Az szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 5-10. szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZ SZAK TANREND 2014/2015 Az szemeszter kötelező tantárgyai és kritérium követelményei 1

2 5. szemeszter OGG-BFR... Biofarmácia... 3 OGG-FG1... Farmakognózia OGG-GK1... Gyógyszerészi kémia OGG-GT1... Gyógyszertechnológia OGO-IMM... Az immunológia alapjai OGO-MI1... Mikrobiológia szemeszter OGG-FG2... Farmakognózia OGG-GK2... Gyógyszerészi kémia OGG-GT2... Gyógyszertechnológia OGO-KTN... Kórélettan OGO-MA2... Mikrobiológia OGR-SG2... Szakmai gyakorlat szemeszter OGG-GH1... Gyógyszerhatástan OGG-GI2... Gyógyszerügyi ismeretek OGG-GK3... Gyógyszerészi kémia OGG-GT3... Gyógyszertechnológia OGO-KE1... Közegészségtan szemeszter OGG-GH2... Gyógyszerhatástan OGG-GI3... Gyógyszerügyi ismeretek OGG-GK4... Gyógyszerészi kémia OGG-GT4... Gyógyszertechnológia OGO-KE2... Közegészségtan OGO-KL1... Klinikai ismeretek szemeszter OGG-FID... Növények a terápiában és táplálkozásban OGG-GS3... Gyógyszerhatástan OGG-KLF... Klinikai farmakológia OGG-PMG... Problémamegoldó gyógyszerészet OGG-TOX... Toxikológia OGG-UI4... Gyógyszerügyi ismeretek OGS-SG3... Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I szemeszter OGS-SG4... Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II

3 OGG-BFR Tantárgyfelelős: BIOFARMÁCIA 2 kredit vizsga Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul ősszel ajánlott félév: 5. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Kurzus létszámkorlát: min. 1 fő max. 50 fő Előfeltételek: OGG-GT1 egyidejű felvétel + OGO-EN1 teljesített DR. DÉVAY ATTILA, egyetemi docens Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Tematika A tárgy oktatása során a hallgatók a gyógyszerkészítmények biogyógyszerészeti elméleti és gyakorlati ismereteivel, vizsgáló módszereivel, valamint a gyógyszerformák biohasznosulásának ismereteivel ismerkedhetnek meg. A félév elfogadásának feltételei A hallgatóknak 2 írásbeli beszámolót kell írniuk, a megírt beszámolók mindegyikének 60%-on felüli minősítésűnek kell lennie. Az eredménytelen beszámoló egyszer ismételhető. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A PTE ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglalt általános követelmények teljesítése. A hallgatók kötelesek az órákon részt venni, az előírt gyakorlatokat elvégezni, s azokról jegyzőkönyvet készíteni. Az esetleges hiányzást igazolni kell, a feladatokat be kell pótolni. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dévay Attila, Antal István: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai, Medicina, Budapest, Előadások 1 Biogyógyszerészet tárgya és általános szemlélete 2 Biogyógyszerészet tárgya és általános szemlélete 3 Gyógyszerbeviteli lehetőségek és hatóanyaghordozó rendszerek 4 Gyógyszerbeviteli lehetőségek és hatóanyaghordozó rendszerek 5 Hatóanyagok és gyógyszerkészítmények biofarmáciai csoportosítása 6 Hatóanyagok és gyógyszerkészítmények biofarmáciai csoportosítása 7 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai I. (hatóanyag-leadás vizsgálatok) 8 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai I. (hatóanyag-leadás vizsgálatok) 9 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai II. (kioldódási modellek, abszoropció modellezése) 10 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai II. (kioldódási modellek, abszoropció modellezése) 11 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai III. (IVIVC, originális és generikus készítmények) 12 Gyógyszerminősítés biofarmáciai alapjai III. (IVIVC, originális és generikus készítmények) 13 A LADME rendszer és szabályozási lehetőségei I. 14 A LADME rendszer és szabályozási lehetőségei I. 3

4 15 A LADME rendszer és szabályozási lehetőségei II. 16 A LADME rendszer és szabályozási lehetőségei II. 17 Beszámoló 18 Beszámoló 19 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai I. (dermális és transzdermális terápia lehetőségei) 20 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai I. (dermális és transzdermális terápia lehetőségei) 21 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai II. (szemészeti, fül-orr gégészeti készítmények) Dr. Pál Szilárd 22 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai II. (szemészeti, fül-orr gégészeti készítmények) Dr. Pál Szilárd 23 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai III. (hormonális rendellenességek) 24 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai III. (hormonális rendellenességek) 25 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai IV. (kronoterápia, szív- és érrendszeri megbetegedések, asztma) 26 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai IV. (kronoterápia, szív- és érrendszeri megbetegedések, asztma) 27 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai V. (egyedi gyógyszeres terápia lehetőségei) 28 A gyógyszeres terápiai biofarmáciai alapjai V. (egyedi gyógyszeres terápia lehetőségei) Gyakorlatok Szemináriumok Vizsgakérdések Az intézetben kerülnek kiadásra a hallgatók számára. A félév végén a hallgatók kollokviumot, szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga megkezdésének feltétele egy sikeres Minimum-Vizsga (MV) megírása a szóbeli vizsgát megelőzően. A MV megírására maximum 30 perc áll rendelkezésre, értékelése százalékos minősítéssel történik. Azon hallgatók vizsgáját, akik a Minimum Vizsgán 60% alatti teljesítményt érnek el, elégtelenre kell értékelni és szóbeli vizsgára nem bocsáthatóak. A vizsga szóbeli része két tételből áll. Bármelyik szóbeli tétel elégtelen ismerete esetén a vizsgát elégtelenre kell értékelni. Közreműködők (DEAHABO.PTE), Dr. Pál Szilárd (PASMAAO.PTE) 4

5 OGG-FG1 FARMAKOGNÓZIA 1. Tantárgyfelelős: 5 kredit vizsga Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul ősszel ajánlott félév: 5. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 70 óra Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő max. 50 fő Előfeltételek: OGO-FA2 teljesített DR. HORVÁTH GYÖRGYI, egyetemi docens Farmakognóziai Tanszék Tematika A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 1. félévében az általános ismeretek tárgyalására kerül sor. A félév elfogadásának feltételei A félév elfogadásának kritériumai: a félév sikeres lezárásának feltétele, hogy a hallgató minden gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlatokon 4 alkalommal tudást jelző, rövid dolgozat megírása kötelező. Az előadások anyagából 1 alkalommal zárthelyi dolgozat elfogadható szintű megírása kötelező. A kollokvium érdemjegyébe a gyakorlati eredmény és az előadás zárthelyi dolgozat eredménye egyaránt beszámításra kerül. Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egy hiányzás pótlására lehetőséget nyújtunk Távolmaradás pótlásának lehetőségei Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása a gyakorlatokon: egy hiányzás pótlására lehetőséget nyújtunk. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Tóth László: Gyógynövények, Drogok, Fitoterápia. I. és II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010 Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009 Szendrei Kálmán, Csupor Dezső (szerk.): Gyógynövénytár, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2009 Csupor Dezső: Fitoterápia. Növényi szerek a gyógyászatban, JATE Press, Szeged, 2007 Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus Kiadó, Budapest, 2006 Papp Nóra: Gyógynövények hatóanyagai és szerkezeti képletei, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2011 Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006 Szabó László Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató, Melius-Schmidt, Pécs, Baksa, 2005 ESCOP Monographs. The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, 2 nd edition. Thieme, Exeter; Stuttgart; New York, 2003 Előadások 1 A Farmakognózia fogalma, tárgya, története. Dr. Farkas Ágnes 2 Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve. Etnobotanikai alapok Dr. Farkas Ágnes 3 Vadontermő, védendő és termesztett gyógynövények. Dr. Farkas Ágnes 4 Gyógynövény-nemesítés, növényi biotechnológia, géntechnológia. Dr. Farkas Ágnes 5 Természetes vegyületek jelentősége a gyógyszerkutatásban. Dr. Horváth Györgyi 6 Gyógynövény alapú készítmények. (Hagyományos) növényi gyógyszer, gyógytermék, étrend-kiegészítő. Dr. Horváth Györgyi 5

6 7 Teadrogok, primer feldolgozás, kivonatok. Ipari gyógynövények. Dr. Farkas Ágnes 8 Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése. Dr. Farkas Ágnes 9 Fitoterápia. Dr. Horváth Györgyi 10 Aromaterápia. Dr. Horváth Györgyi 11 Növényi szerek a homeopátiában. Dr. Horváth Györgyi 12 Gomba és állati eredetű drogok. Dr. Horváth Györgyi 13 A fotoszintézis és kapcsolata hatóanyagok képződésében. Dr. Molnár Péter 14 A nitrát- és szulfát-redukció szerepe hatóanyagok képződésében. Dr. Molnár Péter 15 Szénhidrátok képződése, szerepe, felhasználása. Dr. Molnár Péter 16 Szénhidrát tartalmú drogok. Dr. Molnár Péter 17 Lipidek képződése, szerepe, felhasználása. Dr. Molnár Péter 18 Zsírok, zsíros olajok, viaszok. Dr. Molnár Péter 19 Terpenoidok bioszintézise. Dr. Molnár Péter 20 Terpenoidok csoportosítása. Dr. Molnár Péter 21 Előadás ZH. Dr. Horváth Györgyi 22 Előadás ZH. Dr. Horváth Györgyi 23 Aminosavak és fehérjék bioszintézise. Dr. Molnár Péter 24 Speciális fehérjék és aminosavak szerepe a gyógyászatban. Dr. Molnár Péter 25 Alkaloidok általános jellemzése. Dr. Molnár Péter 26 Alkaloidok csoportosítása. Dr. Molnár Péter 27 Fenoloidok általános jellemzése. Dr. Molnár Péter 28 Fenoloidok csoportosítása. Dr. Molnár Péter Gyakorlatok 1 Az érvényes Ph.Hg. gyógynövényekre vonatkozó vizsgálati módszerei. 2 Az érvényes Ph.Hg. gyógynövényekre vonatkozó vizsgálati módszerei. 3 Az érvényes Ph.Hg. gyógynövényekre vonatkozó vizsgálati módszerei. 4 Szénhidrát tartalmú drogok. 5 Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése. 6 Keményítő és inulin citokémiai kimutatása. 7 Szerves és szervetlen savakat tartalmazó drogok. 8 Szerves és szervetlen savakat tartalmazó drogok. 9 Equiseti herba mocsári zsurló szennyezettségének kimutatása epidermisz-vizsgálattal és egyéb morfológiai bélyegek alapján. 6

7 10 Illóolaj tartalmú drogok I. Lamiaceae. 11 Illóolaj tartalmú drogok I. Lamiaceae. 12 Menthae piperitae folium, Thymi vulgaris herba és Serpylli herba azonosítása mirigyszőrök alapján. 13 Illóolaj tartalmú drogok II. Apiaceae. 14 Anisi vulgaris fructus, Carvi fructus, Foeniculi fructus, Coriandri fructus azonosítása hisztológiai bélyegek alapján, drogatlasz használatával. 15 Lupuli flos vizsgálata. 16 Illóolaj tartalmú drogok III. Asteraceae. 17 Matricariae flos gyógyszerkönyvi vizsgálata. 18 Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján. 19 Iridoidok és diterpének. 20 Triterpén szaponinok. 21 Valerianae radix és Primulae radix hisztológiai összehasonlítása. 22 Alkaloid tartalmú drogok I. Solanaceae. 23 Alkaloid tartalmú drogok I. Boraginaceae, Fabaceae, Papaveraceae. 24 Belladonnae folium és Stramonii folium összehasonlítása derített készítmények alapján. 25 Alkaloid tartalmú drogok II. Erythroxylaceae, Strychnaceae. 26 Alkaloid tartalmú drogok II. Rubiaceae. 27 Alkaloid tartalmú drogok II. Theaceae, Sterculiaceae, Apocynaceae. 28 Aminosavak. 29 Peptidek, fehérjék. 30 Phaseoli pericarpium azonosítása kalcium-oxalát prizmák diagnosztizálásával. 31 Szteroid tartalmú drogok. Avenae herba vizsgálata. 32 Szívglikozidok. 33 Digitalis purpureae folium és Digitalis lanatae folium jellemzése. 34 Fenoloidok I. 35 Hyperici herba morfológiai és hisztológiai vizsgálata. 36 Sennae folium, Sennae fructus acutifoliae és Sennae fructus angustifoliae hisztológiai jellemzése. 37 Fenoloidok II. 38 Cotini folium szövettani jellemzése hisztokémiai reakciókkal. 39 Juglandis folium derített készítmény vizsgálata. 40 Drogfelismerés dolgozat. 41 Drogfelismerés dolgozat. 42 Drogfelismerés dolgozat. Szemináriumok Vizsgakérdések Azonosak az előadási tematikával; részletes kifejtésüket lásd az intraneten. Közreműködők Dr. Farkas Ágnes (FAADAB.T.JPTE) 7

8 OGA-GA2 GYÓGYSZERÉSZI BIOKÉMIA 2. Tantárgyfelelős: 4 kredit szigorlat Alapozó modul ősszel ajánlott félév: 5. Foglalkozás/félév: 42 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő Előfeltételek: OGA-GA1 teljesített DR. SIPOS KATALIN, docens Gyógyszerészi Biológiai Tanszék Tematika A két féléves tantárgy a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatokkal foglalkozik. Leírja ezen folyamatok lépéseit, szabályozási mechanizmusait. A második szemeszterben az aminosav és nukleotid metabolizmus megismerése mellett a hallgatók szintetizálhatják biokémiai ismereteiket az egyes főbb anyagcsere utak vonatkozásában, valamint a szervek biokémiája tekintetében. Külön fejezetet szentelünk a biotranszformációnak, amelynek része a gyógyszerek metabolizmusa is. A szemeszter második felében a pathobiokémia alapjaival ismerkedhetnek a hallgatók. A félév elfogadásának feltételei Szigorlat. A szemeszter folyamán szemináriumokon rövid dolgozatok lesznek, amelyeknek összesített átlaga a vizsgajegybe 25%- ban beleszámít. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Megegyezés alapján A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Ajánlott: Ádám Veronika: Orvosi biokémia Thomas M. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations Az előadások és gyakorlatok anyaga a CooSpace-en jelenik meg. Előadások 1 Aminosavak felszívódása, szintézise I. Dr. Farkas Viktória 2 Aminosavak felszívódása és szintézise II. Dr. Farkas Viktória 3 Aminosavak lebontása. Dr. Farkas Viktória 4 Az ammónia jelentősége. Urea ciklus. Dr. Sipos Katalin 5 Aminosav anyagcsere klinikai vonatkozásai Dr. Sipos Katalin 6 Purin bioszintézis. Dr. Farkas Viktória 7 Pirimidin bioszintézis. Dr. Farkas Viktória 8 Nukleotidok lebontása. Köszvény I. Dr. Farkas Viktória 9 Nukleotidok lebontása. Köszvény II. Dr. Farkas Viktória 10 Vasanyagcsere biokémiai vonatkozásai I. Dr. Pandur Edina 11 Vasanyagcsere biokémiai vonatkozásai II. Dr. Pandur Edina 12 Biochemistry of vitamins Dr. Sipos Katalin 13 Mikroszomális mono-oxigenáz rendszer. Cytochrom P450 I. Dr. Sipos Katalin 14 Mikroszomális mono-oxigenáz rendszer. Cytochrom P450 II. Dr. Sipos Katalin 8

9 15 Anyagcsereutak integrációja: kalória bevitel. Dr. Farkas Viktória 16 Anyagcsereutak integrációja: a máj funkciói I. Dr. Sipos Katalin 17 Anyagcsereutak integrációja: a máj funkciói II. Dr. Sipos Katalin 18 Anyagcsereutak integrációja: agyszövet, izom, szívizom. Sportolás. Terhesség. Dr. Farkas Viktória 19 Szénhidrátok a táplálkozásban. Dr. Sipos Katalin 20 Fehérjék a táplálkozásban. Dr. Farkas Viktória 21 Lipidek a táplálkozásban Dr. Sipos Katalin 22 Alkohol metabolizmusa. Dr. Farkas Viktória 23 Diabetes mellitus I. Dr. Farkas Viktória 24 Diabetes mellitus II. Dr. Farkas Viktória 25 Genetikai betegségek biokémiai következményei I. Dr. Sipos Katalin 26 Genetikai betegségek biokémiai következményei II. Dr. Sipos Katalin 27 Hemoglobin pathobiokémiája Dr. Pandur Edina 28 Hormonok biokémiája: aminosav származékok, peptidek Dr. Sipos Katalin 29 Hormonok biokémiája: fehérjék Dr. Farkas Viktória 30 Hormonok biokémiája: szteroidok Dr. Pandur Edina 31 Fehérjék emésztése és transzportja Dr. Sipos Katalin 32 Szénhidrátok emésztése és sorsa. Dr. Farkas Viktória 33 Lipidek emésztése és sorsa. Dr. Sipos Katalin 34 Érzékszervek biokémiája I. Dr. Farkas Viktória 35 Érzékszervek biokémiája II. Dr. Farkas Viktória 36 Véralvadás patobiokémiája. Dr. Sipos Katalin 37 Szénhidrát anyagcsere szabályozása I. Dr. Farkas Viktória 38 Szénhidrát anyagcsere szabályozása II. Dr. Farkas Viktória 39 Lipid anyagcsere szabályozása. Dr. Sipos Katalin 40 Aminosav és nukleotid anyagcsere szabályozása. Dr. Sipos Katalin 41 Felkészülés vizsgára. Dr. Sipos Katalin 42 Felkészülés vizsgára. Dr. Sipos Katalin 9

10 Gyakorlatok 1 Biokémiai vizsgáló módszerek. 2 Biokémiai vizsgáló módszerek. 3 Fotoszintézis. 4 Fotoszintézis. 5 Enzimaktivitás mérés. 6 Enzimaktivitás mérés. 7 Enzimatikus analízis. 8 Enzimatikus analízis. 9 Klinikai laboratóriumi vizsgálatok. 10 Klinikai laboratóriumi vizsgálatok. 11 Genetika és biokémia. 12 Genetika és biokémia. 13 Biokémiai módszerek a gyógyszerkutatásban. 14 Biokémiai módszerek a gyógyszerkutatásban. Szemináriumok Vizsgakérdések Külön kiadott vizsgakérdések nem lesznek. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak lesznek. Közreműködők Dr. Farkas Viktória (FAVSAAP.PTE), Dr. Sipos Katalin (SIKMAAO.PTE), Dudás Réka (DURGAAT.PTE) 10

11 OGG-GK1 GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA 1. Tantárgyfelelős: 6 kredit vizsga Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul ősszel ajánlott félév: 5. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 56 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 84 óra Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő max. 50 fő Előfeltételek: OGA-GA1 teljesített + OGA-AN2 teljesített + OGA-SV1 teljesített DR. PERJÉSI PÁL, egyetemi tanár Gyógyszerészi Kémiai Intézet Tematika A tantárgy elméleti előadásai és gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek kémiai és fizikai-kémiai sajátságaival, gyógyszerkönyvi vizsgálatainak módszereivel, valamint biológiai hatásaival, azok szerkezet-hatás összefüggéseivel. A tananyag elsajátítása alapjául szolgál a molekuláris szemléletű farmakológiai ismeretanyag és gyógyszertechnológiai eljárások megértésének. Ugyanakkor a hallgatók integrált ismereteket kapnak a gyógyszergyártás folyamata kémiai hátteréről, a vegyületek szerkezetvizsgálatának, tisztaságvizsgálatának és mennyiségi meghatározásának gyógyszerkönyvi módszereiről, tárolásuk és gyógyszerré történő formulázásuk során fontos szerepet játszó fizikai-kémiai tulajdonságairól, valamint a szervezetben történő átalakulásuk molekuláris szintű ismereteiről. A tananyag a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott szervetlen vegyületek előállításával, gyógyszerkönyvi azonosításával, tisztaságvizsgálatával, mennyiségi meghatározásával, valamint a gyógyszervegyületek fő- és mellékhatásainak molekuláris mechanizmusaival, metabolikus átalakulásaival, és a központi idegrendszerre ható vegyületek néhány hatástani csoportjához tartozó gyógyszervegyületek előállításával, azonosításával, tisztaságvizsgálatával, mennyiségi meghatározásával, a vegyületek hatásaiban szerepet játszó kémiai és fizikai-kémiai tulajdonságok elemzésével, valamint a vegyületek tárolása, gyógyszerré történő formulázása és gyógyszerként történő alkalmazása során bekövetkező kémiai természetű változásaival foglalkozik. A félév elfogadásának feltételei A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három előadásról és gyakorlati foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. A mulasztott gyakorlatok pótlása kötelező. Az elvégzett gyakorlatokról a hallgató köteles a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvet készíteni és azt a félévet lezáró vizsgán bemutatni. A félév során elvégzett kvantitatív meghatározások legalább 70 %-ának elfogadhatónak kell lennie. A hallgatók a félév során két írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok mindegyikének legalább 60 %-os minősítésűnek kell lennie. A félévközi dolgozatok pótlására, javítására egy alkalommal van lehetőség. A hallgatók a gyakorlat keretén belül legalább négy alkalommal kisdolgozatot írnak, amely dolgozatok átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi Kémia, Semmelweis, Budapest, 2010 Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi Kémia 1-2, Magyar Gyógyszerkönyv I-IV, VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986 Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III, VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007 Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémia gyakorlatok 1., Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2010 D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye s Principles of Medicinal Chemistry, 5 th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002 Előadások 1 A gyógyszerészi kémia tárgya. A gyógyszerkönyvek. A gyógyszerkönyvben szereplő vegyületek általános leírása, jellemzése. A Ph. Hg. VII. és a Ph. Hg. VIII. nevezéktana. 2 3 A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei I. Fizikai és fizikai-kémiai vizsgálatok. Az oldódás és a kémhatás vizsgálata. Dr. Kuzma Mónika 4 11

12 5 A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei II. Kémiai vizsgálatok. Tisztaságvizsgálat kémiai módszerekkel. Dr. Kuzma Mónika 6 7 A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei III. Vizsgálatok UV-VIS- és IR-spektroszkópiai, valamint VRK és HPLC módszerekkel. 8 9 A gyógyszerek sorsa a szervezetben. Transzportfolyamatok. A receptorelmélet. A receptorok típusai A biológiai hatást befolyásoló fizikai-kémiai és szerkezeti paraméterek. Szerkezet-hatás összefüggések A gyógyszerek metabolikus átalakulásai: Fázis 1 és Fázis 2 metabolikus transzformációk Az általános érzéstelenítők gyógyszerészi kémiája A szedatohipnotikumok gyógyszerészi kémiája A kábító fájdalomcsillapítók gyógyszerészi kémiája I. Dr. Huber Imre 20 Dr. Huber Imre 21 A kábító fájdalomcsillapítók gyógyszerészi kémiája II. Dr. Huber Imre 22 Dr. Huber Imre 23 Az antiepileptikumok gyógyszerészi kémiája. Dr. Huber Imre 24 Dr. Huber Imre 25 Az antipszichotikumok gyógyszerészi kémiája Az anxiolitikumok gyógyszerészi kémiája. 28 Gyakorlatok 1 Laboratóriumi rendszabályok, balesetvédelem, jegyzőkönyvvezetés, felszerelés átvétele. 2 A tömeg és térfogatmérések alapelvei. A mérési eredmények kiszámítása. 3 A gyógyszerkönyvi nevezéktan. A gyógyszerkönyvi cikkelyek. 4 A gyógyszerkönyvi nevezéktan. A gyógyszerkönyvi cikkelyek. 5 Gyógyszerkönyvi azonosítási reakciók. Határértékvizsgálatok. 7 Acidum hydrocloridum dilutum, Natrii chloridum, Chloraminum. 12

13 9 Szervetlen gyógyszervegyületek I. Halogéncsoport. Iodum. Natrii bromidum. Kalii bromidum, Ammonii bromidum, Kalii chloridum. 13 Szervetlen gyógyszervegyületek II. Oxigénvegyületek. Aqua purificata, Hydrogenii peroxidum 30 per centum, Natrii hydroxidum. 17 Szervetlen gyógyszervegyületek III. Kénvegyületek. Natrii thiosulfas, Natrii metabisulfis, Natrii sulfas, Sulphur ad usum externum. 21 Szervetlen gyógyszervegyületek IV. Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum. Natrii nitris. Kalii nitras, Bismuthi subnitras. 25 Szervetlen gyógyszervegyületek V. Foszforvegyületek. Arzénvegyületek. Calcii hydrogenphosphas, Tricalcii phosphas, Natrii dihydrogenphosphas, Dinatrii phosphas, Arsenii trioxidum. 26 Szervetlen gyógyszervegyületek V. Foszforvegyületek. Arzénvegyületek. Calcii hydrogenphosphas, Tricalcii phosphas, Natrii dihydrogenphosphas, Dinatrii phosphas, Arsenii trioxidum. 29 Szervetlen gyógyszervegyületek VI. Szénvegyületek. Carbo activatus, Calcii carbonas, Natrii carbonas, Natrii hydrogencarbonas. 33 Szervetlen gyógyszervegyületek VII. Szilíciumvegyületek. Alkáli fémek. Alkáli földfémek. Magnesii sulfas, Magnesii subcarbonas, Magnesii oxidum, Magnesii trisilicas, Silica colloidalis hydrica. 37 Szervetlen gyógyszervegyületek VIII. Bórcsoport. Acidum boricum. Borax. Aluminii sulfas, Alumen. Aluminii oxidum hydricum. 41 Szervetlen gyógyszervegyületek IX. Fémek I. Zinci oxidum, Zinci chloridum, Hydrargyrum chloratum amidatum (Ph.Hg.VII.), Barii sulfas. 45 Szervetlen gyógyszervegyületek X. Fémek II. Cupri sulfas, Ferrosi sulfas, Ferri chloridum, Kalii permanganas. 49 Ismeretlen szervetlen gyógyszervegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata. 51 Ismeretlen szervetlen gyógyszervegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata. 53 Ismeretlen szervetlen gyógyszervegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata. 55 Ismeretlen szervetlen gyógyszervegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata. Szemináriumok Vizsgakérdések A félévet írásbeli kollokvium zárja. Azoknak a hallgatóknak az írásbeli dolgozatát, akik 60 % alatti teljesítményt érték el, elégtelenre kell értékelni. A két félévközi dolgozat, a félévközi gyakorlati munka és a kollokviumi dolgozat eredménye alapján a hallgatónak az intézet érdemjegyet állapít meg. A félév során megírt dolgozatok átlageredménye maximum 20, a gyakorlatvezető által a laboratóriumi munka alapján adott pontok maximum 5, a kollokviumi dolgozat eredménye maximum 75 százalékpontot jelenthet a kollokvium összpontszámában. Amennyiben a hallgató a megállapított jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt az írásbeli kollokvium megismétlésével javíthatja. A kollokviumi jegy megállapítása minden esetben megegyezik az első vizsga eredménye megállapításának módszerével. Az írásbeli vizsga tematikájáról a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak. Az első vizsgán való részvétel kötelező. Közreműködők Dr. Huber Imre (HUIRAAO.PTE), Dr. Kuzma Mónika (KUMFABO.PTE) 13

14 OGG-GT1 GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 1. Tantárgyfelelős: 7 kredit vizsga Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul ősszel ajánlott félév: 5. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 70 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 98 óra Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő max. 50 fő Előfeltételek: OGG-BFR egyidejű felvétel + OGR-SG1 egyidejű felvétel + OGR-LAT teljesített DR. DÉVAY ATTILA, egyetemi docens Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Tematika A gyógyszertechnológia tárgyat a gyógyszerészhallgatók a III., IV. évfolyamon tanulják. A tárgy oktatása során, a korábban tanult tárgyakra, ismeretekre alapozva a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a készítmények tervezésének, adagolásának elméleti alapjait, a gyógyszertári, középüzemi és ipari gyógyszerkészítés és ellenőrzés főbb ismereteit. A hallgatók a félév során megismerkednek a gyógyszertechnológiai alapfogalmakkal, és a folyadék halmazállapotú gyógyszerformák, az aszeptikus körülmények között előállított és a steril folyékony gyógyszerkészítményekkel, gyógyszertechnológiájának elméleti és gyakorlati alapjaival. Gyógyszertechnológia tárgy gyakorlati képzésének célja, hogy az oktatási félév során a hallgatók a gyakorlatok keretében elsajátítsák a gyógyszer-készítmények előállításához, gyártásához szükséges elméleti ismereti alapokat, megszerezzék a szükséges szemléletet, és képesek legyenek a technológiai feladatok önálló megoldására. Az oktatás során ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók a gyakorlatokon végzett munkájuk alapján megfelelő gyakorlatra, manuális készségre tegyenek szert. A félév elfogadásának feltételei 1. A félév során az összes gyakorlat elvégzése, a gyakorlati jegyzőkönyvek és gyógyszer-készítmények elfogadása a gyakorlatvezető által. Az igazolt hiányzásokra pótgyakorlatot biztosítunk. 2. A gyakorlatok elején a hallgatók a szükséges ismeretekből zárthelyi dolgozatot írnak, melyeket feladattípusonként legalább 50 %- os szinttel teljesíteni kell. 3. A félév során két gyakorlati beszámolóra kerül sor. Az elégtelen eredményű beszámolót meg kell ismételni eredményesre (legfeljebb kétszer ismételhető, illetve ismétlendő. Az ismétlő beszámoló elhagyása elégtelen jegyet eredményez.). A két beszámoló közül bármelyik eredménytelensége esetén a beszámolók minden /osztályozott / jegyét átlagoljuk, melynek értéke legalább 2,00 legyen. 4. A félév során az előadások anyagából 2 beszámolóra kerül sor, melyeket egyenként 60%-on feletti minősítéssel kell teljesíteni. Az elégtelen eredményű elméleti beszámoló egyszer ismételhető. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A PTE ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglalt általános követelmények teljesítése. A hallgatók kötelesek az órákon részt venni, az előírt gyakorlatokat elvégezni, s azokról jegyzőkönyvet készíteni. Az esetleges hiányzást igazolni kell, a gyakorlati feladatokat be kell pótolni. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok, Ugriné dr. Hunyadvári Éva: Receptúrai gyógyszerkészítés, gyakorlati jegyzet III-IV. éves gyógyszerészhallgatók részére, Pécs Magyar Gyógyszerkönyv, VII. kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Magyar Gyógyszerkönyv, VIII. kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002, Formulae Normales, VII. kiadás, Melania Könyvkiadó, Budapest, Dévay Attila, Antal István: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai, Medicina, Dévay Attila: A gyógyszertechnológia alapjai, PTE-Pécs (elektronikus könyv) Előadások 1 A gyógyszer, gyógyszerforma fogalma. A gyógyszerkészítés története. A gyógyszertechnológia tárgya és feladata. Gyógyszertechnológiai alapfogalmak. 2 A gyógyszer, gyógyszerforma fogalma. A gyógyszerkészítés története. A gyógyszertechnológia tárgya és feladata. Gyógyszertechnológiai alapfogalmak. 3 Gyógyszertári gyógyszerkészítés alapjai (mérés, anyagok kezelése) 4 Gyógyszertári gyógyszerkészítés alapjai (mérés, anyagok kezelése) 14

15 5 A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai, biofarmáciai szempontok 6 A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai, biofarmáciai szempontok 7 Anyagok gyógyszertechnológiai jelentősége 8 Anyagok gyógyszertechnológiai jelentősége 9 Az oldás művelete 10 Az oldás művelete 11 Oldhatóság növelésének segédanyagai 12 Oldhatóság növelésének segédanyagai 13 Keverés művelete 14 Keverés művelete 15 Hőközlés, hőelvonás 16 Hőközlés, hőelvonás 17 Gyógyszerkészítmények, mint többkomponensű anyagrendszerek, interakciók, inkompatibilitások 18 Gyógyszerkészítmények, mint többkomponensű anyagrendszerek, interakciók, inkompatibilitások 19 Beszámoló 20 Beszámoló 21 Sterilezési eljárások, pirogénmentesítés, aszeptikus munkavégzés, szemészeti készítmények 22 Sterilezési eljárások, pirogénmentesítés, aszeptikus munkavégzés, szemészeti készítmények 23 Injekciók előállításának általános szempontjai (hatóanyag, segédanyagok, oldószerek, tartályok, töltés, zárás). Injekciók vizsgálata 24 Injekciók előállításának általános szempontjai (hatóanyag, segédanyagok, oldószerek, tartályok, töltés, zárás). Injekciók vizsgálata 25 Infúziós és implantálható készítmények, fontosabb infúziók (vér és volumenpótlás, ozmoterápia, speciális oldatok, keverékinfúziók) 26 Infúziós és implantálható készítmények, fontosabb infúziók (vér és volumenpótlás, ozmoterápia, speciális oldatok, keverékinfúziók) 27 Beszámoló 28 Beszámoló 15

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlõdése A gyógyszerészi képesítés megszerzése hazánkban a XVII. századig céh jellegû volt. A szakmában kellõ jártasságra

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debrecen 2010 Tartalom Előszó 3 A biomérnöki mesterszakra való belépés feltételei 4 Tájékoztató a biomérnöki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc)

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc) Tartalom Előszó 2 Tájékoztató a biomérnöki alapszakról 2 A biomérnöki alapszak (BSc) tantervi hálója 3 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyainak kódjai és előfeltételei 7 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Anatómia ETAET6188L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZTE TVSZ) 22.1. és 22.3.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Gazdasági és közlekedési miniszter./meh/... ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2013/2014 Elektív és fakultatív tárgyak 1 1. szemeszter OOE-AKF Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez ADATLAP Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 1. A tantárgy adatai 1.1. A tantárgy neve: Agrometeorológia 1.2. Neptun kódja: SMKTG2033XN 1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI-TTÖT 1.4.

Részletesebben

A2012-es esztendõ új kihívásokat

A2012-es esztendõ új kihívásokat 2 Tisztelt Kolléganõk és Kollégák, Kedves Dolgozóink! A2012-es esztendõ új kihívásokat hoz, melyek csak részben voltak elõre láthatók, így több esetben rögtönzésekre kényszerülünk. Így pl. a kar tavalyi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL 0 FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL Dr. Halmos Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben