Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról"

Átírás

1 Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elkészítette a Bizottság munkájáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató anyagát a közgyűlési előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. Eger, június 16. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2 Beszámoló a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (HMFKB) munkájáról Heves Megye Közgyűlése részére Vezetői Összefoglaló A helyi társadalom fontos célja, hogy a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyban legyen. Az MFKB ebben úgy működik közre, hogy felméri a gazdaság, munkaadók foglalkoztatási igényeit (rövid és középtávon) és javaslatot tesz a beiskolázási keretszámokra a középfokú iskolarendszerű képzésben és felnőtt oktatásban. A bizottsági javaslat az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésre is kiterjed, az állami vagy európai uniós forrásokkal támogatott, állam által elismert szakképesítésekre vonatkozik. A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 3 éves működésének mérlegét megvonva azt látjuk, hogy több pozitív elmozdulás látható a foglalkoztatási igények és képzési kínálat közeledésében: 1. A kereslet-kínálat ollója zárul. A gazdasági növekedés, a pályaorientációs és a szakma presztízsének növelését célzó intézkedések hatására látható a képzési létszámok pozitív növekedése a hiányszakmákban, ami javítja a jövőben a kritikus ágazatok foglalkoztatási helyzetét. 2. Jelentős elmozdulás látható a duális képzés irányába, növekedett a gyakorlati képzőhelyek és a tanulószerződések száma. 3. A végzettek elhelyezkedése területén javul a szakmában elhelyezkedők aránya, ugyanakkor sajnálatos módon több szakmában jellemző a pályaelhagyás, ill. a hátrányos helyzetű tanulók körében a lemorzsolódás, ami fokozott figyelmet és komplex beavatkozási lépéseket sürget. 4. A felnőttképzés, felnőttoktatás terén aktivizálódás figyelhető meg, melyben a jövőben a második szakma ingyenes megszerzési lehetősége folytán további élénkülés várható. 5. A demográfiai csökkenés miatt és mellett továbbra is többlet kapacitások vannak a képzési kapacitásokban. Az ennek csökkentését célzó kormányzati lépések érthetőek, ugyanakkor úgy hangsúlyozzuk, hogy nagy figyelmet kell fordítani a minőségi képzést végző intézmények fennmaradására és a területi egyensúlyra a közoktatás, szakképzés elérhetőségének biztosítására, különösen a hátrányos helyzetű kistérségekben. 6. Kiemelten fontos a korszerű szakmai képzéshez a humánerőforrás, az oktatók szakmai-módszertani felkészültsége, megfelelő létszáma és szakmai társadalmi - 1

3 pénzügyi megbecsültsége, mely kérdésben egyebek között a rugalmas foglalkoztathatóság irányába szükséges elmozdulni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinációjával zajló országos munkaerő-piaci felmérés eredményei szerint egy minimális mértékben nőtt azok aránya, akik szakmunkás létszám növelésére számítanak. A növekedés az iparban és a szolgáltatásban figyelhető meg, a mezőgazdaságban inkább csökkenés figyelhető meg. Az ágazatok szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a feldolgozóipar és az építőipar területén működő cégek tervezik legnagyobb arányban (rendre 41,6% és 30%) növelni szakmunkás létszámukat három éven túl, de négy éven belül. Ugyanakkor jelentősek a régiók közötti eltérések is. Összességében országosan a jelenlegi trendek fennmaradása esetén túlkínálatra lehet számítani, ami azonban jelentős szakma és terület szerinti eltéréseket rejt maga mögött. Az adatok arra is utalnak, hogy a végzett tanulók jelentős része várhatóan nem jelenik meg a munkaerőpiacon (továbbtanulás, pályaelhagyás). Eltérő munkaerő-piaci képet kapunk, ha figyelembe vesszük a frissen végzett szakmunkások saját szakmájukban való elhelyezkedési arányait is. Megállapítható, hogy még azon szakmákban is csak a frissen végzett szakmunkások egy része helyezkedik el, amelyekben jelentős a munkaerő-piaci hiány, egyszerre áll fent szakmunkások hiánya és túlkínálata ugyanabban a szakmában. Valószínűsíthető, hogy a végzős szakmunkások tudásának minőségével lehetnek problémák, valamint a lokális munkaerőpiacok közötti alacsony mobilitás okozhatja az anomáliákat, és az egyéb, magasabb bért kínáló szakmákban helyezkednek el a diákok. Rendkívül nagyok az országon belüli eltérések a becsült szakiskolai kibocsátás várható munkaerő-piaci illeszkedése tekintetében.pl két megyében, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében jelentős szakmunkáshiányra lehet számítani. Heves megyében a legfontosabb ágazatok foglalkoztatási és szakiskolai képzés létszámadatait összehasonlítva megállapíthatjuk: - a kereskedelemben szolgáltató szektorban az alkalmazásban lévők száma még mindig kevesebb, mint a képzésbe beiskolázott tanulók száma - míg az ipari ágazatban alkalmazásban állók aránya 17%-kal magasabb, mint a jelenleg ipari szakmába belépő szakképzésben tanulók létszáma. Következésképpen elmondható, hogy a megyében az iparhoz kapcsolódó képzésben résztvevők arányát tovább szükséges emelni, hisz a jelenleg ipari szakmát tanulók nem 2

4 biztosítják a munkaerő utánpótlást az iparban jelenleg működő vállalkozások számára. A következő években megvalósuló beruházások, Gyöngyösön az Apolló gumigyárban mintegy 1000 fő, Hatvanban a Robert Bosch Elektronikai Kft-ben 400 fő munkaerő felvétel szintén az ipar területén dolgozók számában jelent bővülést. További összehangolt lépéseket és pályaorientációs munkát igényel, hogy azt tapasztaljuk, hogy 2011/12-hez képest, amikor egy kedvező elmozdulás volt tapasztalható, mert a demográfiai csökkenés mellett fajlagosan enyhe növekedés látszott a szakiskolai képzést választók, és kisebb csökkenés a gimnáziumot választók számában, mára ismét a gimnáziumot választók száma növekedett a szakmai képzést nyújtó középiskolákkal szemben. Ezen a tendencián remélhetőleg javítani fog a jövőben átalakuló szakképzési rendszer, a szakgimnáziumok és szakközépiskolák bevezetése. A szakképzés jövője elsősorban nem kizárólag a szakképző intézményeken, vagy a gyakorlati helyeken múlik, hanem a társadalom munkához való hozzáállásán is. A pályaválasztás előtt álló diákoknak fontos elmondanunk, hogy a munkával elérhető anyagi előnyök ugyan nagyon fontos szempontot jelentenek a pályaválasztásnál, azonban legalább annyira fontos az is, hogy a tanuló olyan pályát válasszon, ahol örömmel és eredménnyel is dolgozhat majd. Természetesen meghatározó az is, hogy maga a társadalom is megbecsülje a munkát, azon belül a kétkezi szakmákat. A pályakezdők elhelyezkedési vizsgálata szerint nőtt az alkalmazottak aránya, a végzettek 1/3-a elhelyezkedik (54,7 %), csökken a munkanélküliek száma és aránya (22,6 %, és a munkavállalás javuló aránya miatt csökken a továbbtanulók száma (16,5%). 3

5 Alkalmazottként dolgozókat a legnagyobb arányban az elektrotechnika-elektronika, a közlekedés és a gépészet szakmacsoportokban, a legkisebb arányban pedig a kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció és a könnyűipar területén találtunk. A jelenlegi szakiskolai képzési modellje a duális képzés, melynek célja gyakorlatorientált képzés, a tanulás utáni azonnali munkába állást előkészítő elméleti és gyakorlati kompetenciák megszerzése. Lényege, hogy a három éves szakképzés során már az első évtől - akkor még tanműhelyben - nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás, majd a tanulók a vállalatoknál tanulják a szakma gyakorlati követelményeit. Cél, hogy a szakiskolákban és a gyakorlati képzést végző vállalkozásoknál, vállalatoknál piacképes tudást szerezzenek a diákok, valamint hogy a társadalom értékítéletében is visszaállítsák a kétkezi munka megbecsülését, és segítse elő a szakoktatás a foglalkoztatást, munkahelyteremtést. A tanulószerződéses foglalkoztatás tekintetében egyértelműen növekvő trendet figyelhetünk meg a feldolgozóipar és a szolgáltatások területén, a mezőgazdaság és az építőipar területén viszont stagnál a tanulószerződéses diákok száma. Összességében a gazdasági válság ellenére is emelkedett az elmúlt években a tanulószerződéses képzésben részt vevő diákok száma. A későbbi években azonban ez a tendencia megtorpanhat, továbbá bizonyos ágazatokban már most is stagnálás tapasztalható, ezért érdemes már most elemezni a vállalatokat mozgató motivációkat. A tanulószerződéses képzésből való kimaradás okai közt leginkább az oktatói háttér és a jelentkezők hiányára panaszkodtak. 4

6 A pályaorientáció és a duális képzés a foglalkoztatás eszköze. Mielőtt egy fiatal a munkaerőpiacra lép, fontos, hogy a rendelkezésére álljanak olyan eszközök és lehetőségek, melyek bővítik ön- és pályaismeretét. Az MFKB-k és együttműködő partnerei igyekszenek minden olyan eszközt, programot és lehetőséget megadni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, mely segítségükre lehet a szakmaválasztásnál, hogy megfelelő döntést hozzanak, hiszen lényeges, hogy a munkaerőpiac-keresleti igényeknek megfelelő tudással és végzettséggel rendelkezzenek és kerüljenek ki a munka világába. Legfőbb feladat a pályaválasztás előtt álló diákok szakképzés felé irányítása, kiemelten a hiány és keresett szakképesítésekben. A szervezett pályaorientációs programok fontosságát mutatja, hogy HKIK által szervezett céglátogatási programokon részt vett tanulókra kiterjedő hatékonyságmérés eredményei szerint a megkérdezettek (2500 fő) 37 %-ának segített a program pályaválasztási döntésének meghozatalában, mivel a bemutatott szakmák relevánsak voltak, és megerősítették szakmaválasztási céljaikat. 5

7 Mennyiben segített programunk abban a döntésben, hogy milyen irányban tanulj tovább? 63% 37% Segített, mert a látott szakmák érdekelnek Más szakma iránt érdeklődöm 1. A megyei fejlesztési és képzési bizottságok (HMFKB) bemutatása évi CLXXXVII. szakképzési törvény szerint 2012 szeptemberétől az eddigi regionális fejlesztési és képzési bizottságok megyei szinten szerveződtek meg, megyénkben Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (HMFKB) néven október 27-én a kinevezett 6 fő jelenlétével megalakult a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (HMFKB). Az MFKB feladatai: Szakképzési koncepció. A bizottság az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztését, a szakképzés irányainak és a beiskolázási arányok rövid- és középtávú tervét az adott megyére vonatkozóan tartalmazó koncepciót dolgoz ki. A koncepció kiindulópontja a megyei képzési fejlesztési terv elkészítésének, melyet az MFKB szoros együttműködésben készít el a területfejlesztési tanáccsal és egyéb a közoktatásszakképzés fenntartásáért felelős szervezetekkel, intézményekkel. Képzési keretek, szakmaszerkezeti javaslat. Az évi beiskolázási irány-arány javaslatok elkészítése, mely kiterjed a teljes iskolarendszerű szakiskolai és szakközépiskolai képzésre, valamint 2014-től az állami forrásokat felhasználó iskolarendszeren kívüli szakképzésre is. Hatáskörébe nem tartozik a keretszámok intézményi leosztása, pusztán a hatáskörébe tartozó szakképesítések keretszámaira tesz javaslatot. A képzési alaprész decentralizált keretével kapcsolatban, pályázatok kiírásában és értékelésében javaslatokat fogalmaz meg a szakképzésért felelős miniszter felé. Az MFKB-nak nincs hatásköre a képzési kapacitásokra. 6

8 2. Az MFKB és a gazdaságfejlesztésért felelős szervezetek és tervek kapcsolata Az MFKB-nak feladatait, az általa megfogalmazott Szakképzési koncepciót össze kell hangolni más megyei, illetve országos hatályú fejlesztési dokumentumokkal: 2.1. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozott, az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban álló, a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójával (megyei területfejlesztési koncepció), illetve a megye fejlesztési programjával. Heves Megye Területfejlesztési Programjában ( ) a 2.4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése, ezen belül a intézkedés megfogalmazása szerint feladat a Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a térségi identitás erősítésében. Az intézkedések között alábbi megfogalmazások kapcsolódnak a MFKB Szakképzési fejlesztési koncepciójában foglaltakhoz: 10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése; és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban; 10 (c) a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében; 10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása; beleértve a szakoktatás és szakképzés minőségi javítását, valamint a gyakornoki rendszerek és munkaalapú tanulás kialakítását, mint pl. a duális képzési rendszerek 2.2. A köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntések előkészítése céljából a Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével, és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készülő megyei szintű feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel, amelynek része a megyei szakképzési terv. 7

9 3. A MFKB fő javaslattételi feladataihoz kapcsolódóan végzett tevékenységének bemutatása 3.1. A Heves megyei szakképzési fejlesztési koncepció megalkotása és elfogadása A MFKB által készített szakképzési fejlesztési koncepció alapvető tézisei: a duális szakképzési rendszer kiszélesítése (elmélet: iskola, gyakorlat: élő munkakörnyezetben vállalkozásoknál) a megye gazdasági profiljához igazodó képzési kínálat, az ipari és vidékfejlesztési (agrár) jellegű képzési kínálat arányának növelése munkaerő-piaci információs rendszer mélyítése, a keresleti-kínálati információk széleskörű publikálása, tudatosítása szakképzés, szakmunka társadalmi presztízsének növelése hatékony pályaorientációs programok és módszerek széleskörű alkalmazása; a munkaerőpiaci keresleti igények 100%-os ismeretén alapuló döntéshozatal elősegítése a szülők, diákok és pedagógusok körében jól használható pályakövetési rendszer kialakítása és működtetése országosan összehangoltan szakképzésből való lemorzsolódás csökkentése sokrétű: pályaorientációs, pedagógiaimódszertani, szociális és infrastrukturális /kollégiumok/ eszközökkel kollégiumok kihasználtságának és szerepének, társadalmi nevelő hatásának növelése a felsőfokú képzésre előkészítő, széles körű szakmai alapismeretet adó szakközépiskolai képzés arányának növelése a szakképzésen belül alulképzettek arányának csökkentése a magas színvonalú képzést adó megyei képző intézmények és kínálatuk regionális pozíciójának erősítése szorosabb kapcsolat és együttműködés kiépítése a megyei és regionális szakképző intézmények, gyakorlati képzést végző vállalkozások és felsőfokú képzést nyújtó képző intézmények között felnőttképzés és iskolai szakképzés erősebb együttműködése, ösztönzése egységes és összehangolt szakképzési nomenklatúra, adatszolgáltatás és információs rendszer működtetése. A koncepcióról a Heves Megyei Közgyűlés számára 2013-ban részletes tájékoztatást adtunk szóban és írásban. 3.3 Az éves szakképzési beiskolázási irány-arány javaslatok elkészítése A évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 81. (3) alapján az MFKB-k feladata az évi beiskolázási irány-arány javaslatok elkészítése, mely kiterjed a teljes iskolarendszerű szakiskolai és szakközépiskolai képzésre, és 2014-től az állami forrásokat felhasználó iskolarendszeren kívüli szakképzésre is. 8

10 Adatalapú javaslattétel. Felmérések a vállalati igények és a szakiskolai tanulók elhelyezkedéséről A HMFKB a évben kidolgozott módszertani elvek és gyakorlat alapján, a és évben azt továbbfejlesztve készítette elő a HKIK koordinációja mentén javaslatait, melyben a fő elv az adatalapú döntéshozatal, ill. az adatok tekintetében lehetőleg központi, ill. kamarai adatokra épülő, és amennyiben hozzáférhető, több évre visszamenőleg érvényes adatok figyelembe vétele megyei és országos szinten. A javaslattétel megalapozására az MFKB 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is felméréseket végzett a munkaerő-piaci kereslet és pályakezdők elhelyezkedésének vizsgálatára. Évente országosan mintegy 2500 vállalkozás vezetőit keresték fel szakmailag meghatározott mintavétel alapján a kérdezők a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (MKIK GVI) szervezésében. A vállalati kérdőíves felmérés középpontjában a vállalkozások szakképzett munkaerő iránti jövőbeni keresletének felmérése áll. A kutatás másik része a pályakezdők elhelyezkedését vizsgáló felmérés, mely azt vizsgálja, hogy alakult a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben tanulók munkába állása, elhelyezkedése az elmúlt 2 évben. Országosan mintegy 3500 fő utánkövetése történt meg. A felmérést a 4. oldal adatai mutatják be. A felmérés keretében Heves megyében az MKIK GVI által meghatározott mintavétel szerint 418 megkeresés: 161 vállalati, 256 tanulói történt Az MFKB három kategóriában határozza meg a szakiskolai képzések (250 szakképesítés) és a szakközépiskolai ágazatok beiskolázási arány-irány javaslatait, illetve támogatott képzéseken belül meg kell jelölni a 10 hiányszakmát: korlátozás nélkül támogatott képzések és 10 hiány-szakképesítést (szakiskolai ösztöndíjas szakmák) korlátozással támogatott képzések nem támogatott képzések 9

11 A HMFKB javaslatai megyei szakképzés irányaira és arányaira Minősítés 2014/15 tanév 2015/16 tanév 2016/17 tanév korlátozás nélkül támogatott szakiskolai képzések 28 szakképesítés 27 szakképesítés 41 szakképesítés korlátozással támogatott szakiskolai képzések 57 szakképesítés 82 szakképesítés 62 szakképesítés nem támogatott szakiskolai képzések 165 szakképesítés 141 szakképesítés 145 szakképesítés korlátozás nélkül támogatott szakközépiskolai ágazatok 8 ágazat 5 ágazat 5 ágazat korlátozással támogatott szakközépiskolai ágazatok 12 ágazat 20 ágazat 22 ágazat nem támogatott szakközépiskolai ágazatok 15 ágazat 10 ágazat 8 ágazat A MFKB javaslatai a hiány-szakképesítésekre (szakiskolai ösztöndíjas szakmák): 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév 2014/2015 tanév 2015/2016 tanév Ács, állványozó Gazda CNC gépkezelő Gépi forgácsoló Épületgépészeti rendszerszerelő Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Gyártósori gépbeállító Gazda Gyártósori gépbeállító Hegesztő Hegesztő Gépi forgácsoló Ipari gépész Ipari gépész Ipari gépész Géplakatos Kőműves és hidegburkoló Kertész Kertész 10

12 Kőműves Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Kőműves hidegburkoló és Kőműves hidegburkoló és Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági gépész Központifűtésgázhálózat rendszerszerelő és Központifűtésgázhálózat rendszerszerelő és Szerszámkészítő Szerszámkészítő Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépész Szociális gondozó Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló Szakács Villanyszerelő Villanyszerelő Villanyszerelő Vájár Villanyszerelő A szakiskolai ösztöndíjat a Kormány 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a hiányszakmában tanulók kapják havonta, mértéke a tanulmányi eredménytől függően növekszik: 2,51 átlagtól Ft/hó 4,51 átlagtól Ft/hó A HMFKB az utóbbi két évben határozta meg felnőttképzésben a képzések irány javaslatait. Javasolt két kategória: korlátozás nélkül támogatott szakképesítések nem támogatott szakképesítések Minősítés 2015/16 tanév 2016/17 tanév korlátozás nélkül támogatott szakképesítések 337 szakképesítés 381 szakképesítés nem támogatott szakképesítések 177 szakképesítés 137 szakképesítés 11

13 A HMFKB 4 fő változást javasolt a évihez képest a 2015/16. és 2016/17. tanévek iskolarendszerű képzési irányaira és arányaira: Növekedjék a szakképzésben tanulók létszáma, ezen belül kiemelten a munkaerőpiaci igények alapján elvárt szakmákban; A vidék felzárkóztatását segítő programokat támogatandó növekedjék az e célokat segítő szakmák köre és az ezen szakmákba beiskolázott tanulólétszám; A térségben várható feldolgozó-ipari ill. építőipari fejlesztésekhez kapcsolódóan növekedjék a fejlett technológiákat szolgáló szakmák köre és ezen szakmákba beiskolázott tanulólétszám; A gimnáziumi képzésben az elmúlt időszakban megfigyelhető túlzott beiskolázási létszám ellensúlyozására növekedjék a szakközépiskolába beiskolázható szakmák köre és az ezen ágazatokba beiskolázott tanulólétszám. 4. Pályaorientáció. A foglalkoztatás képzés - pályaorientáció kapcsolata 4.1. A pályaorientáció és a duális képzés a foglalkoztatás eszköze. A munka világának megfelelő gyakorlatias, a munkaerő piaci helyzetet és perspektívákat bemutató tájékoztató tevékenység keretében több évtizede nem folyt szervezett, tervezett, koordinált pályaorientációs tevékenység, nem volt olyan felelős szereplő, intézmény, mely átfogóan foglalkozott volna ezzel a meghatározó feladattal. A MFKB és a HKIK pályaorientációs tevékenységének célja, hogy egyrészt fölvállalja a tájékoztatást, másrészt hogy megfordítsa a téves folyamatokat, és azokat is bevonja a szakmaválasztók körébe, akik jelen pillanatban információhiány, ill. téves kép alapján nem vállalják föl a szakmatanulást. A munka világával, vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal való személyes találkozás lehetősége a fiatalok szülők - tanárok közössége számára egy tudatos életpálya tervezés gondolatát indíthatja el, jó ösztönzést és megerősítést jelentenek. A MFKB célja, hogy valamennyi, 3000 fős pályaválasztási korú fiatalt és szüleiket megérintsük, és bevonjuk programjainkba. 12

14 4.2. A MFKB által koordinált pályaorientációs munka 2014-ben Esemény Rendezvények száma Vállalkozások tájékoztatása pályaorientációról 6 Iskolák tájékoztatása pályaorientációról 41 Cég- és üzemlátogatás 52 Tanműhely-látogatás 2 Pályaorientációs szülői értekezlet 6 Pályaorientációs osztályfőnöki óra 8 Pályaorientációs rendezvények: Iparos napok, Szakmák Sztárjai tábor, Vetélkedők, Interaktív foglalkozások, Kutatók éjszakája Heves Megye Ifjú Kézművese kiállítás látogatás, szakmabemutató 19 1 Pályaorientációs események összesen 140 Bevont személyek száma 2312 fő 4.3. A HKIK pályaorientációs tevékenysége hatékonyságának mérése Fontosnak tartjuk a szervezés mellett a programok hatékonyságának követését, mérését. Adatbázisban tartjuk nyilván a programokon résztvevő diákok adatait, elérhetőségeit, oktatási intézményeiket. Kialakítottunk egy a programok hatékonyságát mérő Kérdőívet, melyet a programunkon résztvevő fiatalok 80%-a kitölt. Válaszaikat egy adatbázisba rögzítjük, és feldolgozzuk, követjük, összehasonlítjuk. Az eredmények megmutatják a pályaorientációs tevékenységünk hatékonyságát, az egyes szakmák népszerűségét, ill. segítséget nyújtanak ahhoz is, hogy a jövőben a legcélravezetőbb eszközöket, módszereket alkalmazva juttassuk el a fiatalokhoz az őket segítő tudnivalókat. 13

15 A MFKB pályaorientációs célkitűzései középpontjában az áll, hogy a éves diákok a pedagógussal és szülővel együtt megismerjék a szakmák valós tartalmát és a helyi munkaerőpiaci igényeket. A kereslet-kínálat egyensúlyát célzó programok hatékonyságát mérő több ezres tanulói visszajelzés adatai alapján megállapítható, hogy a tanulói továbbtanulási szándékok egyre inkább megközelítik a piaci igényeket. 14

16 5. Pályakövetés. A középiskolában végzettek elhelyezkedésének és továbbtanulásának vizsgálata A Heves megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (HMFKB) kiemelt feladatának tartja a képzések hasznosságának vizsgálatát a végzős tanulók továbbkövetésén keresztül. A évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 82. h. pontja nevesíti is a bizottság ilyen jellegű kötelezettségét: A bizottság közreműködik a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában. A szakképzési törvény 86. (1) a pályakövetésben a szakképző intézmények számára is kötelezettségeket ír elő s pályaorientáció és ezzel együtt a pályakövetés területén is: 86. (1) Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló a komplex szakmai vizsgája sikeres befejezését követő három éven belül - a pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint - adatot szolgáltat a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett, államilag elismert szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban. Az idézett törvényi előírásoknak megfelelően a végzősök és az egyes képzéstípusok eredményességének mérésére a HMFKB a 2015-ben végzett tanulók körében átfogó megyei adatfelvételt végez szeptemberben a felvételik lezárulása után, az új tanév megkezdésekor mintegy 1000 volt diákot tervez megkérdezni elektronikusan és telefonon további életútjáról: munkát vállalt, továbbtanult, munkakereső, itthon vagy külföldön él-e. 6. Gyakorlati oktatók mestervizsga kötelezettsége A jogszabályi változások hatására, a szakképzés minőségének javítása érdekében, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szeptember 1-től kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. A gyakorlati oktatásban európai minták és a hazai hagyományok alapján egyaránt fontos, hogy a szakmailag és pedagógiailag képzett szakemberekre legyen bízva a szakiskolások gyakorlati képzése a vállalkozásoknál, vállalatoknál is. A mesterjelöltek mestervizsgára való felkészítése szakmai továbbképzésből, pedagógiai és vállalkozási alapismeretek elsajátításából áll, melyről a több részvizsgából álló mestervizsgán kell számot adniuk. Heves megyében jelenleg közel 1800 tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzése 300 gyakorlati képzőhelyen zajlik. A megyében lévő vállalkozások közül a kereskedelmi és iparkamarához tartozó szakmákban mintegy 500 potenciális gyakorlati képzőhely van, melynek mindössze 1/3-a rendelkezik jelenleg mester végzettségű gyakorlati oktatóval, ezért kiemelten fontos a szakemberek mestervizsgára való felkészítése. 15

17 A követelmény teljesüléséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal támogatási lehetőségek országosan 5000 fő, Heves megyében 178 fő számára szervezi meg 2015-ben mestervizsgát. MESTERJELÖLTEK SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA 2015 Mesterszakma neve MINDÖSSZESEN autóelektronikai műszerész 1 autószerelő 13 bútorasztalos 5 cukrász 14 fogtechnikus (csak pedagógia-vállalkozási ismeretek részvizsga) 2 gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő 11 gépi forgácsoló 12 hegesztő 5 ipari gépész 4 karosszérialakatos 5 kereskedő 16 kőműves 9 központifűtés és gázhálózat rendszer szerelő 1 pincér 32 szakács 41 villanyszerelő 7 Összesen: 178 Eger, június 8. Fülöp Gábor MFKB elnök 16

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete

A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete LIGA Szakszervezetek Szakmai egyeztető fórum Csongrád megye - Hódmezővásárhely A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete Előadó: Kovács

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Munkaerőpiac Heves megye 2016

Munkaerőpiac Heves megye 2016 Munkaerőpiac Heves megye 2016 Fülöp Gábor HKIK főtitkár HMFKB elnök Eger, 2017. február 14. Trendek Demográfia: Európa: öregszik Ázsia, Afrika: BOOM! Urbanizáció: vidék elnéptelenedik, város elöregedik,

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ)

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ) Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben (Időpontok-információ) Iskolaválasztás és pályaválasztás Az általános iskola kiemelt feladata Célok Az iskolaválasztás felelős segítése A szülők tájékoztatása

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Márkus Róbert Zsolt TÁMOP

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakképzés helyzetéről. elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakképzés helyzetéről. elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakképzés helyzetéről Miskolc, 2015. április Bihall Tamás elnök 1 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei statisztikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A 2016/17. tanévben induló osztályok

A 2016/17. tanévben induló osztályok Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája 7623 Pécs, Rét u. 41-43. Intézmény neve: Pécsi SzC Angster József Szakképző Iskolája Címe: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 Telefon: 72/517-880,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság 2015. szeptember 29-ei ülésén Jelen vannak: Dr. Kőkuti Attila Dr. Pap Jánosné Dr. Zámbó Anita Hadházi Ilona Benkő Zsolt Dr.

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Miskolc, 2013. szeptember Bihall Tamás elnök - 1 - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján

Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság 2012.11.30. 1 100,00 Foglalkoztatási ráta (%) iskolai végzettség

Részletesebben

Ösztöndíj a szakiskolásoknak

Ösztöndíj a szakiskolásoknak 2010 április 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Februártól a hiányszakmákat tanuló szakiskolai tanulók havi 10.000 Ft ösztöndíjat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉS A KAMARA EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉS A KAMARA EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉS A KAMARA EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PARDI SÁNDOR FŐIGAZGATÓ KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEI Karcagi SZC Hámori

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE CSONGRÁD MEGYE SZAÉPZÉSFEJLESZTÉSI ONCEPCIÓJÁNA IEGÉSZÍTÉSE 16/2014. (09. 16.) sz. MFB határozat A Csongrád Megyei Fejlesztési és épzési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

J-N-SZ TISZK Szolnoki Gazdasági Napok 2009. szeptember 10.

J-N-SZ TISZK Szolnoki Gazdasági Napok 2009. szeptember 10. J-N-SZ TISZK Szolnoki Gazdasági Napok 2009. szeptember 10. Az oktatás és s a gazdaság g kapcsolata Sinka Judit HR vezető Electrolux Lehel Kft. Porszívógy gyár Electrolux Magyarországon Ausztria Szlovákia

Részletesebben

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről 2015 július 01-től az állami fenntartásban lévő szakképző iskolák szakképzési centrumok keretei között működnek a 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Pap Zoltán TÁMOP 3.1.10-11/1-2012-0001

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől 2016/17-es tanév Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől ISKOLARENDSZER Ált. iskola 4 osztály Általános iskola 6 osztály Általános iskola 8 osztály 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök 1990-1992: Nagyüzemi képzőhelyek megszűnése, válságmenedzselés 1993-1996: Szakképzési és kamarai törvények megszületése, szakképzési konszolidáció 1997-1998: A

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Greksa-Kis Anita osztályvezető NMH SZFI, Képzési Főosztály, Igazgatási és Koordinációs Osztály 2013.10.16. 1 A Kormány szakmaszerkezeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, 2017. február 14. EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM a Heves megyei munkaerő-piaci

Részletesebben

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában Fülöp László, HKIK ipari alelnök Mezőkövesd, 2015. november 13. 1 Heves megye gazdaságának főbb pillérei Bányászat / villamosenergia termelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaorientáció az ágazatok metszéspontjában A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulást, pályaválasztást segítő tevékenységei Bacsa Judit Szeged, 2016. február 18. Pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben