\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing tervének bemutatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 287/2014. (XII. 18.) közgy. határozata alapján a Békés Airport Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja a Békés Airport Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervéről. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.. \~,.,:"...

2 Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI ÜZLETI- és MARKETING TERVE Békéscsaba, január 31. 1

3 Tartalomjegyzék 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA: HELYZETELEMZÉS A BÉKÉS AIRPORT KFT. JELENLEGI HELYZETE Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben Szolgáltatások A BÉKÉS AIRPORT KFT. VAGYONI HELYZETE A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete Vagyon gazdálkodás Alkalmazottak A BÉKÉS AIRPORT SWOT ANALíZISE Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Fenyegetettségek A BÉKÉS AIRPORT KFT. STRATÉGIÁJA ÜZLETFEJLESZTÉSI KONCEPCiÓ STRATÉGIAI CÉLOK Hosszú távú stratégiai célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések MARKETINGTERV VERSENYTÁRSELEMZÉS A KONKURENS REPÜLŐTEREK ADOTTSÁGAI Repülőtér osztályok és kategóriák A Győr-Pér Repülőtér követendő példájának bemutatása A KONKURENS REPÜLŐTEREK SZOLGÁLTATÁSAI Győr-Pér Repülőtér szolgáltatásai Hévíz-Balaton Airport szolgáltatásai Kiskunlacháza Airport szolgáltatásai Szegedi Repülőtér szolgáltatásai Pécs-Pogányi Repülőtér szolgáltatásai Üzemanyag árak és elérhető készlet az egyes repülőtereken MARKETING STRATÉGIA Piackutatás Célcsoportok meghatározása Szolgáltatások A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 2

4 4.4.4 Árstratégia Értékesítés Kommunikáció Akcióterv BÉKÉS AIRPORT KFT ÉVI PÉNZÜGYI TERVE A ÉVI BEVÉTELEK TERVEZETT ÉRTÉKE ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK- RÁFORDíTÁSOK Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások EREDMÉNYTERV ÖSSZEFOGLALÓ A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 3

5 1 A társaság bemutatása: A társaság cégneve: BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: BÉKÉS AIRPORT Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/ A. hrsz. Az alapítás időpont ja: május 31. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: A társaságot belföldi illetőségű jogi személyiséggel rendelkező társaságok alapították. A társaság jogelőd nélkül alakult. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll. A jegyzett tőke tagok szerinti megoszlása: A társaság tagjai A tagok törzsbetétei e Ft. % Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat BMJV gyakorolja) ,00 % LAYER Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft ,66% Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 100 3,33 % Békés Város Önkormányzata 100 3,33 % "Kvasz András" Békés Megyei Repülő- és Ejtőernyős Egyesület 100 3,33 % GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság 100 3,33 % Összesen: ,00 % A társaság ügyvezetője április l-től: Antalfai Gábor Az ügyvezető a céget önállóan jegyzi és képviseli. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 4

6 2 Helyzetelemzés 2.1 A Békés Airport Kft. jelenlegi helyzete A Békés Airport tulajdonosi köre az utóbbi 15 évben többször változott ig a repülőtér állami tulajdonban volt, majd ben az Állam a Megyei Önkormányzat tulajdonába adta vissza, azzal a megkötéssel, hogy továbbra is repülőtéri funkciót kell ellátni ezen a területen Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben A 2002-től 2009-ig tartó időszakban három infrastrukturális fejlesztési ütem került megvalósítására, amelynek révén kialakult a békéscsabai repülőtér mai szerkezete. A től napjainkig tartó időszakban beruházások nem valósultak meg - főleg a bizonytalan tulajdonlási háttér következtében -,csak minimális feltételek biztosítására jutott forrás Fejlesztési ütem ( l A beruházások a Széchenyi Terv pályázati keretéből, valamint területfejlesztési pénzeszközök felhasználásával, illetve saját erő bevonásával valósultak meg. A teljes ráfordítás 500 millió Ft volt. Az akkor megkezdett beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: Meglevő épület átalakítása forgalmi épületté Új légi irányító torony építése Teljes belső közmű rekonstrukció Belső utak felújítása Parkolók építése II. Fejlesztési ütem ( l Az INTERREG 111/ A Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében igénybe vett területfejlesztési pénzeszközök, valamint a szükséges saját erő segítségével1,5 milliárd Ft-os fejlesztés valósult meg. A fejlesztés keretében a következő beruházások megvalósítására került sor: 1300 x 30 m szilárdburkolatú kifutópálya Pályavilágítás egyszerű bevezető fénysorral és PAPI A pályához kapcsolódó guruló utak Üzemanyag telep fejlesztése A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 5

7 A Békés Megyei Önkormányzat sajáterős beruházásként egy 800 m2-es, 10 db könnyű kategóriájú repülőgépet befogadó hangárt épített, így új szolgáltatásként a környékbeli kisrepülőgép tulajdonosoknak fedett tárolási lehetőséget tudtak biztosítani III. Fejlesztési ütem ( ) A repülőtér hangárjának felújításához 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a Békés Airport Kft. 80 %-os tulajdonrészével rendelkező Békés Megyei Önkormányzattól, amelyet 200g-ben aktiváltak A tulajdonosi szerkezet alakulása Az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény 3 -a értelmében az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az MNV Zrt útján gyakorolja. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLlV. Törvény 2 (1) alapján a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő rendelkező jogi személyiséggel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) január l-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg a Kormány által rendeletben kijelölt szerv. Békés megyében a kijelölt vagyonkezelő szerv évben a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ volt. Az MNV Zrt december 20-án kelt megbízási szerződésben rendelkezett arról, hogya Magyar Állam tulajdonos nevében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlására megbízza a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, szeptember 30. napjáig Szolgáltatások A békéscsabai repülőtér repülőtér szolgáltatásaival és termékeivel egyedülálló a megyében. A által nyújtott szolgáltatások köre több részre bontható a szerint, hogy az klasszikusan a repüléshez kapcsolódó szolgáltatáshoz kötöttek, vagy kiegészítő tevékenységként, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan aknázhatóak ki. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevők köre: légi taxi szolgáltatás - helyi vállalkozások üzleti repülése tankolási szolgáltatás határnyitás sportrepülés gyakorló, oktatórepülések (beleértve a katonai repüléseket is) vadászturizmus túrarepülés A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 6

8 mentőrepü l és, szervszállítás sétarepülés ejtőernyőzés, tandemugrás Mentőrepülés, szervszállítás Légi fotózás A repülőtéren végzett kiegészítő tevékenységek: földterület bérbeadása hangárbérlet, helységbérlet 2.2 A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete nem alakult kedvezően Vizsgálataink során az elmúlt 3 üzleti évre tekintettünk vissza. az elmúlt években. Az alábbi táblázat tartalmazza a Békés Airport Kft. bevételeinek, kiadásainak és eredményének alakulását között. (A tanulmány készítésekor a évi beszámoló még nem készült el, az adó és a rendkívüli bevételek pontos értéke nem ismert.) Belföldi értékesítés árbevétele Szolgáltatás nettó árbevétele = Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 7

9 Egyéb ráfordítások Összes kiadás Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény Mérleg Szerinti Eredmény A Belföldi értékesítés árbevétele AVGAS, JET a repülőgép üzemanyagok és motorolaj értékesítéséből, valamint az alább részletezett szolgáltatások bevételéből származik. Az értékesítés nettó bevétele a 2014-es üzleti évben 6,5 M Ft-os csökkenést mutat a 2013-as év bevételéhez képest. A Szolgáltatás nettó árbevétele az alábbi tevékenységek bevételéből folyik be: Belföldi légi szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Földterület bérbeadása Hangár bérbeadás, gépjárműtárolás Különféle egyéb szolgáltatások Az értékesítés nettó árbevételének 6,5 millió Ft-os csökkenéséből a évi üzemanyag értékesítés csökkenése 4,1 millió Ft. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek értéke 2,4 millió Ft-tal csökkent a évhez képest évben. A bevételcsökkenés okai: Az üzemanyagértékesítés csökkenése: likviditási gondok miatt fellépő üzemanyagkészlet instabilitás. A repülőtér szolgáltatásainak beszűkülése: éjszakai üzem, a repülőgépek leszállását segítő megközelítési lehetőségek megszűnése. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság által vásárolt szolgáltatás (2,4M) a tulajdonosváltás miatt évben már nem jelentkezett bevétel ként. A kiadások összértéke nem változott számottevően, ígyelmondhatjuk, hogya Mérleg Szerinti Eredmény jelentős csökkenése a bevételek csökkenéséből ered. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 8

10 2.2.2 Vagyongazdálkodás A Békés Airport Kft. kezelésében közel 170 hektár föld, 130 hektár gyep és 40 hektár szántóként művelt, kivett terület, valamint a hangár van. A repülőgépek és egyéb járművek, gépek egyéb szervezetek tulajdonában vannak. Az azok hasznosításából származó bevételt közvetített szolgáltatásként számolják el. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok és gépek - berendezések karbantartására szinte alig költöttünk a kivitelezés óta (2006). Ebből következik, hogy a felújítások és karbantartások egyre sürgetőbbé válnak nem beszélve arról, hogy az idő múlásával egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni elvégzésük. Ugyanakkor az ingatlanok és az ingóságok tulajdonjogának teljes rendezéséig - vagyis annak Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonba kerüléséig - a beruházásokkal és felújításokkal célszerű takarékosanbánni és csak a folyamatos működés biztosításához elengedhetetlenül szükséges kiadásokkal számolni Eszközbeszerzési szükséglet 201S-ben Eszköz és alkatrész szükséglet, amelyek beszerzése elengedhetetlen ebben az üzleti évben: tűzoltó készülékek beszerzése 50 kg haboltó beszerzése 3 db számítógép vásárlása kézi kommunikációs rádiók lecserélése járművek akkumulátorainak cseréje járművek kenőolaj és szűrőcseréje, szervize elsődleges tűzoltójármű beszerzése (rendszám nélküli használt pickup) menekülési útvonalat jelző lámpák akkumulátorainak cseréje Karbantartási szükségletek 201 S-ben Elmondható, hogya Magyar Állam, mint tulajdonos ez elmúlt években ehhez költségvetési forrást nem biztosított. A rendszeres karbantartási feladatokat a Kft. üzemeltetési költségei terhére kellett elvégezni. A karbantartási feladatok mellett a legfontosabb aktuális felújítási szükségletek: kerítésjavítás csapadékvíz elvezető helyreállítása irodaépület szennyvízrendszer javítása térvilágítás javítása térfigyelő kamerarendszer kijavítása riasztóberendezés javítása csapadékvíz átemelő szivattyú javítása A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 9

11 Forgóeszköz-készlet A Békés Airport Kft. tulajdonában repülőgép üzemanyag készlet is van: JET Al kerozinból átlagosan 3000litert tartanak készleten, amelyesetén beszállító partnerük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AVGAS 100LL repülő benzinből a várható eladásokhoz tervezett mennyiséget tartanak készleten, ezt a TOTAL HUNGARIA Kft.-től veszi bizományosi készletre, szállítói finanszírozásban a cég, a kiszállított mennyiséget részletekben fizeti vissza a cég Alkalmazottak A dolgozók fizetését az akkori tulajdonos 200g-ben próbálta meg rendezni azzal, hogy a béremelést nem a fizetésemelésben hanem béren kívüli juttatással, cafetéria elemekkel egészítették ki, valamint hozzájárulást kaptak a munkahelyre történő utazáshoz. Ezen juttatásokat folyamatosan 2011 évig mind elvonták. Komoly kockázatot jelent a csekély dolgozói létszám az egész tevékenységre nézve, mert hosszabb időszakra vonatkozóan nem megoldott a helyettesítés, ami a reptér működését veszélyeztetheti. A Békés Airport Kft. alkalmazott jaként jelenleg 4 fő főállású foglalkoztatott dolgozik. Közülük 2 fő lát el repüléstájékoztató szolgálatot, ami nem elegendő a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez. Az ország más kisrepülőterein 7-8 főállású tájékoztató tiszt dolgozik. Elengedhetetlen legalább 1 fő repüléstájékoztató alkalmazása rövid időn belül. Egy fiatal pályakezdő kolléga már végzi a szükséges képzéseket és gyűjti a jogosításhoz szükséges gyakorlati időt. Az általuk betöltött munkakörök a következők: 1 fő ügyvezető 1 fő repülőtér vezető 1 fő repüléstájékoztató 1 fő gondnok 1 fő részmunkaidős takarítónő Ez a létszám nem elegendő a repülésirányítási munkakör folyamatosságot biztosító betöltéséhez, a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez, ezért az ügyvezetés 1 fő pályakezdő repülésirányító munkatárssal szeretné bővíteni az alkalmazottak számát. 2.3 A Békés Airport SWOT analízise Erősségek Egyedülálló szolgáltatás a megyében, légi járművek fogadása, indítása, tankolása, légi sportok, sétarepülés, ejtőernyőzés Ideiglenes határnyitás lehetősége A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 10

12 Exportüzemanyag értékesítésére van jogosultságunk Versenyképes árak A térség nagyvállalatai támogatják a repülőtér fenntartását A repülőtér komoly múlttal rendelkezik, több világverseny helyszíne volt, a környékbeliek szeretik a repülőteret, erős a társadalmi támogatottsága Gyengeségek A repülőtéri infrastruktúra jelenleg legfeljebb 30 fős gép fogadására alkalmas és az ennél nagyobb utasszállító repülőgépek fogadása nem lehetséges. A repülőtér meglevő infrastruktúrájának kihasználatlansága. A térségben még nem közismert utazási forma a légi közlekedés - a rossz közúti infrastruktúra ellenére erős a kötödés a földi közlekedési módozatokhoz. Az alacsony forgalom miatt az üzemanyag-beszerzés terén rossz kiinduló alkupozícióval rendelkezik a repülőtér. A taxi-repülés szolgáltatása jelenleg nem stabil Lehetőségek Az üzleti és turisztikai célú felhasználás növelése intenzívebb és célzottabb marketing stratégia megvalósítása útján. A szolgáltatási kör szélesítése. A taxi-repülés folyamatos szolgáltatásának megteremtése. Versenyképes üzemanyagár-stratégia kialakításával a forgalom növekedése. Honvédségi felhasználás, tartalékosok képzése, toborzás. Szúnyoggyérítési feladatok felvállalása. Repülőgép javító-karbantartó műhely létrehozása. Repülőgép-múzeum kialakítás. Részvétel drónrepüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztésben. Nagyvállalati, önkormányzati támogatások bevonása a repülőtér fenntartásába. Repülőtéri civil- és sportrendezvények szervezése Fenyegetettségek Az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek beszűkülése - apályahosszabbítás ellehetetlenülése. Az alternatív közlekedési lehetőségek költséghatékonyságának javulása Szigorodó jogszabályi környezet egyre nagyobb terheket ró a repülőtér üzemeltetőjére Románia Schengeni csatlakozása sokáig húzódik, így a határátlépés továbbra is adminisztratív akadályozó tényező marad. A debreceni, szegedi és temesvári repülőtér elszívó hatása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 11

13 3 A Békés Airport Kft. stratégiája Meghatároztuk a Békés Airport Kft. üzleti koncepcióját, melynek célja azon lehetőségek összegyűjtése, amelyekkel javíthatók a cég bevételei és a repülőtér kihasználtsága. A stratégiai célok meghatározásával felvázoltuk a kitörési lehetőségeket, amelyek megvalósításához kapcsolódóan azonosítottuk a szükséges lépéseket. 3.1 Üzletfejlesztési koncepció Az elmúlt években a Kft. felelős költséggazdálkodást folytatott, a költségek további csökkentésének jelenleg nincsen racionalitása, így a gazdálkodás stabilitásának megteremtését mindenképpen a bevételek növelése útján kell megteremteni. A Békés Airport rövid távú bevételeinek növelését az alaptevékenységhez köthető szolgáltatások szélesebb körű ismertsége szolgálhatja. A piackutatás során kapott információk alapján megállapíthatjuk, hogya cég értékesítési folyamatait fejleszteni szükséges, amelyben jelentős tartalékok vannak. A piackutatás során, a válaszadók 60 %-ának nem volt információja a repülőtéren igénybe vehető szolgáltatásokról. A szolgáltatások ismertségét szakszerű marketing stratégia alkalmazása segítheti elő. A bevételek növelését elsősorban az értékesítési folyamatok fejlesztésével lehet elérni. A jelenleg is rendelkezésre álló infrastruktúrában kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Az ebből származó bevételek használhatók fel meglévő szolgáltatások színvonalának a fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére, illetve fejlesztések elvégzésére. Az értékesítési tevékenység fejlődésének eredményeként élénkülő forgalom a későbbiekben lehetőséget adhat a Békés Airport Kft. egyik fő bevételi forrásának, a repülőgép üzemanyag értékesítésének stratégiai újragondolására is. Az üzemanyag bizományi készletre történő vásárlása a likviditási problémákat enyhítheti és biztosíthatja a folyamatos szolgáltatást. 3.2 Stratégiai célok A repülőtér üzemeltetése speciális, az első cél mindig a biztonság. Mindezt figyelembe kell vennünk a vállalkozás pénzügyi mutatóinak megítélése során is! A működési költségek már nem csökkenthetőek tovább, mert ez a biztonságos üzemeltetés rovására történne. Az elmúlt évek költségcsökkentései működési problémákat okoztak, így 2013-ban leépítésre került az éjszakai üzem lehetősége, a készenléti tűzoltó szolgáltatás, illetve a műszeres megközelítés (NDB) lehetőségének a korlátozása. Ezen szolgáltatások csökkenése további forgalomcsökkenéshez vezetett, így, jelentős bevételkiesést okoztak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 12

14 Közvetlen stratégiai cél a repülőtér kihasználtságának és ezen keresztül a bevételek növelése! Hosszú távú stratégiai célkitűzések A lakóhelyünkön tágabb környezetében található gyógyvíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak, biztos célt jelenthetnének német, osztrák és orosz vendégeknek egyaránt. A menetrendszerinti utasforgalom kialakításának legnagyobb akadálya a repülőtéri pálya rövidsége. Távlati cél az, hogya leszállópálya meghosszabbításával nagyobb, 30 főnél több személy szállítására alkalmas gépek fogadására is alkalmas legyen a békéscsabai repülőtér. Ennek előkészítésére - a beruházás komoly költségigénye okán - körültekintő hatástanulmányt kell készíteni. Apályabővítés lehetőségét korlátozza, a repülőtér északi részén kialakított horgásztó. Kevés Magyarországon a jó repülőgép javító műhely. Komoly lehetőség van elsősorban külföldi, nyugat-európai és a hazai repülőgép tulajdonosok megszerzésében. A kisrepülőgépek javítási, karbantartási díja például Németországban a sokszorosa az itthoninak. Ez természetesen befektetést igényel, de munkahelyeket teremtene, nagy hozzáadott értékkel bír és magasan képzett munkaerőt alkalmaz Középtávú célkitűzések A repülőtéren ' működtetni, található szálloda épületet újra lakhatóvá kell tennünk, gazdaságosan lehetne tekintve, hogy sokszor a térségben szálláshely hiány alakul ki, főleg nagyrendezvények alkalmával. Az Európai Unió és Magyarország as időszakra tervezett költségvetésében kiemeit hangsúlyt kap a vállalkozásfejlesztés, illetve a K+F+I tevékenységek is. Célunk, hogya helyi vállalkozásoknak partnerei legyünk elképzeléseik megvalósításában és az üzleti repülésen túl, logisztikai, áruszállítási és lehetőség szerint kutatás-fejlesztési célra is használhatóvá tegyük a repteret szolgáltatásaink bővítésével, akár a projektekben történő közvetlen részvétel útján is. A drónrepüléshez kapcsolódó képzés valamint kutatás - fejlesztés megvalósítása. Repülőgép javító bázis létrehozása, szervízhangár és műhely kialakítása. Megfelelő partnerség kialakításával lehetőséget látunk a Magyar Honvédség és a tartalékos haderőt tömörítő szervezetek felé olyan szolgáltatási kínálat kialakítására, amellyel érdemi kihasználtságot és a jelentős forgaimat tudunk generálni. A megfelelő kínálat kialakításához felnőttképzési intézményekkel szükséges összefognunk. Szabadtéri repülőmúzeum kialakítása, mint lehetőség adott, hiszen terület és kiállítandó anyagok is találhatóak, illetve felkutathatóak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 13

15 3.2.3 Rövidtávú cé lkitűzések Gazdálkodáshoz kapcsolódóan a közvetlen bevételek növelése: A légiforgalmi szolgáltatásból származó bevételeket növeljük a szolgáltatási díjak emelésével. Reklámfelületek bérbeadása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 14

16 4 Marketingterv 4.1 Versenytárselemzés A regionális repülőterek és környezetük gazdasági kapcsolata: "Az egyes országok GDP-jében a légi közlekedési teljesítmények eltérően jelentkezhetnek, mely nagysága % között ingadozhat." (York Aviation, 2004) "Magyarország esetében a légi közlekedés növekedése és a GDP változása közötti szoros összefüggések levonására nincs lehetőség, mivel a légitársasági teljesítmények jelentős változásainak külső okai (EU-csatlakozás, alacsony költségű légitársaságok megjelenése) voltak, valamint (2002. és között) sokkal nagyobb ütemben növekedett a Ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér utasszáma, mint a magyarországi GDP. Az azonban nyilvánvaló, hogya légi közlekedés erős korrelációban van a gazdasági fejlődéssel, és e kapcsolat a regionális repülőterek esetében még fokozottabban érezteti hatását." 4.2 A konkurens repülőterek adottságai A magyarországi repülőterek száma Közép-Európában kiemelkedő, bennük rejlő lehetőségekhez képest nagyon alacsony. ám a kihasználtságuk a A légi szállítás fellendítése hatással lenne a régió gazdasági fejlődésére is. Munkánk során megvizsgáltuk a kiemelkedőbb regionális repülőterek szolgáltatásait, infrastruktúráját és árait, és azt tapasztaltuk, hogya Békés Airport Kft. által kezelt repülőtér esetén vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amelyek által gazdaságilag stabilabb és jövedelmezőbb lehetne a vállalkozás, a sikeres magyar regionális repülőterekhez hasonlóan., ~~~~:::~:::IRlikQdtfml. NyilyÍ'101i. =ril:et~ö\zí t!lro$~edel...,i,, it~r"l.eloitoll'ylrl ~~== Nyilv6ilOlltépiil6ló1 Nemnyi!lvb~G~6, Nem nyi,lvillws 1 b5lesúllöm:~ KatoMlrtplilötll:1 A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 15

17 4.2.1 Re pülőté r osztályok és kategóriák A 159/2010. (V. 6.) Kormányrendelet 2. -a szerint több osztályba sorolhatóak, melyek a következők: (1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak: a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér; b) II. osztály: kereskedelmi repülőtér és a c)-f) pontba nem tartozó nem kereskedelmi repülőtér; ej III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről vállalati célú légiközlekedési tevékenység végezhető; d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légi járművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni; e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopterleszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről vagy amelyen kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető; f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/200B/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában meghatározott légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig, motor vagy hajtóműnélkülilégi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül jogosult kiszolgálni. A jogszabályban meghatározott osztályozás mellett a repülőterek kategorizálása is használatban van, melybena repülőtereket igénybevételi jogosultságuk és határnyitási státuszuk alapján különböztetik meg. A Békés Airport a III. osztályba tartozik, azaz "Nem nyilvános repülőtér", határnyitási joga is! de van Nyilvános nemzetközi repülőtereink Az alábbi táblázatban láthatjuk a nyilvános nemzetközi repülőtereink pályahosszát és éves utasszámát (a fellelt adatok alapján). A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 16

18 Repülőtér Város Pályák Utasforgalom Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest 3010 x 45 m (betonozott) 3707 x 45 m (betonozott) (2014) Debreceni nemzetközi repülőtér Debrecen 2500 x 40 m (betonozott) 150 OOO (2014) Sármellék nemzetközi repülőtér Balaton, Hévíz 2500 x 60 m (betonozott) 33 OOO (2014) Győr-Pér repülőtér Győr 2030 x 30 m (betonozott) 30 OOO (2012) Pécs-Pogány repülőtér Pécs 1500 x 30 m (betonozott) 7000 (2011) Kiemelkedő regionális repülőterünk a Debreceni Repülőtér, amely a Békés Airport Kft. hosszú távú stratégiájában követendő példa lehet: /JA Debreceni Repülőtér Kelet-Magyarország legnagyobb burkolt futópályás (2500 m hosszú, 40 m széles), nemzetközi repülőtere, alkalmas szinte minden Európában üzemeltetett repülőgép fogadására és kiszolgálására. A légikikötő az infrastrukturális beruházások eredményeként a vidéki repülőterek közül elsőként nyerte el az ISO 2001:9001 minősítést, s 2004-ben állandó határátkelőhellyel és vámúttal rendelkező nemzetközi repülőtérré válhatott. A Debreceni Repülőtér ma az ország második legjelentősebb közforgalmú repülőtere, és egyben a legnagyobb charterforgalmat (Törökország, Egyiptom, Görögország, Tunézia) lebonyolító regionális repülőtér. A repülőtér utasforgalma 2004-ben elérte a főt (ami 2,4-szeresen múlta felül a évi eredményt), 2005-ben pedig a teljes személyforgalom már elérte a főt, ami egy igen dinamikus fejlődési periódus kezdetét jelölte ki. Az utasforgalom ilyen mértékű növekedéséhez a menetrend szerinti járatok indítása (közvetlenül Münchenbe és Brémába) mellett hozzájárult az üzleti céllal utazó k és a debreceni nagyrendezvényekre érkező sportolók magángépes forgalmának növekedése is. A térségben élők számára a debreceni repülőtér előnyei közé sorolható a közelsége mellett az ingyenes parkolási lehetőség, az olcsó tömegközlekedési megközelíthetőség és a relatív kis forgalomra való tekintettel a gyors utaskezelés. A repülőtér vonzáskörzetébe olyan jelentős települések is tartoznak, mint Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Hajdúszoboszló, Békéscsaba, Nagyvárad, Szatmár és Ungvár. A határ túloldalán a nagyváradi repülőtér ugyan még nem áll a debrecenihez hasonló technikai színvonalon, mégis jelentős regionális forgaimat bonyolít le. A naponta 7 és 21 óra között üzemelő légikikötő két belföldi (Bukarestből érkező), illetve két nemzetközi járatot fogad és indít a temesvári repülőtér érintésével. A jelenlegi feltételek között a reptér a 100 fő befogadóképességű gépek biztonságos fel- és leszállását képes biztosítani, és a külföldi utasok folyamatosan emelkedő létszáma (2004-ben már elérte a 16 ezer főt) jelzi, hogy igény van az utazási feltételek javítására." A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 17

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 383/2015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell. : 2 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

ált. motoros repülő vitorlázó repülő ejtőernyős műrepülő

ált. motoros repülő vitorlázó repülő ejtőernyős műrepülő Klub neve: 1 Aero Klub Debrecen 14 14 1 2 Aero Club Esztergom 25 25 1 3 Aeroclub Hajdúszoboszló Sportegyesület 8 16 7 13 5 49 2 4 Aeroclub Kaposújlak Repülő Egyesület 5 Aeroglobus Repülő Sportegyesület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás Feladatok a közlekedk zlekedés s más m s területein: a légi l és s a vízi v közlekedk zlekedés s időszer szerű feladatairól Marton Tamás Légi és s vízi v közlekedk zlekedési szabályoz lyozás Az állam feladatai

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

2011.10.23. HM Stefánia palota. Simon Sándor főtitkár

2011.10.23. HM Stefánia palota. Simon Sándor főtitkár HM Stefánia palota Simon Sándor főtitkár MRSZ történelem 1902 -Magyar Aero Club, léghajózás 1908 Magyar Automobil Club, aviatikai bizottság 1909 december megszűnik az Aero Club, és beleolvad a Aviatikai

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Horgászturizmus Magyarországon

Horgászturizmus Magyarországon Horgászturizmus Magyarországon Előadó: Dr. Glózik Klára SZIE-GAEK egyetemi adjunktus Tourinform Békés megye irodavezető Szeged, 2013. november 22. Meghatározás A horgászturizmus olyan aktív szabadidős

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2009. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László

Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a 2008. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK KÖZÖS POLGÁRI-KATONAI HASZNOSÍTÁSÁNAK NEMZETKÖZI TAPASZTALATAI, A MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEK

A KATONAI REPÜLŐTEREK KÖZÖS POLGÁRI-KATONAI HASZNOSÍTÁSÁNAK NEMZETKÖZI TAPASZTALATAI, A MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEK Dr. Keszthelyi Gyula A KATONAI REPÜLŐTEREK KÖZÖS POLGÁRI-KATONAI HASZNOSÍTÁSÁNAK NEMZETKÖZI TAPASZTALATAI, A MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEK Absztrakt A katonai repülőterek közös polgári-katonai hasznosításának

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

ELI Science Park 2014-2020

ELI Science Park 2014-2020 ELI Science Park 2014-2020 Inkubátor Ház fejlesztés Együttműködés Befektetés Szeged, 2014. október 29. ELI Science Park Inkubátorház fejlesztési koncepciója Vízió: az SZTE és gazdasági szereplők együttműködésére

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Magyar Repülő Szövetség Rendkívüli Közgyűlés. ált. motoros repülő. vitorlázó repülő

Magyar Repülő Szövetség Rendkívüli Közgyűlés. ált. motoros repülő. vitorlázó repülő vitorlázó repülő ált. motoros repülő műrepülő ejtőernyős könnyűrepülő (UL) szabad repülők hőlégballonrepülés összesen: Magyar Repülő Szövetség Klub neve: 1 Aero Klub Debrecen SE. 13 13 2 AERO CLUB Hajdúszoboszló

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje PostaCÍm: 5601 Pf lj2. TelefalI: (66) 523-SOl BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ISIván (ér 7. Ikl. s=.: I. 691-2/2009. Előadó: dr. László Jenő Mell.: I db szabályzat Hiv.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2012. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfejlesztés Békés megyében Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Tájékoztató előadás Vállalkozásfejlesztési lehetőségek Téma: Széchenyi hitelek, vállalkozás

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 Cégkivonat 2014.06.25.-ig közzétett adatokkal 1 Általános

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

2011. szeptember 16., péntek - Edit

2011. szeptember 16., péntek - Edit 22 C 2011. szeptember 16., péntek - Edit Keresés az archívumban... Kezdőoldal Helyi Kultúra Sport Kék hírek Közérdekű Működő város Ország Világ Galéria Videó Apróhirdetés Gépek százai repkednek Pogányban

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR. Összefoglalás

MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR. Összefoglalás MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR Összefoglalás A magyar térképeken a repülõterek ábrázolása mindig nagyon mostohán volt kezelve. Sokáig a túlzott titokvédelem miatt még a katonai topográfiai

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Gyöngyös, 2012. május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben