Székesfehérvár Szociális Térképe Domokos Tamás. Bárki érintett lehet c. műhelykonferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvár Szociális Térképe 2009-2010. Domokos Tamás. Bárki érintett lehet c. műhelykonferencia"

Átírás

1 Székesfehérvár Szociális Térképe Domokos Tamás Bárki érintett lehet c. műhelykonferencia

2 Hogyan kellene az esélyegyenlőség, a rászorultság és a szükségleteknek való megfelelés szempontjainak figyelembe vételével, igazodva a szolgáltatást szervező intézmények, szervezetek anyagi, humán és módszertani kapacitásaihoz, a kötelező jogszabályi feltételekhez valamint a városi költségvetés kereteihez a lehető leghatékonyabban megszervezni a szociális ellátásokat?

3 Indokok: kieső helyi adóbevételek, megnövekedett lakossági terhek, szűkülő munkaerőpiaci környezet, demográfiai tendenciák (SDT) általános recesszió társadalmi feszültségek növekedése szegregációs folyamatok erősödése együttesen olyan kedvezőtlen helyzetet teremtett az elmúlt évek során, mely mélyülő társadalmi krízissel fenyeget

4 Előzm zmények 1. Papír alapú szociális térkép Polgármesteri hivatal saját információi alapján Bővíthető Módszertani problémák (térképészet, adatbázis, elemzés) Nem adatbázis alapú Kezelhető Adatbázisok terjedése Nem volt több mint egy általános leíró elemzés, nem aknázta ki az információk összekapcsolásában és térbeli ábrázolásában rejlő lehetőségeket

5 Előzm zmények 2. Térinformatikai fejlesztések a városházán a humán irodák részvétele nélkül (2002-től) A Szociális, Oktatási és Marketing Iroda belső kommunikációs problémák miatt teljesen kimarad a városházi térinformatikai igények megfogalmazásából 3. Elavult Dbase alapú nyilvántartást SQL alapúra cserélték (2003) Az Önkormányzat szociális nyilvántartó rendszerét modernizálták, de az új rendszer sem kompatíbilis a városi digitális térképekkel 4. Szociális tervezési koncepciók alkotása Szükség volt háttéradatokra, amelyek drága primer adatfelvétel nélkül is elérhetők Döntés egy új digitális szociális térkép alkotásról

6 Adatok Adósságkezelési támogatás (egyszeri) Adósságkezelési támogatás (rendszeres) Aktív korúak rendszeres álláskeresési támogatása Általános iskolák beiskolázási adatai [1] Ápolási díj Átmeneti (szociális) segély Autisztikus gyermekeket nevelő családok Bevonulási segély, sorkatonai segély Demográfiai adatok Elutasított segélyek Emelt összegű családi pótlék Értelmi fogyatékosokat nevelő családok Gazdasági aktivitás Gazdasági válság hatására munkanélkülivé vált Geokódolt címállomány Gépkocsi vásárlási és átalakítási támogatás Gyermeknevelési támogatás Gyermektartás megelőlegezése Gyógyszertámogatás Időszak szeptember szeptember szeptember október szeptember május szeptember 2009.augusztus szeptember szeptember október szeptember szeptember Oktatási Iroda Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete KSH ÉFOÉSZ Echo Survey Echo Survey Hiszi-Map Kft. Adatgazda

7 Hadigondozott, hadiözvegy, hadiárva ellátása Hamvasztásos temetés hozzájárulás Háztartás jövedelem Háztartás statisztika Időskorúak járadéka Intézeti kiskorú Intézményi étkezési térítési díj átvállalás Kamatmentes kölcsönsegély Kilakoltatások Közgyógyellátás Köztemetés Krízis segély Lakásfenntartási támogatás és lakhatási támogatás Lakásnyilvántartás Lakbérhátralékosok Legmagasabb iskolai végzettség Megváltozott munkaképességű álláskeresők Méltányosságból kap (segélyt vagy közgyógyellátást) Mozgáskorlátozottak Székesfehérváron Mozgássérültek közlekedési hozzájárulása Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Népesedésstatisztikai adatok Nyári szociális táborok résztvevői Nyugdíjasok gépkocsi fenntartási szociális támogatása szeptember szeptember szeptember szeptember május állapot állapot szeptember 2009.augusztus 2009.augusztus szeptember augusztus Echo Survey KSH-Mikrocenzus Széphő Zrt. Széphő Zrt. Széphő Zrt. Echo Survey KDRMK Mozgássérültek F.M. Szövetsége KSH SZETA

8 Népesedésstatisztikai adatok Nyári szociális táborok résztvevői Nyugdíjasok gépkocsi fenntartási szociális támogatása Nyugdíjasok távhő támogatása és Gázártámogatás Óvodák beiskolázási adatai Őslakosok száma Parkolási engedély Polgármesteri hivatal iránti bizalom Regisztrált álláskeresők Rehab járadékosok Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres élelmiszer segélycsomagot átvevők listája Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres létfenntartási hozzájárulás Rendszeres szociális segély Rokkant, rokkant járadékos Roma népesség prognózisa Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók adatai [2] Szociális és jótékonysági szervezetek iránti bizalom Szociális területen dolgozóönkéntesek száma Távhődíj hátralékosok Temetési segély Vizitdíj támogatás augusztus október szeptember szeptember szeptember 2009.augusztus 2009.augusztus szeptember október szeptember december állapot szeptember szeptember KSH SZETA Oktatási Iroda Echo Survey Echo Survey KDRMK KDRMK Máltai Szeretetszolgálat KSH NKI/ATA Oktatási Iroda Echo Survey TEIR (SZMM) Széphő Zrt.

9 Lépések: Cím szerint rendelkezésre álló adatok (kb. 140 ezer valid rekord) Adatbázisok konvertálása, editálása és imputálása Aggregálás különböző területi szintekre Elsődleges területi egység (PTU) Másodlagos területi egységek (STU) Természetes körzet Szavazókör (91 db) Választókerület (19 db) Városrész (12 db) Funkcionális körzet Iskolakörzet (17) Standardizálás Indexálás Geokódolás Elemzés, összefüggés vizsgálatok Ábrázolás (diagramok, térképek, táblázatok)

10 Adatbázisok tisztítása indifferens adatok eltávolítása személyi azonosítók eltávolítása tecnikai kódok eltávolítása Digitális térképi alap geokódolása Egységesítés (SPSS) 80 féle adatcsoport egységes adatszerkezet lakcímek pontosítása konvertálás (eseményből címek) körzet kódok kialakítása ügy alapú adatbázis cím alapú adatbázis Primer szint lakóépület Elemzés szintek meghatározása Arányítás (1000 felnőttre) Aggregálás Digitális térképek körzetek (89) Tematikus térképek kerületek (19)

11 Output 1. Statisztikai elemzés ( , ) Leíró statisztikák, kontingencia táblák és többváltozós szociológiai elemzések 2. Arányított táblák adatcsoportonként Körzet és került szinten közölt adatok táblázatos formában ezer felnőtt lakosra vetítve - ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG! 3. Tematikus térképek - ATLASZ Körzet és kerület szinten 4. Digitális térképek Pl. egy-egy segélynem földrajzi eloszlása, kódolt változónként kérhető le Beszámolók és eredmények CD-ROM

12 Fejezetek 3. A lakosság demográfiai helyzete 3.1 Népesedés, népmozgalom 3.2 Gazdasági aktivitás, képzettség 3.3 Háztartásszerkezet 3.4 Lakáshelyzet 4. Lakásfenntartási nehzézségek 4.1 Távhődíj hátralékok 4.2 Lakbér hátralékok 4.3 Kilakoltatások 4.4 Lakásfenntartási és lakbértámogatások 4.5 Lakhatást segítő adósságkezelési támogatás 5. Munkanélküliek ellátása 5.1 Munkanélküliek száma 5.2 Rendelkezésre állási támogatás 5.3 Rendszeres szociális segély 6. Átmeneti segélyek 6.1 Átmeneti szociális segély 6.2 Krízis segély 6.3 Kamatmentes kölcsönsegély 6.4 Gyógyszertámogatás 7. Egyéb pénzbeli szociális segélyek 7.1 Temetési segély és hamvasztási támogatás 7.2 Időskorúak járadéka

13 Fejezetek 7.4 Ápolási díj 7.5 Hadigondozás 8. Természetben nyújtott szociális ellátások 8.1 Közgyógyellátás 8.2 Köztemetés 8.3 Intézményi étkezési térítési díj átvállalása 9. Gyermek- és családvédelmi támogatások 9.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 9.2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9.3 Emelt összegű családi pótlék 9.4 Gyermektartási díj megelőlegezése 10. Speciális ellátási formák 11. Fogyatékkal élők 11.1 Autisztikus gyermekek 11.2 Értelmi fogyatékosok 11.3 Mozgássérültek 12. Civil támogatók 12.1 Szegényeket Támogató Alapítvány támogatottai 12.2 Máltai Szeretetszolgálat támogatottai 13. A támogatások összefüggés-vizsgálata 14. Népesség-előreszámítás 2025-re

14 Kiegészítő táblázatok (90 oldal) Kiegészítő táblázatok városrészi bontásban Kiegészítő táblázatok választókerületi bontásban Kiegészítő táblázatok szavazóköri bontásban Kiegészítő táblázatok iskolakörzetenként Tematikus térképek (150 oldal) Tematikus térképek iskolakörzetenként Tematikus térképek szavazókörönként Tematikus térképek választókerületenként

15 Népesség városrészek szerinti megoszlása 0-14 év év év 65-X év Belváros Palotaváros Szedreskert Tóváros Viziváros Öreghegy Almássy Ráchegy-Búrtelep Felsõváros Vasút környék Alsóváros-Maroshegy Feketehegy % 20% 40% 60% 80% 100%

16 A felnõtt lakosok érinettsége a válságban körzetenként 50 volt munkanélkül ez elmúlt évben van a családban munkanélküli a válság miatt Belvárosi Lakótelepi Kertvárosi Falusias forrás: Echo Survey, 2009

17 Távhõdíj hátralékosok megoszlása a hátralék nagysága alapján 100% 80% Hátralékosok megoszlása 60% 40% 20% ezer felett ezer ezer ezer 10 ezer alatt 0%

18 Hátralék összege utcánként Mura Köfém Kelemen Béla Jancsár Széchenyi István Gánts Pál Hübner András Budai Erzsébet Sziget Szent István Várkörút Jókai Palotai Mészöly Géza Zichy Mancz János József Attila Móri Arany János Oskola Hátralék átlaga (ezer forint) a rangsorban a 200 ezer feletti adós utcák

19 Kiutalt lakásfenntartási támogatások összege korcsoportonként millió Ft év év év év 75-X

20 Lakásfenntartási támogatás átlagos expozíciós ideje városrészenként Történelmi belváros Palotaváros Szedreskert Tóváros 2.31 Viziváros 2.5 Öreghegy Almássy telep Ráchegy-Búrtelep 2.67 Felsõváros 2.45 Vasút és környéke 2.75 Alsóváros-Maroshegy Feketehegy között átlag

21 Ellátásban részesülõ regisztrált álláskeresõk száma Székesfehérváron ( ) járadék segély RÁT Aug Sze Okt Nov Dec Jan Feb Márc Árp Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec Jan Feb Márc Árp Máj Jún forrás: ÁFSZ

22 A folyósított átmeneti szociális segélyek korcsoportok szerinti alakulása 100% % 60% 40% % %

23 Átmeneti szociális segély átlagos expozíciós ideje városrészenként Történelmi belváros 2.92 Palotaváros 2.36 Szedreskert 2.17 Tóváros 1.91 Viziváros 2.2 Öreghegy Almássy telep Ráchegy-Búrtelep 2.57 Felsõváros 2.71 Vasút és környéke 2.01 Alsóváros-Maroshegy 2.44 Feketehegy között átlag

24 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk száma iskolakörzetenként Felsõvárosi Hétvezér István Király Kodály Zoltán Kossuth Lajos Munkácsy Mihály Németh László II. Rákóczi Ferenc Széna téri Táncsics Mihály Tolnai utcai Tóvárosi Vasvári Pál Vízivárosi Vörösmarty Mihály Vörösmarty tagint (Farkasvermi) Zentai úti

25 Az ellátási formák korrelációs kapcsolata ( közötti időszakra) Közgyógy RSZS Gyógysz. tám. Átm. seg. LFT Térítési díj tám. Temetési seg. Adosságk. Ápolási díj Tartásdíj elölegz. Rendsz. gyv.kedv. Rendkiv. gyermv.t

26 Területi háttérváltozók magyarázó ereje az egyes ellátási formákban az elmúlt 10 évben kifizetett összegekre Iskolakörzet Körzettípus Városrész Kerület Szavazókör RSZS 0,3 3,6* 4,9* 14,9 5,8* Átmeneti segély 0,4** 1,4** 1,8** 4,0** 1,4** Gyógyszertám. 2,3** 3,0** 3,4** 8,7** 2,0* Adósságkez. 0,7 2,6 3,9 27,5* 6,4 Temetési segély 0,5** 0,8* 1,4* 3,5 0,9* Ápolási díj 0,4 3,2 4,7 21,1 4,0 Rendkív Gyv. Tám. 0,4* 1,4** 1,8** 5,3** 1,6** Tartásdíj 0,4 3,4 4,7 26,9** 4,9 Lakásfenntartási Tám. 0,1 0,5 0,5 3,3 0,4 R 2 magyarázott variancia százalékban kifejezve *p<.05 **p<.01 szignifikancia szinten

27 Egy felnőtt lakosra jutó távhődíj hátralék összege Ft-ban, 2009

28 Lakásfenntartási és lakbértámogatás összege forintban egy felnőtt lakosra ( )

29 Lakásfenntartási és lakbértámogatás expozíciós ideje ( )

30 Közgyógyellátásban részesültek száma ( ) ezer lakosra

31 Intézményi étkezési térítési díj átvállalása támogatásban részsülők száma ezer felnőttre ( )

32 Köszönöm a figyelmet! A szociális térkép minden kötete letölthető az alábbi honlapról:

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Szociális Térkép Projekt 2009-2010 Székesfehérvár szociális térképe 1.kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Ruff Tamás A szociális térkép készítésére Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII.1. Bevezetés Az Anti-szegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben