Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről."

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Miskolc, szeptember Bihall Tamás elnök - 1 -

2 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SZAKKÉPZÉSI HELYZETE szeptember 1-jétől jelentős változások következnek be a szakképzés rendszerében. Új, hároméves, kamarai fejlesztésű szakképzési kerettantervek alapján indul a szakképző iskolákban az elméleti oktatás. Tovább erősödik a vállalati felületeken zajló gyakorlati képzés az úgynevezett duális képzés. A évi Szakképzési törvénymódosítás értelmében szeptember 1-től már a kilencedik évfolyamon lehetővé válik tanulószerződés megkötése a gyakorlati képzésre. A szakiskolai képzésben részt vevő tanulók a kilencedik évfolyamon az összefüggő nyári gyakorlat kivételével kizárólag gyakorlati oktatási célt szolgáló, a gyakorlati képzésre kamara által feljogosított vállalati vagy iskolai tanműhelyben tölthetik gyakorlatukat. A szakiskolai képzésben megjelentek a szakképzési kerettantervek, melyek szakképesítésenként a szakmai elméletre, valamint az iskolai tanműhelyben folyó, vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai gyakorlati képzésre vonatkoznak. A rendelkezésre álló időkeret 33 százaléka a közismereti tárgyak oktatására kell hogy rendelkezésre álljon, így a gyakorlati képzésre 67 százalék jut. 1. Duális képzés A duális képzés lényege, hogy az iskolai rendszerben az elméleti képzés az iskolában, a gyakorlati ismeretek elsajátítása a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szereplő gazdálkodó vagy egyéb szervezetnél valósul meg. A duális képzés bevezetése szorosabbá teszi az iskolák és a gazdálkodó vagy egyéb szervezet közötti kapcsolatot, ami növelheti a végzős tanulók elhelyezkedési esélyeit. A tanulók adekvát környezetben sajátíthatják el a szakmai fogásokat, ami elkötelezettebbé teheti őket a választott szakma iránt, így csökkenhet a lemorzsolódás, mely az iskola eredményességét is erősítheti. A szakmatanulásra motivált tanulók számára vonzóbb a duális képzésben való részvétel, mivel lényegesen rövidebb idő alatt tudnak gyakorlatorientált szakképesítést szerezni. A diákok már az első évben gyakorlati képzésben részesülnek az iskolai vagy vállalati tanműhelyekben, majd a szintvizsga letételét követően a 10. és 11. évfolyamon cégeknél, vállalkozásoknál kapják meg a további képzést tanulószerződés keretében. A három éves szakmunkásképzés bevezetése a gazdaság szereplőinek a szakképzésbe történő minél nagyobb számban való bekapcsolódását követeli meg. A kamara feladata a megfelelő számú gyakorlati képzőhely feltárása, minősítése, vállalati tanműhelyek létrehozásának elősegítése. Több multinacionális cég például a miskolci BOSCH tanműhely létesítésével támogatja a duális képzés megvalósítását, a tiszaújvárosi JABIL pedig tanműhely kialakítását tervezi. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladatai a szakképzés területén A kamara a szakképzéssel összefüggő közjogi feladataikat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) irányelvei szerint, az országosan egységes eljárásrend alapján végzik az alábbi területeken: tanulószerződések, együttműködési megállapodások nyilvántartása, gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, nyilvántartása, vizsgabizottsági elnökök és tagok delegálása, tagi névjegyzék nyilvántartása, kezelése, országos és nemzetközi szakmai versenyek szervezésében és lebonyolításában való közreműködés, gyakorlati szintvizsga szervezése és lebonyolítása, munkaerő-piaci orientáltságú szakképzési rendszer (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság) működtetésével kapcsolatos területi szintű feladatok, mesterképzés és -vizsgáztatás szervezése, bonyolítása, - 2 -

3 kapcsolattartás és együttműködés a szakképzés helyi szereplőivel, az ISZIIR-ben a területi adatok rögzítése és karbantartása, szakmai munkát kísérő anyagok, dokumentumok véleményezése, helyi szinten ellátja a kormányzati és egyéb szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartást, együttműködést, illetve az ezzel járó feladatokat és képviseli a gazdaság érdekeit a szakképzés területén, A pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység segítése - Részvétel a pályaválasztási kiállításokon, börzéken - Széleskörű tájékoztatás, promóciós anyagok készítése, álláskeresési technikák bemutatása 2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakképzési statisztikai adatok Intézmények száma fenntartó típusa szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében között: fenntartó típusa községi önkormányzat városi önkormányzat megyei önkormányzat megyei jogú városi önkormányzat állam egyházi jogi személy korlátolt felelősségű társaság alapítvány önkormányzati fenntartói társulás összesen Forrás: KIR adatbázis, valamint a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály adatai alapján saját szerkesztés január 1-jétől változás következett be a szakképző intézmények fenntartásában. Az önkormányzati fenntartású intézmények az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartoznak, melynek megyei, illetve járási tankerületei vannak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 megyei és 16 járási tankerület látja el az intézményfenntartói szerepeket. A szakképző iskolák irányítását a megyei tankerület végzi. Várható tanulólétszámok a szakképzésben között A várható tanulólétszám becsült adat, melynek számításakor figyelembe vettük az általános iskolában jelenleg évfolyamos tanulók létszámának változását, a évi szakképzési létszámadatokat. Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóinak iskolaválasztási szokásai 5 év átlagából, a szakiskola lemorzsolódás 3 év átlagából becsülhetők meg. A évi CLXXXVII. számú szakképzési törvényben foglaltakkal vettük figyelembe az intézményrendszer változásait. 2012/2013 tanév Évfolyam összesen szakiskolai szakközépiskolai szakképzési évfolyam összesen /2014 tanév Évfolyam - 3 -

4 összesen szakiskolai szakközépiskolai szakképzési évfolyam összesen Évfolyam összesen 2014/2015 tanév szakiskolai szakközépiskolai szakképzési évfolyam összesen Évfolyam 2015/2016 tanév összesen szakiskolai szakközépiskolai szakképzési évfolyamok összesen Évfolyam 2016/2017 tanév összesen szakiskolai szakközépiskolai szakképzési évfolyam összesen Forrás: KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Oktatási Hivatal adatai alapján saját szerkesztés A számadatok alapján, amennyiben a létszámcsökkenés valóban bekövetkezik, 5 év alatt 5265 fővel kell majd kevesebb diákra számítani. A tanulószerződések számának változása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elmúlt öt év távlatában: Forrás: BOKIK - 4 -

5 Az ábrából jól látható, hogy folyamatosan emelkedik a tanulószerződések száma. A évet követő ugrásszerű növekedés oka a hiányszakmákban folyó képzések támogatása volt. A bővülés tendenciája annak ellenére folyamatos, hogy évről évre csökken a tanulók száma. A gazdálkodó szervezeteket érintő gazdasági válság is negatívan befolyásolja a gyakorlati képzőhelyek számának növekedését. A megye gyakorlati képzőhelyei vállalkozási formát tekintve továbbra is nagymértékben a kisvállalkozói körből kerül ki. Ez a tendencia érvényesül az új képzőhelyek esetében is. Forrás: BOKIK Gazdálkodó szervezetek képzőhelyek számának változása Forrás: BOKIK Évek Gazdálkodó szervezetek száma Képzőhelyek száma Az elmúlt öt év tekintetében a következő 7 szakképesítések esetén jellemző kiemelkedő tanulószerződés-szám: autószerelő, élelmiszer- és vegyi áru eladó, fodrász, kőműves, pincér, ruházati eladó, szakács. Ezek a szakképesítések évről évre a TOP 10 szakképesítések között szerepelnek B.-A.-Z. megyében. Tendenciák a tanulószerződések számában - 5 -

6 Szakma Év Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Szakács Pincér Kőműves Fodrász Ruházati eladó Autószerelő Forrás: BOKIK 3. Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: MFKB) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által felkért tagokból álló, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 13. (2) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására létrehozott, a megye illetékességi területén működő testület, amely január 1-től a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény illetve a 92. (31), (32), és (34) bekezdésében foglaltak figyelembevételével végzi a tevékenységeit. Az MFKB működését január 01-től az alábbi jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei határozzák meg. A bizottság működésének részletes szabályait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg annak érdekében, hogy az egyes megyei bizottságok döntés-előkészítő és javaslattevő funkciója egységesen valósuljon meg. AZ MFKB ILLETÉKESSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Az MFKB illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki. Az MFKB a szakképzés fejlesztése szempontjából, október 01-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó megyei testületként működik. Az MFKB hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés fejlesztésének elősegítését. Az MFKB köteles megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak. Az MFKB a / dönt az Ügyrend elfogadásáról és annak módosításáról; az ülés mindenkori napirendjéről; munkatervéről; az éves munkájáról az MFKB a szakmai eredményeiről, a kitűzött célok teljesítéséről, valamint a működtetésre felhasznált pénzeszközökről szóló beszámoló elfogadásáról; az egyes ülésekre alkalomszerűen meghívottak köréről; a munkabizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről; b / javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire; az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a - 6 -

7 nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). E javaslattételi jog nem terjed ki a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre; a felnőttoktatást is magába foglaló iskola rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által elismert szakképesítésekre; a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az általuk nyert összeg nagyságára; a képzési alaprész központi kerete megyei felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben részesülő intézményekre; a nívódíj odaítélésére; az adott megyében a hiány-szakképesítésekre, valamint a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre; c / kidolgozza az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányinak rövid- és középtávú tervét tartalmazó szakképzésfejlesztési koncepcióját, amely a megye közép- és hosszútávú területfejlesztési stratégiájának részét képezi; d / ellátja az alaprész decentralizált keretével és a nívódíj odaítélésével kapcsolatos pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat; a külön jogszabályban meghatározott feladatokat; Az MFKB összetétele A bizottság létszáma 7 fő. A bizottság a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (röviden: NGTT) képviselettel rendelkező szervezetek képviselőiből áll, az alábbi megoszlásban: Tagok Országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei - 2 fő Területi gazdasági kamarák képviselői - 2 fő Kormányhivatal képviselői - 2 fő (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében) Megyei közgyűlés képviselője - 1 fő Az MFKB elnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre. Összesítő adatok a 2014/15-ös tanévre meghozott bizottsági javaslatokról a) Szakképesítésekkel kapcsolatos javaslat összegzése Mutató Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések száma Érintett szakképesítések száma 18 db

8 Korlátozottan támogatott szakképesítések száma Nem támogatott szakképesítések száma 147 db 85 db b) Szakközépiskolai ágazatokkal kapcsolatos javaslatok összegzése: Mutató Korlátozás nélkül támogatott ágazatok száma Korlátozottan támogatott ágazatok száma Nem támogatott ágazatok száma Érintett szakképesítések száma 25 db 10 db 0 db c) Hiány-szakképesítések felsorolása: Szakképesítés azonosító száma Szint Tan. terület Sorsz. Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése Szakmacsop. Ágazati besorolás Asztalos 11 XVIII Ács 9 XVI Épület- és szerkezetlakatos 5 IX Gazda 20 XXXIII Gépi forgácsoló 5 IX Hegesztő 5 IX Ipari gépész 5 IX Kőműves és hidegburkoló 9 XVI Mezőgazdasági gépész 20 XXXI Villanyszerelő 6 XI A hiányszakmákban vagyis a gazdaság számára legfontosabb területeken kiemelt finanszírozás és szakiskolai ösztöndíj is erősíti a pályaválasztást. A képzés feltételeinek garanciáját a tanulószerződések adják, amelyek szabályozzák a gyakorlati oktatás körülményeit, a kötelező juttatásokat. A hiányszakmák meghatározása azért szükséges megyénként hogy a tanulószerződéssel tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, valamint a szakképző intézmények tudják, mely szakmák azok, amelyekből az adott megyében szakképzett munkaerőhiány jelentkezett. A munkaerő piaci alap decentralizált pályázatában prioritást élveznek azok a pályázók, akik a hiányszakmák valamelyikében oktatást vagy gyakorlati képzést végeznek. Szakiskolai ösztöndíj program: február 1-től - jövedelmi helyzettől függetlenül - ösztöndíjban részesülnek a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő tanulók, ha a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítés oktatásában vesznek részt. A évi decentralizált szakképzés-fejlesztési pályázat B.-A.-Z. megyei adatai: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész évi decentralizált keretéből a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázók köre Nyertesek száma Támogatás összege Megoszlás %

9 Szakképző intézmények 11 db Ft 36% Gazdálkodó szervezetek 43 db Ft 64% Összesen 54 db Ft 100% 4. Kamarai törekvések A kamara középtávú céljai, törekvései: szakképzés és a szakiskola presztízsének helyreállítása, a vonzerő növelése a lemorzsolódás, a képzést be nem fejezők számának csökkentése, a szakmával rendelkezők számának 30 %-ra történő növelése versenyképes és eladható szaktudás biztosítása A gyakorlati képzőhelyek minősítése, ellenőrzése során kiderült, hogy kevés tanulóképzéssel foglalkozó szakembernek van pedagógiai végzettsége, rendelkezik mestervizsgával. Ahhoz, hogy a szakképzésben a gyakorlati képzés színvonala emelkedjen szükséges a tanulók gyakorlati oktatásával foglalkozó szakemberek folyamatos felkészítése, továbbképzése. Ezt a kamarai törekvést erősíti a évi Szakképzési törvény azon paragrafusa, mely január 1-jétől előírja, hogy csak olyan szakember végezhet külső gyakorlati képzőhelyen oktatást, aki mestervizsgával rendelkezik. A külső gyakorlati képzőhelyek oktató szakemberek szakmai felkészítését segíti az MKIK által koordinált és a területi kamaráknál így a BOKIK-nál is a TÁMOP 2.3.4/B projekt keretében megvalósítandó és lebonyolítandó mestervizsga felkészítő tanfolyamok és vizsgák. A program célcsoportja Tanulószerződéssel, vagy Együttműködési megállapodással képző vállalkozások oktatói. A projekt 80 %-ban támogatja a mestervizsga megszerzését vállaló szakemberek oktatását mindösszesen 20 %-os saját finanszírozással. 5. Felnőttképzés kamarai feladatok Az Országgyűlés június 3-án elfogadta évi LXXVII. számú felnőttképzési törvényt, mely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának újabb feladatokat jelölt meg e területen: Nagyobb szerep jut a tanfolyamok támogatásának odaítélésénél. Az induló képzéseket az MFKB k fogják véleményezni a jövőben. Az a cég indíthat majd képzést, amely ki tudja fizetni a felnőttképzési szakértőt, a programszakértőt, és a program akkreditációs díját is. A szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a Kamara vezeti majd. A felnőtt képző intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt szerződéses jogviszonyban állnak majd egymással. A kamarai szerepvállalás legfontosabb célja az volt, hogy a támogatott képzéseknél vegyék figyelembe a munkaerőpiac igényeit, és minőségi tudást nyújtsanak az iskolarendszeren kívül tanuló felnőtteknek

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készítette: Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZEREPE, FELADATAI... 4 1.1. A KONCEPCIÓ TERÜLETI HATÁLYA... 5 1.2.

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Tájékoztató. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 17-ei ülésére

Tájékoztató. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 17-ei ülésére Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 17-ei ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Sziráki András

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

TOP 50 tizenhetedik alkalommal

TOP 50 tizenhetedik alkalommal AZ ÚJ NÉPLAP ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZÖS, INGYENES GAZDASÁGI MAGAZINJA TOP 50 tizenhetedik alkalommal Dr. Sziráki András elnök köszöntője Megyénk vállalkozásai az

Részletesebben

AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez.

AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez. AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez. ] A térségi integrált szakképző központ A képző központ

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben