E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?"

Átírás

1 E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik. De szükséges, hogy a munkahelyen/gyakorlati helyen is legyen tesztelés. Ezt nevezzük szakmai gyakorlatnak. Az első alkalommal a tanuló az alap feladatokkal mutatja be szakmai tudását. A következőkben nehezebb, nagyobb szakmai tudást igénylő feladatot mutat be. A tanuló értékelésének célja, hogy útmutatást adjunk és biztosítsuk, hogy a tanuló folyamatosan eleget tegyen az oktatás célkitűzéseinek. Ugyanakkor, a tanuló társadalmi képességeinek értékelése is fontos. Ennek a kézikönyvnek célja, hogy közös irányelvek legyenek a szakmai bemutatóknál amikor a tanuló külföldi kihelyezésen vesz részt. A tanuló külföldi tartózkodása alatt, évente legalább egyszer kell szakmai bemutatót tartani Szakmai oktatás és gyakorlat szerepei és célkitűzései A szakmai oktatás és gyakorlat szerepe, hogy emelje a népesség szakmai/professzionális képességeit, fejlessze a munkás életet és válaszoljon a szakmai követelményekre illetve elősegítse az alkalmazhatóságot. A szakmai oktatás és gyakorlat célja, hogy a tanulónak általános tudást, szakmai képességet és speciális tudást biztosítson, amely szükséges a területére vonatkozó munkáséletben Így lehetővé válik, - miután minősítették hogy megtalálja a helyét a munkáséletben, végezzen különféle feladatokat a területén belül megváltozott feltételek mellett is, és fejlessze szakmai tudását az élete során. Az oktatás és gyakorlat előmozdíthatja a lehetőségeket a vállalkozóvá válás irányába is. A szakmai oktatás és gyakorlat célja az is, hogy ösztönözze a tanulót, hogy érdeklődjön, alakítsa ki személyiségét, támogassa képességeit az életen át tartó tanuláshoz. A tanuló pozitív egyéni fejlődése és egészséges önbecsülése támogatásra kerül. Ahhoz, hogy a tanuló szakmai gyakorlaton vegyen részt, hozzáállás kérdés. A tanulónak meg kell tanulni, hogy a munkahelyen milyen az elvárások vannak vele szemben. Minden vállalat minden részlegének saját szabályai vannak az öltözködésre, kollégákkal való együttműködésre, és általános viselkedésre vonatkozóan. Természetesen a munkáltatónak a tanuló jogait nem szabad hanyagolni. Ugyanakkor a tanulónak tisztában kell lennie a munkájával kapcsolatos feladatokkal. A külföldi gyakorlati hely keresésekor fontos, hogy a vállalat készítsen egy profilt magáról, továbbá, hogy mit vár el a tanulóktól A tanulók szerkezete A szakmai oktatás és gyakorlat tanulásának alapja az elemi és alap iskolai oktatás során elsajátított tudás. A tanulmányok tartalmaznak elvi oktatást és gyakorlati oktatást, hogy biztosítsa a speciális területen és a foglalkozásnál szükséges tudást, hozzáértést és képességet.

2 Szakmai alapképzés A szakmai gyakorlat az alap tudással és hozzáértéssel kezdődik, pl. hogy hogyan kell kezelni az anyagokat, szerszámokat, gépeket és egyéb berendezést. Az alap hozzáértéssel kell, hogy rendelkezzen a területen, csak arra lehet szakosodni. Amikor valaki szakmai alapképzésben vesz részt, az egyéni feladatokat, folyamat részeket vagy akár az egész folyamatot a szakképzésnek megfelelően tanulja meg. Az alapképzés nagy része szakképző iskolák műhelyeiben, illetve mint kisegítő személyzet munkahelyen történik. Néhány országban a tanuló már az alapképzést követően munkát vállalhat. (EQF szintek 1,2) Szakmai gyakorlati képzés A szakmai gyakorlati képzés alapja az alapképzés. A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók bizonyos foglalkozásokra szakosodnak és megtanulják annak az egész folyamatát (tervezés, alkalmazás, minőségbiztosítás és értékelés, beleértve önértékelés és munka fejlesztés). Ők részletesebb tudást és képzést kapnak mint, pl. szükséges társadalmi, személyi és szakmai képességek a munkahelyen. Megtanulják a problémamegoldást és szaktudásuk fejlesztését. A gyakorlati képzés főként munkahelyeken történik, de iskolai tanműhelyben is lehetséges. Ezen tanulmányok után a tanuló professzionális/szakmunkásként dolgozhatnak. (EQF szint 3,4) 1.3. Szakmai képesség jelentése A szakmai képesség úgy értelmezendő, mint tudás, képesség és szélesebb körű képesség amely szükséges egy valódi helyzetben ill. munkahelyen. A szakmai képesség értelmezésénél alkalmazhatjuk az Európai Pályázati Keret Konzultációs Adatlapját ( oldal) Az alap ötlet az, hogy mindegyik pályázat a 8 szint valamelyikébe kerüljön. A szintek az alábbi három elem szerint értelmezhető: - tudás (felismerő képesség) jelentése, a teória és felfogás alkalmazása éppen úgy mint informális, hallgatólagos tudás melyet tapasztalattal szerzünk. - képzés (funkcionális képesség vagy know-how) jelentése, hogy az ember képes bizonyos dolgokra melyet speciális munkát végez, tanul vagy szórakozik. - szélesebb képesség terület: 1.) személyes képesség azt jelenti, hogy tudni, hogy viselkedjen bizonyos helyzetekben. 2.) etikai képesség: azt jelenti, hogy rendelkezik bizonyos személyes és szakmai értékekkel. 3.) szakmai képesség: azt jelenti, hogy képes alkalmazni bizonyos tudást egy bizonyos mértékű önállósággal. Bizonyos képességi szint megszerzése úgy látható, hogy a tanuló tudását és szélesebb szakértelmét képes a speciális helyzet, illetve probléma okozta különféle követelmények szerint alkalmazni illetve összegezni Szerepek és felelősségek különböző feleknek, országok közti különbségek A tanulás szerkezete eltérő a partner országokban, mind hosszban mind pedig kapcsolatokban és szerkezetben (további info. Az 1. mellékeltben) Ezt mindegyik partner országban az Oktatási Miniszter határozza meg és néhány országban rendeleteket bizonyos oktatási terület

3 társadalmi szervekkel együttműködve hoznak meg, mivel ezek a szervek részt vesznek a szakmai vizsga értékelésében.. A partner országok osztályzási szokásai is eltérnek, de elhatározták, hogy a tanulónak a saját nemzeti osztályzatát kell adni. Ez a közösen kidolgozott kézikönyv és értékelési rendszer biztosítja, hogy a tanulók a gyakorlatukat az egységesített útmutatások szerint végezzék külföldön. A gyakorlat alatt a tanulók segítséget - útmutatást kapnak a kézikönyvben leírtak szerint, és ahogy kihelyezésük a végéhez közeledik képzésüket azonos értékelési szempontok szerint kell értékelni. Miután visszatérnek saját országukba, a külföldön megszerzett tudást és a más országban töltött gyakorlat alatt kapott értékelést, el kell fogadni az Europass tanusítvány alapján. Az Europass egy dokumentum amely igazolja, hogy a tanuló külföldön tanult/dolgozott speciális területen bizonyos idő tartamot. Az Europass világszerte elfogadott. 2. Tanuló útmutatás és támogatás 2.1. Hogyan és mikor kell útmutatást és támogatást nyújtani a tanulónak? Mind a négy országban a tanulók utasítást kapnak a tanároktól amikor iskolában vannak, és a munkáltatótól amikor a dolgozó a munkahelyén van. Amikor a tanuló külföldön tartózkodik gyakorlaton, nem mindig lehetséges, hogy a tanár látogassa, ezért javasolt, hogy a küldő iskola találjon egy kapcsolattartó személyt a helyi VET iskolában. A szakmai bemutatáshoz az alábbi lépések szükségesek: 1. Útmutató és támogatási anyag. A szakmai bemutató elején a fogadó tanár, munkahelyi oktató és a tanuló megbeszélik a tanulónak támogatási igényét a szakmai bemutató ideje alatt. A támogatás igényét rávezetik a szakmai bemutató tervre. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás milyen hatással van a bemutató értékelésére. 2. Útmutató és támogatási lépések Ahogy a bemutató közeledik, különös figyelmet kell fordítani a tanuló útmutatására. Nagyon fontos, hogy a tanuló kellő segítséget kapjon, a tanuló igényeinek megfelelően időzítve. Ez ad a tanulónak bizalmat amikor készül a szakmai bemutatóra. 3. Útmutatóra és támogatásra szüksége van a bemutató előtt, alatt és után is. Támogató lépések a bemutató előtt: - a tanuló a szakmai bemutató előtt már kapcsolatba kerül azzal a légkörrel. - a támogatásra való igény kiderül - a tanuló megismerkedhet az írásos utasításokkal - a tanuló egyéni célkitűzéseiről és megoldásokról előre megegyezés történik - a tanulót segíti a szakmai bemutató előtt

4 4. Támogatás mértéke a bemutató alatt - Nyílt megbeszélés a tanuló és a munkahelyi oktató között lehetséges, szükség esetén, személyes útmutatás, bátorítás, konkrét tanácsadás a feszültség csökkentése érdekében. - ki kell hangsúlyozni, hogy a tanuló tanul és tanulása folyamatosan fejlődik. 5. Támogatási lépések a bemutató után - értékelési megbeszélés, személyes visszajelzés és útmutatás - a bemutató tapasztalatainak feldolgozása - szükség esetén ismételt teszt és bátorítás - a tanulónak lehetőséget kell biztosítani a vizsga mielőbbi megismétlésére Különféle tanulók, különféle tanulási módszerek és különböző támogatási és útmutatási igények. Speciális tanulói igények, támogatásra és útmutatásra. Minden tanuló egyéni és különböző. A tanulási nehézségek soha nem tekinthetők akadályként a tanuláshoz, de a nehézségekhez a megoldás és támogató módszerek megtalálhatóak. A tanulási nehézségekkel küszködő tanuló támogatásához szükséges: - azonosítani a tanulási problémát és annak természetét - azonosítani a tanuló erősségeit - felismerni, hogy a tanulási nehézség hogyan befolyásolja a tanulást A egyéni tanulóknak személyes tervei vannak, hogy hogyan jelezzék hol van szükségük támogatásra. A tanárnak figyelembe kell venni a tanuló igényét. a szakmai bemutató és munkahelyi tanulásával kapcsolatban. A tanárnak tájékoztatni kell a munkahelyi oktatót a tanuló tanulási nehézségeire vonatkozóan és szoktatni kell a tanulót a munkahelyi környezethez Tanulási folyamat: a tanuló egyéni és professzionális fejlődése A szakmai gyakorlat fő célja, hogy képzést és képességet biztosítson a tanulónak, hogy képes legyen a szakmájában előforduló munkafolyamatok elvégzésére. Fel kell ismernie a modern technológiai eljárásokat, a legmodernebb anyagokat a speciális illetve minden fajta feladatok kivitelezéséhez. Önbizalommal és probléma megoldó munkaképességgel kell rendelkeznie. Az összes személyiségi tényező mely megfelel az általános emberi és speciális szakmai elvárásoknak, a gyakorlat alatt kel elsajátítani. A munka hibátlan kell, hogy legyen baleset és munkabiztonság szempontból. A több feladatot csak részekben lehet elsajátítani. Ehhez gyakorlat szükséges. A rendszeres intézkedéshez, tanuláshoz alkalmazott dokumentáció (feladatterv, tanterv, stb.) segítsége kell. Az egész folyamatot fel kell mérni a további siker érdekében, és csak egy-egy rész megfelelő elsajátítása és jóváhagyása után folytatható. A pályázatnak munkaerő fejlesztési funkciója van. A tanulók a gyakorlat alatt elsajátítják a szakmai tudást és alapképességet..

5 2.4. A tanulóra vonatkozó értékelés és annak kritériuma A küldő intézménynek kell a tanulót részletesen tájékoztatni az értékelési nyomtatvánnyal és kritériummal kapcsolatban. Ez nem a fogadó iskola/munkahelyi oktató feladata A külföldi tanulókra vonatkozó különös jellegzetességek. Mindegyik országnak vannak szabályai a hosszabb ideig ott dolgozó külföldi tanulók adózására, tartózkodási engedélyére, biztosítására, stb. vonatkozóan. Ezt a küldő országnak le kell le ellenőrizni. 3. ÉRTÉKELÉS: 3.1. Szakmai bemutató tervek. A szakmai bemutató célja, hogy biztosítsa a fejlődést és a tartalmas szakmai képzést. Ezért az iskolában is és a gyakorlati helyen a vállaltnál is folytatni kell. Egy tervezetet kell készíteni, hogy a tanuló tudja, hogy mikor kell szakmai bemutatót készítenie. Ez a tanuló személyes oktatási tervének részét képezi. A szakmai bemutató eredménye mindegyik modulban az értékelés része lesz Szakmai bemutató környezet Az oktatási intézmények biztosítják, hogy a vállalat megfelel a szakmai bemutatóra vonatkozó követelményeknek az eszközök, munka környezet és biztonsági utasítások vonatkozásában.(a balesetek elkerülése érdekében) Minden országban, a vállalatoknak be kell tartaniuk bizonyos munka környezetre vonatkozó törvényeket, amelyeket a hatóságok gyakran ellenőriznek A bátorító, útmutató és fejlődő értékelés elvei A modern pedagógia alapja a tanuló és tanár közti párbeszéd, a tanár a vezér szerepében, inkább mint tanáréban. A tanuló természetesen vét hibákat a tanulási folyamat elején, de meg kell látnia a hibáit a tanulási folyamat részeként, és ki kell javítania azokat. Ezt egy nyitott párbeszéden keresztül kell a tanárral megtenni, hogy a tanuló lassan megtanulja az önértékelést. ezáltal saját minőségi ellenőrzést végez. A teljes hibakeresésre irányuló koncentrálás nem ösztönzi a tanulót. A nyitott és konstruktív megbeszélés sokkal jobban motiválja. Minél több beszélgetése van a tanulónak a tanárával, annál nagyobb esélye van a legjobb eredményét hozni. Ugyanaz vonatkozik a munkahelyre is, bár a tanulónak meg kell értenie, hogy ott a beszélgetésre fordítható idő jobban behatárolt Értékelési kritérium és célkitűzések: mag képzés, alapképzés és speciális képzés A szakmai bemutató fő témája a tanuló szakmai know-how által tükrözött képzettség értékelése. Az érdemjegyet a szakmai bemutató anyagban leírt kritérium és az elvégzett munka határozza meg. A munkáséletben előírt know-how úgy értelmezhető mint az értékelési tétel együttműködve a munkás-élet szervezet képviselőivel.

6 Az értékelés kritériumaként, adott a know-how típusának leírása, a munkának végeredménye amely szükséges a különböző érdemjegy eléréséhez. Az értékelés célja minden esetben: - munkafolyamat ismerése - munkamódszer, eszköz és anyag ismerése - munkabiztonság ismerése - a munka alapját képező információ ismerése Kiemelt közös területeket is figyelembe kell venni:. nemzetköziség. fenntartható fejlődés. technológia és információ technológia felhasználása. kereskedőség. minőség és vevő központú működés. vásárló know-how. munka biztonság és higiénia betartása és minden értékelésnek közös mag know-how-ja. tanulási készség. problémamegoldó készség. társadalmi és kommunikációs készség. együttműködési készség. etikai és esztétikai készség 3.5. Értékelők A szakmai bemutató értékelése a munkahelyi oktató és a bemutatót felügyelő tanárral együttesen történik, a tanuló önértékelését követően. A fogadó intézmény tanára rendelkezik a fő felelősséggel a bemutató értékeléséért. Amikor szükséges, a vásárlót vagy egyéb érdekcsoport szóvivőjét is meghallgathatják a bemutató értékelésekor Értékelési utasítások: értékelési módszerek és technikák A szakmai bemutatón alkalmazott értékelési módszereket úgy választják, hogy a kitűzött cél elérését és a tanuló tanulását mérje.

7 A következő módszerek kerülnek alkalmazásra a bemutató értékelésénél: 1. közvetlen megfigyelés, pl. a tanuló tanulásának ellenőrzése 2. önértékelés a tanulóról 3. kérdések és elbeszélgetések a tanulóval 4. vásárlói visszajelzés (ha lehet) 5. kiegészítő írásos feladat (tetszőleges) 6. portfolio elemzés (tetszőleges) 3.7. Értékelési megbeszélés, önértékelés és visszajelzés A bemutatót követően egy értékelési megbeszélésre kerül sor. A résztvevők: a tanuló, a bemutatót felügyelő munkahelyi oktató és a tanár. Az értékelés célja, a munka összességére való összpontosítás, mely az értékelési tételek és kritérium alapján kerülnek értékelésre. Az értékelési megbeszélés dokumentálásra kerül mint a szakmai bemutató része, melyet a tanár, a tanuló és az munkahelyi oktató lát el aláírásával. Az értékelési megbeszélésnek nyitottnak kell lennie, ösztönözve az önértékelést. A tanuló önértékeléséhez szükséges az értékelési tételeknek és kritériumnak megértése és a képesség, hogy értékelje saját teljesítményét Osztályzási skála és osztályzatok átfordítása Finnország: Az értékelést 5 lépés alkalmazásával történik K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 (kiváló) (jó) (jó) (megfelelő) (megfelelő) Ahhoz, hogy K 5-ös jegyet adjunk, a tanulónak minden értékelési kritériumnak kiváló szinten kell, hogy megfeleljen. A H 3-as jegy esetében, a tanulónak minden értékelési kritériumnak jól meg kell, hogy feleljen. A T 1-es jegyhez, a tanulónak el kell érnie az értékelési kritérium megfelelő szintjét. Ha a tanuló know-how egyértelműen meghaladja a H 3 szintet, az értékelésben résztvevő személyek megbeszélést tartanak, hogy a H 4 jegy adható-e és milyen alapon. Ha a tanuló know-how szintje egyértelműen meghaladja a T 1 szintet, az értékelésen résztvevő személyek megbeszélik, hogy T 2 adható-e, és milyen alapon. A végső jegyre vonatkozó döntést a tanár és a munkásélet szervezet képviselője hozza meg, figyelembe véve a tanuló önértékelését. Dánia: 13: kiemelkedően önálló és kiváló teljesítmény 11: önálló és kiváló teljesítmény 10: kiváló, de nem kifejezetten önálló teljesítmény

8 9: jó teljesítmény, kicsit átlag feletti 8: átlagos teljesítmény 7: kevés teljesítmény, kissé átlag alatt 6: csak elfogadható teljesítmény 5: bizonytalan és nem megfelelő teljesítmény 03: nagyon bizonytalan, nagyon elégtelen teljesítmény 00: teljesen elfogadhatatlan teljesítmény Magyarország Kiváló: - akkor adható a tanulónak ha teljesen elsajátította a munka műveleteket és képes előírt technológia alkalmazására, munkáját önállóan végzi és megfelelő minőségű terméket állít elő. Képes az oktató által meghatározott idő alatt kivitelezni a feladatot, elméleti tudását gyakorlatban alkalmazza. Jó - Átlag: - Megfelelő - akkor adható a tanulónak ha elsajátította a munka műveletet és technológiát, és nem vét fontos hibát. Munkáját önállóan végzi és csak néha van szüksége segítségre. Jó minőségű munkát végez, megfelel az előírt időnormának és képes elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazni. annak a tanulónak adható, aki megfelelően elsajátította majdnem minden előírt technológiát és csak időnként hibázik. Munkáját nem önállóan végzi és nem tudja elméleti tudását alkalmazni a gyakorlatban. Számos javítás van munkájában és kissé alatta van az előírt időnormának. annak a tanulónak adható aki tájékozatlannak tűnik a technológia alkalmazásával kapcsolatban, súlyos hibákat vét. Nem képes oktató segítsége nélkül dolgozni. Figyelmetlensége miatt, hibás terméket készít és az előírt időnorma alatt marad. Nem felel meg:- annak a tanulónak adható aki tájékozatlan a speciális technológiákkal kapcsolatban és súlyosan megsérti azokat, csak oktató segítségével tud dolgozni, egyébként hibás terméket készít. Jelentősen alatta marad az előírt időnormának. Hollandia A skála 1-10-ig terjed: 1-3 nagyon rossz 4 megfelelő 5 majdnem megfelelő 5,5 minimum a vizsga sikeréhez 6-10 jó kiváló Hollandia: Bővebb részleteket kérünk!

9 3.9. Sikertelen szakmai bemutató, félbe szakított szakmai bemutató, pótvizsgák A munkahelyi oktató és a tanár feladata, hogy szükség esetén, közbelépjen a szakmai bemutatón. A közbelépés és megszakítás oka lehet a munkabiztonság be nem tartása, gazdasági kár kockázata vagy vásárló biztonságának veszélyeztetése. Ha a szakmai bemutató nem elfogadható módon történik, a tanuló megbeszél egy új vizsga időpontot a felügyelő tanárral. A felügyelő tanár meghatározza a további utasítás szükségességét a tanulóval és a munkásélet képviselőjével. A tanulónak joga van fellebbezni az érdemjegyével kapcsolatban Értékelési nyomtatványok, dokumentáció és bizonyítványok A szakmai bemutató dokumentálása fontos, ha vissza kell térni a szakmai bemutatóra a későbbiekben, pl. a következő esetekben: 1. amikor igazolni akarjuk, hogy a szakmai gyakorlatot megfelelően elvégeztük 2. amikor az egész tanuló modulnak érdemjegyét határozzuk még 3. amikor sikertelen szakmai bemutatót ismételünk 4. amikor javítjuk a szakmai gyakorlat jegyet a tanuló modulhoz 5. amikor a tanuló fellebbezést nyújt be a bemutatójának értékelésével kapcsolatban. 6. amikor a szakmai bemutató bizonyítványt töltjük, hogy a diplomához mellékeljük 7. ha a tanuló reklamál az értékeléskor A dokumentáció leírja a bemutató szituációt, a környezetet és a szakmai bemutató által összefogott munka egészét. Továbbá, a dokumentáció tartalmazza a tanuló önértékelését és szakmai bemutató visszajelzést. A közös beszélgetésre alapozva, a központi témák rögzítésre kerülnek a bemutató értékelésének dokumentálásához, arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődött a bemutató, az érdemjegy hogyan kerül kialakításra és mely témák befolyásolják lényegesen a jegyet.. Ha a bemutató megfelelően teljesült, a szándékozott támogatási lépések is lejegyzésre kerülnek. A következő - bemutatóra vonatkozó - dokumentumokat visszatartják amennyiben központi szerepet játszottak az értékelésben: - szakmai bemutató terv - értékelés szint leírása - tanuló saját terve vagy más dokumentum, amely fő szerepet játszott a bemutató értékelésénél - értékelési nyomtatvány az értékelésen résztvevőktől - szakmai bemutató bizonyítvány mely rövid leírást tartalmaz a feladatról és a bemutató terjedelméről Az értékelést a munkahelyi oktató és a tanár együttesen rávezeti az Europass-ra (a küldő szervezet szerzi be). 4.0 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv (Performance & Learning

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei A munkahelyen való tanulás kézikönyvének a szerzoje: Maria João Filgueiras-Rauch BFZ Bildungsforschung NÜRNBERG Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Indokolás,

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben