OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET. Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET. Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév Budapest

2 ELŐSZÓ Oktatási tájékoztatónk célja, hogy hallgatóink kézhez kapják a Gyógynövény- és drogismeret kötelező tárgy, a Fitokémia, Fitoterápia és Gyógyszerészi biotechnológia szabadon választható kötelező tárgyak valamint a Mérgező növények, növényi mérgezések, a Gyógynövények és a kozmetika kapcsolata és A gyógynövények bioszervetlen kémiája szabadon választható tárgyak tematikáját és mindazt az információt, ami segíti őket tanulmányi kötelezettségeik teljesítésében, de azon túlmenően is. E kiadvány * tartalmazza az említett tárgyak előadásainak és gyakorlatainak részletes tematikáját, a vizsgakérdéseket (kollokvium és szigorlat), a kötelező és ajánlott irodalmakat, a szakdolgozat és a rektori pályamunka választható témaköreit. A tájékoztató további célja, hogy rövid áttekintést adjunk az Intézet kiemelt kutatási területeiről, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységéről. Ugyancsak ismertetést adunk az intézetben végezhető tudományos diákköri munkáról, Ph.D. programokról, az új szakképzési rendszerhez igazodó Farmakognózia-fitoterápia szakágazati képzésről, valamint a gyógyszerész továbbképzésekről. Örömmel tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy az átdolgozott, új kiadásban megjelent Farmakognózia, Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata c. könyvünk után 2012-ben elkészült a Farmakognózia-Fitokémia-Gyógynövények alkalmazása című e-könyv az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében. Előbbiben különös hangsúllyal foglalkozunk az Európai Gyógyszerkönyv és a Ph.Hg.VIII. gyógynövényekkel kapcsolatos vizsgáló módszereinek ismertetésével, az előtérbe került fitogyógyszerek minősége biztosításának új szemléletű megközelítésével. Az e-könyv jelen tanévtől a gyógyszerészhallgatók tankönyve Gyógynövény- és Drogismeret tárgyból. Reméljük, hogy oktatási tájékoztatónk segíti hallgatóink tájékozottságát és szolgálja tanulmányi munkájuk sikerét. Budapest, január Dr. Kéry Ágnes Dr. Blázovics Anna oktatási igazgatóhelyettes igazgató, egyetemi docens * Tájékoztató füzet anyaga, az esetleges módosítások és információk az Intézet honlapján ( megtekinthetők.

3 FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET 1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet Titkárság: Tel.: /55206, Igazgató: Tel: ; Oktatási igazgatóhelyettes: Tel.: /55303, Honlap: Igazgató Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Dr. habil. Blázovics Anna Ph.D., D.Sc. Dr. Szőke Éva Ph.D., D.Sc. Ledniczkyné Dr. Lemberkovics Éva Ph.D. Dr. Kursinszki László Ph.D. Bányai Péter dr. pharm. Böszörményi Andrea Ph.D. Alberti Ágnes dr. pharm. Tudományos munkatárs Dr. Balázs Andrea Ph.D., tan. felelős (angol) Ditrói Kálmán dr. pharm. Szaktanácsadó Önkéntes munkatárs Központi gyakornok Ph. D. ösztöndíjas Ph. D. hallgató Dr. Kéry Ágnes Ph.D., tanulmányi felelős Jasztrabné Dr. Then Mária Ph.D. Riethmüller Eszter dr. pharm. Kertesy Dóra dr. pharm. Dr. Elekes Zsuzsa Végh Krisztina dr. pharm. Tóth Anita dr.pharm. Dr. Hegedűs Viktor (Klinika II./1.) Kleiner Dénes dr. pharm. (Klinika II./1.) Gáva Anikó dr. pharm. Daruházi Ágnes dr. pharm. Ficsor Emese dr. pharm.

4 A FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET BEMUTATÁSA A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézete (korább an Gyógynövény- és Drogismeret) az Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar egyik legrégibb intézete ben a Gyógyszertani Intézetből leválasztva mai helyén kezdte meg működését Gyógyszerismereti és Méregtani Intézet néven Vámossy Zoltán professzor vezetésével. Utódai az intézet élén Jakabházy Zsigmond, Issekutz Béla, Lipták Pál, Halmai János, Petri Gizella, Szőke Éva professzorok. Az intézet neve 2000-ben változott Farmakognóziai Intézetre, visszatérve a szakterület hagyományos megjelöléséhez és igazodva az Európában általánosan elfogadott, egységesen értelmezett elnevezéshez júliusától az intézet igazgatója Dr. Blázovics Anna egyetemi docens. Az intézet feladata a Gyógynövény- és drogismeret ( Farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak elemzését, a korszerű elválasztástechnikai módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának ismeretét, különös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt növényi nyersanyagaira, valamint a fitoterápiában és a prevencióban jelentős gyógynövényekre. Az intézet oktatja szabadon választott kötelező tárgyként a Fitokémia, Gyógyszerészi biotechnológia és Fitoterápia tárgyakat ( IV. és V. éves gyógyszerész-, illetve orvostanhallgatóknak, egy-egy szemeszter); speciál kollégiumként a mérgező növények, a kozmetikában alkalmazásra kerülő gyógynövények ismeretét, a gyógynövények bioszervetlen kémiája-t. Ph.D. kurzusként a felsoroltakon túl oktatják a fitoterápiát érintő hatás, mellékhatás, együtthatás kérdéskört, valamint a szabad gyökök biológiai rendszerekben és a sikeres Ph.D. munka elméleti és gyakorlati alapjai-t. A gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében jelentős szerepet tölt be a diplomamunkák készítése. Évente hallgató készíti el és védi meg eredményesen az intézetben a - nem ritkán kísérletes munkával is kiegészített - dolgozatát. A gyógynövények iránt érdeklődő legjobb hallgatóink (átlagosan évente 4-5) tudományos diákköri munkát végeznek, és eredményesen vesznek részt TDK Konferenciákon. Minden évben jelentős a rektori pályázatot készítők száma is. 4

5 Az előadások és gyakorlatok áttekintő, naprakész ismereteket nyújtanak a természetes eredetű gyógyszeranyagok ismeretéhez. Az oktatásban jelentős teret nyitunk a hallgatók önállóságának. Interaktív bevonásuk mellett CDvel kiegészített új gyakorlati könyv és számítógépes programok is segítik tudásuk elmélyítését. A megszerzett ismeretek birtokában a gyógyszerészhallgatók versenyképes tudással kerülnek ki egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött, és az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővült. A posztgraduális képzésben ideértve a Ph.D., szakgyógyszerész és gyógyszerész továbbképzést a gyógynövényekkel, természetes eredetű gyógyszerekkel és biotechnológiával kapcsolatos területeken az intézet szintén meghatározó szerepet játszik. A Gyógyszertudományok és a Klinikai II/1. Doktori Iskolák keretein belül az intézet oktatói több témakörben irányítják évente kb hallgató Ph.D. munkáját. Szakmai profilok Farmakognózia Fitokémia Fitotechnológia Fitoanalitika Bioaktív anyagok jelentősége a redox homeosztázis fenntartásában Fitoterápia Mérgező növények és toxikus anyagaik ismerete Gyógyszerészi biotechnológia Az intézet tudományos tevékenysége felöleli a farmakognózia, fitokémia, gyógyszerészi biotechnológia minden területét. Kutatómunkánkat hazai és nemzetközi pályázati támogatások ( OTKA, ETT, MKM, IEP, FKFP, OMFB, TéT és GVOP) segítik. 5

6 GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET (FARMAKOGNÓZIA) Az utóbbi évtizedben előtérbe került természetes eredetű anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag oktatása új szempontokkal bővül az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében. Fel kell készülnünk a szakterületünk oktatásában eddig is belefoglalt egyes irányzatok arányeltolására és szükségszerű elmélyítésére, a XXI. század és az európai integráció elvárásainak megfelelve. Gyógyszerész-hallgatóink ismeretanyagának meg kell felelnie a FIP által meghirdetett Good Pharmacy Practice (GPP) irányelveinek is. A patikaprivatizáció szintén új kihívásokat hozott, melyet a gyógyszerészhallgatók felkészítésében figyelembe kell venni, különös tekintettel a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolatos kérdésekben. Mind az elméleti előadásokban, mind a gyakorlati oktatásban törekszünk a szemléletes, logikus gondolkodásra ösztönző, a hallgatók interaktív bevonásával történő oktatásra. A korszerű technikai segédeszközök alkalmazása mellett fontosnak tartjuk a hagyományos értékek és a nyitott, szabad gondolkodás, az empátia és a tudatos önálló kezdeményezés, az algoritmusszerű döntésrendszerek és a problémamegoldó képesség fejlesztés egyensúlyának megtartását. A gyakorlatok során, a hallgatói mini-referátumok tartása mellett, az ismeretek feldolgozására egyes tananyag részeknél előnyben részesítjük a "Problem Based Learning" módszer alkalmazását. A gyakorlati tematika teljes átdolgozása, új műszeres vizsgálatok (GC, HPLC, stb.) bevezetése miatt szükségessé vált egy új, a gyakorlati oktatást segítő könyv összeállítása* és megjelentetése. Ezt egészíti ki egy CD, amelyet mikroszkópos technikával készítettünk az anatómiai, illetve szövettani ismeretek elmélyítésének elősegítésére, valamint számítógépes feladatgyűjtemény az ismeretek rögzítésére. Mindez azt a célkitűzésünket szolgálja, hogy az oktatásban nagyobb teret nyissunk a hallgatók önállóságának nyarán készült el a mintegy 1000 oldal, gyógynövény képekkel gazdagon illusztrált Farmakognózia Fitokémia Gyógynövények alkalmazása című e-könyv.** * Készítését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázata támogatta (PFP-0227). ** Készítését az Európai Unió támogatta az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében. 6

7 Elmélet: 2 óra/hét 2 félév (2x30 óra = 60 óra) Gyakorlat: 4 óra/hét 2 félév (2x60 óra = 120 óra) KÉPZÉSI CÉL A gyógyászatban és az egészség-megőrzésben felhasznált gyógynövények és drogjaik megismerése, felismerése és azonosítása, valamint minőségének biztosítását szolgáló ismeretek és vizsgálati módszerek elsajátítása. Az átdolgozott tematika a növényi anyagok biogenetikai rendszerét követi. Olyan arányeltolódást és részben szelekciót jelent a tananyagban, amely kellően hangsúlyozza a terápiás gyakorlatban jelentős növényi drogok és hatóanyagaik ismeretének fontosságát. Ugyanakkor kellő ismeretanyagot nyújt hatás-kémiai szerkezet összefüggésben az újonnan előtérbe kerülő, esetleg külföldi származású növényi drogok feldolgozásához kémiai anyag-csoportjaik alapján. Szem előtt tartja az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eur.5.) és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg. VIII.) elvárásait. Biztosítja ezáltal mindazon növényi drogok és hatóanyagok ismeretét, amelyek a fitogyógyszerek (ideértve a közeljövőben OTC gyógyszerekké (tradicionális gyógyszer) váló készítményeket) és prevenciós célú termékek alapanyagául szolgálnak. TEMATIKA Általános rész A Gyógynövény- és Drogismeret tárgy helye a curriculumban. A gyógynövények jelenlegi és várható szerepe a terápiában. Szakirodalom, folyóiratok. A drogok (növényi drogok) nevezéktana, a csoportosítás szempontjai. A gyógyszerismeret (farmakognózia) története. Gyógynövénytől a növényi drogok, gyógynövény készítmények/fitogyógyszerek előállításáig. Gyógynövény monográfiák. A gyógynövények termesztése, gyűjtése és értékesítése. A gyógynövények minőségét befolyásoló tényezők. Gyógynövény nemesítés. Biotechnológia, mint lehetőség hatóanyagok előállítására. Fitotechnológia. A gyógynövény/növényi drog -minőség kérdései. Gyógyszerkönyvek (Ph.Hg., Ph.Eur.), FoNo, gyógynövény szabványok előírásai. A növényi drog ellenőrzésének és minősítésének hazai szabályozása. A növényi drogok farmakológiai hatása. A gyógynövények és fitogyógyszerek és egyéb gyógynövényekből előállított készítmények szerepe a terápiában, prevencióban és az egészséges életmódban. A fitoterápia fogalma; hazai helyzet és európai harmonizáció (ESCOP, EMEA). Kémiai összetétel, hatóanyag, kísérőanyag, ballasztanyag fogalma. 7

8 Részletes rész (a növényi drogok részletes ismertetése hatóanyagaik biogenetikai rendszere alapján) Növényi anyagok biogenetikai rendszere. Az univerzális és speciális (primer és szekunder) anyagcsere fogalma és összefüggése. SZACHARIDOK. Szénhidrát drogok. - Monoszacharidok (méz, propolisz, méhpempő, manna). - Oligoszacharidok. - Homo-poliszacharidok és drogjaik: keményítők, lichenin, izolichenin, dextránok. Cellulóz (Lana gossypii). Mannánok : Salep tuber. Fruktozánok: Cichorii radix, Graminis rhizoma, Taraxaci radix et folium. - Heteropoliszacharidok és drogjaik: Tengeri moszatok (vörösmoszatok): Agar-agar, Carrageen. Poliuronidok (barna moszatok). Pektinek, alginsavak. Mézgák: Gummi arabicum, Tragacantha (Laminariae stipes). Semleges és savanyú nyálkaanyagok és drogjaik: Althaeae radix et folium, Malvae folium et flos, Verbasci flos, Lini semen, Cydoniae semen et fructus, Plantaginis folium, Foenigraeci semen, Farfarae folium, Psyllii semen. Immunstimuláns poliszacharidok a gombákban. Növényi savanyagcsere, savdrogok. A C-vitamin jelentősége. Pulpa tamarindorum, Hibisci flos, Rubi fruticosi folium, Fragariae folium, Ribis nigri folium, Urticae herba et folium, Rosae pseudofructus. Capsici fructus (savamid származék). Szervetlen savak: Equiseti herba (Pulmonariae herba, Galeopsidis herba, Polygoni avicularis herba). FENOLOIDOK bioszintézise és csoportosítása. Egyszerű fenolglikozidok. - Arbutin és drogjaik: Uvae ursi folium, Vaccinium vitis idaeae folium, Vaccinium myrtilli folium. - Szalicilglikozidok és drogjaik: Populi gemmae, Salicis cortex, Filipendulae herba. - Benzoe- és fahéjsavésztereket tartalmazó drogok: Benzoe(Balsamum peruvianum, Asa foetida). Lignánok: Podophylli rhizoma (Resina guajaci, Cubeba). 8

9 Fenolos karbonsavak és gyógyászati jelentőségük (Cynarae herba, Ortosiphonis folium). Kumarinok képződése az élővilágban. Kémiai szerkezet és csoportosítás. Gyógyászati jelentőségük. Fototoxicitás és egyéb toxicitási kérdések. Kumarinokat tartalmazó drogok: Ammi visnagae fructus (Ammi fructus, Meliloti herba, Galii odoratae herba). Flavonoidok képződése és biológiai tulajdonságai (P faktor; flavonoidok és szabadgyökök; enzim inhibitor sajátosság). Érrendszerre hatók: Ginkgo folium, Rutae herba, Aurantii pericarpium, Citri pericarpium, Bursae pastoris herba, Lamii herba Máj-, epe betegségek: Silybi mariani fructus, Stoechados flos Izzasztók, megfázásos megbetegedés: Tiliae flos, Verbasci flos, Violae tricoloris herba, Sambuci flos, Betulae folium Izoflavonoidok: Ononidis radix. Rotenoidok (Tuba gyökér, Cube-gyökér). Antocianinok kémiája, farmakológiai hatása és gyógyászati jelentősége. Antociándrogok: Vaccinii myrtillae fructus, Ribis nigri fructus, (Vitis viniferae fructus, Calcatrippae flos, Cyani flos, Papaveris rhoeadis flos). Cserzőanyagok biológiája, kémiája. Cserzőanyag tartalmú drogok: Quercus cortex, Galla, Tormentillae rhizoma et radix, Ratanhiae radix, Agrimoniae herba, Cotini folium, Hamamelidis folium, Rubi fruticosi folium. Proantocianidinek: Crataegi folium cum flore és gyógyászati jelentősége. Naftokinonok: Juglandis folium et pericarpium (Lawsoniae herba, Alkannae radix). Antraglikozidokat és származékaikat tartalmazó drogok. Farmakológiai hatásuk és gyógyászati felhasználásuk kérdései. Sennae folium et fructus, Frangulae cortex, Rhei rhizoma, Aloe. Naftodiantronok: Hyperici herba. Orcinol és floroglucin származékok Kannabinoidok (terpenofenolidok): Cannabis sativa (hasis, marihuana). A komló ipari és gyógyászati jelentősége. Lupuli flos. Egyéb floroglucin drogok: Filicis maris rhizoma (Koso flos, Kamala). POLIKETIDEK bioszintézise. Zsiros olajok és egyéb lipidek: Olivae oleum, Rapae oleum, Sesami oleum, Arachidis oleum, Amigdalae oleum, Tritici aestivi oleum, Lini oleum, Crotonis oleum, Ricini oleum, Soiae oleum, Helianthi annui oleum, Cucurbitae pepo oleum, Hydnocarpi oleum, Jecoris aselli oleum, Lecithinum vegetable, Borago officinalis oleum, Oenotherae oleum, Carthami oleum, Maydis oleum. 9

10 Szilárd zsírok: Cera, Cetaceum, Butyrum cacao. Prosztaglandinok. Antibiotikumok (tetraciklinek). TERPENOIDOK bioszintézise. Illóolajok a növényvilágban és gyógyászati jelentőségük. - Aciklusos monoterpének drogjai: Lavandulae flos, Citri pericarpium, Coriandri fructus, Rosae petalum, Melissae folium. - Monociklusos és biciklusos monoterpének drogjai: Angelicae radix, Menthae crispae folium, M. piperitae folium, Majoranae herba, Salviae officinalis folium, Carvi fructus, Rosmarini folium, Eucalypti folium, Juniperi galbulus, Camphora (Cardamomi fructus, Pyrethri flos, Chenopodii herba). - Fenilpropán-származékokat és aromás monoterpéneket tartalmazó illóolajdrogok: Caryophylli flos,calami rhizoma, Anisi fructus, Foeniculi fructus, Cinnamomi cassiae cortex, Zingiberis rhizoma, (Vanillae fructus, Myristicae semen),levistici radix, Thymi herba, Serpylli herba. - Szeszkviterpének. Matricariae flos, Achilleae herba, Absinthii herba, (Chamomillae romanae flos, Arnicae flos, Calami rhizoma). Iridoidok. Valepotriát iridoidészter tartalmú drogok: Valerianae radix. Egyéb jelentős iridoid drogok. Harpagophyti radix, (Oleae folium). Keserűanyag tartalmú drogok és készítményeik terápiás jelentősége. - Iridoid és szeko-iridoid típusú keserűanyagok: Plantaginis folium, Gentianae radix, Trifolii fibrini folium, Centaurii herba. - Szeszkviterpén lakton keserűanyagok: Cardui benedicti herba, Taraxaci radix, Cichorii herba, (Lactucarium), Cinae flos. - Diterpén típusú keserűanyagdrogok: Marrubii herba, (Salviae officinalis folium). - Fahéjsavas pregnánésztereket tartalmazó drogok: Lanoszterolból levezetett keserűanyagok és drogjaik, kukurbitacinok: (Colocynthidis fr.). - Szeko-triterpén keserűanyagokat tartalmazó drogok: Quassiae lignum. 10

11 A triterpének és a szteránvázas vegyületek általános ismertetése. - Szaponinok felépitése és kémiai felosztása, hatása. Szteroid szaponinok: Dioscoreae tuber (Agave, D igitalis fajok, Sarsaparillae radix). Triterpén szaponinok: Liquiritiae radix, Primulae radix, Herniariae herba, Saponariae albae radix, Hippocastani semen (Hederae folium, Quillajae cortex, Senegae radix). Adaptogén hatású drogok terápiás jelentősége és készítményeik (Ginseng, Eleuterococcus és Leusea drogok). - Szívre ható, szteránvázas glikozidokat tartalmazó drogok és jelentőségük a gyógyászatban: Digitalis purpureae folium, D. lanatae folium, Convallariae majalis folium, Strophanthi semen, Scillae bulbus (Hellebori rhizoma, Adonidis herba, Oleandri folium). - Egyéb szteroidok és triterpének ( Myrrha, Calendulae flos, Vitex agnicasti fructus, Urticae folium, Cimicifugae racemosi radix, Olibanum) - Tetraterpének: Croci stigma, Daucus carotae radix. - Politerpének (Resina elastica). AZOTOIDOK bioszintézise. A növényi nitrogén anyagcsere. Aminosavak, peptidek, biogén aminok. Lektinek és gyógyászati felhasználásuk kérdései (Viscum album). Növényi enzimek a terápiában (Carica papaya, Ananas comosus, Ficus) Alkaloidokról általában (Bioszintézis, kémiai szerkezet/hatás) - Valódi alkaloidok Ornitin és lizin eredetű alkaloidok. Tropán- és ekgoninvázasok: Belladonnae radix et folium, Hyoscyami folium, Stramonii folium, Scopoliae rhizoma és Cocae folium. Pirrolidin- és piperidinvázasok: Nicotianae folium, Lobeliae herba, Conii fructus, Arecae semen, Granati cortex, Piperis nigri fructus. Pirrolizidin és kinolizidin vázasok: Boraginis herba, Symphyti radix et herba, Farfarae folium, Senecio fajok, Sarothamni herba. Fenilalanin (tirozin, DOPA) eredetű alkaloidok. Fenoloid-izokinolin vázasok (kelidonin, berberin stb.): Chelidonii herba et radix, Fumariae herba, Berberidis radicis cortex et fructus, Hydrastis rhizoma. Benzil-izokinolin, morfinán vázasok (papaverin, morfin stb.): Papaveris fructus, Opium. Dimer benzil-izokinolin vázasok (tubokurarin): Curare. Fenil-izokinolin, fenantridin vázasok (galantamin): Galanthi bulbus. Monoterpenoid-izokinolin vázasok (emetin stb.): Ipecacuanhae radix. 11

12 Fenilalanin eredetű protoalkaloidok. Fenil-etil-izokinolin intermedierből keletkező tropolon vázas protoalkaloidok (kolchicin stb.): Colchici semen et tuber. -Amino-fenil-propán vázas protoalkaloidok (efedrin stb.): Ephedrae herba, Catha edulis. Benzil-amin vázas protoalkaloidok (kapszaicin stb.): Capsici fructus, Cayenni fructus. Triptofán eredetű alkaloidok. Egyszerű indolvázasok: Physostigmae semen. Hemiterpenoid - indol vázasok (ergot alkaloidok): Secale cornutum. Monoterpenoid - indol vázasok: -karbolin vázasok: Rauwolfiae radix, Vincae minoris herba. dimer indol-indolin vázasok: Catharanthi rosei herba. strichnán vázasok: Strychni semen, Curare. kinolin vázasok: Chinae cortex. - Pszeudoalkaloidok. Nukleotid eredetű alkaloidok. Purinvázasok: Theae folium, Mate folium, Cacao semen, Coffeae semen, Colae semen, Guarana. Pirimidinvázasok: Piper methystici radix (kava-kava). Imidazolvázasok: Jaborandi folium. (Piridin karbonsavak). Terpén eredetű alkaloidok. Diterpenoid alkaloidok: Aconiti tuber, Taxus fajok. Szteroid alkaloidok: Solanum laciniatum, S. dulcamara, Veratri rhizoma et radix, Sabadillae semen. C-nor-D-homosteroid ceván vázas alkaloidok: Veratri rhizoma et radix, Sabadillae semen. Ciánogén- és mustárolaj glikozidok: Amygdalae semen, Pruni spinosae flos, Sinapis nigrae semen, S. albae semen, (Tropeoli herba). Egyéb kén tartalmú vegyületeket tartalmazó drogok: (Allii sativi bulbus, Allii cepae bulbus). Mérgező növények, növényi mérgezések. Fitoncidok, antibiotikumok. Növényi immunstimulánsok: (Echinaceae radix et herba, Uncariae cortex, radix et folium). Gyógynövények bioaktív anyagainak jelentősége a redox hoemosztázis fenntartásában. 12

13 GYAKORLATOK Gyakorlati ismeretek Anyagismeret: drogok felismerése; makroszkópos és mikroszkópos (keresztmetszet, porpreparátum, kvantitatív mikroszkópia) vizsgálata. Drogok ható- és tartalomanyagainak kimutatása (előkészítés, kivonás és tisztító műveletek, általános és specifikus kémiai reakciók, kromatográfiás módszerek), mennyiségi értékelések (gyógyszerkönyvi és szabvány vizsgáló módszerek) és az egyes komponensek izolálása v. szelektív meghatározása komplex kromatográfiás és spektroszkópiás eljárásokkal. Növényi drogok felhasználása vezető hatásaik alapján a prevencióban, fitoterápiában és az életminőség javításában. Gyakorlati tematika I. félév 1. Bevezető gyakorlat (Tűz és munkavédelmi ismeretek, szakirodalmazás, könyvtárhasználat és számítógépes adatbázisok, stb.) (1 hét). 2. Növényi drogok általános vizsgáló módszerei (1 hét). 3. Szénhidrát tartalmú drogok vizsgálata (1 hét). 4. Szerves és szervetlen növényi savakat és származékaikat tartalmazó drogok vizsgálata (1 hét). 5. Zsírosolajok vizsgálata (1 hét). 6. Fenolglikozidokat, kumarinokat és flavonoidokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 7. Cserzőanyag tartalmú drogok vizsgálata (2 hét). 8. Antraglikozid és antrakinon származékokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 9. Balzsamok, gyanták, terpenofenoloidok vizsgálata (1 hét) 10. Ismeretlen minták vizsgálata (1 hét). II. félév 1. Keserűanyag (szekoiridoid -, szeszkviterpénlakton-, diterpén) és valepotriát tartalmú drogok vizsgálata (1 hét). 2. Illóolaj tartalmú drogok vizsgálata (2 hét). 3. Szaponin tartalmú drogok vizsgálata (2 hét). 4. Szívre ható glikozidokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 5. Tropánvázas alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 6. Kinolin-, izokinolin- és fenantrénvázas alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 7. Indol-, purin- és egyéb szerkezetű alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata (2 hét). 8. Gyakorlati szigorlat (1 hét). 13

14 Fitokémia gyakorló laboratórium Ph. D. hallgatói laboratórium 14

15 KÖVETELMÉNYRENDSZER (TANULMÁNYI ÜGYREND) Számonkérési formák: Évközi számonkérési formák: félévenként két beszámoló írásban és/vagy szóban a gyakorlat anyagára építve. Sikertelen, vagy meg nem írt zárthelyik pótlására az Intézet lehetőséget biztosít. Ezekről a gyakorlatvezetők tájékoztatják az érintett hallgatókat. anyagismeret ellenőrzése (ismeretlen drogkeverékek vizsgálata, ismeretlen drogporok azonosítása, mikroszkópos preparátumok felismerése). Egy gyakorlatról való távolmaradás megengedett, de a pótlást ez esetben is javasoljuk. További hiányzások pótlása igazolt hiányzás esetén is kötelező. A gyakorlati tematika teljesítésének ellenőrzése jelenlét és jegyzőkönyvekben rögzített vizsgálatok és eredmények alapján történik. Az elmulasztott gyakorlatok pótlására félévenként időpontot biztosítunk, melyről a tanszéki hirdetőtáblán tájékoztatjuk a hallgatókat. A leckekönyvet a vizsgaidőszak, illetve a vizsgák megkezdése előtt csoportonként alá kell iratni. Félév végi számonkérések: Kollokvium (írásbeli és szóbeli). Az írásbeli teszt dolgo zat alapján kollokviumi jegy (jó és jeles) megajánlás (I. félév vége). Szigorlat, amely gyakorlati és elméleti (írásbeli és szób eli) részből áll (II. félév vége). Kötelező teszt vizsga (félévenként egy írásbeli teszt). A félévzáró teszt alapján a legjobb eredményt elért hallgatók jeles (5) vagy jó (4) kollokviumi jegy megajánlásban részesülhetnek. Az írásbeli teszten 50 %-nál alacsonyabb eredményt elérők a vizsgán (kollokvium, szigorlat) plusz kérdésből felelnek [A Ph.Hg.VIII.-ban hivatalos valamely drog ismertetése (botanika, fitokémia, alkalmazás)]. Vizsgáztatási rend, vizsgakövetelmények: Kollokviumra, illetve szigorlatra a hallgató a gyakorlatok teljesítése, és legalább elégséges (2) gyakorlati jegy alapján bocsátható. Minden elméleti órán katalógust tartunk, hogy ezzel is ösztönözzük hallgatóinkat az előadások látogatására. 15

16 Ezzel elsősorban az a célunk, hogy az újonnan elkészült tankönyv (e -könyv) igen nagy anyagában (>1000 oldal) könnyebben eligazodjanak és segítséget kapjanak a tananyag feldolgozásához. Három hiányzást tartunk elfogadhatónak, amibe az első előadás katalógusa nem számít bele. Hosszabb betegség miatti hiányzásoknál kérjék segíségünket. 16

17 Vizsgakövetelmények Kollokvium: Két kollokviumi kérdés kifejtése az I. félév elméleti és gyakorlati anyagának ismerete alapján, amely felöleli a kötelező tankönyvek anyagát és kiegészül az előadások során kiemelt ismeretekkel. Egy növényi drog felismerése az anyagismeret ellenőrzése céljából. Szigorlat: az I. és II. félév elméleti és gyakorlati anyagának ismerete. Gyakorlati szigorlaton annak a készségnek a bizonyítása, hogy a hallgató: megfelelő anyagismerettel rendelkezik (növényi drogok felismerése) önállóan, gyógyszerkönyvi (Ph.Hg.VII. Ph.Hg.VIII. és Ph.Eur.) vagy egyéb szabványok alapján növényi drogok minőségvizsgálatát képes elvégezni. Elméleti szigorlaton komplex szigorlati kérdéscsomag alapján bizonyítja tudását anyagismeretből (drog és metszet felismerése) valamint 2 elméleti kérdésből, amely felöleli a kötelező tankönyvek anyagát és kiegészül az előadások során kiemelt ismeretekkel. A Farmakognózia Fitokémia Gyógynövények alkalmazása című e-könyv elérhetőségéről előadásokon tájékoztatjuk a hallgatóságot. A vizsgára (kollokvium, illetve szigorlat) a vizsgaidőszakot megelőző 4 héttel a kijelölt vizsganapokra a hallgatói információs (NEPTUN) rendszeren való feliratkozással lehet jelentkezni. A hallgató a kitűzött vizsgaidőpontban köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni. Egy vizsganapon legalább 5 és legfeljebb 20 (esetenként 10) hallgató vizsgázhat. A vizsgákról való távolmaradás igazolását, illetve utóbbi elmulasztásának következményeit illetően a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15. -a érvényes. Sikertelen vizsgát követően a vizsgát 5 (kollokvium), illetve 7 (szigorlat) nap után lehet megismételni, ettől való eltérés kivételes indokok alapján a tanszékvezető engedélyével lehetséges. Az Intézet a tárgy oktatásának 2. félévében a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontban tanulmányi versenyt szervez. A verseny helyezettjei a jutalmon kívül szigorlati vizsgakedvezményben is részesülhetnek az elért eredmény függvényében. 17

18 KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK (Gyógynövény- és Drogismeret) 1. Gyógynövényismeret fejlődése. A gyógynövények szerepe a modern gyógyászatban. 2. A drogok fogalma, csoportosítása, nevezéktana. Drogkereskedelem. 3. A gyógynövények termesztése, gyűjtése és feldolgozása. 4. A gyógynövények minőségét befolyásoló tényezők. Gyógynövény nemesítés, nemesített gyógynövények. 5. A Gyógyszerkönyv, a Formulae Normales és a gyógynövény monográfiák előírásai. A drogellenőrzés és minősítés jelentősége. 6. Az univerzális és speciális (primer és szekunder) anyagcsere fogalma, összefüggése. A növényi anyagok biogenetikai rendszere. 7. SZACHARIDOK. A cukorképződés folyamata. A mono- és oligoszacharid drogok. 8. A méz és különböző méhészeti termékek. 9. Glükóz eredetű homopoliszacharidok és drogjaik. 10. Keményítő és drogjai. 11. Mannán, fruktozán poliszacharidok és drogjaik. 12. Tengeri moszatok poliszacharidjai; Poliuronidok. 13. Mézgák és drogjaik. 14. Nyálka és nyálkadrogok I. (Malvaceae család drogjai). 15. Nyálkatartalmú drogok II. (Verbasci flos, Lini semen, Cydoniae semen et fructus, Farfarae folium, Psyllii semen, Foeni-graeci semen). 16. Növényi savanyagcsere. Savtartalmú drogok. 18

19 17. POLIKETIDEK. Zsírok, zsíros olajok és bioszintézisük. Zsíros olaj drogok, lecitinek. 18. FENOLOIDOK. Lignánok és drogjaik. 19. Kumarinok képződése a növényvilágban. Kémiai szerkezetük és biológiai hatásuk. 20. Kumarinok és drogjaik. 21. Flavonoidok és bioszintézisük. A biológiai hatás és kémiai szerkezet közötti összefüggések. 22. Flavonoid tartalmú drogok kvalitativ és kvantitativ vizsgálata. 23. Flavonoidok és drogjaik I. (érrendszerre hatók). 24. Máj és epeszekrécióra ható flavonoid tartalmú drogok II. 25. Izoflavonoidok és rotenoidok. 26. Egyszerű fenolglikozidok és drogjaik. (Uvae ursi folium, Vaccinium vitis idaeae folium, V. myrtilli folium). 27. Szalicilglikozidok és drogjaik. Vanillin- glükozid és drogja. 28. Cserzőanyagok kémiai szerkezete és biológiai hatása. Gallotanninok, depszidek és drogjaik. 29. Cserzőanyagok. Katechinek, proantocianidinek és drogjaik. 30. Antociándrogok. 31. Naftokinon származékokat tartalmazó drogok. 32. Antraglikozidokat és rokon vegyületeket tartalmazó drogok. Naftodiantronok, naftokinonok, orcinol és floraglycin származékok, terpenofenoloidok. 33. Növényi hatóanyagok szerepe a redox homeosztázis fenntartásában. 19

20 ANYAGISMERET (növényi drogok) Ph.Hg.VIII.-ban (Ph.Eur. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) hivatalos drogok Acaciae gummi Agar Agrimoniae herba Aloe barbadensis Aloe capensis Althaeae folium Althaeae radix Aurantii amari epicarpium et mesocarpium Betulae folium Capsici fructus Crataegi folium cum flore Crataegi fructus Equiseti herba Frangulae cortex Ginkgo folium Graminis rhizoma Hibisci sabdariffae flos Hyperici herba Lichen islandicus Lini semen Lupuli flos Malvae sylvestris flos Meliloti herba (Ph.Eur. 5.1) Mesocarpium Ononidis radix Quercus cortex Ratanhiae radix Rhei radix Rosae pseudofructus Salicis cortex Sambuci flos Sennae folium Sennae acutifoliae fructus Sennae augustifoliae fructus Solidaginis herba Silybi mariani fructus Tiliae flos Tormentillae rhizoma Uvae ursi folium Verbasci flos Ph.Hg.VII.-ben hivatalos drogok Juglandis folium Malvae folium Egyéb drogok Cannabis indicae folium Cerasi stipes Cotini folium Farfarae folium Galla Manna Pulmonariae folium Ricini semen Rutae herba Tiliae argenteae flos 20

21 SZIGORLATI KÉRDÉSEK 1. Gyógynövényismeret fejlődése. A drogok fogalma, csoportosítása. A gyógynövények szerepe a modern gyógyászatban. 2. A gyógynövények termesztése, gyűjtése és feldolgozása. Drogkereskedelem. A gyógynövények minőségét befolyásoló tényezők. Gyógynövénynemesítés, nemesített gyógynövények. 3. A Gyógyszerkönyv, a Formulae Normales és a Gyógynövényszabványok előírásai. A drogellenőrzés és minősítés jelentősége. 4. Az univerzális és speciális (primer és szekunder) anyagcsere fogalma, összefüggése. A növényi anyagok biogenetikai rendszere. 5. SZACHARIDOK. A cukorképződés folyamata. A mono- és oligoszacharid drogok. A méz és különböző méhészeti termékek. 6. Glükóz eredetű homopoliszacharidok és drogjaik. 7. Mannán, fruktozán poliszacharidok és drogjaik. Galaktánok, poliuronidok és drogjaik. 8. Mézgák és drogjaik. 9. A nyálka és a nyálkatartalmú drogok. 10. Növényi savanyagcsere. Savtartalmú drogok. 11. FENOLOIDOK. Lignánok és drogjaik. 12. Kumarinok képződése a növényvilágban. Kémiai szerkezetük és hatásuk. 13. Kumarinok és drogjaik. 14. Flavonoidok és bioszintézisük. Szerkezet-hatás összefüggések. 21

22 15. Flavonoid tartalmú drogok kvalitativ és kvantitativ-vizsgálata. 16. Flavonoidok, izoflavonoidok és drogjaik. 17. Egyszerű fenolglikozidok és drogjaik. Szalicilglikozidok és drogjaik. Vanillinglükozid és drogja. 18. Cserzőanyagok. Gallo- és ellágotanninok, depszidek és drogjaik. 19. Cserzőanyagok és élettani hatásuk. Katechinek, proantocianidinek és drogjaik. 20. Antociándrogok. 21. Naftokinon származékokat tartalmazó drogok. 22. Antraglikozidokat és rokon vegyületeket tartalmazó drogok. 23. Növényi hatóanyagok szerepe a redox homeosztázis fenntartásában. 24. TERPENOIDOK bioszintézise és fontosabb csoportjaik. 25. Illóolajok a növényvilágban. Illóolajok előállítása, analitikája és alkalmazása. 26. Aciklikus monoterpének drogjai. 27. Mono- és biciklusos monoterpének drogjai I. (Menthae piperitae folium, Menthae crispae folium, Carvi fructus, Majoranae herba, Angelicae radix, Juniperi pseudo-fructus). 28. Mono- és biciklusos monoterpének drogjai II. (Rosmarini folium, Camphora, Cardamomi fructus, Eucalypti folium, Salviae officinalis folium, Chenopodii herba, Pyrethri flos). 29. Fenilpropán származékokat tartalmazó illóolajdrogok; (az Apiaceae és Zingiberaceae család képviselői). 22

23 30. Fenilpropán származékokat tartalmazó illóolajdrogok. (Myristicae semen, Calami rhizoma, Caryophylli flos, Cinnamomi cortex) Aromás terpénszármazékokat tartalmazó illóolaj drogok. 31. A kamilla és rokonfajok drogjai. Biológiailag aktív vegyületeik. 32. Szeszkviterpenoid illó- és keserűanyag tartalmú drogok. (Absinthii herba, Millefolii herba, Arnicae flos, Calami rhizoma). 33. Szeszkviterpén lakton tartalmú Asteraceae drogok. (Cardui benedicti herba, Cinae flos, Taraxacum és Lactuca drogok). 34. Valepotriát tartalmú drogok és gyógyászati jelentőségük. 35. Iridoid-, szekoiridoid típusú keserűanyagok és drogjaik. (Plantaginaceae, Gentianaceae és Pedaliaceae család képviselői). 36. Diterpén keserűanyag tartalmú Labiatae drogok. 37. Egyéb kémiai szerkezetű keserűanyagok és drogjaik. (Conduranginis cortex, Colocynthidis fructus, Quassiae lignum). 38. Illóolajat és diterpén származékokat tartalmazó balzsam- és gyanta drogok. Gyógyászatban jelentős Taxus diterpén származékok. 39. Kannabinoidok és drogjaik. 40. Floroglucinszármazékokat tartalmazó gyantadrogok. 41. Szaponinok (kémiai szerkezet, hatás). Szteroid szaponinok és jelentőségük. (Sarsaparillae radix, Dioscoreae tuber, Agave és Digitalis fajok). 42. Triterpén szaponinok és biológiai jelentőségük. I. (Liquiritiae radix, Primulae radix, Saponariae albae radix, Herniariae herba). 43. Triterpén szaponinok. II. (Quillajae cortex, Senegae radix, Aesculi semen, Hederae folium). 44. Adaptogének: Ginseng radix, Eleuterococci radix, Leuseae herba. 23

24 45. Szívre ható szteránvázas glikozidok. Kardenolidok általános jellemzése, bioszintézise és drogjaik. 46. Bufadienolidok és drogjaik. 47. Egyéb szteroidok és triterpének. Tetraterpének, politerpének. Vitaminok és drogjaik. 48. POLIKETIDEK. Zsírok, zsíros olajok és bioszintézisük. Zsíros olaj drogok, lecitinek. 49. AZOTOIDOK. A növényi nitrogén-anyagcsere főbb lépései. Biogén aminok, növényi enzimek. 50. Alkaloidok és bioszintézisük (valódi-, proto-, pszeudoalkaloidok). 51. Alkaloidok kimutatása és meghatározása drogokban. 52. Protoalkaloidokat tartalmazó drogok. Tropolon vázas alkaloidok és drogjaik. 53. Pszeudoalkaloidok. Cevan típusú alkaloidok drogjai. Diterpén típusú alkaloidok drogjai. Primidinvázas alkaloidot tartalmazó drog. Imidazolvázas alkaloidtartalmú drog. 54. Purinvázas alkaloidok drogjai. 55. A piperidinvázas alkaloidok és drogjai. 56. A dohány és alkaloidjai. 57. Tropánvázas alkaloidokat tartalmazó drogok. Ekgonin vázas alkaloidok. 58. Papaveris fructus, Opium. 59. Izokinolinvázas alkaloidok és drogjaik. 60. Kinolinvázas alkaloidok és drogjaik. 61. Indolvázas alkaloidok és drogjaik. 24

25 62. Pirrolizidin- és kinolizidinvázas alkaloidok és drogjaik. 63. Cianogén glikozidok. Mustárolaj glikozidok. 64. Immunstimuláns drogok - Fitoncidok. 65. Az alternatív gyógymódokban felhasznált fontosabb gyógynövények. 25

26 GYAKORLATI SZIGORLAT (Növényi drogok, Ph.Hg. VIII.) Agrimoniae herba Althaeae folium Althaeae radix Anisi fructus Belladonnae folium Capsici fructus Carvi fructus Chinchonae cortex Crataegi folium cum flore Equiseti herba Foeniculi amari fructus Foeniculi dulcis fructus Frangulae cortex Gentianae radix Graminis rhizoma Ipecacuanhae radix Juniperi pseudofructus Lavandulae flos Lini semen Liquiritiae radix Malvae sylvestris flos Matricariae flos Maydis amylum Menthae piperitae folium Millefolii herba Ononidis radix Quercus cortex Ratanhiae radix Rhei radix Rosae pseudofructus Salviae officinalis folium Sambuci flos Sennae folium Sennae fructus Solani amylum Stramonii folium Thymi herba Tiliae flos Tritici amylum Uvae ursi folium Valerianae radix Verbasci flos 26

27 ANYAGISMERET (növényi drogok) Ph.Hg.VIII.-ban (Ph.Eur. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) hivatalos drogok Absinthii herba Acaciae gummi Agar Agrimoniae herba Aloe barbadensis Aloe capensis Althaeae folium Althaeae radix Anisi fructus Aurantii amari epicarpium et mesocorpium Belladonnae folium Benzoe tonkinensis (Ph.Eur.5.2.) Betulae folium Capsici fructus Carvi fructus Caryophylli flos Centaurii herba Matricariae flos Calendulae flos Chelidonii herba Cinchonae cortex Cinnamomi cortex Coriandri fructus Crataegi folium cum flore Crataegi fructus Digitalis purpureae folium Echinaceae angustifoliae et pallidae radix (Ph.Eur.5.2.) Equiseti herba Foeniculi amari fructus Foeniculi dulcis fructus Frangulae cortex Gentianae radix Ginkgo folium Ginseng radix Graminis rhizoma Hederae folium (Ph.Eur.5.1.) Hibisci sabdariffae flos Hyperici herba Ipecacuanhae radix Juniperi pseudofructus Lavandulae flos Lini semen Liquiritiae radix Lupuli flos Malvae sylvestris flos Marrubii herba (Ph.Eur.5.1.) Melissae folium Menthae piperitae folium Millefolii herba Ononidis radix Papaveris rhoeados flos Plantaginis lanceolatae folium Primulae radix Quercus cortex Ratanhiae radix Rhei radix Rosae pseudofructus Rosmarini folium 27

28 ANYAGISMERET (folytatás) (növényi drogok) Ph.Hg.VIII.-ban (Ph.Eur. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) hivatalos drogok (folyt.) Salicis cortex Salviae officinalis folium Sambuci flos Sennae folium Sennae fructus Solidaginis herba Stramonii folium Silybi mariani fructus Thymi herba Tiliae flos Tragacantha Urticae folium (Ph.Eur.5.2.) Uvae ursi folium Valerianae radix Verbasci flos Zingiberis rhizoma Ph.Hg.VII.-ben hivatalos drogok Egyéb drogok Cardamomi fructus Cannabis indicae folium Conii fructus Convallariae majalis folium Cotini folium Digitalis lanatae folium Galla Manna Papaveris fructus Pulmonariae folium Rauwolfiae radix Ricini semen Rosae petalum Scilla siccata Secale cornutum Taraxaci radix et folium Vincae minoris folium Visci stipes Belladonnae radix Calami rhizoma Cardui benedicti herba Herniariae herba Juglandis folium Malvae folium Menthae crispae folium Saponariae albae radix Strychni semen Veratri rhizoma et radix 28

29 ANYAGISMERET (Növényi drogok mikroszkópos preparátumai) Keresztmetszetek Althaeae folium Althaeae radix* Anisi vulgaris fructus Belladonnae folium* Belladonnae radix* Capsici fructus Carvi fructus Coffeae semen Chinae cortex* Cynosbati pseudofructus Digitalis purpureae folium* Foeniculi fructus Frangulae cortex* Ginkgo folium Ginseng radix Ipecacuanhae radix Liquiritiae radix* Menthae piperitae folium Quercus cortex* Saponariae albae radix* Secale cornutum Sennae folium* Stramonii folium* Strychni semen Tiliae flos Uvae ursi folium Veratri rhizoma Derített készítmények Salviae folium Stramonii folium Belladonnae folium Porkészítmények *-gal jelölt drogok 29

30 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK FITOTERÁPIA IV. éves hallgatóknak II. félév, 3 óra/hét Előadó: Dr. Kéry Ágnes Ph.D. egyetemi docens, c. egyetemi tanár A tantárgy célkitűzése: A tantárgy célja, hogy megismertesse a gyógyszerész és orvostanhallgatókat a racionális fitoterápiában felhasználható gyógynövényekkel és a belőlük előállított egyéb gyógyszerek és termékek összetételével, hatásával, alkalmazási módjaival, a terápiában figyelembeveendő indikációkkal, a vonatkozó farmakológiai és klinikai adatokkal, a fontosabb mellékhatásokkal és interakciókkal. Segít eligazodni, és kiválasztani az önálló, vagy kiegészítő terápiában alkalmazható tradicionális és megalapozott hatású növényi gyógyszereket a sok száz forgalomban lévő növényi alapú termék/étrendkiegészítő közül. Hozzájárul a gyógynövények valós értékeiknek megfelelő megítéléséhez, a prevencióban és terápiában való jelentőségük megismeréséhez. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: A fitoterápia története és helye a gyógyszeres terápiában. A fitoterápiás készítmények sajátosságai. Innováció a fitoterápiában. 2. hét: Kölcsönhatás, mint a fitoterapeutikumok jellemző sajátsága és értéke: Szinergisztikus és antagonisztikus kölcsönhatások bemutatása példákon. Farmakodinámiás és farmakokinetikai kölcsönhatások. Kölcsönhatások farmakológiai és klinikai bizonyítása. Fitoterapeutikumok farmakokinetikája. Fitotechnológia szerepe növényi hatóanyagok farmakokinetikájában összetett növényi készítményeknél. 3. hét: Fitoterapeutikumok hatásosság igazolásának különböző szintjei. Tradicionális alkalmazás, mint bizonyíték. 4. hét: Gyógynövények mellékhatásai. Nem megfelelő minőség, mint mellékhatások forrása. Legfontosabb gyógynövények és 30

31 hatóanyagok mellékhatásai. Gyógynövény monográfiák (ESCOP, WHO, EMEA/HMPC, stb.). 5. hét: Fitoterapeutikumok és szintetikus gyógyszerek közötti együtthatások. 6. hét: Központi idegrendszerre ható gyógynövények. 7. hét: Felső-léguti megbetegedésekben használható gyógynövények. 8. hét: Gyomor- béltraktus megbetegedéseiben használható gyógynövények. 9. hét: Hepatobiliáris rendszer kezelésében használható gyógynövények. 10.hét: Szív és érrendszerre ható gyógynövények. Gyógynövények és metabolikus szindróma. 11.hét: Gyógynövények az urogenitális rendszer megbetegedéseiben. Fitoösztrogének. 12.hét: A bőrgyógyászat és kozmetika gyógynövényei. 13.hét: Növényi gyulladáscsökkentők. Mozgásszervi megbetegedések gyógynövényei. Adaptogén gyógynövények. 14.hét: Gyógynövények a rák megelőzésében és kiegészítő terápiájában. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): A tárgy keretében az előadó ismerteti a fitoterápiában releváns indikációs területeket és az ott alkalmazható gyógynövényeket, kitérve hatóanyagaikra is. Ismerteti a gyógynövényeket tartalmazó gyári/galenusi készítményeket, teakeverékeket és receptúrákat. Bemutatja az eddig feltárt hatásmechanizmusokat, jelentősebb szinerg hatásokat, az esetleges mellékhatásokat ill. interakciókat. Foglalkozik a klinikofarmakológiai vizsgálatok adataival, az alkalmazás és a dozirozás ajánlásaival, továbbá példákat mutat be a hazai ill. külföldi növényi gyógyszerek/fitoterápiás készítmények köréből. Követelmények, a számonkérés módja: a. A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása. b. A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal. 31

32 FITOKÉMIA IV. és V. éves hallgatóknak I. félév, 3 óra / hét Előadó: Dr. Lemberkovics Éva Ph.D., egyetemi tanár A tantárgy célkitűzése: Természetes eredetű anyagok bioszintézise, biogenetikai összefüggések megismerése. Fitokémiai szkrin vizsgálatok. Új gyógyszerkönyvi drogok hatóanyagainak tanulmányozása (kémiai szerkezet, analitika). A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: Fitokémiai szűrővizsgálatok és kivitelezése. 2. hét: Extrakciós, kromatográfiás, spektroszkópiás metodikák alkalmazása a fitotechnológia és fitoanalitika területén. 3. hét: Gyógyszerkönyvi, szabvány és egyéb analitikai eljárások összehasonlítása, kritikai értékelése. 4. hét: Növényi hatóanyag (vegyület) csoportok bioszintézise és a biogenetikai összefüggések tanulmányozása. 5. hét: Különböző hatóanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloidok kimutatása és mennyiségi meghatározása drogokban. Alkaloidok szelektív izolációs lehetőségei. 6. hét: Flavonoid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés glikozid és aglikon formában.). Különleges szerkezetű flavonoidok analitikája. 7. hét: Antraglikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata, különös tekintettel a szerkezet és az alkalmazott mennyiségi mérési módszerek közötti összefüggésre. 8. hét: Antocianin, procianidin és cserzőanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (kimutatás, kvantitatív meghatározás, izoláció). 9. hét: Kumarinok, valamint cián- és mustárolaj-glikozidok a növényvilágban és kémiai vizsgálatuk. 10.hét: Illóolaj tartalmú drogok és illóolajok vizsgálata. 11.hét: Illóolaj előállítás, összillóolaj tartalom meghatározás. Illóolaj komponensek VRK és GC módszerekkel történő kimutatása (HS-GC, SPME-GC, királis gázkromatográfia). 32

33 12.hét: Monoterpén (szekoiridoidok) és diterpén származék tartalmú drogok, valamint szeszkviterpén-lakton tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (szeszkviterpén laktonok típusai, kémiai tulajdonságaik, izolációs és azonosítási metodikák). 13.hét: Triterpén (szaponinok) és szteránvázas glikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés). 14. hét: Növényi galenikumok és különböző gyógyszerformájú összetett növényi készítmények analitikájának speciális kérdései. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Jól reprodukálható fitoanalitikai módszerek megismertetése gyógynövények, növényi extraktumok, illóolajok és különböző gyógyszerformájú készítményeik hatóanyagainak kvalitatív és kvantitatív értékelésén alapuló minősítésére. Természetes, növényi vegyületek izolációs és szerkezetazonosítási lehetőségeinek bemutatása, vegyületek hatás-szerkezet összefüggésének tanulmányozása. Növényi alapú, gyógyhatású készítmények tervezésére és kifejlesztésére irányuló fitotechnológiai eljárások elsajátítása. Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok megismerése, kritikai értékelése. Követelmények, a számonkérés módja: a. A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása. b. A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal. 33

34 GYÓGYSZERÉSZI BIOTECHNOLÓGIA IV. és V. éves gyószszerész hallgatóknak: I. félév 3 óra/hét (Orvosbiológiai mérnökképzés II. éves hallgatóknak II. félév 4 óra/hét) Előadó: Dr. Szőke Éva D.Sc., egyetemi tanár A tantárgy célkitűzése: Az új biotechnológiai technikák gyors elterjedése a kutatásban, és egyre növekvő gazdasági jelentőségük a gyógyszeripar területén szükségessé tette, hogy a képzés során oktatásra kerüljön a tudományterület. A kollégium keretében azok a biotechnológiai ismeretek átadására kerül sor, amelyek a gyógyászati szempontból fontos hatóanyagok termeltetésére irányulnak, különös tekintettel a természetes eredetű biológiailag aktív anyagokra. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: A biotechnológia fogalma, tárgya. A biotechnológiát megalapozó kutatások. A növényi biotechnológia alapjai és jelentősége. 2. hét: Izolált növényi sejtek, szövetek tenyésztése, univerzális és speciális anyagcseréje. 3. hét: Különböző típusú szövettenyészetek (genetikailag transzformált és nem transzformált kultúrák). 4. hét: Gyakorlat: Táptalaj készítés. Sterilizálás. 5. hét: Gyakorlat: In vitro kultúrák tenyésztése hét: Farmakológiailag hatásos vegyületek termeltetése gyógynövény szövettenyészetekkel. 6. Azotoidok (pl. alkaloidok). 7. Fenoloidok (kumarinok, flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok, antraglikozidok, stb.). 8. Terpenoidok (illóolajok, triterpének, tetraterpének, szívre ható glikozidok, stb.). 9. hét: A szövettenyészetek hatóanyagképzésének optimalizálása (hormonális regulációval, biotranszformációval, elicitációval, mikrobiális géntranszformációval, stb.) 10. hét: Növényi géntechnológia alapjai. A genetikai kód, génátültetés (közvetett és közvetlen génbeviteli technikák). 34

35 Genetikailag tumoros szövettenyészetek, transzgénikus növények létrehozása DNS-transzformációval. 11. hét: Géntechnológia a gyakorlatban. A jövő géntechnológiája. Erkölcsi kérdések. 12. hét: Gyógyszeripari biotechnológia alapjai. Növényi sejtfermentáció. Immobilizáció. 13. hét: Új biotechnológiai technikák elterjedése a kutatásban és a gyógyszeripar területén. 14. hét: Választott hallgatói téma előadása. Konzultáció. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): A tananyag főleg elméleti előadások során (interaktív módszerrel) kerül feldolgozásra. A gyakorlati ismereteket oktató- videofilmek segítségével és laboratóriumi bemutatókon, illetve gyakorlatokon sajátítják el a hallgatók. A félév végén gyógyszergyári üzemlátogatást szervezünk a Richter Gedeon Rt. Fermentációs kutatólaboratóriumába. Követelmények, a számonkérés módja: a. A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása. b. A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal. 35

36 AZ INTÉZET AZ ALÁBBI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAKAT hirdeti meg, melyekre III., IV. illetve V. éves hallgatók jelentkezését várja. MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI MÉRGEZÉSEK IV. éves gyógyszerészhallgatóknak: 2 óra/hét, I. félév Előadó: Dr. Balázs Andrea A tantárgy célkitűzése: A mérgező növények megismerése, hatóanyagaik és méreganyagaik kimutatása. Növényi mérgezések felismerése, elsősegélynyújtás és terápiás lehetőségek. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: Mérgező növények fogalma, csoportosítása, mérgezési statisztikák. 2. hét: A növényi mérgezések megelőzésének általános szabályai. 3. hét: Toxikológiailag jelentős növényi anyagcseretermékek csoportosítása biokémiai szempontok alapján, előfordulásuk a növényvilágban. 4. hét: A méreganyagok kimutatásának lehetőségei. 5. hét: Terápiás kezelési lehetőségek növényi mérgezéseknél. 6. hét: Toxikus savak, savszármazékok előfordulása növényfajokban. 7. hét: Toxikus fenoloidok. 8. hét: Toxikus poliinek. 9. hét: Terpénszármazékok előfordulása mérgező növényekben. 10.hét: Cianogén és szaponin-glikozidokat tartalmazó mérgező növények. 11.hét: Fehérjéket, aminosavakat, aminokat, peptideket, lektineket tartalmazó mérgező növények 12.hét: Alkaloidokat tartalmazó mérgező növények. 13.hét: Gombamérgezések. 14.hét: Számonkérés. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): A tananyag elméleti előadásokon (interaktív módszerrel) kerül feldolgozásra. Követelmények, a számonkérés módja: a. A szorgalmi időszakban: b. A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése beszámolóval. 36

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris,

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris, TARTALOM Bevezetés 1 A gyógynövény- és drogismeretffarmakognózia)tárgya 2 A drogok nevezéktana 2 A drogként felhasznált növényi részek 2 A növények anyagcsere folyamatai 5 Vadon termő gyógynövények 14

Részletesebben

Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens

Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens A tematika rövid leírása: a farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai

Részletesebben

Fitoterápia a háziorvoslásban

Fitoterápia a háziorvoslásban Dr. Csupor Dezsô NEMCSAK GYÓGYSZER Fitoterápia a háziorvoslásban Emésztôszervi bántalmak, megbetegedések terápiája II. Dr. Csupor Dezsô Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet Az emésztôszervi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Farmakognózia 1. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens

Farmakognózia 1. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens Farmakognózia 1. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens A tematika rövid leírása: a farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai

Részletesebben

Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei

Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZ SZAK TANREND 2015/2016 Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei 5. szemeszter OGG-BFR Biofarmácia 3 OGG-FG1 Farmakognózia

Részletesebben

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL 1. ELŐADÁS. A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok

GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL 1. ELŐADÁS. A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL speciálkollégium 1. ELŐADÁS A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok A növényi sejt A sejtfal másodlagos átalakulásai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak)

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak) Gyógy- és Aromanövények Tanszék Gyógynövénytermesztés tárgy Minimumkérdések (BSc szak) 2010 1./ Mi a különbség a népi és a tradicionális gyógyászat között? A tradicionális gyógyászat gyakorlatilag változatlan,

Részletesebben

Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön

Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön Makó, 2015. február 17. Paulovics Péter A drogokat fel lehet osztani a

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Általános drogismeret alapjai

Általános drogismeret alapjai Általános drogismeret alapjai Növényi drog 1. A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, amelyet többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Gazdasági és közlekedési miniszter./meh/... ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG Kömények kavalkádja avagy Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben Makó, 2015. március 17. Paulovics Péter aetheroleum illóolaj

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére 2016-2017-s tanév I. félév Az Élettan oktatása tantermi előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon, valamint csoportos és összevont

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Közleménye a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának hatályba lépése után alkalmazandó rendelkezéseiről Az egészségügyi miniszter

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET Tartalom 1. Gyógynövény- és drogismeret... 1 1. Bevezetés... 1 2. I. Rész. Általános ismeretek... 1 2.1. 1. A gyógynövények használatának története...

Részletesebben

Szerves kémia. 2016/2017 tanév

Szerves kémia. 2016/2017 tanév Szerves kémia 2016/2017 tanév Oktatási Tájékoztató 2016/2017 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

Az 5-10. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei

Az 5-10. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZ SZAK TANREND 2014/2015 Az 5-10. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei 1 5. szemeszter OGG-BFR... Biofarmácia... 3 OGG-FG1...

Részletesebben

Gyógynövény- és Drogismeret

Gyógynövény- és Drogismeret Gyógynövény- és Drogismeret Oktatási felelős: Dr. Böszörményi Andrea Gyakorlati asszisztens: Kátai László Más csoportba való átjelentkezést írásban kell leadni a gyakorlaton vagy a portán. Vizsgaidőszak:

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei

Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar GYÓGYSZERÉSZ SZAK TANREND 2016/2017 Az 5-6. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei 1 5. szemeszter OGA-GA2 Gyógyszerészi biokémia 2. 3

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 MSc Biomérnök hallgatók számára Előadó: 3 + 0 + 0 óra, 4 kredit szóbeli vizsga Pécs Miklós, Ballagi András Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények PPKE ITK, 2014/2015 tanév I. félév Tantárgyi adatok és követelmények Tantárgy neve: Óraszám: Lineáris algebra 2 óra előadás, kedd, 8-10, Simonyi terem 2 óra gyakorlat Honlap: digitus.itk.ppke.hu/~b_novak

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

32 Gyógynövény íz-aroma világából

32 Gyógynövény íz-aroma világából 32 Gyógynövény íz-aroma világából Gyógyszerészek, vegyészek sütnek-főznek Then Mária Szentmihályi Klára Jasztrab Péter 2015 Köszönetnyilvánítás Köszönetemet fejezem ki édesanyámnak, aki 92 évesen is remek

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Új gyógyszerkönyvi drogok, hatóanyagaik és terápiás jelentőségük

Új gyógyszerkönyvi drogok, hatóanyagaik és terápiás jelentőségük Új gyógyszerkönyvi drogok, hatóanyagaik és terápiás jelentőségük Dr. Lemberkovics Éva C.Sc. egyetemi tanár Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet Budapest, 2014. Növényi drogcikkelyek száma Ph.Hg. VII.

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata Név Apiaceae család Anethum Szélsıséges graveolens viszonyok -kerti kapor Coriandrum sativum -koriander Pimpinella anisum -ánizs Víz- és talajesebb,

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Az antraglikozidok, naftodiantronok és naftokinonok ill. a floroglucin származékok fitokémiai és fitoterápiás jellemzése

Az antraglikozidok, naftodiantronok és naftokinonok ill. a floroglucin származékok fitokémiai és fitoterápiás jellemzése Az antraglikozidok, naftodiantronok és naftokinonok ill. a floroglucin származékok fitokémiai és fitoterápiás jellemzése Béni Szabolcs 2016. április 26. 1 A kinonok szerkezete A hidrokinon oxidációs terméke.

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Energetikai fitoterápia kutyáknak, lovaknak recept elemzése, gyógynövénypéldák. folytatás

Energetikai fitoterápia kutyáknak, lovaknak recept elemzése, gyógynövénypéldák. folytatás Marton Zsófia: Gyógynövények a lovak és kutyák étrendjében c. előadás VI. rész. Energetikai fitoterápia -két kutyáknak, lovaknak recept elemzése, gyógynövénypéldák folytatás Chamomillae flos gyulladáscsökkentő,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Dr. Szabó László Gyula curriculum vitae

Dr. Szabó László Gyula curriculum vitae Dr. Szabó László Gyula curriculum vitae Személyi adatok: született: Pécs, 1942. március 28. (apja: dr. Szabó László, Pécsi Postaigazgatóság tisztviselője, anyja: Gergely Rózsa, felesége Kőszegi Ildikó

Részletesebben

Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok

Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok Aromás illó vegyületek bioszintézis útjai 1/ CH fahéjsav fenil-propán származékok. 2/ aromatizálódás H H mentol timol Aromás monoterpének H HC 3 H CH 3

Részletesebben

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK GYEMSZIOGYI1/2013MAG számú közlemény a GYEMSZIOGYI Főigazgatóság magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak 2014/2015. év II. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben