Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget."

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam az önkormányzat 2010-es évi terveirõl. - Iskola Ezzel kapcsolatosan szeretnék röviden tájékoztatást adni milyen - Polgármesteri hivatal megvalósítás várható ebben az évben. Már ismert, hogy ez évben 14 - fogorvos millió Ft-os normatíva csökkenéssel számolhatunk. Ami azt jelenti, - Faluközpont /fõtér/, parkosítás és játszótér kialakítása: hogy ennyivel kevesebb állami támogatást kapunk az idén. Igy az önkormányzatunk bevétele és kiadása közötti különbség közel 20 Ezen tervünk megvalósításához pályázatot nyújtottunk be, amely millió forint. Tehát a 2010-es évi költségvetésünk közel 20 millió sikerrel járt. A pályázatot január 10-én adtuk be és forintos hiányt mutat. november 26-án kaptuk meg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozatát, amelyben kérelmünknek helyt adtak. A - Laktanya területének hasznosítása. megnyert támogatási összeg: Ft. A beruházás teljes Több érdeklõdõ volt a terület hasznosítására vonatkozóan. Az költsége: Ft. önkormányzatunk nem szeretné, meggondolatlanul értékesíteni a A különbözetet pályázati önerõ - az önkormányzat teszi hozzá, hitel laktanyát. Megfontoltan, körüljárva a lehetõségeket,kívánjuk csak igénybe vételével. értékesíteni. Nem cél az elhamarkodott, meggondolatlan döntés. Jelenleg folyamatban van egy boldogi vállalkozóval a megbeszélés a A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az ajánlattevõk közül a laktanya egy kisebb részének hasznosítása ügyében. kivitelezési munkát a HARD LIKE STONE KFT. Kartal, Dózsa - Utak felújítása, csapadékvíz elvezetése. György út 45. nyerte el. Ezen problémák teljeskörû megoldására keressük a pályázati A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. végéig szeretnénk is befejezni. Amit ez évben elvégzünk, az önkormányzati utak padkájának A beruházás keretében elkészül a fõtér, zászlótartóval a lenyesése, a meglévõ árkok, csapadékvíz-levezetõk karbantartása, polgármesteri hivatallal szemben -. A templom körül térkövezés, tisztítása. Belterületi utak kátyúzása. valamint a Kossuth úti iskola és a templom között sétány kerül kialakításra. Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy az ingatlanuk elõtti árkok tisztántartásáról gondoskodni szíveskedjenek. A meglévõ árkok Felújításra kerül a Hõskertben lévõ világháborús emlékmû. A megszüntetése, feltöltése tilos. játszótér pedig a Milleneumi Park mellett kerül megépítésre. Itt szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy több esetben kértem - A Virág út 2. sz. alatt lévõ épületünket ez évben felújítjuk. helyszíni bejárást, valamint számtalan jelzéssel éltem a közút / gyermekorvosi rendelõ, lottózó épülete/. A felújított épületbe kezelõjéhez, a Boldog, Hatvan, Jászfényszaru, Tura között lévõ tervezzük visszaállítani a fizikotherápiás kezelést. bekötõ út állagát illetõen. A Boldog, Hatvan, Jászfényszaru, Tura közötti bekötõ út felújítási Említést tettem még arról is az elmúlt évben, hogy önkormányzatunk igényét jogosnak ismerték el, a fent említett bekötõ út felújítási térmegfigyelõ kamerák felállításán gondolkodik. Saját munkáit es évre beütemezték. kivitelezésben ezt nem tudjuk megoldani, mert több millió forintos A hóeltakarítással kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy beruházás. Kistérségi szinten foglalkozunk ennek lehetõségével. A helyi vállalkozóval végeztetjük. Átalánydíjat fizetünk december, helyszíni felmérési munkálatok folyamatban vannak. január és február hónapokban, melynek összege: 210 ezer Forint/hó. A szennyvíztisztító-telep körül kialakult problémák megoldására, - Akadálymentesítés - ahol még nem történt meg mint említettem tanulmánytervet kell készíteni az önkormányzatnak. Ezen a területen szintén pályázati pénzbõl tudjuk a teljes A probléma megszüntetésére, a lehetséges megoldások megvalósítást elérni. Keressük a pályázatot ezen feladat kidolgozására felkértünk szakembereket. /Szeparátor kft. Szolnok./ megoldására. Az általuk javasolt 5 alternatíva -, mint lehetséges megoldás - körüljárása folyamatban van. A legkézenfoghatóbb lehetõségre a Ahol már megtörtént az akadálymentesítés: tanulmánytervet elkészítetjük. - háziorvos - gyermekorvos - mûvelõdési ház / folytatás a 2. oldalon/

2 2 BOLDOGI ÉLET Február /folytatás az 1. oldalról/ A dögkút rekultivációs munkáinak elvégzésére 5 település Hatvan, Petõfibánya, Ecséd, Rózsaszentmárton - Boldog község is közös pályázatot nyújtott be, A pályázatot megnyertük. A megnyert pályázati pénzösszeg, ami Boldogra vonatkozik Ft. Az Önkormányzat önereje ehhez : Ft., mely összeg a 2010-es költségvetésünkben szerepel. Ebben az évben is takarékos gazdálkodást kell folytatnunk. Elsõdleges feladatunk az alapellátás biztosítása, intézményeink mûködtetése. A meglévõ fizetési kötelezettségek teljesítése. A lehetõségeinkhez mérten támogatjuk a civil szervezeteinket. Felhívom ismételten a kutyatartó gazdákat, hogy a kutyájukat tartsák zárva. A községben sok a kóbor kutya. Ezt a kialakult helyzetet is csak közösen tudjuk kezelni, megoldani. Az önkormányzat részérõl megtesszük, amit lehet. Az utóbbi idõszakban sok esetben kértük a szabadon kóborló kutyák összeszedését. Azonban hiába erõlködünk az önkormányzat részérõl, ha a lakosság aki nem hajlandó a kutyát rendes gazda módjára tartani nem partner. Szórólapokat is küldtünk a kutyatartó gazdáknak, hogy FIGYELJÜNK EGYMÁSRA! szíveskedjenek a kutyáikat a portájukon belül tartani. Bírságolni fogjuk azokat a kutyatartókat, akikrõl bebizonyosodik, Boldog, február 11. hogy kutyája szabadon jár-kel a faluban. Azt is szeretném tájékoztatásként elmondani, hogy pénzbe kerül az önkormányzatnak a kóbor kutyák összeszedetése. Tisztelt Lakosok! Kérem Boldog község lakosságát, hogy gondolják át milyen tragédiák okozója lehet a szabadon kóborló kutya. Nem a kutya tehet róla, hogy szabadon van, hanem gazdája. Nem mondom, hogy az elmúlt idõszakban, amit elvégeztünk az hibátlan. De úgy érzem feltétlenül példaértékû, és bizonyítéka a tisztességes, jószándékú munkának, a szakértelmet nem nélkülözõ ügyintézésnek. Megõriztük értékeink javát, az emberségünket és önmagunkat. Megköszönöm a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik segítettek az intézményeink szépítésében, állagmegóvásában. Külön köszönöm azoknak az áldozatos munkáját, akik a Csicsergõ Óvoda Kossuth úti új telephelyének kialakítása kapcsán mindennemû anyagi szolgáltatás nélkül segítettek. Köszönöm az iskolás és óvodás gyermekek szüleinek, nagyszüleinek is a társadalmi munkát, akik az intézményeink festésénél, tereprendezésénél, egyéb munkálatoknál tevékenykedtek. Csak együtt közösen, egymással szót értve juthatunk tovább. Tisztelettel: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Az önkormányzat adóhatósága az adózás rendjérõl szóló 2003.évi - Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges XCII. TV. alapján köteles eljárni és intézkedni. A helyi adókról szóló vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén Ft C. TV 1. -a felhatalmazza a települési önkormányzat - Talajterhelési díj: képviselõtestületét, hogy az illetékességi területen helyi adókat A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: alapdíj 120 Ft/m3 vezessen be. szorozva 1.5 (területérzékenységi szorzó) évben a törvény alapján megállapított díj 100%-át kell Községünkben a következõ adók kerültek bevezetésre megfizetni. magánszemély kommunális adója : Ft/év (lakás és telek után) Az adókat évi két részletben március 16-ig illetve szeptember 15-ig nem lakás céljára szolgáló építmény után: lehet pótlékmentesen befizetni, ellenkezõ esetben késedelmi a) 0-50 m2 alatti nagyságú alapterület esetén: Ft/év pótlékot számítunk fel., melynek mértéke minden naptári nap után b) 50- m2 nagyságú alapterület esetén: Ft/év a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat - iparûzési adó: kétszeresének 365-öd része. A hátralékok behajtása végrehajtás útján történik. az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsõ határa az adóalap 2%-a.(2010.szeptember A végrehajtás megindítása során kezdeményezzük 15-én esedékes befizetések már az APEH felé történnek, de -a gépjármû forgalomból való kivonását addig is folyamatosan tájékoztatjuk az APEH-ot az adósok -munkabérbõl, nyugdíjból való letiltást névsoráról) -jelzálog bejegyzést az ingatlanra (ami azt jelenti, hogy az - gépjármûadó: ingatlant sem eladni nem lehet, sem hitelt felvenni ) Adómérték 2010 évben: Az évi LXXXXII. -önálló bírósági végrehajtó által az adótartozás behajtását (A gépjármûadóról szóló törvény rendelkezése szerint január bírósági végrehajtó által beszedett adón felül az adóst még 1-tõl az évi adótétel 15 %-kal emelkedett.( ez nem végrehajtási költség is terheli.) önkormányzati döntés) Az Apeh felé jelezni fogjuk az adósok névsorát. személyszállító gépjármû- ide nem értve az autóbuszt Tájékoztatás az önkormányzati adóhatóság év ügyirat hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye statisztikájáról: kilowattban kifejezve: db ügyirat keletkezett, ebbõl a legfõbb intézkedések: -gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt -gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt Talajterhelési ügy: 395 adózók száma: 395 Fõ -gyártási évet követõ naptári évben 230 Ft/kilowatt Iparûzési adó ügy: 665 adózók száma: 179 Fõ -gyártási évet követõ naptári évben 185 Ft/kilowatt Kommun. adó ügy: 169 adózók száma: 1155 Fõ -gyártási évet követõ 16. naptári évben 140 Ft/kilowatt Gépjármûadó ügy: 562 adózók száma: 1116 Fõ Adók módjára behajtható Szabálysértések: autóbusz, nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági Jegyzõi hatáskörbe tartozó Szabálysértések: 176 nyilvántartásban feltüntetett saját tömege(önsúlya) szabálysértõk: 47 Fõ - tehergépjármû hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját Boldog Községi Önkormányzat tömege(önsúlya) növelve a terhelhetõség (raksúlya) 50%-ával Polgármesteri Hivatal Adóhatóság az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után Ft.

3 2010. Február BOLDOGI ÉLET 3 - a évben rendszeres szociális pénzbeli ellátásokról : a közfoglalkoztatási tervet készít, melyben a munkaügyi központtal szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. egyeztetve megtervezi a foglalkoztatottak létszámát és az ezzel törvény ( a továbbiakban: szoc. törv.) meghatározza a jogosultak körét, kapcsolatos kiadásokat. A jóváhagyott tervet megküldjük a Magyar a támogatások formáit, az egy fõre esõ jogosultsági határt. Minden Államkincstárnak. ellátásnál felül kell vizsgálni a jogosultságot meghatározott idõnként a Ebben az ügyben keletkezett ügyiratok száma: 248 db (értesítések, törvényi elõírásnak megfelelõen. nyilatkozatok, munkaszerzõdés) I. Aktív korúak ellátása a) Rendelkezésre állási támogatás: RÁT, b) Rendszeres szociális segély-egészségkárosodottak (nyugdíjszerû pénzbeli ellátásra nem jogosultak) c) 55 év felettiek rendszeres szociális segélye Az ellátások megállapításánál családi jövedelemszámítás van, ahol az egy fogyasztási egységre vetítve kell számolni a jövedelmet, az ellátások alapja az öregségi nyugdíjminimum, amit minden évben a költségvetési törvény határoz meg évben ez Ft, és ennek a 90%-a, vagyis Ft a jogosultsági határ. A Hatvani Munkaügyi Központ Kirendeltségével együtt kell mûködni, az ellátások igénylésénél onnan kell hozni hatósági bizonyítványt. Az ellátás összege évben a RÁT segélyezetteknél ft, a rendszeres szociális segély összege továbbra is függ a család szerkezetétõl.(egyedülélõ, család, gyerekek száma) II. Ápolási díj: méltányos és alanyi jogon járó A jogosultságot a szoc. törvény határozza meg, a méltányos ápolási díjat a helyi rendeletben szabályozza az önkormányzat a törvény adat keretek között. Az ellátások alapja itt is az öregségi nyugdíjminimum függvénye (2010. évben: Ft) III. Idõskorúak járadéka: A nyugdíjkorhatárt betöltött személyek pénzbeli ellátása, akik nem szereztek jogosultságot a nyugdíjra. IV. Lakásfenntartási támogatás: normatív és helyi támogatás A támogatás (szoc.törv. elõírásai) függ a jövedelemtõl, a lakás nagyságától, a figyelembe vehetõ lakásnagyságtól a benne lakók számától. Aki jogosult, annak egy évre lehet megállapítani az ellátást. Szociális étkeztetés A szoc. törv. elõírja, hogy a rendelkezésre állási támogatásban Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a (továbbiakban: RÁT) részesülõket legalább hatórás munkavégzésben legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérõl gondoskodunk, akik azt k e l l f o g l a l k o z t a t n i. A z o k n a k a j o g o s u l t a k n a k, a k i k önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni képesek biztosítani. (szoc. törv.) - támogatást kell folyósítani évben új változás, hogy egy családból Az önkormányzat az étkeztetést fõzõhely útján biztosítja, a szociális egy ellátott lehet a pénzbeli támogatás rendszerében és megszûnt az étkeztetésért minden ellátott fizet térítési díjat. ellátásból kikerülõ munkaerõpiacon dolgozók segélyének munka Ebben a községben minden kérelmezõnek tudunk biztosítani ellátást. melletti továbbfolyósítása. Jelenleg: 4 fõ elviszi, 14 fõnek pedig házhoz szállítják az ebédet évben ellátottak száma átlagosan 20 fõ/hónap, az ügyiratok száma a fenti ügyekben összesen 826 db. (kérelem, hiánypótlások, hivatalból indított ügyek, döntések) Üzletmûködés Boldog községben jelenleg 27 kereskedelmi egység mûködik. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési önkormányzat biztosítja. A munkavégzés idõtartamára természetesen munkabér jár, Közgyógyellátási igazolvány pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az idõtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon ahol jövedelmet nem önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani. vizsgálunk az a személy, A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem aki átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; keresett szakképzettséggel rendelkezõk sajnos kiszorulnak a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott személy; munkaerõpiacról, és egyre jelentõsebb arányban válnak a pénzellátásban részesülõ hadigondozott; központi szociális segélyben segélyezési rendszer alanyaivá. részesülõ; rokkantsági járadékos; I.II. csoportos rokkant; és az a kiskorú Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán aki után szülõje vagy eltartója magasabb összegû családi pótlékban nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. részesül. Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy Alacsony jövedelemre és magas gyógyszerköltségre tekintettel is rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai kérhetõ közgyógyellátási igazolvány /normatív jogon és végzettségû munkavállalók számára ugyanis a nyílt méltányosságból/. Ebben az esetben a jogszabály kettõs feltétel együttes munkaerõpiacra való visszakerülés elsõ lépcsõjét a teljesülését írja elõ. Vizsgálni kell a kérelmezõ vagy családja elõzõ havi közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. jövedelmét és az egyén gyógyszerköltségét is! A gyógyszerköltséget az egészségbiztosítási pénztár állapítja meg. Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell A kérelemhez alanyi közgyógyellátás esetén - mellékelni kell a határozott idejû munkaviszonyt létesíteni. jogosultságot igazoló okiratot és a háziorvos igazolását a A közfoglalkoztatásban résztvevõk a munkavégzés idõtartamára gyógyszerköltségrõl. Ha nincs az alanyi jogon jogosultnak rendszeres munkabért kapnak. havi gyógyszerköltsége közgyógyellátásra akkor is jogosult. Ebben az tõl. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzése is esetben egy eseti keret kerül megállapításra. kötelezõ a törvény szerint a munkavégzés megkezdése elõtt. Minden Normatív jog és méltányosság esetén igazolni kell a családnak - a munkavállalót megvizsgálnak és amennyiben nem alkalmas illetve kérelem benyújtását megelõzõ havi jövedelmét és csatolni kell a átmenetileg nem alkalmas- a háziorvoshoz irányítják. háziorvos igazolását! A Boldog Községi Önkormányzat az Út a munkához program keretében évben összesen 38 fõt alkalmazott, ez átlagosan havi 18 fõ. A dolgozókat az intézményekben (óvoda, iskola, mûvelõdési ház) illetve az önkormányzat foglalkoztatja. Az önkormányzat a törvényi elõírásnak megfelelõen minden évben Lakossági tájékoztató évben 55 fõ kérte a közgyógyellátási igazolványt, az 55 fõ ügyében 267 irat keletkezett. / folytatás a 4. oldalon/

4 4 BOLDOGI ÉLET Február /folytatás a 3. oldalról/ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: A súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzési támogatást; személygépkocsi átalakítási támogatást; és közlekedési támogatást igényelhet. A közlekedési támogatás összege ben inaktív személy esetén 7.000,-Ft; aki tanul, vagy dolgozik 24500,-Ft. Ez az összeg 2010-ben sem változott. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni és nyilatkozni, illetve csatolni kell a család elõzõ évi nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat. Sajnos ez az ellátás is jövedelemfüggõ, minden esetben vizsgálni kell a kérelmezõ vagy a család elõzõ évben szerzett nettó jövedelmét! Az egy fõre esõ jövedelem nem lehet magasabb mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszerese, vagyis a ,-Ft. A szerzési és átalakítási támogatás igénylésekor a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása és a jövedelemigazolások mellett - még egyéb feltételeknek is teljesülniük kell! Nagyon fontos, hogy a szerzési és a közlekedési támogatás iránti kérelmet minden évben április 30-ig be kell nyújtani, az átalakítási támogatás iránti kérelem pedig bármikor benyújtható! Az a személy aki kérelmét április 30-ig nem nyújtja be, a tárgyévben támogatást már nem igényelhet /kivéve az a jogosult akinél a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be/ évben 47 fõ igényelte az ellátást, 179 irat keletkezett. Eseti segélyezés Átmeneti segélyt a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ nagykorú személy kérhet. Igénylésekor a kérelem benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmét kell igazolni! Átmeneti segélyben az a személy részesülhet az önkormányzat rendelete szerint akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíjat /2010-ben: 28500,-Ft/ nem haladja meg. Egyedülélõ esetén az kaphat, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi minimumnyugdíj 160%-át vagyis ,-Ft-ot. Jövedelemhatártól függetlenül csak elemi kár esetén nyújtható támogatás ben 88 fõ kérelmét tárgyalta a szociális bizottság. /226 irat keletkezett/ Temetési segély Temetési segélyre jogosult aki az elhunyt személy eltemettetésérõl gondoskodott és a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély csak a temetkezési szolgáltató által kiállított számlával kérhetõ egy hónapon belül! Ez a támogatás is jövedelemfüggõ! Nem állapítható meg, ha az eltemettetõ családjában az egy fõre esõ jövedelem magasabb mint az öregségi nyugdíjminimum 150%-a /42.750,-Ft/, egyedülélõ esetén a 200%-a /57.000,-Ft/. Hagyatéki ügyek Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont leltározni kell! A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a háromszázezer forintot meghaladja, és a hagyatékban szülõi felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevõ személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatók; vagy nincs ismert örökös; vagy a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelezõ vagy a gyámhatóság kéri; továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét évben 56 volt a hagyatéki ügyek száma /360 irat/. A legfontosabb változás január 1-tõl, hogy a polgármesteri hivatal illetékmentesen nem tudja már beszerezni a tulajdoni lapokat, ezeket a hozzátartózónak kell beszereznie! Hagyaték ügyben az eddig illetékmentesen kiállított tulajdoni lapok megszûntek! január 1-tõl hiteles tulajdoni lap másolat hagyatéki eljáráshoz díjmentesen nem szolgáltatható! A hiteles másolatért 6.250,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Földhivatalban. Boldog Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a krízishelyzetbe került személyek támogatására beadott kérelmek benyújtásának határideje április 30. A támogatást a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állapítja meg és folyósítja. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer, különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer forint. Nem jogosult a támogatásra az a személy - aki 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be - akinek a családjába a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó jövedelem meghaladja a forintot - akinek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi-, korengedményes-, rokkantsági-, özvegyi stb. nyugdíjat folyósítanak Krízishelyzetnek minõsül ha a kérelmezõ: - a munkahelyét 2008 szeptember 30-át követõen elveszítette - a jövedelme a 2008 szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérõ mértékben csökkent - lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõ részlet 2008 szeptember havi összegéhez képest 20% elérõ mértékben emelkedett - egészségi állapota indokolja november 15-én a kérelmében megjelölt lakcímen a villamos energia szolgáltatásból és a vezetékes gázszolgáltatásból lakossági fogyasztóként 2008 szeptember 30-át követõen ki van kapcsolva Amennyiben a krízishelyzet okaként az áram- és a vezetékes gázszolgáltatás kikapcsolása került megjelölésre a megállapított támogatás a szolgáltató részére kerül átutalásra. Tájékoztatás a TIGÁZ Zrt. és ELMÛ-ÉMÁSZ tartozást felhalmozott ügyfelei részére A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezéseinek alapján a szolgáltatóktól tájékoztatást kap az önkormányzat a számlatartozást felhalmozott felhasználókról. Önkormányzatunk anyagi támogatási lehetõségei igen korlátozottak, a helyben igénybevehetõ ellátások jövedelemtõl függõek, melyek a helyileg szabályozott szociális rendeletben vannak rögzítve. Az igénybe vehetõ ellátásokról az alábbiakban tájékoztatjuk a rászorulókat: Eseti segély: egyszeri támogatás, összege nem meghatározott, jövedelemhatár: Ft/fõ/hó Lakásfenntartási támogatás (normatív): a jogosultsági feltételek megléte esetén 1 évre megállapított, havonta folyósított támogatás, minimális havi összege 2500 Ft. Jövedelemhatár: Ft/fõ/hó. A jogosultságot ill. a folyósítandó összeget befolyásolja a lakásban lakók száma, jövedelme és a lakás nagysága, illetve a törvény által elismert lakásnagyság. Amennyiben fentiekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatásra van szüksége, a hivatal 2. irodájában az ügyintézõk szívesen adnak felvilágosítást ügyfélfogadási idõben. Boldog Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

5 2010. Február BOLDOGI ÉLET 5 Tisztelt Választópolgár! A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyûlési képviselõk Nem gyûjthetõ ajánlószelvény: választásának elsõ fordulóját - munkahelyen munkaidõben vagy munkaviszonyból, illetõleg április 11-re, a második fordulót április 25-re tûzte ki. munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, Az alábbiakban tájékoztatást adunk a évi általános választással - a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szervek szolgálati kapcsolatos fontosabb tudnivalókról. viszonyban lévõ személytõl a szolgálati helyen vagy Az Országgyûlés 386 képviselõbõl áll. szolgálati feladat teljesítése közben, - tömegközlekedési eszközön Választási rendszer: - állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében A magyar választási rendszer vegyesnek mondható, mivel két Felhívjuk az ajánlást gyûjtõ jelöltek figyelmét az választási rendszer él egymás mellett: az egyéni választókerületi ajánlószelvényeken szereplõ személyes adatok védelmével rendszer és a listás rendszerek. összefüggõ jogszabályok betartására. - az ország területe 176 egyéni választókerületre oszlik, ahol Igazolás más településen való szavazáshoz: személyekre lehet szavazni, és a szavazatok többségét Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de elnyerõ jelölt lesz a képviselõ ( 176 képviselõ ) Magyarország területén tartózkodik igazolást a választás elsõ és - 20 területei választókerület fedi le az országot ( 19 megye és a második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott fõváros), ezekben a választókerületekben listás választás van. útján legkésõbb április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig A listákról max. 152 mandátumot osztanak ki. úgy kérhet a helyi választási iroda továbbiakban HVI - vezetõjétõl, - Országos ( kompenzációs ) lista töredékszavazatok alapján hogy az legkésõbb április 6-án megérkezzen a helyi választási minimum 58 mandátum kerül kiosztásra. irodához. Választójog: Igazolást kiadni mindkét fordulóra vonatkozóan április 9-én A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ minden óráig lehet kiadni. nagykorú magyar állampolgárt megilleti az a jog, hogy az A HVI vezetõje április 8-án óráig a kiadott igazolás országgyûlési képviselõk választásán választó és választható legyen. bevonásával egyidejûleg kérelemre egy alkalommal visszaveszi a ( Boldog község választójoggal rendelkezõ lakóinak száma névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása miatt onnan töröltek én 2465 fõ) Nincs választójoga annak, aki: Szavazás településszintû lakóhely és igazolás esetén: - jogerõs ítélet alapján a cselekvõképességet korlátozó vagy Boldog községben igazolással rendelkezõ szavazók illetve a kizáró gondnokság alatt áll, településszintû lakóhellyel rendelkezõk a Boldog, Árpád út 23. szám - a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll, alatti Általános Iskolában lévõ 2-es számú szavazókör helyiségében - szabadságvesztés büntetését tölti, szavazhatnak. - büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt intézeti kényszer- Külképviseleti névjegyzék: gyógykezelés alatt áll. A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételt a választópolgár Jelölt ajánlás: 2010.március 19-én óráig kérheti a HVI vezetõjétõl. A kérelem Az országgyûlési képviselõk választását a jelölés elõzi meg. Jelöltet letölthetõ a címrõl. ajánlani a választási értesítõvel együtt érkezõ ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet március 19-ig. (Azon polgárok akik az elsõ fordulót követõen válnak nagykorúvá jelöltet nem Tisztelt Választópolgár! ajánlhatnak) Az idõközbeni választási hirdetményeket a polgármesteri hivatal A jelöltajánlás a választópolgár szabad akarat elhatározásán alapul, hirdetõtábláján olvashatják. A választásokkal kapcsolatos arra senki nem kötelezhetõ. Egy választópolgár csak egy jelöltet információkért, felvilágosításért a HVI-hez fordulhatnak. ajánlhat, kizárólag abban a választókerületben ahol a lakóhelye van. A választópolgárnak az ajánlószelvényt pontosan, értelemszerûen ki Boldogi Helyi Választási Iroda 3016 Boldog, Kossuth út 8. T.: kell töltenie és saját kezûleg alá kell írnia. Aki több jelöltet ajánlott, Fax: vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi HVI vezetõ: Katonáné Fülöp Gabriella jegyzõ ajánlása érvénytelen. Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül az alábbi kivétellel- bárhol lehet gyûjteni. Helyi Választási Iroda Anyakönyvi hírek Újszülöttek: 1. Bancsi Lénárd An.:Rohács Márta Sz.: Rákóczi u Suha Richárd(elköltöztek) An.:Suha Nóra Sz.: Zrínyi u Jakab Edvin An.:Nagy Beatrix Sz.: Árpád u Deszk Sára Szaffi An.:Széles Szilvia Sz.: Bartók B. u Szénási Szonja Mária An.:Nagy Olga Sz.: Dankó u Tóth Gábor Alex An.:Tracska Mónika Sz.: József A. u Medveczki Lilien An.:Gulyás Anett Sz.: Olimpia u Gyökér Ramóna An.:Dencs Éva Sz.: Rákóczi u Csordás Noémi An.:Zólyomi Anetta Sz.: Turai u. 15/a. 10. Nagy Gábor Rikárdó An.:Nagy Csilla Sz.: Házasságot kötöttek: 1. Urbán Norbert és Dr. Tóth Enikõ (Dec.19.) Elhunytak: 1. Oláh Istvánné sz.:berki Györgyi (1964) Petõfi u Balya Árpádné sz.:petrovics Erzsébet (1939) Táncsics u Futó János (1936) Hatvani u. 34/1. 4. Lukács Gyuláné sz.:futó Klára (1937) Hatvani u Futó János (1928) Hatvani u Petrovics Istvánné sz.:bugyi Mária (1924) Szabadság u Õszi Istvánné sz.:fülöp Julianna(1933) Bartók B. u Petrovics Mihályné sz.:tóth Anna (1916) Malom u Fügedi Istvánné sz.:kovács Magdolna(1938) Béke u Makádi Ferenc(1956) Pacsirta u. 38.

6 6 BOLDOGI ÉLET Február Önkormányzatunk képviselõ-testülete február 09-án elfogadta Mûködési kiadása: ezer Ft az önkormányzat és szervei évi költségvetését. A költségvetés ebbõl óvoda ezer Ft iskola ezer Ft elfogadásakor melyet intézményi és bizottsági egyeztetések elõztek Különb.: ezer Ft meg törekedtünk a feladatokat rangsorolni, reális megvalósítható ebbõl óvoda ezer Ft iskola ezer Ft célokat kitûzni. 4.) Ingatlan értékesítés ezer Ft Az önkormányzat kiadási és bevételi fõösszege ezer Ftban került meghatározásra. 5.) Hitel felvétel (mûködési hitel) Kiadások: ezer Ft Bevételek: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetési rendeletérõl 1.) Intézményi mûködési bevételek ezer Ft ( ide tartoznak a térítési díjak, óvoda, iskola, szociális étkezõk, sírhely megváltás, különbözõ bérleti díjak, szolgáltatások) 2.) Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei ezer Ft ezen belül iparûzési adó ezer Ft kommunális adó ezer Ft SZJA átengedett rész ezer Ft gépjármûadó ezer Ft talajterhelési díj ezer Ft pótlék, bírság 500 ezer Ft 3.) Támogatások, kiegészítése, átvett pénzeszközök ezer Ft ezen belül Állami támogatás - település üzemelt., igazg ezer Ft - lakott külter. kapcs.fel. 10 ezer Ft - szoc. pénzb. ellátások ezer Ft - közoktatás támog ezer Ft - szoc. étkeztetés 941 ezer Ft Cigány Kisebbségi Önk. 566 ezer Ft Szoc.fel. kieg.tám ezer Ft Egészségbizt. tám ezer Ft Csatorna hozzájárulás ezer Ft Közcélú támogatás ezer Ft A normatív állami támogatások összege évhez viszonyítva ezer Ft-tal kevesebb 2010.évre. A közoktatás állami támogatása: ezer Ft Ebbõl óvoda ezer Ft iskola ezer Ft 1.) Személyi juttatások ezer Ft (foglalkoztatottak száma 75,5 fõ+18 fõ közfoglalkoztatott) 2.) Munkaadókat terhelõ járulékok ezer Ft 3.) Dologi kiadások ezer Ft ezen belül készlet beszerzés ezer Ft kommunikációs szolg ezer Ft szolgáltatási kiadások ezer Ft egyéb kiadások ezer Ft adók, díjak, kamatok ezer Ft 4.) Ellátottak pénzbeli juttatása (tankönyv támogatás) ezer Ft 5.) Pénzeszköz átadás, támogatás ezer Ft ezen belül rendszeres szoc.ellátás ezer Ft eseti szociális segély ezer Ft rendkívüli gyermekvéd.tám. 530 ezer Ft támogatások - asztalitenisz 50 ezer Ft - labdarúgás 500 ezer Ft - karate 50 ezer Ft - hagyományõrzõk 100 ezer Ft - polgárõrsés 420 ezer Ft - egyéb szervezetek 100 ezer Ft - iskola egészségügy 91 ezer Ft 6.) Felhalmozási kiadások ezer Ft ( pályázati önerõ, közvilágítás, fejlesztési hitel ) Boldog Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Képviselõ-testületi hírek: Boldog Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009-ben 14 alkalommal ülésezett. Az ülések alkalmával 77 határozatot hozott, s 15 rendeletet alkotott. A képviselõ-testület üléseirõl készült jegyzõkönyvek - kivéve a zárt ülés- a községi könyvtárban megtekinthetõk. Boldog Község Szociális Bizottsága ülésezett, határozatainak száma alkalommal Tisztelt Boldogi Lakosok! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Boldogi Óvodáért Alapítvány 2010-tõl fogadhatja a befizetett adó egy százalékát. Boldogi Óvodáért Alapítvány Adószáma: Az alapítványhoz befolyt összegbõl az óvodás gyermekek testi, szellemi fejlõdését segítõ eszközöket, játékokat szeretnénk vásárolni. Támogatásukra számítunk és köszönjük! Kovácsné Kepes Judit a kuratórium tagja Kedves boldogi fiatal anyukák! A Baba-mama klub vár Titeket gyermekeitekkel együtt! Heti egy alkalommal találkozhatnak a kicsik kortársaikkal még az óvodás évek elõtt. Óvodapedagógusként tapasztaltuk, hogy az itt egymást megismerõ gyermekek késõbb az óvodában is könnyebben kötnek barátságot, a csoport "magját" alkotják. Hiszen a korábbi közös játék, a szervezett programok, kirándulások jó emlékként élnek bennük. Az anyukáknak a gyermekneveléssel kapcsolatos elõadásokat, beszélgetéseket szerveznek, melyeken lehetõség adódik szakemberekkel (védõnõ, gyermekorvos, gyógytornász, stb.) találkozni. Valamint a beszélgetések alkalmat adnak az anyukáknak is az ismerkedésre, a tapasztalatok megbeszélésére, ötletek átadására. Bátori Györgyné Óvodapedagógus A foglalkozások idõpontja: Páros héten kedden délután ig Páratlan héten kedden délelõtt ig UJVÁRY FERENC MÛVELÕDÉSI HÁZ

7 2010. Február BOLDOGI ÉLET 7 Katalin-bál A hajdani Katalin-bálok hangulatát idézve iskolánk alapítványa november 28-án rendezte meg hagyományos jótékonysági bálját. Sajnos, a válság hatása a résztvevõk számán is látszott, hiszen mindössze hetvenen töltöttük együtt az estét, de bátran állíthatom, nagyon jó hangulatban. A hagyományos nyitótáncokkal az 5. és 8. osztály tanulói készültek: az andalító angol keringõ után vérpezsdítõ latin tánc következett. és Halmosné tanító néni édesanyjának, Vincze Károlyné Szilvi néninek. Hosszú lenne felsorolni, milyen produkciókkal, milyen színpompás A táncmesterek természetesen Cziczkáné Zólyomi Mária és Dinnyésné Nagy Katalin voltak. Megcsodálhattuk a helyi és hatvani népdalversenyek állandó részvevõje, Petrovics Adrienn kiforrott, szép énekhangját. Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Adrienn azóta több régiós népdalversenyen is részt vett, és bejutott az országos döntõbe. Adrienn és a kis latin táncos fiúk virággal és dalos köszöntõvel kedveskedtek a bálon résztvevõ Katalinoknak. Nem tudom, hányan tudják, hogy falunkban bábcsoport is mûködik, s több sikeres fellépés van már a hátuk mögött. Ezúttal a Berecz-bálon szerepeltek: az óvónénik Csicsergõ bábcsoportja egy tréfás-pajzán népmesejelenettel lepett meg bennünket. A néphagyományok blokkját a Bonta zenekar játéka tette teljessé. Joggal lehetünk büszkék erre a kis zenész csapatra, hiszen kitartó lelkesedéssel járnak a próbákra, s már valódi zenekarként talpalávalót is húznak a kis Kaláris tánccsoportnak. A legelsõ iskolai jótékonysági bálunkon mutatkozott be egy kis hatvani táncospár. A testvérek, Timi és Tomi már egyetemre, fõiskolára járnak, de a társastáncot azóta is szívesen mûvelik. Tánctudásukkal most is elbûvöltek bennünket. A finom és bõséges vacsorát újabb meglepetés követte: Csorba Tomi és barátai mutatkoztak be UV-zsonglõrökként. A boszorkányos kézügyességû fiúk mutatványai bizonyára egy tehetségkutató versenyen is megállnák a helyüket. A talpalávalót ki más szolgáltatta volna, mint Horváth Tihamér? A terem most is igazi báli díszbe öltözött az ügyes kezû tanár nénik és tanítványaik, valamint Zsámbokiné Peigelbeck Editke jóvoltából: a mikulásvirágos dekoráció már az advent és a karácsony hangulatát idézte, akárcsak az éjféli gyertyagyújtás az adventi koszorún, hiszen éjfél után kezdõdött advent elsõ vasárnapja. Szokás szerint most is játszottunk egy kicsit: a tombolán mindenki próbára tehette a szerencséjét. Sok szép ajándék talált gazdára. Ezúton is mindenkinek köszönetet mondunk a támogatásért, aki munkájával, szereplésével, adományaival, részvételével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Az alapítványuk számláját gyarapító Ft-ot, csakúgy, mint a felajánlott szja 1 %-ok összegét, Ft-ot a 2010-ben hetvenéves öregiskola belsõ felújítására szánjuk. Farsang 2010 Február 12-én igazi karneváli hangulat uralkodott az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban, hiszen a falu apraja-nagyja az óvodások és az iskolások farsangi báljára készült. Délelõtt az ovisok, délután az alsósok, majd az esti órákban a felsõsök vették birtokukba az épületet. A nap egyik fénypontja az Erkel Emlékév alkalmából bemutatott Palotás volt, amit a Kincskeresõknek Dinnyés tanár néni tanított be. A produkció sikerét már a csodálatos táncos ruhák is megalapozták, amelyeket a szülõk varrattak, és felajánlottak az iskola alapítványa javára. Külön köszönet érte az alkotóknak, Deme Lászlónénak nagyérdemû közönséget, helyette inkább a dicséret hangján szólnék: szinte hihetetlen az a kreativitás, az az ötletgazdagság, az a kézügyesség és persze rábeszélõ készség, amivel a kedves szülõk és a pedagógusok évrõl évre sikeressé teszik ezeket a rendezvényeket. A rábeszélõ készségüket leginkább a felsõs nevelõknek kell bevetniük, hogy az igen kritikus felsõs diákok egyáltalán színpadra lépjenek, hiszen minél idõsebbek a gyerekek, annál inkább ciki a világot jelentõ deszkákra lépni. Nos, örömmel jelenthetem, az idén minden osztály megtalálta az egyéniségéhez leginkább illõ produkciót, és lelkesedésük felfûtötte a zsúfolásig telt termet. Köszönet illeti a báli büfé szervezõit, az SZMK-s anyukákat is, aki évrõl-évre finomabbnál finomabb falatokkal látják el a táncban megéhezett lurkókat. A Berecz Alapítvány apróhirdetései - Kedves Boldogiak, Kedves Támogatók! A Berecz Alapítvány ezúton is megköszöni a év személyi jövedelemadójából felajánlott 1 %-okat! Segítségükre az idén is számítunk! A 70 éves öregiskola belsõ felújításához csakúgy, mint korábban az Árpád úti épület festéséhez a nyárra társadalmi munkát szervezünk. Kérjük, ha tehetik, minél többen jelezzék majd az osztályoknak kiosztott szándékfelmérõ lapon, kik tudnának egy-két napot az iskola festésére szánni. - Jövõ évi terveink: amennyiben megtisztelnek bennünket azzal, hogy ebben az évben is nekünk ajánlják adójuk 1 %-át, jövõre az új épület balesetveszélyessé vált fõbejáratát szeretnénk felújítani: szükségessé vált a felfagyott padlólapok és a törött mûkõlépcsõk javítása, a bejárat akadálymentesítése és a hótehertõl megrogyott régi elõtetõ esztétikusabbra való lecserélése. Felajánlásaikat Berecz Antal Alapítvány névre, a adószámon várjuk. - Köszönettel fogadunk Önök által már lecserélt, használaton kívüli, de még mûködõképes számítástechnikai berendezéseket: számítógépet, monitort. Az új informatika teremben használt régi gépeink közül egy-kettõ tönkrement, illetve nagyon rossz állapotú, és ezek pótlását szeretnénk egyelõre adományból megoldani. Folyamatban van egy informatikai pályázat elbírálása, de addig is minél több gyermek dolgozhasson számítógép elõtt az órákon. Köszönjük szépen! Tóth Éva

8 8 BOLDOGI ÉLET Február Diakónusság lényege a papság évében A katolikus egyházban a diakónus magyar elnevezése gyakran szerpap, áldozópappá még nem szentelt személy, az egyházi rendszentségének elsõ fokozata. Feladata az õsegyházban az istentiszteleten való közremûködés és a szegények szolgálata volt. A püspök jobbkeze, helyettese, titkára, és gyakran utóda volt. Eredete: az õsegyházban a 12 apostol feladatai megsokasodtak és már nem tudtak eleget foglalkozni a szegényekkel, ezért a pogányságból megtért hívek nyomására kiválasztottak 7 embert, hogy õk kifejezetten a szegényeket szolgálják (ApCsel 6,1-6). Azonban Szent István elsõ vértanú példája mutatja, hogy kezdettõl fogva foglalkoztak az igeszolgálattal is (ApCsel 6,8-7,60). A késõbbi korokban jelentõsége visszaszorult, már csak egy fokozat volt az áldozópapság elõtt, amelyet néhány nappal a papszentelés elõtt szolgáltattak ki. A II. Vatikáni Zsinat azonban felújította a diakonátus intézményét, ma minden papnak elõzõleg legalább félévig diakónusnak kell lennie. Az egyházjog szerint amennyiben áldozópap akar lenni, legalább 23 éves, nõtlen embert lehet diakónussá szentelni, állandó diakónussá azonban nõs embereket is szentelhetnek, nekik 35 év az alsó korhatár (CIC kán.). Természetesen, akit nõtlenül szentelnek diakónussá, az is maradhat diakónus, nem muszáj tovább szenteltetnie magát. Feladata a Lumen Gentium (a Második vatikáni zsinat Egyházról szóló dokumentuma) szerint: a keresztség, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, közremûködés házasságkötésben (volgo: esketés), temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát (~prédikáció) mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik (LG 29). Öltözete: alba (hosszú, fehér köntös) és stóla, amelyet a pappal ellentétben nem a nyakában, hanem a bal vállán átvetve és a jobb csípõjén megkötve visel, valamint dalmatika (T-alakú, dalmát eredetû, miseurához hasonló ruha). A II. Vatikáni Zsinat elõtt létezett a szubdiakonátus rendje is, ennek viselete a tunicella volt (kicsit hosszabb ujjú dalmatika). András nyugdíjba vonult Életének 69.évében járva, december 5-én nyugdíjba ment a boldogi r.k. egyházközség sekrestyése, Zsíros András. András közel 30 évig szolgálta a templomi közösséget. Kívánjuk neki, hogy további éveit töltse nyugalomban, jó egészségben. Pihenjen sokat szabadidejében és bízzon a Jóistenben, aki mindig vezérelte élete útjait. A boldogi hívek közössége ÚJ FOGÁSZATI RENDELÕ HATVANBAN a vasútállomás épületében Berki József Diakónus jobbról az elsõ December 26-án Szent István vértanú ünnepén Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek diakónussá szentelt a Kalocsai székesegyházban az egyház és a hívek szolgálatára. Fél év múlva pedig pappá fog szentelni szintén Kalocsán. Öröm számomra, hogy Krisztus aratásában dolgozhatom, hisz az aratni való sok a munkás pedig kevés. Diakónusként az a feladatom, hogy hirdessem az evangéliumot a világban és tanúságot tegyek Krisztusról mindenkinek. Berki József Diakónus KÖRZETHATÁROK NÉLKÜLI, MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES FOGÁSZATI KEZELÉSEK TB KÁRTYÁRA. INGYENES ÁLLAPOT FELMÉRÉS ÉS FOGMEGTARTÓ KEZELÉSEK: -tömés-gyökértömés-gyökérkezelés-fogkõeltávolítás -nyálkahártyakezelés-foghúzás-kisebb szájsebészeti beavatkozások FOGPÓTLÁSOK 18 év alatt és 60 év felett a FOGPÓTLÁSOK, rokkantnyugdíjasoknak és közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk számára KIVEHETÕ FOGSOR fogorvosi munkadíja INGYENES KORONÁK Cirkónium, teljesporcelán, porcelánhéjak, fémre vagy allergiamentes aranyra illetve titánra égetett porcelánkoronák, öntött csapok, kemény mûanyaggal leplezett fixpótlások FOGSOROK Öntött kapcsos, teleszkópos, patentos, speciális hajlékony fogsorok készítése rövid határidõvel. A fogtechnikai díj 100%-ban térítendõ. IST - DENT KFT Hatvan, Boldogi út 2. Vasútállomás (a Posta melletti épületben) RENDELÉSI IDÕ : hétfõ és csütörtök 9-13 BEJELENTKEZÉS: 06-30/

9 2010. Február BOLDOGI ÉLET 9 Közhasznúsági jelentés 2009 Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület 3016 Boldog Pacsirta út 2/A Adószám : A mûködési kör jellege : kulturális A társadalmi szervezet jogállása : közhasznú szervezet 2009.évi pénzügyi egyszerûsített beszámoló Bevételek Tagdíj Bevétel Közremûködési Díj Önkormányzati Támogatás Adó 1% felajánlás Kapott bankkamat Bevételek összesen Kiadások Irodaszer, nyomtatvány Üzemanyag ktg Postaköltség Felszerelés,Pirotechnika vásárlás Rendezvény ktg Igénybe vett szolgáltatás(weblap) Könyvelési Díj Fenntartás ktg Bank ktg Tagdíj (MHVSZ) Ügyvédi,közjegyzõi díj Bérleti díj (sátor) Kiadások összesen Banknyitó Bankzáró Pénztár Nyitó Pénztár Záró Személyi és Bérjellegû kifizetés nem történt évben Egyesületünk négy boldogi és egy hatvani, és egy Jászágói taggal bõvült így a tagnyilvántartásunkban december 31.- vel 41 fõ szerepelt. Az elmúlt évben több sikeres rendezvényen vettünk részt és bonyolítottunk le köztük például több helyi rendezvényen Világháborús hõsök megemlékezõ ünnepségén, március 15.-én, 21. Tavaszi Hadjárat boldogi állomásán, Május 1.-én zenés ébresztõt és felvonulást csináltunk, I. Hagyományõrzõ napon, Jézus Szíve Búcsún, Paprika Fesztiválon. További rendezvényeink, amin részt vettünk: Március 15-én Hatvanban és Tóalmáson, Tavaszi Hadjárat további állomásain, Bajnán a magyar népviselet napján, Abasári Katonadal és Bordal Fesztiválon, Gyöngyöspatán a Péter-Páli Palóc napokon, továbbá falunapokon, Jászágón, Héhalmon és Apcon. A r e n d e z v é n y e k r õ l v a l ó k é p e i n k e t m e g t e k i n t h e t i k a oldalon. Akik adója 1 százalékukkal a Huszár és Hagyományõrzõ Egyesületünket szeretné támogatni a következõ adatok szükségesek lehetnek. Név: Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület Adószám: Számlaszámunk: Felajánlásaikat elõre is köszönjük! Várjuk mindazok jelentkezését, akik ápolnák hagyományainkat, és továbbá akik szeretnék támogatni a magyar hagyományaink fennmaradását! Németh Norbert s.k. Egyesületi elnök Béke városa Manapság a hírcsatornákon keresztül sokat hallunk Jeruzsálemrõl, mint egy izgalmas helyrõl. De valójában sokan nem ismerik ennek a városnak sem a múltját, sem a jelenét, sem a jövõjét. Ezzel az írással egy kis ízelítõt szeretnénk adni, hogy miért különleges ez a helyszín. Jeruzsálem, héberül Jerusalaim vagy Jerusalém (jelentései: a béke birtoklása, a béke népe, a béke városa, a béke alapja). A város mintegy 50 km-nyire a Földközi-tengertõl keletre és 21 km-nyire a Holt-tengertõl, a sziklás fennsíkon található. Már a biblia elsõ könyvében találkozunk Melkicedekkel, a magasságos Istennek papjával, és mint Sálem (Jeruzsálem) királyával, aki Ábrahámot (zsidóság õsatyját) köszöntötte és megáldotta (1. Mózes 14,18.). Tehát a város már kr.e. 20. században biztosan létezett. Isten egy alkalommal megpróbálta Ábrahámot, hogy vajon a saját fiát képes lenne-e feláldozni az Úrnak ezen a helyen, pontosabban a Mórija hegyén. Ábrahám kiállta a próbát, képes lett volna akár a saját gyermekét feláldozni, de ezt az Úr nem hagyta neki, a gyerek helyett egy kos bárányt adott Isten az áldozatra. Ezért mondta Ábrahám: az Úr hegyén a gondviselés. Az idõ múlásával Ábrahám dédunokái Egyiptomba költöztek, ahol 300 évig laktak és nagy néppé lettek. Eközben Jeruzsálemet kanaáni népek, pontosabban a jebuzeusok lakták. Az Egyiptomból való kijövetel célja Izrael számára a Kánaán volt, mert ezt ígérte Ábrahámnak Isten. A honfoglalás nem egy idõben zajlott le. Jeruzsálemet jóval késõbb Dávid király kr. e körül foglalta el (2. Sámuel 5,6-9). Ettõl fogva Jeruzsálemé lett a fõszerep Izrael történelmében. A Dávid városát a Cijjón-hegyen (Sion) építette ki. A város nem csak politikai szerepet töltött be, hanem szellemi, spirituális központtá is vált, mivel Dávid a frigyládát (a szövetség ládáját) - amely Isten jelenlétét közvetítette - itt helyezte el. A templomot fia Salamon építette fel ugyanitt, az egyiptomi kivonulás után 480 évvel (1. Királyok 6,7). Kr. e. 586-ban Nabukodonozor babiloni király a várost elfoglalta, a templomot leromboltatta, a lakókat fogságba hurcolta (2. Királyok 25,8-12). Az elsõ visszatérõk kr. e. 538-ban érkeztek, majd újabb hazaérkezõk követték õket, akik elõször a templomot, azután a város falait építették újjá. Ugyanakkor elmondható, hogy Izrael ezekben az idõkben a függetlenségét nem tudta folyamatosan fenntartani. Hol perzsák, görögök, egyiptomiak, hol szíriaiak szereztek fennhatóságot ezen a területen, rómaiak kr. e. 63-tól uralkodtak itt. Ez a Messiás eljövetelét semmilyen módon nem befolyásolta. Jézus Krisztus Izraelben, pontosabban a júdeai Betlehemben született egy zsidó családban, errõl a Szentírás több helyen beszámol (Máté1,1-18, Lukács3,23-38, stb.). A megváltó bejárta egész Izrael területét és nagy hangsúlyt fektetett Jeruzsálemre is. Sokakat gyógyított a városban, gyakran tanította az embereket a templomban. Emlékezhetünk a híres Jeruzsálembe való bemenetelérõl, amit szamárháton tett meg, miközben az emberek kiabálták, hogy Hozsánna Dávid fiának, dicsõítették õt. Maga Jézus is szerette Jeruzsálemet. A keresztre feszítés a város melletti Golgota dombon történt meg. A feltámadása után többek között megjelent a Szent városban is, sõt az ide tartozó Olajfák hegyérõl emelkedett fel a Mennybe. Kicsit késõbb itt szállt le a Szent Szellem a tanítványokra, akik innen vitték szerte a világba az öröm üzenetet, az evangéliumot, tehát a kereszténység innen indult. Jeruzsálemet kr. u. 70-ben lerombolták a rómaiak. Azóta eltelt körülbelül 2000 év, Izrael 1948-ban állammá lett, Jeruzsálem újra szellemi központ lett. A világ minden részérõl zarándokolnak oda az emberek, a sirató falnál imádkoznak, a sokféle nemzetbõl jövõ hívõk. Az a hely úgy vonzza az embereket, mint a mágnes. Jeruzsálemet az teszi különlegessé, hogy nagy jövõ elõtt áll, még nincs vége a világ történelemnek, nincs vége a bibliai idõknek! A Messiás ide fog vissza jönni és itt fog uralkodni, az emberek pedig dicsõíteni fogják, mert õ mindent helyre állít, nem lesz fájdalom, bánat és a gonosz erejét vissza szorítja. Végül egy Zsoltár részlettel kívánok Boldog Újévet minden kedves boldogi lakosnak! Örvendezek mikor mondják nékem: menjünk el az Úr házába! Ott Álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! Jeruzsálem, te szépen épült, mint jól egybe szerkesztett város! A hová feljárnak a nemzettségek, az Úrnak nemzettségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. (Zsoltárok 122, 1-4) Pintér Szabolcs Hit Gyülekezete boldogi csoportjának koordinátora

10 10 BOLDOGI ÉLET Február Sokszínû, változatos és tartalmas programokkal nyitottuk meg a 2010.évet, melyekrõl most csak röviden adunk tudósítást a Boldogi Élet hasábjain. Január 13-án misével és a hõskerti tûzgyújtással emlékeztünk a világháborúk magyar áldozataira. A megható mûsorral, a könyörgéssel, és az emlékmûnél elhelyezett gyertyákkal a sok szenvedés és az értelmetlen halál iránt érzett fájdalmunkat és tiltakozásunkat fejeztük ki. Kultúrális Híradó Kultúrális Híradó Továbbra is nagy sikerrel mûködik a Sakk Klub Zólyomi Ádám vezetésével. A foglalkozások házi versenyekkel tarkítottak, a legjobbak már a Hatvani városi versenyen mérhetik le tudásukat. Január 30-án második alkalommal rendeztük meg hagyományõrzõ napunkat, ahol elleshettük a szoknyaráncolás, a fodros kendõ vasalás, a kisrózsa és nagyrózsa készítésének fortélyait. A napot bállal zártuk, ahol a hagyományõrzõ zenekarunk biztosította a jó hangulatot. Február 6-án a 2009-ben elhunyt énekesre Cseh Tamásra emlékeztünk dalaival és a koncertjein készült filmek vetítésével. Február 9-én A Baba-Mama Klub tartott vidám, jelmezes farsangi bált. Az anyukák változatos, jópofa jelmezekben hozták kicsinyeiket a rendezvényre. Elszármazottak találkozója 2010 Boldog Község Önkormányzata és az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház június 13-án, a nyári, Boldogi Búcsúhoz kapcsolódva tervezi a II. Boldogról Elszármazottak Találkozójának megrendezését. A találkozóra szeretettel várjuk a boldogi gyökerekkel rendelkezõ, más településen, esetleg más országban élõ kedves rokonainkat, ismerõseinket, akik szívesen töltenek el egy napot köreinkben. Sokan vannak, akik a Jézus Szíve búcsú napján rendszeresen hazalátogatnak, de a szentmisét követõen a családdal töltik a délutánt, nincs idõ találkozni régi barátokkal, ismerõsökkel. Terveink szerint a búcsú délutánján a mûvelõdési házban lehetõséget adunk egy kis beszélgetésre, majd egy hagyományõrzõ program megtekintésére, melyet bállal zárunk. Azok jelentkezését is várjuk, akiknek már nem élnek itt közeli rokonaik, de szívesen nyernének bepillantást szülõfalujuk jelenébe. Számukra a napi ellátásról az önkormányzat gondoskodik. A részletes programot a Boldogi Élet áprilisi számában tesszük közzé, de addig is kérjük, tájékoztassák azon ismerõseiket is a találkozóról, akik nem olvassák rendszeresen újságunkat. A részvételi szándékot a és a 37/ telefonszámon, vagy a címen lehet jelezni. Kepesné Tóth Katalin intézményvezetõ Február 14-re Színházlátogatást szerveztünk. Az érdeklõdõk a Nemzeti Színházban a János vitéz címû daljátékot tekinthették meg. Márciusban Szolnokon a Leányvásár címû nagyoperettben gyönyörködhetnek a mûfaj kedvelõi. Támogasd Boldog község kultúráját személyi jövedelemadód 1%-val! UJVÁRY FERENC ALAPÍTVÁNY Boldog, Kossuth út 40. Adószám: Tél Régen is voltak nagy telek s havak, Régen is befagytak a tócsák és tavak. Nagy bakancsokban csúszkáltunk a jégen, Régen volt már, nagyon régen. Szánkó elõtt a lovon csilingelt a csengõ, S szállt velünk, mint tavaszi égen a felhõ. Kepesné Tóth Katalin Kepes László Sport út

11 2010. Február BOLDOGI ÉLET 11 Az ének a lélek vállalkozása Kodály Zoltán Népdalverseny Hatvanban - boldogi versenyzõkkel A Hatvan Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár december 12-én immáron 14. alkalommal rendezte meg a Kodály Zoltán Népdalversenyt Hatvan és a vonzáskörzete általános és középiskolás diákjai részére. A verseny meghirdetésével nem titkolt célunk volt kezdetektõl, hogy megszerettessük a fiatalokkal zenei anyanyelvünket, a népdalt, lehetõséget adjunk azoknak a fiataloknak akik szeretnek énekelni, másrészt felkutatni azokat a tehetséges, jó hangú fiatalokat, akik ezen a versenyen elért sikerükön felbátorodva, talán elindulhatnak egy szép hivatás a zenei pálya felé. A több mint egy évtizede tartó verseny immáron hagyománnyá vált, a város és a városkörnyék iskolái (Boldog, Hort, Ecséd) is érdeklõdnek a verseny iránt, szívesen küldenek szép hangú és énekelni szeretõ gyerekeket. Az iskolák már várják és készülnek a minden év decemberében (Kodály születésnapján) megrendezésre kerülõ megméretésre. Egyre színvonalasabb produkciókkal készülnek a diákok. Vannak, akik népviseletbe öltözve adják elõ az általuk kiválasztott szép magyar népdalt. A versenyt három kategóriában hirdettük meg : I I I alsó tagozatosak részére ( 3-4. osztály) felsõ tagozatosak középiskolások A versenyzõknek 2 népdal eléneklésével kellett készülniük, melybõl egy a zsûri által elõre meghatározott kötelezõ dal. Az alsó tagozatban Az árgyélus kismadár, a felsõ tagozatban az Erdõ, erdõ, erdõ de magas a teteje, középiskolában az A csitári hegyek alatt kezdetû dal volt a kötelezõ. A versenyre a három korcsoportban összesen 50 diák jelentkezett. A jól felkészült versenyzõk közül nem kis vita árán tudott csak a zsûri gyõzteseket választani. Volt olyan korcsoport ahol holtversenyt hirdettünk. A gyerekek nagy örömmel vették át a jutalomkönyveket, CD lemezeket és emléklapokat. A zsûri elnöke Köles Éva népdalénekes-elõadómûvész volt, (december 9-én volt a hatvani könyvtárban elsõ CD lemezének bemutatókoncertje, nagy sikerrel). A zsûri tagjai Juhász-Lukács Éva a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola mûvésztanára és Molnár Tamás a hatvani Szent Adalbert templom karnagya voltak. A verseny befejezéseként Köles Éva megtanította a jelenlévõkkel a Betlehembe jer pajtás, ottan lészen jól tartás kezdetû karácsonyi népdalt. Közösen énekelt versenyzõ, szülõ, pedagógus, könyvtáros. Közösséget formáló ereje van a közös éneklésnek, a népdalnak. A jelenlévõk mind megtapasztalhatták mennyire igazak Szent Ágoston szavai: amelyik ember énekel, annak a szíve csordultig megtelik szeretettel. A boldogi Berecz Antal Általános Iskola tanulói szinte a kezdetektõl részt vesznek a hatvani versenyen, mindig kiváló eredménnyel. A boldogi iskolai elõdöntõre december 8-án került sor és a legjobbak jöhettek Hatvanba a városi döntõbe. A hatvani Városi Könyvtárban megrendezett versenyen Boldogról az alábbi tanulók vettek részt: Fekete Fruzsina, György István, Varga Márton (alsó tagozatosok), Bátori Gergely, Dudás Dalma (felsõ tagozatosok) és Petrovics Adrienn (középiskolás) Az ének a lélek vállalkozása! Mikor is énekelt, énekel az ember? Énekelt, ha öröm érte, ha bánat, ha nagyon egyedül volt, vagy ha együtt volt másokkal. Ebbõl az derül ki, hogy az ének valamilyen univerzális kifejezõeszköz, a lélek általános gyógyszere. Ha ez így van, akkor miért nem használjuk gyakrabban ezt a gyógyszert? Egy jókedvvel, méltósággal elénekelt dalból az egyéniség legszebb energiái törnek felszínre, amelyek a lelket gyógyíthatják. A történelem kezdetétõl fogva a mindenkori ünnepben meghatározó, szervezõ erõ az ének. De szerencsére a 21. század sem felejtette el a dal erejét. Ezen munkálkodik sok-sok zenész, népmûvelõ, pedagógus a gyerekekkel szülõkkel együtt Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy- kettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Ezen kodályi gondolatok jegyében került sor a évi népdalversenyre. A felsõt tagozatos korcsoportban Bátori Gergely harmadik helyezést ért el, Petrovics Adrienn a középiskolások versenyét pedig megnyerte! Reméljük, hogy a jövõben is sikerül újabb és újabb versenyeket rendeznünk, reméljük, hogy mindig lesznek lelkes diákok, akik szeretnek énekelni, lesznek fáradhatatlan énektanárok és szülõk, akik továbbra is segítik a felkészülésüket és lesznek olyan jószándékú támogatók akik hisznek a népdal közösséget formáló erejében és a költõ Ratkó Józseffel együtt vallják: Embernek ének õrzi az idõt, az tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, s szíve járását hallod az idõnek. Gratulálok a gyerekeknek és Somogyváry László tanár úrnak a színvonalas szerepléshez és a kiváló eredményhez! Találkozunk decemberében! Sinkovics Erika Hatvan Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese HAGYOMÁNYÕRZÕ NAP 2010.május 08. Kedves Boldogi, Hagyomány tisztelõ lakók! A tavalyi évhez hasonlóan, idén is szeretnénk megrendezni HAGYOMÁNYÕRZÕ NAPUNKAT. Legalább olyan érdeklõdésre számítva, mint az elmúlt évben. Bízunk benne, hogy most is tudunk, egy kellemes családoknak szóló egész napos rendezvényt szervezni. Sajnos, azonban terveink megvalósítása anyagi akadályokba ütközik, ezért kérem, aki tudja anyagilag támogassa a rendezvény színvonalas létrehozását. A legkisebb segítség is sokat számít! Idei évi programtervként lesznek 5 próbás játékok gyermekek és családok /minimum 3 fõ:2felnõtt és 1 gyerek/részére. Íjász bemutató, Buck Viktor lovas betyár bemutatója, Baranta bemutató, páncélos lovagok, 64vármegye zászló felvonulása /Emlékezzünk Trianonra!/ zászlószentelés, Jászmagyar koncert, és a tavalyi év sikerén felbuzdulva Görömbõ Kompánia-mesébe szõtt tánc, táncba szõtt mese! Látvány kovács, kosárfonó, jurta, tûzgyújtás. Kérjük a boldogi termelõket, aki teheti jelentkezzen, mert szeretnénk a délelõtt folyamán létrehozni, egy Magyar termékek vásárát! Minden helybéli termelõt szeretettel várunk! A rendezvény tervezett idõpontja 2010.május 08./focipálya/ A felsorolt program szervezés alatt áll, tehát a változás jogát fenntartjuk! A támogató szándékú segítségeket elõre is köszönjük! Tisztelettel a szervezõk: Rohács Norbert Rohácsné Farkas Adrienn és Rohács Bíborka

12 12 BOLDOGI ÉLET Február Tájékoztató az önkormányzat tavaszi rendezvényeirõl március 14-én órakor az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban Búzás Mihály élete és halála címû népszínmûvel emlékezünk a két boldogi honvédre, Búzás Mihályra és Bugyi Lászlóra. Írta: Szántó Lóránt A forgatókönyvet írta: Zsírosné Õszi Katalin Rendezõ: Zsírosné Õszi Katalin és Zsíros Péter Belépõ nincs, de becsületkasszába lehet elhelyezni az adományokat, mellyel hozzájárulhatnak a elõadás költségeihez. Az ünnepi elõadás elõtt köszöntõt mond: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester április 1. Toborzó Az eddigi hagyományoktól eltérõen az idei toborzó rendezvényt a Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület( Boldog) rendezi meg. Köztudott, hogy az idei rendezvény a katolikus egyház legnagyobb ünnepére, a húsvétot megelõzõ nagyböjt idõszakára esik. Április 1. Nagycsütörtök napja. A Boldog Községi Önkormányzat Képviselõtestülete figyelemmel a vallási hagyományokra és a lakosság vallási érzületére ezen rendezvényt méltóságteljesen, de mulatós zenéktõl mentesen szerette volna megrendezni. Az egyeztetõ tárgyalások alkalmával a boldogi huszárok vezetõje tolmácsolta az egyesület véleményét, melynek értelmében õk az elõzõ évekhez hasonlóan az egyházi ünnepektõl függetlenül kérték a rendezvény lebonyolítását (rezesbanda, táncos felvonulás, mulatozás). Ezért az alábbi kompromisszumos megoldás született: Április 1-én a szervezést és a lebonyolítást a Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület( Boldog) fogja végezni a saját belátása és elképzelése szerint. Az önkormányzat egyetlen civil szervezet számára sem kíván semmilyen esemény kapcsán magatartási illetve viselkedési normákat elõírni április 2. Diszszemle és Csataimitáció A rendezvényt a Magyar Hagyományõr Világszövetség és a Boldog Községi Önkormányzat szervezi és bonyolítja, melyre minden boldogi lakost és elszármazottat szeretettel várunk. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nagypéntekre való tekintettel az idén nem kértük fel a Dányi Fúvósokat a menet kísérésére. Boldog Község Önkormányzatának Képviselõtestülete MESÉLÕ KÉPEK A "Boldogi Élet " szerkesztõségébe, Futó Tivadar padlóburkoló mester régi fotókat hozott be,a " Mesélõ Képek " címû rovat számára. Dédszüleirõl szeretne megemlékezni, akik falunk igen népszerû emberei voltak a maguk idejében. Fábián Laci bácsi és felesége, Varga Margit néni éveken keresztül postásként szolgálták a boldogi embereket, Antalné Marika néni postamester irányításával. Fényképüket még a " Szabad Föld " c. újságban is láthattuk, amikor az elismert postai dolgozókat köszöntötték. Laci bácsi sok éven át a Boldogi Vadásztársaság tagjaként is tevékenykedett. Közösségi életet élõ ember volt. Margit néni egy másik foglalkozást is gyakorolt. A jellegzetes boldogi temetési koszorúk készítõje volt hosszú idõn keresztül.még családjára is átörökítette ezeknek a koszorúknak készítési módját. Unokája, Medveczki Marika és dédunokája Futó Tivadar még most is eltudná készíteni a csónak alakú, színes krepp papír - tulipán díszítésû kegyeleti tárgyakat. A koszorúkon, drót kereten különbözõ színek váltakoztak soronként, három sorban a tetején díszes virágok zárták a kupoláját. A színek összetételébõl lehetett következtetni az elhunyt életkorára. A fiataloknak világos színeket raktak sorba, az idõseknek sötétebb színárnyalatok díszítették a koszorút. Az idõ múlásával a mûanyagok elterjedésével, lassanként egyre kevesebb régies boldogi koszorút láthattunk a temetéseken. A koporsó tetejére mindig a házastárs és a komáék koszorúja került. Asztalitenisz: A bajnokcsapat A 2009-ben bajnokságot nyert csapat tagjai (balról): Tóth Krisztián, Tóth Dávid, Záhonyi György, Farkas József, Bondár Krisztián Egy es fotón még így látható a búcsúztató. / Kikérés - kérés / A koszorúk csónak alakja lehet, hogy az " Élethajót " szimbolizálta? A mai korban már a mûanyagból készült virágkoszorúk is ritkábban fordulnak elõ. A fenyõkoszorúk élõvirággal a közeli rokonságtól valók, a fenyõkoszorúk és fenyõcsokrok selyemvirággal díszitve a távolabbi rokonok és ismerõsök búcsúzását jelképezik. Azért jó lenne, ha nem merülne feledésbe ez a szép boldogi jellegzetesség! A boldogi hagyományõrzés nagy mestere, Bódi Józsefné - Terka néni, 85. születésnapját tölti 2010.április 12 - én. Örökös szorgalma élteti szép korában is. Még mindig alkotó kedvében készíti a hagyományos ruhadarabokat a Mûvelõdési Házban szereplõ gyermekek részére. Babákat is szívesen öltöztet régies boldogi ünnepi viseletekbe. Kívánjuk, hogy elkövetkezõ éveiben is jó egészségben gyakorolja ezt a nagy kézügyességet igénylõ foglalkozását. Isten éltesse sokáig! A boldogi hagyományõrzõk közössége

13 2010. Február BOLDOGI ÉLET 13 SZAKTANÁCSADÓI SZEMMEL A PAPRIKA BOLDOGI PALÁNTANEVELÉSÉRÕL A boldogi paprikatermelõk - a melegágyas palántaneveléstõl a nagylégterû > % Natúr magyar % baltikumi tõzeg + mûtrágya* berendezésekig bezárólag - nagyon változatos technológiákkal dolgoznak. > % Natúr magyar % baltikumi tõzeg + mûtrágya* Akik a palánta alapvetõ igényeit (fény, hõmérséklet, vízellátottság) sem tudják 3 > Natúr baltikumi tõzeg + 5 kg/m futor + mûtrágya* biztosítani, azoknál a palánták rossz kondíciójúak, megnyúltak, betegségre és 3 > 80% Natúr baltikumi tõzeg + 20% nagyszemcsés kertészeti perlit + 5 kg/m kártevõkre fogékonyak lesznek. Az alacsony hõmérséklet, a kevés fény, a futor + mûtrágya (1. táblázat) hiányos szellõztetés, a túlzott vízadagolás, a sûrû növényállomány, az alapvetõ > növényvédelmi higiénia mellõzésének következményeként a palántákat 1. táblázat A palántaföldhöz keverhetõ mûtrágyák összefoglaló táblázata károsító szervezetek felszaporodhatnak, és a kiültetett állomány teljesítõképessége gyengébb lesz, súlyos esetekben az állomány korai Márkanév Összetétel 3 Ajánlott dózis (kg/m ) felszámolására is sor kerülhet. N P K Mikroelem magvetéshez Tûzdeléshez Az ilyen súlyos esetek közé a növényvédelmi hiányosságok Buviplant A ,5-1,0 2-3 valamelyike és a nem megfelelõ palántanevelõ közeg használata sorolható. Osmocote Start Palántanevelési technológiák PG Mix ,5-0,8 1,5-1,8 A palántanevelõ boldogi kertész elsõ teendõje a magvetés idejének A palántanevelõ közegek és kezelésük között nagyon nagy pontos meghatározása kell legyen. A magvetés szigorúan a tervezett kiültetés különbségek vannak, holott mindegyikben szemre hasonló minõségû elõtt nappal történjen. A paprika csírázásához C közötti palántákat lehet nevelni. A baltikumi tõzegféleségekben kiváló és csapnivaló hõmérséklet, víz és oxigén szükséges. Ha ezeket az alapfeltételeket nem tudják minõségû palántát egyaránt lehet nevelni, csak tudni kell azt, hogy a tõzeget a betartani, akkor hiányos és vontatott, valamint egyenetlen kelésre cserépbe töltés elõtt át kell nedvesíteni (földnedves állapot, melyre jellemzõ, számíthatunk. (A mag keléséhez nem kell fény! Ezért bárhol hogy kezünkkel összenyomva érezzük a nedves állapotát, de vizet nem tudunk csíráztatható csak az a lényeg, hogy amikor kelni kezd, akkor azonnal fényre kipréselni belõle) és a cserepekben nem szabad nagyon megnyomni a tõzeget vigyék, ahol legalább C-os a hõmérséklet.) töltéskor. Ennek hiányában ugyanis rossz lesz a közeg vízgazdálkodása, ami Miután kikeltek a magok a hõmérsékletet azonnal vegyék vissza éjjel 18, nappal C-ra. Amennyire lehet, rendszeresen szellõztessenek, és súlyos gyökérpusztuláshoz vezet. A natúr balti tõzeg használatakor nagyon lehetõleg tartsák be a meleg talp (gyökérzet), hideg fej (levelek) alapelvet. fontos a ph 6-7 közötti értékek közé történõ beállítása futorral. Ellenkezõ Ezzel a módszerrel szebben fejlõdnek (nem nyúlnak) a növényeik. A esetben a palánta nem tud kellõ mértékben fejlõdni, súlyos esetben el is palántanevelésnél a helyrevetés és a tûzdelés is elterjedt technológia. pusztul. A tûzdeléses palántanevelés elõnye, hogy kisebb a fûtési költség a A gyári keverékeknél föl kell készülni arra, hogy eredetileg palántanevelés elsõ 3-4 hetében, és tûzdeléskor lehet válogatni a palánták kevesebb mûtrágya van a keverékekben, mint amit a mûtrágya forgalmazó között, ami különösen vontatott, vagy rossz kelésnél fontos. Nagy hátránya a cégek a kiszerelésre ráírnak. Sajnos ez bálánként változhat, ezért tanácsos az tûzdelésnek, hogy még egyenletes kelés után is egyenetlen lesz az állomány, ami elsõsorban a tûzdeléskori gyökérsérülésnek köszönhetõ. Ezen kívül - összes bálát összekeverni és homogenizálni. különösen a db mag/szaporító tálca fölötti vetéssûrûség esetén - nagy Az ömlesztetten szállított tõzegeknél általános probléma, hogy a veszélye a megnyúlásnak és a palántadõlésnek. A tanüzemben végzett viszonylagosan változó sótartalmuk mellett az egyes makroelemekbõl (NPK) kísérletek is bizonyítják, hogy a szaporító tálcába vetett palántáknak is alacsony szinttel rendelkeznek. Találkoztam idén már olyan mintával, szükségük van tápanyagra, tehát ne vessük tápanyag nélküli közegbe. Amikor melynek az összes vízoldható sótartalma 2 EC feletti volt, de csak azért, mert a palánták elérték a 2-4 lombleveles állapotot, itt az ideje a tûzdelésnek magas volt a kalcium, magnézium, hidrokarbonát és nátrium tartalma. Ilyen (pikírozás). A korábban elvégzett tûzdeléssel kevesebb kárt okozunk, mint ha esetben csak a natúr balti tõzeggel történõ %-os hígítással és pontos ph megkésünk vele. Minél korábbi a tervezett kiültetésük, annál nagyobb cserepet és tápanyag beállítással lehet palántanevelésre használhatóvá tenni a közeget. használjanak tûzdeléskor. A fûtött fóliásoknak a 10-es cserép, vagy a 8-as cserép késõbbi szétrakással, a legmegfelelõbb. A balti tõzegek önmagukban történõ használata sem veszély nélküli. A helyrevetett technológiánál nagyobb a fûtésköltség, de egyenletes Egyenlõre csak elvétve, de egyre gyakoribb rendszerességgel találkozom fejlõdésû az állomány és nem sérül a gyökérzet. olyan esetekkel, amelyeknél különösen januári, februári fényszegény Vannak azonban olyan termelõk is, akik a két nevelési módot idõszakban felszaporodnak a talaj- és tõzeggombák (Aspergillus spp., kombinálják oly módon, hogy a magokat fészekkel rendelkezõ Pporotrichum spp, Paelomyces spp., Papulospora spp., stb). Ezek a palántát mûanyag tálcába rakják és a kis palánták megerõsödése után ültetik át azokat közvetlenül nem károsító szaprofita gombák fejlõdésük folyamán tápanyagot cserépbe. vonnak el a közegbõl, annak vízháztartását kedvezõtlenül megváltoztatják, s A hideghajtatásban, valamint a szabadföldi paprikatermesztésben ez által a palánta fejlõdésében visszamarad, gyökérzete részlegesen vagy egyre inkább terjed az úgynevezett tálcás palánta, amelyet elsõsorban a palántagyárak forgalmaznak nagy mennyiségben. Ennél a technológiánál a teljesen károsodik. Még nem bizonyított tény, de meggyõzõdésem, hogy e magot helyrevetik, de tálca lyukmérete miatt (3x3; 4x4 cm) nem szabad 5-7 gombák által termelt toxinok is gátolják a paprikapalánta fejlõdését! hetesnél idõsebb palántanevelési idõt tervezni, ugyanis ezt a szûk méretet kinövi a paprika és "kiöregszik". A fajta és technológia hatása a palántanevelésre Palántanevelõ közegek A palántanevelés szempontjából a különbözõ fajtáknak, illetve fajtatípusoknak eltérõ igényeik vannak. Azok a termelõk, akik több fajta Az elmúlt években változott a paprika palántaneveléséhez felhasznált palántáját nevelik egyszerre, azok nagyobb eredményre számíthatnak, ha a közegek, összetevõk használata. A mai felfogás szerint modern közegek közt fajtaigényeket külön-külön is ki tudják elégíteni. kiemelkedõ részarányban jelenik meg a savanyú (ún. balti) tõzeg, de még A palántanevelés közbeni alacsonyabb hõmérsékletre, szárazabban mindig sokan alkalmazzák a magyar meszes tõzegeket is (pötrétei, sükösdi, tartásra, magasabb EC-jû talajra és a gyökérsérülésre a palánták a stb.). A jövõben elõtérbe kerülhetnek majd a kókuszrost és a perlit alapú virágképzõdés felgyorsításával reagálnak. A végeredmény kicsi, generatív tõzegek is. palánta. Ennek következménye a kiültetés utáni azonnali virágzás és A palántanevelõ közeg kiválasztásának egyik kulcsfontosságú terméskötés, amely visszafogja a növény növekedését. Gyakorta kell emiatt tényezõje, hogy olyan talajkeveréket használjanak, amelyik a fejlõdõ növény leszedni az elsõ 1-2 kötést ahhoz, hogy a kiültetett paprika szára elinduljon. számára optimális mértékben és egyenletesen biztosítja a tápanyagot, a Erre különösen a generatív típusú fajták hajlamosak. talajkeverék szerkezete - a rendszeres öntözés ellenére is - lehetõvé tegye, hogy A zöld hegyes fajták, illetve az erõs növekedésû töltenivaló típusok a gyökérnek elegendõ oxigén álljon rendelkezésére. az erõs növekedés miatt hajlamosak a virágelrúgásra. Ezért ezeket a fajtákat Intézetünk az utóbbi 10 évben több mint egy tucatféle keveréket, különösen fényszegény idõszakban, nagy cserépben, magasabb EC-jû illetve közeget tesztelt a paprika palántanevelése céljából. A teljesség igénye talajban, óvatosabb öntözéssel és 1-2 C-kal alacsonyabb hõmérsékleten nélkül néhány tapasztalatot megosztok a tisztelt olvasókkal. nevelhetjük. A kísérleteink és a szaktanácsadói tapasztalataim alapján gyakorlati használatra több keveréket tudok javasolni a paprika palántaneveléséhez, ezek Kassai Tamás a következõk. mestertanár, tanüzemvezetõ > Gyári keverésû magyar tõzeg - kiegészítõ tápoldatozással SZIE Kertészeti Technológiai Intézet, > Gyári keverésû baltikumi tõzeg (Latagro, Rekyva, stb.) - kiegészítõ Gödöllõ tápoldatozással

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben