Esetismertetés. A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esetismertetés. A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012."

Átírás

1 Esetismertetés A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012.

2 A lakó adatai, állapota, diagnózisa: Péter 28 éves, 178 cm magas, 49 kg. Tartása hajlott, lábát húzza, lúdtalpas. Látása jó, hallása mindkét fülére csökkent. Mozgása koordinálatlan. Általában futva közlekedik, törzse elıre, vagy oldalra dıl mozgás közben. A nagymozgásos tevékenységek sem összehangoltan mőködnek. Fogazata hiányos. Ételallergia: paradicsom, narancs, szójabab. Állandó gyógyszerei: Tegretol CR 400 mg E: 1 tbl. Haloperidol 1,5 mg tbl. Rivotril 2 mg E: 1 tbl. Tisercin dg tbl. Loratidin Hexal 10 mg E: 1 tbl. A fogyatékosság súlyossága: középsúlyos értelmi fogyatékos. Anamnézis: Péter november 8-án született Budapesten. Koraszülött volt, 36 hetesen jött a világra. Légzészavarral került a koraszülött osztályra, 5 napig lélegeztették, majd tubuson keresztül légzéstámogatást kapott. Tüdıgyulladása is volt. 3 hetes korától kezdett a súlya növekedni, 18 hónapos koráig ismétlıdı görcsrohamokat produkált ben állami gondozásba került. A környezettanulmány alkalmával az anya nem volt otthon, a gyerekre a szomszéd vigyázott. A lakás bőzös, szemetes, koszos, rendetlen. Mindkét szülı iszik, az anya is, annak ellenére, hogy most várja hatodik gyermekét. A csecsemıotthonból 1988-ban került a nevelı otthonba. A gyermeknél enyhe értelmi fogyatékosság tapasztalható jó kontaktus és kooperációs készséggel, gyenge verbális készséggel, több hangra kiterjedı dyslaliával, gyenge grafomotoros készséggel, hiányos ismeretekkel. Gótikus szájpad és lapos orrgyök tapasztalható. Itt a szülık egyszer sem látogatták meg, nagymamája 4 alkalommal ben csak az önkiszolgálás terén tapasztaltak némi fejlıdést, ezért az enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája elıkészítı osztályába került. Csoportos foglalkozásra nem osztható be, egyéni foglalkozáson is gyenge eredményt nyújt. Kisfokú vezetéses halláscsökkenést állapítottak meg nála. Az elıkészítı osztályt megismételte. 92/93-ban kezdte el az elsı osztályt, amit 93/94-ben megismételt. 93 nyarát szüleivel töltötte ben a középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatását ellátó általános iskola második osztályába helyezték. Édesanyját követeli. Itt nagyon agresszív, sokszor fékezhetetlen, dührohamot kap, tör, zúz, mindenkibe belerúg. Önmagát véresre karmolja, tanulni csak ritkán hajlandó. Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 2/7

3 1997-ben két alkalommal állt pszichiátriai kezelés alatt a kórházban, és gyógytornára is járt, lábát húzta. Viselkedése, tanulmányi eredménye átmenetileg javult ben ismét ingerült, azt hallja a fejében, hogy az anyját szidják, dührohamokat kap, feltöri a szekrényt, lop, sérülést okoz saját magának is. Egyedül a zene hat rá megnyugtatóan. 2000/2001-ben elvégezte a 9. osztályt. Itt megtanult szıni, hímezni, ami jól lekötötte. A pszichiátrián új gyógyszert kapott, édesanyja 10 év után meglátogatta a kórházban. Állapota valamelyest javult. Édesanyja anyaotthonba, édesapja hajléktalanszállóba került, és többet nem látogatták Pétert. Kedélyállapota továbbra is hullámzó, labilis. Magatartása kiszámíthatatlan, agresszivitása társai és önmaga ellen irányul. Szemtelen a felnıttekkel, kamaszkori szertelen magatartás is jellemzı rá. Finommotorikája fejlıdik, figyelme szétszórt, nagyon sokat felejt. Beszéde hibás, de mondatokat használ. Írás, olvasás gyenge, de szép betőkkel másol, azonban annak tartalmával nincs tisztában. 10-es körben eszközzel jól számol. Házimunkában általában szívesen vesz részt januárjában érkezett ide Kéthelyre, a férfi betegosztályra került. Érzelmi állapota ingadozó volt. A felnıttek társaságát kereste, szívesen segített nekik a házimunkában. Szabadidejét hímzéssel, zenehallgatással töltötte. Viselkedésének és tevékenységének legfontosabb jellemzıi: Önkiszolgálás területén: Kanállal elég ügyesen eszik, csészébıl segítség nélkül iszik, és az italból tölt magának. Az étel megrágására már csak néha kell figyelmeztetni. A diétáját betartja, ha olyan étel kerül elé, amire allergiás, az utóbbi idıben már nem feltételez mögötte rossz szándékot. Nem dohányzik, kávét nem iszik. Ha úgy érzi, hogy ok nélkül megbántották, nem fogadja el az ételt, így tiltakozik. Mozgáskészségére jellemzı; le és fel tud menni lépcsın kapaszkodás nélkül, labdát el tud kapni, kapaszkodás nélkül bele tud rúgni. Otthoni környezetben jól tájékozódik. WC használata kifogástalan, önállóan, alaposan tisztálkodik. Naponta borotválkozik, kevés haját nem hajlandó fésülni. Körmét, haját a nıvérek vágják le. Zsebkendı használatára figyelmeztetni kell. Az idıjárásnak megfelelıen önállóan fel tud öltözni. Szobáját, a közös helyiségeket kérésre kitakarítja. Szekrényében szép rendet tart, de kérésre társa szekrényét is elpakolja. Holmijára nem tud vigyázni, gyakran elveszti. Kommunikáció: Szókincse, kifejezıkészsége megfelelı. Nyugodt beszéde általában érthetı, ha izgatott, akkor érthetetlen, hadar, csak szótagokat mond, logikátlan összevisszaságban. Ismeri és használja a megfelelı köszönési módokat, az udvarias szókapcsolatokat, mondatkezdéseket. / Márta néni azt szeretném megkérdezni / Olvasni, írni nem tud, de nevét hibátlanul szép, írott betőkkel leírja. Szereti, ha felolvasok neki meséket, mondákat. Az Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 3/7

4 iskolában tanult verseket, énekeket gyakran idézzük fel közösen. Tízig biztosan számlál, bizonyos mőveleteket eszközzel el tud végezni. Jutalomból szoktam neki /kérésére/ egy füzetbe rajzos számfeladatot adni hétvégére. Ezt mindig örömmel megcsinálja. Tudja, hogy jó, ha az embernek sok pénze van, mert vásárolhat vele a boltban. A pénzérméket, a bankjegyek értékét nem ismeri. Emberrajza nem egy sémára készül, különbözı figurákat jelenít meg; bohóc, Mikulás, kislány. Érzelmeket jelenít meg az arcon; mosoly, csodálkozás, kiabálás. Szocializáció: Személyes kontaktusa megfelelı. Társas kapcsolataiban is sokat fejlıdött. Segíti társait, munka közben kérésre együttmőködik, néha felajánlja, hogy segít. Vannak rendszeres munkái, amikhez ragaszkodik. A reggelit ı hozza be az autóról, és tolja ki az üres edényt. Szívesen, kérés nélkül is végez kerti feladatokat; gyomlál, gereblyéz, öntöz. Kedvelt társaival udvarias, elızékeny. Társait ismeri, helyesen szólítja és nevezi meg az embereket, akikhez, illetve akikrıl beszél. Örömmel elfogadja a szervezett programokat. Vásárolni önállóan nem tud, a házvezetı vásárol számára. A faluban önállóan nem közlekedik, nincs is rá igénye. Idegen környezetben nem kommunikál, felvilágosítást nem tud kérni. Munka rehabilitációs foglalkoztatásban részesül, a zöldövezet csoport tagja. Amíg a házban örömmel végez ilyen irányú munkákat, a kertészetben nem mindig dolgozik szívesen. Ilyenkor megmakacsolja magát, lefekszik a fa alá egészen ebédig. Elıfordul, hogy nem akar menni dolgozni, ilyenkor nagyon találékony /eldugja a cipıit, fáj a feje, amikor már indul a csoport a kísérıvel, akkor kell WC-re mennie, még megvárja a reggelis autót, mert az az ı dolga, hogy kivigye az üres edényt / Szabadidı: Érdeklıdik, figyeli a körülötte lévı világot. Szívesen nézi a tv-ben a meséket, és a történésekre megfelelıen reagál. Szereti a zenét, ez megnyugtatja. Szívesen nézegeti a könyveket, másol belılük. Mindenféle csoportos játékban szívesen vesz részt. A játékszabályokat csak addig tartja be, amíg egy felnıtt is ott van. Nehezen viseli a kudarcot, de már nincsenek e miatt dühkitörései. Mondogatja, hogy ez csak játék, egyszer egyik nyer, máskor a másik. De csak gyızelemmel hajlandó abbahagyni a játékot. Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 4/7

5 Fı fejlesztési célok, feladatok: - a pszichés egyensúly megtartása nagyobb odafigyeléssel, az ünnepek elıtti rossz hangulatának megelızésével - közösségi kapcsolatainak megerısítése minél több közösségi program biztosításával - a probléma megoldó képesség alakítása, konfliktus kezelés fejlesztése mindig, minden problémájának részletes megbeszélése, probléma megoldási módok tanítása - szókincsbıvítés, figyelem koncentráció, beszéd struktúra fejlesztése a fejlesztı foglalkozások keretében - megfelelı mennyiségő és minıségő étel elfogyasztása nyugodt körülmények megteremtése étkezések elıtt Interjú - Szia, Péter! Ma egy interjút fogok készíteni veled. Hogy hívnak? - Mért, Mártika, elfelejtetted? - Nem, csak ide felírom a válaszaidat, hogy milyen ügyes vagy. - Sz. Péter. - Mikor születtél? november 8. - Mikor van a születésnapod? - Mikor? Nem tudom. - Hány éves vagy? - 28 és jövıre leszek Hogy hívják édesapádat? - Szukk Péter, de már meghalt de nem tudom mikor, amikor anyukám azt mondta, hogy a fejében itt volt egy kis agyvérzése, akkor halt meg. - Ott voltál a temetésén? - Nem. - Anyukádat hogy hívják? - Horváth Mária. - Vannak-e testvéreid? - 2 testvérem van, meg született még egy, akkor az három. - Hogy hívják ıket? - Nem tudom fejbıl. - Hol laknak? - Intézetben. - Mikor láttad ıket? Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 5/7

6 - Hetedikben,.a legkisebbet,.meg azt, aki idáig ér, mint a karom. - Szüleidet mikor láttad? - Tízedikben. - Iskolába szerettél járni, tanulni? - Szerettem, mindegyiket szerettem,.meg tanulni is szerettem. - Mit szerettél a legjobban? - Számolást, írást, olvasást,. meg a matematikát. - A számolás, az matematika. - Tényleg? - Szabadidıdben mit szerettél csinálni? - Szıni tanultam, meg kézimunkázni tanultam. Egy nagy keresztszemes terítıt kivarrtam, tudod, olyan szép fehéret,.. nem jut eszembe, hogy is hívják. Na, mondjad Mártika! - Én nem tudom Peti, nem láttam, akkor még nem ismertelek. - Hogy-hogy te nem tudod!?..szerettem még takarítani, magnót hallgatni, a Szandit, azt nagyon szerettem hallgatni. - Az osztálytársakkal jól kijöttél? Volt barátod? - Nem volt barátom, de szerettem ıket, nem verekedtem sose. - Itt ki a barátod? - Senki, a K. Beát szeretném, de ı a Tamást szereti. - Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy legyen barátod? - Beszélgetni vele, meg magnót hallgatni, meg segíteni neki, rajzolok neki virágot. Nem szabad verekedni, meg csúnyán beszélni, azt se szabad. - És szoktál? - Már ritkábban. Egyszer-kétszer elıfordul, hogy csúnyán beszélek...amikor kikerültem a Fészekbe, amikor te még nem voltál itt, akkor nagy bajt csináltam. Elkezdtem hisztizni, mert felcukkoltak, kitörtem az ablakot, meg az ajtónak a fáját... Aztán be kellett menni az idegorvoshoz, és kaptam új gyógyszert, pedig nem is én kezdtem a kötekedést. Máskor is felcukkoltak. - Hogyan? - Hát úgy édes Mártikám, hogy például jönnek valakihez látogatóba, és akkor azt mondják, hogy milyen jó nekem, hogy itt az édesanyám. Ezzel hergelte a lakótársait az Ildi is, meg, hogy hazaviszi az anyja. Akkor megszöktem, kimentem a kapun, tudod arra fölfelé a szılıbe. Aztán a nıvérek jöttek utánam, és megint kaptam új gyógyszert. De most már nem szökök meg, csak nekimegyek valakinek. - Miért mész neki? - Mert ott van, és nem bírom kikerülni. Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 6/7

7 - Mit szeretnél, hogy jobban érezd magad? - Tudod, Mártika, ha többen odaálltak volna velem szemben, tudod, úgy szembe, és mondták volna a születésnapomon, hogy jó születésnapot, vagy jó pihenést, meg jó táncolást, meg jó zenét kívánok..karácsonyra szövıkeretet szeretnék, és fonalat, felvetı is kell, meg színes pamut.. Meg több elfoglaltságot szeretnék veled, karácsonykor is meg vasárnap is. - Kik köszöntöttek meg a születésnapodon? - A barátaim, azaz hogy nem a barátaim, csak velük szeretek beszélgetni, tévézni, zenét hallgatni, dolgozni. - Kiket kínáltál meg a tortádból? - A K. Beát, meg a Gábort, meg a K. Beát, a Margitot. Lacit is megkínáltam volna, de az most kórházban van, Robit, meg a Beát, vagy azt már mondtam? Mást nem tudok mondani. - Hallottam, hogy jó kis bulit rendeztek neked a Vali néniék. - Igen, és sokat táncoltam a Beával. - Köszönöm Peti, nagyon ügyes voltál. Azért Pétert választottam, mert ı választott engem. Az elsı perctıl bizalommal volt hozzám. Ha lehetısége volt rá, mindig mellettem sertepertélt. Leste a kívánságaimat. Így vele tudtam a legnagyobb eredményeket elérni. Hamar rájöttem, hogy humorral gyorsan le lehet csillapítani. Ez, azóta is mőködik. A megvásárolt élelmet a spájzban a nevével megjelölt polcra tesszük. Amikor kért belıle, a nıvér kiadta neki. Egy idı után elfogyott, ilyenkor düh rohamai voltak, mert ı tudja, hogy volt neki, csak biztosan odaadták másnak. Akkor azzal próbálkoztunk, hogy aláírattuk vele, amit elkért. Ez sem hozott sok eredményt. Majd a csomagolópapírt otthagytuk a polcon, és amikor újra kérte ugyanazt, mindig bevittem, és megmutattam neki az üres papírt. Ezzel egy idıben kezdtem el a kivonás fogalmát tudatosítani egy füzetben rajzosan. Így is csak sokára értette meg, hogy, ha elkér belıle, megeszi, akkor kevesebb lesz, elfogy. Ma már ilyen probléma nincs vele. Péterrel és a többi lakóval kapcsolatos tevékenységek során szerzett apró örömök nagyon sokat jelentenek nekem. Erıt adnak a további munkához, sikerélményt biztosítanak, tudatosítják nap, mint nap, hogy szükségük van rám. Ezért tudok munkám során kiegyensúlyozott, türelmes, derős és mosolygós lenni. Petiné Gémesi Márta fejlesztı pedagógus Petiné Gémesi Márta: Esetismertetés Oldal: 7/7

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés)

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) 2011. A program megvalósulását

Részletesebben

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral Az interjút készítette Tóth Károly Antal Még otthon - A svéd oktatási rendszert Magyarországon sokan követendő példaképnek tekintik. Mielőtt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember Pályázó neve: Ress Alexandra Héla Telefonszáma: +36/30 393 5439 E-mail címe: hela.ress@gmail.com Diákigazolvány száma: 1019928091 Kategória: Riport A cikk címe: Jól csak a szívével lát az ember A hallgatói

Részletesebben

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak, mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak akkor van tartós jövője,

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Befogadás Megismerkedés K. J.-né Melindát 2009. augusztus 24-én ismertem meg. Ekkor kezdtem el munkámat a Kispesti Családok

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

b.boommamazin2012 Fotógaléria kismamáinkkal Aki soha nem tanult főzni - Lila Füge A védőnő, aki családtag Túlélni az első heteket egy újszülöttel

b.boommamazin2012 Fotógaléria kismamáinkkal Aki soha nem tanult főzni - Lila Füge A védőnő, aki családtag Túlélni az első heteket egy újszülöttel b.boommamazin2012 Fotógaléria kismamáinkkal Aki soha nem tanult főzni - Lila Füge A védőnő, aki családtag Túlélni az első heteket egy újszülöttel A fotós szemszögéből - riport Ádám Judittal Divatajánló

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

sokan vagyunk egyedül

sokan vagyunk egyedül Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Balogh Dániel, Dr. Bede Nóra, Felméry Tamás, Kuslits Gábor, Móga Mária, Németh Katalin, Rakos Eszter, Simon Balázs, Szabó Áron

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Aszódra a Javítóintézetbe olyan 14-19 éves bűnelkövető fiúk kerülnek, akiknek a bíróság 1-3 évig terjedő javítónevelő intézkedést rendelt

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

Bátorító nevelés (esettanulmány)

Bátorító nevelés (esettanulmány) Bátorító nevelés (esettanulmány) 2009 Erdei Tünde Vannak olyan gyerekek, akiket már az első találkozás előtt megelőz a híre. A játszótér ördöge, az óvoda réme, a csoport bajkeverője -mondogatják. Ilyen

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Merjünk ajándékká válni egymás számára

Merjünk ajándékká válni egymás számára BESZÉLGETÉS BÖJTE CSABA FERENCES SZERZETESSEL Merjünk ajándékká válni egymás számára beszélgetés Böjte Csaba ferences szerzetessel Úgy vélem, Böjte Csaba mint magánember nem érthető meg semmilyen módon

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben