Budapest, július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. július"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: /2013-JSZOC A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 24-én E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes integrált szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről Budapest, július készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főosztályvezető-helyettes Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Andrási Kata főosztályvezető dr. Bordás Ákos dr. Kecskés Péter Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: július 25. közigazgatási egyeztetésre megküldés: július 26. közigazgatási egyeztetés lezárása: augusztus 12. államtitkári értekezlet időpontja: augusztus 22. Kormányülés időpontja: augusztus A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak Intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM nem adott véleményt Észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető Jogok Biztosa nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Baranya Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt cél Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó ek, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító ek január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével, az ek egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az átvett ekkel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátására a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelölte ki. A jogalkotói szándék megvalósítása során egyes települési önkormányzati fenntartók ún. vegyes profilú integrált einek átvétele akadályba ütközött, mivel ugyanazon telephelyen, egy épületben láttak el önkormányzati és az állam ellátási kötelezettségébe kerülő feladatot is, ezért ezen ek nem kerültek a Törvény mellékletében nevesítésre és átvételre. Ezeknek az eknek az esetében az állam a feladat-ellátási kötelezettségének az önkormányzattal kötött ellátási szerződés vagy feladatellátási megállapodás útján tesz eleget. Jelen előterjesztés célja megteremteni azon intézkedések jogszabályi kereteit, melyek alapján a január 1-jével állami fenntartásba nem került, jelenleg ellátási szerződéssel vagy feladatellátási megállapodással finanszírozott a Törvény pontjában meghatározott, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó feladatokat ellátó integrált ek fenntartói a jelenleg még integrált ek profiltisztítását végre tudják hajtani, és az állami feladat ellátást szolgáló részek állami átvétele teljes körűen megvalósulhat. Az átvétel 21 t érint, amelyek Balassagyarmat (1); Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (1); Debrecen MJV (3), Győr MJV (1), Kalocsa (1), Kecskemét MVJ (1), Miskolc MVJ (5), Nagykanizsa MJV (1), Pécs MJV (3), Tatabánya Többcélú Kistérségi Társulás (2), Tépe (1), Tiszavasvári (1) önkormányzati fenntartóktól kerülnek átvételre Előzmények - A megyei önkormányzatok, majd a megyei fenntartó központok ellátási kötelezettségének megszüntetése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozása A megyei önkormányzati ek konszolidációjáról, a megyei önkormányzati ek és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi einek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi ek január 1-jével állami fenntartásba

4 4 kerültek. Így a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátások közül a korábbi megyei önkormányzati fenntartású tartós bentlakást nyújtó szociális, továbbá a gyermekvédelmi szakellátási ek vonatkozásában január 1-jétől a feladatellátásra kötelezett az állam lett, amely a megyei fenntartó központok mint a megyei önkormányzatok jogutódai útján gondoskodott a szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosításáról. A konszolidáció folytatásaként január 1-ével a Törvény alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybeteg személyek ellátást biztosító, továbbá gyermekvédelmi szakellátást nyújtó ek is állami fenntartásba kerültek. Az állami fenntartásba került ek fenntartói feladatainak ellátását január 1-jétől a megyei fenntartó központoktól átkerült és a települési önkormányzatoktól átvett ek esetében egységesen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el azzal, hogy a megyei fenntartó központok március 31-ével megszűntek a Főigazgatóságba történő beolvadással Az integrált ek állami feladatellátást szolgáló részeinek átvétele A bentlakásos szociális i ellátás, továbbá a gyermekvédelmi szakellátás pontban megjelölt területein az ellátási kötelezettség rendszere egységesítésre került, az ellátotti célcsoport érzékenységére tekintettel állami feladattá vált. Az ellátási kötelezettség állam általi átvételével egyidejűleg az ellátást biztosító, önkormányzati fenntartásban és tulajdonban lévő ek átvétele is megtörtént. Nem valósulhatott meg azonban az olyan önkormányzati fenntartású ek átvétele, melyek ugyanazon a telephelyen, egy épületben nyújtottak önkormányzati feladatot képező szolgáltatást és az állam által átvett, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó szakosított szociális ellátást, gyermekvédelmi szakellátást, a feladatok ellátására szolgáló épületrészek pedig nem voltak a Törvény hatályba lépéséig leválaszthatóak. Azon ek tehát nem kerültek bele a Törvény 1. mellékletébe, amelyekben az adott épületében, vagy az egy vagy több telephelyén egyszerre több szolgáltatás is működött (alap-, szakellátás; szociális funkció egészségügyi, illetve oktatási funkcióval), és annak fizikai leválasztása a Törvény hatályba lépéséig már nem volt megvalósítható. Ezen ek működését jelenleg, az ellátás zavartalan biztosítása, továbbá az állami feladatellátási kötelezettség teljesítése érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakosított szociális ellátások esetén feladatellátási megállapodással, míg a gyermekvédelmi szakellátások esetén ellátási szerződés keretében finanszírozza. Szociális szakellátás területén férőhelyére, míg gyermekvédelmi szakellátás területén férőhelyére kerültek megkötésre a feladatellátási megállapodások és az ellátási szerződések. Ezekben az esetekben az állami feladathoz társuló ingatlan az önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlantól, ingatlanrészről nem került leválasztásra, mivel a Törvény hatályba lépéséig rendelkezésre álló idő rövidsége, az önkormányzati kötelezettséggel terhelt egyéb (pl. oktatási, egészségügyi, egyéb szociális) feladatok folyamatos és biztonságos

5 5 megszervezését nem tette lehetővé, így ezen vegyes profilú integrált ek átalakulását a Törvény nem szabályozta. A törvény hatálybalépése óta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság folyamatosan kapcsolatot tart ezen ek fenntartóival, s szakmai szervezési-módszertani segítséget nyújt az ellátások, és az ehhez kapcsolódó feltételek leválasztása érdekében. Ezen együttműködés eredményeképpen egyes fenntartók már profiltisztává tették eiket, azok átszervezésével vagy például az ingatlanok albetétesítésével. A profiltisztítás eredményeként ezen ek állami átvételére is sor kerülhet, ezért jelen előterjesztés rendelkezik azon, állami feladatot ellátó önkormányzati ek január 1-jével történő állami átvételéről, amelyek már tiszta profilúak, illetve a profiltisztításuk és leválasztásuk a módosításban szereplő határidőre megvalósítható. A módosítási javaslatok azt a célt szolgálják, hogy a Törvényben nem szereplő, de állami feladatellátást szolgáló integrált i szervezeti keretek között működő részek állami átvétele is megtörténjen. Ennek eredményeként az eddig szerződéses úton finanszírozott 18 szociális közül 14, a 8 gyermekvédelmi közül 7 vehető át állami fenntartásba. A fennmaradó, alábbi 4 szociális és 1 gyermekvédelmi a jövőben is feladat-ellátási megállapodás, illetve ellátási szerződés keretében kerül finanszírozásra az állam ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében, mivel ezen ek ingatlanon belüli integráltságának megszüntetése az ellátások működési feltételeinek biztosítását lehetetlenítené el. Ezek az ek az átalakítást követően nem felelnének meg a működési engedélyezés jogszabályi követelményeinek, amellyel az ellátottak ellátása kerülne veszélybe, és mindez többletterhet róna az állami feladatellátó rendszerre. Példaként említendő a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásban működő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, amely ben bölcsődei alapszolgáltatás (40 férőhely) és a gyermekek kora miatt (0-3 éves) különleges gyermekotthon (8 férőhely) működik integráltan. Az állam által átvett feladat ellátása (gyermekotthoni ellátás) keretében a 8 férőhely egyetlen helyiségben szobában került szabályos kialakításra. Az en belül, minden más feladatellátást szolgáló helyiség a 40 férőhelyes bölcsődével közös használatban van. Ezek a tények is alátámasztják azt, hogy bár eltérő ellátási típusban, de hasonló integráltságú ek átvételre miért nem kerülhet sor. Nem kerülnek átvételre az alábbi ek: Fenntartó Feladatot ellátó neve Feladatot ellátó címe Ellátás típus Szolgáltatás Engedélyezett férőhelyszám Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kiskunhalas, Nefelejcs utcai telephely 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs utca 9 Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona 27 Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 88 Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona 12

6 6 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 6726 Szeged, Fésű utca 4 Rehabilitációs Szenvedélybetegek rehabilitációs e 10 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2 Átmeneti elhelyezést nyújtó Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona Fogyatékos személyek gondozóháza Pécs Megyei Jogú Város Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7633 Pécs, Gosztonyi u.1. Gyermekvédelmi szakellátás különleges gyermekotthon 8 Az átvételi eljárás az előterjesztés mellékletében szereplő részek átvétele esetében is hasonló a január 1-jével átvett települési önkormányzati ekéhez, azonban mivel az integrált részek akkor nem szerepeltek a Törvény mellékletében, szükséges egy újabb végrehajtási, illetve átvételi határidő, és külön eljárásrend meghatározása. A szóban forgó integrált, állam által átveendő részek listáját a Törvény új, 3. melléklete tartalmazza. Az részek átvételével együtt megtörténik az önkormányzati tulajdonban álló ek elhelyezésére szolgáló ingatlanok, tárgyi eszközök, és az ek személyi állományának átvétele is. A szociális, gyermekvédelmi ek által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, munkaviszonyát, illetve az egyéb jogviszony keretében közreműködő dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonyát az átvétel nem érinti, az a fenntartóváltozástól függetlenül fennmarad az intézménnyel a tervezet 9/B. - ának a Törvény 8. (3) bekezdését alkalmazni rendelő szabálya alapján. A szerződéses jogutódlásról a tervezet 2. -a szerinti 9/A. (4) bekezdése rendelkezik. Az átvett integrált hez és az integrált től átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni. Ezen kötelezettségvállalások fedezetének biztosításához a Főigazgatóság előzetes felmérést készít a 349/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet mellékleteinek felhasználásával. A Törvény tervezett 10/A. (4) bekezdése teremti meg az ellátási szerződések/feladat-ellátási megállapodások alapján az állam által ezen feladatellátáshoz rendelt és átadott pénzeszközök teljeskörű szabályszerű felhasználásának végellenőrzését. Az átvételre kerülő ek konkrét átvételére ezen intézkedés nincs hatással. Az átvételre kerülő ek által ellátott szociális ellátások tekintetében a megállapodások egységesen december 31-ig kerültek megkötésre, azok határnappal megszűnnek. Az átvételre kerülő gyermekvédelmi ek által ellátott gyermekvédelmi feladatok tekintetében az ellátási szerződések 5 évre köttettek a Gyvt. rendelkezése alapján, így azok a törvény erejénél fogva kell, hogy megszűnjenek, egyrészről azért, mert ezen ek január 1-étől az SZGYF fenntartásába kerülnek, költségvetésük az SZGYF alatt kerül tervezésre, másrészről és ezen okból kifolyólag okafogyottá válik a szerződés/megállapodás, hiszen az átvétel pillanatától az SZGYF feladatát nem külső szervezet (önkormányzat, társulás) útján látja el szerződés alapján, hanem a már átvett integrált intézménnyel, mint saját intézménnyel. Az átvételre nem kerülő ek szerződését/megállapodását ezen rendelkezés nem érinti, hiszen átvételük

7 7 elmaradását követően is állam által átvett feladatokat látnak el, mely férőhelyekre a SZGYF számít a jövőben is, másrészről ott jelenleg is ellátottak ellátása folyik Az előterjesztés tartalmazza továbbá a Törvény 1. mellékletében 129., 130. és 131. sorszám alatt meghatározott Pécs Megyei Jogú Város tulajdonát képező, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó ingatlanok (önkormányzati tulajdonú bérlakások) állami átvételéről szóló döntés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is. A korábbi döntés felülvizsgálatát az indokolja, hogy a Törvény 1. melléklete 129., 130. és 131. sorszám alatt szereplő ingatlanok Pécs Megyei Jogú Város tulajdonát képező bérlakások, és gyermekvédelmi szakellátást is nyújtó hez csak bérlőkijelölési joggal kapcsolódnak, amely jog nem vagyoni értékű jog, így annak átvételére nem kerülhet sor. A Törvény előkészítése során nem volt ismert, hogy ezen ingatlanok vonatkozásában a gyermekvédelmi szakellátási feladatot is végző csak bérlőkijelölési joggal rendelkezik, annak nem telephelyei a kérdéses ingatlanok, ezért ezen ingatlanok tévesen szerepelnek a Törvény mellékletében. Két ingatlan esetében továbbá az ajtószám is tévesen volt feltüntetve. A Törvény végrehajtása során az ingatlanok állami átvételére nem is került sor a fentiek okán, az ezen ingatlanokban nyújtott ellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátási szerződés keretében finanszírozza Pécs Megyei Jogú Város számára. A három szóban forgó ingatlan összesen mindössze három férőhelyen biztosít külső férőhelyes utógondozói ellátást. Az állami átvételtől történő eltekintés nem eredményezi az ellátott fiatal felnőttek ellátásának veszélyeztetését, mivel az állami feladatellátást szolgáló rendszeren belül ellátásuk megszervezése biztosított Az előterjesztés a Törvény módosításával összefüggésben tartalmazza az ek átvételéhez szükséges Korm. rendeleti szintű módosításokat is. A Korm. rendelet módosítására az állam fenntartói feladatainak ellátását végző szerv kijelölése érdekében, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítására pedig az integrált ek átvételéhez kapcsolódó végrehajtási szabályok meghatározása érdekében kerül sor Ütemterv az integrált ek átvételére Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 1. Az átvételi eljárásrend jogi kereteinek ismertetése az integrált ek fenntartóival augusztus 31. SZGYF szerv központi A fenntartók a tv. tervezet szerinti átvételi rendről és a feladatokról kapnak tájékoztatást humánerőforrás, utazást szolgáló gépjármű rendelkezésre áll az SZGYF-ben

8 8 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 2. A már profil tisztává tett ek számbavétele, dokumentáció áttekintése szeptember 20. Átadó fenntartók SZGYF központi szerv Az integráció megszüntetésének végrehajtása közokirattal igazolttá válik Humánerőforrás, irodai infrastruktúra, kommunikációs eszközök rendelkezésre áll az SZGYF-ben 3. A nem profil-tiszta ek fenntartóival külön egyeztetés az eljárásrend ismeretében elvégzendő feladatokról 2013.szeptember 30. SZGYF központi szerv - összes közreműködő főosztályvezető A szükséges közös intézkedések megtétele ismerté válik az önkormányzati fenntartók számára Humánerőforrás, infrastruktúra, - rendelkezésre áll az SZGYF-ben. 4. Átvételre kerülő ek humánerőforrás állományának pontos meghatározása október 10. Átadó fenntartók Az ek költségvetési tervének előkészítése A szükséges feltételek a fenntartóknál rendelkezésre állnak 5. Átvételre kerülő ingatlanokkal kapcsolatos kérdések tisztázása (helyszíni bejárások, állami tulajdonba kerülő ingatlan hányad meghatározásához szükséges intézkedések) október 20. Átadó fenntartók üzemeltetési feladatokat ellátó egységei, SZGYF üzemeltetési egysége Intézmények költségtervének előkészítése Szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, SZGYF Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztálynál is. 6. Vagyonleltár elkészítése az ek szétválásának megfelelő módon október 31. Átadó fenntartók, ek pénzügyigazdálkodási feladatait ellátó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 7. Szerződések áttekintése/módosítása az ek szétválásának megfelelő módon (kötelezettséget, jogot keletkeztető egyaránt) október 31. Átadó fenntartók, ek jogi, pénzügyigazdálkodási feladatait ellátó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások

9 9 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 8. Uniós projektek és egyéb céltámogatások felmérése október 31. Átadó fenntartók, ek e feladattal foglalkozó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, folyamatosság biztosítása Fenntartóknál és az SZGYF Projekt Igazgatóságán rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 9. Az ek költségvetési helyzetének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák, külön az i és az uniós vagy egyéb projektek október 31. Átadó fenntartók, ek e feladattal foglalkozó egységei Átadás-átvételi dokumentáció előkészítése, ek költségvetési tervezésének előkészítése az Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások 10. Ellenőrzések és azok alapján tett intézkedések helyzete (a hiányosságok kiküszöbölését akadályozó tényezők feltárása) október 31. Átadó fenntartók, ek szociális és gyermekvédelmi szakmai feladatokat ellátó egységei Működtetés biztosítása Fenntartóknál rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások SZGYF szakmai tanácsadói 11. A nem profil tiszta, továbbá az önállóan működő ek önkormányzatoknál ellátott feladataihoz a humánerőforrás- átadásátvétel előkészítése október 31. Átadó fenntartók, ek humánpolitikai feladatokat ellátó egységei Az SZGYF költségvetési tervének előkészítése A szükséges feltételek a fenntartóknál rendelkezésre állnak 12. Átvételre kerülő ek gazdálkodási rendjének meghatározása október 31. SZGYF Gazdasági Főosztály január 01-tól történő gazdálkodási rend kialakítása, integrálása az SZGYF rendszerébe. SZGYF Gazdasági Főosztályán rendelkezésre áll. 13. Költségvetés tervezése az átvett ek számára december 10. SZGYF Gazdasági Főosztály Költségvetés biztosítása ek számára az SZGYF Gazdasági Főosztályán rendelkezésre áll

10 10 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 14. HR feladatok előkészítése az átvett ek vezetői vonatkozásában november 30. SZGYF Humánpolitikai Főosztály, jelenlegi, átadó fenntartók HR felelősei Intézmények aláírási feladatainak zökkenőmentes biztosítása SZGYF Főosztályon rendelkezésre áll HR 15. Informatikai rendszer felmérése az integrált ügyviteli rendszer bevezetéséhez november 30 SZGYF megyei kirendeltség Integrált ügyviteli rendszer bevezetésének előkészítése SZGYF kirendeltségein rendelkezésre áll 16. Átadás átvételi dokumentáció elkészítése november 30 Átadó fenntartók SZGYF átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolításához az SZGYF előzetes véleményének beszerzése Fenntartóknál rendelkezésre áll 17. Intézményvezetők személyi anyagának - átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő - átadása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 18. Gazdasági vezető személyi anyagának - átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő átadása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 19. Intézményvezető vagyonnyilatkozatának átadása (átadás átvételi jegyzőkönyvvel) Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 20. Gazdasági vezető vagyonnyilatkozatának átadása (átadás átvételi jegyzőkönyvvel) Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása Fenntartóknál rendelkezésre áll 21. Az átvett személyi anyagok és vagyonnyilatkozatok megfelelő módon és helyen történő tárolása Átadó fenntartók átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása ***

11 11 Sorszám: Feladat megnevezése: Teljesítés határideje: Felelős megnevezése: Elvárt eredmény: Végrehajtáshoz szükséges erőforrások: 22. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. (1)-(2) bekezdésére tekintettel az átvett gazdasági vezetők vezetői megbízásának visszavonása SZGYF átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása *** 23. Központi költségvetési szervi működés technikai feltételei biztosítása (számlanyitás, kincstári kapcsolati rendszer kialakítás, KIR, K11) SZGYF Gazdasági Főosztály EMMI működés technikai feltételei biztosítása SZGYF-nél és EMMInél rendelkezésre áll 24. Alapító okiratok módosításának előkészítése december 1- től folyamatos Átadó fenntartó, SZGYF Jogi és Igazgatási Főosztály az átadó fenntartó kiválásról szóló döntésének megküldését követően az SZGYF előkészíti az alapító okirat módosítását, mellyel a fenntartóváltás bejegyzése teljesíthetővé válik. SZGYF-nél rendelkezésre áll 1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai Az előterjesztés egységesíti az állami ellátási kötelezettségi rendszer átalakításhoz kapcsolódó feladat-ellátási megoldásokat az államilag garantált szolgáltatásnyújtás érdekében, a január 1-jével át nem vett, vegyes profilú integrált ek helyzetének végleges rendezésével. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás

12 12 A vegyes profilú integrált ek helyzetének rendezése szükségessé teszi az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről szóló évi CXCII. törvény, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet, valamint az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítását egyéb intézkedés alternatívák Az előterjesztésben ismertetett megoldási javaslatokon kívül egyéb alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programjának 4. Fejezet 4.5. számú szociális, gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódik. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés nem kapcsolódik más folyamatban lévő előterjesztéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A tervezet nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés szerinti törvénymódosítás elfogadása nem igényel minősített többséget. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés az egyeztetési lapon megjelölt szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó!

13 Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató 13 igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A Kormány jelen döntésével azok az ek is állami kezelésbe kerülnek, amelyek egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ekben elhelyezett gyermekek és felnőtt személyek ápolását, gondozását látják el január elsejével a szociális és gyermekvédelmi ek átkerültek az önkormányzatoktól állami fenntartásba, majd január elsejétől a fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg szakosított szociális ellátását nyújtó ek is. Az eddig működő megyei fenntartó központok feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek munkatársai. Tervezett időtartam: Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter

14 14 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Az előterjesztéshez az alábbi hatásvizsgálati lap kerültek csatolásra: - az egyes integrált szociális, gyermekvédelmi ek állam általi átvételére vonatkozó hatásvizsgálati lap.

15 15

16 16 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes integrált szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről szóló előterjesztést, és elrendeli - az 1. mellékletében szereplő törvénytervezetnek az Országgyűléshez történő benyújtását; a törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét az emberi erőforrások minisztere látja el, - a 2. mellékletében szereplő tervezetnek az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény módosításáról szóló törvény kihirdetésével egyidejűleg a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

17 17

18 18 1. melléklet a /2013-JSZOC számú kormány-előterjesztéshez évi törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény módosításáról 1. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Áátv.) 1. -a a következő 3 5. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 3. integrált től átvett feladat: január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által, január 1-jétől az állam által a települési önkormányzattal az integrált működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás, 4. integrált : a 3. melléklet szerinti ek, 5. integrált i vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált ek valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedése, amely az integrált től átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és nevesítetten az integrált től átvett feladathoz, valamint az integrált ekhez kapcsolódik. 2. Az Áátv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 4/A. Az integrált ek állami átvétele 9/A. (1) január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált, az integrált ekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált ekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, b) az integrált től átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az integrált által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói

T/12608. számú törvényjavaslat

T/12608. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12608. számú törvényjavaslat az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi i ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 3.sz.napirend ELŐTERJESZTÉS a Társulási Tanács 2016. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának előkészítése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

2. A KLIK 1. szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére július 1-jével kerül sor.

2. A KLIK 1. szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére július 1-jével kerül sor. A Kormány 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE MAJOR ERNŐ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJE JOGSZABÁLYI ALAPOK 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Budapest, 2012. október

Budapest, 2012. október EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE SZÁM: 41545-2/2012-EMMI (SZ) A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. október -én. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról. Budapest, 2012. október

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról. Budapest, 2012. október EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE SZÁM: 25113-6/2012-EMMI (SZ) A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. október -én. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A Közgyűlés IX-137/271.644/2015. számú határozatának melléklete MÓDOSÍTÓ OKIRAT Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján hatályba lépett Társulási Megállapodást,

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Javaslat. Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására

Javaslat. Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására 14032455 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V /. : ; : ^...-..4../2014. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására Tisztelt

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben