2. Fejezet. Légiforgalmi irányító szolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Fejezet. Légiforgalmi irányító szolgálat"

Átírás

1 2. Fejezet Légiforgalmi irányító szolgálat 2.1. Alkalmazás Légiforgalmi irányító szolgálatot kell biztosítani: a) az A, B, C, D és E osztályú légterekben valamennyi műszeres repülési szabályok (IFR) szerint végrehajtott repülés részére; b) a B, C és D osztályú légterekben valamennyi látvarepülési szabályok (VFR) szerint végrehajtott repülés részére; c) valamennyi különleges VFR repülés részére; d) ellenőrzött repülőtéren a teljes repülőtéri forgalom részére. Megjegyzés: Budapest Repüléstájékoztató Körzet (FIR) légtérosztályozását - és az egyes légterekben biztosított szolgálatokat a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet 1. melléklete tartalmazza A légiforgalmi irányító szolgálat ellátása Az pontban felsorolt légiforgalmi irányító szolgálatok egyes részeinek ellátását az alábbi egységek végezhetik: a) körzeti irányító szolgálat, melyet a: 1. körzeti irányító központnak, vagy 2. repülőtéri irányító körzetben, vagy meghatározott kiterjedésű irányítói körzetben elsődlegesen bevezető irányító szolgálat ellátására kijelölt egységnek kell ellátnia, ha körzeti irányító központot nem hoztak létre; b) bevezető irányító szolgálat, amelyet a: 1. repülőtéri irányító toronynak, vagy körzeti irányító központnak kell ellátnia, ha szükséges vagy kívánatos, egy egység felelőssége alá vonni a bevezető irányító szolgálat és a repülőtéri irányító szolgálat, vagy a repülőtéri irányító szolgálat és a körzeti irányító szolgálat funkcióit, vagy 2. bevezető irányító egységnek kell ellátnia, ahol szükséges, vagy kívánatos külön egység felállítása; c) repülőtéri irányító szolgálat, amelyet a repülőtéri irányító toronynak kell ellátnia A légiforgalmi irányító szolgálat működése A légiforgalmi irányító szolgálat ellátása érdekében egy légiforgalmi irányító egységnek: a) meg kell kapnia minden légi jármű tervezett vagy a tervtől eltérő mozgására, valamint a légi járművek tényleges mozgására vonatkozó tájékoztatásokat; b) a kapott tájékoztatások segítségével meg kell határoznia az ismert légi járművek egymáshoz viszonyított helyzetét; c) az irányítása alatt álló légi járművek közötti összeütközések megelőzése, valamint a légi forgalom rendszeres áramlásának elősegítése és fenntartása érdekében légiforgalmi irányítói engedélyeket és tájékoztatásokat kell kiadnia; d) szükség szerint egyeztetnie kell az engedélyeket más egységekkel: (i) amennyiben egy légi jármű konfliktushelyzetbe kerülne egy másik légiforgalmi irányító egység irányítása alatt álló forgalommal; (ii) a légi jármű irányításának más légiforgalmi irányító egység számára történő átadása előtt.

2 A légi jármű mozgására vonatkozó tájékoztatásokat, valamint a kiadott légiforgalmi irányítói engedélyeket úgy kell nyilvántartani és megjeleníteni, hogy az a forgalmi helyzet azonnali áttekintését tegye lehetővé annak érdekében, hogy a légi járművek közötti megfelelő elkülönítések biztosítása mellett fenntartsák a légi forgalom hatékony áramlását Budapest FIR-ben a légiforgalmi irányító egységek által kiadott engedélyeknek elkülönítést kell biztosítaniuk: a) a C és D osztályú légterekben az IFR szerint működő légi járművek között; b) a C osztályú légtérben az IFR és a VFR szerint működő légi járművek között, beleértve a különleges VFR repüléseket is, amelyek számára a légiforgalmi irányítás engedélyezte, hogy a CTR-ben az előírt VMC-nél rosszabb meteorológiai körülmények között működjenek; c) a különleges VFR szerint működő légi járművek között; kivéve, amikor az illetékes légiforgalmi irányító egység a légijármű-vezető kérésére, VMC-ben, a repülés egy meghatározott szakaszán, saját elkülönítés fenntartásával végrehajtandó repülésre ad engedélyt a D osztályú légtérben A légiforgalmi irányító egységnek az elkülönítést legalább az alábbiak egyikével kell biztosítania: a) függőleges elkülönítés alkalmazásával, amelyhez a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet C Függelékében szereplő Utazómagasságok Táblázatában található különböző repülési szinteket kell kijelölni; kivéve, ha a Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban (AIP) közzé nem teszik, hogy a repülési szinteket nem az útirányszögnek megfelelően alkalmazzák, vagy légiforgalmi irányítói engedélyben ettől el nem térnek; b) vízszintes elkülönítés alkalmazásával, amely lehet: 1. időben vagy távolságban kifejezett térköz tartásával létrehozott hosszirányú elkülönítés az azonos, összetartó vagy szembetartó útirányon haladó légi járművek között; 2. a légi járművek különböző útvonalakon vagy földrajzi területeken történő tartásával létrehozott oldalirányú elkülönítés; 3. radarelkülönítés Elkülönítési minimumok Egy adott légtérben az alábbi elkülönítési minimumok használhatók: a) az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő elkülönítések közül a körülményeknek megfelelően bármelyik; Megjegyzés: A Budapest FIR-ben alkalmazható elkülönítési minimumok az ICAO PANS ATM (Doc. 4444) és az ICAO Regional Supplementary Procedures (Doc. 7030) alapján kerültek meghatározásra. b) szomszédos légterek esetén a két egység által egyeztetett, jóváhagyott elkülönítési minimumok, ha: 1. a forgalom a szomszédos légterek egyikéből belép a másikba, vagy 2. ha az útvonalak közelebb vannak, a szomszédos légterek közös határához, mint az adott körülmények között alkalmazható elkülönítési minimumok. Megjegyzés: Ezen előírás célja, hogy biztosítsa, első esetben a forgalom átadás/átvétel lehetőségét, a másik esetben pedig a megfelelő elkülönítést a közös határ két oldalán működő légi járművek között.

3 Az alkalmazható elkülönítési minimumokat ismerniük kell az érintett ATS egységek személyzetének, valamint a légijármű-vezetők és légi jármű üzemben tartók tájékoztatása céljából, közzé kell tenni azokat a légiforgalmi tájékoztató kiadványban (AIP) Az irányítás felelőssége Megjegyzés: Az alábbi 2.5., 2.6. és 2.7. pontokban, hacsak másképp nincs jelezve, a légiforgalmi irányító egység kifejezés irányító szektorokra is vonatkozik Egyedi repülések irányításának felelőssége Egy ellenőrzött repülés egy adott időben csak egy légiforgalmi irányító egység irányítása alatt állhat Az irányítás felelőssége egy légtérben Egy légtérben működő valamennyi légijármű irányításáért egyazon légiforgalmi irányító egység felelős, azonban valamely légijárműnek vagy légijárművek egy csoportjának irányítása más légiforgalmi irányító egységre is átruházható, ha az érintett légiforgalmi irányító egységek közötti koordináció biztosított Budapest FIR egy adott légterében a GAT és OAT repülések különböző irányító egység által az alábbi feltételek teljesülése esetén kezelhetők: 1. Radaradatok. Az érintett területen a GAT és OAT repülések ellenőrzésének radaradatokon kell alapulniuk. A GAT és OAT légijárművek radarjeleinek az egyes önálló irányító egységeknél a) azonos radarforrásból vagy egy, az illetékes légiközlekedési hatóság által jóváhagyott multiradar adatfeldolgozó rendszertől kell származnia, és b) ugyanazon a radarernyőn kell megjelennie. 2. Repülési eljárások. Az érintett légtérben a GAT és OAT repüléseknek lehetőség szerint azonos magasságmérő beállítási eljárások betartásával kell működniük. Ha ez nem lehetséges, vagy az érintett légi járművekre előírt magasságtartási pontosság különböző, megfelelően megnövelt függőleges elkülönítési minimum alkalmazásával kell biztosítani a GAT és OAT légi járművek közötti függőleges elkülönítést. 3. Repülési terv adatok. Az elkülönítésért felelős irányító egységek számára az érintett légtérben folyó összes GAT és OAT repülések repülési terv, illetve mozgási adatainak rendelkezésre kell állnia. Az 5. alpontban meghatározott együttműködési eljárásban meghatározott mértékben mindkét egység számára (radarirányító) szintén rendelkezésre kell állnia a fenti adatoknak, beleértve a radarirányítók által a légijármű számára kiadni szándékozott engedélyeket és utasításokat is (pl. magasság és irányváltoztatások). 4. Összeköttetések. Az irányítói szektorok (radarirányítók) között azonnali beszédüzemű/telefonösszeköttetést kell biztosítani. 5. Együttműködés. Ha a GAT és OAT repülések irányítása közös elhelyezésben lévő különálló munkahelyekről történik, az együttműködés szabályait részletes munkahelyi előírásokban kell szabályozni. Különálló elhelyezés esetén együttműködési eljárást kell készíteni, melyet a légiközlekedési és a katonai légügyi hatóságnak egyaránt jóvá kell hagynia. Az együttműködési szabályoknak ki kell térniük az irányítási felelősség megosztására, az alkalmazható elkülönítési minimumokra, valamint a koordinációt igénylő esetekre és a koordináció módjára. 6. Szakismeret. Az irányító egységeknek (radarirányítóknak) kellő ismerettel kell rendelkezniük a másik egység (radarirányító) által kezelt forgalom irányításának szabályairól, illetve légi járműveinek műszaki jellemzőiről.

4 2.6. Az irányítás felelősségének átadása Ezen pont alpontjai nem alkalmazhatók, amennyiben több légiforgalmi irányító szolgálat (pl. APP + TWR) feladatát egy légiforgalmi irányító egység (pl. TWR) látja el, mivel a feladatok ezen részeinek vonatkozásában az irányítás felelősségének átadása nem szükséges Az átadás helye és időpontja A légi járművek irányításának felelősségét az egyik irányító szektor a soron következő irányító szektor számára - rendes körülmények között - a közös szektorhatár átrepülésekor adja át. Az átadás körülményeit munkahelyi előírások szabályozzák Valamely irányító egység (körzeti irányító központ, bevezető irányító egység, repülőtéri irányító torony) a légi járművek irányításának felelősségét a soron következő irányító egység számára valamely egyeztetett helyen vagy időpontban adhatja át. Az irányító egységek közötti irányítási felelősség átadási körülményeket együttműködési megállapodásban vagy helyi előírásokban kell rögzíteni. Megjegyzés: Az irányítási felelősség átadásának lehetséges körülményeit e rendelet 2. számú mellékletének 4. Fejezete tartalmazza A Budapest FIR-rel szomszédos FIR-ek ATS egységeivel történő együttműködési megállapodásokat az EUROCONTROL egységes formátuma szerint kell elkészíteni Az átadás koordinálása Valamely légi jármű irányítási felelősségének átadásához az átvevő irányító egység előzetes beleegyezése szükséges, amely a , , és pontok előírásainak megfelelően szerezhető be Az átadó irányító egységnek tájékoztatnia kell az átvevő irányító egységet az érvényes repülési terv vonatkozó részeiről és meg kell adnia minden kért, az átadásra vonatkozó irányítói tájékoztatást Ahol az irányítás átadását radar-adatok felhasználásával hajtják végre, az átadásra vonatkozó irányítói tájékoztatásnak tartalmaznia kell a légi jármű közvetlenül az átadás előtt radaron megfigyelt helyzetét, valamint szükség szerint annak repülési útirányát és sebességét is Ahol az irányítás átadását ADS felhasználásával hajtják végre, az átadásra vonatkozó irányítói tájékoztatásnak tartalmaznia kell a négydimenziós helyzettájékoztatásokat és szükség szerint egyéb tájékoztatásokat is Az átvevő irányító egységnek: a) jeleznie kell, ha az átadó irányító egység feltételei szerint képes a légi jármű irányításának elfogadására. Ilyen jelzésre nincs szükség, ha az érintett egységek közötti előzetes megállapodás szerint az ilyen jelzés elmaradása azt jelenti, hogy az átvevő a megadott feltételekkel az érintett légi járművet elfogadja, illetve közölnie kell azon szükséges módosításokat, melyek végrehajtásával a légi jármű irányításának átvétele elfogadható; és b) közölnie kell bármely egyéb, a repülés következő szakaszára vonatkozó tájékoztatást, vagy légiforgalmi irányítói engedélyt, amelyet a légi járműnek az átadás időpontjában ismernie kell.

5 Az átvevő irányító egységnek tájékoztatnia kell az átadó irányító egységet, ha kétirányú beszédüzemű és/vagy adatkapcsolat összeköttetést létesített az érintett légi járművel, és átveszi annak irányítását, kivéve, ha a két érintett egység között együttműködési megállapodás vagy munkahelyi előírás másképp nem rendelkezik Az alkalmazandó koordinálási eljárásokat, beleértve az irányítás átadásának pontjait is, együttműködési megállapodásokban, vagy munkahelyi előírásokban kell szabályozni, amelyik a megfelelő Egy adott munkahelyen történő szolgálatváltást (új beültetés), részletesen helyi előírásokban kell szabályozni Légiforgalmi irányítói engedélyek Légiforgalmi irányítói engedélynek - kizárólag a légiforgalmi irányító szolgálat feladatainak ellátásával kapcsolatban kiadott engedélyek minősülnek Légiforgalmi irányítói engedélyek tartalma Ellenőrzött repülés vagy ellenőrzött repülési szakasz megkezdéséhez a légi jármű számára irányítói engedélyt kell adni. Az engedélynek a következőket kell tartalmaznia: a) a légi jármű repülési tervben feltüntetett azonosító jele, b) engedélyhatár, c) a repülés útvonala, d) repülési magasság(ok) a repülés teljes útvonalára vagy annak egy részére, és ha szükséges, a repülési magasságok változásai. Ha a magassági engedély az útvonalnak csak egy szakaszára vonatkozik, fontos, hogy a légiforgalmi irányító egység meghatározza azt a pontot, ameddig az engedélynek a magasságra vonatkozó része érvényes, figyelembe véve a rádióösszeköttetés megszakadásának esetére előírt eljárásokat. e) minden egyéb szükséges utasítás vagy tájékoztatás, amely vonatkozhat megközelítési vagy indulási eljárásokra, rádióösszeköttetésekre, valamint az engedély lejárati idejére. Az engedély lejárati ideje azt az időpontot jelzi, amely után az engedély automatikusan érvényét veszti, ha a repülést nem kezdték meg A helyi igényeknek megfelelően a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott szabvány megközelítési, valamint indulási útvonalakat és eljárásokat lehet alkalmazni a légi forgalom biztonságos, rendszeres és gyors áramlásának fenntartása érdekében. A szabvány érkezési -, és indulási útvonalakat, és eljárásokat az AIP-ben közzé kell tenni. Megjegyzés: A szabvány érkezési és indulási útvonalak és eljárások kidolgozásával kapcsolatos útmutató anyag a Légiforgalmi Szolgálati Tervezési Kézikönyvben (ICAO Doc. 9426), a tervezéssel kapcsolatos követelmények anyaga a PANS-OPS II. kötetben (ICA O Doc. 8168) található Az engedélyek koordinálása Az irányítói engedélyt egyeztetni (koordinálni) kell az útvonalon érintett légiforgalmi irányító egységek között annak érdekében, hogy az engedély a repülés teljes útvonalára vagy annak egy részére kiadható legyen. Megjegyzés: Az irányítói engedély koordinációjával kapcsolatos részletes előírásokat e rendelet 2. számú mellékletének 4. Fejezete tartalmazza Amikor egy légi jármű Budapest FIR-ben olyan repülőtérről indul, amely egy szomszédos FIR határához 30 perc - vagy az érintett körzeti irányító központok között

6 megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott más - repülési időtartamon belül van, a szomszédos körzeti irányító központtal történő egyeztetést a felszállási engedély kiadása előtt kell végrehajtani Amikor egy légi jármű ellenőrzött légtérből nem ellenőrzött légtérbe kíván kilépni, majd ezt követően ugyanazon vagy egy másik ellenőrzött légtérbe tér vissza, az indulási repülőtéren kiadható az engedély az első tervezett leszállási helyig. Az ilyen engedély vagy annak módosítása csak a repülés azon szakaszaira vonatkozik, amelyet ellenőrzött légtérben hajtanak végre A légi járműnek összeköttetést kell létesítenie a soron következő ATC egységgel, annak adatkapcsolaton keresztül kiadott előzetes engedélye beszerzésének céljából, még az irányítás átadásának pontja előtt A légi járműnek tartania kell a szükséges kétoldalú összeköttetést azzal az ATC egységgel, amelynek illetékességi légterében működik, mialatt a soron következő ATC egységtől az adatkapcsolaton keresztül kiadott előzetes engedélyét beszerzi Egy adatkapcsolaton keresztüli előzetes engedélyként kiadott engedélynek olyannak kell lennie, hogy azt a légijármű-vezető egyértelműen előzetes engedélyként azonosítsa Ha nem koordináltak, az adatkapcsolaton keresztül kiadott előzetes engedély nem befolyásolhatja a légi jármű eredeti repülési profilját semmilyen, az előzetes engedély kiadásáért felelős légiforgalmi irányító egység légterétől eltérő, más légtérben. Megjegyzés: Az előzetes engedélyek kiadására létesített szolgálat alkalmazására vonatkozó követelmények a 10. Annex II. Kötetében vannak meghatározva. Az útmutató anyagot a Légiforgalmi Szolgálatok Adatkapcsolat Alkalmazások Kézikönyve (Doc 9694). tartalmazza Kétoldalú beszédüzemű összeköttetésnek kell rendelkezésre állnia a légijármű-vezető és az előzetes engedélyt nyújtó légiforgalmi irányító egység között azon helyeken, ahol ez megvalósítható, és ahol adatkapcsolaton keresztüli, összeköttetést alkalmaznak az előzetes engedélyek kiadásának elősegítésére. Megjegyzés: A pont és alpontjai ADS-re vonatkoznak A légi forgalom áramlásának szabályozása Amikor egy légiforgalmi irányító egység előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a már elfogadotton kívül további forgalmat nem képes átvenni egy megadott időperióduson belül egy meghatározott helyen vagy légtérben, vagy erre csak megadott mértékben képes, erről értesíteni köteles mindazokat az egységeket, amelyekről ismert vagy feltételezett, hogy érintettek. Az értesítést szükség szerint továbbítani kell a nemzetközi IFR repülések áramlásának szervezéséért felelős EUROCONTROL Központi Áramlás Szervező Egysége (Central Flow Management Unit - CFMU) részére is Budapest FIR-ben a légi forgalom áramlásának szervezésénél a CFMU eljárásait kell alkalmazni Személyek és járművek mozgásának ellenőrzése a repülőtereken

7 A repülőterek munkaterületén a személyek vagy járművek mozgását - beleértve a vontatott légi járműveket is - a repülőtéri irányító toronynak szükség szerint ellenőriznie kell annak érdekében, hogy azok ne kerüljenek veszélyhelyzetbe és elkerüljék a leszálló, guruló vagy felszálló légi járművek veszélyeztetését is Amikor a repülőtéren rossz látási körülményekre kidolgozott eljárásokat alkalmaznak: a) a repülőtér munkaterületén a személyek és járművek működését a lehető legkisebbre kell korlátozni, és amikor CAT II. vagy CAT III. precíziós műszeres üzemelés történik, különös figyelmet kell fordítani az ILS/MLS érzékeny területek védelmére; b) a járművek és a guruló légi jármű közötti minimális elkülönítésnek meg kell felelnie az e rendelet 2. számú mellékletének 7. Fejezetében leírtaknak, figyelembe véve az alábbi pont előírásait; c) amennyiben ugyanazon a futópályán folyamatosan vegyes, II. és III. kategóriás ILS és MLS precíziós műszeres üzemeltetés történik, a szigorúbb feltételek szerinti ILS, vagy MLS kritikus és érzékeny területek védelmét kell biztosítani. Azon időjárási viszonyokat, amikor a rossz látási körülményekre kidolgozott eljárásokat kell alkalmazni, helyi utasításokban kell meghatározni és az AIP-ben kell közzétenni. 1. Megjegyzés: A repülőtér rossz látási körülmények közötti üzemeltetésre vonatkozó útmutató anyagot a Földi Mozgások Ellenőrzése és Irányítása (SMGCS) Kézikönyv (Doc. 9476) tartalmazza. 2. Megjegyzés: A repülőtér munkaterületén működő légi járművek és járművek mozgásának megfigyelésére repülőtéri gurítóradar használható. A berendezés követelményeire vonatkozó előírások az ICAO 14. Annex I. kötet 8. Fejezetében, a használatára vonatkozó útmutató anyag pedig a Légiforgalmi Szolgálatok Tervezési Kézikönyvében (ICAO Doc. 9426), valamint e rendelet 2. számú mellékletének 8. Fejezetében található A kényszerhelyzetben levő légi jármű megsegítésére siető mentő járművek számára minden egyéb földi forgalommal szemben elsőbbséget kell biztosítani A munkaterületen, ha a fenti pont rendelkezései nem alkalmazhatók, a járműveknek a következő előírásokat kell betartaniuk: a) a járműveknek és légi járművet vontató járműveknek elsőbbséget kell adniuk a leszálló, felszálló vagy guruló légi járműnek; b) a járműveknek elsőbbséget kell adniuk a légi járművet vontató járműnek; c) a járműveknek - a helyi utasításoknak (pl. repülőtérrend) megfelelően - elsőbbséget kell adniuk más járműveknek; d) a fenti a), b) és c) alpontoktól függetlenül a járműveknek és légi járművet vontató járműveknek be kell tartaniuk a repülőtéri irányító torony utasításait.

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 1 / 5 2010.05.02. 16:45 10/2004. (II. 12.) GKM rendelet a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. -ának

Részletesebben

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC ~ Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC Légiforgalmi irány nyító szolgálat lat Air Traffic Control (ATC) A légiközlekedés XX. században megindult fejlődése szükségessé tette egy olyan szolgálat létrehozását,

Részletesebben

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre 1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete III-3R/92/1/2006. Tervezet! A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (......) GKM rendelete a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.

Részletesebben

8. előadás KJIT LÉGIR I. ATC

8. előadás KJIT LÉGIR I. ATC 8. előadás KJIT LÉGIR I. ATC Mi NEM a légiforgalmi irányítás? Miért is kell a légiforgalmi szolgáltatás? SVA763, B741 és KAZ1907, IL76 mid-air collision, 1996, India, 349 halott, mindmáig a legnagyobb

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

3. Fejezet. Repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó szolgálat

3. Fejezet. Repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó szolgálat 3. Fejezet Repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó szolgálat Megjegyzés: A repüléstájékoztató és tanácsadó szolgálat ellátásának részletes szabályait e rendelet 2. számú mellékletének 9. Fejezete

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet. a légi forgalom irányításának szabályairól

16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet. a légi forgalom irányításának szabályairól 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légi forgalom irányításának szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 63. -ában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben

Részletesebben

TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I december

TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I december TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I. 2014. december (Készítette: Meyer Dóra, Mudra István) Nr. A tervezési feladathoz felhasználható elemek Jellemzés 1 Repüléstájékoztató Körzet A FIR határa általában az

Részletesebben

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció)

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) ~ Tájékoztató a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) Bakos József Légiforgalmi főosztályvezető A következő tájékoztató célja, hogy röviden összefoglaljuk

Részletesebben

14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet. a Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól. Repülési szabályok

14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet. a Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól. Repülési szabályok 14/2000. XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. -ának 4) bekezdésében

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

9. FEJEZET REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT ÉS RIASZTÓ SZOLGÁLAT

9. FEJEZET REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT ÉS RIASZTÓ SZOLGÁLAT 9. FEJEZET REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT ÉS RIASZTÓ SZOLGÁLAT 9.1 REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 9.1.1 A repülések haladására vonatkozó tájékoztatások nyilvántartása és továbbítása Azon repülések - beleértve

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

1 / :45

1 / :45 1 / 54 2010.05.02. 16:45 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai ~ A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai Szepessy Kornél Vezérigazgató Budapest, 2016. október 27. A magyar polgári légiközlekedés szereplői Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. rendelete GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/9369/2007 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007. ( ) rendelete a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

7. FEJEZET A REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT ELJÁRÁSAI

7. FEJEZET A REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT ELJÁRÁSAI 7. FEJEZET A REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT ELJÁRÁSAI Megjegyzés: Jelen Fejezet 7.13 pontja a földi fények üzemeltetésére vonatkozó eljárásokat is tartalmazza 7.1 A REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ TORONY FELADATAI

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

8. FEJEZET RADARSZOLGÁLTATÁSOK

8. FEJEZET RADARSZOLGÁLTATÁSOK 8. FEJEZET RADARSZOLGÁLTATÁSOK 8.1 RADARRENDSZEREK KÉPESSÉGEI 8.1.1 A légiforgalmi szolgálatok ellátására használt radarrendszereknek nagyfokú megbízhatósággal, széles körű felhasználhatósággal kell rendelkezniük

Részletesebben

A fejlődés folytatódik

A fejlődés folytatódik ~ Szepessy Kornél vezérigazgató A fejlődés folytatódik Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28. Elmúlt négy év eredményei ANS III projekt technikai-technológiai megújulás, MATIAS KFOR szektor megnyitása

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 281/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs

Részletesebben

Szabályok közötti szabadrepülés

Szabályok közötti szabadrepülés Szabályok közötti szabadrepülés - Képzés - Orvosi - Légtér Legproblémásabb területek: - Esemény jelentése - Gazdasági tevékenység - Starthely Képzés There is already in this part of Europe (Cro, Slo, Ita)

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

15. FEJEZET KÉNYSZERHELYZETEKRE, ÖSSZEKÖTTETÉS MEGSZAKADÁSÁRA ÉS RENDKÍVÜLI HELYZETEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

15. FEJEZET KÉNYSZERHELYZETEKRE, ÖSSZEKÖTTETÉS MEGSZAKADÁSÁRA ÉS RENDKÍVÜLI HELYZETEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 15. FEJEZET KÉNYSZERHELYZETEKRE, ÖSSZEKÖTTETÉS MEGSZAKADÁSÁRA ÉS RENDKÍVÜLI HELYZETEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 15.1 KÉNYSZERHELYZETI ELJÁRÁSOK 15.1.1 Általános rész 15.1.1.1 Az egyes kényszerhelyzetekkel

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen ZÁRÓJELENTÉS 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

A FUTÓPÁLYASÉRTÉSEK KIALAKULÁSÁNAK OKAI BEVEZETÉS

A FUTÓPÁLYASÉRTÉSEK KIALAKULÁSÁNAK OKAI BEVEZETÉS Fekete Csaba - Dr. Palik Mátyás A FUTÓPÁLYASÉRTÉSEK KIALAKULÁSÁNAK OKAI BEVEZETÉS A légiközlekedésben érintett valamennyi nemzetközi és nemzeti szervezet kiemelt helyen foglalkozik a már jelentős számú

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2004. február 12., csütörtök 14. szám Ára: 2898, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2004. (II. 12.) FMM r. A szakmai követelmények kiadásáról

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban KBSZ SZAKMAI TALÁLKOZÓ - REPÜLÉS Budapest, 2015. október 19. dr. Orlóci Zsuzsanna KBSZ A REPÜLÉSBIZTONSÁGI

Részletesebben

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK Géczi József Dr. Békési László A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK A radarberendezéseket a légi közlekedésben működési elvük, adásmódjuk és elhelyezésük szerint osztályozzuk. Működésük szerint elsődleges

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSz sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSz sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 01/2015. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2015-052-4P KBSz sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség Eset

Részletesebben

A légiforgalmi irányítás funkcionális modellezése

A légiforgalmi irányítás funkcionális modellezése ~ A légiforgalmi irányítás funkcionális modellezése Dr. SÁNDOR Zsolt zsolt.sandor@hungarocontrol.hu Mi a légiforgalmi irányítás? Ellenőrzött légtérben található légijárművek biztonságos és gazdaságos közlekedéséért

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI

KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI Dr. Wührl Tibor 1 KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI Előadásom célja, hogy áttekintést adjak a kisméretű UAV-k légtérhasználati lehetőségeivel kapcsolatos jelenlegi jogszabályi

Részletesebben

AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE

AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE Jóváhagyom!. /... Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal PH. AZ AIRPORT DEBRECEN REPÜLŐTÉR - ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által üzemeltetett DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR REPÜLŐTÉR RENDJE.

Részletesebben

VIII. függelék a Légiműveletekről - OPS szóló Bizottsági Rendelet-tervezethez. SPO IR rész

VIII. függelék a Légiműveletekről - OPS szóló Bizottsági Rendelet-tervezethez. SPO IR rész Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012. április 16. VIII. függelék a Légiműveletekről - OPS szóló Bizottsági Rendelet-tervezethez SPO IR rész R.F010-02 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, 2012. Minden

Részletesebben

DROP ZONE LÉGTÉR KIJELÖLÉSÉRE IRÁNYULÓ VÉGLEGES JAVASLAT

DROP ZONE LÉGTÉR KIJELÖLÉSÉRE IRÁNYULÓ VÉGLEGES JAVASLAT ALBATROSZ REPÜLŐ EGYESÜLET DROP ZONE LÉGTÉR KIJELÖLÉSÉRE IRÁNYULÓ VÉGLEGES JAVASLAT 2015. június Oldal 1 / 24 Tartalom: 1. A légtér módosítás szükségességének indokolása... 3 2. Börgönd Repülőtér alapadatai...

Részletesebben

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE az 1702/2003/EK rendeletnek a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítására vonatkozó végrehajtási

Részletesebben

1. Függelék REPÜLŐTÉRI REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

1. Függelék REPÜLŐTÉRI REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 1. Függelék REPÜLŐTÉRI REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 1. Az AFIS egységek általános feladata 1.1. A Magyar Köztársaság nem ellenőrzött repülőterein repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot ellátó egységeknek

Részletesebben

REPÜLŐTEREK FORGALMÁBÓL EREDŐ ZAJÖVEZETEK, VALAMINT REPÜLŐGÉPEK ZAJMINŐSÍTÉSE

REPÜLŐTEREK FORGALMÁBÓL EREDŐ ZAJÖVEZETEK, VALAMINT REPÜLŐGÉPEK ZAJMINŐSÍTÉSE Sobor Ákos REPÜŐTEREK FORGAMÁBÓ EREDŐ ZAJÖVEZETEK, VAAMINT REPÜŐGÉPEK ZAJMINŐSÍTÉSE A 176/1997. Korm. rendelet intézkedik a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelöléséről. Az

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-151-4P REPÜLŐESEMÉNY LHBP/CTR 2010. június 23. EC 135 T2 (MENTŐHELIKOPTER) HA-ECA

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-151-4P REPÜLŐESEMÉNY LHBP/CTR 2010. június 23. EC 135 T2 (MENTŐHELIKOPTER) HA-ECA ZÁRÓJELENTÉS 2010-151-4P REPÜLŐESEMÉNY LHBP/CTR 2010. június 23. EC 135 T2 (MENTŐHELIKOPTER) HA-ECA A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS P Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér augusztus 18. ASW-19B HA-3460

ZÁRÓJELENTÉS P Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér augusztus 18. ASW-19B HA-3460 ZÁRÓJELENTÉS Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér 2012. augusztus 18. ASW-19B HA-3460 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény okának, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ gj. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló

Részletesebben

T/2918. számú. törvényjavaslat

T/2918. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2918. számú törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről Előadó: Dr. Kóka János

Részletesebben

A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban

A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban HÁTTÉRANYAG A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban I. A múlt 1. A magyar légiforgalmi irányítás múltja, legfőbb mérföldkövek

Részletesebben

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet ZÁRÓJELENTÉS 104/2003 minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége nem volt összeütközési veszély idő: 2003.június.2. 06: 09: 00 UTC típus, járatszám: 1)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről . számú példány MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2006 ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és

Részletesebben

A REPÜLÉSI TERV ŰRLAP KITÖLTÉSE

A REPÜLÉSI TERV ŰRLAP KITÖLTÉSE 1. oldal A REPÜLÉSI TERV ŰRLAP KITÖLTÉSE 1. Az FPL űrlap jellemzői Az egyedi repülési tervek írásban történő benyújtására szolgáló FPL űrlap három részből áll: - a címzettek és a feladással kapcsolatos

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-216-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY KOVEK észak-kelet 7 NM 2009. augusztus 17. JAS 39 Gripen / Airbus A 321 X391 / MON7534

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-216-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY KOVEK észak-kelet 7 NM 2009. augusztus 17. JAS 39 Gripen / Airbus A 321 X391 / MON7534 ZÁRÓJELENTÉS 2009-216-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY KOVEK észak-kelet 7 NM 2009. augusztus 17. JAS 39 Gripen / Airbus A 321 X391 / MON7534 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény

Részletesebben

A Kormány. /2016. (...) Korm. rendelete. az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. (...) Korm. rendelete. az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. (...) Korm. rendelete az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

325/2006 SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY. Budapest TMA. 2006. szeptember 10. HA-LMA, HA-4394 lajstromjelű. Fokker-70, PZL-SZD 30Pirat típusú repülőgépek

325/2006 SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY. Budapest TMA. 2006. szeptember 10. HA-LMA, HA-4394 lajstromjelű. Fokker-70, PZL-SZD 30Pirat típusú repülőgépek ZÁRÓJELENTÉS 325/2006 SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest TMA 2006. szeptember 10. HA-LMA, HA-4394 lajstromjelű Fokker-70, PZL-SZD 30Pirat típusú repülőgépek A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 2/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LRBS-LBSF (BBU-SOF) en route FL150 Ideje: 2013 január

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 02/2014. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Budapest, Óbuda starthely Ideje: 2014.

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 01/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín:Sár-hegy Ideje:2014. január

Részletesebben

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM Airport Collaborative Decision Making Repülőtéri hatékonyságnövelés Késések csökkentése Járat eseményeinek előre jelezhetősége Erőforrások

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 MRSZ-ReBiSz eseményszám: 13-2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-258-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Gyöngyös Pipis hegy nem nyilvános repülőtér térsége

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU SZ. RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU SZ. RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU SZ. RENDELETE a a légi üzemeltetéssel kapcsolatos előírások és közigazgatási eljárások meghatározásáról az Európai Parlament

Részletesebben

6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriák repülő eszköz /légi jármű vezetők sportpilóta képesítéseinek a folyamatosságára, valamint annak hosszabbításának a feltételeire

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest, Orczy-kert eseti légtér május 18. PZL An-2 / Boeing HA-MEA / EI-DPA

ZÁRÓJELENTÉS P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest, Orczy-kert eseti légtér május 18. PZL An-2 / Boeing HA-MEA / EI-DPA ZÁRÓJELENTÉS 2013-123-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest, Orczy-kert eseti légtér 2013. május 18. PZL An-2 / Boeing 737-800 HA-MEA / EI-DPA A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

(ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő. kezelésére.

(ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő. kezelésére. Mudra István, 2015 9. ea. LirKom II. (ICAO Doc 9476 1986) Útmutató, irányító (avagy szabályozó) rendszer egy repülőtér munkaterületén, valamennyi ott működő Légijármű Gépjármű Személy(zet)ek kezelésére.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE Nyilvántartási sz.: a napló tulajdonosának Kiadó SE.: a tulajdonos sajátkezű aláírása P.H. kiadó aláírása 3 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja

Részletesebben

SIKLÓREPÜLŐ IRAT ÉS TEVÉKENYSÉG EGYEZTETÉS 2013

SIKLÓREPÜLŐ IRAT ÉS TEVÉKENYSÉG EGYEZTETÉS 2013 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 1675 Budapest, Pf. 41. farkas.andras@nkh.gov.hu Farkas András légügyi elnökhelyettes Magyar Repülő Szövetség 1138 Budapest, Dagály

Részletesebben

Közlekedésmérnöki és Jármőmérnöki Kar Közlekedés- és Jármőirányítási Tanszék

Közlekedésmérnöki és Jármőmérnöki Kar Közlekedés- és Jármőirányítási Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Jármőmérnöki Kar Közlekedés- és Jármőirányítási Tanszék ZÁRTHELYI DOLGOZATRA FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI IRÁNYÍTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 3., kedd Tartalomjegyzék 2/2015. (II. 3.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

Az NKH LH a beérkező kérelmeket a HO-08 tájékoztatóban leírt módokon lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Az NKH LH a beérkező kérelmeket a HO-08 tájékoztatóban leírt módokon lehet benyújtani az alábbiak szerint: Tájékoztató a vitorlázó repülőgép és ballon pilóta szakszolgálati engedélyek Part-FCL szerinti konvertálásáról HO 10 A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (továbbiakban NKH LH) 2014.04.08. napjától

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Tervezet Brüsszel, C. A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE [ ] a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében

Részletesebben

ADQ Aeronautical Data Quality. A légiforgalmi tájékoztató kiadványokban megjelenő adatok és tájékoztatások adatminőségi követelményei

ADQ Aeronautical Data Quality. A légiforgalmi tájékoztató kiadványokban megjelenő adatok és tájékoztatások adatminőségi követelményei ADQ Aeronautical Data Quality A légiforgalmi tájékoztató kiadványokban megjelenő adatok és tájékoztatások adatminőségi követelményei Szabályozási háttér A nemzetközi kötelezettség eredete ICAO Annex 15

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123 ZÁRÓJELENTÉS 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-009-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest Ferihegy CTR / TMA 2009. január 19. Boeing 737 700 / Dash 8 Q400D HA-LOS / HA-LQA

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-009-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest Ferihegy CTR / TMA 2009. január 19. Boeing 737 700 / Dash 8 Q400D HA-LOS / HA-LQA ZÁRÓJELENTÉS 2009-009-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest Ferihegy CTR / TMA 2009. január 19. Boeing 737 700 / Dash 8 Q400D HA-LOS / HA-LQA A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Patyi Balázs osztályvezető Szakszolgálati Főosztály, Képzési Engedélyezési Osztály Témakörök Siklóernyős képzés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. MÁJUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 115/2008. (IV. 29.) KE h. miniszteri és államtitkári megbízatások

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK Makkos Richárd A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK A rendszerváltozást követően a katonai légiforgalmi tájékoztatást a Magyar Honvédség Egyesített Repülésellenőrző

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2005-201-4 SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest FIR, 2005. augusztus 20. B737-400 / A340-300 típusú, JAT 171 / AFR148 hívójelű légijárművek A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, repülőesemény,

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben