A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?"

Átírás

1 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR: PÁLL ENIKŐ-SAROLTA, Informatika II. dr. KÁTAI ZOLTÁN 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Jó olvasók-jó írók Olvasás-javító technikák...6 Kód olvasás...8 Javasolt kód olvasás javító technikák...12 Hatékony kód olvasás kamatoztatása kód írásban...16 Kísérleti mérések, eredmények...18 Irodalomjegyzék

3 Bevezetés A dolgozat arról szól, hogy a számítógépes programozói készséghez (írás) hogyan járulhat hozzá az, ha a hatékony irodalmi olvasás alapelveit megpróbáljuk kamatoztatni a kódolvasásban. A dolgozatban párhuzamot állítok a szépirodalmi szövegek olvasása és a számítógépes programkód olvasása között. Bemutatom, hogy azt, amit tanulunk és használunk a szépirodalmi szövegek olvasásakor, hogyan tudjuk felhasználni egy programkód olvasásakor. Azt is megláthatjuk, hogy nem csak emberi nyelvek léteznek, hanem programozási nyelvek is, amelyek hasonlóak egymáshoz szerkezetileg, vagy éppen teljesen eltérnek. Pont, mint az emberi nyelvek. Egy kérdőívet is készítettem és feldolgoztam, amelyben olyan személyeket kérdeztem a programkód olvasással kapcsalatos véleményükről, akik tanultak/tanulnak programozni. A kérdőívet kitöltök válaszai pedig ugyancsak alátámasztja a dolgozatban leírtakat. 3

4 Jó olvasók jó írok Az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás. Az olvasási folyamat két fő részre osztható. Az első rész a dekódolás, vagyis a vizuális élmény alapján a betűsorok megfejtése, a betűknek a megfelelő beszédhangokkal történő megfeleltetése. A második részben történik a megértés és a jelentés azonosítása. [1] Megkülönböztetünk ismeretszerző olvasást, tanulási célú olvasást, élményszerző olvasást, kereső olvasást, áttekintő olvasást, feladatazonosító olvasást, javító vagy ellenőrző olvasást és korrektúraolvasást. [2] Az értelmes, elemző olvasás (értő olvasás) a mindennapi élet szükségszerűsége. Akkor mondjuk, hogy valaki értelmesen, elemzően, azaz értőn olvas, ha az elolvasott szöveg lényegét kiemelve, lényegtelen jegyeit elvetve vissza tudja adni a szöveg tartalmát. [3] Az emberek azt hiszik, hogy a jó olvasó az, aki helyesen, folyékonyan és gyorsan el tud olvasni bármilyen szöveget. De ők elfelejtenek egy nagyon fontos tényezőt: a jó olvasás nem fejeződik be a helyes kiejtésnél és a gyorsaságnál. Jó olvasónak lenni beszéd értést és megfigyelést jelent. Jó olvasó az, aki kapcsolatot keres meglévő tudása és a szöveg új információi között, meghatározza, hogy melyek a szöveg legfontosabb témái, gondolatai, következtetéseket von le, új gondolatokat fogalmaz meg, összefoglalja, újraalkotja az olvasottakat. [4] Ha valaki jó olvasó nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó író is. Az írás egy készség és sokszor a legjobb olvasók is vonakodnak az írástól, mert igazán jól írni nem könnyű. Általában két módja van annak, hogy jobb íróvá váljon valaki: írjon sokat és olvasson sokat. Vajon miért tesz az olvasás jobb íróvá? A legtöbb jó és különösen nagy író gyerekkorától kezdve imádja a könyveket és lelkes olvasó. Így a könyvek észrevétlenül képezik őt, ahogy kirándulnak a képzeletbeli világokba egyre szélesebb látókörre tesz szert és ez egyben egyfajta tapasztalatot is jelent. Megtanítja hogyan kellene írni különböző stílusokban. 1. ábra Olvasás [9] 1. ábra Olvasás [9] Egy jó könyv olvasása szórakozást, kikapcsolódást jelent. A jó könyv alatt itt bármi értetődik, ami megragadja a fantáziát, ami arra késztet, hogy tovább olvassunk, ami elmesél 4

5 nekünk egy jó történetet, ami csodálatos szereplőket és új világokat teremt. De a szórakoztató olvasás mögött a jó író írói szemmel olvas, lehet nem mindig tudatosan, de általában igen. Semmi sem inspirálja jobban az írót mint az, ha mások szavait olvassa. Általában két dolog van, amit az írók tanácsolnak azoknak, akik fejlődni akarnak: több írás és olvasás. De maga csak az írás nem elég. Az olvasás felfed új írói stílusokat, kifejezéseket, formákat és műfajokat. Ezeket viszont gyakorolni is kell. Gyakorlás nélkül semmi sem lesz tökéletes. Az olvasás segít a szükséges szóbőség, szókincs létrejöttéhez, ami könnyebbé teszi az írást és segít abban is, hogy a megfelelő kifejezéseket használjuk a gondolataink átadására. A jó vagy a rossz szövegek olvasása példát mutat, hogy hogyan írhatunk jól, és melyek azok a hibák amelyeket semmiképp ne kövessünk el. A rendszeres olvasás befolyásolhatja az író stílusát, ízlését és ötleteit. Az, hogy a jó olvasókból lesznek az írok egy nagyon logikus kijelentés, hiszen egy író sem kezdett el írni anélkül, hogy előtte ne olvasott volna, ahogy egy művész sem kezd el alkotni, anélkül, hogy előtte ne látott volna egy művészi alkotást. Így nem lett volna ihlet forrásuk, hogy elkezdjék. Ahhoz, hogy valamihez hozzáfogjunk, vagy valami megtetsszen, általában először valahol találkoznunk kell vele. 5

6 Olvasás-javító technikák Az olvasás egy készség, amit meg lehet tanulni, meg kell tanulni. Része a mindennapi életünknek és fontos része a fejlődésnek, tanulásnak. Könnyű azt hinni, hogy ha egyszer megtanultuk, akkor többet nem kell fejleszteni, gyakorolni ezt a készséget. Ha tudunk olvasni, de nem olvasunk könyveket az olyan, hogy birtokolunk egy teniszütőt, de nem használjuk, csak hagyjuk porosodni a szekrényben, vagy elkészítünk egy szendvicset és aztán meg kidobjuk, mert nem esszük meg. Sokat kell olvasni. Mint bármilyen más készséget, ezt is gyakorolni kell. A legjobb olvasók (és gyakran a legjobb írok is) azokból lesznek, akik nagyon sokat olvasnak. Így egy idő után észreveszik a visszatérő szimbólumokat, témákat. Ugyanakkor figyelmes olvasónak kell lenni, mert egy nagyon hosszú szövegben nagyon könnyen át lehet siklani az apróságokon, amelyek később fontosak lehetnek. Ahhoz, hogy valaki jó olvasóvá válhasson többféle műfajú, stílusú szövegekből ajánlott válogatnia. Ez fölöslegesnek tűnhet, annak, aki tudja, hogy melyik a kedvenc műfaja, de minden műfaj, stílus más. Újdonságot nyújthat: új élményeket, tapasztalatokat, ismereteket, kihívásokat. Akár meghozhatja a kedvet is az újításokra, újdonságok kipróbálására. Az által, hogy olvasunk, javíthatunk nyelvtudásunkon is akár anyanyelvű, akár idegen nyelvű szöveget olvasunk. Ehhez viszont szükséges, hogy azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket nem értünk keressük meg, nézzünk utána, hogy mi mit jelent. Az olvasás által bővíthetjük a szókincsünket is. Ha valaki egy idegen nyelvet kezd el 2. ábra ABC [8] tanulni mindenképp fontos, hogy olvasson, mert csak így tanulhatja meg a nyelv szavait, kifejezéseit és, hogy mit milyen helyzetben, kontextusban használjon. Ez ugyanúgy érvényes az anyanyelvű szövegekre is. Az olvasónak meg kell szoknia, hogy ne egyből reagáljon arra, amit olvas, hanem egyszer álljon meg és gondolja végig egy kicsit és csak ez 6

7 után reagáljon. Ez a mai embernek furcsa, nehézkes lehet, hiszen ebben a világban minden rohan, próbálunk mindenre azonnal reagálni, ami jó, de nagyon gyakran nem állunk meg először és gondolkodunk el a sokatmondó, meglepő vagy zavaró részleteken. Az olvasott szöveg tanítása, másokkal való megosztása, megbeszélése, vagy csak egyszerűen a hangos olvasás jó módszer a mélyebb szövegértés elsajátításához. A hangos olvasás egy gyakori módszer az olvasási technikák javítására. Amikor a gyerek elkezd olvasni tanulni előbb hangokat, betűket tanul meg. Ezekből építi fel lassan a szavakat. Ebben a kezdeti időszakban fontos a hangos olvasás, mert ez a vizuális dekódolás folyamata, amely a jel-betű és beszédhang megfeleltetése. Ha ez a rész már be van gyakorolva, akkor lassacskán a szimbólumhoz jelentés is rendelődik. A valódi olvasás akkor következik be amikor a vizuális dekódolás folyamata automatikussá válik és a figyelem a jelentésre koncentrálódik a kezdetektől. [5] A hangos olvasáskor kevesebb hibát vetnek a gyerekek, mint néma olvasáskor, mert ilyenkor kijavíthatják őket. Egy jelentés megkülönböztető szereppel bíró hang, betű megváltoztatja a szó jelentését (pl. serényszerény). Ezt néma olvasáskor nem veszi észre a gyerek és így az értelme az olvasott mondatnak megváltozhat. A gyakorlott olvasó képes a tudatos javításra. Ez egy másik fontos tényező: a gyakorlottság, ami csak a rendszeres olvasással érhető el. Minden nap szükséges foglalkozni vele, egy keveset, ne maradjanak ki nagy időközök, mert sokkal könnyebb olyan dolgokat megjegyezni, amelyek részei a mindennapi életünknek. 7

8 Kód olvasás Sokan úgy gondolhatják, hogy egy kódot (számítógépes programot) olvasni nagy ördöngösség, hogy teljesen más, mint egy irodalmi szöveget olvasni. Azt szeretném bebizonyítani, hogy azok az alapok és technikák, amelyeket még kisiskolás korunktól elkezdünk tanulni és amelyek segítségével értőn tudunk olvasni, felhasználhatók a programozás területén is. Vegyük sorra: miből is áll egy szöveg? Betűkből, szavakból, kifejezésekből, mondatokból, bekezdésekből, fejezetekből, stb. A szavak a mondatokat alkotnak, a mondatok a bekezdéseket, a bekezdések a fejezeteket, stb. Ugyanakkor egy szöveget nem csak elolvasni kell, hanem meg is kell érteni, tudni kell, hogy mi áll a szavak mögött, milyen értelemmel bír. Vegyük példának a nő szót. Ez ha igeként szerepel, akkor egy élő szervezetet jelent ami fejlődik, nagyobbodik : pl. Az ágyásban nőnek a palánták. Ha főnévként szerepel, az nőnemű felnőtt személyt jelent: pl. Nemrég egy nő ült be a taxiba. Függ a kontextustól. Ha csak így látjuk leírva, hogy nő és semmi más nincs mellette, ebből nincs honnan tudjuk, hogy most melyik értelmére is gondoljunk. De egy kifejezés értelme, függhet egy egész bekezdéstől. Miből áll egy számítógépes program? Karakterekből (betűkből és speciális jelekből), kulcsszavakból (pl. a scanf azt a gondolatot közvetíti, hogy adat-beolvasás a standard inputról, ami rendszerint a billentyűzet). Vannak utasítások (kifejezések, tömör mondatok), pl. a scanf( %i, &n) jelentése egy egész szám beolvasása a billentyűzetről az n nevű memória tárolóba. Sőt beszélhetünk összetett utasításokról is (összetett mondatok) pl. for (i=0; i <n; ++i){ scanf( %i, &a[i]);}, ami egy számsorozat beolvasását jelenti egy tömb tárolóba. Vannak bekezdések: pl. for (i=0; i <n; ++i){ scanf( %i, &a[i]); printf( %i, a[i]); }, ami egy számsorozat beolvasását jelenti egy a nevű tömb tárolóba és ugyanennek a tárolónak a kiíratását a standard outputra (ami általában a képernyő). 8

9 Ha ilyen formában hasonlítjuk az irodalmi szövegekhez, így minden adott. Tudjuk, hogy karakterekből, szimbólumokból állnak. El tudjuk olvasni őket, ha még a jelentése nem is igazán tisztázott. Amikor olvasni tanítják a gyerekeket nem dobják rögtön a mély vízbe őket. Előbb egyszerűbb szövegekkel kezdik, rövid szavakkal, amelyeknek a megértése nem nehéz, majd fokozatosan haladnak előre. Ugyanez érvényes a programozásban is. Egy kezdőnek nem adnak oda egy több száz soros, bonyolult programkódot, hogy elmondja, csak a kód alapján, hogy mit csinál. Előbb egy rövid, pár soros kóddal kell kezdeni, amiben máris benne van pár alapkifejezés, utasítás és ha ezeket már megértette és átlátta, utána lehet fokozatosan előre haladni. Hasonlóság az irodalmi szövegekhez az is, hogy mennyire fontos a szöveg elrendezése. Egy tagolatlan, csúnyán elhelyezett szöveg nem átlátható és nehezen követhető, arról nem is beszélve, hogy az olvasása is kellemetlen. Egy másik hasonlóság, hogy egy jó író találó neveket ad a szereplőinek, olyat, ami máris mesél róla. Egy jó kódban a változók, meg a függvények nevei szintén beszélőek kell legyenek, amiről rá tudunk jönni, hogy mit is fednek, pl. alkalmazott.getszuletesiev.tostring(). Ahogy az irodalomban vannak szinonimák - pl. diák nebuló, növendék, iskolás, tanítvány, tanonc, hallgató mind ugyanazt jelenti, de azért van egy kis eltérés a jelentésükben - ugyanígy van a programozásban is. Egy dolgot többféleképpen leírhatunk és ez csakis a programozó stílusától függ, a kontextustól, meg persze attól, hogy pontosan mi is a feladat. Például egy állományból való beolvasást az állomány végéig így is elvégezhetünk ugyanabban a programozási nyelvben: for( ; ; ){ scanf("%i", &c); if (feof) break;... }, 3. ábra - Az uráli nyelvcsalád fája [6] és így is: while(!feof(be)){... scanf("%i", &c);} meg így is: while ( (scanf("%i", &c))!= EOF) {... } 9

10 Egy másik hasonlóság, hogy több nyelv létezik. Ahogy van angol, román, finn, német, magyar, kínai nyelv, így a programozás terén is van C, Java, C++, Pascal, Java Script, Php, stb. A nyelvek bizonyos nyelvcsaládokhoz tartoznak, nyelvtörténetileg bizonyítottan avagy feltételezhetően egyetlen közös őstől származnak. A nyelvcsaládokon belül ezen kívül meg lehet különböztetni kisebb csoportokat is, amelyekbe az egymáshoz leginkább közel álló nyelveket sorolják a nyelvcsalád más tagjaihoz/csoportjaihoz képest. [10] Minden nyelvnél változások figyelhetők meg, az évszázadok során sokat egyszerűsödtek, de egyben bővültek is, hiszen a világ fejlődésével újabb és újabb szavakra van szükség. Ugyanígy a programozási nyelveket is csoportosítani lehet és megvannak a sajátosságaik, a közös ősük. Az első programozási nyelv a gépi kód volt. Ennek a nyelvnek az utasításait a számítógép képes volt közvetlenül, minden átalakítás nélkül végrehajtani, értelmezni. [11] Ugyanahhoz a nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek könnyebben megtanulhatók pl. aki már tud olaszul, az könnyen elsajátíthatja a spanyolt is, mert nagyon hasonlóan épül fel, ha viszont pl. magyarul kéne megtanuljon, az már nehezebben menne, mert a magyar nyelv már másképp épül fel, mint a már említett újlatin nyelvek. Ugyanígy a programozás terén is, az azonos kategóriába tartozó nyelvekben vannak hasonlóságok. Például a Java és a C++ programozási nyelvek. Mindkettő ugyanabba a kategóriába tartozik, így maga a kódolási elvük nagyon hasonló. 4. ábra - A programozási nyelvek [7] 10

11 Javasolt kód olvasás javító technikák A programozás terén nagyon hasznos a nyelvtudás, főleg az angol nyelvtudás, mivel az utasítások nevei nagyon beszélőek, pl. a C nyelvben scanf - a scan szó vizsgál, letapogat -ot jelent, vagyis letapogat, beolvas pl. egy karakterláncot vagy számot, vagy printf print, ami nyomtat, kinyomtat -ot jelent, vagyis kinyomtatunk, kiírunk egy szöveget. Egy másik példa a Java-ban, ahol rengeteg beépített függvény van az add függvény, hozzáad, vagyis hozzáadunk egy tárolóhoz egy újabb elemet. Így nyelvtudásunkat, nyelvérzékünket felhasználhatjuk a programozás területén is. Ha egy programkódot olvasunk, ha nem is ismerjük az utasítást, mert több száz előre megírt utasítás, beépített függvény található, ami megkönnyíti a programozónak a kód írását, kis nyelvtudással ki tudjuk következtetni, hogy mit csinál. Minden szöveget másként kell olvasni. Máshogy olvasunk egy számunkra izgalmas regényt és egy matematikai szöveges feladatot. A szövegértés azt jelenti, hogy megértettük a részleteket és azok összefüggéseit, így birtokba vettük a szöveget. [2] A programkódok ugyanúgy szövegek, csak tudni kell olvasni őket és ugyanúgy többféleképpen lehet olvasni őket. Van amikor azért olvassuk, hogy átlássuk mit csinál, mert bele kell illesztenünk új elemeket, van amikor azért, hogy egy elemét felhasználjuk a saját kódunkba, ilyenkor főleg arra a részletre fektetjük a hangsúlyt, hogy az mit csinál és nem tanulmányozzuk az egészet a-tól z-ig, ha nem muszáj. Vannak kulcsszavak, amiket ugyanúgy meg kell találni, mint az irodalmi, hétköznapi szövegekben, ezzel segítve a megértést. Ha ezek megvannak, akkor ezekből kulcskifejezéseket kell felépíteni, ezzel is egy lépést téve az értelmes olvasás felé, eltávolodva a nyers, felületes olvasástól. Meg kell találni az összefüggéseket. Figyelmesnek kell lenni és nem szabad átsiklani a részleteken, a jelentéktelennek tűnő apróságokon. Ezek később fontosak lehetnek, főleg mikor a végén át kell látni, hogy mi is a lényege az olvasott kódnak. Ezek az apróságok akár értelem módosító szereppel is bírhatnak. Itt van az előbb már felírt példa: for (i=0; i <n; ++i){ scanf( %i, &a[i]); printf( %i, a[i]); }, ha a scanf-ben és a printf-ben a %i megmódosítom %f re. 11

12 Ez a kis változtatás egy jelentéktelen apróságnak tűnhet, hiszen szintén számokat olvasok be, de az nem mindegy, hogy milyen számokat. A %f szimbólum segítségével nemcsak egész számokat tudunk beolvasni (pl 1, 2, 3), hanem valós értékeket is (pl , 2, ). for (i=0; i <n; ++i){ scanf( %f, &a[i]); printf( %f, a[i]); } Ha átsiklunk egy ilyen apróságon, amikor egy hosszabb kódot nekünk kell megírni, akkor elég fejtörést okozhat a kód kijavítása, főleg, ha nem jövünk rá egyből a hibára. De ezzel nagyon sokat lehet tanulni, mert legközelebb, amikor kódot javítunk legelőször pont ezeket nézzük majd meg, hogy nem-e ugyanott hibáztunk figyelmetlenség miatt. Amikor először ránézünk egy szövegre egyből a kulcsszavakat látjuk meg. Például, ha adott a következő kódrészlet: int i, szam, n, szjo; printf("adja meg n-t: "); scanf("%i", &n); for(i=0; i<n; ++i){ } scanf("%i", &szam); szjo=0; printf(" %i ", szam); while(szam){ } szjo+=szam%10; szam/=10; printf(" -> %i \n", szjo); Majd, ahogy tovább tekintünk még több lényeges dolgot fedezünk fel: int i, szam, n, szjo; printf("adja meg n-t: "); scanf("%i", &n); for(i=0; i<n; ++i){ scanf("%i", &szam); szjo=0; 12

13 printf(" %i ", szam); while(szam){ szjo+=szam%10; szam/=10; } printf(" -> %i \n", szjo);} Végül összeáll teljesen a kép: int i, szam, n, szjo; printf("adja meg n-t: "); scanf("%i", &n); for(i=0; i<n; ++i){ scanf("%i", &szam); szjo=0; printf(" %i ", szam); while(szam){ szjo+=szam%10; szam/=10; } printf(" -> %i \n", szjo); } A kód olvasása és közös elemzése egy olyan módszer, amit tanórákon is használnak. Közösen beszélik meg a diákok a tanárral a helyességét vagy éppen helytelenségét, a helytelenség okait és azt is, hogy lehetne helyes, jobb vagy hatékonyabb az éppen elemzésre került számítógépes kódrészlet. Így a diákok szintén egyfajta tapasztalatot szereznek, mert belelátnak a többiek fejébe és a gondolkodásmódjukat is követhetik, ami külön külön a diákok gondolkodásmódján is javíthat. Irodalom órán is a diákok a tanárral együtt közösen megbeszélik az elolvasott szöveget, elemzik, megpróbálják a lényegtelen elemeit lebontva a lényeget megérteni. Annak, hogy mások írását is látjuk nagy hasznát fogjuk venni a későbbiekben is. Mert így hozzászokunk a különböző stílusokhoz és nem fog nagyon nagy gondot okozni más program kódjában való kiigazodás, amire elég gyakran van szükség, tekintve, hogy egy munkahelyen, egy cégnél egy számítógépes programot (szoftvert) többen is írnak és fennáll az a lehetőség, hogy egy másik személy által megírt kódba kell beleilleszteni új elemeket, vagy kell javítani rajta és ahhoz, hogy ez sikerüljön ezt a kódot előbb át kell látni. 13

14 Szinte biztos, hogy a kód olvasásról nagyon kevés programozónak van pozitív véleménye, mert egy létező kód olvasása és megértése az egyik legunalmasabb dolognak tekinthető, ugyanakkor az egyik leghasznosabbnak is. De ez nem gond egészen addig, amíg nem gátol meg abban, hogy létező kódokat olvassunk, mert ha meggátol, akkor az egyik legfontosabb és leghasznosabb gyakorlási módszertől eshetünk el. Idegen kódok olvasásának a megértésében még segítenek a magyarázatok is, amiket a programozó írogat a kódjába. Ez a lábléc egy irodalmi szövegben. Egy programkód olvasása, főleg egy kezdő, gyakorlatlan szemnek nem egyszerű, ide tényleg szükséges az értő olvasás és a rengeteg gyakorlás. De a nehézség ellenére tényleg az egyik legfontosabb tanulási módszer. Egy programozónak még a saját kódjában is nehéz lehet kiigazodni, ha azt nem látja el magyarázatokkal írás közben. A jó magyarázatok pedig nem azt írják le, hogy mit csinál egy bizonyos rész, hanem hogy mért így csinálja. Lehet, hogy akkor, amikor íródik a kód minden tiszta és világos, de pár hónap múlva biztos nem lesz az. 14

15 Hatékony kód olvasás kamatoztatása a kód írásban Ha valaki író akar lenni, akkor előbb elolvas több száz regényt és csak utána fog tudni írni egy jó művet. Ugyanígy, ha egy jó programkódot akarunk írni, előbb jó párat látnunk kell. Hasonlítási alap nélkül honnan tudjuk, hogy az amit írtunk jó e vagy csak egyszerűen milyen kell legyen egy jó kód? Egy olvasó számára, főleg ha tudását írásra is használja, nagyon építő jellegű lehet más írók szövegeinek az olvasása. Ugyanez érvényes a programozás terén is. Az csak egy része a programozási nyelvek tanításának, hogy megtanítják, hogy mi mit jelent, hogy használjuk, meg magunk próbálunk meg előbb egyszerűbb, majd egyre összetettebb kódokat írni. Egy másik része a különböző kódok olvasása. Azzal, hogy különböző kódokat olvasunk, sokat tanulhatunk. Minden programozónak más és más stílusa van, ahogy az irodalomban is, minden író más és más stílusban ír. Ezáltal nem csak egy megoldási módszert fogunk ismerni, hanem rájövünk, hogy ez így is meg így is lehetséges és lehet, hogy hatékonyabb is. Látunk jó vagy rossz megoldásokat, amelyeket fel tudunk használni később, vagy éppen megtanuljuk, hogy mit ne használjunk, mert hibás lesz. Ehhez társul még az a fontos rész, hogy amit már láttunk és megértettünk megpróbáljuk leírni, mert így még kisebb az esélye, hogy átsiklunk valami apróságon. Egy lényeges hasonlóság a programkód és az irodalmi szöveg írása között, hogy nem feltétlenül kell feltalálni a spanyolviaszt, egyszerűen tudni kell használni azt ami adott. Egy író mikor elkezd írni, nem teljesen új szavakat talál ki és használ, hanem a meglévőket alakítja, formálja, használja úgy, hogy a legmegfelelőbben tudja átadni a gondolatait. Ugyanígy a programozás terén sem kell minden egyes alkalommal teljesen új utasításokat, programrészeket írni, kitalálni, mert használhatjuk a meglévőket alakítva, formálva az adott szükségletekre, ezekből építhetjük fel a programkódot és a meglévő kódokat átalakítva beépíthetik a sajátunkba. Azzal, hogy látjuk mások kódjait megtanuljuk azt is, hogy hogyan helyezzük el a programkódot, ahhoz, hogy könnyebben átlátható legyen. Azzal, hogy utánanézünk különböző kódoknak és akár felhasználjuk a saját programunkban is, egyrészt az újdonságokat is megtanuljuk, másrészt a programozás egyike az olyan szakmáknak, ahol folyamatosan tanulni kell és folyamatosan fejlődni, mert mindig változtatnak és újítanak rajta. Muszáj lépést tartani a fejlődéssel. 15

16 Mielőtt egy író elkezd írni, előbb végiggondolja, hogy miről is szeretne írni, esetleg feljegyzi vázlatosan az éppen eszébe jutó gondolatokat. A fejében lassan kialakul maga a történet, amelyet már csak le kell írni. Amikor végül nekiáll az írásnak, akkor először úgy írja le a gondolatait, ahogy eszébe jutnak, hogy ezek a gondolatok ne felejtődjenek el. Később ez még nagy valószínűséggel párszor át lesz javítva. Esetleg kiegészítve, hogy jól érthető legyen és megfelelően következzenek a gondolatok. Erre azért lehet szükség, mert az írás folyamán lehet olyan gondolatok jutottak eszébe, amelyekhez szükséges a korábban megírt részek kiegészítése, hogy érthető legyen a történetvezetés. Egy programozó mielőtt elkezd programozni, előbb szintén végiggondolja a feladatot, megpróbálja megérteni, hogy mit is kell csinálnia. Esetleg lejegyzi, felvázolja, hogy később ezt fel tudja használni. Lassan kialakul a fejében egy elképzelés, ami a tényleges megvalósítás folyamán még változhat. Mikor ténylegesen nekiáll megvalósítani, akkor első körben leírja azokat a változókat, meg függvény neveket, amelyek első elképzelésre, a tervezési szakaszban eszébe jutottak. De ezek még sok változáson fognak átesni. Menet közben lehet rájönni, hogy mire lesz szükségünk még. A megvalósítás során olyan helyzetekbe ütközhetünk, amik a korábban leírt dolgok megváltoztatását igényelhetik. Így a kód is rengeteg javításon, átszerkesztésen fog átesni amíg végleges formáját el nem nyeri. Ha előbb kicsit belenézünk más hasonló jellegű programkódba, jól átbogarásszuk őket, akkor nagyobb eséllyel vétünk kevesebb hibát az írás során, mert lesz egy kiindulási pontunk és könnyebben át tudjuk látni az alapokat és könnyebben el lehet indulni így. Ez megint egy hasznos tulajdonsága a kódolvasásnak. Ha egyszer hatékonyan megtanultunk kódot olvasni, az nem feltétlenül jelenti azt is, hogy egyből jó programozók is leszünk. Ehhez nagyon-nagyon sokat (és még annál is többet) kell gyakorolni. Ebből nyugodtan lehetne kérdezni azt is, hogy mennyi az a sok? Vagy, hogy mennyit kell olvassunk, ahhoz, hogy amit olvastunk a kódolásban is fel tudjuk használni? Erre megint az a válasz, hogy sokat. Ez személyenként váltózik. Van akinek egy bizonyos dolog elsajátítása nagyon kevés időt vesz igénybe és egykettőre megtanulja, de van akinek ez hosszabb ideig tart. Ebben az esetben, ahogy az irodalomban is, nem az időn van a lényeg, hanem a minőségen és a mennyiségen. Minél több, minél jobb szöveget/kódot kell olvasni, hogy legyen egy mércénk, hogy tudjuk mi a jó és megpróbáljuk ezt a mércét mi is megütni, de ez csak szorgalommal és kitartással érhető el. 16

17 Kísérleti mérések, eredmények Egy kérdőívet küldtem ki és kértem meg, hogy töltsék ki olyan személyek, akik tanultak vagy jelenleg is tanulnak programozni. A kérdőívben a következő kérdéseket tettem fel: 1. Mikor tanult programozni? 2. Órán elemeztek-e vagy olvastak-e együtt egy tanár által felírt programkódot? 3. Milyen gyakran tették ezt? 4. Mennyire találja hasznosnak, hogy egyetemen közösen megbeszéljenek felírt kódokat? 5. Miért találja/nem találja hasznosnak? 6. Ön szerint hogyan lehet valakiből jó programozó? 7. Mennyire szeret ön kódot olvasni? 8. Szokta-e ön az előzőleg megírt kódjait újraolvasni, mielőtt egy új munkának kezd neki, tudva, hogy olyan problémákba ütközhet, amelyre már talált megoldást? 9. Ön szerint mennyire járul hozzá egy programozó életében a kódolvasás ahhoz, hogy egy saját kódolvasási stílust fejlesszen ki? 10. Szokott ön programozó fórumokat, blogokat olvasni? 11. Általában mennyire találja hasznosnak már programozók kódjainak olvasását? 12. Szokott-e ön azért kódokat olvasni, hogy lássa mások hogyan gondolkodnak? 13. Milyen gyakran használja fel ön mások kódjait a saját programjaiba? A válaszadók nagy százaléka férfi volt: Nő 23-26% Férfi 65-74% és a éves korosztályhoz tartozott: éves 1-1% éves 74-84% éves 13-15% éves 0-0% 17

18 Arra a kérdésre, hogy mikor tanult programozni? A legtöbben az egyetemet jelölték be és a osztályt (ebben az esetben több választási lehetőség is megengedett volt) osztály 3-2% osztály 64-45% Egyetem 70-49% Egyéb 5-4% A következő kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy olvastak-e együtt egy tanár által felírt programkódot. Igen 84-95% Nem 4-5% A következő kérdésemből kiderült, hogy a legtöbben hetente gyakorolták ezt. Minden órán 20-23% Hetente 53-60% Havonta 6-7% Ritkán 7-8% Soha 2-2% Arra a kérdésre, hogy: Mennyire találják hasznosnak, hogy iskolában, egyetemen közösen megbeszéljék a felírt kódokat a legtöbb válasz a nagyon volt. Nagyon 47-53% Eléggé 38-43% Nem igazán 1-1% Egyáltalán 2-2% Miért találja/nem találja hasznosnak? Erre a kérdésre a válaszok nagyjából egybe hangzanak. A válaszadók úgy gondolják, hogy azért hasznos, mert ezáltal jobban megérthető/tanulható egy programozási nyelv, segít megérteni a program logikáját, a kódok működését, lehet tanulni a tapasztaltabbaktól és egy jó minta is egyben. Azért is hasznosnak találják, mert gyakori, hogy más munkáját kell tovább fejleszteni és akkor sokat számít, hogy mennyire tudjuk értelmezni a kódot. A következő kérdésre is szinte mind egybehangzanak a válaszok! Úgy véli általában 18

19 mindenki, hogy valakiből úgy lehet jó programozó, ha rendszeresen és sokat gyakorol. Egy másik fontos tényező, hogy nem szabad feladni, hogy tudj lépést tartani és tudd használni az újdonságokat és persze szeretni is kell, amit csinálunk. Ezek után arra voltam kíváncsi, hogy ki mennyire szeret kódot olvasni? 1 6-7% % % % 5 4-5% A válaszok alapján nagyjából közepes szinten szeretik a kódolvasást. Szokta-e ön az előzőleg megírt kódjait újraolvasni, mielőtt egy új munkának kezd neki, tudva, hogy olyan problémákba ütközhet, amelyre már talált megoldást? Erre a kérdésre a legtöbb válasz néha volt. Igen 31-36% Néha 47-55% Nem 8-9% A legtöbben úgy gondolják, hogy a programozó életében eléggé hozzá járul a kódolvasás ahhoz, hogy egy saját stílust fejlesszen ki? Nagyon 16-19% Eléggé 59-69% Kevésbé 10-12% Egyáltalán 1-1% A válaszadók általában szoktak programozó fórumokat, blogokat olvasni. Igen 38-44% Általában igen 15-17% Nagyon ritkán 25-29% Nem 8-9% Ugyanúgy mint az előző kérdésnél, általában hasznosnak találják más programozók kódjainak olvasását. 19

20 Nagyon 31-36% Eléggé 45-52% Nem igazán 8-9% Egyáltalán 2-2% Szokott-e ön azért kódokat olvasni, hogy lássa mások hogyan gondolkodnak? Erre a a kérdésre néha volt a leggyakoribb válasz. Igen 31-36% Néha 42-49% Nem 13-15% A legutolsó kérdésben pedig arról érdeklődtem, hogy ki mennyire gyakran használja fel mások kódjait a saját programjaiban? 1 1-1% % % % 5 3-3% A kérdőívet kitöltök nagy része pozitív véleménnyel van kódolvasásról, ami szintén a dolgozatban leírtakat támasztja alá. A különböző programkódok olvasása jó hatással van a programozók stílusára és fejlődésére. Nagyon gyakran felhasználják mások kódjait, mert így könnyebb, hiszen olyan problémákra találhatnak megoldást, amire valószínűleg másképp nem jöttek volna rá, vagy csak nagyon lassan. Csak kitartással, türelemmel és rengeteg belefektetett munkával érhetjük el, hogy valamiben jó eredményeket tudjunk felmutatni. Ez alapján, ha valaki jó programozóvá akar válni, vagy csak egyszerűen az az álma, hogy ő egy jó író legyen, akkor azért tennie is kell. Fejlesztenie kell magát és mivel az olvasás és az írás kéz a kézben jár, így a jó íróvá válás (bármilyen téren) automatikusan maga után vonja azt is, hogy előbb jobb olvasóvá váljunk. Azért kezdjük azzal tanulmányainkat, hogy megtanulunk olvasni és vele párhuzamosan írni is, mert ez a tudás végig fog kísérni és segíteni fog életünk során, e nélkül a társadalomban igencsak el lennénk vesztődve. Ha egyszer ezt megtanultuk, akkor azt is 20

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Könyvészet Kátai Z.: Programozás C nyelven Brian W. Kernighan, D.M. Ritchie: A C programozási

Részletesebben

Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária

Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária Bevezetés Vizsgálatomban 76 és 93 év közötti idősek idegennyelv tanulásával kapcsolatos tapasztalataikat és véleményüket kutatom. Kérdéseim megválaszolása

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

Programozói elvárások. avagy mit vár tőlünk a munkahelyünk

Programozói elvárások. avagy mit vár tőlünk a munkahelyünk Programozói elvárások avagy mit vár tőlünk a munkahelyünk Konstantinusz Kft. 2010 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 2 3. Programozással kapcsolatos elvárások... 3 4. Kommunikációs

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Programzás I. - 1. gyakorlat

Programzás I. - 1. gyakorlat Programzás I. - 1. gyakorlat Alapok Tar Péter 1 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 15, 2007 1 tar@dcs.vein.hu Tar Péter (PE-MIK-DCS)

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba 1. Előadás Bevezetés, kifejezések http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Egyre precízebb A programozás természete Hozzál krumplit! Hozzál egy kiló krumplit! Hozzál egy kiló krumplit

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI

A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI 1. A KÓDOLÁS FOGALMA A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI A kódolás a forrásnyelvű (pl. C#, Java) program elkészítését jelenti. Ha a megoldást gondosan megterveztük, akkor ez általában már csak rutinszerű, technikai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak

A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak Jakab Irma Tünde A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak A 21. század követelménye, hogy alkalmazkodni tudjunk az állandó változásokhoz, és ez nemcsak a felnőttekre, hanem a gyermekekre is érvényes.

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Weboldal készítés kérdőív

Weboldal készítés kérdőív Weboldal készítés kérdőív Az alábbi kérdéseket a honlap készítés kezdő fázisában szoktam feltenni az ügyfeleimnek. A kérdőív rendeltetése: - hogy a legmegfelelőbb arculat kialakításához a lehető legtöbbet

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 4 (2012.03.26) Bevezető Mi is az a programozási nyelv, mit láttunk eddig (HTML+CSS)? Az eddig tanult két nyelven is mondhatni programoztunk, de ez nem a klasszikus értelemben

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne?

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne? Meddig van rá szükség? A Netbagoly kisebb részt tudást, nagyobb részt szemléletet közvetít. Úgy gondjuk, a kezdőnek jól jön a segítség, de hasznos a jó tanulók számára is. Gyakoriság Kb. 10 naponta küldjük

Részletesebben

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Strukturált interjú készítése egy SNI-s 7. vagy 8. osztályos tanulóval, vagy szakiskolás tanulóval Lipusz Péter (HBGMNC) hallgató,

Részletesebben

A HATÉKONY NYELVTANULÁS 5 ALAPSZABÁLYA

A HATÉKONY NYELVTANULÁS 5 ALAPSZABÁLYA Üdvözöllek. Körtvélyesi Hajnalka vagyok, némettanár. Segítek Neked megtanulni németül. Több száz embert tanítottam már kezdőtől a felsőfokig és közben nem felejtettem el, milyen volt az, amikor még én

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg:

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg: NETTESZT Informatikai Kft. Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. Tel.: +36-1-445-0999 Fax: +36-1-445-0998 E-mail:info@netteszt.hu Bankszámlaszám: 10403057-50526565-90851007 Keresőoptimalizálás

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása Kovács Katalin az igazi kreativitás nem a végtermékben (a kész filmben), hanem magában a folyamatban

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Használati utasítás tanároknak és a kiállítás helyi szervezőinek, önkénteseinek. Sok sikert!

Használati utasítás tanároknak és a kiállítás helyi szervezőinek, önkénteseinek. Sok sikert! Oszd meg velünk! Örülnénk, ha megtudhatnánk, hogy milyen verseket írtak a diákok! Megoszthatod velünk (egyet-egyet közülük) az nne Frank House vagy az nne Frank kiállítás Facebook oldalán: add meg a neved,

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Útmutató a honlaphoz

Útmutató a honlaphoz Útmutató a honlaphoz (A Google Chrome böngészőt javaslom, Internet Explorerre még nem lett optimalizálva) Üdv az egykattintasraazangol.hu IFF honlapján, ebben a dokumentumban megtalálod a honlap összes

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Informatikai tehetséggondozás. Mit, mivel, Csató Endre FFG. Tehetségnap (BAZ. megyei Ped. Intézet - 2010. október 28.)

Informatikai tehetséggondozás. Mit, mivel, Csató Endre FFG. Tehetségnap (BAZ. megyei Ped. Intézet - 2010. október 28.) Informatikai tehetséggondozás Mit, mivel, hogyan Csató Endre FFG Tehetségnap (BAZ. megyei Ped. Intézet - 2010. október 28.) Miről lesz szó? Miért is beszéljünk erről? Mit jelent számomra a tehetséggondozás?

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

keep talking E-Talking Club módszertana E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-Talking Club módszertana E-talking Network TM You are not alone keep talking E-Talking Club módszertana E-talking Network Nyelvtudás az anyanyelvelsajátítás könnyedségével keep talking Miért van szükségünk nyelvtudásra? A nyelv nélkülözhetetlen mindennapi életünkben.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Iránymutatás azoknak az embereknek a képzéséhez, akik könnyen érthető dokumentumokat készítenek Készült Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Módszerek és szoftverek

Módszerek és szoftverek Az automatizált online DM rendszerek létrehozásának meglepő titkai 2 Miről lesz ma szó? 1) Honnan jönnek az ötletek? 2) A tervezés szerepe 3) A dokumentálás szerepe 4) Mit és hogyan kell megtervezned?

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék A hatékony szórólap Sokan úgy vélik, hogy szórólapozás idejét múlt hirdetési forma. Azonban ne hagyja megtéveszteni magát. Miért használják még ma is ennek ellenére a szórólapozást? Mert működik! Ha hatékonyan

Részletesebben

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el?

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Nehéz a változás Mint minden új projekt, egy minőségmenedzsment rendszer bevezetése is változásokat fog hozni cége életében. Úgy kellemeseket, mint kellemetleneket

Részletesebben

Delphi programozás I.

Delphi programozás I. Delphi programozás I. Konzol alkalmazások készítése Delphiben A Delphi konzol alkalmazása (console application) olyan 32 bites program, amely nem grafikus felületen, hanem egy szöveges konzol ablakban

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban

Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban Készítette: Mezei Ádám Info-kommunikációs Akadálymentességi Műhelykonferencia 2008. november 20 Mi az oka, hogy NEM akadálymentes honlapokat készítünk? 1) Nem gondolunk

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben