\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing tervének bemutatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 287/2014. (XII. 18.) közgy. határozata alapján a Békés Airport Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja a Békés Airport Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervéről. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.. \~,.,:"...

2 Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI ÜZLETI- és MARKETING TERVE Békéscsaba, január 31. 1

3 Tartalomjegyzék 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA: HELYZETELEMZÉS A BÉKÉS AIRPORT KFT. JELENLEGI HELYZETE Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben Szolgáltatások A BÉKÉS AIRPORT KFT. VAGYONI HELYZETE A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete Vagyon gazdálkodás Alkalmazottak A BÉKÉS AIRPORT SWOT ANALíZISE Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Fenyegetettségek A BÉKÉS AIRPORT KFT. STRATÉGIÁJA ÜZLETFEJLESZTÉSI KONCEPCiÓ STRATÉGIAI CÉLOK Hosszú távú stratégiai célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések MARKETINGTERV VERSENYTÁRSELEMZÉS A KONKURENS REPÜLŐTEREK ADOTTSÁGAI Repülőtér osztályok és kategóriák A Győr-Pér Repülőtér követendő példájának bemutatása A KONKURENS REPÜLŐTEREK SZOLGÁLTATÁSAI Győr-Pér Repülőtér szolgáltatásai Hévíz-Balaton Airport szolgáltatásai Kiskunlacháza Airport szolgáltatásai Szegedi Repülőtér szolgáltatásai Pécs-Pogányi Repülőtér szolgáltatásai Üzemanyag árak és elérhető készlet az egyes repülőtereken MARKETING STRATÉGIA Piackutatás Célcsoportok meghatározása Szolgáltatások A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 2

4 4.4.4 Árstratégia Értékesítés Kommunikáció Akcióterv BÉKÉS AIRPORT KFT ÉVI PÉNZÜGYI TERVE A ÉVI BEVÉTELEK TERVEZETT ÉRTÉKE ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK- RÁFORDíTÁSOK Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások EREDMÉNYTERV ÖSSZEFOGLALÓ A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 3

5 1 A társaság bemutatása: A társaság cégneve: BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: BÉKÉS AIRPORT Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/ A. hrsz. Az alapítás időpont ja: május 31. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: A társaságot belföldi illetőségű jogi személyiséggel rendelkező társaságok alapították. A társaság jogelőd nélkül alakult. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll. A jegyzett tőke tagok szerinti megoszlása: A társaság tagjai A tagok törzsbetétei e Ft. % Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat BMJV gyakorolja) ,00 % LAYER Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft ,66% Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 100 3,33 % Békés Város Önkormányzata 100 3,33 % "Kvasz András" Békés Megyei Repülő- és Ejtőernyős Egyesület 100 3,33 % GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság 100 3,33 % Összesen: ,00 % A társaság ügyvezetője április l-től: Antalfai Gábor Az ügyvezető a céget önállóan jegyzi és képviseli. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 4

6 2 Helyzetelemzés 2.1 A Békés Airport Kft. jelenlegi helyzete A Békés Airport tulajdonosi köre az utóbbi 15 évben többször változott ig a repülőtér állami tulajdonban volt, majd ben az Állam a Megyei Önkormányzat tulajdonába adta vissza, azzal a megkötéssel, hogy továbbra is repülőtéri funkciót kell ellátni ezen a területen Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben A 2002-től 2009-ig tartó időszakban három infrastrukturális fejlesztési ütem került megvalósítására, amelynek révén kialakult a békéscsabai repülőtér mai szerkezete. A től napjainkig tartó időszakban beruházások nem valósultak meg - főleg a bizonytalan tulajdonlási háttér következtében -,csak minimális feltételek biztosítására jutott forrás Fejlesztési ütem ( l A beruházások a Széchenyi Terv pályázati keretéből, valamint területfejlesztési pénzeszközök felhasználásával, illetve saját erő bevonásával valósultak meg. A teljes ráfordítás 500 millió Ft volt. Az akkor megkezdett beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: Meglevő épület átalakítása forgalmi épületté Új légi irányító torony építése Teljes belső közmű rekonstrukció Belső utak felújítása Parkolók építése II. Fejlesztési ütem ( l Az INTERREG 111/ A Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében igénybe vett területfejlesztési pénzeszközök, valamint a szükséges saját erő segítségével1,5 milliárd Ft-os fejlesztés valósult meg. A fejlesztés keretében a következő beruházások megvalósítására került sor: 1300 x 30 m szilárdburkolatú kifutópálya Pályavilágítás egyszerű bevezető fénysorral és PAPI A pályához kapcsolódó guruló utak Üzemanyag telep fejlesztése A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 5

7 A Békés Megyei Önkormányzat sajáterős beruházásként egy 800 m2-es, 10 db könnyű kategóriájú repülőgépet befogadó hangárt épített, így új szolgáltatásként a környékbeli kisrepülőgép tulajdonosoknak fedett tárolási lehetőséget tudtak biztosítani III. Fejlesztési ütem ( ) A repülőtér hangárjának felújításához 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a Békés Airport Kft. 80 %-os tulajdonrészével rendelkező Békés Megyei Önkormányzattól, amelyet 200g-ben aktiváltak A tulajdonosi szerkezet alakulása Az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény 3 -a értelmében az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az MNV Zrt útján gyakorolja. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLlV. Törvény 2 (1) alapján a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő rendelkező jogi személyiséggel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) január l-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg a Kormány által rendeletben kijelölt szerv. Békés megyében a kijelölt vagyonkezelő szerv évben a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ volt. Az MNV Zrt december 20-án kelt megbízási szerződésben rendelkezett arról, hogya Magyar Állam tulajdonos nevében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlására megbízza a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, szeptember 30. napjáig Szolgáltatások A békéscsabai repülőtér repülőtér szolgáltatásaival és termékeivel egyedülálló a megyében. A által nyújtott szolgáltatások köre több részre bontható a szerint, hogy az klasszikusan a repüléshez kapcsolódó szolgáltatáshoz kötöttek, vagy kiegészítő tevékenységként, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan aknázhatóak ki. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevők köre: légi taxi szolgáltatás - helyi vállalkozások üzleti repülése tankolási szolgáltatás határnyitás sportrepülés gyakorló, oktatórepülések (beleértve a katonai repüléseket is) vadászturizmus túrarepülés A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 6

8 mentőrepü l és, szervszállítás sétarepülés ejtőernyőzés, tandemugrás Mentőrepülés, szervszállítás Légi fotózás A repülőtéren végzett kiegészítő tevékenységek: földterület bérbeadása hangárbérlet, helységbérlet 2.2 A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete nem alakult kedvezően Vizsgálataink során az elmúlt 3 üzleti évre tekintettünk vissza. az elmúlt években. Az alábbi táblázat tartalmazza a Békés Airport Kft. bevételeinek, kiadásainak és eredményének alakulását között. (A tanulmány készítésekor a évi beszámoló még nem készült el, az adó és a rendkívüli bevételek pontos értéke nem ismert.) Belföldi értékesítés árbevétele Szolgáltatás nettó árbevétele = Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 7

9 Egyéb ráfordítások Összes kiadás Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény Mérleg Szerinti Eredmény A Belföldi értékesítés árbevétele AVGAS, JET a repülőgép üzemanyagok és motorolaj értékesítéséből, valamint az alább részletezett szolgáltatások bevételéből származik. Az értékesítés nettó bevétele a 2014-es üzleti évben 6,5 M Ft-os csökkenést mutat a 2013-as év bevételéhez képest. A Szolgáltatás nettó árbevétele az alábbi tevékenységek bevételéből folyik be: Belföldi légi szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Földterület bérbeadása Hangár bérbeadás, gépjárműtárolás Különféle egyéb szolgáltatások Az értékesítés nettó árbevételének 6,5 millió Ft-os csökkenéséből a évi üzemanyag értékesítés csökkenése 4,1 millió Ft. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek értéke 2,4 millió Ft-tal csökkent a évhez képest évben. A bevételcsökkenés okai: Az üzemanyagértékesítés csökkenése: likviditási gondok miatt fellépő üzemanyagkészlet instabilitás. A repülőtér szolgáltatásainak beszűkülése: éjszakai üzem, a repülőgépek leszállását segítő megközelítési lehetőségek megszűnése. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság által vásárolt szolgáltatás (2,4M) a tulajdonosváltás miatt évben már nem jelentkezett bevétel ként. A kiadások összértéke nem változott számottevően, ígyelmondhatjuk, hogya Mérleg Szerinti Eredmény jelentős csökkenése a bevételek csökkenéséből ered. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 8

10 2.2.2 Vagyongazdálkodás A Békés Airport Kft. kezelésében közel 170 hektár föld, 130 hektár gyep és 40 hektár szántóként művelt, kivett terület, valamint a hangár van. A repülőgépek és egyéb járművek, gépek egyéb szervezetek tulajdonában vannak. Az azok hasznosításából származó bevételt közvetített szolgáltatásként számolják el. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok és gépek - berendezések karbantartására szinte alig költöttünk a kivitelezés óta (2006). Ebből következik, hogy a felújítások és karbantartások egyre sürgetőbbé válnak nem beszélve arról, hogy az idő múlásával egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni elvégzésük. Ugyanakkor az ingatlanok és az ingóságok tulajdonjogának teljes rendezéséig - vagyis annak Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonba kerüléséig - a beruházásokkal és felújításokkal célszerű takarékosanbánni és csak a folyamatos működés biztosításához elengedhetetlenül szükséges kiadásokkal számolni Eszközbeszerzési szükséglet 201S-ben Eszköz és alkatrész szükséglet, amelyek beszerzése elengedhetetlen ebben az üzleti évben: tűzoltó készülékek beszerzése 50 kg haboltó beszerzése 3 db számítógép vásárlása kézi kommunikációs rádiók lecserélése járművek akkumulátorainak cseréje járművek kenőolaj és szűrőcseréje, szervize elsődleges tűzoltójármű beszerzése (rendszám nélküli használt pickup) menekülési útvonalat jelző lámpák akkumulátorainak cseréje Karbantartási szükségletek 201 S-ben Elmondható, hogya Magyar Állam, mint tulajdonos ez elmúlt években ehhez költségvetési forrást nem biztosított. A rendszeres karbantartási feladatokat a Kft. üzemeltetési költségei terhére kellett elvégezni. A karbantartási feladatok mellett a legfontosabb aktuális felújítási szükségletek: kerítésjavítás csapadékvíz elvezető helyreállítása irodaépület szennyvízrendszer javítása térvilágítás javítása térfigyelő kamerarendszer kijavítása riasztóberendezés javítása csapadékvíz átemelő szivattyú javítása A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 9

11 Forgóeszköz-készlet A Békés Airport Kft. tulajdonában repülőgép üzemanyag készlet is van: JET Al kerozinból átlagosan 3000litert tartanak készleten, amelyesetén beszállító partnerük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AVGAS 100LL repülő benzinből a várható eladásokhoz tervezett mennyiséget tartanak készleten, ezt a TOTAL HUNGARIA Kft.-től veszi bizományosi készletre, szállítói finanszírozásban a cég, a kiszállított mennyiséget részletekben fizeti vissza a cég Alkalmazottak A dolgozók fizetését az akkori tulajdonos 200g-ben próbálta meg rendezni azzal, hogy a béremelést nem a fizetésemelésben hanem béren kívüli juttatással, cafetéria elemekkel egészítették ki, valamint hozzájárulást kaptak a munkahelyre történő utazáshoz. Ezen juttatásokat folyamatosan 2011 évig mind elvonták. Komoly kockázatot jelent a csekély dolgozói létszám az egész tevékenységre nézve, mert hosszabb időszakra vonatkozóan nem megoldott a helyettesítés, ami a reptér működését veszélyeztetheti. A Békés Airport Kft. alkalmazott jaként jelenleg 4 fő főállású foglalkoztatott dolgozik. Közülük 2 fő lát el repüléstájékoztató szolgálatot, ami nem elegendő a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez. Az ország más kisrepülőterein 7-8 főállású tájékoztató tiszt dolgozik. Elengedhetetlen legalább 1 fő repüléstájékoztató alkalmazása rövid időn belül. Egy fiatal pályakezdő kolléga már végzi a szükséges képzéseket és gyűjti a jogosításhoz szükséges gyakorlati időt. Az általuk betöltött munkakörök a következők: 1 fő ügyvezető 1 fő repülőtér vezető 1 fő repüléstájékoztató 1 fő gondnok 1 fő részmunkaidős takarítónő Ez a létszám nem elegendő a repülésirányítási munkakör folyamatosságot biztosító betöltéséhez, a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez, ezért az ügyvezetés 1 fő pályakezdő repülésirányító munkatárssal szeretné bővíteni az alkalmazottak számát. 2.3 A Békés Airport SWOT analízise Erősségek Egyedülálló szolgáltatás a megyében, légi járművek fogadása, indítása, tankolása, légi sportok, sétarepülés, ejtőernyőzés Ideiglenes határnyitás lehetősége A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 10

12 Exportüzemanyag értékesítésére van jogosultságunk Versenyképes árak A térség nagyvállalatai támogatják a repülőtér fenntartását A repülőtér komoly múlttal rendelkezik, több világverseny helyszíne volt, a környékbeliek szeretik a repülőteret, erős a társadalmi támogatottsága Gyengeségek A repülőtéri infrastruktúra jelenleg legfeljebb 30 fős gép fogadására alkalmas és az ennél nagyobb utasszállító repülőgépek fogadása nem lehetséges. A repülőtér meglevő infrastruktúrájának kihasználatlansága. A térségben még nem közismert utazási forma a légi közlekedés - a rossz közúti infrastruktúra ellenére erős a kötödés a földi közlekedési módozatokhoz. Az alacsony forgalom miatt az üzemanyag-beszerzés terén rossz kiinduló alkupozícióval rendelkezik a repülőtér. A taxi-repülés szolgáltatása jelenleg nem stabil Lehetőségek Az üzleti és turisztikai célú felhasználás növelése intenzívebb és célzottabb marketing stratégia megvalósítása útján. A szolgáltatási kör szélesítése. A taxi-repülés folyamatos szolgáltatásának megteremtése. Versenyképes üzemanyagár-stratégia kialakításával a forgalom növekedése. Honvédségi felhasználás, tartalékosok képzése, toborzás. Szúnyoggyérítési feladatok felvállalása. Repülőgép javító-karbantartó műhely létrehozása. Repülőgép-múzeum kialakítás. Részvétel drónrepüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztésben. Nagyvállalati, önkormányzati támogatások bevonása a repülőtér fenntartásába. Repülőtéri civil- és sportrendezvények szervezése Fenyegetettségek Az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek beszűkülése - apályahosszabbítás ellehetetlenülése. Az alternatív közlekedési lehetőségek költséghatékonyságának javulása Szigorodó jogszabályi környezet egyre nagyobb terheket ró a repülőtér üzemeltetőjére Románia Schengeni csatlakozása sokáig húzódik, így a határátlépés továbbra is adminisztratív akadályozó tényező marad. A debreceni, szegedi és temesvári repülőtér elszívó hatása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 11

13 3 A Békés Airport Kft. stratégiája Meghatároztuk a Békés Airport Kft. üzleti koncepcióját, melynek célja azon lehetőségek összegyűjtése, amelyekkel javíthatók a cég bevételei és a repülőtér kihasználtsága. A stratégiai célok meghatározásával felvázoltuk a kitörési lehetőségeket, amelyek megvalósításához kapcsolódóan azonosítottuk a szükséges lépéseket. 3.1 Üzletfejlesztési koncepció Az elmúlt években a Kft. felelős költséggazdálkodást folytatott, a költségek további csökkentésének jelenleg nincsen racionalitása, így a gazdálkodás stabilitásának megteremtését mindenképpen a bevételek növelése útján kell megteremteni. A Békés Airport rövid távú bevételeinek növelését az alaptevékenységhez köthető szolgáltatások szélesebb körű ismertsége szolgálhatja. A piackutatás során kapott információk alapján megállapíthatjuk, hogya cég értékesítési folyamatait fejleszteni szükséges, amelyben jelentős tartalékok vannak. A piackutatás során, a válaszadók 60 %-ának nem volt információja a repülőtéren igénybe vehető szolgáltatásokról. A szolgáltatások ismertségét szakszerű marketing stratégia alkalmazása segítheti elő. A bevételek növelését elsősorban az értékesítési folyamatok fejlesztésével lehet elérni. A jelenleg is rendelkezésre álló infrastruktúrában kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Az ebből származó bevételek használhatók fel meglévő szolgáltatások színvonalának a fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére, illetve fejlesztések elvégzésére. Az értékesítési tevékenység fejlődésének eredményeként élénkülő forgalom a későbbiekben lehetőséget adhat a Békés Airport Kft. egyik fő bevételi forrásának, a repülőgép üzemanyag értékesítésének stratégiai újragondolására is. Az üzemanyag bizományi készletre történő vásárlása a likviditási problémákat enyhítheti és biztosíthatja a folyamatos szolgáltatást. 3.2 Stratégiai célok A repülőtér üzemeltetése speciális, az első cél mindig a biztonság. Mindezt figyelembe kell vennünk a vállalkozás pénzügyi mutatóinak megítélése során is! A működési költségek már nem csökkenthetőek tovább, mert ez a biztonságos üzemeltetés rovására történne. Az elmúlt évek költségcsökkentései működési problémákat okoztak, így 2013-ban leépítésre került az éjszakai üzem lehetősége, a készenléti tűzoltó szolgáltatás, illetve a műszeres megközelítés (NDB) lehetőségének a korlátozása. Ezen szolgáltatások csökkenése további forgalomcsökkenéshez vezetett, így, jelentős bevételkiesést okoztak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 12

14 Közvetlen stratégiai cél a repülőtér kihasználtságának és ezen keresztül a bevételek növelése! Hosszú távú stratégiai célkitűzések A lakóhelyünkön tágabb környezetében található gyógyvíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak, biztos célt jelenthetnének német, osztrák és orosz vendégeknek egyaránt. A menetrendszerinti utasforgalom kialakításának legnagyobb akadálya a repülőtéri pálya rövidsége. Távlati cél az, hogya leszállópálya meghosszabbításával nagyobb, 30 főnél több személy szállítására alkalmas gépek fogadására is alkalmas legyen a békéscsabai repülőtér. Ennek előkészítésére - a beruházás komoly költségigénye okán - körültekintő hatástanulmányt kell készíteni. Apályabővítés lehetőségét korlátozza, a repülőtér északi részén kialakított horgásztó. Kevés Magyarországon a jó repülőgép javító műhely. Komoly lehetőség van elsősorban külföldi, nyugat-európai és a hazai repülőgép tulajdonosok megszerzésében. A kisrepülőgépek javítási, karbantartási díja például Németországban a sokszorosa az itthoninak. Ez természetesen befektetést igényel, de munkahelyeket teremtene, nagy hozzáadott értékkel bír és magasan képzett munkaerőt alkalmaz Középtávú célkitűzések A repülőtéren ' működtetni, található szálloda épületet újra lakhatóvá kell tennünk, gazdaságosan lehetne tekintve, hogy sokszor a térségben szálláshely hiány alakul ki, főleg nagyrendezvények alkalmával. Az Európai Unió és Magyarország as időszakra tervezett költségvetésében kiemeit hangsúlyt kap a vállalkozásfejlesztés, illetve a K+F+I tevékenységek is. Célunk, hogya helyi vállalkozásoknak partnerei legyünk elképzeléseik megvalósításában és az üzleti repülésen túl, logisztikai, áruszállítási és lehetőség szerint kutatás-fejlesztési célra is használhatóvá tegyük a repteret szolgáltatásaink bővítésével, akár a projektekben történő közvetlen részvétel útján is. A drónrepüléshez kapcsolódó képzés valamint kutatás - fejlesztés megvalósítása. Repülőgép javító bázis létrehozása, szervízhangár és műhely kialakítása. Megfelelő partnerség kialakításával lehetőséget látunk a Magyar Honvédség és a tartalékos haderőt tömörítő szervezetek felé olyan szolgáltatási kínálat kialakítására, amellyel érdemi kihasználtságot és a jelentős forgaimat tudunk generálni. A megfelelő kínálat kialakításához felnőttképzési intézményekkel szükséges összefognunk. Szabadtéri repülőmúzeum kialakítása, mint lehetőség adott, hiszen terület és kiállítandó anyagok is találhatóak, illetve felkutathatóak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 13

15 3.2.3 Rövidtávú cé lkitűzések Gazdálkodáshoz kapcsolódóan a közvetlen bevételek növelése: A légiforgalmi szolgáltatásból származó bevételeket növeljük a szolgáltatási díjak emelésével. Reklámfelületek bérbeadása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 14

16 4 Marketingterv 4.1 Versenytárselemzés A regionális repülőterek és környezetük gazdasági kapcsolata: "Az egyes országok GDP-jében a légi közlekedési teljesítmények eltérően jelentkezhetnek, mely nagysága % között ingadozhat." (York Aviation, 2004) "Magyarország esetében a légi közlekedés növekedése és a GDP változása közötti szoros összefüggések levonására nincs lehetőség, mivel a légitársasági teljesítmények jelentős változásainak külső okai (EU-csatlakozás, alacsony költségű légitársaságok megjelenése) voltak, valamint (2002. és között) sokkal nagyobb ütemben növekedett a Ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér utasszáma, mint a magyarországi GDP. Az azonban nyilvánvaló, hogya légi közlekedés erős korrelációban van a gazdasági fejlődéssel, és e kapcsolat a regionális repülőterek esetében még fokozottabban érezteti hatását." 4.2 A konkurens repülőterek adottságai A magyarországi repülőterek száma Közép-Európában kiemelkedő, bennük rejlő lehetőségekhez képest nagyon alacsony. ám a kihasználtságuk a A légi szállítás fellendítése hatással lenne a régió gazdasági fejlődésére is. Munkánk során megvizsgáltuk a kiemelkedőbb regionális repülőterek szolgáltatásait, infrastruktúráját és árait, és azt tapasztaltuk, hogya Békés Airport Kft. által kezelt repülőtér esetén vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amelyek által gazdaságilag stabilabb és jövedelmezőbb lehetne a vállalkozás, a sikeres magyar regionális repülőterekhez hasonlóan., ~~~~:::~:::IRlikQdtfml. NyilyÍ'101i. =ril:et~ö\zí t!lro$~edel...,i,, it~r"l.eloitoll'ylrl ~~== Nyilv6ilOlltépiil6ló1 Nemnyi!lvb~G~6, Nem nyi,lvillws 1 b5lesúllöm:~ KatoMlrtplilötll:1 A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 15

17 4.2.1 Re pülőté r osztályok és kategóriák A 159/2010. (V. 6.) Kormányrendelet 2. -a szerint több osztályba sorolhatóak, melyek a következők: (1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak: a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér; b) II. osztály: kereskedelmi repülőtér és a c)-f) pontba nem tartozó nem kereskedelmi repülőtér; ej III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről vállalati célú légiközlekedési tevékenység végezhető; d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légi járművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni; e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopterleszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről vagy amelyen kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető; f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/200B/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában meghatározott légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig, motor vagy hajtóműnélkülilégi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül jogosult kiszolgálni. A jogszabályban meghatározott osztályozás mellett a repülőterek kategorizálása is használatban van, melybena repülőtereket igénybevételi jogosultságuk és határnyitási státuszuk alapján különböztetik meg. A Békés Airport a III. osztályba tartozik, azaz "Nem nyilvános repülőtér", határnyitási joga is! de van Nyilvános nemzetközi repülőtereink Az alábbi táblázatban láthatjuk a nyilvános nemzetközi repülőtereink pályahosszát és éves utasszámát (a fellelt adatok alapján). A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 16

18 Repülőtér Város Pályák Utasforgalom Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest 3010 x 45 m (betonozott) 3707 x 45 m (betonozott) (2014) Debreceni nemzetközi repülőtér Debrecen 2500 x 40 m (betonozott) 150 OOO (2014) Sármellék nemzetközi repülőtér Balaton, Hévíz 2500 x 60 m (betonozott) 33 OOO (2014) Győr-Pér repülőtér Győr 2030 x 30 m (betonozott) 30 OOO (2012) Pécs-Pogány repülőtér Pécs 1500 x 30 m (betonozott) 7000 (2011) Kiemelkedő regionális repülőterünk a Debreceni Repülőtér, amely a Békés Airport Kft. hosszú távú stratégiájában követendő példa lehet: /JA Debreceni Repülőtér Kelet-Magyarország legnagyobb burkolt futópályás (2500 m hosszú, 40 m széles), nemzetközi repülőtere, alkalmas szinte minden Európában üzemeltetett repülőgép fogadására és kiszolgálására. A légikikötő az infrastrukturális beruházások eredményeként a vidéki repülőterek közül elsőként nyerte el az ISO 2001:9001 minősítést, s 2004-ben állandó határátkelőhellyel és vámúttal rendelkező nemzetközi repülőtérré válhatott. A Debreceni Repülőtér ma az ország második legjelentősebb közforgalmú repülőtere, és egyben a legnagyobb charterforgalmat (Törökország, Egyiptom, Görögország, Tunézia) lebonyolító regionális repülőtér. A repülőtér utasforgalma 2004-ben elérte a főt (ami 2,4-szeresen múlta felül a évi eredményt), 2005-ben pedig a teljes személyforgalom már elérte a főt, ami egy igen dinamikus fejlődési periódus kezdetét jelölte ki. Az utasforgalom ilyen mértékű növekedéséhez a menetrend szerinti járatok indítása (közvetlenül Münchenbe és Brémába) mellett hozzájárult az üzleti céllal utazó k és a debreceni nagyrendezvényekre érkező sportolók magángépes forgalmának növekedése is. A térségben élők számára a debreceni repülőtér előnyei közé sorolható a közelsége mellett az ingyenes parkolási lehetőség, az olcsó tömegközlekedési megközelíthetőség és a relatív kis forgalomra való tekintettel a gyors utaskezelés. A repülőtér vonzáskörzetébe olyan jelentős települések is tartoznak, mint Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Hajdúszoboszló, Békéscsaba, Nagyvárad, Szatmár és Ungvár. A határ túloldalán a nagyváradi repülőtér ugyan még nem áll a debrecenihez hasonló technikai színvonalon, mégis jelentős regionális forgaimat bonyolít le. A naponta 7 és 21 óra között üzemelő légikikötő két belföldi (Bukarestből érkező), illetve két nemzetközi járatot fogad és indít a temesvári repülőtér érintésével. A jelenlegi feltételek között a reptér a 100 fő befogadóképességű gépek biztonságos fel- és leszállását képes biztosítani, és a külföldi utasok folyamatosan emelkedő létszáma (2004-ben már elérte a 16 ezer főt) jelzi, hogy igény van az utazási feltételek javítására." A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 17

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV Budapest 2014 1 VÁROS-TEAMPANNON - PESTTERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja 12. évfolyam 3. szám 2011. március Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja tartalom Börtön fenyegeti a fiktív számlázókat Az elmúlt pár évben

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben