az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk."

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010

2 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak, a társaság minden területét áthatja, garantálva ezzel az eredmények fenntarthatóságát időről időre, egyben megerősítve a fejlesztési és hasznosítási folyamatokat. A fenntarthatóság az üzleti kockázat kezelésében, teljesítményjavításban is fontos szerepet játszik, valamint hozzájárul a társaság jó hírnevéhez és növeli immateriális vagyonát. A társaság az alábbiak szerint kötelezi el magát a fenntartható fejlődés iránt: figyelembe véve a nemzetközi energiaipari, társadalmi és gazdasági helyzet növekvő komplexitását; az érdekelt felek számtalan elvárásának megfelelve; számításba véve azon viszonyokat, amelyek működési területeit jellemzik, állandó párbeszédet folytatva a helyi és globális kérdések tekintetében; bonyolult összefüggéseket kezelve: mivel minden, a környezetet befolyásoló kérdés az embereket is érinti, minden technológiai innováció hatással bír az életminőségre és a közösségekre, és minden gazdasági döntést a környezetre és társadalomra gyakorolt hatása szempontjából is meg kell vizsgálni. A TIGÁZ Csoport biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. Ezen elvekkel való összhangban, a Csoport számos környezetvédelmi projektet és jobbító folyamatot indított el, annak érdekében, hogy csökkenthesse a káros légköri kibocsátás mértékét: szivárgásból eredő metán-kibocsátást detektáló projekt, nyomásszabályozó távfelügyeleti projekt; a CO 2 kibocsátás csökkentése érdekében épületkorszerűsítések végzése: épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés); gépjármű-korszerűsítés, társasági gépjárművek használatának racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés); munkairányítási rendszer bevezetése (a gázhálózat üzemeltetés során elektronikus úton kapott munkautasítások, tervszerű és ütemezett végrehajtás, üzemanyag felhasználás csökkenés, időmegtakarítás, emisszió csökkenés). Valamint számos kezdeményezést indítottunk el, mely az önkormányzatok, a lakosság, számára közérthető módon mutatja be a fenntarthatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Az iskolák részére létrehoztuk az Összeköt az energia programot, melynek keretében játékos formában hívjuk fel a gyermekek figyelmét a takarékos energiafelhasználás fontosságára. Megújult honlapunkon online energetikai állapotfelméréssel állunk az érdeklődők rendelkezésére, konkrét tanácsokat adva, miként takarítható meg energia a mindennapokban, hogyan érhető el hatékonyabb energiafelhasználás. Ezen kezdeményezéseket 2011-ben is folytatjuk, számos új elemmel egészítve ki a fenntarthatóság érdekében eddig megtett lépéseinket. Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

3 message from the Chairman Sustainability is an integral part of the history and culture of Eni. It is the driving force for a process of continuous improvement and cuts across all areas of the company, guaranteeing the sustainability of results over time and strengthening the process of development and valorization. Sustainability also contributes to the management of business risk, performance improvements and strengthens the company s reputation and intangible assets. The Company sets its commitment towards sustainable development by: considering the growing complexity of energy, social and economic international scenarios; listening to its stakeholders who hold a number of expectations; taking into account the contexts where it operates, in a constant dialogue between local and global issues; managing issues which are deeply interconnected: every issue concerning the environment also concerns people, every technological innovation has an impact on the quality of life and on the community, every economic decision taken has to be examined for its effects on environment and society. TIGÁZ intends to ensure that results are sustainable over time by expanding and strengthening relations with the stakeholders, improving company profits, and valorizing intangible assets. In accordance with these principles, several environment protection projects and initiatives has been launched out in order to reduce harmful atmospheric emission in TIGÁZ Group: methane-detection project (due to pipeline leak), pressure regulator distant monitoring project; building modernization projects aiming to reduce CO 2 emission: building reconstruction, heating modernization projects (decreasing energy consumption, decreasing atmospheric pollution); motor vehicle modernization, rationalization of company car usage (reducing fuel consumption and emission); introduction of a labour management system (work instructions given through electronic means in the course of gas network operation, planned and scheduled implementation, reducing the fuel consumption, time saving, reducing emission). Furthermore several initializations were started aiming to provide municipalities and residents more important facts and knowledge on sustainability. A new programme, Energy connects us was started off for schools, helping children to understand better concept and importance of energy saving. On our refreshed website an online survey on energy efficacy of homes, so-called check-up energetic is available for visitors, giving useful advices how to save energy in our everyday life, how energy efficacy can be increased, so one can avoid wasting. We will go on with these projects in 2011, adding new elements to it, to continue our steps done till now towards sustainable future. With reasonable consumption we can make a change for our future for the future of our World.

4 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ energia a fejlődésért / energy for development a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships 8 kapcsolatrendszer / the system of relations 8 kapcsolattartás / managing relations 8 kapcsolat a területekkel / the relations with territory 9 kapcsolat a beszállítókkal / relations with suppliers 9 kapcsolat oktatási intézményekkel / relations with educational institutions 9 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers 10 fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára / enhancing sustainability for customers and consumers 10 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása / the promotion of energy efficiency and responsible behaviors 12 kapcsolat fogyasztóvédelmi egyesülésekkel / relations with Consumer Associations 13 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability fenntarthatóság: az elvektől az üzleti folyamatokig / sustainability: from principles to business processes 15 Corporate governance rendszer / Corporate Governance system 15 Az Igazgatóság: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások / Board of Directors: centralization, powers and authorizations 15 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszáma / Number of members in the Board of Directors and the Supervisory Board 16 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenysége / Activities of the Board of Directors and the Supervisory Board 16 A stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés / The role of stakeholders (the interested parties) and fairness 16 emberek / people 17 biztonság / safety 17 egészség / health 18 a humán tőke értéke / the value of intellectual capital 19 környezet / environment 21 légköri kibocsátások / atmospheric emissions 21

5 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ Magyarország egyik legjelentősebb gázipari szereplője a TIGÁZ, egyben elismert tagja az Eninek, a világ egyik legnagyobb energiaipari vállalatának, mely jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az olaj- és földgáz kitermelés, szállítás, értékesítés terén. A TIGÁZ története 1925-ben Hajdúszoboszlón kezdődött, amikor a termálvízkutatással felszínre tört földgázt kezdetben villamos áram termelésre és vasúti kocsik világítására hasznosították, később pedig palackokba sűrítve értékesítették. Napjainkban a TIGÁZ már több mint 33 ezer kilométer hosszú elosztóhálózaton és csatlakozóvezetéken keresztül látja el, a hazai lakossági és közületi fogyasztók 35,4 százalékát földgázzal. Ez 1094 magyarországi település, több mint fogyasztó gázszükségletének kielégítését jelenti. A TIGÁZ Zrt. tizenegy megyében Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg végez földgáz egyetemes szolgáltatói tevékenységet. A gázelosztáshoz kapcsolódó összes földgázelosztási tevékenységet a 100%-ban TIGÁZ Zrt. tulajdonban álló TIGÁZ-DSO Kft. végzi. A TIGÁZ-DSO Kft. legfontosabb feladata a kereskedelmi engedélyesek számára történő gázszállításon túlmenően, hogy biztosítsa a gázhálózat működtetését és fejlesztését a legmagasabb biztonsági előírások szerint, az érvényes jogszabályok betartásával, a mérési rendszerek folyamatos korszerűsítésén TIGÁZ is one of the most significant player of the Hungarian gas industry, and it is a recognised member of Eni, a major integrated energy company, committed to growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. TIGÁZ history began in 1925 at Hajdúszoboszló, when wells were drilled for discovering thermal water reservoirs and natural gas came to the surface, which was first used for power generation and lighting in railway wagons, and later sold as comprised gas in cylinders. Presently TIGÁZ provides gas for 35.4% of the Hungarian residential and business/commercial segment through its more than kilometre long distribution network and connecting pipelines. This implies cities and villages in Hungary, and thus we supply gas to more than consumers. TIGÁZ operates in 11 counties - Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg pursuing natural gas universal service. TIGÁZ-DSO Kft. owned in 100% by TIGÁZ Zrt. - is responsible for gas distribution activities. The most critical responsibility of TIGÁZ-DSO Kft. is, in addition to deliver gas for the holders of trading licenses, to ensure operations and developments in the gas system in accordance with the highest safety requirements, in full compliance with the effective laws and regulations, as well as through permanently modernising the measur- [ 5 ]

6 keresztül. A TIGÁZ-DSO Kft. elkötelezett az általa üzemeltetett eszközvagyon hatékony működtetésében. A hálózati veszteségek csökkentésére a már befejezett mérőcsere programot követően a technológiai veszteségek minimalizálására és a szabálytalan vételezések visszaszorítására törekszik. A technológiai veszteségek kapcsán olyan beruházási és üzemeltetési akciókat dolgoztak ki a TIGÁZ-DSO szakemberei, melyek középtávon az eddig kevéssé befolyásolhatónak gondolt veszteségeket is kimutatható mértékben csökkentik. A szabálytalan vételezések kapcsán mind az ellenőrzési rendszer, mind a mérőeszközök felügyeletének javítása sikeres, a gazdálkodást javító eredményt ad. A TIGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatói, valamint a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységet látja el, jelenlegi stratégiájának középpontjában a szabad piacon való működés képességének javítása áll, hogy minél jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani, minél kedvezőbb áron, egyre rugalmasabb szerződéses feltételeken keresztül. A jövőre nézve a TIGÁZ célja az, hogy biztosítsa az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét, valorizálva az immateriális javakat, növelve a gázelosztás biztonságát, valamint pontos és megbízható szolgáltatást nyújtva. ing systems. TIGÁZ-DSO Kft. is committed to ensure efficient operations of its asset pool. It was striving for reducing network losses, minimising technology losses and cases of unlawful or unauthorised consumption as a result of the completed meter replacement program. Referring to technology losses investment and operational actions were elaborated by the professionals of TIGÁZ-DSO Kft. that can quantifiably reduce also losses so far deemed as hardly controllable on medium term. When talking about unlawful or unauthorised consumption improving both the control system and supervision of meters can provide successful results that can improve our business performance. TIGÁZ Zrt. is operating as the universal service provider and also as the free market. The company s current strategy is focusing onto improving the efficiency in the free market operations in order that we can deliver as good as possible services and as low as possible prices, and under more flexible contractual terms and conditions. As far as the future is concerned, TIGÁZ has the objective to ensure sustainable development, and to extend relations with our stakeholders to improve the corporate performance, to ensure valorisation of immaterial assets, to improve security in gas distribution operations, as well as to deliver reliable and precise services. [ 6 ]

7 [ 7 ] energia a fejlődésért / energy for development

8 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships kapcsolatrendszer TIGÁZ Csoport külvilággal fenntartott kapcsolatrendszere záloga a növekedésnek, valamint módot ad a Csoport működési területén jelen lévő különböző szociális, gazdasági és kulturális szereplőkkel való összehasonlításra. A TIGÁZ konstruktív kapcsolatokat alakít ki az érdekelt felekkel, úgymint intézményekkel, vevőkkel, beszállítókkal, civil szervezetekkel, és az egész társadalommal. Ezen eltérő jellemzőkkel bíró szereplőkkel való kapcsolat nagyszerű lehetőséget ad a TIGÁZ számára a fenntarthatóság elősegítése és terjesztése szempontjából, a vevők és a beszállítók irányában is, megalapozva és erősítve a kölcsönös bizalmat és az együttműködést. the system of relations The relations that TIGÁZ Group builds with the outside world provide growth and comparison opportunities with a plurality of social, economic and cultural actors present in its operation area, creating constructive relations between the Company and all the stakeholders, such as institutions, customers, suppliers, non-governmental organizations and the whole civil society. Relationships with interlocutors having different characteristics gave TIGÁZ a precious opportunity to build and disseminate sustainability, also in connection with customers and suppliers, with whom it establishes and strengthens relations of mutual trust and ongoing cooperation. kapcsolattartás Az érdekelt felekkel való biztos és konstruktív hosszú távú kapcsolatok fenntartása iránti elkötelezettség a Fenntarthatósági stratégia egyik tartópillére. A Csoport jól meghatározott szervezeti felépítése garantálja a lehető legnagyobb hatékonyságú kapcsolattartást, minden érdekelt fél vonatkozásában. A transzparencián alapuló, nyílt és folyamatos párbeszéd fontos szerepet játszik a kapcsolattartásban, az egyirányú információáramlás így elkerülhetővé válik. A konzisztencia, transzparencia és a méltányosság elvei biztos alapot teremtenek az érdekelt felek bevonásához. A Csoport elkötelezettségének folyamatos fejlesztése, a felhalmozott tapasztalatának hasznosítása, a párbeszédre való nyitottság, a transzparencia és a fenntarthatóság elveinek garantálása ezek a TIGÁZ alapelvei az érdekelt felekkel való kapcsolattartás vonatkozásában. A külső kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze a különböző érdekelt felekkel való kapcsolat megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében ide értve, nem kizárólagos jelleggel, a médián keresztül történő kommunikációt. Általában véve, a különböző csatornákon közzétett információs anyagok a kommunikáció olyan proaktív eszközeinek tekinthetők, melyek szélesebb körű tájékoztatást tudnak adni a nyilvánosság számára, a Csoport küldetése, tevékenysége, és a működési területének gazdaságára és foglalkoztatottságára gyakorolt hatás vonatkozásában. A tájékoztatás, kommunikáció fontos csatornái a társasági honlapok, a hu, valamint a A médiakapcsolatok tekintetében a TIGÁZ elkötelezett abban, hogy széles körű, pontos és időszerű információkat adjon a tevékenységéről, mind proaktív kommunikáció útján, mind a média-megkeresésekre adott megfelelő válaszok vonatkozásában. A médiakapcsolatok az országos, gazdasági és helyi médiumokat ölelik fel, céljuk a hatékony információátadás, mely ahhoz szükséges, hogy jobban megismertessék és megértethessék a TIGÁZ mibenlétét, történetét, tevékenységeit, tipikus stratégiai jellegzetességeit és elért eredményeit. managing relations The commitment and determination to ensure stable and constructive longterm relations with its own stakeholders provides a mainstay to the strategy of Sustainability. Well-defined organizational structure of the Group guarantees the full effectiveness of the interaction with all the concerned stakeholders. Open and permanent dialogue based on transparency plays an important role in relation-management processes, one-way information flow can be avoided. Full respect of the principles of consistency, transparency and fairness serve as a basis of the involvement of the stakeholders. Constant improvement of the Group s engagement, making use of its experience, focusing on the availability for discussion, on guaranteeing transparency and on the Sustainability these are the fundamental principles of TIGÁZ regarding relationship management with stakeholders. External communication is an essential key to establish, maintain and improve the relation with different types of stakeholders; also, but not only, through the media. In general, there is a proactive means of communication, in the form of published materials that use different media, aimed at spreading more comprehensive information among the public on the Group s mission, activities, and on its considerable effect on the economy and employment in the area in which operates. Coroprate websites (www.tigaz.hu, www. tigazdso.hu) are important channels of information and communication. Concerning its relations with the media, TIGÁZ is constantly engaged in providing the most comprehensive information on its own activities, accurately and timely, both by means of proactive communication, and by responding adequately to the media s queries. Media relations are specialized in the areas of the national, financial and local media, and they aim at providing effectively the information needed to better know and understand the nature of the TIGÁZ, its history, its activities, the distinctive strategic characteristics and the results achieved. [ 8 ]

9 Kapcsolat a területekkel / relations with territories kapcsolat a beszállítókkal A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. Szállítóinkkal a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk. A szerződött partnerek minősítése és értékelése során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakhatósági előírásokon túlmenően kérdőíveken keresztül vizsgáljuk a partnerek HSE-szempontú gyakorlatát (pl. speciális balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munkakörnyezet és balesetmegelőzési rendszerek megléte stb.), mely a stratégiai szállítói partnerek esetében helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalatok jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre, melyekhez többségében fényképfelvételek kerülnek csatolásra objektív bizonyítékként ben több mint 30 szállítói partner minősítésére került sor. relations with suppliers The acquisition activities of TIGÁZ Group are fully compliant with its internal regulations. Integrated in the regulations, the inspections ensure the transparency of tendering and contracting in every single stage of procurement. We seek establishing and maintaining mutually favourable relations with our suppliers, maintaining a competition that supports objectives of economicalness and efficiency. In procurement processes, in connection with the evaluation and classification of suppliers, their HSE-related practices are also investigated via questionnaries (e.g. special accident prevention courses, safe working environment and accident prevention systems), exceeding recent legal, regulatory and authority arranagements. In case of strategic suppliers it is completed with on-site checks and random field explorations of worksite. Experiences are minuted in a report. Photos are taken and added in many cases as objective evidences. More than 30 strategic suppliers were classificated in kapcsolat oktatási intézményekkel A TIGÁZ minősített oktatóbázissal rendelkezik Miskolcon, mely tanfolyamokat, vizsgákat szervez a gázszolgáltatással kapcsolatos szakképesítések körében. relations with educational institutions TIGÁZ has an accredited training centre in Miskolc, where natural gas supply related courses and examinations are organised. kapcsolat egyetemekkel / cooperation with universities egyetem / university tevékenység / activity Miskolci Egyetem/ University of Miskolc felsőoktatási képzés, szakmai tanfolyamok / higher education, training courses Miskolci Egyetem/ University of Miskolc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ Budapest University of Technology and Economics Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara/ Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs kutatás-fejlesztés (fogyasztás elemzés) / Research and Development (consumption analysis) kutatás-fejlesztés (gumitömítések vizsgálata) / Research and Development (rubber seal testing) kutatás-fejlesztés (lakások légellátása) / Research and Development (aeration of apartments) [ 9 ]

10 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára Az ügyfélközpontúság központi eleme a társaság küldetésének, így az elmúlt évben látványos lépéseket tettünk az image építés és a kereskedelmi ajánlatok terén. A TIGÁZ Zrt. az ország egyik leginnovatívabb földgáz egyetemes szolgáltató társaságaként számos kényelmi szolgáltatást kínál ügyfelei számára. enhancing sustainability for customers and consumers As client-focused attitude is a core element of our mission, last year we took spectacular steps in the field of image building and trade offers. As one of the most innovative natural gas universal service provider companies in Hungary TIGÁZ Zrt. is offering a variety of convenience services for its customers. A TIGÁZ Zrt. az Eni Hungaria Zrt-vel együttműködve ajánlja a vállalkozások részére jelentős üzemanyag megtakarítást biztosító Multicard üzemanyagkártyát, valamint a TIGÁZ Zrt. lakossági felhasználói és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére kifejlesztett agip-tigáz premio club pontgyűjtő kártyát. In cooperation with Eni Hungaria Zrt., TIGÁZ Zrt. offers the Multicard fuel card for business consumers to enable significant savings on fuel, along with the agip-tigáz premio club point collection card developed for TIGÁZ Zrt s household consumers and the employees of its corporate consumers. A TIGÁZ Zrt. Magyarországon elsőként, új, egyedi fizetőeszközként vezette be a cégek cafeteria rendszerébe kiválóan beilleszthető TIGÁZ utalványt, ezzel is hozzájárulva a béren kívüli juttatások palettájának színesítéséhez. TIGÁZ Zrt. was the first company in Hungary to introduce the TIGÁZ voucher as a new individual means of payment, which fits in well with companies cafeteria systems, thereby contributing to the expansion of their ranges of fringe benefits. A TIGÁZ Zrt. környezetvédelem iránti elkötelezettségét is bizonyítja a már 2008 októberében bevezetett elektronikus számlázás, amelynek révén a társaság ügyfelei papírra nyomtatott számlák és csekkek helyett az interneten keresztül intézhetik a gázszámla kiegyenlítésével kapcsolatos ügyeiket. Electronic billing introduced in October 2008 is also a proof of TIGÁZ Zrt s commitment to the protection of the environment, whereby the company s customers can arrange gas bill payment and other related procedures through the Internet, without using paper based invoices and cheques. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve azon ügyfelek számára, akik a szolgáltatási díjat éves kiegyenlített részszámlázás alapján fizetik, második félévétől egyszerre, egy borítékban küldtük meg az egy negyedévre esedékes három részszámlát. Considering environmental and economic factors, TIGÁZ Zrt. decided to send customers with equalised pro forma billing three invoices in one envelope starting from the second half of A részvényesek, érdekelt felek és gazdasági partnerek tájékoztatásának céljából kiadott Üzleti jelentés és Mérleg kiadványt ben újra mini cédé formájában állítottuk elő, minimalizálva ezzel a papírfelhasználást. Részt vettünk a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján is, erősítve ezzel a társadalmi, önkormányzati kapcsolatokat. Business Reports and Balance Sheets publications to inform our Shareholders and business partners were published on mini-cd-s in 2010 again aiming to minimize paper consumption. We ve participated on the International Meeting of Hungarian Mayors also, strengthening state municipal and social relations. [ 10 ]

11 2010 nyarán Magyarországon a súlyos árvizek és a szélsőséges időjárási körülmények komoly károkat okoztak számos településen. Az árvíz által sújtott területeken a lakóházakat ért károk helyreállítási munkái során az építési engedélyezési eljárás keretében a közműegyeztetést és a használatbavételi nyilatkozat kiadását, valamint a már elkészült épületekbe történő gázbevezetésnél az előírás szerinti műveleteket - mint például a gázigény fogadása, tervfelülvizsgálat, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés a normál ügyintézési menettől eltérő módon most soron kívül és díjtalanul végeztük. Az árvíz sújtotta települések lakói számára június hónapban nem küldtünk ki gázszámlát, illetve fizetési felszólítót, és senkit sem kapcsoltunk ki a gázszolgáltatásból számlatartozás miatt. A TIGÁZ Csoport kifejezvén szolidaritását a veszteségeket elszenvedő emberek irányában ezekben a nehéz időkben - a dolgozók körében pénzbeli adománygyűjtést indított az árvízkárosultak számára. A korábbi 13 helyett a TIGÁZ már 49 korszerű ügyfélszolgálati irodában tudja fogadni ügyfeleit. A modern ügyfélhívó rendszernek és az interneten keresztül lehetséges időpontfoglalásnak köszönhetően az ügyintézés felgyorsult, így a legnagyobb ügyfélforgalom idején is csupán néhány perces a várakozási idő. A társaság az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében a nagy forgalmú ügyfélszolgálati irodákban wifi hozzáférést és hostess-segítséget is biztosít ügyfeleinek. A weboldal komplex megújításával, s az elektronikus ügyfélszolgálati iroda megnyitásával a gázügyek a lehető legnagyobb kényelemben, otthonról is intézhetők. In summer of 2010 heavy floods, and the extreme weather condition has caused serius damage in many Hungarian settlements.in order to help people who live in areas damaged by the flood, TIGÁZ makes the process of public utility administration (public utility commission necessary for construction permit, required procedures for connection) for these homes a priority task, and for free of charge. Our company has determined not to send any gas bills, payment past due warnings or disconnect gas supply because of past due in June to consumers living in the flooded area. TIGÁZ Group wanted to show solidarity with the people, who suffered losses in these hard times, so we have started an initiation, that the employees of the company can donate an optional part of their wage, which amount of money will be transferred to the account established for helping the flood victims. TIGÁZ could receive the clients at 49 client service offices instead of the former 13 such points. As a result of our modern client call-in system and the option for visiting the offices at pre-agreed dates through the internet, the administration process accelerated, thus our clients need to wait only a few minutes even during peak time. To enhance the convenience, wifi access and hosstess are at disposal of our clients at front offices of highest attandance. We further completely modernised our website and opened an electronic client service office, thus clients can now settle and resolve various gas-related issues from their homes. [ 11 ]

12 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása május hónapban indult új honlapunk, amely széles körű online ügyintézési funkciókkal áll az ügyfelek rendelkezésére, online egyenleg lekérdezésre és diktálós ügyfeleink részére számlabecslésre ad lehetőséget, tovább csökkentve ezzel a papíralapú ügyintézés szükségességét. A honlap kiemelt, új szolgáltatása az Otthona energeitkai állapotfelmérése elnevezésű online teszt, amely hasznos információkat nyújt abban, hogy adott lakóház vagy lakás energiafogyasztása milyen mértékben csökkenthető és ennek érdekében mit tehet a háztulajdonos. A kezdeményezést melyről internet kampány és DM levél formájában adtunk hírt nagy érdeklődés kísérte, több mint fő regisztrált a honlapunkon, és látogató az online tesztet is kitöltötte. Az érdeklődők a honlap Energiatakarékos tippek szekciójában játékos módon ismerkedhetnek meg a takarékosabb energiafelhasználás alapjaival. A regisztrált felhasználók számára havi elektronikus hírlevelet küldünk ki, kiváltva a korábbi, papíralapú kommunikációt. Természetfotó címmel fotópályázatot hirdettünk meg a lakosság körében, a környezettudatosság erősítése és a természeti környezet értékeinek védelme jegyében, Tájfotó valamint Ember és Természet kategóriában. A felhívást igen nagy érdeklődés kísérte, több mint 2000 magas színvonalú fényképfelvétel érkezett be, a nyertes fotókat a évi társasági asztali naptáron, valamint a honlapunk fejlécében jelentetjük meg. A honlap Fenntarthatóság menüpontjában az alapvető tájékoztatáson túl felhívjuk a látogatók figyelmét az aktuális természetvédelmi szempontú eseményekre, világnapokra. Középpontban az energiatakarékosság: a gázszámla fizethetősége tovább erősödik, ha a számla összegének csökkentésében is tanácsokkal szolgálunk a gázfogyasztóknak. Éppen ezért a TIGÁZ Zrt. komoly energiákat mozgósított az energiatakarékossági program megvalósításához. Hétvégenként önkormányzati rendezvényeken vesznek részt a társaság munkatársai, ahol a TIGÁZ Energiasátor alatt energiatakarékossági tanácsadást tartanak. A TIGÁZ Totó a felnőttek számára, az óriás méretű utcai energiatakarékossági társasjátékunk a családok számára, míg a társasjáték asztali változata elsősorban a gyerekek számára nyújt játékos formában hasznos takarékossági tippeket. A játékot persze érdemes komolyan venni, hiszen a számítások szerint akár 30 százalékkal is csökkenthető az energiaszámlák összege. Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő program elindítása: tavaszán pilot jelleggel, majd őszén-telén 60, az egyetemes szolgáltatás területén található általános iskolába látogattunk el, az Összeköt az energia nevet viselő programmal, melynek középpontjában a fenntarthatóság hangsúlyozása, energiatakarékos életmódra nevelés, és környezetvédelmi szemlélet erősítése áll. the promotion of energy efficiency and responsible behaviors Our refreshed website was launched in May, 2010, offering several online customer services for clients, such as online balance query and bill calculation for customers of monthly meter submit, so as paperwork can be minimized. A new, special service of our website is a household energy efficiency online test, that provides useful information on decreasing energy consumption of a house or a flat, and what steps can be taken to achive it. The initiative supported by online campaign and direct mailing - met keen interest amongst clients and visitors, resulted more than registrations, and filled tests. In the section of Energy saving tips of our website one can become familiar with the basic steps of energy saving. Monthy e-newsletters are being sent to registered users, instead of former paper-based communication. An open photo competition was announced for everybody who is keen on nature photographing, aiming to strengthen environment consciousness and to wake awareness in connection of nature conservation. Two categories were defined Landscapes and Human&Nature. Announcement roused increased interest, more than 2000 marvellous photos were submitted. Winning photos are published in our company table calendar and on the header of our website in throughout the year In Sustainability section of our website besides basic information on the topic nature conservation related events and days to celebrate are listed. Energy saving in the focus: chances for paying the gas bill will further improve, if we can give advice to the gas consumers how to reduce the amount shown on such bills. This is exactly why we mobilised considerable energies for implementing the energy saving programme. The employees take part on events organised at weekends by municipalities, where we offer advice on energy conservation under the TIGÁZ Energy tent. TIGÁZ Toto is a gambling for adults, a giant street game for families, whereas there is a desk-top version primarily for the kids offering useful ideas for energy saving in a playful form. The game should, of course, be taken seriously, because energy bills could be reduced even with 30%, as our calculations suggest. Launch of energy saving programme for schools: starting off as a pilot inititaive in the spring of 2010, we ve intruduced our Energy that connects programme to 60 elementary schools in our universal service area. It is focused on sustainability, supporting energy saving lifestyle, and environment conscious approach. [ 12 ]

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények

Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények Fenntarthatósági Megközelítés Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények Fenntarthatósági Megközelítés Magyar Telekom Group Results of 2004 Approach of Sustainability Tartalom / Content 1. Magyar Telekom

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben