A negyedik P. A desztináció-menedzsment elmélete és európai gyakorlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A negyedik P. A desztináció-menedzsment elmélete és európai gyakorlata"

Átírás

1 A negyedik P A desztináció-menedzsment elmélete és európai gyakorlata

2 A desztináció fogalma a desztináció fogalmának átértékelődése eredetileg, a turista szemszögéből az úticél : Olaszország, London, Párizs, vagy éppen a Balaton, a Bükk vagy Miskolc napjainkra: az a szolgáltatási/termék-láncolat, amit a desztináció mint egész kínál alapegysége az élmény, végső összegzése az élmények együttese, amelynek hátterében hálózatba szervezett szolgáltatások sora rejlik maradéktalan élmény = számtalan tényező koordinált, együttes hatása a felvilágosítást nyújtó helyi lakos stílusától a szállodai szoba minőségén, az épített és természetes környezeten át az időjárásig desztináció = a fogadóterület által nyújtott élmények együttese

3 Desztinációs marketing Európai turisztikai piac = turisztikai termékek vására Turista = vásárló > vásárlói magatartása alapvetően élmény-orientált Alapvető kérdése: hol kapom (vásárolhatom) meg az engem (pillanatnyi állapotomat) leginkább kielégítő terméket/termék-együttest? A keresés alapvetően két irányból meghatározott: - Terméket (egyes élményt) keres (egészségturisztikai, wellness, aktív, extrém stb. turizmus, a szabadság, a szabadosság, önmaga értékességének, a mással való találkozásnak, a felfedezésnek, az ismeretszerzésnek, stb. az élményét) - Termék/élmény- csokrot keres: Kontinensek > Egyes országok > Régiók > Mikrorégiók >Települések

4 A térség mint turisztikai termék Hol? Melyik kontinensen? Melyik országban? Melyik régióban? Melyik tájegységben? Melyik településen? - találom meg azt a termék/élmény (csokrot), amit keresek? A térség mint desztináció tehát (beágyazva a nála átfogóbb desztinációs szintekbe), nem más, mint turisztikai termék (élménycsokor) a turisztikai világpiacon A település/térség mint turisztikai termék = élmény(ek) ígérete

5 Desztináció menedzsment a desztináció menedzsment = fenti termékek/desztinációk a, gyártásának b, piacra juttatásának c, értékesítésének folyamat-tervezője/szabályozója Kulcsszavak: alulról építkezés, Public Private Partnership, összefogás, kutatás, tervezés, termékfejlesztés, marketing, IT-rendszer, CRM

6 A desztináció menedzser feladatai Termék / integráció menedzsment: piacképes turisztikai termék(ek) létrejöttének támogatása - szanaszét heverő, természeti és humán vonzerők termékké, majd egységes kínálattá alakítása, egymáshoz kapcsolása, csokorba rendezése Innováció menedzsment: európai működő minták adaptálása (Best practice) Kooperáció menedzsment: összefogás elősegítése (PPP, partnerség, hálózat) Marketing- és minőségmenedzsment: értékesítés és piacra vitel, monitoring Trendek, fejlődés folyamatos figyelése (Life Long Learning) Rendszer-irányítás (marketing, információs, értékesítő, adminisztratív, stb.) egymásra épülő elemek rendszerbe foglalása Reklám, promóció, ügyfélkapcsolat-menedzsment - kiadványok, vásárok, kereső rendszerek, média stb.

7 Best Practice: DÉL-TIROL Terület: km2 Lakosság: Etnikai csoportok: német, olasz, ladin Települések száma: 116 Turisztikai egyesület: 92 Turisztikai szövetség: 12

8 TURISZTIKAI MUTATÓK Szálláshelyek és ágyak száma kategóriák szerint: Szálláshely típusok Kategóriák Szálláshelyek Ágyak 4+5 csillagos csillagos Kereskedelmi szálláshelyek 2 csillagos csillagos Residence Összesen Kemping Magánszálláshely Magánszálláshelyek Falusi turizmus Egyéb Összesen Összesen Vendégéjszakák Vendégek Statisztika

9 Piacok Dél-Tirol alapvető küldőpiacai: Németország Olaszország Svájc Megcélzott piacok: Benelux Államok Egyesült Királyság Csehország

10 A TURIZMUS SZEREPLŐI - TV Tourismusvereine (Turisztikai egyesületek), Tagjai: önkormányzatok, szálláshelyek, üzletek, kézművesek, - TVB Tourismusverbände (Turisztikai szövetségek), Tagjai: szövetségek, földrajzi fekvés szerint csoportosulva - LTS - Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols (A dél-tiroli turisztikai szervezetek tartományi szövetsége) Valamennyi turisztikai szervezetet magába foglalja - HGV - Hotelier- und Gastwirteverband, Hotel és Vendéglátóipari Szövetség + a magánszállásadók szövetsége - SMG - Südtiroler Marketing Gesellschaft AG Dél-Tirol turizmusának legfelsőbb hivatalos szerve Tulajdonosok: Dél-Tirol tartománya (50%), LTS, HGV -SinfonetKGmbH, Dél-Tirol hivatalos turisztikai portáljának üzemeltetője - LTS GmbH a DESTOUR-rendszerért, hardware-ért, software-ért felelős a turisztikai egyesületek felé, informatikai tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez - Idealnet GmbH Portal Marketing Instruments A dél-tiroli turisztikai szervezetek hivatalos IT-partnere

11 ÁBRÁN SZEMLÉLTETVE Tartományi kormány SMG Dél-Tirol- Brand Know-How transzfer LTS Érdekképviselet, Konow-how transzfer Szakmai Szervezetek Piac szintje Termék szintje Termék szintje Turisztikai Szövetségek Piacra vitel Települési Turisztikai Egyesületek Település mint termék Turisztikai Szolgáltatók

12 A helyi szintű turisztikai egyesületek Tagjai: Települési vállalkozók Önkormányzat Finanszírozás: éves tagdíjak éves kötelező járulékok normatív tartományi támogatások rendkívüli tartományi támogatások települési támogatások szponzoroktól származó bevételek üzleti tevékenységből és rendezvényekből származó bevételek közös vagyonból származó bevételek

13 A helyi szintű turisztikai egyesületek A turisztikai egyesületek helyi szervezetekként a turizmus termékszintjéért felelnek. Kulcsszavak: információ, animáció, infrastruktúra-szabályozás, ügyfélkötődés, tagok segítése és termékfejlesztés. Információs- és szolgáltatóhelyek létrehozása turisták számára, beleértve a turisztikai szolgáltatások és a megfelelő foglalások közvetítését. A TV-knak jogukban áll foglalásokat, valamint a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat közvetíteni, önálló beutaztatói engedéllyel azonban nem rendelkeznek; rendezvények és egyéb, az idegenforgalom szempontjából jelentőséggel bíró kezdeményezések támogatása és megvalósítása; a Turisztikai Szövetséggel együttműködve marketing-projektek kezdeményezése; a települési természeti, művészeti és történelmi örökség értékének megőrzése, emelése; olyan létesítmények, szolgáltatások működésének elősegítése, melyek az idegenforgalom szempontjából jelentőséggel bírnak; összekötőkapocs a szolgáltatókhoz; vendégek segítése, információval való ellátása, animáció; panaszkezelés; üdülőhelyhez méltó településfejlesztés és településkép biztosítása; az egységes települési turisztikai kínálat kialakításának koordinálása.

14 A helyi szintű turisztikai egyesületek Jogi forma: egyesület (nonprofit) Jogi alap: évi 33.számú tartományi törvény Tagok: Az egyesületnek tagjai lehetnek mindazon természetes és jogi személyek, amelyek az egyesület célkitűzésének megvalósulásában érdekeltek. A tagok jogai és kötelességei: Jogok: Aktív és passzív választójog. A szavazati joggal felruházott közgyűléseken való részvétel. Kötelességek: Az egyesület alapszabályzatának, valamint az közgyűlés és a választmány határozatainak betartása. Tagdíj és az éves kötelező hozzájárulások befizetése. A TV szervei: közgyűlés választmány elnök felügyelő bizottság

15 A helyi szintű turisztikai egyesületek Közgyűlés: A TV valamennyi tagja alkotja a közgyűlést. Minden egyes tag egyszeres szavazati joggal rendelkezik. A közgyűlés: - választja a választmányt - határozza meg a kötelező díjak mértékét - jóvágyja a mérleget és a költségvetési javaslatot - jóváhagyja a teendők tervezetét Választmány: A választmány felel az egyesület stratégiai és operatív vezetéséért. Minimum 7 és maximum 15 tagból áll. A választmány: - a(z) (marketing)igazgatóval együtt vezeti az egyesületet - megválasztja az elnököt és annak helyettesét - adott esetben kinevez egy bizottságot - személyi ügyekben illetékes

16 A helyi szintű turisztikai egyesületek Elnök: Az elnök képviseli a turisztikai egyesületet harmadik féllel szemben és a bíróság előtt. Ő hívja össze az üléseket és aláírási joggal rendelkezik az egyesület számláit illetően. A választmány tagjai: - választott idegenforgalmi vállalkozók - a település polgármestere - a helyi HGV (Szálloda- és Vendéglátóip. Szöv.) vezetője - a szobakiadók képviselői - a kereskedők képviselői - a felvonólétesítmények és síiskolák képviselői

17 A turisztikai szövetségek Tagok: helyi turisztikai egyesületek, az idegenforgalomban érdekelt olyan testületek, intézmények, egyesülések, valamint magánszemélyek, melyek turisztikai létesítményeket tartanak fent és turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak. A szövetség megalapításának minimális feltétele: Legalább három olyan helyi TV illetékességi területe, melyek az utolsó három évben átlagosan legalább vendégéjszakát regisztráltak A turisztikai szövetségek finanszírozása: a TV-k és egyéb tagok éves tagi járulékai normatív tartományi támogatások EU-projektekből származó pénzösszegek Rendkívüli tartományi támogatások Az üzleti tevékenységből és rendezvényekből befolyt összegek

18 A turisztikai szövetségek A turisztikai szövetségek a turisztikai szempontból homogén jegyekkel bíró területek turisztikai egyesületeinek összefogásával jönnek létre. Az összefogás célja a marketingtevékenység hatásfokának és hatékonyságának növelése. A turisztikai szövetségek a piacszintért felelősekésazsmg (Dél-TiroliMarketing Társaság) és a turisztikai egyesületek közötti összekötő kapocs szerepét hivatottak betölteni. Kulcsszavak: marketing és PR, márkázás, terjesztés, termékfejlesztés és csomagok kialakítása. Feladataik: Felelősek a települési és a (kis)térségi desztinációk általános marketingjéért; a települések szintjén átívelő együttműködés az idegenforgalom területén, közös célok meghatározása és a turisztikai egyesületek tevékenységeinek összehangolása; a (kis)térség márkává alakítása (Branding); a települések szintjén túlmutató rendezvények koordinálása és megvalósítása; turisztikai szolgáltatások és foglalások közvetítése; a (kis)térségi desztináció arculattervezése és pozicionálása; piac-(ki)alakítás bel- és külföldi vásárokon; értékesítés-támogatás (prospektusok stb.); sajtótevékenység és kommunikáció (PR); regionális vendégkártya; stratégiai fejlesztés; stratégiai partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása.

19 A turisztikai szövetségek Szervek: közgyűlés, választmány, bizottság, elnök, felügyelő bizottság Szavazati jog: A turisztikai egyesületeknek a befizetett tagi hozzájárulásuk arányában egytől ötszörös szavazati jog ítélhető meg. Választmány: A választmány minimum három és maximum kilenc tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg. A választmány feladata: - a szövetség igazgatása és vezetése a (marketing)igazgatóval együtt - az elnök megválasztása - az évi zárszámadás és a költségvetési javaslat írásba foglalása - indítványok kidolgozása a közgyűlés felé - az igazgató feladatainak és illetékességi körének meghatározása - határozathozatal minden olyan ügyben, mely nem a közgyűlésre tartozik Marketingtanács: Az egyes egyesületek igazgatói a szövetség igazgatójával közösen képezik az un. marketingtanácsot, mely a választmány tanácsadói grémiumaként működik. Ügyvezetés: Minden olyan szövetség valamint egyesület, mely legalább vendégéjszakát regisztrál, köteles az ügyvezetéssel egy (marketing)igazgatót megbízni.

20 A szövetségek szövetsége Dél-Tirol Turisztikai Szervezeteinek Tartományi Szövetsége (LTS) Az LTS céljai: a helyi és településszintek feletti turisztikai szervezetek politikai érdekképviselete a tagok mindennemű segítése és tanácsokkal való ellátása oktatás és továbbképzési tevékenységek informatikai támogatás (hardver és szoftver) turisztikai szoftverek fejlesztése a Dél-Tirol egészére vonatkozó célirányos turizmuskoncepciók kidolgozásában való tevékeny részvétel a turisztikai gazdaság érdekeinek a turisztikai szervezetek szempontjából történő képviselete más gazdasági szövetségekkel és turisztikai partnerekkel történő együttműködés

21 A szövetségek szövetsége Tagok: Dél-Tirol minden turisztikai egyesülete és szövetsége Az LTS szervei: közgyűlés, választmány, bizottság, elnök, könyvvizsgáló Az LTS részesedései: SMG (arány: 15,67 %); Dél-Tirol tartomány után a HGV-val együtt a legfontosabb részvényes Sinfonet (arány: 30 %) A Sinfonet felelős a tartomány internetes megjelenésért

22 Az SMG Dél-Tiroli Marketingtársaság (SMG) A Dél-Tiroli Marketingtársaság án alakult meg. A Südtirol Tourismus Werbung (STW) utódja. Az SMG jogi formája RT. A részvények 50%-Dél-Tirol tartomány tulajdonát képezi. A társaság célja a Dél-Tirol BRAND managementje bel- és külföldön. Ez a településekkel és kis/térségekkel illetve más gazdasági szektorokkal való együttműködés során valósul meg. E célból a tartomány önálló költségvetést hoz létre, mellyel az érintett gazdasági szektorok egyenlő mértékben rendelkeznek. Társasági tőke: EUR Szervek: Tulajdonosi Tanács (23 részvényes) Igazgatótanács Az igazgatótanács elnöke Marketingbizottság

23 Az SMG évi költségvetés: ~ 13,5 millió Finanszírozás: ~ 95 % közpénzek ~ 5 % együttműködő partnerektől származó pénzek Az igazgatótanács tagjai: Dr. Reinhold Marsoner (Elnök) Dr. Erwin Lanzinger (LTS) (Egyesületek Egyesülete) Walter Meister (HGV) (Szálloda- és Vendéglátóipari Szövetség) Dr. Dieter Steger (Tartomány) Pierangelo Duzzi (Kereskedelem) Dr. Josef Rottensteiner (Ker. és Iparkamara) Dr. Georg Mayr (Parasztszövetség)

24 Várható eredmények A kínálat megsokszorozása és koncentrálása: - egységes termékkínálat és -arculat kialakítása, valamint promóciója különböző kommunikációs csatornákon keresztül A passzív, vendégváró magatartás átalakítása aktív piaci tevékenységgé - dinamikus piaci értékesítési rendszer (költséghatékony marketing-akciók, ügyfél-kötődés erősítése, follow-up, európai szinvonalú információszolgáltatás Együttműködési hálózatok kialakítása - saját szolgáltatók, - környező desztinációk - szinergikus hatások Végső soron több, jobb és elégedettebb turista, magasabb költési szinttel, hosszabb tartózkodással

25 A siker feltételei Partnerség desztináció menedzsment szervezet - PPP Public Private Partnership a magán és a közszféra szoros együttműködése, alulról építkezés Professzionalizmus desztináció menedzser és munkaszervezet, professzionális IT-alkalmazás Pénz meglévő források felkutatása, bevonása, pályázatok (ROP), kockázatvállalás

26 A 4. P Ami nélkül nincsen semmi: a 4. P : Passion a szenvedély Minden siker előfelétele: az akarat, hogy megváltoztassuk dolgaink menetét, személyes energiák latba vetése Az első helyes kérdés: ÉN mit tehetek, hogy a dolgok megváltozzanak

27 A recept Szemléletváltás: a turizmus társadalmi struktúráinak gyökeres átalakítása, az aktív szerepvállalás és az együttműködés szükségességének tudatosítása és európai gyakorlatának meghonosítása

28 Köszönöm a figyelmet Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft.

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés Turizmus rendszere előadás 8. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató Jövőkép Észak-Magyarország turisztikai régió A régió Magyarország

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program

Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program Jelentés tervezet Xellum Kft. & Med-I-Terra K ft. Ez a dokumentum 172 oldalt tartalmaz 2010. augusztus

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben