SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN"

Átírás

1 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN OSZKÓ EMESE OSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

2 Témavázlat: Általános tapasztalatok a programozási időszakban A programozási időszak új végrehajtási gyakorlata Versenyképes Közép-Magyarország területi intézkedéseinek bemutatása Szociális városrehabilitáció támogatásának alapvető szakmai kritériumai Következtetések a as időszakra

3 Szociális városrehabilitáció a regionális operatív programokban Szociális célú városrehabilitáció a ROP-okban 14 projekt, ebből 1 Pest megye szerződött összköltség Mrd Ft szerződött támogatás Mrd Ft Csepel és XV. kerület 3, Józsefváros 2 projekttel Szociális célú városrehabilitáció a KMOP-ban ROP településfejlesztés ROP szociális célú városrehabilitáció szerződött összköltség Mrd Ft szerződött támogatás Mrd Ft KMOP településfejlesztés KMOP szociális célú városrehabilitáció

4 Szociális városrehabilitáció - Célterületek Szociális városrehabilitáció városi jogállású településeken valósult meg, az alábbi célterületeken: Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a legrosszabb státuszú lakótelepek későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak. (Cél tehát a prevenció.) Nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése, ami hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az eredet lakosság nagyrészének megtartása mellett. (A cél tehát heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.) A főként roma népesség által lakott telepek jelentik mind társadalmi, mind fizikai értelemben a legleromlottabb városi területeket ben az ERFA rendelet módosítása alapján pilot projektek a DDOP-ban, több településméretre

5 Általános erősségek és gyengeségek Pozitívumok Stratégia Új módszertan, stratégiai szemlélet IVS, Antiszegregációs tervek Partnerség Kötelező konzorcium Helyi támogatói csoportok Közvetett támogatás által civilek bevonása szoft tevékenységekre Megvalósítás Integrált, akcióterületi beavatkozás Kötelező funkciók és tevékenységek Kötelező szoft tevékenységek, kötelező programalap Negatívumok Valódi stratégiák hiánya, folyamatosan változó igények, módosítások A legproblémásabb területek nem kerültek kezelésre Alacsony partnerségi részvétel, látszatmegoldások Alacsony mértékű helyi igényfelmérés, irányított kérdések Passzív közösségek Nem az azonosított problémákra reagáló beavatkozások Gazdasági, foglalkoztatási tevékenységek alacsony szintje Az infrastrukturális tevékenységekre való fókuszálás Gyenge minőségű szoft elemek Professzionális projektmenedzsment hiánya

6 A programozási időszak tervezési logikája a területi források tekintetében

7 A területi intézkedések tervezésének és végrehajtásának alapelvei Közszférában versenyeztetés helyett fejlesztési igényekre történő fókuszálás Ne legyen versenyeztetés, ahol nem szükséges Költséges projektelőkészítés finanszírozása struktúraváltás Alulról felfelé történő építkezés ( Bottom-up ) a tervezés során Integrált Területi Beruházás helyett olyan eljárásrend biztosítása, amely garantálja a területi alapú és helyi fejlesztési igényekre épülő forrásfelhasználást Integrált Területi Program Budapest Főváros hajtja végre Területi Kiválasztási Rendszer új eljárásrendi elem

8 Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) Integrált Területi Programok (ITP) A megyei, megyei jogú városi önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata integrált területi programokat (ITP) dolgoznak ki az indikatív, tervezési keretük terhére Az ITP olyan dokumentum, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP, illetve VEKOP területi forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá. ITP tartalmi elemei: ITP megnevezése (NFK döntés) ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése (NFK döntés) ITP teljes 7 éves forráskerete (NFK döntés) ITP-ben megtett indikátor vállalások (NFK döntés) Az intézkedése, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt (NFK döntés) Forrás-felhasználási módok és a felhasználás ütemezése

9 VEKOP területi forrásallokációja a VEKOP belső forrásarányai alapján Területi szemléletű fejlesztések /források (Mrd HUF) Budapest Pest megye Érd Összesen Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében - 5,7-5,7 Fenntartható közlekedésfejlesztés 8,2 1,8 0,2 10,2 Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései 2,5 5,1 0,3 7,9 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 11,2 1,9 0,3 13,4 Területi szereplők forrása összesen 21,9 14,5 0,8 37,2

10 Szociális városrehabilitáció támogatása a VEKOP keretében Az intézkedés célja: Leszakadó és leszakadással veszélyeztetett településrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében A programok Marginalizált közösségeket céloznak Komplex programok keretében Integrációs céllal akcióterületi beavatkozások keretében

11 Akcióterületek kijelölése Szegregációs mutató alapján történik 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (10. sz. melléklet) Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül).

12 Akcióterületek kijelölése A szegregációs mutató határértékei településtípusonként, 2011 Településtípus Fővárosi kerület I. csoport (I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. kerület) Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb mint 20% egyenlő, Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 15%, de kisebb mint 20% Fővárosi kerület II. csoport (IV., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület) nagyobb mint 25% egyenlő, nagyobb egyenlő, mint 20%, de kisebb mint 25% Az akcióterület ennél lehet tágabb (kijelölésére külön útmutató készül), de a területén lennie kell legalább egy, a 314/2012. Korm. rendelet szerinti jogosult területnek.

13 Következtetések a szociális városrehabilitáció új feltételrendszerének kialakításához A programozási időszak szociális városrehabilitációt célzó követelményrendszerek kidolgozásának előzménye: Pilot projektek a Dél-dunántúli régióban Nem valósíthatóak meg olyan beruházások, amelyek nem közvetlenül a célcsoport befogadását, esélyteremtését szolgálják (pl. olyan intézmények fejlesztése, ahonnan kiszorul a célcsoport) Elfogadható azon telepek szűkítése, ahol hosszú távon nem biztosíthatóak a felzárkózáshoz szükséges körülmények felszámolás Ebben az esetben a célcsoportot minden esetben integrált környezetbe szükséges költöztetni A költöztetés/mozgatás lépcsőzetesen is megvalósulhat Új zárványok létrehozása továbbra sem támogatható

14 Következtetések a szociális városrehabilitáció új feltételrendszerének kialakításához II. Hosszú távú, 3-5 éves programok Legalább 1 évvel a fizikai projektindítást megelőzően a szoft típusú tevékenységek elindítása/biztosítása szükséges Elsősorban a lakófunkció fejlesztését és a szoft tevékenységeket szükséges támogatni ezek a tevékenységek biztosítják a célcsoport valódi felzárkóztatását, az életszínvonal emelkedése ezek által tetten érhető Közterület-fejlesztés kizárólag kiegészítő jelleggel valósulhat meg a projektekben, amennyiben megfelelőek a felzárkóztatásra, integrációra vonatkozó intézkedések A célcsoport fejlesztését, bevonását folyamatosan biztosítani szükséges Szociális munka folyamatos biztosítása szükséges Lehetőség az akcióterület elhagyására integrált környezetbe költözés, társadalmi integráció a térbeli mellett

15 Projektfejlesztés, projektmegvalósítás menete Stratégiai cél: kedvezményezettek terheinek csökkentése Költséges és időigényes projektfejlesztés támogatása Költséges projekt-előkészítésből adódó kockázatok, likviditási problémák mérséklése - kedvezményezetti oldalon Támogatási szerződések minél korábbi megkötése támogatási kérelmek benyújtása alacsonyabb műszaki tartalommal Mérföldkövek, ütemezés vállalása kedvezményezetti oldalról a támogatási szerződés keretében ütemterv tartása érdekében 2015 munkaterv: előreláthatóan két évnyi kötelezettségvállalást szükséges tenni 3-4 hónap alatt az eredményességhez komoly elköteleződés szükséges mind az intézményrendszer, mind a területi szereplők oldaláról

16 Menetrend A kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása Az ITP-k első körös benyújtása az Irányító Hatósághoz minőségbiztosításra március első hete április első hete Monitoring Bizottsági ülések Az ITP-k IH általi minőségbiztosítása Az ITP-k benyújtása NFK általi elfogadásra NFK általi elfogadás április vége folyamatosan, április végéig május vége várhatóan június Felhívások meghirdetése várhatóan június

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.1-es változat A 2014-2020-as programozási időszak a VEKOP területi kiválasztási rendszer keretében felhasználandó fővárosi források háttérdokumetuma 731/2015.(05.27.)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MUNKAANYAG ÁTDOLGOZOTT, TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT (TARTALMA A TOP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV) 2014. július 31. Tartalom Az

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA DR. SITÁNYI LÁSZLÓ ügyvezető igazgató DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT A Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) intézkedések

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Első megfogalmazás Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 28/2015. (III.30.) KH számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 Az ITP alapadatai... 3 Módszertani bevezető, a tervezés körülményei... 3 1. Baranya

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 VERZIÓ 2015. május 11. Készítette: Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 Cím Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7.

2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7. 2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7. EURÓPA 2020 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája - Intelligens

Részletesebben

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A Széchenyi terv 2020. program részeként, valamint az EU 2014-2020 tervezési időszakhoz is prioritásokhoz illeszkedő operatív program, ami meghatározza

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Putnok

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv Összefoglaló Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió száma és státusza (Nem végleges, tovább-fejlesztése tervezett (TF), vagy végleges verzió (V)) MJV közgyűlési határozat

Részletesebben