E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?"

Átírás

1 E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik. De szükséges, hogy a munkahelyen/gyakorlati helyen is legyen tesztelés. Ezt nevezzük szakmai gyakorlatnak. Az első alkalommal a tanuló az alap feladatokkal mutatja be szakmai tudását. A következőkben nehezebb, nagyobb szakmai tudást igénylő feladatot mutat be. A tanuló értékelésének célja, hogy útmutatást adjunk és biztosítsuk, hogy a tanuló folyamatosan eleget tegyen az oktatás célkitűzéseinek. Ugyanakkor, a tanuló társadalmi képességeinek értékelése is fontos. Ennek a kézikönyvnek célja, hogy közös irányelvek legyenek a szakmai bemutatóknál amikor a tanuló külföldi kihelyezésen vesz részt. A tanuló külföldi tartózkodása alatt, évente legalább egyszer kell szakmai bemutatót tartani Szakmai oktatás és gyakorlat szerepei és célkitűzései A szakmai oktatás és gyakorlat szerepe, hogy emelje a népesség szakmai/professzionális képességeit, fejlessze a munkás életet és válaszoljon a szakmai követelményekre illetve elősegítse az alkalmazhatóságot. A szakmai oktatás és gyakorlat célja, hogy a tanulónak általános tudást, szakmai képességet és speciális tudást biztosítson, amely szükséges a területére vonatkozó munkáséletben Így lehetővé válik, - miután minősítették hogy megtalálja a helyét a munkáséletben, végezzen különféle feladatokat a területén belül megváltozott feltételek mellett is, és fejlessze szakmai tudását az élete során. Az oktatás és gyakorlat előmozdíthatja a lehetőségeket a vállalkozóvá válás irányába is. A szakmai oktatás és gyakorlat célja az is, hogy ösztönözze a tanulót, hogy érdeklődjön, alakítsa ki személyiségét, támogassa képességeit az életen át tartó tanuláshoz. A tanuló pozitív egyéni fejlődése és egészséges önbecsülése támogatásra kerül. Ahhoz, hogy a tanuló szakmai gyakorlaton vegyen részt, hozzáállás kérdés. A tanulónak meg kell tanulni, hogy a munkahelyen milyen az elvárások vannak vele szemben. Minden vállalat minden részlegének saját szabályai vannak az öltözködésre, kollégákkal való együttműködésre, és általános viselkedésre vonatkozóan. Természetesen a munkáltatónak a tanuló jogait nem szabad hanyagolni. Ugyanakkor a tanulónak tisztában kell lennie a munkájával kapcsolatos feladatokkal. A külföldi gyakorlati hely keresésekor fontos, hogy a vállalat készítsen egy profilt magáról, továbbá, hogy mit vár el a tanulóktól A tanulók szerkezete A szakmai oktatás és gyakorlat tanulásának alapja az elemi és alap iskolai oktatás során elsajátított tudás. A tanulmányok tartalmaznak elvi oktatást és gyakorlati oktatást, hogy biztosítsa a speciális területen és a foglalkozásnál szükséges tudást, hozzáértést és képességet.

2 Szakmai alapképzés A szakmai gyakorlat az alap tudással és hozzáértéssel kezdődik, pl. hogy hogyan kell kezelni az anyagokat, szerszámokat, gépeket és egyéb berendezést. Az alap hozzáértéssel kell, hogy rendelkezzen a területen, csak arra lehet szakosodni. Amikor valaki szakmai alapképzésben vesz részt, az egyéni feladatokat, folyamat részeket vagy akár az egész folyamatot a szakképzésnek megfelelően tanulja meg. Az alapképzés nagy része szakképző iskolák műhelyeiben, illetve mint kisegítő személyzet munkahelyen történik. Néhány országban a tanuló már az alapképzést követően munkát vállalhat. (EQF szintek 1,2) Szakmai gyakorlati képzés A szakmai gyakorlati képzés alapja az alapképzés. A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók bizonyos foglalkozásokra szakosodnak és megtanulják annak az egész folyamatát (tervezés, alkalmazás, minőségbiztosítás és értékelés, beleértve önértékelés és munka fejlesztés). Ők részletesebb tudást és képzést kapnak mint, pl. szükséges társadalmi, személyi és szakmai képességek a munkahelyen. Megtanulják a problémamegoldást és szaktudásuk fejlesztését. A gyakorlati képzés főként munkahelyeken történik, de iskolai tanműhelyben is lehetséges. Ezen tanulmányok után a tanuló professzionális/szakmunkásként dolgozhatnak. (EQF szint 3,4) 1.3. Szakmai képesség jelentése A szakmai képesség úgy értelmezendő, mint tudás, képesség és szélesebb körű képesség amely szükséges egy valódi helyzetben ill. munkahelyen. A szakmai képesség értelmezésénél alkalmazhatjuk az Európai Pályázati Keret Konzultációs Adatlapját ( oldal) Az alap ötlet az, hogy mindegyik pályázat a 8 szint valamelyikébe kerüljön. A szintek az alábbi három elem szerint értelmezhető: - tudás (felismerő képesség) jelentése, a teória és felfogás alkalmazása éppen úgy mint informális, hallgatólagos tudás melyet tapasztalattal szerzünk. - képzés (funkcionális képesség vagy know-how) jelentése, hogy az ember képes bizonyos dolgokra melyet speciális munkát végez, tanul vagy szórakozik. - szélesebb képesség terület: 1.) személyes képesség azt jelenti, hogy tudni, hogy viselkedjen bizonyos helyzetekben. 2.) etikai képesség: azt jelenti, hogy rendelkezik bizonyos személyes és szakmai értékekkel. 3.) szakmai képesség: azt jelenti, hogy képes alkalmazni bizonyos tudást egy bizonyos mértékű önállósággal. Bizonyos képességi szint megszerzése úgy látható, hogy a tanuló tudását és szélesebb szakértelmét képes a speciális helyzet, illetve probléma okozta különféle követelmények szerint alkalmazni illetve összegezni Szerepek és felelősségek különböző feleknek, országok közti különbségek A tanulás szerkezete eltérő a partner országokban, mind hosszban mind pedig kapcsolatokban és szerkezetben (további info. Az 1. mellékeltben) Ezt mindegyik partner országban az Oktatási Miniszter határozza meg és néhány országban rendeleteket bizonyos oktatási terület

3 társadalmi szervekkel együttműködve hoznak meg, mivel ezek a szervek részt vesznek a szakmai vizsga értékelésében.. A partner országok osztályzási szokásai is eltérnek, de elhatározták, hogy a tanulónak a saját nemzeti osztályzatát kell adni. Ez a közösen kidolgozott kézikönyv és értékelési rendszer biztosítja, hogy a tanulók a gyakorlatukat az egységesített útmutatások szerint végezzék külföldön. A gyakorlat alatt a tanulók segítséget - útmutatást kapnak a kézikönyvben leírtak szerint, és ahogy kihelyezésük a végéhez közeledik képzésüket azonos értékelési szempontok szerint kell értékelni. Miután visszatérnek saját országukba, a külföldön megszerzett tudást és a más országban töltött gyakorlat alatt kapott értékelést, el kell fogadni az Europass tanusítvány alapján. Az Europass egy dokumentum amely igazolja, hogy a tanuló külföldön tanult/dolgozott speciális területen bizonyos idő tartamot. Az Europass világszerte elfogadott. 2. Tanuló útmutatás és támogatás 2.1. Hogyan és mikor kell útmutatást és támogatást nyújtani a tanulónak? Mind a négy országban a tanulók utasítást kapnak a tanároktól amikor iskolában vannak, és a munkáltatótól amikor a dolgozó a munkahelyén van. Amikor a tanuló külföldön tartózkodik gyakorlaton, nem mindig lehetséges, hogy a tanár látogassa, ezért javasolt, hogy a küldő iskola találjon egy kapcsolattartó személyt a helyi VET iskolában. A szakmai bemutatáshoz az alábbi lépések szükségesek: 1. Útmutató és támogatási anyag. A szakmai bemutató elején a fogadó tanár, munkahelyi oktató és a tanuló megbeszélik a tanulónak támogatási igényét a szakmai bemutató ideje alatt. A támogatás igényét rávezetik a szakmai bemutató tervre. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás milyen hatással van a bemutató értékelésére. 2. Útmutató és támogatási lépések Ahogy a bemutató közeledik, különös figyelmet kell fordítani a tanuló útmutatására. Nagyon fontos, hogy a tanuló kellő segítséget kapjon, a tanuló igényeinek megfelelően időzítve. Ez ad a tanulónak bizalmat amikor készül a szakmai bemutatóra. 3. Útmutatóra és támogatásra szüksége van a bemutató előtt, alatt és után is. Támogató lépések a bemutató előtt: - a tanuló a szakmai bemutató előtt már kapcsolatba kerül azzal a légkörrel. - a támogatásra való igény kiderül - a tanuló megismerkedhet az írásos utasításokkal - a tanuló egyéni célkitűzéseiről és megoldásokról előre megegyezés történik - a tanulót segíti a szakmai bemutató előtt

4 4. Támogatás mértéke a bemutató alatt - Nyílt megbeszélés a tanuló és a munkahelyi oktató között lehetséges, szükség esetén, személyes útmutatás, bátorítás, konkrét tanácsadás a feszültség csökkentése érdekében. - ki kell hangsúlyozni, hogy a tanuló tanul és tanulása folyamatosan fejlődik. 5. Támogatási lépések a bemutató után - értékelési megbeszélés, személyes visszajelzés és útmutatás - a bemutató tapasztalatainak feldolgozása - szükség esetén ismételt teszt és bátorítás - a tanulónak lehetőséget kell biztosítani a vizsga mielőbbi megismétlésére Különféle tanulók, különféle tanulási módszerek és különböző támogatási és útmutatási igények. Speciális tanulói igények, támogatásra és útmutatásra. Minden tanuló egyéni és különböző. A tanulási nehézségek soha nem tekinthetők akadályként a tanuláshoz, de a nehézségekhez a megoldás és támogató módszerek megtalálhatóak. A tanulási nehézségekkel küszködő tanuló támogatásához szükséges: - azonosítani a tanulási problémát és annak természetét - azonosítani a tanuló erősségeit - felismerni, hogy a tanulási nehézség hogyan befolyásolja a tanulást A egyéni tanulóknak személyes tervei vannak, hogy hogyan jelezzék hol van szükségük támogatásra. A tanárnak figyelembe kell venni a tanuló igényét. a szakmai bemutató és munkahelyi tanulásával kapcsolatban. A tanárnak tájékoztatni kell a munkahelyi oktatót a tanuló tanulási nehézségeire vonatkozóan és szoktatni kell a tanulót a munkahelyi környezethez Tanulási folyamat: a tanuló egyéni és professzionális fejlődése A szakmai gyakorlat fő célja, hogy képzést és képességet biztosítson a tanulónak, hogy képes legyen a szakmájában előforduló munkafolyamatok elvégzésére. Fel kell ismernie a modern technológiai eljárásokat, a legmodernebb anyagokat a speciális illetve minden fajta feladatok kivitelezéséhez. Önbizalommal és probléma megoldó munkaképességgel kell rendelkeznie. Az összes személyiségi tényező mely megfelel az általános emberi és speciális szakmai elvárásoknak, a gyakorlat alatt kel elsajátítani. A munka hibátlan kell, hogy legyen baleset és munkabiztonság szempontból. A több feladatot csak részekben lehet elsajátítani. Ehhez gyakorlat szükséges. A rendszeres intézkedéshez, tanuláshoz alkalmazott dokumentáció (feladatterv, tanterv, stb.) segítsége kell. Az egész folyamatot fel kell mérni a további siker érdekében, és csak egy-egy rész megfelelő elsajátítása és jóváhagyása után folytatható. A pályázatnak munkaerő fejlesztési funkciója van. A tanulók a gyakorlat alatt elsajátítják a szakmai tudást és alapképességet..

5 2.4. A tanulóra vonatkozó értékelés és annak kritériuma A küldő intézménynek kell a tanulót részletesen tájékoztatni az értékelési nyomtatvánnyal és kritériummal kapcsolatban. Ez nem a fogadó iskola/munkahelyi oktató feladata A külföldi tanulókra vonatkozó különös jellegzetességek. Mindegyik országnak vannak szabályai a hosszabb ideig ott dolgozó külföldi tanulók adózására, tartózkodási engedélyére, biztosítására, stb. vonatkozóan. Ezt a küldő országnak le kell le ellenőrizni. 3. ÉRTÉKELÉS: 3.1. Szakmai bemutató tervek. A szakmai bemutató célja, hogy biztosítsa a fejlődést és a tartalmas szakmai képzést. Ezért az iskolában is és a gyakorlati helyen a vállaltnál is folytatni kell. Egy tervezetet kell készíteni, hogy a tanuló tudja, hogy mikor kell szakmai bemutatót készítenie. Ez a tanuló személyes oktatási tervének részét képezi. A szakmai bemutató eredménye mindegyik modulban az értékelés része lesz Szakmai bemutató környezet Az oktatási intézmények biztosítják, hogy a vállalat megfelel a szakmai bemutatóra vonatkozó követelményeknek az eszközök, munka környezet és biztonsági utasítások vonatkozásában.(a balesetek elkerülése érdekében) Minden országban, a vállalatoknak be kell tartaniuk bizonyos munka környezetre vonatkozó törvényeket, amelyeket a hatóságok gyakran ellenőriznek A bátorító, útmutató és fejlődő értékelés elvei A modern pedagógia alapja a tanuló és tanár közti párbeszéd, a tanár a vezér szerepében, inkább mint tanáréban. A tanuló természetesen vét hibákat a tanulási folyamat elején, de meg kell látnia a hibáit a tanulási folyamat részeként, és ki kell javítania azokat. Ezt egy nyitott párbeszéden keresztül kell a tanárral megtenni, hogy a tanuló lassan megtanulja az önértékelést. ezáltal saját minőségi ellenőrzést végez. A teljes hibakeresésre irányuló koncentrálás nem ösztönzi a tanulót. A nyitott és konstruktív megbeszélés sokkal jobban motiválja. Minél több beszélgetése van a tanulónak a tanárával, annál nagyobb esélye van a legjobb eredményét hozni. Ugyanaz vonatkozik a munkahelyre is, bár a tanulónak meg kell értenie, hogy ott a beszélgetésre fordítható idő jobban behatárolt Értékelési kritérium és célkitűzések: mag képzés, alapképzés és speciális képzés A szakmai bemutató fő témája a tanuló szakmai know-how által tükrözött képzettség értékelése. Az érdemjegyet a szakmai bemutató anyagban leírt kritérium és az elvégzett munka határozza meg. A munkáséletben előírt know-how úgy értelmezhető mint az értékelési tétel együttműködve a munkás-élet szervezet képviselőivel.

6 Az értékelés kritériumaként, adott a know-how típusának leírása, a munkának végeredménye amely szükséges a különböző érdemjegy eléréséhez. Az értékelés célja minden esetben: - munkafolyamat ismerése - munkamódszer, eszköz és anyag ismerése - munkabiztonság ismerése - a munka alapját képező információ ismerése Kiemelt közös területeket is figyelembe kell venni:. nemzetköziség. fenntartható fejlődés. technológia és információ technológia felhasználása. kereskedőség. minőség és vevő központú működés. vásárló know-how. munka biztonság és higiénia betartása és minden értékelésnek közös mag know-how-ja. tanulási készség. problémamegoldó készség. társadalmi és kommunikációs készség. együttműködési készség. etikai és esztétikai készség 3.5. Értékelők A szakmai bemutató értékelése a munkahelyi oktató és a bemutatót felügyelő tanárral együttesen történik, a tanuló önértékelését követően. A fogadó intézmény tanára rendelkezik a fő felelősséggel a bemutató értékeléséért. Amikor szükséges, a vásárlót vagy egyéb érdekcsoport szóvivőjét is meghallgathatják a bemutató értékelésekor Értékelési utasítások: értékelési módszerek és technikák A szakmai bemutatón alkalmazott értékelési módszereket úgy választják, hogy a kitűzött cél elérését és a tanuló tanulását mérje.

7 A következő módszerek kerülnek alkalmazásra a bemutató értékelésénél: 1. közvetlen megfigyelés, pl. a tanuló tanulásának ellenőrzése 2. önértékelés a tanulóról 3. kérdések és elbeszélgetések a tanulóval 4. vásárlói visszajelzés (ha lehet) 5. kiegészítő írásos feladat (tetszőleges) 6. portfolio elemzés (tetszőleges) 3.7. Értékelési megbeszélés, önértékelés és visszajelzés A bemutatót követően egy értékelési megbeszélésre kerül sor. A résztvevők: a tanuló, a bemutatót felügyelő munkahelyi oktató és a tanár. Az értékelés célja, a munka összességére való összpontosítás, mely az értékelési tételek és kritérium alapján kerülnek értékelésre. Az értékelési megbeszélés dokumentálásra kerül mint a szakmai bemutató része, melyet a tanár, a tanuló és az munkahelyi oktató lát el aláírásával. Az értékelési megbeszélésnek nyitottnak kell lennie, ösztönözve az önértékelést. A tanuló önértékeléséhez szükséges az értékelési tételeknek és kritériumnak megértése és a képesség, hogy értékelje saját teljesítményét Osztályzási skála és osztályzatok átfordítása Finnország: Az értékelést 5 lépés alkalmazásával történik K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 (kiváló) (jó) (jó) (megfelelő) (megfelelő) Ahhoz, hogy K 5-ös jegyet adjunk, a tanulónak minden értékelési kritériumnak kiváló szinten kell, hogy megfeleljen. A H 3-as jegy esetében, a tanulónak minden értékelési kritériumnak jól meg kell, hogy feleljen. A T 1-es jegyhez, a tanulónak el kell érnie az értékelési kritérium megfelelő szintjét. Ha a tanuló know-how egyértelműen meghaladja a H 3 szintet, az értékelésben résztvevő személyek megbeszélést tartanak, hogy a H 4 jegy adható-e és milyen alapon. Ha a tanuló know-how szintje egyértelműen meghaladja a T 1 szintet, az értékelésen résztvevő személyek megbeszélik, hogy T 2 adható-e, és milyen alapon. A végső jegyre vonatkozó döntést a tanár és a munkásélet szervezet képviselője hozza meg, figyelembe véve a tanuló önértékelését. Dánia: 13: kiemelkedően önálló és kiváló teljesítmény 11: önálló és kiváló teljesítmény 10: kiváló, de nem kifejezetten önálló teljesítmény

8 9: jó teljesítmény, kicsit átlag feletti 8: átlagos teljesítmény 7: kevés teljesítmény, kissé átlag alatt 6: csak elfogadható teljesítmény 5: bizonytalan és nem megfelelő teljesítmény 03: nagyon bizonytalan, nagyon elégtelen teljesítmény 00: teljesen elfogadhatatlan teljesítmény Magyarország Kiváló: - akkor adható a tanulónak ha teljesen elsajátította a munka műveleteket és képes előírt technológia alkalmazására, munkáját önállóan végzi és megfelelő minőségű terméket állít elő. Képes az oktató által meghatározott idő alatt kivitelezni a feladatot, elméleti tudását gyakorlatban alkalmazza. Jó - Átlag: - Megfelelő - akkor adható a tanulónak ha elsajátította a munka műveletet és technológiát, és nem vét fontos hibát. Munkáját önállóan végzi és csak néha van szüksége segítségre. Jó minőségű munkát végez, megfelel az előírt időnormának és képes elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazni. annak a tanulónak adható, aki megfelelően elsajátította majdnem minden előírt technológiát és csak időnként hibázik. Munkáját nem önállóan végzi és nem tudja elméleti tudását alkalmazni a gyakorlatban. Számos javítás van munkájában és kissé alatta van az előírt időnormának. annak a tanulónak adható aki tájékozatlannak tűnik a technológia alkalmazásával kapcsolatban, súlyos hibákat vét. Nem képes oktató segítsége nélkül dolgozni. Figyelmetlensége miatt, hibás terméket készít és az előírt időnorma alatt marad. Nem felel meg:- annak a tanulónak adható aki tájékozatlan a speciális technológiákkal kapcsolatban és súlyosan megsérti azokat, csak oktató segítségével tud dolgozni, egyébként hibás terméket készít. Jelentősen alatta marad az előírt időnormának. Hollandia A skála 1-10-ig terjed: 1-3 nagyon rossz 4 megfelelő 5 majdnem megfelelő 5,5 minimum a vizsga sikeréhez 6-10 jó kiváló Hollandia: Bővebb részleteket kérünk!

9 3.9. Sikertelen szakmai bemutató, félbe szakított szakmai bemutató, pótvizsgák A munkahelyi oktató és a tanár feladata, hogy szükség esetén, közbelépjen a szakmai bemutatón. A közbelépés és megszakítás oka lehet a munkabiztonság be nem tartása, gazdasági kár kockázata vagy vásárló biztonságának veszélyeztetése. Ha a szakmai bemutató nem elfogadható módon történik, a tanuló megbeszél egy új vizsga időpontot a felügyelő tanárral. A felügyelő tanár meghatározza a további utasítás szükségességét a tanulóval és a munkásélet képviselőjével. A tanulónak joga van fellebbezni az érdemjegyével kapcsolatban Értékelési nyomtatványok, dokumentáció és bizonyítványok A szakmai bemutató dokumentálása fontos, ha vissza kell térni a szakmai bemutatóra a későbbiekben, pl. a következő esetekben: 1. amikor igazolni akarjuk, hogy a szakmai gyakorlatot megfelelően elvégeztük 2. amikor az egész tanuló modulnak érdemjegyét határozzuk még 3. amikor sikertelen szakmai bemutatót ismételünk 4. amikor javítjuk a szakmai gyakorlat jegyet a tanuló modulhoz 5. amikor a tanuló fellebbezést nyújt be a bemutatójának értékelésével kapcsolatban. 6. amikor a szakmai bemutató bizonyítványt töltjük, hogy a diplomához mellékeljük 7. ha a tanuló reklamál az értékeléskor A dokumentáció leírja a bemutató szituációt, a környezetet és a szakmai bemutató által összefogott munka egészét. Továbbá, a dokumentáció tartalmazza a tanuló önértékelését és szakmai bemutató visszajelzést. A közös beszélgetésre alapozva, a központi témák rögzítésre kerülnek a bemutató értékelésének dokumentálásához, arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődött a bemutató, az érdemjegy hogyan kerül kialakításra és mely témák befolyásolják lényegesen a jegyet.. Ha a bemutató megfelelően teljesült, a szándékozott támogatási lépések is lejegyzésre kerülnek. A következő - bemutatóra vonatkozó - dokumentumokat visszatartják amennyiben központi szerepet játszottak az értékelésben: - szakmai bemutató terv - értékelés szint leírása - tanuló saját terve vagy más dokumentum, amely fő szerepet játszott a bemutató értékelésénél - értékelési nyomtatvány az értékelésen résztvevőktől - szakmai bemutató bizonyítvány mely rövid leírást tartalmaz a feladatról és a bemutató terjedelméről Az értékelést a munkahelyi oktató és a tanár együttesen rávezeti az Europass-ra (a küldő szervezet szerzi be). 4.0 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát.

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Mit? A nemzetközi szakmai gyakorlatok angolul work placement vagy internship

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Tisztelt érdeklődő! Cégünk, a Medikwork megalapításának fő célja, hogy professzionális munkaerő közvetítésével megállítsuk, illetve lelassítsuk

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA B szint: Senior Projektmenedzser készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A 128 órás (8X2 nap) képzés célja a résztvevők képessé tétele önkifejezésre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00)

Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00) KÖZÉRTHETŐ KÖZBESZERZÉS Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00) indul a módosított közbeszerzési törvény alapján aktualizált tematikával A képzés gyakorlatorientált,

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül Emberi Erőforrás Stratégiánk végrehajtása HR célkitűzéseink Üzleti tevékenységünk támogatása Értékeink támogatása Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül www.schindler.com/careers

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben