Szociális városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program Kézikönyv Helyzetelemzés módszertana. Somogyi Eszter Városkutatás Kft április 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program Kézikönyv Helyzetelemzés módszertana. Somogyi Eszter Városkutatás Kft. 2015. április 16."

Átírás

1 Szociális városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program Kézikönyv Helyzetelemzés módszertana Somogyi Eszter Városkutatás Kft április 16.

2 Helyzetelemzés célja Igazolás: az akcióterület valóban a kerület legrosszabb helyzetű, leginkább problémás városrészei közül kerül kiválasztásra és a szociális városrehabilitációs intézkedések ténylegesen a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportokra fókuszálnak beavatkozások megalapozottságának elősegítése és igazolása az akcióterületet jellemző gyakran egymással összefüggő, komplex problémák okainak feltárásával

3 Helyzetelemzés témái Akcióterületi lehatárolás igazolása Problématípusok elemzése: Szociális helyzet Foglalkoztatási helyzet, munkanélküliség Egészségügyi helyzet Oktatási helyzet Lakáshelyzet Épített környezet Bűnmegelőzéssel és szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák Közösségfejlesztés Területi szintek: Kerületi szint Leromlott területek Akcióterület Kézikönyv tematikusan adja meg az egyes problmatípusok elemzését

4 Elemzés területi szintjei Elemzésnél érdemes területi szintenként haladni kerületi szintű helyzetelemzés: kerület-főváros összehasonlítása, kerületben a probléma megjelenési formái és súlyossága. Adatok: probléma leírására elérhető, néhány legfontosabb adat leromlott területekre megnézni az egyes problémák súlyosságát: ez területi adatleválogatást jelent. Itt is néhány, legfontosabb és elérhető adat. Címsoros adatbázis. Legfontosabb problémák. Pl. szociális, munkanélküliség. Térinformatikai eszközök használata, relatív adatok: viszonyítási adatbázis népesség, lakásszám Ezt követi az akcióterület kiválasztása: leromlottság foka, terület nagysága (lakosságszám, lakásszám) legleromlottabb területek spontán megújulása nem várható Források nagysága: változás érhető el, változások elindítása Akcióterület elemzése

5 Akcióterület kijelölésének módszertana Kiinduló pont: a TFP térképek Lehatárolt tömbök helyben ellenőrzése (intézmény, ritkán lakott tömbök nem lakóövezet) Leromlott területi egységek lehatárolása: tömbök összevonása nagyobb egységekbe térszerkezeti elemzés, zárványok, beépítés típusa Leromlott területi egységek elemzése: társadalmi és fizikai leromlottság foka Területek tipizálása: Végletesen leromlott (gettósodott, zárványok) Társadalmilag vegyes területek Társadalmilag, alacsony státuszú területek

6 TFP módszertan KSH 2011-es népszámlálása alapján a vizsgált hat statisztikai mutató : legfeljebb 8 osztály végzettségűek a népességben, munkanélküliek az aktív korúakon belül, felsőfokú végzettséggel rendelkezők, túlzsúfolt lakások az összes lakáson belül, szubstandard lakások az összes lakáson belül, önkormányzati bérlakások az összes lakáson belül Krízisterület: legalább öt mutatónál a tömb Budapest tömbjeinek legrosszabb 20%-ába kerül Veszélyeztetett terület: legalább három mutatónál a tömb Budapest tömbjeinek legrosszabb 20%-ába kerül

7 Kőbánya-TFP térkép

8 7. Segélyezési mutató Négy normatív segélyezési forma: normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közgyógyellátás, aktívkorúak ellátása. 20%-os küszöbérték esetén továbbra is öt, illetve három mutatónak kell megfelelnie a tömbnek segélyezi mutató határértékét ott húztuk meg, amely értéknél a kerületi lakások számának 20%-a esik a legmagasabb segélyezési aránnyal rendelkező tömbökbe RGYK: határérték 7,6% (lakott lakásokra eső segélyek száma 7,6% LFT: 10,1%

9 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény területi koncentrációja a kerületben tömbszinten

10 Normatív lakásfenntartási támogatás területi koncentrációja a kerületben tömbszinten

11

12 Rossz minőségű lakások Zsúfolt lakások Önk. bérlakások Munkanélküliek Legfeljebb ált. isk. végzettségűek Diplomások Kombinált mutató LFT RGYK Gyejó ellátottak CSS ellátottak Hős utca 76,80% 62,20% 54,10% 9,80% 54,50% 2,80% 18,7 26,3% 26,3% 25,5% 26,6% 259 Kis-Pongrác 22,60% 27,80% 10,90% 10,70% 15,70% 14,20% 4,92 12,3% 9,7% 3,6% 7,9% 795 Lakásszám MÁV telep 6,60% 43,40% 98,80% 5,40% 10,60% 16,90% 7,94 2,9% 3,7% 2,1% 2,5% 242 Nagy- 6,50% 26,60% 9,30% 11,80% 19,50% 16,00% 3, PongrácPongrác 12,6% 10,7% 6,1% 8,6% Ligettelkek 5,00% 32,30% 26,80% 11,70% 16,60% 22,60% 4,46 12,6% 9,5% 5,3% 8,2% 1384 Maglódi út észak 6,20% 40,90% 19,70% 14,70% 25,60% 12,90% 6,73 13,5% 10,8% 3,9% 8,9% 259 Rákos MÁV telep 3,30% 21,30% 95,10% 11,40% 4,20% 19,40% 5,74 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 61 Sörgyár utca 11,60% 32,40% 33,80% 12,60% 18,60% 19,20% 5,82 11,3% 13,7% 4,6% 14,8% 432 Sibrik telep 2,10% 33,10% 8,00% 14,30% 18,10% 11,30% 4,31 10,7% 9,8% 7,7% 15,3% 326 Maglódi út ,40% 32,20% 45,50% 2,10% 49,30% 4,50% 7,72 10,9% 11,4% 8,9% 13,9% 202 Gyömrői út dél 15,30% 44,10% 93,20% 18,30% 29,40% 6,50% 12,75 21,2% 21,2% 19,5% 24,6% 118 Cserkesz u 6,60% 32,90% 21,30% 12,00% 20,20% 15,90% 5, környék 11,8% 11,2% 7,9% 11,9% Szállás u környék 20,40% 44,20% 42,50% 16,80% 22,90% 10,50% 9,23 13,8% 12,7% 8,8% 19,9% 181 Bihari utca 8,30% 60,90% 61,70% 20,10% 40,40% 6,30% 13,15 26,3% 23,3% 15,0 % 21,8% 133 Kápolna u 0,00% 22,60% 9,60% 10,00% 17,90% 15,60% 2,74 lakótelep 10,7% 13,7% 2,0% 8,2% 636 Újhegy lakótelep 0,00% 22,20% 3,20% 9,90% 17,70% 15,00% 2,38 8,3% 7,5% 2,7% 5,9% 1049 Pöttyös u 4,10% 35,60% 3,00% 7,40% 13,80% 23,30% 2,43 lakótelep 4,9% 2,2% 0,8% 3,0% 365 Albertirsai út 28,60% 34,70% 100,00% 13,80% 33,30% 8,50% 12,38 tömb 28,6% 20,4% 20,4% 20,4% 49 Előd utca 46,80% 27,70% 66,00% 6,50% 15,60% 17,40% 8,74 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94 Mádi utcai 59,80% 47,70% 40,20% 14,50% 25,00% 11,20% 12,55 tömbök 6,4% 8,5% 1,1% 10,6% 107 Összes leromlott terület 10,3% 9,3% 5,7% 9,8% 8692 egyéb tömbök 0,80% 17,80% 4,20% 7,70% 8,90% 26,10% 0,24 4,5% 3,7% 1,4% 3,5% kerületi átlag 3,20% 21,60% 9,50% 8,40% 13,00% 23,10% 1,6 6,2% 5,3% 2,6% 4,2% 34676

13 Tipizálás végletesen leromlott terület (a térképen (4. ábra) fekete szín): Hős utcai tömb. erősen leromlott területek: Bihari út és Gyömrői út déli oldalán lévő tömbök, illetve a térképen nem megjelenített szórvány tömbök (Mádi és Előd utcák) vegyesebb területek, melyek valamelyik dimenzióban erőteljesen leromlottak, illetve tartalmaznak olyan tömböket, melyek erőteljesebben leromlottak: Szállás utca környéke, MÁV telepek, Maglódi út 32-40, Albertirsai úti tömb vegyes összetételű területek, egyes dimenziókban jelentősebb leromlottsági tényezőkkel. Ebbe a kategóriába tartoznak a városi szövetbe jobban illeszkedő tömbök, mint a Cserkesz utca és Sörgyár utca környéke, Ligettelkek és Sibrik telep, de a Maglódi út északi területek is (ezek főként ipari területbe ágyazódottak). Egyes területeknél befolyásolta a terület nagysága, nagyobb összevont területeknél az átlagok elfedték a legrosszabb tömböket (pl. Óhegy déli része, Maglódi út 32-40) Zárvány területek egyértelműen a legrosszabbak

14 Három típusú mintaakcióterület Hős utcai lakótelep: szegregált, zárványhelyzetű akcióterület, koncentrált szociális problémákkal. Ligettelkek leromlott részei: hagyományos kisvárosias jellegű beépítésű terület, vegyes társadalmi összetétellel, jelentősebb hátrányos helyzetű réteggel. Újhegyi lakótelep, 70-es években épült 10 emeletes lakótelep, alsó-középosztályhoz tartozó lakossággal, észlelhető szociális problémákkal.

15 Kerületi szintű elemzések Fővárosi kerületi összehasonlítás: megfelelő adatok vannak kerület pozícionálására Társadalmi státuszt mérő adatok: képzettség, foglalkoztatási szint, jövedelemszint Szociális: normatív segélyezési adatok (kérdés ezután mennyire lesznek összehasonlíthatók) Munkanélküliség: regisztrált álláskeresők, Egészségügyi helyzet: nagyon nincsenek adatok! Inkább csak ellátórendszerre Oktatás: 2H és 3H adatok, kapacitáskihasználtság, kompetenciamérések Lakás: állomány minőségére vannak adatok, lakhatás biztonságára kevésbé (adósságkezelés, kilakoltatás stb) összehasonlíthatóság, mennyire képezi le a probléma nagyságát Bűnmegelőzés: ismertté vált bűncselekmények, megindított szabálysértések (bűncselekmény típusokra) Kerületi helyzetelemzés: részletesebb adatok információk intézményrendszertől, interjúk. civil, egyházi szervezetek! sok problémával, ami a leszakadó, HH csoportokat érintik ők foglalkoznak

16 Leromlott területek elemzése Adatok címsoros elérése lényeges! Adatgazdák hozzáállása kiadhatósághoz más és más Elvben sokféle adat elérhető címsorosan is - polgármesteri hivatal önkormányzati segélyek - Járási hivatalok: aktívkorúak segélyezési adatai - munkaügyi központ nem ad ki adatot - Kerületi rendőrkapitányság: elvben tud adatot válogatni, de nem ad ki válogatásra - Önkormányzati intézmények: családsegítő és gyerekjóléti szolgálatok, ügyfél adatok, problématípus - Iskolák: leromlott területek körzeti iskolái helyi problémák, hátrányos helyzetű gyermekek, tovább tanulási adatok, stb. - Interjúk: egyes területeken mennyire súlyosak a problémák, milyen gyakoriak (legsúlyosabb esetek jelennek meg)

17 Akcióterületi elemzés -Hős utca: Településszerkezeti elhelyezkedés: zárvány, Közintézmények elérhetősége közepes, tömegközlekedési kapcsolatok elérhetők, Közterület állapota leromlott Demográfiai és szociális helyzet: Magas gyerekarány (26%), idősek alacsony (10%) Segélyezési arány magas (LFT, RGYK), szociális szolgáltatásokban való részesedés magas (háztartások egyötöde), ellátásban való részvétel oka: anyagi okok, munkahely problémák, ügyintézésben segítség. Adósságok felhalmozódása, bizonytalan lakhatási helyzetek, lakásvesztés. Védelembe vételek száma legmagasabb. Magas pszichiátriai és szenvedélybetegek száma, drog probléma. Szolgáltatások jelenléte és intenzitása: önkormányzati szolgáltatások kapacitás nem elegendő, állandó jelenlét szükségessége. Civil szervezetek jelen vannak: közösségfejlesztés, gyermek programok, drog probléma kezelése (Baptista Szeretetszolgálat, Kontúr Egyesület). Szükséglet: intenzívebb jelenlét, források programokra. Oktatás: szegregált iskola Közbiztonság: Elrendelt nyomozások száma, magas látencia zárt közösség Lakásállomány: vegyes tulajdon, komfortnélküli és zsúfolt lakások

18 Hős utca és Ligettelkek elkövetett bűncselekmények és szabálysértések miatt elrendelt nyomozások száma és 1000 lakosra jutó száma. a Hős utcai akcióterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések miatt elrendelt nyomozások száma 1000 lakosra jutó száma garázdaság, rendbontás 2 3,15 gépkocsi feltörés 4 6,30 gépkocsi lopás, önkényes elvétel 2 3,15 lakásbetörés 5 7,87 rongálás 4 6,30 rablás, kifosztás 2 3,15 lopás, betöréses lopás 9 14,17 személy elleni erőszak 6 9,45 tulajdon elleni szabálysértés 7 11,02 összesen 41 64,57 Ligettelkek akcióterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések miatt elrendelt nyomozások száma 1000 lakosra jutó száma garázdaság, rendbontás 3 1,00 gépkocsi feltörés 4 1,33 gépkocsi lopás, önkényes elvétel 1 0,33 lakásbetörés 3 1,00 rongálás 1 0,33 rablás, kifosztás 0 0,00 lopás, betöréses lopás 38 12,61 személy elleni erőszak 9 2,99 tulajdon elleni szabálysértés 12 3, ,56

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII.1. Bevezetés Az Anti-szegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott

Részletesebben

ECORYS MAGYARORSZÁG KFT 1114 Budapest, Kemenes u. 6. Tel./Fax: 266-2482 info@ecorys.hu www.ecorys.hu

ECORYS MAGYARORSZÁG KFT 1114 Budapest, Kemenes u. 6. Tel./Fax: 266-2482 info@ecorys.hu www.ecorys.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fa: 235-0815 http://

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Villány Város Önkormányzata

Villány Város Önkormányzata Villány Város Önkormányzata Anti szegregációs Terv 2009. december Készítette: TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 4 2.1 Dél dunántúli régió bemutatása... 6 2.2 A Siklósi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét

Részletesebben

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék 9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv Tartalomjegyzék I. Bevezető... 187 II. A stratégiaalkotás szemléleti felfogása... 188 III. A helyzetértékelés módszertani eszközei... 190

Részletesebben

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu VÉGSŐ BESZÁMOLÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÉSZE 2008. március 14. Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482

Részletesebben

Csongrád Város Önkormányzata Anti-szegregációs Terve

Csongrád Város Önkormányzata Anti-szegregációs Terve Csongrád Város Önkormányzata Anti-szegregációs Terve 2011. december 1 Tartalomjegyzék AZ ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV FŐBB ADATAI... 3 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK... 4 JOGSZABÁLYOK, RELEVÁNS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜGGELÉK Készítette Cigánd Város Önkormányzatának megbízásából Plan-net hálózat 2010. július 1 Előzmények Cigánd város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Budapest XV. kerület Szociális térkép felülvizsgálata

Budapest XV. kerület Szociális térkép felülvizsgálata 2014 Budapest XV. kerület Szociális térkép felülvizsgálata Készítette: HST.Hu Kutató és Tanácsadó Kft. www.hst.hu 2014. április Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv Összefoglaló Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Iktatószám: A-35-2521-92/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye KISTÉRSÉGI HELYZETELEMZÉS 1 Tartalom Összefoglalás... 3 1. A kistérség elhelyezkedése és települései, néhány társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A KÖZBIZTONSÁG HELYZETE A JÓZSEFVÁROSI MAGDOLNA-NEGYEDBEN 2005-2006-BAN

A KÖZBIZTONSÁG HELYZETE A JÓZSEFVÁROSI MAGDOLNA-NEGYEDBEN 2005-2006-BAN A KÖZBIZTONSÁG HELYZETE A JÓZSEFVÁROSI MAGDOLNA-NEGYEDBEN 25-26-BAN Helyzetelemzés 27. szeptember A KÖZBIZTONSÁG HELYZETE A JÓZSEFVÁROSI MAGDOLNA-NEGYEDBEN 25-26-BAN Helyzetelemzés A helyzetelemzést készítette:

Részletesebben

ANTI- SZEGREGÁCIÓS TERV

ANTI- SZEGREGÁCIÓS TERV Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ANTI- SZEGREGÁCIÓS TERV Az Integrált Városfejlesztési Stratégia melléklete 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Anti-szegregációs terv... 4 1.1. Bevezetés... 4 1.2. A szegregáció

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Bevezetés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat a 377/2011.(XII.07.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu Ügyiratszám: 45515/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Szociális helyzetkép Borsod Abaúj Zemplén megyéről Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként 2013. KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Lovász Brigitta 2 TARTALOM I. Szocio-demográfiai helyzet 3

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1. Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS Miskolc, 2013. 1 Miskolc ITS III. Helyzetértékelés Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 2. HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK

Részletesebben