ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket is fel kell tüntetni. A számítások helyes logikai menetére pont nem jár, csak a szakmailag pontos végeredmény értékelhető. A feleletválasztásos rövid feladatoknál jelöltük, ha hibás válasz esetén pontot kell levonni. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 20.

3 Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat 2 pont Az alábbi felsorolás habarcsfajtákat és adalékanyagokat tartalmaz. Párosítsa össze a különböző fajta habarcsokat a hozzájuk tartozó adalékanyagokkal! a. falazóhabarcs b. homlokzati vakolóhabarcs c. hőszigetelő habarcs d. sugárvédő habarcs 1. barit 2. bányahomok 3. kőliszt 4. perlit a b c d Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. 2. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon H betűt! A vízszigetelő anyagoknál a töltőanyagokat a bitumenhez keverik azzal a céllal, hogy növeljék a bitumen UV állóságát. A vízszigetelő anyagoknál a hordozóanyag összetartja a bitument, meggátolja, hogy a szigetelőlemezek a terhelőerők hatására károsodjanak. Az elasztomer műanyag szigetelőlemezek jellemzően gumiszerű tulajdonságot mutatnak, jellemző rájuk a mechanikai erőhatásokkal szembeni nagyfokú ellenállás. A műanyag szigeteléseket két rétegben készítik, emiatt a gyártók szigorú kivitelezési utasításokat írnak elő. H I I H Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. 3. feladat 2 pont Egészítse ki az alábbi mondatot! A folyékony állapotú fém más fémmel vagy nemfémmel történő összekeverésekor ötvözet jön létre. A helyes kiegészítésért 2 pont adható. írásbeli vizsga / május 20.

4 4. feladat 2 pont Az építési kerámiák szövetszerkezetük szerinti csoportosítását tartalmazza az alábbi üres táblázat. Írjon két-két példát az adott táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt kerámiatermékekből! Lyukacsos kerámiatermékek tégla tetőcserép Tömörre égetett kerámiatermékek klinker saválló tégla tégla klinker saválló tégla tetőcserép Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. Ha egy helyre több megoldást is írt, akkor a rossz megoldás pontlevonással jár. Az összpontszám 0- nál kevesebb nem lehet. 5. feladat 2 pont Írja le, hogy milyen egyenest nevezünk profilegyenesnek! Azt az egyenest nevezzük profilegyenesnek, amely egy, a mindkét képsíkra merőleges síkban helyezkedik el. Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható. 6. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon H betűt! Az első főegyenesnek nincs első nyompontja. Egy pont második képsíktól mért távolságának valódi mérete a második képen látható. Egy első vetítősík első nyomvonala merőleges az x 1,2 tengelyre. Az első főegyenes második képe párhuzamos az x 1,2 tengellyel. I H H I Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. írásbeli vizsga / május 20.

5 7. feladat 2 pont Adott az ABCD síkidom első képe. Szerkessze meg a hiányzó második képét! Az 1 -es metszéspont kijelöléséért, a befejezett helyes megoldásért további adható. 8. feladat 2 pont Nevezze meg a vetületeivel megadott speciális síkokat! Első vetítősík Első fősík Helyes válaszonként 1- adható. írásbeli vizsga / május 20.

6 9. feladat 2 pont Váltsa át az alábbi mértékegységeket! 1 kn/m = 1000 N/m = 10 N/cm 1 N/mm 2 = 0,1 kn/cm 2 = (10 6 ) N/m 2 Bármelyik két vagy három helyes kiegészítésre, négy helyes kiegészítésre 2 pont adható. 10. feladat 2 pont Egészítse ki a hiányzó részeket! A normálerő a tartó tengelyével párhuzamosan, a keresztmetszetére merőlegesen működő belső erő. A nyíróerő a tartó tengelyére merőlegesen, keresztmetszetével párhuzamosan működő belső erő. Bármelyik két vagy három helyes kiegészítésre, négy helyes kiegészítésre 2 pont adható. 11. feladat 2 pont Rajzolja fel az alábbi kéttámaszú tartó alakhelyes nyíróerő (V) és nyomaték (M) ábráit! (Az értékek feltüntetése nem szükséges.) Alakhelyesen megrajzolt ábránként 1- adható. írásbeli vizsga / május 20.

7 12. feladat 2 pont Írja le, hogy milyen tartókat nevezünk statikailag határozottnak, illetve statikailag határozatlannak! Statikailag határozott tartó: Statikailag határozott tartóról akkor beszélünk, ha a tartó támaszainál keletkező ismeretlenek száma megegyezik a felírható egyensúlyi egyenletek számával. Statikailag határozatlan tartó: Statikailag határozatlan tartóról akkor beszélünk, ha a tartó támaszainál keletkező ismeretlenek száma több a felírható egyensúlyi egyenletek számánál. Helyes megoldásonként 1- adható. 13. feladat 2 pont Milyen talajmegtámasztási módot lát az ábrán? A helyes választ írja a kipontozott részre! Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. Szádfalas megtámasztás Elfogadható megoldás a szádpallós megtámasztás is. A helyes válaszért 2 pont adható. 14. feladat 2 pont Egészítse ki a mondatot! A térdfal a tetőtér-beépítéses épület ereszvonala mentén futó, födém feletti falszerkezete. A helyes kiegészítésért 2 pont adható. írásbeli vizsga / május 20.

8 15. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon H betűt! A talajvíz a vízszint ingadozásától függően különböző mértékű, állandó vagy időszakos hidrosztatikai nyomást fejt ki az épületszerkezetekre. Vízhatlan a szigetelés, ha adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső védett oldalon természetes úton képes elpárologni. A nyílt víztartás a legegyszerűbb víztelenítési mód. A munkagödör végleges síkjáig kiemelik a talajt, a munkagödör megtelik talajvízzel, és folyamatos szivattyúzással távolítják el a talajvizet. Talajvízszint-süllyesztés során, a földmunkák megkezdése előtt, a munkagödör tervezett helye köré telepített kutakon keresztül folyamatos szivattyúzással távolítják el a talajrészből a vizet. I H H I Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. 16. feladat 2 pont Az alábbi két ábrán födémszerkezeteket lát. Az ábrák alatti felsorolásból válassza ki és húzza alá az ábrán látható födémszerkezet megnevezését! Alulbordás acélgerendás lemezfödém Téglabetétes acélgerendás lemezfödém Poroszsüveg födém írásbeli vizsga / május 20.

9 Előre gyártott vasbeton pallós födém Monolit vasbeton födém Előre gyártott vasbeton gerendás födém Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I. Helyes válaszonként 1- adható. Ha az egyes feladatrészeknél felsorolt három válaszlehetőség közül többet is aláhúzott, akkor a feladatrészre pont nem adható. 17. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon H betűt! Az építési helyszínre szállított anyagok, gépek és berendezések sajátosságait az időjárás és egyéb káros hatások elleni védelemkor nem kell figyelembe venni. Az építési hellyel való takarékos gazdálkodás, a hatékony beépítés és a minőségbiztosítás szempontjai alapján célszerű lehetőség szerint minél nagyobb arányban az üzemben előre gyártott, félkész vagy késztermékek alkalmazása. Az építési helyszínre szállított és beépített anyagokról termékekről, azok beépítés utáni tárolási, kezelési, biztonságos használati és karbantartási utasításairól az anyag vagy termék szállításakor mellékelt dokumentumokból tájékozódhatunk. H I I A cementet tárolása során óvni kell a nedvességtől. I Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. írásbeli vizsga / május 20.

10 18. feladat 2 pont Soroljon fel az erőforrás-ütemtervek típusai közül legalább kettőt! - Munkaerő-szükségleti ütemterv - Gépszükségleti ütemterv - Anyagszükségleti ütemterv - Pénzügyi ütemterv Bármelyik 2 helyes megfogalmazás értékelendő 1-tal, kettőnél több helyes válasz esetén többletpont nem adható. 19. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon H betűt! A részletes organizációs tervet építési engedélyezési kérelem eljárásban, hatóságilag szükséges engedélyeztetni. Organizációs terv készítésekor a telken belüli utak forgalmi rendjének meghatározásakor a KRESZ szabályait és előírásait is figyelembe kell venni. Az organizációs terven csak a nagygépek elhelyezését ábrázoljuk, a személyautók számára szükséges parkolóhelyet nem szükséges jelölni. Lehetőség szerint el kell kerülni, hogy a daru hatósugarába huzamos emberi tartózkodásra használt helyszínek és segédüzemek kerüljenek. H I H I Bármelyik két vagy három helyes válaszra, négy helyes válaszra 2 pont adható. írásbeli vizsga / május 20.

11 20. feladat 2 pont Az alábbiakban segédüzemek-telepek berendezéséről közlünk információkat. Válassza ki a felsorolt az építés helyszínén megtalálható négy segédüzem megnevezése közül azt a kettőt (egyet-egyet), amelyekre a közölt információ vonatkozik! Írja a segédüzemek A, vagy B, vagy C, vagy D betűjelét a táblázatban a megfelelő, arra a segédüzemre vonatkozó állítás mellé! A korszerű zsaluzórendszerek mellett leginkább kisebb kiegészítő feladatok elvégzése zajlik a helyszínen, így ilyen segédüzem kisebb méretű telepítése nagyrészt mindig szükséges. A feldolgozott, beépítendő elemek láng- és gombamentesítő vegyi anyagokkal történő telítése általában már nem az építés helyszíni segédüzemében történik. A helyszíni élőmunka csökkentése és a magasabb minőségi biztonság érdekében e területen az előregyártás üzemben előre összeszerelés, azonnal beemelhető állapotban szállítás egyre növekvő arányt képvisel. Ilyen segédüzem telepítése a helyszínen a kisebb pót- vagy módosított elemek szerelése miatt vagy házilagos építéseknél szükséges. B C A : betonkeverő telep B : ácstelep C : vastelep D : habarcsüzem Helyes válaszonként 1- adható. Ha egy helyre több megoldást is írt, akkor a feladatrészre pont nem adható. írásbeli vizsga / május 20.

12 Összetett feladatok 1. feladat 10 pont A táblázat egy falszerkezet rétegfelépítését és a hozzá tartozó adatokat tartalmazza. a.) b.) c.) Számítsa ki a táblázatban megadott többrétegű falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét! Ellenőrizze, le hogy a falszerkezet hőátbocsátási tényezője megfelel-e az U = 0,4 W/(m 2 K) hőtechnikai követelményértéknek! Számolja ki a falszerkezet belső felületén, a szerkezeti réteghatárokon és a falszerkezet külső felületén mért hőmérsékletértékeket, ha a belső hőmérséklet T i = +22 C, a külső hőmérséklet T e = 15 C! Rajzolja meg a hőfokesési görbét! A számítást legalább három tizedesjegy pontossággal végezze! Adatok: Hővezetési Hőátadási Rétegvastagság tényező ellenállás (cm) W m 2 K mk W - Belső R si = 0,13 1. Belső vakolat 1,5 0,93-2. Kisméretű téglafal 38 0,78-3. Kőzetgyapot hőszigetelés 15 0,05-4. Külső vakolat 1 0, Külső R se = 0,04 a.) Rétegek hővezetési ellenállásai: R 1 = d 1 / λ 1 = 0,015 / 0,93 = 0,01613 m 2 K/W R 2 = d 2 / λ 2 = 0,38 / 0,78 = 0,48718 m 2 K/W R 3 = d 3 / λ 3 = 0,15 / 0,05 = 3 m 2 K/W R 4 = d 4 / λ 4 = 0,01 / 0,93 = 0,01075 m 2 K/W Rétegek hővezetési ellenállásainak kiszámítása: 2 pont (Bármelyik két vagy három helyesen kiszámított értékre, négy helyesen kiszámított értékre 2 pont adható.) A teljes hőátadási ellenállás /R T / (képlet + behelyettesítés): R T = R si + R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R se = 0,13 + 0, , , ,04 = 3,68406 m 2 K/W A teljes hőátadási ellenállás /R T / kiszámítása: írásbeli vizsga / május 20.

13 A hőátbocsátási tényező /U/ (képlet + behelyettesítés): U = 1 / R T = 1 / 3,68406 = 0,27144 W/(m 2 K) A hőátbocsátási tényező értékének /U/ kiszámítása: Az U értékének összehasonlítása a hőtechnikai követelményértékkel: U= 0,27144 W/(m 2 K) < U= 0,4 W/(m 2 K) A falszerkezet hőátbocsátási tényezője megfelel! A hőátbocsátási tényező értékének /U/ összehasonlítása a hőtechnikai követelményértékkel: b.) A hőáram /q/ számítása (képlet + behelyettesítés): q = U * ΔT = 0,27144 * 37 = 10,04328 W/m 2 (ahol ΔT = Ti Te) A hőáram /q/ értékének kiszámítása: A falszerkezet belső felületén, a szerkezeti réteghatárokon és a falszerkezet külső felületén mért hőmérsékletértékek (képlet + behelyettesítés): A falszerkezet belső felületén: T i-1 = T i q * R si = 22 10,04328 * 0,13 = 20,69437 C A belső vakolat és kisméretű téglafal határán: T 1-2 = T i-1 q * R 1 = 20, ,04328 * 0,01613 = 20,53237 C A kisméretű téglafal és hőszigetelés határán: T 2-3 = T 1-2 q * R 2 = 20, ,04328 * 0,48718 = 15,63948 C A hőszigetelés és külső vakolat határán: T 3-4 = T 2-3 q * R 3 = 15, ,04328 * 3 = 14,49036 C A falszerkezet külső felületén: T 4-e = T 3-4 q * R 4 = 14, ,04328 * 0,01075 = 14,59832 C A falszerkezet belső felületén, a szerkezeti réteghatárokon és a falszerkezet külső felületén mért hőmérsékletértékek kiszámítása: 2 pont (Bármelyik három vagy négy helyesen kiszámított értékre, öt helyesen kiszámított értékre 2 pont adható.) A feladat a hőáram kiszámítása nélkül is megoldható. (Ebben az esetben bármelyik kettő vagy három helyesen kiszámított hőmérsékletértékre, bármelyik négy helyesen kiszámított hőmérsékletértékre 2 pont, öt helyesen kiszámított hőmérsékletértékre 3 pont adható.) írásbeli vizsga / május 20.

14 c.) Hőfokesési görbe: külső vakolat A hőfokesési görbe megrajzolása: 2 pont Megjegyzés: A hőfokesési görbére megadott pontszám tovább bontható. Az így kialakult pontszám csak egész pontszám lehet. A megoldástól eltérő, de jól levezett feladat is értékelendő, a megadott pontszámok összevonhatóak. írásbeli vizsga / május 20.

15 2. feladat 10 pont Adott két vetületével az ABCD háromszög alapú gúla és a PQR általános helyzetű sík. Szerkessze meg a gúla és a sík síkmetszését! Húzza ki az ábrát mindkét képen láthatóság szerint! A láthatóság megállapításánál a testet és a síkot is ki kell húznia! Metszéspontok meghatározása, pontonként, képenként (1. és 2. kép) , összesen 6 pont. A metszéspontok összekötése képenként (1. és 2. kép) 1-1, összesen 2 pont. Kihúzás képenként (1. és 2. kép) 1-1, összesen 2 pont. Megjegyzés: Más módon megszerkesztett helyes megoldás is elfogadandó, értékelendő, a negyedik kép megszerkesztése nem kötelező. írásbeli vizsga / május 20.

16 3. feladat 10 pont Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit! Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő (N), a nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrát! Ferde erő felbontása: F 1x = 10 * cos60 = 5 kn F 1y = 10 * sin60 = 8,66 kn Támaszerők számítása: ΣM A = 0-8,66 * * * 5 - F B * 6 = 0 FB = 20,45 kn ΣFix = F Ax = 0 FAx = 5 kn írásbeli vizsga / május 20.

17 ΣFiy = 0 8, ,45 FAy = 0 FAy = 36,21 kn Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: M 1 = 8,66 * 2 5 * 2 * 1 = 27,32 knm M 2 = 8,66 * 3 5 * 3 * 1,5 + 36,21 * 1 = 12,27 knm M 3 = 8,66 * 3 5 * 3 * 1,5 + 36,21 * = 7,73 knm M 4 = ( 1) * ( 20,45 * * 1 * 0,5) = 17,95 knm A fenti négy helyes nyomatéki értékért adható: x = 17,55 / 5 = 3,51 m M 5 = 36,21 * 3,51 8,66 * 5, * 5,51 2 /2 = 23,48 knm Alakhelyes normálerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 2 pont Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. A V és az M ábráknál a megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 20.

18 4. feladat 10 pont Adott az alábbi két irányban konzolos kéttámaszú tartó. Határozza meg, hogy a konzol mérete mekkora lehet (x =?) a támaszköz méretéhez ( a ) viszonyítva, ha teljesülnie kell az alábbi feltételnek: A keletkező legnagyobb pozitív nyomaték értéke kétszerese a keletkező legnagyobb negatív nyomaték abszolút értékének. A feladatot paraméteresen kell megoldania. A tartó végig egyenletesen megoszló terheléssel terhelt. Rajzolja meg az alakhelyes nyíróerő és nyomatéki ábrákat is (az értékek feltüntetése nem szükséges)! Negatív nyomatéki maximum: M MAX = q * x * x / 2 Pozitív nyomatéki maximum: + M MAX = q * a 2 / 8 - -M MAX Egyenlet felírása: 2 * -M MAX = + M MAX x értékének kifejezése: 2 * -M MAX = q * a 2 / 8 - -M MAX 2 * q * x 2 / 2 = q * a 2 / 8 - q * x 2 / 2 q * x 2 = q * a 2 / 8 - q * x 2 / 2 8 * q * x 2 = q * a 2 4 * q * x 2 8 * x 2 = a 2 4 * x 2 12 * x 2 = a 2 írásbeli vizsga / május 20.

19 x 2 = a 2 / 12 x = /12 x = 1 / 12 *a 0,2887 * a Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása: Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása: 4 pont 2 pont Megjegyzés: Más módon levezetett helyes megoldás is elfogadandó, értékelendő. A megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 20.

20 5. feladat 10 pont Szerkessze meg M=1:10 méretarányban a pincefal szerkezeti csomópontját részben alápincézett épületnél talajnedvesség elleni szigetelés esetén! Pincefal: Felmenő belső teherhordó falszerkezet: Pincefödém: Talajon fekvő padló: Talajnedvesség elleni szigetelés: A függőleges falszigetelés védelme: Porotherm 38 pincetégla Porotherm 30 N+F Profi Porotherm födémszerkezet gerendával párhuzamos metszetben ábrázolja, a födém pince felőli oldala hőszigeteléssel ellátva (min. 8 cm), a födémre úsztatott rétegrendű hidegpadló kerül, a koszorút kiegészítő hőszigeteléssel lássa el, a padló felső síkjának szintmagassága +0,60 m. úsztatott rétegrendű hideg padlószerkezet, min. 8 cm hőszigeteléssel, a padló felső síkjának szintmagassága +0,60 m. 2 rtg. modifikált bitumenes lemezszigetelés. extrudált polisztirol hőszigetelés (min. 5 cm vastag). Információ: - A részletrajzot lássa el feliratozással, anyagjelöléssel és a fontosabb méretek, kóták és szintkóták megadásával! - Adja meg a pincefödém, a talajon fekvő padló és a pincefal rétegrendjeit! - A szerkesztést, feliratozást, anyagjelölést, méretek, kóták megadását ceruzával készítse! - A részletrajzban alkalmazott szerkezeti kapcsolatokat, rétegrendeket és a hiányzó anyagokat a tanultak szerint ábrázolja! - A részletrajzot egy tetszőleges hidegpadló rétegrenddel kell megoldania. (Ne az ábrában dolgozzon!) írásbeli vizsga / május 20.

21 Javasolt megoldás: Megjegyzés: Az ábra méretaránya torzulhat. Minden más a feladatkiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelendő. írásbeli vizsga / május 20.

22 Értékelés: A pincefal és a közbenső felmenőfal helyes szerkezeti kialakítása A födém és a koszorú helyes szerkezeti kialakítása A víz szigetelés vonalvezetésének és védelmének helyes megoldása A talajon fekvő padló rétegeinek helyes szerkezeti kialakítása A pincefödémen lévő padló rétegeinek helyes szerkezeti kialakítása Anyagjelölések, kótázás, szintkótázás, feliratok szabványos megoldása Rétegrendek felírása 2 pont 2 pont 2 pont Megjegyzés: A megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 20.

23 6. feladat 10 pont Készítse el az alapozási alaprajz vázlata és az alapozási metszet vázlata alapján az alábbi, domboldalra épülő épület lépcsős alapozásának idomtervét! Az idomtervet a megadott alapozási alaprajzon készítse el! Végezze el az alapozáshoz szükséges beton mennyiségének számítását! A számításnál most nem kell veszteséggel kalkulálnia. A számítást a megadott táblázatban készítse el! Mennyiségszámítás (alapozás betonmennyisége): (az üresen maradt sorokat húzza ki!) Idom jele Idom Hosszúság Magasság Szélesség Térfogat mennyisége db m m m m ,77 0,80 0,60 0, ,88 1,60 0,60 1, ,01 0,80 0,60 0, ,90 1,60 0,60 1, ,99 0,80 0,60 0, ,92 1,60 0,60 1, ,95 0,80 0,60 2, ,54 0,80 0,60 2, ,77 0,80 0,60 1, ,79 0,80 0,60 1, ,40 0,80 0,60 0, ,35 0,80 0,60 1, ,34 0,80 0,50 2, Összes térfogat: 19,63 Értékelés: Idomterv elkészítése: 3 pont Mennyiségszámítás: Összes térfogat: 7 pont (legalább 2 helyes mennyiség: legalább 4 helyes mennyiség: 2 pont legalább 6 helyes mennyiség: 3 pont legalább 8 helyes mennyiség: 4 pont legalább 10 helyes mennyiség: 5 pont legalább 12 helyes mennyiség: 6 pont helyes végeredmény: 7 pont) A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás is elfogadható, értékelendő. Az idomterv készítésére megadott pontszám tovább bontható. Az így kialakult pontszám csak egész pont lehet. A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények eltérőek. Helyesen elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő részeredmények elfogadandók és értékelendők. írásbeli vizsga / május 20.

24 (Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt az ábra méretaránya torzulhat.) írásbeli vizsga / május 20.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK RÖVID FELADATOK 1. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon I betűt,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK RÖVID FELADATOK 1. feladat 2 pont Egészítse ki az alábbi mondatokat! A statika I. alaptétele: Két erő akkor és csakis akkor van egyensúlyban,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZIMSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZIMSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ÉPÍTŐPAR SMERETEK KÖZÉPSZMSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ A MNTAFELADATOKOZ RÖVD FELADATOK 1. feladat Egészítse ki az alábbi mondatokat! A statika. alaptétele: Két erő akkor és csakis akkor

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2010. október 18. ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÉS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) Teszt jellegű

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a vizsgázók

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2011. október 17. ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÉS ALAPSMERETEK EMELT SZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek középszint 1911 ÉRETTSÉG VZSGA 2019. május 15. ÉPÍTŐPAR SMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek középszint 1721 ÉRETTSÉG VZSGA 2018. május 16. ÉPÍTŐPAR SMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ RÖVID FELADATOK 1. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) Teszt jellegű kérdéssor 1. Írja le

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 20. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Építőipar

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 34 582 14 Kőműves Tájékoztató

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) Teszt jellegű kérdéssor 1. Húzza

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek emelt szint 3 ÉRETTSÉGI VIZSGA 03. május 3. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 04 Mélyépítő technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 16. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 16. 8:00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 16. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 16. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Építőipar

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Építőipar

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 4 ÉRETTSÉGI VIZSG 04. október 3. GÉPÉSZETI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek középszint 1711 ÉRETTSÉG VZSGA 2017. május 17. ÉPÍTŐPAR SMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek emelt szint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. május 14. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Építészeti

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. Érettségi írásbeli vizsgatétel megoldása

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. Érettségi írásbeli vizsgatétel megoldása OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Érettségi írásbeli vizsgatétel megoldása M Kódszám: M OM A12 1 V.20. Tantárgy: Építészeti alapismeretek Jóváhagyta: Soós László osztályvezető 2005 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET A12

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 4/2015 (II. 19.) NGM rendelet és a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 19. 8:00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 19. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. október 19. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. október 19. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Építészeti és építési alapismeretek 1. kérdés Húzza alá a nemfémes anyagokat nikkel

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 240 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 20. 8:00 Időtartam: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Építőipar

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek emelt szint 1721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a vizsgázók

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) Teszt jellegű kérdéssor 1. Egészítse

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek emelt szint 1711 ÉRETTSÉG VZSGA 2017. május 17. ÉPÍTŐPAR SMERETEK EMELT SZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Építőipar ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉG VZSGA 2019. május 15. ÉPÍTŐPAR SMERETEK EMELT SZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐORRÁS MINISZTÉRIUM ontos

Részletesebben

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 34 582 01 Ács Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben