A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései"

Átírás

1 A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály

2 Bevezetés Miért igényel a repülés részletes szabályozást? Dinamikus fejlődés a pilóta nélküli légijárművek területén: - Sokféleség - Biztonsági kockázat 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Fogalmak meghatározása UAV: Unmanned Aerial Vehicle: felélzeten tartózkodó személyzet nélküli légijármű (= drón). UAS: Unmanned Aircraft System: a légijárművön kívül a működést biztosító egyéb berendezést is magában foglaló rendszer. Ilyen berendezés lehet pl.: földi irányító állomás, kommunikációs rendszer, műszaki felkészítő és karbantartó rendszer, valamint magában foglalja a rendszert irányító személyzetet is. 8

9 Fogalmak meghatározása RPV/RPA: Remotely Piloted Vehicle/Aircraft: pilóta által távirányított légijármű. RPAS: Remotely Piloted Aircraft System: RPV/RPA-t magában foglaló rendszer. Az európai polgári szabályozási környezetben ez a kifejezés terjedt el, megkülönböztetve a katonai UCAV-tól. UCAV/UCAS: Unmanned Combat Air Vehicle/System: fegyverrel rendelkező, pilóta nélküli harcászati célú légijármű és rendszer. 9

10 A légiközlekedés szabályozásának sajátossága a többszintűség: - nemzetközi - európai uniós - nemzeti 10

11 Nemzetközi szabályozás Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization ICAO) - a nemzetközi légiközlekedés biztonságosabbá és könnyebbé tétele A Chicagoi Egyezmény és függelékei képezik a globális légiközlekedési jog alapját. - minimumkövetelmények - nemzetközi szabványok és ajánlások - a tagállamokra nézve jelent kötelezettséget 11

12 Nemzetközi szabályozás Az ICAO meghatározó szerepet játszik az RPAS-ekre vonatkozó szabványok és ajánlások kidolgozásában. Chicagoi Egyezmény 8. cikk: Olyan légi jármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, a Szerződő Államok területe fölött pilóta nélkül az illető Állam külön engedélyével és az engedély feltételeinek megfelelően repülhet. A Szerződő Államok kötelezettséget vállalnak a pilóta nélküli légijárműveknek a polgári légijárművek számára nyitva álló körzetekben történő olyan ellenőrzésére, amely a polgári légijárművek zavartalan közlekedését biztosítja. ICAO Cir 328 Unmanned Aircraft Systems (UAS) dokumentum 12

13 Európai uniós szabályozás Liberalizált légiközlekedési belső piac, szabad verseny Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European Aviation Safety Agency - EASA) Alap: ICAO előírások Alaprendelet: a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK (2008. február 20.) európai parlamenti és tanácsi rendelet 13

14 EU szabályozás Uniós és nemzeti hatáskörök Nemzeti hatáskörbe jelenleg a 150 kg maximális felszállósúly alatti pilóta nélküli légijárművek szabályozása tartozik. Ennek felülvizsgálata várható a közeljövőben. A legtöbb polgári RPAS nemzeti hatáskörbe tartozik. 14

15 EU szabályozás Jelenleg nincs egységes szabályozás. Az Európai Bizottság közleménye: Új korszak a légiközlekedésben - Vitaindító dokumentum - Kijelöli az irányt - Intézkedésekre tesz javaslatot - Az EASA-t jelöli ki jogalkotói munkára 15

16 EU szabályozás Területek: repülésbiztonság légiközlekedés-védelem adatvédelem felelősség biztosítás Kutatás-fejlesztés hiányzó technológia 16

17 EU szabályozás Az Európai RPAS Stratégia Az európai piacot meg kell nyitni az RPAS-ek megfelelően szabályozott polgári célú felhasználása előtt. Célja: - egységes piac létrehozása - az RPAS-ek integrálásra a légterekbe A célok érdekében egységes szabályok szükségesek, amelyek megfelelően kezelik a repülésbiztonsággal, légiközlekedés- és adatvédelemmel, valamint az állampolgárok jogaival kapcsolatos kockázatokat. 17

18 EU szabályozás Várható hatások Az RPAS-tevékenységek bővülése lényegében egy új iparág megjelenését jelenti és így jelentős számú új munkahelyet eredményez majd. 18

19 Nemzeti szabályozás A légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény (Lt.) Végrehajtási rendeletek: Korm. rendelet, miniszteri rendelet 19

20 Nemzeti szabályozás Az Lt. által felölelt területek: -állami feldatok, hatósági jogkör -légtér -légijármű lajstrom és nyilvántartás -engedélyek (pl. üzemben tartási engedély) -légijármű gyártás, javítás, karbantartás -légijármű műszaki alkalmassága (típus- és légialkalmasság) -légiközlekedési szakszemélyzet engedélyezése, képzése -szakszolgálati engedély, felelősségi kérdések -repülőtér, leszállóhely 20

21 Nemzeti szabályozás -légiközlekedés szabályai -légiforgalmi szolgálatok -repülőesemények, balesetek -repülésbiztonság -légiközlekedésvédelem -biztosítás -fogalommeghatározások -felhatalmazások 21

22 Nemzeti szabályozás Repülési szabályokkal kapcsolatos végrehajtási rendeletek: 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairől 16/2000. (VI. 26.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól 22

23 Nemzeti szabályozás Az Lt. a pilóta nélküli légijárművek repüléséről a következők szerint rendelkezik (2009 óta): Lt. 6. (5): A légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság engedélyével repülhet a magyar légtérben az a légi jármű, amely vezető nélküli repülésre alkalmas, továbbá a jogszabályban meghatározott repülőmodell, illetve repülőeszköz. Lakott terület felett a modellrepültetés a légiközlekedési hatóság engedélyén túlmenően csak a helyi önkormányzat által feladatkörében kiadott rendeletben kijelölt területen és feltételek mellett hajtható végre. 23

24 Nemzeti szabályozás A pilóta nélküli légijármű fogalommeghatározásának hiánya Ugyanakkor részkérdések vonatkozásában szigorú előírások vannak hatályban. 24

25 Nemzeti szabályozás A légijármű fogalma Lt pont: légijármű: bármely szerkezet, amelynek légkörben maradása a levegővel való olyan kölcsönhatásból ered, amely más, mint a földfelszínre ható légerők hatása. (összhangban az ICAO meghatározással) Ebből következően az RPAS is légijármű! 25

26 Nemzeti szabályozás Műszaki alkalmasság Típusalkalmasság Légialkalmasság Hatósági engedélyezés Repülésbiztonsági követelmények 26

27 Nemzeti szabályozás Szakszemélyzet A személyzet tagjai szigorú szabályok alapján kapnak engedélyt tevékenységük végzéséhez. Magyarországon a következő rendeletek írják elő a légijármű vezetéséhez szükséges szakszolgálati engedélyek kibocsátásához szükséges szakmai feltételeket: 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről 27

28 Nemzeti szabályozás Szakszemélyzet RPAS-t üzemeltető személyek vonatkozásában nem írja elő jogszabály tevékenységre vonatkozó szakszolgálati engedély és repülőorvosi minősítés meglétének szükségességét, ugyanakkor az Lt. rendelkezik a képzésükről: Lt. 32. : A lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetőinek képzését a légiközlekedési hatóság engedélyével gazdálkodó szervezet vagy repülő vagy ejtőernyős egyesület végzi, amely a képzés feltételeiről és követelményeiről is gondoskodik. 28

29 Nemzeti szabályozás Tevékenységi engedély Lt. 22. : Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység a pontjának e) és h) pontjában meghatározott tevékenység kivételével, valamint a 29. -ban, és a 30. -ban foglalt eltéréssel a légiközlekedési hatóságnak, a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés pedig a katonai légügyi hatóságnak az adott tevékenységre vonatkozó engedélyével folytatható. 29

30 Nemzeti szabályozás Gyártás, javítás, karbantartás Lt.29. (1): A légijármű és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásához, a javítási és karbantartási tevékenység folytatásához a légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság engedélye szükséges. 30

31 Nemzeti szabályozás A légtér igénybevétele A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. -a szerint: (1) A magyar légteret (a továbbiakban: légtér) légiközlekedés céljára és egyéb - nem légiközlekedési - célra lehet igénybe venni. (2) A légtér egyéb - nem légiközlekedési - célú igénybevételének minősül: különböző lövedékek, rakéták, valamint olyan eszközök légtérbe juttatása, amely tömegüknél, kisugárzott energiájuknál és egyéb tulajdonságaiknál fogva a légiközlekedés biztonságára vagy az élet- és vagyonbiztonságra veszélyt jelenthetnek. (3) A légtérnek a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottaktól eltérő légiközlekedési célú vagy egyéb - nem légiközlekedési - célú igénybevételéhez légteret kell igényelni, esetenként, meghatározott időtartamra (a továbbiakban: eseti légtér). 31

32 Nemzeti szabályozás Minimális repülés magasság A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet mellékletének és 3.4. pontjai szerint: Minimális repülési magasságok A fel- és leszállás eseteit, valamint a légiközlekedési hatóság engedélyét kivéve a légijármű városok, települések sűrűn lakott területei, vagy szabadban tartózkodó embercsoportok felett csak olyan magasságban repülhet, amelyről kényszerhelyzet esetén a leszállás, vagy a légijármű elhagyása a földön lévő személyek és vagyontárgyaik indokolatlan veszélyeztetése nélkül végrehajtható. 32

33 Nemzeti szabályozás Minimális repülés magasság 3.4. Repülési magasságok A fel- és leszállás eseteit, a munkarepüléseket, az állami légijárművel különleges feladatot végrehajtó, valamint a betegszállítással és életmentéssel kapcsolatos repüléseket kivéve VFR repülés nem végezhető: a) városok, települések sűrűn lakott területei és szabadban tartózkodó embercsoportok felett, a légijárműtől mint középponttól számított 600 m sugarú körön belül található legmagasabb akadály felett 1000 lábnál (300 m ) alacsonyabban 33

34 Nemzeti szabályozás Különleges engedélyek Lt. 20. (1): A polgári légijárművön, repülőmodellen, valamint a légiközlekedési tevékenység és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység során rádióberendezés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által külön jogszabály alapján kiadott rádióengedély megléte esetén a légiközlekedési hatóság engedélyével és feltételeivel tartható üzemben. 34

35 Nemzeti szabályozás A hazai jogalkotás helyzete 2014 végén Szakmai tanulmány jogszabály Nem tiltani szeretnénk, hanem biztonságossá tenni a használatot. Cél: könnyen áttekinthető, megismerhető, alkalmazható jogszabály 35

36 Nemzeti szabályozás A hazai jogalkotás helyzete 2014 végén általános közlekedésbiztonsági, nemzetbiztonsági, adatvédelmi, személyiségi jogi és felelősségi kérdések egyeztetések Kapcsolat az alkalmazókkal Várhatóan 2015 első negyedévének végig kerül átadásra a tárca számára az elkészült szakmai dokumentum. 36

37 Összefoglalás Fejlesztést ösztönző, a repülésbiztonság magas szintjét biztosító szabályrendszer Az új, fejlődő iparág támogatása Multiplikátor hatás A jogalkotási folyamatban kerül majd sor társadalmi egyeztetésre. 37

38 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 38

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen ZÁRÓJELENTÉS 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 5 2 Nemzetközi Kapcsolatok... 6 2.1 Helyzetelemzés, jellemző külső és belső adottságok, problémák... 6 2.1.1 Hazánk multilaterális légügyi politikája...

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. -ának

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007.

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007. a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Kiss Béla Muhoray Árpád A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában Napjainkban az emberiségnek egyre gyakrabban kell

Részletesebben

A REPÜLÉSBIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATOK

A REPÜLÉSBIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATOK Turcsányi Olivér A REPÜLÉSBIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATOK 1. ELŐZMÉNYEK ÉS BEVEZETÉS Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elejére több országban is komoly eredményeket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben