MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató"

Átírás

1 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB Általános Biztosító Zrt., MKB Életbiztosító Zrt. egységes ügyfélszolgálati szabályzata tájékoztató Hatályos: től Kelt: Budapest, szeptember 1. Kiadja: Adminisztrációs centrum 1

2 A szabályzat célja: Az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban MKBB ) ügyfelei jobb kiszolgálása érdekében, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából személyes és telefonos ügyfélszolgálatot működtet. I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok a. Személyi hatály Jelen szabályzat a Biztosító valamennyi szervezeti egységére, alkalmazottjára és teljes munkaszervezetére kiterjed. b. Időbeli hatály Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Minden korábbi ezzel kapcsolatos szabályzat érvényét veszti, hatályon kívül kerül. II. Az ügyfélszolgálati szabályzat kialakításának jogszabályi háttere évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (MNB tv.) 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról III. Elérhetőség, nyitva tartás: A személyes ügyfelek fogadására kialakított ügyfélszolgálati helyiség, valamint a telefonos ügyfélszolgálat az MKBB székhelyén került kialakításra. A nyitvatartási időt az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Biztosító elektronikus levelező rendszere(i) időbeli korlátozás nélkül fogadják az ügyfélmegkereséseket. Az MKBB a személyes ügyfélszolgálati ügyintézést a 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatt ügyfélszolgálati irodájában teszi lehetővé. 2

3 IV. Telefonos ügyfélszolgálat Az MKB Biztosítók az alábbi telefonszámokkal rendelkezik: a biztosítás közvetítők részére a banki tanácsadók részére Az MKBB minden tőle telhetőt megtesz, hogy a megfelelő menüpont kiválasztása után 5 percen belül élő hangos kapcsolást biztosítson a betelefonáló részére. Ennek érdekében a biztosító a következőképpen jár el: Amennyiben a CC kapacitását meghaladó hívás érkezik az ügyfélszolgálat vonalára, a csoportvezető jelzése alapján az adminisztrációs centrum munkársa(i) segít(enek) a túlcsorduló hívások kezelésében. A nem-élet termékekkel kapcsolatos károkban kompetens Kár HelpDesk a központi menürendszerből, a megfelelő melléket választva érhető el. A Kár HelpDesk overflow tevékenységét a CC látja el. Visszahívások kezelése: Az életbiztosításokkal kapcsolatos, további ügyintézést igénylő hívásokra irányuló jelzéseket a meghatározott folyamatoknak megfelelően az ügyfélszolgálati kollégák továbbítják, majd amennyiben telefonon szükséges tájékoztatni az ügyfelet, a szakosztálytól kapott válaszok kézhezvétele után visszahívják az ügyfelet. A nem-életbiztosításokkal és a nem életbiztosításokhoz kapcsolódó károkkal kapcsolatos, további ügyintézést igénylő hívásokra irányuló jelzéseket a meghatározott folyamatoknak megfelelően az ügyfélszolgálati kollégák továbbítják az illetékes szervezeti egységhez, majd amennyiben telefonon szükséges tájékoztatni az ügyfelet, az adminisztráció erre kijelölt munkatársa vagy a nem-élet kárrendezéssel foglalkozó munkatárs rögzített vonalról visszahívja. Bejelentkezés: Elsődlegesen az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, melyet a hívásfogadó automata teljesít bejövő hívás esetében. Az ügyintéző kapcsolását követően a hívást fogadó kolléga a napszaknak megfelelő köszöntést és a nevét tartalmazó bemutatkozás után meg kell, hogy kérdezze a telefonálótól, hogy miben állhatunk rendelkezésére. 1. Általános tájékoztatás Az ügyfélszolgálat általános tájékoztatási funkciója körében az alábbi, nyilvánosan is hozzáférhető információkkal láthatja el a telefonon érdeklődőket: - MKBB: a cégjegyzékben megtalálható valamennyi információ, kiegészítve az MKBB, a felügyeleti szerv és a MABISZ valamennyi elérhetőségével 3

4 - amennyiben lehetséges a panaszok kezelése, illetve felvétele, tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről - termék: általános tájékoztató az MKBB által forgalmazott valamennyi termékről - szerződéskötési lehetőségek bemutatása 2. Meglévő ügyfelek kiszolgálása Meglévő ügyfelekkel való érdemi ügyintézés megkezdésekor az ügyfelet azonosítani szükséges. Az azonosításhoz minimálisan legalább négy adat szükséges, az érintett biztosítási szerződés ügyfél birtokában lévő ajánlatszámának vagy kötvényszámának, szerződőjének neve és állandó lakcíme vagy székhelye és születési dátuma és helye az ügyfél általi beolvasásával és az egyezőség megállapításával történik. Sikertelen azonosítás vagy már meglévő, a rendszerekben nyilvántartott meghatalmazás hiányában a telefonáló figyelmét fel kell hívni arra, hogy kizárólag a szerződőnek, illetve meghatalmazással a meghatalmazottnak van lehetőségünk információt szolgáltatni. A fentiek egyaránt érvényesek mind a telefonon, mind személyesen a budapesti ügyfélszolgálati irodánkban, illetve az írásban érkező megkeresésekre. Elektronikus levél esetében a rendszerben rögzített, a szerződéshez rendelt címről érkező, illetve a szerződő aláírását tartalmazó ekre van lehetőségünk érdemben válaszolni. Sikeres azonosítást követően a telefonáló ügyfél szerződésben betöltött szerepének tisztázása történik meg: - a szerződő teljes körű, az ügyfélszolgálat által ellátott valamennyi szolgáltatásban részesülhet. - a biztosított teljes körű tájékoztatásra jogosult, de rendelkezési joga nincs a szerződés fölött. - kedvezményezett / engedményes: a biztosítási esemény bekövetkezte előtt akkor jogosult tájékoztatásra, ha a biztosítási szerződés ezt lehetővé teszi. A biztosítási esemény bekövetkeztét követően jogállása megegyezik a károsultéval. A szerződés fölött rendelkezni semmilyen esetben sem jogosult. - károsult: felelősségbiztosítási jogviszony károsultja jogosult a kárával összefüggő információk, a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez vezető ügymenet állásának megismerésére. A károkozónak a biztosított szerződésével kapcsolatos információ azonban nem adható ki és természetesen a szerződéssel kapcsolatosan módosítási igénye nem lehet. Sikeres azonosítás esetén a következő lépések következhetnek: a) adategyeztetés, módosítási kérelmek a szerződésre vonatkozó információk megadása, egyeztetése (pl. díjrendezettség, inkasszó időpontok, dokumentumok kiküldésének időpontja, stb.). Az adategyeztetés körébe tartozik a károsult (biztosított / kedvezményezett / engedményes) felvilágosítása a kárügyintézés folyamatáról, a beérkezett és/vagy kiküldött dokumentumokról és általában az ügy állásáról. Az ügyfélszolgálat amennyiben a telefonáló ügyfél ennek kezdeményezésére jogosult elvégezheti az MKBB a szerződés díját nem befolyásoló és az ügyfélszolgálat kompetenciájába 4

5 tartozó, egyszerű szerződési adatok portfólió kezelő rendszerben történő módosítását (pl. levelezési cím átvezetése, bankszámlaszám módosítása, cím, telefonszám korrigálása, stb.). Azon módosítások, melyek az ügyfélszolgálat hatáskörén kívül állnak, azonban külön írásos nyilatkozat/dokumentum nélkül végrehajtható módosítások, a meghatározott módon és formában az adminisztráció részére továbbításra kerülnek és az ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja annak esetleges következményeiről (pl. díjmódosulásról) Azon módosítások esetében, melyek végrehajtásához további dokumentumok szükségesek (pl. a személyi adatokban (név, cím) állt be változás), az ügyfelet az adatmódosítást alátámasztó dokumentum másolati példányának beküldésére minden esetben fel kell hívni az ügyfelet és tájékoztatni kell, hogy ezen esetekben módosítás az irat beérkezését követően történhet. Az ügyfélszolgálat gondoskodik az adatmódosításhoz szükséges MKBB nyomtatványok ügyfélhez történő eljuttatásáról, lehetőleg elektronikus úton. b) biztosítási dokumentációk nyomtatása A megfelelő szakterületi felhatalmazás birtokában a biztosítási szerződéssel összefüggő dokumentumok (pl. kötvény, igazolás, kártörténeti igazolás, zöldkártya, stb.) nyomtatása és a szerződőhöz (az általa kért módon) való eljuttatása. c) biztosítási dokumentációk kézi kiállítása A megfelelő szakterületi felhatalmazás birtokában a biztosítási szerződéssel összefüggő dokumentumok (pl. igazolás, kártörténeti igazolás, zöldkártya, stb.) kézi kiállítása, amennyiben a hívásszám ezt lehetővé teszi. Ellenkező esetben az erre a célra fenntartott táblázatban regisztrálja, melyet a személyes ügyfélszolgálat munkatársai készítenek el. d) panaszügyek kezelése Külön szabályzat alapján. e) kárrendezés A nem élet termékek kárrendezésével kapcsolatos ügyintézést, információadást elsődlegesen a Kár Helpdesk látja el. A Kár Helpdesk a központi telefonszám menürendszeréből a megfelelő mellék kiválasztásával érhető el. Terheltség esetén az ügyfélszolgálat a kárrendezés folyamatában csak információközvetítőként vesz részt. Ennek keretében a beérkező kárbejelentéseket a károsztály által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokon regisztrálja és ellátja az ügyfelet a kárrendezéshez szükséges további teendőkről (pl. milyen dokumentumok benyújtása szükséges, stb.) szóló információkkal. A felvett kárbejelentőt az illetékes területre továbbítja. A már meglévő károkkal kapcsolatos, további ügyintézést, információadást igénylő ügyeket a meghatározott módon és formában továbbításra kerülnek, melyeket az iktatást követően a károsztály kap meg további ügyintézésre. Az ügyfélszolgálat a kárrendezés érdemi részében nem vehet részt, jogalapi vagy összegszerűségi nyilatkozatot nem tehet. A kárrendezés állásáról információt megfelelő technikai háttér hiányában szintén nem tehet, kivéve, hogy a magát megfelelően igazoló érintett részére a kiutalt kárkifizetés összegét megadhatja. Élet termékek kárrendezésével kapcsolatos ügyintézés: az ügyfélszolgálat a kárrendezés folyamatában csak információközvetítőként vesz részt. Ennek keretében a rendelkezésre álló 5

6 rendszerekből az ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő adat\nincs rálátása az ügyintézőnek a káranyagra, illetve további ügyintézést igényel a telefonhívás, a megkeresést továbbítja az illetékes életbiztosítási szakterületre, aki írásos visszajelzés kérés esetén megválaszolja az ügyfélnek. A visszahívásokért a CC felelős. 3. Biztosításközvetítő kiszolgálása A banki tanácsadók és biztosítási alkuszok részére külön telefonvonal biztosítja a gyors elérhetőséget a (bróker) és 6989 (bank) telefonszámon. Részére a sikeres beazonosítást követően a neve és a brókeri vonalon bejött hívás ténye alapján az általa közvetített szerződésekkel kapcsolatos valamennyi információ (szerződés státusza, díjfizetés állása, stb.) telefonon is megadható. A biztosításközvetítő változtatáshoz, módosításhoz szükséges nyomtatványküldéssel kapcsolatos kérése is teljesítendő. A biztosításközvetítő kockázatviseléssel összefüggő kérdését az értékesítés-támogatás, alkuszi kapcsolattartó vagy közvetlenül a szakterület részére kell továbbítani. A beszélgetések végén az ügyféltől el kell búcsúzni, biztosítva arról, hogy hívását örömmel fogadtuk és a jövőben is állunk rendelkezésére. A telefonhívást az ügyfél szakítja meg a vonal bontásával. Telefonhívások tárolása, visszakereshetősége: A központi ügyfélszolgálati telefonszámra érkező és az onnan indított kimenő hívásokat a biztosító legalább 1 évig őrzi meg, melyek az arra szolgáló rendszerből előkereshetőek, a felügyeleti szerv és/vagy az ügyfél kérésére CD-n kiadhatóak, illetve azok szó szerinti leiratai kikérhetőek. A hívásokat a hívást kezdeményező telefonszám, illetve a beszélgetés időpontjának megadásával lehetséges visszakeresni. Minőségbiztosítás: A beszélgetéseket tároló rendszerből szúrópróbaszerűen az ügyfélszolgálat csoportvezetője ellenőrzi, visszahallgatja a beszélgetéseket és visszacsatolást ad a kollégáknak. V. Személyes ügyfélszolgálat A személyes ügyfélszolgálat során megtehető és megteendő ügyfélszolgálati lépések alapvetően megegyeznek a telefonos ügyfélszolgálat lépéseivel. Különbségek: - Beazonosítás: - Az ügyfél/meghatalmazott azonosítására (első azonosítást, meglévő ügyfelek azonosítását is beleértve) vonatkozó részletes szabályokat a mindenkor hatályos Pénzmosási szabályzat tartalmazza. (pl. azonosításra alkalmas okmányok, azonosító adatlap felvétele, természetes személy, jogi személy azonosítása stb.). Az ügyfél/meghatalmazott azonosítására személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély alkalmas. Amennyiben a meghatalmazott jár el, úgy személyazonosításra alkalmas igazolványon kívül az írásos meghatalmazás is szükséges. 6

7 Ha a szerződésekhez tartozó változások, módosítási kérelmek alapját képező dokumentáció az ügyfél rendelkezésére áll, akkor az az általa kitöltendő nyomtatványok mellékleteként lemásolandó és az illetékes szakterületre továbbítandó ügyintézésre. - Dokumentumok, nyomtatványok átadása-átvétele: átvétel: az ügyfélszolgálat érkeztető pecsétjével történik, melyen az aktuális dátum szerepel. Mind az Általános Biztosító Zrt., mind az Életbiztosító Zrt. külön pecséttel rendelkezik. Amennyiben az eredeti dokumentum kerül átvételre az ügyfélszolgálat részéről, úgy a másolati példányt az ügyintéző a vonatkozó biztosító pecsétjével és saját aláírásával látja el, az ügyféllel aláíratja igazolandó a másolati példány átvételét, iktatja, szkenneli, majd átadja az ügyfél részére. A személyes iratok másolására az ügyfél/meghatalmazott hozzájárulását követően kerül sor. átadás: az ügyfélszolgálaton kiállított, kiadott dokumentumokról másolati példány készül az ügyfélszolgálat részére, melyre a fentiekkel megegyező módon az érkeztető pecsét, az ügyintéző és az ügyfél/meghatalmazott aláírása kerül. - A személyes ügyfélszolgálat kompetenciájába tartozó módosításokat (pl. állandó lakcím változása otthonbiztosítási szerződések esetében, engedményezés módosítása, rögzítése) a személyes ügyfélszolgálati munkatárs végzi el, a szükséges dokumentumok (pl. lakcímkártya) másolatát iktatásra küldi csak tovább. - Az ügyfélszolgálat a személyesen jelenlévő ügyfelek részére igény esetén biztosítási ajánlatot készíthet. - Lehetőség van a személyes ügyfélszolgálaton biztosítási díjak befizetésére is, mely POS terminálon keresztül, bankkártyával lehetséges. - A telefonos ügyfélszolgálaton hívásban nem elvégezhető dokumentumok elkészítését a személyes ügyfélszolgálat végzi. A szerződésekkel összefüggő dokumentumok, valamint a hiánypótlásként esetleg személyesen behozott dokumentáció érkeztetés, iktatás végett átadásra kerülnek az iktatásért felelős szervezeti egységnek. Nemzetközi zöldkártya soron kívüli kiadása: Az MKB Bank fiókhálózatából érkező zöldkártya igények soron kívüli teljesítését elsődlegesen az ügyfélszolgálat látja el. A folyamatnak megfelelően az MKB Általános Biztosító Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleinek/meghatalmazottjaiknak lehetőségük van MKB bankfiókban igényelni az biztosítási fedezetet igazoló zöldkártyát. A banki tanácsadó az igénylő által kitöltött és aláírt titoknyilatkozatot a folyamatnak megfelelő módon, a megkülönböztetett ZK jelzéssel a Biztosító központi címére eljuttatja, majd a lehető legrövidebb időn belül (15-20 perc) a kész igazolást a válaszban a csoportvezetőtől megkapja (rendezett fedezet esetén) és helyben kinyomtatja. VI. Egyéb 1) Amennyiben a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton történő munkavégzés lehetővé teszi, az ügyfélszolgálat, az állománykezelési csoporttal egyeztetve, megválaszolja az ügyfélmegkereséseket 2) Panaszügyek felvétele, kezelése a vonatkozó szabályzat alapján. 7

8 3) Kalkuláció, ajánlat felvétel az MKBB Partner Portál, MKBB Direkt felület alkalmazásával. 4) ügyfélmegkeresések dátum és pontos idő szerinti regisztrálás VII. Az Ügyfélszolgálat az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzatának megfelelően jár el. 8

9 1.sz. melléklet Az MKB Általános Biztosító Zrt. MKB Életbiztosító Zrt. személyes és telefonos ügyfélszolgálatának nyitva tartási rendje: Személyes ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása: H., Sze.: 08:00-18:00 K., P., valamint az ünnepnapokat megelőző munkanapokon: 08:00-13:00 Cs.: 08:00-20:00 Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: H.- Sze.: 08:00-17:00 Cs.: 08:00-20:00 P.: valamint az ünnepnapokat megelőző munkanapokon: 08:00-15:00 9

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. december 13-ától Nysz.: 17471 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések....6 I.

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2014. május 16. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A követeléskezelés eljárási rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás Az elérhetô gondoskodás 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 1 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 2 Tájékoztató

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal GENERTEL ÖNRÉSZ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 6. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) generali.hu Nysz.: 16148 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben