ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 Gazdasági és közlekedési miniszter./meh/... ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, március

2 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: 8 munkanap MeH Kormányiroda MeH Jogi és Koordinációs SZÁT MeH Koalíciós Koord. Felelős Államtitkár MeH NFÜ MeH EKK MeH NBI EüM FVM HM IRM KvVM KüM OKM ÖTM PM SZMM név egyetért nem ért egyet észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt 2

3 I. Tartalmi összefoglaló: VEZETŐI ÖSZEFOGLALÓ Az előterjesztés üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az Államtitkári Értekezlet március 6-i ülésén elhangzottaknak megfelelően, az érintett tárcák bevonásával, március 10-én szakértői egyeztetés történt, amelynek eredményeként a csomagküldőkre vonatkozó módosítás elválik az R. notifikált módosításától annak érdekében, hogy a törvénymódosítással összhangban március 31-én hatályba léphessen. A notifikált módosítás egyeztetése pedig, figyelemmel annak összetettségére szakértői szinten folytatódik. Ennek megfelelően tartalmazza jelen előterjesztés kizárólag a notifikált módosításokat. Az R.-t tartalmazó MeH-652/2007. számú kormány-előterjesztést a Kormány június 6-i ülésén megtárgyalta. Az R. elfogadásával egyidejűleg, az előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 3. pontjában foglaltak értelmében a fenti I. pontban foglalt módosítás-tervezetnek tekintettel arra, hogy műszaki tartalmú jogszabálytervezetnek minősül a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti bejelentése és egyeztetése szükséges. A kereskedelmi szabályozás egységének, továbbá a termékbiztonság és a vásárlók védelmének biztosítása érdekében a jelen előterjesztésben foglalt műszaki tartalmú szabályok a bejelentés megtörténtéig a korábban a kereskedelmi szabályozás egészét tartalmazó, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben kerültek fenntartásra. A jegyzőkönyvi határozatban foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtörtént. A bejelentés során az Európai Bizottság részéről a kormányrendelet-tervezettel kapcsolatosan a következő észrevétel érkezett: Az Európai Bizottság csomagküldő kereskedelemre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatosan kifejtette, hogy az abban foglalt, az élelmiszerek értékesítésére vonatkozó korlátozás amely szerint Magyarországon csomagküldő kereskedelem útján kizárólag a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyilvántartásba vett, vagy engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető nagyobb hatást gyakorol a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra, és ily módon jobban gátolná a más tagállamokból érkező termékek piacra jutását, mint a hazai termékekét. Ez végeredményben az EK-Szerződés 28. cikkével ellentétesen akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet. Az észrevételről szakmai szintű egyeztetést folytattunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: FVM). Az FVM megerősítette az Európai Bizottság észrevételének megalapozottságát és a tervezetnek az Európai Bizottság észrevételének megfelelő módosításával egyetértett. Ennek 3

4 megfelelően a rendelkezést az észrevételnek megfelelően módosítottuk és arról válaszunkban az Európai Bizottságot tájékoztattuk. Arra tekintettel ugyanakkor, hogy a gyógynövények forgalomba hozatalára vonatkozó, a tervezet új 14/A. -ában rögzített szabályok alkalmazandóak a csomagküldő kereskedelem során is, miután a 14/A. csomagolási szabályai minden forgalmazási módra érvényesek, e rendelkezés szükségtelen, a tervezetből törlésre került. Az Európai Bizottság a tervezet 3. -ában foglalt rendelkezéssel kapcsolatosan ( Szexuális termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. ) arról kért felvilágosítást, hogy az abban foglalt követelmény azokra az üzletekre is vonatkozik-e, amelyek a szexuális termékek értékesítésére szakosodtak és kizárólag szexuális termékeket árusítanak. Az Európai Bizottság észrevétele alapján a rendelkezést áttekintettük, és úgy találtuk, hogy az Európai Bizottság által felvetett értékesítési gyakorlatra a bejelentésre küldött tervezet szabályozása valóban nem tartalmaz megfelelő előírást. Az észrevételnek megfelelően a rendelkezést úgy módosítottuk, hogy az abban foglalt követelmény alól a kizárólag a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek mentesülnek. A fentiek alapján az Európai Bizottság észrevételeit elfogadtuk, és a tervezetbe átvezettünk. Az észrevételek elfogadásáról és a tervezetben foglalt szabályozás módosításáról az Európai Bizottságot válaszunkban tájékoztattuk, válaszunkat és a tervezet módosítását az Európai Bizottság elfogadta. A bejelentésre küldött tervezet mellékletében foglalt, a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét tartalmazó melléklettel kapcsolatosan a bejelentést követően az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelezte, hogy néhány, a mellékletben foglalt gyógynövény latin és magyar elnevezése nem felel meg a Magyar Gyógyszerkönyvben foglalt, nemzetközileg egységesen elfogadott elnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a gyógynövények latin és magyar megnevezésének pontosítása a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét, azaz a műszaki tartalmat nem érinti, azt nem módosítja, így a magyar Notifikációs Központtal folytatott szakmai egyeztetés alapján a gyógynövények elnevezésének pontosítása miatt újabb bejelentés nem volt szükséges. Ennek megfelelően a tervezet mellékletében foglalt gyógynövények megnevezése pontosításra került. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramhoz nem kapcsolódik. III. Előzmények: Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet 4

5 IV. Várható szakmai hatások: Az előterjesztésben foglalt rendelkezéseknek az R.-be való beépülésével egységessé, áttekinthetőbbé válik a kereskedőkre és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó szabályozás. Az előterjesztésben foglalt rendelkezések nem támasztanak minőségileg új elvárásokat, a tervezet lényegében a jelenleg hatályos, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozást tartalmazza, összhangba a korábbi szabályozás megalkotása óta megváltozott hazai és uniós jogi környezettel. V. Várható gazdasági hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen gazdasági hatása nincs, költségvetési többletet nem igényel. VI. Várható társadalmi hatások: Az előterjesztésben foglalt szabályozás a legálisan működő kereskedők, és a vásárlók, fogyasztók érdekeit szolgálja azáltal, hogy a tervezetben foglalt rendelkezéseknek a hatályos kereskedelmi szabályozásba való beépülésével mind a jegyző és az eljáró hatóságok, mind a kereskedők és a vásárlók számára egyértelművé és átláthatóvá válik a kereskedelmi tevékenység folytatásának szabályozása. A fentiekkel is összefüggésben a tervezetben foglalt szabályozás elfogadásának és a hatályos szabályozásba való beépülésének várható társadalmi hatás kedvező. VII. Kapcsolódások: Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a december 28-án hatályba lépett, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseihez, az előterjesztésben foglalt kormányrendelet-tervezet és az azzal módosítani kívánt R. azonban még nem felel meg az irányelv rendelkezéseinek. Tekintettel arra, hogy az R.-ben és a kormányrendelet-tervezetben foglalt szabályozást legkésőbb december 28-áig, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hazai jogba történő átültetésére nyitva álló határidőig kell az irányelv rendelkezéseivel összhangba hozni, továbbá arra, hogy az R.-ben és az előterjesztésben foglalt szabályozás irányelv szerinti felülvizsgálatát meg kell előznie a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) módosításának, az előterjesztés elfogadását követően kerülhet sor az R. irányelvnek megfelelő módosítására. Annak érdekében, hogy az R.-nek és az előterjesztésben szereplő kormányrendelettervezetnek az irányelv szerinti, és annak megfelelő felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség megfelelően deklarált és megfelelő súlyú legyen, a tárgyi előterjesztést a bejelentés előtt tartalmazó MeH-652/2007. számú előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 2. pontja felhívta a gazdasági és közlekedési minisztert arra, hogy az R.-t a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében legkésőbb júniusáig vizsgálja felül. A kereskedelmi törvény és az R. felülvizsgálata folyamatban van. VIII. Fennmaradó vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): 5

6 IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására. Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e kommunikáció X Kormányülést követő tájékoztató X Tárcaközlemény X Tárca által szervezett sajtótájékoztató X További szakmai programok szervezése X Részletezve: További lakossági tájékoztatás X Részletezve: Tárcán belül nyilatkozók szintje: Főosztályvezető Általános tájékoztatás (sajtózáradék): A rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) módosítja, és az R.-be beépíti azokat a műszaki tartalmú előírásokat, amelyeket előzetesen szükséges volt az Európai Bizottságnak bejelenteni. Műszaki tartalmú, így bejelentés köteles szabályozás volt többek között a gyógynövények, vegyipari termékek, szexuális termékek, illetve a szeszes ital és dohánytermék forgalmazására vonatkozó előírások. E rendelkezések nem támasztanak minőségileg új elvárásokat, a módosítás lényegében a jelenleg hatályos, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás tartalmazza. A rendelkezések bejelentése megtörtént, azokat az Európai Bizottság és a tagállamok elfogadták. Ennek következtében a tervezetben foglalt szabályozás beépítésre kerülhet az R.-be, így a kereskedelmi szabályozás mind a vásárlók, mind a kereskedők számára egységesebbé, és átláthatóbbá válik. X. Megjegyzések A rendelet a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Az előírt egyeztetés megtörtént. 6

7 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező rendeletnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. 7

8 A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete Melléklet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének a), e), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. -a a következő mondattal egészül ki: Dohánytermék és szeszes ital automatából történő értékesítése tilos. Az R. a következő 13/A. -sal egészül ki: 2. 13/A. Vegyipari termék, háztartás-vegyipari készítmény a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék-kiszerelés kivételével valamint gépjármű-üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval és a külön jogszabály szerint kötelező jelölésekkel ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmény zárt csomagolásban értékesíthető. 3. Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Szexuális termék, a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek kivételével a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. 8

9 Az R. a következő 14/A. -sal egészül ki: 4. 14/A. (1) Gyógynövény, illóolaj és zsíros olaj (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak előre kiszerelt jellegének megfelelően aromatartó, fényvédő zárt csomagolásban vagy cserepes változatban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni: a) a gyógynövény gyógyászati célra használt részének magyar és latin megnevezését; b) a kiszerelt gyógynövény nettó/bruttó tömegét; c) az előállító, az importáló, a kiszerelő cég nevét, székhelyét és telephelyét; d) a hatósági forgalomba hozatali engedély számát; e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét; f) a termék alkalmazási és elkészítési javaslatát; g) a termékben felhasználásra kerülő védett növény termesztett vagy importból származásának tényét, illetve származási helyét. (2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a rendelet 7. melléklete állapítja meg. A 7. mellékletben * jelzéssel ellátott gyógynövények és zsíros olajok a , valamint a és üzletköri számot tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletben is értékesíthetők. 5 Az R a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki: (3) Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben. Tilos az 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényeken, amennyiben azokat sportlétesítményben tartják, a sportlétesítmény bármely bejáratától 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a sportrendezvény kezdetét megelőző két órától, a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban. (4) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni, árusítani nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. (5) A (4) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést, árusítást a jegyző az árusítás helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. 9

10 6. Az R a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki: (6) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. (7) A 8. -nak, 13/A. -nak, a 14. (3) bekezdésének, a 14/A. -nak, a 15. (3) (5) bekezdésének, valamint a 7. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében előírt egyeztetése megtörtént. 7. Az R. az e rendelet mellékletében foglalt 7. melléklettel egészül ki. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, és az e rendelet ai, valamint a 8. -ának (2) bekezdése, továbbá a melléklete a hatályba lépést követő napon hatályukat vesztik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet; b) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet; c) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet. (3) Az e rendelet 5. -ában meghatározott, nevelési intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül elhelyezkedő, e rendelet hatályba lépésekor már működő vendéglátó üzletben, az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott a nevelési intézmény napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérés, árusítás iránti kérelem jogerős elbírálásáig lehet a nevelési intézmény napi működési ideje alatt is szeszes italt kimérni, árusítani. 10

11 (4) E rendelet hatályba lépésekor már kereskedelmi forgalomba hozott gyógynövények a minőségmegőrzési idejük lejártáig az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti névvel forgalmazhatók. 11

12 (1) Melléklet a../2008.(..) Korm. rendelethez 7. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez A rendelet 14/A. -a alapján a forgalomba hozható gyógynövények jegyzéke Magyar név Latin név Akácvirág Ánizstermés* Babhéj Bakfű Benedekfű Berkenyebogyó Bojtorjángyökér Boróka tobozbogyó* Borsikafű* Borsosmentalevél* Ceyloni fahéjfa kéreg* Csalángyökér Csalánlevél* Csalán virágos hajtás Csarab virágos hajtás Cseresznye és meggyszár Cserszömörcelevél Csipkerózsa áltermés* Csipkerózsa áltermés (aszmaggal)* Csipkerózsa terméshús * Diófalevél Édeskömény termés* Erdei mályva levél Erdei mályva virág Erdei szamóca levél* Fehér árvacsalán virágos hajtás Fehér mustármag* Fehér szappangyökér Fekete áfonya termés* Fekete bodza bogyó Fekete bodza virág* Fekete eperfalevél Fekete mályvarózsa-virág Fekete mustármag* Fekete nyárfa rügy Fekete ribizlilevél Fodormentalevél* Földibodza gyökér 12 Robiniae pseudacaciae flos Anisi vulgaris fructus Phaseoli legumen Betonicae herba Cardui benedicti herba Sorbi aucupariae fructus Bardanae radix Juniperi pseudo-fructus Saturejae herba Menthae piperitae folium Cinnamomi cortex Urticae radix Urticae folium Urticae herba Callunae herba Cerasi stipes Cotini coggygriae folium Rosae pseudofructus Rosae pseudofructus (cum seminibus) Rosae pseudofructus (sine seminibus) Juglandis folium Foeniculi dulcis fructus Malvae silvestris folium Malvae silvestris flos Fragariae folium Lamii albi herba Sinapis albae semen Saponariae albae radix Myrtilli fructus Sambuci nigrae fructus Sambuci flos Mori nigri folium Malvae arboreae flos Sinapis nigrae semen Populi gemma Ribis nigri folium Menthae crispae folium Sambuci ebuli radix

13 Fűzfakéreg Galagonyatermés Galagonya virágos hajtásvég Ginzenggyökér Görögszénamag* Gyermekláncfűlevél Gyermekláncfű gyökér Gyermekláncfű virágos hajtás gyökérrel Gyömbér gyökértörzs* Hársfavirágzat* Házi lenmag* Házi lenmagliszt Hibiszkuszvirág csészelevél* Homoki szalmagyopár virágos hajtás Igazi édesgyökér Izlandi zuzmó Izsópfű Japánakácvirág Jávai tea levél Kamillavirágzat* Kamillavirágzat-szitálmány* Kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás Kankalingyökér Kapor virágos hajtás* Kaportermés* Kardamomumtermés* Kenderkefű virágos hajtás Kerek repkény virágos hajtás Kerti bazsalikom virágos hajtás* Kerti és spanyol kakukkfű levél és virág* Keserű édeskömény termés* Kínai csillagánizs termés* Kis ezerjófű virágos hajtás Kisvirágú füzike virágos hajtás Komlótoboz Koriandertermés* Kökénytermés* Kökényvirág Köménytermés* Körömvirág Körömvirág csészelevéllel Közönséges aranyvessző virágos hajtás Közönséges cickafark virágos hajtás Közönséges cickafark virágzat Közönséges párlófű virágos hajtás Közönséges pásztortáska virágos hajtás Közönséges vasfű virágos hajtás Kukoricabibe 13 Salicis cortex Crataegi fructus Crataegi folium cum flore Ginseng radix Trigonellae foeni-graeci semen Taraxaci folium Taraxaci radix Taraxaci herba cum radice Zingiberis rhizoma Tiliae flos Lini semen Lini seminis farina Hibisci sabdariffae flos Helichrysi herba Liquiritiae radix Lichen islandicus Hyssopi herba Sophorae japonicae flos Orthosiphonis folium Matricariae flos Matricariae cribratum Solidaginis herba Primulae radix Anethi herba Anethi fructus Cardamomi fructus Galeopsidis herba Hederae terrestris herba Basilici herba Thymi herba Foeniculi amari fructus Anisi stellati fructus Centaurii herba Epilobii herba Lupuli flos Coriandri fructus Pruni spinosae fructus Pruni spinosae flos Carvi fructus Calendulae flos Calendulae flos cum calicibus Solidaginis virgaureae herba Millefolii herba Achilleae flos Agrimoniae herba Bursae pastoris herba Verbenae herba Maydis stigma

14 Lándzsás útifűlevél Lestyángyökér* Lestyánlevél* Libapimpó virágos hajtás Macskagyökér Madár keserűfű virágos hajtás Majoránna* Málnalevél* Maté levél* Méhszurok Mezei kakukkfű virágos hajtás* Mezei katángkóró gyökér Mezei katángkóró virágos hajtás Mezei sóska mag Mezei zsurló meddő hajtás Mirha Mórmályvavirág Nagylevelű csodamogyoró kéreg Nagylevelű csodamogyoró levél Nyírfalevél Orvosi angyalgyökér Orvosi citromfű levél* Orvosi citromfű virágos hajtás* Orvosi pemetefű virágos hajtás Orvosi somkóró virágos hajtás Orvosi veronika virágos hajtás Orvosi ziliz gyökér Orvosi ziliz levél Orvosi zsálya levél Ökörfarkkóró virágpárta Örvénygyökér Pettyegetett tüdőfű levél Pipacs sziromlevél Porcika virágos hajtás Ratanhiagyökér Réti legyezőfű virágos hajtás Réti palástfű virágos hajtás Rómaikamilla virág Rozmaringlevél* Rózsaszirom Sáfrányos szeklice virág* Szagosmüge virágos hajtás Szegfűszeg* Szemvidító(fű) virágos hajtás Szurokfű levél és virág* Szúrós gyöngyajak virágos hajtás Tajgagyökér Tarackbúza gyökértörzs Tárkonyüröm virágos hajtás* 14 Plantaginis lanceolatae folium Levistici radix Levistici folium Anserinae herba Valerianae radix Polygonii herba Majoranae herba Rubi idaei folium Mate folium Propolis Serpylli herba Cichorii radix Cichorii herba Rumicis fructus Equiseti herba Myrrha Malvae silvestris subsp. mauritianae flos Hamamelidis cortex Hamamelidis folium Betulae folium Angelicae radix Melissae folium Melissae herba Marrubii herba Meliloti herba Veronicae officinalis herba Althaeae radix Althaeae folium Salviae officinalis folium Verbasci flos Inulae radix Pulmonariae folium Papaveris rhoeados flos Herniariae herba Ratanhiae radix Filipendulae ulmariae herba Alchemillae herba Chamomillae romanae flos Rosmarini folium Rosae petalum Carthami flos Asperulae odoratae herba Caryophylli flos Euphrasiae herba Origani herba Leonuri cardiacae herba Eleutherococci radix Graminis rhizoma Dracunculi herba

15 Tárnicsgyökér Tealevél, fekete/zöld* Tejoltógalaj virágos hajtás Tökmag* Tölgyfakéreg Tövises iglice gyökér Vad szeder levél* Vadárvácska virágos hajtás Valódi levendula virág Vidrafűlevél Gentianae radix Theae folium Galii veri herba Cucurbitae peponis semen Quercus cortex Ononidis radix Rubi fruticosi folium Violae tricoloris herba Lavandulae flos Trifolii fibrini folium Illóolajok Ánizs termésolaj Bazsalikomolaj Bergamottolaj Boróka tobozbogyóolaj Borsikaolaj Borsosmentaolaj Cajuput olaj Cédrusolaj Ceyloni fahéjfa levélolaj Cickafarkolaj Citromolaj Édes narancs olaj Erdeifenyő olaj Eukaliptuszolaj Fodormentaolaj Gerániumolaj Gyömbérolaj Kakukkfűolaj Kamillaolaj Kapor termésolaj Kasszia fahéj olaj Keserű édeskömény termésolaj Korianderolaj Köményolaj Lestyángyökérolaj Levendulaolaj Majoránnaolaj Mandarinolaj Mirtuszolaj Muskotályzsálya olaj Narancs virágolaj Neroli olaj Orvosi citromfűolaj Orvosi zsálya olaj Pacsuliolaj 15 Anisi aetheroleum Basilici aetheroleum Bergamottae aetheroleum Juniperi aetheroleum Saturejae aetheroleum Menthae piperitae aetheroleum Cajuputi aetheroleum Atlanticae cedri aetheroleum Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum Achilleae aetheroleum Limonis aetheroleum Aurantii dulcis aetheroleum Pini silvestris aetheroleum Eucalypti aetheroleum Menthae crispae aetheroleum Geranii aetheroleum Zingiberis aetheroleum Thymi aetheroleum Matricariae aetheroleum Anethi aetheroleum Cinnamomi cassiae aetheroleum Foeniculi amari fructus aetheroleum Coriandri aetheroleum Carvi aetheroleum Levistici aetheroleum Lavandulae aetheroleum Majoranae aetheroleum Citri nobilis aetheroleum Myrti aetheroleum Salviae sclareae aetheroleum Citri aurantii floris aetheroleum Neroli aetheroleum Melissae aetheroleum Salviae officinalis aetheroleum Patchouli aetheroleum

16 Rozmaringolaj Rózsafaolaj Rózsaolaj Szantálfaolaj Szegfűszegolaj Tárkonyürömolaj Teafaolaj Törpefenyőolaj Ylang-ylang olaj Rosmarini aetheroleum Ligni rhodii aetheroleum Rosae aetheroleum Santali ligni aetheroleum Caryophylli floris aetheroleum Dracunculi aetheroleum Melaleucae aetheroleum Pini pumilionis aetheroleum Canangae odoratae aetheroleum Zsíros olajok Avokádóolaj Avocado oleum Csukamájolaj Iecoris aselli oleum (A v. B) Finomított borágóolaj Borago officinalis oleum raffinatum Finomított búzacsíraolaj* Ttritici aestivi oleum raffinatum Finomított földimogyoró-olaj* Arachidis oleum raffinatum Finomított kókuszolaj* Cocois oleum raffinatum Finomított mandulaolaj Amygdalae oleum raffinatum Finomított napraforgóolaj* Helianthi annui oleum raffinatum Finomított olivaolaj* Olivae oleum raffinatum Finomított repceolaj* Rapae oleum raffinatum Finomított sáfrányos szeklice olaj* Carthami oleum raffinatum Finomított szezámolaj* Sesami oleum raffinatum Finomított szójaolaj* Soiae oleum raffinatum Homoktövisolaj Hyppopheae oleum Kukoricacsíra-olaj* Maydis germini oleum Lenolaj Lini oleum virginale Mákolaj* Papaveris oleum Natív mandulaolaj Amygdalae oleum virginale Tökmagolaj* Cucurbitae peponis oleum 16

17 ELŐTERJESZTÉS Hazánk európai uniós csatlakozása és a piacgazdaság fejlődése miatt a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályozások áttekintése és korszerűsítése kiemelkedően időszerűvé vált. A belkereskedelemről szóló évi I. törvényt a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) június 1-jén a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezte. A Kertv.-ben foglalt felhatalmazás alapján készült el és fogadta el a Kormány júniusában az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet), amely az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás helyébe lépett. Az előterjesztés üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az R.-t tartalmazó MeH-652/2007. számú kormány-előterjesztést a Kormány június 6-i ülésén megtárgyalta. Az R. elfogadásával egyidejűleg, az előterjesztéshez kapcsolódó jegyzőkönyvi határozat 3. pontjában foglaltak értelmében a fenti I. pontban foglalt módosítás-tervezetnek tekintettel arra, hogy műszaki tartalmú jogszabálytervezetnek minősül a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti bejelentése és egyeztetése szükséges. A kereskedelmi szabályozás egységének, továbbá a termékbiztonság és a vásárlók védelmének biztosítása érdekében a jelen előterjesztésben foglalt műszaki tartalmú szabályok a bejelentés megtörténtéig a korábban a kereskedelmi szabályozás egészét tartalmazó, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben kerültek fenntartásra. IRM felvetése alapján a Kormány az R. elfogadásával egyidejűleg jegyzőkönyvi határozatában úgy döntött, hogy az egyes termékek csomagolására, illetve forgalmazására vonatkozó rendelkezések, a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti olyan műszaki előírásnak, vagy forgalmazási tilalomnak minősülnek, amely alapján a tervezet a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti műszaki tartalmú jogszabály-tervezetnek minősül, így azt a Kormány döntését megelőzően be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. A jegyzőkönyvi határozat foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtörtént. Az Európai Bizottság részéről a kormányrendelet-tervezettel kapcsolatosan a következő észrevétel érkezett: Az Európai Bizottság a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatosan kifejtette, hogy az abban foglalt, az élelmiszerek értékesítésére vonatkozó korlátozás amely szerint Magyarországon csomagküldő kereskedelem útján kizárólag a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által 17

18 nyilvántartásba vett, vagy engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető nagyobb hatást gyakorol a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra, és ily módon jobban gátolná a más tagállamokból érkező termékek piacra jutását, mint a hazai termékekét. Ez végeredményben az EK-Szerződés 28. cikkével ellentétesen akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet. Az észrevételről szakmai szintű egyeztetést folytattunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: FVM). Az FVM megerősítette az Európai Bizottság észrevételének megalapozottságát és a tervezetnek az Európai Bizottság észrevételének megfelelő módosításával egyetértett. Ennek megfelelően a rendelkezést az észrevételnek megfelelően módosítottuk és arról válaszunkban az Európai Bizottságot tájékoztattuk. Arra tekintettel ugyanakkor, hogy a gyógynövények forgalomba hozatalára vonatkozó, a tervezet új 14/A. -ában rögzített szabályok alkalmazandóak a csomagküldő kereskedelem során is, miután a 14/A. csomagolási szabályai minden forgalmazási módra érvényesek, e rendelkezés szükségtelen, a tervezetből törlésre került. Az Európai Bizottság a tervezet 3. -ában foglalt rendelkezéssel kapcsolatosan ( Szexuális termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban értékesíthető. ) arról kért felvilágosítást, hogy az abban foglalt követelmény azokra az üzletekre is vonatkozik-e, amelyek a szexuális termékek értékesítésére szakosodtak és kizárólag szexuális termékeket árusítanak. Az Európai Bizottság észrevétele alapján a rendelkezést áttekintettük, és úgy találtuk, hogy az Európai Bizottság által felvetett értékesítési gyakorlatra a bejelentésre küldött tervezet szabályozása valóban nem tartalmaz megfelelő előírást. Az észrevételnek megfelelően a rendelkezést úgy módosítottuk, hogy az abban foglalt követelmény alól a kizárólag a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek mentesülnek. A fentiek alapján az Európai Bizottság észrevételeit elfogadtuk, és a tervezetbe átvezettünk. Az észrevételek elfogadásáról és a tervezetben foglalt szabályozás módosításáról az Európai Bizottságot válaszunkban tájékoztattuk, válaszunkat és a tervezet módosítását az Európai Bizottság elfogadta. A bejelentésre küldött tervezet mellékletében foglalt, a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét tartalmazó melléklettel kapcsolatosan a bejelentést követően az Országos Gyógyszerészeti Intézet jelezte, hogy néhány, a mellékletben foglalt gyógynövény latin és magyar elnevezése nem felel meg a Magyar Gyógyszerkönyvben foglalt, nemzetközileg egységesen elfogadott elnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a gyógynövények latin és magyar megnevezésének pontosítása a kereskedelmi forgalomban értékesíthető gyógynövények körét, azaz a műszaki tartalmat nem érinti, azt nem módosítja, így a magyar Notifikációs Központtal folytatott szakmai egyeztetés alapján a gyógynövények elnevezésének pontosítása miatt újabb bejelentés nem volt szükséges. Ennek megfelelően a tervezet mellékletében foglalt gyógynövények megnevezése pontosításra került. 18

19 Az előterjesztésben foglalt rendelkezéseknek a rendeletbe való beépülésével egységessé, áttekinthetőbbé válik a kereskedőkre és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó szabályozás. Az előterjesztésben foglalt rendelkezések nem támasztanak minőségileg új elvárásokat, a tervezet lényegében a jelenleg hatályos, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt szabályozást tartalmazza. A tervezetben foglalt rendelkezések minimális módosításával ugyanakkor a szabályozás összhangba kerül a korábbi szabályozás megalkotása óta megváltozott hazai és uniós jogi környezettel. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el. Dr. Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter 19

Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens

Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens Farmakognózia 2. Farmakognóziai Tanszék Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens A tematika rövid leírása: a farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris,

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris, TARTALOM Bevezetés 1 A gyógynövény- és drogismeretffarmakognózia)tárgya 2 A drogok nevezéktana 2 A drogként felhasznált növényi részek 2 A növények anyagcsere folyamatai 5 Vadon termő gyógynövények 14

Részletesebben

Általános drogismeret alapjai

Általános drogismeret alapjai Általános drogismeret alapjai Növényi drog 1. A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, amelyet többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Fitoterápia a háziorvoslásban

Fitoterápia a háziorvoslásban Dr. Csupor Dezsô NEMCSAK GYÓGYSZER Fitoterápia a háziorvoslásban Emésztôszervi bántalmak, megbetegedések terápiája II. Dr. Csupor Dezsô Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet Az emésztôszervi

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 14., szombat 120. szám Ára: 252, Ft TARTALOMJEGYZÉK 198/2002. (IX. 14.) Korm. r. 199/2002. (IX. 14.) Korm. r.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány "Az 1992. évi LXIII. tv. 19/A. (1) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2006. december 1-jétől 10 évig." T E R V E Z E T ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG Kömények kavalkádja avagy Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben Makó, 2015. március 17. Paulovics Péter aetheroleum illóolaj

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló r] lf!j A-_...:.J'-:t,. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem

Részletesebben

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET. Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET. Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013 tanév 2013/2014 tanév Budapest ELŐSZÓ Oktatási tájékoztatónk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Kormány részére

E l ő t e r j e s z t é s. a Kormány részére FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nem nyilvános! E l ő t e r j e s z t é s a Kormány részére az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a cirkuszi menazséria

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/591/ /2009. ELŐTERJESZTÉS a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/2533/2/2008. Tervezet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER./MeH/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata Név Apiaceae család Anethum Szélsıséges graveolens viszonyok -kerti kapor Coriandrum sativum -koriander Pimpinella anisum -ánizs Víz- és talajesebb,

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Gyógyteakeverék Figyelmeztetés a gyógynövények használatával kapcsolatban A gyógynövények gyógyászati célra történő felhasználása előtt feltétlenül kérje ki kezelőorvosa,

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 6162-1/2006. TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4326/7/2008. az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 2/2008. (II. 18.) GKM rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I.

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter III-3TK/44/2/2006.TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter /2006. (..) GKM ICsSzEM együttes rendelete a textil- és textilruházati

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

1.33 Fehérfolyás ellen 1.34 Fejfájás megszüntetésére 1.35 Fejfájás, hányinger ellen 1.36 Felfúvódás elleni keverék 1.37 Felfúvódás elleni keverék

1.33 Fehérfolyás ellen 1.34 Fejfájás megszüntetésére 1.35 Fejfájás, hányinger ellen 1.36 Felfúvódás elleni keverék 1.37 Felfúvódás elleni keverék Gyógytea keverékek Teakeverék Gyógyteakeverékeket magunk is ö sszeállíthatunk: szerezzük be a kívánt keverékhez szükséges gyógynö vényeket, és egy csavaros tetejű üvegbe egy mércével, mondjuk egy evőkanál

Részletesebben

Gyógynövény- és Drogismeret

Gyógynövény- és Drogismeret Gyógynövény- és Drogismeret Oktatási felelős: Dr. Böszörményi Andrea Gyakorlati asszisztens: Kátai László Más csoportba való átjelentkezést írásban kell leadni a gyakorlaton vagy a portán. Vizsgaidőszak:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

32 Gyógynövény íz-aroma világából

32 Gyógynövény íz-aroma világából 32 Gyógynövény íz-aroma világából Gyógyszerészek, vegyészek sütnek-főznek Then Mária Szentmihályi Klára Jasztrab Péter 2015 Köszönetnyilvánítás Köszönetemet fejezem ki édesanyámnak, aki 92 évesen is remek

Részletesebben

Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön

Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a Dél-Alföldön Makó, 2015. február 17. Paulovics Péter A drogokat fel lehet osztani a

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Budapest, március

Budapest, március Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/591/ /2009. Előterjesztés a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Közleménye a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának hatályba lépése után alkalmazandó rendelkezéseiről Az egészségügyi miniszter

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/23617/6/2007. Tervezet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005.

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.880-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek kormányzati szervezetalakítással összefüggő

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben