Budapest, július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. július"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: /2013-JSZOC A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 24-én E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes integrált szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről Budapest, július készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főosztályvezető-helyettes Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Andrási Kata főosztályvezető dr. Bordás Ákos dr. Kecskés Péter Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: július 25. közigazgatási egyeztetésre megküldés: július 26. közigazgatási egyeztetés lezárása: augusztus 12. államtitkári értekezlet időpontja: augusztus 22. Kormányülés időpontja: augusztus A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak Intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM nem adott véleményt Észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető Jogok Biztosa nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Baranya Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt cél Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó ek, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító ek január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével, az ek egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az átvett ekkel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátására a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelölte ki. A jogalkotói szándék megvalósítása során egyes települési önkormányzati fenntartók ún. vegyes profilú integrált einek átvétele akadályba ütközött, mivel ugyanazon telephelyen, egy épületben láttak el önkormányzati és az állam ellátási kötelezettségébe kerülő feladatot is, ezért ezen ek nem kerültek a Törvény mellékletében nevesítésre és átvételre. Ezeknek az eknek az esetében az állam a feladat-ellátási kötelezettségének az önkormányzattal kötött ellátási szerződés vagy feladatellátási megállapodás útján tesz eleget. Jelen előterjesztés célja megteremteni azon intézkedések jogszabályi kereteit, melyek alapján a január 1-jével állami fenntartásba nem került, jelenleg ellátási szerződéssel vagy feladatellátási megállapodással finanszírozott a Törvény pontjában meghatározott, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó feladatokat ellátó integrált ek fenntartói a jelenleg még integrált ek profiltisztítását végre tudják hajtani, és az állami feladat ellátást szolgáló részek állami átvétele teljes körűen megvalósulhat. Az átvétel 21 t érint, amelyek Balassagyarmat (1); Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (1); Debrecen MJV (3), Győr MJV (1), Kalocsa (1), Kecskemét MVJ (1), Miskolc MVJ (5), Nagykanizsa MJV (1), Pécs MJV (3), Tatabánya Többcélú Kistérségi Társulás (2), Tépe (1), Tiszavasvári (1) önkormányzati fenntartóktól kerülnek átvételre Előzmények - A megyei önkormányzatok, majd a megyei fenntartó központok ellátási kötelezettségének megszüntetése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozása A megyei önkormányzati ek konszolidációjáról, a megyei önkormányzati ek és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi einek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi ek január 1-jével állami fenntartásba

4 4 kerültek. Így a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátások közül a korábbi megyei önkormányzati fenntartású tartós bentlakást nyújtó szociális, továbbá a gyermekvédelmi szakellátási ek vonatkozásában január 1-jétől a feladatellátásra kötelezett az állam lett, amely a megyei fenntartó központok mint a megyei önkormányzatok jogutódai útján gondoskodott a szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosításáról. A konszolidáció folytatásaként január 1-ével a Törvény alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybeteg személyek ellátást biztosító, továbbá gyermekvédelmi szakellátást nyújtó ek is állami fenntartásba kerültek. Az állami fenntartásba került ek fenntartói feladatainak ellátását január 1-jétől a megyei fenntartó központoktól átkerült és a települési önkormányzatoktól átvett ek esetében egységesen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el azzal, hogy a megyei fenntartó központok március 31-ével megszűntek a Főigazgatóságba történő beolvadással Az integrált ek állami feladatellátást szolgáló részeinek átvétele A bentlakásos szociális i ellátás, továbbá a gyermekvédelmi szakellátás pontban megjelölt területein az ellátási kötelezettség rendszere egységesítésre került, az ellátotti célcsoport érzékenységére tekintettel állami feladattá vált. Az ellátási kötelezettség állam általi átvételével egyidejűleg az ellátást biztosító, önkormányzati fenntartásban és tulajdonban lévő ek átvétele is megtörtént. Nem valósulhatott meg azonban az olyan önkormányzati fenntartású ek átvétele, melyek ugyanazon a telephelyen, egy épületben nyújtottak önkormányzati feladatot képező szolgáltatást és az állam által átvett, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó szakosított szociális ellátást, gyermekvédelmi szakellátást, a feladatok ellátására szolgáló épületrészek pedig nem voltak a Törvény hatályba lépéséig leválaszthatóak. Azon ek tehát nem kerültek bele a Törvény 1. mellékletébe, amelyekben az adott épületében, vagy az egy vagy több telephelyén egyszerre több szolgáltatás is működött (alap-, szakellátás; szociális funkció egészségügyi, illetve oktatási funkcióval), és annak fizikai leválasztása a Törvény hatályba lépéséig már nem volt megvalósítható. Ezen ek működését jelenleg, az ellátás zavartalan biztosítása, továbbá az állami feladatellátási kötelezettség teljesítése érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakosított szociális ellátások esetén feladatellátási megállapodással, míg a gyermekvédelmi szakellátások esetén ellátási szerződés keretében finanszírozza. Szociális szakellátás területén férőhelyére, míg gyermekvédelmi szakellátás területén férőhelyére kerültek megkötésre a feladatellátási megállapodások és az ellátási szerződések. Ezekben az esetekben az állami feladathoz társuló ingatlan az önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlantól, ingatlanrészről nem került leválasztásra, mivel a Törvény hatályba lépéséig rendelkezésre álló idő rövidsége, az önkormányzati kötelezettséggel terhelt egyéb (pl. oktatási, egészségügyi, egyéb szociális) feladatok folyamatos és biztonságos

5 5 megszervezését nem tette lehetővé, így ezen vegyes profilú integrált ek átalakulását a Törvény nem szabályozta. A törvény hatálybalépése óta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság folyamatosan kapcsolatot tart ezen ek fenntartóival, s szakmai szervezési-módszertani segítséget nyújt az ellátások, és az ehhez kapcsolódó feltételek leválasztása érdekében. Ezen együttműködés eredményeképpen egyes fenntartók már profiltisztává tették eiket, azok átszervezésével vagy például az ingatlanok albetétesítésével. A profiltisztítás eredményeként ezen ek állami átvételére is sor kerülhet, ezért jelen előterjesztés rendelkezik azon, állami feladatot ellátó önkormányzati ek január 1-jével történő állami átvételéről, amelyek már tiszta profilúak, illetve a profiltisztításuk és leválasztásuk a módosításban szereplő határidőre megvalósítható. A módosítási javaslatok azt a célt szolgálják, hogy a Törvényben nem szereplő, de állami feladatellátást szolgáló integrált i szervezeti keretek között működő részek állami átvétele is megtörténjen. Ennek eredményeként az eddig szerződéses úton finanszírozott 18 szociális közül 14, a 8 gyermekvédelmi közül 7 vehető át állami fenntartásba. A fennmaradó, alábbi 4 szociális és 1 gyermekvédelmi a jövőben is feladat-ellátási megállapodás, illetve ellátási szerződés keretében kerül finanszírozásra az állam ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében, mivel ezen ek ingatlanon belüli integráltságának megszüntetése az ellátások működési feltételeinek biztosítását lehetetlenítené el. Ezek az ek az átalakítást követően nem felelnének meg a működési engedélyezés jogszabályi követelményeinek, amellyel az ellátottak ellátása kerülne veszélybe, és mindez többletterhet róna az állami feladatellátó rendszerre. Példaként említendő a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásban működő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, amely ben bölcsődei alapszolgáltatás (40 férőhely) és a gyermekek kora miatt (0-3 éves) különleges gyermekotthon (8 férőhely) működik integráltan. Az állam által átvett feladat ellátása (gyermekotthoni ellátás) keretében a 8 férőhely egyetlen helyiségben szobában került szabályos kialakításra. Az en belül, minden más feladatellátást szolgáló helyiség a 40 férőhelyes bölcsődével közös használatban van. Ezek a tények is alátámasztják azt, hogy bár eltérő ellátási típusban, de hasonló integráltságú ek átvételre miért nem kerülhet sor. Nem kerülnek átvételre az alábbi ek: Fenntartó Feladatot ellátó neve Feladatot ellátó címe Ellátás típus Szolgáltatás Engedélyezett férőhelyszám Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kiskunhalas, Nefelejcs utcai telephely 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs utca 9 Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona 27 Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 88 Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona 12

6 6 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 6726 Szeged, Fésű utca 4 Rehabilitációs Szenvedélybetegek rehabilitációs e 10 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2 Átmeneti elhelyezést nyújtó Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona Fogyatékos személyek gondozóháza Pécs Megyei Jogú Város Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7633 Pécs, Gosztonyi u.1. Gyermekvédelmi szakellátás különleges gyermekotthon 8 Az átvételi eljárás az előterjesztés mellékletében szereplő részek átvétele esetében is hasonló a január 1-jével átvett települési önkormányzati ekéhez, azonban mivel az integrált részek akkor nem szerepeltek a Törvény mellékletében, szükséges egy újabb végrehajtási, illetve átvételi határidő, és külön eljárásrend meghatározása. A szóban forgó integrált, állam által átveendő részek listáját a Törvény új, 3. melléklete tartalmazza. Az részek átvételével együtt megtörténik az önkormányzati tulajdonban álló ek elhelyezésére szolgáló ingatlanok, tárgyi eszközök, és az ek személyi állományának átvétele is. A szociális, gyermekvédelmi ek által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, munkaviszonyát, illetve az egyéb jogviszony keretében közreműködő dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonyát az átvétel nem érinti, az a fenntartóváltozástól függetlenül fennmarad az intézménnyel a tervezet 9/B. - ának a Törvény 8. (3) bekezdését alkalmazni rendelő szabálya alapján. A szerződéses jogutódlásról a tervezet 2. -a szerinti 9/A. (4) bekezdése rendelkezik. Az átvett integrált hez és az integrált től átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni. Ezen kötelezettségvállalások fedezetének biztosításához a Főigazgatóság előzetes felmérést készít a 349/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet mellékleteinek felhasználásával. A Törvény tervezett 10/A. (4) bekezdése teremti meg az ellátási szerződések/feladat-ellátási megállapodások alapján az állam által ezen feladatellátáshoz rendelt és átadott pénzeszközök teljeskörű szabályszerű felhasználásának végellenőrzését. Az átvételre kerülő ek konkrét átvételére ezen intézkedés nincs hatással. Az átvételre kerülő ek által ellátott szociális ellátások tekintetében a megállapodások egységesen december 31-ig kerültek megkötésre, azok határnappal megszűnnek. Az átvételre kerülő gyermekvédelmi ek által ellátott gyermekvédelmi feladatok tekintetében az ellátási szerződések 5 évre köttettek a Gyvt. rendelkezése alapján, így azok a törvény erejénél fogva kell, hogy megszűnjenek, egyrészről azért, mert ezen ek január 1-étől az SZGYF fenntartásába kerülnek, költségvetésük az SZGYF alatt kerül tervezésre, másrészről és ezen okból kifolyólag okafogyottá válik a szerződés/megállapodás, hiszen az átvétel pillanatától az SZGYF feladatát nem külső szervezet (önkormányzat, társulás) útján látja el szerződés alapján, hanem a már átvett integrált intézménnyel, mint saját intézménnyel. Az átvételre nem kerülő ek szerződését/megállapodását ezen rendelkezés nem érinti, hiszen átvételük

7 7 elmaradását követően is állam által átvett feladatokat látnak el, mely férőhelyekre a SZGYF számít a jövőben is, másrészről ott jelenleg is ellátottak ellátása folyik Az előterjesztés tartalmazza továbbá a Törvény 1. mellékletében 129., 130. és 131. sorszám alatt meghatározott Pécs Megyei Jogú Város tulajdonát képező, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó ingatlanok (önkormányzati tulajdonú bérlakások) állami átvételéről szóló döntés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is. A korábbi döntés felülvizsgálatát az indokolja, hogy a Törvény 1. melléklete 129., 130. és 131. sorszám alatt szereplő ingatlanok Pécs Megyei Jogú Város tulajdonát képező bérlakások, és gyermekvédelmi szakellátást is nyújtó hez csak bérlőkijelölési joggal kapcsolódnak, amely jog nem vagyoni értékű jog, így annak átvételére nem kerülhet sor. A Törvény előkészítése során nem volt ismert, hogy ezen ingatlanok vonatkozásában a gyermekvédelmi szakellátási feladatot is végző csak bérlőkijelölési joggal rendelkezik, annak nem telephelyei a kérdéses ingatlanok, ezért ezen ingatlanok tévesen szerepelnek a Törvény mellékletében. Két ingatlan esetében továbbá az ajtószám is tévesen volt feltüntetve. A Törvény végrehajtása során az ingatlanok állami átvételére nem is került sor a fentiek okán, az ezen ingatlanokban nyújtott ellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátási szerződés keretében finanszírozza Pécs Megyei Jogú Város számára. A három szóban forgó ingatlan összesen mindössze három férőhelyen biztosít külső férőhelyes utógondozói ellátást. Az állami átvételtől történő eltekintés nem eredményezi az ellátott fiatal felnőttek ellátásának veszélyeztetését, mivel az állami feladatellátást szolgáló rendszeren belül ellátásuk megszervezése biztosított Az előterjesztés a Törvény módosításával összefüggésben tartalmazza az ek átvételéhez szükséges Korm. rendeleti szintű módosításokat is. A Korm. rendelet módosítására az állam fenntartói feladatainak ellátását végző szerv kijelölése érdekében, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítására pedig az integrált ek átvételéhez kapcsolódó végrehajtási szabályok meghatározása érdekében kerül sor Ütemterv az integrált ek átvételére Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 1. Az átvételi eljárásrend jogi kereteinek ismertetése az integrált ek fenntartóival augusztus 31. SZGYF szerv központi A fenntartók a tv. tervezet szerinti átvételi rendről és a feladatokról kapnak tájékoztatást humánerőforrás, utazást szolgáló gépjármű rendelkezésre áll az SZGYF-ben

8 8 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 2. A már profil tisztává tett ek számbavétele, dokumentáció áttekintése szeptember 20. Átadó fenntartók SZGYF központi szerv Az integráció megszüntetésének végrehajtása közokirattal igazolttá válik Humánerőforrás, irodai infrastruktúra, kommunikációs eszközök rendelkezésre áll az SZGYF-ben 3. A nem profil-tiszta ek fenntartóival külön egyeztetés az eljárásrend ismeretében elvégzendő feladatokról 2013.szeptember 30. SZGYF központi szerv - összes közreműködő főosztályvezető A szükséges közös intézkedések megtétele ismerté válik az önkormányzati fenntartók számára Humánerőforrás, infrastruktúra, - rendelkezésre áll az SZGYF-ben. 4. Átvételre kerülő ek humánerőforrás állományának pontos meghatározása október 10. Átadó fenntartók Az ek költségvetési tervének előkészítése A szükséges feltételek a fenntartóknál rendelkezésre állnak 5. Átvételre kerülő ingatlanokkal kapcsolatos kérdések tisztázása (helyszíni bejárások, állami tulajdonba kerülő ingatlan hányad meghatározásához szükséges intézkedések) október 20. Átadó fenntartók üzemeltetési feladatokat ellátó egységei, SZGYF üzemeltetési egysége Intézmények költségtervének előkészítése Szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, SZGYF Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztálynál is. 6. Vagyonleltár elkészítése az ek szétválásának megfelelő módon október 31. Átadó fenntartók, ek pénzügyigazdálkodási feladatait ellátó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 7. Szerződések áttekintése/módosítása az ek szétválásának megfelelő módon (kötelezettséget, jogot keletkeztető egyaránt) október 31. Átadó fenntartók, ek jogi, pénzügyigazdálkodási feladatait ellátó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások

9 9 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 8. Uniós projektek és egyéb céltámogatások felmérése október 31. Átadó fenntartók, ek e feladattal foglalkozó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, folyamatosság biztosítása Fenntartóknál és az SZGYF Projekt Igazgatóságán rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 9. Az ek költségvetési helyzetének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák, külön az i és az uniós vagy egyéb projektek október 31. Átadó fenntartók, ek e feladattal foglalkozó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 10. Ellenőrzések és azok alapján tett intézkedések helyzete (a hiányosságok kiküszöbölését akadályozó tényezők feltárása) október 31. Átadó fenntartók, ek szociális és gyermekvédelmi szakmai feladatokat ellátó egységei Működtetés biztosítása Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások SZGYF szakmai tanácsadói 11. A nem profil tiszta, továbbá az önállóan működő ek önkormányzatoknál ellátott feladataihoz a humánerőforrás- átadásátvétel előkészítése október 31. Átadó fenntartók, ek humánpolitikai feladatokat ellátó egységei Az SZGYF költségvetési tervének előkészítése A szükséges feltételek a fenntartóknál rendelkezésre állnak 12. Átvételre kerülő ek gazdálkodási rendjének meghatározása október 31. SZGYF Gazdasági Főosztály január 01-tól történő gazdálkodási rend kialakítása, integrálása az SZGYF rendszerébe. SZGYF Gazdasági Főosztályán rendelkezésre áll. 13. Költségvetés tervezése az átvett ek számára december 10. SZGYF Gazdasági Főosztály Költségvetés biztosítása ek számára az SZGYF Gazdasági Főosztályán rendelkezésre áll

10 10 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 14. HR feladatok előkészítése az átvett ek vezetői vonatkozásában november 30. SZGYF Humánpolitikai Főosztály, jelenlegi, átadó fenntartók HR felelősei Intézmények aláírási feladatainak zökkenőmentes biztosítása SZGYF Főosztályon rendelkezésre áll HR 15. Informatikai rendszer felmérése az integrált ügyviteli rendszer bevezetéséhez november 30 SZGYF megyei kirendeltség Integrált ügyviteli rendszer bevezetésének előkészítése SZGYF kirendeltségein rendelkezésre áll 16. Átadás átvételi dokumentáció elkészítése november 30 Átadó fenntartók SZGYF átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolításához az SZGYF előzetes véleményének beszerzése Fenntartóknál rendelkezésre áll 17. Intézményvezetők személyi anyagának - átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő - átadása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 18. Gazdasági vezető személyi anyagának - átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő átadása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 19. Intézményvezető vagyonnyilatkozatának átadása (átadás átvételi jegyzőkönyvvel) Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 20. Gazdasági vezető vagyonnyilatkozatának átadása (átadás átvételi jegyzőkönyvvel) Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 21. Az átvett személyi anyagok és vagyonnyilatkozatok megfelelő módon és helyen történő tárolása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása ***

11 11 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 22. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. (1)-(2) bekezdésére tekintettel az átvett gazdasági vezetők vezetői megbízásának visszavonása SZGYF átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása *** 23. Központi költségvetési szervi működés technikai feltételei biztosítása (számlanyitás, kincstári kapcsolati rendszer kialakítás, KIR, K11) SZGYF Gazdasági Főosztály EMMI működés technikai feltételei biztosítása SZGYF-nél és EMMInél rendelkezésre áll 24. Alapító okiratok módosításának előkészítése december 1- től folyamatos Átadó fenntartó, SZGYF Jogi és Igazgatási Főosztály az átadó fenntartó kiválásról szóló döntésének megküldését követően az SZGYF előkészíti az alapító okirat módosítását, mellyel a fenntartóváltás bejegyzése teljesíthetővé válik. SZGYF-nél rendelkezésre áll 1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai Az előterjesztés egységesíti az állami ellátási kötelezettségi rendszer átalakításhoz kapcsolódó feladat-ellátási megoldásokat az államilag garantált szolgáltatásnyújtás érdekében, a január 1-jével át nem vett, vegyes profilú integrált ek helyzetének végleges rendezésével. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás

12 12 A vegyes profilú integrált ek helyzetének rendezése szükségessé teszi az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről szóló évi CXCII. törvény, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet, valamint az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítását egyéb intézkedés alternatívák Az előterjesztésben ismertetett megoldási javaslatokon kívül egyéb alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programjának 4. Fejezet 4.5. számú szociális, gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódik. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés nem kapcsolódik más folyamatban lévő előterjesztéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A tervezet nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés szerinti törvénymódosítás elfogadása nem igényel minősített többséget. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés az egyeztetési lapon megjelölt szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó!

13 Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató 13 igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A Kormány jelen döntésével azok az ek is állami kezelésbe kerülnek, amelyek egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ekben elhelyezett gyermekek és felnőtt személyek ápolását, gondozását látják el január elsejével a szociális és gyermekvédelmi ek átkerültek az önkormányzatoktól állami fenntartásba, majd január elsejétől a fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg szakosított szociális ellátását nyújtó ek is. Az eddig működő megyei fenntartó központok feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek munkatársai. Tervezett időtartam: Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter

14 14 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Az előterjesztéshez az alábbi hatásvizsgálati lap kerültek csatolásra: - az egyes integrált szociális, gyermekvédelmi ek állam általi átvételére vonatkozó hatásvizsgálati lap.

15 15

16 16 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes integrált szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről szóló előterjesztést, és elrendeli - az 1. mellékletében szereplő törvénytervezetnek az Országgyűléshez történő benyújtását; a törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét az emberi erőforrások minisztere látja el, - a 2. mellékletében szereplő tervezetnek az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény módosításáról szóló törvény kihirdetésével egyidejűleg a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

17 17

18 18 1. melléklet a /2013-JSZOC számú kormány-előterjesztéshez évi törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény módosításáról 1. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Áátv.) 1. -a a következő 3 5. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 3. integrált től átvett feladat: január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által, január 1-jétől az állam által a települési önkormányzattal az integrált működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás, 4. integrált : a 3. melléklet szerinti ek, 5. integrált i vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált ek valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedése, amely az integrált től átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és nevesítetten az integrált től átvett feladathoz, valamint az integrált ekhez kapcsolódik. 2. Az Áátv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 4/A. Az integrált ek állami átvétele 9/A. (1) január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált, az integrált ekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált ekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, b) az integrált től átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az integrált által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben