HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J Szám: E-48/2011. BESZÁMOLÓ a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság évben végzett tevékenységéről június Badacsonytomaj, Fő u. 62. tel.: 87/ , fax: 87/

2 Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 2 I. Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága illetékességi, illetve működési területének megelőző és mentő tűzvédelme, illetve parancsnokságunk működése az elmúlt évben is az azt megelőző évekhez hasonló színvonalú volt, az évek óta folyamatosan romló gazdasági helyzet ellenére. A évben lefolytatott, parancsnokságunk tevékenységét vizsgáló, nagyszámú szakmai felügyeleti, gazdasági, ügyészségi, egyéb ellenőrzések a május elsején lezajlott parancsnokváltás ellenére sem tártak fel jelentősebb hiányosságokat, így az ellenőrzések nem is jártak további következményekkel. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok maradéktalanul felszámolásra kerültek, ez néhány ellenőrző felügyeleti szerv utóellenőrzésén megállapításra is került. Részben a tűzoltóság megelőzési, hatósági tevékenységének köszönhetően a térség gazdasági életének szereplői, továbbá az önkormányzatok és költségvetési szervek ágazatonként eltérő mértékben ugyan, de fejlesztették, szinten tartották a tűzvédelmi technikát és a szükséges mértékben elvégeztették az időszakos felülvizsgálatokat. Elmondható, hogy az elmúlt időszak gazdasági hanyatlása közepette is sikerült elérnünk azt a területen, hogy a tűzvédelmi előírások legalább olyan szinten érvényesüljenek, hogy jelentősebb tűzesetek nem, illetve csak rendkívül alacsony számban következtek be. A kötelező tűzmegelőzési teendőket mind a létesítések, mind a használat során az arra kötelezettek nagyrészt elvégezték, hiányosságok ellenőrzéseink, hatósági, szakhatósági eljárásaink során csak kis mértékben voltak tapasztalhatók. Illetékességi és elsősorban működési területünkön a mentő tűzvédelem területén a kiérkezési időket, illetve a beavatkozások, kárfelszámolások minőségét, gyorsaságát tekintve, európai összehasonlítást is figyelembe véve nincs ok a szégyenkezésre. Illetékességi területünk sajátossága mely Veszprém megyében, de talán az egész országban egyedülálló, hogy azon 4 tűzoltóság (Badacsonytomaj és Ajka HÖT, illetve Tapolca és Sümeg köztestületi) működési területe fekszik, ezen túlmenően több olyan önkéntes tűzoltóság is található, akik aktív beavatkozónak tekinthetők káresetek során (Kővágóörs, Ábrahámhegy, Zalahaláp, Csabrendek, Köveskál, sőt a szomszédos Zala megye balatongyöröki önkéntes tűzoltói is nyújtottak már segítséget több esetben működési területünk nyugati részén). Ezek a tűzoltóságok kellőképpen lefedik a védendő illetékességi területet. A bevethető tűzoltóságok struktúrájában és számában változás nem volt, fejlődés, vagy visszaesés nem tapasztalható. A vizsgált időszakban a felügyeleti szerveink által tartott ellenőrzések során különösebb probléma nem merült fel évben több szakmai és egyéb felügyeleti szerv tartott parancsnokságunkon átfogó ellenőrzést (MÁK, ügyészség, katasztrófavédelem), melyek az elmúlt évek, és részben 2010 év tevékenységét is vizsgálták. Az ellenőrző felügyeleti szervek súlyosabb hiányosságokat egyetlen esetben sem tártak fel, a feltárt kisebb hiányosságokat felszámoltuk.

3 3 A társszervekkel a kapcsolat jó, közös tevékenységünk során munkát akadályozó probléma nem volt, ezt a kapcsolatot közös gyakorlatok, egyeztetések során fejlesztjük évben is folytatódott a szakterületeinket érintő jogszabályok változása, megújulása, melyek a tűzoltóság tevékenységét szabályozzák, az ezekhez történő fokozatos alkalmazkodás a felügyeleti szervekkel (OKF, MKVI, stb.) történő folyamatos együttműködés alapján megfelelően végbement. A kollégák szinte napi kapcsolatban vannak az illetékességi területünkön működő engedélyezési hatóságokkal is, hogy a jogszabályváltozásokból adódó nehézségek ellenére az ügyintézés az elvárásoknak megfelelően történjen. Mind parancsnokságunkon, mind az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál vezetőváltás történt 2010 évben, véleményem szerint ez nem hatott ki negatívan a parancsnokság tevékenységére. Mind megyei, mind országos szinten az elmúlt évekhez képest nagyobb hangsúlyt fektettek szakmai felügyeleti szerveink a vezetők, parancsnokok képzésére, ezt a nagyszámú parancsnoki, vezetői értekezletek tanúsíthatják. Véleményem szerint dicséret illeti a beavatkozó állományt, akik a nehézségek ellenére a felmerült problémákat lehetőségeikhez képest jól megoldották, közülük többen 2010 évben ténylegesen életük kockáztatásával végeztek hatékony beavatkozást a devecseri vörös-iszap kárhelyen. Az elmúlt évben létszámgondunk nem volt a vonulós állomány tekintetében, a fő hangsúlyt a tapasztalatszerzésre, az elméleti és gyakorlati felkészülésre helyeztük. A közelmúltban bővített és felújított laktanyaépületet belaktuk, az állomány és a technika elhelyezése rendben biztosított, de 2010 évben már kisebb karbantartásokról is kellett gondoskodni.

4 4 II. TŰZMEGELŐZÉS A vizsgált évben a tűzmegelőzési munkát tűzoltóságunkon két fő, egy osztályvezető és egy kiemelt főelőadó látta el. Hatósági feladatok (tűzvédelmi ellenőrzések) A hatósági feladatok végzését a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján látjuk el. Nyilvántartásra kötelezett és nyilvántartásra nem kötelezett létesítményi adatbázissal rendelkezünk. Ezen létesítmények adatait dossziékban tároljuk. Az adattárunk naprakész, amennyiben szükség volt rá a frissítést elvégeztük. A nyilvántartás tartalmazza többek között: a létesítmény székhelyét, telephelyét, ellenőrzéseinek idejét és iktató számát, a következő ellenőrzés idejét, valamint a szükséges elérhetőségeket. A hatósági feladat az ellenőrzésben csúcsosodik ki. Az ellenőrzésről az ügyfelet a KET. vonatkozó pontjainak megfelelően tájékoztatjuk, majd az ellenőrzés napján az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítünk. A keletkezett iratokat irattárazzuk. A jegyzőkönyvek, feljegyzések, kiértesítések tartalmának, formájának kialakításánál arra törekedtünk, hogy a KET erre vonatkozó előírásait maradéktalanul betartsuk. A tűzvédelmi ellenőrzéseinken feltárt hiányosságok pótlása, felszámolása érdekében több esetben szignalizáltunk, figyelemfelhívó levelet küldtünk. A hiányosságok felszámolását utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. Amennyiben ezen utóellenőrzéseinken megállapítást nyert, hogy a hiányosságokat továbbra sem számolták fel, úgy az üzemeltetővel, tulajdonossal szemben minden esetben felelősségre vonást kezdeményeztünk. Tapasztalataink szerint a feltárt hiányosságokat a kiszabott határidőre majdnem minden esetben felszámolták. A tűzvédelmi ellenőrzéseink megtartásánál arra törekedtünk, hogy az ellenőrzéseken felvett jegyzőkönyvekből tükröződjön a szakmai igényesség. A magas szintű szakmai színvonal elengedhetetlen az ellenőrzések során, legyen az átfogó, utó, vagy célellenőrzés. Az ellenőrzéseket kellő alapossággal próbáltuk elvégezni. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokra súlyozást és a jogszabállyal való ütköztetést követően megtesszük a szükséges intézkedéseket, tűzvédelmi bírság esetén a pk. előzetes tájékoztatásával. Mivel az év során több alaklommal kellett soron kívüli ellenőrzéseket végrehajtanunk, így sajnálatos módon előfordult, hogy az előre kiértesített hatósági ellenőrzéseket 2-3 alkalommal is el kellett halasztani, az ellenőrizni kívánt ügyfelek elérése nehézkes volt, előfordult, hogy nem volt lehetséges, így az ellenőrzést nem tudtuk végrehajtani, miközben az ügyfél a helyszínen várakozott. Hatósági eljárásaink során kiadott határozataink ellen jogorvoslattal az ügyfelek nem éltek.

5 5 Tűzvizsgálati feladatok A tűzvizsgálati jogszabály változás alapján az iratmintákat folyamatosan frissítjük. A tűzvizsgálatra vonatkozó rendeletben megfogalmazott kötelezően gyűjtendő adatokat felvesszük. Az adatok gyűjtését a tűzesetnél először a helyszínen tartózkodó szolgálatparancsnok kezdi (tűzeseti mentési jelentési lap rögzítése érdekében), majd a tűzvizsgáló folytatja. A tűzvizsgáló a szolgálatparancsnok által felvett adatokon túl még olyan egyéb adatokat is rögzít, melyek elengedhetetlenek a tűz keletkezési körülményeinek, okának megállapításához. A parancsnok az összefoglaló jelentés záradékolása előtt a kötelezően rögzítendő adatok meglétét vizsgálta. Amennyiben az ügyfél a tűzvizsgálati dokumentációban rögzített adatok, iratok tartalmára kíváncsi, úgy a betekintési, másolatkészítési lehetőséget minden esetben biztosítottuk, természetesen előtte az ügyféli jogállását minden esetben vizsgáltuk. A tűz keletkezési okát alátámasztó dokumentumok egyike az összefoglaló jelentés. Az összefoglaló jelentés tartalmáért az irat készítője a felelős. Az összefoglaló jelentés készítője a benne foglalt megállapításokat az egyéb bizonyítékokra alapozza, mely adott esetben lehet egy ügyfél-tanú meghallgatási jegyzőkönyv, egyéb tárgyi bizonyíték, fényképfelvétel, videofelvétel stb. Az összefoglaló jelentést a parancsnok záradékolás előtt átolvassa, vizsgálja. Amennyiben egyetért a benne foglaltakkal, zárolja a dokumentumot. Szakhatósági feladatok A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján a beérkezett kérelmekkel kapcsolatban hatáskörünk, illetékességünk folyamatosan vizsgáljuk. Amennyiben megállapítottuk hatáskörünk és/vagy illetékességünk hiányát, úgy a beérkezett kérelmeket az ügyfél egyidejű értesítése mellett továbbítottuk az illetékességgel és hatáskörrel bíró államigazgatási szervhez. A KET novella megjelenése óta - a jogszabálynak eleget téve - a kérelmeket végzéssel elutasítjuk. A benyújtott anyagok, tervek és az azokra kiadott szakhatósági állásfoglalások alakja és tartalma a tárgyi időszakban hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelt. Amennyiben a benyújtott tervdokumentációk hiányosak voltak, úgy ügyfélbarát módon hiánypótlásra hívtuk fel a tervezők figyelmét, csak a legvégső módon éltünk az elutasítás lehetőségével. Az ügyintézési határidőket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, illetve tartottuk be. Tűzmegelőzési tevékenységünk során igyekszünk a törvényesség keretei között eljárni, a szakmai, állampolgári elvárásoknak eleget tenni. Összehasonlítva más parancsnokságok ez irányú munkájával, meggyőződésem, hogy nincs okunk szégyenkezni. Ezt alátámasztják a parancsnokságon tartott felügyeleti ellenőrzések. A szakterületen dolgozó kollégák szakmai felkészültsége, emberi rátermettsége megfelelő. A munka során, ha szükséges, az ügyfelekkel egyeztetünk, érveink a vonatkozó előírásokon túl szakmai tapasztalatokkal is alátámasztjuk. Szakhatósági állásfoglalásainkban az eseti előírások megtételekor a tűz- és életveszély figyelembe vétele mellett

6 6 az ügyfelek reális lehetőségeire is tekintettel vagyunk, természetesen a jogszabályok adta lehetőségek keretein belül. Az ügyfelek részére szükséges segítséget megadjuk. Propaganda tevékenység Propaganda munkánkat a felügyeleti szerveink irányelveinek felhasználásaival, a helyi sajátosságok figyelembe vételével készített propaganda terv alapján végeztük. Felvilágosító, felkészítő, tájékoztató munkánkat három részre osztom. Óvodás, iskolás korosztállyal és a pedagógusokkal való kapcsolat, ami véleményem szerint a tűzmegelőzési célok elérése érdekében a legfontosabb és legcélravezetőbb. A lakossággal való kapcsolattartás, amikor is a vonatkozó jogszabályok bemutatása mellett a gyakorlati tapasztalatok átadásával érzékeltetjük a tűzmegelőzési szabályok fontosságát. A munkahelyeken a dolgozók tájékoztatása. Több település iskolájában részt vettünk az Egy nap az iskolában egy nap a biztonságért programban. Lehetőségeink szerint a falunapokon és gyermeknapokon bemutatót tartottunk. Kisebb csoportok részére laktanya-látogatás keretében mutattuk be a tűzoltók minden napjait. Nagy szárazság idején a helyi médiákon keresztül felhívással fordultunk az állampolgárok felé, melyekben kértük a vonatkozó jogszabályok betartását. A mezőgazdasági üzemek és nagyobb vállalkozások figyelmét felhívtuk a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartására. A fűtésszezon előtt, a helyi médiákon keresztül tájékoztattuk az állampolgárokat a hőtermelő berendezések szabályos, biztonságos használatáról, ugyanakkor felhívtuk figyelmüket a fűtéssel jelentkező veszélyekre is. Szilveszter előtti időszakban felhívó levelet küldtünk a nagyobb befogadóképességű szórakozóhelyek üzemeltetőinek.

7 2010. évi összesített tűzmegelőzési statisztikánk: 7 M e g n e v e z é s Db. 1. Végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések átfogó 97 utó 1 cél 15 Összesen: Közérdekű bejelentések, panaszügyek 1 3. Tűzvédelmi határozathoz kiadott szakhatósági tűzvédelmi kötelezettség 0 állásfoglalások, illetve intézkedések száma munkavégzéstől való eltiltás 0 közvetlen tűzveszély 0 eltérési ügyek 1 Összesen: 1 4. Tűzvédelmi előírások érvényesítésére tett hatósági felhívás (szignalizáció) 44 kezdeményezés helyszíni bírság 0 szabálysértés 1 tűzvédelmi bírság 1 Összesen: Létesítési és használatbavételi szakhatósági rendezési terv egyeztetés 5 Ügyek terület felhasználás 0 építés 168 használatbavétel 66 rendeltetés változás 1 építmény fennmaradás 7 tűzjelző berendezés tervezés 11 használatbavétel 8 tűzoltó berendezés tervezés 1 használatbavétel 1 telepengedély 16 üzlet működési engedély 60 pirotechnika stb. ügyek 0 egyéb szakhatósági ügyek 317 Létesítési és használatbavételi ügyek összesen: Tűzvizsgálati tevékenység parancsnokság által végzett 22 rendőrségnek átadva Hatósági Bizonyítvány Tűzvédelmi szakértő bevonása tűzoltóság részéről 0 tűzoltóság tagja 0 9. Tűzvédelmi ügyben tartott konzultáció 101

8 8 III. TŰZOLTÁS, MŰSZAKI MENTÉS Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünket 30 településen végezzük. Segítségnyújtási körzetünk Sümeg, Tapolca, Balatonfüred önkéntes köztestületi tűzoltóság működési területe, valamint Ajka, Keszthely, Pápa, Veszprém hivatásos tűzoltóság elsődleges működési körzete. E munkánkat az általában jelenlévő élet- és balesetveszély, az egészségre káros körülmények mellett nehezíti még, hogy nagyrészt a nyilvánosság előtt kell végezni, azonnali döntéseket kell hozni. Ezt a feladatot csak egy kiegyensúlyozott, kellő szakmai tudással, tapasztalattal, megfelelő műszaki bázissal rendelkező állomány tudja megfelelően ellátni. Véleményem szerint a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állománya országos összehasonlításban is helyt tud állni, annak ellenére, hogy kollégáimnak egyre nehezebb anyagi és erkölcsi megbecsülés mellett kell munkájukat végezniük. A beavatkozások tapasztalatait leszűrve igyekszünk berendezéseinket, felszereléseink körét bővíteni. Rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek jól kiegészítik a meglévő eszközállományt, és sokrétű feladat-végrehajtást tesznek lehetővé. Így például vízköddel oltóval, impulzusoltóval, távhőmérővel, gázömlést elhárító berendezéssel, füstmentesítővel, digitális gázérzékelővel, mentőfűrésszel, szablyafűrésszel, emelőpárnákkal, GPS- navigációval, búvárruhával, saját készítésű jégről mentő eszközzel, felfújható mentőstéggel (ez egy a balatoni vízimentőktől kölcsönben nálunk lévő mentőeszköz), alpintechnikai felszereléssel továbbá a két Mercedes gépjárműfecskendőre és a Mitsubishi L 200 erdőtüzes gépjárműre szerelhető csörlővel. A felszerelések szakszerű használatát gyakorlatok tartásával próbáljuk frissíteni, gyakoroltatni. Jelentősebb káresetek a 2010-es évben: - májusi vihar utáni kárfelszámolás során szabadnapos állomány lett berendelve, a tartalékszer kivételével minden szer teljes létszámra lett feltöltve, miután működési területünkön normalizálódott a helyzet, a Veszprémi parancsnokság munkáját segítettük a Mitsubishi erdőszerünkkel, 2 fővel itt kb vonulás volt az adott szolgálat alatt, - az októberi vörösiszap katasztrófa embert és felszerelést is jelentősen igénybevett, a megyében egyedüliként a riasztást követő fél órán belül szabadnapos tűzoltóink önkéntesen vonultak a kárhelyre, illetve egy teljes raj állomáshelyére vonult a folyamatos készenlét fenntartása, terület védelme miatt, továbbá még heteken keresztül vagy beavatkozó állománnyal, vagy irányító személyzettel jelen voltunk a kolontári és devecseri helyszíneken, - a nyár folyamán Zánkán a GYIC területén a Csorsza patak kilépett medréből egy felhőszakadás után, volt olyan rész, ahol 20 méter szélességben hömpölygött a víz épületeket, nyaralókat veszélyeztetve. Az év során több alakalommal lettek igénybe véve a szabadnapos kollégák az elhúzódó káresetek miatt, ők biztosították a folyamatos riaszthatóságot, míg a z I-es szer teljes személyzettel káresetnél volt.

9 Vonulási adataink az elmúlt 10 év tükrében: Összes vonulás Tűzesethez vonulás Műszaki ment. vonulás Vaklárma és téves jelzés Összes vonulás tűzeset műszaki ment. Vaklárma és téves Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a múlt évben működési területünkön a tüzesesetek száma átlagosnak mondható, enyhén emelkedő tendenciát mutat, viszont a műszaki mentések száma jelentősen megemelkedett a 2009-es évhez viszonyítva (favágás, baleset, vízszívatás, stb.). A tüzek számának csökkenése minden gazdasági ágazatban megfigyelhető. Az avar- és nádastüzek száma a szándékos égetés csökkenése miatt lett kevesebb. Ahogy nálunk, úgy országos tendencia a műszaki mentések arányának növekedése a tüzesetekhez képest.

10 10 A tűzesetek és műszaki mentések saját és idegen területre, riasztási fokozat szerinti megoszlása: I.fokozat I/k fokozat II. fokozat II/k fokozat III. fokozat III/k fokozat IV. fokozat IV/k fokozat V. fokozat V/k fokozat I.fokozat I/k fokozat II. fokozat II/k fokozat III. fokozat III/k fokozat IV. fokozat IV/k fokozat V. fokozat V/k fokozat A riasztási fokozatok szerinti bontásnál az arányok a statisztikai átlagnak megfelelőek, a magasabb riasztási fokozatú tüzek gazdasági épületek, lakóházak, nádtetős épületek, nagy kiterjedésű erdő-, illetve bozótos-, nádastüzek voltak, illetve a kolontári vörösiszap katasztrófa. Az elmúlt években végrehajtott tűzoltástechnikai fejlesztések elsődlegesen a Mercedes Atego gépjárműfecskendő és a Mitsubishi L200- s erdőszer rendszerbe állítása sokat javított az egységünk technikai ellátottságán, de már el kell gondolkodnunk a tartalék szer cseréjéről, és a jelenlegi I-es szer felújításáról is, azonban ennek sajnálatos módon elsősorban anyagi akadályai vannak.

11 11 Segítségnyújtási tevékenység: Évek Idegen területre vonulások száma Idegen vonulások százalékos aránya 28,3 22,5 15,1 24,1 16,2 13,6 16,9 16,8 10,5 7,5 5, száma százalékos aránya Az elmúlt évben a segítségnyújtási területünkön működő tűzoltóságoknál is csökkent a magasabb fokozatú beavatkozások száma és emiatt kevesebb vonulás volt idegen területen. Az év során a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tartott átfogó, illetve célellenőrzést, a munkavédelmet, a minősített időszaki iratokat, terveket, a szolgálati szakágat, megelőzési szakágat, anyagi és személyzeti szakágat és az irányítói munkát, gyakorlatilag a parancsnokság teljes tevékenységét ellenőrizték. Az ellenőrzés során csak adminisztratív hiányosságokat tártak fel, melyeket azóta megszüntettünk. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettünk, melynek végrehajtása megtörtént. Az ellenőrzők az állomány elméleti felkészültségét pozitívan kiemelték. Az éves továbbképzés a kiadott irányelveknek megfelelően elkészített tematika alapján történt, a tervtől csak nagyon ritkán kellett eltérni. A továbbképzések szakmai színvonala megfelelő volt, az ellenőrzéseinken, féléves és éves ellenőrző gyakorlatainkon és vizsgákon tapasztalt szakmai ismeretszint elfogadható volt. A évre meghatározott teljesítménykövetelményeket mindenki teljesítette, az állomány több mint 80 %-a jó, a maradék 20 % kiváló szinten teljesítette feladatát.

12 12 A betegnapok alakulása: Évek Betegnapok száma (szolg. napok): Betegnapok: A betegnapok számát az elmúlt évekhez még mindig nem célszerű hasonlítani, mert a tavalyi évet is terhelte 1 fő nyugdíjazás előtti egészségügyi szabadsága, illetve a vörösiszap katasztrófa során a beavatkozást végző állományból 2 fő sérült meg, ebből 1 fő több mint 3 hónapot volt betegállományban, volt továbbá egy akkumulátor robbanásnk, ami után 1 fő huzamos ideig volt betegszabadságon, illetve 1 fő a térdével kapcsolatban volt távol huzamosabb ideig. A készenléti állomány szabadságát és szabadnapjait rendben sikerült kiadni. Az állomány egészségi állapota megfelelő, fizikai képességeik a jelentősen megfiatalodott összetétel miatt nagyon jók. A személyi védelmet biztosító felszereléssel, ruházattal rendelkezünk, de már gondoskodnunk kell a felszerelések folyamatos cseréjéről, a lejáró kihordási idő, a nem rentábilis javíthatóság végett, jelenleg nincs biztosítva az állománynak a csere-ruha lehetősége, alkalmasint egy hosszú bevetés után a következő riasztáskor ugyanazt a nedves ruhát veszik fel, amiben már az előző bevetésen is dolgoztak.

13 13 IV. ANYAGI-TECHNIKAI SZAKTERÜLET Működési bevételeink, mely évben 3 904e Ft volt, csak mindössze 1,82 %-át teszik ki az összbevételnek, Tűzvédelmi bírság kivetéséből származó bevételünk 2010-ben Ft volt. Bevételeink tűzjelző felügyeletből, vízszállításból és helyszínbiztosításból tevődtek össze, valamint Ft kamatot könyvelhettünk el költségvetési bankszámlánk után. A költségvetési törvény alapján az intézményünk állami támogatása e Ft volt. Intézményünk támogatási szerződést kötött hét önkormányzattal, akik Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtottak. Szigliget, Balatonederics, Balatonszepezd, Badacsonytördemic januárjában teljesítették ezt, összesen Ft-ot. Zánka önkormányzatával 2010-ben ismételten sikerült támogatási szerződést kötnünk, mely alapján Ft-tal támogatták parancsnokságunkat. Dologi kiadásaink év végi összege az előző évhez képest e Ft-ról e Ft-ra csökkent, melynek fő oka, hogy az állami dologi normatíva már évek óta stagnál, a személyi juttatások normatívájából pedig egyre kevesebbet tudunk átcsoportosítani, ami maga után vonta a dologi kiadásaink csökkentését. A felhalmozási kiadások 2010-ben 2009-hez képest jelentősen csökkentek ez 87,03 %- ot jelent (előző év eft). A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat 99,23 %-os felhasználást mutat. A Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványnál évi pályázaton nyert támogatás keretében 490e Ft-hoz jutott Tűzoltóságunk. A pályázati önrész 50 % volt, így összességében 992e Ft értékben vásároltunk AWG turbó mélyszívót, könnyűbúvár ruhát, vágásbiztos kertésznadrágot és kabátot valamint védőcsizmát 2010-ben. A tűzoltóság a költségvetési évet e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely 2010-ben vállalt kötelezettségekkel terhelt. A fenti adatokat is tartalmazó, a évi költségvetés alakulását kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázat tartalmazza:

14 14 Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Telj. % Intézményi műk.bevételek ,83 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,94 Támogatások, kiegészít.,átv.pénzesz Kölcsönök igénybev.,visszatérülése Előző évi pénzmaradvány igényb ,00 Költségvetési bevételek összesen ,07 Rendszeres személyi juttatások ,32 Nem rendszeres személyi juttatások ,90 Külső személyi juttatások ,00 Személyijuttatások ,03 Munkáltatót terhelő járulékok ,04 Dologi kiadások összesen ,27 Felhalmozási kiadás: ,23 Kölcsönök nyújtása, törlesztése Kiadások Összesen: ,39 Átfutó kiadások forgalma Költségvetési kiadások összesen ,97

15 15 V. SZEMÉLYZETI TERÜLET Parancsnokságunk személyi állományában a következő változások történtek: Nyugállományba vonult 2 fő és felvettünk 2 főt az elmúlt évben. A felvettek közül egy fő sikeresen elvégezte a 4 hónapos tűzoltóképző tanfolyamot. A másik felvett kolléga már felvételkor rendelkezett a szükséges iskolai végzettséggel évben 3 fő véglegesítésre került sor. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 3 fő folytatja tanulmányait. Ketten a második évfolyamot a harmadik fő pedig az első évfolyamot kezdte el a tavalyi évben. Fegyelmi helyzet: A múlt évben fegyelmi eljárás kezdeményezésére, lefolytatására 1 fő esetében került sor, akinek fegyelmi eljárását felfüggesztettük, majd meg is szüntettük. Méltatlansági eljárást nem indítottunk, de egy fővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Kártérítés: A múlt évben nem kellett kártérítési eljárást lefolytatni. Az átlagosnál jobban végzett munka elismeréseként az állomány körében jutalmazás, év végi elismerés történt. Flórián Nap alkalmából 5 fő, nyugállományba vonulása alkalmából 1 fő és nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából 4 fő soron kívüli előléptetésére került sor. Jubileumi jutalomban 3 fő, 30 éves szolgálat után járó jutalomban 1 fő részesült 2010-ben. Az állomány a jogszabályokban előírt járandóságait megkapta. A vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb szabályozások betartásával kapcsolatban problémák nincsenek, a jogszabályi háttér megfelelő, a változásokat nyomon követjük. A munkaköri leírásokban meghatározott személyzeti hatáskörök érvényesülnek. A parancsnokság szervezési állománytáblája alapján december 31-én a teljes létszám 45 fő, a betöltött létszám 44 fő volt. Az üres álláshely betöltését júniusában tervezzük. A teljesítményértékelést, annak bevezetése óta a jogszabályokban meghatározott módon évente a hivatásos állomány minden tagjánál elvégezzük, a feladatmeghatározásokat személyre szólóan kiadjuk. Az értékelések és a feladatmeghatározások egy-egy példányát a személyi anyagokban elhelyezzük. A minősítéseket a jogszabályokban előírt esetekben elvégezzük, melyeknél figyelembe vesszük a teljesítményértékelések eredményeit. A szociális munka végzésében a szociális bizottság aktívan közreműködik, a bizottság által adott javaslatokat a döntéseknél figyelembe vesszük ben 3 fő születési, és 3 fő eseti szociális segélyben részesült. A személyzeti nyilvántartások naprakészek, a kötelező adatszolgáltatást az állomány tagjai teljesítik.

16 16 VI. MUNKAVÉDELEM A 2010-es esztendőben is megtartottuk munkavédelmi szemlénket. A április 28- án megtartott parancsnoki munkavédelmi szemlén a munkavédelmi előírások, szabályzatok érvényesülésének vizsgálata ismételten megtörtént. A szemlére meghívást kapott és azon részt is vett a megyei RFK főorvosa, Dr. Acsay József. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkavédelmi felügyelőjét a szemlére szintén meghívtuk. A szemlén munkavédelmi hiányosságot nem tártunk fel. Tárgyi évben egy átfogó munkavédelmi ellenőrzésünk is volt. Az ellenőrzés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megtartott komplex, minden szakterületet érintő ellenőrzés részeként lett megtartva. A megyei ellenőrzés május 31.- június 07. között zajlott le. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkavédelmi felügyelője részt vett az átfogó munkavédelmi ellenőrzésen. Azon a következő hiányosságok lettek megállapítva: - A munkavédelmi szabályzatban a védőeszköz juttatás rendje nem tartalmazza a takarító személyzet védőeszközeit és annak juttatását. - A kisgépkezelők negyedéves időszakos munkavédelmi oktatásának tematikája nem megfelelően kidolgozott. - A parancsnokság készenléti állományából 2 fő arra kötelezett dolgozó nem rendelkezik érvényes munkavédelmi vizsgával. A hiányosságok megszüntetésére a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka intézkedést adott ki. Az intézkedésben rögzítetteknek megfelelően módosítottuk, kiegészítettük szabályzatunkat. A 2 fő munkavédelmi vizsgáztatása megtörtént. A vizsgára kötelezett személyek eredményes vizsgát tettek. Munkavédelmi őreink a korábbi évekhez hasonlóan havi rendszerességgel tartottak ellenőrzéseket. Azokon egy hiányosságot állapítottak meg, a vízszállító gépjárművünk egészségügyi doboza, az egészségnyújtó helyünk ládája hiányos volt, nem tartalmazta a szükséges egészségügyi felszereléseket. Azok feltöltése a tapolcai mentőszolgálat által megtörtént. Tárgyi évben három szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetünk volt. Mivel évben regisztráltunk egy szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet, ahol a felmentési napok száma 14 nap volt, ehhez az évhez képest 2010 évben visszaesés figyelhető meg. Mutatóink a 2007., évek adataival történő összevetést követően is hanyatlásról árulkodnak. Tanulságként levonható, hogy nemcsak a balesetek száma nőtt, hanem a felmentési napok száma is. A tendencia romlásában jelentős szerepet játszott a október 04-én, Devecser térségében bekövetkezett katasztrófa, melynek során a készenléti állományunkból két fő is megsérült. Amennyiben ez az esemény nem következett volna be, a szakterületen stagnálást tapasztalhattunk volna. A három

17 17 szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset közül egy esetben a sérülést szenvedett tűzoltó nem lett kiírva, a másik két esetben sajnálatos módon 47 és 71 felmentési napot kellett regisztrálnunk. A évben bekövetkezett munkabaleseteink kivizsgálása során mindvégig törekedtünk arra, hogy a tárgyilagosság mellett az eseményeket a lehető legalaposabban rekonstruáljuk. A sérült és a tanú által elmondottak jó alapot teremtettek ehhez, mindhárom esetben sikerült megállapítani, hogy a balesetek milyen módon keletkeztek. Két tűzoltó a devecseri események során október 04-én szenvedett égési sérüléseket, egy tűzoltó pedig február 13-án sérült meg két akkumulátor karbantartása közben, az egyik akkumulátor felrobbanása következtében. A balesetekkel kapcsolatban fegyelmi eljárást nem folytattunk le. Az esetek kivizsgálását követően a tanulságokat levontuk, a balesetek megelőzésére különféle intézkedéseket foganatosítottunk. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Beszámolóm végeztével az elvégzett munkáért köszönetet mondok a teljes személyi állománynak és megköszönöm segítségét Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak, a hivatal dolgozóinak és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és végül, de természetesen nem utolsó sorban Nagy Gyula volt parancsnok úrnak. Badacsonytomaj, június 01. Segesdi Ferenc tű. alez. tűzoltóparancsnok

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának 84/ 20. számú INTÉZKEDÉSE a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/5 XVII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21-i ülésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI MUNKA...9 1.1. A számszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9026 Győr, Szövetség út 15. Tárgy: Tájékoztató a BÁH Nyugatdunántúli Regionális Igazgatóság illetékességi területén (Győr-

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója Szám: 35980/1719/2015./ált. Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 1 I. AZ ÉRTÉKELT IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG: Az elmúlt évben a jóváhagyott terveink szerint, továbbra

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző Előkészítő:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/36/2015. Iktatószám: Vj/36-28/2015. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax:

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Önkormányzati tulajdonú gazdasági

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. Összeállította: Kristóf István tü. ezredes főosztályvezető BM OKF Műszaki Főosztály A katasztrófák elleni védelem alapelvei közül

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt.

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Figyelmeztető előrejelzés

Részletesebben

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTRES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletéhez

Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletéhez Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletéhez I. Létszám alakulása 2013. évben az engedélyezett létszám 207 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám 203 fő. Részmunkaidős

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

Tűzeset a fodrászatban - avagy mit is kell időszakosan ellenőrizni?

Tűzeset a fodrászatban - avagy mit is kell időszakosan ellenőrizni? Tűzeset a fodrászatban - avagy mit is kell időszakosan ellenőrizni? A vizsgálati dokumentum anyagának hitelességi ellenőrzése Az igazságügyi szakértő a vizsgálatot a helyszín megtekintésével kezdte. Ezután

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Hírlevél 14. hét. Komárom is végzett az ifjúsági versennyel, Esztergomban ma tartják 2014. március 31. 09:06

Hírlevél 14. hét. Komárom is végzett az ifjúsági versennyel, Esztergomban ma tartják 2014. március 31. 09:06 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 14. hét

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-685-5 VASÚTI BALESET Eperjeske Átrakó pályaudvar 2013. augusztus 21. Tolatási mozgás

ZÁRÓJELENTÉS 2013-685-5 VASÚTI BALESET Eperjeske Átrakó pályaudvar 2013. augusztus 21. Tolatási mozgás ZÁRÓJELENTÉS 2013-685-5 VASÚTI BALESET Eperjeske Átrakó pályaudvar 2013. augusztus 21. Tolatási mozgás A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről 2016. február I. Bevezető Magyarország Kormányának célkitűzése, hogy a közfoglalkoztatás keretén

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben