az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk."

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010

2 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak, a társaság minden területét áthatja, garantálva ezzel az eredmények fenntarthatóságát időről időre, egyben megerősítve a fejlesztési és hasznosítási folyamatokat. A fenntarthatóság az üzleti kockázat kezelésében, teljesítményjavításban is fontos szerepet játszik, valamint hozzájárul a társaság jó hírnevéhez és növeli immateriális vagyonát. A társaság az alábbiak szerint kötelezi el magát a fenntartható fejlődés iránt: figyelembe véve a nemzetközi energiaipari, társadalmi és gazdasági helyzet növekvő komplexitását; az érdekelt felek számtalan elvárásának megfelelve; számításba véve azon viszonyokat, amelyek működési területeit jellemzik, állandó párbeszédet folytatva a helyi és globális kérdések tekintetében; bonyolult összefüggéseket kezelve: mivel minden, a környezetet befolyásoló kérdés az embereket is érinti, minden technológiai innováció hatással bír az életminőségre és a közösségekre, és minden gazdasági döntést a környezetre és társadalomra gyakorolt hatása szempontjából is meg kell vizsgálni. A TIGÁZ Csoport biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. Ezen elvekkel való összhangban, a Csoport számos környezetvédelmi projektet és jobbító folyamatot indított el, annak érdekében, hogy csökkenthesse a káros légköri kibocsátás mértékét: szivárgásból eredő metán-kibocsátást detektáló projekt, nyomásszabályozó távfelügyeleti projekt; a CO 2 kibocsátás csökkentése érdekében épületkorszerűsítések végzése: épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés); gépjármű-korszerűsítés, társasági gépjárművek használatának racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés); munkairányítási rendszer bevezetése (a gázhálózat üzemeltetés során elektronikus úton kapott munkautasítások, tervszerű és ütemezett végrehajtás, üzemanyag felhasználás csökkenés, időmegtakarítás, emisszió csökkenés). Valamint számos kezdeményezést indítottunk el, mely az önkormányzatok, a lakosság, számára közérthető módon mutatja be a fenntarthatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Az iskolák részére létrehoztuk az Összeköt az energia programot, melynek keretében játékos formában hívjuk fel a gyermekek figyelmét a takarékos energiafelhasználás fontosságára. Megújult honlapunkon online energetikai állapotfelméréssel állunk az érdeklődők rendelkezésére, konkrét tanácsokat adva, miként takarítható meg energia a mindennapokban, hogyan érhető el hatékonyabb energiafelhasználás. Ezen kezdeményezéseket 2011-ben is folytatjuk, számos új elemmel egészítve ki a fenntarthatóság érdekében eddig megtett lépéseinket. Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

3 message from the Chairman Sustainability is an integral part of the history and culture of Eni. It is the driving force for a process of continuous improvement and cuts across all areas of the company, guaranteeing the sustainability of results over time and strengthening the process of development and valorization. Sustainability also contributes to the management of business risk, performance improvements and strengthens the company s reputation and intangible assets. The Company sets its commitment towards sustainable development by: considering the growing complexity of energy, social and economic international scenarios; listening to its stakeholders who hold a number of expectations; taking into account the contexts where it operates, in a constant dialogue between local and global issues; managing issues which are deeply interconnected: every issue concerning the environment also concerns people, every technological innovation has an impact on the quality of life and on the community, every economic decision taken has to be examined for its effects on environment and society. TIGÁZ intends to ensure that results are sustainable over time by expanding and strengthening relations with the stakeholders, improving company profits, and valorizing intangible assets. In accordance with these principles, several environment protection projects and initiatives has been launched out in order to reduce harmful atmospheric emission in TIGÁZ Group: methane-detection project (due to pipeline leak), pressure regulator distant monitoring project; building modernization projects aiming to reduce CO 2 emission: building reconstruction, heating modernization projects (decreasing energy consumption, decreasing atmospheric pollution); motor vehicle modernization, rationalization of company car usage (reducing fuel consumption and emission); introduction of a labour management system (work instructions given through electronic means in the course of gas network operation, planned and scheduled implementation, reducing the fuel consumption, time saving, reducing emission). Furthermore several initializations were started aiming to provide municipalities and residents more important facts and knowledge on sustainability. A new programme, Energy connects us was started off for schools, helping children to understand better concept and importance of energy saving. On our refreshed website an online survey on energy efficacy of homes, so-called check-up energetic is available for visitors, giving useful advices how to save energy in our everyday life, how energy efficacy can be increased, so one can avoid wasting. We will go on with these projects in 2011, adding new elements to it, to continue our steps done till now towards sustainable future. With reasonable consumption we can make a change for our future for the future of our World.

4 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ energia a fejlődésért / energy for development a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships 8 kapcsolatrendszer / the system of relations 8 kapcsolattartás / managing relations 8 kapcsolat a területekkel / the relations with territory 9 kapcsolat a beszállítókkal / relations with suppliers 9 kapcsolat oktatási intézményekkel / relations with educational institutions 9 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers 10 fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára / enhancing sustainability for customers and consumers 10 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása / the promotion of energy efficiency and responsible behaviors 12 kapcsolat fogyasztóvédelmi egyesülésekkel / relations with Consumer Associations 13 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability fenntarthatóság: az elvektől az üzleti folyamatokig / sustainability: from principles to business processes 15 Corporate governance rendszer / Corporate Governance system 15 Az Igazgatóság: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások / Board of Directors: centralization, powers and authorizations 15 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszáma / Number of members in the Board of Directors and the Supervisory Board 16 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenysége / Activities of the Board of Directors and the Supervisory Board 16 A stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés / The role of stakeholders (the interested parties) and fairness 16 emberek / people 17 biztonság / safety 17 egészség / health 18 a humán tőke értéke / the value of intellectual capital 19 környezet / environment 21 légköri kibocsátások / atmospheric emissions 21

5 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ Magyarország egyik legjelentősebb gázipari szereplője a TIGÁZ, egyben elismert tagja az Eninek, a világ egyik legnagyobb energiaipari vállalatának, mely jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az olaj- és földgáz kitermelés, szállítás, értékesítés terén. A TIGÁZ története 1925-ben Hajdúszoboszlón kezdődött, amikor a termálvízkutatással felszínre tört földgázt kezdetben villamos áram termelésre és vasúti kocsik világítására hasznosították, később pedig palackokba sűrítve értékesítették. Napjainkban a TIGÁZ már több mint 33 ezer kilométer hosszú elosztóhálózaton és csatlakozóvezetéken keresztül látja el, a hazai lakossági és közületi fogyasztók 35,4 százalékát földgázzal. Ez 1094 magyarországi település, több mint fogyasztó gázszükségletének kielégítését jelenti. A TIGÁZ Zrt. tizenegy megyében Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg végez földgáz egyetemes szolgáltatói tevékenységet. A gázelosztáshoz kapcsolódó összes földgázelosztási tevékenységet a 100%-ban TIGÁZ Zrt. tulajdonban álló TIGÁZ-DSO Kft. végzi. A TIGÁZ-DSO Kft. legfontosabb feladata a kereskedelmi engedélyesek számára történő gázszállításon túlmenően, hogy biztosítsa a gázhálózat működtetését és fejlesztését a legmagasabb biztonsági előírások szerint, az érvényes jogszabályok betartásával, a mérési rendszerek folyamatos korszerűsítésén TIGÁZ is one of the most significant player of the Hungarian gas industry, and it is a recognised member of Eni, a major integrated energy company, committed to growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. TIGÁZ history began in 1925 at Hajdúszoboszló, when wells were drilled for discovering thermal water reservoirs and natural gas came to the surface, which was first used for power generation and lighting in railway wagons, and later sold as comprised gas in cylinders. Presently TIGÁZ provides gas for 35.4% of the Hungarian residential and business/commercial segment through its more than kilometre long distribution network and connecting pipelines. This implies cities and villages in Hungary, and thus we supply gas to more than consumers. TIGÁZ operates in 11 counties - Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg pursuing natural gas universal service. TIGÁZ-DSO Kft. owned in 100% by TIGÁZ Zrt. - is responsible for gas distribution activities. The most critical responsibility of TIGÁZ-DSO Kft. is, in addition to deliver gas for the holders of trading licenses, to ensure operations and developments in the gas system in accordance with the highest safety requirements, in full compliance with the effective laws and regulations, as well as through permanently modernising the measur- [ 5 ]

6 keresztül. A TIGÁZ-DSO Kft. elkötelezett az általa üzemeltetett eszközvagyon hatékony működtetésében. A hálózati veszteségek csökkentésére a már befejezett mérőcsere programot követően a technológiai veszteségek minimalizálására és a szabálytalan vételezések visszaszorítására törekszik. A technológiai veszteségek kapcsán olyan beruházási és üzemeltetési akciókat dolgoztak ki a TIGÁZ-DSO szakemberei, melyek középtávon az eddig kevéssé befolyásolhatónak gondolt veszteségeket is kimutatható mértékben csökkentik. A szabálytalan vételezések kapcsán mind az ellenőrzési rendszer, mind a mérőeszközök felügyeletének javítása sikeres, a gazdálkodást javító eredményt ad. A TIGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatói, valamint a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységet látja el, jelenlegi stratégiájának középpontjában a szabad piacon való működés képességének javítása áll, hogy minél jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani, minél kedvezőbb áron, egyre rugalmasabb szerződéses feltételeken keresztül. A jövőre nézve a TIGÁZ célja az, hogy biztosítsa az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét, valorizálva az immateriális javakat, növelve a gázelosztás biztonságát, valamint pontos és megbízható szolgáltatást nyújtva. ing systems. TIGÁZ-DSO Kft. is committed to ensure efficient operations of its asset pool. It was striving for reducing network losses, minimising technology losses and cases of unlawful or unauthorised consumption as a result of the completed meter replacement program. Referring to technology losses investment and operational actions were elaborated by the professionals of TIGÁZ-DSO Kft. that can quantifiably reduce also losses so far deemed as hardly controllable on medium term. When talking about unlawful or unauthorised consumption improving both the control system and supervision of meters can provide successful results that can improve our business performance. TIGÁZ Zrt. is operating as the universal service provider and also as the free market. The company s current strategy is focusing onto improving the efficiency in the free market operations in order that we can deliver as good as possible services and as low as possible prices, and under more flexible contractual terms and conditions. As far as the future is concerned, TIGÁZ has the objective to ensure sustainable development, and to extend relations with our stakeholders to improve the corporate performance, to ensure valorisation of immaterial assets, to improve security in gas distribution operations, as well as to deliver reliable and precise services. [ 6 ]

7 [ 7 ] energia a fejlődésért / energy for development

8 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships kapcsolatrendszer TIGÁZ Csoport külvilággal fenntartott kapcsolatrendszere záloga a növekedésnek, valamint módot ad a Csoport működési területén jelen lévő különböző szociális, gazdasági és kulturális szereplőkkel való összehasonlításra. A TIGÁZ konstruktív kapcsolatokat alakít ki az érdekelt felekkel, úgymint intézményekkel, vevőkkel, beszállítókkal, civil szervezetekkel, és az egész társadalommal. Ezen eltérő jellemzőkkel bíró szereplőkkel való kapcsolat nagyszerű lehetőséget ad a TIGÁZ számára a fenntarthatóság elősegítése és terjesztése szempontjából, a vevők és a beszállítók irányában is, megalapozva és erősítve a kölcsönös bizalmat és az együttműködést. the system of relations The relations that TIGÁZ Group builds with the outside world provide growth and comparison opportunities with a plurality of social, economic and cultural actors present in its operation area, creating constructive relations between the Company and all the stakeholders, such as institutions, customers, suppliers, non-governmental organizations and the whole civil society. Relationships with interlocutors having different characteristics gave TIGÁZ a precious opportunity to build and disseminate sustainability, also in connection with customers and suppliers, with whom it establishes and strengthens relations of mutual trust and ongoing cooperation. kapcsolattartás Az érdekelt felekkel való biztos és konstruktív hosszú távú kapcsolatok fenntartása iránti elkötelezettség a Fenntarthatósági stratégia egyik tartópillére. A Csoport jól meghatározott szervezeti felépítése garantálja a lehető legnagyobb hatékonyságú kapcsolattartást, minden érdekelt fél vonatkozásában. A transzparencián alapuló, nyílt és folyamatos párbeszéd fontos szerepet játszik a kapcsolattartásban, az egyirányú információáramlás így elkerülhetővé válik. A konzisztencia, transzparencia és a méltányosság elvei biztos alapot teremtenek az érdekelt felek bevonásához. A Csoport elkötelezettségének folyamatos fejlesztése, a felhalmozott tapasztalatának hasznosítása, a párbeszédre való nyitottság, a transzparencia és a fenntarthatóság elveinek garantálása ezek a TIGÁZ alapelvei az érdekelt felekkel való kapcsolattartás vonatkozásában. A külső kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze a különböző érdekelt felekkel való kapcsolat megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében ide értve, nem kizárólagos jelleggel, a médián keresztül történő kommunikációt. Általában véve, a különböző csatornákon közzétett információs anyagok a kommunikáció olyan proaktív eszközeinek tekinthetők, melyek szélesebb körű tájékoztatást tudnak adni a nyilvánosság számára, a Csoport küldetése, tevékenysége, és a működési területének gazdaságára és foglalkoztatottságára gyakorolt hatás vonatkozásában. A tájékoztatás, kommunikáció fontos csatornái a társasági honlapok, a hu, valamint a A médiakapcsolatok tekintetében a TIGÁZ elkötelezett abban, hogy széles körű, pontos és időszerű információkat adjon a tevékenységéről, mind proaktív kommunikáció útján, mind a média-megkeresésekre adott megfelelő válaszok vonatkozásában. A médiakapcsolatok az országos, gazdasági és helyi médiumokat ölelik fel, céljuk a hatékony információátadás, mely ahhoz szükséges, hogy jobban megismertessék és megértethessék a TIGÁZ mibenlétét, történetét, tevékenységeit, tipikus stratégiai jellegzetességeit és elért eredményeit. managing relations The commitment and determination to ensure stable and constructive longterm relations with its own stakeholders provides a mainstay to the strategy of Sustainability. Well-defined organizational structure of the Group guarantees the full effectiveness of the interaction with all the concerned stakeholders. Open and permanent dialogue based on transparency plays an important role in relation-management processes, one-way information flow can be avoided. Full respect of the principles of consistency, transparency and fairness serve as a basis of the involvement of the stakeholders. Constant improvement of the Group s engagement, making use of its experience, focusing on the availability for discussion, on guaranteeing transparency and on the Sustainability these are the fundamental principles of TIGÁZ regarding relationship management with stakeholders. External communication is an essential key to establish, maintain and improve the relation with different types of stakeholders; also, but not only, through the media. In general, there is a proactive means of communication, in the form of published materials that use different media, aimed at spreading more comprehensive information among the public on the Group s mission, activities, and on its considerable effect on the economy and employment in the area in which operates. Coroprate websites (www.tigaz.hu, www. tigazdso.hu) are important channels of information and communication. Concerning its relations with the media, TIGÁZ is constantly engaged in providing the most comprehensive information on its own activities, accurately and timely, both by means of proactive communication, and by responding adequately to the media s queries. Media relations are specialized in the areas of the national, financial and local media, and they aim at providing effectively the information needed to better know and understand the nature of the TIGÁZ, its history, its activities, the distinctive strategic characteristics and the results achieved. [ 8 ]

9 Kapcsolat a területekkel / relations with territories kapcsolat a beszállítókkal A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. Szállítóinkkal a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk. A szerződött partnerek minősítése és értékelése során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakhatósági előírásokon túlmenően kérdőíveken keresztül vizsgáljuk a partnerek HSE-szempontú gyakorlatát (pl. speciális balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munkakörnyezet és balesetmegelőzési rendszerek megléte stb.), mely a stratégiai szállítói partnerek esetében helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalatok jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre, melyekhez többségében fényképfelvételek kerülnek csatolásra objektív bizonyítékként ben több mint 30 szállítói partner minősítésére került sor. relations with suppliers The acquisition activities of TIGÁZ Group are fully compliant with its internal regulations. Integrated in the regulations, the inspections ensure the transparency of tendering and contracting in every single stage of procurement. We seek establishing and maintaining mutually favourable relations with our suppliers, maintaining a competition that supports objectives of economicalness and efficiency. In procurement processes, in connection with the evaluation and classification of suppliers, their HSE-related practices are also investigated via questionnaries (e.g. special accident prevention courses, safe working environment and accident prevention systems), exceeding recent legal, regulatory and authority arranagements. In case of strategic suppliers it is completed with on-site checks and random field explorations of worksite. Experiences are minuted in a report. Photos are taken and added in many cases as objective evidences. More than 30 strategic suppliers were classificated in kapcsolat oktatási intézményekkel A TIGÁZ minősített oktatóbázissal rendelkezik Miskolcon, mely tanfolyamokat, vizsgákat szervez a gázszolgáltatással kapcsolatos szakképesítések körében. relations with educational institutions TIGÁZ has an accredited training centre in Miskolc, where natural gas supply related courses and examinations are organised. kapcsolat egyetemekkel / cooperation with universities egyetem / university tevékenység / activity Miskolci Egyetem/ University of Miskolc felsőoktatási képzés, szakmai tanfolyamok / higher education, training courses Miskolci Egyetem/ University of Miskolc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ Budapest University of Technology and Economics Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara/ Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs kutatás-fejlesztés (fogyasztás elemzés) / Research and Development (consumption analysis) kutatás-fejlesztés (gumitömítések vizsgálata) / Research and Development (rubber seal testing) kutatás-fejlesztés (lakások légellátása) / Research and Development (aeration of apartments) [ 9 ]

10 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára Az ügyfélközpontúság központi eleme a társaság küldetésének, így az elmúlt évben látványos lépéseket tettünk az image építés és a kereskedelmi ajánlatok terén. A TIGÁZ Zrt. az ország egyik leginnovatívabb földgáz egyetemes szolgáltató társaságaként számos kényelmi szolgáltatást kínál ügyfelei számára. enhancing sustainability for customers and consumers As client-focused attitude is a core element of our mission, last year we took spectacular steps in the field of image building and trade offers. As one of the most innovative natural gas universal service provider companies in Hungary TIGÁZ Zrt. is offering a variety of convenience services for its customers. A TIGÁZ Zrt. az Eni Hungaria Zrt-vel együttműködve ajánlja a vállalkozások részére jelentős üzemanyag megtakarítást biztosító Multicard üzemanyagkártyát, valamint a TIGÁZ Zrt. lakossági felhasználói és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére kifejlesztett agip-tigáz premio club pontgyűjtő kártyát. In cooperation with Eni Hungaria Zrt., TIGÁZ Zrt. offers the Multicard fuel card for business consumers to enable significant savings on fuel, along with the agip-tigáz premio club point collection card developed for TIGÁZ Zrt s household consumers and the employees of its corporate consumers. A TIGÁZ Zrt. Magyarországon elsőként, új, egyedi fizetőeszközként vezette be a cégek cafeteria rendszerébe kiválóan beilleszthető TIGÁZ utalványt, ezzel is hozzájárulva a béren kívüli juttatások palettájának színesítéséhez. TIGÁZ Zrt. was the first company in Hungary to introduce the TIGÁZ voucher as a new individual means of payment, which fits in well with companies cafeteria systems, thereby contributing to the expansion of their ranges of fringe benefits. A TIGÁZ Zrt. környezetvédelem iránti elkötelezettségét is bizonyítja a már 2008 októberében bevezetett elektronikus számlázás, amelynek révén a társaság ügyfelei papírra nyomtatott számlák és csekkek helyett az interneten keresztül intézhetik a gázszámla kiegyenlítésével kapcsolatos ügyeiket. Electronic billing introduced in October 2008 is also a proof of TIGÁZ Zrt s commitment to the protection of the environment, whereby the company s customers can arrange gas bill payment and other related procedures through the Internet, without using paper based invoices and cheques. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve azon ügyfelek számára, akik a szolgáltatási díjat éves kiegyenlített részszámlázás alapján fizetik, második félévétől egyszerre, egy borítékban küldtük meg az egy negyedévre esedékes három részszámlát. Considering environmental and economic factors, TIGÁZ Zrt. decided to send customers with equalised pro forma billing three invoices in one envelope starting from the second half of A részvényesek, érdekelt felek és gazdasági partnerek tájékoztatásának céljából kiadott Üzleti jelentés és Mérleg kiadványt ben újra mini cédé formájában állítottuk elő, minimalizálva ezzel a papírfelhasználást. Részt vettünk a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján is, erősítve ezzel a társadalmi, önkormányzati kapcsolatokat. Business Reports and Balance Sheets publications to inform our Shareholders and business partners were published on mini-cd-s in 2010 again aiming to minimize paper consumption. We ve participated on the International Meeting of Hungarian Mayors also, strengthening state municipal and social relations. [ 10 ]

11 2010 nyarán Magyarországon a súlyos árvizek és a szélsőséges időjárási körülmények komoly károkat okoztak számos településen. Az árvíz által sújtott területeken a lakóházakat ért károk helyreállítási munkái során az építési engedélyezési eljárás keretében a közműegyeztetést és a használatbavételi nyilatkozat kiadását, valamint a már elkészült épületekbe történő gázbevezetésnél az előírás szerinti műveleteket - mint például a gázigény fogadása, tervfelülvizsgálat, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés a normál ügyintézési menettől eltérő módon most soron kívül és díjtalanul végeztük. Az árvíz sújtotta települések lakói számára június hónapban nem küldtünk ki gázszámlát, illetve fizetési felszólítót, és senkit sem kapcsoltunk ki a gázszolgáltatásból számlatartozás miatt. A TIGÁZ Csoport kifejezvén szolidaritását a veszteségeket elszenvedő emberek irányában ezekben a nehéz időkben - a dolgozók körében pénzbeli adománygyűjtést indított az árvízkárosultak számára. A korábbi 13 helyett a TIGÁZ már 49 korszerű ügyfélszolgálati irodában tudja fogadni ügyfeleit. A modern ügyfélhívó rendszernek és az interneten keresztül lehetséges időpontfoglalásnak köszönhetően az ügyintézés felgyorsult, így a legnagyobb ügyfélforgalom idején is csupán néhány perces a várakozási idő. A társaság az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében a nagy forgalmú ügyfélszolgálati irodákban wifi hozzáférést és hostess-segítséget is biztosít ügyfeleinek. A weboldal komplex megújításával, s az elektronikus ügyfélszolgálati iroda megnyitásával a gázügyek a lehető legnagyobb kényelemben, otthonról is intézhetők. In summer of 2010 heavy floods, and the extreme weather condition has caused serius damage in many Hungarian settlements.in order to help people who live in areas damaged by the flood, TIGÁZ makes the process of public utility administration (public utility commission necessary for construction permit, required procedures for connection) for these homes a priority task, and for free of charge. Our company has determined not to send any gas bills, payment past due warnings or disconnect gas supply because of past due in June to consumers living in the flooded area. TIGÁZ Group wanted to show solidarity with the people, who suffered losses in these hard times, so we have started an initiation, that the employees of the company can donate an optional part of their wage, which amount of money will be transferred to the account established for helping the flood victims. TIGÁZ could receive the clients at 49 client service offices instead of the former 13 such points. As a result of our modern client call-in system and the option for visiting the offices at pre-agreed dates through the internet, the administration process accelerated, thus our clients need to wait only a few minutes even during peak time. To enhance the convenience, wifi access and hosstess are at disposal of our clients at front offices of highest attandance. We further completely modernised our website and opened an electronic client service office, thus clients can now settle and resolve various gas-related issues from their homes. [ 11 ]

12 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása május hónapban indult új honlapunk, amely széles körű online ügyintézési funkciókkal áll az ügyfelek rendelkezésére, online egyenleg lekérdezésre és diktálós ügyfeleink részére számlabecslésre ad lehetőséget, tovább csökkentve ezzel a papíralapú ügyintézés szükségességét. A honlap kiemelt, új szolgáltatása az Otthona energeitkai állapotfelmérése elnevezésű online teszt, amely hasznos információkat nyújt abban, hogy adott lakóház vagy lakás energiafogyasztása milyen mértékben csökkenthető és ennek érdekében mit tehet a háztulajdonos. A kezdeményezést melyről internet kampány és DM levél formájában adtunk hírt nagy érdeklődés kísérte, több mint fő regisztrált a honlapunkon, és látogató az online tesztet is kitöltötte. Az érdeklődők a honlap Energiatakarékos tippek szekciójában játékos módon ismerkedhetnek meg a takarékosabb energiafelhasználás alapjaival. A regisztrált felhasználók számára havi elektronikus hírlevelet küldünk ki, kiváltva a korábbi, papíralapú kommunikációt. Természetfotó címmel fotópályázatot hirdettünk meg a lakosság körében, a környezettudatosság erősítése és a természeti környezet értékeinek védelme jegyében, Tájfotó valamint Ember és Természet kategóriában. A felhívást igen nagy érdeklődés kísérte, több mint 2000 magas színvonalú fényképfelvétel érkezett be, a nyertes fotókat a évi társasági asztali naptáron, valamint a honlapunk fejlécében jelentetjük meg. A honlap Fenntarthatóság menüpontjában az alapvető tájékoztatáson túl felhívjuk a látogatók figyelmét az aktuális természetvédelmi szempontú eseményekre, világnapokra. Középpontban az energiatakarékosság: a gázszámla fizethetősége tovább erősödik, ha a számla összegének csökkentésében is tanácsokkal szolgálunk a gázfogyasztóknak. Éppen ezért a TIGÁZ Zrt. komoly energiákat mozgósított az energiatakarékossági program megvalósításához. Hétvégenként önkormányzati rendezvényeken vesznek részt a társaság munkatársai, ahol a TIGÁZ Energiasátor alatt energiatakarékossági tanácsadást tartanak. A TIGÁZ Totó a felnőttek számára, az óriás méretű utcai energiatakarékossági társasjátékunk a családok számára, míg a társasjáték asztali változata elsősorban a gyerekek számára nyújt játékos formában hasznos takarékossági tippeket. A játékot persze érdemes komolyan venni, hiszen a számítások szerint akár 30 százalékkal is csökkenthető az energiaszámlák összege. Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő program elindítása: tavaszán pilot jelleggel, majd őszén-telén 60, az egyetemes szolgáltatás területén található általános iskolába látogattunk el, az Összeköt az energia nevet viselő programmal, melynek középpontjában a fenntarthatóság hangsúlyozása, energiatakarékos életmódra nevelés, és környezetvédelmi szemlélet erősítése áll. the promotion of energy efficiency and responsible behaviors Our refreshed website was launched in May, 2010, offering several online customer services for clients, such as online balance query and bill calculation for customers of monthly meter submit, so as paperwork can be minimized. A new, special service of our website is a household energy efficiency online test, that provides useful information on decreasing energy consumption of a house or a flat, and what steps can be taken to achive it. The initiative supported by online campaign and direct mailing - met keen interest amongst clients and visitors, resulted more than registrations, and filled tests. In the section of Energy saving tips of our website one can become familiar with the basic steps of energy saving. Monthy e-newsletters are being sent to registered users, instead of former paper-based communication. An open photo competition was announced for everybody who is keen on nature photographing, aiming to strengthen environment consciousness and to wake awareness in connection of nature conservation. Two categories were defined Landscapes and Human&Nature. Announcement roused increased interest, more than 2000 marvellous photos were submitted. Winning photos are published in our company table calendar and on the header of our website in throughout the year In Sustainability section of our website besides basic information on the topic nature conservation related events and days to celebrate are listed. Energy saving in the focus: chances for paying the gas bill will further improve, if we can give advice to the gas consumers how to reduce the amount shown on such bills. This is exactly why we mobilised considerable energies for implementing the energy saving programme. The employees take part on events organised at weekends by municipalities, where we offer advice on energy conservation under the TIGÁZ Energy tent. TIGÁZ Toto is a gambling for adults, a giant street game for families, whereas there is a desk-top version primarily for the kids offering useful ideas for energy saving in a playful form. The game should, of course, be taken seriously, because energy bills could be reduced even with 30%, as our calculations suggest. Launch of energy saving programme for schools: starting off as a pilot inititaive in the spring of 2010, we ve intruduced our Energy that connects programme to 60 elementary schools in our universal service area. It is focused on sustainability, supporting energy saving lifestyle, and environment conscious approach. [ 12 ]

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting A környezetközpontú tanácsadás Environmental Management Consulting Minden gazdasági-társadalmi folyamat közvetlenül vagy közvetve hatással van a környezetre, így ennek védelméhez kapcsolódó intézkedések

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN Radácsi László, Ph.D. ügyvezető igazgató II. Magyarországi Klímacsúcs Budapest, 2009. február 19. NYELVHASZNÁLAT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Reducing our climate impact

Részletesebben

Elszámolási munkacsoport

Elszámolási munkacsoport T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 11. ülés Budapest, 2013. május 13. Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, napirend, update II. T2S Program Plan, kapcsolódó ügyfél szinkronizációs

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa 2014 A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja A TÖOSZ a z ö n k o r m á n y z a t i t u d á s b á z i s a A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a 2013. szeptember 1-től 2013. szeptember 30. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Vállalati fenntarthatósági kódex

Vállalati fenntarthatósági kódex Jövőképünk és értékeink Vállalati fenntarthatósági kódex Code of Corporate Sustainability 1 Fenntarthatóan és társadalomilag felelősen tevékenykedünk Azt értjük ezalatt, hogy a gazdasági, ökológiai és

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül Emberi Erőforrás Stratégiánk végrehajtása HR célkitűzéseink Üzleti tevékenységünk támogatása Értékeink támogatása Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül www.schindler.com/careers

Részletesebben

Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas

Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas Dr. Gajdos Róbert elnök president Közbeszerzési Hatóság Public Procurement Authority

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény A Gyógyszerkutató és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja Tantárgyak 1. 2. Félévek 3. 4. elmélet Óraszám gyakorlat összesen Ellenőrzési rendszer és követelmény 1. Szerves

Részletesebben

Hungarian Toll System

Hungarian Toll System Hungarian Toll System As of 1st of July 2013, the electronic, distance-based toll system (DTS) will be introduced on a total of 6,513 km road sections of the Hungarian public road network (motorways, highways,

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08.

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. Nano a természetben Lótuszvirágeffektus: a lótuszvirág öntisztító hatása a nano-struktúrájú felületnek köszönhetően 01.01.2008 NAME OF PRESENTATION

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Zöld Iroda a TCS gyakorlatában. Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited

Zöld Iroda a TCS gyakorlatában. Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited Zöld Iroda a TCS gyakorlatában Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited 1 The TCS commitment Experience certainty. Tata Consultancy Services helps you experience certainty by reliably delivering

Részletesebben