Húsz éves a Honvédszakszervezet oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal"

Átírás

1 Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! február XX. évfolyam, 2. szám Húsz éves a Honvédszakszervezet oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel oldal Bátran és nyíltan! oldal Fórum Székesfehérvárott oldal

2 Szervezeti élet A HONVÉDSZAKSZERVEZET évi jubileumi rendezvényei 20 év - 20 program Idõpont Program Helyszín január Teniszverseny Budapest Konferencia február 22. Választmányi ülés Budapest (Nyitó rendezvény) Nõi Szekció március Országos Konferenciája, Budapest Sajtónap - 20 éves az Egység újság Szerzõdéses Katonák Tata április Országos Találkozója (SZKOT) Tagszervezési Konferencia szervezés alatt május 1. Majális 21. Honvédelem Napja június július Horgászverseny EGYSÉG Kupa Kispályás Labdarúgó Torna Aquapark-i rendezvény Budapest és helyi rendezvények Tata Debrecen szervezés alatt augusztus Gyermektábor Békésszentandrás Ünnepi hét Pusztavacs szeptember Katonai érdekképviselet napja Budapest Családi nap Szentendre Idõsek napja október Ünnepi Õszi Választmányi szervezés alatt Ülés november Megemlékezés halottainkról szervezés alatt Kongresszus Balatonkenese 3. Cirkusz - Évzáró rendezvény Budapest december 6. Mikulás ünnepség 13. Elnökségi Ülés Göd Tenisztorna a H sz támogatásával A cikk melletti táblázat jól mutatja, milyen rendezvényeket bonyolítunk le a jubileumi esztendõben. A helyszínek még több program esetében pontosításra szorulnak, de lapunk hasábjain minden hónapban beszámolunk az aktuális eseményekrõl. Elsõként az I. NATO Beszállítói Társasági Tenisztorna elõfutáraként szakszervezetünk média támogatásával, január 22-én megrendezett kistársasági teniszversenyrõl olvashatnak az alábbiakban. A Honvéd Hercules Se az IDOM Tenisz Klubban rendezte meg azt a páros teniszversenyt, melyen a hivatásos és szerzõdéses tagtársaink is részt vehettek. Máté Imre fõszervezõ a sportesemény megnyitóján elmondta, hogy noha a Magyar Honvédség állományában aktívan szolgálók és a nyugállományúak közül csupán mintegy százan ûzik a fehér sportot, ám többek között a Hosz támogatásával is ilyen és ehhez hasonló sportversenyek szervezésével a Honvéd Hercules Se szeretné felpezsdíteni a társasági életet, s így e sportágat is. A körmérkõzéses rendszerben, nyolc nyert játékig tartó mérkõzések izgalmas csatákat, hosszú labdameneteket hoztak. A teniszversenyt nyugállományú kollégák, a Kómár László - Elekes Zsolt duó tagjai nyerték. A cikk megjelenése idején, a tabáni teniszcenterben lebonyolított versenyrõl a márciusi számunkban és a olvashatnak majd. A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A Hosz a Katonaszövetségek Európai Szervezetének Euromil tagja ISSN Szerkesztôség: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a Hosz elnöke Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Felelôs szerkesztô: Szita Róbert Olvasószerkesztõ: Dr. Kántor Raimund Rovatszerkesztô: Doszpolyné dr. Mészáros Melinda (jogi) Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság Megjelenik: példányban Következõ lapszámunk márciusban jelenik meg. 2

3 f e b r u á r Fókuszban a bértárgyalások és a kétoldalú megállapodás megújítása Találkozó a honvédelmi miniszterrel Tárgyalások A miniszter az aktuális ügyek között kiemelten tájékoztatott bennünket a humán stratégia folyamatban lévõ kidolgozó munkáiról. A megbeszélésen a felek érintették a szerzõdéses legénységi állomány maximális szolgálati idejének 15-rõl 20 évre történõ emelését, s az ezzel járó pozitívumokat. Az egyeztetésen szót váltottak a kiemelt missziókra vonatkozó a szolgálat-teljesítés elismeréseként járó devizaellátmány 5%-kal történõ emelésérõl. A honvédelmi miniszter és a Hosz vezetõi is a 2011-re vonatkozó bértárgyalások lefolytatását, valamint az érdekképviseleti szerv és a HM között történõ kétoldalú megállapodás megújítását nevezték a következõ pár hét kiemelt jelentõségû közös feladatának. A HM és a Hosz vezetõje a katonatársadalom érdekében megállapodott a további együttmûködésben és a rendszeres kapcsolattartásban. Elhangzott, hogy szükség esetén, de legalább negyedévente személyes találkozókon egyeztetnek. Sz.R. Bemutatkozó látogatást tett - január 10-én - a honvédelmi miniszternél szakszervezetünk vezetése. Vezetõ tisztségviselõink - Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök - tájékoztatták a honvédelmi minisztert a Hosz törekvéseirõl és a jövõre vonatkozó elképzeléseirõl. Czövek János elnök külön megemlítette a 2011-es, jubileumi esztendõ rendezvényeit, mellyel kapcsolatban a szakminiszter megjegyezte, hogy mindenben támogat bennünket, illetve személyesen is részt vesz majd a jubileumi év fõbb rendezvényein. Dr. Hende Csaba elmondta, hogy minél többet szeretne a katonák között megjelenni, ezért örömmel fogadja meghívásainkat. Megkezdõdtek a bértárgyalások Január 20-án kora reggel megkezdõdtek a Honvédelmi Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek közötti idei bértárgyalások. A munkáltató tárgyaló delegációját Sulyok János dandártábornok, a HM KPH fõigazgatója vezette, szakszervezetünket Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök, valamint Bazsik István gazdasági ügyvivõ képviselte. Miután mindkét fél ismertette az elsõdleges elképzeléseket, abban állapodtak meg, hogy január 24-én, lapunk nyomdába kerülése idején folytatják az egyeztetéseket. Sz.R.-K.N.F. Fotó: K.N.F. 3

4 Interjú Bátran és nyíltan! Folytatjuk új vezetõ tisztségviselõinket bemutató interjú-sorozatunkat. Amikor beléptem az alelnök asszony irodájába, éppen telefonált. Jogsegélyszolgálat-vezetõi minõségében éppen felvilágosítást adott. Rendkívüli alázattal, nagyon kedvesen és persze szakmai profizmussal tájékoztatta a telefonvonal túloldalán lévõ érdeklõdõt. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök asszonnyal a 2011-es jubileumi esztendõ feladatai és szigorú költségvetése mellett a személyiségét jellemzõ optimizmusáról is beszélgettünk. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda (1966. augusztus 18. Miskolc férjezett) Tanulmányok: Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola (Eger) Magyarnépmûvelés szak, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar angol nyelvtanári szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudomány Kar jogász szak, jogi szakvizsga. Szakmai tapasztalat: február 15-tõl Magyar Honvédség Tápió Fegyverzettechnikai Ellátó Központ igazgatási fõtiszt, Magyar Honvédség Harcanyag Ellátó Központ jogi és igazgatási fõnök, Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ jogi és igazgatási fõnök, február Honvédszakszervezet (rendelkezési állomány) választott függetlenített tisztségviselõ, jogsegélyszolgálat-vezetõ (jogtanácsos), október alelnök Nyelvismeret: angol felsõfok Szaktevékenységek: A Magyar Honvédség kötelékében, valamint a Hosz, mint társadalmi szervezet függetlenített tisztségviselõjeként folyamatosan jogászi szakmai feladatait látta el, melynek körébe tartozott: perbeli, valamint peren kívüli eljárásokban jogi képviselet ellátása, jogi tanácsadás, jogi fõnökség és jogsegélyszolgálat tevékenységének irányítása, szakmai véleményezések, jogszabály-tervezetek véleményezése, elõkészítõ tevékenység, normaszöveg kidolgozása, érdekvédelmi, érdekképviseleti kapcsolattartás, ágazati szintû és ágazatok közötti szakmai egyeztetések. Elõmenetel: fõhadnagy, százados, február 1.- õrnagy. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök miután megköszönte a kongresszusi küldöttek bizalmát, elmondta: Ismerjük el a korábbi vezetõk erényeit, és megígérem, hogy minden olyan értékre vigyázni fogok, amit megteremtettek az elõdök. Szerény tudásomat pedig a Ti szolgálatotokba állítom, munkámat igyekszem a tagság megelégedésére végezni. Alelnök Asszony! Gratulálunk megválasztásához. De mégis, hogyan képzeli a fenti mondatok végrehajtását? A lap minden olvasójának és így természetesen a teljes tagságnak is köszönöm a megtisztelõ és megelõlegezett bizalmat. Valóban azon az állásponton vagyok, hogy minden tekintetben meg kell õrizni és tiszteletben kell tartani azokat az értékeket, amelyek a jövõt tekintve maradandóak. Szerintem egy részüket változatlan formában tovább kell vinni, de akadnak olyan értékeik is, amelyeken adott esetben még pozitív irányban is változtatni lehet. Úgy gondolom, hogy alapvetõ érték az a 20 esztendõ, amit a Hosz létrehozása óta a tagság érdekében tevékenyen eltölthetett érdekképviseletünk. Értékeink megõrzése mellett tovább kell fejlõdnünk, és minden olyan változtatást igénylõ tényezõt ideértek, ami a tevékenységi köreink bõvítésére szolgál. A rendkívüli kongresszus után úgy fogalmazott, hogy hamarosan eldõl az alelnökök közötti feladatmegosztás. Mi lett az Ön reszortja? A jogsegélyszolgálat, a gazdálkodás, valamint a klasszikus értelemben vett érdekvédelmi-érdekképviseleti munka, a HÉF munkája, a bértárgyalásokon való részvétel, valamint a HM-Hosz közötti együttmûködésben, szakmai egyeztetõ munkában való tevékeny részvétel is feladataim közé tartozik. Akkor vegyük sorba: a jogsegélyszolgálat továbbra is az Ön felügyelete alatt végzi a munkáját, mégis: az elmúlt idõszakban milyen fõbb ügyek kerültek fókuszba? Továbbra is elsõdleges a tárcaszintû jogszabályok véleményezése, de megnövekedett büntetõ ügyekben a védõ biztosításának igénye. Igyekszünk megfelelni tagjainknak ezen a fronton is, bár tartjuk, hogy csak egyéni elbírálás alapján látunk el ebben az ügytípusban jogi képviseletet. Mivel azonban az elmúlt idõszakban nagyon sok büntetõüggyel találkoztunk, indokoltnak tartjuk a tagság számára a védõ biztosítását. Mit kell tudnunk a 2011-es gazdasági évrõl? A gazdálkodással kapcsolatban: a 2010 õszén elfogadott idei költségvetésen az esetleges szükséges átcsoportosítások kivételével reményeink szerint nem kell változtatni. Terveink szerint rendelkezésünkre állnak majd azok a pénzeszközök, amelyek lehetõvé teszik ennek a költségvetésnek a változatlanul szigorú betartását. December 9-én újraindult a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkája is. Hogyan tovább 2011-ben? Kibontakozóban van a folytatás. A HÉF titkára, Jenei Katalin asszony írásban tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a minisztert képviselõ parlamenti államtitkár elfoglaltsága miatt, február végén március elején lesz az idei elsõ ülés. Remélem addigra már akár a 2011-es bérmegállapodást és a HM-Hosz közötti együttmûködési megállapodást is megköthetjük. Rengeteg tárgyaláson, megbeszélésen vett részt az elmúlt idõszakban a HM politikai és katonai vezetõivel. Milyen ezek hangulata, illetve elfogadják-e, mint új vezetõ tisztségviselõt? Tárgyaló partnereink teljes mértékben elfogadnak bennünket, az egyeztetések jó hangulatban zajlanak. Reméljük, hogy mindezen megbeszélések további tényleges hozadékáról is beszámolhatunk hamarosan. Tudjuk, tudom, hogy fel kell mutatnunk olyan elõremutató, kézzel fogható és a katonaállomány juttatásaiban is érzékelhetõ eredményeket, amelyekkel a képviseltek, vagyis a tagság is elégedett lehet a jövõben. Az egyébként valóban, minden feszültségtõl mentes tárgyalási hangulaton túlmenõen úgy vélem, hogy nem személy szerint rólunk, hanem a Hosz-ról szólnak ezek a tárgyalások, tehát áttételesen a teljes katona-állományról. Örülünk, hogy a korábbi esetleges ellenérzések megszûntek, s ezt a HM politikai és katonai vezetõi több fórumon is megfogalmazták. Ön már többször felhívta a figyelmet az optimizmusra, a belsõ és külsõ konszenzus-keresésre. Ez fogja jellemezni a következõ évek szakszervezet-politikáját? Azt hiszem, hogy csak kellõ optimizmussal felvértezve, a szakszervezeten belül pedig baráti légkörben lehet eredményes munkát végezni. Azt szeretném elérni, tapasztalni, hogy bátran, nyíltan fordulhat a tagság a Hosz vezetõihez, tisztségviselõihez, munkatársaihoz. Szerintem érdemi munkát csak így lehet végezni. Úgy tûnik, hogy igyekezete, optimizmusa hamarosan sikerre vezet, hiszen a februári választmányi ülésen talán már az új jogi ügyvivõt is meg lehet választani... Igen, reméljük, hogy a február 1-jei elnökségi ülésen beterjesztésre váró kezdeményezést követõ javaslat alapján új jogi ügyvivõt hozhatunk a rendszerbe. Olyan kolléga állhat munkába, lehet a mindennapi élet aktív részese, aki eddig is kiemelkedõ szakmai szerepet vállalt. Úgy gondolom, hogy a szakmai munka csak erõsödhet, bizalommal várjuk közénk a jogász kollégát, remélve, hogy ezen elképzelés a Választmány akaratával is találkozik. 4

5 f e b r u á r Az elmúlt idõszakban folytatódott az a találkozó-sorozat, amelyet még a rendkívüli kongresszus után kezdtek el a vezetõ tisztségviselõk. Januárban Nyugat- és Kelet-Magyarországon, majd Budapesten is találkoztak a helyi alapszervezetek vezetõivel... Igen, igyekszünk minden alakulatnál megjelenni. Tájékoztatóinkon, fórumainkon az aktuális kérdésekrõl informáljuk tagjainkat. Sokat beszélgettünk a nyugdíjpénztári változásokról, az új humán stratégia kibontakozó elemeirõl, a beinduló bértárgyalásokról, de a jogszabályi változásokról, és a szolgálati nyugellátásról is véleményt cseréltünk. A bekövetkezett adóváltozásokról és a pénzfelhasználással kapcsolatos szabályokról is tájékoztattuk a megjelenteket. Pozitívumként értékelem, hogy a belsõ vitákra, konfliktusokra utaló jelek egyre kevésbé tapasztalhatók. Azt remélem, hogy elindultunk azon az új úton, ami tovább éltetheti szakszervezetünket, ami a nyugodt munka alapfeltétele. Persze rengeteget beszélgettünk a jubileumi év elõkészületeirõl, rendezvényeirõl is, arról, hogy ki miben tud segítõ-támogató módon részt venni ebben Interjú, szervezeti élet kértük az alapszervezetek, önálló csoportok és azok vezetõinek, aktivistáinak segítõkész közremûködését. Mikor, illetve mivel lenne elégedett a 2011-es, jubileumi esztendõ végén? A legnagyobb sikert a sikeres bértárgyalás jelentené, de a kibontakozó humán stratégia is elégedettséget okozna, amennyiben a korábbihoz viszonyítva ténylegesen elõremutató és megvalósítható lenne, és szándékaink szerint olyan távlati célokat is felkarolna, mint a ra ígért illetményfejlesztés. Boldog lennék, ha erõfeszítéseinknek valódi eredménye lenne, ha a belsõ szervezeti életünk, egymáshoz való viszonyunk, és az elengedhetetlenül fontos emberi magatartások is pozitívan változnának. Azt pedig ígérhetem, hogy az elmúlt húsz esztendõ minél szélesebb körben történõ megismertetésére, a 20 év 20 program címet viselõ jubileumi rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítására velem együtt valamennyi munkatársunk fokozott figyelmet fordít majd. Szita Róbert Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc Elnökségi ülés: Fókuszban a humán stratégia Hamarosan megkezdõdnek a 2011-es bértárgyalások, de a humán stratégia egyes elemeirõl is néhány héten belül konzultációt kezdhetünk a munkáltatóval hangzott el szakszervezetünk elnökségének idei elsõ, január 11-i ülésén. A döntéshozó fórum tárgyalt még a jubileumi esztendõ rendezvénytervérõl, a következõ idõszak érdekvédelmi ügyeirõl és a kongresszusi munkabizottságok összetételérõl is. Az ülést Czövek János elnök vezette. A határozatképesség és a napirendi témák elfogadása után a rendkívüli kongresszus ülésérõl készült jegyzõkönyvet fogadta el a döntéshozó fórum. A vezetõ tisztségviselõk aktuális tájékoztatója során Czövek János elnök a történések idõrendi sorrendjében kiemelten szólt az évzáró cirkuszi rendezvény sikerérõl, a HOMNYP ügyvezetõ igazgatójával történt eszmecserérõl, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterrel lezajlott egyeztetésrõl is. A 2011-es bértárgyalások mihamarabbi beindulásáról és a humán stratégiával kapcsolatos várhatóan rövid idõn belül megkezdõdõ konzultációról is szó esett. Az elnök tájékoztatóját kiegészítendõ dr. Mészáros Melinda alelnök a HOMNYP és a Hosz közötti együttmûködési megállapodás elõkészítésérõl, Lippai Csaba alelnök pedig az OKÉT legutóbbi, december 21-i ülésén történtekrõl tájékoztatott. Ezt követõen Feke Zsombort és Szilágyi Attilát vette fel az elnökség pártoló taggá. A évi költségvetési terv fejezeti felhasználásáról szóló elnökségi határozat tervezetérõl szóló egyeztetés során dr. Mészáros Melinda alelnök elõterjesztését egyhangúan elfogadta a döntéshozó fórum. A következõ havi érdekvédelmi ügyek megtárgyalása során Czövek János az idei bértárgyalások beindulásával kapcsolatban azt emelte ki, hogy elnökségünknek komoly stratégiával kell majd elõállni. Vitaindítójában a Hosz elnöke az Szja törvények miatt szükséges kereset-kompenzációról és egy kafetéria-rendszerû reálkereset-emelkedést célzó tervezetrõl is beszélt. Az alelnök asszony jelenlegi helyzetértékelését tartalmazó elõterjesztése után több elnökségi tag is megfogalmazta, hogy nem kell differenciálni az illetményen kívüli juttatások (üdülési csekk, étkezési utalvány, ruházati pénz, mosatási pénz, stb.) terén. Elhangzott az is, hogy a szerzõdéses állomány tagjaira jobban oda kell figyelni, hiszen fiatalok, nem nagycsaládosok, az Szja változás miatti illetményemelkedés csak minimális mértékben érinti õket. A humán stratégia elveirõl is megbeszélést folytattak az elnökség tagjai. Lippai Csaba alelnök megjegyezte, hogy szakszervezetünk nagy valószínûséggel március második felében tud bekapcsolódni az év egyik legfontosabb feladatával kapcsolatos konzultációba. Ezt követõen Sörös István tagozatelnök az önkéntes tartalékos katona jogviszonyával kapcsolatos anomáliákra hívta fel a figyelmet. A évi kongresszusi munka-, feladat-, és szervezõ bizottságok összetétele pontosításának szükségességét Czövek János az elmúlt idõszakban bekövetkezett személyi változásokkal indokolta. Az elnök február elsejei határidõt szabott a pótlással kapcsolatban. A 20 éves a Honvédszakszervezet címet viselõ rendezvénytervet Lippai Csaba terjesztette elõ. Az alelnök a havi programokat szedte csokorba, majd az elnökség elfogadta a javaslatot. Az egyebekben a családi napokra és rendezvényekre vonatkozó pályázat kiírásáról egyeztettek. Czövek János elnök javaslatára a pályázatkiírást februárra halasztották. Ezt követõen a választmányi ülés február 22-re történõ összehívásáról folytattak megbeszélést, majd a tisztségviselõk telefon- és mobil internetköltségeirõl tárgyaltak. Végül a budapesti területi ügyvivõ, a közigazgatási és logisztikai képviseleti titkár helyettesítési rendjérõl, majd - Sándor Roland pénzügyi ügyvivõ elõadása kapcsán - a nem pénzbeli juttatások 2011-es közterheirõl tanácskoztak. A következõ ülést február 1-jén tartja elnökségünk. Sz.R. 5

6 Nemzetközi kapcsolatok, misszióban Csatlakozás elõtt az Euromil Elõször ülésezett 2011-ben a Katonaszövetségek Európai Szervezete (Euromil) ügyvezetõ elnöksége január 12-én, Brüsszelben. Az ülés aktualitását elsõsorban az adta, hogy 2011 májusában lesz az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) kongresszusa, amely dönt többek között arról is, hogy felveszi-e soraiba az Euromil-t, mint európai szakmai szövetséget. A mai napra a csatlakozásnak minden akadálya elhárult, így az ügyvezetõ elnökség felhatalmazása alapján Emmanuel Jacob elnök a napokban elküldi John Monksnak a csatlakozási szándéknyilatkozatot. Az Euromil az ETUC tagságával egy jelentõs lépést tesz abba az irányba, hogy a jövõben az Európai Unió hivatalos tárgyalópartnere lehessen az európai katonák vonatkozásában. Az elnöki tájékoztatóban elhangzott, hogy a szakszervezetek helyzete általában, ezen belül is a katonai érdekvédelmi szervezetek helyzete a romló gazdasági-költségvetési helyzet miatt jelentõsen megnehezedett az elmúlt évben, és ez a tendencia folytatódni látszik 2011-ben is. Ebben a helyzetben az érdekvédelmi szervezeteknek össze kell fogniuk, egyesiteni kell erõfeszitéseiket, s ha kell személyi és anyagi erõforrásaikkal is támogatniuk kell egymást - hangsúlyozta Emmanuel Jacob. Jó példa erre a holland katonai és rendõrszakszervezet összefogása, akik integrálták központi irodájukat, és a jövõben a vezetõ testületek egyesülése sem kizárt. Bernhard Gertz alelnök azt hangsúlyozta, hogy bár a német szakszervezetek között sok vita van a mindennapokban, ugyanakkor egy emberként állnak ki minden olyan törekvéssel szemben, amikor alapvetõ jogaikat korlátozni akarják, vagy a gazdasági ellehetetlenítésükkel próbálkoznak. Ezt követõen minden ügyvezetõ elnökségi tag beszélt a hazai eseményekröl. E sorok írója röviden tájékoztatta az ülés résztvevõit a Hosz rendkivüli kongresszusa óta történtekrõl. Jelezte az EUROMIL vezetõinek, hogy részletes beszámolót az áprilisi stockholmi elnökségi ülésre készülõ nemzeti jelentésben ad majd a Hosz, ahol jelen lesz a szervezet új elnöke, Czövek János is. Emmanuel Jacob szerint a magyar tagszervezetnek ki kell használnia, hogy az EU soros elnöki tisztet Magyarország tölti be ebben a félévben. Gerhard Ahlbrecht fötitkár beszámolójában kitért az õszi elnökségi ülés óta történt jelentõsebb eseményekre, külön kiemelve a novemberben Berlinben rendezett biztonságpolitikai konferenciát és a NATO Parlamenti Közgyülését, amelyeken sikeres lobbitevékenyseget folytattak az EUROMIL tisztségviselõi. Beszélt a berlini tagszervezési konferenciáról is, amelyet a resztvevõkkel egyetemben hasznosnak és sikeresnek, ezért a jövõben folytatandónak itélt meg. (a konferencián szakszervezetünk Miért ne szülhetnék misszió alatt? Decemberi és januári lapszámunkban is olvashattak arról, hogy november 25-én tartotta konferenciáját a Honvédszakszervezet Katonanõi Szekciója. Mivel a konferencia a katonanõkkel kapcsolatos problémákról, speciális helyzetükrõl szólt, így ennek apropóján beszélgettem Sitkei Adrienn fõtörzsõrmesterrel, aki õsszel érkezett haza egy négy éves NATO beosztásból. Ennek a beszélgetésnek az anyagát olvashatják a következõkben. - Hogyan lettél katona? - Már a nagypapám és az édesapám is katona volt, így közel állt hozzám ez a szakma, szinte a laktanyában nõttem fel. Nem volt kötelezõ ez a választás, ez az én döntésem volt. - Nemrégen érkeztél vissza külföldrõl. Milyen beosztásban dolgoztál? - Németországban töltöttem négy évet. Jelölés útján kerültem ki, a parancsnokom jelölt erre a feladatra, úgy gondolom az angol tudásom is indokolta, hogy rám esett a választás, illetve egyébként is szerettem volna ilyen beosztást vállalni. Nem az eredeti beosztásomban, hanem logisztikusként dolgoztam, ami számomra egy teljesen új feladat volt. képviseletében Kiss Csaba és Kis Antal vettek részt.) Érdekes fejleményként említette, hogy szlovéniában katonai szakszervezet alakult és a balkáni térségben is pozitív folyamatok tapasztalhatóak. Albániában és Szerbiában is nagy az érdeklõdés a katonai érdekvédelem iránt, és ma már az állami szervek sem olyan elzárkozóak, mint korábban. Az ügyvezetés áttekintette az egyesülési jogért küzdõ érdekvédelmi szervezetek (fõleg a mediterrán régió) helyzetét. Antonio Coelho (ANS, Portugália) szerint nagyon nehéz körülmények között vannak a térség szervezetei, hiszen bármilyen minimális elõrelépésért hónapokat, sõt sokszor éveket kell küzdeniük. Nem adják fel, biztosak benne, hogy összefogva és egymást támogatva elõbbutóbb sikerül áttörést elérniük. Ezután Danis Granville kincstárnok számolt be a szervezet pénzügyeirõl. A kincstárnok szerint a könyvelési adatokat figyelembe véve pozitív eredménnyel zárul majd az elõzõ év, így áprilisban az elnökségnek a zárszámadással egyidõben döntenie kell a maradvány felhasználásáról, vagy tartalékolásáról is. Timo Lange kommunikációs munkatárs az új kommunikációs stratégia tervezetét ismertette, majd bemutatta a hamarosan megújuló EUROMIL honlapot, amely nemcsak felhasználóbarátabb, hanem sokkal informativabb is lesz. A következõkben tagfelveteli kérelmekrõl, személyi kérdésekrõl tárgyalt az ügyvezetõ elnökség, végül az áprilisi elnökségi üléssel kapcsolatos utolsó elõkészitõ lépésekrõl (például a megrendezendõ workshopokról) született döntés. Az elnökségi ülésen megrendezendõ konferenciák egyik fõ témája a katonai nyugellátások jogszabályi háttere és jelenlegi helyzete lesz. Az októberben Erdõbényén megrendezett V-4 konferencia sikerének köszönhetõen a magyar szolgálati nyugellátás rendszere is a konferencia napirendjén szerepel(het) majd egy elõadás erejéig, ha élni kivánunk a lehetõseggel. Az egyebekben Antonio Coelho elõterjesztésére tárgyalt a testület a közelmúltban nyilvánosságra hozott NATO altiszti sratégia és irányvonal javaslat c. anyagról és egyéb kérdésekrõl. Az ügyvezetõ elnökség legközelebb április 14-én, közvetlenül az elnökség elõtt ül össze Stockholmban. dr. Heiling Ottó - Van-e különbség a kinti katonaélet és a magyarországi között? - Természetesen van különbség. Nagy élmény volt nekem, hogy nagyon sok nemzettel dolgoztam együtt, akik nagyon türelmesek, rendesek voltak és segítették a munkámat. Nem éreztem, hogy beskatulyáztak volna, teljes jogú partnerként kezeltek. - Mennyien szolgálnak most ezekben a beosztásokban? - Mi négyen mentünk ki annak idején, három nõ és egy férfi, most talán úgy fõ lehet a létszám, elég kicsi a kontingens. A négy fõbõl ketten fedélzetre mentek, én pedig logisztikai beosztást töltöttem be. - Változtatott-e a szemléleteden ez a pár év? - Mivel még csak pár hónapja vagyok Magyarországon, így erre nehéz válaszolni, de úgy érzem pozitív irányban változott a helyzet itthon is. - Külföldön, fõleg az óceánon túl a katonanõk és férfiak között egyre inkább eltûnõben van a különbség, illetve ott a nõk is arra törekednek, hogy ne különböztessék meg õket. Te hogy érezted magad, menynyire veszik ezt komolyan Németországban? - Nekem nagyrészt amerikai kollégáim voltak, de dolgoztam angollal, 6

7 f e b r u á r Katonaélet, misszióban némettel, olasszal, illetve hollanddal is. Ha megismerik egymást az emberek, akkor tudják, hogy kinél meddig mehetnek el. Az amerikai kollégáknál valóban felfedezhetõ volt a távolságtartás, közöttük ugyan nem annyira, de másokkal szemben igen. A filmekben látható szigorú viselkedés nem volt jellemzõ egyik külföldi kolléga esetében sem. - Szerinted lényeges-e, hogy bizonyos beosztásokat férfiak, vagy nõk töltenek be a honvédségnél? - Úgy gondolom, hogy nõket ne küldjenek ki a hadszíntérre, de pl. adminisztratív feladatokra nagyon jól alkalmazhatók vagyunk. Az én munkaterületemen biztos vagyok benne, hogy senkinek sincs azzal baja, hogy mi nõk szolgálunk ezekben a beosztásokban. Talán még a munkamorál is javul egy kicsit, ha nem csak férfiak vannak odalenn. Úgy gondolom szakmai felkészültségünk is megfelel az elvárásoknak és nõként is helyt állunk. - Hogyan lehet a családdal összeegyeztetni egy ilyen hivatást? - Nem vagyok karrierista, de fontos szerepet játszik az életemben ez a munka. Egyedülállóként ez könnyû a számomra, de nagyon szeretném, ha a hivatásom és majdan a család összeegyeztethetõ lenne és nem válna az egyik a másik kárára. Nálunk is dolgoznak családosok, de úgy gondolom meg lehet oldani, hogy a szolgálatot mindenki maradéktalanul el tudja látni. Úgy próbáljuk a beosztást elkészíteni, hogy a gyermekekért el tudjanak jutni az óvodába. Nem volt még gond ebbõl, a közvetlen parancsnokaim is segítõkészek ezekben az esetekben. - Kellene-e ezzel még foglalkozni, van-e olyan terület, melyet szabályozni érdemes? - Véleményem szerint mi elsõsorban katonák vagyunk, ezért úgy kell hozzá állni a honvédség magasabb vezetõi szintjein a dolgokhoz és nem várható el, hogy a végtelenségig humánusak legyenek velünk. A különbözõ helyzetekben fontos, hogy a család otthon lévõ tagja támogasson bennünket. Itt nincs vége, 8 óra után a mûszaknak, bármikor behívhatnak, stb. Ez egy életstílus, így kell kialakítani a mindennapokat, de hangsúlyozom, ez a saját, egyéni véleményem. - Örülök, hogy így gondolod. Érezhetõ-e valamiféle negatív hozzáállás a férfiak részérõl, illetve megfogalmazódott-e már benned valamiféle negatív kritika, ami a személyedet vagy benneteket, katonanõket érintett? - Én egy hónapot töltöttem Törökországban, ahol én voltam az egyetlen nõ a bázison. Nagyon meg kellett még azt is gondolnom, hogy mibe öltözöm, túl nõies ruhákat nem is vittem magammal, ráadásul a ramadán idõszakában voltam kinn. Nagyon kedvesek voltak velem, nem tudták miként viszonyuljanak hozzám. A munkámmal meg voltak elégedve, de nekem sem volt rossz tapasztalatom. Meg kellett gondolnom, hogy hol és mit mondok, mert az egy zártabb világ. - Nagyon jó a kapcsolat a HM Katonanõi Bizottsága és a Hosz Katonanõi szekciója között. Külön figyelem övezi a katonanõk megjelenését a honvédségben. A jogalkotók is figyelembe veszik a két nem közötti alkalmazhatóság különbségeit. Mi errõl a véleményed? - Az tény, hogy különbözõek vagyunk. Én nem tudok annyit futni, vagy akkorát emelni. Egy férfi nem tud olyan sokáig ébrenmaradni, vagy összpontosítani. Ezek genetikai különbségek és persze jó lenne, ha a jogalkotásnál ezt figyelembe vennék, de szerintem nem lehet olyan szabályokat készíteni, ami mindenkinek megfelel. Nekem is megfordult már a fejemben, hogy ha szülni fogok, lehet, hogy elveszítem a beosztásomat. Mivel a férfiaknak ez nem adatik meg, így itt valamiféle védelem a nõi munkavállalóknak jó lenne. - Úgy gondolom, hogy a részmunkaidõs foglalkoztatás lehetõsége azért már egy olyan irányt mutat, ami ezeket a problémákat hivatott megoldani. A honvédség szerinted valóban elõbbre jár a többi munkáltatóhoz képest? - Igen, a fizetésünk sem rossz nõként és ahhoz képest biztos munkahelyünk van. Nem is ez a terület az, ahol változtatnék. Az egyenruhával vagyok úgy, hogy jobb lenne, ha itt vagy ott másképp lenne, másabb lenne, kényelmesebb lenne, de ezzel a fiúk is így vannak néha. - Konkrétan lenne ötleted a változtatásra? - A misszió során fõleg köznapi viseletben voltam, s ott a zakón pl. nincs jelölve, hogy magyar vagyok, ott még a HUNGARY felirat is hiányzik, a kistársaságin úgyszintén. A kék ruha pedig hasonlít a némethez, vagy az amerikaihoz, így elõfordulhatnak kellemetlenségek ebbõl fakadóan. - Egyetértesz azzal, hogy ne próbálják a nõk túlnõiesíteni ezt a szakmát? - Egyetértek, ha valaki katonának adja a fejét nõként, akkor fogadja el, hogy ez egy férfi szakma, próbáljanak meg a nõk beilleszkedni. - Az elõbb beszéltél arról, hogy ha családod lesz, akkor mi az elképzelésed. Azért egy újabb külföldi munka nehezen összeegyeztethetõ a kisgyermekes család életvitelével, nem? - Teljesen igazad van, de ez a másik terület, amit rugalmasan meg lehetne oldani szerintem. Miért ne szülhetnék a misszió alatt, ha garantálom, hogy 3 hónap után ismét számíthatnak a munkámra? Ha alaki meg tudja oldani, hogy a férje otthon legyen és vigyázzon a babára, akkor ez nem lehet akadály. Úgy tudom, jelenleg ez nem megvalósítható a törvényeink szerint, de szerintem ez életszerû lehet, hiszen attól, hogy gyermeket szül valaki, nem jelenti azt, hogy nem tudja összeegyeztetni a családi és szolgálati elvárásokat. - Tapasztalatunk, hogy azon családokban, ahol missziós feladatokat ellátó katona van, ott magas a válások száma... - Igen, ezt én is így tudom, de nem csak a magyarokra igaz ez sajnos, hanem a többi ország katonáira is. Szétmennek, összejönnek a párok, ilyen az élet. A magyar nõk talán nem ismerik fel annyira, hogy egy külföldi országban vállalt misszió milyen elõnyöket rejthet magában. Kiviheti a családját, ott élhetnek, megtanulhatják a nyelvet, ami a gyermekeknek nagyon jó a késõbbiekben. Ugyanakkor elõbb utóbb a házastársnak unalmassá válhat a kinti élet, ha nem vállal munkát. Ha vállal, akkor viszont elesik attól az anyagi támogatástól, ami a házastárs után jár. Tehát jó, ha a másik fél is ki tud teljesedni az idõ alatt, amit kinn töltenek, így továbbra is harmónikus lehet a kapcsolatuk. - Találkoztál olyan nõvel, aki ilyen misszió alkalmával szült gyermeket? - Igen, ismertem olyan amerikai katonanõket, akik Németországban szültek. Õk végig dolgoztak, ha jól tudom, náluk a szülés után 6 hónap múlva kell vissza menni dolgozni a szolgálati helyükre. Tudom, hogy a családi összetartás nem is olyan, mint nálunk Európában, de nem is rossz ötlet. Õk kaptak ott katonai kismamaruhát és abban végezték el a feladatukat, persze azokat, ami még nem veszélyeztette az egészségüket. Ha vegyszerekkel dolgoztak vagy fizikai, rakodó munkát végeztek, akkor õket más beosztásba helyezték. - Milyen lehetõséged van a továbbiakban az elõmenetelben? - Nálunk egy-két zászlósi beosztást kivéve ez a legmagasabb beosztás. Nemsokára 8 éve vagyok fõtörzsõrmester. Nem tudok elõre lépni, viszont ezt a munkahelyet nem szeretném itt hagyni, mert szeretem, amit csinálok. Már nem sok kell, hogy diplomát kapjak, talán ez is lehetne egy megoldás az elõmeneteli problémára. Ehhez kapcsolódóan jó lenne, ha motiváltabb lennék. Külföldön egy törzsõrmesternek is õrmester a beosztottja, akiért felel, de nem csak szakmailag, hanem személyügyileg is. Megírja az értékelését, ha valami problémája van, akkor tudott hozzá fordulni, vagy akár egy összejövetelre meghívta, vagyis a hiearchia jobban megmutatkozott már egy beosztás esetében is. Én ott fõtörzsként nagy ember voltam. Szijártó Zsolt 7

8 Interjú, szervezeti élet A írja: Új feladatok az újévben Egyebek mellett a évi legfontosabb feladatokról is szólt a honvedelem.hu-nak adott interjúban Czövek János, a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke, akit a október 26-i kongresszuson választottak meg a szakszervezet elsõ emberének. A hivatásos és szerzõdéses állomány reprezentatív érdekképviseleti szervezetének taglétszáma eddigi történetének csúcspontján áll. Az alakulatok döntõ többségében jóval 50 százalék felett van a Hosz-tagok aránya - mondta Czövek János. - Ennek, gondolom, örülnek, hiszen ez is az egyik cél. - Így van. Ez a létszám a szervezetünk súlyát is tükrözi. A Honvédszakszervezet igyekszik minden állománykategória érdekét képviselni, ezért is mûködtetünk már több éve szerzõdéses és nõi szekciót, valamint nyugállományú tagozatot. Így a speciális igényeket is megpróbáljuk feltérképezni, és azoknak eleget tenni. - Lesznek új feladataik is 2011-ben? - Eddigi ismereteink és számításaink szerint az önkéntes tartalékos rendszer létrehozásával ez az állománykategória is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon az érdekképviselet terén is. A jelenlegi 2000 fõ már olyan létszám, amely számottevõnek mondható a honvédség rendszerében, és a számuk jelentõsen növekedni fog a következõ években. - E szerint az önkéntes tartalékos katonák beléphetnek a Hosz soraiba? - Igen, szakszervezetünk alapszabályában már régóta szerepel ez a lehetõség, csak eddig a 18 önkéntes tartalékos katona még nem élt vele. - Év végétõl újra zajlanak az egyeztetések a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) keretében. Mit remél ettõl? - December 9-én valóban megkezdõdött a HÉF érdemi munkája. Bízunk benne, hogy ezen a fórumon számos olyan problémára találunk közös megoldást, amely jelenleg nagyon sok katonát foglalkoztat. A szerzõdéses legénységi állományt érintõ fontos változásról Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a szerzõdéses legénységi állományt érintõ kiemelten fontos és az elmúlt idõszakban rendkívül nagy érdeklõdésre számot tartó kérdésben történt változás január 1. napjától. A évi CLXXX. törvény 60. (2) bekezdés b., pontja módosította a Hjt. 43. (2) bekezdését, melynek megfelelõen a szerzõdéses szolgálati idõ együttes idõtartama a 20 évet nem haladhatja meg (és nem lépheti túl a szolgálati viszonyra a törvényben meghatározott felsõ korhatárt). Az egységessé vált szabályozás értelmében a szerzõdéses legénységi állományban szolgálatot teljesítõ tagjaink tehát, hasonlóan a szerzõdéses tiszthelyettesekhez és tisztekhez, 20 év szolgálatot vállalhatnak. Reméljük, hogy a közeljövõben a kérdéskörre vonatkozóan további elõrelépésekrõl is beszámolhatunk. Mindazon tagjaink, kérdezõink esetében azonban, akik 2011-ben a módosítás hiányában megválni kényszerültek volna a Magyar Honvédségtõl, lényeges változást jelent a hatályba lépett módosítás. dr. Mészáros Melinda Itt elsõsorban az úgynevezett alulról jövõ problémákra gondolok, amelyek a mindennapi életet és szolgálatot nehezítik, hátráltatják, de a tárcával közösen megoldhatóak. Az érdekazonosság a legnagyobb hajtóerõ ezekben a kérdésekben. Az ügyrendi javaslatainkat a testületi munkára megküldtük. Várjuk a következõ, februárra tervezett HÉF-ülést. - A Hosz kezdeményezésére, a Honvédelmi Minisztérium javaslatára, az Országgyûlés elfogadta a szerzõdéses katonák maximális szolgálati idejének meghosszabbítását. Miért tartja ezt fontos eredménynek? - A válasz nagyon kézenfekvõ. Az eddigi maximális 15 éves szolgálati idõ miatt a közeljövõben mintegy ezer nagyon képzett, igen tapasztalt, erõs honvédségi kötõdéssel rendelkezõ katonától kellett volna megválni. Az Országgyûlés által 20 évre megnövelt szolgálati idõ egyaránt kedvez az érintett szerzõdéses katonáknak, a Magyar Honvédségnek és a honvédelem egészének is. Ez is egy jó példa az érdekazonosságra. - Mi az, ami változatlan marad 2011-ben is? - A katonák érdekeinek képviselete, védelme, amelyért a jövõben is mindent megtesznek a Hosz tisztségviselõi. Továbbra is közvetlenül jelen leszünk az alakulatoknál, segítjük és támogatjuk tagjainkat problémáik megoldásában. Ezen túlmenõen folytatjuk a segélyezést, enyhítve ezáltal a szociálisan rászorulók terhein. Változatlanul számíthatnak ránk a természeti katasztrófák sújtotta övezetben élõ tagjaink, bár bízunk abban, hogy idén nem lesz szükség ilyen jellegû segítségre. A kedvezményes üdültetési lehetõségeink is egész évben biztosítottak. Hajdúszoboszlón két apartmanunk, Békésszentadráson pedig hat, 4-4 fõs faház áll tagjaink rendelkezésére. Az elõbbi helyen a fürdõzésre, az utóbbin a horgászásra, aktív pihenésre vágyók tölthetnek el egy-egy tartalmas hetet. Zilahi Tamás Középpontban az esélyegyenlõség Szakértõi egyeztetés zajlott le január 7-én, a Hosz központi irodájában. A megbeszélés fókuszába az esélyegyenlõséget állította dr. Szabóné Szabó Andrea alezredes, a HM humánpolitikai fõosztályának munkatársa és Jeszenyi Ildikó, szakszervezetünk szociális és személyügyi ügyvivõje. Az egyeztetésen a Honvédelmi Minisztérium évekre vonatkozó Esélyegyenlõségi Tervének elkészült változatát tekintette át a két szakember. Jeszenyi Ildikó - Szita Róbert 8

9 f e b r u á r Nyugállományban Nyugdíjas tagdíjak Ismét elérkeztünk a tagdíjbefizetések idõszakához. Nyugdíjasaink számára ebben az évben 400.-Ft/hó, azaz 4800,-Ft/fõ az éves tagdíj, amelyhez a Tagozat saját költségvetésébõl segítségképpen hozzájárul ben is kiderült, hogy sokan nem tudják, hogy a tagdíjért cserébe havonta megkapjuk az Egység címû újságot. Olyan tagsági kártyával rendelkezünk, amely vásárlásainknál kedvezményekre jogosít. Tagjaink alanyi jogon, bizonyos feltételek teljesülése esetén biztosítással is rendelkeznek, illetve szociális-, és temetési segélyben is részesülhetnek. A befizetett tagdíjak egy részét az alapszervezet/csoport használhatja fel közvetlenül például saját rendezvényeire. A Hosz jogsegély szolgálata is igénybe vehetõ. A tagdíjbefizetés határideje ebben az évben is március 31. Több alapszervezetünk/csoportunk egyszerûen intézi a tagdíj befizetést, melyet az évnyitó gyûlésen rendeznek a tagokkal. A tagdíj nem csupán csekken fizethetõ, hanem fizethetõ személyesen a Hosz irodán (valakivel küldeni is lehet), vagy banki átutalással. A csekken illetve az átutalásnál feltétlenül szükséges közleményként feltüntetni, hogy melyik alapszervezethez/csoporthoz történt a befizetés. A csekk kitöltését végezzük úgy, hogy azt mások is nagy biztonsággal el tudják olvasni. Az átutaláshoz a következõ számot kell használni: AXA Bank Szabályaink szerint, aki a befizetési határidõt elmulasztja, még három hónap türelmet kap, majd az értesítõ levél után következhet a tagok sorából történõ kizárás. A Nyugállományú Tagozat részérõl 2010-ben türelmesek voltunk, de nyilvántartásainkat rendeztük, naprakészen látjuk, hogy kik azok, akik nem fizettek esetleg már korábban sem. Aki nem fizeti be tagdíját, természetesen nem részesülhet a Hosz biztosította kedvezményekbõl sem. Szeretném felhívni az aktív állományból nyugdíjba vonulók figyelmét arra, hogy nem kell megszüntetniük tagsági viszonyukat, hanem a Hosz honlapján található ( Nyomtatványok címû rovatban) Nyugállományú belépési/átlépési nyilatkozat címû nyomtatványt kitöltve és a nyugállományba helyezési parancs másolatát el kell juttatni a lakhelyhez közeli csoporthoz vagy a Nyá. Tagozat titkárához. Érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi alapszervezeti/csoportvezetõvel, aki megfelelõ segítséget tud nyújtani, illetve regisztrálja az átjelentkezõt. A tagdíjat rendezni kell a volt alakulatnál és a különbözetet a Nyugdíjas Tagozatnál. A Nyá. Tagozat SZMSZ-e a honlapon szintén megtalálható. Dr. Kántor Raimund Nyá. Tagozat titkár 9

10 Képriport Fórum Székesfehérvárott, Kiséri-Nagy Ferenc képriportja A Honvédszakszervezet elnöke és alelnökei kötetlen beszélgetésre hívták meg a Dunántúlon, Kelet-Magyarországon, és a fõvárosban található alapszervezetek vezetõit Székesfehérvárra, Szolnokra és Budapestre. A január 13-án kezdõdõ és január 24-én véget érõ esemény-sorozaton Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök jó hangulatú megbeszélésen hozták szóba az adójogszabályok változása és a személyi jövedelemadó változás miatti kompenzációt, a novemberi kongresszust, az önkéntes tartalékos rendszerhez való viszonyulást és a 20 év - 20 program rendezvénysorozat feladatait is. A szakszervezeti vezetõk és alapszervezeti vezetõk egyaránt elmondták az említett témákról elképzeléseiket, hitet tettek az összefogás és a tagság érdekeinek minél hatékonyabb képviselete mellett. A három helyszínen arra is lehetõség nyílt, hogy Bazsik István gazdasági ügyvivõ a legfontosabb pénzügyi szabályzók módosításairól, a magán-nyugdíjpénztári változásokról is informálja a megjelenteket. A tisztségviselõk kérdéseket fogalmaztak meg a szakszervezet önállósodása, az aktív, tiszti, fõtiszti állomány tagtoborzásával, valamint a korengedményes, szolgálati nyugdíj jövõjével kapcsolatban. Emellett a jelenlegi kormánnyal történõ kapcsolattartásról is szó esett. Az alapszervezeti vezetõk megkérdezték, hogy a szakszervezet által korábban megindított küzdelmek, így a 13. havi illetmények ügye, 10

11 f e b r u á r Képriport Szolnokon és Budapesten Szöveg: Szita Róbert valamint a szerzõdéses állomány maximális szolgálati idejének megnövelése érdekében milyen eredményeket ért el a Hosz. A kérdésekre vezetõ tisztségviselõink adták meg a feleletet. Az Szja változások miatti keresetkiegészítésnek tekintendõ kompenzációval kapcsolatban elhangzott, hogy a távolléti díj lesz az alapja a számításnak. Ezt követõen a családi adókedvezmény igénylésérõl is tájékoztattak vezetõink. A 2011-es bértárgyalásokkal kapcsolatban is kikérték a vezetõ tisztségviselõink a megjelent alapszervezeti vezetõk véleményét. A jelenlévõk áláspontját összegezve elhangzott: mivel idén sincs lehetõség az illetményfejlesztésre, a Hosz-nak arra kell fókuszálni az egyeztetéseken, hogy az étkezési utalványok összegének megemelését és az üdülési csekk (majd a Széchenyi kártya) biztosítását preferálja a munkáltatóval történõ tárgyalásokon. Többen is megfogalmazták, hogy a kollégák, a családtagok jövedelmének, családi körülményeinek átláthatatlansága miatt nem szabad differenciáltan kezelni az egyes béren kívüli juttatási elemeket, társadalmi igény a családok támogatása. A fórum arra is lehetõséget adott, hogy az Szja 1%-ának alapítványunk, - a Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Alapítvány - javára történõ felajánlására buzdítsanak a megjelentek. Képünkön Jászai László debreceni nyugállományú alapszervezeti vezetõ adja át a megjelent tisztségviselõknek a szükséges nyomtatványokat. 11

12 Szövetségi élet Március 22-én tart küldöttgyûlést az FRDÉSZ Az elnökségi ülés elején, napirend elõtt Kónya Péter FRDÉSZ elnök arról tájékoztatott, hogy január 1-tõl a VPFSZ a VPDSZ, az NBHSZ pedig NDSZ néven mûködik tovább, továbbra is az FRDÉSZ teljes jogú tagjaként. Szakszervezetünk képviseletében Czövek János elnök és dr. Mészáros Melinda alelnök vett részt. Az FRDÉSZ elnöke elsõként az FRDÉSZ-Liga perrõl tájékoztatott. A per tárgyalása gyakorlatilag 15 perc alatt lezajlott, és a bíróság megsemmisítette a Liga Tanács FRDÉSZ kizárásáról szóló döntését. A szövetségi tagdíjfizetéssel kapcsolatban elhangzott, hogy amennyiben nem tudja gyakorolni valamely szervezet a jogait, akkor nem kötelezhetõ tagdíjfizetésre. A részletes indoklást hamarosan megkapja az FRDÉSZ és azt közzé is teszi majd. Kónya Péter az elõzetes perköltségek mértékérõl is informálta a megjelenteket. Ezt követõen az egyes tagszervezetek vezetõi a jövõrõl, a hogyan tovább részleteirõl vitáztak. Az FRDÉSZ évi küldöttgyûlésére történõ felkészüléssel foglalkozó napirendi téma során elhangzott, hogy koncepcionálisan kellene tárgyalni az Alapszabály egyes módosításairól, a évi költségvetés tervezetérõl, valamint az idei fõ feladatokról. Az Alapszabály módosításával kapcsolatban elhangzott: nem konföderációként, hanem szektoriális szövetségként határozzuk meg önmagunkat. Ennél a napirendi témánál, a tagdíj meghatározása kapcsán élénk vita bontakozott ki. A kis taglétszámmal rendelkezõ szervezetek a szolidaritás és az alaptagdíj megállapításának, valamint a munkaszervezet kiegészítésének (alelnökök és irodavezetõ) szükségességét emelték ki. Többen arra is figyelmeztettek, hogy rendkívül kevés idõ áll a döntés meghozatalára. LAKÁSOK KIADÓK! Az Elsõ Bérház Kft. a XIII. kerület, Fáy u szám alatt található bérházban különbözõ méretû lakásokat ad ki! A lakások egy, másfél, illetve kétszobásak, bútorozatlanok, szép állapotúak. A mérõórákkal ellátott albérletek havi 55 ezer Ft-tól, számlával kiadók. További információkat a 06/ as, és a 06/ es telefonszámokon lehet kapni! A VPDSZ elnöke, Holecz Gábor azt hangsúlyozta, hogy az FRDÉSZ erejét, eredményeit szeretné újra tapasztalni. Offenzív munkát kellene már végezni tette hozzá. A jó munkához megfelelõ szakemberek, háttér szükséges mondta a PVDÉSZ elnöke. Czövek János Hosz elnök kiemelte: A Hosz továbbra is abban érdekelt, hogy az FRDÉSZ tagszervezetei együtt maradjanak, erõs szövetségként mûködjenek ben minimális mûködési költséggel dolgozik szakszervezetünk, csak februárban tudunk végleges adatokat mondani, mennyivel tudunk hozzájárulni az FRDÉSZ idei költségvetéséhez. A szövetség fõ feladatainak egyeztetése során Talabér Zoltán, a PVDÉSZ elnöke azt javasolta, hogy a megszûnt SZÉF helyett érje el az FRDÉSZ, hogy továbbra is legyen egy országos, valamennyi fegyveres és rendvédelmi ágazatot összefogó szektoriális érdekegyeztetõ fórum. A PVDÉSZ elnöke azt is javasolta, hogy az EU-s elnökséggel kapcsolatban az FRDÉSZ tegyen le egy munkavédelmi koncepciót, amelyhez kommunikációs stratégiát is mellékelne. Dr. Mészáros Melinda, a Hosz alelnöke azt hangsúlyozta, hogy a SZÉF ágazatközi fórumként mûködött, míg a BÉT és a HÉF csak a saját ágazat érdekegyeztetéséért felelõs. Az FRDÉSZ elnöke azt javasolta, hogy az egyes fõ feladatokhoz felelõsöket is jelöljünk ki. A fõ feladatokkal kapcsolatban még egy hétig várja a beérkezõ javaslatokat, amelyet majd a februári elnökségi ülésen fogadna el a döntéshozó fórum. Az egyebekben arról döntöttek, hogy március 22-re hívja össze es Küldöttgyûlését az idén huszadik születésnapját ünneplõ FRDÉSZ. Kép és szöveg: Sz. R. 12

13 f e b r u á r A gyermektartásdíjról (2.) Folytatjuk januárban megkezdett sorozatunkat, a kiskorú gyermek után fizetendõ tartásdíjjal kapcsolatos jogi szabályozásról. A bírósági eljárás során be kell szerezni mindkét szülõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrõl szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet részletesen szabályozza, hogy a tartásdíj alapjául pontosan milyen jövedelmi források szolgálnak, illetve, hogy ezeket milyen sorrendben kell figyelembe venni. A hivatkozott IM rendelet 10. (2) bekezdése szerint a tartásdíj alapja elsõsorban a tartásra köteles személy részére a) a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítõ fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés, stb.), illetõleg a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelezõ pótlék, 13. havi illetmény, stb.) címén juttatott összes járandóság, valamint b) a személyi jellegû egyéb kifizetésként, illetõleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelem (végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.). Ha a (2) bekezdés szerint nem állapítható meg tartásdíj, illetve a (2) bekezdés alapján megállapítható összeg a gyermeket gondozó szülõ jövedelmi viszonyait is figyelembe véve a gyermek szükségletét nem fedezi, a tartásdíj megállapításánál a más munkaviszonyból, további munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetõleg a nem munkaviszonyból származó rendszeres jövedelmet (pl. megbízási díj, táppénz, nyugdíj, munkanélküli járadék, újítási díj, tõkejövedelem) is alapul kell venni. A tartásdíj alapjának megállapításánál a bíróságnak általában a keresetlevél beadását megelõzõ egy évi összes, a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemre figyelemmel kell lennie, ezt a bíróság a felektõl a munkáltató igazolásával bekéri. Amennyiben a munkáltató ezt bármely oknál fogva nem igazolja, úgy a bíróság megkeresi az illetékes adóhivatalt az elõzõ évi személyi jövedelemadó bevallás megküldése végett. Amennyiben a tatásra kötelezett igazolható jövedelemmel nem rendelkezik, a már korábban hivatkozottak szerint a kiskorú gyermek tartására a szükséges mértékig bármely egyéb fellelhetõ vagyonával felel. Együttmûködés illetve adatszolgáltatás hiányában gyakori, hogy a bíróság hivatalos megkeresést küld a helyi Gyermekjóléti Szolgálatnak, környezettanulmányt kér be, illetve a jogosult egyéb bizonyítási eszközökkel is igazolhatja a tartási fél jövedelmi-anyagi viszonyait. Tartós külföldi szolgálatot teljesítõ, külföldön magyar hatósági engedéllyel munkát vállaló, valamint ösztöndíjasként külföldön tartózkodó kötelezett esetében a tartásdíj alapja a kötelezett belföldi munkaviszonyára megállapított munkabér és juttatás, ennek hiányában a nem munkaviszonyból származó jövedelem. A (3) bekezdést ebben az esetben is megfelelõen alkalmazni kell. Nem képezi a tartásdíj alapját a költségtérítés, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, illetve a hasonló jellegû egyéb járandóság. A tartásdíj megállapításánál, valamint kifizetésénél a jövedelmet terhelõ adó (adóelõleg), nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói járulék levonása után fennmaradó összeget kell alapul venni. A gyermektartásdíjnak százalékos arányban történõ megállapítása esetén a bíróságnak külön-külön meg kell határoznia, hogy a hivatkozott IM rendelet 10. (2) bekezdésének a), illetve b) pontja alapján kifizetett járandóságnak hány százaléka illeti meg a jogosultat tartásdíjként. A tartásdíj alapösszege a 10. (2) bekezdésnek a) pontja alapján kifizetett minden rendszeres díjazásnak a bíróság által meghatározott százaléka, melyet a bíróság forintösszegben is megjelöl. A százalékos arányban, valamint a határozott összegben és bizonyos juttatások százalékában megállapított tartásdíj esetében az alapösszegen, illetõleg a határozott összegen felül a 10. (2) bekezdésének b) pontja, illetve a 10. (3) bekezdése alapján kifizetett díjazásnak olyan százalékát kell tartásdíjként meghatározni, hogy azok együttesen feleljenek meg a Csjt. 69/C. (1) bekezdésében foglalt mértéknek. A tartásdíj megfizetésére a bíróság minden hónapban elõre esedékesen kötelezi a külön élõ szülõt. Amennyiben a tartásdíj megfizetésének a kötelezett személy a tapasztalatok alapján várhatóan nem fog eleget tenni, vagy Jogi esetek a jogerõs bírósági határozat alapján nem tesz eleget, úgy a jogosult szülõ egyoldalú írásbeli nyilatkozattal különösebb indoklási kötelezettség nélkül kérheti a bíróságtól a tartásdíj közvetlen munkáltatói letiltással történõ megfizetését. Ebben az esetben a munkáltató a letiltásra vonatkozó határozat kézhezvételétõl kezdõdõen a jogosult részére rendszeresen folyósítja a megítélt tartásdíjat. Ha a tartásdíjat a bíróság százalékosan állapí- Dr. Fodor Zita ügyvéd totta meg, a munkáltató a kiutalásra kerülõ összeget esetenként e százalék alapján számítja ki, akkor is, ha a munkabér, illetõleg a juttatás összege emelkedik. A munkabér csökkenése esetében sem lehet azonban újabb bírósági határozat nélkül kevesebb tartásdíjat folyósítani, mint amennyit a bíróság a százalékos megállapítás mellett alapösszegként megállapított. Ha a kifizetett díjazás olyan összegû, hogy a tartásdíj levonására vonatkozó szabályok alapján még az alapösszeg levonása sem lehetséges, azt, illetõleg annak le nem vont részét a munkáltató hátralékként nyilvántartja és amint erre lehetõség nyílik a hátralékot folyamatosan levonja. Fontos tudni, hogy a munkáltató a jogosultat kérelmére köteles tájékoztatni a kötelezett munkabérének, valamint egyéb juttatásának összegérõl. Pénzbeni tartás fizetésére nemcsak a különélõ vagy elvált szülõ köteles, hanem minden olyan szülõ, aki a gyermek közvetlen nevelésébengondozásában nem vesz részt. A gyermektartásdíj a kiskorú gyermek nevelése és gondozása során folyamatosan és rendszeresen felmerülõ kiadások fedezetéül szolgál. Amennyiben a gyermek életében bekövetkezett rendkívüli helyzet miatt ( szükséges és indokolt tanulmányi többletköltség, betegség pl.) miatt olyan rendkívüli kiadás válik szükségessé, melynek fedezését a tartásdíj kellõ elõrelátás mellett sem biztosíthatja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét megtéríteni köteles. Végezetül felhívom a figyelmet arra, hogy: a tartási jellegû követeléseket visszamenõleg max. 6 hónapra lehet kereseti kérelem benyújtásával érvényesíteni, a jogerõs bírósági határozattal megítélt tartásdíj elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésével (a nyomtatványok a bírósági kezelõirodákban ingyenesen hozzáférhetõek, szükség esetén a kitöltéséhez akár a bíróságokon, akár a Hosz Jogsegélyszolgálatán segítség kérhetõ), a hatályos magyar jogi szabályozás szerint a kiskorú gyerek tartásának elmulasztása a Büntetõ Törvénykönyv szerint bûncselekmény, amelyet akár szabadságvesztéssel is szankcionálhat a bíróság. Nõi Férfi Fodrászat Nyitva a HM II-ben: Hétfõtõl péntekig: Az MH Támogató Dandár Salgótarjáni úti objektumában: Már a kozmetika is üzemel! Hétfõn, szerdán: Pénteken: Szeretettel várom régi és új vendégeimet! A Hosz tagjainak 10% kedvezményt adok! Böbe HM ,

14 Hírek, események Tárgyalás, tagtoborzás és kiállítás Január 19-én gazdag programot bonyolítottak le tisztségviselõink Szentendrén. Czövek János elnököt és Lippai Csaba alelnököt Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ jelenlétében bemutatkozó látogatáson fogadta Mikusi Zsolt ezredes, az MH Központi Kiképzõ Bázis (MH KKB) parancsnoka. A megbeszélésen a parancsnok tájékoztatott a kiképzõ bázis mindennapjairól, valamint a tervezett átalakításokról. A Hosz elnöke miután megköszönte a folyamatos tagszervezés lehetõségét, a szakszervezetünk életében bekövetkezett személyi és szemléletbeli változásokról informálta az ezredest. A felek megállapodtak az Együttmûködési megállapodás mihamarabbi megújításában is. Mikusi ezredes felajánlotta, hogy a húszéves jubileumunk alkalmából rendezendõ központi ünnepségünket, szeptemberben, az MH KKB-n tartsuk meg. Ezt követõen Dr. Kovács Tibor ezredes, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI) igazgatója rövid megbeszélést folytatott alelnökünkkel és a tagtoborzással megbízott szakemberünkkel. Ezen az egyeztetésen is középpontba került a két szervezet közötti információcsere. Tisztségviselõink ez alkalommal is köszönetüket fejezték ki az MH KPTSZI által nyújtott támogatásért.. A megbeszélések után, állománygyûlés keretében tagtoborzó és érdekvédelmi tájékoztatót tartottak szakszervezetünk tisztségviselõi. A helyszínen 8 fõ lépett be a Hosz népes táborába. A tájékoztató sorozat folytatódott, hiszen január 26-án az MH KKB katona zenészei számára is sok hasznos információt adtunk. Érdekesség, hogy itt egy új Hosz csoport is létrejön, s így már tisztségviselõket is választottak. Szentendrei látogatásunk arra is alkalmat adott, hogy megtekintsük a Vándorúton a Magyar mûvészetért élõ tárlatának anyagát is. A kiállításon a szobrászat, a festészet, a grafika, az iparmûvészet, a fotó- és könyvmûvészet ezredfordulós képviselõi jelentek meg. A magyar kultúra napja január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünk, a Himnusz sorait. A Stefánia palotában e jeles nap a magyar kultúra napja tiszteletére tartott ünnepi megemlékezést a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Dr. Hende Csaba a honvédelmi tárca vezetõje ünnepi megemlékezésében méltatta a nap jelentõségét, kiemelte, hogy a honvéd, a magyar katona egyik legfontosabb ismérve a haza mindenek feletti szeretete. Az ünnepség elismerések átadásával majd a Honvéd Együttes remek mûsorával folytatódott. A Honvédszakszervezet a katonai szervezeteknél végzett kulturális missziója elismeréseként emlékplakettet kapott, amelyet Nagy Károly területi ügyvivõ vett át. NK Ajándékért mosolyt kaptak Honvédségi tûzoltók toppantak be a kecskeméti kórház gyermekosztályára. Szándékos volt az idõzítés: közeleg a karácsony, ajándékokat hoztak a kis betegeknek. Vidámság költözött a kórtermekbe, gyerekek, nõvérek és anyukák együtt próbálgatták a játékokat. Plüssállatokkal, kis autókkal és rengeteg gyümölccsel lepték meg a beteg gyerekeket a táborfalvi honvédségi tûzoltók. Markó Ferenc, a táborfalvi Veszélyesanyag Ellátó Központ 2. Harcanyag Raktár tûzoltóinak vezetõje elmondta: az ajándékok gyûjtésébe az ócsai Bolyai-gimnázium tanulói is segítettek. Tizennyolc kollégámnak van családja, szinte valamennyi gyerek megfordult már itt. Úgy gondoltuk, hogy az orvosok és nõvérek áldozatos munkáját legjobban a kis betegek megajándékozásával tudjuk megköszönni nyújt át egy hatalmas tigrist a tágra nyílt szemû Dominikának Markó Ferenc. A tûzoltókat Nyilas Marianna kísérte egyik kórterembõl a másikba. Tavaly karácsony elõtt is jártak nálunk a táborfalvi katonák, az ilyen látogatások felvidítják a gyerekeket mondta a vezetõ ápoló. Egy idõre talán még azt is elfelejtik, hogy hol vannak, eltereli a figyelmüket a betegségükrõl. Otthon pedig nem csak arra emlékeznek majd, hogy megszúrták õket a kórházban, hanem az ajándékokra is, amiket természetesen hazavisznek. Forrás: Megkezdte idei munkáját az Ellenõrzõ Bizottság Megtartotta idei elsõ ülését az Ellenõrzõ Bizottság is. Nagy Zoltán bizottsági elnöktõl megtudtuk, hogy tárgyaltak az éves ülés- és rendezvénytervrõl, az ellenõrzési tervrõl és a kongresszusra történõ felkészülés részleteirõl is. Újévi csomag a Vodafone-tól Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy aláírták az új és módosított Vodafone díjcsomagot. Mint ismeretes 2008 decemberében módosították utoljára a percdíjakat és 2 éves aláírt szerzõdésünk volt, aminek most volt a fordulója, így további percdíjcsökkentést kaptunk a Vodafone-tól. A részletekrõl érdeklõdjön az Egység 2002 Kft. ügyfélszolgálatánál! 14

15 f e b r u á r Szolgáltatás február 19. szombat EGYÜTT A CSALÁD! Zenés-táncos farsangi készülõdés katonacsaládoknak Zene-bona Szana-szét a Honvéd Táncszínház közremûködésével A Honvéd Bakony Táncegyüttes mûsora Hétpróba a könyvtárban szabadítsd ki a Mesetündért! Táncház, sakk-szimultán, kézmûves foglalkozások Belépõdíj: 200 Ft, családi jegy: 500 Ft február 26-án, szombaton óráig FARSANGI BÁL A STEFÁNIA PALOTÁBAN Zenél a Nautilus Tánczenekar Éjfél elõtt: a Presidance Company show mûsora Ízletes farsangi vacsora, választható menüvel Belépõdíj: 3 000Ft (2 000) Ft Vacsorajegy: Ft (4 000) Ft A Stefánia Palota ovál termébe a belépõjegy kizárólag vacsorajegygyel vásárolható! Asztalfoglalás: és as telefonszámon Cím: 1143 Budapest, Zichy Géza u. 3. A STEFÁNIA KULTURÁLIS KÖZPONT JANUÁRI PROGRAMAJÁNLATAI 1143 Budapest, XIV. Stefánia út Tel.: Hotel Hõforrás***/ Gyula Érvényes: 2011-ben Kétágyas szoba félpanzióval Ft/ fõ/ éj Az ár tartalmazza: szállást standard típusú szobában svédasztalos reggelivel, egy fõétkezési jegyet és az Áfá-t. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mértéke 380 Ft/ fõ/ éj (18 év felett). Egynapos kirándulás Bécsbe Sissi nyomában I.: Schönbrunn és Hermes Villa április 9. és június 11. HONVÉDBANDA SZÓL A STEFÁNIÁN! Interaktív családi hangversenysorozat vasárnaponként, 11 órai kezdettel, a Magyar Honvédség fúvószenekarainak közremûködésével Szerkesztõ mûsorvezetõ: Fenyõ Gábor Mûvészeti vezetõ: Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség fõkarmestere február 27. Farsang március 27. Tavaszköszöntõ május 08. Fel, fel, vitézek! A három elõadásra szóló bérlet ára: (2 100) Ft Napi jegyár: (800) Ft A kedvezményes árak (zárójelben) honvédségi igényjogosultakra vonatkoznak. Rendezvényeinkre jegyek kaphatók közönségszolgálatunknál ( ), valamint a honlapon. AKCIÓS UTAZÁSI, ÜDÜLÉSI AJÁNLATAINK Park Hotel Hévíz*** Pihenés, kikapcsolódás Hévízen Érvényes: ig (kivéve: államilag elismert ünnepeken) Kétágyas szoba Ft/ fõ/ 2 éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, wellness-stúdió használatot, személyenként két belépõt a szomszédos Danubius Health Spa Resort Hotel Hévíz**** superior fürdõrészlegébe, ebéd vagy vacsoraidõben 15%-os árengedményt a szomszédos étteremben és az Áfá-t. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mértéke 410 Ft/ fõ/ éj (18 év felett) Ft/ fõ Az ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, a csoportkísérõ idegenvezetõ díját és az Áfá-t. Az ár nem tartalmazza: a belépõk és a balesetbiztosítás díját. Program: Schönbrunni kastély és a Hermes Villa ( Álmok kastélya ) megtekintése, autóbuszos városnézés Bécsben utána szabad program. Kulturális körutazás Prága-Telc-Kutna Hora-Pozsony március és április Ft/ fõ/ 4 nap/ 3 éj Az ár tartalmazza: utazást autóbusszal, 3 éj szállást reggelivel, idegenvezetést és az Áfá-t. Az ár nem tartalmazza: a fakultatív programok és a belépõk költségét, a sztornó- és a balesetbiztosítást. Szállás: Prágától 10 km-re, 3*-os szállodában. Az ajánlatok nem teljeskörûek. Bõvebb információ a honlapon vagy a (06-1) as telefonszámon. 15

16 Történelem Húsz éves a Honvédszakszervezet (1.) Idén szeptemberben ünnepli szakszervezetünk a huszadik születésnapját. Ebbõl az alkalomból cikksorozatot indítunk, melynek segítségével felidézzük az elmúlt két évtized legemlékezetesebb pillanatait, kudarcait és persze sikereit is. Elsõ epizódunk a kezdetekrõl szól, megkérdeztük alapítóinkat, a Magyar Honvéd egykori fõszerkesztõjét, de jogelõd lapunk, a Rétsági Szemle elsõ számát is fellapoztuk. Az elsõ lépések 1990 elején az Anyagi-Technikai Fõcsoportfõnökség továbbképzésén, a Haditechnikai Fõnökség újonnan átadott csapatpihenõjében, Tiszacsegén történtek. Csaknem 21 évvel ezelõtt Horovitz Ferenc mérnök ezredes, Juhász Mihály alezredes, Kapussy György mérnök alezredes és Újvári Mihály alezredes elhatározták, hogy elkezdik egy alulról szervezõdõ katonai érdekvédelmi szervezet megalakításának elõkészítését, létrehozták a szervezõ bizottságot, majd szeptember 15-re összehívták az Ideiglenes Intézõ Bizottság (IIB) országos tanácskozását is. Juhász Mihály, az IIB elnök-helyettese, alapító tag: A rendszerváltás után semmi pozitív dolog nem történt a tisztek érdekében, senki nem képviselte a honvédség hivatásos állományát. Noha létezett az,,ötösfogat, vagyis a KISZ, a párt, a parancsnok, a parancsnok politikai helyettese és a polgáriak szakszervezete, a katonák érdekében csak a politikai helyettes járt (vagy nem) el. A katonáknak nyugodtan kijelenthetjük semmilyen érdekvédelme nem volt. Tiszacsegén felavattunk egy kis üdülõt, ahol a meleg vízben Horovitz Ferenc, Újvári Mihály, Kapussy György és jómagam arról beszélgettünk, hogy a munkahelyen megfelelõ infrastruktúrával rendelkezünk. Azt mondta a Horovitz Feri, hogy tenni kellene a katonai érdekvédelemért. Nem álmodtuk mindezt, hanem ez volt a valóság. Feri megírta a piszkozatot, majd jogi szakértõink, Paraizs és Bozsó doktorok megnézték azt. Aztán megjelentettünk egy cikket - Gróf Ferenc fõszerkesztõ segítségével a Magyar Honvédban. A gondolat tehát Tiszacsegén pattant ki. A Sörös-féle vonalról, gondolkodásmódról nem tudtunk, csak a felhívás közzététele után szereztünk róla tudomást. Megjelent a Magyar Honvédban a közös nyilatkozat, amelyet mi hárman, parancsnoki beosztásúak írtunk alá. A felhívás után megindult a mozgolódás. Jogászaink javaslatára elhatároztuk, hogy ne legyen szakszervezet, alapítsunk érdekvédelmi szervezetet. Sörös István, a Hosz volt elnöke, jelenlegi elnökségi tagja. Akkoriban, ben a HM Társadalmi Kapcsolatok Osztályán dolgoztam. Már megalakult a BEOSZ, de a laktanyán kívül fejtette ki tevékenységét. A laktanyákon belül pedig létrehozták a tiszti-tiszthelyettesi érdekképviseleti testületeket. Akkor én azt a házi feladatot kaptam, hogy tekintsem át, hogyan szervezõdnek az érdekképviseletek a nyugati országokban. Összeállítottam, alapvetõen a német és a holland példákat emeltem ki, de megemlítettem az Euromil-t, mint szövetséget is. Ebbõl részletek is megjelentek a Pont címû katonai hetilapban elején történhetett mindez, akkor Somfai Péter volt a fõszerkesztõ. Für Lajos volt ekkoriban a honvédelmi miniszter. Érdekesség, hogy az egyesülésrõl szóló törvény már korábban megjelent, de ebben az szerepelt, hogy a katonákra vonatkozó specialitásokat a Szolgálati Szabályzat tartalmazza majd. Egyébként Zalaegerszegen már 1989-ben létrejött egy egyesület, de a katonai vezetõk rávették a szervezõket, hogy önként szüntessék meg az egyesületet. Azt akarták az elöljárók, hogy a tiszti-tiszthelyettesi testületen kívül semmi se mûködjön. Ekkor már megindultak a beszélgetések, hogy független szervezetként kellene a katonák érdekeit képviselni. Elsõ jogászunk, Paraizs Jóska azt mondta, hogy önálló jogi személyként kellene mûködnie az egyesületnek. Horovitz Ferenc, a KÉSZ elnöke: Amikor a fõcsoportfõnöki értekezleten Geller István vezérõrnagy, anyagi-technikai fõcsoportfõnök már befejezte volna az ülést, akkor felolvastam a katonai érdekvédelemrõl általunk elõkészített anyagot. Nem azért csináltuk, hogy valamiféle elismerést kapjunk, de azt is tudtuk, hogy bármikor kirúghatnak, mi akkor is megélünk majd valahogy. Az volt az elismerés, hogy bejegyezték az érdekképviseletünket. Dr. Paraizs József, az IIB másik elnökhelyettese, a KÉSZ jogásza elmondta: ez az IIB tényleg demokratikus szervezet volt, azóta is mindenki jó szívvel gondol a másikra. A barátságunkat soha nem befolyásolta, hogy voltak belsõ vitáink. Mindig sikerült olyan légkört teremteni, amivel még ha nem is egyeztek a vélemények tudtunk elõrehaladni. Felker Lajos, az IIB titkára: amikor a színházteremben összejött a társaság, arra voltam kíváncsi, mit akar a szakszervezettel három parancsnoki beosztású személy. Aztán késõbb, parancsnokként értettem csak meg, hogy a parancsnok a leghatékonyabb érdekvédõ. Mi nagyon sokat vitatkoztunk, de csak egy dolgot szerettünk volna elkerülni, hogy a szakszervezet önjáróvá váljon. Újvári Mihály, az IIB jogi munkabizottságának tagja lapunknak azt nyilatkozta, hogy: A parancsnokok sem tudták, hogy igazából támogassák-e vagy elzárkózzanak a szakszervezettõl, ezért inkább eltûrték. Mi pedig felvállaltuk, hogy az egzisztenciánkat is beáldozzuk. Azt szerettük volna, ha egy erõs, masszív érdekvédelmi szervezet alakult volna meg, annak ellenére, hogy a hadsereg folyamatosan gyengült. Kezdet-kezdetén néhai Borka István megalapította mint késõbb kiderült az Egység újság jogelõd lapját a Rétsági Szemlét. A Rétsági Érdekvédelmi Honvédegylet 1991 szeptemberében megjelent I. évfolyamának 1. száma azt írta: Megalakult a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ). Történt mindez annak ellenére, hogy a szolgálati szabályzat néhány passzusa tiltja a katonák számára az ilyesfajta szervezkedést. A jogi zsákutcából az Alkotmánybíróság döntése mutathatna kiutat, tekintettel arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium is e döntésre vár. Az újonnan alakult KÉSZ elnöke, Horovitz Ferenc ezredes így nyilatkozott a Rétsági Szemlének: - Szövetségünk a sor-, a továbbszolgáló-, és a hivatásos katonák, valamint a nyugállományúak érdekvédelmét egyaránt zászlajára tûzte. Legsürgõsebb feladatunknak a honvédség belsõ átszervezésébõl adódó gondok megoldását tartjuk. Sor- és hivatásos katonáink gyakran kerülnek nehéz helyzetbe az új szervezet kialakítása miatt. Elõbbiek esetében nem mindig tartják be azt a szempontot, hogy a katona lakóhelyéhez száz kilométeres körzeten belül szolgáljon. A tisztek, tiszthelyettesek új helyõrségbe kerülése is sok gonddal jár: lakás kell, új munkahely a feleségnek, új iskola a gyereknek. Van olyan 16

17 f e b r u á r Történelem, szervezeti élet alakulat, ahol tisztjeink faházban laknak, mert az új helyõrségben kevés a lakás. Fontos feladatnak tartjuk a létszámleépítés miatt viszonylag fiatalon nyugdíjazott katonáink érdekeinek képviseletét is. A Rétsági Szemle 1. száma a HM igazgatási és jogi fõosztályvezetõjétõl, Bánsági Zoltántól a KÉSZ megalakulása kapcsán azt kérdezte, hogy: mi az oka, hogy a kifogásolt rendelkezések még mindig megtalálhatók a szolgálati szabályzatban? - Tartalmi és formai vita egyaránt folyik hosszabb ideje e témában. Nem biztos, hogy tartalmi szempontból rossz az, amit a szolgálati szabályzat kimond, viszont abban minden bizonnyal igaza van a KÉSZ szervezõinek, hogy miniszteri rendelet, mint forma, nem alkalmas egy ilyen kérdéskör szabályozására. Miután a KÉSZ az Alkotmánybírósághoz fordult, mindenképpen szeretnénk az õ döntésüket megvárni. Aki ma nem tesz semmit a holnapért, az ugyanúgy fog élni, ahogy tegnap élt! Negyedik évét kezdte el a Grell Norbert által vezetett székesfehérvári MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred Hosz alapszervezete. Három éven keresztül jelmondatukhoz híven tevékenykedtek, sokszor segítve katonatársaikon és sok esetben a civileknek. A Vöröskereszttel a véradások alkalmával vették fel a kapcsolatot, azóta kölcsönösen segítik egymás munkáját. Grell Norbert alapszervezet vezetõ Szücsné Szigeti Hedviget, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének megbízott megyei igazgatóját kereste fel egy rászoruló társuk megsegítéséért. Gróf Ferenc, a Magyar Honvéd egykori fõszerkesztõje, alapító tag Emlékeim szerint egy budapesti eseményen kért fel Horovitz Ferenc, hogy tegyem közzé az alapítók felhívását. Magam is meglepõdtem, hogy ezért vád nem érte az újságot. Akkoriban olyan szanálások, keménykedések mentek, hogy az sok esetben tûrhetetlen volt. Õk hárman, parancsnokként látták meg, hogy fel kell szólalni a leépítésekkel együtt járó jogsértések ellen. Úgy rúgták ki akkoriban a katonákat, hogy szinte minden járandóságuktól megfosztották õket. A Magyar Honvéd ezt követõen is nyíltan megjelentette a KÉSZ-szel kapcsolatos híreket. A nyíltság a kezdetekkor sokat segített a frissen megalakult érdekvédelmi szervezetnek. (folytatjuk) Írta és összeállította: Szita Róbert Pesti tréningen a 43-as csapat A fehérvári MH 43. Hír. és Vt.E. Hosz alapszervezet részérõl Bokorné Balogh Kornélia, Incze Sándor, Schlakker Péter és Grell Norbert vettek részt az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH) által szervezett háromnapos tréningen, január 18.- január 20. között. A megkeresést követõen gyorsan jött a segítség a Vöröskereszt helyi szervezetétõl. Az adományokat január 13-án adta át Szücsné Szigeti Hedvig megbízott, megyei igazgató Balázs Béla alapszervezeti vezetõ-helyettesnek, aki továbbította azt a rászorult családnak. Köszönjük a segítséget! A tréningen diszkriminációval kapcsolatos esetekkel, jogi szabályozásokkal és az EBH eljárás feltételeivel és módjának elsajátításával ismerkedtek meg az alapszervezet vezetõi. A tréninget Dr. Pánczél Márta irányította. A foglalkozás során a résztvevõk megismerkedhettek a nemzetiségi, kisebbségi, látáskorlátozott, valamint siketeket érintõ gondokkal, problémákkal is. Grell Norbert MH 43. -Hír. és Vt.E. Hosz alapszervezet vezetõ 17

18 Alapítványi hírek, 1% A Katonákért Alapítvány felhívása Tisztelt Alapszervezeti Vezetõ! Szeretnénk felhívni figyelmed az SZJA 1%-át felajánló borítékok gyûjtésére május 15-ig van lehetõség eljuttatni az Alapítványhoz az összegyûjtött borítékokat. Kérjük, szólítsátok meg tagjainkat (és nem tagjainkat), hogy aki még nem ajánlotta fel senkinek az SZJA 1%-át az a Katonákért Közhasznú Alapítványnak ajánlja fel. Az sem probléma, ha valaki az adóbevallását még nem, vagy már elrendezte, mert az SZJA 1%-ának felajánlásáról adóbevallástól függetlenül is lehet rendelkezni. A jelenlegi gazdasági helyzetben igen sok tagunk fordul segélykérelemmel Alapítványunkhoz ben 11 millió forintot fizettünk ki segélyre az Önsegélyzõ és Szolidaritási Alapból. A 2011 évi segélyezés szempontjából egyáltalán nem mindegy hányan ajánlják fel adójuk 1%-át Alapítványunknak. Kérjük, hogy a HOSZ rendezvényeire hozzátok magatokkal az addigi felajánlásokat és a Titkároknak adjátok át azokat. Az Alapítvány az összegyûjtött felajánlásokat továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A Honvédszakszervezet által alapított Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma az alapítvány legfontosabb feladatának a szociálisan rászoruló katonák és családjaik anyagi támogatását tartja. Így az elmúlt évben az alapítvány több mint 400 fõ részére 11 millió forint szociális és temetési segélyt fizetett ki. A világgazdasági válság következtében már érzékelhetõ jelenségek, (munkanélküliség, hiteltörlesztések bedõlése stb.) a katonacsaládokat sem kerülik el. Így alapítványunk arra készül, hogy az idei évben az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a nehéz szociális helyzetbe kerülõ társaink és családjaik segítésére. Ennek a feladatnak pénzügyi bázisát több forrásból teremti elõ az alapítvány, de ezek közül leginkább a személyi jövedelemadó 1%- nak felajánlásából származó adományok mennyisége növelhetõ. A katonák csupán 50%-a rendelkezik adója 1%-ról, így amennyiben meg tudjuk gyõzni katonatársainkat ügyünk fontosságáról, az adomány mértéke és ezzel a támogatottak száma is nagymértékben emelkedhet. Ma a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása a bajtársiasság megnyilvánulásának egyik alapvetõ formája lehet, hiszen ezzel a katona társadalom saját rászoruló tagjain és nem egyszer azok hátra maradt családtagjain segít! Megjelent a riportkötet! Sikersztori" címet viseli az a 80 színes oldalon megjelent riportkötet, amely a Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrációjának Képzési Programja sikereit összegzi. A könyvben tanfolyami hallgatók közöttük tagjaink is arról nyilatkoznak, hogy számukra miért volt fontos részt venni a norvég projektben. Mellettük persze a honvédelmi miniszter, a vezérkar-fõnök és természetesen a projektgazda, és a projektmenedzser is elmondja véleményét. A legfontosabb írásokat angol nyelvre is lefordítottuk. Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást! SzR. FELHÍVÁS Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány a Személyi Jövedelemadó 1%-ának felajánlására Az alapítvány céljai: a hívatásos és szerzõdéses állomány állampolgári és szolgálati jogainak védelme, átképzés támogatása, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával járuljon hozzá az Önsegélyzõ és Szolidaritási Alap feltöltéséhez. Az Alapból az Alapítvány támogatni kívánja: a szociálisan rászoruló gyermeket egyedül nevelõket, nyugdíjasokat, nagycsaládosokat, halmozottan hátrányos helyzetûeket, súlyos élethelyzetbe kerülteket. Az Alap elmúlt 4 évi kifizetései: évben 120 fõ részére 2.8 millió, évben 190 fõ részére 5.4 millió, évben 275 fõ részére 7 millió, forint szociális és temetési segélyt fizettünk ki, évben 400 fõ részére 11 millió forint szociális, temetési, és árvízi segélyt fizettünk ki, Évente több száz Alapítványunkhoz fordulónak nyújtottunk jogi és TB tanácsadási segítséget, A Norvég Projekt keretében több mint 5000 fõnek nyújtottunk tájékoztatást a projekt átképzési lehetõségeirõl, mintegy 2000 fõ részére tartottunk Orientációs képzést. Az Alapítvány adószáma: Támogatását köszönjük! 18

19 LAST MINUTE FEBRUÁR VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTVA! Akció Hajdúszoboszlón! A Honvédszakszervezet tulajdonában lévõ hajdúszoboszlói Panoráma Wellness Apartman Hotelben most, LAST MINUTE AKCIÓ keretében a két négyszemélyes deluxe kategóriás apartmant kedvezményesen vehetik igénybe. Árak: Két fõ részére 5000 Ft/nap, míg négy fõ részére csak 6000 Ft/nap! Az ajánlat február 28-ig érvényes! Lehetséges foglalási idõpontok, turnusok: Jelentkezéssel kapcsolatos bõvebb információt Ügyfélszolgálatunktól a 1/ os számon kérhetnek. A kitöltött jelentkezési lapokat Egység 2002 Kft., 1558 Budapest, Pf postacímre vagy 1/ os faxszámra kérjük visszajuttatni! Az üdülõ pontos címe: H-4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16/C, 1. emelet 4. Szolgáltatások: Mélygarázs ingyenes használata (3000 Ft kaució letéte esetén), a Panoráma Apartman Hotel Wellness részlegének díjmenetes használata. Panoráma Aparman kedvezményes szolgáltatása: A Hotel éttermében reggeli, ebéd illetve vacsora vehetõ igénybe. Törölközõ illetve köntös bérelhetõ, valamint az Apartman Ház a mellette lévõ Mátyásfürdõbe kedvezményes termálfürdõi belépési lehetõséget biztosít. A helyszínen a év közöttiek számára az idegenforgalmi adó megfizetése kötelezõ, melynek díja éjszakánként 410 Ft/fõ. Az idegenforgalmi adó illetve a szállásdíj kifizetése kizárólag készpénzben teljesíthetõ! Bankkártyás fizetéssel kizárólag a Panoráma Apartman Ház által biztosított szolgáltatások fizethetõk! Tervezze a nyaralását Békésszentandráson! Várjuk jelentkezését! A település területén fekszik Magyarország jelenlegi 5. legnagyobb állóvize, a Kákafoki-holtág. A horgászok paradicsoma Békésszentandrás, mert számos víz között válogathatnak az ideérkezõk. Az üdülõ (4.148 m 2 ) a község külsõ területén helyezkedik el a Holt-Körös partján. A vendégek elhelyezésére öt, 4 személyes és egy 6 személyes, komfortos faházzal rendelkezik. A faházakban található saját konyha, így biztosított az önellátás, de lehetõség van meleg étkezésre is a településen. Az úszni és a fürdõzni vágyók számára a Körös kínál lehetõségeket, a horgászást a saját stég biztosítja. Az üdülõ megközelíthetõ Budapestrõl autóval az M5-ös autópályán, majd 44-es fõútvonalon Békéscsaba irányába. Szolnokról, Kunszentmárton irányába a 442-es úton, majd a 44-es úton autóbusszal Kecskemét-Gyula útvonalon. További információk és a jelentkezési lap letölthetõ a és az egyseg2002.hu weblapokról!

20 Õsfás környezetben, Balatonhoz közel, - Kedvezõ áron új és felújított lakások m 2 -ig, 1 szobástól a 3 szobásig. Regisztráció: Jáger Tibor, Tel.: 06 70/ POLGÁRDI HÁZAK KFT POLGÁRDI, BALATONI ÚT 1321 HRSZ. ÉRTÉKESÍTÉS: 06 70/ , 06 30/ A Hosz, Hodosz és FRDÉSZ tagjainak a lakások mindenkori listaárából Ft/m 2 árkedvezmény, mely felhasználható: A lakás megvásárlására, a tároló vételárára, a konyhabútor, a redõny vagy a magasabb értékû padlóburkoló és fali csempe vásárlására. A fenti szakszervezetek tagjai esetében az ügyvédi díjat átvállaljuk! A Honvédszakszervezet tagjaitól kedvezményesen Ft foglalót kérünk! Kedvezményes csomagajánlatok a HONVÉDSZAKSZERVEZET tagjai részére Hotel Piroska*** + Bük Pihenés, kikapcsolódás, szórakozás egy helyen! Sokszínû wellness-kínálattal és családias vendégszeretettel várjuk Önt is! Kényeztesse magát különleges szaunavilágunkban, ahol finn-, biovagy infra szaunák, aromaterápiás török gõzfürdõ és tepidárium közül választhat, majd mártózzon meg élmény- és kültéri medencénkben. Animátoraink napi sportprogramokkal, foglalkozásokkal, szakképzett masszõreink és orvosaink pedig wellness- és gyógykezelésekkel teszik élvezetesebbé itt tartózkodásukat. Színvonalas gasztronómia családias atmoszférával: nemzetközi fogások, pikáns, magyaros ízek, könnyed wellness-ételek. Gyógyító erejû víz: gratis transzfer szállóvendégeknek a Büki Gyógyés Élményfürdõbe, ahol minden korosztály megtalálja a kedvére való fürdõzési lehetõséget. Kikapcsolódás és szórakozás minden évszakban: élõzenés vacsorák, nyári idõszakban operett-elõadások, játékestek, ünnepekhez kapcsolódó gyermekprogramok, kirándulások, vezetett túrák, bevásárló-körutak Látogasson el Ön is családjával, barátaival és élvezze a Hotel szolgáltatásait! Foglalás és érdeklõdés: Hotel Piroska*** Bük, Kossuth Lajos u. 60. Tel: , Fax: Web:

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége

Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége Előfordulhat, hogy egy-egy munkavállalóval kapcsolatban bírósági letiltást kapunk, mely alapján jövedelméből valamennyi összeget egy bizonyos jogcímen,

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához

A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához A Hosz tagság javaslatai is hozzájárultak az új katonai életpályamodellhez kapcsolódó 30%-kal megemelt illetményrendszer kialakításához Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. július XXIV. évfolyam, 2.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 59-3 /2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben