10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:"

Átírás

1 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az árák orrása:. LŐADÁS [1] Dr. Némeh György: Tarószerkezeek III., Acélszerkezeek méreezésének alapjai [] Halász Oó Plahy Pál: Acélszerkezeek [3] Ádány Sándor - Dulácska ndre Dunai László Fernezelyi Sándor Horváh László: Acélszerkezeek, 1. Álalános eljárások, Tervezés az urocode alapján SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Hegesze kapcsolaok Hegeszés előnyei : a olyamaos köésmód mia az erő ováíása egyenlees (nem lépnek el eszülségcsúcsok) az illeszendő alapanyagnál a hegeszés nem okoz kereszmesze gyengíés acélanyag megakaríás érheő el gyors, megízhaó, olcsó egyszerű és válozaosa köésmódok auomaizálhaó nincs szükség külön közveíő kapcsolóelemre erde gerincű arók állíhaók elő

2 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Hegeszés hárányai : a lehűléskor zsugorodó varra mia alakválozások is lérejöhenek számoevő sajáeszülségek kelekezhenek anyagszerkezei válozások, őleg a varra környékén az alapanyagan (eedződés) az anyag ulajdonságainak a megválozása áradási- és ridegörési prolémákhoz vezehe csak hegeszésre alkalmas acélanyag alkalmazhaó a hegeszés elő az éleke megelelően le kell munkálni SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Kézi ívhegesző eljárások []

3 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám [] lekródaogó [] Védőgázas ívhegeszés (hegeszőpiszoly Arcaom-hegeszéshez) SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Por alai hegeszés vázlaa []

4 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám hõeolyásol zóna ámenei zóna alapanyag ömledék A varra szerkezee [1] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Varraaják [1]

5 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Teljes eolvadású ompavarra Részleges eolvadású ompavarra Élelőkészíés ompavarraokhoz [1] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám koronaoldal varradudor varraszegély gyökoldal varragyök Varraokkal kapcsolaos elnevezések [1]

6 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám a a mi n max 3 mm mi n Sarokvarraok gyökméree [1] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Hasznos varrahossz A sarokvarra hasznos hossza a eljes méreű varrarész hossza, eleérve a sarkoknál visszaorduló részeke is. l l e Ha a varra kezdeénél és végénél echnológiai okokól a gyökmére a eljes mérenél kise, akkor a hasznos varrahossz a eljes varrahosszúságnál a érékkel kise: l e l a rőáviel szemponjáól igyeleme veheő minimális varrahossz: max 30 mm; 6 a l mi n ( )

7 L we SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM 0, 75 0, 75 1 L we L we L we L L w L w L 1 L 1 L w L TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám húzás mm húzás L 00, 5, mmmm nyomás L Szakaszos varraok [1] 1 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Sarokvarraok ervezési ellenállása (egyszerűsíe eljárás) gyszerűsíés: a varra szilárdságá a varra nyírási szilárdságával vesszük azonosnak ez a izonság javára szolgáló közelíés, mivel a varraok nyírással szemeni ellenállása mindig kise a húzással szemeni ellenállásnál előny: a varrara haó erők irányáól üggelenül számíhaó a ervezési ellenállás hárány: álaláan nagyo varraméree eredményez

8 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám gyszerűsíe eljárás p v, d F d Σa i l i vw, Rd a varra ervezési nyírási szilárdsága: vw, Rd 3 β u w γ excenrikus igényevéel eseén az ado varra ponra haó erők eredőjé kell meghaározni M SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A korrekciós ényezők érékei

9 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Sarokvarraok ervezési ellenállása (álalános eljárás) Az álalános eljárás szerin az egységnyi varrahosszra haó erőke a varraengellyel párhuzamos és arra merőleges, illeve a varra síkjáa eső és arra merőleges komponensekre kell onani. A varra síkja ala a gyökmére és a varra hosszengelye álal meghaározo sík érendő. A eszülségkomponensek álaláan egyenkén, az igényevéelajákól külön-külön is meghaározhaók. SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A sarokvarra ervezési ellenállása elegendő, ha a kövekező ké eléel mindegyike eljesül: σ 3 w, d + τ + τ β w σ 0, 9 γ u M 3 u γ M A koráan alkalmazo MSZ 1504/1 σ σ σ vö + + vh τ τ szerin : MSZ

10 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varra síkja: a gyökmére és a varra hosszengelye álal meghaározo sík érendő. Varraok középsíkjának érelmezése [] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varraok hasznos kereszmeszeeire működő eszülségkomponensek []

11 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varra hosszengelyre merőleges km. és a varraól kive elemi hasá eszülségkomponensei [] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varra igyeleme veendő eszülségkomponensei [] A eszülségkomponens F erővel erhel homloksarokvarra eseén []

12 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Tompavarraok ervezési ellenállása Teljes eolvadású ompavarraok A eljes eolvadású ompavarraok ervezési ellenállása az összekapcsol elemek közül a gyengéiknek a ervezési ellenállásával azonos. A saikusan erhel ompavarraoka nem kell vizsgálni, azok nyilvánvalóan megelelnek, ha az összekapcsolandó elemeke megelelően méreezük. Részleges eolvadású ompavarraok Ugyanúgy vizsgálandók, min a sarokvarraok. SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Feszülségeloszlás hosszú kapcsolaokan [1] L j képlékeny rugalmas F F 150 a-nál hossza álapol köéseken: 0, L β 1, j Lw, a de β Lw, 1 1

13 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A csökkenő ényező nem kell alkalmazni: Ha a eszülségeloszlás a varrameni alapanyag eszülségeloszlásával azonosnak veheő. Pl: y y a τ τ V S y VI Sa y y I a y V [1] SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám ε n μ ε m G (1 + μ) Siméon Denis Poisson ( ) Francia mérnök és maemaikus előadó az cole Polyechnique maemaika anszékén(1806) a Francia Akadémia agja (181) csillagász majd mechanika pro. a húzo rúdelem engelyirányú alakválozásának a kereszirányú alakválozásra gyakorol haása közel 400 cikke pulikál vekoralgera, áramlásan, szil.an

14 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Rugalmas erőeloszlás I. Az erőeloszlás meghaározásának alapelve: A varraokan ellépő eszülség a szomszédos alapanyag eszülségeivel konorm (azokhoz hasonló). A onyolul geomeria mia közelíések alkalmazása szükséges. (Pl. a kapcsol elemek sajá alakválozásának elhanyagolása). A közelíések durva ponalanságo is eredményezhenek. Megengede elhanyagolások melle a szaványokan megszoríások, módosíó ényezők. SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Rugalmas erőeloszlás II. Ponosa számíások készíése a végeselem programokkal leheséges, de igen munkaigényes. Sokszor előorduló onyolula eseekre (pl. zár szelvények hegesze kapcsolaai) kidolgozo eljárások alálhaók a szaványokan.

15 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM Képlékeny erőeloszlás TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám egyszerűsíő eléelezéseken alapszik valószerű erőeloszlás ki kell elégíeni a kövekező eléeleke: Az egyes varraokan haó erők legyenek egyensúlyan a kapcsolara haó igényevéelekkel (egyensúlyi eléel). A varraokan eléeleze erők ne haladják meg a varra eherírásá (szilárdsági eléel). A varraokan eléeleze alakválozások ne haladják meg a varra alakválozási képességé (dukiliási eléel). SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varraok merevsége álageszülség a varraan a homloksarokvarra a oldalsarokvarra elmozdulás

16 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Közponosan erhel kapcsolaok U-szelvény hegesze eköése (egyszerűsíe eljárás) F p a l a 1 F p p A kapcsola ervezési ellenállása: F a u d vw, d l 3 β wγ a 1 a 1 ( F a 1 l e a ) R, 1+ l M SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám U-szelvény hegesze eköése (ál. módszer) a 1 F / 1 F F p a F / 1 1 a 1 σ τ p p

17 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Külponosan erhel varracsopor rugalmas számíása V erő haására egyenlees eszülségeloszlás M nyomaék haására a varrakép súlyponjáól mér sugárral arányos eszülségeloszlás SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Külponosan erhel varracsopor képlékeny számíása üggőleges erő üggőleges varraszakasz vízszines erő vízszines varraszakasz

18 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM I szelvényű oszlop és gerenda sarokvarraos kapcsolaa nyomaék TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám övlemez varraai nyíróerő gerinclemez varraai SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Homloklemezre csalakozó varraok vizsgálaa I. a eléeleze esz.eloszlás hasonlíson az alapanyagan a varraok menén kialakul eszülségek eloszlásához

19 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Homloklemezre csalakozó varraok vizsgálaa II. a varrakép dolgozó részének eheelenségi nyomaéka az y y engelyre: I w,y 3 a l a 1+ l e nyomaékól: p I M ( e + l ) max w, y τ ; σ p max. nyíróerőől: τ V a l SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM Köések merevíelen övekhez az öv a erhelés haására deormálódik egyenelen eszülségeloszlás a varraan a varra jóval nagyo erhelés kap a gerinc közeléen min aól ávola egy redukál dolgozó szélessége szaad csak igyeleme venni TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám

20 SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM lőírások: I vagy H szelvényekre: k p y, y,p de k Kielégíendő eléel: 1 e TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám w + hengerel: hegesze: e u,p p s + s s y, p 7 r k a gyé szelvényekre: e w + 5 de e w + 5 k

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98 Kiss Zoltán** Czigány Tibor*** Kulcsszavak: polimer, hegeszthetőség, kavaró dörzshegesztés Keywords: polymer, weldability, friction stir welding This paper gives an overview on the weldability of polymers

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

MaxiCont. ODEN AT Primer áramnyomató rendszer

MaxiCont. ODEN AT Primer áramnyomató rendszer ODEN AT Primer áramnyomató rendszer Ezt a hatékony vizsgáló rendszert védelmi berendezések és kisfeszültségű megszakítók (primer kioldók) primer nyomatásos vizsgálataihoz tervezték. Transzformátorok áttételi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 április 16. csütörtök 14 00 Ybl - Nagyelőadó A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport pályázatot hirdet hallgatói részére

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N G Y S Z R Ű S Í T T T H Í D T H R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R Ű S T É N V I G H AT T I L A 1, K O L L Á R L Á S Z L Ó 2 1. BVZTÉS A túlsúlyos és túlméretes járművek kizárólag útvonalengedély

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne?

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne? Meddig van rá szükség? A Netbagoly kisebb részt tudást, nagyobb részt szemléletet közvetít. Úgy gondjuk, a kezdőnek jól jön a segítség, de hasznos a jó tanulók számára is. Gyakoriság Kb. 10 naponta küldjük

Részletesebben

Kombinált radiátoros és padlófűtési rendszer

Kombinált radiátoros és padlófűtési rendszer MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kombinált radiátoros és padlófűtési rendszer Általános ismeretek Az esetek többségében nem tisztán radiátoros fűtés, vagy csak padlófűtés készül a lakóépületekben, hanem a

Részletesebben

Betonozási tanácsok I.

Betonozási tanácsok I. Strength. Performance. Passion. Betonozási tanácsok I. Tájékoztató kiadvány Holcim Hungária Zrt. 2011. október Kezdő építkezők gyakran csak az építkezés közepette döbbennek rá, hogy mennyivel könnyebb

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben