatkozó (általános) szerződési feltételek, az utalvány kibocsátójának hirdetése vagy más megismerhető gyakorlata (pl. a kibocsátó által, annak internetes felületén működtetett ún. utalványtőzsde) alapján megállapítható, hogy a magánszemély jogosult az utalvány visszaváltani vagy becserélni, akkor az utalvány formájában adott juttatás már az utalványt juttató személy és a magánszemély viszonylatában adókötelessé válik. Ha az utalványt a magánszemély az utalvány kibocsátójánál visszaválthatja vagy más utalványra cserélheti, akkor a munkáltató által utalvány formájában adott juttatás ADÓ ÉS JÁRULÉKKÖTELES BÉRJÖVEDELEMNEK minősül. A kulturális szolgáltatás juttatása változatlan feltételek mellett - 50 ezer forintot meg nem haladó értékben önállóan adómentességet élvez. [Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/11611/2014., NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ] 14

15 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló Január 1-jétől - az egyes sertéstermékekhez hasonlóan - 27 %-ról 5 %- ra mérséklődött a nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh, kecske) élő és feldolgozott formában történő értékesítésére vonatkozó áfa-kulcs.(áfa tv. 82. (2) és (3) bekezdése, és 3. és 3/A. számú mellékletében) 27 % 5 % Január 1-től fordított adózás alá tartozik az - építési munkákhoz, építési szerződés keretében épített ingatlanok kivitelezéséhez kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, - személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatás, valamint - iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele akkor is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. Pontosították az egyes acélipari termékek értékesítésére vonatkozó fordított adózás alá eső ügyletek körét is. A fordított adózás alkalmazásának feltételei a korábbi szabályokhoz képest nem változtak, ennek megfelelően fordított adózás csak akkor alkalmazható, ha - az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany, és - az érintett felek egyikének sincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó fizetése nem követelhető (pl. alanyi adómentesség), s - a szolgáltatás - Áfa tv. szerinti - teljesítési időpontja január 1-jére vagy azt követő napra esik. 15

16 A főszabálytól eltérően azonban nem kell a fordított adózást alkalmazni az olyan január 1-jén illetve azt követően teljesített szolgáltatások esetében, amelyeknél a számla kézhezvétele, vagy az ellenérték megtérítése január 1-jét megelőző időpontra esik. Az olyan szolgáltatások esetében, amelyekhez január 1-jét megelőzően előleg kapcsolódott (előleget írtak jóvá, vettek kézhez), az előleg a korábbi szabályok alapján egyenesen adózik, a fordított adózás csak az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett részére alkalmazandó. A vevő adószámát csoportos forgalmiadóalanyiság esetén csoportazonosító számát a fordított adózáson kívül - tavaly akkor kellett feltüntetni a számlán, ha az adóalanyra áthárított adó elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot Január 1-től már az 1 millió forintot elérő vagy azt meghaladó áfa-tartalmú ellenérték esetében is szükség van a vevő adószámára a számlán ahhoz, hogy a bizonylat formailag szabályos, és így az adólevonási jog tárgyi feltételeként elismerhető legyen. Fontos!!! Az előző dián szereplő követelmény csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója belföldi adóalany, azaz gazdasági céllal Magyarországon telepedett le, vagy ennek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van az országban. A közösségi ügyletek esetében is elvárt kelléke a számlának a vevő adószáma, de akkor a közösségi adószámról beszélünk.) Az adószám első nyolc számjegyét kell feltüntetni a bizonylaton ez a kötőjeleket megelőző számsor -, de az adószám további számjeleinek megadása természetesen nem tilos. 16

17 Abban az esetben, ha az 1 millió forintot elérő, de 2 millió forintnál kevesebb áfát tartalmazó számlát 2014-ben állították ki, és annak teljesítési időpontja év (például időszakos elszámolású ügyletnél), akkor az adólevonási jogot nem érinti az, ha hiányzik a bizonylatról a vevő adószáma. A számla törvényileg elvárt adattartalmának változása, az adólevonási jog szempontjából is lényeges. Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy - az adóalany személyes rendelkezésére álljon az ügylet teljesítését igazoló számla, mely - szabályosnak, a törvény által előírt adatokat, az ügylet jellegét is figyelembe véve teljes körűen tartalmazó bizonylatnak kell lennie. Ha a számla olyan, belföldi adóalanyok közti beszerzést igazol, amelynek adótartalma kevesebb, mint 1 millió forint, akkor a bizonylat akkor is szabályos lehet, ha a vevő adószámát nem tüntették fel rajta. Az ezt meghaladó összegű áfa esetében azonban 2015-től már elengedhetetlen kelléke az adótörvény értelmezésében szabályos bizonylatnak a vevő adószáma is. Fontos, hogy abban az esetben, ha az adóhatóság ellenőrzései különösen a kiutalás előtti ellenőrzések során a számlát hibásnak minősíti, az még nem jelenti azt, hogy az adóalany adólevonási joga véglegesen megkérdőjeleződött. Ezt maga a hatóság mondja : a kiutalás előtti ellenőrzések elvégzésének elősegítésére címmel kiadott 7006/2008. (AEÉ. 12.) APEH irányelv IV. pontja alapján ugyanis a számlát rövid határidő kitűzésével- javíttatnia kell a számlát az ilyen típusú hibák esetében. FONTOS!!!! A számlát csak annak kibocsátója javíthatja, akkor is, ha nem a saját nevét, székhelyét, stb. érinti az elírás, vagy adathiány, hanem a vevő adatai szorulnak korrekcióra, kiegészítésre a bizonylaton. 17

18 Az adóalany az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától nem gyakorolhatja adólevonási jogát, ha az állami adóhatóság az adószámot felfüggesztés nélkül törli, illetve felfüggesztését annak törlésével szünteti meg. A tételes, belföldi összesítő jelentésben január 1-jétől szerepeltetni kell az 1 millió forint áfa összeget elérő számlákat is (korábban 2 millió forint volt az értékhatár). Ugyanakkor értékhatár nélkül jelenteni lehet minden számlát az összesítő jelentésben. A jogelőd nélkül újonnan alakult adózóknak a megalakulásuktól számított adóévet követő év utolsó napjáig havonta kell bevallást benyújtaniuk a korábbi negyedéves gyakoriság helyett, továbbá bizonyos esetekben az éves áfa-bevallásra kötelezett adózók kötelesek negyedéves bevallási gyakoriságra áttérni. Az online pénztárgépek esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató az állami adóhatóságot tájékoztatni köteles, amennyiben a pénztárgép üzemeltetőjének biztosított szolgáltatása szünetel, illetve megszűnik. 18

19 A tavalyi elhalasztott bevezetés után módosult tartalommal, lépcsőzetesen bevezetésre kerül az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó változás, amely két lépésben fog hatályba lépni: - a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatások esetében az új szabályokat az olyan június 30-át követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is június 30. utánra esik; - a többi időszakos elszámolású ügylet esetén az olyan december 31-ét követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is december 31. utánra esik. Az új szabályok szerint az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítési időpont főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Két esetben is lesznek azonban kivételes szabályok, a következők szerint: - amennyiben fizetés esedékessége és a számla/nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, a teljesítés időpontja a számla/nyugta kibocsátásának időpontja lesz, - amennyiben pedig a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap lesz től kezdve előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek a csereügyleteknél lesz jelentősége Január 1-től akkor is keletkezik előleg kapcsán áfa fizetési kötelezettség, ha csereügylet keretében szerez vagyoni előnyt az értékesítő, szolgáltatást nyújtó fél. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos portfoliókezelés január 1-jétől áfa-köteles szolgáltatás lett. Mentes ugyanakkor az áfa alól a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfoliókezelése. 19

20 évi LXXXI. törvény ÚJ SZABÁLY!!! Lényege az, hogy - felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén a juttatás adóévében az adományozó az adomány összegét egyrészt költségként veheti figyelembe (Tao. tv. 3. számú melléklet B fejezete a 22. pont) továbbá - csökkentheti az adózás előtti eredményét (Tao tv. 7. (1) bekezdés z) pontja) a szerződésben megállapodott és fizetett összeg 50 százalékának erejéig. A támogatás összege - a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak és közhasznú szervezeteknek juttatott összeggel együttesen - nem haladhatja meg az adózási előtti eredményt. Csökkenthető az adózás előtti eredmény - a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV törvény (Civil tv.) szerinti közhasznú tevékenysége támogatására, vagy - a Magyar Kármentő Alapnak, illetve - a Nemzeti Kulturális Alapnak, vagy - a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének meghatározott százalékával. A csökkentés mértéke a támogatás - 20 százaléka, amennyiben a kedvezményezett közhasznú szervezet; tartós adományozás keretében ez a kedvezmény 40 %, - 50 százalék a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap részére nyújtott támogatásnál, - 50 százalék a felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. 20

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04.

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. 1 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Személyi Jövedelemadó 2015

A Személyi Jövedelemadó 2015 A Személyi Jövedelemadó 2015 1995. évi CXVII. törvény Általános rendelkezés Szja tv. 1. Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez 2014. január 1.-től az Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontja alapján adómentes: 2.7. 1 a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben