\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing tervének bemutatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 287/2014. (XII. 18.) közgy. határozata alapján a Békés Airport Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja a Békés Airport Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervéről. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.. \~,.,:"...

2 Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI ÜZLETI- és MARKETING TERVE Békéscsaba, január 31. 1

3 Tartalomjegyzék 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA: HELYZETELEMZÉS A BÉKÉS AIRPORT KFT. JELENLEGI HELYZETE Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben Szolgáltatások A BÉKÉS AIRPORT KFT. VAGYONI HELYZETE A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete Vagyon gazdálkodás Alkalmazottak A BÉKÉS AIRPORT SWOT ANALíZISE Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Fenyegetettségek A BÉKÉS AIRPORT KFT. STRATÉGIÁJA ÜZLETFEJLESZTÉSI KONCEPCiÓ STRATÉGIAI CÉLOK Hosszú távú stratégiai célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések MARKETINGTERV VERSENYTÁRSELEMZÉS A KONKURENS REPÜLŐTEREK ADOTTSÁGAI Repülőtér osztályok és kategóriák A Győr-Pér Repülőtér követendő példájának bemutatása A KONKURENS REPÜLŐTEREK SZOLGÁLTATÁSAI Győr-Pér Repülőtér szolgáltatásai Hévíz-Balaton Airport szolgáltatásai Kiskunlacháza Airport szolgáltatásai Szegedi Repülőtér szolgáltatásai Pécs-Pogányi Repülőtér szolgáltatásai Üzemanyag árak és elérhető készlet az egyes repülőtereken MARKETING STRATÉGIA Piackutatás Célcsoportok meghatározása Szolgáltatások A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 2

4 4.4.4 Árstratégia Értékesítés Kommunikáció Akcióterv BÉKÉS AIRPORT KFT ÉVI PÉNZÜGYI TERVE A ÉVI BEVÉTELEK TERVEZETT ÉRTÉKE ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK- RÁFORDíTÁSOK Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások EREDMÉNYTERV ÖSSZEFOGLALÓ A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 3

5 1 A társaság bemutatása: A társaság cégneve: BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: BÉKÉS AIRPORT Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/ A. hrsz. Az alapítás időpont ja: május 31. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: A társaságot belföldi illetőségű jogi személyiséggel rendelkező társaságok alapították. A társaság jogelőd nélkül alakult. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll. A jegyzett tőke tagok szerinti megoszlása: A társaság tagjai A tagok törzsbetétei e Ft. % Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat BMJV gyakorolja) ,00 % LAYER Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft ,66% Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 100 3,33 % Békés Város Önkormányzata 100 3,33 % "Kvasz András" Békés Megyei Repülő- és Ejtőernyős Egyesület 100 3,33 % GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság 100 3,33 % Összesen: ,00 % A társaság ügyvezetője április l-től: Antalfai Gábor Az ügyvezető a céget önállóan jegyzi és képviseli. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 4

6 2 Helyzetelemzés 2.1 A Békés Airport Kft. jelenlegi helyzete A Békés Airport tulajdonosi köre az utóbbi 15 évben többször változott ig a repülőtér állami tulajdonban volt, majd ben az Állam a Megyei Önkormányzat tulajdonába adta vissza, azzal a megkötéssel, hogy továbbra is repülőtéri funkciót kell ellátni ezen a területen Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben A 2002-től 2009-ig tartó időszakban három infrastrukturális fejlesztési ütem került megvalósítására, amelynek révén kialakult a békéscsabai repülőtér mai szerkezete. A től napjainkig tartó időszakban beruházások nem valósultak meg - főleg a bizonytalan tulajdonlási háttér következtében -,csak minimális feltételek biztosítására jutott forrás Fejlesztési ütem ( l A beruházások a Széchenyi Terv pályázati keretéből, valamint területfejlesztési pénzeszközök felhasználásával, illetve saját erő bevonásával valósultak meg. A teljes ráfordítás 500 millió Ft volt. Az akkor megkezdett beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: Meglevő épület átalakítása forgalmi épületté Új légi irányító torony építése Teljes belső közmű rekonstrukció Belső utak felújítása Parkolók építése II. Fejlesztési ütem ( l Az INTERREG 111/ A Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében igénybe vett területfejlesztési pénzeszközök, valamint a szükséges saját erő segítségével1,5 milliárd Ft-os fejlesztés valósult meg. A fejlesztés keretében a következő beruházások megvalósítására került sor: 1300 x 30 m szilárdburkolatú kifutópálya Pályavilágítás egyszerű bevezető fénysorral és PAPI A pályához kapcsolódó guruló utak Üzemanyag telep fejlesztése A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 5

7 A Békés Megyei Önkormányzat sajáterős beruházásként egy 800 m2-es, 10 db könnyű kategóriájú repülőgépet befogadó hangárt épített, így új szolgáltatásként a környékbeli kisrepülőgép tulajdonosoknak fedett tárolási lehetőséget tudtak biztosítani III. Fejlesztési ütem ( ) A repülőtér hangárjának felújításához 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a Békés Airport Kft. 80 %-os tulajdonrészével rendelkező Békés Megyei Önkormányzattól, amelyet 200g-ben aktiváltak A tulajdonosi szerkezet alakulása Az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény 3 -a értelmében az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az MNV Zrt útján gyakorolja. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLlV. Törvény 2 (1) alapján a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő rendelkező jogi személyiséggel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) január l-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg a Kormány által rendeletben kijelölt szerv. Békés megyében a kijelölt vagyonkezelő szerv évben a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ volt. Az MNV Zrt december 20-án kelt megbízási szerződésben rendelkezett arról, hogya Magyar Állam tulajdonos nevében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlására megbízza a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, szeptember 30. napjáig Szolgáltatások A békéscsabai repülőtér repülőtér szolgáltatásaival és termékeivel egyedülálló a megyében. A által nyújtott szolgáltatások köre több részre bontható a szerint, hogy az klasszikusan a repüléshez kapcsolódó szolgáltatáshoz kötöttek, vagy kiegészítő tevékenységként, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan aknázhatóak ki. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevők köre: légi taxi szolgáltatás - helyi vállalkozások üzleti repülése tankolási szolgáltatás határnyitás sportrepülés gyakorló, oktatórepülések (beleértve a katonai repüléseket is) vadászturizmus túrarepülés A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 6

8 mentőrepü l és, szervszállítás sétarepülés ejtőernyőzés, tandemugrás Mentőrepülés, szervszállítás Légi fotózás A repülőtéren végzett kiegészítő tevékenységek: földterület bérbeadása hangárbérlet, helységbérlet 2.2 A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete nem alakult kedvezően Vizsgálataink során az elmúlt 3 üzleti évre tekintettünk vissza. az elmúlt években. Az alábbi táblázat tartalmazza a Békés Airport Kft. bevételeinek, kiadásainak és eredményének alakulását között. (A tanulmány készítésekor a évi beszámoló még nem készült el, az adó és a rendkívüli bevételek pontos értéke nem ismert.) Belföldi értékesítés árbevétele Szolgáltatás nettó árbevétele = Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 7

9 Egyéb ráfordítások Összes kiadás Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény Mérleg Szerinti Eredmény A Belföldi értékesítés árbevétele AVGAS, JET a repülőgép üzemanyagok és motorolaj értékesítéséből, valamint az alább részletezett szolgáltatások bevételéből származik. Az értékesítés nettó bevétele a 2014-es üzleti évben 6,5 M Ft-os csökkenést mutat a 2013-as év bevételéhez képest. A Szolgáltatás nettó árbevétele az alábbi tevékenységek bevételéből folyik be: Belföldi légi szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Földterület bérbeadása Hangár bérbeadás, gépjárműtárolás Különféle egyéb szolgáltatások Az értékesítés nettó árbevételének 6,5 millió Ft-os csökkenéséből a évi üzemanyag értékesítés csökkenése 4,1 millió Ft. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek értéke 2,4 millió Ft-tal csökkent a évhez képest évben. A bevételcsökkenés okai: Az üzemanyagértékesítés csökkenése: likviditási gondok miatt fellépő üzemanyagkészlet instabilitás. A repülőtér szolgáltatásainak beszűkülése: éjszakai üzem, a repülőgépek leszállását segítő megközelítési lehetőségek megszűnése. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság által vásárolt szolgáltatás (2,4M) a tulajdonosváltás miatt évben már nem jelentkezett bevétel ként. A kiadások összértéke nem változott számottevően, ígyelmondhatjuk, hogya Mérleg Szerinti Eredmény jelentős csökkenése a bevételek csökkenéséből ered. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 8

10 2.2.2 Vagyongazdálkodás A Békés Airport Kft. kezelésében közel 170 hektár föld, 130 hektár gyep és 40 hektár szántóként művelt, kivett terület, valamint a hangár van. A repülőgépek és egyéb járművek, gépek egyéb szervezetek tulajdonában vannak. Az azok hasznosításából származó bevételt közvetített szolgáltatásként számolják el. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok és gépek - berendezések karbantartására szinte alig költöttünk a kivitelezés óta (2006). Ebből következik, hogy a felújítások és karbantartások egyre sürgetőbbé válnak nem beszélve arról, hogy az idő múlásával egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni elvégzésük. Ugyanakkor az ingatlanok és az ingóságok tulajdonjogának teljes rendezéséig - vagyis annak Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonba kerüléséig - a beruházásokkal és felújításokkal célszerű takarékosanbánni és csak a folyamatos működés biztosításához elengedhetetlenül szükséges kiadásokkal számolni Eszközbeszerzési szükséglet 201S-ben Eszköz és alkatrész szükséglet, amelyek beszerzése elengedhetetlen ebben az üzleti évben: tűzoltó készülékek beszerzése 50 kg haboltó beszerzése 3 db számítógép vásárlása kézi kommunikációs rádiók lecserélése járművek akkumulátorainak cseréje járművek kenőolaj és szűrőcseréje, szervize elsődleges tűzoltójármű beszerzése (rendszám nélküli használt pickup) menekülési útvonalat jelző lámpák akkumulátorainak cseréje Karbantartási szükségletek 201 S-ben Elmondható, hogya Magyar Állam, mint tulajdonos ez elmúlt években ehhez költségvetési forrást nem biztosított. A rendszeres karbantartási feladatokat a Kft. üzemeltetési költségei terhére kellett elvégezni. A karbantartási feladatok mellett a legfontosabb aktuális felújítási szükségletek: kerítésjavítás csapadékvíz elvezető helyreállítása irodaépület szennyvízrendszer javítása térvilágítás javítása térfigyelő kamerarendszer kijavítása riasztóberendezés javítása csapadékvíz átemelő szivattyú javítása A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 9

11 Forgóeszköz-készlet A Békés Airport Kft. tulajdonában repülőgép üzemanyag készlet is van: JET Al kerozinból átlagosan 3000litert tartanak készleten, amelyesetén beszállító partnerük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AVGAS 100LL repülő benzinből a várható eladásokhoz tervezett mennyiséget tartanak készleten, ezt a TOTAL HUNGARIA Kft.-től veszi bizományosi készletre, szállítói finanszírozásban a cég, a kiszállított mennyiséget részletekben fizeti vissza a cég Alkalmazottak A dolgozók fizetését az akkori tulajdonos 200g-ben próbálta meg rendezni azzal, hogy a béremelést nem a fizetésemelésben hanem béren kívüli juttatással, cafetéria elemekkel egészítették ki, valamint hozzájárulást kaptak a munkahelyre történő utazáshoz. Ezen juttatásokat folyamatosan 2011 évig mind elvonták. Komoly kockázatot jelent a csekély dolgozói létszám az egész tevékenységre nézve, mert hosszabb időszakra vonatkozóan nem megoldott a helyettesítés, ami a reptér működését veszélyeztetheti. A Békés Airport Kft. alkalmazott jaként jelenleg 4 fő főállású foglalkoztatott dolgozik. Közülük 2 fő lát el repüléstájékoztató szolgálatot, ami nem elegendő a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez. Az ország más kisrepülőterein 7-8 főállású tájékoztató tiszt dolgozik. Elengedhetetlen legalább 1 fő repüléstájékoztató alkalmazása rövid időn belül. Egy fiatal pályakezdő kolléga már végzi a szükséges képzéseket és gyűjti a jogosításhoz szükséges gyakorlati időt. Az általuk betöltött munkakörök a következők: 1 fő ügyvezető 1 fő repülőtér vezető 1 fő repüléstájékoztató 1 fő gondnok 1 fő részmunkaidős takarítónő Ez a létszám nem elegendő a repülésirányítási munkakör folyamatosságot biztosító betöltéséhez, a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez, ezért az ügyvezetés 1 fő pályakezdő repülésirányító munkatárssal szeretné bővíteni az alkalmazottak számát. 2.3 A Békés Airport SWOT analízise Erősségek Egyedülálló szolgáltatás a megyében, légi járművek fogadása, indítása, tankolása, légi sportok, sétarepülés, ejtőernyőzés Ideiglenes határnyitás lehetősége A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 10

12 Exportüzemanyag értékesítésére van jogosultságunk Versenyképes árak A térség nagyvállalatai támogatják a repülőtér fenntartását A repülőtér komoly múlttal rendelkezik, több világverseny helyszíne volt, a környékbeliek szeretik a repülőteret, erős a társadalmi támogatottsága Gyengeségek A repülőtéri infrastruktúra jelenleg legfeljebb 30 fős gép fogadására alkalmas és az ennél nagyobb utasszállító repülőgépek fogadása nem lehetséges. A repülőtér meglevő infrastruktúrájának kihasználatlansága. A térségben még nem közismert utazási forma a légi közlekedés - a rossz közúti infrastruktúra ellenére erős a kötödés a földi közlekedési módozatokhoz. Az alacsony forgalom miatt az üzemanyag-beszerzés terén rossz kiinduló alkupozícióval rendelkezik a repülőtér. A taxi-repülés szolgáltatása jelenleg nem stabil Lehetőségek Az üzleti és turisztikai célú felhasználás növelése intenzívebb és célzottabb marketing stratégia megvalósítása útján. A szolgáltatási kör szélesítése. A taxi-repülés folyamatos szolgáltatásának megteremtése. Versenyképes üzemanyagár-stratégia kialakításával a forgalom növekedése. Honvédségi felhasználás, tartalékosok képzése, toborzás. Szúnyoggyérítési feladatok felvállalása. Repülőgép javító-karbantartó műhely létrehozása. Repülőgép-múzeum kialakítás. Részvétel drónrepüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztésben. Nagyvállalati, önkormányzati támogatások bevonása a repülőtér fenntartásába. Repülőtéri civil- és sportrendezvények szervezése Fenyegetettségek Az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek beszűkülése - apályahosszabbítás ellehetetlenülése. Az alternatív közlekedési lehetőségek költséghatékonyságának javulása Szigorodó jogszabályi környezet egyre nagyobb terheket ró a repülőtér üzemeltetőjére Románia Schengeni csatlakozása sokáig húzódik, így a határátlépés továbbra is adminisztratív akadályozó tényező marad. A debreceni, szegedi és temesvári repülőtér elszívó hatása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 11

13 3 A Békés Airport Kft. stratégiája Meghatároztuk a Békés Airport Kft. üzleti koncepcióját, melynek célja azon lehetőségek összegyűjtése, amelyekkel javíthatók a cég bevételei és a repülőtér kihasználtsága. A stratégiai célok meghatározásával felvázoltuk a kitörési lehetőségeket, amelyek megvalósításához kapcsolódóan azonosítottuk a szükséges lépéseket. 3.1 Üzletfejlesztési koncepció Az elmúlt években a Kft. felelős költséggazdálkodást folytatott, a költségek további csökkentésének jelenleg nincsen racionalitása, így a gazdálkodás stabilitásának megteremtését mindenképpen a bevételek növelése útján kell megteremteni. A Békés Airport rövid távú bevételeinek növelését az alaptevékenységhez köthető szolgáltatások szélesebb körű ismertsége szolgálhatja. A piackutatás során kapott információk alapján megállapíthatjuk, hogya cég értékesítési folyamatait fejleszteni szükséges, amelyben jelentős tartalékok vannak. A piackutatás során, a válaszadók 60 %-ának nem volt információja a repülőtéren igénybe vehető szolgáltatásokról. A szolgáltatások ismertségét szakszerű marketing stratégia alkalmazása segítheti elő. A bevételek növelését elsősorban az értékesítési folyamatok fejlesztésével lehet elérni. A jelenleg is rendelkezésre álló infrastruktúrában kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Az ebből származó bevételek használhatók fel meglévő szolgáltatások színvonalának a fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére, illetve fejlesztések elvégzésére. Az értékesítési tevékenység fejlődésének eredményeként élénkülő forgalom a későbbiekben lehetőséget adhat a Békés Airport Kft. egyik fő bevételi forrásának, a repülőgép üzemanyag értékesítésének stratégiai újragondolására is. Az üzemanyag bizományi készletre történő vásárlása a likviditási problémákat enyhítheti és biztosíthatja a folyamatos szolgáltatást. 3.2 Stratégiai célok A repülőtér üzemeltetése speciális, az első cél mindig a biztonság. Mindezt figyelembe kell vennünk a vállalkozás pénzügyi mutatóinak megítélése során is! A működési költségek már nem csökkenthetőek tovább, mert ez a biztonságos üzemeltetés rovására történne. Az elmúlt évek költségcsökkentései működési problémákat okoztak, így 2013-ban leépítésre került az éjszakai üzem lehetősége, a készenléti tűzoltó szolgáltatás, illetve a műszeres megközelítés (NDB) lehetőségének a korlátozása. Ezen szolgáltatások csökkenése további forgalomcsökkenéshez vezetett, így, jelentős bevételkiesést okoztak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 12

14 Közvetlen stratégiai cél a repülőtér kihasználtságának és ezen keresztül a bevételek növelése! Hosszú távú stratégiai célkitűzések A lakóhelyünkön tágabb környezetében található gyógyvíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak, biztos célt jelenthetnének német, osztrák és orosz vendégeknek egyaránt. A menetrendszerinti utasforgalom kialakításának legnagyobb akadálya a repülőtéri pálya rövidsége. Távlati cél az, hogya leszállópálya meghosszabbításával nagyobb, 30 főnél több személy szállítására alkalmas gépek fogadására is alkalmas legyen a békéscsabai repülőtér. Ennek előkészítésére - a beruházás komoly költségigénye okán - körültekintő hatástanulmányt kell készíteni. Apályabővítés lehetőségét korlátozza, a repülőtér északi részén kialakított horgásztó. Kevés Magyarországon a jó repülőgép javító műhely. Komoly lehetőség van elsősorban külföldi, nyugat-európai és a hazai repülőgép tulajdonosok megszerzésében. A kisrepülőgépek javítási, karbantartási díja például Németországban a sokszorosa az itthoninak. Ez természetesen befektetést igényel, de munkahelyeket teremtene, nagy hozzáadott értékkel bír és magasan képzett munkaerőt alkalmaz Középtávú célkitűzések A repülőtéren ' működtetni, található szálloda épületet újra lakhatóvá kell tennünk, gazdaságosan lehetne tekintve, hogy sokszor a térségben szálláshely hiány alakul ki, főleg nagyrendezvények alkalmával. Az Európai Unió és Magyarország as időszakra tervezett költségvetésében kiemeit hangsúlyt kap a vállalkozásfejlesztés, illetve a K+F+I tevékenységek is. Célunk, hogya helyi vállalkozásoknak partnerei legyünk elképzeléseik megvalósításában és az üzleti repülésen túl, logisztikai, áruszállítási és lehetőség szerint kutatás-fejlesztési célra is használhatóvá tegyük a repteret szolgáltatásaink bővítésével, akár a projektekben történő közvetlen részvétel útján is. A drónrepüléshez kapcsolódó képzés valamint kutatás - fejlesztés megvalósítása. Repülőgép javító bázis létrehozása, szervízhangár és műhely kialakítása. Megfelelő partnerség kialakításával lehetőséget látunk a Magyar Honvédség és a tartalékos haderőt tömörítő szervezetek felé olyan szolgáltatási kínálat kialakítására, amellyel érdemi kihasználtságot és a jelentős forgaimat tudunk generálni. A megfelelő kínálat kialakításához felnőttképzési intézményekkel szükséges összefognunk. Szabadtéri repülőmúzeum kialakítása, mint lehetőség adott, hiszen terület és kiállítandó anyagok is találhatóak, illetve felkutathatóak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 13

15 3.2.3 Rövidtávú cé lkitűzések Gazdálkodáshoz kapcsolódóan a közvetlen bevételek növelése: A légiforgalmi szolgáltatásból származó bevételeket növeljük a szolgáltatási díjak emelésével. Reklámfelületek bérbeadása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 14

16 4 Marketingterv 4.1 Versenytárselemzés A regionális repülőterek és környezetük gazdasági kapcsolata: "Az egyes országok GDP-jében a légi közlekedési teljesítmények eltérően jelentkezhetnek, mely nagysága % között ingadozhat." (York Aviation, 2004) "Magyarország esetében a légi közlekedés növekedése és a GDP változása közötti szoros összefüggések levonására nincs lehetőség, mivel a légitársasági teljesítmények jelentős változásainak külső okai (EU-csatlakozás, alacsony költségű légitársaságok megjelenése) voltak, valamint (2002. és között) sokkal nagyobb ütemben növekedett a Ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér utasszáma, mint a magyarországi GDP. Az azonban nyilvánvaló, hogya légi közlekedés erős korrelációban van a gazdasági fejlődéssel, és e kapcsolat a regionális repülőterek esetében még fokozottabban érezteti hatását." 4.2 A konkurens repülőterek adottságai A magyarországi repülőterek száma Közép-Európában kiemelkedő, bennük rejlő lehetőségekhez képest nagyon alacsony. ám a kihasználtságuk a A légi szállítás fellendítése hatással lenne a régió gazdasági fejlődésére is. Munkánk során megvizsgáltuk a kiemelkedőbb regionális repülőterek szolgáltatásait, infrastruktúráját és árait, és azt tapasztaltuk, hogya Békés Airport Kft. által kezelt repülőtér esetén vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amelyek által gazdaságilag stabilabb és jövedelmezőbb lehetne a vállalkozás, a sikeres magyar regionális repülőterekhez hasonlóan., ~~~~:::~:::IRlikQdtfml. NyilyÍ'101i. =ril:et~ö\zí t!lro$~edel...,i,, it~r"l.eloitoll'ylrl ~~== Nyilv6ilOlltépiil6ló1 Nemnyi!lvb~G~6, Nem nyi,lvillws 1 b5lesúllöm:~ KatoMlrtplilötll:1 A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 15

17 4.2.1 Re pülőté r osztályok és kategóriák A 159/2010. (V. 6.) Kormányrendelet 2. -a szerint több osztályba sorolhatóak, melyek a következők: (1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak: a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér; b) II. osztály: kereskedelmi repülőtér és a c)-f) pontba nem tartozó nem kereskedelmi repülőtér; ej III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről vállalati célú légiközlekedési tevékenység végezhető; d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légi járművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni; e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopterleszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről vagy amelyen kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető; f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/200B/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában meghatározott légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig, motor vagy hajtóműnélkülilégi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül jogosult kiszolgálni. A jogszabályban meghatározott osztályozás mellett a repülőterek kategorizálása is használatban van, melybena repülőtereket igénybevételi jogosultságuk és határnyitási státuszuk alapján különböztetik meg. A Békés Airport a III. osztályba tartozik, azaz "Nem nyilvános repülőtér", határnyitási joga is! de van Nyilvános nemzetközi repülőtereink Az alábbi táblázatban láthatjuk a nyilvános nemzetközi repülőtereink pályahosszát és éves utasszámát (a fellelt adatok alapján). A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 16

18 Repülőtér Város Pályák Utasforgalom Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest 3010 x 45 m (betonozott) 3707 x 45 m (betonozott) (2014) Debreceni nemzetközi repülőtér Debrecen 2500 x 40 m (betonozott) 150 OOO (2014) Sármellék nemzetközi repülőtér Balaton, Hévíz 2500 x 60 m (betonozott) 33 OOO (2014) Győr-Pér repülőtér Győr 2030 x 30 m (betonozott) 30 OOO (2012) Pécs-Pogány repülőtér Pécs 1500 x 30 m (betonozott) 7000 (2011) Kiemelkedő regionális repülőterünk a Debreceni Repülőtér, amely a Békés Airport Kft. hosszú távú stratégiájában követendő példa lehet: /JA Debreceni Repülőtér Kelet-Magyarország legnagyobb burkolt futópályás (2500 m hosszú, 40 m széles), nemzetközi repülőtere, alkalmas szinte minden Európában üzemeltetett repülőgép fogadására és kiszolgálására. A légikikötő az infrastrukturális beruházások eredményeként a vidéki repülőterek közül elsőként nyerte el az ISO 2001:9001 minősítést, s 2004-ben állandó határátkelőhellyel és vámúttal rendelkező nemzetközi repülőtérré válhatott. A Debreceni Repülőtér ma az ország második legjelentősebb közforgalmú repülőtere, és egyben a legnagyobb charterforgalmat (Törökország, Egyiptom, Görögország, Tunézia) lebonyolító regionális repülőtér. A repülőtér utasforgalma 2004-ben elérte a főt (ami 2,4-szeresen múlta felül a évi eredményt), 2005-ben pedig a teljes személyforgalom már elérte a főt, ami egy igen dinamikus fejlődési periódus kezdetét jelölte ki. Az utasforgalom ilyen mértékű növekedéséhez a menetrend szerinti járatok indítása (közvetlenül Münchenbe és Brémába) mellett hozzájárult az üzleti céllal utazó k és a debreceni nagyrendezvényekre érkező sportolók magángépes forgalmának növekedése is. A térségben élők számára a debreceni repülőtér előnyei közé sorolható a közelsége mellett az ingyenes parkolási lehetőség, az olcsó tömegközlekedési megközelíthetőség és a relatív kis forgalomra való tekintettel a gyors utaskezelés. A repülőtér vonzáskörzetébe olyan jelentős települések is tartoznak, mint Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Hajdúszoboszló, Békéscsaba, Nagyvárad, Szatmár és Ungvár. A határ túloldalán a nagyváradi repülőtér ugyan még nem áll a debrecenihez hasonló technikai színvonalon, mégis jelentős regionális forgaimat bonyolít le. A naponta 7 és 21 óra között üzemelő légikikötő két belföldi (Bukarestből érkező), illetve két nemzetközi járatot fogad és indít a temesvári repülőtér érintésével. A jelenlegi feltételek között a reptér a 100 fő befogadóképességű gépek biztonságos fel- és leszállását képes biztosítani, és a külföldi utasok folyamatosan emelkedő létszáma (2004-ben már elérte a 16 ezer főt) jelzi, hogy igény van az utazási feltételek javítására." A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 17

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1617 /2006 MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről (repuloter)

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1492/2007. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) 2011-ben a korábbi évekhez hasonlóan sikerrel folytatta 2008-ban megkezdett

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók Fülöp Attila igazgató-helyettes MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság Harkány, 2016. november 10-11. A Volán Közlekedési Központok régiók

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 8/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2009. május 14. 8973 Csesztreg

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2012. III. negyedév

A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2012. III. negyedév A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012. III. negyedév 1 A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Nyilvános, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2007. március 13. Az Alap induláskori nettó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés!

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés! BU oa Pesr Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] tárgy: Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) alapításában

Részletesebben

Ecomore Nonprofit Kft.

Ecomore Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz I. A társaság bemutatása 1.1. A társaság neve: 1.2. A társaság székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. A társaság telephelye: 8636 Balatonszemes,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben