E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?"

Átírás

1 E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik. De szükséges, hogy a munkahelyen/gyakorlati helyen is legyen tesztelés. Ezt nevezzük szakmai gyakorlatnak. Az első alkalommal a tanuló az alap feladatokkal mutatja be szakmai tudását. A következőkben nehezebb, nagyobb szakmai tudást igénylő feladatot mutat be. A tanuló értékelésének célja, hogy útmutatást adjunk és biztosítsuk, hogy a tanuló folyamatosan eleget tegyen az oktatás célkitűzéseinek. Ugyanakkor, a tanuló társadalmi képességeinek értékelése is fontos. Ennek a kézikönyvnek célja, hogy közös irányelvek legyenek a szakmai bemutatóknál amikor a tanuló külföldi kihelyezésen vesz részt. A tanuló külföldi tartózkodása alatt, évente legalább egyszer kell szakmai bemutatót tartani Szakmai oktatás és gyakorlat szerepei és célkitűzései A szakmai oktatás és gyakorlat szerepe, hogy emelje a népesség szakmai/professzionális képességeit, fejlessze a munkás életet és válaszoljon a szakmai követelményekre illetve elősegítse az alkalmazhatóságot. A szakmai oktatás és gyakorlat célja, hogy a tanulónak általános tudást, szakmai képességet és speciális tudást biztosítson, amely szükséges a területére vonatkozó munkáséletben Így lehetővé válik, - miután minősítették hogy megtalálja a helyét a munkáséletben, végezzen különféle feladatokat a területén belül megváltozott feltételek mellett is, és fejlessze szakmai tudását az élete során. Az oktatás és gyakorlat előmozdíthatja a lehetőségeket a vállalkozóvá válás irányába is. A szakmai oktatás és gyakorlat célja az is, hogy ösztönözze a tanulót, hogy érdeklődjön, alakítsa ki személyiségét, támogassa képességeit az életen át tartó tanuláshoz. A tanuló pozitív egyéni fejlődése és egészséges önbecsülése támogatásra kerül. Ahhoz, hogy a tanuló szakmai gyakorlaton vegyen részt, hozzáállás kérdés. A tanulónak meg kell tanulni, hogy a munkahelyen milyen az elvárások vannak vele szemben. Minden vállalat minden részlegének saját szabályai vannak az öltözködésre, kollégákkal való együttműködésre, és általános viselkedésre vonatkozóan. Természetesen a munkáltatónak a tanuló jogait nem szabad hanyagolni. Ugyanakkor a tanulónak tisztában kell lennie a munkájával kapcsolatos feladatokkal. A külföldi gyakorlati hely keresésekor fontos, hogy a vállalat készítsen egy profilt magáról, továbbá, hogy mit vár el a tanulóktól A tanulók szerkezete A szakmai oktatás és gyakorlat tanulásának alapja az elemi és alap iskolai oktatás során elsajátított tudás. A tanulmányok tartalmaznak elvi oktatást és gyakorlati oktatást, hogy biztosítsa a speciális területen és a foglalkozásnál szükséges tudást, hozzáértést és képességet.

2 Szakmai alapképzés A szakmai gyakorlat az alap tudással és hozzáértéssel kezdődik, pl. hogy hogyan kell kezelni az anyagokat, szerszámokat, gépeket és egyéb berendezést. Az alap hozzáértéssel kell, hogy rendelkezzen a területen, csak arra lehet szakosodni. Amikor valaki szakmai alapképzésben vesz részt, az egyéni feladatokat, folyamat részeket vagy akár az egész folyamatot a szakképzésnek megfelelően tanulja meg. Az alapképzés nagy része szakképző iskolák műhelyeiben, illetve mint kisegítő személyzet munkahelyen történik. Néhány országban a tanuló már az alapképzést követően munkát vállalhat. (EQF szintek 1,2) Szakmai gyakorlati képzés A szakmai gyakorlati képzés alapja az alapképzés. A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók bizonyos foglalkozásokra szakosodnak és megtanulják annak az egész folyamatát (tervezés, alkalmazás, minőségbiztosítás és értékelés, beleértve önértékelés és munka fejlesztés). Ők részletesebb tudást és képzést kapnak mint, pl. szükséges társadalmi, személyi és szakmai képességek a munkahelyen. Megtanulják a problémamegoldást és szaktudásuk fejlesztését. A gyakorlati képzés főként munkahelyeken történik, de iskolai tanműhelyben is lehetséges. Ezen tanulmányok után a tanuló professzionális/szakmunkásként dolgozhatnak. (EQF szint 3,4) 1.3. Szakmai képesség jelentése A szakmai képesség úgy értelmezendő, mint tudás, képesség és szélesebb körű képesség amely szükséges egy valódi helyzetben ill. munkahelyen. A szakmai képesség értelmezésénél alkalmazhatjuk az Európai Pályázati Keret Konzultációs Adatlapját ( oldal) Az alap ötlet az, hogy mindegyik pályázat a 8 szint valamelyikébe kerüljön. A szintek az alábbi három elem szerint értelmezhető: - tudás (felismerő képesség) jelentése, a teória és felfogás alkalmazása éppen úgy mint informális, hallgatólagos tudás melyet tapasztalattal szerzünk. - képzés (funkcionális képesség vagy know-how) jelentése, hogy az ember képes bizonyos dolgokra melyet speciális munkát végez, tanul vagy szórakozik. - szélesebb képesség terület: 1.) személyes képesség azt jelenti, hogy tudni, hogy viselkedjen bizonyos helyzetekben. 2.) etikai képesség: azt jelenti, hogy rendelkezik bizonyos személyes és szakmai értékekkel. 3.) szakmai képesség: azt jelenti, hogy képes alkalmazni bizonyos tudást egy bizonyos mértékű önállósággal. Bizonyos képességi szint megszerzése úgy látható, hogy a tanuló tudását és szélesebb szakértelmét képes a speciális helyzet, illetve probléma okozta különféle követelmények szerint alkalmazni illetve összegezni Szerepek és felelősségek különböző feleknek, országok közti különbségek A tanulás szerkezete eltérő a partner országokban, mind hosszban mind pedig kapcsolatokban és szerkezetben (további info. Az 1. mellékeltben) Ezt mindegyik partner országban az Oktatási Miniszter határozza meg és néhány országban rendeleteket bizonyos oktatási terület

3 társadalmi szervekkel együttműködve hoznak meg, mivel ezek a szervek részt vesznek a szakmai vizsga értékelésében.. A partner országok osztályzási szokásai is eltérnek, de elhatározták, hogy a tanulónak a saját nemzeti osztályzatát kell adni. Ez a közösen kidolgozott kézikönyv és értékelési rendszer biztosítja, hogy a tanulók a gyakorlatukat az egységesített útmutatások szerint végezzék külföldön. A gyakorlat alatt a tanulók segítséget - útmutatást kapnak a kézikönyvben leírtak szerint, és ahogy kihelyezésük a végéhez közeledik képzésüket azonos értékelési szempontok szerint kell értékelni. Miután visszatérnek saját országukba, a külföldön megszerzett tudást és a más országban töltött gyakorlat alatt kapott értékelést, el kell fogadni az Europass tanusítvány alapján. Az Europass egy dokumentum amely igazolja, hogy a tanuló külföldön tanult/dolgozott speciális területen bizonyos idő tartamot. Az Europass világszerte elfogadott. 2. Tanuló útmutatás és támogatás 2.1. Hogyan és mikor kell útmutatást és támogatást nyújtani a tanulónak? Mind a négy országban a tanulók utasítást kapnak a tanároktól amikor iskolában vannak, és a munkáltatótól amikor a dolgozó a munkahelyén van. Amikor a tanuló külföldön tartózkodik gyakorlaton, nem mindig lehetséges, hogy a tanár látogassa, ezért javasolt, hogy a küldő iskola találjon egy kapcsolattartó személyt a helyi VET iskolában. A szakmai bemutatáshoz az alábbi lépések szükségesek: 1. Útmutató és támogatási anyag. A szakmai bemutató elején a fogadó tanár, munkahelyi oktató és a tanuló megbeszélik a tanulónak támogatási igényét a szakmai bemutató ideje alatt. A támogatás igényét rávezetik a szakmai bemutató tervre. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás milyen hatással van a bemutató értékelésére. 2. Útmutató és támogatási lépések Ahogy a bemutató közeledik, különös figyelmet kell fordítani a tanuló útmutatására. Nagyon fontos, hogy a tanuló kellő segítséget kapjon, a tanuló igényeinek megfelelően időzítve. Ez ad a tanulónak bizalmat amikor készül a szakmai bemutatóra. 3. Útmutatóra és támogatásra szüksége van a bemutató előtt, alatt és után is. Támogató lépések a bemutató előtt: - a tanuló a szakmai bemutató előtt már kapcsolatba kerül azzal a légkörrel. - a támogatásra való igény kiderül - a tanuló megismerkedhet az írásos utasításokkal - a tanuló egyéni célkitűzéseiről és megoldásokról előre megegyezés történik - a tanulót segíti a szakmai bemutató előtt

4 4. Támogatás mértéke a bemutató alatt - Nyílt megbeszélés a tanuló és a munkahelyi oktató között lehetséges, szükség esetén, személyes útmutatás, bátorítás, konkrét tanácsadás a feszültség csökkentése érdekében. - ki kell hangsúlyozni, hogy a tanuló tanul és tanulása folyamatosan fejlődik. 5. Támogatási lépések a bemutató után - értékelési megbeszélés, személyes visszajelzés és útmutatás - a bemutató tapasztalatainak feldolgozása - szükség esetén ismételt teszt és bátorítás - a tanulónak lehetőséget kell biztosítani a vizsga mielőbbi megismétlésére Különféle tanulók, különféle tanulási módszerek és különböző támogatási és útmutatási igények. Speciális tanulói igények, támogatásra és útmutatásra. Minden tanuló egyéni és különböző. A tanulási nehézségek soha nem tekinthetők akadályként a tanuláshoz, de a nehézségekhez a megoldás és támogató módszerek megtalálhatóak. A tanulási nehézségekkel küszködő tanuló támogatásához szükséges: - azonosítani a tanulási problémát és annak természetét - azonosítani a tanuló erősségeit - felismerni, hogy a tanulási nehézség hogyan befolyásolja a tanulást A egyéni tanulóknak személyes tervei vannak, hogy hogyan jelezzék hol van szükségük támogatásra. A tanárnak figyelembe kell venni a tanuló igényét. a szakmai bemutató és munkahelyi tanulásával kapcsolatban. A tanárnak tájékoztatni kell a munkahelyi oktatót a tanuló tanulási nehézségeire vonatkozóan és szoktatni kell a tanulót a munkahelyi környezethez Tanulási folyamat: a tanuló egyéni és professzionális fejlődése A szakmai gyakorlat fő célja, hogy képzést és képességet biztosítson a tanulónak, hogy képes legyen a szakmájában előforduló munkafolyamatok elvégzésére. Fel kell ismernie a modern technológiai eljárásokat, a legmodernebb anyagokat a speciális illetve minden fajta feladatok kivitelezéséhez. Önbizalommal és probléma megoldó munkaképességgel kell rendelkeznie. Az összes személyiségi tényező mely megfelel az általános emberi és speciális szakmai elvárásoknak, a gyakorlat alatt kel elsajátítani. A munka hibátlan kell, hogy legyen baleset és munkabiztonság szempontból. A több feladatot csak részekben lehet elsajátítani. Ehhez gyakorlat szükséges. A rendszeres intézkedéshez, tanuláshoz alkalmazott dokumentáció (feladatterv, tanterv, stb.) segítsége kell. Az egész folyamatot fel kell mérni a további siker érdekében, és csak egy-egy rész megfelelő elsajátítása és jóváhagyása után folytatható. A pályázatnak munkaerő fejlesztési funkciója van. A tanulók a gyakorlat alatt elsajátítják a szakmai tudást és alapképességet..

5 2.4. A tanulóra vonatkozó értékelés és annak kritériuma A küldő intézménynek kell a tanulót részletesen tájékoztatni az értékelési nyomtatvánnyal és kritériummal kapcsolatban. Ez nem a fogadó iskola/munkahelyi oktató feladata A külföldi tanulókra vonatkozó különös jellegzetességek. Mindegyik országnak vannak szabályai a hosszabb ideig ott dolgozó külföldi tanulók adózására, tartózkodási engedélyére, biztosítására, stb. vonatkozóan. Ezt a küldő országnak le kell le ellenőrizni. 3. ÉRTÉKELÉS: 3.1. Szakmai bemutató tervek. A szakmai bemutató célja, hogy biztosítsa a fejlődést és a tartalmas szakmai képzést. Ezért az iskolában is és a gyakorlati helyen a vállaltnál is folytatni kell. Egy tervezetet kell készíteni, hogy a tanuló tudja, hogy mikor kell szakmai bemutatót készítenie. Ez a tanuló személyes oktatási tervének részét képezi. A szakmai bemutató eredménye mindegyik modulban az értékelés része lesz Szakmai bemutató környezet Az oktatási intézmények biztosítják, hogy a vállalat megfelel a szakmai bemutatóra vonatkozó követelményeknek az eszközök, munka környezet és biztonsági utasítások vonatkozásában.(a balesetek elkerülése érdekében) Minden országban, a vállalatoknak be kell tartaniuk bizonyos munka környezetre vonatkozó törvényeket, amelyeket a hatóságok gyakran ellenőriznek A bátorító, útmutató és fejlődő értékelés elvei A modern pedagógia alapja a tanuló és tanár közti párbeszéd, a tanár a vezér szerepében, inkább mint tanáréban. A tanuló természetesen vét hibákat a tanulási folyamat elején, de meg kell látnia a hibáit a tanulási folyamat részeként, és ki kell javítania azokat. Ezt egy nyitott párbeszéden keresztül kell a tanárral megtenni, hogy a tanuló lassan megtanulja az önértékelést. ezáltal saját minőségi ellenőrzést végez. A teljes hibakeresésre irányuló koncentrálás nem ösztönzi a tanulót. A nyitott és konstruktív megbeszélés sokkal jobban motiválja. Minél több beszélgetése van a tanulónak a tanárával, annál nagyobb esélye van a legjobb eredményét hozni. Ugyanaz vonatkozik a munkahelyre is, bár a tanulónak meg kell értenie, hogy ott a beszélgetésre fordítható idő jobban behatárolt Értékelési kritérium és célkitűzések: mag képzés, alapképzés és speciális képzés A szakmai bemutató fő témája a tanuló szakmai know-how által tükrözött képzettség értékelése. Az érdemjegyet a szakmai bemutató anyagban leírt kritérium és az elvégzett munka határozza meg. A munkáséletben előírt know-how úgy értelmezhető mint az értékelési tétel együttműködve a munkás-élet szervezet képviselőivel.

6 Az értékelés kritériumaként, adott a know-how típusának leírása, a munkának végeredménye amely szükséges a különböző érdemjegy eléréséhez. Az értékelés célja minden esetben: - munkafolyamat ismerése - munkamódszer, eszköz és anyag ismerése - munkabiztonság ismerése - a munka alapját képező információ ismerése Kiemelt közös területeket is figyelembe kell venni:. nemzetköziség. fenntartható fejlődés. technológia és információ technológia felhasználása. kereskedőség. minőség és vevő központú működés. vásárló know-how. munka biztonság és higiénia betartása és minden értékelésnek közös mag know-how-ja. tanulási készség. problémamegoldó készség. társadalmi és kommunikációs készség. együttműködési készség. etikai és esztétikai készség 3.5. Értékelők A szakmai bemutató értékelése a munkahelyi oktató és a bemutatót felügyelő tanárral együttesen történik, a tanuló önértékelését követően. A fogadó intézmény tanára rendelkezik a fő felelősséggel a bemutató értékeléséért. Amikor szükséges, a vásárlót vagy egyéb érdekcsoport szóvivőjét is meghallgathatják a bemutató értékelésekor Értékelési utasítások: értékelési módszerek és technikák A szakmai bemutatón alkalmazott értékelési módszereket úgy választják, hogy a kitűzött cél elérését és a tanuló tanulását mérje.

7 A következő módszerek kerülnek alkalmazásra a bemutató értékelésénél: 1. közvetlen megfigyelés, pl. a tanuló tanulásának ellenőrzése 2. önértékelés a tanulóról 3. kérdések és elbeszélgetések a tanulóval 4. vásárlói visszajelzés (ha lehet) 5. kiegészítő írásos feladat (tetszőleges) 6. portfolio elemzés (tetszőleges) 3.7. Értékelési megbeszélés, önértékelés és visszajelzés A bemutatót követően egy értékelési megbeszélésre kerül sor. A résztvevők: a tanuló, a bemutatót felügyelő munkahelyi oktató és a tanár. Az értékelés célja, a munka összességére való összpontosítás, mely az értékelési tételek és kritérium alapján kerülnek értékelésre. Az értékelési megbeszélés dokumentálásra kerül mint a szakmai bemutató része, melyet a tanár, a tanuló és az munkahelyi oktató lát el aláírásával. Az értékelési megbeszélésnek nyitottnak kell lennie, ösztönözve az önértékelést. A tanuló önértékeléséhez szükséges az értékelési tételeknek és kritériumnak megértése és a képesség, hogy értékelje saját teljesítményét Osztályzási skála és osztályzatok átfordítása Finnország: Az értékelést 5 lépés alkalmazásával történik K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 (kiváló) (jó) (jó) (megfelelő) (megfelelő) Ahhoz, hogy K 5-ös jegyet adjunk, a tanulónak minden értékelési kritériumnak kiváló szinten kell, hogy megfeleljen. A H 3-as jegy esetében, a tanulónak minden értékelési kritériumnak jól meg kell, hogy feleljen. A T 1-es jegyhez, a tanulónak el kell érnie az értékelési kritérium megfelelő szintjét. Ha a tanuló know-how egyértelműen meghaladja a H 3 szintet, az értékelésben résztvevő személyek megbeszélést tartanak, hogy a H 4 jegy adható-e és milyen alapon. Ha a tanuló know-how szintje egyértelműen meghaladja a T 1 szintet, az értékelésen résztvevő személyek megbeszélik, hogy T 2 adható-e, és milyen alapon. A végső jegyre vonatkozó döntést a tanár és a munkásélet szervezet képviselője hozza meg, figyelembe véve a tanuló önértékelését. Dánia: 13: kiemelkedően önálló és kiváló teljesítmény 11: önálló és kiváló teljesítmény 10: kiváló, de nem kifejezetten önálló teljesítmény

8 9: jó teljesítmény, kicsit átlag feletti 8: átlagos teljesítmény 7: kevés teljesítmény, kissé átlag alatt 6: csak elfogadható teljesítmény 5: bizonytalan és nem megfelelő teljesítmény 03: nagyon bizonytalan, nagyon elégtelen teljesítmény 00: teljesen elfogadhatatlan teljesítmény Magyarország Kiváló: - akkor adható a tanulónak ha teljesen elsajátította a munka műveleteket és képes előírt technológia alkalmazására, munkáját önállóan végzi és megfelelő minőségű terméket állít elő. Képes az oktató által meghatározott idő alatt kivitelezni a feladatot, elméleti tudását gyakorlatban alkalmazza. Jó - Átlag: - Megfelelő - akkor adható a tanulónak ha elsajátította a munka műveletet és technológiát, és nem vét fontos hibát. Munkáját önállóan végzi és csak néha van szüksége segítségre. Jó minőségű munkát végez, megfelel az előírt időnormának és képes elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazni. annak a tanulónak adható, aki megfelelően elsajátította majdnem minden előírt technológiát és csak időnként hibázik. Munkáját nem önállóan végzi és nem tudja elméleti tudását alkalmazni a gyakorlatban. Számos javítás van munkájában és kissé alatta van az előírt időnormának. annak a tanulónak adható aki tájékozatlannak tűnik a technológia alkalmazásával kapcsolatban, súlyos hibákat vét. Nem képes oktató segítsége nélkül dolgozni. Figyelmetlensége miatt, hibás terméket készít és az előírt időnorma alatt marad. Nem felel meg:- annak a tanulónak adható aki tájékozatlan a speciális technológiákkal kapcsolatban és súlyosan megsérti azokat, csak oktató segítségével tud dolgozni, egyébként hibás terméket készít. Jelentősen alatta marad az előírt időnormának. Hollandia A skála 1-10-ig terjed: 1-3 nagyon rossz 4 megfelelő 5 majdnem megfelelő 5,5 minimum a vizsga sikeréhez 6-10 jó kiváló Hollandia: Bővebb részleteket kérünk!

9 3.9. Sikertelen szakmai bemutató, félbe szakított szakmai bemutató, pótvizsgák A munkahelyi oktató és a tanár feladata, hogy szükség esetén, közbelépjen a szakmai bemutatón. A közbelépés és megszakítás oka lehet a munkabiztonság be nem tartása, gazdasági kár kockázata vagy vásárló biztonságának veszélyeztetése. Ha a szakmai bemutató nem elfogadható módon történik, a tanuló megbeszél egy új vizsga időpontot a felügyelő tanárral. A felügyelő tanár meghatározza a további utasítás szükségességét a tanulóval és a munkásélet képviselőjével. A tanulónak joga van fellebbezni az érdemjegyével kapcsolatban Értékelési nyomtatványok, dokumentáció és bizonyítványok A szakmai bemutató dokumentálása fontos, ha vissza kell térni a szakmai bemutatóra a későbbiekben, pl. a következő esetekben: 1. amikor igazolni akarjuk, hogy a szakmai gyakorlatot megfelelően elvégeztük 2. amikor az egész tanuló modulnak érdemjegyét határozzuk még 3. amikor sikertelen szakmai bemutatót ismételünk 4. amikor javítjuk a szakmai gyakorlat jegyet a tanuló modulhoz 5. amikor a tanuló fellebbezést nyújt be a bemutatójának értékelésével kapcsolatban. 6. amikor a szakmai bemutató bizonyítványt töltjük, hogy a diplomához mellékeljük 7. ha a tanuló reklamál az értékeléskor A dokumentáció leírja a bemutató szituációt, a környezetet és a szakmai bemutató által összefogott munka egészét. Továbbá, a dokumentáció tartalmazza a tanuló önértékelését és szakmai bemutató visszajelzést. A közös beszélgetésre alapozva, a központi témák rögzítésre kerülnek a bemutató értékelésének dokumentálásához, arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődött a bemutató, az érdemjegy hogyan kerül kialakításra és mely témák befolyásolják lényegesen a jegyet.. Ha a bemutató megfelelően teljesült, a szándékozott támogatási lépések is lejegyzésre kerülnek. A következő - bemutatóra vonatkozó - dokumentumokat visszatartják amennyiben központi szerepet játszottak az értékelésben: - szakmai bemutató terv - értékelés szint leírása - tanuló saját terve vagy más dokumentum, amely fő szerepet játszott a bemutató értékelésénél - értékelési nyomtatvány az értékelésen résztvevőktől - szakmai bemutató bizonyítvány mely rövid leírást tartalmaz a feladatról és a bemutató terjedelméről Az értékelést a munkahelyi oktató és a tanár együttesen rávezeti az Europass-ra (a küldő szervezet szerzi be). 4.0 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Útmutató a szakképzettségi vizsgához BEVEZETÉS

Útmutató a szakképzettségi vizsgához BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 1. MI A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA?... 3 2. A SZAKKÉPZETTSÉGI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE (a finn modell alapján)... 4 2.1 Finnország... 4 2.2 Dánia... 4 2.3 Magyarország...

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát.

Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Hozzuk működésbe! Rövid útmutató arról, hogyan teheti a virtuális mobilitás hatékonyabbá a hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlatát. Mit? A nemzetközi szakmai gyakorlatok angolul work placement vagy internship

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Alapvető Készségek. Kommunikáció

Alapvető Készségek. Kommunikáció Alapvető Készségek és Kommunikáció a Takarítási Szektorban Gyakorlati Összefoglalás Irányvonalak és Oktatási Anyagok A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK Az utóbbi években, Európa országainak többségében,

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?!

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! Készítette:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó szakképesítés. 2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó szakképesítés. 2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Készítette: Czimmermann-né Tóth Ildikó képzési vezető Hatálybalépés napja: 2011.09.01. Jóváhagyta: Kovács Csaba Ügyvezető igazgató Gyakorlat célja: felsőoktatási

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben