Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek Adóigazgatási ügyek Adóvégrehajtási ügyek... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek... 3. Adóigazgatási ügyek... 5. Adóvégrehajtási ügyek... 6"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Szabálysértési ügyek... 3 Adóigazgatási ügyek... 5 Adóvégrehajtási ügyek... 6 Állatok védelmével, állattartással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek... 7 Anyakönyvi ügyek... 9 Birtokvédelmi ügyek Bontási engedélyezési, bontási bejelentési ügyek Elvi építési engedélyezési ügyek Építési engedélyezési, egyszerűsített építési engedélyezési, építés bejelentési ügyek Fennmaradási engedélyezési ügyek Használatbavételi engedélyezési, használatbavételi bejelentési ügyek Külföldi állampolgár magyarországi ingatlanszerzése Kisajátítási ügy Korlátozási kártalanítási eljárás Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos adó-visszatérítési ügy (jogorvoslat) Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány átadása, diák-, pedagógus- és oktatói kedvezmények rögzítése Szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárás Talajterhelési díj ügyek Telepengedélyes eljárás Temetkezési szolgáltatás engedélyezése Útlejegyzési eljárás Üzletműködési eljárás Vásár, piac, bevásárlóközpont engedélyezése, nyilvántartásba vétele (jogorvoslat) Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás Győr, Árpád út Győr Pf.: Telefon: +36 (96) (96) Fax: +36 (96) Honlap:

2 Nem magyar állampolgár házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Magyarországon.. 33 Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadása Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása Gépjárművek forgalomból kivonása Ideiglenes rendszámtábla (P, SP, M) visszavonása Lakcím-bejelentés tárgyában hozott döntés és lakcím fiktívvé nyilvánítása elleni fellebbezés Vezetői engedély visszavonása... 45

3 Államigazgatási és egyéb hatósági ügyek: Ügy fajtája: Szabálysértési ügyek Eljárás típusa: Feljelentés, hivatali hatáskörben szerzett tudomás, helyszíni bírság kiszabására jogosult észlelése, magánindítvány alapján induló eljárás évi II. tv. 22/2012. (IV.13.) BM. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: feljelentés, magánindítvány szóban vagy írásban az eljárás megindulásától számított 30 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az eljáró szabálysértési hatóság megvizsgálja a feljelentésben foglaltakat, szükség esetén a sértettet, eljárás alá vont személyt, tanúkat idézi és meghallgatja. A tényállás tisztázására egyéb bizonyítási eljárást folytat le. Fentiek alapján határozatot hoz. 42/2012. (III.20.) Korm. rendelet 17/2012. (IV.5.) BM rendelet 21/2012. (IV.13.) BM. rendelet 35/2008. (XII.31.) IRM-PM együttes rendelet Tájékoztatás a sértettet illetve az eljárás alá vont személyt megillető jogokról és kötelezettségekről: A sértett jogai: o anyanyelv használati jog o képviselethez való jog o észrevételi és indítványtételi jog o felvilágosítás kérésének joga o az őt érintő iratok megtekintési joga o másolat készítésének és kérésének joga o kártérítéshez való jog o jogorvoslati jog A sértett kötelezettségei: Az eljárás alá vont személy jogai: o anyanyelv használati jog o védelemhez való jog

4 o vallomástétel, illetve annak megtagadásának joga o eljárás alapjául szolgáló cselekmények, tények, bizonyítékok megismerésének joga o észrevételi és indítványtételi jog o kérdezés és felvilágosítás kérésének joga o az őt érintő iratok megtekintési joga o másolat készítésének és kérésének joga o kártérítéshez való jog o jogorvoslati jog Az eljárás alá vont személy kötelezettségei:

5 Adóigazgatási ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló másodfokúügyek adózás rendjéről szóló évi XCII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetbe egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható utólagos adómegállapítással kapcsolatos fellebbezés elbírálása: 60 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az adózó a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó adóhatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 (utólagos adómegállapítás esetén 30) napon belül. Az elsőfokú adóhatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 15 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges más szerv felé megkereséssel él. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. a helyi adókról szóló évi C. a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

6 Adóvégrehajtási ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló másodfokúügyek az adózás rendjéről szóló évi XCII. a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton végrehajtási kifogás elbírálása: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 15 nap, mely indokolt esetbe egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél halasztó hatályú, illetékköteles (5.000,- Ft) végrehajtási kifogást nyújthat be a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál az adóhatóság végrehajtási eljárása alatt hozott végzések, sértő intézkedések vagy intézkedés elmulasztása ellen az intézkedésről való tudomásszerzést követő 8 napon belül. Az elsőfokú adóhatóság az iratokat a végrehajtási kifogás beérkezésétől számított 15 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a végrehajtási intézkedés jogszerűségét vizsgálja, és önállóan megfellebbezhető végzésben dönt. A végrehajtási kifogást elbíráló végzés ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melynek illetéke ,- Ft. A fellebbezést a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kell címezni, de a Kormányhivatalnál kell benyújtani. adók módjára behajtandó köztartozások esetén a vonatkozó anyagi jogi jogszabályok a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

7 Állatok védelmével, állattartással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló jogorvoslati ügyek az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az illetékes első fokú döntést hozó jegyzőhöz nyújthatja be, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az eljárás illetékköteles, a fellebbezés illetéke 5.000,-Ft, melyet a fellebbezésen illetékbélyeggel kell leróni. A jegyző az elsőfokú iratokat a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, szükség esetén beszerzi a szakhatóságok állásfoglalását. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni Az ügyfél kötelezettségei:

8

9 Anyakönyvi ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló jogorvoslati ügyek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az illetékes első fokú döntést hozó anyakönyvvezetőhöz nyújthatja be, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az eljárás illetékköteles, a fellebbezés illetéke 5.000,-Ft, melyet a fellebbezésen illetékbélyeggel kell leróni. Az anyakönyvvezető az első fokú iratokat a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal a felterjesztett iratok alapján dönt, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, szakértőt keres meg. A Kormányhivatal másodfokú döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van tárgyaláson részt venni Az ügyfél kötelezettségei:

10 Ügy fajtája: Bányaszolgalmi ügyek Eljárás típusa: Kérelemre induló elsőfokú ügyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. a kisajátításról szóló évi CXXIII. a kisajátítási terv előkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a kisajátítási ben előírt kötelező mellékletekkel együtt. Ha a kérelem hiányos a Kormányhivatal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. Ha a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel a Kormányhivatal a kártalanítás megállapítása érdekében igazságügyi szakértőt rendel, majd tárgyalást tart. A Kormányhivatal bányaszolgalmi jogot alapító és a kártalanításról rendelkező határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a kézhezvételt követő 30 napon belül. a bányászatról szóló évi XLVIII. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

11 Birtokvédelmi ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló másodfokú ügyek a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú végzést hozó jegyzőhöz nyújthatja be a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az eljárás illetéke 3.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen leróni. A jegyző az elsőfokú iratokat a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú végzés kézhezvételét követő 30 napon belül. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

12 Bontási engedélyezési, bontási bejelentési ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve bejelentésre induló ügyek évi CXL. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton elintézési határidő: o bontási engedélyezési eljárás: a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap o bontási bejelentés: a bejelentés benyújtását követő naptól számított 10 nap fellebbezési határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Engedélyezés esetén ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel 10 napon belül, ha a benyújtott tervdokumentáció hiányos, akkor az előző hiánypótlás teljesítésétől számított 10 napon belül újabb hiánypótlást rendel el a hatóság. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. Bejelentés esetén hiánypótlás elrendelésének nincs helye évi LXXVIII. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

13 Elvi építési engedélyezési ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve bejelentésre induló ügyek évi CXL. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton elintézési határidő: o építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedélyezése: a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap o egyszerűsített építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedélyezése: a bejelentés benyújtását követő naptól számított 15 nap fellebbezési határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Engedélyezés esetén ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel 10 napon belül, ha a benyújtott tervdokumentáció hiányos, akkor az előző hiánypótlás teljesítésétől számított 10 napon belül újabb hiánypótlást rendel el a hatóság. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető évi LXXVIII. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

14 Építési engedélyezési, egyszerűsített építési engedélyezési, építés bejelentési ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve bejelentésre induló ügyek évi CXL. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton elintézési határidő: o építési engedélyezési eljárás: a kérelem benyújtását követő naptól számított 2 hónap o egyszerűsített építési engedélyezési eljárás: a kérelem benyújtását követő naptól számított 30, illetve 15 nap o építés bejelentés: a bejelentés benyújtását követő naptól számított 10 nap fellebbezési határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Engedélyezés esetén ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel 10 napon belül, ha a benyújtott tervdokumentáció hiányos, akkor az előző hiánypótlás teljesítésétől számított 10 napon belül újabb hiánypótlást rendel el a hatóság. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. Bejelentés esetén hiánypótlás elrendelésének nincs helye évi LXXVIII. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

15 Fennmaradási engedélyezési ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve bejelentésre induló ügyek évi CXL. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton elintézési határidő: o építésügyi hatóság tisztázza a tényállást, hogy adható-e fennmaradási engedély: a szabálytalanság tudomásra jutásától számított 3 hónapon belül o fennmaradási engedélyezési eljárás: a kérelem benyújtását követő naptól számított 2 hónap fellebbezési határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Amennyiben a szabálytalan építési tevékenység építésügyi hatósági ellenőrzés kertében jut az építésügyi hatóság tudomására, vizsgálja, hogy a fennmaradási engedély megadásának feltételei fennállnak-e vagy megteremthetőek. Ha igen, az építtetőt legfeljebb 2 hónapon belüli határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély benyújtására. Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel 10 napon belül, ha a benyújtott tervdokumentáció hiányos, akkor az előző hiánypótlás teljesítésétől számított 10 napon belül újabb hiánypótlást rendel el a hatóság. Ha az építtető a felhívásban megadott határidőig nem nyújtja be a kérelmet, vagy a hiánypótlást nem teljesíti, illetve a szabályossá tétel érekében szükséges munkálatok elvégzését nem vállalja, a hatóság elrendeli az építmény bontását. A fennmaradási engedélyről rendelkező határozatban, valamint a bontás tudomásulvételével egyidőben a hatóságnak az építésügyi bírságról is rendelkezni kell évi LXXVIII. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

16

17 Használatbavételi engedélyezési, használatbavételi bejelentési ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve bejelentésre induló ügyek évi CXL. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton elintézési határidő: o használatbavételi engedélyezési eljárás: a kérelem benyújtását követő naptól számított 2 hónap o használatbavételi bejelentés: a bejelentés benyújtását követő naptól számított 10 nap fellebbezési határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Engedélyezés esetén ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel 10 napon belül, ha a benyújtott tervdokumentáció hiányos, akkor az előző hiánypótlás teljesítésétől számított 10 napon belül újabb hiánypótlást rendel el a hatóság. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. Bejelentés esetén hiánypótlás elrendelésének nincs helye évi LXXVIII. 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

18 Külföldi állampolgár magyarországi ingatlanszerzése Eljárás típusa: kérelemre induló ügyek 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről évi LV. a termőföldről Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton elintézési határidő: 30 nap (kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén soron kívül) Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt terjeszti elő írásban (az eljárási illeték leróvása a kérelmen illetékbélyeg formájában történik). Ha a kérelem hiányos, a hatóság az ügyfelet 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs. A közléstől számított 30 napon belül a Törvényszéktől jogszabálysértésre hivatkozva kérni lehet a döntés nemperes eljárásban történő felülvizsgálatát évi XCIII. az illetékekről évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

19 Kisajátítási ügy Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXXIII. tv. a kisajátításról 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv előkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton elintézési határidő: a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap fellebbezés: államigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek, a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a döntés közlésétől számított 30 napon belül benyújtott keresettel. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Ha a kérelem hiányos a hatóság hiánypótlásra hívja fel 8 napon belül. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető évi CXXIII. 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni o joga van a döntés bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni

20 Korlátozási kártalanítási eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló elsőfokú eljárás Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. 30. Kisajátításról szóló évi CXXIII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:00 óráig általános ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A kérelmező a Kormányhivatalhoz nyújtja be a kérelmet. Az eljárás illetéke a követelt kárösszeg 2%-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb Ft. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendel ki, a jogszabályi feltételek megléte esetén a korlátozási kártalanítás tárgyában határozattal rendelkezik. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. 30. Kisajátításról szóló évi CXXIII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az ügyfél jogai: o o o o joga van anyanyelvének használatához joga van az eljárásban nyilatkozatot tenni joga van az eljárás irataiba betekinteni, azokról másolatot készíteni joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni Az ügyfél kötelezettségei: o o köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni köteles az idézésnek eleget tenni

21 Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos adó-visszatérítési ügy (jogorvoslat) Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton elintézési határidő: a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap fellebbezés: államigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek, a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a döntés közlésétől számított 30 napon belül benyújtott keresettel. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Ha a kérelem hiányos a hatóság hiánypótlásra hívja fel 8 napon belül. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni o joga van a döntés bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni

22 Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány átadása, diák-, pedagógus- és oktatói kedvezmények rögzítése Eljárás típusa: kérelemre induló ügyek évi LXII. a szomszédos államokban élő magyarokról 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Személyesen vagy meghatalmazott útján, a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten (továbbiakban: külképviselet) Ügyfélfogadási idő: Az igazolványok átvétele a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalban (továbbiakban: kormányhivatal): - hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:00 óráig, Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A Magyar igazolvány iránti kérelem a külképviseleten nyújtható be, a kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (továbbiakban: KEKKH) továbbítják. Az elkészült igazolvány a kiállítástól számított 12 hónapon belül személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt kormányhivatalban, vagy a külképviseleten. A kormányhivatal a kiállítástól számított 12 hónapon belül át nem vett igazolványokat visszaküldi a KEKKH-hoz, ahol további 12 hónapig lehetőség van az átvételre. Ez idő alatt az igazolvány tulajdonosa kérelmezheti az átvételt: a közreműködő kormányhivatalnál (személyesen vagy írásban), a külképviseleten (személyesen vagy írásban), illetve postai úton a KEKKH-nak címezve (1553 Budapest, Pf.: 78.). Ha az igazolványt a kiállítástól számított 24 hónapon belül nem veszik át, az érvénytelenítésre, majd megsemmisítésre kerül június 20-tól a már kiadott okmányok érvényességi ideje határozatlan idejűre változott. Az igazolványban az érvényességi idő végét jelző dátumot a kedvezmények igénybevétele során nem kell figyelembe venni. A diákkedvezmény, a pedagóguskedvezmény és az oktatói kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény) egységes igénylőlapon igényelhető a kedvezmény típusának megfelelő rovatok kitöltésével és a szükséges okiratok csatolásával. Az igénylőlapot az információs irodáknál, illetve a külképviseleteknél lehet beszerezni és a kitöltést követően leadni. A kedvezmények igénylésének alapvető feltétele a Magyar igazolvány vagy az arra való jogosultság megléte, mivel ezek a kedvezmények a Magyar igazolvánnyal együtt érvényesek. A kedvezményre való jogosultság igazolása a kormányhivatalban vagy a külképviseleten történik, az érvényesítő matrica Magyar igazolványban történő elhelyezésével. Ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok: Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

23 kulturális kedvezmények: 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről utazási kedvezmények: 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről diákkedvezmények: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről pedagóguskedvezmények: 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról oktatási kedvezmények: 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

24 Szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló másodfokú eljárás 239/2009. (X. 20.) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A kérelmező a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó kereskedelmi hatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. Az eljárás illetéke 5.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen leróni. Az elsőfokú kereskedelmi hatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, másodfokú szakhatóságot von be az eljárásba. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. 239/2009. (X. 20.) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

25 Talajterhelési díj ügyek Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló másodfokúügyek adózás rendjéről szóló évi XCII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetbe egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az ügyfél a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó adóhatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elsőfokú adóhatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 15 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges más szerv felé megkereséssel él. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

26 Telepengedélyes eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló másodfokú eljárás 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A kérelmező a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó ipari hatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A telepengedély-köteles eljárás esetében az igazgatási szolgáltatási díj 6.000,-Ft, melyet a Kormányhivatal költségvetési számlájára történő átutalási megbízással kell teljesíteni, és az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. Az elsőfokú ipari hatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, másodfokú szakhatóságot von be az eljárásba. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

27

28 Temetkezési szolgáltatás engedélyezése Eljárás típusa: Kérelemre, illetve hivatalból induló másodfokú ügyek a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A temetkezési szolgáltató a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését a temetkezési szolgáltató székhelye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó, elsőfokú döntést hozó jegyzőhöz nyújthatja be a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az eljárás díjköteles, a fellebbezés díja ,-Ft, melyet a Kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni A jegyző az elsőfokú iratokat a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, beszerzi a másodfokú szakhatóságok állásfoglalását. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

29 Útlejegyzési eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló elsőfokú eljárás Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. 27. Kisajátításról szóló évi CXXIII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az önkormányzat a Kormányhivatalhoz nyújtja be a kérelmet vonatkozó jogszabályban előírt mellékletekkel. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendel ki, a jogszabályi feltételek megléte esetén az útlejegyzést határozattal elrendeli. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. 27. Kisajátításról szóló évi CXXIII. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

30 Üzletműködési eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló másodfokú eljárás 210/2009.(IX. 29.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A kérelmező a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó kereskedelmi hatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. Az eljárás illetéke 5.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen leróni. Az elsőfokú kereskedelmi hatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, másodfokú szakhatóságot von be az eljárásba. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. 210/2009.(IX. 29.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

31 Vásár, piac, bevásárlóközpont engedélyezése, nyilvántartásba vétele (jogorvoslat) Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 55/2009.(III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton elintézési határidő: a kérelem benyújtását követő naptól számított 15 nap fellebbezés: államigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek, a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a döntés közlésétől számított 30 napon belül benyújtott keresettel. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a kérelmet írásban terjesztheti elő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt. Ha a kérelem hiányos a hatóság hiánypótlásra hívja fel 8 napon belül. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról, bevásárlóközpontokról évi CLXIV. tv. a kereskedelemről évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni o joga van a döntés bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni

32 Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás Eljárás típusa: Kérelemre induló másodfokú eljárás 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban, személyesen vagy postai úton általános ügyintézési határidő: az elsőfokú iratok beérkezését követő naptól 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal, további 30 nappal meghosszabbítható Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A kérelmező a Kormányhivatalnak címzett fellebbezését az elsőfokú határozatot hozó kereskedelmi hatósághoz nyújthatja be a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. Az eljárás illetéke 5.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen leróni. Az elsőfokú kereskedelmi hatóság az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha szükséges, másodfokú szakhatóságot von be az eljárásba. A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. o joga van a helyszíni szemlén, illetve tárgyaláson részt venni

33 Nem magyar állampolgár házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Magyarországon Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Személyesen, illetve a külföldi állampolgár írásban is benyújthatja a kérelmét. elintézési határidő: o a kérelem beérkezését követő 30 napon belül Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A Magyarországon történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet a házasságkötés helye szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél személyesen kell előterjeszteni. A külföldi állampolgár - amennyiben Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik -, házassági, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékát a hazája illetékes hatósága (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve az illetékes magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával írásban is bejelentheti. A nem magyar állampolgár, vagy külföldön élő hontalan személy Magyarországon történő házasságkötéséhez a Kormányhivatal engedélye szükséges. Az anyakönyvvezető a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amit a kérelemmel és a csatolt mellékletekkel együtt megküld az illetékes Kormányhivatalnak. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell előterjeszteni. Ha a külföldi fél nem ért magyarul, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges. A Kormányhivatal döntését írásban közli az anyakönyvvezetővel. Amennyiben a külföldi okiratok a magyarországi házasságkötéshez megfelelőek, úgy a házasság megköthető vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesíthető. Ha a kérelem hiányos, a Kormányhivatal 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel ügyfeleket az anyakönyvvezetőn keresztül. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. A házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítést követően az anyakönyvvezető anyakönyvi másolatot és anyakönyvi kivonatot állít ki, melyet 8 napon belül megküld a Kormányhivatalnak. Ezt a kivonatot a Kormányhivatal továbbítja a külföldi személy állampolgársága szerinti állam illetékes magyarországi külképviseleti hatóságnak (ha ilyen nincs a Külügyminisztériumba).

34 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról évi 13. erejű rendelet a nemzetközi magánjogról 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

35 Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadása Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Személyesen elintézési határidő: o a kérelem beérkezését követő 30 napon belül Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az a nem magyar állampolgár, vagy külföldön élő hontalan, aki Magyarországon kíván házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni és az ehhez szükséges tanúsítványt nem tudja beszerezni, kérheti a tanúsítvány bemutatása alóli felmentést. A felmentés iránti kérelemben a nem magyar házasulónak bizonyítania kell, hogy a tanúsítvány beszerzése elháríthatatlan akadályba ütközik. A kérelem benyújtásakor a feleknek együttesen, személyesen kell megjelenniük az anyakönyvvezető előtt. A felmentés iránti kérelmet a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés helye szerinti anyakönyvvezető terjeszti fel elbírálásra az illetékes Kormányhivatalba. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell előterjeszteni. Ha a külföldi fél nem ért magyarul, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges. A Kormányhivatal a döntését a becsatolt okiratokkal együtt az anyakönyvvezetőnek megküldi. Ha a kérelem hiányos, a Kormányhivatal 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel ügyfeleket az anyakönyvvezetőn keresztül. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés hat hónapig érvényes. Ha a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat ez idő alatt nem jön létre, újabb kérelmet kell beadni a tanúsítvány bemutatása alóli felmentés iránt. A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés díja házasságkötés esetén 5000,-Ft, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 3000,-Ft, amit illetékbélyeg formájában kell felragasztani a kérelemre.

36 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról évi 13. erejű rendelet a nemzetközi magánjogról 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról évi XCIII. az illetékekről

37 Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása. Eljárás típusa: Kérelemre induló eljárás évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Személyesen elintézési határidő: o a kérelem beérkezését követő 30 napon belül Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, hontalan, vagy menekültként elismert személy, aki külföldön kíván házasságot kötni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, az ehhez szükséges tanúsítvány iránti kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy a magyar anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a tervezett házasságkötésének tudomása szerint nincs es akadálya. Az anyakönyvvezető a kérelmet és mellékleteit az illetékes Kormányhivatalnak elbírálásra felterjeszti. Kérelmező a tanúsítványt és a kérelemhez becsatolt okiratokat postai úton kapja kézhez, de lehetséges az okiratok személyes átvétele is. A tanúsítvány hat hónapig érvényes. Ha a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat ez idő alatt nem jön létre, újabb kérelmet kell beadni a tanúsítvány kiállítása iránt. Külföldön élő magyar állampolgár a tanúsítvány iránti kérelmét a külföldi lakóhelye szerint illetékes magyar konzuli tisztviselőnél személyesen terjesztheti elő. Részére a tanúsítványt a konzuli tisztviselő állítja ki. A tanúsítvány díja házasságkötés esetén 5000,-Ft, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 3000,-Ft, amit illetékbélyeg formájában kell felragasztani a kérelemre. A külföldön történt házasságkötést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi az illetékes anyakönyvvezető, illetve az illetékes konzuli tisztviselő felterjesztése alapján.

38 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi 17. erejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról évi 13. erejű rendelet a nemzetközi magánjogról 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról évi XCIII. az illetékekről

39 Gépjárművek forgalomból kivonása Eljárás típusa: fellebbezés alapján induló másodfokú ügy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított évi CXL. (Ket.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedésről szóló évi I. (Kkt.) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban személyesen vagy postai úton az első fokú döntést hozó hatóságnál (Ket (1) bek.) elintézési határidő: a fellebbezés benyújtását követő naptól számított 30 nap bírósági felülvizsgálat benyújtásának határideje: A döntés közlésétől számított 30 nap Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az ügyfél a fellebbezést írásban terjesztheti elő az első fokú döntést hozó hatóságnál (okmányiroda) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az 5.000,- Ft illeték lerovása a fellebbezésen illetékbélyeg formájában szükséges. Ez alól kivétel az ügyféli kérelemre indult forgalomból kivonás ügyében hozott döntés elleni fellebbezés, amikor a fellebbezési díj 1.150,-Ft, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Kormányhivatal költségvetési számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni. Az okmányiroda az iratokat a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz. Amennyiben a fellebbezés hiányos (pl. jogi képviselő meghatalmazása, illetékbélyeg, stb.), a hivatal 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A hiánypótlás nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. A Kormányhivatal az eljárása során a tényállást teljes körűen tisztázza, ha a fellebbezésben írtak alapján szükséges, a forgalomból kivonást kezdeményező hatóság ismételt nyilatkozatát kéri. A Kormányhivatal az első fokú döntést helybenhagyja vagy megváltoztatja, vagy megsemmisíti és szükség esetén az okmányirodát új eljárásra utasítja. A Kormányhivatal döntése jogerős és végrehajtható, ellen fellebbezési lehetőség nincs, jogszabálysértésre hivatkozva a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A keresetlevél az első fokú határozatot hozó szervnél - a Győri Törvényszéknek címezve - nyújtható be. A peres eljárás illetékköteles. Az illetéket a per eredményétől függően a szék felhívására utólag kell megfizetni. a bírósági végrehajtásról szóló, többször módosított évi LIII. (Vht.) évi LXXVIII. a gépjárműadóról szóló, többször módosított évi LXXXII. (Gjt.) kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. (Gfbtv.) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. (Kknyt.)

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE Ügymenet modell NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje:

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c... 1 / 7 2012.02.03. 10:39 Anyakönyvi ügyek 2011. április 26. kedd, 03:41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatai a települési önkormányzatok

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 3 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 5 Fakivágás (jogorvoslat)... 7 Fellebbezési eljárás ügymenete bontási engedélyezési ügyekben... 10 Fellebbezési

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap Szabálysértés A szabálysértési eljárás megindítására feljelentés vagy magánindítvány előterjesztése (pl. becsületsértés, magánlaksértés ügyekben) alapján kerül sor. Amennyiben az eljárás adatai elegendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Vásár, piac Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Ügyleírás: vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS F5 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) BEK.) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek

1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek TARTALOMJEGYZÉK 1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek 2 2. Tájékoztató a vásárok, piacok valamint a bevásárlóközpontok működésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím A bejelentés

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY Mire vonatkozik az engedélykérelem? A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély nélküli bontás jogkövetkezményeire - az Étv. 48. (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA P4 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) ÉS (4) BEK.) Pótlap (Kérjük,

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben