H Á T T É R A N Y A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á T T É R A N Y A G"

Átírás

1 H Á T T É R A N Y A G Többen, több szervezetnek, többet ajánlottak fel a személyi jövedelemadójukból A rendelkező nyilatkozatok döntő része továbbra is a személyi jövedelemadó bevallással és a munkáltatói elszámolással érkezett hatóságunkhoz. A bevallás/bizonylat típusa, amely mellett a rendelkező nyilatkozatot benyújtotta a magánszemély Létszám (ezer fő) augusztus Nyilatkozatok száma (ezer db) augusztus hagyományos módon benyújtott személyi jövedelemadó bevallás munkáltatói elszámolás elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozat az Szf. tv. által megengedett egyéb módon 7 13 Összesen* * A fenti táblázatban nem szerepelnek azok a magánszemélyek, amelyek nem az Szf. tv. által megengedett módon nyújtották be a rendelkező nyilatkozataikat hatóságunkhoz.

2 2 A bevallástípustól függő nyilatkozati hajlandóság, amelyben a bevallás típusához rendelten szerepel a és évi érvényes rendelkező nyilatkozatok száma és az azokban felajánlott Szja 1 % összege. A bevallás/bizonylat típusa, amely mellett a rendelkező nyilatkozatot benyújtotta a magánszemély A bevallással/bizonylattal érkezett érvényes rendelkező nyilatkozatok száma (db) augusztus Az érvényes rendelkező nyilatkozatokban felajánlott Szja 1 % összege (ezer Ft) augusztus személyi jövedelemadó bevallás munkáltatói elszámolás adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozat az Szf. tv. által megengedett egyéb módon Összesen Az idén benyújtott ezer nyilatkozat közül a feldolgozás jelenlegi szakaszáig ezer nyilatkozatnak, azaz a nyilatkozatok 93,7 %-ának az érvényességét állapítottuk meg. A ezer érvényes rendelkező nyilatkozatot ezer magánszemély nyújtotta be.

3 3 Az érvényes nyilatkozatokban megjelölt kedvezményezettek, az érvényes rendelkező nyilatkozatok, az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma, a kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott összeg, valamint az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege a évben az alábbiak szerint alakult. Megnevezés / időszak* Az érvényes nyilatkozatokban megjelölt kedvezményezettek száma Az érvényes nyilatkozatok száma [ezer db] Az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma [millió fő] A kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott összeg [milliárd Ft] Az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege [Ft/db] augusztus ,36 1,38 1,44 1,40 1,37 1,38 1,63 1,71 6,93 8,35 10,12 11,60 11,82 13,15 14,97 16, A táblázatban időszakként a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve, illetőleg azok feldolgozási időpontja szerepel. Például a hónap azt jelenti, hogy a évre vonatkozóan 2002-ben benyújtott rendelkező nyilatkozatok teljes feldolgozását követően milyen adatokkal rendelkezik hatóságunk. Értelemszerűen a augusztus is feldolgozási időpont, amely a évre ez évben benyújtott rendelkező nyilatkozatokat jelöli.

4 4 Egyházak A rendelkező évre vonatkozóan érvényes technikai számmal rendelkező 155 egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás, a 814 ezer nyilatkozat alapján 4,7 milliárd forint összegben. Az egyházak javára érvényesen felajánlott összeg nagysága a években az alábbiak szerint alakult. Időszak Az egyházak javára felajánlott összeg [milliárd forint] augusztus 4, , , , , , Kiemelt költségvetési irányzatok A kiemelt költségvetési előirányzatokra 333 ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott összeg megközelítette a 2,1 milliárd forintot. A években az alábbiak szerint alakult a kiemelt költségvetési előirányzatokra érvényesen felajánlott összeg nagysága. Időszak augusztus Kiemelt költségvetési előirányzat A felajánlott összeg [milliárd forint] A parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása 0,95 A gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai 1,15 Kiemelt költségvetési előirányzatok összesen 2, A parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása 0,90 Társadalmi bűnmegelőzés 0,20

5 5 Időszak Kiemelt költségvetési előirányzat A felajánlott összeg [milliárd forint] Az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása 0,23 A Szülőföld Alap támogatása 0,07 Az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladatai 0,26 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai 0,25 Kiemelt költségvetési előirányzatok összesen 1,91 A parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása 0,84 Társadalmi bűnmegelőzés 0, Az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása 0,23 A Szülőföld Alap támogatása 0,09 Az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladatai 0,22 Kiemelt költségvetési előirányzatok összesen 1,58 A parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása 0,78 Társadalmi bűnmegelőzés 0, Az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása 0,23 A Szülőföld Alap támogatása 0,11 Kiemelt költségvetési előirányzatok összesen 1, A parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása 1, A parlagfű-mentesítés, a népegészségügyi program feladatainak támogatása A sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 0, A sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 0,6 0,8

6 6 Civil szféra A civil szféra javára 1,7 millió darab érvényes nyilatkozat érkezett, a civil szervezet javára felajánlott összeg megközelíti a 9,4 milliárd forintot. A rendelkező években az alábbiak szerint alakult a civil szervezetek javára érvényesen felajánlott összeg nagysága. Időszak A civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint] augusztus 9, , , , , ,3 A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása során az adóhatóság az Szf. tv. rendelkezéseinek megfelelően 188 ezer darab nyilatkozat érvénytelenségét állapította meg, amelyek a nyilatkozatok 6,3 %-át teszik ki. A rendelkező években az azonos időszakot tekintve az alábbiak szerint alakult az érvénytelen rendelkező nyilatkozatok száma. Időszak Az érvénytelen rendelkező nyilatkozatok száma [ezer db] augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus 83

7 7 A rendelkező nyilatkozatok érvényességének vizsgálata során hatóságunk nagy hangsúlyt fektetett - többek között - arra, hogy kizárólag abban az esetben lehessen érvényes a rendelkező nyilatkozat, ha az azt tartalmazó boríték és a rendelkező nyilatkozat kitöltése, továbbá a rendelkező nyilatkozat továbbítása megfelel a törvényi előírásoknak, illetve a rendelkező magánszemély az Szja 1 % alapjául szolgáló adót maradéktalanul megfizette, vagy annak megfizetésére az Szf. tv-ben meghatározott feltételek mellett fizetési könnyítésben részesült. A további feldolgozási és eljárási munkafolyamatok során is végzünk egyeztetéseket mind a kedvezményezettekkel, mind a rendelkező magánszemélyekkel. Az egyeztetések eredményeképpen változhat az érvényes nyilatkozatok és az ezekben megjelölt szervezetek száma, valamint a rendelkezett összeg is. A leggyakoribb hibák a rendelkezések során az alábbiak voltak: - A rendelkező nyilatkozat érvénytelenségét több mint 38 ezer fő esetében az okozta, hogy a nyilatkozó magánszemély az 1 % alapjául szolgáló személyi jövedelemadóját az előírt határidőig nem fizette meg. Ahhoz ugyanis, hogy a nyilatkozó magánszemély a felajánlott összeg tekintetében a törvényi előírásoknak megfeleljen, úgy az éves adóját az előírt határidőig meg is kell fizetnie, hiszen ennek hiányában az önmagában egyébként érvényes nyilatkozata érvénytelenné válik. - Több mint 14 ezer fő a évi jövedelméről nem nyújtotta be az adóbevallását, nem kért adóhatósági adómegállapítást, illetőleg nem számolt el a munkáltatója útján, ennek ellenére rendelkező nyilatkozatot tett. A magánszemély az adóévet követő évben rendelkezhet az adóbevallásában, az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban vagy az adóhatósági adómegállapításban szerepeltetett összevont adóalap kedvezményekkel csökkentett adójának az 1+1 %-áról. - Több mint 13 ezer fő a vonatkozó törvényben előírt határidőt követően küldte meg rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz. A magánszemélynek május 20-ig kellett eljuttatnia a rendelkező nyilatkozatát (nyilatkozatait) az adóhatósághoz. - Több mint 10 ezer fő tévesen tüntette fel rendelkező nyilatkozatán a kedvezményezett adószámát. A tévesen feltüntetett adószám alapján az adóhatóság nem tudta megállapítani, hogy nyilatkozatában mely kedvezményezett javára kívánt rendelkezni a magánszemély, ezért ezen magánszemélyek nyilatkozata érvénytelen. - Több mint 4 ezer fő tüntette fel a nyilatkozatain két civil szervezet adószámát, vagy két egyház, illetve kiemelt előirányzat technikai számát. Amennyiben egynél több adószámot, vagy technikai számot tüntetett fel a magánszemély a nyilatkozatain, úgy a nyilatkozatai érvénytelenek. Az adóhatóságnak ugyanis nincs mérlegelési jogköre, hogy eldöntse, mely szervezet részére kívánta a magánszemély a felajánlását eljuttatni.

8 november 30. napjáig értesülnek a rendelkező magánszemélyek arról, hogy az általuk felajánlott összeg nem érhet célba, mivel - a rendelkezés a magánszemély saját érdekkörébe tartozóan a további felülvizsgálat során is hibásnak bizonyul (a konkrét indok megjelölésével határozatban értesül a magánszemély), illetve azon okból, hogy - a rendelkező nyilatkozat a magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvényessége - különösen a fizetendő adó összege - nem állapítható meg (értesítő levél útján értesül a magánszemély). Például a magánszemély érdekkörébe tartozóan érvénytelen a rendelkező nyilatkozat, ha a magánszemély a hibásnak bizonyult bevallását nem javította ki és az továbbra is hibás bevallásként szerepel az adóhatóság nyilvántartásában november 30-tól értesülhet a rendelkező magánszemély arról is, hogy a saját érdekkörébe tartozóan a rendelkezése ugyan hibátlannak bizonyult, azonban a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény miatt érvénytelennek minősül, mivel - az új törvényi előírás szerint a fenti esetben az adóhatóság a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül, nem - a megelőző évek gyakorlata szerinti - értesítő levélben, hanem alakszerű határozattal értesíti. Az értesítésre nyitva álló határidő a kedvezményezett elutasítását követő 30 nap, azonban legkorábban a rendelkező nyilatkozat évének november 30. napja. Hatóságunk a rendelkező magánszemélyek érvényes nyilatkozataiban megjelölt szervezetek részére szeptember 1-jéig küldte meg a tájékoztató, illetőleg a felhívótájékoztató levelet, amelyhez mellékeltük a 0837-es számú adatlapot is. A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, valamint azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell. Amennyiben ezen szervezetek a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követően 30 napon belül igazolják a törvényi feltételek meglétét, hatóságunk a részükre felajánlott összeget 30 napon belül, de legkésőbb 15-ig átutalja. Az alapítványok, társadalmi szervezetek és közalapítványok képviselői - a hatóságunk által a törvényi feltételek igazolására rendszeresített, ez évben 0837-es számú - adatlapon nyilatkozhatnak arról, hogy: a szervezet január 1. napjától megszakítás nélkül ténylegesen folytatja létesítő okirata szerinti - a közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 26. c) pontjában meghatározott - tevékenységét; a sporttevékenységet folytató/támogató szervezet jövedelemszerzési céllal sporttevékenység folytatása végett nem foglalkoztat munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján sportolót, illetőleg nem támogat olyan szervezetet, amely jövedelemszerzési céllal sporttevékenység folytatása végett munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján foglalkoztat sportolót; a szervezetnek augusztus 1. napja és a 0837-es számú adatlap kelte között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása - a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában megtett nyilatkozat mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő), magánnyugdíj-pénztárnál, valamint egyéb szervezetnél -, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott - új törvényi előírás; a évet megelőző öt évben nem kötött vagy tartott fenn együttműködési megállapodást párttal - új törvényi előírás;

9 9 a évet megelőző öt évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson - új törvényi előírás; létesítő okirata másolatának csatolását mellőzte, mivel a szervezet a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, az állami adóhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget és a megelőző években már benyújtott létesítő okirat a belföldi székhellyel, a magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében való működéssel, a Ksztv. 4. (1) bekezdésének d) pontja szerinti feltétellel és a 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel összefüggésben a jelen rendelkező évben is hatályos adatokat tartalmaz; a nyilvántartásba vételről szóló, jogerős bírósági végzés másolatának csatolását mellőzte, mivel azt a szervezet a megelőző években már benyújtotta és a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, az állami adóhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget; a szervezet kiemelkedően közhasznú besorolására tekintettel a szervezet várakozási idejét az Szf. törvény 4. (1) bekezdés ac) pontja alapján kéri elbírálni, ennek érdekében csatolta a kiemelkedően közhasznú fokozat bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, jogerősítő záradékkal ellátott végzés másolatát, valamint azon szerződésmásolatot, mely igazolja, hogy a szervezet a tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal január 1. napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi. Az Szf. tv. vonatkozó rendelkezése szerint az alapítványok és a társadalmi szervezetek - kedvezményezetté válásának - várakozási ideje két év. Kivételt képeznek ezen feltétel alól azok az alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság már január 1. előtt kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett, valamint igazolni tudják, hogy tevékenységüket állami szervvel vagy önkormányzattal január 1. napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzik. Ezen szervezetek esetén ugyanis a közalapítványokhoz hasonlóan egy év a törvény szerinti várakozási idő. Például az egy éves várakozási időnek megfelelhet az az alapítvány is, amelyet a bíróság novemberében kiemelkedően közhasznú alapítványként vett nyilvántartásba és tevékenységét ében kötött szerződés alapján - az egyéb törvényi előírásoknak megfelelően - végzi. A kiemelkedően közhasznú alapítvány és a kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet kedvezményezett lehet abban az esetben is, ha a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő bírósági nyilvántartásba vételtől számítva az egy év még nem telt el, de a nyilvántartásba vétele a rendelkező évet két évvel megelőzően történt (azaz az Szf. tv. 4. (1) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt feltételeknek egyébként megfelel). Például az egy éves várakozási időnek ugyan nem, de a két éves várakozási időnek megfelelhet az az alapítvány, amelyet a bíróság szeptemberében már nyilvántartásba vett, de a kiemelkedően közhasznú fokozatának bírósági bejegyzésére csak januárjában került sor rendelkező évben a kedvezményezhető civil szervezetek köréről az Szf. tv. 4. (1) bekezdése rendelkezik, illetve az 1 %-os felajánlásban részesíthetők körét az Szf. tv. 4. (2) bekezdése sorolja fel. Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 1. A 0837-es Adatlap 01-es számú Nyilatkozat-részében a szervezet kérheti, hogy a várakozási idejének a meglétét a kiemelkedően közhasznú fokozatba sorolt kedvezményezett számára előírt egy éves várakozási idő szerint bírálja el hatóságunk. Ezzel egyidejűleg a már hivatkozott szerződésen túl - amennyiben adatmódosító lapon még nem jelentette be a közhasznú fokozatot hatóságunkhoz - csatolnia kell a kiemelkedően közhasznú besorolásáról szóló jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést is. 2. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti a kötelező adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezetti feltételek igazolására irányuló eljárást.

10 10 3. Az adatlap főlapját és a nyilatkozatokat tartalmazó es bizonylatot a szervezet képviselőjének - a képviselő akadályoztatása esetén a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek kell aláírnia. 4. Amennyiben a kedvezményezett a felhívó levelet szeptember végéig nem kapta kézhez, de tudomásuk van arról, hogy a szervezet számára felajánlás történt, úgy javasoljuk, hogy a szervezet székhelye szerint illetékes igazgatósággal vegyék fel a kapcsolatot. 5. Hatóságunk az adatlap kitöltési útmutatójában felhívja az alapítványok, társadalmi szervezetek és közalapítványok figyelmét arra is, hogy az adatlaphoz a nyilatkozatokon túlmenően a nyilvántartásba vételről szóló, jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést, valamint az alapszabályt vagy alapító okiratot (illetőleg annak módosítását) is csatolnia szükséges. Amennyiben azonban a kedvezményezett a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglé-tét, és hatóságunk kiutalta részére a felajánlott összeget, akkor a nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzés, az eredeti és a hatályos alapító okirat/alapszabály másolatát nem szükséges ismételten benyújtania az adóhatósághoz, azzal a feltétellel, hogy ezen okiratokat a megelőző években már teljes körűen benyújtotta, és az okiratok a belföldi székhellyel, a magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében való működéssel, a Ksztv. 4. (1) bekezdésének d) pontja szerinti feltétellel és a 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel összefüggésben a jelen rendelkező évben is hatályos adatokat tartalmaznak. 6. Az Szf. tv. 4. (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetén a kedvezményezett javára felajánlott adóösszeg a kedvezményezett jogutódját illeti meg. Amennyiben a felhívó levelet a jogelőd szervezet részére kézbesíti a posta (mert hatóságunknak a bekövetkezett jogutódlásról nincs tudomása), akkor azt a jogutód részére kell továbbítani. Amennyiben a jogutódlás tényét az idő rövidsége miatt még nem jelentették be hatóságunkhoz, akkor a jogutódlás tárgyában a bejelentési kötelezettségnek mihamarabb eleget kell tennie a jogutód szervezetnek. 7. Az Szf. tv-ben meghatározott feltételek igazolására nyitva álló határidő az adatlap és a felhívó levél kézbesítését követő 30 nap. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, évi CXL. törvény előírásai az irányadók. Az igazolási kérelemről - mely kérelem benyújtásával egyidejűleg az elmulasztott cselekményeket is pótolni kell -, annak elfogadásáról vagy elutasításáról az állami adóhatóság dönt. Az Szja 1 % felhasználása - új törvényi előírás a évben átutalt Szja 1 %-os összegre vonatkozóan Az Szf. törvény 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is évi átutalás esetén 2009.

11 11 október 31. napjáig az állami adóhatóság részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie. A közleményben a rendelkező évtől - a rendelkezés évétől függetlenül - szerepelnie kell mindazon összegek felhasználásának, amelyeket az APEH a közlemény évét megelőző év január 1-jétől 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére. Az átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek a közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását hatóságunk ellenőrzi. A közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználás megállapítása esetén határozatban kötelezi a szervezetet az Szja 1 % összegének visszafizetésére. Az adóügyek elektronikus intézéséhez a kedvezményezett képviselője vagy meghatalmazottja az okmányirodánál köteles regisztráltatnia magát és erről a regisztrációt követő 8 napon belül 2008-ban a 08T180, 2009-ben a 09T180 számú adatlapon kell bejelentést tennie az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított közleményeket az átutalást követő naptári év november 30. napjáig, vagyis november 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján - legalább egy éves időtartamra - ingyenesen közzéteszi. Azon szervezetnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie az átutalást követő év 15. napjáig, vagyis napjáig, és azt legalább egy évig nem távolíthatja el. Itt kívánjuk felhívni a fegyelmet arra, hogy a civil kedvezményezetteknek a részükre ben átutalt Szja 1 %-os összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét és összegét - a tavalyi szabályok szerint ez évben, vagyis október 31. napjáig sajtóközleményben kell nyilvánosságra hozniuk. A sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylat-megőrzési szabályok szerint az elévülési idő végéig (a megjelenés évének utolsó napjától számított 5 évig, vagyis 2008-as megjelenés esetén ig) kell megőrizniük.

12 12 1. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1%-ának adózói rendelkezéséről a potenciális civil kedvezményezettek számára kategóriánkénti bontásban (2008. augusztus 28-i állapot) A kategória megnevezése [a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) szakaszainak a hivatkozása] Szervezet[db] Felajánlott összeg[ft] Nyilatkozatok száma[db] Társadalmi szervezetek [Szf. tv. 4. (1) aa)] Alapítványok [Szf. tv. 4. (1) ab)] Közalapítványok [Szf. tv. 4. (1) ac)] Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények [Szf. tv. 4. (1) d)] Magyar Tudományos Akadémia [Szf. tv. 4. (1) b)] Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok [Szf. tv. 4. (1) c)] Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, alkotó- vagy előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek [Szf. tv. 4. (1) f)] Országos szakmúzeumok [Szf. tv. 4. (1) e)] Felsőoktatási intézmények [Szf. tv. 4. (1) g)] Egyéb (a fenti kategóriákba be nem sorolt) szervezetek Civil szféra összesen

13 13 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIT GYÜLEKEZETE KÖZÖSSÉG A SZÜLETÉS MÉLTÓSÁGÁÉRT GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ ERDÉLYI GYÜLEKEZET EMIH EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG

14 14 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS/ KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ TELJES EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG MAHANAIM GYÜLEKEZET MAGYARORSZÁGI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ MAGYAR TAOISTA EGYHÁZ BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE DHARMALING MAGYARORSZÁG TIBETI BUDDHISTA KÖZÖSSÉG ŐSMAGYAR EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁRKÁDIA FÉNYEINEK SPIRITUÁLIS EGYHÁZA OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS SZELLEMI ISKOLA MANTRA MAGYARORSZÁGI BUDDHISTA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG SZIM SALOM PROGRESSZÍV ZSIDÓ HITKÖZSÉG

15 15 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) FÉNY GYERMEKEI MAGYAR ESSZÉNUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZET BUDAPESTI AUTONÓM GYÜLEKEZET MAGYARORSZÁGI LECTORIUM ROSICRUCIANUM VALLÁSKÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI BIBLIA SZÓL EGYHÁZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ - MAGYARORSZÁG HINDU VAISNAVA EGYHÁZ MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG KOREAIAK MAGYARORSZÁGI ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KERESZTÉNY GYÜLEKEZETE AGAPÉ GYÜLEKEZET EZOTERIKUS TANOK EGYHÁZA MYRAI SZENT MIKLÓS KERESZTÉNY EGYHÁZ KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS CSEND HANGJA EGYHÁZ AZ UNIVERZUM EGYHÁZA MAGYARORSZÁGI SZABADKERESZTYÉN GYÜLEKEZET ANKH AZ ÖRÖK ÉLET EGYHÁZA KELTA-WICCA HAGYOMÁNYŐRZŐK EGYHÁZA

16 16 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) DERŰ EGYHÁZ BOLDOG ÖZSÉB SZERETET EGYHÁZA KRISZTUS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZA ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ SZANGYE MENLAI GEDÜN, A GYÓGYÍTÓ BUDDHA KÖZÖSSÉGE MAGYARORSZÁGI DZOGCSEN KÖZÖSSÉG A METAFIZIKAI HAGYOMÁNY EGYHÁZA MAGYAR EVANGÉLIUMI EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI BAHÁ'I KÖZÖSSÉG KVANUM ZEN ISKOLA MAGYARORSZÁGI KÖZÖSSÉGE MAGYARORSZÁGI CSAN BUDDHISTA KÖZÖSSÉG SZAKJA TASI CSÖLING BUDDHISTA EGYHÁZKÖZÖSSÉG FÉNY LOVAGJAINAK ÉS TESTVÉRISÉGÉNEK EGYHÁZA EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYEK GYÜLEKEZETE CEGLÉDI GYÜLEKEZET SZABAD EVANGÉLIUMI EGYHÁZ JÁSZSÁGI GYÜLEKEZET SHALOM BIBLIAI GYÜLEKEZETEK MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY APOSTOLI EGYHÁZ

17 17 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) SZOLNOKI GYÜLEKEZET ISZLÁM EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA OMEGA PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETEK HÁLÓZATA SRI SATHYA SAI BABA SZÉKESEGYHÁZA SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ MAGYAR VAISNAVA HINDU MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI XUYUN BUDDHISTA CHAN KÖZPONTI EGYHÁZ BUDAPESTI TELJES EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET ISTEN EGYHÁZA ÖRMÉNY APOSTOLI ORTODOX EGYHÁZ ISSIHIA MISZTIKUS KÖZPONT MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ VISHWA NIRMALA DHARMA MAGYARORSZÁGI KÖZÖSSÉGE MAGYAR BRAHMANA MISSZIÓ RIME BUDDHISTA KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁRI KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG EGYHÁZ FÜGGETLEN TÖRTÉNELMI PROTESTÁNS EGYHÁZ ÉLŐ IGE GYÜLEKEZET

18 18 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) BOLDOG ÉVEK KÖZÖSSÉG KHYENKONG KARMA THARJAY BUDDHISTA EGYHÁZKÖZÖSSÉG SZENT ERZSÉBET HÍVEI EGYHÁZ MEZŐKÖVESDI TELJESEVANGÉLIUMI KERESZTÉNY GYÜLEKEZET BUDAPESTI KEGYELEM METODISTA GYÜLEKEZET OLAJFÁK GYÜLEKEZET PAKSI GYÜLEKEZET MAGYARORSZÁGI CHURCH OF GOD EGYHÁZ KERESZTYÉN CSALÁD GYÜLEKEZET - CHRISTIAN FAMILY CHURCH DÁVID SÁTORA GYÜLEKEZET SZŐLŐSKERT KERESZTYÉNY KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGI ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ PAULUS EVANGÉLIUMI KÖZÖSSÉG FORRÁS KERESZTYÉN GYÜLEKEZET KERESZTÉNY TESTVÉRI KÖZÖSSÉG HETEDNAP ADVENTISTA REFORMMOZGALOM ATMA - A SZERETET EGYHÁZA MAGYAR JÖVOBELÁTÓK EGYHÁZA EGYETEMES SZERETET EGYHÁZA

19 19 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) ESZTERGOMI TELJES EVANGÉLIUMI KÖZÖSSÉG ÚJSZÖVETSÉGI GYÜLEKEZET ÚJSZÖVETSÉG GYÜLEKEZET NÁZÁRETI EGYHÁZ TISZTA LELKŰ EMBEREK EGYHÁZA BIBLIAI SZERETET SZÖVETSÉG EGYESÍTŐ EGYHÁZ EMBERI LEHETŐSÉG FÜGGETLEN SZELLEMI REND IGAZSÁG OSZLOPA TELJES EVANGÉLIUMI KERESZTÉNY EGYHÁZ SODALITAS MITHRAICA EGYHÁZ FEHÉRLÓTUSZ KÖZÖSSÉG AKIA EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI KÉSŐI ESŐ GYÜLEKEZET MAGYAR VALLÁS KÖZÖSSÉGE CALVARY CHAPEL EGYHÁZ NYÚJTSD KI KEZED KRISZTUSÉRT SZERETET GYÜLEKEZET ÉLŐ ISTEN GYÜLEKEZETE MAGYARORSZÁGI PANTHOLOKATOLIKUS TRADICIONÁLIS EGYHÁZ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ "REFORM MOZGALOM" NEMZETKÖZI MISSZIÓEGYESÜLET ÉLET GYÜLEKEZETE

20 20 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) ÉLETENERGIA KÖZÖSSÉGE FÜGGETLEN SZELLEMI REND KERESZTÉNY ÉLET KÖZPONT ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI EGYHÁZ KUNSZENTMIKLÓSI BOLDOG ISTEN GYÜLEKEZETE MARANATHA LELKIISMERETI ÉS IDEOLÓGIAI EGYHÁZKÖZÖSSÉG ÉLŐ SZÓ GYÜLEKEZETE ÁMEN GYÜLEKEZET KRISZTUS KEGYELME GYÜLEKEZET TELJESSÉG FORRÁSÁNAK EGYHÁZA A JÖVŐ HÍDJA SZABADEGYHÁZ LÉLEK EGYHÁZ EVANGÉLIUMI BARÁTSÁG EGYHÁZ ISTEN GYÜLEKEZETE - EGYESÜLT PÜNKÖSDI EGYHÁZ KOZMOSZ UNIVERZÁLIS SZERETET EGYHÁZ IMMÁNUEL GYÜLEKEZET A SOPHIA PERENNIS EGYHÁZA HOLISZTIKUS EGY-HÁZ ÚJSZÖVETSÉG EGYHÁZA FORRÁS EGYHÁZA

21 21 2. számú melléklet Kimutatás a évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2008. augusztus 28-i állapot) Sorszám Techn. szám Név Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (fő) SZÖVETSÉG TELJES EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET SEKINA GYÜLEKEZET NÉGYSZEGLETKŐ APOSTOLI HIT NEMZETKÖZI EGYHÁZ Egyházak összesen KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELOIRÁNYZAT "A gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai" KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT "A parlagfűmentesítés feladatainak támogatása" Kiemelt költségvetési előirányzatok összesen Mindösszesen Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Az Szja 1+1 % témakörében 2009. szeptember 15-én tartandó sajtótájékoztatóhoz készített háttéranyag

Az Szja 1+1 % témakörében 2009. szeptember 15-én tartandó sajtótájékoztatóhoz készített háttéranyag Az Szja 1+1 % témakörében 2009. szeptember 15-én tartandó sajtótájékoztatóhoz készített háttéranyag 2 T á j é k o z t a t ó a 2008. évi Szja bevallások Szja 1+1%-ának feldolgozásáról Ez évben 4,6 millió

Részletesebben

Kimutatás az egyházak részére a 2009. rendelkező évre megképzett technikai számokról. Név

Kimutatás az egyházak részére a 2009. rendelkező évre megképzett technikai számokról. Név dó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 18. ú melléklet Kimutatás az egyházak részére a 2009. rendelkező évre megképzett technikai okról Sor 1. 0011 MGYR KTOLIKUS EGYHÁZ 2. 0035 MGYRORSZÁGI EVNGÉLIKUS EGYHÁZ

Részletesebben

Kimutatás az egyházak részére a 2011. rendelkező évre megképzett technikai számokról. 2011. január 21-i állapot. Név

Kimutatás az egyházak részére a 2011. rendelkező évre megképzett technikai számokról. 2011. január 21-i állapot. Név Kimutatás az egyházak részére a 2011. rendelkező évre megképzett technikai okról Sor 1. 0011 MGYR KTOLIKUS EGYHÁZ 2. 0035 MGYRORSZÁGI EVNGÉLIKUS EGYHÁZ 3. 0042 GYÉMÁNT ÚT UDDHIST KÖZÖSSÉG 4. 0059 MGYRORSZÁGI

Részletesebben

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1037A számú adatlaphoz. Az Szf. törvény 4. -a szerint kedvezményezhető szervezetek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1037A számú adatlaphoz. Az Szf. törvény 4. -a szerint kedvezményezhető szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1037A számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény

Részletesebben

(2011. augusztus 19-i állapot) 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST VII VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 850 747 448 601 695

(2011. augusztus 19-i állapot) 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST VII VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 850 747 448 601 695 Kimutatás a 2010. évi Szja 1 %-ának a 2011. évi adózói rendelkezéséről a 2011. rendelkező évre érvényes technikai mal rendelkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat ára Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

(2010. december 31-i állapot)

(2010. december 31-i állapot) Kimutatás a 2009. évi Szja 1 %-ának a 2010. évi adózói rendelkezéséről a 2010. rendelkező évre érvényes technikai mal rendelkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg

Részletesebben

(2011. augusztus 19-i állapot) 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST VII VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 850 747 448 601 695

(2011. augusztus 19-i állapot) 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST VII VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 850 747 448 601 695 Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST VII VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 850 747 448 601 695 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1146 BUDAPEST ABONYI U 21 1 024 325 973 207 012 3. 0035 MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 13KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1337A számú adatlaphoz. Az Szf. törvény 4. -a szerint kedvezményezhető szervezetek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1337A számú adatlaphoz. Az Szf. törvény 4. -a szerint kedvezményezhető szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1337A számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf.

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

21. 0224 KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS

21. 0224 KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS 18. ú melléklet Kimutatás az egyházak részére a 2010. rendelkező évre megképzett technikai okról Sor 1. 0011 MGYR KTOLIKUS EGYHÁZ 2. 0035 MGYRORSZÁGI EVNGÉLIKUS EGYHÁZ 3. 0042 GYÉMÁNT ÚT UDDHIST KÖZÖSSÉG

Részletesebben

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14KOZ jelű közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

Részletesebben

A társaságiadó-, az szja-, a kata- és a kiva-bevallások, valamint az szja 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

A társaságiadó-, az szja-, a kata- és a kiva-bevallások, valamint az szja 1+1%-os felajánlások tapasztalatai A társaságiadó-, az szja-, a kata- és a kiva-bevallások, valamint az szja 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató elnökhelyettes Budapest, 2015. szeptember 16. A társaságiadó-bevallást

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy

Részletesebben

2011. december 31-i állapot. Név BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG

2011. december 31-i állapot. Név BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG 15. 0341 BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 919 014 756 617 790 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1 049 597 796 212 825 3. 0035

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eljárásrendje a jogi személyiségű szervezeti egységeiként működő köznevelési intézményekben az erkölcstan és a

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

A D Ó - É S P É N Z Ü G Y I E L L E N Ő R Z É S I H I V A T A L

A D Ó - É S P É N Z Ü G Y I E L L E N Ő R Z É S I H I V A T A L A D Ó - É S P É N Z Ü G Y I E L L E N Ő R Z É S I H I V A T A L T á j é k o z t a t ó a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága részére a személyi jövedelemadó 1+1

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A Hunnia mint szerepjáték

A Hunnia mint szerepjáték MÁSODIK KIEGÉSZÍTÉS A Hunnia mint szerepjáték Segédlet a szerepjátékhoz Orosz Mihály 2014. WWW. F E R M I S J A T E K. G P O R T A L. HU Az ország főbb vallási szervezetei Magyar katolikus egyház A római

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Ékezte X11 Júl. Q 7, Tisztelt Elnök Úr!

Ékezte X11 Júl. Q 7, Tisztelt Elnök Úr! Ékezte X11 Júl. Q 7, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Zárószavazás előtti módosító javaslat! Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 107. -ának (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sor-szám. Techn. szám. Név MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Sor-szám. Techn. szám. Név MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Adó 1 százalék felajánlás 2011: technikai számok az egyházak számára. Az 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. -ának (1) bekezdése alapján kedvezményezett, technikai számot kért egyházak (1-187. sorszám), illetve

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2010. december 31-i állapot. Név

2010. december 31-i állapot. Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 3 051 384 444 545 106 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1 086 380 784 186 491 3. 0035 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 317 219 982 49 850 4. 0389 MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Ha Ön a nyilatkozatával az adóhatóság vagy a munkáltató által történő adómegállapítást választotta;

Ha Ön a nyilatkozatával az adóhatóság vagy a munkáltató által történő adómegállapítást választotta; Útmutató a 2006. évről szóló személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, a különadó és a társadalombiztosítási járulék bevallásához Általános tanácsok

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001286. sorszám alatt nyilvántartásba vett Children's International Sumer Villages Hungary Gyermek Alapítvány nyilvántartási ügyében az alapítóknak (kérelmezőknek)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben