TÁJÉKOZTATÓ a évi Szja 1+1%-ról a rendelkező évben tett felajánlásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a évi Szja 1+1%-ról a rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf. tv.) alapján a magánszemélyek 1997 óta ajánlhatják fel a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át, illetve 1998 óta a befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át. A személyi jövedelemadó 1+1%-ról idén az adófizető magánszemélyek kedvezményezettre rendelkeztek érvényesen, amelyek közül civil kedvezményezett (egyesületek, alapítványok, közalapítványok, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, az Szf. tv. által nevesített intézmények pl. országos közgyűjtemények, Magyar Tudományos Akadémia, országos szakmúzeumok, felsőoktatási intézmények, stb.), 31 technikai számmal rendelkező bevett egyház (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény (továbbiakban: Ehtv.) mellékletében szereplő, technikai számmal rendelkező bevett egyházak száma 31), 1 kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program). Az állami adóhatóság a augusztus 27-i feldolgozottsági szint szerinti adatok alapján ezer adófizető magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, adónyilatkozatát, munkáltatói elszámolását dolgozta fel, illetve egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallását készítette el. A ezer adózóból azonban csak ezer magánszemély nyilatkozhatott volna 0,- forintnál magasabb összegről, mely a fenti adózók 86,5%-a. A ezer fő összesen 23,2 milliárd forintról (elvi keret) rendelkezhetett volna. A ténylegesen rendelkező magánszemélyek száma ezer fő volt, akik közül 94,5% azaz ezer magánszemély tett 0,- forintnál magasabb összegű felajánlást. Az összesen, országosan benyújtott ezer szja (1+1%) rendelkező nyilatkozatból ezer az érvényes nyilatkozat, mely a benyújtott összes nyilatkozat 93,4%-a. Azon magánszemély, akinek nem volt összevonás alá eső jövedelme, vagy a személyi jövedelemadó bevallásában, egyszerűsített bevallásában, munkáltatói elszámolásában 0,- forint szerepel az összevont adóalap kedvezményekkel csökkentett adójaként, kizárólag 0,- forint összegű felajánlást tehetett. Az Szf. tv. ugyan nem zárja ki, hogy a magánszemély 0,- forint összegű felajánlást tegyen, azonban a fentiek miatt ezen magánszemélyek tényleges összeget nem tudtak felajánlani az általuk megjelölt kedvezményezett részére. Az érvényes nyilatkozatokban felajánlott összeg meghaladja a 12,12 milliárd forint, amely a 23,2 milliárd forint összegű elvi keret 52,2 %-át teszi ki. A 12,12 milliárd forint összegű felajánlásból a bevett egyházak 3,8 milliárd, a civil szervezetek 7,1 milliárd, a kiemelt költségvetési előirányzat 1,22 milliárd forinttal részesednek.

2 1. Az érvényes nyilatkozatok megoszlása Civil szervezetekre szóló nyilatkozatok Bevett egyházakra szóló nyilatkozatok Kiemelt költségvetési előirányzatra szóló nyilatkozatok Összes érvényes nyilatkozat ezer 59,36% ezer 30,77% 321 ezer 9,87% ezer 100% Az érvényes ezer nyilatkozat közül, ezer nyilatkozatban civil szervezetre, ezer nyilatkozatban bevett egyházra, valamint 321 ezer nyilatkozatban kiemelt költségvetési előirányzatra rendelkeztek. 2

3 2. Az érvényes rendelkező nyilatkozatok benyújtásának módja A bevallástípustól függő nyilatkozati hajlandóságot az alábbi táblázat szemlélteti, amelyben a bevallás típusához rendelten szerepel a évi érvényes rendelkező nyilatkozatok száma. Hagyományos módon papiron és 2D pontkódon benyújtott személyi jövedelemadó bevallás mellett, illetve részeként érkezett nyilatkozat Elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevalláson érkezett nyilatkozat Munkáltatói elszámolás kísérőjegyzékével érkezett nyilatkozat ezer 64,71% 561 ezer 17,25% 436 ezer 13,40% Adónyilatkozattal érkezett nyilatkozat 29 ezer 0,89% Egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó bejelentéssel érkezett nyilatkozat Az Szf. tv. által megengedett egyéb módon érkezett nyilatkozat (önállóan, lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban) 100 ezer 3,07% 22 ezer 0,68% Összes érvényes rendelkező nyilatkozat ezer 100% A hagyományos módon papíron és 2D pontkódon benyújtott személyi jövedelemadó bevallás mellett, illetve részeként érkezett rendelkező nyilatkozatok esetében az összes rendelkező nyilatkozat 95%-a volt érvényes, ugyanakkor az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevalláson érkezett rendelkező nyilatkozatok 93%-a, míg az Szf. tv. által megengedett egyéb módon (postai borítékban) érkezett nyilatkozatok csak 69%-a volt érvényes. Arányait tekintve a legtöbb hibátlan nyilatkozat 2D pontkódon érkezett. 3

4 3. Az érvényes rendelkező nyilatkozatokban felajánlott Szja 1% összegek Hagyományos módon papiron és 2D pontkódon benyújtott személyi jövedelemadó bevallás mellett, illetve részeként érkezett nyilatkozat Elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevalláson érkezett nyilatkozat Munkáltatói elszámolás kísérőjegyzékével érkezett nyilatkozat millió 58,35% millió 21,18% millió 16,34% Adónyilatkozattal érkezett nyilatkozat 113 millió 0,93% Egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó bejelentéssel érkezett nyilatkozat Az Szf. tv. által megengedett egyéb módon érkezett nyilatkozat (önállóan, lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban) 303 millió 2,50% 85 millió 0,70% Összes felajánlott Szja 1% összege millió 100% 4

5 4. Az Szja 1+1% főbb adatai rendelkező évig Az érvényes nyilatkozatokban megjelölt kedvezményezettek, az érvényes rendelkező nyilatkozatok, az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma, a kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott összeg, valamint az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege az alábbiak szerint alakult. Megnevezés / időszak* Az érvényes nyilatkozatokban megjelölt kedvezményezettek száma (db) Az érvényes nyilatkozatok száma (ezer db) Az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma (millió fő) A kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott összeg (milliárd Ft) Az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege (Ft/db) december december augusztus ,97 2,10 1,99 12,61 13,23 12, * A táblázatban időszakként a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve, illetőleg azok feldolgozási időpontja szerepel. Például a december 31. azt jelenti, hogy a adóévre vonatkozóan 2012-ben benyújtott rendelkező nyilatkozatok teljes feldolgozását követően milyen adatokkal rendelkezik hatóságunk. Értelemszerűen a augusztus 27. is feldolgozási időpont, a adóévre ez évben benyújtott rendelkező nyilatkozatokat jelöli. 5

6 5. Az érvényes 1+1%-os felajánlások megoszlása (Adatok milliárd forintban) Bevett egyházak Civilek Kiemelt költségvetési előirányzat 3,80 Mrd. 31,35% 7,10 Mrd. 58,58% 1,22 Mrd. 10,07% Érvényes 1+1%-os felajánlások összege 12,12 Mrd. 100% A 12,12 milliárd forint összegű felajánlásból a technikai számmal rendelkező bevett egyházak 3,8 milliárd, a civil szervezetek 7,1 milliárd, a kiemelt költségvetési előirányzat 1,22 milliárd forinttal részesednek. 6

7 6. Bevett egyházak A rendelkező évre vonatkozóan az Ehtv. mellékletében szereplő, technikai számmal rendelkező 31 bevett egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás. A 31 technikai számra az ezer érvényes nyilatkozat alapján 3,8 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizető magánszemélyek. Az egyházak javára érvényesen felajánlott összeg nagysága a években az alábbiak szerint alakult. (2012-ben a technikai számmal rendelkezett egyházak és a május 20-ig technikai számmal rendelkezett szervezetek, és években a technikai számmal rendelkezett bevett egyházak.) (Adatok milliárd forintban) 7

8 7. Kiemelt költségvetési előirányzat A kiemelt költségvetési előirányzatra 321 ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott öszszeg meghaladja az 1,22 milliárd forintot. A években az alábbiak szerint alakult a kiemelt költségvetési előirányzatra érvényesen felajánlott összeg nagysága. (Adatok milliárd forintban) A rendelkező években megjelölhető költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség Program (technikai szám: 1823) volt. 8

9 8. Civil szervezetek A civil szféra javára ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a civil szervezet javára felajánlott összeg 7,1 milliárd forint. A rendelkező években az alábbiak szerint alakult a civil szervezetek javára érvényesen felajánlott összeg nagysága. (Adatok milliárd forintban) A civil szféra megoszlása a évi érvényes nyilatkozatok alapján A kategória megnevezése Egyesületek [Szf. tv. 4. (1) aa)] Szervezet (db) Felajánlott összeg (Ft) Nyilatkozatok száma (db) Alapítványok [Szf. tv. 4. (1) ab)] Közalapítványok [Szf. tv. 4. (1) ab)] Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények [Szf. tv. 4. (1) d)] Magyar Tudományos Akadémia [Szf. tv. 4. (1) b)] Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok [Szf. tv. 4. (1) c)] Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, alkotóvagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek [Szf. tv. 4. (1) f)] Országos szakmúzeumok [Szf. tv. 4. (1) e)] Felsőoktatási intézmények [Szf. tv. 4. (1) g)] Nemzeti Együttműködési Alap [Szf. tv. 4. (1) h)] Összefogás az Államadósság ellen Alap [2011. évi LVII. törvény 6. (1)]* Magyar Művészeti Akadémia [Szf. tv. 4. (1) i)] Alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületek Civil szféra összesen *Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról szóló évi LVII. törvény alapján 9

10 9. Rendelkező nyilatkozatok feldolgozása A rendelkező nyilatkozatok érvényességének vizsgálata során hatóságunk nagy hangsúlyt fektetett többek között arra, hogy kizárólag abban az esetben lehessen érvényes a rendelkező nyilatkozat, ha az azt tartalmazó boríték és a rendelkező nyilatkozat kitöltése, továbbá a rendelkező nyilatkozat továbbítása megfelel a törvényi előírásoknak, illetve a rendelkező magánszemély az Szja 1% alapjául szolgáló adót maradéktalanul megfizette, vagy annak megfizetésére az Szf. tv-ben meghatározott feltételek mellett fizetési könnyítésben részesült, amely feltételeit teljesítette. A további feldolgozási és eljárási munkafolyamatok során is végzünk egyeztetéseket mind a kedvezményezettekre, mind a rendelkező magánszemélyekre vonatkozóan. Az egyeztetések eredményeképpen változhat az érvényes nyilatkozatok és az ezekben megjelölt szervezetek száma, valamint a rendelkezett összeg is, amely változás az előzőekben közölt adatokat nagyságrendileg is befolyásolhatja, mivel a évi személyi jövedelemadójuk megfizetésére részletfizetési vagy fizetési halasztási kedvezményben - különös tekintettel az adózás rendjéről szóló, többször módosított évi XCII. törvény 133/A. (1) bekezdése szerinti legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetési kedvezményre - részesített magánszemélyek által felajánlott egy százalék alapjául szolgáló személyi jövedelemadó megfizetettségének vizsgálata a fenti adatok meghatározásának időpontjáig kizárólag abban az esetben történhetett meg, ha ezen időpontig a részletfizetési vagy fizetési halasztási kedvezmény időtartama lejárt. A beérkezett rendelkező nyilatkozatok közül 209 ezer nyilatkozat érvénytelen, valamint 21 ezer nyilatkozat esetében az érvényesség felülvizsgálata még folyamatban van. A feldolgozás során a leggyakrabban előforduló érvénytelenségi okok a rendelkező magánszemély az előírt határidőig nem fizette meg a személyi jövedelemadóját, a magánszemély a határidőt követően küldte meg a rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz, a magánszemély tévesen tüntette fel a rendelkező nyilatkozatán a kedvezményezett adószámát, technikai számát, vagy évre kizárt civil kedvezményezettet jelölt meg, a magánszemély nem írta alá, vagy nem töltötte ki a borítékot. 10

11 10. Felhívó tájékoztató levél Hatóságunk a rendelkező magánszemélyek érvényes nyilatkozataiban megjelölt szervezetek részére szeptember 1-ig postázta a tájékoztató, illetőleg a felhívó-tájékoztató leveleket. A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, valamint azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell. Amennyiben ezen szervezetek a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követően 30 napon belül igazolják a törvényi feltételek meglétét, hatóságunk a részükre felajánlott összeget 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig átutalja. Ha a szervezet a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét a létesítő okirat másolatának, illetve a jogerős bírósági végzés másolatának csatolását mellőzheti, azonban a 1437A adatlap benyújtása ebben az esetben is szükséges. Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően nem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét a 1437A adatlap, tekintettel arra, hogy az szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és kitöltve postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton juttatható el az állami adóhatóság részére. Utolsó alkalommal a rendelkező évre vonatkozóan kerül sor a kedvezményezetti feltételek 37A számú adatlapon történő igazolására, a rendelkező évtől az Szja 1%-os felajánlásokra igényt tartó szervezetek már az ún. előzetes regisztrációs eljárás útján válhatnak kedvezményezetté. 11. A 1437A számú adatlap Az alapítványok, egyesületek és közalapítványok képviselői a hatóságunk által a törvényi feltételek igazolására rendszeresített, ez évben 1437A számú adatlap (továbbiakban: Adatlap) 1437A-01-es számú bizonylatrészén nyilatkozhatnak arról, hogy: a szervezet ténylegesen folytatja létesítő okirata szerinti közhasznú tevékenységét; A kedvezményezett köztartozásának fennállását a NAV kizárólag a kiutalást megelőzően vizsgálja, és köztartozás fennállása esetén intézkedik a kedvezményezett részére felajánlott Szja 1%-os összegnek az általa nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről és a fennmaradó összeg kiutalásáról a kedvezményezett részére; a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; létesítő okirat, és/vagy a nyilvántartásba vételről szóló, jogerős bírósági végzés másolatának csatolását mellőzte, mivel a szervezet a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, az állami adóhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget és a megelőző években már benyújtott létesítő okirat a belföldi székhellyel, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) 34. (1) bekezdésének d) pontjával, valamint a folytatott közhasznú tevékenységgel összefüggésben a jelen rendelkező évben is hatályos adatokat tartalmaz; illetve, itt jelölheti a kedvezményezett, ha az adatlapot egyben regisztrációs kérelemnek is tekinti. 11

12 12. Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet a) Amennyiben a szervezet a 1437A számú adatlapon kérte az előzetes regisztrációját, igazolja a rendelkező évre vonatkozóan a kedvezményezetté válás törvényi feltételeit és az állami adóhatóság kiutalja részére az Szja 1 %-os összeget, akkor a szervezet rendelkező évre és a követő rendelkező évekre vonatkozó regisztrációja érvényes. Az Szf. törvény 10. (1) bekezdése alapján abban az esetben is érvényes a szervezet regisztrációja, ha a szervezet az erre vonatkozó kérelmét nem jelölte a 1437A számú adatlapon, de a rendelkező évre vonatkozóan igazolja a kedvezményezetté válás törvényi feltételeit és az állami adóhatóság kiutalja részére az Szja 1 %-os összeget. b) Az Adatlap pontos kitöltése megkönnyíti a kötelező adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezetti feltételek igazolására irányuló eljárást. c) Az Szf. tv. vonatkozó rendelkezése szerint az alapítványok, egyesületek és közalapítványok kedvezményezetté válásának várakozási ideje két év. d) Az Adatlapot a szervezet képviselőjének a képviselő akadályoztatása esetén a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő meghatalmazás birtokában a képviselő által meghatalmazott személynek kell aláírnia. e) Amennyiben a kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a szervezet számára felajánlás történt, de a felhívó levelet szeptember végéig nem kapta kézhez, úgy javasoljuk, hogy a NAV honlapján szeptember 15-ét követően megtalálható, potenciális kedvezményezetteket tartalmazó listában ellenőrizze, hogy valóban érkezett-e érvényes felajánlás a szervezetre. f) Hatóságunk az Adatlap kitöltési útmutatójában felhívja az alapítványok, egyesületek és közalapítványok figyelmét arra is, hogy az adatlaphoz a nyilatkozatokon túlmenően a nyilvántartásba vételről szóló, jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést, valamint az alapszabályt, vagy alapító okiratot (illetőleg annak módosítását) is csatolnia szükséges. Amenynyiben azonban a kedvezményezett a rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, és hatóságunk kiutalta részére a felajánlott összeget, akkor a nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzés, az eredeti és a hatályos alapító okirat/alapszabály másolatát nem szükséges ismételten benyújtania az állami adóhatósághoz, azzal a feltétellel, hogy ezen okiratokat a megelőző években már teljes körűen benyújtotta, és az okiratok a belföldi székhellyel, a Civil törvény 34. (1) bekezdésének d) pontjával, valamint a január 1-je óta megszakítás nélkül folytatott közhasznú tevékenységgel összefüggésben a jelen rendelkező évben is hatályos adatokat tartalmaznak. g) Az Szf. tv. 4. (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetén a kedvezményezett javára felajánlott adóösszeg a kedvezményezett jogutódját illeti meg. Amennyiben a jogutódlás tényét az idő rövidsége miatt még nem jelentették be hatóságunkhoz, akkor a jogutódlás tárgyában a bejelentési kötelezettségnek mihamarabb eleget kell tennie a jogutód szervezetnek. A jogutód nélkül megszűnt kedvezményezett javára felajánlott adóösszegek a Nemzeti Együttműködési Alapot illetik meg. h) Az Szf. tv-ben meghatározott feltételek igazolására nyitva álló határidő a felhívó levél kézbesítését követő 30 nap. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, évi CXL. törvény előírásai az irányadók. Az igazolási kérelemről mely kérelem benyújtásával egyidejűleg az elmulasztott cselekményeket is pótolni kell, annak elfogadásáról vagy elutasításáról az állami adóhatóság dönt. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Szf. tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett nem jogosult az Szja 1%-os összegre abban az 12

13 esetben sem, ha a 4. (5) bekezdésben megjelölt határidőt nem teljesítette, azaz a 4. (2) bekezdésében foglalt feltételeket a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követő 30 napon belül nem teljesítette, illetve késedelmét alapos indokkal nem igazolta. Az Szf. tv. 4. (3) bekezdése szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1%-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. i) A kedvezményezett az Adatlap 02-es számú bizonylat részén nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. A nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból megismerhető legyen a szervezet forrásainak nagysága, azokon belül az Szja 1%- os összeg nagyságrendje, és annak számadatokkal alátámasztott felhasználási célja. Kivételes méltányosság köztartozás fennállása esetén nem alkalmazható, csupán a feltételek késett igazolása esetén kérhető, utoljára 2014-ben a 1437A adatlap késedelmes benyújtása esetén. j) Kedvezményezetté válás a rendelkező évben A rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az Szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 2014-ben kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. Külön regisztrálnia az elektronikus 14EGYREG adatlapon szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a rendelkező évben, vagy a rendelkező évben részesülhetnek első alkalommal az Szja 1 %-os felajánlásokban és így a 1437A adatlapon nem tudnak regisztrálni. pl.: a 2 éves várakozási idejük a rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. A regisztrálásra nyitva álló határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Sikeres regisztráció esetén sem kaphat támogatást az a szervezet, amelyet a NAV kizárt a kedvezményezettek köréből, vagy az adószáma felfüggesztett, továbbá csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll. k) Az Ehtv. 37. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján egyházból átalakult vallási közösség, vallási tevékenységet végző szervezet az egyházakról szóló évi IV. tv. alapján nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja. Ezek a szervezetek az Szf. tv. 8/A. alapján a törvény 4. (1) bekezdésében foglalt feltételek igazolása alól utoljára a évben mentesülnek. Abban az esetben, ha a évben kedvezményezetté kívánnak válni, akkor az idei évben az előzetes regisztráció keretében igazolniuk kell a kedvezményezetté válás Szf. tv. 4. (1) bekezdésében foglalt feltételeit. A kiutalt Szja 1%-os összegnek a közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásáról első alkalommal a rendelkező évben felajánlott és kiutalt összegekről a 15KOZ jelű közleményen, a évben kell elszámolniuk. 13

14 13. Közlemény a évben átutalt Szja 1%-os összegek felhasználásáról január 1-től megváltoztak a kiutalt Szja 1%-os támogatásból a kedvezményezett működésére fordítható összegre vonatkozó szabályok. A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek - ideértve a tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is - együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált öszszeg huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió forintot. A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségeinek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot. Az Szf. tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait évi átutalás esetén május 31. napjáig az állami adóhatóság részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kellett megküldenie. A közleményben, amely a NAV honlapjáról február 15-től a 12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról címen letölthető, szerepelnie kellett mindazon Szja 1%-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság a évben kiutalt a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére. A közleményben szerepelnie kellett azon Szja 1%-os összegek felhasználásának is, amelyeket a kedvezményezett és/vagy jogelődje az esetlegesen benyújtott 11KOZ bizonylatában tartalékolt összegként tüntetett fel. A közleményt abban az esetben is be kellett nyújtania a kedvezményezettnek, ha a évben nem utalt ki részére Szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a kedvezményezett és/vagy jogelődje 11KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, amelyet a tárgyévben használt fel, vagy tovább kívánt tartalékolni. 14. Közlemény a évben átutalt Szja 1%-os összegek felhasználásáról Az elszámolásra kötelezett kedvezményezetteknek az Szf. tv. alapján átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait évi átutalás esetén május 31. napjáig a 13KOZ számú bizonylaton kell a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül megküldeniük. 16. A rendelkező magánszemélyek értesítése a) november 30. napjáig értesülnek a rendelkező magánszemélyek arról, hogy a rendelkezés a magánszemély saját érdekkörébe tartozóan hibásnak bizonyul (a konkrét indok megjelölésével erről határozatban elektronikus úton értesül a magánszemély, ügyfélkapu hiányában postai úton). Pl. A magánszemély nem fizette meg az 1% alapját képező személyi jövedelemadó kötelezettségét, késedelmesen nyújtotta be rendelkező nyilatkozatát, hibásan tüntette fel a kedvezményezett adószámát, nem írta alá, vagy nem töltötte ki a borítékot, illetve azon okból, hogy a rendelkező nyilatkozat a magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvényessége különösen a fizetendő adó összege nem állapítható meg (erről értesítő levélben elektronikus úton értesül a magánszemély, ügyfélkapu hiányában postai úton). Pl. A magánszemély érdekkörébe tartozóan érvénytelen a rendelkező nyilatkozat, ha a magánszemély a hibásnak bizonyult bevallását nem javította ki és az továbbra is hibás bevallásként szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. 14

15 b) november 30. napját követően, akkor értesítjük a magánszemélyt a rendelkezés érvénytelenségéről, ha a kedvezményezett miatt nem érhet célba a felajánlása. Ebben az esetben a törvényi rendelkezés értelmében az értesítésben az érvénytelenség okát nem tüntethetjük fel, azonban tájékoztatjuk, hogy a kedvezményezetthez fordulhat további információért. Amennyiben a magánszemély ügyfélkapuval rendelkezik, külön kérés nélkül elektronikus úton értesítjük a évi érvényes nyilatkozatá(ai)ban foglalt rendelkezése teljesítéséről. 16. Melléklet 1437A-ADATLAP 14EGYREG-ADATLAP 15

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetınek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetıséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részérıl a külön

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

w w w.n y i c i ta.hu

w w w.n y i c i ta.hu Képzési füzetek 1. Alternatív forrásteremtés: Adomány és 1% (összeállította: Hudi Zsuzsa) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% 3 Alternatív forrásteremtés Adomány és 1% A

Részletesebben

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Non-profit szerveztek adózása Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Bemutatkozás helyett avagy kik kicsoda? Civil szervezetnek könyvvizsgálója Civil szervezetnek választott

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban

Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban A 2008. év decemberében, a 2009. évben év közben, valamint novemberben kihirdetett módosító törvények rendelkezései

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2013. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben