T/ számú törvényjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/13575. számú törvényjavaslat"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter Budapest, január

2 évi törvény a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére. 2. Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 3. A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő: MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A REPÜLŐ ÉS LÉGVÉDELMI SZAKTERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL PREAMBULUM Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek vagy egyenként: a Szerződő Fél) FELISMERVE azt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, július 15-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: az 1996-os Megállapodás) módosítása szükséges; A következőképpen állapodnak meg 1. CIKK Az 1996-os Megállapodás 2. Cikke helyébe a következő cikk lép:

3 2 2. Cikk A kijelölt együttműködő szervek A magyar Szerződő Fél részéről: - a Honvéd Vezérkar, Budapest, - a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár, - Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém, - Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest A szlovén Szerződő Fél részéről: - a Szlovén Fegyveres Erők Vezérkarának Katonai Légügyi Hatósága, Ljubljana - a Szlovén Légiforgalmi Irányító Központ (ATC), Ljubljana - a 16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik, 2. CIKK Az 1996-os Megállapodás 3. Cikk (6) bekezdésében megjelölt megnevezések a következőkkel helyettesítendők be: - a budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont, MH Katonai Légiforgalmi Szolgálat helyett Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém ; - a Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ (ATC) Ljubljana helyett ATC Ljubljana ; - a Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja helyett Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém ; - a Szlovén Hadsereg OC 16. bnzp helyett 16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik. 3. CIKK Az 1996-os Megállapodás 3. Cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Ezen Cikk nem alkalmazandó olyan NATO tevékenységekre, amelyeket a két Szerződő Fél által elfogadott közös külön szabályok rendeznek. Ebbe beleértendő különösen a NATO Integrált Légvédelmi Rendszer (NATINADS) vagy bármely ezt felváltó rendszer, ahol a NATINADS külön szabályait kell követni, és a határátlépés diplomáciai engedély kérelem és repülési terv benyújtása nélkül történik. 4. CIKK Az 1996-os Megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében megjelölt megnevezések a következőkkel helyettesítendők be: - a Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja (Veszprém) helyett Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém ;

4 3 - a budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont Katonai Légiforgalmi Szolgálata helyett a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár ; - a Szlovén Hadsereg OC 16. bnzp helyett 16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik ; - a Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága helyett a Szlovén Légiforgalmi Irányító Központ (ATC), Ljubljana. 5. CIKK Az 1996-os Megállapodás 9. cikkének (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A Jelen Megállapodásban meghatározott szervezetek mint közreműködők nevében bekövetkező változások nem tekintendőek e Megállapodás módosításának. A Szerződő Felek illetékes hatóságai írásban tájékoztatják egymást e változásokról. 6. CIKK (1) A jelen Megállapodás attól a naptól számított harminc (30) nap múlva lép hatályba, amelyen a Felek kölcsönösen, diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről. Ezen értesítési időszak az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjával kezdődik. (2) A Szerződő Felek megegyeznek, hogy az 1996-os Megállapodás rendelkezései alkalmazandók ezen Megállapodásra a módosítás, felmondás és a vitarendezés tekintetében. (3) A Szerződő Felek megegyeznek, hogy az 1996-os Megállapodásnak ezen Megállapodással nem módosított rendelkezései hatályban maradnak és alkalmazandóak. A fentiek hiteléül, az alulírottak, kormányaiktól kapott felhatalmazásuk alapján, aláírják a Megállapodást. Kelt Kecskeméten, január 17-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkettő hitelesnek tekintendő. (aláírások) 4. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodáshoz kapcsolódó szóbeli jegyzéket (a továbbiakban: Jegyzék) e törvénnyel kihirdeti. 5. A Jegyzék hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

5 4 SZÓBELI JEGYZÉK Magyarország Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségének és a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodással összefüggésben van szerencséje az alábbiakról tájékoztatni. A Magyar Fél a Megállapodás módosításáról szóló tárgyalások során észlelte, hogy a Megállapodás Magyar Fél birtokában lévő magyar nyelvű változatában az aláírás időpontjaként az július 10-ei dátum szerepel. A Megállapodásnak a Magyar Fél birtokában lévő szlovén nyelvű változatában, illetve a Megállapodás Szlovén Fél birtokában lévő példányának magyar és szlovén nyelvű változatában is helyesen az július 15-ei dátum szerepel. A Magyar Fél a szerződések jogáról szóló, Bécsben az évi május hó 23. napján kelt szerződés 79. Cikk 1. bekezdésének b) pontja alapján intézkedett arról, hogy a Megállapodás Magyar Fél birtokában lévő magyar nyelvű példányában az aláírás időpontja javításra kerüljön, és abban a továbbiakban a helyes dátum, július 15. szerepeljen. A Magyar Fél kéri a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Magyarország Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ismét legőszintébb nagyrabecsüléséről biztosítsa a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségét. 6. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. és a 3. a Megállapodás 6. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) A Megállapodás, illetve a 2. és a 3. hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik. (5) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás a Megállapodásban foglalt módosításokkal és a Jegyzék szerinti pontosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegének a közzétételéről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6 5 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A törvényjavaslat célja az évi III. törvénnyel megerősített és kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Muraszombaton július 10-én aláírt Megállapodást módosító Megállapodás tekintetében a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 5. (2) bekezdésében foglaltak szerint a Megállapodás szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazás kiállítása, valamint a törvény 7. (1) bekezdése alapján a kötelező hatályának elismerése. Az 1996-os Megállapodás módosítására azért van szükség, hogy annak 3. Cikke ne jelentsen jogi akadályt a Szlovénia légterében ellátandó légtérrendészeti feladat előtt. A légtérrendészeti feladatok magyar jogi kereteit az Alaptörvény 45., 47. és 52. cikkében, a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény 10. és 11. -ában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 62. -ában található rendelkezések és a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat adják. A korábbi, a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 2342/2004. (XII. 26.) Korm. határozatot felváltotta a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, amely alapján NATO feladatként elrendelt légtérrendészet nemzetközi szerződés hiányában is végezhető, ha az adott NATO tagállam hozzájárult. Ez az új fejlemény, miszerint nincs szükség kormányszintű nemzetközi szerződés megkötésére (és egyébként a szlovén fél nem is hajlandó erre), egyidejűleg felhozta azt a problémát, hogy az 1996-os Megállapodás 3. Cikk (3) bekezdésében foglalt tilalmat és ezzel összefüggésben a 3. Cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket is a légtérrendészeti feladat végrehajtása érdekében fel kell oldani. 3. Cikk (3) A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság országhatárát tilos átrepülni rakétákkal, bombákkal, betöltött gépágyúval és más harci eszközökkel felszerelt, valamint a fedélzetükön felderítés végrehajtására alkalmas rádióelektronikai, rádiólokációs és optikai berendezésekkel rendelkező repülőeszközökkel, kivéve a mindkét Szerződő Fél által aláírt nemzetközi szerződésekben engedélyezett eseteket. (4) Az egymás légterébe történő berepülés az illetékes Külügyminisztériumok útján a polgári légügyi hatóságtól kapott engedély alapján történik. Az engedélyeket a repülések végrehajtása előtt legalább hét munkanappal kell megkérni. (5) Az engedélyezett repülésekről a Szerződő Felek egymás repülésirányító központjait kölcsönösen tájékoztatják az államhatárok tervezett átrepülése előtt 24 órával. Az 1996-os Megállapodás tehát egyértelműen tiltja az egymás légterébe fegyveres repülőgéppel való berepülést, kivéve ha azt a magyar és a szlovén kormány által egyaránt aláírt nemzetközi szerződésben engedélyezték.

7 6 Ennek megfelelően az 1996-os Megállapodás 3. Cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Ezen Cikk nem alkalmazandó olyan NATO tevékenységekre, amelyeket a két Szerződő Fél által elfogadott közös külön szabályok rendeznek. Ebbe beleértendő különösen a NATO Integrált Légvédelmi Rendszer (NATINADS) vagy bármely ezt felváltó rendszer, ahol a NATINADS külön szabályait kell követni, és a határátlépés diplomáciai engedély kérelem és repülési terv benyújtása nélkül történik. A szlovén fél kérésére ezen túlmenően az 1996-os Megállapodásban több helyen szereplő konkrét szervezeti elnevezések is frissítésre kerülnek, és bekerül a záró rendelkezések közé egy olyan gyakorlati szabály, miszerint a szervezeti elnevezések változásáról a felek külön értesítik egymást és ez nem igényli a Megállapodás formális módosítását. Az 1996-os Megállapodás módosítása nélkül nem kezdhető meg a Magyarország által felvállalt légtérrendészeti tevékenység Szlovénia légterében. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz Az 1. a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 7. (1) bekezdésével összhangban rendelkezik a Megállapodás kötelező hatályának elismeréséről A 2. -hoz A 2. a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdésével összhangban rendelkezik a Megállapodás szövegének kihirdetéséről. A 3. -hoz A 3. a Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét tartalmazza. A Megállapodás magyar és szlovén nyelven került aláírásra, az 1996-os Megállapodásnak megfelelően. A 4. és 5. -hoz Az 1996-os Megállapodás négy példányából a magyar fél birtokában lévő magyar nyelvű változaton elírás okán tévesen a július 10-ei dátum szerepel (géppel írva), míg a további három eredeti példányon helyesen a július 15-ei dátum szerepel (kézzel írva). Az elírás következtében az eredeti Megállapodást kihirdető évi III. törvény a címében, az 1. -ban és a kihirdetett szövegben is tartalmazza a július 10-ei dátumot, amelyet a nemzetközi szerződés szövege tekintetében az aktuális módosító Megállapodás kihirdetésénél orvosolni kell. A törvényjavaslatban is megjelenített, a Külügyminisztérium által megtett szóbeli jegyzék a hibás dátumot korrigálja, így a jövőben a magyar félnél hivatalosan is a helyes dátum fog szerepelni. A 6. -hoz A 4. a hatálybalépéshez és annak időpontjának közzétételéhez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz, továbbá rendelkezik a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős személy kijelöléséről, valamint az 1996-os Megállapodás módosítása és a magyar részről megtett szóbeli jegyzék miatt a Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről.

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

T/ szám ú. törvényjavaslat

T/ szám ú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ix rt~tmys rrt ; ' /Á.1, S Érire 2014 SZEPI 1. T/ szám ú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 156. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 156. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ Tartalomjegyzék 330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 139/2012. (XI. 26.) ME határozat Magyar

Részletesebben

1. Cikk. Jelen Egyezmény alkalmazásában

1. Cikk. Jelen Egyezmény alkalmazásában 2004. évi LXVIII. törvény a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján Luxemburgban

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL Japán és Magyarország, azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák kölcsönös kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (IV. 15.) HM utasítás a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központi objektumainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda. Tartalomjegyzék. 62/2011. (IV. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda. Tartalomjegyzék. 62/2011. (IV. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda 39. szám Tartalomjegyzék 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. augusztus 7. Határozatok 66/2014. (VII. 2.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. augusztus 7. Határozatok 66/2014. (VII. 2. CXLI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. augusztus 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 66/2014. (VII. 2.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezésérõl 747 Miniszteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 29., szerda Tartalomjegyzék 167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint

Részletesebben

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.07.19-2014.07.20 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

2011. évi XLIV. törvény

2011. évi XLIV. törvény 2011. évi XLIV. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24.

Részletesebben

Budapest, 2007. november

Budapest, 2007. november OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. Tárgy: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. MÁJUS 31. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2007: XX. tv. a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 151/2006. (IX. 11.) KE határozat 91/2006. (HK 19.) HM határozat 92/2006.

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. március 2012. évi törvény a közadatok újrahasznosításáról

Részletesebben