Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez"

Átírás

1 Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám: ) ebben az évben is arra kéri a mozdonyvezetőket, vasutasokat, családtagokat és partnereit, hogy támogassák adójuk 1 %-val. Mit kell tennem, ha az adó 1%-át a Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány részére kívánok rendelkezni? Nem kell más tenni, mint a mellékelt rendelkező nyilatkozatot kitölteni (13EGYSZA jelű forma nyomtatvány) A kedvezményezett (Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány) adószámát kell feltüntetni a nyomtatvány felső részében: Ez az ún. első kedvezményezetti körbe (pl. alapítvány. egyesület,...) tartozó támogatására szolgáló rész a nyomtatványon. A nyilatkozat második részében lehet rendelkezni az adó további 1%-ról az ún. második kedvezményezetti körbe tartozó (pl. egyház, vallási felekezet, ) részére. Amennyiben nem kíván rendelkezni erről, úgy a második nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen vagy húzza át. A kitöltött rendelkező nyilatkozatra rá kell írni saját adóazonosító jelünket is! Mit kell tennem a kitöltött nyilatkozattal munkáltatói adómegállapítás (ha az adóbevallást a munkáltató készíti el) esetén? A kitöltött rendelkező nyilatkozatot a postai szabványnak megfelelő borítékba kell helyezni, majd lezárni. A borítékra a következőt kell feltüntetni: a munkavállaló neve, lakcím adóazonosító jel munkáltató adószáma MÁV-START Zrt. adószáma: MÁV Zrt. adószáma: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adószáma: GySEV Zrt. adószáma: ISD DUNAFER Zrt. adószáma: RCH Zrt. adószáma: Fontos: a lezárt és fenti adatokat tartalmazó boríték lezárási felületét (a boríték hátoldala) átlósan, a ragasztott felületére átnyúlóan saját aláírásunkkal hitelesíteni kell! Mit tegyek, ha nem tudom személyesen leadni a munkáltatónál az szja 1%-ról szóló rendelkezést? (Csak a MÁV-START Zrt. és MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak esetében!) Kapcsolatba kell lépni a MOSZ tisztségviselővel, aki segít kitölteni a rendelkező nyilatkozatot és a leadási követelményeknek megfelelően eljuttatja a fenti adatokkal és az aláírással rendelkező lezárt borítékot a kísérőjegyzékkel együtt a munkáltatónak.

2 Mit kell tennem a kitöltött nyilatkozattal, ha magam vagy könyvelőm készíti el az adóbevallást? A kitöltött rendelkező nyilatkozatot a postai szabványnak megfelelő borítékba kell helyezni, majd lezárni. A borítékra a következőt kell feltüntetni: név lakcím adóazonosító jel Hová és meddig kell eljuttatnom a kitöltött és borítékba zárt rendelkező nyilatkozatot? Amennyiben munkáltatói adómegállapításra kerül sor, akkor a munkáltató képviselőjéhez: MÁV Csoport és RCHUN esetén: Humán Ügyfélszolgálati Iroda Határidő: május 9. DUNAFERR: Bérosztály - Határidő: április 30 Amennyiben magam vagy könyvelőm készíti el az adóbevallást: személyesen vagy postán, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) az adóhatóságnak Határidő: május 20. Mit kell tennem, ha elektronikusan kívánom kitölteni a 13EGYSZA jelű forma nyomtatványt? Keresse fel a következő honlapot: és a nyomtatványkitöltő oldalt _nav/bevallasok/13egysza.html?query=13egysz

3 Minta:

4 Kimutatás a rendelkező évi technikai számokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az SZJA 1+1%/Technikai számok 2014 menüpontban a január 1-jei állapotnak megfelelően ad tájékoztatást a rendelkező évi technikai számokról A kimutatás a kiemelt költségvetési előirányzat, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény mellékletében szereplő egyházak technikai számát és nevét Abc sorrendben tartalmazza a január 1-jei állapotnak megfelelően. Sorszám Technikai szám Név KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CCVI. TÖRVÉNY MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ ÉS TECHNIKAI SZÁMMAL RENDELKEZŐ 31 EGYHÁZ A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ - MAGYARORSZÁG BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) ERDÉLYI GYÜLEKEZET GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ HIT GYÜLEKEZETE KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTODOX EXARCHÁTUS KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE (MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ) MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS/ SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ

5 A 13EGYSZA jelű formanyomtatvány kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: az első kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt egyesület, alapítvány, közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány, közalapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár, az országos szakmúzeumok, az előbb fel nem sorolt könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény, a Nemzeti Együttműködési Alap, az Összefogás az Államadósság Ellen Alap, vagy a Magyar Művészeti Akadémia javára, és/vagy a második kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt, a évi CCVI. törvény szerint bevett egyház (ide nem értve a belső egyházi jogi személyt) (a továbbiakban: egyház) vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás EGYSZA elnevezésű lapjában található rendelkező nyilatkozat, vagy az állami adóhatóság honlapján közzétett kitöltő- és ellenőrző keretprogram (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitölthető 13EGYSZA jelű formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű lapjának mindkét részét töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a nyilatkozatát, akkor az EGYSZA elnevezésű lapon, vagy a kinyomtatott 13EGYSZA jelű formanyomtatványon található másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát, a második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie, ez utóbbiak esetén a kedvezményezett neve is feltüntethető. Többek között nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz, vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből enélkül is azonosítható), vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

6 Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezett adójának 1+1%-áról a személyi jövedelemadó bevallásában, vagy munkáltatói adómegállapítás esetén munkáltatójához nem juttatta el (2014. május 10-éig, lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban) nyilatkozatát, akkor május 20-áig az állami adóhatóság honlapján közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitölthető 13EGYSZA jelű formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű lapját kinyomtatva, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus űrlapként, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) még megteheti. Az általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltés esetén, a főlapon lévő Beküldés módja mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton, vagy papír alapon kíván-e rendelkezni. Elektronikus beküldés választása esetén amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges Ügyfélkapu -val a kitöltő- és ellenőrző program segítségével továbbíthatja a kitöltött 13EGYSZA jelű formanyomtatványt az állami adóhatóság részére, míg a papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen benyújtania vagy postán feladnia az állami adóhatóság részére. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a május 20-ai határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs. A évben tett rendelkezése alapján, a következő év januártól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből. Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges Ügyfélkapuval és ezen keresztül már küldött beadványt az állami adóhatóság részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4/A. -a alapján a rendelkező évi technikai számokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az internetes honlapján (www.nav.gov.hu) teszi közzé. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz Általános tanácsok Az adórendszer elsôdleges feladata, hogy a társadalom közös költségeinek fedezetét biztosítsa. Ezen kívül azonban más célok megvalósítását

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben