REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY"

Átírás

1 FARKASHEGY IV. osztályú repülőtér Összeállította:.. Hatósági jóváhagyás: PH: NKH Légügyi Hivatal Budapest, január Oldal: 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék 0. Módosítások jegyzéke 0. Érvényes oldalak jegyzéke 0. A repülőtérrend kiadásának jogi alapjai 0. A repülőtérrend hatálya A repülőtér leírása (a repülőtér adatai, helyi- és zajvédelmi előírások) Légijárművek közlekedési rendje Egyéb tájékoztatások A repülőtérre vonatkozó térképek A repülőtér felelős vezetője MELLÉKLETEK Térképek Körzeti térkép1 MAP1 Area Chart 1 Körzeti térkép 2 MAP2 Area Chart 2 Repülőtér térkép 1 MAP3 Aerodrome Chart 1 Repülőtér térkép 2 MAP4 Aerodrome Chart 2 Látvarepülési megközelítési térkép MAP5 Visual Approach Chart Helikopteres megközelítési térkép MAP6 Helicopter Approach Chart Vitorlázó repülő iskolakör útvonalai MAP7 Glider Traffic Circuit Lejtőrepülés útvonalai MAP8 Ridge Soaring Map Repülőtéri földi mozgások térképe MAP9 Aerodrome Ground Movement Chart Oldal: 2

3 Módosítások jegyzéke Ssz. Oldals zám Módosítás A módosítás dátuma A bevezetés dátuma Bevezette Oldal: 3

4 Érvényes oldalak jegyzéke 0. fejezet Tartalomjegyzék oldal Módosítások jegyzéke oldal Érvényes oldalak jegyzéke oldal Jogi alapok oldal A repülőtérrend hatálya oldal A repülőtér adatai, helyi- és zajvédelmi előírások oldal oldal oldal oldal oldal oldal Légijárművek közlekedése a repülőtér légterében oldal oldal Egyéb tájékoztatások (egyéb közlekedés, repülőtéri létesítmények használata) oldal oldal Repülőtérre vonatkozó térképek oldal A repülőtér felelős vezetője oldal Melléklet: Térképek oldal Oldal: 4

5 A KIADÁSÁNAK JOGI ALAPJAI 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól A 169/2010. (V.11.) korm. rendelet a légiközlekedésről, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott és hatályos végrehajtási rendeletek, a légiközlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (XII. 17.) korm. rendeletet 300/2008 (03.11) EK rendelet a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 272/2009 (04.02) EK rendelet a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről 185/2010 (03.04) EK rendelet a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról A HATÁLYA Lt. 1. (1) E törvény hatálya a (2) bekezdésben említett kivételekkel (2) a) b) c) a légi-közlekedésben és az azzal összefüggő tevékenységekben a részt vevő személyekkel, a légi-járművekkel, a repülőterekkel és a légi-közlekedéssel kapcsolatos létesítményekkel, berendezésekkel összefüggő jogviszonyokra terjed ki. (3) A repülőtérrend hatálya kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, légi és földi járműre függetlenül állami hovatartozásától ha a repülőtérnek a repülőtérrendben körülírt egyes területrészeire belép, berepül vagy megkövetelt felhatalmazás alapján behajt, illetve a repülőtérrendben meghatározott és szabályozás alá vont területen tartózkodik Oldal: 5

6 A repülőtér besorolása: nem nyilvános repülőtér REPÜLŐTÉR HELYSÉGNÉV AZONOSÍTÓJA - NEVE AERODROME LOCATION INDICATORS NAME LHFH FARKASHEGY 1.2. REPÜLŐTÉR FÖLDRAJZI ADATAI ÉS ÜZEMELTETŐJE AERODROME GEOGRAPHICAL DATA AND ADMINISTRATION 1 ARP koordináták és helye a repülőtéren '22.32" N (WGS 84) '35.53" E (WGS 84) ARP coordinates and site at AD 2 Távolság és irány a várostól Distance and direction from city 3,5km 200 Budakeszi központjától From centre of Budakeszi 3 Tengerszint feletti mag. / Von. hőmérs. 705'/215 m / Elevation / Reference temperature 4 Mágneses eltérés Magnetic variation Kelet East 5 AD üzemeltető, / AD Administration Address, TEL, Fax. MÁV Sportrepülő Egyesület Budapest Rákóczi u. 86. Telefon/Fax: / Engedélyezett forgalom típusa VFR Approved for Traffic Type 7 Megjegyzés 1.3. SZOLGÁLATOK, ÜZEMIDŐ SERVICES, HOURS OF OPERATION 1 A repülőtér üzemideje AD Office Napkeltétől - napnyugtáig In the day-time 2 Vám és Határőrség Custom and Sanitary 3 Egészségügyi Healt and sanitary 4 AIS iroda 09 h -tól SS AIS Briefing Office 5 ATS Bejelentő Iroda (ARO) ATS Reporting Office 6 Meteorológiai Hivatal MET Briefing Office 7 ATS 8 Tankolás Fuelling 09 h -tól SS Oldal: 6

7 9 Földi kiszolgálás Handling 10 Őrzésvédelem Security 11 Jégtelenítés De-icing 12 Megjegyzés (Az őrzés hangáron belül garantált) (The safety inside of hangar guaranteed.) 1.4. FÖLDI KISZOLGÁLÁS ÉS ESZKÖZÖK HANDLING SERVICES AND FACILITES 1 Teheráru kezelő berendezések Cargo handling facilities 2 Üzemanyag és Olajfajták Fuel and Oil grades Repülőbenzin (avgas 100 LL) / petrol (RB avgas 100 LL) 3 Üzemanyagtöltő kocsik és korlátozások Refuelling facilities and limitations 4 Jégtelenítő eszközök De-icing facilities 5 Hangártárolási lehetőség Hangar space available for visiting aircraft Előzetes egyeztetés szükséges PPR required 6 Javítási lehetőségek Repair facilities available Előzetes egyeztetés szükséges PPR required 7 Megjegyzés 1 Szállodák Hotels 2 Étterem Restaurant 3 Közlekedés Transportation 4 Orvosi segélynyújtás Medical Facilities 5 Bank és postahivatal Bank and Post Office 6 Idegenforgalmi tájékoztatás Tourist office 7 Megjegyzés 1.5. UTAS KISZOLGÁLÁS PASSENGER FACILITIES A városban és körzetében In the city and in the vicinity of the city A városban és körzetében In the city and in the vicinity of the city Taxi, helyközi busz Taxi and with the local public coach. Elsősegély a reptéren, kórház a városban First aid at AD, hospital in the city A városban In the city A városban In the city 1.6. MENTŐ ÉS TŰZOLTÓ SZOLGÁLATOK RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE 1 Kategóriája AD category for fire fighting 2 Mentő eszközök Rescue equipment 3 Üzemképtelen légijármű mozgatás Capability for removal of disabled ACF 4 Megjegyzés Oldal: 7

8 1.7. ÉVSZAKONKÉNTI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS HÓELTAKARÍTÁS SEASONAL AVAILABILITY - SNOW CLEARANCE 1 Hóeltakarító berendezések Types of clearing equipment 2 Mentő eszközök Rescue equipment 3 Megjegyzés 1.8. ELŐTEREK, GURULÓUTAK ÉS ELLENŐRZŐ PONTOK ADATAI APRONS, TAXIWAYS AND CHEK LOCATIONS DATA 1 Forgalmi előtér felülete és teherbírás Apron surface and strength Felület: füves és beton Surface: grass and concrate 2 Gurulóutak szélessége, felülete és teherbírás Taxiway width, surface and strength 3 Magasságmérő ellenőrző hely és magasság ACL location and elevation Helye: A repülőtér vonatkozási pontjánál Magasság: 705 /215m Location: At aerodrome reference point Elevation: 705 /215m. 4 VOR/INS ellenőrző hely VOR: VOR / INS checkpoint 5 Megjegyzés INS: 1.9. GURULÁSI ELIGAZÍTÓ RENDSZER ÉS JELÖLÉSEK SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1 Légijármű állóhely azonosító jelölések, gurulóút jelzések és parkolás jelző rendszerek Use of aircraft stand ID signs. TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands 2 RWY, TWY jelölések és fényrendszerek RWY and TWY markings and LGT RWY: Küszöb azonosító, küszöb RWY: Designator, threshold 3 Megállító keresztfénysorok Stop bars 4 Megjegyzés Érintett RWY/terület RWY/Area affected REPÜLŐTÉRI AKADÁLYOK AERODROME OBSTACLES Megközelítési/felszállási területeken In approach / TKOF Areas Körözési területen és repülőtéren In Circling Area and at AD Akadály fajta/ Helye Akadály fajta/ Helye Obstacle type Location Obstacle type Location Magasság/ Iránya (földrajzi) Magasság/ Iránya (földrajzi) Elevation Direction (GEO) Elevation Direction (GEO) Jelölés/fény Távolsága Jelölés/fény Távolsága Markings/LGT Distance (M) Markings/LGT Distance (M) a b c b c THR 15 Elektromos 330 / 640 m Rádió antenna Főépületnél vezeték / 240 m AMSL 250 / 100m Megjegyzés Oldal: 8

9 227m AMSL High voltage line / 227m AMSL Út / 218 m AMSL Road / 218 m AMSL THR 33 Hegyek / 430 m AMSL Mountains / 430 m AMSL 330 / 60 m piros-fehér/ Radio antenne 240 m AMSL Red-white/ At main bulding 250 / 100m 150 / 3000m NYÚJTOTT METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED 1 Kiszolgáló meteorológiai hivatal Associated MET Office OMSZ Repülésmeteorológiai Központ Nat. Met. Service, Aeronautical Meteorological Centre 2 Üzemidő Hours of operation H24 a Központban H24 in MET Centre 3 TAF készítésért felelős hivatal Érvényességi időszak Office responsible for TAF preparation OMSZ Repülésmeteorológiai Központ TAF előzetes kérésre, 9HR (FC) Nat. Met. Service, Aeronautical Meteorological Centre TAF on prior request, 9HR (FC) Periods of validity 4 Leszállási előrejelzés típusa Type of landing forecast 5 Biztosított eligazítás/konzultáció Briefing/consultation provided 6 Repülési documentáció Flight documentation Languange(s) used 7 Eligazításhoz és konzultációhoz rendelkezésre álló térképek és egyéb tájékoztatások Charts and other information available for providing information 8 Tájékoztatások nyújtására rendelkezésre álló kiegészítő berendezések Supplementary equipment available for providing information 9 Tájékoztatással ellátott ATS egység ATS unit provided with information 10 Egyéb tájékoztatások Additional information Konzultáció, repülési dokumentáció és tájékoztatás telefonon, vagy faxon. Consultation, flight documentation and other info via phone, fax or telex. Térképek, rövidített nyílt nyelvű szöveg, Charts, abbreviated plain language text Magyar / Angol Hungarian / English Térképek, repülőtéri jelentések és előrejelzések EUR, területi előrejelzés, met. megfigyelés és veszélyjelzés Budapest FIR-re. Charts, aerodrome reports and forecasts about EUR area forecast, met. observations and warnings in Budapest FIR. Telefon, fax, internet Telephone, fax, internet Budapest FIC kérésre Budapest FIC on request Designations RWY NR Földrajzi és mágneses irány TRUE and MAG BRG FUTÓPÁLYA ADATOK RUNWAY PHISYCAL CHARACTERISTICS Futópálya méretek (M) Dimensions of RWY (M) RWY és teherbírás (PCN) Strength (PCN) and surface of RWY Küszöb koordináták THR koordinates A küszöb tengerszint feletti magassága The height of the THR AMSL Oldal: 9

10 ,3 GEO 149,3 MAG 331,3 GEO 329,3 MAG 1000x x200 Fű Grass N E N E AMSL RWY lejtés Slope of RWY SWY méretek SWY dimensions CWY méretek CWY dimensions Futópálya méretek Strip dimensions OFZ 215m / 705 FT AMSL 210m / 689 FT Megjegyzés ,90 % x200m 0,90 % 1000x200m MEGHATÁROZOTT TÁVOLSÁGOK DECLARED DISTANCES TORA TODA ASDA LDA (M) (M) (M) (M) RWY Designator RWY Designator APCH LGT type LEN INTST BEVEZETŐ ÉS FUTÓPÁLYA FÉNYEK APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY Centre PAPI Line LGT TDZLGT VASIS Length, LEN (MEHT) spacing colour, INTST THRLGT colour WBAR RWY edge LGT Length, spacing colour, INTST RWY End LGT colour WBAR Megjegyzés SWY LGT LEN (M) colour Megjegyzés EGYÉB FÉNYEK, TARTALÉK ÁRAMFORRÁS OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1 ABN/TBN helye, jellemzői és üzemideje ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 2 Leszállási irányjelző helye és megvilágítása LDI location and LGT Szélmérő helye és megvilágítása Anemometer location and LGT 3 Gurulóút szegély és középvonal fények TWY edge and centre line lighting 4 Tartalék áramellátás Secondary Power Supply 5 Megjegyzés HELIKOPTER FOGADÓ TERÜLET HELICOPTER ALIGHTING AREA 1 Coordinates TLOF or THR of FATO 2 TLOF és/vagy FATO tengerszint feletti magasság M/FT TLOF and/or FATO elevation M/FT 3 TLOF és FATO terület méretei, felülete, teherbírása, jelölései TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, Oldal: 10

11 marking 4 A FATO földrajzi és mágneses irányszöge True and MAG BRG of FATO 5 Rendelkezésre álló meghatározott távolságok Declared distances available 6 APP és FATO fények APP and FATO lighting 7 Megjegyzés Nappal VMC-ben lehetséges, leszállás a futópályára. Daytime in VMC landing is possible on the RWY. 1 Neve és oldalhatárai Designation and lateral limits 2 Függőleges határok Vertical limits 3 Légtér osztály Airspace class 4 ATS egység hívójele / nyelv ATS unit call sign / languange 5 Átváltási magasság Transition altitude 6 Megjegyzés ATS LÉGTÉR ATS AIRSPACE Szolgálat Service designation ATS ÖSSZEKÖTTETÉSI BERENDEZÉSEK ÉS ÜZEMIDŐK ATS COMMUNICATION FACILITIES AND OPERATIONAL HOURS Hívójel Frekvencia Üzemidő Antenna helye Call sign Frequency Hours of Antenna operations Location A főépület FARKASHEGY tetején. 125,600 MHz SR - SS INFO On the top of Main building Megjegyzés Berendezés Facility RÁDIÓNAVIGÁCIÓS/LESZÁLLÁSI ESZKÖZÖK RADIO NAVIGATION/LANDING FACILITIES Azonosító Ident (Üzemmód) (Emission) Frekvencia Frequency Üzemidő Hours Koordináták Coordinates (DME antenna elev, Feet/m) Megjegyzés HELYI ELŐÍRÁSOK LOCAL REGULATIONS Munkaszüneti, vasár- és ünnepnapokon 10 h -tól (local time) napnyugtáig hajtóművel felszerelt légijárművek forgalmi köröző repülése tilos! Csörlőrendszerű indítású vitorlázórepülő üzem esetén repülésüzem vezető szükséges. Vitorlázó repülőüzem esetén párhuzamosan két starthely rendezhető be a pályairányoknak megfelelően. Ebben az esetben a felszállások engedélyezésére és forgalmi információk adására a repülőtér ÉK-i (Budakeszi) oldalán működő repülőüzem vezető a jogosult Oldal: 11

12 1.21. ZAJCSÖKKENTŐ ELŐÍRÁSOK NOISE ABATEMENT PROVISIONS Budakeszi város területe - lakott területek - fölött a hajtóművel felszerelt légijárművekkel történő repüléseket kerülni kell. Helikopteres megközelítés alkalmával minden esetben a repülőtértől DNY-i irányba eső forgalmi kör vonalára kell besorolni. A forgalmi kör 3. és/vagy 4. fordulóját érinteni kell. Besorolás után van lehetőség közvetlenül a repülőtér munkaterületére leszállni. Lásd MAP A LÉGIJÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE A REPÜLŐTÉR LÉGTERÉBEN PROCEDURES FOR FLIGHTS Általános Két starthely üzemelése esetén a vitorlázó iskolaköröket ellentétes irányban kell végrehajtani. Vontató, illetve motoros üzemre csak a DNy-i iskolakör használható. Ekkor a csörlés csak abban az esetben kezdhető meg, amikor a vontatmány, vagy a motoros repülőgép az első fordulót befejezte. A két starthelyen egyidejűleg felszállást végrehajtani tilos! A 15-ös pálya használata esetén az országút feletti átrepülés minimális magassága minden légijármű számára 25m, kivéve a vészhelyzet esetét. A vontató repülőgép a 150 -os leszállóirány esetén köteles olyan magasan helyezkedni, hogy a vontatókötéllel ne veszélyeztesse az országúton közlekedőket Lejtőrepülések Lejtőrepülések az alábbi szabályok betartásával végezhetők az általános forgalmi szabályok betartásán felül: A repülőtéren lejtővitorlázást csak az végezhet, aki a repülőtér vezetőjénél vagy megbízottjánál eredményes vizsgát tett a lejtőrepülés helyi szabályaiból. Az ingavonalon megállni, egy helyben lebegni TILOS! Ha a repülőgép 340m AMSL (125m QFE) szint alá süllyed, köteles a feladatot befejezni és megkezdeni a leszállást. Termikrepülésből visszaérkezett repülőgép az ingavonalra hegyesszögben köteles rásorolni. Az ingavonalak magassága 340m AMSL (125m QFE) magasságtól 615 m AMSL (400m QFE) magasságig tart. Termikrepülést csak ezen a magasságon felül szabad megkezdeni abban az esetben, ha 200 m-es körzetben másik repülőgép nem tartózkodik az ingavonalon. A szélviszonyoktól függően a lejtőn a repülésüzem vezető határozza meg az indítható gépek számát. A repülőtéren külön vizsga után repülhető lejtők útvonalait a (MAP 8 a lejtőrepülés útvonalai) térkép ábrázolja Ejtőernyős ugrások (2. sz. térkép) A célkeresztet a repülőtér munkaterületén kívül, a munkaterület DK-i sarkától 075 -ra 160 m-re lévő célkörben (homokkör) kell elhelyezni. A célkör átmérője 25 m, talaja 0,5 cm-es mosott kavics. A terület maximális dőlése 1:30. Az irányoktól függően a maximálisan ugratható személyek száma változó. Amíg az ejtőernyősök süllyednek, a repülőtérről felszállás egyáltalán nem, leszállás pedig csak a repülésüzem vezető utasításainak betartásával csak vészhelyzetben történhet Tiltott légtér a repülőtér körzetében Oldal: 12

13 Identification / Name, Lateral limits LHP2 / CSILLEBÉRC 0.5 km sugarú kör, középpontja N E A circle radius 0.5 km centred on N E Upper limit / Lower limit (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception) 3500 FT ALT / GND H24 Research nuclear reactor Korlátozott légterek a repülőtér körzetében Identification / Name, Lateral limits LHR1A / BUDAPEST N E N E N E N E N E LHR1 / BUDAPEST N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E LHR25 / SÁGVÁRILIGET 0.5 km sugarú kör, középpontja N E A circle radius 0.5KM centred on N E Upper limit / Lower limit (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception) 3500 FT ALT / GND H24 By special permission of the aeronautical authority 3500 FT ALT / GND H24 By special permission of the aeronautical authority 3000 FT ALT / GND H24 For civil aircraft EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK ADDITIONAL INFORMATION A légijárművek közlekedése a repülőtéren A repülőtéren gurulóutak nem kerültek kijelölésre. Gurulást csak a szegélyjelen belül szabad végrehajtani, az előtér és az üzemanyag töltő hely közötti mozgás kivételével. Motor melegítés az erre kijelölt helyen hajtható végre. Figyelemmel a légcsavarszél hatásaira. ( épület, más légijármű, stb) Egyszerre kettőnél több vitorlázó repülőgépet kivontatni tilos! Légijárművet csak a tulajdonosának, szerelőjének, vagy kijelölt parancsnokának tudtával és vezetésével szabad mozgatni. Vontatás, emberi erővel történő mozgatás esetén a légijárművet szélső pontjain (szárnyvég, stb.) kísérni kell. A vontatás maximális sebesség 6 km/ó lehet Oldal: 13

14 Gyalogosok és járművek közlekedési rendje Gyalogosok közlekedési rendje Gyalogosok a repülőtér munkaterületén repülő üzem közben csak a repülésüzem vezető vagy AFIS engedéllyel közlekedhetnek. A gyalogosok kötelesek úgy haladni, hogy a munkaterületen a lehetőségekhez képest a legrövidebb időt töltsék, és ne zavarják az üzemet. Működő hajtóművű légijárművet a légcsavar, illetve sugáráram, beszívó nyílás felől megközelíteni tilos! Működő hajtóművű helikoptert csak annak személyzete, szerelője által vezetettek közelíthetnek meg Magán gépjárművek közlekedési rendje Magán gépjárművek közlekedése a közútról a parkolóig történhet. Várakozni csak az erre kijelölt parkolóban szabad. A repülőtér teljes területére - kivétel a kiépített, kijelölt gépkocsi parkoló - magán gépjárművel behajtani tilos! A repülőtérhez nem tartozó magán, szolgálati gépjárművek a repülőtér vezető külön engedélyével, az általa kijelölt útvonalon közlekedhetnek Gépjárművek és egyéb járművek közlekedése a repülőtéren A munkaterületen a repülést kiszolgáló járműveken kívül más jármű nem tartózkodhat. A gépjárművek megengedett legnagyobb sebessége a munkaterületen és az előtereken: légijármű vontatásakor 6 km/ó, egyéb közlekedéskor, ha repülő üzem folyik 15 km/ó Mentés, vagy segítségnyújtás szükségessége esetén a gépjárműre megengedett legnagyobb sebesség legfeljebb 60 km/ó. Földön álló légijárművet 15 m-nél jobban megközelíteni tilos kivéve, ha a gépjármű célja a légijárműnél van. (pl. töltés) Repülőtéri létesítmények és berendezések használata Repülőtéri létesítmények és berendezések használata Repülőtéri létesítményeket és berendezéseket csak rendeltetés szerint szabad használni. A repülőtér területén olyan tevékenységet folytatni tilos, amely annak állapotát rongálja. A repülőtér üzemképességéért a repülőtér vezető a felelős A munkaterületre vonatkozó szabályok A munkaterületet repülési üzem előtt ellenőrizni kell. Amennyiben annak állapota nem felel meg a követelményeknek, arról tájékoztatást kell adni az üzemben résztvevők, valamint a FIC szolgálat részére. A repülőtér üzemét mindaddig szüneteltetni kell, amíg a munkaterület állapota a repülés biztonságos végrehajtására nem felel meg. Az előtereken az egyes légijárművek helyét úgy kell kijelölni, hogy a guruló (vontatott) gépek között biztosítva legyen az elkülönítés. A várakozási előtéren csak a légijármű közvetlen műszaki kiszolgálásával, illetve a repüléssel közvetlen kapcsolatos tevékenység végezhető. Szennyeződést okozó javítási vagy egyéb tevékenység csak a repülőtér vezető engedélyével végezhető. A nyűgöző helyen a légijárműveket lezárt, letakart megfelelően lekötözött állapotban, rögzített kormányokkal kell elhelyezni A repülőtér munkaterületén kívüli részek: A hangárokban légijárműveken kívül mást tárolni csak a repülőtér vezető külön engedélyével szabad. A közlekedési utakat minden esetben szabadon kell hagyni. A kenő és üzemanyagokat csak az Oldal: 14

15 érvényes tűzrendészed utasításban, valamint a műszaki utasításban meghatározottaknak megfelelően lehet tárolni és kezelni. Az üzemanyag tároló helyen csak az oda beosztott személyzet tartózkodhat és dolgozhat. Az egyéb létesítmények és építmények használati rendjét a repülőtér vezető, illetve a klubépületek esetében a sportklub vezetősége határozza meg REPÜLŐTÉRRE VONATKOZÓ TÉRKÉPEK CHARTS RELATED TO THE AERODROME Körzeti térkép1 MAP1 Area Chart 1 Körzeti térkép 2 MAP2 Area Chart 2 Repülőtér térkép 1 MAP3 Aerodrome Chart 1 Repülőtér térkép 2 MAP4 Aerodrome Chart 2 Látvarepülési megközelítési térkép MAP5 Visual Approach Chart Helikopteres megközelítési térkép MAP6 Helicopter Approach Chart Vitorlázó repülő iskolakör útvonalai MAP7 Glider Traffic Circuit Lejtőrepülés útvonalai MAP8 Ridge Soaring Map Repülőtéri földi mozgások térképe MAP9 Aerodrome Ground Movement Chart Felelős vezetők: A REPÜLŐTÉR FELELŐS VEZETŐJE THE DIRECTOR OF THE AERODROME MÁV Repülő Sportegyesület Budapest Rákóczi u. 86. Bedő Erik Karsai András Repülőtér vezető: Gazsó Pál Telefon: Fax: Oldal: 15

16 MELLÉKLETEK Oldal: 16

17 Körzeti térkép 1 Area Chart 1 MAP Oldal: 17

18 Körzeti térkép 2 - Area Chart 2 MAP Oldal: 18

19 Repülőtér térkép - Aerodrome Chart MAP Oldal: 19

20 Repülőtér térkép - Aerodrome Chart MAP Oldal: 20

21 Látvarepülési megközelítési térkép - Visual Approach Chart MAP 5 Pályairány RWY Forgalmi kör magassága Traffic circuit alt./height 1700 (518m) ALT 1000 (300m) QFE 1700 (518m) ALT 1000 (300m) QFE Forg.k. iránya Tr.c. jobb right bal left Oldal: 21

22 Helikopter megközelítési térkép Helicopter Approach Chart MAP 6 Pályairány RWY Forgalmi kör magassága Traffic circuit alt./height 1700 (518m) ALT 1000 (300m) QFE 1700 (518m) ALT 1000 (300m) QFE Forg.k. iránya Tr.c. jobb right bal left Oldal: 22

23 Vitorlázó repülő iskolakör útvonalai Glider Traffic Circuit MAP 7 Pályairány RWY Forgalmi kör magassága Traffic circuit alt./height Forg.k. iránya Tr.c. bal/jobb left/right bal/jobb left/right Oldal: 23

24 Lejtőrepülés útvonalai Ridge Soaring Map MAP Oldal: 24

25 Repülőtéri földi mozgások térképe - Aerodrome Ground Movement Chart MAP 9 Ssz Megnevezés Ssz Megnevezés 1 Hangár 8 Hangár 2 Műhely 9 Hangár 3 Gondnoki épület 10 Faház 4 Parancsnoki épület 11 Faház 5 Műhely 6 Hangár 7 Gépkocsi tároló Oldal: 25

26 Oldal: 26

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

1. Rész KÉPZÉSI TERV

1. Rész KÉPZÉSI TERV MAGYAR REPÜL SZÖVETSÉG Képzési Kézikönyv KK 1. Rész KÉPZÉSI TERV 1.1. A tanfolyam célja Az UL A2 magán pilóta szakszolgálati engedély képzés célja, hogy a képzésben részt vev növendék pilóta képes legyen

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT

PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT Kizárólag az IVAO hálózaton való szimulációhoz készült. Bár törekedünk a realizmusra, nem vállalunk felelősséget az anyag használatából származó károkért!

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság Magyar Repülő Szövetség Hungária KSE XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság VERSENYSZABÁLYZAT Verzió: 2015 Secretariat of FAI Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1 / 10 Hatály: 2013.IX.1. - 2013.IX.1. 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA 6 1.1. Az utasítás tartalma 6 1.2. Az utasítás hatálya 6 1.3. Az utasítás ismerete

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben

Részletesebben

DAY 1. Ea.: Mudra István

DAY 1. Ea.: Mudra István DAY 1 Ea.: Mudra István ICAO Annex-ek: (sz.: Blue Cover) A Chicago-i Egyezmény és Függelékei (ma 19) 1944.XII.7., 52 aláíró állam (HU csak 1969-ben) ICAO Doc7300 (eddig 8 módosítással) Egységesítés a repülés

Részletesebben

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22.

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22. 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 9. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 10. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65.

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. Veszélyt jelző táblák 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65. ábra); b) "Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok"; a tábla azt

Részletesebben

a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez

a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez Magyar Repülő Szövetség TEMATIKA Oldalszám: 34 Melléklet: 7 Változat : 6. a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez Hatálybalépés dátuma: 2010...,.. Felterjeszti:.

Részletesebben

Porrogszentkirály 2015. július 18-19.

Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 7x görbe Kupa Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 1 Szállás lehetőség: Csurgó kollégium: Sikesdi Endréné Tel: 30/701-1623 Csurgó kollégium: Bertalan Marliees Tel: 30/480-4325 Porrogszentkirály, Öregtölgy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014. október 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint vasúti

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben