az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk."

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010

2 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak, a társaság minden területét áthatja, garantálva ezzel az eredmények fenntarthatóságát időről időre, egyben megerősítve a fejlesztési és hasznosítási folyamatokat. A fenntarthatóság az üzleti kockázat kezelésében, teljesítményjavításban is fontos szerepet játszik, valamint hozzájárul a társaság jó hírnevéhez és növeli immateriális vagyonát. A társaság az alábbiak szerint kötelezi el magát a fenntartható fejlődés iránt: figyelembe véve a nemzetközi energiaipari, társadalmi és gazdasági helyzet növekvő komplexitását; az érdekelt felek számtalan elvárásának megfelelve; számításba véve azon viszonyokat, amelyek működési területeit jellemzik, állandó párbeszédet folytatva a helyi és globális kérdések tekintetében; bonyolult összefüggéseket kezelve: mivel minden, a környezetet befolyásoló kérdés az embereket is érinti, minden technológiai innováció hatással bír az életminőségre és a közösségekre, és minden gazdasági döntést a környezetre és társadalomra gyakorolt hatása szempontjából is meg kell vizsgálni. A TIGÁZ Csoport biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. Ezen elvekkel való összhangban, a Csoport számos környezetvédelmi projektet és jobbító folyamatot indított el, annak érdekében, hogy csökkenthesse a káros légköri kibocsátás mértékét: szivárgásból eredő metán-kibocsátást detektáló projekt, nyomásszabályozó távfelügyeleti projekt; a CO 2 kibocsátás csökkentése érdekében épületkorszerűsítések végzése: épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés); gépjármű-korszerűsítés, társasági gépjárművek használatának racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés); munkairányítási rendszer bevezetése (a gázhálózat üzemeltetés során elektronikus úton kapott munkautasítások, tervszerű és ütemezett végrehajtás, üzemanyag felhasználás csökkenés, időmegtakarítás, emisszió csökkenés). Valamint számos kezdeményezést indítottunk el, mely az önkormányzatok, a lakosság, számára közérthető módon mutatja be a fenntarthatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Az iskolák részére létrehoztuk az Összeköt az energia programot, melynek keretében játékos formában hívjuk fel a gyermekek figyelmét a takarékos energiafelhasználás fontosságára. Megújult honlapunkon online energetikai állapotfelméréssel állunk az érdeklődők rendelkezésére, konkrét tanácsokat adva, miként takarítható meg energia a mindennapokban, hogyan érhető el hatékonyabb energiafelhasználás. Ezen kezdeményezéseket 2011-ben is folytatjuk, számos új elemmel egészítve ki a fenntarthatóság érdekében eddig megtett lépéseinket. Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

3 message from the Chairman Sustainability is an integral part of the history and culture of Eni. It is the driving force for a process of continuous improvement and cuts across all areas of the company, guaranteeing the sustainability of results over time and strengthening the process of development and valorization. Sustainability also contributes to the management of business risk, performance improvements and strengthens the company s reputation and intangible assets. The Company sets its commitment towards sustainable development by: considering the growing complexity of energy, social and economic international scenarios; listening to its stakeholders who hold a number of expectations; taking into account the contexts where it operates, in a constant dialogue between local and global issues; managing issues which are deeply interconnected: every issue concerning the environment also concerns people, every technological innovation has an impact on the quality of life and on the community, every economic decision taken has to be examined for its effects on environment and society. TIGÁZ intends to ensure that results are sustainable over time by expanding and strengthening relations with the stakeholders, improving company profits, and valorizing intangible assets. In accordance with these principles, several environment protection projects and initiatives has been launched out in order to reduce harmful atmospheric emission in TIGÁZ Group: methane-detection project (due to pipeline leak), pressure regulator distant monitoring project; building modernization projects aiming to reduce CO 2 emission: building reconstruction, heating modernization projects (decreasing energy consumption, decreasing atmospheric pollution); motor vehicle modernization, rationalization of company car usage (reducing fuel consumption and emission); introduction of a labour management system (work instructions given through electronic means in the course of gas network operation, planned and scheduled implementation, reducing the fuel consumption, time saving, reducing emission). Furthermore several initializations were started aiming to provide municipalities and residents more important facts and knowledge on sustainability. A new programme, Energy connects us was started off for schools, helping children to understand better concept and importance of energy saving. On our refreshed website an online survey on energy efficacy of homes, so-called check-up energetic is available for visitors, giving useful advices how to save energy in our everyday life, how energy efficacy can be increased, so one can avoid wasting. We will go on with these projects in 2011, adding new elements to it, to continue our steps done till now towards sustainable future. With reasonable consumption we can make a change for our future for the future of our World.

4 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ energia a fejlődésért / energy for development a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships 8 kapcsolatrendszer / the system of relations 8 kapcsolattartás / managing relations 8 kapcsolat a területekkel / the relations with territory 9 kapcsolat a beszállítókkal / relations with suppliers 9 kapcsolat oktatási intézményekkel / relations with educational institutions 9 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers 10 fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára / enhancing sustainability for customers and consumers 10 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása / the promotion of energy efficiency and responsible behaviors 12 kapcsolat fogyasztóvédelmi egyesülésekkel / relations with Consumer Associations 13 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability fenntarthatóság: az elvektől az üzleti folyamatokig / sustainability: from principles to business processes 15 Corporate governance rendszer / Corporate Governance system 15 Az Igazgatóság: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások / Board of Directors: centralization, powers and authorizations 15 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszáma / Number of members in the Board of Directors and the Supervisory Board 16 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenysége / Activities of the Board of Directors and the Supervisory Board 16 A stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés / The role of stakeholders (the interested parties) and fairness 16 emberek / people 17 biztonság / safety 17 egészség / health 18 a humán tőke értéke / the value of intellectual capital 19 környezet / environment 21 légköri kibocsátások / atmospheric emissions 21

5 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ Magyarország egyik legjelentősebb gázipari szereplője a TIGÁZ, egyben elismert tagja az Eninek, a világ egyik legnagyobb energiaipari vállalatának, mely jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az olaj- és földgáz kitermelés, szállítás, értékesítés terén. A TIGÁZ története 1925-ben Hajdúszoboszlón kezdődött, amikor a termálvízkutatással felszínre tört földgázt kezdetben villamos áram termelésre és vasúti kocsik világítására hasznosították, később pedig palackokba sűrítve értékesítették. Napjainkban a TIGÁZ már több mint 33 ezer kilométer hosszú elosztóhálózaton és csatlakozóvezetéken keresztül látja el, a hazai lakossági és közületi fogyasztók 35,4 százalékát földgázzal. Ez 1094 magyarországi település, több mint fogyasztó gázszükségletének kielégítését jelenti. A TIGÁZ Zrt. tizenegy megyében Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg végez földgáz egyetemes szolgáltatói tevékenységet. A gázelosztáshoz kapcsolódó összes földgázelosztási tevékenységet a 100%-ban TIGÁZ Zrt. tulajdonban álló TIGÁZ-DSO Kft. végzi. A TIGÁZ-DSO Kft. legfontosabb feladata a kereskedelmi engedélyesek számára történő gázszállításon túlmenően, hogy biztosítsa a gázhálózat működtetését és fejlesztését a legmagasabb biztonsági előírások szerint, az érvényes jogszabályok betartásával, a mérési rendszerek folyamatos korszerűsítésén TIGÁZ is one of the most significant player of the Hungarian gas industry, and it is a recognised member of Eni, a major integrated energy company, committed to growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. TIGÁZ history began in 1925 at Hajdúszoboszló, when wells were drilled for discovering thermal water reservoirs and natural gas came to the surface, which was first used for power generation and lighting in railway wagons, and later sold as comprised gas in cylinders. Presently TIGÁZ provides gas for 35.4% of the Hungarian residential and business/commercial segment through its more than kilometre long distribution network and connecting pipelines. This implies cities and villages in Hungary, and thus we supply gas to more than consumers. TIGÁZ operates in 11 counties - Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg pursuing natural gas universal service. TIGÁZ-DSO Kft. owned in 100% by TIGÁZ Zrt. - is responsible for gas distribution activities. The most critical responsibility of TIGÁZ-DSO Kft. is, in addition to deliver gas for the holders of trading licenses, to ensure operations and developments in the gas system in accordance with the highest safety requirements, in full compliance with the effective laws and regulations, as well as through permanently modernising the measur- [ 5 ]

6 keresztül. A TIGÁZ-DSO Kft. elkötelezett az általa üzemeltetett eszközvagyon hatékony működtetésében. A hálózati veszteségek csökkentésére a már befejezett mérőcsere programot követően a technológiai veszteségek minimalizálására és a szabálytalan vételezések visszaszorítására törekszik. A technológiai veszteségek kapcsán olyan beruházási és üzemeltetési akciókat dolgoztak ki a TIGÁZ-DSO szakemberei, melyek középtávon az eddig kevéssé befolyásolhatónak gondolt veszteségeket is kimutatható mértékben csökkentik. A szabálytalan vételezések kapcsán mind az ellenőrzési rendszer, mind a mérőeszközök felügyeletének javítása sikeres, a gazdálkodást javító eredményt ad. A TIGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatói, valamint a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységet látja el, jelenlegi stratégiájának középpontjában a szabad piacon való működés képességének javítása áll, hogy minél jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani, minél kedvezőbb áron, egyre rugalmasabb szerződéses feltételeken keresztül. A jövőre nézve a TIGÁZ célja az, hogy biztosítsa az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét, valorizálva az immateriális javakat, növelve a gázelosztás biztonságát, valamint pontos és megbízható szolgáltatást nyújtva. ing systems. TIGÁZ-DSO Kft. is committed to ensure efficient operations of its asset pool. It was striving for reducing network losses, minimising technology losses and cases of unlawful or unauthorised consumption as a result of the completed meter replacement program. Referring to technology losses investment and operational actions were elaborated by the professionals of TIGÁZ-DSO Kft. that can quantifiably reduce also losses so far deemed as hardly controllable on medium term. When talking about unlawful or unauthorised consumption improving both the control system and supervision of meters can provide successful results that can improve our business performance. TIGÁZ Zrt. is operating as the universal service provider and also as the free market. The company s current strategy is focusing onto improving the efficiency in the free market operations in order that we can deliver as good as possible services and as low as possible prices, and under more flexible contractual terms and conditions. As far as the future is concerned, TIGÁZ has the objective to ensure sustainable development, and to extend relations with our stakeholders to improve the corporate performance, to ensure valorisation of immaterial assets, to improve security in gas distribution operations, as well as to deliver reliable and precise services. [ 6 ]

7 [ 7 ] energia a fejlődésért / energy for development

8 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships kapcsolatrendszer TIGÁZ Csoport külvilággal fenntartott kapcsolatrendszere záloga a növekedésnek, valamint módot ad a Csoport működési területén jelen lévő különböző szociális, gazdasági és kulturális szereplőkkel való összehasonlításra. A TIGÁZ konstruktív kapcsolatokat alakít ki az érdekelt felekkel, úgymint intézményekkel, vevőkkel, beszállítókkal, civil szervezetekkel, és az egész társadalommal. Ezen eltérő jellemzőkkel bíró szereplőkkel való kapcsolat nagyszerű lehetőséget ad a TIGÁZ számára a fenntarthatóság elősegítése és terjesztése szempontjából, a vevők és a beszállítók irányában is, megalapozva és erősítve a kölcsönös bizalmat és az együttműködést. the system of relations The relations that TIGÁZ Group builds with the outside world provide growth and comparison opportunities with a plurality of social, economic and cultural actors present in its operation area, creating constructive relations between the Company and all the stakeholders, such as institutions, customers, suppliers, non-governmental organizations and the whole civil society. Relationships with interlocutors having different characteristics gave TIGÁZ a precious opportunity to build and disseminate sustainability, also in connection with customers and suppliers, with whom it establishes and strengthens relations of mutual trust and ongoing cooperation. kapcsolattartás Az érdekelt felekkel való biztos és konstruktív hosszú távú kapcsolatok fenntartása iránti elkötelezettség a Fenntarthatósági stratégia egyik tartópillére. A Csoport jól meghatározott szervezeti felépítése garantálja a lehető legnagyobb hatékonyságú kapcsolattartást, minden érdekelt fél vonatkozásában. A transzparencián alapuló, nyílt és folyamatos párbeszéd fontos szerepet játszik a kapcsolattartásban, az egyirányú információáramlás így elkerülhetővé válik. A konzisztencia, transzparencia és a méltányosság elvei biztos alapot teremtenek az érdekelt felek bevonásához. A Csoport elkötelezettségének folyamatos fejlesztése, a felhalmozott tapasztalatának hasznosítása, a párbeszédre való nyitottság, a transzparencia és a fenntarthatóság elveinek garantálása ezek a TIGÁZ alapelvei az érdekelt felekkel való kapcsolattartás vonatkozásában. A külső kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze a különböző érdekelt felekkel való kapcsolat megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében ide értve, nem kizárólagos jelleggel, a médián keresztül történő kommunikációt. Általában véve, a különböző csatornákon közzétett információs anyagok a kommunikáció olyan proaktív eszközeinek tekinthetők, melyek szélesebb körű tájékoztatást tudnak adni a nyilvánosság számára, a Csoport küldetése, tevékenysége, és a működési területének gazdaságára és foglalkoztatottságára gyakorolt hatás vonatkozásában. A tájékoztatás, kommunikáció fontos csatornái a társasági honlapok, a hu, valamint a A médiakapcsolatok tekintetében a TIGÁZ elkötelezett abban, hogy széles körű, pontos és időszerű információkat adjon a tevékenységéről, mind proaktív kommunikáció útján, mind a média-megkeresésekre adott megfelelő válaszok vonatkozásában. A médiakapcsolatok az országos, gazdasági és helyi médiumokat ölelik fel, céljuk a hatékony információátadás, mely ahhoz szükséges, hogy jobban megismertessék és megértethessék a TIGÁZ mibenlétét, történetét, tevékenységeit, tipikus stratégiai jellegzetességeit és elért eredményeit. managing relations The commitment and determination to ensure stable and constructive longterm relations with its own stakeholders provides a mainstay to the strategy of Sustainability. Well-defined organizational structure of the Group guarantees the full effectiveness of the interaction with all the concerned stakeholders. Open and permanent dialogue based on transparency plays an important role in relation-management processes, one-way information flow can be avoided. Full respect of the principles of consistency, transparency and fairness serve as a basis of the involvement of the stakeholders. Constant improvement of the Group s engagement, making use of its experience, focusing on the availability for discussion, on guaranteeing transparency and on the Sustainability these are the fundamental principles of TIGÁZ regarding relationship management with stakeholders. External communication is an essential key to establish, maintain and improve the relation with different types of stakeholders; also, but not only, through the media. In general, there is a proactive means of communication, in the form of published materials that use different media, aimed at spreading more comprehensive information among the public on the Group s mission, activities, and on its considerable effect on the economy and employment in the area in which operates. Coroprate websites (www.tigaz.hu, www. tigazdso.hu) are important channels of information and communication. Concerning its relations with the media, TIGÁZ is constantly engaged in providing the most comprehensive information on its own activities, accurately and timely, both by means of proactive communication, and by responding adequately to the media s queries. Media relations are specialized in the areas of the national, financial and local media, and they aim at providing effectively the information needed to better know and understand the nature of the TIGÁZ, its history, its activities, the distinctive strategic characteristics and the results achieved. [ 8 ]

9 Kapcsolat a területekkel / relations with territories kapcsolat a beszállítókkal A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. Szállítóinkkal a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk. A szerződött partnerek minősítése és értékelése során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakhatósági előírásokon túlmenően kérdőíveken keresztül vizsgáljuk a partnerek HSE-szempontú gyakorlatát (pl. speciális balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munkakörnyezet és balesetmegelőzési rendszerek megléte stb.), mely a stratégiai szállítói partnerek esetében helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalatok jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre, melyekhez többségében fényképfelvételek kerülnek csatolásra objektív bizonyítékként ben több mint 30 szállítói partner minősítésére került sor. relations with suppliers The acquisition activities of TIGÁZ Group are fully compliant with its internal regulations. Integrated in the regulations, the inspections ensure the transparency of tendering and contracting in every single stage of procurement. We seek establishing and maintaining mutually favourable relations with our suppliers, maintaining a competition that supports objectives of economicalness and efficiency. In procurement processes, in connection with the evaluation and classification of suppliers, their HSE-related practices are also investigated via questionnaries (e.g. special accident prevention courses, safe working environment and accident prevention systems), exceeding recent legal, regulatory and authority arranagements. In case of strategic suppliers it is completed with on-site checks and random field explorations of worksite. Experiences are minuted in a report. Photos are taken and added in many cases as objective evidences. More than 30 strategic suppliers were classificated in kapcsolat oktatási intézményekkel A TIGÁZ minősített oktatóbázissal rendelkezik Miskolcon, mely tanfolyamokat, vizsgákat szervez a gázszolgáltatással kapcsolatos szakképesítések körében. relations with educational institutions TIGÁZ has an accredited training centre in Miskolc, where natural gas supply related courses and examinations are organised. kapcsolat egyetemekkel / cooperation with universities egyetem / university tevékenység / activity Miskolci Egyetem/ University of Miskolc felsőoktatási képzés, szakmai tanfolyamok / higher education, training courses Miskolci Egyetem/ University of Miskolc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ Budapest University of Technology and Economics Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara/ Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs kutatás-fejlesztés (fogyasztás elemzés) / Research and Development (consumption analysis) kutatás-fejlesztés (gumitömítések vizsgálata) / Research and Development (rubber seal testing) kutatás-fejlesztés (lakások légellátása) / Research and Development (aeration of apartments) [ 9 ]

10 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára Az ügyfélközpontúság központi eleme a társaság küldetésének, így az elmúlt évben látványos lépéseket tettünk az image építés és a kereskedelmi ajánlatok terén. A TIGÁZ Zrt. az ország egyik leginnovatívabb földgáz egyetemes szolgáltató társaságaként számos kényelmi szolgáltatást kínál ügyfelei számára. enhancing sustainability for customers and consumers As client-focused attitude is a core element of our mission, last year we took spectacular steps in the field of image building and trade offers. As one of the most innovative natural gas universal service provider companies in Hungary TIGÁZ Zrt. is offering a variety of convenience services for its customers. A TIGÁZ Zrt. az Eni Hungaria Zrt-vel együttműködve ajánlja a vállalkozások részére jelentős üzemanyag megtakarítást biztosító Multicard üzemanyagkártyát, valamint a TIGÁZ Zrt. lakossági felhasználói és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére kifejlesztett agip-tigáz premio club pontgyűjtő kártyát. In cooperation with Eni Hungaria Zrt., TIGÁZ Zrt. offers the Multicard fuel card for business consumers to enable significant savings on fuel, along with the agip-tigáz premio club point collection card developed for TIGÁZ Zrt s household consumers and the employees of its corporate consumers. A TIGÁZ Zrt. Magyarországon elsőként, új, egyedi fizetőeszközként vezette be a cégek cafeteria rendszerébe kiválóan beilleszthető TIGÁZ utalványt, ezzel is hozzájárulva a béren kívüli juttatások palettájának színesítéséhez. TIGÁZ Zrt. was the first company in Hungary to introduce the TIGÁZ voucher as a new individual means of payment, which fits in well with companies cafeteria systems, thereby contributing to the expansion of their ranges of fringe benefits. A TIGÁZ Zrt. környezetvédelem iránti elkötelezettségét is bizonyítja a már 2008 októberében bevezetett elektronikus számlázás, amelynek révén a társaság ügyfelei papírra nyomtatott számlák és csekkek helyett az interneten keresztül intézhetik a gázszámla kiegyenlítésével kapcsolatos ügyeiket. Electronic billing introduced in October 2008 is also a proof of TIGÁZ Zrt s commitment to the protection of the environment, whereby the company s customers can arrange gas bill payment and other related procedures through the Internet, without using paper based invoices and cheques. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve azon ügyfelek számára, akik a szolgáltatási díjat éves kiegyenlített részszámlázás alapján fizetik, második félévétől egyszerre, egy borítékban küldtük meg az egy negyedévre esedékes három részszámlát. Considering environmental and economic factors, TIGÁZ Zrt. decided to send customers with equalised pro forma billing three invoices in one envelope starting from the second half of A részvényesek, érdekelt felek és gazdasági partnerek tájékoztatásának céljából kiadott Üzleti jelentés és Mérleg kiadványt ben újra mini cédé formájában állítottuk elő, minimalizálva ezzel a papírfelhasználást. Részt vettünk a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján is, erősítve ezzel a társadalmi, önkormányzati kapcsolatokat. Business Reports and Balance Sheets publications to inform our Shareholders and business partners were published on mini-cd-s in 2010 again aiming to minimize paper consumption. We ve participated on the International Meeting of Hungarian Mayors also, strengthening state municipal and social relations. [ 10 ]

11 2010 nyarán Magyarországon a súlyos árvizek és a szélsőséges időjárási körülmények komoly károkat okoztak számos településen. Az árvíz által sújtott területeken a lakóházakat ért károk helyreállítási munkái során az építési engedélyezési eljárás keretében a közműegyeztetést és a használatbavételi nyilatkozat kiadását, valamint a már elkészült épületekbe történő gázbevezetésnél az előírás szerinti műveleteket - mint például a gázigény fogadása, tervfelülvizsgálat, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés a normál ügyintézési menettől eltérő módon most soron kívül és díjtalanul végeztük. Az árvíz sújtotta települések lakói számára június hónapban nem küldtünk ki gázszámlát, illetve fizetési felszólítót, és senkit sem kapcsoltunk ki a gázszolgáltatásból számlatartozás miatt. A TIGÁZ Csoport kifejezvén szolidaritását a veszteségeket elszenvedő emberek irányában ezekben a nehéz időkben - a dolgozók körében pénzbeli adománygyűjtést indított az árvízkárosultak számára. A korábbi 13 helyett a TIGÁZ már 49 korszerű ügyfélszolgálati irodában tudja fogadni ügyfeleit. A modern ügyfélhívó rendszernek és az interneten keresztül lehetséges időpontfoglalásnak köszönhetően az ügyintézés felgyorsult, így a legnagyobb ügyfélforgalom idején is csupán néhány perces a várakozási idő. A társaság az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében a nagy forgalmú ügyfélszolgálati irodákban wifi hozzáférést és hostess-segítséget is biztosít ügyfeleinek. A weboldal komplex megújításával, s az elektronikus ügyfélszolgálati iroda megnyitásával a gázügyek a lehető legnagyobb kényelemben, otthonról is intézhetők. In summer of 2010 heavy floods, and the extreme weather condition has caused serius damage in many Hungarian settlements.in order to help people who live in areas damaged by the flood, TIGÁZ makes the process of public utility administration (public utility commission necessary for construction permit, required procedures for connection) for these homes a priority task, and for free of charge. Our company has determined not to send any gas bills, payment past due warnings or disconnect gas supply because of past due in June to consumers living in the flooded area. TIGÁZ Group wanted to show solidarity with the people, who suffered losses in these hard times, so we have started an initiation, that the employees of the company can donate an optional part of their wage, which amount of money will be transferred to the account established for helping the flood victims. TIGÁZ could receive the clients at 49 client service offices instead of the former 13 such points. As a result of our modern client call-in system and the option for visiting the offices at pre-agreed dates through the internet, the administration process accelerated, thus our clients need to wait only a few minutes even during peak time. To enhance the convenience, wifi access and hosstess are at disposal of our clients at front offices of highest attandance. We further completely modernised our website and opened an electronic client service office, thus clients can now settle and resolve various gas-related issues from their homes. [ 11 ]

12 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása május hónapban indult új honlapunk, amely széles körű online ügyintézési funkciókkal áll az ügyfelek rendelkezésére, online egyenleg lekérdezésre és diktálós ügyfeleink részére számlabecslésre ad lehetőséget, tovább csökkentve ezzel a papíralapú ügyintézés szükségességét. A honlap kiemelt, új szolgáltatása az Otthona energeitkai állapotfelmérése elnevezésű online teszt, amely hasznos információkat nyújt abban, hogy adott lakóház vagy lakás energiafogyasztása milyen mértékben csökkenthető és ennek érdekében mit tehet a háztulajdonos. A kezdeményezést melyről internet kampány és DM levél formájában adtunk hírt nagy érdeklődés kísérte, több mint fő regisztrált a honlapunkon, és látogató az online tesztet is kitöltötte. Az érdeklődők a honlap Energiatakarékos tippek szekciójában játékos módon ismerkedhetnek meg a takarékosabb energiafelhasználás alapjaival. A regisztrált felhasználók számára havi elektronikus hírlevelet küldünk ki, kiváltva a korábbi, papíralapú kommunikációt. Természetfotó címmel fotópályázatot hirdettünk meg a lakosság körében, a környezettudatosság erősítése és a természeti környezet értékeinek védelme jegyében, Tájfotó valamint Ember és Természet kategóriában. A felhívást igen nagy érdeklődés kísérte, több mint 2000 magas színvonalú fényképfelvétel érkezett be, a nyertes fotókat a évi társasági asztali naptáron, valamint a honlapunk fejlécében jelentetjük meg. A honlap Fenntarthatóság menüpontjában az alapvető tájékoztatáson túl felhívjuk a látogatók figyelmét az aktuális természetvédelmi szempontú eseményekre, világnapokra. Középpontban az energiatakarékosság: a gázszámla fizethetősége tovább erősödik, ha a számla összegének csökkentésében is tanácsokkal szolgálunk a gázfogyasztóknak. Éppen ezért a TIGÁZ Zrt. komoly energiákat mozgósított az energiatakarékossági program megvalósításához. Hétvégenként önkormányzati rendezvényeken vesznek részt a társaság munkatársai, ahol a TIGÁZ Energiasátor alatt energiatakarékossági tanácsadást tartanak. A TIGÁZ Totó a felnőttek számára, az óriás méretű utcai energiatakarékossági társasjátékunk a családok számára, míg a társasjáték asztali változata elsősorban a gyerekek számára nyújt játékos formában hasznos takarékossági tippeket. A játékot persze érdemes komolyan venni, hiszen a számítások szerint akár 30 százalékkal is csökkenthető az energiaszámlák összege. Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő program elindítása: tavaszán pilot jelleggel, majd őszén-telén 60, az egyetemes szolgáltatás területén található általános iskolába látogattunk el, az Összeköt az energia nevet viselő programmal, melynek középpontjában a fenntarthatóság hangsúlyozása, energiatakarékos életmódra nevelés, és környezetvédelmi szemlélet erősítése áll. the promotion of energy efficiency and responsible behaviors Our refreshed website was launched in May, 2010, offering several online customer services for clients, such as online balance query and bill calculation for customers of monthly meter submit, so as paperwork can be minimized. A new, special service of our website is a household energy efficiency online test, that provides useful information on decreasing energy consumption of a house or a flat, and what steps can be taken to achive it. The initiative supported by online campaign and direct mailing - met keen interest amongst clients and visitors, resulted more than registrations, and filled tests. In the section of Energy saving tips of our website one can become familiar with the basic steps of energy saving. Monthy e-newsletters are being sent to registered users, instead of former paper-based communication. An open photo competition was announced for everybody who is keen on nature photographing, aiming to strengthen environment consciousness and to wake awareness in connection of nature conservation. Two categories were defined Landscapes and Human&Nature. Announcement roused increased interest, more than 2000 marvellous photos were submitted. Winning photos are published in our company table calendar and on the header of our website in throughout the year In Sustainability section of our website besides basic information on the topic nature conservation related events and days to celebrate are listed. Energy saving in the focus: chances for paying the gas bill will further improve, if we can give advice to the gas consumers how to reduce the amount shown on such bills. This is exactly why we mobilised considerable energies for implementing the energy saving programme. The employees take part on events organised at weekends by municipalities, where we offer advice on energy conservation under the TIGÁZ Energy tent. TIGÁZ Toto is a gambling for adults, a giant street game for families, whereas there is a desk-top version primarily for the kids offering useful ideas for energy saving in a playful form. The game should, of course, be taken seriously, because energy bills could be reduced even with 30%, as our calculations suggest. Launch of energy saving programme for schools: starting off as a pilot inititaive in the spring of 2010, we ve intruduced our Energy that connects programme to 60 elementary schools in our universal service area. It is focused on sustainability, supporting energy saving lifestyle, and environment conscious approach. [ 12 ]

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Panasonic Etikai Kódex

Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Table of Contents Scope of Application and Observance...3 Chapter 1: Our Core Values...4 Chapter 2: Implementing the Code in Business

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben