MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató"

Átírás

1 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató Hatályos: től Kelt: Budapest, szeptember 1. Kiadja: Adminisztrációs centrum 1

2 A szabályzat célja: Az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban MKBB ) ügyfelei jobb kiszolgálása érdekében, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából személyes és telefonos ügyfélszolgálatot működtet. I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok a. Személyi hatály Jelen szabályzat a Biztosító valamennyi szervezeti egységére, alkalmazottjára és teljes munkaszervezetére kiterjed. b. Időbeli hatály Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Minden korábbi ezzel kapcsolatos szabályzat érvényét veszti, hatályon kívül kerül. II. Az ügyfélszolgálati szabályzat kialakításának jogszabályi háttere évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (MNB tv.) 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról III. Elérhetőség, nyitva tartás: A személyes ügyfelek fogadására kialakított ügyfélszolgálati helyiség, valamint a telefonos ügyfélszolgálat az MKBB székhelyén került kialakításra. A nyitvatartási időt az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Biztosító elektronikus levelező rendszere(i) időbeli korlátozás nélkül fogadják az ügyfélmegkereséseket. Az MKBB a személyes ügyfélszolgálati ügyintézést a 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatt ügyfélszolgálati irodájában teszi lehetővé. 2

3 IV. Telefonos ügyfélszolgálat Az MKB Biztosítók az alábbi telefonszámokkal rendelkezik: a biztosítás közvetítők részére a banki tanácsadók részére Az MKBB minden tőle telhetőt megtesz, hogy a megfelelő menüpont kiválasztása után 5 percen belül élő hangos kapcsolást biztosítson a betelefonáló részére. Ennek érdekében a biztosító a következőképpen jár el: Amennyiben a CC kapacitását meghaladó hívás érkezik az ügyfélszolgálat vonalára, a csoportvezető jelzése alapján az adminisztrációs centrum munkársa(i) segít(enek) a túlcsorduló hívások kezelésében. A nem-élet termékekkel kapcsolatos károkban kompetens Kár HelpDesk a központi menürendszerből, a megfelelő melléket választva érhető el. A Kár HelpDesk overflow tevékenységét a CC látja el. Visszahívások kezelése: Az életbiztosításokkal kapcsolatos, további ügyintézést igénylő hívásokra irányuló jelzéseket a meghatározott folyamatoknak megfelelően az ügyfélszolgálati kollégák továbbítják, majd amennyiben telefonon szükséges tájékoztatni az ügyfelet, a szakosztálytól kapott válaszok kézhezvétele után visszahívják az ügyfelet. A nem-életbiztosításokkal és a nem életbiztosításokhoz kapcsolódó károkkal kapcsolatos, további ügyintézést igénylő hívásokra irányuló jelzéseket a meghatározott folyamatoknak megfelelően az ügyfélszolgálati kollégák továbbítják az illetékes szervezeti egységhez, majd amennyiben telefonon szükséges tájékoztatni az ügyfelet, az adminisztráció erre kijelölt munkatársa vagy a nem-élet kárrendezéssel foglalkozó munkatárs rögzített vonalról visszahívja. Bejelentkezés: Elsődlegesen az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, melyet a hívásfogadó automata teljesít bejövő hívás esetében. Az ügyintéző kapcsolását követően a hívást fogadó kolléga a napszaknak megfelelő köszöntést és a nevét tartalmazó bemutatkozás után meg kell, hogy kérdezze a telefonálótól, hogy miben állhatunk rendelkezésére. 1. Általános tájékoztatás Az ügyfélszolgálat általános tájékoztatási funkciója körében az alábbi, nyilvánosan is hozzáférhető információkkal láthatja el a telefonon érdeklődőket: - MKBB: a cégjegyzékben megtalálható valamennyi információ, kiegészítve az MKBB, a felügyeleti szerv és a MABISZ valamennyi elérhetőségével 3

4 - amennyiben lehetséges a panaszok kezelése, illetve felvétele, tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről - termék: általános tájékoztató az MKBB által forgalmazott valamennyi termékről - szerződéskötési lehetőségek bemutatása 2. Meglévő ügyfelek kiszolgálása Meglévő ügyfelekkel való érdemi ügyintézés megkezdésekor az ügyfelet azonosítani szükséges. Az azonosításhoz minimálisan legalább négy adat szükséges, az érintett biztosítási szerződés ügyfél birtokában lévő ajánlatszámának vagy kötvényszámának, szerződőjének neve és állandó lakcíme vagy székhelye és születési dátuma és helye az ügyfél általi beolvasásával és az egyezőség megállapításával történik. Sikertelen azonosítás vagy már meglévő, a rendszerekben nyilvántartott meghatalmazás hiányában a telefonáló figyelmét fel kell hívni arra, hogy kizárólag a szerződőnek, illetve meghatalmazással a meghatalmazottnak van lehetőségünk információt szolgáltatni. A fentiek egyaránt érvényesek mind a telefonon, mind személyesen a budapesti ügyfélszolgálati irodánkban, illetve az írásban érkező megkeresésekre. Elektronikus levél esetében a rendszerben rögzített, a szerződéshez rendelt címről érkező, illetve a szerződő aláírását tartalmazó ekre van lehetőségünk érdemben válaszolni. Sikeres azonosítást követően a telefonáló ügyfél szerződésben betöltött szerepének tisztázása történik meg: - a szerződő teljes körű, az ügyfélszolgálat által ellátott valamennyi szolgáltatásban részesülhet. - a biztosított teljes körű tájékoztatásra jogosult, de rendelkezési joga nincs a szerződés fölött. - kedvezményezett / engedményes: a biztosítási esemény bekövetkezte előtt akkor jogosult tájékoztatásra, ha a biztosítási szerződés ezt lehetővé teszi. A biztosítási esemény bekövetkeztét követően jogállása megegyezik a károsultéval. A szerződés fölött rendelkezni semmilyen esetben sem jogosult. - károsult: felelősségbiztosítási jogviszony károsultja jogosult a kárával összefüggő információk, a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez vezető ügymenet állásának megismerésére. A károkozónak a biztosított szerződésével kapcsolatos információ azonban nem adható ki és természetesen a szerződéssel kapcsolatosan módosítási igénye nem lehet. Sikeres azonosítás esetén a következő lépések következhetnek: a) adategyeztetés, módosítási kérelmek a szerződésre vonatkozó információk megadása, egyeztetése (pl. díjrendezettség, inkasszó időpontok, dokumentumok kiküldésének időpontja, stb.). Az adategyeztetés körébe tartozik a károsult (biztosított / kedvezményezett / engedményes) felvilágosítása a kárügyintézés folyamatáról, a beérkezett és/vagy kiküldött dokumentumokról és általában az ügy állásáról. Az ügyfélszolgálat amennyiben a telefonáló ügyfél ennek kezdeményezésére jogosult elvégezheti az MKBB a szerződés díját nem befolyásoló és az ügyfélszolgálat kompetenciájába 4

5 tartozó, egyszerű szerződési adatok portfólió kezelő rendszerben történő módosítását (pl. levelezési cím átvezetése, bankszámlaszám módosítása, cím, telefonszám korrigálása, stb.). Azon módosítások, melyek az ügyfélszolgálat hatáskörén kívül állnak, azonban külön írásos nyilatkozat/dokumentum nélkül végrehajtható módosítások, a meghatározott módon és formában az adminisztráció részére továbbításra kerülnek és az ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja annak esetleges következményeiről (pl. díjmódosulásról) Azon módosítások esetében, melyek végrehajtásához további dokumentumok szükségesek (pl. a személyi adatokban (név, cím) állt be változás), az ügyfelet az adatmódosítást alátámasztó dokumentum másolati példányának beküldésére minden esetben fel kell hívni az ügyfelet és tájékoztatni kell, hogy ezen esetekben módosítás az irat beérkezését követően történhet. Az ügyfélszolgálat gondoskodik az adatmódosításhoz szükséges MKBB nyomtatványok ügyfélhez történő eljuttatásáról, lehetőleg elektronikus úton. b) biztosítási dokumentációk nyomtatása A megfelelő szakterületi felhatalmazás birtokában a biztosítási szerződéssel összefüggő dokumentumok (pl. kötvény, igazolás, kártörténeti igazolás, zöldkártya, stb.) nyomtatása és a szerződőhöz (az általa kért módon) való eljuttatása. c) biztosítási dokumentációk kézi kiállítása A megfelelő szakterületi felhatalmazás birtokában a biztosítási szerződéssel összefüggő dokumentumok (pl. igazolás, kártörténeti igazolás, zöldkártya, stb.) kézi kiállítása, amennyiben a hívásszám ezt lehetővé teszi. Ellenkező esetben az erre a célra fenntartott táblázatban regisztrálja, melyet a személyes ügyfélszolgálat munkatársai készítenek el. d) panaszügyek kezelése Külön szabályzat alapján. e) kárrendezés A nem élet termékek kárrendezésével kapcsolatos ügyintézést, információadást elsődlegesen a Kár Helpdesk látja el. A Kár Helpdesk a központi telefonszám menürendszeréből a megfelelő mellék kiválasztásával érhető el. Terheltség esetén az ügyfélszolgálat a kárrendezés folyamatában csak információközvetítőként vesz részt. Ennek keretében a beérkező kárbejelentéseket a károsztály által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokon regisztrálja és ellátja az ügyfelet a kárrendezéshez szükséges további teendőkről (pl. milyen dokumentumok benyújtása szükséges, stb.) szóló információkkal. A felvett kárbejelentőt az illetékes területre továbbítja. A már meglévő károkkal kapcsolatos, további ügyintézést, információadást igénylő ügyeket a meghatározott módon és formában továbbításra kerülnek, melyeket az iktatást követően a károsztály kap meg további ügyintézésre. Az ügyfélszolgálat a kárrendezés érdemi részében nem vehet részt, jogalapi vagy összegszerűségi nyilatkozatot nem tehet. A kárrendezés állásáról információt megfelelő technikai háttér hiányában szintén nem tehet, kivéve, hogy a magát megfelelően igazoló érintett részére a kiutalt kárkifizetés összegét megadhatja. Élet termékek kárrendezésével kapcsolatos ügyintézés: az ügyfélszolgálat a kárrendezés folyamatában csak információközvetítőként vesz részt. Ennek keretében a rendelkezésre álló 5

6 rendszerekből az ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő adat\nincs rálátása az ügyintézőnek a káranyagra, illetve további ügyintézést igényel a telefonhívás, a megkeresést továbbítja az illetékes életbiztosítási szakterületre, aki írásos visszajelzés kérés esetén megválaszolja az ügyfélnek. A visszahívásokért a CC felelős. 3. Biztosításközvetítő kiszolgálása A banki tanácsadók és biztosítási alkuszok részére külön telefonvonal biztosítja a gyors elérhetőséget a (bróker) és 6989 (bank) telefonszámon. Részére a sikeres beazonosítást követően a neve és a brókeri vonalon bejött hívás ténye alapján az általa közvetített szerződésekkel kapcsolatos valamennyi információ (szerződés státusza, díjfizetés állása, stb.) telefonon is megadható. A biztosításközvetítő változtatáshoz, módosításhoz szükséges nyomtatványküldéssel kapcsolatos kérése is teljesítendő. A biztosításközvetítő kockázatviseléssel összefüggő kérdését az értékesítés-támogatás, alkuszi kapcsolattartó vagy közvetlenül a szakterület részére kell továbbítani. A beszélgetések végén az ügyféltől el kell búcsúzni, biztosítva arról, hogy hívását örömmel fogadtuk és a jövőben is állunk rendelkezésére. A telefonhívást az ügyfél szakítja meg a vonal bontásával. Telefonhívások tárolása, visszakereshetősége: A központi ügyfélszolgálati telefonszámra érkező és az onnan indított kimenő hívásokat a biztosító legalább 1 évig őrzi meg, melyek az arra szolgáló rendszerből előkereshetőek, a felügyeleti szerv és/vagy az ügyfél kérésére CD-n kiadhatóak, illetve azok szó szerinti leiratai kikérhetőek. A hívásokat a hívást kezdeményező telefonszám, illetve a beszélgetés időpontjának megadásával lehetséges visszakeresni. Minőségbiztosítás: A beszélgetéseket tároló rendszerből szúrópróbaszerűen az ügyfélszolgálat csoportvezetője ellenőrzi, visszahallgatja a beszélgetéseket és visszacsatolást ad a kollégáknak. V. Személyes ügyfélszolgálat A személyes ügyfélszolgálat során megtehető és megteendő ügyfélszolgálati lépések alapvetően megegyeznek a telefonos ügyfélszolgálat lépéseivel. Különbségek: - Beazonosítás: - Az ügyfél/meghatalmazott azonosítására (első azonosítást, meglévő ügyfelek azonosítását is beleértve) vonatkozó részletes szabályokat a mindenkor hatályos Pénzmosási szabályzat tartalmazza. (pl. azonosításra alkalmas okmányok, azonosító adatlap felvétele, természetes személy, jogi személy azonosítása stb.). Az ügyfél/meghatalmazott azonosítására személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély alkalmas. Amennyiben a meghatalmazott jár el, úgy személyazonosításra alkalmas igazolványon kívül az írásos meghatalmazás is szükséges. 6

7 Ha a szerződésekhez tartozó változások, módosítási kérelmek alapját képező dokumentáció az ügyfél rendelkezésére áll, akkor az az általa kitöltendő nyomtatványok mellékleteként lemásolandó és az illetékes szakterületre továbbítandó ügyintézésre. - Dokumentumok, nyomtatványok átadása-átvétele: átvétel: az ügyfélszolgálat érkeztető pecsétjével történik, melyen az aktuális dátum szerepel. Mind az Általános Biztosító Zrt., mind az Életbiztosító Zrt. külön pecséttel rendelkezik. Amennyiben az eredeti dokumentum kerül átvételre az ügyfélszolgálat részéről, úgy a másolati példányt az ügyintéző a vonatkozó biztosító pecsétjével és saját aláírásával látja el, az ügyféllel aláíratja igazolandó a másolati példány átvételét, iktatja, szkenneli, majd átadja az ügyfél részére. A személyes iratok másolására az ügyfél/meghatalmazott hozzájárulását követően kerül sor. átadás: az ügyfélszolgálaton kiállított, kiadott dokumentumokról másolati példány készül az ügyfélszolgálat részére, melyre a fentiekkel megegyező módon az érkeztető pecsét, az ügyintéző és az ügyfél/meghatalmazott aláírása kerül. - A személyes ügyfélszolgálat kompetenciájába tartozó módosításokat (pl. állandó lakcím változása otthonbiztosítási szerződések esetében, engedményezés módosítása, rögzítése) a személyes ügyfélszolgálati munkatárs végzi el, a szükséges dokumentumok (pl. lakcímkártya) másolatát iktatásra küldi csak tovább. - Az ügyfélszolgálat a személyesen jelenlévő ügyfelek részére igény esetén biztosítási ajánlatot készíthet. - Lehetőség van a személyes ügyfélszolgálaton biztosítási díjak befizetésére is, mely POS terminálon keresztül, bankkártyával lehetséges. - A telefonos ügyfélszolgálaton hívásban nem elvégezhető dokumentumok elkészítését a személyes ügyfélszolgálat végzi. A szerződésekkel összefüggő dokumentumok, valamint a hiánypótlásként esetleg személyesen behozott dokumentáció érkeztetés, iktatás végett átadásra kerülnek az iktatásért felelős szervezeti egységnek. Nemzetközi zöldkártya soron kívüli kiadása: Az MKB Bank fiókhálózatából érkező zöldkártya igények soron kívüli teljesítését elsődlegesen az ügyfélszolgálat látja el. A folyamatnak megfelelően az MKB Általános Biztosító Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleinek/meghatalmazottjaiknak lehetőségük van MKB bankfiókban igényelni az biztosítási fedezetet igazoló zöldkártyát. A banki tanácsadó az igénylő által kitöltött és aláírt titoknyilatkozatot a folyamatnak megfelelő módon, a megkülönböztetett ZK jelzéssel a Biztosító központi címére eljuttatja, majd a lehető legrövidebb időn belül (15-20 perc) a kész igazolást a válaszban a csoportvezetőtől megkapja (rendezett fedezet esetén) és helyben kinyomtatja. VI. Egyéb 1) Amennyiben a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton történő munkavégzés lehetővé teszi, az ügyfélszolgálat, az állománykezelési csoporttal egyeztetve, megválaszolja az ügyfélmegkereséseket 2) Panaszügyek felvétele, kezelése a vonatkozó szabályzat alapján. 7

8 3) Kalkuláció, ajánlat felvétel az MKBB Partner Portál, MKBB Direkt felület alkalmazásával. 4) ügyfélmegkeresések dátum és pontos idő szerinti regisztrálás VII. Az Ügyfélszolgálat az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzatának megfelelően jár el. 8

9 1.sz. melléklet Az MKB Általános Biztosító Zrt. MKB Életbiztosító Zrt. személyes és telefonos ügyfélszolgálatának nyitva tartási rendje: Személyes ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása: H., Sze.: 08:00-18:00 K., P., valamint az ünnepnapokat megelőző munkanapokon: 08:00-13:00 Cs.: 08:00-20:00 Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: H.- Sze.: 08:00-17:00 Cs.: 08:00-20:00 P.: valamint az ünnepnapokat megelőző munkanapokon: 08:00-15:00 9

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt. Azoknál a tranzakcióknál,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3. II/9../ 1/279-1960, -61, -62 Fióktelephely : 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. :./ 46/508-620, -621 Panaszkezelési Szabályzata 1. A szabályzat célja A panaszkezelés

Részletesebben

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Alapelvek... 3 1.3 Fogalmi meghatározások... 3 II. A PANASZKEZELÉS

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Titán Group Alkusz Biztosítási Kft (továbbiakban: Alkusz,Kft célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Elfogadta az Igazgatótanács 2009. 08. 31 i ülése. Bánfalvi István IT Elnök Dr. Gáti György IT tag A szabályzat

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2012 Ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés időpontja: felszámolói névjegyzékre kerülés napja Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata I. Bevezetés A SJGY Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Többes Ügynök) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors

Részletesebben

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM vonalkód helye 150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM ÜGYSZÁM: Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez Érkeztetés helye E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzat száma: 801/2014.08.01. Szabályzat neve: ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. 08. 01.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya

QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya QUANTIS Consulting Zrt. Kiemelt Ügyek Osztálya Panaszkezelési szabályzat Dokumentum azonosító: QUANTIS Consulting Zrt. Panaszkezelési szabályzat Felelõs szerkesztõ: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Felülvizsgálta:

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. február 1. TARTALOMJEGYZÉK KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 I. HATÁLY 4 II. ALAPELVEK 4 III. PANASZ 4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben