10452/17 mlh/ol/kk 1 DG B 1C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10452/17 mlh/ol/kk 1 DG B 1C"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 16. (OR. en) 10452/17 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk SOC 491 EMPL 377 EDUC 299 ECOFIN 554 Előző dok. sz.: 9647/1/17 REV 1 SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Tárgy: A munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák A Tanács következtetései (2017. június 15.) Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az A munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák című, az EPSCO Tanács által a június 15-i ülésén elfogadott következtetéseket /17 mlh/ol/kk 1

2 A munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák A Tanács következtetései FIGYELEMBE VÉVE, HOGY: 1. A munkanélküliség az EU 28 tagállamában változatlanul meghaladja a válság előtti szintet ban 20,9 millió embernek nem volt munkája, majdnem 50 %-uk több mint egy éve volt munkanélküli, és több mint 20 %-uk 25 évnél fiatalabb. 1 A éves korcsoportba tartozó fiatalok mintegy 11,5 %-a (2016-os adat) nem vett részt sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben (NEET-fiatalok), és így esetükben fennáll a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázata Bár a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek összlétszáma csökkent az EU-ban, teljes arányuk 23,7 %, tehát továbbra is magas. Ez azt jelenti, hogy az eredmények messze elmaradnak az Európa 2020 stratégia szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos céljaitól. A különböző kategóriákat egyaránt jelentős kihívások jellemzik, a szegénység azonban elsősorban az inaktívakat és a munkanélkülieket sújtja. 3. Bár a nemek közötti különbségek csökkentek, egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak, és a foglalkoztatásban, az önfoglalkoztatásban, a nem önként vállalt részmunkaidős foglalkoztatásban, a vállalkozás és a döntéshozatal terén meglévő, nemek közötti szakadék megszüntetése még megoldásra váró feladatot jelent. 3 A nemek között a legnagyobb különbség a fizetésekben tapasztalható: minden ötödik nő alacsonyan fizetett, míg a férfiaknál ez csak minden tizedik férfira jellemző. 4 Ennek következményeként a nők és a férfiak pályafutásuk során egyenlőtlen bánásmódban részesülnek a munkavállalás terén, ami egyrészt nemek közötti szakadékot idéz elő a nyugdíjakat illetően, másrészt növeli a szegénység kockázatát Eurostat: május 4-én lekért adatok. Eurostat: május 4-én lekért adatok. A Tanács következtetései: Válasz a Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért tárgyú bizottsági dokumentumra, június 16. A Tanács következtetései az uniós munkaerőpiacon jelen lévő nők és férfiak készségfejlesztéséről, március /17 mlh/ol/kk 2

3 4. Ennek alapján a munka kifizetődővé tételét célzó stratégiákra van szükség, amelyek a munkaerőpiaci részvétel akadályainak felszámolása, a munkaerőpiac széttagoltságának megszüntetése, a megfelelő jövedelemtámogatást biztosító szociális védelmi rendszerek működtetése, valamint a mindenki számára elérhető támogató szolgáltatások biztosítása, ugyanakkor a foglalkoztatásba történő átlépés ösztönzése és a munkavégzés jövedelmezővé tétele révén elősegítik a minőségi munkahelyek létrehozását 5 és fokozhatják a munkaerőpiacok befogadóképességét. 5. Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikákra vonatkozó ajánlásokkal összhangban a munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák a társadalmi-gazdasági szakpolitikák hatékony eszközét jelenthetik a növekedés előmozdításához, minőségi munkahelyek megteremtéséhez 5, valamint a szegénység, az egyenlőtlenség, a társadalmi kirekesztés és a segélyektől való hosszú távú függés enyhítéséhez. E stratégiák újabb lendületet adhatnak az aktív munkaerőpiaci részvételt támogató és az európai munkaerőpiacra való beilleszkedést segítő ütemtervnek. 6. A munka kifizetődővé tételét még fontosabbá teszik a migrációval, a demográfiai változásokkal, a digitalizációval, az atipikus foglalkoztatással és a munkavégzés új formáival összefüggő új társadalmi-gazdasági jelenségek. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA HANGSÚLYOZZA, HOGY 7. A munka kifizetődővé tételét szolgáló stratégiák hatékony munkahelyteremtő makrogazdasági szakpolitikával ötvözve hozzájárulhatnak egy erősebb és reziliensebb szociális Európa 6 létrehozásához. 8. Minden tagállamnak továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania a munkavállalási lehetőségeknek, a foglalkoztathatóságnak és a munkaerőpiaci részvétel támogatásának a fokozására. E tekintetben a versenyképességet, a fenntarthatóságot és az aktív befogadást elősegítő, hosszú távú eredményekhez elengedhetetlen az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák szélesebb összefüggésben történő vizsgálata. 5 6 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások 5. foglalkoztatáspolitikai iránymutatásának megfelelően. A március 25-i Római Nyilatkozattal összhangban /17 mlh/ol/kk 3

4 9. A munka kifizetődővé tételét szolgáló, fenntartható és hosszú távú intézkedések olyan többdimenziós és integrált szakpolitikai megközelítést tesznek szükségessé, amely a következőkön alapul: egyrészt be kell fektetni a tudásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeibe, másrészt hatékony és aktív befogadási szakpolitikákkal el kell mozdulni a hosszú távú segélyfüggőségtől, harmadrészt pedig be kell fektetni a munka, a családi és a magánélet kiegyensúlyozását szolgáló, megfelelő és megfizethető támogatási struktúrákba. Dinamikus munkaerőpiacok létrehozása a tájékozott és szakképzett munkaerőbe való beruházás révén 10. A gyorsuló globalizáció és technológiai változások miatt a strukturális munkaerőhiány problémája egyre erőteljesebben jelentkezik. A strukturális munkaerőhiány akadályozza a folyamatos új ismeretszerzést Európában, ami pedig alapvető a változásokhoz való alkalmazkodás, a versenyképesség megtartása, valamint az EU regionális és globális pozíciójának megőrzése szempontjából. 11. A munka kifizetődővé tételét szolgáló hatékony stratégiákat a humán tőkébe történő beruházással kell alátámasztani, ugyanis ez biztosítja az emberek számára a munkaerőpiaci részvétel előnyeinek kiaknázásához szükséges eszközöket és készségeket. A készségek továbbfejlesztésébe történő beruházások révén jól felkészített munkaerő elengedhetetlen a szilárd és reziliens munkaerőpiachoz, amely képes lépést tartani a folyamatosan alakuló trendekkel és kihívásokkal, és egyúttal a lehetőségeket is kiaknázza. 12. Alapvetően fontos az írással, a számolással, a digitális képességekkel és a vállalkozói kompetenciával összefüggő tudás és készségek megszerzése. Az egész életen át tartó tanulás keretében a férfiak és a nők számára egyaránt, megkülönböztetés nélkül lehetővé kell tenni a továbbképzést, az átképzést, valamint a transzverzális tudás és készségek és az innovációs képességek elsajátítását, hogy proaktívan kielégíthessük egyrészt az egyének változó igényeit az aktív életük során, másrészt pedig a dinamikusan fejlődő munkaerőpiac szükségleteit /17 mlh/ol/kk 4

5 13. A készségekbe olyan meglévő uniós és nemzeti keretek között kell beruházni, amelyek biztosítják a szükséges egyensúlyt az oktatás és képzés, a munka, a család és a magánélet, valamint a munkáltatók felelősségvállalása között. Ehhez aktív és hatékony partnerségekre van szükség a szociális partnerek, az oktatásban és szakképzésben érintettek, valamint a munkáltatók között. Szükség van továbbá az oktatásba történő stratégiai beruházások támogatására, és az EU-ban jogszerűen tartózkodó, újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok gyorsabb és hatékonyabb munkaerőpiaci integrációjára Meg kell erősíteni az oktatás, a szakképzés és a foglalkoztatás közötti kapcsolatot, és nagyobb hangsúlyt kell helyezni a színvonalas, munkaalapú tanulásra, a tanulószerződéses gyakorlati képzésre, a szakmai gyakorlatokra és az iskolából a munka világába való átmenet egyéb formáira. 15. A tanulás említett formáinak és ezeken belül a nem formális és az informális tanulásnak a szélesebb körű elismerése és érvényesítése egy olyan integrált erőfeszítésnek is részét kell, hogy képezze, amelynek célja, hogy a tanulási módszereket közelebb hozza a változó piaci helyzethez és a jelenlegi ipari trendekhez. 16. A dinamikus és alkalmazkodásra képes munkaerőben rejlő potenciál fokozásához arra is szükség van, hogy jobban megértsük az aktív és demokratikus polgári értékek támogatásának fontosságát abból a célból, hogy megteremtsük a kreativitás, a vállalkozói és a polgári készségek erősödésének lehetőségét, mivel e készségek szükségesek a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés kiegészítéséhez, és garantálják a hosszú távú munkaerőpiaci részvételt. A munkavállalás vonzóbbá tétele 17. A munka kifizetődővé tételéhez alapvetően fontos, hogy a színvonalas munkából megfelelő jövedelem származzon. Az adóknak és a szociális védelmi intézkedéseknek ideértve adott esetben a munkához kötött ellátásokat is megfelelőnek kell lenniük, és következetesen arra kell irányulniuk, hogy helyes egyensúlyt biztosítsanak az aktivizálási intézkedések és a jövedelemtámogatás között, a háztartás keresettel rendelkező második tagja számára is, ez azonban nem veszélyeztetheti a szociális védelmi rendszerek fenntarthatóságát. 7 A Tanács következtetései (6885/2017): A évi éves növekedési jelentés és közös foglalkoztatási jelentés: A foglalkoztatás- és a szociálpolitikára vonatkozó politikai iránymutatás, március /17 mlh/ol/kk 5

6 18. Egyetemes és célzott intézkedések kombinációjára van szükség, amelyek magukban foglalják a hatékony aktivizálási intézkedéseket, a megfelelő jövedelemtámogatást és a minőségi szociális szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. Többdimenziós megközelítést kell elfogadni, amely a tagállamok konkrét társadalmi-gazdasági helyzetén alapuló, rugalmas intézkedéscsomagot tartalmaz. 19. Az egyéni megközelítés személyre szabott intézkedéscsomaggal hatékony módja lehet a tartós munkaerőpiaci integráció biztosításának. Ez a legjobban olyan integrált megközelítéssel érhető el, amely fokozott együttműködést és koordinációt tesz szükségessé az érintettek, valamint a foglalkoztatási és szociális szolgálatok között, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció révén is. A nemzeti jogszabályok és rendelkezések szintén szerepet játszanak a munka kifizetődővé tételét célzó stratégiákban, mivel biztosítják azt, hogy ne éljenek vissza a munkaerőpiaci szakpolitikákkal és ösztönzőkkel, ideértve a szociális ellátórendszerekbe beépülő ösztönzőket is. 8 Beruházás a támogatási struktúrákba a munka, a család és a magánélet összeegyeztethetősége érdekében 20. Minőségi, megfizethető és hozzáférhető gyermekgondozás 9, valamint ápolási-gondozási szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy a munkát vállaló, illetve munkát kereső gondozók különösen a nők fizetni tudják a költségeket és legyőzzék az egyéb akadályokat. 21. Az intézményi és jogalkotási kereteknek segíteniük kell a nőket és a férfiakat abban, hogy össze tudják egyeztetni a munkát a családdal és a magánélettel, és egyúttal ösztönözniük kell a gyermekek és egyéb eltartottak gondozásával járó feladatok egyenlő megosztására A családbarát intézkedéseket és a rugalmas munkaszervezést pl. távmunka, rugalmas munkaidő, csökkentett munkaidő vagy megosztott munkakörök jobban be kell építeni az inkluzív foglalkoztatást előmozdító szakpolitikákba, a szociális partnerekkel folytatott párbeszédet követően. Ezeknek a szakpolitikáknak biztosítaniuk kell azt, hogy a gyermekes vagy más eltartottakról gondoskodó munkavállalókat a munkáltatók ne részesítsék hátrányban A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (7. iránymutatás). Ide tartozik a kisgyermekkori gondozás és az iskolás korú gyermekek ellátása is. COM (2017) 252 final, , Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására 10452/17 mlh/ol/kk 6

7 23. Az európai strukturális és beruházási alapokat és az ESBA-t célirányosabban lehetne felhasználni többek között arra, hogy a tagállamok ápolási-gondozási szolgáltatásokat és gyermekfelügyeleti létesítményeket tudjanak biztosítani, amelyek megkönnyítenék a munka és a magánélet összeegyeztetését a szülők és gondozók számára. A munkaerőpiacok és a szociális párbeszéd 24. A munka kifizetődővé tételének feltételét képezi az olyan, tisztességes munkakörülményeket biztosító munkaerőpiaci megoldások rendelkezésre állása, amelyek: i. összeegyeztethetők az egységes piac megfelelő működésével és a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságával, ugyanakkor tiszteletben tartják a nemzeti munkaerőpiacok kialakult gyakorlatát és a szociális partnerek autonómiáját; ii. a nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlatokkal összhangban megfelelő bérszintet biztosítanak; iii. a munkaerőpiaci megoldások különböző típusaira egyaránt kiterjednek; iv. előmozdítják az egyenlő esélyek és a munka mindenki számára való biztosításának elvét; és v. hozzájárulnak a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok jólétéhez. 25. Az innovatív foglalkoztatáspolitikák hatékonysága szempontjából fontos, hogy a munkavállalóknak elegendő, adekvát és hozzáférhető tájékoztatás álljon a rendelkezésére a munkakörülményekre vonatkozóan. 26. A párbeszédet folytató szociális partnerek kulcsszerepet töltenek be a munka kifizetődővé tételét célzó szakpolitikáktól várt eredmények valóra váltása szempontjából azáltal, hogy hozzájárulnak a foglalkoztatáspolitikák kialakításához és végrehajtásához szükséges megfelelő keretfeltételek megteremtéséhez, többek között a munkaerőpiaci átmenet kihívásával szembesülők támogatását célzó intézkedések terén. FELSZÓLÍTJA A TAGÁLLAMOKAT, HOGY: 27. erősítsék meg nemzeti reformprogramjaikban az Európa 2020 stratégia, a foglalkoztatási iránymutatások, a közös foglalkoztatási jelentés és e következtetések alapján kialakított prioritások és célok megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket, hathatós szakpolitikai intézkedések útján biztosítva egyúttal az országspecifikus ajánlások végrehajtását; 28. szakpolitikáik kialakítása során vegyék figyelembe a foglalkoztatási teljesítményfigyelő, a szociális védelmi teljesítményfigyelő, valamint a Foglalkoztatási Bizottság és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság multilaterális felügyeleti munkája eredményét; 10452/17 mlh/ol/kk 7

8 29. saját nemzeti körülményeikhez igazítottan tegyenek aktív lépéseket a munka kifizetődővé tételére irányuló szakpolitikai reformjaik megerősítésére, és e célból olyan megközelítést alkalmazzanak, amely az aktív befogadáson alapul, ugyanakkor olyan módszerrel növeli a munkavállalási ösztönzők támogatását, amely csökkenti a munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket; 30. saját nemzeti körülményeik keretei között támogassák a készségek megszerzésével, az átképzéssel, valamint az értékek és a tudás elsajátításával kapcsolatos szempontoknak azon szociális politikai párbeszédbe való beépítését, amely a munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák jövőjéről zajlik azon együttes erőfeszítés keretében, amely a legsürgetőbb készséghiányok és strukturális munkaerőhiány kezelését és ezzel egyidejűleg a jobb minőségű, tisztességes és méltó munka és a személyes jólét megteremtését célozza; 31. saját nemzeti körülményeik keretei között tartsák fenn a megfelelő szintű a szociális eredményeket javító és fenntarthatóvá tevő szociális védelmet, olyan, a munkát kifizetődővé tevő megközelítésekkel kiegészítve azt, amelyek elősegítik az aktív munkaerőpiaci részvételt és az inkluzív növekedést; 32. erősítsék meg az álláshelyek minőségének javítását célzó erőfeszítéseiket, ideértve a megfelelő bérszint és a tisztességes munkakörülmények garantálását. Mindezt olyan úton kell megvalósítani, amely tiszteletben tartja a nemzeti munkaerőpiacokat és a szociális partnerek autonómiáját; 33. vizsgálják meg az alacsony bérből élő háztartások jövedelmének növelését célzó kezdeményezések lehetőségét, különösen a gyermekes családok vonatkozásában, összhangban a nemzeti gyakorlattal, ugyanakkor tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját is; 34. saját nemzeti körülményeik keretei között állítsák fókuszpontba a nemek közötti egyenlőségnek, valamint a család és a magánélet munkával való összeegyeztethetőségének előmozdítását a támogatási rendszerekbe, a szociális szolgáltatásokba és a gondozási szolgáltatásokba való beruházások révén, a barcelonai célkitűzésekkel összhangban olyan megfelelő stratégiákat elfogadva, amelyek célja a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatása; 35. erősítsék meg a szociális párbeszédet és működjenek együtt a szociális partnerekkel a szakpolitikák kialakítása és végrehajtása során, biztosítva ezáltal a közös felelősségviselést és a hatékony végrehajtást /17 mlh/ol/kk 8

9 FELSZÓLÍTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT: 36. hogy tartsa fenn az európai szemeszter keretében a foglalkoztatás és a szociális kérdések számára biztosított megújult figyelmet, és folytassa az Európa 2020 stratégia konkrét szakpolitikai ajánlásokká alakítását az Unióban élők munka- és életkörülményeinek javítása céljából, tiszteletben tartva ennek során a tagállami hatásköröket; 37. hogy a lehető legteljesebb mértékben használja ki újabb jelentéstételi követelmények előírása nélkül a foglalkoztatással, a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos nyomon követési mechanizmusok kínálta lehetőségeket, és egyúttal támogassa a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztását a hatékonynak bizonyult reformokról és az innovatív megközelítésekről, kifejezetten a munka kifizetődővé tételével kapcsolatos megközelítéseket állítva a középpontba. FELSZÓLÍTJA A FOGLALKOZTATÁSI BIZOTTSÁGOT és a SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGOT: a Bizottsággal együttműködésben foglalkozzanak a többoldalú felügyelettel és a bevált gyakorlatok különböző szakpolitikai területek közötti cseréjével, alapul véve a meglévő tematikus elemzési kereteket, mindenekelőtt a munka kifizetődővé tételét célzó stratégiák kialakítását és végrehajtását célzó hatékony szakpolitikák kapcsán; 39. a munkaerőpiaci részvétel javítása érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet a foglalkoztathatóságra, a jövedelemtámogatás, az aktív befogadás és a szolgáltatásokhoz való hozzájutás közötti összefüggésre, valamint a munkavállalási ösztönzőkre, és ezeket a munkaprogramjaiknak megfelelően kezeljék elsődleges feladatként. 11 A Foglalkoztatási Bizottság és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az elnökség során tartott ülésein egyeztetett a munka kifizetődővé tételével kapcsolatos kérdésekről /17 mlh/ol/kk 9

10 HIVATKOZOTT DOKUMENTUMOK Tanács - A Tanács következtetései a évi éves növekedési jelentésről és közös foglalkoztatási jelentésről: A foglalkoztatás- és a szociálpolitikára vonatkozó politikai iránymutatás, március 3. - Tanácsi következtetések: Válasz a Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért tárgyú bizottsági dokumentumra, június A Tanács következtetései az uniós munkaerőpiacon jelen lévő nők és férfiak készségfejlesztéséről, március 3. - A Tanács ajánlása a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról, február15. - A Tanács következtetései Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: integrált megközelítés, június A Tanács következtetései: A nők és a szegénység, december 8. - A Bizottság és a Tanács közös foglalkoztatási jelentése (2017). Bizottság - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására. COM(2017) 252 final. - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Új európai készségfejlesztési program. COM(2016) 381 final. - Európai Bizottság, A munka kifizetődővé tétele: tanulmány/kutatási feljegyzés, (Making Work Pay: A Conceptual Paper/Research Note) 3/2016. Egyéb - Az Unió helyzete (2016): Úton egy jobb Európa felé amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot (Towards a better Europe - a Europe that Protects, Empowers and Defends). Szociális védelemmel foglalkozó bizottság, Éves jelentés (2016) /17 mlh/ol/kk 10

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

8035/17 gu/ol/kf 1 DG E - 1C

8035/17 gu/ol/kf 1 DG E - 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 2. (OR. en) 8035/17 JEUN 48 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága Előző dok. sz.: 7679/17 JEUN 39 Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. június 9. (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács (Ecofin)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2015)0389 A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás Az Európai Parlament 2015. október 29-i állásfoglalása a tartósan

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

5740/17 hk/ps/ms 1 DG E - 1C

5740/17 hk/ps/ms 1 DG E - 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 3. (OR. en) 5740/17 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Előző dok.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Zárójelentés. Szociális csúcstalálkozó a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről (Svédország, Göteborg, november 17.

Zárójelentés. Szociális csúcstalálkozó a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről (Svédország, Göteborg, november 17. Zárójelentés Szociális csúcstalálkozó a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről (Svédország, Göteborg, 2017. november 17.) Az európai állam-, illetve kormányfők az uniós intézmények, a szociális

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

15055/15 mlh/kf 1 DGB 3B

15055/15 mlh/kf 1 DGB 3B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 7. (OR. en) 15055/15 SAN 429 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2015. december 7. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 14395/15 Tárgy:

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Foglalkoztatási irányvonalak Európai stratégia a teljes foglalkoztatásért és a jobb munkahelyekért mindenki számára

Foglalkoztatási irányvonalak Európai stratégia a teljes foglalkoztatásért és a jobb munkahelyekért mindenki számára Foglalkoztatási irányvonalak Európai stratégia a teljes foglalkoztatásért és a jobb munkahelyekért mindenki számára A tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk alakítása során figyelembe veszik a célokat, törekednek

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozik a munkahelyek számának és minőségének javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia, valamint a foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 4. (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Előző dok. sz.: 8610/15 SOC 284

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

Fejér megye foglalkoztatási stratégiája

Fejér megye foglalkoztatási stratégiája Fejér megye foglalkoztatási stratégiája 2016-2030 Legfontosabb kihívások Elmaradt gazdasági szerkezetváltás megyén belüli munkaerőpiai szolgáltatások helyzetének stabilizálása, bővítése és differenciálása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 FELJEGYZÉS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 15.4.2015 2014/2236(INI) JELENTÉSTERVEZET a Szociális vállalkozásokról és szociális innovációról a munkanélküliség leküzdése során (2014/2236(INI))

Részletesebben

Magyarország Európa politikája

Magyarország Európa politikája Magyarország Európa politikája Dr. Molnár Balázs, európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár Merre tovább Európa? Körkép 60 évvel a Római Szerződés aláírása után c. konferencia 2017. Március

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában Kucsera Csaba tudományos munkatárs, Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Technológiai Jövőkutatási

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

14354/16 ea/kb 1 GIP IB

14354/16 ea/kb 1 GIP IB Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 17. (OR. en) 14354/16 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3502. ülése (Oktatás,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2009/2171(INI) 8.4.2010 MÓDOSÍTÁS 1-27 (PE439.256v01-00) A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban: további

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS AJÁNLÁSA. a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról. {SWD(2015) 176 final}

Javaslat A TANÁCS AJÁNLÁSA. a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról. {SWD(2015) 176 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.17. COM(2015) 462 final 2015/0219 (NLE) Javaslat A TANÁCS AJÁNLÁSA a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról {SWD(2015) 176 final} HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Európai Parlament 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 17.11.2015 MUNKADOKUMENTUM a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó: Maria Arena

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben