Útmutató a szakképzettségi vizsgához BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a szakképzettségi vizsgához BEVEZETÉS"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS MI A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA? A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE (a finn modell alapján) Finnország Dánia Magyarország Hollandia Következtetés ÉRTÉKELÉS A képzettségi vizsga környezete Értékelési szempontok Értékelési kritériumok Az értékelés megbeszélése A képzettségi vizsga dokumentálása ÚTMUTATÁS Útmutatás a küldő iskola részére Útmutatás a küldő iskola tanára részére Útmutatás a fogadó iskola tanára részére (ha van ilyen) Útmutatás a diák részére Útmutatás a munkahelyi oktató részére A sikeres képzettségi vizsga A KÜLFÖLDÖN TETT SIKERES SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA ELŐFELTÉTELEI ELLENŐRZŐ LISTA A KÉPZETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS SZÓKÉSZLET FÜGGELÉKEK... 32

2 BEVEZETÉS Ez a kézikönyv a Külföldön tett képzettségi vizsga című projekt részeként készült az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával. A projektben részt vett Dánia, Finnország, Hollandia és Magyarország. Ez az anyag a szakképző intézmények vendéglátó-ipari és ruházati ipari tapasztalatai és gyakorlata alapján készült. A szakképzési rendszerek megszervezése országonként különböző. Az alapötlet azonban az volt, hogy elkészüljön a vizsga megszervezését segítő kézikönyv, amelyet országtól és szakterülettől függetlenül használhat bármely diák/tanár/munkahelyi oktató. Bár a kézikönyv a finn modellen alapul, figyelembe veszi a résztvevő országok sajátságait is. A második rész az értékelés általános vonásaival, az értékelési szempontokkal és az értékelési kritériumokkal foglalkozik. A diákok korrekt és egyenlő értékelését elősegítendő, az a legfontosabb, hogy minden érintett fél ismerje az értékelés elveit. A harmadik rész a diákoknak nyújtandó útmutatásra és támogatásra összpontosít. A diákok megfelelő és időben nyújtott útmutatásra és támogatásra jogosultak a képzettségi vizsga előtt, alatt és után. Egyéni különbségek vannak abba a tekintetben, melyik diáknak milyen mértékű útmutatás és támogatás szükséges, ezért kell a munkahelyeket megfelelő mennyiségű előzetes információval ellátni a munkahelyre kerülő diákokról. A kézikönyv végén szószedet tartalmazza a képzettségi vizsga közben leggyakrabban alkalmazott szakszavakat. Végül a képzettségi vizsga terveinek, dokumentumainak, stb. a mintái találhatók meg az Első Függelékben.

3 1. MI A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA? A vizsga munkafolyamatokból vagy munkavégzéssel kapcsolatos szituációkból áll, amelyet az oktatást nyújtó és a munka világa közösen tervez meg, szervez és értékel. Ez egy a sok értékelési módszerek közül. Hogy az egyes értékelési módszerek mekkora hangsúlyt kapnak, az a tanulmányi modultól függ (Ábra - 1). A vizsgával a diákok igazolják, milyen mértékben sajátították el a nemzeti alaptantervben meghatározott és a munka világa által megkívánt készségeket. Más iskolai tétel Szakképzettségi vizsga Más vizsgák az értékelés részeként Ábra 1: A vizsga A vizsga szükséges, például, - az oktatás minőségének biztosításához, valamint az iskolák és a munka világa közötti kapcsolat megerősítésére - hogy alkalmat kapjon a munka világa, hogy befolyásolja az oktatásnak a munka világához való kapcsoltságát - a diákok értékelésének egységesebbé tételéhez, és hogy a diákok visszajelzést kapjanak szakképzettségükről - hogy a diákok könnyebben beléphessenek a munka világába

4 - a munka orientált és gyakorlati természetű oktatás növeléséhez - a diákok tanulási motiváltságának fokozásához - hogy visszajelzést kapjanak az oktatást nyújtók a tantervek, az oktatási intézkedések, valamint a diákoknak nyújtott útmutatás és támogatás mértékének helytállóságáról - a diákok szakmai önazonosságának előmozdításához (a szakma szakértőinek visszajelzése alapján) 2. A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE (a finn modell alapján) 2.1 Finnország Finnországban a szakképzés három évig tart (120 kredit, 1 kredit egy tanuló 40 órányi munkájának felel meg), s ebből munkahelyi képzés legalább 40 kreditet tesz ki. Finnországban a vizsgát a munka világának szervezeteivel együtt rendezik. A képzettségi vizsga a diákoknak nyújtott munkahelyi képzés része. A képzettség vizsga célja annak biztosítása, hogy a diákok ugyanazzal a szakképzettséggel rendelkezzenek az adott területen. A képzettségi vizsgát tanulmányi modulonként rendezik, és az egyes tanulmányi modulok értékelésének részét képezik. Az első képzettségi vizsga alkalmával a diákok igazolják szakképzettségüket a munkavégzés alapjainak körében; a későbbi képzettségi vizsgák alkalmával igényesebb szakmai készségeket mutatnak be, és hogy mennyire mesterei a szakmának. A szakmai tanulmányok moduljába tartozó kulcsképességeket a képzettségi vizsga alkalmával kell értékelni. A szakmai végzettség Finnországban rendszerint 3-6 képzettségi vizsgát tartalmaz. A szakmai végzettség megszerzésének feltétele, hogy a diák letegye összes képességi vizsgáját. A diákok külön képességi vizsgabizonyítványt kapnak. 2.2 Dánia A szakképzés szerkezete Dániában "szendvics modell", azaz a diák képzése felváltva történik az iskola és az egy cégnél töltött szakmai gyakorlat között. A ruházati képzés 3,75 évig tart. A vendéglátó-ipari (hotel, étterem, és ellátás) képzés 2-4 évig tart.

5 A képzettségi vizsgát a dán ruházati iparban az iskola műhelyében tartják, nem a munkahelyen. Ha ott tartanák azonban, nyilvánvalóan összhangban lennének az Első Függelékben pontosított témák tartalmával (Javaslat képzettségi vizsgára / DK). 2.3 Magyarország Tervezet varrónők oktatására (2+2 év) A diákok a 8. év elvégzése után kerülnek a szakképző iskolába. A évben a szakoktatás az általános készségeket erősíti meg, és alapvető szakképzést nyújt. Ezt követően a diákok bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. Az alapvető szakképzés a foglalkoztatási csoport együttes szakmai tudását (elméletben és képzésben), képességét és tehetségét fejleszti. Az alapvető szakképzés során a diákok megismerhetik az alapvető szakmai készségeket és a választott foglalkoztatási csoport sajátos technológiájával, a felhasznált anyagokkal, és a foglalkoztatási csoporton belüli végzettségekkel, valamint felkészülnek, hogy speciális végzettséget válasszanak. A évben minden diák az iskolai műhelyben vesz részt szakképzésen. Miután sikeresen befejezték a 10. évet, a diákok megkezdik a tényleges szakmai képzést. Ugyanakkor a diákok alkalmat kapnak, hogy megvalósítsák saját elképzeléseiket is. A szakmai elmélet és gyakorlat tanításához modern technikai feltételek biztosítottak. A magyar diákok a szakképzés második évét az iskolai műhelyben, vagy egyénileg választott külső munkahelyen (kisvállalkozás, a szakma egyéni vállalkozó mestere), vagy csoportonként gyárakban töltik. A diákok a képzést az Oktatási Minisztérium által szabályozott központi program szerint végzik az órákra lebontott tanterv alapján a szakoktató vezetése alatt álló iskola szervezésében és felügyeletével. A külső képzési helyeken tartandó vizsga a Kamara (iskolai szakképző) felelőssége alá tartozik, és szakértők közreműködésével bonyolítják le.

6 2.4 Hollandia A vizsga a Holland ruházati ipari oktatásban röviden: A tanterv 4 éves oktatást tartalmaz; a) Az első évben a diákok a ruházati iparról tanulnak. Megtanulnak a gépeken dolgozni, szabásmintát készíteni és követni, stb. Négy hónap után a diákoknak választaniuk kell a ruhatervezés és a ruhakészítés között. b) A ruhakészítés második éve megoszlik a divatszabászat és a konfekció között. A diákok egy cégnél is dolgoznak, hogy munkatapasztalatot szerezzenek. c) A harmadik évben kezdődik a vizsga. A harmadik évben a diákok 10 hetet dolgoznak egy cégnél. d) A negyedik év 10 hetes munkahelyi képzéssel kezdődik. Ezt követően a diákok visszatérnek az iskolába, és megkezdik vizsgaévüket, ami azt jelenti, hogy egy ruhából álló kollekciót kell készíteniük. A kollekciót az iskolában kell elkészíteni. A munkahelyi képzés nem része a vizsgának. A jövőben a vizsga a munkahelyi képzés közben kerül sorra. Az iskolai képzés felkészülésnek tekintendő a cégnél történő képzésre, ahol összetettebbek a problémák, és a helyzetek valóságosabbak. A diákoktól elvárják, hogy használják a 3/4 évnyi iskolai képzés során szerzett tudást és készségeket, és alkalmazzák őket a vendéglátó- és ruházati ipar valóságában a képzés közben. A képzési év két 20 hetes időszakra oszlik. 2.5 Következtetés Mivel a finnek már 1999 óta kifejlesztették vizsgarendszerüket, és mivel a résztvevő országok a vizsga irányába haladnak, az érintett országok igyekeznek megvizsgálni a finn rendszer alkalmasságát és alkalmazhatóságát saját rendszerük tekintetében.

7 3. ÉRTÉKELÉS Értékelők: A vizsgát rendszerint a munkahelyi oktató és a képzettségi vizsgát felügyelő tanár értékeli, miután meghallgatták a diák önértékelését. Egyes esetekben azonban, azaz amikor nincs közvetítő iskola, az értékelést elvégezheti a munkahelyi oktató maga is. A fogadó iskola tanára részt vesz a képzettségi vizsga értékelésében. Ha szükséges, egy ügyfél, valamely érdekelt csoport képviselőjének, stb. a véleménye is meghallgatható a képzettségi vizsga értékelésekor. Bár a törvény nem köt ki semmi kötött követelményt a munkahelyi oktatóval kapcsolatban, neki alaposan ismernie kell a tárgyat. Dániában és Hollandiában külső értékelők megfigyelőként követhetnek 1-2 vizsgát, hogy megtanulják, mit kell tenniük. A SKILLDA projektnek köszönhetően az értékelők rendelkezésére áll egy értékelési modul, amely az Interneten vagy a Virtuális Campuson keresztül tanulmányozható. A munkahelyi oktató és a tanár feladata, hogy szükség esetén közbelépjen egy vizsga lefolyásában. A beavatkozás vagy a képzettségi vizsga esetleges megszakításának oka lehet a munkabiztonsági rendelkezések figyelmen kívül hagyása, a gazdasági veszteségek veszélye, vagy az ügyfél biztonságának veszélyeztetése. 3.1 A képzettségi vizsga környezete Minden cég jóváhagyást kapott és rendszeres ellenőrzés alatt áll akár az iskola részéről, akár az országos munkakörnyezeti szervezet részéről. A fogadó iskolának értékelnie kell az intézmények alkalmasságát. Az is lehetséges, hogy a küldő iskola tanára látogatja meg az intézményeket, ahol a diákjuk van. 3.2 Értékelési szempontok Az értékelési szempontok minden képzési modulban a következők: - a munkafolyamat elsajátítása - a munka módszereinek, eszközeinek és anyagainak megismerése - a biztonságos munkavégzés - a munka alapját jelentő információ ismerete. Hozzáállás, munkaerkölcs (Dánia és Hollandia)

8 Továbbá az egyes képzési modulokban a fontossággal rendelkező általános területek és az alapkészségek is az értékelés részét képezik. Fontossággal rendelkező általános területek: - nemzetköziség - fenntartható fejlődés - a technológia és az információs technológia használata - vállalkozás - minőségi és ügyfélközpontú működés - fogyasztói készségek - a munkabiztonság és higiénia figyelembevétele Általános alapkészségek - tanulási készség - problémamegoldó készség - szociális és kommunikációs készség - együttműködési készség - etikai és esztétikai készség A fontossággal rendelkező általános területek és készségek értékelésére kerül sor a képességi vizsgán, melyek közül lényegében a kulcsfontosságú készségek közé tartoznak az adatok, és amelyekben az adatok a legvilágosabban követhetők működés közben. Ezen felül a diák elegendő alkalommal rendelkezett, hogy elsajátítsa a megkívánt készségeket. A döntő szempont a vizsgán a diák szakképzettségében visszatükröződő szakmai készségek értékelése. A minősítést meghatározzák a képzettségi vizsga anyagában meghatározott kritériumok és a munka minősége. A munka világában megkívánt kulcskészségeket a munka világának képviselőivel együttműködve kialakított értékelési adat határozza meg. Az értékelés kritériumaként leírás készül azokról a munkakészségekről, munkavégzésről és végső eredményről, amelynek az elérése kívánatos a különböző minősítések megszerzéséhez. Ebben az összefüggésben az alkalmazott szakszavak a tudás, a készségek és a képességek. Az értékelés szempontjai mindegyik résztvevő országra vonatkoznak, de hogy mi a pontos jelentésük, az külön határozandó megy.

9 A vizsgán használt értékelési módszereket úgy választották meg, hogy mérjék a kitűzött célok elérését, és támogassák a diák tanulását. Az adott területtől függően a következő módszerek használhatók a vizsgák értékelésekor: - közvetlen megfigyelés, azaz a diák munkavégzésének figyelemmel követése - kiegészítő írásbeli feladat - kérdések és megbeszélés - önértékelés - ügyfél visszajelzése - portfólió-elemzés A munka megkezdése előtt a diákoknak el kell mondani, milyen szempontok figyelembevételére kerül sor értékelésükkor, és ezt be kell jegyezni munkafüzetükbe is. Például, a Hollandiában alkalmazott értékelési szempontok a vendéglátóiparban (hotel, étterem) és a ruházati iparban a Második Függelékben. Az osztályozó minősítéssel történő értékelésnek mindig a diák ösztönzését, fejlődését és kreativitását kell szolgálnia, s közben a szakmai szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni. 3.3 Értékelési kritériumok Amit a diákok külföldön tanultak és képességi vizsgával igazoltak, azt a tanároknak el kell ismerniük annak az országnak a nemzeti tantervében közzétett kritériumok alkalmazásával, ahonnan a diák származik. A finnek egy öt pontból álló minősítési rendszert alkalmaznak, amely a készségszinteket tartalmazza, azaz az értékelési kritériumokat három lépésben mindegyik képzési modul esetében pontonként:

10 K 5 (kiváló) H 4 (jó) H 3 (jó) T 2 (megfelelő) T 1 (megfelelő) Ahhoz, hogy K5 minősítést kapjon, a diáknak teljesítenie kell minden értékelési kritériumot a kiváló szinthez. Ahhoz, hogy H3 minősítést kapjon, a diáknak teljesítenie kell minden értékelési kritériumot a jó szinthez. Ahhoz, hogy T1 minősítést kapjon, a diáknak teljesítenie kell minden értékelési kritériumot a megfelelő szinthez. Ha a diák készségei világosan meghaladják a H3 készségszintjét, az értékelésben résztvevő személyek megbeszélik, vajon megítélhető-e a H4 minősítés, és milyen alapon. Ha a diák készségei világosan meghaladják a T1 készségszintjét, az értékelésben résztvevő személyek megbeszélik, vajon megítélhetőe a T2 minősítés, és milyen alapon. A végső minősítésről szóló döntést a tanár és a munka világának szervezeteinek képviselője mondja ki kellő körültekintést adva a diák önértékelésének. Értékelés Dániában A képzés fő célja nemcsak az, hogy a diákok a lehető leginkább képessé váljanak az előttük álló munkára és az élethosszig tartó tanulásra, hanem az is, hogy megadja a diákoknak azokat az eszközöket, amelyekkel boldogulnak személyes életükben. Kapcsolat a tantárgyi anyag és a projektmunka között: Képzésük során a diákok megszerzik a felkészültséget, amelyet alkalmazniuk kell a projektmunkában, hogy megszerezzék a szükséges készségeket. A folyamatos minősítés és a végső értékelés csak a projektmunkában megszerzett készségeken alapszik. Tanulási környezet: A tanulási környezet legyen motiváló és támogassa a diák pályaterveit. A tanulási folyamat áll a középpontban, és a diáknak álljon módjában, hogy válasszon és vállaljon felelősséget. 10

11 Tanulói befolyásolás: - a gondolat fázisa - a tervezés fázisa - az értékelés fázisa Társ-felelősség a saját tanulási folyamatban: - a diák cselekvőül részt vesz a tanítás megtervezésében - az egyszerű munkafolyamatok fokozatosan bonyolultabbak lesznek - a diáknak használnia és fejlesztenie kell a megszerzett cselekvési készségeit - a diáknak meg kell tanulnia kezelni saját korlátait - a diáknak ismernie kell saját tanulási stílusát és személyes szerepét - a diáknak meg kell tanulnia megtervezni és kézben tartani saját tanulását - a diáknak meg kell tanulnia függetlenül gondolkodni Fokozva a diák tudatosságát és képességét a tanulási folyamat leküzdésében, a diák a személyisége megváltozását tapasztalja. Minősítés/értékelés: folyamatosan és a záró vizsgán: Minden feladat és vizsga a dán országos szabvány szerint kap minősítést: A következő jegyeket alkalmazzák: 13: A kivételesen önálló és kiváló teljesítményért. 11: Az önálló és kiváló teljesítményért. 10: Az önálló, de nem különösen önálló teljesítményért. 9: A jó, az átlagnál valamivel jobb teljesítményért. 8: Az átlagos teljesítményért. 7: A közepes, az átlagnál valamivel alacsonyabb teljesítményért. 6: Az éppen elfogadható teljesítményért. 5: A bizonytalan és nem megfelelő teljesítményért. 03: A nagyon bizonytalan, nagyon gyenge és elégtelen teljesítményért. 00: A teljesen elfogadhatatlan teljesítményért. A szakma Szakképzési Bizottsága állítja fel a minősítési/értékelési szabványt. Ezt követik a tanárok és a külső vizsgáztatók (az ipar világából). 11

12 A magyarok a következő minősítéseket használják: Kiváló, Jó, az kapja, aki teljesen elsajátította az oktatott technológiát, és képes is azt használni, önállóan végzi a munkáját, és megfelelő minőségű terméket állít elő. Aki képest teljesíteni az oktató által előírt időnormát, és kreatívan alkalmazza a gyakorlatban elméleti tudását. az kapja, aki elsajátította a munkamenetet és technológiát, és nem követ el lényeges hibákat. Aki önállóan végzi munkáját, és csak alkalmilag szorul oktatói segítségre. Aki jó minőségű munkát végez, teljesíti az előírt időnormát, és képes elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazni. Közepes, az kapja, aki megfelelően elsajátított szinte minden oktatott technológiát, és alkalmanként hibázik. Aki ne végzi munkáját önállóan, és nem képes tudását a gyakorlatban alkalmazni. Aki számos javítást végez munkájában, és valamivel elmarad az előírt időnormától. Elégséges, az kapja, aki tájékozatlannak bizonyul a technológiák alkalmazása terén, súlyos hibákat követ el. Aki nem képes oktatói irányítás nélkül dolgozni. Aki hibás termékeket gyárt gondatlanság miatt, és elmarad az előírt időnormától. Elégtelen, az kapja, aki tájékozatlan az oktatott technológiák tekintetében, és azokat komolyan megszegi, csak oktatói segítséggel dolgozik, máskülönben általában hibás termékeket gyártana. Jelentősen elmarad az előírt időnormától. A gyakorlati vizsga tárgyai és időrendje - A vizsgadarab elkészítése (minta és technikai dokumentáció alapján) - Nem több, mint 300 perc fordítható a vizsgára. Vizsgaszint értékelés A diák minősítést kap valamely vizsgarész teljesítéséért. 12

13 A hollandok a következő minősítést alkalmazzák: 10 = kiváló 9 = nagyon jó 8 = jó 7 = nagyon megfelelő 6 = elégséges 5 = elégtelen 4 = nem megfelelő 3 = nagyon nem megfelelő 2 = gyenge 1 = nagyon gyenge A munkahelyi képzés időtartamának minősítése 5.5 vagy magasabb kellene, hogy legyen. Ha a vizsga minősítése 5.5 alatti, a diáknak meg kell ismételnie egyes részeket vagy akár az egész munkahelyi periódust. A vizsga minden részének 5.5 vagy magasabb minősítést kell kapnia, hogy a diák átmenjen a vizsgán. A minősítések a következők: 5.5 v. jobb 5.5 alatt V O 3.4 Az értékelés megbeszélése Az értékelés megbeszélése követi a képzettségi vizsgát. A diák, a képzettségi vizsgát megfigyelő munkahelyi oktató és esetleg a tanár vesz ebben részt. Az értékelés csak az értékelés tárgyára összpontosít; ez kap minősítést az értékelési szempontok és kritériumok szerint. A szakmai képzés értékelése nem csak egy minősítés megjelölése lehet, hiszen nagyon fontos, hogy a szakoktató szóban is minősítse a munkát, rámutatva az eltérésekre és problémákra, miközben elismeri a munkát, 13

14 amikor kell. Csak ekkor ösztönözhető a diák jobb munkára, hogy kiküszöbölje a hiányokat és javítsa a hibákat. A minőség talán csak részben határozható meg objektíven a mérhető módszerekkel. Sok a szubjektív, esztétikai összetevő is, amelyek fokozzák a szakmai oktató felelősségét, amikor elemzi és értékeli a diák munkáját. Az értékelés megbeszélését dokumentálják a képzettségi vizsga részeként. A dokumentumot aláírja a tanár, a diák és a munkahelyi oktató. Az értékelés megbeszélésének és a kérdéseknek nyitottaknak kell lenniük, hogy bátorítsák és előmozdítsák az önértékelést. A diák önértékelése megkívánja az értékelési szempontok és kritériumok megértését, valamint azt a képességet és bátorságot, hogy minősítse saját teljesítményét. Magyarországon a vizsgabizottság elnöke összefoglalja saját értékelését és vizsgatapasztalatait. Az értékelés legyen részletes, kreatív és fejlesztő elemzés, adatokkal alátámasztva. Az értékelés általános szempontjai: - a szakmai követelmények gyakorlati és szóbeli témáinak helyénvalósága - légkör, a vizsga leírása - a vizsgázó felkészültsége, a főbb eredmények és kívánnivalók a felkészültség szempontjából - az eredmények és a körülmények közötti kapcsolat - más megállapítások, ajánlások a vizsgarendszer vagy -tárgy tekintetében Jelentés készül a vizsgabizottság értekezletéről, aláírja a vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző legkésőbb 8 nappal a vizsga után. 3.5 A képzettségi vizsga dokumentációja A vizsga dokumentációja fontos, mert a későbbiekben szükség lesz visszatérni a képességi, például a következő esetekben: 14

15 1. Annak igazolásakor, hogy minden képzettségi vizsga megfelelően teljesült 2. Amikor a teljes képzési modul minősítését meghatározzák 3. Amikor megismétlik a sikertelen képzettségi vizsgát 4. Amikor felemelik valamely képzési modul képzettségi vizsgájának a minősítését 5. Amikor a diák fellebbezést nyújt be a képzettségi vizsga értékelése ellen 6. Az oklevélhez mellékelt képzettségi vizsgabizonyítvány megírásakor 7. Amikor a diákok panaszt tesznek az értékelő minősítés ellen 8. Amikor a diáknak ki kell egészítenie képzettségi vizsgáját, vagy csak részleges képzettségi vizsgát tesz A dokumentáció tartalmazza a képzettségi vizsga helyzetét, a képzettségi vizsga teljes munkáját és körülményét. A dokumentáció továbbá tartalmazza a diák önértékelését és a képzettségi vizsga visszajelzését. Egy közös megbeszélés alapján a központé témákat lejegyzik az űrlapra, hogy dokumentálják a képzettségi vizsga értékelését, hogyan zajlott a képzettségi vizsga, hogyan alakult ki a minősítés, és mely tényezők befolyásolták jelentősen a minősítést. Ha a képzettségi vizsga megfelelően teljesült, a tervezett támogatás mértékét is lejegyzik. A következő dokumentumokat szintén megőrzik a vizsgával kapcsolatban, ha központi szerepet játszottak az értékelésben: A képzettségi vizsga terve Az értékelési szintleírások A diák saját terve vagy más dokumentum, amelynek jelentősége volt a képzettségi vizsga értékelésekor Az értékelési űrlap mindenkitől, aki részt vett az értékelésben A képzettségi vizsgabizonyítvány a képzettségi vizsga feladatának és terjedelmének rövid leírásával Az értékelést a küldő iskola tanára és a munkahelyi oktató becsatolja az Europassba. Az Europass egy nyitott és rugalmas keret, amely lehetővé teszi, hogy 15

16 a végzettségek és a készségek összehasonlíthatók legyenek egymással, és ez az Europass portfólión alapszik. Az Europass portfólió egy személyes dokumentumcsomag, amelyet az emberek önkéntesen használhatnak, hogy meglegyen számukra végzettségük, formális és nem formális képzésük, valamint szakmai készségeik értékelése, továbbá munkavállalási engedély alkalmával tájékoztassa a munkaadókat Európában. Az Europass portfólió öt dokumentumból áll, azaz: => Europass önéletrajz => Europass mobilitás => Europass bizonyítvány-kiegészítés => Europass oklevél-kiegészítés =^> Europass nyelvi portfólió A használt űrlapok mintái megtalálhatók a Harmadik Függelékben. 4. ÚTMUTATÁS 4.1 Útmutatás a küldő iskola részére A külföldi elhelyezkedés előtt szerződést kell kötni a küldő iskola, a fogadó iskola, a cég és a diák között. Mindegyik résztvevő jogait és kötelességeit leírják a szerződésben az elhelyezkedés gördülékeny lebonyolítása és magas minősége érdekében. A küldő iskola megegyezik a lebonyolításról a fogadó iskolával. A küldő iskolának megfelelően tájékoztatnia kell diákjait a visszajelzés és az egyéb jelentések gyakorlatáról. A képzettségi vizsgáknak egy létező rendszerhez kell kapcsolódniuk, azaz a tantervekhez, az útmutatási és támogatási szolgáltatásokhoz, valamint a nemzetközi tevékenységekhez. 16

17 4.2 Útmutatás a küldő iskola tanára részére A küldő iskola tanárának a felelőssége, hogy a diákok közötti esetleges tanulási nehézségekre és különbségekre rávilágítson, hogy ezekkel számolni lehessen a vizsgák tervezésekor. A diákoknak meg kell kapniuk a szükséges útmutatást, a munkabiztonsági oktatást és a vizsgával kapcsolatos szakmai követelményekre vonatkozó ismereteket. A fogadó iskola tanára a fő felelős a vizsga megtervezéséért és megvalósításáért. Ez szükségessé teszi, hogy ismerje a kérdéses szakmai végzettség tantervét, valamint a vizsga elveit és az annak lebonyolítását vezérlő elveket. 4.3 Útmutatás a fogadó iskola tanára részére (ha van ilyen) A képzettségi vizsga előtt A fogadó iskola tanárának biztosítania kell, hogy a képzettségi vizsga helye megfeleljen a küldő iskola által támasztott ajánlásoknak és értékelési kritériumoknak. (A Holland ruházati szektorban használt ellenőrző lista mintája látható a Negyedik Függelékben.) A tanár, a diák ás a munkahelyi oktató tervezi meg a képzettségi vizsgát a cég mindennapi tevékenysége és/vagy munkafolyamatai alapján. A képzettségi vizsga előtt a tanárnak el kell magyaráznia a diák részére, milyen következménnyel jár a vizsgára adandó minősítés tekintetében, ha bármi segítséget kap a diák a képzettségi vizsga közben. A képzettségi vizsga előtt a fogadó iskola tanára a diákkal együtt áttekinti a képzettségi vizsga céljait, az értékelés szempontjait és kritériumait, valamint az értékelési űrlapot. A képzettségi vizsgát megelőzően a tanár feladata, hogy a diákot és a munkahelyi oktatót megismertesse és tájékoztassa őket az elérkező képzettségi vizsgáról, hogy 17

18 kiderüljön, melyik képzési modulra vonatkozik a képzettségi vizsga, és mik a képzettségi vizsga céljai, és mi a tartalma. A képzettségi vizsga közben A képzettségi vizsgát minősítő tanárnak és munkahelyi oktatónak meg kell egyeznie a képzettségi vizsga értékeléséhez tartozó feladatok megosztásáról. A munkahelyi oktató és a tanár kötelessége, hogy szükség esetén beavatkozzanak a képzettségi vizsga lebonyolításába. A beavatkozás vagy a képzettségi vizsga esetleges megszakításának oka lehet a munkabiztonsági rendelkezések figyelmen kívül hagyása, saját maga vagy más biztonságának veszélyeztetése munka közben, a gazdasági veszteségek veszélye, vagy az ügyfél biztonságának veszélyeztetése. Ha a képzettségi vizsga nem elfogadható módon teljesül, a diák új képzettségi vizsgaidőpontban állapodik meg a felügyelő tanárral. A felügyelő tanár határozza meg a diákkal és a munkahelyi oktatóval együtt, szükség van-e további oktatásra. A diáknak joga van fellebbezést benyújtani a neki adott minősítés ellen. A képzettségi vizsga után A képzettségi tartozó értékelési és útmutatásul szolgáló megbeszélésre az érintett résztvevők megegyezése szerinti időben kerül sor. A megítélendő végső minősítésre vonatkozó döntést a tanár és a munkahelyi oktató hozza meg kellő körültekintést szentelve a diák önértékelésének. A tanár felelős az értékelésről alkotott írásos összegzésért (az értékelés dokumentációs űrlapja). Az összefoglalást alá kell írnia a diáknak, a tanárnak és a munkahelyi oktatónak. Ha a diák megbukik, a tanár, a diák és a munkahelyi oktató közösen állít fel egy segéd- és útmutató tervet. Ez a terv tartalmazza a diák hiányzó készségeit, hogy milyen 18

19 kiegészítő képzés szükséges a készségek területén, és hogy hol és hogyan kerül sor a hiányzó készségek vizsgájára (dátum és a képzettségi vizsga környezete). 4.4 Útmutatás a diák részére Kétségtelenül, a diákok felelősek azért, hogy biztosan és pontosan tudják, mit kell tenniük a képzettségi vizsga közben. Gondosan olvassák el ezt a kézikönyvet, a függelékeit és a többi információs anyagot, amelyről az iskola gondoskodott. A képzettségi vizsga előtt A cégeknek ellenőrizniük kell a diákok azonosságát, mielőtt munkába állnak. Az azonosító űrlap egyik példányát az adminisztráción őrzik majd. A képzés résztvevőinek mindig érvényes azonosítót kell hordaniuk maguknál, pl., útlevelet vagy turista igazolványt. A vezetői engedély nem érvényes személyazonossági igazolvány, bár alkalmas szúrópróbaszerű ellenőrzésekre. A diákoknak kell gondoskodniuk arról, hogy útlevelük érvényes legyen! A diákok a tartozó tájékoztató programon vesznek részt. Megismerik a képzettségi vizsga céljait, a minősítés szempontjait és kritériumait, amikor önállóan készítenek képzettségi vizsgatervet. Tanáraikkal és munkahelyi oktatóikkal együtt a diákok megegyeznek a képzettségi vizsgáról és annak időpontjáról. Ha a képzettségi vizsga szándékoltan haladó feladatot tartalmaz, pl., munkatervet a képzettségi vizsgára, a diákoknak ezt a megegyezés szerint kell teljesíteniük, hogy a munkahelyi oktató és a tanár ellenőrizni tudja. A diákoknak ismerniük kell a képzettségi vizsga gyakorlati elrendezését és értékelését. 19

20 A képzettségi vizsga közben A diákok teljesítik a nekik adott, és a képzettségi vizsga részét képező feladatokat. A diákok betartják annak a helynek a rendelkezéseit és szabályait, ahol a képzettségi vizsgára sor kerül. Joguk van útmutatást is kérni a képzettségi vizsga során. Ismerniük kell és meg kell tartaniuk a munkahelyi körülményekre vonatkozó munkabiztonsági rendelkezéseket, pl., biztonsági berendezések, elsősegélynyújtás, tűzbiztonság, árambiztonság és segélyhívás. A diákok segítséget és támogatást kérhetnek a munkahelyi oktatóktól egész idő alatt. A képzettségi vizsga után A diákok vegyenek részt a képzettségi vizsgára vonatkozó értékelési megbeszélésen. A képzettségi vizsga értékelésének űrlapja elfogadott, miután a diák aláírta. Ha egy diák megbukik a képzettségi vizsgán (nem megfelelő), a diák és a tanár együtt dolgozza ki, tervezi meg a segítség módját, mértékét és azt az alkalmat, amikor a diák megismétli a képzettségi vizsgát. A diákok kötelesek visszajelzést küldeni a képzettségi vizsga folyamatáról az őket küldő iskolába; a többi tájékoztatásról és jelentésről az iskolák gondoskodnak. A diákoknak szóló útmutatás és támogatási intézkedés A tanároknak tájékoztatniuk kell a munkahelyi oktatókat bármely és minden ügyről, amely valamely diák tanulási nehézségeivel kapcsolatos. Különböző diákok Mindenki, aki tanulási nehézséggel küszködik képzése során, és aki alkalmanként egyéni támogatásra szorul, különböző tanulónak tekinthető. A képzettségi vizsgáknak köszönhetően a különböző tanuló a tevékenységen keresztül tud tanulni, és eredeti munkahelyzetben meg tudja mutatni, amit megtanult. A különböző tanulók erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, és a számukra szükséges támogatás és útmutatás biztosítása az előfeltétele a sikeres képzettségi vizsgának. 20

21 A képzettségi vizsga felkínálja az alkalmat a különböző tanulóknak, hogy azt mutassák meg, amit képesek megtenni, nem pedig azt, hogy mire nem képesek. 4.5 Útmutatás a munkahelyi oktató részére A munkahelyi oktatók megismerkednek a képzettségi vizsgával, és jelzik a munkahelyi közösség többi tagjának a diák képzettségi vizsgáját. Megismerik a képzettségi vizsga céljait, az értékelési szempontokat és kritériumokat. A munkahelyi oktatók a diákkal és a diák tanárával együtt részt vesznek a képzettségi vizsga megtervezésében. A munkahelyen a diák alkalmat kap, hogy megszerezze azt a tapasztalatot, amely ahhoz a tudáshoz kell, aminek az igazolását elvárják a képzettségi vizsgán. A munkahelyi oktató szakértőként szolgál a munkahelyen lefolytatott képzettségi vizsga megtervezésében és megvalósításában. Elsődlegesen értékelőként teljesít szolgálatot a munkahelyen tartott képzettségi vizsgán, és amennyiben lehetséges, a képző intézetben tartott képzettségi vizsgán is. Ezen felül együttműködik a tanárral a képzettségi vizsga gyakorlati megszervezésében, ha az a munkahelyi képzés során kerül lebonyolításra. A munkahelyi oktató segítséget és útmutatást ad a diáknak a képzettségi vizsgán, részt vesz a tájékoztató programon, valamint az értékeléshez kötött képzésben, és olyan szociális környezetet teremt, amely alkalmas arra, hogy megtanítsa a munka világának szabályait. A munka világában elvárt kulcsfontosságú készségeket értékelési szempontként határozza meg az együttműködő munkahelyi oktató és a tanár. A képzettségi vizsga előtt A diák útmutatást kap a képzettségi vizsgaterv kialakításában, és hogy megismerje a munkahelyi gyakorlatokat (pl., az önellenőrzés terve) és a munkafelszereléseket, a munkahely munkabiztonsági rendszabályait, a vészhelyzetben alkalmazandó eljárásokat, az árambiztonság és tűzbiztonság támasztotta elvárásokat, 21

22 és hogyan kell pontosan és biztonságosan dolgozni. A munkahelyi oktató hagyja jóvá a diák munkatervét a képzettségi vizsgára és a többi anyagot is. A munkahelyi oktató ad útmutatást a képzettségi vizsgával kapcsolatos feladatok tekintetében. Az útmutatás aránya beszámít a képzettségi vizsga minősítésébe. A képzettségi vizsga közben A munkahelyi oktató figyelemmel kíséri a diák munkáját a képzettségi vizsga közben, bátorítja őt, és útmutatást ad neki, ha szükséges. A munkahelyi oktató egyik felelőssége, hogy a diák munkába beavatkozzon, ha a diák figyelmen kívül hagyja azokat az általános utasításokat, amelyek érvényben vannak a munkahelyen és munkabiztonsági rendszabályok. Ha szükséges, a munkahelyi oktató közbelép, vagy felfüggeszti a képzettségi vizsgát, ha a munkabiztonság vagy az ügyfél biztonsága veszélybe kerül, vagy ha fennáll a kockázata, hogy a vállalkozás más gazdasági károkat szenved. Írott jegyzőkönyvet kell aláírnia a diáknak és a munkahelyi oktatónak, ha szükségessé vált, hogy a képzettségi vizsgán közbe kellett lépni, vagy azt fel kellett függeszteni. A képzettségi vizsga után A munkahelyi oktató felkészül, és részt vesz az értékelési megbeszélésen, amely a diák képzettségi vizsgájával foglalkozik. Ha szükséges, értékelési adatokat gyűjt, hogy alátámassza saját értékelését a munkahelyi közösség más tagjaival szemben, akiknek alkalma volt megfigyelni a diák teljesítményét a képzettségi vizsga alatt. Az értékelési megbeszélés közben a munkahelyi oktató visszajelzést ad a diáknak az ő készségeiről, és rámutat arra, mely területeken kell még fejlődnie. 22

23 Sikeres képzettségi vizsga A sikeres munkahelyi képzés és képzettségi vizsga főleg a gyakornok hozzáállásától, erőfeszítésétől és magatartásától függ. A diáknak készségesnek kell lennie, hogy olyan helyzetekbe kerüljön, amelyekben a képzés és a képzettségi vizsga céljai megvalósulhatnak. A gyakornok teljesítményének meg kell felelnie a cég elvárásainak. A diák helyzete lehetővé teszi, hogy minden alkalmazottal és a vezetőséggel is kapcsolatba kerüljön, és ez nagy tapintatosságot igényel. Tanácsos beépíteni a képzési kapcsolatok közé a céges szabályokat és rendelkezéseket. 5. A KÜLFÖLDÖN TETT SIKERES SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA ELŐFELTÉTELEI A munkahelyi képzés és vizsga sikere több tényezőtől függ, a legfontosabbakat alább soroljuk fel. 1. Helyes hozzáállás Minden résztvevő pozitív hozzáállása, erőfeszítése és magatartása fontos szerepet játszik a vizsga megszervezésében és teljesítésében. A diákoknak készségesnek kell lenniük, hogy olyan helyzetekbe kerüljenek, amelyekben a képzés és a képzettségi vizsga céljai megvalósulhatnak. A gyakornok teljesítményének meg kell felelnie a cég elvárásainak. A diák helyzete lehetővé teszi, hogy minden alkalmazottal és a vezetőséggel is kapcsolatba kerüljön, és ez nagy tapintatosságot igényel. Tanácsos beépíteni a képzési kapcsolatok közé a céges szabályokat és rendelkezéseket. 23

24 2. Idegennyelv-ismeret, fontos az angol nyelvtudás A kultúra és a nyelv összefonódik, és egymást formálja. Lehetetlen a kettőt elválasztani. A nyelv azt a környezetet tükrözi, amelyben élünk, tükrözi értékeinket, mi élvez elsőbbséget. Még ha két ember ugyanazt a nyelvet beszéli is, fontos érteni a kulturális jelzéseket. Hatékony kommunikálási képesség nélkül a célország lakói és a munkahely irányában súlyos félreértések adódhatnak, amelyek minden előkészületet meghiúsíthatnak, vagy a további együttműködést romba dönthetik. A megfelelő szintű nyelvtudás előfeltétele érvényes a diákokra, a tanárokra és a munkahelyi oktatókra egyaránt. 3. Jó kapcsolatok a munka világában Rendkívül fontos a képzést nyújtóknak, hogy jó kapcsolatokat létesítsenek és ápoljanak a munka világával. Ez tevékeny kommunikációt és kapcsolattartást igényel a partnercégekkel. Ha jól ismerjük a partnereket a munka világában, az sok előnnyel jár: - megkönnyíti, hogy képzésre alkalmas munkahelyeket, és vizsgára alkalmas helyeket találjunk - elégséges időtartamú munkahelyi képzés biztosítható - könnyebb alkalmas képzettségi vizsgafeladatokat találni - a jól megalapozott és szoros kapcsolatok mindkét felet motiválják és bátorítják, növelik szakértelmüket, és biztosítják a képzettségi vizsgák korrekt, egységes és szakmai értékelését - lehetővé teszi, hogy a munkahelyi kívánságokat jobban számításba vegyük - lehetővé teszi, hogy jobban tiszteletben tartsuk a munkahelyi szokásokat 4. A képzettségi vizsga rendszerének értelmezése 5. Világos helyi, vizsgaspecifikus tantervek Világosnak kell lennie a tanár és a diákok számára, hogy a képzési modul melyik részét értékelik a képzettségi vizsga során, és melyik részt értékelik más módszerekkel az iskolában, melyik az a központi készség, amelyet be kell mutatni a képzettségi vizsgán, ki értékeli a képzettségi vizsgát, stb. 6. Alapos előre történő tervezés - a terminológia megvilágítása 24

25 - a diákok nyelvi és kulturális felkészítése (Virtuális Campus) - a diákok és a munkahelyi oktatók felkészítése a vizsgára - szerződések 7. Kölcsönös bizalom A képzettségi vizsga szervezési folyamatának a lehető legáttetszőbbnek kell lennie a kezdetektől. Ez biztosítja a folyamat minőségét és a kölcsönös bizalmat. Minden résztvevőnek tudatában kell lennie szerepének és kötelességének, az értékelési szempontoknak és kritériumoknak, stb. Ha gondosan rendeztek el mindent, a diákok hazájában a képzettségi vizsga elismertetése könnyű kell, legyen. 8. Információ A munkahelyi oktatónak elegendő információval kell rendelkeznie a diákokról és igényeikről a segítségnyújtáshoz és az útmutatáshoz. A munkahelyi oktatóknak is szükséges a visszajelzés sikereikről. A diákokat tájékoztatni kell arról, mit várnak el tőlük, és hogyan rendezik, illetve értékelik a képzettségi vizsgát. 9. Jól időzített és kielégítő útmutatás a diákok számára A munkahelyi oktatónak elegendő információval kell rendelkeznie a diákokról és igényeikről a segítségnyújtáshoz és az útmutatáshoz. A diákoknak szükséges az útmutatás a képzettségi vizsga előtt, alatt és után. 10. Dokumentáció - értékelő űrlapok - értékelési megbeszélés - Europass - bizonyítvány 11. Utókövetés - visszajelzés gyűjtése a diákoktól, tanároktól és munkahelyi oktatóktól - folyamatos fejlesztés a kapott visszajelzés alapján - tanulás a hibákból 25

26 6. IDŐKERET SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGAFOLYAMAT Időkeret Munkahelyi képzés kezdete Munkahelyi képzés vége Külföldi munkahelyi képzés helyének keresése, a munkahelyi képzés helyének értékelése, érdeklődés finanszírozási lehetőségek iránt, írásos szerződések megszövegezése, munkahelyi oktatók képzése az e-modul és a vizsga útmutatójának segítségével, képzettségi vizsgaterv, értékelési kritériumok, diáktájékoztatás, a diáknyelvi és kulturális felkészítése (Virtuális Campus), utazási előkészületek. A felkészülésre kb. hat hónap szükséges a munkahelyi képzés időtartama előtt. A diák megismerkedik a munkahellyel, új készségeket tanul és fejlődik a már tanultakban, útmutatás és segítség a diák számára, folyamatos visszajelzés, kapcsolat a munkahelyi oktató és a tanár között, valamint a tanár és a diák között. A vizsga fél naptól egy hétig tarthat, ez függ a területtől és a feladattól, értékelési megbeszélés (munkahelyi oktató tanár diák), a diák önértékelése, visszajelzés, minősítés a munkahelyi oktatótól, a képzettségi vizsga megismétlésének lehetősége (bukás esetén), Europass. Ha a munkahelyi képzés meghaladja a négy hónapot, félidei értékelésre is szükség van. Megbeszélés a saját tanárával, végső minősítés a saját tanárától, dokumentáció, a diák esetleges fellebbezése a képzettségi vizsga értékelése ellen. Figyelem! A munkahelyi képzés 4 héttől 6 hónapig is eltarthat. 1 négyzet 1 hónapnak felel meg Ha a munkahelyi képzés meghaladja a négy hónapot, félidei értékelésre is szükség van. 26

27 7. ELLENŐRZŐ LISTA - a képzettségi vizsga környezetének értékelése (Negyedik Függelék, 17. old.) - a diák tájékoztatása a vizsgáról, az értékelési kritériumokról, az értékelési szempontokról és az értékelési módszerekről (9-10., 17. old.) - képzettségi vizsgatervet kell készítenie a diáknak, önellenőrzési terv (21. old.) - időrend (19., 25. old.) - a diáknak nyújtott útmutatás és segítség mértéke (20. old.) - értékelők (20. old.) - értékelési megbeszélés, visszajelzés (13., 19., 21. old.) - dokumentáció ( old.) - új képzettségi vizsgaidőpont egyeztetése, a segítség és útmutatás terve (18. old.) - utókövetés (24. old.) 8. A KÉPZETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS SZÓKÉSZLET Értékelés Az értékelés általános terminus, az értékelés minden típusára vonatkozik a diák tanulásával kapcsolatban, beleértve az önértékelést és a külső értékelést is. Az értékelések az értékelési kritériumok szerint történnek. Értékelési kritériumok Az értékelési kritériumok az elfogadott szóbeli leírások az elégséges (1-2), a jó (3-4) és a kiváló (5) készségek tekintetében a különböző képzési modulokban és alterületeiken, amelyekre az adott minősítés vonatkozik. A vizsga értékelése mindig az értékelési kritériumok alapján történik. Központi program A központi program az oktatási minisztérium kiadványa, ezt kell figyelembe venni a szakképzés és gyakorlat előkészítésekor. A központi program tartalmazza 27

28 az időrendeket, a tantervi tartalmakat, a tanulás célját és követelményeit, a végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés módját és értékelését. Kamara: külső szakmai szervezet A külső szakmai szervezet egy a munka szereplőiből álló szakmai csoport, akik felügyelik a vizsgát, és részt vesznek az értékelésben. Az oktatás és a képzés biztosítása Az oktatás és a képzés biztosítását az oktatási intézmények végzik, ők felelősek a készségekhez és a munkahelyi képzéshez vezető oktatás és a képzés biztosításáért. Rontott képzettségi vizsga A képzettségi vizsga rontottnak minősül, ha a diák nem sajátította el a modult vagy annak egy részét miközben a készségeit az értékelési kritériumok szerint minősítették. A diákok megismételhetik a rontott képzettségi vizsgát. Közös tervező és megvalósító szervezet A közös tervező és megvalósító szervezet egy az oktatási intézmény és a munka világának szervezeteinek képviselőiből álló szakértői csoport, amely felügyeli a szakképzés képzettségi vizsgájának a lebonyolítását és értékelését, és amely kibocsátja a képzettségi vizsgabizonyítványt. Helyi tanterv A helyi tanterv az oktatást és képzést nyújtó által jóváhagyott és a nemzetei alaptanterven alapuló dokumentum. Ez határozza meg részleteiben a nemzeti alaptantervben előírt tanulmányi program céljait, tartalmát és a diákok értékelését. Tartalmaz még tetszőleges és szabadon választható tanulmányokat, amelyeket az okatási intézmény biztosít. Nemzeti alaptanterv A nemzeti alaptanterv az országos oktatási minisztérium által kiadott szabályozás, ezt kell követni a szakmai alapvető oktatás és képzés kialakításakor. A nemzeti alaptanterv 28

29 határozza meg a végzettséget adó tanulmányi modulokat, és ezeknek a moduloknak a céljait, központi tartalmukat, az értékelés kritériumait és a diák értékelését. Munkahelyi képzés A munkahelyi képzés célorientált és felügyelt tanulás, amikor a végzettségnek megfelelő szakképzettség egy részét munkahelyen sajátítják el. A munkahelyi képzés értéke a szakmai minősítésben legalább 20 kredit. Szakképzettségi vizsgát tevő személy Aki vizsgát tesz, az a diák, aki képzettségi vizsgát tesz egy vagy több képzési modulból. Aki képzettségi vizsgát tesz, részt vesz az értékelési megbeszélésen, és önértékelést ad saját teljesítményéről. Szakmai bemutatót teljesítő személy Aki szakmai bemutatót teljesít, az a diák, aki kielégítően elvégezte a 2555 órás képzést. Szakmai bemutatót elfogadó személy Aki szakmai bemutatót fogad el, az a tanár, aki felügyeli és értékeli a bemutatót a munkahelyen. Portfólió Portfólió album vagy dosszié, amelybe a diákok munkáikat, feladataikat gyűjtik, ez mutatja, hogyan fejlődtek, és mit értek el. Gyakorlati képzés A gyakorlati képzés objektív beállítású és felügyelt képzési modul, ami közben a szaktudás egy része ott sajátítható el, ahol a gyakornok gyakorlati képzést kap. 29

30 Az oktatás és képzés biztosítója Az oktatás és képzés biztosítói azok az oktatási intézmények, amelyek azért felelősek, hogy biztosítsák a szakmai végzettséghez szükséges oktatást és képzést, valamint hogy a munkahelyi képzést megszervezzék. A vizsga elfogadója A vizsga elfogadója a munkahelyi oktató, aki ott kíséri figyelemmel és minősíti a képzettségi vizsgát, ahol a gyakornok gyakorlati képzést kap. Önértékelés Az önértékelés a diák saját teljesítményének értékelése, és hogy miként fejlődött az előre meghatározott értékelési kritériumokkal összhangban megjelölt célok tekintetében. A diák önértékelését figyelembe veszik a végső minősítés kialakításakor. Képzettségi vizsgafeladatok A végzettségi vizsgafeladatok a felügyelő tanár és a munkahelyi oktató által közösen összeállított feladatok. A közös tervező és kivitelező szervezetek ügyelnek arra, hogy a képzettségi vizsgák megfeleljenek a tantervbe meghatározott céloknak. Képzettségi vizsgakörülmény A képzettségi vizsgakörülmény eredeti munkakörülmény, ahol a képzettségi vizsga lebonyolításra kerül. A képzettségi vizsgakörülmény néha oktatási intézmény is lehet, ha eléggé indokolt. Képzési modul Képzési modulok szükségesek a nemzeti alaptantervben közzétett végzettségek megszerzéséhez. Az egyes képzési modulok értékét kreditekben állapítják meg. Elégtelen szakmai bemutató Egy szakmai bemutató elégtelennek számít, ha a diák megbukott az egész vizsgán vagy egy részén az értékelési kritériumok alapján. A diákok megismételhetik a bemutatót. 30

31 Szakmai Bizottság (Dánia) Az egyes szakoktatási területeknek Szakmai Bizottsága van. Ez a bizottság határozza meg a tanterv szakmai részét, és jelöl ki szakembereket vizsgáztatónak a záróvizsgára. Szakmai bemutató Az a gyakorlatsor, amelyet az oktatási intézmény és a munkahely közösen állít össze, és amely ahhoz a szaktudáshoz tartozik, amelyet az alapképzés során el kell sajátítani. A szakmai bemutató lehetőség a diák számára, hogy megmutassa, hogy megtanult minden szakmai és gyakorlati dolgot, amire szüksége van a munka világában. A szakmai bemutató környezete A szakmai bemutató környezete az, ahol a szakmai bemutatóra sor kerül; a bemutató környezete az iskola. A szakmai bemutató gyakorlata Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmények nem rendelkeznek másként, a vizsga rendezője felelős a szakmai bemutató gyakorlatának, azaz a vizsgagyakorlatoknak az előkészítéséért, és a bizottság elnöke a szakterület gazdasági kamaráját képviselő vizsgabizottsági tagokkal együtt működve jóváhagyja azt a vizsgát rendezők vezetőjének ajánlására mielőtt a képzési vizsga sorra kerül. (Szakmai) képzettségi vizsga Feladatsor, amelyet az oktatási és a munka világának szervezetei állítanak össze. Ezek a feladatok a szakmai alapképzésként teljesítendő szakmai végzettséghez kapcsolódnak, és az oktatás teljes időtartamára vannak elosztva. A képzettségi vizsgák alkalmat adnak a diákoknak, hogy bizonyítsák, hogy elsajátították a szakképzés céljait és a munka világában elvárt szakmai készségeket. Munkahelyi oktató A munkahelyi oktató a diák képzője a munkahelyi képzés időtartama alatt. A munkahelyi oktató együttműködik a munkahelyi képzést felügyelő tanárral. A munkahelyi oktató 31

32 bevezeti a diákot a munkába és a munkahelyi közösségbe, valamint tanácsokkal és útmutatással látja el, felügyeli és minősíti a munkahelyi képzést, illetve, hogy miként teljesülnek a feladatok. FÜGGELÉKEK 32

33 ELSŐ FÜGGELÉK JAVASLAT EGY SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGÁRA / DÁNIA Tárgy: Szoknya Feladat Időtartam Helyszín Eszközök és gépek Segítség és támogatás a vizsga előtt, alatt és után A feladat tartalma Benyújtás Értékelés Bizonyítvány Feladat: Tervezze meg és készítse el a 38-as méretű szoknya papír szabásmintáját, vágja ki és varrja meg. Igények ne legyen övszalag, ne legyen szűkítés derékban, ellenben a varrása legyen keresztirányú, legyen közbélése, cipzáras vagy gombos, és a szegélye lehetőleg szalag vagy más anyag. A szoknya legyen bélelt. Időtartam: A képzettségi vizsga 2 napig tart. A készségek bemutatásán túl a diákoknak kell tudniuk időnként iparkodva dolgozni. 1. nap: tervezés, szabásminta, vágás, tűzés. 2. nap: varrás, vasalás, ellenőrzés, önértékelés, átadás. Helyszín: A képzettségi vizsga a naponta használt műhelyben zajlik. A szoknya nem kerülhet ki a műhelyből a képzettségi vizsga ideje alatt. Eszközök és gépek: A következő eszközök és gépek álljanak a diák rendelkezésére: Egy 38-as általános szoknyaminta. Mintapapír, ceruzák, radír, cellux, vonalzó, mérőszalag és papírvágó olló. Mintaszövet, bélés, közbélés, közbélés szalag, tűk, szövetvágó olló, gombok és cipzár, és végül talán címkék és akasztó. Gépek: 33

34 ELSŐ FÜGGELÉK Varrógép, overlock-rendszerű varrógép, egybeolvasztó vasaló, gőzvasaló, és talán apróvarró gép és gomblyukazó. Segítség és támogatás a vizsga előtt, alatt és után: Nem megengedett a műhelyben egy másik diákhoz odamenni (ha van bent) a vizsga közben, azonban lehet segítséget kérni a munkahelyi oktatóktól az egész folyamat alatt. A feladat folyamata: A vizsga első napjának reggelén a diák tájékoztatást kap a képzettségi vizsga szabályairól. A diák megkapja a fent említett eszközöket, és odavezetik a munkaasztalhoz és a varrógéphez, és végül a speciális gépekhez. Az első nap időbeosztása szerint a diák tervez, szabásmintát készít, kivágja a mintaanyagot és a bélést, és előkészíti a következő napra, beleértve a speciális részek összevasalását is, ha kell. A következő napon a szoknya meg lesz varrva, overlockkal is, talán apróvarrással is, és végül vasalás. A diáknak ellenőriznie kell a szoknyát az önellenőrző űrlap kitöltése előtt. A végterméket és az űrlapot együtt adja át. Benyújtás: A szoknyát a vizsga második napja végén be kell adni, akár elkészült, akár nem, és értékelni kell az elért eredmény szerint adott időn belül. Értékelés: Az értékelő a szoknyát az értékelő űrlap alapján értékeli, és utána elmagyarázza az eredményt a diáknak és megbeszéli azt vele. 34

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató? E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik.

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

VÁLLALATI ÚTMUTATÓ. Munkahelyen szerzett kompetenciák érvényesítése. alacsony képzettségű emberek számára

VÁLLALATI ÚTMUTATÓ. Munkahelyen szerzett kompetenciák érvényesítése. alacsony képzettségű emberek számára VÁLLALATI ÚTMUTATÓ Munkahelyen szerzett kompetenciák érvényesítése alacsony képzettségű emberek számára Validaid+ Az Útmutató célja Az Útmutató legfőbb célja, hogy a vállalatok számára felvilágosítást

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben