PATAKI ISKOLAMÚZEUMI FÜZETEK 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATAKI ISKOLAMÚZEUMI FÜZETEK 4."

Átírás

1 PATAKI ISKOLAMÚZEUMI FÜZETEK 4. ELŐRE MÁSOKÉRT! A sárospataki diáktűzoltóság

2 A címlapon: diáktűzoltók a kollégium udvarán

3 A SÁROSPATAKI DIÁKTŰZOLTÓSÁG A tanulóifjúság kezdettől fogva egynek érezte magát a város népével. Bajban, veszedelemben segítette, mint ahogy a lakosság is óvta, gondozta, ragaszkodásának számtalan jelével körülvette az iskola diákjait. A város népe iránti felelősség megmutatkozott többek között a diákság tűzoltói szolgálatában. A XVI- Tűzoltó trombita XVII. századból nincsenek ugyan adataink arra vonatkozólag, hogy a diákság szervezett formában részt vett volna a városban és annak környékén keletkezett tüzek oltásában, valószínű azonban, hogy a városi céhekkel együtt a diákság is kivonult a tűzoltásra. Ezt a lassanként gyakorlattá vált szokást törvényesítette az iskola vezetősége, amikor 1777-ben szolgálati szabályzatban írta elő az ifjúság számára a tűzőrséget és a tűzoltást. A tanítási idő alatt, de még a vakációban is a diákok három csoportra osztva, állandó ügyeletet tartottak az iskola és a város felett. Felszerelésükről nem sokat tudunk. Valószínű azonban, hogy kezdetleges tűzoltószerek Tűzoltó sugárcső 3

4 4 lehettek, elsősorban bőrvedrek, balták, csáklyák, horgok, amelyeket nem annyira a tűz oltására, hanem inkább lokalizálására használtak.1801-ben azonban már vízi puskákkal is fel volt szerelve a pataki tűzoltó diákság. Közel száz éven keresztül ezekkel az egyszerű eszközökkel végezték a tűzoltói munkájukat a pataki diákok. A tűzrendészeti szabályokhoz való szigorú alkalmazkodásnak tulajdonítható, hogy az iskolában soha nem ütött ki tűz, az ifjúság tehát csak a városban és a környező falvakban végzett tűzoltói szolgálatot. Hogy valóban végzett, mégpedig dicséretre méltó módon, azt nem egy városi jegyzőkönyvi adat bizonyítja. De az iskola törvényei is mutatják, hogy a pataki diákság a XVIII. és a XIX. század folyamán szakadatlanul eleget tett emberbaráti kötelességének.

5 Az 1621-es, az 1780-as iskolai törvények még csak általánosságban beszélnek a tűzoltásról, illetve a tűzrendészeti szabályok szigorú betartásáról, azonban az 1844-ben kiadott új törvény amellett, hogy a tűzbiztonságot fokozott mértékben akarja megvalósítani, egyrészt a szabályok elhanyagolóit büntetéssel sújtja, másrészt viszont a tűzoltásban kitűnt diákok számára jutalmat rendel. Ez az önzetlen és a város életében jelentős tűzoltói szolgálat az as szabadságharcban szűnt meg. Az abszolutizmus alatt az osztrák kormány megtiltotta az ifjúsági egyletek létesítését, még az ilyen humánus intézmény esetében sem tett kivételt után harminc évvel azonban újult erővel kezdte meg működését a sárospataki diáktűzoltóság. Az elődök példáján felbuzdulva, sok nemes elhatározással telve indult el a működésében rövidnek, de munkájában eredményesnek mondható útjára a Főiskolai Önkéntes Tűzoltó Egylet ben kezdte meg a pataki diákság az egylet létrehozásának előmunkálatait. A következő évben már az alapszabályokat is megállapították, beszerezték a szükséges felszereléseket, egy kétkerekű mozdonyfecskendőt, tömlőt, vedreket, a tagság számára egyenruhát. A kiadások költségeit a főiskolától kölcsönkapott pénzből fedezték. A tagsági díjból, adományokból, különféle rendezvények bevételéből hamarosan visszafizették a kölcsönt, sőt, a felszereléseket állandóan szaporították, modernizálták. Báli meghívó 5

6 A tűzoltáshoz szükséges ismereteket a városi tűzoltóegylet parancsnokának vezetése mellett sajátították el. A városi tűzoltó egylettel közös gyakorlatokat tartottak, mint ahogyan együtt vonultak ki a tűzesetek színhelyére. Sok esetben a főiskolai egylet egyedül végezte feladatát, mire a városi tűzoltók kivonultak, a diákok eloltották a tüzet. A város különböző pontjain lakó önkéntes tűzoltók nehezebben tudtak összegyűlni, míg az iskolában együttlevő diákság azonnal megjelenhetett fecskendőjével a tűz színhelyén. Az egylet tagsága három csoportra volt osztva: mászókra, akiknek a vagyon- és életmentés volt a kötelességük; szivattyúsokra, akik a fecskendőt kezelték; rendfenntartókra, akiknek feladatuk volt a vízszerzés és az épületből kihordott ingóságok őrzése. Az egylet az akadémia hallgatóiból és a gimnázium VII-VIII. osztályos növendékeiből tevődött össze. Az egylet élén a tanárelnök, illetve a főparancsnok állott, a segédtiszt, alparancsnok, az egyes osztályok vezetői akadémiai hallgatók voltak. Tűzoltó díszsisak 6

7 Tűzoltó díszcsákány 7

8 Feladatok 1. kérdés A megadott telefonszámokon kiket tudsz értesíteni? Írd mellé! a/ 104. b/ 105. c/ kérdés Mikor alapították meg a pataki kollégiumban az önkéntes tűzoltóegyletet? a/ 1879 b/ 1918 c/ kérdés Az egylet tagsága hány csoportba volt osztva? a/ kettő: mozdonyfecskendősök, trombitások b/ három: mászók, szivattyúsok, rendfenntartók c/ négy: létrások, szanitécek, kocsisok, nótások 4. kérdés Mikor használták a trombitát a tűzoltók? a/ táncmulatságokon b/ tűz esetén jeladásra c/ táborozáskor 5. kérdés Hány lóerős volt a pataki kollégium tűzoltókocsija? a/ kettő b/ nyolcvan c/ százötven 8

9 6. kérdés Ki a tűzoltók védőszentje? a/ Árpád-házi Szent Erzsébet b/ Sárkányölő Szent György c/ Szent Flórián 7. kérdés Hol gyújthatunk az erdőben tüzet? a/ kizárólag az erre kijelölt helyen b/ bárhol c/ sehol 8. kérdés Kik lehetnek ma önkéntes tűzoltók? a/ csak erős férfiak b/ csak pataki diákok c/ bárki, aki nem büntetett előéletű (és nem fél a tűztől) 9

10 A főiskolai tűzoltó egylet működésének tartama alatt összesen 66 tűzesetnél szerepelt. Voltak olyan esztendők, amikor nem volt szükség a munkájukra, de volt olyan is, amikor tizenháromszor vonult ki a diáktűzoltóság. Egy-egy sikeres közreműködés után gyakran előfordult, hogy a város, vagy a falu népe - a diáktűzoltóság, a Patak környékén lévő falvakba is kivonult, ha szükség volt rá - megvendégelte a csapatot. A tűzoltó diákok a sikeres munka jó érzésével tértek vissza a kollégiumba, készen arra, hogy bármikor újra önzetlenül segítségére siessenek a város és a falu lakosságának. Tűzoltó diákok

11 A sárospataki főiskola diáktűzoltóságának működését az első világháború szüntette meg. Azonban a kollégium ezután sem maradt tűzoltóság nélkül. A megmaradt felszerelések felhasználásával az iskola hivatalsegédei létesítettek tűzőrséget és mint ahogy a diákság hosszú évtizedeken keresztül a városi egylettel közösen küzdött a vész elhárításában, ők hasonló módon folytatták ezt a nemes munkát. Később azonban sem a diákság, sem pedig a hivatalsegédek ilyen irányú szolgálatára nem volt szükség. A hivatásos tűzoltóság szervezése feleslegessé tette munkájukat. De amíg ez nem következett be, számtalan ember vagyonát mentették meg a pataki tűzoltó diákok a biztos pusztulástól. A tűzoltó egylet diákjai a kis- és nagypataki, végardói, bodroghalászi szegényparasztok házát, vagyonkáját, mindnyájuk közös kincsét, az iskolát mentették a tűzvész pusztításától. Forrás:Takács Béla: A sárospataki diáktűzoltóság. In.: Borsodi Szemle VI Tűzoltó sisak 11

12 12 Tűzoltó kiállítás 1971 Balról Újszászy Kálmán, középen Takács Béla és Tóth Bandi bácsi.

13 Dáktűzoltók a kollégium udvarán 13

14 Tűzoltó induló Tűz van! Gyorsan! Rohanj a szertárhoz Segélyre várakozz. Létrát, csáklyát Szerelj targoncára, Indulóra várva! Ha megjött a gyors segély, Fecskendőkkel útra kélj, Szereld gyorsan a gépeket, Hogy az oltást megkezdjed. Bőven ontsad a vizet, Fojtsd el vele a tüzet. S ha sikerült jól az oltás, Nyugovóra térhetsz Bajtárs! 14

15 Tóth Bandi bácsi az iskola főbajorosa és tűzoltója. 15

16 A Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlója Herceg Windischgraetz Lajosné ajándékozta az egyesületnek 1914-ben. Készült a Sárospataki Gyűjtemények Mindenkinek TÁMOP B-12/1 pályázat támogatásából a Sárospataki Református Kollégium Múzeumában 2013-ban. Készítették: Darvas Szilárd, Egeresi Gábor, Pocsainé dr. Eperjesi Eszter Nyomdai előkészítés: Asztalos József Készült a Kapitális nyomdában, Debrecenben. Igazgató Kapusi József Sárospataki Református Kollégium 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. tel.: fax:

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS Dr. Hadnagy Imre József A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS A Tűzoltó Múzeum az ismeretterjesztés jó terepe, ahol a múzeumpedagógiai munka nem ismeretlen, itt elméleti és

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK 50 ÉVE Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. 271390 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Köszöntő Ötvenéves a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. Öt évtizede gyűjti,

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

A LATIN-AMERIKAI MAGYARSÁG HELYZETE:

A LATIN-AMERIKAI MAGYARSÁG HELYZETE: A LATIN-AMERIKAI MAGYARSÁG HELYZETE: Az elöttem elhangzott elöadók egy-egy ország magyarjairól beszéltek nekem egy és fél kontinens magyar életről kellene beszámolnom, ami nem könnyű feladat, föleg azért

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest)

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A kórházi kórboncolások kialakulása A kórboncolások eredete Magyarországon

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM Teknős László 1 Csepregi Péter 2 Endrődi István 3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEINEK JELENTŐSÉGE, HELYE, SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN Rezümé: Napjaink bonyolult káreseményei

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben