Húsz éves a Honvédszakszervezet oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal"

Átírás

1 Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! február XX. évfolyam, 2. szám Húsz éves a Honvédszakszervezet oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel oldal Bátran és nyíltan! oldal Fórum Székesfehérvárott oldal

2 Szervezeti élet A HONVÉDSZAKSZERVEZET évi jubileumi rendezvényei 20 év - 20 program Idõpont Program Helyszín január Teniszverseny Budapest Konferencia február 22. Választmányi ülés Budapest (Nyitó rendezvény) Nõi Szekció március Országos Konferenciája, Budapest Sajtónap - 20 éves az Egység újság Szerzõdéses Katonák Tata április Országos Találkozója (SZKOT) Tagszervezési Konferencia szervezés alatt május 1. Majális 21. Honvédelem Napja június július Horgászverseny EGYSÉG Kupa Kispályás Labdarúgó Torna Aquapark-i rendezvény Budapest és helyi rendezvények Tata Debrecen szervezés alatt augusztus Gyermektábor Békésszentandrás Ünnepi hét Pusztavacs szeptember Katonai érdekképviselet napja Budapest Családi nap Szentendre Idõsek napja október Ünnepi Õszi Választmányi szervezés alatt Ülés november Megemlékezés halottainkról szervezés alatt Kongresszus Balatonkenese 3. Cirkusz - Évzáró rendezvény Budapest december 6. Mikulás ünnepség 13. Elnökségi Ülés Göd Tenisztorna a H sz támogatásával A cikk melletti táblázat jól mutatja, milyen rendezvényeket bonyolítunk le a jubileumi esztendõben. A helyszínek még több program esetében pontosításra szorulnak, de lapunk hasábjain minden hónapban beszámolunk az aktuális eseményekrõl. Elsõként az I. NATO Beszállítói Társasági Tenisztorna elõfutáraként szakszervezetünk média támogatásával, január 22-én megrendezett kistársasági teniszversenyrõl olvashatnak az alábbiakban. A Honvéd Hercules Se az IDOM Tenisz Klubban rendezte meg azt a páros teniszversenyt, melyen a hivatásos és szerzõdéses tagtársaink is részt vehettek. Máté Imre fõszervezõ a sportesemény megnyitóján elmondta, hogy noha a Magyar Honvédség állományában aktívan szolgálók és a nyugállományúak közül csupán mintegy százan ûzik a fehér sportot, ám többek között a Hosz támogatásával is ilyen és ehhez hasonló sportversenyek szervezésével a Honvéd Hercules Se szeretné felpezsdíteni a társasági életet, s így e sportágat is. A körmérkõzéses rendszerben, nyolc nyert játékig tartó mérkõzések izgalmas csatákat, hosszú labdameneteket hoztak. A teniszversenyt nyugállományú kollégák, a Kómár László - Elekes Zsolt duó tagjai nyerték. A cikk megjelenése idején, a tabáni teniszcenterben lebonyolított versenyrõl a márciusi számunkban és a olvashatnak majd. A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A Hosz a Katonaszövetségek Európai Szervezetének Euromil tagja ISSN Szerkesztôség: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a Hosz elnöke Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Felelôs szerkesztô: Szita Róbert Olvasószerkesztõ: Dr. Kántor Raimund Rovatszerkesztô: Doszpolyné dr. Mészáros Melinda (jogi) Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság Megjelenik: példányban Következõ lapszámunk márciusban jelenik meg. 2

3 f e b r u á r Fókuszban a bértárgyalások és a kétoldalú megállapodás megújítása Találkozó a honvédelmi miniszterrel Tárgyalások A miniszter az aktuális ügyek között kiemelten tájékoztatott bennünket a humán stratégia folyamatban lévõ kidolgozó munkáiról. A megbeszélésen a felek érintették a szerzõdéses legénységi állomány maximális szolgálati idejének 15-rõl 20 évre történõ emelését, s az ezzel járó pozitívumokat. Az egyeztetésen szót váltottak a kiemelt missziókra vonatkozó a szolgálat-teljesítés elismeréseként járó devizaellátmány 5%-kal történõ emelésérõl. A honvédelmi miniszter és a Hosz vezetõi is a 2011-re vonatkozó bértárgyalások lefolytatását, valamint az érdekképviseleti szerv és a HM között történõ kétoldalú megállapodás megújítását nevezték a következõ pár hét kiemelt jelentõségû közös feladatának. A HM és a Hosz vezetõje a katonatársadalom érdekében megállapodott a további együttmûködésben és a rendszeres kapcsolattartásban. Elhangzott, hogy szükség esetén, de legalább negyedévente személyes találkozókon egyeztetnek. Sz.R. Bemutatkozó látogatást tett - január 10-én - a honvédelmi miniszternél szakszervezetünk vezetése. Vezetõ tisztségviselõink - Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök - tájékoztatták a honvédelmi minisztert a Hosz törekvéseirõl és a jövõre vonatkozó elképzeléseirõl. Czövek János elnök külön megemlítette a 2011-es, jubileumi esztendõ rendezvényeit, mellyel kapcsolatban a szakminiszter megjegyezte, hogy mindenben támogat bennünket, illetve személyesen is részt vesz majd a jubileumi év fõbb rendezvényein. Dr. Hende Csaba elmondta, hogy minél többet szeretne a katonák között megjelenni, ezért örömmel fogadja meghívásainkat. Megkezdõdtek a bértárgyalások Január 20-án kora reggel megkezdõdtek a Honvédelmi Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek közötti idei bértárgyalások. A munkáltató tárgyaló delegációját Sulyok János dandártábornok, a HM KPH fõigazgatója vezette, szakszervezetünket Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök, valamint Bazsik István gazdasági ügyvivõ képviselte. Miután mindkét fél ismertette az elsõdleges elképzeléseket, abban állapodtak meg, hogy január 24-én, lapunk nyomdába kerülése idején folytatják az egyeztetéseket. Sz.R.-K.N.F. Fotó: K.N.F. 3

4 Interjú Bátran és nyíltan! Folytatjuk új vezetõ tisztségviselõinket bemutató interjú-sorozatunkat. Amikor beléptem az alelnök asszony irodájába, éppen telefonált. Jogsegélyszolgálat-vezetõi minõségében éppen felvilágosítást adott. Rendkívüli alázattal, nagyon kedvesen és persze szakmai profizmussal tájékoztatta a telefonvonal túloldalán lévõ érdeklõdõt. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök asszonnyal a 2011-es jubileumi esztendõ feladatai és szigorú költségvetése mellett a személyiségét jellemzõ optimizmusáról is beszélgettünk. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda (1966. augusztus 18. Miskolc férjezett) Tanulmányok: Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola (Eger) Magyarnépmûvelés szak, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar angol nyelvtanári szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudomány Kar jogász szak, jogi szakvizsga. Szakmai tapasztalat: február 15-tõl Magyar Honvédség Tápió Fegyverzettechnikai Ellátó Központ igazgatási fõtiszt, Magyar Honvédség Harcanyag Ellátó Központ jogi és igazgatási fõnök, Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ jogi és igazgatási fõnök, február Honvédszakszervezet (rendelkezési állomány) választott függetlenített tisztségviselõ, jogsegélyszolgálat-vezetõ (jogtanácsos), október alelnök Nyelvismeret: angol felsõfok Szaktevékenységek: A Magyar Honvédség kötelékében, valamint a Hosz, mint társadalmi szervezet függetlenített tisztségviselõjeként folyamatosan jogászi szakmai feladatait látta el, melynek körébe tartozott: perbeli, valamint peren kívüli eljárásokban jogi képviselet ellátása, jogi tanácsadás, jogi fõnökség és jogsegélyszolgálat tevékenységének irányítása, szakmai véleményezések, jogszabály-tervezetek véleményezése, elõkészítõ tevékenység, normaszöveg kidolgozása, érdekvédelmi, érdekképviseleti kapcsolattartás, ágazati szintû és ágazatok közötti szakmai egyeztetések. Elõmenetel: fõhadnagy, százados, február 1.- õrnagy. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök miután megköszönte a kongresszusi küldöttek bizalmát, elmondta: Ismerjük el a korábbi vezetõk erényeit, és megígérem, hogy minden olyan értékre vigyázni fogok, amit megteremtettek az elõdök. Szerény tudásomat pedig a Ti szolgálatotokba állítom, munkámat igyekszem a tagság megelégedésére végezni. Alelnök Asszony! Gratulálunk megválasztásához. De mégis, hogyan képzeli a fenti mondatok végrehajtását? A lap minden olvasójának és így természetesen a teljes tagságnak is köszönöm a megtisztelõ és megelõlegezett bizalmat. Valóban azon az állásponton vagyok, hogy minden tekintetben meg kell õrizni és tiszteletben kell tartani azokat az értékeket, amelyek a jövõt tekintve maradandóak. Szerintem egy részüket változatlan formában tovább kell vinni, de akadnak olyan értékeik is, amelyeken adott esetben még pozitív irányban is változtatni lehet. Úgy gondolom, hogy alapvetõ érték az a 20 esztendõ, amit a Hosz létrehozása óta a tagság érdekében tevékenyen eltölthetett érdekképviseletünk. Értékeink megõrzése mellett tovább kell fejlõdnünk, és minden olyan változtatást igénylõ tényezõt ideértek, ami a tevékenységi köreink bõvítésére szolgál. A rendkívüli kongresszus után úgy fogalmazott, hogy hamarosan eldõl az alelnökök közötti feladatmegosztás. Mi lett az Ön reszortja? A jogsegélyszolgálat, a gazdálkodás, valamint a klasszikus értelemben vett érdekvédelmi-érdekképviseleti munka, a HÉF munkája, a bértárgyalásokon való részvétel, valamint a HM-Hosz közötti együttmûködésben, szakmai egyeztetõ munkában való tevékeny részvétel is feladataim közé tartozik. Akkor vegyük sorba: a jogsegélyszolgálat továbbra is az Ön felügyelete alatt végzi a munkáját, mégis: az elmúlt idõszakban milyen fõbb ügyek kerültek fókuszba? Továbbra is elsõdleges a tárcaszintû jogszabályok véleményezése, de megnövekedett büntetõ ügyekben a védõ biztosításának igénye. Igyekszünk megfelelni tagjainknak ezen a fronton is, bár tartjuk, hogy csak egyéni elbírálás alapján látunk el ebben az ügytípusban jogi képviseletet. Mivel azonban az elmúlt idõszakban nagyon sok büntetõüggyel találkoztunk, indokoltnak tartjuk a tagság számára a védõ biztosítását. Mit kell tudnunk a 2011-es gazdasági évrõl? A gazdálkodással kapcsolatban: a 2010 õszén elfogadott idei költségvetésen az esetleges szükséges átcsoportosítások kivételével reményeink szerint nem kell változtatni. Terveink szerint rendelkezésünkre állnak majd azok a pénzeszközök, amelyek lehetõvé teszik ennek a költségvetésnek a változatlanul szigorú betartását. December 9-én újraindult a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkája is. Hogyan tovább 2011-ben? Kibontakozóban van a folytatás. A HÉF titkára, Jenei Katalin asszony írásban tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a minisztert képviselõ parlamenti államtitkár elfoglaltsága miatt, február végén március elején lesz az idei elsõ ülés. Remélem addigra már akár a 2011-es bérmegállapodást és a HM-Hosz közötti együttmûködési megállapodást is megköthetjük. Rengeteg tárgyaláson, megbeszélésen vett részt az elmúlt idõszakban a HM politikai és katonai vezetõivel. Milyen ezek hangulata, illetve elfogadják-e, mint új vezetõ tisztségviselõt? Tárgyaló partnereink teljes mértékben elfogadnak bennünket, az egyeztetések jó hangulatban zajlanak. Reméljük, hogy mindezen megbeszélések további tényleges hozadékáról is beszámolhatunk hamarosan. Tudjuk, tudom, hogy fel kell mutatnunk olyan elõremutató, kézzel fogható és a katonaállomány juttatásaiban is érzékelhetõ eredményeket, amelyekkel a képviseltek, vagyis a tagság is elégedett lehet a jövõben. Az egyébként valóban, minden feszültségtõl mentes tárgyalási hangulaton túlmenõen úgy vélem, hogy nem személy szerint rólunk, hanem a Hosz-ról szólnak ezek a tárgyalások, tehát áttételesen a teljes katona-állományról. Örülünk, hogy a korábbi esetleges ellenérzések megszûntek, s ezt a HM politikai és katonai vezetõi több fórumon is megfogalmazták. Ön már többször felhívta a figyelmet az optimizmusra, a belsõ és külsõ konszenzus-keresésre. Ez fogja jellemezni a következõ évek szakszervezet-politikáját? Azt hiszem, hogy csak kellõ optimizmussal felvértezve, a szakszervezeten belül pedig baráti légkörben lehet eredményes munkát végezni. Azt szeretném elérni, tapasztalni, hogy bátran, nyíltan fordulhat a tagság a Hosz vezetõihez, tisztségviselõihez, munkatársaihoz. Szerintem érdemi munkát csak így lehet végezni. Úgy tûnik, hogy igyekezete, optimizmusa hamarosan sikerre vezet, hiszen a februári választmányi ülésen talán már az új jogi ügyvivõt is meg lehet választani... Igen, reméljük, hogy a február 1-jei elnökségi ülésen beterjesztésre váró kezdeményezést követõ javaslat alapján új jogi ügyvivõt hozhatunk a rendszerbe. Olyan kolléga állhat munkába, lehet a mindennapi élet aktív részese, aki eddig is kiemelkedõ szakmai szerepet vállalt. Úgy gondolom, hogy a szakmai munka csak erõsödhet, bizalommal várjuk közénk a jogász kollégát, remélve, hogy ezen elképzelés a Választmány akaratával is találkozik. 4

5 f e b r u á r Az elmúlt idõszakban folytatódott az a találkozó-sorozat, amelyet még a rendkívüli kongresszus után kezdtek el a vezetõ tisztségviselõk. Januárban Nyugat- és Kelet-Magyarországon, majd Budapesten is találkoztak a helyi alapszervezetek vezetõivel... Igen, igyekszünk minden alakulatnál megjelenni. Tájékoztatóinkon, fórumainkon az aktuális kérdésekrõl informáljuk tagjainkat. Sokat beszélgettünk a nyugdíjpénztári változásokról, az új humán stratégia kibontakozó elemeirõl, a beinduló bértárgyalásokról, de a jogszabályi változásokról, és a szolgálati nyugellátásról is véleményt cseréltünk. A bekövetkezett adóváltozásokról és a pénzfelhasználással kapcsolatos szabályokról is tájékoztattuk a megjelenteket. Pozitívumként értékelem, hogy a belsõ vitákra, konfliktusokra utaló jelek egyre kevésbé tapasztalhatók. Azt remélem, hogy elindultunk azon az új úton, ami tovább éltetheti szakszervezetünket, ami a nyugodt munka alapfeltétele. Persze rengeteget beszélgettünk a jubileumi év elõkészületeirõl, rendezvényeirõl is, arról, hogy ki miben tud segítõ-támogató módon részt venni ebben Interjú, szervezeti élet kértük az alapszervezetek, önálló csoportok és azok vezetõinek, aktivistáinak segítõkész közremûködését. Mikor, illetve mivel lenne elégedett a 2011-es, jubileumi esztendõ végén? A legnagyobb sikert a sikeres bértárgyalás jelentené, de a kibontakozó humán stratégia is elégedettséget okozna, amennyiben a korábbihoz viszonyítva ténylegesen elõremutató és megvalósítható lenne, és szándékaink szerint olyan távlati célokat is felkarolna, mint a ra ígért illetményfejlesztés. Boldog lennék, ha erõfeszítéseinknek valódi eredménye lenne, ha a belsõ szervezeti életünk, egymáshoz való viszonyunk, és az elengedhetetlenül fontos emberi magatartások is pozitívan változnának. Azt pedig ígérhetem, hogy az elmúlt húsz esztendõ minél szélesebb körben történõ megismertetésére, a 20 év 20 program címet viselõ jubileumi rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítására velem együtt valamennyi munkatársunk fokozott figyelmet fordít majd. Szita Róbert Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc Elnökségi ülés: Fókuszban a humán stratégia Hamarosan megkezdõdnek a 2011-es bértárgyalások, de a humán stratégia egyes elemeirõl is néhány héten belül konzultációt kezdhetünk a munkáltatóval hangzott el szakszervezetünk elnökségének idei elsõ, január 11-i ülésén. A döntéshozó fórum tárgyalt még a jubileumi esztendõ rendezvénytervérõl, a következõ idõszak érdekvédelmi ügyeirõl és a kongresszusi munkabizottságok összetételérõl is. Az ülést Czövek János elnök vezette. A határozatképesség és a napirendi témák elfogadása után a rendkívüli kongresszus ülésérõl készült jegyzõkönyvet fogadta el a döntéshozó fórum. A vezetõ tisztségviselõk aktuális tájékoztatója során Czövek János elnök a történések idõrendi sorrendjében kiemelten szólt az évzáró cirkuszi rendezvény sikerérõl, a HOMNYP ügyvezetõ igazgatójával történt eszmecserérõl, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterrel lezajlott egyeztetésrõl is. A 2011-es bértárgyalások mihamarabbi beindulásáról és a humán stratégiával kapcsolatos várhatóan rövid idõn belül megkezdõdõ konzultációról is szó esett. Az elnök tájékoztatóját kiegészítendõ dr. Mészáros Melinda alelnök a HOMNYP és a Hosz közötti együttmûködési megállapodás elõkészítésérõl, Lippai Csaba alelnök pedig az OKÉT legutóbbi, december 21-i ülésén történtekrõl tájékoztatott. Ezt követõen Feke Zsombort és Szilágyi Attilát vette fel az elnökség pártoló taggá. A évi költségvetési terv fejezeti felhasználásáról szóló elnökségi határozat tervezetérõl szóló egyeztetés során dr. Mészáros Melinda alelnök elõterjesztését egyhangúan elfogadta a döntéshozó fórum. A következõ havi érdekvédelmi ügyek megtárgyalása során Czövek János az idei bértárgyalások beindulásával kapcsolatban azt emelte ki, hogy elnökségünknek komoly stratégiával kell majd elõállni. Vitaindítójában a Hosz elnöke az Szja törvények miatt szükséges kereset-kompenzációról és egy kafetéria-rendszerû reálkereset-emelkedést célzó tervezetrõl is beszélt. Az alelnök asszony jelenlegi helyzetértékelését tartalmazó elõterjesztése után több elnökségi tag is megfogalmazta, hogy nem kell differenciálni az illetményen kívüli juttatások (üdülési csekk, étkezési utalvány, ruházati pénz, mosatási pénz, stb.) terén. Elhangzott az is, hogy a szerzõdéses állomány tagjaira jobban oda kell figyelni, hiszen fiatalok, nem nagycsaládosok, az Szja változás miatti illetményemelkedés csak minimális mértékben érinti õket. A humán stratégia elveirõl is megbeszélést folytattak az elnökség tagjai. Lippai Csaba alelnök megjegyezte, hogy szakszervezetünk nagy valószínûséggel március második felében tud bekapcsolódni az év egyik legfontosabb feladatával kapcsolatos konzultációba. Ezt követõen Sörös István tagozatelnök az önkéntes tartalékos katona jogviszonyával kapcsolatos anomáliákra hívta fel a figyelmet. A évi kongresszusi munka-, feladat-, és szervezõ bizottságok összetétele pontosításának szükségességét Czövek János az elmúlt idõszakban bekövetkezett személyi változásokkal indokolta. Az elnök február elsejei határidõt szabott a pótlással kapcsolatban. A 20 éves a Honvédszakszervezet címet viselõ rendezvénytervet Lippai Csaba terjesztette elõ. Az alelnök a havi programokat szedte csokorba, majd az elnökség elfogadta a javaslatot. Az egyebekben a családi napokra és rendezvényekre vonatkozó pályázat kiírásáról egyeztettek. Czövek János elnök javaslatára a pályázatkiírást februárra halasztották. Ezt követõen a választmányi ülés február 22-re történõ összehívásáról folytattak megbeszélést, majd a tisztségviselõk telefon- és mobil internetköltségeirõl tárgyaltak. Végül a budapesti területi ügyvivõ, a közigazgatási és logisztikai képviseleti titkár helyettesítési rendjérõl, majd - Sándor Roland pénzügyi ügyvivõ elõadása kapcsán - a nem pénzbeli juttatások 2011-es közterheirõl tanácskoztak. A következõ ülést február 1-jén tartja elnökségünk. Sz.R. 5

6 Nemzetközi kapcsolatok, misszióban Csatlakozás elõtt az Euromil Elõször ülésezett 2011-ben a Katonaszövetségek Európai Szervezete (Euromil) ügyvezetõ elnöksége január 12-én, Brüsszelben. Az ülés aktualitását elsõsorban az adta, hogy 2011 májusában lesz az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) kongresszusa, amely dönt többek között arról is, hogy felveszi-e soraiba az Euromil-t, mint európai szakmai szövetséget. A mai napra a csatlakozásnak minden akadálya elhárult, így az ügyvezetõ elnökség felhatalmazása alapján Emmanuel Jacob elnök a napokban elküldi John Monksnak a csatlakozási szándéknyilatkozatot. Az Euromil az ETUC tagságával egy jelentõs lépést tesz abba az irányba, hogy a jövõben az Európai Unió hivatalos tárgyalópartnere lehessen az európai katonák vonatkozásában. Az elnöki tájékoztatóban elhangzott, hogy a szakszervezetek helyzete általában, ezen belül is a katonai érdekvédelmi szervezetek helyzete a romló gazdasági-költségvetési helyzet miatt jelentõsen megnehezedett az elmúlt évben, és ez a tendencia folytatódni látszik 2011-ben is. Ebben a helyzetben az érdekvédelmi szervezeteknek össze kell fogniuk, egyesiteni kell erõfeszitéseiket, s ha kell személyi és anyagi erõforrásaikkal is támogatniuk kell egymást - hangsúlyozta Emmanuel Jacob. Jó példa erre a holland katonai és rendõrszakszervezet összefogása, akik integrálták központi irodájukat, és a jövõben a vezetõ testületek egyesülése sem kizárt. Bernhard Gertz alelnök azt hangsúlyozta, hogy bár a német szakszervezetek között sok vita van a mindennapokban, ugyanakkor egy emberként állnak ki minden olyan törekvéssel szemben, amikor alapvetõ jogaikat korlátozni akarják, vagy a gazdasági ellehetetlenítésükkel próbálkoznak. Ezt követõen minden ügyvezetõ elnökségi tag beszélt a hazai eseményekröl. E sorok írója röviden tájékoztatta az ülés résztvevõit a Hosz rendkivüli kongresszusa óta történtekrõl. Jelezte az EUROMIL vezetõinek, hogy részletes beszámolót az áprilisi stockholmi elnökségi ülésre készülõ nemzeti jelentésben ad majd a Hosz, ahol jelen lesz a szervezet új elnöke, Czövek János is. Emmanuel Jacob szerint a magyar tagszervezetnek ki kell használnia, hogy az EU soros elnöki tisztet Magyarország tölti be ebben a félévben. Gerhard Ahlbrecht fötitkár beszámolójában kitért az õszi elnökségi ülés óta történt jelentõsebb eseményekre, külön kiemelve a novemberben Berlinben rendezett biztonságpolitikai konferenciát és a NATO Parlamenti Közgyülését, amelyeken sikeres lobbitevékenyseget folytattak az EUROMIL tisztségviselõi. Beszélt a berlini tagszervezési konferenciáról is, amelyet a resztvevõkkel egyetemben hasznosnak és sikeresnek, ezért a jövõben folytatandónak itélt meg. (a konferencián szakszervezetünk Miért ne szülhetnék misszió alatt? Decemberi és januári lapszámunkban is olvashattak arról, hogy november 25-én tartotta konferenciáját a Honvédszakszervezet Katonanõi Szekciója. Mivel a konferencia a katonanõkkel kapcsolatos problémákról, speciális helyzetükrõl szólt, így ennek apropóján beszélgettem Sitkei Adrienn fõtörzsõrmesterrel, aki õsszel érkezett haza egy négy éves NATO beosztásból. Ennek a beszélgetésnek az anyagát olvashatják a következõkben. - Hogyan lettél katona? - Már a nagypapám és az édesapám is katona volt, így közel állt hozzám ez a szakma, szinte a laktanyában nõttem fel. Nem volt kötelezõ ez a választás, ez az én döntésem volt. - Nemrégen érkeztél vissza külföldrõl. Milyen beosztásban dolgoztál? - Németországban töltöttem négy évet. Jelölés útján kerültem ki, a parancsnokom jelölt erre a feladatra, úgy gondolom az angol tudásom is indokolta, hogy rám esett a választás, illetve egyébként is szerettem volna ilyen beosztást vállalni. Nem az eredeti beosztásomban, hanem logisztikusként dolgoztam, ami számomra egy teljesen új feladat volt. képviseletében Kiss Csaba és Kis Antal vettek részt.) Érdekes fejleményként említette, hogy szlovéniában katonai szakszervezet alakult és a balkáni térségben is pozitív folyamatok tapasztalhatóak. Albániában és Szerbiában is nagy az érdeklõdés a katonai érdekvédelem iránt, és ma már az állami szervek sem olyan elzárkozóak, mint korábban. Az ügyvezetés áttekintette az egyesülési jogért küzdõ érdekvédelmi szervezetek (fõleg a mediterrán régió) helyzetét. Antonio Coelho (ANS, Portugália) szerint nagyon nehéz körülmények között vannak a térség szervezetei, hiszen bármilyen minimális elõrelépésért hónapokat, sõt sokszor éveket kell küzdeniük. Nem adják fel, biztosak benne, hogy összefogva és egymást támogatva elõbbutóbb sikerül áttörést elérniük. Ezután Danis Granville kincstárnok számolt be a szervezet pénzügyeirõl. A kincstárnok szerint a könyvelési adatokat figyelembe véve pozitív eredménnyel zárul majd az elõzõ év, így áprilisban az elnökségnek a zárszámadással egyidõben döntenie kell a maradvány felhasználásáról, vagy tartalékolásáról is. Timo Lange kommunikációs munkatárs az új kommunikációs stratégia tervezetét ismertette, majd bemutatta a hamarosan megújuló EUROMIL honlapot, amely nemcsak felhasználóbarátabb, hanem sokkal informativabb is lesz. A következõkben tagfelveteli kérelmekrõl, személyi kérdésekrõl tárgyalt az ügyvezetõ elnökség, végül az áprilisi elnökségi üléssel kapcsolatos utolsó elõkészitõ lépésekrõl (például a megrendezendõ workshopokról) született döntés. Az elnökségi ülésen megrendezendõ konferenciák egyik fõ témája a katonai nyugellátások jogszabályi háttere és jelenlegi helyzete lesz. Az októberben Erdõbényén megrendezett V-4 konferencia sikerének köszönhetõen a magyar szolgálati nyugellátás rendszere is a konferencia napirendjén szerepel(het) majd egy elõadás erejéig, ha élni kivánunk a lehetõseggel. Az egyebekben Antonio Coelho elõterjesztésére tárgyalt a testület a közelmúltban nyilvánosságra hozott NATO altiszti sratégia és irányvonal javaslat c. anyagról és egyéb kérdésekrõl. Az ügyvezetõ elnökség legközelebb április 14-én, közvetlenül az elnökség elõtt ül össze Stockholmban. dr. Heiling Ottó - Van-e különbség a kinti katonaélet és a magyarországi között? - Természetesen van különbség. Nagy élmény volt nekem, hogy nagyon sok nemzettel dolgoztam együtt, akik nagyon türelmesek, rendesek voltak és segítették a munkámat. Nem éreztem, hogy beskatulyáztak volna, teljes jogú partnerként kezeltek. - Mennyien szolgálnak most ezekben a beosztásokban? - Mi négyen mentünk ki annak idején, három nõ és egy férfi, most talán úgy fõ lehet a létszám, elég kicsi a kontingens. A négy fõbõl ketten fedélzetre mentek, én pedig logisztikai beosztást töltöttem be. - Változtatott-e a szemléleteden ez a pár év? - Mivel még csak pár hónapja vagyok Magyarországon, így erre nehéz válaszolni, de úgy érzem pozitív irányban változott a helyzet itthon is. - Külföldön, fõleg az óceánon túl a katonanõk és férfiak között egyre inkább eltûnõben van a különbség, illetve ott a nõk is arra törekednek, hogy ne különböztessék meg õket. Te hogy érezted magad, menynyire veszik ezt komolyan Németországban? - Nekem nagyrészt amerikai kollégáim voltak, de dolgoztam angollal, 6

7 f e b r u á r Katonaélet, misszióban némettel, olasszal, illetve hollanddal is. Ha megismerik egymást az emberek, akkor tudják, hogy kinél meddig mehetnek el. Az amerikai kollégáknál valóban felfedezhetõ volt a távolságtartás, közöttük ugyan nem annyira, de másokkal szemben igen. A filmekben látható szigorú viselkedés nem volt jellemzõ egyik külföldi kolléga esetében sem. - Szerinted lényeges-e, hogy bizonyos beosztásokat férfiak, vagy nõk töltenek be a honvédségnél? - Úgy gondolom, hogy nõket ne küldjenek ki a hadszíntérre, de pl. adminisztratív feladatokra nagyon jól alkalmazhatók vagyunk. Az én munkaterületemen biztos vagyok benne, hogy senkinek sincs azzal baja, hogy mi nõk szolgálunk ezekben a beosztásokban. Talán még a munkamorál is javul egy kicsit, ha nem csak férfiak vannak odalenn. Úgy gondolom szakmai felkészültségünk is megfelel az elvárásoknak és nõként is helyt állunk. - Hogyan lehet a családdal összeegyeztetni egy ilyen hivatást? - Nem vagyok karrierista, de fontos szerepet játszik az életemben ez a munka. Egyedülállóként ez könnyû a számomra, de nagyon szeretném, ha a hivatásom és majdan a család összeegyeztethetõ lenne és nem válna az egyik a másik kárára. Nálunk is dolgoznak családosok, de úgy gondolom meg lehet oldani, hogy a szolgálatot mindenki maradéktalanul el tudja látni. Úgy próbáljuk a beosztást elkészíteni, hogy a gyermekekért el tudjanak jutni az óvodába. Nem volt még gond ebbõl, a közvetlen parancsnokaim is segítõkészek ezekben az esetekben. - Kellene-e ezzel még foglalkozni, van-e olyan terület, melyet szabályozni érdemes? - Véleményem szerint mi elsõsorban katonák vagyunk, ezért úgy kell hozzá állni a honvédség magasabb vezetõi szintjein a dolgokhoz és nem várható el, hogy a végtelenségig humánusak legyenek velünk. A különbözõ helyzetekben fontos, hogy a család otthon lévõ tagja támogasson bennünket. Itt nincs vége, 8 óra után a mûszaknak, bármikor behívhatnak, stb. Ez egy életstílus, így kell kialakítani a mindennapokat, de hangsúlyozom, ez a saját, egyéni véleményem. - Örülök, hogy így gondolod. Érezhetõ-e valamiféle negatív hozzáállás a férfiak részérõl, illetve megfogalmazódott-e már benned valamiféle negatív kritika, ami a személyedet vagy benneteket, katonanõket érintett? - Én egy hónapot töltöttem Törökországban, ahol én voltam az egyetlen nõ a bázison. Nagyon meg kellett még azt is gondolnom, hogy mibe öltözöm, túl nõies ruhákat nem is vittem magammal, ráadásul a ramadán idõszakában voltam kinn. Nagyon kedvesek voltak velem, nem tudták miként viszonyuljanak hozzám. A munkámmal meg voltak elégedve, de nekem sem volt rossz tapasztalatom. Meg kellett gondolnom, hogy hol és mit mondok, mert az egy zártabb világ. - Nagyon jó a kapcsolat a HM Katonanõi Bizottsága és a Hosz Katonanõi szekciója között. Külön figyelem övezi a katonanõk megjelenését a honvédségben. A jogalkotók is figyelembe veszik a két nem közötti alkalmazhatóság különbségeit. Mi errõl a véleményed? - Az tény, hogy különbözõek vagyunk. Én nem tudok annyit futni, vagy akkorát emelni. Egy férfi nem tud olyan sokáig ébrenmaradni, vagy összpontosítani. Ezek genetikai különbségek és persze jó lenne, ha a jogalkotásnál ezt figyelembe vennék, de szerintem nem lehet olyan szabályokat készíteni, ami mindenkinek megfelel. Nekem is megfordult már a fejemben, hogy ha szülni fogok, lehet, hogy elveszítem a beosztásomat. Mivel a férfiaknak ez nem adatik meg, így itt valamiféle védelem a nõi munkavállalóknak jó lenne. - Úgy gondolom, hogy a részmunkaidõs foglalkoztatás lehetõsége azért már egy olyan irányt mutat, ami ezeket a problémákat hivatott megoldani. A honvédség szerinted valóban elõbbre jár a többi munkáltatóhoz képest? - Igen, a fizetésünk sem rossz nõként és ahhoz képest biztos munkahelyünk van. Nem is ez a terület az, ahol változtatnék. Az egyenruhával vagyok úgy, hogy jobb lenne, ha itt vagy ott másképp lenne, másabb lenne, kényelmesebb lenne, de ezzel a fiúk is így vannak néha. - Konkrétan lenne ötleted a változtatásra? - A misszió során fõleg köznapi viseletben voltam, s ott a zakón pl. nincs jelölve, hogy magyar vagyok, ott még a HUNGARY felirat is hiányzik, a kistársaságin úgyszintén. A kék ruha pedig hasonlít a némethez, vagy az amerikaihoz, így elõfordulhatnak kellemetlenségek ebbõl fakadóan. - Egyetértesz azzal, hogy ne próbálják a nõk túlnõiesíteni ezt a szakmát? - Egyetértek, ha valaki katonának adja a fejét nõként, akkor fogadja el, hogy ez egy férfi szakma, próbáljanak meg a nõk beilleszkedni. - Az elõbb beszéltél arról, hogy ha családod lesz, akkor mi az elképzelésed. Azért egy újabb külföldi munka nehezen összeegyeztethetõ a kisgyermekes család életvitelével, nem? - Teljesen igazad van, de ez a másik terület, amit rugalmasan meg lehetne oldani szerintem. Miért ne szülhetnék a misszió alatt, ha garantálom, hogy 3 hónap után ismét számíthatnak a munkámra? Ha alaki meg tudja oldani, hogy a férje otthon legyen és vigyázzon a babára, akkor ez nem lehet akadály. Úgy tudom, jelenleg ez nem megvalósítható a törvényeink szerint, de szerintem ez életszerû lehet, hiszen attól, hogy gyermeket szül valaki, nem jelenti azt, hogy nem tudja összeegyeztetni a családi és szolgálati elvárásokat. - Tapasztalatunk, hogy azon családokban, ahol missziós feladatokat ellátó katona van, ott magas a válások száma... - Igen, ezt én is így tudom, de nem csak a magyarokra igaz ez sajnos, hanem a többi ország katonáira is. Szétmennek, összejönnek a párok, ilyen az élet. A magyar nõk talán nem ismerik fel annyira, hogy egy külföldi országban vállalt misszió milyen elõnyöket rejthet magában. Kiviheti a családját, ott élhetnek, megtanulhatják a nyelvet, ami a gyermekeknek nagyon jó a késõbbiekben. Ugyanakkor elõbb utóbb a házastársnak unalmassá válhat a kinti élet, ha nem vállal munkát. Ha vállal, akkor viszont elesik attól az anyagi támogatástól, ami a házastárs után jár. Tehát jó, ha a másik fél is ki tud teljesedni az idõ alatt, amit kinn töltenek, így továbbra is harmónikus lehet a kapcsolatuk. - Találkoztál olyan nõvel, aki ilyen misszió alkalmával szült gyermeket? - Igen, ismertem olyan amerikai katonanõket, akik Németországban szültek. Õk végig dolgoztak, ha jól tudom, náluk a szülés után 6 hónap múlva kell vissza menni dolgozni a szolgálati helyükre. Tudom, hogy a családi összetartás nem is olyan, mint nálunk Európában, de nem is rossz ötlet. Õk kaptak ott katonai kismamaruhát és abban végezték el a feladatukat, persze azokat, ami még nem veszélyeztette az egészségüket. Ha vegyszerekkel dolgoztak vagy fizikai, rakodó munkát végeztek, akkor õket más beosztásba helyezték. - Milyen lehetõséged van a továbbiakban az elõmenetelben? - Nálunk egy-két zászlósi beosztást kivéve ez a legmagasabb beosztás. Nemsokára 8 éve vagyok fõtörzsõrmester. Nem tudok elõre lépni, viszont ezt a munkahelyet nem szeretném itt hagyni, mert szeretem, amit csinálok. Már nem sok kell, hogy diplomát kapjak, talán ez is lehetne egy megoldás az elõmeneteli problémára. Ehhez kapcsolódóan jó lenne, ha motiváltabb lennék. Külföldön egy törzsõrmesternek is õrmester a beosztottja, akiért felel, de nem csak szakmailag, hanem személyügyileg is. Megírja az értékelését, ha valami problémája van, akkor tudott hozzá fordulni, vagy akár egy összejövetelre meghívta, vagyis a hiearchia jobban megmutatkozott már egy beosztás esetében is. Én ott fõtörzsként nagy ember voltam. Szijártó Zsolt 7

8 Interjú, szervezeti élet A írja: Új feladatok az újévben Egyebek mellett a évi legfontosabb feladatokról is szólt a honvedelem.hu-nak adott interjúban Czövek János, a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke, akit a október 26-i kongresszuson választottak meg a szakszervezet elsõ emberének. A hivatásos és szerzõdéses állomány reprezentatív érdekképviseleti szervezetének taglétszáma eddigi történetének csúcspontján áll. Az alakulatok döntõ többségében jóval 50 százalék felett van a Hosz-tagok aránya - mondta Czövek János. - Ennek, gondolom, örülnek, hiszen ez is az egyik cél. - Így van. Ez a létszám a szervezetünk súlyát is tükrözi. A Honvédszakszervezet igyekszik minden állománykategória érdekét képviselni, ezért is mûködtetünk már több éve szerzõdéses és nõi szekciót, valamint nyugállományú tagozatot. Így a speciális igényeket is megpróbáljuk feltérképezni, és azoknak eleget tenni. - Lesznek új feladataik is 2011-ben? - Eddigi ismereteink és számításaink szerint az önkéntes tartalékos rendszer létrehozásával ez az állománykategória is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon az érdekképviselet terén is. A jelenlegi 2000 fõ már olyan létszám, amely számottevõnek mondható a honvédség rendszerében, és a számuk jelentõsen növekedni fog a következõ években. - E szerint az önkéntes tartalékos katonák beléphetnek a Hosz soraiba? - Igen, szakszervezetünk alapszabályában már régóta szerepel ez a lehetõség, csak eddig a 18 önkéntes tartalékos katona még nem élt vele. - Év végétõl újra zajlanak az egyeztetések a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) keretében. Mit remél ettõl? - December 9-én valóban megkezdõdött a HÉF érdemi munkája. Bízunk benne, hogy ezen a fórumon számos olyan problémára találunk közös megoldást, amely jelenleg nagyon sok katonát foglalkoztat. A szerzõdéses legénységi állományt érintõ fontos változásról Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a szerzõdéses legénységi állományt érintõ kiemelten fontos és az elmúlt idõszakban rendkívül nagy érdeklõdésre számot tartó kérdésben történt változás január 1. napjától. A évi CLXXX. törvény 60. (2) bekezdés b., pontja módosította a Hjt. 43. (2) bekezdését, melynek megfelelõen a szerzõdéses szolgálati idõ együttes idõtartama a 20 évet nem haladhatja meg (és nem lépheti túl a szolgálati viszonyra a törvényben meghatározott felsõ korhatárt). Az egységessé vált szabályozás értelmében a szerzõdéses legénységi állományban szolgálatot teljesítõ tagjaink tehát, hasonlóan a szerzõdéses tiszthelyettesekhez és tisztekhez, 20 év szolgálatot vállalhatnak. Reméljük, hogy a közeljövõben a kérdéskörre vonatkozóan további elõrelépésekrõl is beszámolhatunk. Mindazon tagjaink, kérdezõink esetében azonban, akik 2011-ben a módosítás hiányában megválni kényszerültek volna a Magyar Honvédségtõl, lényeges változást jelent a hatályba lépett módosítás. dr. Mészáros Melinda Itt elsõsorban az úgynevezett alulról jövõ problémákra gondolok, amelyek a mindennapi életet és szolgálatot nehezítik, hátráltatják, de a tárcával közösen megoldhatóak. Az érdekazonosság a legnagyobb hajtóerõ ezekben a kérdésekben. Az ügyrendi javaslatainkat a testületi munkára megküldtük. Várjuk a következõ, februárra tervezett HÉF-ülést. - A Hosz kezdeményezésére, a Honvédelmi Minisztérium javaslatára, az Országgyûlés elfogadta a szerzõdéses katonák maximális szolgálati idejének meghosszabbítását. Miért tartja ezt fontos eredménynek? - A válasz nagyon kézenfekvõ. Az eddigi maximális 15 éves szolgálati idõ miatt a közeljövõben mintegy ezer nagyon képzett, igen tapasztalt, erõs honvédségi kötõdéssel rendelkezõ katonától kellett volna megválni. Az Országgyûlés által 20 évre megnövelt szolgálati idõ egyaránt kedvez az érintett szerzõdéses katonáknak, a Magyar Honvédségnek és a honvédelem egészének is. Ez is egy jó példa az érdekazonosságra. - Mi az, ami változatlan marad 2011-ben is? - A katonák érdekeinek képviselete, védelme, amelyért a jövõben is mindent megtesznek a Hosz tisztségviselõi. Továbbra is közvetlenül jelen leszünk az alakulatoknál, segítjük és támogatjuk tagjainkat problémáik megoldásában. Ezen túlmenõen folytatjuk a segélyezést, enyhítve ezáltal a szociálisan rászorulók terhein. Változatlanul számíthatnak ránk a természeti katasztrófák sújtotta övezetben élõ tagjaink, bár bízunk abban, hogy idén nem lesz szükség ilyen jellegû segítségre. A kedvezményes üdültetési lehetõségeink is egész évben biztosítottak. Hajdúszoboszlón két apartmanunk, Békésszentadráson pedig hat, 4-4 fõs faház áll tagjaink rendelkezésére. Az elõbbi helyen a fürdõzésre, az utóbbin a horgászásra, aktív pihenésre vágyók tölthetnek el egy-egy tartalmas hetet. Zilahi Tamás Középpontban az esélyegyenlõség Szakértõi egyeztetés zajlott le január 7-én, a Hosz központi irodájában. A megbeszélés fókuszába az esélyegyenlõséget állította dr. Szabóné Szabó Andrea alezredes, a HM humánpolitikai fõosztályának munkatársa és Jeszenyi Ildikó, szakszervezetünk szociális és személyügyi ügyvivõje. Az egyeztetésen a Honvédelmi Minisztérium évekre vonatkozó Esélyegyenlõségi Tervének elkészült változatát tekintette át a két szakember. Jeszenyi Ildikó - Szita Róbert 8

9 f e b r u á r Nyugállományban Nyugdíjas tagdíjak Ismét elérkeztünk a tagdíjbefizetések idõszakához. Nyugdíjasaink számára ebben az évben 400.-Ft/hó, azaz 4800,-Ft/fõ az éves tagdíj, amelyhez a Tagozat saját költségvetésébõl segítségképpen hozzájárul ben is kiderült, hogy sokan nem tudják, hogy a tagdíjért cserébe havonta megkapjuk az Egység címû újságot. Olyan tagsági kártyával rendelkezünk, amely vásárlásainknál kedvezményekre jogosít. Tagjaink alanyi jogon, bizonyos feltételek teljesülése esetén biztosítással is rendelkeznek, illetve szociális-, és temetési segélyben is részesülhetnek. A befizetett tagdíjak egy részét az alapszervezet/csoport használhatja fel közvetlenül például saját rendezvényeire. A Hosz jogsegély szolgálata is igénybe vehetõ. A tagdíjbefizetés határideje ebben az évben is március 31. Több alapszervezetünk/csoportunk egyszerûen intézi a tagdíj befizetést, melyet az évnyitó gyûlésen rendeznek a tagokkal. A tagdíj nem csupán csekken fizethetõ, hanem fizethetõ személyesen a Hosz irodán (valakivel küldeni is lehet), vagy banki átutalással. A csekken illetve az átutalásnál feltétlenül szükséges közleményként feltüntetni, hogy melyik alapszervezethez/csoporthoz történt a befizetés. A csekk kitöltését végezzük úgy, hogy azt mások is nagy biztonsággal el tudják olvasni. Az átutaláshoz a következõ számot kell használni: AXA Bank Szabályaink szerint, aki a befizetési határidõt elmulasztja, még három hónap türelmet kap, majd az értesítõ levél után következhet a tagok sorából történõ kizárás. A Nyugállományú Tagozat részérõl 2010-ben türelmesek voltunk, de nyilvántartásainkat rendeztük, naprakészen látjuk, hogy kik azok, akik nem fizettek esetleg már korábban sem. Aki nem fizeti be tagdíját, természetesen nem részesülhet a Hosz biztosította kedvezményekbõl sem. Szeretném felhívni az aktív állományból nyugdíjba vonulók figyelmét arra, hogy nem kell megszüntetniük tagsági viszonyukat, hanem a Hosz honlapján található ( Nyomtatványok címû rovatban) Nyugállományú belépési/átlépési nyilatkozat címû nyomtatványt kitöltve és a nyugállományba helyezési parancs másolatát el kell juttatni a lakhelyhez közeli csoporthoz vagy a Nyá. Tagozat titkárához. Érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi alapszervezeti/csoportvezetõvel, aki megfelelõ segítséget tud nyújtani, illetve regisztrálja az átjelentkezõt. A tagdíjat rendezni kell a volt alakulatnál és a különbözetet a Nyugdíjas Tagozatnál. A Nyá. Tagozat SZMSZ-e a honlapon szintén megtalálható. Dr. Kántor Raimund Nyá. Tagozat titkár 9

10 Képriport Fórum Székesfehérvárott, Kiséri-Nagy Ferenc képriportja A Honvédszakszervezet elnöke és alelnökei kötetlen beszélgetésre hívták meg a Dunántúlon, Kelet-Magyarországon, és a fõvárosban található alapszervezetek vezetõit Székesfehérvárra, Szolnokra és Budapestre. A január 13-án kezdõdõ és január 24-én véget érõ esemény-sorozaton Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök jó hangulatú megbeszélésen hozták szóba az adójogszabályok változása és a személyi jövedelemadó változás miatti kompenzációt, a novemberi kongresszust, az önkéntes tartalékos rendszerhez való viszonyulást és a 20 év - 20 program rendezvénysorozat feladatait is. A szakszervezeti vezetõk és alapszervezeti vezetõk egyaránt elmondták az említett témákról elképzeléseiket, hitet tettek az összefogás és a tagság érdekeinek minél hatékonyabb képviselete mellett. A három helyszínen arra is lehetõség nyílt, hogy Bazsik István gazdasági ügyvivõ a legfontosabb pénzügyi szabályzók módosításairól, a magán-nyugdíjpénztári változásokról is informálja a megjelenteket. A tisztségviselõk kérdéseket fogalmaztak meg a szakszervezet önállósodása, az aktív, tiszti, fõtiszti állomány tagtoborzásával, valamint a korengedményes, szolgálati nyugdíj jövõjével kapcsolatban. Emellett a jelenlegi kormánnyal történõ kapcsolattartásról is szó esett. Az alapszervezeti vezetõk megkérdezték, hogy a szakszervezet által korábban megindított küzdelmek, így a 13. havi illetmények ügye, 10

11 f e b r u á r Képriport Szolnokon és Budapesten Szöveg: Szita Róbert valamint a szerzõdéses állomány maximális szolgálati idejének megnövelése érdekében milyen eredményeket ért el a Hosz. A kérdésekre vezetõ tisztségviselõink adták meg a feleletet. Az Szja változások miatti keresetkiegészítésnek tekintendõ kompenzációval kapcsolatban elhangzott, hogy a távolléti díj lesz az alapja a számításnak. Ezt követõen a családi adókedvezmény igénylésérõl is tájékoztattak vezetõink. A 2011-es bértárgyalásokkal kapcsolatban is kikérték a vezetõ tisztségviselõink a megjelent alapszervezeti vezetõk véleményét. A jelenlévõk áláspontját összegezve elhangzott: mivel idén sincs lehetõség az illetményfejlesztésre, a Hosz-nak arra kell fókuszálni az egyeztetéseken, hogy az étkezési utalványok összegének megemelését és az üdülési csekk (majd a Széchenyi kártya) biztosítását preferálja a munkáltatóval történõ tárgyalásokon. Többen is megfogalmazták, hogy a kollégák, a családtagok jövedelmének, családi körülményeinek átláthatatlansága miatt nem szabad differenciáltan kezelni az egyes béren kívüli juttatási elemeket, társadalmi igény a családok támogatása. A fórum arra is lehetõséget adott, hogy az Szja 1%-ának alapítványunk, - a Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Alapítvány - javára történõ felajánlására buzdítsanak a megjelentek. Képünkön Jászai László debreceni nyugállományú alapszervezeti vezetõ adja át a megjelent tisztségviselõknek a szükséges nyomtatványokat. 11

12 Szövetségi élet Március 22-én tart küldöttgyûlést az FRDÉSZ Az elnökségi ülés elején, napirend elõtt Kónya Péter FRDÉSZ elnök arról tájékoztatott, hogy január 1-tõl a VPFSZ a VPDSZ, az NBHSZ pedig NDSZ néven mûködik tovább, továbbra is az FRDÉSZ teljes jogú tagjaként. Szakszervezetünk képviseletében Czövek János elnök és dr. Mészáros Melinda alelnök vett részt. Az FRDÉSZ elnöke elsõként az FRDÉSZ-Liga perrõl tájékoztatott. A per tárgyalása gyakorlatilag 15 perc alatt lezajlott, és a bíróság megsemmisítette a Liga Tanács FRDÉSZ kizárásáról szóló döntését. A szövetségi tagdíjfizetéssel kapcsolatban elhangzott, hogy amennyiben nem tudja gyakorolni valamely szervezet a jogait, akkor nem kötelezhetõ tagdíjfizetésre. A részletes indoklást hamarosan megkapja az FRDÉSZ és azt közzé is teszi majd. Kónya Péter az elõzetes perköltségek mértékérõl is informálta a megjelenteket. Ezt követõen az egyes tagszervezetek vezetõi a jövõrõl, a hogyan tovább részleteirõl vitáztak. Az FRDÉSZ évi küldöttgyûlésére történõ felkészüléssel foglalkozó napirendi téma során elhangzott, hogy koncepcionálisan kellene tárgyalni az Alapszabály egyes módosításairól, a évi költségvetés tervezetérõl, valamint az idei fõ feladatokról. Az Alapszabály módosításával kapcsolatban elhangzott: nem konföderációként, hanem szektoriális szövetségként határozzuk meg önmagunkat. Ennél a napirendi témánál, a tagdíj meghatározása kapcsán élénk vita bontakozott ki. A kis taglétszámmal rendelkezõ szervezetek a szolidaritás és az alaptagdíj megállapításának, valamint a munkaszervezet kiegészítésének (alelnökök és irodavezetõ) szükségességét emelték ki. Többen arra is figyelmeztettek, hogy rendkívül kevés idõ áll a döntés meghozatalára. LAKÁSOK KIADÓK! Az Elsõ Bérház Kft. a XIII. kerület, Fáy u szám alatt található bérházban különbözõ méretû lakásokat ad ki! A lakások egy, másfél, illetve kétszobásak, bútorozatlanok, szép állapotúak. A mérõórákkal ellátott albérletek havi 55 ezer Ft-tól, számlával kiadók. További információkat a 06/ as, és a 06/ es telefonszámokon lehet kapni! A VPDSZ elnöke, Holecz Gábor azt hangsúlyozta, hogy az FRDÉSZ erejét, eredményeit szeretné újra tapasztalni. Offenzív munkát kellene már végezni tette hozzá. A jó munkához megfelelõ szakemberek, háttér szükséges mondta a PVDÉSZ elnöke. Czövek János Hosz elnök kiemelte: A Hosz továbbra is abban érdekelt, hogy az FRDÉSZ tagszervezetei együtt maradjanak, erõs szövetségként mûködjenek ben minimális mûködési költséggel dolgozik szakszervezetünk, csak februárban tudunk végleges adatokat mondani, mennyivel tudunk hozzájárulni az FRDÉSZ idei költségvetéséhez. A szövetség fõ feladatainak egyeztetése során Talabér Zoltán, a PVDÉSZ elnöke azt javasolta, hogy a megszûnt SZÉF helyett érje el az FRDÉSZ, hogy továbbra is legyen egy országos, valamennyi fegyveres és rendvédelmi ágazatot összefogó szektoriális érdekegyeztetõ fórum. A PVDÉSZ elnöke azt is javasolta, hogy az EU-s elnökséggel kapcsolatban az FRDÉSZ tegyen le egy munkavédelmi koncepciót, amelyhez kommunikációs stratégiát is mellékelne. Dr. Mészáros Melinda, a Hosz alelnöke azt hangsúlyozta, hogy a SZÉF ágazatközi fórumként mûködött, míg a BÉT és a HÉF csak a saját ágazat érdekegyeztetéséért felelõs. Az FRDÉSZ elnöke azt javasolta, hogy az egyes fõ feladatokhoz felelõsöket is jelöljünk ki. A fõ feladatokkal kapcsolatban még egy hétig várja a beérkezõ javaslatokat, amelyet majd a februári elnökségi ülésen fogadna el a döntéshozó fórum. Az egyebekben arról döntöttek, hogy március 22-re hívja össze es Küldöttgyûlését az idén huszadik születésnapját ünneplõ FRDÉSZ. Kép és szöveg: Sz. R. 12

13 f e b r u á r A gyermektartásdíjról (2.) Folytatjuk januárban megkezdett sorozatunkat, a kiskorú gyermek után fizetendõ tartásdíjjal kapcsolatos jogi szabályozásról. A bírósági eljárás során be kell szerezni mindkét szülõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrõl szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet részletesen szabályozza, hogy a tartásdíj alapjául pontosan milyen jövedelmi források szolgálnak, illetve, hogy ezeket milyen sorrendben kell figyelembe venni. A hivatkozott IM rendelet 10. (2) bekezdése szerint a tartásdíj alapja elsõsorban a tartásra köteles személy részére a) a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítõ fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés, stb.), illetõleg a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelezõ pótlék, 13. havi illetmény, stb.) címén juttatott összes járandóság, valamint b) a személyi jellegû egyéb kifizetésként, illetõleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelem (végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.). Ha a (2) bekezdés szerint nem állapítható meg tartásdíj, illetve a (2) bekezdés alapján megállapítható összeg a gyermeket gondozó szülõ jövedelmi viszonyait is figyelembe véve a gyermek szükségletét nem fedezi, a tartásdíj megállapításánál a más munkaviszonyból, további munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetõleg a nem munkaviszonyból származó rendszeres jövedelmet (pl. megbízási díj, táppénz, nyugdíj, munkanélküli járadék, újítási díj, tõkejövedelem) is alapul kell venni. A tartásdíj alapjának megállapításánál a bíróságnak általában a keresetlevél beadását megelõzõ egy évi összes, a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemre figyelemmel kell lennie, ezt a bíróság a felektõl a munkáltató igazolásával bekéri. Amennyiben a munkáltató ezt bármely oknál fogva nem igazolja, úgy a bíróság megkeresi az illetékes adóhivatalt az elõzõ évi személyi jövedelemadó bevallás megküldése végett. Amennyiben a tatásra kötelezett igazolható jövedelemmel nem rendelkezik, a már korábban hivatkozottak szerint a kiskorú gyermek tartására a szükséges mértékig bármely egyéb fellelhetõ vagyonával felel. Együttmûködés illetve adatszolgáltatás hiányában gyakori, hogy a bíróság hivatalos megkeresést küld a helyi Gyermekjóléti Szolgálatnak, környezettanulmányt kér be, illetve a jogosult egyéb bizonyítási eszközökkel is igazolhatja a tartási fél jövedelmi-anyagi viszonyait. Tartós külföldi szolgálatot teljesítõ, külföldön magyar hatósági engedéllyel munkát vállaló, valamint ösztöndíjasként külföldön tartózkodó kötelezett esetében a tartásdíj alapja a kötelezett belföldi munkaviszonyára megállapított munkabér és juttatás, ennek hiányában a nem munkaviszonyból származó jövedelem. A (3) bekezdést ebben az esetben is megfelelõen alkalmazni kell. Nem képezi a tartásdíj alapját a költségtérítés, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, illetve a hasonló jellegû egyéb járandóság. A tartásdíj megállapításánál, valamint kifizetésénél a jövedelmet terhelõ adó (adóelõleg), nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói járulék levonása után fennmaradó összeget kell alapul venni. A gyermektartásdíjnak százalékos arányban történõ megállapítása esetén a bíróságnak külön-külön meg kell határoznia, hogy a hivatkozott IM rendelet 10. (2) bekezdésének a), illetve b) pontja alapján kifizetett járandóságnak hány százaléka illeti meg a jogosultat tartásdíjként. A tartásdíj alapösszege a 10. (2) bekezdésnek a) pontja alapján kifizetett minden rendszeres díjazásnak a bíróság által meghatározott százaléka, melyet a bíróság forintösszegben is megjelöl. A százalékos arányban, valamint a határozott összegben és bizonyos juttatások százalékában megállapított tartásdíj esetében az alapösszegen, illetõleg a határozott összegen felül a 10. (2) bekezdésének b) pontja, illetve a 10. (3) bekezdése alapján kifizetett díjazásnak olyan százalékát kell tartásdíjként meghatározni, hogy azok együttesen feleljenek meg a Csjt. 69/C. (1) bekezdésében foglalt mértéknek. A tartásdíj megfizetésére a bíróság minden hónapban elõre esedékesen kötelezi a külön élõ szülõt. Amennyiben a tartásdíj megfizetésének a kötelezett személy a tapasztalatok alapján várhatóan nem fog eleget tenni, vagy Jogi esetek a jogerõs bírósági határozat alapján nem tesz eleget, úgy a jogosult szülõ egyoldalú írásbeli nyilatkozattal különösebb indoklási kötelezettség nélkül kérheti a bíróságtól a tartásdíj közvetlen munkáltatói letiltással történõ megfizetését. Ebben az esetben a munkáltató a letiltásra vonatkozó határozat kézhezvételétõl kezdõdõen a jogosult részére rendszeresen folyósítja a megítélt tartásdíjat. Ha a tartásdíjat a bíróság százalékosan állapí- Dr. Fodor Zita ügyvéd totta meg, a munkáltató a kiutalásra kerülõ összeget esetenként e százalék alapján számítja ki, akkor is, ha a munkabér, illetõleg a juttatás összege emelkedik. A munkabér csökkenése esetében sem lehet azonban újabb bírósági határozat nélkül kevesebb tartásdíjat folyósítani, mint amennyit a bíróság a százalékos megállapítás mellett alapösszegként megállapított. Ha a kifizetett díjazás olyan összegû, hogy a tartásdíj levonására vonatkozó szabályok alapján még az alapösszeg levonása sem lehetséges, azt, illetõleg annak le nem vont részét a munkáltató hátralékként nyilvántartja és amint erre lehetõség nyílik a hátralékot folyamatosan levonja. Fontos tudni, hogy a munkáltató a jogosultat kérelmére köteles tájékoztatni a kötelezett munkabérének, valamint egyéb juttatásának összegérõl. Pénzbeni tartás fizetésére nemcsak a különélõ vagy elvált szülõ köteles, hanem minden olyan szülõ, aki a gyermek közvetlen nevelésébengondozásában nem vesz részt. A gyermektartásdíj a kiskorú gyermek nevelése és gondozása során folyamatosan és rendszeresen felmerülõ kiadások fedezetéül szolgál. Amennyiben a gyermek életében bekövetkezett rendkívüli helyzet miatt ( szükséges és indokolt tanulmányi többletköltség, betegség pl.) miatt olyan rendkívüli kiadás válik szükségessé, melynek fedezését a tartásdíj kellõ elõrelátás mellett sem biztosíthatja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét megtéríteni köteles. Végezetül felhívom a figyelmet arra, hogy: a tartási jellegû követeléseket visszamenõleg max. 6 hónapra lehet kereseti kérelem benyújtásával érvényesíteni, a jogerõs bírósági határozattal megítélt tartásdíj elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésével (a nyomtatványok a bírósági kezelõirodákban ingyenesen hozzáférhetõek, szükség esetén a kitöltéséhez akár a bíróságokon, akár a Hosz Jogsegélyszolgálatán segítség kérhetõ), a hatályos magyar jogi szabályozás szerint a kiskorú gyerek tartásának elmulasztása a Büntetõ Törvénykönyv szerint bûncselekmény, amelyet akár szabadságvesztéssel is szankcionálhat a bíróság. Nõi Férfi Fodrászat Nyitva a HM II-ben: Hétfõtõl péntekig: Az MH Támogató Dandár Salgótarjáni úti objektumában: Már a kozmetika is üzemel! Hétfõn, szerdán: Pénteken: Szeretettel várom régi és új vendégeimet! A Hosz tagjainak 10% kedvezményt adok! Böbe HM ,

14 Hírek, események Tárgyalás, tagtoborzás és kiállítás Január 19-én gazdag programot bonyolítottak le tisztségviselõink Szentendrén. Czövek János elnököt és Lippai Csaba alelnököt Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ jelenlétében bemutatkozó látogatáson fogadta Mikusi Zsolt ezredes, az MH Központi Kiképzõ Bázis (MH KKB) parancsnoka. A megbeszélésen a parancsnok tájékoztatott a kiképzõ bázis mindennapjairól, valamint a tervezett átalakításokról. A Hosz elnöke miután megköszönte a folyamatos tagszervezés lehetõségét, a szakszervezetünk életében bekövetkezett személyi és szemléletbeli változásokról informálta az ezredest. A felek megállapodtak az Együttmûködési megállapodás mihamarabbi megújításában is. Mikusi ezredes felajánlotta, hogy a húszéves jubileumunk alkalmából rendezendõ központi ünnepségünket, szeptemberben, az MH KKB-n tartsuk meg. Ezt követõen Dr. Kovács Tibor ezredes, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI) igazgatója rövid megbeszélést folytatott alelnökünkkel és a tagtoborzással megbízott szakemberünkkel. Ezen az egyeztetésen is középpontba került a két szervezet közötti információcsere. Tisztségviselõink ez alkalommal is köszönetüket fejezték ki az MH KPTSZI által nyújtott támogatásért.. A megbeszélések után, állománygyûlés keretében tagtoborzó és érdekvédelmi tájékoztatót tartottak szakszervezetünk tisztségviselõi. A helyszínen 8 fõ lépett be a Hosz népes táborába. A tájékoztató sorozat folytatódott, hiszen január 26-án az MH KKB katona zenészei számára is sok hasznos információt adtunk. Érdekesség, hogy itt egy új Hosz csoport is létrejön, s így már tisztségviselõket is választottak. Szentendrei látogatásunk arra is alkalmat adott, hogy megtekintsük a Vándorúton a Magyar mûvészetért élõ tárlatának anyagát is. A kiállításon a szobrászat, a festészet, a grafika, az iparmûvészet, a fotó- és könyvmûvészet ezredfordulós képviselõi jelentek meg. A magyar kultúra napja január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünk, a Himnusz sorait. A Stefánia palotában e jeles nap a magyar kultúra napja tiszteletére tartott ünnepi megemlékezést a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Dr. Hende Csaba a honvédelmi tárca vezetõje ünnepi megemlékezésében méltatta a nap jelentõségét, kiemelte, hogy a honvéd, a magyar katona egyik legfontosabb ismérve a haza mindenek feletti szeretete. Az ünnepség elismerések átadásával majd a Honvéd Együttes remek mûsorával folytatódott. A Honvédszakszervezet a katonai szervezeteknél végzett kulturális missziója elismeréseként emlékplakettet kapott, amelyet Nagy Károly területi ügyvivõ vett át. NK Ajándékért mosolyt kaptak Honvédségi tûzoltók toppantak be a kecskeméti kórház gyermekosztályára. Szándékos volt az idõzítés: közeleg a karácsony, ajándékokat hoztak a kis betegeknek. Vidámság költözött a kórtermekbe, gyerekek, nõvérek és anyukák együtt próbálgatták a játékokat. Plüssállatokkal, kis autókkal és rengeteg gyümölccsel lepték meg a beteg gyerekeket a táborfalvi honvédségi tûzoltók. Markó Ferenc, a táborfalvi Veszélyesanyag Ellátó Központ 2. Harcanyag Raktár tûzoltóinak vezetõje elmondta: az ajándékok gyûjtésébe az ócsai Bolyai-gimnázium tanulói is segítettek. Tizennyolc kollégámnak van családja, szinte valamennyi gyerek megfordult már itt. Úgy gondoltuk, hogy az orvosok és nõvérek áldozatos munkáját legjobban a kis betegek megajándékozásával tudjuk megköszönni nyújt át egy hatalmas tigrist a tágra nyílt szemû Dominikának Markó Ferenc. A tûzoltókat Nyilas Marianna kísérte egyik kórterembõl a másikba. Tavaly karácsony elõtt is jártak nálunk a táborfalvi katonák, az ilyen látogatások felvidítják a gyerekeket mondta a vezetõ ápoló. Egy idõre talán még azt is elfelejtik, hogy hol vannak, eltereli a figyelmüket a betegségükrõl. Otthon pedig nem csak arra emlékeznek majd, hogy megszúrták õket a kórházban, hanem az ajándékokra is, amiket természetesen hazavisznek. Forrás: Megkezdte idei munkáját az Ellenõrzõ Bizottság Megtartotta idei elsõ ülését az Ellenõrzõ Bizottság is. Nagy Zoltán bizottsági elnöktõl megtudtuk, hogy tárgyaltak az éves ülés- és rendezvénytervrõl, az ellenõrzési tervrõl és a kongresszusra történõ felkészülés részleteirõl is. Újévi csomag a Vodafone-tól Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy aláírták az új és módosított Vodafone díjcsomagot. Mint ismeretes 2008 decemberében módosították utoljára a percdíjakat és 2 éves aláírt szerzõdésünk volt, aminek most volt a fordulója, így további percdíjcsökkentést kaptunk a Vodafone-tól. A részletekrõl érdeklõdjön az Egység 2002 Kft. ügyfélszolgálatánál! 14

15 f e b r u á r Szolgáltatás február 19. szombat EGYÜTT A CSALÁD! Zenés-táncos farsangi készülõdés katonacsaládoknak Zene-bona Szana-szét a Honvéd Táncszínház közremûködésével A Honvéd Bakony Táncegyüttes mûsora Hétpróba a könyvtárban szabadítsd ki a Mesetündért! Táncház, sakk-szimultán, kézmûves foglalkozások Belépõdíj: 200 Ft, családi jegy: 500 Ft február 26-án, szombaton óráig FARSANGI BÁL A STEFÁNIA PALOTÁBAN Zenél a Nautilus Tánczenekar Éjfél elõtt: a Presidance Company show mûsora Ízletes farsangi vacsora, választható menüvel Belépõdíj: 3 000Ft (2 000) Ft Vacsorajegy: Ft (4 000) Ft A Stefánia Palota ovál termébe a belépõjegy kizárólag vacsorajegygyel vásárolható! Asztalfoglalás: és as telefonszámon Cím: 1143 Budapest, Zichy Géza u. 3. A STEFÁNIA KULTURÁLIS KÖZPONT JANUÁRI PROGRAMAJÁNLATAI 1143 Budapest, XIV. Stefánia út Tel.: Hotel Hõforrás***/ Gyula Érvényes: 2011-ben Kétágyas szoba félpanzióval Ft/ fõ/ éj Az ár tartalmazza: szállást standard típusú szobában svédasztalos reggelivel, egy fõétkezési jegyet és az Áfá-t. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mértéke 380 Ft/ fõ/ éj (18 év felett). Egynapos kirándulás Bécsbe Sissi nyomában I.: Schönbrunn és Hermes Villa április 9. és június 11. HONVÉDBANDA SZÓL A STEFÁNIÁN! Interaktív családi hangversenysorozat vasárnaponként, 11 órai kezdettel, a Magyar Honvédség fúvószenekarainak közremûködésével Szerkesztõ mûsorvezetõ: Fenyõ Gábor Mûvészeti vezetõ: Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség fõkarmestere február 27. Farsang március 27. Tavaszköszöntõ május 08. Fel, fel, vitézek! A három elõadásra szóló bérlet ára: (2 100) Ft Napi jegyár: (800) Ft A kedvezményes árak (zárójelben) honvédségi igényjogosultakra vonatkoznak. Rendezvényeinkre jegyek kaphatók közönségszolgálatunknál ( ), valamint a honlapon. AKCIÓS UTAZÁSI, ÜDÜLÉSI AJÁNLATAINK Park Hotel Hévíz*** Pihenés, kikapcsolódás Hévízen Érvényes: ig (kivéve: államilag elismert ünnepeken) Kétágyas szoba Ft/ fõ/ 2 éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, wellness-stúdió használatot, személyenként két belépõt a szomszédos Danubius Health Spa Resort Hotel Hévíz**** superior fürdõrészlegébe, ebéd vagy vacsoraidõben 15%-os árengedményt a szomszédos étteremben és az Áfá-t. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mértéke 410 Ft/ fõ/ éj (18 év felett) Ft/ fõ Az ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, a csoportkísérõ idegenvezetõ díját és az Áfá-t. Az ár nem tartalmazza: a belépõk és a balesetbiztosítás díját. Program: Schönbrunni kastély és a Hermes Villa ( Álmok kastélya ) megtekintése, autóbuszos városnézés Bécsben utána szabad program. Kulturális körutazás Prága-Telc-Kutna Hora-Pozsony március és április Ft/ fõ/ 4 nap/ 3 éj Az ár tartalmazza: utazást autóbusszal, 3 éj szállást reggelivel, idegenvezetést és az Áfá-t. Az ár nem tartalmazza: a fakultatív programok és a belépõk költségét, a sztornó- és a balesetbiztosítást. Szállás: Prágától 10 km-re, 3*-os szállodában. Az ajánlatok nem teljeskörûek. Bõvebb információ a honlapon vagy a (06-1) as telefonszámon. 15

16 Történelem Húsz éves a Honvédszakszervezet (1.) Idén szeptemberben ünnepli szakszervezetünk a huszadik születésnapját. Ebbõl az alkalomból cikksorozatot indítunk, melynek segítségével felidézzük az elmúlt két évtized legemlékezetesebb pillanatait, kudarcait és persze sikereit is. Elsõ epizódunk a kezdetekrõl szól, megkérdeztük alapítóinkat, a Magyar Honvéd egykori fõszerkesztõjét, de jogelõd lapunk, a Rétsági Szemle elsõ számát is fellapoztuk. Az elsõ lépések 1990 elején az Anyagi-Technikai Fõcsoportfõnökség továbbképzésén, a Haditechnikai Fõnökség újonnan átadott csapatpihenõjében, Tiszacsegén történtek. Csaknem 21 évvel ezelõtt Horovitz Ferenc mérnök ezredes, Juhász Mihály alezredes, Kapussy György mérnök alezredes és Újvári Mihály alezredes elhatározták, hogy elkezdik egy alulról szervezõdõ katonai érdekvédelmi szervezet megalakításának elõkészítését, létrehozták a szervezõ bizottságot, majd szeptember 15-re összehívták az Ideiglenes Intézõ Bizottság (IIB) országos tanácskozását is. Juhász Mihály, az IIB elnök-helyettese, alapító tag: A rendszerváltás után semmi pozitív dolog nem történt a tisztek érdekében, senki nem képviselte a honvédség hivatásos állományát. Noha létezett az,,ötösfogat, vagyis a KISZ, a párt, a parancsnok, a parancsnok politikai helyettese és a polgáriak szakszervezete, a katonák érdekében csak a politikai helyettes járt (vagy nem) el. A katonáknak nyugodtan kijelenthetjük semmilyen érdekvédelme nem volt. Tiszacsegén felavattunk egy kis üdülõt, ahol a meleg vízben Horovitz Ferenc, Újvári Mihály, Kapussy György és jómagam arról beszélgettünk, hogy a munkahelyen megfelelõ infrastruktúrával rendelkezünk. Azt mondta a Horovitz Feri, hogy tenni kellene a katonai érdekvédelemért. Nem álmodtuk mindezt, hanem ez volt a valóság. Feri megírta a piszkozatot, majd jogi szakértõink, Paraizs és Bozsó doktorok megnézték azt. Aztán megjelentettünk egy cikket - Gróf Ferenc fõszerkesztõ segítségével a Magyar Honvédban. A gondolat tehát Tiszacsegén pattant ki. A Sörös-féle vonalról, gondolkodásmódról nem tudtunk, csak a felhívás közzététele után szereztünk róla tudomást. Megjelent a Magyar Honvédban a közös nyilatkozat, amelyet mi hárman, parancsnoki beosztásúak írtunk alá. A felhívás után megindult a mozgolódás. Jogászaink javaslatára elhatároztuk, hogy ne legyen szakszervezet, alapítsunk érdekvédelmi szervezetet. Sörös István, a Hosz volt elnöke, jelenlegi elnökségi tagja. Akkoriban, ben a HM Társadalmi Kapcsolatok Osztályán dolgoztam. Már megalakult a BEOSZ, de a laktanyán kívül fejtette ki tevékenységét. A laktanyákon belül pedig létrehozták a tiszti-tiszthelyettesi érdekképviseleti testületeket. Akkor én azt a házi feladatot kaptam, hogy tekintsem át, hogyan szervezõdnek az érdekképviseletek a nyugati országokban. Összeállítottam, alapvetõen a német és a holland példákat emeltem ki, de megemlítettem az Euromil-t, mint szövetséget is. Ebbõl részletek is megjelentek a Pont címû katonai hetilapban elején történhetett mindez, akkor Somfai Péter volt a fõszerkesztõ. Für Lajos volt ekkoriban a honvédelmi miniszter. Érdekesség, hogy az egyesülésrõl szóló törvény már korábban megjelent, de ebben az szerepelt, hogy a katonákra vonatkozó specialitásokat a Szolgálati Szabályzat tartalmazza majd. Egyébként Zalaegerszegen már 1989-ben létrejött egy egyesület, de a katonai vezetõk rávették a szervezõket, hogy önként szüntessék meg az egyesületet. Azt akarták az elöljárók, hogy a tiszti-tiszthelyettesi testületen kívül semmi se mûködjön. Ekkor már megindultak a beszélgetések, hogy független szervezetként kellene a katonák érdekeit képviselni. Elsõ jogászunk, Paraizs Jóska azt mondta, hogy önálló jogi személyként kellene mûködnie az egyesületnek. Horovitz Ferenc, a KÉSZ elnöke: Amikor a fõcsoportfõnöki értekezleten Geller István vezérõrnagy, anyagi-technikai fõcsoportfõnök már befejezte volna az ülést, akkor felolvastam a katonai érdekvédelemrõl általunk elõkészített anyagot. Nem azért csináltuk, hogy valamiféle elismerést kapjunk, de azt is tudtuk, hogy bármikor kirúghatnak, mi akkor is megélünk majd valahogy. Az volt az elismerés, hogy bejegyezték az érdekképviseletünket. Dr. Paraizs József, az IIB másik elnökhelyettese, a KÉSZ jogásza elmondta: ez az IIB tényleg demokratikus szervezet volt, azóta is mindenki jó szívvel gondol a másikra. A barátságunkat soha nem befolyásolta, hogy voltak belsõ vitáink. Mindig sikerült olyan légkört teremteni, amivel még ha nem is egyeztek a vélemények tudtunk elõrehaladni. Felker Lajos, az IIB titkára: amikor a színházteremben összejött a társaság, arra voltam kíváncsi, mit akar a szakszervezettel három parancsnoki beosztású személy. Aztán késõbb, parancsnokként értettem csak meg, hogy a parancsnok a leghatékonyabb érdekvédõ. Mi nagyon sokat vitatkoztunk, de csak egy dolgot szerettünk volna elkerülni, hogy a szakszervezet önjáróvá váljon. Újvári Mihály, az IIB jogi munkabizottságának tagja lapunknak azt nyilatkozta, hogy: A parancsnokok sem tudták, hogy igazából támogassák-e vagy elzárkózzanak a szakszervezettõl, ezért inkább eltûrték. Mi pedig felvállaltuk, hogy az egzisztenciánkat is beáldozzuk. Azt szerettük volna, ha egy erõs, masszív érdekvédelmi szervezet alakult volna meg, annak ellenére, hogy a hadsereg folyamatosan gyengült. Kezdet-kezdetén néhai Borka István megalapította mint késõbb kiderült az Egység újság jogelõd lapját a Rétsági Szemlét. A Rétsági Érdekvédelmi Honvédegylet 1991 szeptemberében megjelent I. évfolyamának 1. száma azt írta: Megalakult a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ). Történt mindez annak ellenére, hogy a szolgálati szabályzat néhány passzusa tiltja a katonák számára az ilyesfajta szervezkedést. A jogi zsákutcából az Alkotmánybíróság döntése mutathatna kiutat, tekintettel arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium is e döntésre vár. Az újonnan alakult KÉSZ elnöke, Horovitz Ferenc ezredes így nyilatkozott a Rétsági Szemlének: - Szövetségünk a sor-, a továbbszolgáló-, és a hivatásos katonák, valamint a nyugállományúak érdekvédelmét egyaránt zászlajára tûzte. Legsürgõsebb feladatunknak a honvédség belsõ átszervezésébõl adódó gondok megoldását tartjuk. Sor- és hivatásos katonáink gyakran kerülnek nehéz helyzetbe az új szervezet kialakítása miatt. Elõbbiek esetében nem mindig tartják be azt a szempontot, hogy a katona lakóhelyéhez száz kilométeres körzeten belül szolgáljon. A tisztek, tiszthelyettesek új helyõrségbe kerülése is sok gonddal jár: lakás kell, új munkahely a feleségnek, új iskola a gyereknek. Van olyan 16

17 f e b r u á r Történelem, szervezeti élet alakulat, ahol tisztjeink faházban laknak, mert az új helyõrségben kevés a lakás. Fontos feladatnak tartjuk a létszámleépítés miatt viszonylag fiatalon nyugdíjazott katonáink érdekeinek képviseletét is. A Rétsági Szemle 1. száma a HM igazgatási és jogi fõosztályvezetõjétõl, Bánsági Zoltántól a KÉSZ megalakulása kapcsán azt kérdezte, hogy: mi az oka, hogy a kifogásolt rendelkezések még mindig megtalálhatók a szolgálati szabályzatban? - Tartalmi és formai vita egyaránt folyik hosszabb ideje e témában. Nem biztos, hogy tartalmi szempontból rossz az, amit a szolgálati szabályzat kimond, viszont abban minden bizonnyal igaza van a KÉSZ szervezõinek, hogy miniszteri rendelet, mint forma, nem alkalmas egy ilyen kérdéskör szabályozására. Miután a KÉSZ az Alkotmánybírósághoz fordult, mindenképpen szeretnénk az õ döntésüket megvárni. Aki ma nem tesz semmit a holnapért, az ugyanúgy fog élni, ahogy tegnap élt! Negyedik évét kezdte el a Grell Norbert által vezetett székesfehérvári MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred Hosz alapszervezete. Három éven keresztül jelmondatukhoz híven tevékenykedtek, sokszor segítve katonatársaikon és sok esetben a civileknek. A Vöröskereszttel a véradások alkalmával vették fel a kapcsolatot, azóta kölcsönösen segítik egymás munkáját. Grell Norbert alapszervezet vezetõ Szücsné Szigeti Hedviget, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének megbízott megyei igazgatóját kereste fel egy rászoruló társuk megsegítéséért. Gróf Ferenc, a Magyar Honvéd egykori fõszerkesztõje, alapító tag Emlékeim szerint egy budapesti eseményen kért fel Horovitz Ferenc, hogy tegyem közzé az alapítók felhívását. Magam is meglepõdtem, hogy ezért vád nem érte az újságot. Akkoriban olyan szanálások, keménykedések mentek, hogy az sok esetben tûrhetetlen volt. Õk hárman, parancsnokként látták meg, hogy fel kell szólalni a leépítésekkel együtt járó jogsértések ellen. Úgy rúgták ki akkoriban a katonákat, hogy szinte minden járandóságuktól megfosztották õket. A Magyar Honvéd ezt követõen is nyíltan megjelentette a KÉSZ-szel kapcsolatos híreket. A nyíltság a kezdetekkor sokat segített a frissen megalakult érdekvédelmi szervezetnek. (folytatjuk) Írta és összeállította: Szita Róbert Pesti tréningen a 43-as csapat A fehérvári MH 43. Hír. és Vt.E. Hosz alapszervezet részérõl Bokorné Balogh Kornélia, Incze Sándor, Schlakker Péter és Grell Norbert vettek részt az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH) által szervezett háromnapos tréningen, január 18.- január 20. között. A megkeresést követõen gyorsan jött a segítség a Vöröskereszt helyi szervezetétõl. Az adományokat január 13-án adta át Szücsné Szigeti Hedvig megbízott, megyei igazgató Balázs Béla alapszervezeti vezetõ-helyettesnek, aki továbbította azt a rászorult családnak. Köszönjük a segítséget! A tréningen diszkriminációval kapcsolatos esetekkel, jogi szabályozásokkal és az EBH eljárás feltételeivel és módjának elsajátításával ismerkedtek meg az alapszervezet vezetõi. A tréninget Dr. Pánczél Márta irányította. A foglalkozás során a résztvevõk megismerkedhettek a nemzetiségi, kisebbségi, látáskorlátozott, valamint siketeket érintõ gondokkal, problémákkal is. Grell Norbert MH 43. -Hír. és Vt.E. Hosz alapszervezet vezetõ 17

18 Alapítványi hírek, 1% A Katonákért Alapítvány felhívása Tisztelt Alapszervezeti Vezetõ! Szeretnénk felhívni figyelmed az SZJA 1%-át felajánló borítékok gyûjtésére május 15-ig van lehetõség eljuttatni az Alapítványhoz az összegyûjtött borítékokat. Kérjük, szólítsátok meg tagjainkat (és nem tagjainkat), hogy aki még nem ajánlotta fel senkinek az SZJA 1%-át az a Katonákért Közhasznú Alapítványnak ajánlja fel. Az sem probléma, ha valaki az adóbevallását még nem, vagy már elrendezte, mert az SZJA 1%-ának felajánlásáról adóbevallástól függetlenül is lehet rendelkezni. A jelenlegi gazdasági helyzetben igen sok tagunk fordul segélykérelemmel Alapítványunkhoz ben 11 millió forintot fizettünk ki segélyre az Önsegélyzõ és Szolidaritási Alapból. A 2011 évi segélyezés szempontjából egyáltalán nem mindegy hányan ajánlják fel adójuk 1%-át Alapítványunknak. Kérjük, hogy a HOSZ rendezvényeire hozzátok magatokkal az addigi felajánlásokat és a Titkároknak adjátok át azokat. Az Alapítvány az összegyûjtött felajánlásokat továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A Honvédszakszervezet által alapított Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma az alapítvány legfontosabb feladatának a szociálisan rászoruló katonák és családjaik anyagi támogatását tartja. Így az elmúlt évben az alapítvány több mint 400 fõ részére 11 millió forint szociális és temetési segélyt fizetett ki. A világgazdasági válság következtében már érzékelhetõ jelenségek, (munkanélküliség, hiteltörlesztések bedõlése stb.) a katonacsaládokat sem kerülik el. Így alapítványunk arra készül, hogy az idei évben az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a nehéz szociális helyzetbe kerülõ társaink és családjaik segítésére. Ennek a feladatnak pénzügyi bázisát több forrásból teremti elõ az alapítvány, de ezek közül leginkább a személyi jövedelemadó 1%- nak felajánlásából származó adományok mennyisége növelhetõ. A katonák csupán 50%-a rendelkezik adója 1%-ról, így amennyiben meg tudjuk gyõzni katonatársainkat ügyünk fontosságáról, az adomány mértéke és ezzel a támogatottak száma is nagymértékben emelkedhet. Ma a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása a bajtársiasság megnyilvánulásának egyik alapvetõ formája lehet, hiszen ezzel a katona társadalom saját rászoruló tagjain és nem egyszer azok hátra maradt családtagjain segít! Megjelent a riportkötet! Sikersztori" címet viseli az a 80 színes oldalon megjelent riportkötet, amely a Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrációjának Képzési Programja sikereit összegzi. A könyvben tanfolyami hallgatók közöttük tagjaink is arról nyilatkoznak, hogy számukra miért volt fontos részt venni a norvég projektben. Mellettük persze a honvédelmi miniszter, a vezérkar-fõnök és természetesen a projektgazda, és a projektmenedzser is elmondja véleményét. A legfontosabb írásokat angol nyelvre is lefordítottuk. Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást! SzR. FELHÍVÁS Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány a Személyi Jövedelemadó 1%-ának felajánlására Az alapítvány céljai: a hívatásos és szerzõdéses állomány állampolgári és szolgálati jogainak védelme, átképzés támogatása, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával járuljon hozzá az Önsegélyzõ és Szolidaritási Alap feltöltéséhez. Az Alapból az Alapítvány támogatni kívánja: a szociálisan rászoruló gyermeket egyedül nevelõket, nyugdíjasokat, nagycsaládosokat, halmozottan hátrányos helyzetûeket, súlyos élethelyzetbe kerülteket. Az Alap elmúlt 4 évi kifizetései: évben 120 fõ részére 2.8 millió, évben 190 fõ részére 5.4 millió, évben 275 fõ részére 7 millió, forint szociális és temetési segélyt fizettünk ki, évben 400 fõ részére 11 millió forint szociális, temetési, és árvízi segélyt fizettünk ki, Évente több száz Alapítványunkhoz fordulónak nyújtottunk jogi és TB tanácsadási segítséget, A Norvég Projekt keretében több mint 5000 fõnek nyújtottunk tájékoztatást a projekt átképzési lehetõségeirõl, mintegy 2000 fõ részére tartottunk Orientációs képzést. Az Alapítvány adószáma: Támogatását köszönjük! 18

19 LAST MINUTE FEBRUÁR VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTVA! Akció Hajdúszoboszlón! A Honvédszakszervezet tulajdonában lévõ hajdúszoboszlói Panoráma Wellness Apartman Hotelben most, LAST MINUTE AKCIÓ keretében a két négyszemélyes deluxe kategóriás apartmant kedvezményesen vehetik igénybe. Árak: Két fõ részére 5000 Ft/nap, míg négy fõ részére csak 6000 Ft/nap! Az ajánlat február 28-ig érvényes! Lehetséges foglalási idõpontok, turnusok: Jelentkezéssel kapcsolatos bõvebb információt Ügyfélszolgálatunktól a 1/ os számon kérhetnek. A kitöltött jelentkezési lapokat Egység 2002 Kft., 1558 Budapest, Pf postacímre vagy 1/ os faxszámra kérjük visszajuttatni! Az üdülõ pontos címe: H-4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16/C, 1. emelet 4. Szolgáltatások: Mélygarázs ingyenes használata (3000 Ft kaució letéte esetén), a Panoráma Apartman Hotel Wellness részlegének díjmenetes használata. Panoráma Aparman kedvezményes szolgáltatása: A Hotel éttermében reggeli, ebéd illetve vacsora vehetõ igénybe. Törölközõ illetve köntös bérelhetõ, valamint az Apartman Ház a mellette lévõ Mátyásfürdõbe kedvezményes termálfürdõi belépési lehetõséget biztosít. A helyszínen a év közöttiek számára az idegenforgalmi adó megfizetése kötelezõ, melynek díja éjszakánként 410 Ft/fõ. Az idegenforgalmi adó illetve a szállásdíj kifizetése kizárólag készpénzben teljesíthetõ! Bankkártyás fizetéssel kizárólag a Panoráma Apartman Ház által biztosított szolgáltatások fizethetõk! Tervezze a nyaralását Békésszentandráson! Várjuk jelentkezését! A település területén fekszik Magyarország jelenlegi 5. legnagyobb állóvize, a Kákafoki-holtág. A horgászok paradicsoma Békésszentandrás, mert számos víz között válogathatnak az ideérkezõk. Az üdülõ (4.148 m 2 ) a község külsõ területén helyezkedik el a Holt-Körös partján. A vendégek elhelyezésére öt, 4 személyes és egy 6 személyes, komfortos faházzal rendelkezik. A faházakban található saját konyha, így biztosított az önellátás, de lehetõség van meleg étkezésre is a településen. Az úszni és a fürdõzni vágyók számára a Körös kínál lehetõségeket, a horgászást a saját stég biztosítja. Az üdülõ megközelíthetõ Budapestrõl autóval az M5-ös autópályán, majd 44-es fõútvonalon Békéscsaba irányába. Szolnokról, Kunszentmárton irányába a 442-es úton, majd a 44-es úton autóbusszal Kecskemét-Gyula útvonalon. További információk és a jelentkezési lap letölthetõ a és az egyseg2002.hu weblapokról!

20 Õsfás környezetben, Balatonhoz közel, - Kedvezõ áron új és felújított lakások m 2 -ig, 1 szobástól a 3 szobásig. Regisztráció: Jáger Tibor, Tel.: 06 70/ POLGÁRDI HÁZAK KFT POLGÁRDI, BALATONI ÚT 1321 HRSZ. ÉRTÉKESÍTÉS: 06 70/ , 06 30/ A Hosz, Hodosz és FRDÉSZ tagjainak a lakások mindenkori listaárából Ft/m 2 árkedvezmény, mely felhasználható: A lakás megvásárlására, a tároló vételárára, a konyhabútor, a redõny vagy a magasabb értékû padlóburkoló és fali csempe vásárlására. A fenti szakszervezetek tagjai esetében az ügyvédi díjat átvállaljuk! A Honvédszakszervezet tagjaitól kedvezményesen Ft foglalót kérünk! Kedvezményes csomagajánlatok a HONVÉDSZAKSZERVEZET tagjai részére Hotel Piroska*** + Bük Pihenés, kikapcsolódás, szórakozás egy helyen! Sokszínû wellness-kínálattal és családias vendégszeretettel várjuk Önt is! Kényeztesse magát különleges szaunavilágunkban, ahol finn-, biovagy infra szaunák, aromaterápiás török gõzfürdõ és tepidárium közül választhat, majd mártózzon meg élmény- és kültéri medencénkben. Animátoraink napi sportprogramokkal, foglalkozásokkal, szakképzett masszõreink és orvosaink pedig wellness- és gyógykezelésekkel teszik élvezetesebbé itt tartózkodásukat. Színvonalas gasztronómia családias atmoszférával: nemzetközi fogások, pikáns, magyaros ízek, könnyed wellness-ételek. Gyógyító erejû víz: gratis transzfer szállóvendégeknek a Büki Gyógyés Élményfürdõbe, ahol minden korosztály megtalálja a kedvére való fürdõzési lehetõséget. Kikapcsolódás és szórakozás minden évszakban: élõzenés vacsorák, nyári idõszakban operett-elõadások, játékestek, ünnepekhez kapcsolódó gyermekprogramok, kirándulások, vezetett túrák, bevásárló-körutak Látogasson el Ön is családjával, barátaival és élvezze a Hotel szolgáltatásait! Foglalás és érdeklõdés: Hotel Piroska*** Bük, Kossuth Lajos u. 60. Tel: , Fax: Web:

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Környezeti, egészségi következményei A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Környezeti, egészségi következményei A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. Előzetes hatásvizsgálat Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének / 2013. (... ) önkormányzati rendeletéhez, 17/2011. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításához A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Békés Kalászné Gelencsér Ilona A

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 18-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1565/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben

Részletesebben